Sunteți pe pagina 1din 1

Departament __________________________ No ___________ Date __________________

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca dl/dna ___________________ este angajat/a al/a companiei Vodafone Romania SA, cu contract individual de munca pe perioada (ne)determinata, de la data de __________ si pana la data de ________, in functia de _________________, in cadrul departamentului ________________ Vodafone Romania SA vireaza lunar contri!utia pentru asigurarile de sanatate la " #ondul $nic de Asigurari de Sanatate in contul nr R%&'(R)*+,,'',-......... desc/is la (rezoreria %perativa municipiul 0ucuresti pentru 1asa de Asigurari de Sanatate a ________________ 2entionam ca dl /dna _______________________ a !eneficiat de __ zile de concediu medical pe ultimele 3- luni

S4a eli!erat prezenta pentru a4i servi la spital / medicul de familie

2anager " Stampila " Semnatura "

Vodafone Romania S.A.


Centrul International CDG, Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucuresti 011857, Romania T+ 0 0!7"0"1000, #+ 0 0!7"0" 1001, $$$.%oda&one.ro
Re'istrul comertului( ) 0*+85"*1++,, Cod unic de inre'istrare(R- 8+717", Ca.ital social su/scris si %arsat( R-0 70! 171 ,1700