Sunteți pe pagina 1din 9

LUCRAREA NR.

10

COMPENSAREA UNEI RETELE CONSTRANSE DE NIVELMENT GEOMETRIC-GEODEZIC

A.TEMA LUCRARII Pentru realizarea pe teren a unei retele de nivelment geometric de precizie necesara ridicarilor nivelitice ale terenului, s-au efectuat mai multe drumuiri de nivelment geometric, formandu-se trei poligoane nivelitice ingloband 2 repere de cota cunoscuta apartinand retelei de ordin superior. Se cere compensarea retelei prin metoda masuratorilor conditionate ponderarte si evaluarea preciziei rezulatatelor. B. DATELE LUCRARII 1. Schita retelei de nivel ent !e" etric-!e"de#ic$c% indicarea &en&%l%i '"#itiv al di(erentel"r de nivel 'e (iecare &ecti%ne in 'arte$n% er"tarea '"li!"anel"r &i a &en&%l%i direct de 'arc%r!ere al tra&e%l%i in (iecare '"li!"n )(i!.*+.*,. -. C"tele &i er"rile edii 'atratice ale c"tel"r re'erel"r de nivel ent A &i . a'artinand retelei de nivel ent de "rdin &%'eri"r )ta/.*+.*$c"l.0,. 1. Di(erentele de nivel edii "/tin%te din a&%rat"ri directe 'e teren intre re'erii retelei de &'ri2in$e3'ri ate in )ta/.*+.*$c"l.1,. 4. L%n!i ea &ecti%nil"r )dr% %iril"r, de nivel ent !e" etric$e3'ri ate in 5 )ta/.*+.*$c"l 4,.

Fig.10.1

Tab.10.1 Nr.masuratori 1 1 2 & ' ( 0 -

Sectiunea 2 )*% )* )*1 *% *1 2*% 1*2

iferente de nivel istante ! medii z 1 "mm# i "$m# & ' 18560.6 17.42 4682.4 11.24 10884.9 13.67 13869.9 15.36 6197.4 8.05 3112.7 20.21 4573.2 18.95

%ote si erori medii ( +),120,(2-.),/&,0 mm +2,1&(,30&3 .),/2,1 mm

C. CUPRINSUL LUCRARII *. Sta/ilirea n% ar%l%i ec%atiil"r de c"nditie inde'endente nece&are &i &%(%ciente 'entr% c"'en&area retelei. -. Scrierea ec%atiil"r de c"nditie initiale 1. Scrierea ec%atiil"r de c"nditie ale c"rectiil"r &i calc%l%l neinchideril"r 4. Calc%l%l '"nderil"r di(erentel"r de nivel a&%rate direct 0. Scrierea &i&te %l%i de ec%atii de c"rectii (%nctie de c"relate 6. Scrierea &i&te %l%i ec%atiil"r n"r ale ale c"ralatel"r &i calc%l%l c"e(icientil"r 7. Re#"lvarea ec%atiil"r n"r le 'rin et"da atriciala 8. Calc%l%l c"rectiil"r &i veri(icarea ec%atiil"r de c"nditie ale c"rectiil"r 9. Calc%l%l val"ril"r cel"r ai 'r"/a/ile )c" 'en&ate, ale di(erentel"r de nivel &i e(ect%area c"ntr"l%l%i (inal al c" 'en&arii *+. Calc%l%l c"tel"r re'erel"r n"i ale retelei nivelitice de &'ri2in **. Calc%l%l er"rii %nitatii de '"ndere *-. Calc%l%l er"ril"r edii 'atratice ale di(erentel"r de nivel a&%rate :# ;*$#;-$#;1 ale di(erentel"r de nivel c" 'en&ate :#*$#-$#1$ ca &i a &% ei di(erentel"r de nivel :S<#-=#0 *1. Calc%l%l er"ril"r edii 'atratice ale c"tel"r re'erel"r n"i C$D$E D. REZOLVAREA LUCRARII 1. Sta/ilirea n% ar%l%i ec%atiil"r de c"nditie inde'endente nece&are &i &%(%ciente 'entr% c"'en&area retelei Numarul ecuatiilor independente de conditie necesare si suficiente4 5,P6"N * 1#,' unde 4 P-numarul poligoanelor retelei,& N-numarul reperelor din reteaua de spri7in de ordin superior,2 2. Scrierea ec%atiil"r de c"nditie initiale Pentru scrierea ecuatiilor de conditie se introduc urmatoarele notatii 4 - zi"8i# este diferenta de nivel compensata pe sectiunea i,19n,19- z!i":!i# este diferenta de nivel medie masurata direct pe teren pe sectiunea i,19n,19- vi este corectia ce se va adauga diferentelor de nivel masurate - i este lungimea in $m pe sectiunea i

-pi este ponderea diferentelor de nivel pe sectiunea i -;i este inversa ponderii Pentru scrierea ecuatiilor de conditie avem & ecuatii interioare si o ecuatie e8terioara 4
1. 2. &.

z1 * z2 * z' ,0 z2 * z& 6 z( ,0 < unde z=,z2 - z) z' * z( * z0 * z-,0 '.*z1 6 z0 6 z= ,0

'. Scrierea ec%atiil"r de c"nditie ale c"rectiil"r &i calc%l%l neinchideril"r >n ecuatiile de conditie initiale se inlocuiesc diferentele de nivel compensate prin diferente de nivel medii masurate direct pe teren la care se vor adauga corectiile. zi,z!i6vi , i,19n,191cuatiile de corectie devin4 1. "z!16v1# * "z!26v2# * "z!'6v'# 2. "z!2 6v2# * "z!&6v&# 6 "z!(6v(# ,0 ! ! ! ! &. "z '6v'# * "z (6v(# * "z 06v0# * "z -6v-#,0 '.*"z!16v1# 6 "z!06v0# 6 z= ,0 ,0

Pe baza lor se scrie sistemtl ecuatiilor de conditie ale corectiilor,care,in cazul retelei nivelitic, are forma liniara4 1. v1 * v2 * v' 6 ?1 ,0 2. v2 * v& 6 v( 6 ?2 ,0 &. v' * v( * v0 * v- 6 ?&,0 '.*v1 6v0 6 ?' ,0 Forma generala a acestor ecuatii este4
1. 2. &. '.

@avA 6 ?1,0 @bvA 6 ?2,0 @cvA 6 ?&,0 @dvA 6 ?',0

a1v1 6 a2v2 696 a-v- 6 ?1,0 b1v1 6 b2v2 696 b-v- 6 ?2,0 c1v1 6 c2v2 696 c-v- 6 ?&,0 d1v1 6 d2v2 696d-v- 6 ?-,0

%oeficientii ecuatiilor de conditie ale corectiilor "ai,bi,ci,di# vor avea valorile 4 -1,0 sau 1. Termenii liberi ai ecuatiilor de conditie vor fi 4 ?1,z!1-z!2 -z!',=.&mm ?2,z!2-z!&6z!(,-(.1mm ?&,z!'-z!( -z!0-z!-,-1&.'mm ?',-z!16z!06z!-,-11,-mm '.18ecutarea drumuirilor s-a facut prin statiille de mi7loc,niveleele fiind de lungime egala. 1roarea medie patratica de masurare a unei diferente de nivel intr-o statie de mi7loc este acceasi si se noteaza cu s0. Pe o sectiune de lungime i"$m# eroarea de masurare a diferentei de nivel va fi 4

si,/s0

Di km

%alculul ponderii se face pe baza raportului patratelor erorilor 4


pi = s0 si
2 2

s0
2

s0 Di

1 Di "km#
i =
1 = Di "km# pi

>n locul ponderilor se vor calcula inversele acestora reprezentand cBiar lungimea sectiunii e8primate in $m.

(. Scrierea &i&te %l%i de ec%atii de c"rectii (%nctie de c"relate Se introduce conditia de minim 4 CT1n Pnn Cn1Dminim Se introduce functia ecBivalenta Eagrange 4 F,CT1nPnnCn1 * 2FT1r ")rnCn16Gr1#Dminim )stfel rezulta sistemul ecuatiilor de corectie functie de corelate 4 Cn1,P-1nn)TnrFr1 )cest sistem contine n,- ecuatii si n6r,-6',11 necunoscute.
1-.'2 0 0 Pnn-1 0 11.2' 0 0 0 0 0 0 0 1&.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(.&0 0 0 0 0 0 0 0 =.0( 0 0 0 0 0 0 0 20.21 0 0 0 0 1=.3(

w1 w Wr 1 = 2 w& w r '
0.00 0 0 Pnn 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0.0( 0 0 0 0 0 0 0 0.0(

)nrT

-1

-1 0 -1 0 0 0

1 -1 0 1 0 0

0 0 1 -1 -1 -1

0 0 0 0 1 0

17.42 -11.24 0 Pnn1 H)nrt -15.36 0 0 0

0 11.24 -13.67 0 8.05 0 0

0 0 0 15.36 -8.05 -20.21 -18.95

-17.42 0 0 0 0 20.21 0

6. Scrierea &i&te %l%i ec%atiil"r n"r ale ale c"ralatel"r &i calc%l%l c"e(icientil"r Se reuneste sistemul ecuatiilor de corectie functie de corelate cu sistemul ecuatiilor de conditie ale corectiilor obtinandu-se un sistem cu n6r,11 ecuatii si n6r,11 necunoscute. Cn1,P-1nn)TnrFr1 )rnCn16Gr1,0 Sistemul ecuatiilor normale ale coralatelor devine4 )rn"P-1nn)TnrFr1#6Gr1,0 Se face notatia4 N rr = Arn P 1 nn AT nr ,rezulta ca4 N rr K r1 +Wr1 = 0 unde
@ aa A = ... @ ad A r
1

... ... ...

... ... ...

N rr

@ ad A ... @ dd A

'0,(2 -3,2' N rr = -12,=0 -1=,'2

-3,2' 20,30 -0,0( 0

-12,=0 -0,0( (',0-1=,21

-1=,'2 0 -1=,21 &0,0&

-. Re#"lvarea ec%atiil"r n"r le 'rin et"da 1 :atricea corelatelor este 4 K r1 = N rr Wr1

atriciala

0.094597 0.483524 0.439957 0.765878

F 8. Calc%l%l c"rectiil"r &i veri(icarea ec%atiil"r de c"nditie ale c"rectiil"r

%alculul corectiilor se face prin introducerea corelatelor in sistemul ecuatiilor de corectie functie de correlate.
-3,00=(3102 2,=1(=&1'= 1 v1 -',0-(0--0= v &,-(00030 2 -1 T = Cn1,P nn) nrFr1, rezulta ca4 Vn1 = ... 0,1-0''0&( v (,2=&1-3'1 n - -0,(--&(-1(

Se face verificarea ecuatiilor de conditie ale corectiilor 4 )rnCn16Gr1,0r1 9. Calc%l%l val"ril"r cel"r ai 'r"/a/ile )c" 'en&ate, ale di(erentel"r de nivel &i e(ect%area c"ntr"l%l%i (inal al c" 'en&arii Calorile cele mai probabile"compensate# ale diferentelor de nivel 4 In1,:!n16Cn1, rezulta ca 4 +n1,+!n16Cn1
1=('2,-31'1 '0-0,'1(=&1 1 z1 10=-1,'2'&2 z 2 1&=0&,-(001 = , rezulta ca 4 Z n1 = ... 01==,--0''0 z - &103,1=&1-3 n '((-,=220'&

unde 4

z 01 0 z 2 0 Z n1 = ... 0 z - n

%ontrolul final al compensarii se face prin inlocuirea valorilor compensate ale diferentelor de nivel in sistemul initial al ecuatiilor de conditie. 10 . Calc%l%l c"tel"r re'erel"r n"i ale retelei nivelitice de &'ri2in %otele reperelor %, si 1 se calculeaza in functie de cota unui reper cunoscut")# pe traseul unei drumuiri spri7inite ) * % * * 1 * 2. %alculul se face tabelar"tab.10.2#.

Tab.10.2 e la Pana la if. de nivel %ote Numar reper

1 ) % 1 -

2 % 1 -

zi"m# & 18.55044 -13.8688 6.193264 4.561343


-

+i"m# ' +),120,(2-1&3,0-=1 12(,203& 1&1,'020 +2,1&(,30&3

(
) % 1 2

**. Calc%l%l er"rii %nitatii de '"ndere 1roarea unitatii de pondere reprezinta eroarea medie patratica postcompensare a unei singure masuratori directe fictive la care ponderea este egala cu unitatea. 1,3(-10 mm *-. Calc%l%l er"ril"r edii 'atratice ale di(erentel"r de nivel a&%rate :# ;*$#;-$#;1 ale di(erentel"r de nivel c" 'en&ate :#*$#-$#1$ ca &i a &% ei di(erentel"r de nivel :S<#-=#0 1rorile medii patratice ale masuratorilor reale ale diferentelor de nivel z!i avand ponderile pi se calculeaza cu relatia4
i = pi

, rezulata ca4

.1,9.427471mm .2,7.572761mm .&,8.351325mm 1valuarea preciziei marimilor compensate ale diferentelor de nivel zi,se particularizeaza functia generala pentru fiecare marime compensata. F,f06f1z16f2z2696f-za#. F,z1D f1,1, f0,f2,9,f-,0
QFF = 1 = f T 1n P 1 nn f n1 f T 1n P 1 nn AT nr Qrr Arn P 1 nn f n1 = .......... = Q z1 ,6.399685 pF
1

Qr1 = N nn

fT1n,@1 0 0 0 0 0 0A = Q = (.(03'2 mm b#. F,z2D f J2,1, f K0,fJ2,9,f K-,0


z1 z1

Q FF =

1 = f pF
1

LT

1n

P L 1 nn f

n1

LT

1n

P L1 nn AT nr Qrr Arn P L1 nn f

n1

= .......... = Q z 2

,3.978615

Qr1 = N nn

fJ T1n,@0 1 0 0 0 0 0A = Q ='.'02-0( mm c#. F,z&D f JJ&,1, f KJ0,fJJ2,fJJ',9,f KJ-,0


z2 z2

Q FF =

1 = f pF
1

LLT

1n

P LL 1 nn f

LL

n1

LLT

1n

P LL 1 nn AT nr Qrr Arn P LL 1 nn f

LL

n1

= .......... = Q z &

,3.77425

Qr1 = N nn

fJJ T1n,@0 0 1 0 0 0 0A = Q ='.'0(=0'mm d#. S,z26z( F,z&D f JJJ2,fJJJ(, 1, f KJJ1,fJJJ&,fJJ',9,f KJJ-,0


z& z&

QSS =

1 = f pS
1

LLT

1n

P LL 1 nn f

LL

n1

LLT

1n

P LL 1 nn AT nr Qrr Arn P LL1 nn f

LL

n1

= .......... = QSS

,2.153363

Qr1 = N nn

fJJ T1n,@0 1 0 0 1 0 0A = Q ='.'0(=0'mm


S SS

*1. Calc%l%l er"ril"r

edii 'atratice ale c"tel"r re'erel"r n"i C$D$E

1rorile medii patratice ale reperelor noi %, si 1 se vor calcula pe baza erorii reperului cunoscut ) si a erorilor diferentelor compensate. z%,z)6z1D C = 2 A + 2 z1 = 1&3.0-=1 mm z ,z)6z2D D = 2 A + 2 z 2 = 12(.203&mm z1,z)6z&D E = 2 A + 2 z & = 1&1.'020mm 5ezultatele obtinute se trec in tabelul 10.& tab 10.& Nr.crt. 1 1 2 & ' ( 0 enumirea marimii 2 +1 +2 +& S,+26+( +% + +1 Caloarea compensata & 18.55044 4.681594 10.87486 10.87486 139.0781 125.2093 131.4026 1roarea mariimii 1roarea mas. 5eale ."i# %ompensate ' ( 9.4274707 6.399684888 7.5727613 3.978615126 8.3513248 3.774249807 3.314589728 6.753615756 5.76705968 5.67594056