Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie economica distinct pot fi mentionate: -indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii 2.Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturarii conceptului de finante sunt: -indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii -indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului 3.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate: -impozitele in bani -cheltuielile cu plata soldelor militarilor -tributurile in bani incasate de la popoarele invinse 4.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost: -darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei -trofee si jafuri de razboi 5.Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost: -cheltuielile cu plata soldelor militarilor -cheltuielile cu plata functionarilor publici 6.Care din urmatoarele formulary corespund acceptiunii restranse data conceputlui de finante si sferei sale de cuprindere: -finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartee in forma baneasca a produsului creat

7.Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii extinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: -finantele inglobeaza ansamblul proceselor si realtiilor economice legate de procurarea distribuirea, utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor banesti necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice + persoare fizice si juridice 8.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare nu presupune, intodeauna, o modificare a marimii patrimoniului: -finantele intreprinderilor(firmelor) 9.Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele acceptiuni date conceputului de finante si sferei sale de cuprindere: -procesele si relatii economice care se deruleaza intre participantii la repartitia PIB in forma baneasca 10.Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati totale se regasesc: -maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data a resurselor ce poti fi consummate -maximizarea PIB -maximizarea utilitatii totale 11.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil: -asigurari de bunuri persoane si raspundere civila -credit

-asigurari sociale 12.Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului national: -sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare -nu presupun o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste preocese si relatii cid oar o schimbare a formei valorii 14.Ca trasaturi ale bunurilor(utilitatilor publice) se disting: -caracterul neconcurential(si indivizibil) al accesului la consumul acestora -caracterul colectiv al consumului acestora 15.Transferul de valoare ce caracterizeaza finantele in acceptiune restransa: -are loc cu titlu definitive, fie pe principiul rambursabilitatii -in sfera finantelor publice se realieaza de regula fara contraprestatie directa si imediata -reprezinta implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesle si relatiile financiare -in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii 16.Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economie: -reprezinta trasatura definitorie a finantelor -caracterizeaza finantele in acceptiunea extinsa