Sunteți pe pagina 1din 47

APROBAT

ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA
BUCATAR
1
- IPSSM-MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI DEPOZITAREA
MATERIALELOR
- IPSSM-UTILIZARE CUPTOR CU MICROUNDE
- IPSSM-UTILIZARE MIXER
- IPSSM-ACTIVITATEA DE ALIMENTAIE PUBLIC
- IPSSM-EXPLOATAREA UTILA1ELOR DIN STRUCTURILE DE SERVIRE A MESEI
- IPSSM-ECHIPAMENTE PENTRU BUCATARIE
- IPSSM-UTILIZARE MASINA DE TOCAT CARNE
- IPSSM-UTILIZARE ARAGAZ
- IPSSM-EXECUTAREA LUCRARILOR CU UNELTE DE MANA
- IPSSM-UTILIZAREA VITRINA FRIGORIFICA
- IPSSM-UTILIZARE GRATAR CU GAZ METAN
- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA
PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE
- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,
INTERVENTIE
- MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI A1UTOR, STINGEREA INCENDIILOR
SI EVACUAREA LUCRATORILOR
2
IPSSM MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI DEPOZITAREA
MATERIALELOR

SCOPUL - prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
manipularii,
transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si a depozitarii tuturor materialelor existente
Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se
realizeaza in conformitate cu prevederile din ,,LISTA IT!"A D! A#$"DA"! SI %TILI&A"!
A !#'I(A)!T%L%I D! ("$T!#TI!*+
In cazul in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea
societatii ,
A+ - va evalua conditiile de securitate si sanatate pentru activitatile specifice acestei operatii cu
privire la
- caracteristicile masei
- efortul fizic depus
- caracteristicile mediului de munca
- caracteristicile activitatii
.+ - va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau
reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare ,

#A"A#T!"ISTI#IL! )AS!I
- greutatea si dimensiunile
- dificultatea de apucare
- insta/ilitatea sau riscul deplasarii continutului
- plasarea in asa fel incat ea tre/uie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau
cu flexie a trunchiului
- suscepti/ilitatea de producere a unor leziuni datorata marginilor, muchiilor in
special in eventualitatea unei ciocniri
!0$"T%L 0I&I#
- prea mare
- care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului
- care antreneaza o miscare /rusca a masei
- care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie insta/ila
#A"A#T!"ISTI#IL! )!DI%L%I D! )%#A
- inexistenta unui spatiu sufficient in special pe verticala, pentru realizarea activitatii
- pardoselile alunecoase si1sau care prezinta neregularitati
- imposi/ilitatea ridicarii manuale la inaltime, in siguranta
- manipularea maselor la mai multe niveluri
- insta/ilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materialele
- conditii climatice necorespunzatoare
#!"IT!L! A#TI2ITATII
- efort fizic frecvent si prelungit
- insuficienta repaosului fiziologic sau de recuperare
- distante mari pentru transportat sarcini ritm impus de procesul de munca care nu
poate fi schim/at de salariat
MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR
La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza
numai salariati care corespund din punct de vedere fizic
3
Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea controalelor
medicale periodice
)asele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala,
masele transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele,
distanta dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau a masele
maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu
tre/uie sa depaseasca valorile maxime cuprinse in 4()
Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizi/ilitatea
Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate
excentrice, care pot genera dezechili/rari
Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare
)anipularea in acelasi timp a doua sau mai multor o/iecte se face numai daca sunt fixate
intre ele corespunzator+ Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a
maselor care sunt insta/ile intre ele
$/iectele am/alate in cutii, lazi etc+ tre/uie fixate in interioprul am/alajelor+ Se interzice
transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in am/alaje
Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu tre/uie sa fie cu
o/stacole, insta/il sau alunecos
)anipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau
care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face cu echipament de protectie
adecvat5palmare, manusi de protectie rezistente la penetratie etc+6
Se interzice manipularea maselor in1din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau
verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, fara a se lua masuri suplimentare
pentru micsorarea riscului de accidentare
Se interzice cresterea numarului de ridicari sau co/orari pe unitatea de timp peste prevederile
legale
Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au
echipament individual de protectie corespunzator si in /una stare

DEPOZITAREA, STIVUIREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA
MATERIALELOR IN BUCATI
Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare,
incendii si explozii
Depozitarea materialelor pe rafturi se face asa in fel incat san nu fie posi/ila caderea lor
(e rafturi si stelaje unde sunt depozitate materialele tre/uie scris la loc vizi/il sarcina maxima
admisa, care nu tre/uie depasita
La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a
planseului si1sau pardoselii
Stivuirea se va face fara deteriorarea am/alajului+ Stivele vor fi constituite din materiale cu
aceleasi forme si dimensiuni sau din am/alaje de acelasi tip si dimensiuni
!ste interzisa stivuirea materialelor sau am/alajelor cu forme geometrice diferite
In cazul depozitarii materialelor am/alate in cutii, lazi, /utoaie sau alte am/alaje cu forme
geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe am/alaje, peretii am/alajelor tre/uie
sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau
deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a am/alajelor,
sta/ilita prin standarde sau norme interne de fa/ricatie
Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite pra/usirea stivei
7
#and incarcarea-descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi
salariati efortul repartizat pe o persoana nu tre/uie sa depaseasca limitele admise, prevazute
in normative+ Se va asigura ca o/iectele5materialele6 respective sa se poata prinde /ine cu
unelte de apucare sau cu mainile
In cazul in care o sarcina este incarcata-descarcata sau trnsportata prin purtare, concomitent
de catre mai multe persoane, acestea vor ridica si co/ori sarcina in acelasi timp5la comanda
conducatorului operatiei6
Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate tre/uie asigurate impotriva
deplasarii, rasturnarii sau caderii+ Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul
mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs
Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat,
iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu tre/uie sa atinga solul in timpul
mersului
La incarcarea-descarcarea vehiculelor, salariatii tre/uie sa fie astfel asezati incat sa nu se
loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza
Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare-descarcare,
tre/uie sa fie de cel putin 3 m
Se interzice accesul la locul de descarcare-incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o
atri/utie la aceste operatii
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE LA MANIPULAREA MANUALA A MASELOR
Se iau pentru evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare si1sau de afectare a sanatatii,
determinate
de manipularea manuala a maselor luand in considerare urmatoarele elemente de referinta ,
caracteristicile masei 8 manipularea manuala a unei mase poate prezenta riscuri, in special
de afectiuni dorsolom/are, daca masa este ,
- prea grea sau prea mare
- incomoda sau greu de apucat
- insta/ila sau are un continut ce risca sa se deplaseze
- plasata astfel incat tre/uie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexia
ori ritatia trunchiului
- suscepti/ila sa produca leziuni asupra angajatilor din cauza marginilor si1sau a
consistentei sale, in special in eventualitatea unei ciocniri
efortul fizic necesar 8 efortul fizic poate prezenta riscuri, in special de afectiuni
dorsolom/are daca,
- este prea mare
- nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului
- antreneaza o miscare /rusca a masei de transportat
- este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie insta/ila
caracteristicile mediului de munca 8 caracteristicile mediului de munca pot determina o
crestere a riscurilor, in special in afectiuni dorsolom/are, daca ,
- nu exista suficient spatiu, in special pe verticala, pentru realizarea activitatii
- pardoseala este alunecoasa sau prezinta neregularitati care determina dezechili/rare
- locul unde se desfasoara activitatea de munca sau mediul de munca nu permit
angajatului sa manipuleze manual masele la o inaltime sigura sau intr-o pozitie de
lucru conforta/ila
9
- pardoseala sau planul de lucru prezinta denivelari care impun manipularea masei la
diferite niveluri
- pardoseala sau punctul de sprijin al piciorului sunt insta/ile
- temperatura, umiditatea sau circulatia aerului sunt necorespunzatoare
cerintele activitatii , activitatea poate prezenta riscuri, in special de afectiuni
dorsolom/are, daca implica una sau mai multe dintre cerintele urmatoare ,
- efort fizic frecvent si prelungit care solicita in special coloana verte/rala
- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare
- distante prea mari pentru ridicare, co/orare sau transport
- ritm al activitatii impus printr-un proces care nu poate fi schim/at de catre angajat

factori individuali de risc 8 angajatul poate fi expus riscului daca ,
- este necorespunzator din punct de vedere fizic sa realizeze sarcina respectiva
- poarta haine, incaltaminte sau alte lucruri personale necorespunzatoare
- nu are cunostintele sau instructajul adecvat ori necesar
(!T"% ("!2!I"!A "IS#%"IL$" D!T!")IAT! D! !0$"T%L 0I&I#,
T"!.%I! !2ITAT!,
- pozitiile de munca vicioase si1sau fixe
- miscarile extreme
- miscarile /ruste
- miscarile repetitive
:
IPSSM UTILIZARE CUPTOR CU MICROUNDE
EXPLOATAREA
Punerea in functiune:
-Amplasarea cuptorului in conditiile impuse de normele de igiena a muncii8
-2erificarea starii ca/lului de alimentare, stecherului si prizei8
-#onectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica 5prin introducerea stecherului in priza6
-Inchiderea usii cuptorului8
-Sta/ilirea regimului de lucru prin actionarea termostatului8
Scoaterea din functiune;
-Deschiderea usii cuptorului8
-Deconectarea de la reteaua de alimentare cu energie electrica 5prin scoaterea stecherului din priza6
NORME DE UTILIZARE IN CONDITII DE SECURITATE A MUNCII
-Interzicerea efectuarii oricarei interventii pe durata functionarii8
-$/ligativitatea efectuarii interventiei numai de personal calificat instruit si autorizat8
-#ontrolarea integritatii ca/lului de alimentare ,stecherului si a prizei8
-$/ligativitatea instruirii personalului cu privire la utilizarea in deplina securitate 5conform
prevederilor cartii tehnice;
-Interzicerea exploatarii utilajului fara dispozitivele de protectie din dotare8
-$/ligativitatea scoaterii din functionare a utilajului in cazul producerii unei avarii si solicitarii
interventiei personalului de specialitate8
-Interzicerea introducerea o/iectelor metalice in cuptor8
-Interzicerea pornirii cuptorului cu usa deschisa8
-Interzicerea acoperirii usii cu diferite o/iecte8
<
IPSSM UTILIZARE MIXER
EXPLOATAREA
Punerea in functiune:
-2erificarea starii ca/lului de alimentare, stecherului si a prizei8
-)ontarea sculelor pe capul masinii8
-#onectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica 5prin introducerea stecherului in priza6
-Alimentarea masinii cu prusele ce urmeaza a fi prelucrate8
-Declansarea functionarii prin actionarea /utonului porinit - oprit
Scoaterea din functiune;
-$prirea alimentarii cu energie electrica prin decuplarea intrerupatorului8
-Deconectarea de la reteaua de alimentare cu energie electrica 5prin scoterea stecherului din priza68
-#uratirea mixerului8
NORME DE UTILIZARE IN CONDITII DE SECURITATE A MUNCII
-$/ligativitatea existentei aparatorii fixate in suru/uri la sistemul de antrenare8
-Dotarea cuvei malaxorului cu manere pentru manevrare su fixarea acesteia pe sasiu cu cleme
/asculante8
-Interzicerea curatirii masinii pe durata de functionare8
-Interzicerea efectuarii oricarei interventii pe durata functionarii8
-$/ligativitatea efectuarii interventiei numai de personal calificat, instruit si autorizat8
-#ontrolarea integritatii ca/lului de alimentare, stecherului si prizei8
-$/ligativitatea instruirii personalului cu privire la utilizarea in deplina securitate 5conform
prevederilor cartii tehnice6
-Interzicerea exploatarii utilajului fara dispozitivele de protectie din dotare8
-$/ligativitatea scoaterii din functiune a utilajului in cazul producerii unei avarii si solicitarii
interventiei personalului calificat8
=

IPSSM ACTIVITATEA DE ALIMENTAIE PUBLIC
-Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea >n lucru a unor utilaje pentru care nu
exist? norme sau instruc@iuni proprii de securitate a muncii8
-Lucr?torii cu atri/u@ii de >ntre@inere a utilajelor Ai instala@iilor din dotare sunt o/liga@i ca >nainte de
>nceperea lucrului s? verifice dac? uneltele pe care le folosesc sunt >n stare /un? Ai corespund din
punctul de vedere al securit?@ii muncii+ Se interzice folosirea de unelte Ai utilaje care nu corespund
acestor verific?ri8
-Activit?@ile ce se desf?Aoar? >n structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu marf?,
depozitarea acesteia, prepararea alimentelor >n /uc?t?rii Ai la/oratoare de cofet?rie-patiserie, precum
Ai servirea acestora >n saloane sau >n alte locuri destinate acestui scop8
-Instruc@iunile proprii privind structurile de servire a mesei se refer? la activit?@ile de preg?tire a
alimentelor prin tratare termic? Ai la rece8
-(entru desf?Aurarea activit?@ii >n condi@ii de igien? Ai de securitate a muncii, spa@iile de produc@ie
pentru prepararea alimentelor tre/uie organizate >n func@ie de volumul activit?@ii Ai >n func@ie de
tehnologiile din produc@ia culinar?8
-!ste o/ligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea c?rnii, peAtelui, zarzavatului Ai legumelor, la
fiecare preparare de meniuri sau ori de cBte ori este nevoie+
-"esturile menajere nerecupera/ile sau nefolositoare rezultate din procesul de produc@ie Ai din
opera@ia de servire a clien@ilor se vor colecta >n saci din material plastic, >n recipiente etanAe,
confec@ionate din materiale rezistente, evacuarea f?cBndu-se >nainte ca acestea s? dep?Aeasc?
capacitatea de depozitare sau s? intre >n descompunere8
-%nitatea are o/ligatia sa sta/ileasc? o zon? pentru depozitarea gunoiului menajer care s? fie la
distan@? mare de locul alimentar Ai sa fie amenajata conform normelor sanitare8
-La instalarea, exploatarea, >ntre@inerea Ai repararea utilajelor, aparatelor, precum Ai a altor
echipamente tehnice folosite >n unitate 5restaurant, /ufet, /ar6 se vor respecta urm?toarele,
Tehnologia indicat? prin cartea tehnic?, privind exploatarea utilajelor, instala@iilor, aparatelor
etc+8
(revederile documenta@iei tehnice emise de furnizor referitoare la cunoaAterea componen@ei, a
caracteristicilor tehnice Ai func@ionale precum Ai a condi@iilor tehnice de execu@ie, montaj Ai
recep@ie, a mijloacelor tehnice din dotare8
(revederile documenta@iei tehnice referitoare la periodicitatea Ai condi@iile tehnice de
efectuare a verific?rilor Ai repara@iilor8
Instruc@iunile tehnice specifice fiec?rui mijloc de produc@ie, privind exploatarea acestuia8
!xploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de m?sur?, control Ai automatizare
prev?zut?+
-(ersonalul din /uc?t?rie 5/uc?tari, ajutori de /uc?tari6 este o/ligat s? poarte echipamentul de
protec@ie prev?zut de normative8
-Cn /uc?t?rie este interzis lucrul f?r? asigurarea ventil?rii >nc?perii8
-#ur?@area locului de munc? se va efectua ori de cBte ori este necesar pentru prevenirea alunec?rii
persoanelor >n zona de lucru+
-!ste interzis? aprinderea focului la maAinile de g?tit la care se utilizeaz? com/usti/il gazos sau
injectoare cu com/usti/il lichid, de c?tre persoane neinstruite8
D
-(ersonalul din /uc?t?rie va purta >nc?l@?minte /ine fixat? pe picior+ !ste interzis? folosirea
>nc?l@?mintei tip papuc 5neasigurat? la c?lcBi68
-!ste interzis? aAezarea pe pardoseli a vaselor cu lichide fier/in@i, pentru prevenirea accidentelor prin
op?rire8
-2asele ce se folosesc la prepararea meniurilor Ai ustensilele se vor p?stra >n mod ordonat pe rafturi+
-!xploatarea utilajelor Ai instala@iilor cu care este dotat? /ucataria 5malaxoare, mixere, ro/o@i
universali, cuptoare electrice Ai cu gaze etc+6 se va face numai de c?tre persoane instruite, conform
prevederilor c?r@ilor tehnice respective8
-!ste interzis? folosirea utilajelor ac@ionate electric f?r? asigurarea m?surilor de electrosecuritate,
precum Ai f?r? ap?r?tori la organele de miAcare8
-#u@itele utilizate la tranAarea c?rnii se vor purta >n suporturi speciale 5teci6+ !ste interzis purtarea
cu@itelor >n /uzunare8
-"esturile rezultate din prelucrarea c?rnii Ai oasele nefolositoare vor fi colectate >n recipiente speciale
cu care se vor transporta zilnic la punctul de depozitare a deAeurilor menajere8
-(entru prevenirea riscurilor de alunecare cBt Ai a unui focar de infec@ie, pardoseala se va sp?la zilnic,
dup? terminarea opera@iilor respective+
PREGATIREA PREPARATELOR RECI
-%tilizarea instala@iilor din dotare 5instala@ii frigorifice, vitrine frigorifice, dispozitive pentru stors
fructe, maAin? de t?iat mezeluri6 se va face cu respectarea prevederilor din c?r@ile tehnice respective,
cu privire la m?surile de prevenire a accidentelor8
-La fiecare utilaj, instala@ie, aparat din dotare se vor afiAa, >n mod o/ligatoriu, instruc@iuni de utilizare
>n condi@ii sigure, iar personalul care le exploateaz? va fi instruit >n acest scop+
1;
IPSSMEXPLOATAREA UTILA1ELOR DIN STRUCTURILE DE SERVIRE A MESEI
Utilaje yi instala(ii pentru pregtirea alimentelor prin tratarea termic
Utilaje alimentate cu energie electric
-!ste interzis? folosirea utilajelor f?r? echipamentul electric de comand?-control >n stare de
func@ionare, prev?zut de proiectant8
-)anevrarea tuturor >ntrerup?toarelor sau comutatoarelor se va face cu mBinile uscate8
-Cn situa@ii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu m?nuAi electroizolante Ai de pe
platforme electroizolante sau de pe covoare de cauciuc8
-!ste interzis? r?cirea plitelor cu ap? pentru a se evita fisurarea acestora Ai producerea de
scurtcircuite la instala@ia electric?+
Utilaje ac(ionate cu combustibil gazos yi lichid
-Instala@iile tre/uie prev?zute cu un sistem de opturare 5clapet?6 care s? re@in? gazul cBnd acesta
revine pe conduct? dup? o eventual? >ntrerupere de la re@ea8
-(entru spa@iile >nchise 5cuptor, maAini de g?tit cu plit? cu cuptor etc+6 instala@iile vor fi prev?zute cu
un sistem automat de ardere a gazului, cu flac?r? de veghe8
-Cn lipsa aparaturii de automatizare, instala@iile cu arz?toare >n spa@ii >nchise cBt Ai maAinile de g?tit
cu mai multe arz?toare, pentru siguran@?, vor fi prev?zute de o @eav? de fug? a fl?c?rii, care are
controlul de reaprindere a arz?toarului stins din cauza manevr?rii greAite sau peste care s-a v?rsat
mBncare8
-!vacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate conform normelor >n vigoare8
-!ste interzis? evacuarea gazelor prin hota de a/sor/@ie cu excep@ia reAourilor sau fl?c?rii deschise Ai
numai >n anumite condi@ii+
Tipuri de utilaje pentru tratarea termic a alimentelor
Mayini de gtit cu plit
-Instalarea maAinilor de g?tit cu plit? se va efectua de c?tre persoane cu calificare de specialitate Ai
dup? caz autorizate8
-Cnainte de punerea >n func@iune a maAinilor de g?tit se va verifica starea sistemului de alimentare
5electric, cu arz?tor cu gaze, injector pentru com/usti/il lichid68
-(unerea >n func@iune a maAinilor de g?tit cu plit? >nc?lzite electric, se va face conform prevederilor
din #artea tehnic? a instala@iei respective8
-)anevrarea comutatorului din ta/loul electric se va efectua cu respectarea m?surilor de
electrosecuritate pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare8
-Ac@ionarea /utoanelor de la maAina de g?tit cu plit? electric? se va face numai cu mBna uscat?, stBnd
pe un covor de cauciuc8
-La maAinile de g?tit >nc?lzite cu gaze naturale, >nainte de aprinderea focului, o/ligat se va verifica
dac? nu sunt sc?p?ri de gaze, dac? toate ro/inetele sunt /ine >nchise Ai etanAe8
-Cn cazul >n care se constat? sc?p?ri de gaze se iau m?suri de ventilare a >nc?perii, nu se actioneaz?
>ntrerup?toarele de la lumin?, nu se utilizeaz? foc deschis Ai se evit? orice posi/ilitate de ini@iere a
unui eventual amestec aer-gaz exploziv8
-"emedierea sc?p?rilor de gaze se va efectua de c?tre o persoan? autorizat? >n instala@ii de gaze8
11
-La maAinile >nc?lzite cu com/usti/il lichid este interzis? utilizarea injectoarelor care au sc?p?ri de
com/usti/il pe la >m/in?ri8
-Aprinderea com/usti/ilului 5lichid sau gazos6 se va face utilizBndu-se o vergea metalic? prev?zut?
la cap?t cu un tampon8
-Tamponul se aprinde cu chi/ritul, dup? care vergeaua se va introduce >n maAin? pBn? >n dreptul
arz?torului de gaze sau injectorului dup? care se d? drumul progresiv la com/usti/il prin ro/inetul de
la conducta de gaz metan sau motorin?8
-$prirea func@ion?rii arz?torului Ai a injectorului 5stingerea fl?c?rii6 se face prin >nchiderea
ro/inetelor de alimentare cu com/usti/il8
-#apacele Ai ochiurile plitelor maAinii de g?tit, tre/uie s? fie pe timpul func@ion?rii >nchise 5la locul
lor6 pentru a se evita emana@ia gazelor Ai fumului >n exterior8
-!ste interzis? utilizarea maAinilor de g?tit cu plita fisurat? sau spart?+
Mayini de gtit tip aragaz cu cuptor sau reyou
-)aAinile de g?tit tip aragaz cu cuptor sau reAou se vor utiliza numai dac? au complete toate
capacele-ciuperc? le arz?toare8
-Cnainte de folosire se va verifica cu ap? Ai s?pun dac? sunt sc?p?ri de gaze la p?r@ile care se >m/in?+
!ste interzis ca aceasta 5verificarea6 s? se fac? cu flac?r?8
-)ontarea regulatorului la /utelie se va face dup? ce >n preala/il s-a verificat dac? ro/inetul este
inchis, dup? care, se va deAuru/a /uAonul de siguran@?8
-)anevrarea /uteliei de aragaz se va efectua f?r? lovirea /rusc? a acesteia8
-Amplasarea /uteliei se va face >n pozi@ie vertical?, la distan@a de cel pu@in 1 m fa@? de sursa de
>nc?lzire8
-0urtunul de racordare tre/uie s? fie >n perfect? stare, s? nu ai/? cr?p?turi Ai sc?p?ri de gaze8
-(rinderea furtunului de cele dou? capete, /utelie Ai respectiv reAou, se va efectua prin colier metalic8
-Aprinderea aragazului se va face de la o surs? de foc 5chi/rit, aparat electric de produs scBntei etc+6
care se va apropia de arz?tor, deschizBnd treptat ro/inetul 5/uAonul6 maAinii care urmeaz? a fi pus >n
func@iune8
-(e timpul cBt arz?toarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele ce fier/ s? nu curg? din vase Ai
s? sting? flac?ra, producBnd acumul?ri de gaze ce pot determina explozii8
-"emedierea defec@iunilor 5neetanAeit?@ilor6 se va efectua de o persoan? special calificat?8
-!ste interzis?,
-l?rgirea orificiilor de ardere8
-folosirea /uteliilor de aragaz f?r? regulator de presiune8
-transportul /uteliei de aragaz f?r? /uAonul de siguran@? 5piuli@a6 Ai capacul de protec@ie al
ro/inetului 5corpul de /ronz6 montate8
-folosirea unor furtunuri de alte tipuri >n locul celor special realizate, pentru racordarea
/uteliei la arz?tor8
->nc?lzirea /uteliei cu ap? cald? sau cu alte mijloace, pentru m?rirea presiunii8
-utilizarea altor tipuri de /utelii decBt cele de construc@ie standardizat? Ai verificate
periodic de organiza@iile a/ilitate8
-aprinderea focului >n >nc?perile >n care se simte miros caracteristic de gaze odorizate+ Cn
aceste situa@ii, imediat se va ventila >nc?perea prin deschiderea ferestrelor sau alte sisteme
de ventilare+
Cuptoare pentru copt yi fiert
-#uptoarele electrice se vor exploata respectBnd prevederile din cartea tehnic? 5>n func@ie de tipul
acestora68
-Dac? la utilizare temperatura mBnerelor de manevrare a diferitelor uAi o dep?AeAte pe cea din
mediile normale, acestea vor fi confec@ionate din materiale izolante8
-.urlanele pentru evacuarea emana@iilor rezultate >n timpul procesului de copt vor fi racordate la
coAurile de fum care tre/uie s? fie cur?@ate periodic8
12
-)anevrarea t?vilor Ai a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi ridicate, se va
efectua cu ajutorul materialelor izolante 5m?nuAi, /uc?@i de pBnz?68
-Cnc?perile >n care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instala@ii de ventilare local? Ai general?+
Cuptor cu microunde
-Defec@iunile tehnice ce apar >n func@ionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de
c?tre personal specializat
-!ste interzis?,
-introducerea o/iectelor din metal >n cuptor8
-pornirea cuptorului cu microunde cu uAa deschis?8
-scurtcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguran@?8
-acoperirea cu diferite o/iecte a uAii precum Ai acumularea de murd?rie pe suprafa@a de
protec@ie a acestuia8
Tigaia basculant
-(entru prevenirea accidentelor la folosirea tig?ii /asculante, se vor respecta urm?toarele reguli,
->n momentul deschiderii capacului, /uc?tarul tre/uie s? stea la o distan@? care s? >i
permit? evitarea op?ririi cu a/ur8
-alimentele ce se pr?jesc >n gr?simi nu tre/uie s? fie umede, iar introducerea Ai scoaterea
din tigaie se va face cu spum?tor plat sau cu furchet? de /uc?t?rie8
-gr?simea folosit? la procesul de pr?jire se va scoate din tigaie dup? ce aceasta s-a r?cit,
prin aplecarea tig?ii cu partea din fa@? >n jos, colectarea efectuBndu-se >n vase de
capacitate mare evitBndu-se deversarea pe picioarele lucr?torului8
-Tigaia /asculant? va fi prev?zut? cu hot? pentru captarea emana@iilor rezultate din procesul de
pr?jire8
-Dup? terminarea opera@iei, tigaia se spal? cu ap? cald? Ai detergent+ De asemenea se va sp?la Ai
pavimentul >n zona tig?ii pentru >nl?turarea petelor de gr?sime ce au c?zut din tigaie+
Grtar pentru prepararea fripturilor
-4r?tarele pentru preparat fripturi Ai alte specialit?@i din carne, indiferent de sursa de >nc?lzire
folosit? 5mangal, gaze sau energie electric?6 tre/uie s? >ndeplineasc? urm?toarele condi@ii,
-s? fie dotat? cu hot? pentru evacuarea emana@iilor rezultate din procesul de frigere8
-la gr?tarele cu gaze, fripturile nu vor veni >n contact cu flac?ra, difuzarea c?ldurii se va
realiza prin intermediul unei pl?ci de font? aAezat? deasupra arz?torului8
-pl?cile 5plitele6 din font? vor fi prev?zute cu nervuri Ai cu sistem de colectare a
gr?similor ce rezult? din procesul de frigere a preparatelor din carne8
-)anipularea fripturilor se va face cu ajutorul unei furci lungi din metal cu mBnere izolate Ai cu
cleAte special confec@ionat8
-!ste interzis? utilizarea gr?tarelor cu cr?p?turi >n pl?cile >nc?lzite electric+
Friteuza
-Instalarea acestui utilaj se va face de c?tre personal calificat8
-Se va respecta nivelul uleiului din cad? 5/azin6 prev?zut de cartea instala@iei, >n limitele de nivel
marcat pe /azin8
-(reparatele ce urmeaz? a fi pr?jite >n /azin tre/uie s? fie /ine scurse de ap?8
-(reparatele vor fi aAezate >n coAuri metalice, din sBrm?, Ai nu direct din /azinul friteuzei8
-#ur?@area /azinului friteuzei se va face cBnd uleiul are o temperatur? nepericuloas? producerii de
accidente prin arsuri8
-!ste interzis? >nc?lzirea /azinului gol 5f?r? ulei6+
Mayini pentru mecanizarea muncii n buctrii
13
Robotul universal pentru buctrie
-Dup? fixarea dispozitivului-anex?, maAina se pune >n func@iune >n gol, pentru a se verifica dac?
acesta a fost montat? corect8
-(e timpul lucrului maAina va fi supravegheat? >n permanen@? de c?tre un lucr?tor instruit pentru
folosirea acesteia, iar la apari@ia unei func@ion?ri anormale se va ac@iona /utonul de oprire8
-La introducerea >n sistemul de alimentare a produselor ce se prelucreaz? 5carne, legume, fructe etc+6
se vor utiliza sistemele din dotarea maAinii pentru opera@ia specific?8
-La terminarea opera@iilor la ro/ot, acesta se deconecteaz? de la /utonul de oprire Ai de la automatul
de pornire8
-Dispozitivele anexe ce au fost folosite se vor sp?la, usca Ai depozita >n dulapul maAinii8
Malaxorul pentru frmntat yi amestecat
-Amplasarea malaxorului se va face respectBnd distan@ele care s? permit? alimentarea Ai golirea
acestuia cu uAurin@?8
-Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu maAina oprit?8
-Cnainte de introducere >n cuva malaxorului compozi@ia ce urmeaz? a fi prelucrat? 5carne, aluat etc+6
va fi controlat? pentru >nl?turarea eventualelor unelte, corpuri tari, case ce ar putea r?mBne >n
con@inutul acesteia8
-!ste interzis,
-s? se introduc? mBinile sau alte ustensile >n cuva malaxorului, >n timpul func@ion?rii8
-utilizarea malaxorului f?r? ap?r?toare de protec@ie la cuv?8
-cur?@area maAinii f?r? a fi deconectat? de la re@eaua de alimentare8
Mayina electric de tocat carne
-Instalarea maAinilor electrice de tocat carne, se va face conform prevederilor din cartea tehnic?, de
c?tre persoane calificate8
-!xploatarea Ai >ntre@inerea acestora se va face conform instruc@iunilor proprii8
-Inteven@ia la maAina, >n cazul /loc?rii se va face numai dup? oprirea ei8
-)aAina de tocat carne, antrenat? prin curele de transmisie, va fi prev?zut? cu ap?r?tori de protec@ie
la p?r@ile de miAcare8
-0ixarea accesoriilor la maAina de tocat carne, se va face dup? ce maAina a fost decuplat? de la
ta/loul de alimentare cu energie electric?+ #ur?@area Ai sp?larea maAinii se va efectua conform
instruc@iunilor proprii8
-)aAinile de tocat carne vor fi conectate la nulul de protec@ie+ !ste interzis? utilizarea de cordoane
electrice improvizate, cu izola@ia defect?+
Mayina de splat yi cur(at cartofii
-)aAina va fi instalat? de c?tre persoane calificate corespunz?tor, respectBndu-se prevederile
standardelor Ai normelor de electrosecuritate, @inBnd seama de condi@iile de exces, de umiditate >n
care lucreaz? maAina8
-La punerea >n func@iune a maAinii se vor verifica urm?toarele,
-dac? discul pietre a/razive este deteriorat sau prezint? fisuri, iar >n cazul maAinii cu
tam/ur se va verifica starea acestuia8
-starea fizic? Ai >ntinderea curelelor de transmisie8 >n cazul >n care se constat? c? acestea
sunt deteriorate 5rupte sau lejere6 se va apela la persoane de specialitate pentru remedierea
defec@iunii8
-Cnainte de introducerea cartofilor >n masin? pentru a fi cur?@a@i, se vor controla pentru a nu fi
amestecate cu aceAtia alte corpuri str?ine Ai tari ce pot deteriora discul8
-Cn cazul >n care maAina se /locheaz?, aceasta va fi deconectat? prin /utonul de oprire Ai de la reteaua
electric? prin automatul de protec@ie 5>ntrerup?tor6 Ai se va apela la o persoan? calificat? pentru
de/locare 5mecanic de >ntre@inere68
-Cn dreptul maAinii se va asigura protec@ie din lemn, pe care va sta lucr?torul care o utilizeaz?8
17
-La terminarea opera@iei de sp?lare Ai cur?@are a cartofilor, se va opri maAina de la /utonul de oprire
Ai se va deconecta de la re@eaua de alimentare cu energie electric?, prin >ntrerup?torul de protec@ie8
-)aAinile dotate cu sisteme automate de programare a timpului de sp?lare-cur?@are a cartofilor Ai
micro>ntrerup?toare la capacul de alimentare, se vor exploata conform instruc@iunilor din cartea
tehnic?8
-!ste interzis? introducerea mBinilor, paletelor sau a oric?ror altor o/iecte >n timpul func@ion?rii, prin
gura de alimentare a maAinii+
Mayina de tiat mezeluri sau pine
-Amplasarea maAinilor de t?iat mezeluri Ai a celor de t?iat pBine se va face >n aAa fel ca accesul la ele
s? se fac? cu uAurin@?8
-0ixarea mezelurilor pe masa mo/il? se face cu dispozitivul din dotarea maAinii prev?zut cu mBnere
de presare a produselor Ai manevrare a masei mo/ile8
-0eliile de mezeluri sau de pBine vor fi luate cu o palet? destinat? >n acest scop8
-#ur?@area maAinilor se va face dup? ce acestea au fost deconectate de la sursa de curent prin
scoaterea Atecherului8
-!ste interzis?,
-@inerea mezelurilor Ai a pBinii cu mBna >n timpul t?ierii acestora de cu@itul maAinii8
-manevrarea maAinilor de t?iat mezeluri Ai pBine de persoane neinstruite+
Mixer fix pentru maioneze yi creme
-)aAina se instaleaz? de c?tre un specialist care tre/uie s? respecte prevederile standardelor de
electrosecuritate8
-(entru remedierea unor defec@iuni precum Ai pentru montarea Ai demontarea sculelor la axul de
ac@ionare, maAina se va deconecta, >n preala/il, de la re@eaua de alimentare, prin ac@ionarea
>ntrerup?torului8
-#uva malaxorului va fi prev?zut? cu mBnere pentru manevrarea Ai va fi /ine fixat? pe /atiul maAinii
cu cleme /asculante pentru >mp?nare8
-Sistemul de antrenare 5motor E axul sculei6 va fi protejat cu o ap?r?toare fixat? prin Auru/uri care nu
se va >ndep?rta decBt >n situa@ia interven@iilor pentru remedierea unor defec@iuni8
-!ste interzis?,
-func@ionarea mixerului f?r? ap?r?toare >n zona activ? a sculelor 5/?t?toare68
-interven@ia la maAina pentru >nl?turarea unor defec@iuni precum Ai pentru cur?@area
acesteia >n timpul func@ion?rii+
19
IPSSM ECHIPAMENTE PENTRU BUCATARIE
Caracteristicile constructive ale mayinilor yi echipamentelor pentru procesele tehnologice de
preparare a alimentelor prin tratare termic
-%tilajele Ai instala@iile electrice folosite pentru g?tit tre/uie proiectate s? corespund? din punct de
vedere calitativ, conform standardelor >n vigoare, privind, securitatea, pornirea, >nc?lzirea,
suprasarcina, scurgerea de curent, comportarea la umiditate, protec@ia >mpotriva p?trunderii apei,
rezisten@a la izola@ie >n stare umed?, rigiditatea electric?, protec@ia cordonului, legarea la p?mBnt Ai
comportarea >n func@ionare8
-%tilajele alimentate cu energie electric? 5maAini de g?tit, friteuze, tig?i /asculante, gr?tare, pl?ci de
fript, rotisoare, /ain-marie, /oilere etc+6 se vor instala >n condi@iile prev?zute de standardele >n
vigoare+ Aceste tipuri de utilaje vor fi prev?zute cu echipamente de comand? Ai control cum sunt,
>ntrerup?torul de curent sau dup? caz comutatorul volumetric, lampa de semnalizare care indic?
pornirea su/ tensiune a utilajului, automatul de protec@ie termic?, sistemele automate de programare
Ai siguran@? etc+
-Instala@iile Ai utilajele care utilizeaz? ca agent de >nc?lzire gazele naturale, vor fi proiectate Ai
realizate conform standardelor >n vigoare8
-%tilajele alimentate cu com/usti/il gazos sau lichid 5maAini de g?tit, cuptoare, gr?tare, reAouri etc+6
se vor proiecta Ai realiza @inBnd seama de urm?toarele,
-pentru prevenirea pericolului de explozii >n cazul >n care alimentarea cu gaze de la re@ea
s-a >ntrerupt pentru un timp Ai apoi este din nou pornit?, instala@iile tre/uie s? fie
prev?zute cu o clapet? de opturare, care nu se va deschide decBt prin interven@ia omului8
-pentru a se evita astfel de situa@ii la instala@iile cu spa@ii de ardere incluse 5cuptoare,
maAini de g?tit cu plit? etc+6, tre/uie prev?zute instala@ii automate, cu flac?r? de veghe+
Caracteristicile constructive ale mayinilor pentru mecanizarea muncii n buctrie
-La transmisiile mecanice ale maAinilor se vor prevedea ap?r?tori fixe de protec@ie8
-(entru prevenirea introducerii mBinilor la organele t?ietoare, a/razive sau de strivire, mo/ile 5ca la
maAinile de t?iat legume, pBine, de tocat carne, de stors fructe etc+6 se vor prevedea tampoane
>mping?toare cu micro>ntrerup?toare, care prin >ndep?rtarea lor au rolul de a decupla motorul electric
de ac@ionare8
-)aAinile de g?tit tip plit? vor fi prev?zute cu o /ar? metalic? de protec@ie pe toate laturile, la o
distan@? de 1;-12 cm de marginea plitei8
-)aAinile cu elementele >n miAcare 5de tipul malaxorului, mixerului, maAinii de cur?@at cartofi etc+6
vor fi prev?zute cu ap?r?tori de protec@ie, dotate cu micro>ntrerup?toare pentru oprirea func@ion?rii
motorului cBnd aceasta se ridic? pentru diferite cerin@e impuse de tehnologia de lucru8
-!lementele de comand? ale maAinilor de /uc?t?rie vor fi amplasate >n zone de o/serva@ie a
executantului pentru interven@ia operativ? Ai comod?8
-Destina@ia elementelor de comand? tre/uie s? se indice prin sim/oluri sau inscrip@ii executate clar Ai
vizi/il8
-!lementele de comand? tre/uie s? fie marcate >n culori distincte pentru a elimina confuziile >n
timpul manevr?rii+ #onstruc@ia Ai amplasarea elementelor de comand? tre/uie s? exclud? posi/ilitatea
de accidentare a executantului care le ac@ioneaz?8
-)aAinile si ro/o@ii de /uc?t?rie vor fi prev?zu@i cu un dispozitiv de deconectare de la re@eaua
electric?, atunci cBnd se fac interven@ii pentru schim/area sculelor, cur?@at etc+8
-Dispozitivul de deconectare va fi amplasat pe re@eaua de alimentare cu energie electric?, >ntre
ta/loul electric Ai maAin?, aproape de pozi@ia de lucru a executantului8
-!xcep@ie de la aceast? prevedere fac maAinile Ai ro/o@ii alimenta@i direct de la priz?, prin Atecher8
1:
-Ap?r?toarea de protec@ie de la cuva malaxorului va fi dotat? cu micro>ntrerup?tor care, la
>ndep?rtarea acesteia, va deconecta motorul electric de ac@ionare a dispozitivului de fr?mBntat8
-#u@itele maAinilor vor fi protejate cu ap?r?tori pentru prevenirea introducerii mBinilor >n zona activ?
a cu@itelor8
-)aAina de t?iat pBine va fi prev?zut? cu dispozitiv de >mpingere a pBinii >n zona activ? a cu@itului+
CARACTERISTICILE MASINILOR SI UTILA1ELOR PENTRU SPALAREA VASELOR
-La proiectarea maAinilor pentru sp?larea vaselor se vor respecta m?surile de electrosecuritate
prev?zute >n '+4+ 117:12;;: de utilizare a energiei electrice Ai standardelor >n vigoare8
-)otoarele electrice care ac@ioneaz? pompele maAinii de sp?lat vase vor fi de tip etanA pentru
prevenirea p?trunderii apei la sistemele electrice8
-(?r@ile laterale 5ap?r?torile6 ale maAinii vor fi prev?zute cu micro>ntrerup?toare pentru >ntreruperea
func@ion?rii motoarelor cBnd acestea se ridic?8
-La maAinile cu func@ionare continu?, deschiderea prin care se introduc vasele pentru sp?lat va fi
prev?zut? cu o perdea elastic? de protec@ie pentru prevenirea stropirii executantului8
-Sistemele de comand? vor fi amplasate >n carcase etanAe, din material izolant Ai cu indicarea, pe
fiecare /uton, a comenzilor8
-#onductele de alimentare cu agent termic vor fi izolate Ai protejate pentru prevenirea arsurilor8
-#?rucioarele cu care se transport? vasele, vor avea rotile cu miAc?ri >n toate direc@iile >n plan
orizontal Ai vor fi prev?zute cu sistem de /locare atunci cBnd sta@ioneaz?8
-"o@ile c?rucioarelor, pentru a avea o miAcare uAoar?, la axe vor fi prev?zute cu rulmen@i, iar
/andajul va fi din material elastic 5cauciuc, mas? plastic?6+
CARACTERISTICILE UTILA1ELOR DIN LINIILE DE DESFACERE A PRODUSELOR
PRIN AUTOSERVIRE
UTILA1E FRIGORIFICE
-%tilajele frigorifice se vor proiecta conform prevederilor din '+4+ 1;D112;;: de securitate a muncii
pentru instala@ii frigorifice8
-)arginile geamurilor glisante de la vitrinele frigorifice tre/uie s? fie /ine Alefuite, f?r? p?r@i t?ioase
sau zgrun@uroase+
UTILA1E CALDE
-%tilajele cu rezisten@e electrice li/ere 5>n aer6 5mese calde, spa@iile calde de su/ gr?tare6 vor fi
prev?zute cu sistem de protec@ie 5ap?r?tori6 care s? previn? atingerea accidental? a rezisten@ei8
-La utilajele cu rezisten@e electrice imersate >n lichide, de tip termoplonjon, se va prevedea asigurarea
nivelului normal al lichidelor, prin completare >n mod automat8
-(ere@ii utilajelor calde vor fi /ine izola@i pentru prevenirea accidentelor cauzate de arsuri Ai
transmiterea c?ldurii >n exterior8
-%Aile, capacele vaselor, ce se manevreaz? >n mod sistematic vor fi prev?zute cu sistem de prindere
5mBnere6 din material izolant8
-Cn toate cazurile utilajele calde din liniile de autoservire vor fi dotate cu aparatur? de control Ai
semnalizare 5l?mpi de semnalizare, termometre, valmetre etc+68
-(entru prevenirea accidentelor prin electrocutare, utilajele >nc?lzite cu energie electric? vor fi
proiectate @inBnd seama de m?surile de electrosecuritate +
1<
IPSSM UTILIZARE MASINA DE TOCAT CARNE
EXPLOATAREA
Punerea in functiune:
-verificarea starii ca/lului de alimentare, stecherului si prizei8
-alimentarea masinii 5introducerea carnii portionate6
-conectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica8
-continuarea alimentarii pana la epuizarea cantitiatii de prelucrat8
Scoaterea din functiune;
-deconectarea de la reteaua de alimentare cu energie electrica 5prin scoaterea stecherului din priza68
-demontarea masinii si curatirea acesteia8
NORME DE UTILIZARE IN CONDITII DE SECURITATE A MUNCII
-Interzicerea efectuarii oricarei interventii pe durata functionarii8
-#ontrolarea integritatii ca/lului de alimentare, stecherului si a prizei8
-$/ligativitatea instruirii personalului cu privire la utilizarea in deplina securitate conform
prevederilor cartilor tehnice8
-$/ligativitatea scoaterii din functiune a utilajului in cazul producerii unei avarii si solicitarii
interventiei personalului de specialitate8
-!fectuarea interventiei in cazul /locarii masinii este permisa numai dupa intreruperea alimentarii cu
energie electrica8
-Interzicerea utilizarii masinii fara dispozitivul din lemn sau plastic tip maner cu care se preseaza
carnea, legumele, fructele8
-$/ligativitatea montarii accesoriilor numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica+
1=
IPSSM UTILIZARE ARAGAZ
EXPLOATAREA
Punerea in functiune:
-2erificarea existentei pierderii de gaz natural si aerisirea incaperii8
-#onectarea aragazului la reteaua de alimentare cu gaz natural 5prin actionarea ro/inetului de pozitia
inchis pe deschis6
-Apropierea flacarii deschise sau a aprinzatorului electric8
-Alimentarea arzatorului cu gaz si reglarea de/itului8
Scoaterea din functiune;
-Deconectarea aragazului de la alimentarea cu gaz natural 5prin actionarea ro/inetului de pe pozitia
deschis pe pozitia inchis8
-$prirea alimentarii cu gaz a arzatorului 5prin actionarea /utonului corespunzator arzatorului din
pozitia existenta in pozitia ;6
NORME DE UTILIZARE IN CONDITII DE SECURITATE A MUNCII
-Interzicerea utilizarii masinii de gatit fara existenta tuturor capacelor ciuperca la arzatoare8
-Interzicerea largirii orificiilor de ardere8
-Interzicerea efectuarii oricarei interventii pe durata functionarii8
-$/ligativitatea efectuarii interventiei numai de personal calificat, instruit si autorizat8
-$/ligativitatea instruirii personalului cu privire la utilizarea in deplina securitate 5conform
prevederilor cartii tehnice6
-Interzicerea efectuarii verificarii pierderii de gaz cu flacara deschisa 5verificarea se va face numai cu
apa si sapun68
-Suprevegherea continua a preparatelor aflate in lucru in vederea prevenirii stingerii flacarii si
acumularii de gaze8
-Asigurarea ventilarii locale si generale pentru mentinerea climatului impus de norme8
-$/ligativitatea utilizarii manusilor termoizolante la manevrarea o/iectelor cu temperature ridicate8

1D
IPSSM EXECUTAREA LUCRARILOR CU UNELTE DE MANA
-Inainte de inceperea lucrului , lucratorul va verifica daca uneltele si sculele din dotare sunt in stare
corespunzatoare E fara deformari , fisuri, sau loviri8
-!ste interzisa folosirea sculelor fara maner, cu manere crapate precum si folosirea celuias maner la
mai multe scule8
-In timpul transportului partile periculoase ale sculelor cu taisuri , varfuri ascutite vor fi protejate cu
aparatori sau teci speciale8
-Se interzice purtarea sculelor ascutite in /uzunar,
-Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt /ine ascutite , sa nu fie degradate , sa nu
prezinte crapaturi , sa nu fie ruginite sau decali/rate8
2;
IPSSM UTILIZAREA VITRINA FRIGORIFICA
EXPLOATAREA
Punerea in functiune:
-Amplasarea vitrinei in conditiile impuse de normele de igiena a muncii8
-2erificarea starii ca/lului de alimentare, stecherului si prizei8
-Sta/ilirea temperaturii 5prin aducerea indicatorului /utonului termostatului la valoarea dorita a
cestuia;
-#onectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica 5prin introducerea stecherului in priza6
Scoaterea din functiune;
-Deconectarea de la reteaua de alimentare cu energie electrica 5prin scoterea stecherului din priza68
-Aducerea la pozitia ; a indicatorului /utonului termostatat8
-Aerisirea interiorului8
NORME DE UTILIZARE IN CONDITII DE SECURITATE A MUNCII
-Interzicerea efectuarii oricarei interventii pe durata functionarii8
-$/ligativitatea efectuarii interventiei numai de personal calificat, instruit si autorizat8
-#ontrolarea integritatii ca/lului de alimentare, stecherului si a prizei8
-$/ligativitatea instruirii personalului cu privire la utilizarea in deplina securitate 5conform
prevederilor cartii tehnice68
-Interzicerea exploatarii utilajului fara dispozitivele de protectie din dotare 8
-Interzicerea folosirii instalatiei frigorifice fara asigurarea etanseitatii ta/lourilor electrice8
-$/ligativitatea scoaterii din functiune a utilajului in cazul producerii unei avarii si solicitarii
interventiei personalului de specialitate8
-Interzicerea modificarii reglajului la A)# precum si /locarii acestora8

21
IPSSM UTILIZARE GRATAR CU GAZ METAN
EXPLOATAREA
Punerea in functiune:
-)ontarea /uteliei de aragaz8
-2erificarea cu apa si sapun a im/inarilor pentru eliminarea scaparilor de gaz8
-Apropierea flacarii deschise de aragaz8
-Alimentarea cu gaz a arzatoarelor prin deschiderea treptata a /utoanelor si apriderea gazului8
-"eglarea de/itului de gaz si a marimii flacarii 8
Scoaterea din functiune;
-$prirea alimentarii cu gaz natural 5prin inchiderea ro/inetului /uteliei68
-Aducerea la pozitia ; a /utonului de reglare a de/itului de gaz8
NORME DE UTILIZARE IN CONDITII DE SECURITATE A MUNCII
-$/ligativitatea existentei hotei8
-$/ligativitatea existentei nervurilor si colectorului de grasimi pe placa din fonta8
-Interzicerea utilizarii gratarelor avand placa din fonta crapata8
-Interzicerea utilizarii agregatului fara existenta tuturor capacelor ciuperca de la arzatoare8
-Interzicerea largirii orificiilor de ardere8
-Interzicerea efectuarii oricarei interventiei pe durata functionarii8
-$/ligativitatea efectuarii interventiei numai de personal calificat, instruit si autorizat8
-$/ligativitatea instruirii personalului cu privire la utilizarea in deplina securitate 5conform
prevederilor cartii tehnice68
-Interzicerea efectuarii verificarii pierderii de gaz cu flacara deschisa 5verificarea se face numai cu
apa si sapun6
-$/ligativitatea utilizarii manusilor termoizolante la manevrarea o/iectelor cu temperaturi ridicate8
22
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI
DE ELECTROCUTARE
(entru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa tre/uie sa se aplice masuri
tehnice si organizatorice+ )asurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea
protectiei necesare+
)asurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere
directa sunt urmatoarele,
- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active5izolarea de protectie6 ale
instalatiilor si echipamentelor electrice
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare
- ingradiri
- protectia prin amplasare inlocuri inaccesi/ile prin asigurarea unor distante minime de
securitate
- scoaterea de su/ tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se
efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
- alimentarea la tensiune foarte joasa5redusa6 de protectie
- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru
)asuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele,
- executarea interventiilor la instalatiile electrice5depanari, reparari, racordari6 tre/uie
sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit
pentru lucrul respective
- delimitarea materiala a locului de munca5ingradire6
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
- ela/orarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice
- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie
impotriva atingerii directe
(entru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta tre/uie sa se realizeze si sa se
aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, !ste interzisa inlocuirea masurilor si
mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice+
(entru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta tre/uie sa se aplice doua masuri de
protectie , o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o
masura de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei
principale+ #ele doua masuri de protectie tre/uie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una
pe cealalta+ In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare
este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind principala+
(entru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie
care se pot aplica sunt urmatoarele ,
- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate5T0FS6
- legarea la pamantGlegarea la nul de protectie
- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic
- izolarea amplasamentului
- separarea de protectie
- egalizarea si1sau dirijarea potentialelor
23
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect
periculoase
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE
GENERALITATI
OBLIGATIILE CONDUCERII
-sta/ilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsa/ilitatile salariatilor
-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
-intocmirea si reactualizarea listei cu su/stante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a
mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a su/stantelor pentru stingere,
neutralizare sau decontaminare
-ela/orarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si sta/ilirea sarcinilor salariatilor
-sta/ilirea unui numar de persoane cu atri/utii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de
aparare impotriva incendiilor
-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de
incendiu
-intocmirea planului de interventiei
-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor
OBLIGATIILE SALARIATILOR
-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
-utilizarea su/stantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si !I(
-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise )T(SI
-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la
sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor
-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol
NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI ALTOR
AMENA1ARI
-sta/ilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a )T(SI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor
cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau su/stantele
com/usti/ile
-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor
-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale com/usti/ile,
sta/ilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum
sistingerii jarului
-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata
programului cu pu/licul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si1sau explozie, in depozite ori
spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau su/stantelor com/usti/ile5acestea pot fi
27
efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor com/usti/ile, dotarea
cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe /aza permisului de lucru cu foc sau a
autorizatiei de lucru6
-o/ligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta5si implicit a instructajului (SI6
-o/ligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, schemelor de
prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor
periculoase
-actualizarea planurilor de interventie la schim/area profilului de activitate sau in oricare alta situatie
REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA
LUCRARI CU FOC DESCHIS
-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc
deschis
-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza
materiale si su/stante com/usti/ile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu
sau de explozie
-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 7; metri fata de materiale sau su/stante
com/usti/ile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc5unul pentru emitent si celalalt pentru
executant6
-o/ligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri ,
- pregatirea locului5conform 4(SI6
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele5la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie6
-functionarea corespunzatoare a !T
-o/ligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane a/ilitate a !T
FUMATUL
-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie
-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu
inscriptia L$# (!T"% 0%)AT
-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor com/usti/ile din apropiere
-interzicerea introducerii5depunerii6 materialelor com/usti/ile in scrumiere
-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale com/usti/ile
-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chi/rituri aprinse
-evitarea fumatului in locuri de odihna5paturi, canapele, fotolii6
ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE
-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele, )T(SI,
ta/louri de distri/utie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si
a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare5ventilator, usi si ferestre
pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare6, etc+
-asigurarea practica/ilitatii si curateniei
-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
-interzicerea /locarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
-amenajarea trecerilor5podetelor6 peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
29
-interzicerea /locarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu dispozitive
de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fier/inti precum si
propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
-functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a
elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care
mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
-asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
-marcarea cailor de acces
-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, su/sol sau la usile de acces in
incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor, holuri etc,
care ar impiedica evacuarea persoanelor si /unurilor precum si accesul personalului de interventie
-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in
vedereaidentificarii si utilizarii
-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu /alustrade si marcarea cu indicatoare de
securitate
-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata
noptii
-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de
circulatie a vehiculelor
-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea
/alustradei cu inaltime de 1 m si /ordura cu inaltime de cel putin 1; cm
EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME
efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece
-asigurarea /unei functionari a instalatiilor de incalzire
-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa5expuse temperaturii
scazute6
-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de interventie
-efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase
-ela/orarea programului de masuri speciale de com/atere a efectelor negative, de prevenire si
stingere a incendiilor
-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
-interzicerea utilizarii focului deschis
-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza
producerea incendiului5prin degajare de su/stante volatile sau supraincalzire6
-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la um/ra sau prin racire cu
perdea de apa rece
-indepartarea o/iectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
-comunicarea masurilor speciale sta/ilite salariatilor
-sta/ilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare
PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII
-organizarea controlului de prevenire5conducerea societatii si conducatorul loculi de munca6
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaHturare a deficientelor si de im/unatatire a
activitatii
-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie
2:
-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posi/ile de aprindere si a mijloacelor care le
pot genera si a masurilor generale specifice (SI
- salvarea utilizatorilor si evacuarea /unurilor prin intocmirea planurilor specifice si
mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele sta/ilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare
a personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii
- prezentarea su/stantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de
stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate 5echipamente6 de stins incendiu,
mijloacelor de salvare si de protectie a personalului
- sta/ilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a
/unurilor
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza )T(SI sau care manevreaza !T
- executarea la termenele sta/ilite a incercarilor si testelor
$TA ,
-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, )T(SI si se intocmesc pe nivel
5nr+ persoane I 3;6 si pe incaperi
-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele
ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe
incaperi
ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI
-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie
-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, com/usti/ili si efectuarea altor interventii
specifice la instalatii si utilaje
-actionarea asupra focarului cu )T(SI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si
sistemelor automate5actionarea manuala a acestora6
-evacuarea /unurilor si protejarea !T
-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului5temperatura, fum,
gaze toxice6
-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare
CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE
-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, tre/uie astfel
sta/ilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor
si circulatia rapida a fortelor de interventie
-traseele destinate fortelor de interventie tre/uie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa
fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, tre/uie prevazute
cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si
realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina
siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosa/ile, in refugii sau
in alte locuri special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau /unurilor se prevad atunci cand cele
functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile
normate
2<
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de
securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel
incat sa se asigure vizi/ilitate sporita si sa fie usor recunoscute
-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot /loca in
pozitie inchisa, reducerea ga/aritelor sta/ilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje
com/usti/ile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de
evacuare5impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse o/iecte, /usculada, panica, etc+6
-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii,
prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de
siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a
fumului si a gazelor fier/inti ori de presurizare
-cerinte fundamentale pe care tre/uie sa le indeplineasca ,
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor
economici este o/ligatoriu conform reglementarilor tehnice
- tre/uie sa se asigure cel putin un acces carosa/il din drumurile pu/lice si din
drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utiliza/il in orice
anotimp
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru
autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa
constructiile si instalatiile sta/ilite prin reglementari tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare
cu apa incaz de incendiu5posi/ilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp
constituie o conditie de siguranta la foc6
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata
durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate,
precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive
o/iective folosirea acestora in conditii de siguranta
-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta
5incendiu6, in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, singerii incendiilor
si limitarii efectelor acestora, tre/uie sa fie asigurat permanent la toate ,
- constructiile de orice fel5industriale, social-administrative, speciale, etc+6 si incaperile
acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise 5de materii prime, semifa/ricate, produse, produse finite
si auxiliare6
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la
punctele de comanda ale acestora5centrale si /utoane de semnalizare a incendiilor,
aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu,
stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc+6
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu5cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor
fier/inti, o/loane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de
compartimentare impotriva incendiilor6
- ta/lourile de distri/utie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si
iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care tre/uie manevrate in
caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora5gaze si lichide com/usti/ile6
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu
CAILE DE CIRCULATIE
-#aile de circulatie tre/uie sa fie
2=
- marcate vizi/il, pentru a fi usor de recunoscut
- sa ai/a legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent li/ere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a
persoanelor
-Suprafetele cailor de circulatie pentru personae tre/uie sa fie netede si nealunecoase, iar cele
destinate circulatiei vehiculelor tre/uie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la compresiune,
socuri si uzura
-#aile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu /alustrade
inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea
inferioara cu o /ordure inalta de cel putin 1; cm
-4olurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa permita
preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau vor fi ingradite
cu /alustrade si marcate cu indicatoare de securitate8 in cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea
vor fi asigurate contra deplasarii
-4olurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare,
iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase5avertizoare sau inscriptii luminoase6
SEMNALIZAREA DE SECURITATE
-Angajatorul are o/ligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si1sau de
sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori de
cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva
sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii
-"espectarea prescriptiilor de semnalizare nu tre/uie sa afecteze respectarea o/ligatiilor legale,
prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si
ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, su/stante sau preparate periculoase, ca si
alte materiale specifice
-Semnalizarea de securitate si1sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de o/ligare, de
salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional
-Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri5indicatoare, placi6 si1sau culori de securitate cand se refera la o
interdictie, un avertisment, o o/ligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de
prim ajutor si la riscurile de lovire de o/stacole si de cadere a persoanelor
- prin eticheta5pictograma sau sim/ol pe culoarea de fond6 sau panouri ce preiau
aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin su/stante
periculoase8 aceste mijloace tre/uie amplasate pe partile vizi/ile, su/ forma rigida,
autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea
zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea su/stantelor periculoase in
cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare
sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
-Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare ver/ala in caz de atentionare
asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune
specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare ver/ala, in caz de ghidare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol
-Instruirea care se asigura angajatilor 5in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si1sau sanatate
utilizata6 se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si
specific care tre/uie adoptat+ !a se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara
reimprospatarea cunostintelor
2D
salariatilor, ca urmare a unor verificari+
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE
SI
PRIM A1UTOR
GENERALITATI
$.LI4ATIIL! #$D%#!"II
sta/ilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsa/ilitatile salariatilor
identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
intocmirea si reactualizarea listei cu su/stante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si
mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a su/stantelor
pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
ela/orarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si sta/ilirea sarcinilor salariatilor
sta/ilirea unui numar de persoane cu atri/utii in aplicarea, controlul si supravegherea
masurilor de aparare impotriva incendiilor
asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de
incendiu
intocmirea planului de interventiei
asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor
$.LI4ATIIL! SALA"IATIL$"
respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
utilizarea su/stantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si !I(
neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise )T(SI
comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune
la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor
acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol
$")! D! (SI LA !J(L$ATA"!A #$ST"%#TIIL$", ISTALATIIL$" SI
ALT$" A)!AFA"I
sta/ilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a )T(SI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si
utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau
su/stantele com/usti/ile
respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a
incendiilor
interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
3;
amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale com/usti/ile,
sta/ilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii
precum sistingerii jarului
interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe
durata programului cu pu/licul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si1sau explozie,
in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau su/stantelor
com/usti/ile5acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea
materialelor com/usti/ile, dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe /aza
permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru6
o/ligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta5si implicit a instructajului (SI6
o/ligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor,
schemelor de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de
depozitare a materialelor periculoase
actualizarea planurilor de interventie la schim/area profilului de activitate sau in oricare alta
situatie
REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA
L%#"A"I #% 0$# D!S#'IS
reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor
cu foc deschis
interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza
materiale si su/stante com/usti/ile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de
incendiu sau de explozie
interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 7; metri fata de materiale sau
su/stante com/usti/ile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc5unul pentru emitent si celalalt
pentru executant6
o/ligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri ,
- pregatirea locului5conform 4(SI6
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele5la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie6
functionarea corespunzatoare a !T
o/ligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane a/ilitate a !T
0%)AT%L
reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie
interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu
inscriptia L$# (!T"% 0%)AT
amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor com/usti/ile din apropiere
interzicerea introducerii5depunerii6 materialelor com/usti/ile in scrumiere
interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale com/usti/ile
interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chi/rituri aprinse
evitarea fumatului in locuri de odihna5paturi, canapele, fotolii6
31
ASI4%"A"!A #AIL$" D! A##!S, !2A#%A"! SI IT!"2!TI!
asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele,
)T(SI, ta/louri de distri/utie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de
forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor
protectoare5ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de
compartimentare6, etc+
asigurarea practica/ilitatii si curateniei
semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
interzicerea /locarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
amenajarea trecerilor5podetelor6 peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
interzicerea /locarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu
dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fier/inti
precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu
a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor
care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
marcarea cailor de acces
montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, su/sol sau la usile de acces in
incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor,
holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si /unurilor precum si accesul
personalului de interventie
pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in
vedereaidentificarii si utilizarii
asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu /alustrade si marcarea cu
indicatoare de securitate
acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe
durata noptii
asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile
de circulatie a vehiculelor
protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea
/alustradei cu inaltime de 1 m si /ordura cu inaltime de cel putin 1; cm
!0!#T%A"!A L%#"A"IL$" I (!"I$AD!L! #% T!)(!"AT%"I !JT"!)!
efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece
- asigurarea /unei functionari a instalatiilor de incalzire
- protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu
apa5expuse temperaturii scazute6
- asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si
de interventie
efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase
- ela/orarea programului de masuri speciale de com/atere a efectelor negative, de
prevenire si stingere a incendiilor
- identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
- interzicerea utilizarii focului deschis
32
- restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care
favorizeaza producerea incendiului5prin degajare de su/stante volatile sau
supraincalzire6
- protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la um/ra sau prin
racire cu perdea de apa rece
- indepartarea o/iectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
- asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
- comunicarea masurilor speciale sta/ilite salariatilor
- sta/ilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare
PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII
organizarea controlului de prevenire5conducerea societatii si conducatorul loculi de munca6
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaHturare a deficientelor si de im/unatatire a
activitatii
efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de
productie
organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posi/ile de aprindere si a mijloacelor care le
pot genera si a masurilor generale specifice (SI
- salvarea utilizatorilor si evacuarea /unurilor prin intocmirea planurilor specifice si
mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele sta/ilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare
a personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii
- prezentarea su/stantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de
stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate 5echipamente6 de stins incendiu,
mijloacelor de salvare si de protectie a personalului
- sta/ilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a
/unurilor
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza )T(SI sau care manevreaza !T
- executarea la termenele sta/ilite a incercarilor si testelor
$TA ,
- planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, )T(SI si se
intocmesc pe nivel
5nr+ persoane I 3;6 si pe incaperi
- planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate
zonele ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se
intocmesc pe incaperi
ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI
alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie
urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, com/usti/ili si efectuarea altor interventii
specifice la instalatii si utilaje
33
actionarea asupra focarului cu )T(SI din dotare si verificarea intrarii in functiune a
instalatiilor si sistemelor automate5actionarea manuala a acestora6
evacuarea /unurilor si protejarea !T
protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului5temperatura,
fum, gaze toxice6
verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare
CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE

caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, tre/uie astfel
sta/ilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea
persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie
traseele destinate fortelor de interventie tre/uie sa asigure circulatia personalului de
interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, tre/uie prevazute
cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si
realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina
siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosa/ile, in refugii sau
in alte locuri special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau /unurilor se prevad atunci cand cele
functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile
normate
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de
securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel
incat sa se asigure vizi/ilitate sporita si sa fie usor recunoscute
la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot /loca in
pozitie inchisa, reducerea ga/aritelor sta/ilite prin reglementari tehnice, prevederea de
finisaje com/usti/ile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de
evacuare5impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse o/iecte, /usculada,
panica, etc+6
caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte
spatii, prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii
in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau
sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fier/inti ori de presurizare
cerinte fundamentale pe care tre/uie sa le indeplineasca ,
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor
economici este o/ligatoriu conform reglementarilor tehnice
- tre/uie sa se asigure cel putin un acces carosa/il din drumurile pu/lice si din
drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utiliza/il in orice
anotimp
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru
autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa
constructiile si instalatiile sta/ilite prin reglementari tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare
cu apa incaz de incendiu5posi/ilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp
constituie o conditie de siguranta la foc6
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata
durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate,
precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive
o/iective folosirea acestora in conditii de siguranta
37
accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de
urgenta 5incendiu6, in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol,
singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, tre/uie sa fie asigurat permanent la toate ,
- constructiile de orice fel5industriale, social-administrative, speciale, etc+6 si incaperile
acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise 5de materii prime, semifa/ricate, produse, produse finite
si auxiliare6
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la
punctele de comanda ale acestora5centrale si /utoane de semnalizare a incendiilor,
aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu,
stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc+6
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu5cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor
fier/inti, o/loane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de
compartimentare impotriva incendiilor6
- ta/lourile de distri/utie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si
iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care tre/uie manevrate in
caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora5gaze si lichide com/usti/ile6
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu
AMPLASAREA CLADIRILOR, DEPOZITELOR SI ALTOR TIPURI DE CONSTRUCTII
#ladirile sau instalatiile tehnologice amplasate in aer li/er la care pot aparea emisii
importante de pul/eri, vapori gaze periculoase in atmosfera, precum si cele care produc
zgomote ce depasesc limitele admisi/ile, se vor amplasa astfel incat sa se evite poluarea altor
zone de munca sau a zonelor invecinate8 amplasarea acestora se va face astfel incat sensul
vanturilor domonante sa indeparteze degajarile accidentale din zona spatiilor de munca
Depozitele deschise, pentru materiale care produc pul/eri la manipulare ce pot fi antrenate de
curentii de aer, vor fi amplasate la o distanta de 2; m fata de cladiri productive si la o distanta
de 9; m fata de cladirile social-administrative+
#ladirile administrative se vor amplasa in apropierea spatiilor de productie, astfel incat sa se
evite intretaierea cu circuitele tehnologice productive sau cu spatii cu emisii nocive
#ladirile in care se desfasoara procese tehnologice caracterizate prin degajari de caldura de
peste 2; Kcal1mc1h, prevazute cu ventilare naturala, se vor amplasa cu latura lunga
perpendicular ape directia vanturilor dominante din perioada sezonului cald
Incaperile administrative tre/uie sa fie isolate de incaperile de productie, cu exceptia celor
strict legate de spatiile de productie8 daca incaperile administrative sunt situate in spatii
zgomotoase, sau sunt invecinate cu asemenea incaperi, tre/uie prevazute masuri de izolare
impotriva zgomotului si vi/ratiilor, astfel ca nivelul acestora san u depaseasca limita maxima
admisi/ila8 cladirile si incaperile administrative tre/uie sa corespunda si reglementarilor in
vigoare referitoare la prevenirea incendiilor
CAILE DE CIRCULATIE
Latimea cailor de circulatie din cladiri, hale, depozite sau alte incaperi de lucru se sta/ileste
in functie de felul circulatiei, ga/aritele mijloacelor de transport si dimensiunile materialelor
sau pieselor care se transporta8 latimea lor nupoate fi mai mica decat cea prevazuta in ta/elul
de mai jos
39
LATI)!A )II)A AD)ISA A #AIL$" D! #I"#%LATI! DI I#A(!"IL! D! L%#"%
"+
#"T
D!STIATIA #AII D! #I"#%LATI! LATI)!A )II)A
5m6
1 #irculatia de pietoni in am/ele sensuri si de carucioare intr-un singur
sens
L G ;,9;5l6
2 #irculatie de caruciore si pietoni in am/ele sensuri 2L G ;,:;
3 #irculatie intr-un singur sens cu electrocare, electrostivuitoare sau
alte mijloace de transport similare motorizate, si de pietoni in am/ele
sensuri
L G ;,:;
7 Idem in am/ele sensuri 2L G ;,<;
9 #irculatia intr-un singur sens cu autocamioane si pietoni in am/ele
sensuri
L G ;,=;
: Idem in am/ele sensuri 2L G 1,;;
< Spatiul de circulatie pentru personalul de desrvire, intretinere,
reparatii
)in ;,=; m526
L- latimea maxima a mijlocului de transport
526-valoarea se sta/ileste in functie de gradul de periculozitate prezentat de utilajul pe langa care
se circula
#aile de circulatie tre/uie sa fie
- marcate vizi/il, pentru a fi usor de recunoscut
- sa ai/a legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent li/ere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a
persoanelor
Suprafetele cailor de circulatie pentru personae tre/uie sa fie netede si nealunecoase, iar cele
destinate circulatiei vehiculelor tre/uie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la
compresiune, socuri si uzura
#aile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu
/alustrade inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare,
iar la partea inferioara cu o /ordure inalta de cel putin 1; cm
4olurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa
permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau
vor fi ingradite cu /alustrade si marcate cu indicatoare de securitate8 in cazul utilizarii de
capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii
4olurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu
indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase5avertizoare sau
inscriptii luminoase6
SEMNALIZAREA DE SECURITATE
Angajatorul are o/ligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si1sau
de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in
vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice
de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii
"espectarea prescriptiilor de semnalizare nu tre/uie sa afecteze respectarea o/ligatiilor
legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare,
salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, su/stante sau preparate
periculoase, ca si alte materiale specifice
3:
Semnalizarea de securitate si1sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de o/ligare,
de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional
Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri5indicatoare, placi6 si1sau culori de securitate cand se refera la o
interdictie, un avertisment, o o/ligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de
prim ajutor si la riscurile de lovire de o/stacole si de cadere a persoanelor
- prin eticheta5pictograma sau sim/ol pe culoarea de fond6 sau panouri ce preiau
aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin su/stante
periculoase8 aceste mijloace tre/uie amplasate pe partile vizi/ile, su/ forma rigida,
autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea
zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea su/stantelor periculoase in
cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare
sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare ver/ala in caz de atentionare
asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune
specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare ver/ala, in caz de ghidare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol
Instruirea care se asigura angajatilor 5in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si1sau
sanatate utilizata6 se
va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si
specific care tre/uie
adoptat+ !a se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea
cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari+
ACORDAREA PRIMULUI A1UTOR
IN CAZ DE
ACCIDENTARE SAU IMBOLNAVIRE
STOPUL RESPIRATOR
Stopul respirator5asfixia6 este stare organismului caracterizata prin oprirea respiratiei si deci prin
lipsa oxigenului in sange, ceea ce poate produce distrugerea tesuturile vitale si chiar moartea+
#auzele care determina asfixia se grupeaza in 3 categorii ,
- insuficienta oxigenului in aerul inhalat
- oprirea respiratiei si a circulatiei
- o/turarea cailor respiratorii
#aile respiratorii pot fi /locate de spasme musculare cauzate de patrunderea apei sau a
alimentelor pe caile respiratorii sau de inflamarea tesuturilor gatului in alergii, /oli sau raniri+
Tul/urarile circulatiei sanguine antreneaza intr-un termen mai mult sau mai putin scurt si
tul/urari respiratorii si , reciproc, stopul respirator antreneaza stopul cardiac, cele doua
functii5respiratia si circulatia6 fiind complementare+
Semnele tul/urarilor respiratorii ,
- respiratie neregulata, prea repede sau prea rara
3<
- respiratie suprficiala sau prea adanca
- respiratie zgomotoasa sau dificila
- congestionarea vaselor de sange de pe cap si gat
- coloratie vanata5cianotica6 a /uzelor, urechilor si unghiilor
- transpiratii a/undente imo/ilizarea toracelui, circulatia de aer nu poate fi auzita sau
simtita
Daca nu se aplica respiratia artificiala, vor urma rapid stopul cardiac, starea de
inconstienta si apoi survine moartea+
"espiratia artificiala tre/uie sa inceapa imediat+ #reierul poate fi afectat definitiv daca
este lipsit de oxigen o perioada mai mare de 7 minute+
0A&!L! D! IT!"2!TI!-in executarea respiratiei artificiale ,
1+ - aprecierea capacitatii de raspuns a victimei
2+ - deschiderea5eli/erarea6 cailor respiratorii
3+ - verificarea existentei respiratiei
7+ - ventilarea plamanilor
9+ - verificarea existentei pulsului
)!T$D! D! "!S(I"ATI! A"TI0I#IALA
metode directe
- metoda L gura la gura M
- metoda L gura la nas M
metode indirecte
- apasare pe spate-/rate ridicate
- apasare pe piept-/rate ridicate
S!#2!T!L! "!S(I"ATI!I A"TI0I#IAL!-)!T$D! DI"!#T! ,
sta/iliti capacitatea de raspuns a victimei
verificati existenta respiratiei
chemati ajutoare
pozitionati accidentatul - pe spate, sustinandu-i capul si gatul, miscand corpul ca pe un intreg
deschideti caile respiratorii - folosind manevra cap rasturnat-/ar/ie ridicata ori impingerea
mandi/ulei fara rasturnarea capului
verificati existenta respiratiei
incepeti ventilatia plamanilor
apreciati existenta pulsului
trimiteti dupa ajutoare5ajutor medical6
reluati respiratia artificiala
verificati inca o data pulsul
#and accidentatul incepe sa respire spontan, se pozitioneaza in pozitie de siguranta5ea ajuta la
mentinerea deschisa a cailor respiratorii si la prevenirea aspirarii de fluide si vomismente6+
Accidentatii care au prezentat urgente respiratorii tre/uie urmariti cu grija, cu atat mai mult cu
cat pot aparea dificultati in respiratie+ !i au nevoie de ajutor medical urgent+
REANIMAREA CARDIO-RESPIRATORIE(RCR)
"eanimarea cardio-respiratorie5"#"6 se aplica pentru reanimarea 5resuscitarea6 unei persoane
care nu respira
5stop respirator6 si a carei inima a incetat sa /ata+#irculatia artificiala, creata prin compresii
externe asupra
toracelui, determina sangele sa circule, iar respiratia artificiala asigura oxigenarea plamanilor+
Aplicarea "#" necesita sase faze de interventie ,
- aprecierea capacitatii de raspuns a victimei
3=
- deschiderea5eli/erarea6 cailor respiratorii
- verificarea existentei respiratiei
- ventilatia plamanilor
- verificarea existentei pulsului
- masajul cardiac extern5compresia toracelui6
$data inceputa, "#" tre/uie continuata pana cand se o/tine o revenire spontana a pulsului si
respiratiei sau pana
cand victima este preluata de cadre medicale de specialitate+
(entru mentinerea ritmului si vitezei, cat si pentru conta/ilizarea apasarilor se recomanda o
numaratoare cu viteza
constanta+
OBSTRUCTIA CAILOR RESPIRATORII
$/structionarea cailor respiratorii superioare reprezinta /locarea partiala sau totala a cailor de
trecere si de
patrundere a aerului in plamani+
La o persoana constienta, o/turarea este cauzata de o/iecte straine5de exemplu, alimente6+
La o persoana inconstienta, lim/a poate sa cada in fundul gatului si sa impiedice trecerea aerului+
Daca aerul este impiedicat sa intre in plamani, persoana isi poate pierde cunostinta+
Daca primul ajutor nu este acordat, se poate ajunge la stop cardio-respirator si deces+
$/structia cailor respiratorii poate fi prevenita prin ,
- taierea alimentelor, in special a carnii, in /ucati mici si mestecarea lor completa
inainte de a fi inghitite
- evitarea vor/itului, rasului sau /autului in timpul mestecarii alimentelor
- evitarea ingurgitarii /auturilor inainte si in timpul alimentelor
- constientizarea faptului ca anumite alimente au tendinta de a produce inecari si deci se
recomanda precautie la consumul acestora
In cazul inecarii prin inghitire tre/uie acordat imediat primul ajutor, deoarece se poate produce
o/turarea partiala sau
completa a cailor respiratorii5o/structia partiala a cailor respiratopii permite doar in parte
intrarea aerului in plamani-
producand acces de tuse 8 in cazul o/structiei complete a cailor respiratorii persoana va fi
incapa/ila sa respire, sa
tuseasca sau sa vor/easca6+
("I)%L AF%T$"-in caz de inecare prin inghitire necesita urmatoarele manevre5in functie de
varsta si starea fizica a
victimei6 ,
- compresii5apasari6a/dominale
- compresii5apasari6 pe torace
- explorarea si scoaterea cu degetele a o/iectului strain din gura
- ventilarea plamanilor
I4"IFI"I %LT!"I$A"! ,
- se vor intrerupe manevrele pentru inecarea prin inghitire atunci cand caile respiratorii
sunt suficient de li/ere pentru a putea permite aplicarea respiratiei artificiale
- daca respiratia spontana se reia, se va supraveghea victima pentru a fi siguri ca nu
apar dificultati ulterioare
- persoana va fi incredintata serviciilor medicale de urgenta, deoarece manevrele pot sa
produca raniri si prin urmare, victima are nevoie de ingrijire medicala
PIERDEREA CUNOSTINTEI
3D
Constienta este starea in care o persoana vor/este coerent, isi controleaza activitatea
musculara, reactioneaza la
stimuli durerosi precum si atunci cand este interpelata isi da seama+ $rice modificare a acestei
stari, in afara
somnului normal, este un inceput important de accident sau /oala+
Tul/urarile starii de constienta se manifesta in 3 situatii ,
victima este constienta, dar prezinta unele tul/urari
victima este inconstienta-victima poate trece dintr-un moment in altul din stare de
inconstienta usoara la o inconstienta profunda, fara sa-si dea seama5si fara sa ne dam seama6
victima este in stare de inconstienta profunda-victima isi pierde reflexele sale de securitate
si, daca este culcata pe spate, saliva poate inunda progresiv caile sale respiratorii, ceea ce
poate provoca stopul respirator+
Singura modalitate de a preveni si a trata aceste tul/urari este asezarea victimei in pozitie de
siguranta, pe o parte, pentru a evita inundarea cailor respiratorii si inecarea+
LESINUL
L!SI%L-este rezultatul unei oxigenari temporar insuficiente a creierului+ $ persoana care
lesina va fi inconstienta
chiar numai pentru cateva momente+
#auzele o/isnuite ale lesinului sunt 8
- o/oseala, perioade indelungate petrecute in aceeasi pozitie5in picioare sau asezat6,
lipsa aerului proaspat
- stari emotionale5frca, anxietatea, vederea sangelui6
- /oala, traumatisme, dureri mari
)asuri preventive,
- se asigura aer proaspat5se deschid usi1ferestre6, dar fara temperaturi excesive
- se sla/este stransoarea hainelor la gat, piept si talie
- daca persoana este culcata, picioarele ase ridica la inaltimea de 1;-3; cm fata de sol
)asuri de prim ajutor ,
- se verifica daca victima are caile respiratorii deschise si daca respira
- se sla/esc hainele la gat, piept, talie
- se aseaza victima in pozitia de siguranta5de recuperare6
- se asigura aer proaspat si se protejeaza victima de temperaturi extreme
- se mentine victima intinsa conforta/il inca 1;-19 min dupa ce si-a recapatat
cunostinta
Daca revenirea din lesin nu este rapida si completa este necesar ajutor medical+
PANSAMENTE SI BANDA1E
(ansamentele si /andajele sunt elemente de /aza in acordarea primului ajutor pentru ingrijirea
ranilor si a
traumatismelor muschilor, oaselor si articulatiilor+
(ASA)!T%L-este un invelis protector, aplicat pe o rana, pentru a controla sangerarea, a
a/sor/i sangele si a
preveni contaminarea si infectarea acesteia+
(ASA)!T%L-tre/uie sa fie ,
- steril sau cat mai curat posi/il
- foarte a/sor/ant si poros pentru a mentine rana uscata
- compresi/il, gros si moale, in special pentru sangerari puternice, astfel incat presiunea
sa se exercite uniform pe toata suprafata afectata
7;
- neaderent si fara scame, pentru a reduce posi/ilitatea lipirii de rana+ Tifonul,
/um/acul si panza de in sunt materiale potrivite pentru pansamente, in timp ce lana si
alte materiale pufoase nu sunt recomandate
Tipuri de pansamente ,
- pansamente adezive-pansamente din tifon, sterile, cu /anda adeziva
- pansamente din tifon5comprese6-de diverse marimi, pliate si impachetate individual
sau in numar mare
- pansamente compresive-pansamente sterile din tifon si alt material a/sor/ant5pernuta
de tifon plina cu vata6 8 se folosesc la aplicarea compresiva pe o rana cu sangerare
puternica
- pansamente improvizate-o/tinute din material fara scame, steril sau curat, de
preferinta al/
)ateriale de prim ajutor necesare pentru pasare ,
- pansamente, fesi si comprese de tifon sterile
- vata sterila
- leucoplast
- pense si foarfece sterile
- su/stante dezinfectante ,apa oxigenata, rivanol 1N, tinctura de iod, spirt
.ADAF!L!5fesi, tiunghiuri, rondele6-sunt materiale folosite pentru a fixa un pansament, a
mentine compresiunea
pe o rana, a sprijini un mem/ru sau o articulatie, a imo/iliza parti ale corpului si a fixa atele+
La folosirea /andajelor se respecta urmatoarele reguli ,
- se aplica /andajul suficient de strans pentru a asigura ca sangerarea este controlata sau
ca imo/ilizarea este /ine realizata 8 daca fasa este prea larga cade de pe rana, daca
este aplicata prea strans produce durere si impiedica circulatia sangelui
- se verifica periodic daca sangele continua sa circule distal fata de /andaj
- realizarea /andajarii se realizeaza cu atentie pentru a nu provoca victimei dureri si
miscari inutile
Tipuri de /andaje , /andaj triunghiular, fesi, panza dreptunghiulara, /asmaua
PLAGI. HEMORAGII
(LA4A5"AA, L!&I%!A6-se intelege orice intrerupere a continuitatii unui tesut5a
tegumentelor sau a tesuturilor
mai profunde6+ (laga este insotita de o/icei de sangerari si poate avea ca urmare infectia,
prin patrunderea
micro/ilor in tesuturi+ Sangerarea5hemoragia6 consta in curgerea sangelui din vase in tesutul
inconjurator, in
cavitati corporale sau in exteriorul corpului+ Tesuturile moi sunt cele predispuse la sangerari
ca urmare a ranirii lor+
#LASI0I#A"!A (LA4IL$"
A+- functie de modul de prezentare
- inchise
- deschise
.+- functie de profunzime
- escoriatii5julituri6-care intereseaza numai straturile superficiale ale pielii
- plagi superficiale-care intereseaza tegumentul in intregime si tesutul celular su/cutanat
- plagi profunde-atunci cand sunt depasite aceste straturi si sunt afectati muschii, vasele,
nervii, oasele, alte
organe
71
#+- functie de multimea straturilor si a elementelor afectate
- simple
- complexe
D+ - penetrante-cand patrund intr-o cavitate a corpului
- perforante-cand strapung un organ cavitar5inima, stomac, intestin6
- transfixiante-cand stra/at intregul diametru al corpului si prezinta doua orificii , de intrare
si de iesire
!+- functie de natura agentului agresor si dupa modul de producere
- plagi contuze5contuzii, vanatai6-cauzate de o/icei de cadere au de o lovitura cu un o/iect
contondent, rotunjit,
neted, fara sa se produca o sfasiere a tegumentului5piele, epiderma6 8 sansele de infectie
sunt reduse
- plagi zdro/ite5laceratii6 deschise, cu margini neregulate 8distrugerile de tesuturi sunt mai
mari, cu tendinta de
necrozare, su/stantele rezultate fiind toxice pentru organism 8 vindecarea se produce mai
greu
- plagi taiate-provocate de o/iecte taioase5cutite, cio/uri6 la nivelul tesutului moale+ !le
prezinta margini regulate
cu distrugeri minime de tesut 8 se vindeca usor, cu cicatrici
- plagi intepate-cauzate de o/iecte ascutite si taioase5aschii, cuie, spini6+Aceste rani pot
avea orificii mici la
suprafata pielii, cu distrugeri minime de tesut, dar pot fi profunde, permitand patrunderea
micro/ilor in adancime+
Infectiile la plagile intepate sunt grave
- plagi muscate-provocate de muscaturi de animale, mai rar de om 8 aceste plagi constau
dintr-o asociere de plagi
taiate si zdro/ite
- plagi impuscate-provocate de armele de foc
I4"IFI"!A (LA4IL$"
$/iectivele principale ale acordarii primului ajutor in ingrijirea plagilor sunt ,
- com/aterea hemoragiei
- prevenirea infectiei
- com/aterea durerii
- prevenirea si com/aterea socului
)ateriale de prim ajutor necesare ,
- comprese sterile, vata, fesi, leucoplast
- alcool sanitar, tinctura de iod
- apa oxigenata sau ta/lete de perogen51; ta/lete12;; ml apa6
- solutie de cloramina57 ta/lete11 l apa6 8 rivanol 1N, tinctura de iod, apa fiarta 3; min
si racita
- medicamente care com/at durerea 8 algocalmin, antinevralgic
'!)$"A4IA-revarsarea sangelui in afara vaselor sanguine, ca urmare a ruperii, taierii,
inteparii sau zdro/irii acestora, deci a deschiderii sistemului circulator printr-un proces distructiv, la
orice nivel al sau+ #ele mai frecvente cauze ale hemoragiilor sunt traumatismele+ 'emoragiile
determina reducerea cantitatii de sange circulant, pierderile mari de sange5peste o treime din
cantitatea totala de sange din corp6 putand provoca instalarea socului hemoragic, cu consecinte
grave+
#LASI0I#A"!A '!)$"A4IIL$"
dupa vasul de sange
72
- arteriala-sange rosu-deschis, oxigenat, care tasneste ritmic, odata cu /ataile inimii
- venoasa-sange rosu inchis, incarcat cu /ioxid de car/on, care curge in valuri inundand
rana
- capilara-sange rosu in cantitate mica, care musteste sau picura 8 deseori se opreste de la
sine prin formarea
unui cheag
dupa locul in care curge sangele
- externe-la suprafata corpului
- interne-intr-o cavitate interna
- exteriorizate-hemoragii produse intr-un organ care comunica cu exteriorul
- la distanta-fata de orificiul prin care se exteriorizeaza
FRACTURILE
0"A#T%"A-intreruperea continuitatii unui os, cu alte cuvinte orice rupere, zdro/ire sau
plesnire5fisurare6 a unui os,
ca urmare a unui traumatism mai puternic5cadere de la inaltime, lovitura, strivire, tamponare,
iz/ire, rasucire6
("!2!I"!A 0"A#T%"IL$"-prin adoptarea unor deprinderi de securitate, in acest sens
tre/uind evitate ,
- suprafetele accidentate sau incarcate cu diferite o/iecte5o/stacole6, unelte, materiale,
cordoane de racord, furtunuri, etc
- pardoselile umede, murdare cu uleiuri, alunecoase 8 lipsa covoarelor, carpetelor sau
traverselor 8
- scarile luminate insuficient si /locate5aglomerate6 cu o/iecte diferite, fara /alustrada,
acoperite cu gheata si1sau zapada
- folosirea scaunelor pentru a atinge locuri inalte, a scarilor pliante defecte, a scarilor
neasigurate
- neutilizarea /alustradelor si centurilor de siguranta atunci cand se lucreaza la inaltime
TI(%"I D! 0"A#T%"I
A+- ca urmare a actiunii directe sau indirecte a agentului agresor
- fractura directa-se produce la locul de aplicare a fortei respective, deci la locul de
actiune a agentului agresor
- fractura indirecta-se produce la distanta de locul de aplicare a fortei respective, deci de
locul de actiune a
agentului agresor
.+- functie de modul de prezentare
- fractura completa-intereseaza osul pe toata grosimea sa, avand forme varia/ile5de-a
curmezisul, piezisa,
spiralata6
- fractura incompleta
#+- functie de modul de prezentare
- fractura inchisa-cand cel putin pielea a ramas intacta
- fractura deschisa-cand s-a produs si o rana prin care focarul de fractura comunica cu
exteriorul5ele sunt mai
grave, fiind insotite de hemoragii6
D+- functie de numarul de focare de fractura
- unice5un singur focar de fractura6
- multiple5mai multe focare6
("I)%L AF%T$" I 0"A#T%"I - are rolul sa previna complicatiile si leziunile ulterioare si sa
diminueze durerea
73
si umflarea zonei+ !l se acorda la locul accidentului, exceptand cazul in care persista un pericol
pentru salvator sau
pentru victima+
$/iectivul principal al primului ajutor este reprezentat de imo/ilizarea focarului fracturii
pentru a preveni
complicatiile si a alina durerea+ Imo/ilizarea se realizeaza cu ajutorul atelelor confectionate
special sau improvizate+
Imobilizarea fracturii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
ca regula generala, orice imo/ilizare tre/uie sa cuprinda doua articulatii5incheieturi6,cea de
deasupra si cea de dedesu/tul focarului de fractura
la mem/re, atelele se pun de o parte si de alta a focarului de fractura5sau mem/rul se aseaza
intr-o gutiera speciala6
atelele se invelesc in vata5sau alte materiale moi6 pentru a nu leza pielea, a nu stanjeni
circulatia sau a nu mari durerea
se evita aplicarea atelelor pe locul unde osul vine in contact direct cu pielea
acolo unde atela nu se poate mula exact pe regiunea imo/ilizata, golurile se umplu cu vata
se trage apoi o fasa, la inceput circulara, apoi serpuiOoare, in jurul atelelor si mem/rului
fracturat, o/tinand astfel o imo/ilizare provizorie5imo/ilizarea de durata urmand sa se faca la
un serviciu medical de specialitate 8 tre/uie sa se ai/a in vedere ca fasa prea stransa
stanjeneste circulatia sangelui si accentueaza durerea, iar fasa prea larga este egala cu lipsa
imo/ilizarii+
$rice accentuare a durerii indica agravarea situatiei si necesita controlarea pozitiei
mem/relor, a /andajelor si nodurilor si a circulatiei sangelui la extremitati 8 nodurile de la
materialul utilizat pentru fixarea atelelor vor fi facute peste atela si nu pe zona descoperita
deoarece pot provoca compresiuni dureroase pe tegumente+
#el putin 2 persoane tre/uie sa conlucreze la efectuarea imo/ilizarii 8 una ridica mem/rul
fracturat cu o mana, in timp ce cu palma cealalta sprijina locul fracturii iar cealalta persoana
aplica atelele si trage fasa
Dupa imo/ilizare urmeaza transportarea accidentatului la spital
LEZIUNILE OCHIULUI
Aplicarea in practica a masurilor de prevenire a accidentelor si de asgurare a sanatatii si
securitatii la locul de munca
tre/uie sa determine evitarea lezarii ochilor+ #onsecintele lezarii ochiului pot fi foarte grave
ajungand pana la tul/urari
de vedere sau or/ire+
Nu incercati sa indepartati particulele din ochi atunci cand :
- particula este pe cornee
- particula este incastrata sau s-a lipit de glo/ul ocular
- particula nu poate fi vazuta, desi ochiul e umflat si doare
#orpii straini care se incastreaza in ochi sau in tesutul moale de langa ochi tre/uie indepartati
numai de catre medic+
A"S%"IL! #'I)I#!
Scopul primului ajutor-este sa dilueze si treptat sa elimine su/stantele chimice, prin inundarea
ochiului cu apa+ $
su/stanta chimica su/ forma de pudra tre/uie indepartata prin periere+ Su/stantele chimice
corosive se vor indeparta
prin spalarea ochiului timp de cel putin 1;-2; min5se foloseste aparatura speciala pentru
irigarea ochiului6
77
ARSURILE

A"S%"IL!-raniri ale pielii sau ale altor tesuturi produse de agenti termici, chimici, electrici
sau de radiatii+ (ielea
protejeaza corpul de invazia /acteriilor, ajuta la controlul temperaturii corpului si retine fluidele
acestuia+ "anirea pielii
prin arsuri sau opariri poate produce pierderea acestor functii si, daca leziunea este intinsa se
poate ajunge la
complicatii serioase
#LASI0I#A"!A A"S%"IL$"
A+-in functie de agentul care le-a provocat
- termice- produse de foc, contactul cu o/iecte fier/inti sau a/ur
- corosive-cauzate de su/stante chimice foarte active precum acizii si /azele
- electrice-produse de curentul electric
- prin radiatie-determinate de expunertea excesiva la soare, raze J sau materiale radioactive
.+-dupa profunzimea lor
- arsurile de gradul intai-limitate la stratul superficial al pielii 8 pielea este rosie si
ustura5exemplu-arsura solara
o/isnuita6
- arsurile de gradul doi-cuprind toata grosimea pielii 8 pe piele apar /asici cu continut seros
sau hematic 8 pe langa
durerea mare pe care o resimte victima, pericolul principal consta in infectarea
continutului veziculelor
- arsurile de gradul trei-leziunile depasesc grosimea pielii, distrugand si straturile mai
profunde , grasime, muschi,
vase, nervi, pana la os 8 durerea este mai mica, deoarece extremitatile nervilor din piele au
fost distruse
- arsurile de gradul patru-sunt foarte severe, implicand distrugerea tuturor structurilor
inclusiv a osului
!0!#T!L!-arsurilor si oparirilor sunt determinate de ,
- intinderea suprafetei arse a corpului 8 viata accidentatului este amenintata daca
arsurile depasesc 1;N din suprafata totala a pielii
- localizarea arsurii5de exemplu, arsurile fetii pot afecta respiratia6
- gradul arsurii, determinat de profunzimea leziunii
- varsta, starea fizica si fiziologica
("I)%L AF%T$"-pentru arsura termica ,
- imersiunea imediata a partii arse in apa rece sau in alcool pentru a usura durerea,
pentru a reduce inflamarea si /asicarea si pentru a preveni lezarea ulterioara a
tesuturilor8 daca imersiunea nu este posi/ila se aplica pe zona arsurii im/racaminte
curata, umezita in apa rece sau in alcool
- indepartarea imediata a oricarei surse de presiune a zonei arse5im/racaminte,
incaltaminte6 inainte de aparitia inflamarii
- acoperirea arsurii cu un pansament curat, lipsit de scame, prefera/il steril
!ste strict interzis ,
- aplicarea de lotiuni, alifii sau pnsamente murdare
- nu se vor sparge /asicile
- nu se respira si nu se tuseste peste arsuri 8 nu se pipaie zona arsa
- nu se indeparteaza im/racamintea lipita de zona arsa
("I)%L AF%T$"-pentru arsura chimica ,
- se inunda imediat cu apa rece din a/undenta zona arsa pentru a L spala M
79
su/stantele chimice 8 se continua inundarea zonei arse si in timpul indepartarii
im/racamintii, pana la spalarea5indepartarea6 completa a su/st+ chimice
- dupa indepartarea prin spalare a su/stantelor chimice se continua primul ajutor ca
pentru arsura termica
ACCIDENTELE DETERMINATE DE CURENTUL ELECTRIC
(ELECTROCUTAREA)
#onsecintele electrocutarii depind de trei factori,
- intensitatea curentului electric
- timpul cat trece curentul prin corp5timpul de expunere6
- traseul sau calea stra/atuta de curentul electric prin corp
Intensitatea curentului electric-a carui limita de suporta/ilitate si considerata nepericuloasa
este 8
- 1; mA in cazul curentului alternativ de frecventa industriala
- 9; mA in cazul curentului continuu
2alorile curentilor de mai sus si efctele lor au fost grupate in zone de pericol ,
- curetul care trece prin corp este mai mic de 1; mA-pericol de deces foarte scazut
- curentul care trece prin corp este mai mare de 1; mA dar mai mic de 2;; mA-
pericolul de paralizare a functiilor sistemului nervos este foarte pro/a/il si pot aparea
stop respirator si stop cardiac
- curentul care trece prin corp este mai mare de 2;; mA-pro/a/ilitatea decesului este
ridicata si agravata de efectele termice ale curentului electric
Timpul cat trece curentul prin corp5timpul de expunere6-este foarte important mai ales in raport
cu intensitatea
curentului+ #u cat timpul este mai scurt, valoarea curentului la care omul reuseste sa se
desprinda este mai mare si
invers+ Limitele timpului de deconectare a instalatiilor electrice de joasa tensiune tre/uie sa fie
de ,
- ;,2 sec pentru tensiuni pana la 29; 2
- ;,1 sec pentru tensiuni pana la 9;; 2
Traseul sau calea stra/atuta de curentul electric prin corp-se considera ca foarte periculoase
caile ,
- mana stanga piciorul drept5axa inimii6
- mana dreapta-marginea superioara a /azinului
!0!#T!L! #%"!T%L%I !L!#T"I#-pot avea urmari imediate sau intarziate,
- urmarile imediate-se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si1sau
circulatorii, respectiv aparitia stopului respirator si1sau cardiac, ori deces instantaneu
prin fi/rilatie ventriculara
- urmarile intarziate5ore, zile6- se manifesta printr-o sla/ire a fortei musculare, amorteli,
chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaos 8 la reluarea activitatii pot
aparea tul/urari care influenteaza centrul generator de excitatie al inimii+
A#$"DA"!A ("I)%L%I AF%T$"
- scoaterea accidentatului de su/ actiunea sau influenta curentului electric5prin
deconectarea instalatiei electrice de la intrerupatorul de alimentare6
- determinarea starii accidentatului
- daca accidentatul este constient
- daca accidentatul este inconstient
- daca accidentatul prezinta vatamari sau raniri
- se aseaza accidentatul intr-o pozitie care sa permita examinarea sa, adica in pozitia
culcat pe spate pe o suprafata plana si suficient de rigida
- se desfac hainele de la gat, piept si zona a/dominala
7:
- se verifica starea respiratiei si existenta pulsului
- in cazul lipsei functiilor vitale, fara a mai tine seama de eventualele interdictii de
miscare a accidentatului, acestuia i se va face respiratie artificiala sau reanimare cardio-
respiratorie
orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicala, deoarece
ulterior pot surveni tulburari de ritm cardiac
7<