Sunteți pe pagina 1din 8

Probleme evaluarea ntreprinderii

1. Profitul net anual din exploatare corectat al unei ntreprinderi, pe o perioad nedefinit n viitor, este 100 mii. Lei, rata de actualizare este 20%, iar rata anual de cretere perpetu a profitului net este 2%. aloarea ntreprinderii prin metoda capitalizrii profitului va fi!

"#$%P$&%100000 lei '%20% (%2% %))),*** 2. Profitul net anual din exploatare corectat al unei ntreprinderi, pe o perioad nedefinit n viitor este 100 mii lei, rata de actualizare este 22%, iar rata anual de cretere perpetu a profitului net este 2%. +ac valoarea activelor necorporale este 100 mii lei, valoarea ntreprinderii prin metoda capitalizrii profitului va fi!

"#$%P$&%100000 lei '%22% (%2% %)00 mii lei ,. Profitul net anual din exploatare corectat al unei ntreprinderi pe p perioad limitat -, ani. este de 100 mii lei, rata de capitalizare este 20%, iar valoarea realizabil net a activelor la sf/ritul celor , ani este 0. alorea ntreprinderii prin metoda capitalizrii profitului va fi!

n%, ani c%20%

%0,,,,1*23331)4040%210000

3. #luxul de numerar net actualizat la o rat de 20%, pe perioada explicit de previziune -, ani., este 1 mil lei. &facerea nu va mai contiuna dup cei , ani, iar valoarea realizabil net a activelor, la sf/ritul perioadei explicite este de )00 mii lei. aloarea ntreprinderii, prin metoda +"#, va fi!

n% , ani 5% 20% %)00000

%#$$&%1000000

). #luxul de numerar net actualizat pe perioada de previziune explicit -1 an. este 1 mil lei. &facerere nu va mai continua dup perioada explicit, iar valoarea realizabil net a activelor, la sf/ritul periodei este de 000000 lei. 6ata de actualizare este 20%. aloarea 7ntreprinderii, prin metoda +"#, va fi!

n%1 an 5% 20% %000000

%#$$&% 1000000

*. 8 tranzac9ie foarte apropiat de data evalurii arat c ac9iunile unei ntreprinderi s:au v/ndut cu 10 lei;ac9iune, n condi9iile! )0% plata cas< i )0% plata peste 1 an, fr dob/nd. "onform defini9iei valorii de pia9, la o rat de actualizare de 20%, valoarea unei ac9iuni este!
ac9iune

% ) lei acum1 ) lei peste un an ) lei peste un an

% ) lei 5%20% % ) lei 1 )13,1*4%2,1*4

ac9iune

4. 8 tranzac9ie foarte apropiat de data evalurii arat c ac9iunile unei ntreprinderi s:au v/ndut cu ) lei; ac9iune, n condi9iile! 20% plata cas< i 00% plata peste 1 an, far dob/nd. "onform defini9iei valorii de pia9, la o rat de actualizare de 20%, valoarea unei ac9iuni este!
ac9iune

% 1 leu acum 1 3 lei peste un an 3 lei peste un an

% 3 lei 5%20% % 1 leu 1 11,,,,%3,,, lei

ac9iune

0. 8 ntreprindere c<imic de9ine un stoc de produse finite care a fost refuzat de client i care nu mai poate fi valorificat. aloarea contabil a acelui stoc este de 1 mil lei, iar costurile de neutralizare a produselor respective sunt de 1,2 mil lei. "orec9ia asupra crean9ei n cadrul metodei &$" va fi! Pentru c ntreprinderea va c<eltui 1,2 mil lei cu neutralizarea acestor produse se aplic o corec9ie ne=ativ% cu suma necesar neutralizrii%1,2 mil lei.

2. 8 firm de9ine o crean9 n/ncasat n temen de 1 mil lei, care va fi ncasat totui peste 1 an. 6ata de actualizare utilizat pentu scenariul construit este de 20%, iar rata infala9iei pro=nozat de (uvern pentru anul urmtor este de 4%. "orec9ia asupra crean9ei n cadru metodei &$" va fi!

%0,,,,,

0,,,,,:1000000% :1*4000 10. >ultiplicatorul P?6 la ) ntreprinderi similare i relevante este! ,,1@ ,,2@ ,,,@ ,,3@ ,,). Profitul brut al ntreprinderii evaluate este de 1 mil lei. 7n condi9iile unei cote de impozit pe profit de 1*%, valoarea estimat prin metoda compara9iei directe va fi! >edia P?6% ,,, Profit$?A% 1mil B 1*%% 031000% P.e.r.A - Parametru economic relevant. aloareaA% P?6 B P.e.r.A %,,, B 031000% 2,44mil lei 11. >ultiplicatorul P?6 la ) ntreprinderi simimalre i relevante este! 2,2@ 2,,@ 2,3@ 2,). Profitul brut al ntreprinderii este de 1mil lei. 7n condi9iile existen9ei unor active necorporale cu o valore estimat de 0,) mil lei i re9in/nd c impozitul pe profit are o cot de 1*%, valoarea estimata prin metoda compara9iei directe va fi! >edia P?6%2,, Profit$?A%1000000 x 1*%% 031000
A%

Profit$?A x P?6 1&ctive necorporale%0310001)00000%2,3, mil lei

12. 6aportul Pre9; &$ contabil la ) firme similare i relevante este! 2,1@ 2,2@ 2,2@ 2,,@ 0,0. &ctivul net contabil al firmei evaluate est de 10 mil lei. aloarea estimat priv metoda compara9iei directe va fi! >edia P?6% 2,2 -0,0 nu se ia n calcul se consider nerelevant. % &$" x P?6% 10 mil x 2,2% 22 mil lei. 1,. 8 firm a dat cu c<irie un spa9iu comercial, la un pre9 de 1 mil lei i durata 1 an, n condi9iile n care pe pia9 se nc<iriaz spa9ii similare cu 1,) mil. &ceast situa9ie implic -costul capitalului %20%.! 1000000:1)00000%:)00000

%:

% :314000

13. 8 firm de9ine un contract de nc<iriere avantaCos pentru un depozit, pltind un pre9 de 1 mil. lei i dutat 1 an, n condi9iile n care pe pia9 se nc<iriaz depozite similare cu 1,) mil lei. &ceast situa9ie implic -costul capitalului %10%.! 1)00000:100000%)00000

%3)3)3)

1). +ac rata de capitalizare este de 10%, coeficientul multiplicatorului venitului va fi!

% ),))

1*. "are este rata de actualizare pe baza urmtoarelor informa9ii! : : : 6ata dob/nzii obli=atorii de stat! )% "oeficientul beta! 1,1 Prima de risc pe pia9a bursier *%

"onform modelului "&P>! 5c%6f 1D- 6m: 6f . 6m: 6f % Prima de risc pe pia9a bursier 6f % 6ata dob/nzii de stat 5c %)%11,1x*% %11,* 14. "are este valoarea terminal a unei ntreprinderi pe baza urmtoarelor informa9ii! : #luxul de numerar net n ulimul an al perioadei de previziune explicit %1 mil lei@ 6ata dob/nzii la obi=a9iunile de stat! 3% "oeficientu beta! 1,3 Prima de risc pe pia9a bursier! *% 6ata de cretere =%2% "onform modelului "&P>! 5c%6f 1D- 6m: 6f . 6m: 6f % Prima de risc pe pia9a bursier 6f % 6ata dob/nzii de stat 5c %3%11,3x*% %12,3%

: : : :

= % 1000000 x 2%%1020000

%2,0* mil lei

10. Profitul net anual reproductibil al unei ntreprinderi, pe o perioad nedefinit n viitor, este )00 mii lei. 6ata de actualizare este 10%, iar rata medie anual de cretere a profitului este 2%. +ac valoarea realizabil net a activelor din afara exploatrii este ,)0 mii lei, valoarea ntreprinderii va fi de!

1 &ctive n afara exploatrii

1,)0000% ,12)0001,)0000% ,,34) mil lei

12. Profitul net anual reproductibil al unei firme pe o perioad limitat n viitor -, ani. este )00 mii lei, valoarea activelor necorporale este )00 mil lei, valorea net de realizare a activelor, n anul $1,, este )00 mii lei, iar valoarea realizabil net a activelor din afara expoatrii de )00 mii lei. aloarea nreprinderii, la un cost al capitalului de 20%, va fi de!

n%, ani 5% 20%

% 31****1,342221)4040,%1,,32 mil

1&ctive din afara exp.%1,,32 10,) %1,032 mil lei 20. 7n condi9iile n care se evalueaz o firm necotat, de dimensiuni mici, care este rata de actualizare a fluxului de numerar net la dispozi9ia ac9ionarilor -#$$&., tiind ca! : 6andamentul obli=a9iunilor =uvernamentale pe termen lun=% *%

: : : : :

Prima de risc pe pia9a bursier% ),)% "oeficientu D al domeniulului% 0,2% Prima de risc pentru ntreprinderi mici cotate% )% Prima de risc specific pentru ntreprinderea necotat% 3% "reterea perpetu sperat a #$$&% )%

"onform modelului "&P>! 5c% 6f 1 D- 6m: 6f .1- Prc1 Prn. 6m: 6f % Prima de risc pe pia9a bursier 6f % 6ata dob/nzii de stat Prc% Prima de risc pentru ntreprinderi mici cotate Prn% Prima de risc specific pentru ntreprinderea necotat 5c %*% 1 0,2 x ),)% 1 )% 1 3% %12,2)% 21. +ac o rat nomilal a dob/nzii este 10% i rata anual a infla9iei este *%, rata real a dob/nzii este! 5d %dE x -1: F. 5d% G% dob/nda anual % 10% : *% % 3% % 5d% aloarea de pia9 a obli=a9iunii% -1 H F. %1:0,0*%0,23 %,,44%

22. +ac dividendul anual sperat; ac9iune este 1) lei i va crete cu 2% pe an, iar cusul ac9iunii este 10) lei, costul capitalului propriu va fi!

P?6%

%0,132

5c % P?6 1 = %13,2% 12% %1*,2% 2,. Fe cunosc urmtoarele informa9ii privind trei tranzacii cu ntreprinderi comparabile! Indicator nreprindere comparabil X Y Z

Profit net corectat -mil lei;an. Pre9 de v/nzare -mil lei. "orec9ia pre9ului de v/nzare pentru condi9iile tranzac9iei "orec9ia pre9ului de v/nzare pentru deprecierea ec<ipamentelor Pe baza informa9iilor disponibile rezult

1,1 *,) : :

1,3) 4,3 : 11)%

1,2 *,) 1)% 110%

o rata de capitalizare de!

Pentru a calcula rata de capitalizare vom folosi comparabila care are cele mai puine corecii, respectiv comparabila X !

B%

%1*,2%

Problema 63, pagina 21 8 brutrie are o capacitate de produc9ie de 300 mii buc9i;an. "<eltuielile fixe sunt )00 mii lei;an, c<eltuielile variabile de , lei pe bucat, iar pre9ul de v/nzare este de ) lei pe bucat. Punctu critic al rentabilit9ii va fi de!

Pra= rentabilitate%

Pra= rentabilitate %

%2)0000