Sunteți pe pagina 1din 5

Grǎdini ța Patricia

Str. Franz Liszt nr. 18 Cluj-Napoca Tel. 0264/533663

Str. Franz Liszt nr. 18 Cluj-Napoca Tel. 0264/533663 FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ A COPILULUI PREŞCOLAR Grupa : An

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ A COPILULUI PREŞCOLAR Grupa :

An scolar 2011 -2012

I.DATE DE IDENTIFICARE:

1.Numele si prenumele:

2.Data nasterii:

II. DATE PRIVIND SITUATIA FAMILIALA:

1.Numele si prenumele parintilor: mama

tata

2.Structura si componenta familiei:

a)Tipul de familie: -normala

-parinti despartit

c)Alte persoane (rude)apropiate in familie

-tata(mama)decedat

-parinti vitregi(unul sau doi)

4.Conditii de locuit:

-foarte bune

-bune

-satisfacatoare

-nesatisfacatoare

5.Atmosfera si climatul educativ:

-intelegere deplina intre parinti si intre parinti si copii

-conflicte mici si trecatoare

-dezacord marcat intre parinti , eventual intre parinti si copii

-familie dezorganizata sau in curs de disociere

6.Cine se ocupă în mod special de copil :

-mama

-tata

-bunicii

-alte persoane

7.Comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copii:

-corect

- incorect

8.Importanta acordata in familie educatiei prescolare:

-foarte mare

-mare

-mica

-foarte mica

-medie

III.DATE PRIVIND STAREA PSIHOFIZICA SI SANATATEA:

1.Antecedente ereditare si conditii de mediu nocive

2.Starea generala a sanatatii

3.Mentiuni cu semnificatie pentru procesul de invatamant(deficiente mentale,

senzoriale , psihomotorii)

IV.ADAPTAREA LA MEDIUL DE GRADINITA:

a)foarte grea

b) buna

c) continuu tensionată

d) intermitent tensionată

e)foarte buna

f) inadaptare

V.PROCESELE INTELECTUALE

1.Memoria:

a)Viteza de recunoaştere a cunoştinţelor: rapidă

medie

lentă

b)Durata păstrării cunoştinţelor:

lungă

medie

scurtă

c)Acurateţea reproducerii cunoştinţelor:

fidelă

creatoare

rigidă

cu dificultăţi

2.Limbajul:

a)volumul vocabularului: bogat, mediu, sărac

b)forma de limbaj care predomină:

concret situativ

contextual

monologat

dialogat

c)limbajul folosit de copil în activităţile organizate de educatoare şi în jocurile şi

activităţile la alegere este:

fonetic

d)imbajul general:

coerent

lexical-semantic

incoerent

expresiv

gramatical

inexpresiv

e)construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii:

exprimare bogată în idei

3. Motricitate

exprimare săracă în idei

a) controlul şi coordonarea mişcărilor: foarte bine

bine

slab

b) ritmul mişcărilor:

rapid

mediu

lent

4. Capacităţi cognitive:

a) percepţia:

- percepţia formei:

foarte bună

bună

slabă

-percepţia mărimii:

foarte bună

bună

slabă

-orientarea în spaţiu:

foarte bună

bună

slabă

-orientarea în timp:

foarte bună

bună

slabă

-spirit de observaţie:

b) atenţia:

foarte bun

bun

slab

-stabilirea atenţiei în acitivităţile organizate de educatoare:

-pe tot parcursul activităţii

-in anumite momente ale activităţii (depinde de

-stabilirea atenţiei în joc:

-in jocul individual

-in jocul cu grupuri mici de copii

)

-concentrarea atenţiei exprimată la rezistenţa la factorii perturbatori care apar

în timpul activităţilor:

-in activităţi comune cu întreaga grupă:

foarte bună

bună

slabă

- in activităţi la liberă alegere:

foarte bună

bună

slabă

c) memoria

-viteza de recunoaştere a cunoştinţelor: rapidă, medie, lentă

-durata păstrării cunoştinţelor: lungă, medie, scurtă

-acurateţea reproducerii cunoştinţelor: fidelă, creatoare, rigidă, cu dificultăţi

d) imaginaţia

-imaginaţia reproductivă manifestată în :

-imaginaţia creatoare manifestată în:

activităţi intelectuale

activităţi intelectuale

activităţi artistice

activităţi artistice

e) gândirea (capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii;se apreciază cu unul din

calificativele: foarte bună, bună, slabă)

-Analiza

-Sinteza

-Comparaţia

-Generalizarea

-Clasificarea

-Serierea şi ordonarea

VI.ACTIVITATEA SI CONDUITA COPILULUI IN GRADINITA :

1. Jocuri preferate de copil:

-Jocuri de creaţie cu subiecţi şi roluri

-Jocuri logico-matematice

2. Conduita copilului în grădiniţă:

-Jocuri de construcţie

-Jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv

-Şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, le aplică în relaţiile cu copiii şi adulţii

- Şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, dar le aplică numai în relaţiile cu adulţii

-Conduita nu este constantă

-Nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată

4. Concordanţa dintre comportamentul copilului în familie şi în grădiniţă:

Există concordanţă

Anumite aspecte diferă (se menţionează)

5. Modul de îndeplinire a sarcinilor:

Nu există concordanţă

Îndeplineşte sarcinile întotdeaună

Îndeplineşte sarcini dacă se insistă

Îndeplineşte sarcinile uneori (sarcini preferate)

Refuză ocazional îndeplinirea sarcinilor

Refuză îndeplinirea sarcinilor

7. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc:

Preferă rolul de conducător

Trece cu uşurinţă de la un rol la altul

Preferă să fie condus

Mai mult retras,izolat,nu se intereseaza de colectiv

8.Cum este privit de colegii de grupa:

Bun coleg,sensibil la problemele celorlalti

Preocupat mai mult de sine,egoist

VII.ANALIZA CALITATIVA DIFERENTIATA A REZULTATELOR ACTIVITATII PE DOMENIILE

PREVAZUTE IN PLANUL DE INVATAMANT:

INDICATORI: CALIFICATIVE A-cunostinte 1- foarte slab B-aptitudini 2- slab C-creativitate 3-mediu 4- bun 5-foarte
INDICATORI:
CALIFICATIVE
A-cunostinte
1- foarte slab
B-aptitudini
2- slab
C-creativitate
3-mediu
4- bun
5-foarte bun
DOMENII DE ACTIVITATE
Grupa mica
Grupa
Grupa mare
Grupa
mijlocie
pregatitoare
INDICATORI/CALIFICATIVE
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
LIMBA SI COMUNICARE
STIINTE
-act.matematice
-cunoasterea
mediului
OM SI SOCIETAE
-ed.ptr.societate
-act.practice
ESTETIC SI CREATIV
-ed.muzicala
-ed.plastica
PSIHOMOTRIC

VIII.TRĂSĂTURI TEMPERAMENTALE DOBÂNDITE:

a)mobilitate psihică:

rapidă

medie

lentă

b)stabilitatea conduitei, echilibrul:

stabil

instabil (excitabil)

c)intensitatea reacţiilor:

reţinut

exploziv

d)rezistenţa la dificultăţi, frustrări, solicitări:

rezistent

oboseşte uşor

IX. TRĂSĂTURI DE CARACTER:

-Sociabilitate, capacitate de comunicare, spirit de prietenie, sinceritate, respect faţă de

adulţi, politeţe, sârguinţă, spirit de ordine, hărnicie, respect faţă de muncă, corectitudine,

independenţă, spirit de iniţiativă, disciplină, perseverenţă, neglijenţă, dezordine, modestie,

îngâmfare, stăpânire de sine, încredere în forţele proprii, curaj, lăudăroşie, neîncredere în sine,

timiditate, nehotărâre, nesiguranţă, egoism

X. Dezvoltarea sinelui:

a)Conceptul de sine: cunoaşte şi poate menţiona caracteristici ale propriei persoane (nume,

adresa, compoziţia familiei, locul şi rolul său în familie, preferinţe personale, competenţe proprii)

b)aprecierea de sine: ridicată, scăzută

- atribuirea succesului: lui personal, celorlalţi

- atribuirea eşecului: lui personal, celorlalţi

c)prezentarea de sine:

- manifestă atenţie pentru propriul comportament în funcţie de situaţii:

da

nu

XI.PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE:

în anumite situaţii

-Manifesta inclinatii spre activitati practice ,utilitare;prezinta interes sporit pentru tehnica;

-Ii plac unele elemente ale stiintelor exacte,il intereseaza datele stiintei fantastice;

-Dovedeste interes pentru literatura,poezie,muzica,desen;

XII.RECOMANDARI: