Sunteți pe pagina 1din 12

Modelul TCP/IP

Modelul TCP/IP
RFC 1122 , mentioneaza 4 nivele pentru cerintele Internet: aplicatie transport Internet (echivalent cu niv. retea) legatura de date (com ina !unctionalitatile niv !izic cu niv. legatura de date din modelul cu " nivele)

Modelul TCP/IP

#C$%I$ a !ost de!init in 1&'4 Cer! and (ahn. 1&)" * +einer et al. 1&)) * Clar,

Modelul TCP/IP

Modelul TCP/IP
-ivelul internet * este a.ul pe care se centreaza toata arhitectura / are rolul de a permite gazdelor sa emita in orice retea si a !ace ca pachetele s0 circule independent p1n0 la destina2ie. $achetele pot s0 soseasc0 3ntr/o ordine di!erit0 !a20 de cea 3n care au !ost trimise, caz 3n care rearan4area cade 3n sarcina nivelurilor superioare.

Modelul TCP/IP
-ivelul internet * de!ine5te o!icial un !ormat de pachet 5i un protocol I$ /sarcina nivelului internet este s0 livreze pachete I$ c0tre destina2ie / pro leme ma4ore se re!er0 la diri4area pachetelor 5i evitarea congestiei

Modelul TCP/IP
-ivelul transport * permite conversa2ii 3ntre entit02ile pereche din gazdele surs0 5i, respectiv, destina2ie / sunt de!inite dou0 protocoale cap0t/la/cap0t #C$ 5i 67$ / #C$ * protocol sigur orientat pe cone.iuni care permite ca un !lu. de octe2i trimi5i de pe o ma5in0 s0 a4ung0 !0r0 erori pe orice alt0 ma5in0 din inter/re2ea. Fragmenteaz0 !lu.ul de octe2i 3n mesa4e discrete 5i paseaz0 !iecare mesa4 nivelului internet. +a destina2ie, procesul #C$receptor reasam leaz0 mesa4ele primite 3ntr/un !lu. de ie5ire. #C$ trateaz0 controlul !lu.ului pentru a se asigura c0 un emi20tor rapid nu inund0 un receptor lent cu mai multe mesa4e dec1t poate acesta s0 prelucreze.

Modelul TCP/IP
-ivelul transport * 67$ * protocolul datagramelor utilizator, este un protocol nesigur, !0r0 cone.iuni, destinat aplica2iilor care doresc s0 utilizeze propria lor secven2iere 5i controlul !lu.ului, 5i nu pe cele asigurate de #C$. 67$ este !olosit pentru interog0ri rapide 5i 3n comunica2ii 3n care comunica2ia prompt0 este mei important0 dec1t calitatea.

Modelul TCP/IP
-ivelul aplica2ie * con2ine toate protocoalele de nivel 3nalt. $rimele protocoale includeau: #8+-8#, F#$, 9:#$. #8+-8# *protocol de terminal virtual permite unui utilizator de pe o ma5in0 s0 se conecteze 5i s0 lucreze pe o ma5in0 a!lat0 la distan20. F#$/ protocol de trans!er de !i5iere, 9:#$ * protocol simplu de trans!er al po5tei. ;lte protocoale: 7-9 * 7omain -ame 9ervice, <##$ etc

Modelul TCP/IP
-ivelul gazd0/re2ea * modelul #C$%I$ nu spune mare lucru ce se 3nt1mpl0 acolo, 3ns0 men2ioneaz0 c0 gazda tre uie s0 se lege la re2ea, pentru a putea trimite pachete I$, !olosind un anumit protocol. ;cest protocol nu este de!init 5i variaz0 de la gazd0 la gazd0 5i de la re2ea la re2ea.

Modelul TCP/IP
Critic0 a modelului * modelul nu !ace o distinc2ie clar0 3ntre conceptele de serviciu, inter!a20 5i protocol / nu este potrivit pentru descrierea altor stive de protocoale (=luetooth) / nivelul gazd0/re2ea este mai mult o inter!a20 3ntre niv. re2ea 5i leg0tur0 de date

Modelul TCP/IP
Critic0 a modelului * un model corect ar t s0 introduc0 nivelurile leg0tur0 de date 5i !izic 3n mod separat / protocoalele #C$ 5i I$ au !ost g1ndite ad hoc / modelul este practic ine.istent, dar protocoalele lui sunt lar utilizate