Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT NR.

4 CONTURI SINTETICE- ANALITIC

CONTURI ANALITICE
In cadrul societatii comerciale COMPAN S.A., contul sintetic 30 ! Materii "rime, se de#$olta "e urmatoarele conturi analitice% ! 30 .0 &aina ! 30 .0' dro(die ! 30 .03 ulei ! 30 .0) sare ! 30 .0* coloranti ! 30 .0+ amelioratori La ince"utul "erioadei de ,estiune se ,asesc in de"o#it urmatoarele sortimente de materii "rime% ! 30 .0 &aina *00 -uc . ) lei/-uc 0 + 000 lei ! 30 .0' dro(die +00 -uc . 3 lei/-uc 0 100 lei ! 30 .03 ulei 000 -uc . * lei/-uc 0 * 000 lei ! 30 .0) sare '0 -uc . ' lei/-uc 0 ')0 lei ! 30 .0* coloranti 300 -uc . ' lei/-uc 0 +00 lei ! 30 .0+ amelioratori )00 -uc . 3 lei/-uc 0 200 lei Total 31'0 -uc 3 ))0 lei In cadrul "erioadei de ,estiune au loc urmatoarele o"eratiuni% 3 La data de 04.0*.01 se ac5i#itionea#a de la un &urni#or materii "rime, T6A 1 7, ast&el% ! 30 .0 &aina *00 -uc . ) lei/-uc 0 ' 000 lei ! 30 .03 ulei '00 -uc . * lei/-uc 0 000 lei ! 30 .0* coloranti *0 -uc . ' lei/-uc 0 00 lei Total 2*0 -uc 3 00 lei '3 La data de 0.0*.01 se dau in consum urmatoarele materii "rime con&orm -onului de consum% ! 30 .0 &aina 400 -uc . * lei/-uc 0 ) 000 lei ! 30 .0' dro(die )00 -uc . ) lei/-uc 0 +00 lei ! 30 .0) sare +0 -uc . ',* lei/-uc 0 *0 lei Total '+0 -uc *2*0 lei

33 La data de *.0*.01 se ac5i#itionea#a urmatoarele materii "rime cu T6A! ul inclus in costul de ac5i#itie % ! 30 .03 ulei 40 -uc . *,* lei/-uc 0 ))0 lei ! 30 .0* coloranti )0 -uc . ',* lei/-uc 0 00 lei ! 30 .0+ amelioratori *0 -uc . 3,* lei/-uc 0 2* lei Total 20 -uc 2 * lei )3 La data de 2.0*.01 in urma unui in$entar ino"inant a de"o#itului de materii "rime, se constata de catre comisia de in$entariere urmatoarele li"suri im"uta-ile % ! 30 .0' dro(die 30 -uc . 3,* lei/-uc 0 0* lei ! 30 .0) sare '0 -uc . ',* lei/-uc 0 *0 lei ! 30 .0+ amelioratori )0 -uc . ) lei/-uc 0 +0 lei Total 10 -uc 3 * lei *3 Se descarca ,estiunea de mar&urile im"utate.

REGISTRU JURNAL Data


4.0*.'001 0.0*.'00 1 *.0*.'00 1 2.0*.'00 1 30.*.'001 )'4' 0 7 2*44 ))'2 +0 0 30 32* 32* 3 * +0 32* 30 0)0 2 * 2 *

Operatiuni
70)0 30 ))'+ +0 030

Sd
3 00 *41 *2*0

Sc
3 +41 *2*0

Explicatii
Se inre,. ac5i#itionarea de materii "rime de la un &urni#or c&. &acturii &iscale Se dau in consum mat "rime c&. -onului de consum Se inre, ac5i#itionarea de materii "rime Se inre,. im"utarea de materii "rime li"sa c& "rocesului de in$entariere Se inre,.descarcarea ,estiunii de materiile "rime im"utate