Sunteți pe pagina 1din 2

PREGATIRE BAC TEST 10-Relieful SUBIECTUL I_________________________________________________________________29 puncte

Harta e !ai "#$ $e refer% la $u&iectul I A-B' Pe (art% $unt !arcate $tate cu litere )i #ra)e-capital% cu nu!ere' A. Scrie*i+ pe f#aie+ r%$pun$urile c#recte care c#!pletea,% pr#p#,i*iile e !ai "#$1' .un*ii Scan ina/iei $e 0%$e$c 1n $tatul !arcat+ pe (art%+ cu litera ''''''' 2' C2!pia 3inlan ei $e 0%$e4te pe terit#riul $tatului !arcat+ pe (art%+ cu litera ''''''' 5' Unitatea e relief+ un e e$te pre,ent #ra4ul !arcat pe (art% cu 5+ $e nu!e4te ''''''' 9 puncte B. Scrie*i+ pe f#aie+ litera c#re$pun,%t#are r%$pun$ului c#rect pentru fiecare intre afir!a*iile e !ai "#$1' .un6i cale #nici $unt $pecifici $tatului+ !arcat+ pe (art% cu litera- a' 37 &' C7 c' A ' E' 2' 8ulcanul Etna e$te pre,ent 1n apr#pierea #ra4ului !arcat pe (art% cu cifra- a' 107 &' 197 c' 127 ' 5' 5' .un*ii 8#$0i $e 1ntin pe terit#riul $tatului !arcat+ pe (art%+ cu literaa' I7 &' E7 c' :7 ' H' ;' Pe terit#riul $tatului !arcat+ pe (art%+ cu litera E $e afl% !un*iia' Carpa*i7 &' Scan ina/iei7 c' :inarici ' Balcani' 9' C2!pia Pan#nic% e$te $ituat% pe terit#riul $tatului !arcat+ pe (art%+ cu litera- a' I7 &' H7 c' 37 ' E' 20puncte

SUBIECTUL II- Preci,a6i trei e#$e&iri 1ntre !un6ii e tip alpin 4i !un6ii e tip (ercinici' 10 puncte SUBIECTUL III- E<plic% afir!a6ia- Relieful Eur#pei $-a f#r!at 1n !# uri /ariate 4i etape iferite' = puncte
SUBIECTUL I8_______________________________________________________________ 29 puncte Harta e !ai "#$ $e refer% la $u&iectul I8 A-C' Pe (art% $unt !arcate unit%*i e relief cu cifre' :' Scrie*i+ pe f#aie+ r%$pun$urile c#recte care c#!pletea,% pr#p#,i*iile e !ai "#$1' > $u&unitate a P# i)ului .#l #/ei e$te !arcat%+ pe (art%+ cu cifra '''''' 2' Relief /ulcanic e$te pre,ent 1n unitatea e relief !arcat%+ pe (art%+ cu cifra '''''' 5' ?i$turi /er,i $e 1nt2lne$c 1n unitatea e relief !arcat%+ pe (art%+ cu cifra '''''' 9 puncte E' Scrie*i+ pe f#aie+ cifra c#re$pun,%t#are r%$pun$ului c#rect pentru fiecare intre afir!a*iile e !ai "#$a' Relieful 0laciar e$te 1nt2lnit 1n unitatea e relief !arcat%+ pe (art%+ cu cifra- a' 87 &' 37 c' 47 ' 1' &' Cele !ai c#&#r2te altitu ini $unt 1n unitatea e relief !arcat%+ pe (art%+ cu cifraa' 17 &' 27 c' 67 '5 C' Preci,a*ic' Unitatea e relief creat% prin alu/i#nare e$te !arcat%+ 1. nu!ele unit%*il#r e relief !arcate+ pe (art%+ cu cifrele pe (art%+ cu cifra2 )i 8' 1' 37 &' 47 c' 57 ' 8' 2. nu!ele unit%*il#r e relief !arcate+ pe (art%+ cu cifrele 12 puncte 3 )i 7' 8 puncte

SUBIECTUL 8- C#!par% $u&unit%6ile !arcate pe (art% cu @ 4i ;+ preci,2n trei e#$e&iri 4i # a$e!%narea 1ntre ace$tea' 10 SUBIECTUL 8I- E<plic% frec/en6a !are a alunec%ril#r e teren in unitatea ealuril#r 4i p# i4uril#r =p
A>TB- Se ac#r % 10 puncte in #ficiu