Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN nr. 2.

465 din 8 august 2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Cod de proiectare seismic Partea I - Prevederi de proiectare pentru cldiri", indicativ P 1001/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013 n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 6/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 "Aciuni asupra construciilor", Procesul-verbal de avizare nr. 7/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 "Structuri pentru construcii" i Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare general, n temeiul art. 4 pct. II lit. e) i al art. 12 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprob reglementarea tehnic "Cod de proiectare seismic Partea I - Prevederi de proiectare pentru cldiri", indicativ P 1001/2013, denumit n continuare Cod P 100-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, prevzut n anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin. ---------*) Anexa se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 558 bis, care se poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri nr. 1. ART. 2 Codul P 100-1/2013 se aplic la proiectarea seismic a cldirilor noi i a construciilor cu structuri similare acestora, care se efectueaz n cazul serviciilor de proiectare contractate dup data intrrii n vigoare a prezentului ordin. ART. 3 Reglementarea tehnic "Cod de proiectare seismic - Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i

turismului nr. 1.711/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 803 i 803 bis din 25 septembrie 2006**), cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic n continuare la evaluarea seismic a cldirilor existente. -----------**) Ordinul i anexa au fost publicate i n Buletinul construciilor nr. 12-13 din 2006, nr. 11-12 i nr. 13-14 din 2007, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor INCERC. ART. 4 Contractele pentru serviciile de proiectare ncheiate pn la data intrrii n vigoare a prezentului ordin se finalizeaz cu respectarea reglementrilor tehnice n vigoare la data semnrii acestora. ART. 5 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2014. Reglementarea tehnic aprobat prin prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/679/680/682/683/2012 din 6 noiembrie 2012 prevzut de Hotrrea Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea schimbului de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii informaionale ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, Iulian Matache, secretar de stat Bucureti, 8 august 2013. Nr. 2.465.