Sunteți pe pagina 1din 115

Acest document constituie un instrument util de documentare i nu angajeaz responsabilitatea instituiilor

B REGULAMENTUL (CEE) NR. 2913/92 AL CONSILIULUI din 12 octom !i" 1992 d" in#tit$i!" % Cod$&$i '%m%& Com$nit%! (JO L 302, !" 0" !!2, p" #

Ast$el cum a $ost modi$icat prin% &'" Jurnalul O$icial (agina )ata

* M1 * M2 * M3 * M( * M) * M*

'egulamentul (+,# nr" -2.!/ al (arlamentului ,uropean i al +onsi0 liului din ! decembrie !!1

L / !

2 " " !!/ /"2" !!! 2" 2"2000 / 3"2"2002 20" 2"2001 0" 1"20 3

'egulamentul (+,# nr" !22. !!! al (arlamentului ,uropean si al +onsi0 L liului din 3 aprilie !!! 'egulamentul (+,# nr" 2/00.2000 al (arlamentului ,uropean si al +onsiliului din 1 noiembrie 2000 'egulamentul (+,# nr" 13-.2002 al (arlamentului ,uropean si al +onsi0 liului din 3 aprilie 2002 'egulamentul (+,# nr" /! .2001 al +onsiliului din 20 noiembrie 2001 'egulamentul (+,# nr" 2 /.20 3 al +onsiliului din 3 mai 20 3 L3 L

L 313 L 2-

Ast$el cum a $ost modi$icat prin%

*A& * A2

Actul de aderare a Austriei, a 4uediei si a 5inlandei Actul pri6ind conditiile de aderare a 'epublicii +e7e, a 'epublicii ,stonia, a 'epublicii +ipru, a 'epublicii Letonia, a 'epublicii Lituania, a 'epublicii 8ngare, a 'epublicii 9alta, a 'epublicii (olone, a 'epublicii 4lo6enia si a 'epublicii 4lo6ace si adaptarile tratatelor care stau la baza 8niunii ,uropene

+ 23 L 231

2 33

2!"-" !!3 23"!"2003

&:% Aceasta 6ersiune consolidata contine re$eriri la unitatea de cont europeana si.sau la ,+8, care trebuie interpretate ca re$eriri la moneda euro, mcepand cu ianuarie !!! ; 'egulamentul (+,,# nr" 330-.-0 al +onsiliului (JO L 332, 20" 2" !-0, p" # si 'egulamentul (+,# nr" 03.!/ al +onsiliului (JO L 12, !"1" !!/, p" #"

<: REGULAMENTUL (CEE) n!. 2913/92 AL CONSILIULUI din 12 octom !i" 1992 d" in#tit$i!" % Cod$&$i '%m%& Com$nit%! +O&4=L=8L +O98&=>?@=LO' ,8'O(,&,, a6And Bn 6edere >ratatul de instituire a +omunitii ,conomice ,uropene, Bn special art" 2-, 00a i 3, a6And Bn 6edere propunerea +omisiei ( #, Bn cooperare cu (arlamentul ,uropean (2#, a6And Bn 6edere a6izul +omitetului ,conomic i 4ocial (3#, BntrucAt +omunitatea se bazeaz pe o uniune 6amalC BntrucAt este necesar, atAt Bn interesul operatorilor economici din +omunitate, cAt i al autoritilor 6amale, constituirea Bntr0un cod a dispoziiilor legislaiei 6amale care Bn prezent sunt cuprinse Bntr0un numr mare de regulamente i directi6e ale +omunitiiC BntrucAt aceast sarcin are o importan esenial din punctul de 6edere al pieei interneC BntrucAt un ast$el de +od Damal +omunitar (denumit Bn continuare EcodF# trebuie s cuprind legislaia 6amal actualC BntrucAt este necesar cu toate acestea modi$icarea legislaiei pentru a o $ace mai unitar, pentru a o simpli$ica i a remedia anumite omisiuni care eGist Bnc Bn 6ederea adoptrii unei legislaii comunitare complete Bn acest domeniuC BntrucAt, pornind de la conceptul de pia intern, codul trebuie s conin normele i procedurile generale care s asigure aplicarea msurilor tari$are i a altor msuri introduse la ni6el comunitar Bn legtur cu sc7imburile cu mr$uri dintre +omunitate i ri tereC BntrucAt trebuie s cuprind, printre altele, i aplicarea de msuri comune Bn domeniul politicii agricole i comerciale, luAnd Bn considerare cerinele acestor politici comuneC BntrucAt este necesar s se precizeze c prezentul cod se aplic $r a aduce atingere unor dispoziii speciale stabilite Bn alte domeniiC BntrucAt ast$el de norme speciale pot eGista sau pot $i introduse, inter alia, Bn conteGtul legislaiei pri6ind agricultura, statistica, politica comercial sau resursele propriiC

JO + 2-, 23"2" !!0, p" "


2 3

JO + /2, -"3" !! , p" /1 i decizia din 1 septembrie !!2 (Bnc nepublicat Bn Jurnalul O$icial#" JO + 10, -"3" !! , p" 2"

BntrucAt, pentru a garanta ec7ilibrul dintre necesitile autoritilor 6amale Bn 6ederea asigurrii unei aplicri corecte a legislaiei 6amale, pe de o parte, i dreptul operatorilor economici de a $i tratai corect, pe de alt parte, autoritilor menionate trebuie s li se acorde, inter alia, puteri de control eGtinse, iar operatorilor economici menionai, dreptul de a introduce o aciuneC BntrucAt aplicarea sistemului cii de atac Bn domeniul 6amal oblig 9area :ritanie s introduc noi proceduri administrati6e care nu pot intra Bn 6igoare mai de6reme de ianuarie !!2C BntrucAt, a6And Bn 6edere importana major a comerului eGterior pentru +omunitate, $ormalitile i controalele 6amale ar trebui eliminate sau pstrate la un ni6el minimC BntrucAt este important garantarea aplicrii uni$orme a prezentului cod i pre6ederea Bn acest scop a unei proceduri comunitare care s permit adoptarea normelor de aplicare a acestuia Bntr0un inter6al de timp adec6atC BntrucAt trebuie Bn$iinat un +omitet al +odului Damal pentru a asigura cooperarea e$icient i strAns Bntre statele membre i +omisie Bn acest domeniuC BntrucAt Bn procesul de adoptare a msurilor de punere Bn aplicare a prezentului cod este necesar s se 6eg7eze, pe cAt posibil, la pre6enirea oricrei $raude sau nereguli care ar putea aduce atingere bugetului general al +omunitilor ,uropene, A)O(>? (',H,&>8L ',I8LA9,&>% TITLUL I +IS,O-I.II GENERALE CA,ITOLUL 1 +OMENIUL +E A,LICARE /I +E0INI.IILE +E BA-1 Articolul 1 'eglementrile 6amale se compun din prezentul cod i din dispoziiile de punere Bn aplicare a acestuia adoptate la ni6el comunitar sau pe plan naional" +odul se aplic, $r a aduce atingere normelor speciale pre6zute Bn alte domenii, 0 0 sc7imburilor dintre +omunitate i ri tere, mr$urilor care $ac obiectul >ratatului de instituire a +omunitii ,uropene a +rbunelui i Oelului, >ratatului de instituire a +omunitii ,conomice ,uropene sau >ratatului de instituire a +omunitii ,uropene a ,nergiei Atomice"

Articolul 2 ( # Jn cazul Bn care nu eGist dispoziii contrare, $ie Bn con$ormitate cu con6eniile internaionale sau cu practicile cutumiare cu Bntindere geogra$ic sau economic limitat, $ie Bn con$ormitate cu msurile autonome ale +omunitii, reglementrile 3

6amale comunitare se aplic uni$orm pe Bntregul teritoriu 6amal al +omunitii" (2# Anumite dispoziii ale reglementrilor 6amale se pot aplica i Bn a$ara teritoriului 6amal al +omunitii, $ie prin norme care reglementeaz domenii speci$ice, $ie prin con6enii internaionale" Articolul 3 2A1 ( # >eritoriul 6amal al +omunitii cuprinde% 0 0 0 teritoriul 'egatului :elgiei, teritoriul 'egatului )anemarcei, cu eGcepia =nsulelor 5eroe i a Iroenlandei, teritoriul 'epublicii 5ederale Iermania, cu eGcepia =nsulelor Kelgoland i al teritoriului :Lsingen (>ratatul de la 23 noiembrie !13 dintre 'epublica 5ederal Iermania i +on$ederaia ,l6eian#, teritoriul 'egatului 4paniei, eGceptAnd encla6ele +euta i 9elilla, teritoriul 'epublicii 5ranceze, cu eGcepia teritoriilor de peste mri i 4aint0(ierre i 9iMuelon i 9aNotte,

0 0

2M1

<A1 0 0 0 teritoriul 'epublicii ,lene, teritoriul =rlandei, teritoriul 'epublicii =taliene, cu eGcepia localitilor Li6igno i +ampione dO=talia, precum i a apelor naionale ale lacului Lugano, care se a$l Bntre mal i $rontiera politic a zonei situate Bntre (onte >resa i (orto +eresio, teritoriul 9arelui )ucat al LuGemburgului, teritoriul 'egatului @rilor de Jos din ,uropaC teritoriul 'epublicii Austria, teritoriul 'epublicii (ortug7eze, teritoriul 'epublicii 5inlanda,

0 0 0 0 0

2M1

<A1 0 0 teritoriul 'egatului 4uediei, teritoriul 'egatului 8nit al 9arii :ritanii i =rlandei de &ord, precum i al =nsulelor +analului i =nsulei 9an" teritoriul 'epublicii +e7e, teritoriul 'epublicii ,stonia, teritoriul 'epublicii +ipru, teritoriul 'epublicii Letonia, teritoriul 'epublicii Lituania, teritoriul 'epublicii 8ngaria, teritoriul 'epublicii 9alta, teritoriul 'epublicii (olonia, teritoriul 'epublicii 4lo6enia, teritoriul 'epublicii 4lo6ace" teritoriul 'epublicii :ulgaria, teritoriul 'omAniei, teritoriul 'epublicii +roaia

<A2 2M) 2M* 2A2 (2# 8rmatoarele teritorii situate in a$ara teritoriilor statelor membre sunt considerate ca $acand parte din teritoriul 6amal comunitar, tinand seama de con6entiile si tratatele aplicabile in ceea ce le pri6este% (a# 5'A&>A >eritoriul (rincipatului 9onaco, de$init Bn +on6enia 6amal semnat la (aris la mai !13 (Jurnalul O$icial al 'epublicii 5ranceze din 2/ septembrie !13, p" -1/!# (b# +=('8 >eritoriul zonelor de su6eranitate ale 'egatului 8nit AProtiri si )7ePelia, de$inite in >ratatul de constituire a 'epublicii +ipru, semnat la &icosia la 1 august !10 Q8nited Ringdom >reatN 4eries &o 3 ( !1 # +mnd" 222S" 2B (3# >eritoriul 6amal al +omunitii include mrile teritoriale, apele maritime teritoriale i spaiul aerian al statelor membre, precum i teritoriile menionate la alineatul (2#, cu eGcepia mrilor teritoriale, a apelor maritime teritoriale i a spaiului aerian al acelor teritorii care nu sunt parte a teritoriului 6amal al +omunitii Bn temeiul alineatului ( #" 2

Articolul 4 Jn sensul prezentului cod, se aplic urmtoarele de$iniii% " E(ersoanF reprezint% 0 0 0 o persoan $izic, o persoan juridic, atunci cAnd se pre6ede aceast posibilitate prin reglementrile Bn 6igoare, o asociere de persoane recunoscut ca a6And capacitatea de a Bnc7eia acte juridice dar creia Bi lipsete statutul legal al unei persoane juridice "

2" E(ersoane stabilite Bn +omunitateF reprezint% 0 0 Bn cazul persoanelor $izice, orice persoan care are reedina obinuit pe teritoriul +omunitii, Bn cazul unei persoane juridice sau al unei asocieri de persoane, orice persoan care are sediul social, sediul central sau sediul permanent Bn cadrul +omunitii" reprezint autoritile competente inter alia s aplice

3"EAutoriti 6amaleF reglementrile 6amale"

3" E:irou 6amalF reprezint orice birou la care pot $i Bndeplinite toate sau unele dintre $ormalitile 6amale pre6zute Bn reglementrile 6amale" <M( 3a" E:irou 6amal de intrareF biroul 6amal desemnat de ctre autoritile 6amale Bn con$ormitate cu legislaia 6amal, spre care sunt trimise $r BntArziere mr$urile introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii i Bn care acestea sunt supuse unor controale de intrare corespunztoare destinate e6alurii riscurilor" E:iroul 6amal de importF biroul 6amal desemnat de ctre autoritatile 6amale Bn con$ormitate cu legislaia 6amal, unde trebuie Bndeplinite $ormalitatile, printre care i controalele corespunztoare destinate s e6alueze riscurile, Bn 6ederea atribuirii unei destinaii 6amale mr$urilor introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii"

3b"

3c" E:irou 6amal de eGportF biroul 6amal desemnat de ctre autoritile 6amale Bn con$ormitate cu regislaia 6amal, unde trebuie Bndeplinite $ormalitile, printre care i controalele corespunztoare destinate s e6alueze riscurile, Bn 6ederea atribuirii unei destinaii 6amale mr$urilor care prsesc teritoriul 6amal al +omunitiiC 3d" E:irou 6amal de ieireF biroul 6amal con$ormitate cu regislaia 6amal, unde prsi teritoriul 6amal al +omunitii i pri6in aplicarea $ormalitilor de ieire e6alurii riscurilor" desemnat de ctre autoritile 6amale Bn trebuie prezentate mr$urile Bnainte de a unde sunt supuse unor controale 6amale i controalelor corespunzatoare destinate

2B 2" E)ecizieF reprezint orice act administrati6 al autoritilor 6amale Bn domeniul legislaiei 6amale care reglementeaz un anumit caz, un ast$el de document a6And e$ecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane anume sau care pot $i identi$icateC M1 acest termen cuprinde, inter alia, in$ormaiile obligatorii Bn sensul articolului 2 T" 1" E4tatutul 6amalF reprezint statutul mr$urilor ca mr$uri comunitare sau necomunitare" /" E9r$uri comunitareF reprezint mr$urile% <M1 0 obinute Bn Bntregime pe teritoriul 6amal al +omunitii Bn condiiile menionate Bn articolul 23 i care nu incorporeaz mr$urile importate din ri sau teritorii care nu $ac parte din teritoriul 6amal al +omunitii" 9r$urile obinute din mr$urile plasate sub un regim suspensi6 nu se consider a a6ea caracter comunitar Bn cazurile de importan economic special determinate Bn con$ormitate cu procedura comitetului, importate din ri sau teritorii care nu $ac parte din teritoriul 6amal al +omunitii i care au $ost puse Bn liber Bn circulaie, obinute sau produse pe teritoriul 6amal al +omunitii, $ie din mr$uri menionate doar la a doua liniu, $ie din mr$uri menionate la prima i a doua liniu"

2B 0 0

-" E9r$uri necomunitareF reprezint alte mr$uri decAt cele menionate la alin" (/#" 5r a aduce atingere articolelor 13 i 13, mr$urile comunitare Bi pierd acest statut atunci cAnd sunt scoase de pe teritoriul 6amal al +omunitii" !" E)atorie 6amalF reprezint obligaia unei persoane de a ac7ita 6aloarea drepturilor de import (datorie 6amal la import# sau drepturile de eGport (datorie 6amal la eGport# care se aplic anumitor mr$uri prin dispoziiile Bn 6igoare ale +omunitii" 0" E)repturi de importF reprezint% 0 0 drepturile 6amale i taGele cu e$ect ec7i6alent pre6zute la importul de mr$uri, *M1 3333333333 T impuneri la import introduse prin politica agricol comun sau prin regimuri speci$ice aplicabile anumitor mr$uri rezultate din trans$ormarea produselor agricole"

" E)repturi de eGportF reprezint% 0 drepturile 6amale i taGele cu e$ect ec7i6alent pre6zute la eGportul de mr$uri,

*M1 3333333333 T impuneri la eGport introduse prin politica agricol comun sau prin regimuri speci$ice aplicabile anumitor mr$uri rezultate din trans$ormarea produselor agricole"

2" ,,)ebitorF reprezint orice persoan obligat s ac7ite o datorie 6amal" 3" E4upra6eg7erea de ctre autoritile 6amaleF reprezint aciunile des$urate, Bn general, de respecti6ele autoriti pentru a asigura respectarea reglementrilor 6amale i, atunci cAnd este cazul, a altor dispoziii aplicabile mr$urilor a$late sub supra6eg7ere 6amal" 2M( 3" E+ontrole 6amaleF aciuni speci$ice Bndeplinite de ctre autoritile 6amale Bn 6ederea garantrii unei aplicri corecte a legislaiei 6amale i a altor acte cu putere de lege care reglementeaz intrarea, ieirea, tranzitul, trans$erul i destinaia mr$urilor care circul Bntre teritoriul 6amal al +omunitii i rile tere, precum i prezena mr$urilor care nu au statut de mr$uri comunitareC aceste aciuni pot include 6eri$icarea mr$urilor, 6eri$icarea in$ormaiilor menionate Bn declaraie, 6eri$icarea eGistenei i autenticitii documentelor electronice sau scrise, 6eri$icarea situaiei contabile a Bntreprinderilor i a altor Bnregistrri, 6eri$icarea mijloacelor de transport, controlul bagajelor i al altor mr$uri transportate sau la purttor i e$ectuarea unor anc7ete administrati6e, precum i alte aciuni similare" 2B 2" E)estinaia 6amal a mr$urilorF reprezint% (a# plasarea mr$urilor sub un regim 6amalC

(b# introducerea lor Bntr0o zon liber sau Bntr0un antrepozit liberC (c# reeGportarea lor de pe teritoriul 6amal al +omunitiiC

(d# distrugerea lorC (e# abandonarea lor Bn $a6oarea bugetului statuluiC

1" E'egim 6amalF reprezint% (a# (b# (c# (d# punerea Bn liber circulaieC tranzitulC antrepozitul 6amalC per$ecionarea acti6C

(e# ($# (g# (7#

trans$ormarea sub control 6amalC admiterea temporarC per$ecionarea pasi6C eGportul"

/" E)eclaraie 6amalF reprezint documentul Bn care o persoan indic Bn $orma i modalitatea pre6zut dorina de a plasa mr$urile sub un anumit regim 6amal" -" E)eclarantF reprezint persoana care Bntocmete declaraia 6amal Bn nume propriu sau persoana Bn numele creia se $ace o declaraie 6amal" !" E(rezentarea mr$urilor Bn 6amF reprezint Bntiinarea autoritilor 6amale, Bn maniera pre6zut, asupra sosirii mr$urilor la biroul 6amal sau Bn orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritile 6amale" 20" EAcordarea liberului de 6amF reprezint aciunea prin care autoritile 6amale pun mr$urile la dispoziie Bn scopurile pre6zute de regimul 6amal sub care au $ost plasate" 2 " E>itularul regimuluiF reprezint persoana pe seama creia s0a $cut declaraia 6amal sau persoana creia i0au $ost trans$erate drepturile i obligaiile persoanei menionate anterior Bn cea ce pri6ete regimului 6amal" 22" E>itularul autorizaieiF reprezint persoana creia i s0a acordat o autorizaie" 23" E)ispoziii Bn 6igoareF reprezint dispoziiile comunitare sau dispoziiile naionale" 2M3 23" E(rocedura comitetului reprezint procedura pre6zut $ie la art" 23/ i 23/a, $ie la art" 23- i 23-a" 2M( 22" E'iscF posibilitatea ca, Bn legatur cu intrarea, ieirea, tranzitul, trans$erul i destinaia mr$urilor care circul Bntre teritoriul 6amal al +omunitii i ri tere, precum i cu prezena unor mr$uri care nu au statutul de mr$uri comunitare, un e6eniment s sur6in, e6eniment care % 0 0 0 Bmpiedic aplicarea corect a dispoziiilor comunitare sau naionale sau compromite interesele $inanciare ale +omunitii i ale statelor membre ale acesteia sau reprezint o ameninare pentru sigurana i securitatea +omunitii, pentru sntatea public, pentru mediu sau pentru consumatoriC

21" EIestionarea risculuiF determinarea sistematic a riscului i punerea Bn aplicare a !

tuturor msurilor necesare pentru a limita eGpunerea la risc" Acest termen 6izeaz acti6iti cum ar $i culegerea de date i in$ormaii, analiza i e6aluarea riscurilor, recomandarea i eGecutarea msurilor, precum i controlul i e6aluarea periodic a procesului i a rezultatelor acestuia, pe baza surselor i strategiilor internaionale, comunitare i naionale. 2B +A(=>OL8L 2 +IS,O-I.II GENERALE +I'ERSE RE0ERITOARE 4N S,ECIAL LA +RE,TURILE /I OBLIGA.IILE ,ERSOANELOR CU ,RI'IRE LA REGLEMENT1RILE 'AMALE 4eciunea +!"5t$& d" !"5!"6"nt%!" Articolul 5 ( # Jn condiiile pre6zute la art" 13 alineatul (2# i sub rezer6a dispoziiilor adoptate Bn cadrul articolului 233 alineatul (2# lit" (b#, orice persoan Bi poate desemna un reprezentant Bn relaia sa cu autoritile 6amale, pentru a Bntocmi actele i a Bndeplini $ormalitile pre6zute Bn reglementrile 6amale" (2# O ast$el de reprezentare poate $i% 0 0 direct, caz Bn care reprezentantul acioneaz Bn numele i pe seama unei alte persoane sau indirect, caz Bn care reprezentantul acioneaz Bn nume propriu, dar pe seama unei alte persoane"

4tatele membre Bi pot rezer6a dreptul de a Bntocmi pe teritoriile lor declaraii 6amale% 0 0 $ie prin reprezentare direct, $ie prin reprezentare indirect,

Bn msura Bn care reprezentantul trebuie s $ie un comisionar Bn 6am care Bi des$oar acti6itatea pe teritoriul rii respecti6e" (3# +u eGcepia cazurilor menionate la articolul 13 alineatul (2# litera (b# i alineatul (3#, reprezentantul trebuie s $ie stabilit Bn +omunitate" (3# 'eprezentantul trebuie s declare c acioneaz pe seama persoanei reprezentate, s speci$ice dac reprezentarea este direct sau indirect i s aib putere de reprezentare"

O persoan care nu declar c acioneaz Bn numele sau pe seama unei alte persoane sau care declar c acioneaz Bn numele sau pe seama unei alte persoane $r a $i Bmputernicit s $ac aceasta se consider c acioneaz Bn nume propriu i pe seama sa" (2# Autoritile 6amale pot solicita oricrei persoane care declar c acioneaz Bn numele sau pe seama unei alte persoane mijloace de prob Bn ceea ce pri6ete capacitatea sa de a a6ea putere de reprezentare" 2M( 4eciunea A O5"!%to!i "conomici %$to!i6%7i Articolul 2a ( # )ac este necesar, dup consultarea altor autoriti competente, autoritile 6amale acord, sub rezer6a criteriilor menionate la alineatul (2#, statutul de Uagent economic autorizatV oricrui agent economic stabilit pe teritoriul 6amal al +omunitii" 8n agent economic autorizat bene$iciaz de anumite $aciliti Bn ceea ce pri6ete controalele 6amale pri6ind sigurana i securitatea i.sau anumite simpli$icri pre6zute de legislaia 6amal" 4ub rezer6a normelor i condiiilor pre6zute la alineatul (2#, statutul de agent economic autorizat este recunoscut, de ctre autoritile 6amale din toate statele membre, $r a aduce atingere controalelor 6amale" (e baza recunoaterii statutului de agent economic autorizat i cu condiia s $ie respectate cerinele legate de un anume tip de simpli$icare, pre6zut de legislaia 6amal, autoritile 6amale autorizeaz agentul s bene$icieze de simpli$icarea menionat anterior" (2# +riteriile pri6ind acordarea statutului de agent economic autorizat includ% W W antecedente satis$ctoare Bn ceea ce pri6ete respectarea cerinelor 6amaleC un sistem e$icient de gestionare a Bnregistrrilor comerciale i, dup caz, a Bnregistrrilor pri6ind transportul, care s permit e$ectuarea unor controale 6amale corespunztoareC dup caz, do6ada sol6abilitii $inanciare i Bn cazul Bn care se aplic, standarde corespunztoare de siguran i securitate" acordarea statutului de agent economic autorizatC acordarea autorizaiilor pentru utilizarea simpli$icrilorC stabilirea autoritii 6amale competente autorizaiilor menionate anteriorC pentru acordarea statutului i

W W W W W W

4e utilizeaz procedura comitetului pentru a stabili normele pri6ind%

tipul de $aciliti care pot $i acordate Bn ceea ce pri6ete controalele 6amale

pri6ind sigurana i securitatea, precum i s$era de aciune a acestora, inAnd seama de normele re$eritoare la gestionarea riscurilor comuneC W consultarea celorlalte autoriti 6amale i comunicarea in$ormaiilor ctre acestea i pentru a stabili condiiile Bn care% W W W o autorizaie poate $i limitat la unul sau mai multe state membreC statutul de agent economic autorizat poate $i suspendat sau retras i se pot $ace derogri, pentru categorii speciale de ageni economici autorizai, de la obligaia de a $i stabilit Bn interiorul +omunitii, inAndu0se seama, Bn special, de acordurile internaionale" 4eciunea 2 +"ci6ii 5!i8ind %5&ic%!"% !"9&"m"nt:!i&o! 8%m%&" Articolul 6 ( # Atunci cAnd o persoan solicit autoritilor 6amale s ia o decizie pri6ind aplicarea reglementrilor 6amale, acea persoan trebuie s $urnizeze toate in$ormaiile i documentele cerute de autoritile respecti6e pentru a se lua decizia menionat" (2# O ast$el de decizie trebuie luat i comunicat solicitantului Bn cel mai scurt termen" Atunci cAnd cererea este $cut Bn scris, decizia trebuie luat Bn decursul unui termen pre6zut Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare, BncepAnd cu data la care cererea este primit de autoritile 6amale" )ecizia este comunicat Bn scris solicitantului" +u toate acestea, acest termen poate $i depit atunci cAnd autoritile 6amale se a$l Bn imposibilitatea de a0l respecta" Jntr0o ast$el de situaie, autoritile in$ormeaz solicitantul cu pri6ire la aceasta, Bnaintea eGpirrii termenului menionat, enunAnd moti6ele care justi$ic depirea termenului i indicAnd noul termen pe care Bl consider necesar Bn luarea unei decizii cu pri6ire la solicitare" (3# )eciziile adoptate de autoritile 6amale Bn scris, care $ie resping solicitrile, $ie sunt Bn detrimentul persoanelor crora le sunt adresate, trebuie s stipuleze moti6ele pe care se Bntemeiaz" ,le trebuie s menioneze posibilitatea eGercitrii unei cai de atac pre6zute la articolul 233" (3# 4e poate pre6edea ca dispoziiile alineatului (3# prima tez s se aplice i altor decizii" Articolul 7 +u eGcepia cazurilor pre6zute la art" 233 al doilea paragra$, deciziile adoptate de ctre autoritile 6amale sunt eGecutorii de drept" 2

2B

Articolul 8 ( # O decizie $a6orabil persoanei interesate se anuleaz Bn cazul Bn care ea a $ost luat pe baza unor in$ormaii ineGacte sau incomplete i atunci cAnd% 0 0 solicitantul a tiut sau ar $i trebuit Bn mod normal s tie c in$ormaiile erau eronate sau incomplete i aceast decizie nu ar $i $ost luat dac in$ormaiile ar $i $ost corecte i complete"

(2# (ersoanele crora li s0a adresat decizia sunt Bntiinate cu pri6ire la anularea deciziei" (3# Anularea produce e$ecte de la data la care s0a luat decizia anulat" Articolul 9 ( # O decizie $a6orabil persoanei interesate este re6ocat sau modi$icat atunci cAnd, Bn alte cazuri decAt cele menionate la articolul -, nu au $ost sau nu mai sunt Bndeplinite una sau mai multe condiii pre6zute pentru emiterea acesteia" (2# O decizie $a6orabil persoanei interesate poate $i re6ocat atunci cAnd persoana creia i se adreseaz nu Bndeplinete o obligaie care i0a $ost impus prin aceast decizie" (3# 'e6ocarea sau modi$icarea deciziei este comunicat persoanei creia i se adreseaz" (3# 'e6ocarea sau modi$icarea deciziei produce e$ecte de la data comunicrii" +u toate acestea, Bn cazuri eGcepionale, atunci cAnd interesele legitime ale persoanei creia i se adreseaz o cer, autoritile 6amale pot amAna data la care re6ocarea sau modi$icarea produce e$ecte" Articolul 10 Articolele - i ! nu aduc atingere normelor naionale Bn con$ormitate cu care o decizie nu are e$ect sau Bi pierde e$ectele din moti6e care nu au legtur cu legislaia 6amal" 4eciunea 3 In;o!m%7ii Articolul 11 ( # Orice persoan poate solicita autoritilor 6amale in$ormaii pri6ind aplicarea legislaiei 6amale" O ast$el de cerere poate $i re$uzat atunci cAnd aceasta nu are legtur cu o operaiune de import sau eGport preconizat"

(2# =n$ormaiile sunt $urnizate gratuit solicitantului" +u toate acestea, atunci cAnd apar costuri speciale pentru autoritile 6amale, mai ales ca rezultat al analizelor sau eGpertizelor asupra mr$urilor sau al returnrii mr$urilor solicitantului, acestea pot $i puse Bn sarcina solicitantului" 2M1 Articolul 12 ( # Autoritile 6amale emit la cerere scris i acionAnd Bn con$ormitate cu normele stabilite con$orm procedurii comitetului in$ormaii tari$are obligatorii i in$ormaii obligatorii Bn materie de origine" (2# =n$ormaiile tari$are obligatorii sau in$ormaiile obligatorii pri6ind originea sunt obligatorii pentru autoritile 6amale, spre deosebire de titularul in$ormaiilor, care are obligaii doar Bn pri6ina Bncadrrii tari$are sau determinrii originii mr$urilor" =n$ormaiile tari$are obligatorii sau in$ormaiile obligatorii pri6ind originea sunt obligatorii pentru autoritile 6amale doar Bn ceea ce pri6ete mr$urile Bn legtur cu care au $ost e$ectuate $ormalitile 6amale dup data la care le0au $ost $urnizate in$ormaiile" Jn materie de origine, $ormalitile Bn cauz sunt cele re$eritoare la aplicarea articolelor 22 i 2/" (3# >itularul unor ast$el de in$ormaii trebuie s poat do6edi c% 0 0 Bn materie tari$ar% mr$urile declarate corespund din toate punctele de 6edere cu cele descrise Bn in$ormaii, Bn materie de origine% mr$urile Bn cauz i circumstanele care au determinat dobAndirea originii corespund Bn toate pri6inele cu mr$urile i circumstanele descrise Bn in$ormaii"

(3# =n$ormaiile obligatorii sunt 6alabile pe o perioad de ase ani, Bn cazul tari$elor, i de trei ani, Bn cazul originii, de la data emiterii" (rin derogare de la articolul -, in$ormaiile se anuleaz Bn cazul Bn care au $ost emise pe baza unor in$ormaii ineGacte sau incomplete din partea solicitantului" (2# =n$ormaiile obligatorii Bnceteaz s mai $ie 6alabile% (a# Bn cazul in$ormaiilor tari$are% (i# atunci cAnd se adopt un regulament i in$ormaiile nu mai sunt con$orme cu dispoziiile de drept ast$el stabiliteC

(ii#

atunci cAnd nu mai sunt compatibile cu interpretarea unuia din nomenclatoarele menionate la articolul 20 alineatul (1#% la ni6elul +omunitii, prin modi$icarea notelor eGplicati6e din &omenclatura +ombinat sau printr0o 7otrAre a +urii de Justiie a +omunitilor ,uropene, la ni6el internaional, printr0un a6iz de Bncadrare sau printr0o modi$icare a notelor eGplicati6e din &omenclatura 4istemului Armonizat de )escriere i +odi$icare a 9r$urilor, adoptat de Organizaia 9ondial a Dmilor Bn$iinat Bn !22 sub numele de E+onsiliul de +ooperare DamalFC

(iii#

atunci cAnd este re6ocat sau modi$icat Bn con$ormitate cu articolul !, cu condiia ca re6ocarea sau modi$icarea s $ie noti$icat titularului"

)ata la care in$ormaiile obligatorii Bnceteaz a mai $i 6alabile pentru cazurile pre6zute la pct" (i# i (ii# este data publicrii msurilor menionate sau, Bn cazul msurilor internaionale, data comunicrii +omisiei Bn seria + a Jurnalului Oficial al Comunitilor Euro ene, (b# Bn cazul in$ormaiilor cu pri6ire la origine% (i# (ii# atunci cAnd se adopt un regulament sau cAnd +omunitatea Bnc7eie un acord i in$ormaiile nu mai sunt con$orme cu dispoziiile de drept ast$el stabiliteC Bn cazul Bn care nu mai este compatibil% la ni6elul +omunitii, cu notele eGplicati6e i a6izele adoptate Bn scopul interpretrii regulilor sau cu o 7otrAre a +urii de Justiie a +omunitilor ,uropene, la ni6el internaional, cu Acordul pri6ind regulile de origine stabilite de Organizaia 9ondial a +omerului (O9+# sau cu notele eGplicati6e sau un a6iz pri6ind originea adoptat pentru interpretarea acestui acordC

(iii#

Bn cazul Bn care este re6ocat sau modi$icat Bn con$ormitate cu art" !, cu condiia ca titularul s $i $ost in$ormat Bn a6ans"

)ata la care in$ormaiile obligatorii Bnceteaz a mai $i 6alabile pentru cazurile menionate la punctele (i# i (ii# este cea indicat cAnd msurile menionate anterior sunt publicate sau, Bn cazul msurilor internaionale, data care apare Bn comunicarea +omisiei din seria + a Jurnalului Oficial al Comunitilor Euro ene. (1# >itularul in$ormaiilor obligatorii care Bnceteaz a mai $i 6alabile Bn con$ormitate cu alineatul (2# litera (a# punctele (ii# sau (iii# sau litera (b# punctele (ii# sau (iii# mai poate $olosi in$ormaiile respecti6e pentru o perioad de ase luni de la data publicrii sau

noti$icrii, cu condiia ca el s $i Bnc7eiat contracte obligatorii de cumprare sau 6Anzare a mr$urilor Bn cauz, pe baza in$ormaiilor obligatorii, Bnainte ca msura s $i $ost adoptat" +u toate acestea, Bn cazul produselor pentru care, la e$ectuarea $ormalitilor 6amale, s0a prezentat un certi$icat de import, eGport sau de $iGare Bn a6ans, perioada de ase luni se Bnlocuiete cu perioada de 6alabilitate a certi$icatului" Jn cazul alineatului (2# litera (a# puntul (i# i litera (b# punctul (i#, regulamentul sau acordul poate stabili un termen Bn care se aplic primul paragra$" (/# Jncadrarea tari$ar sau determinarea originii care $igureaz Bn in$ormaiile obligatorii se poate aplica Bn condiiile pre6zute la alineatul (1#, doar Bn scopul% 0 0 0 de a determina drepturile de import sau de eGport, de a calcula restituirile la eGport i orice alte sume acordate la import sau eGport Bn cadrul politicii agricole comune, de a $olosi certi$icate de import, eGport sau de $iGare Bn a6ans prezentate cu ocazia e$ecturii $ormalitilor 6amale pentru acceptarea declaraiei 6amale re$eritoare la mr$urile Bn cauz, cu condiia ca aceste certi$icate s $ie emise pe baza in$ormaiilor respecti6e"

Jn plus, Bn cazurile eGcepionale Bn care este posibil ca buna des$urare a regimurilor stabilite Bn cadrul politicii agricole comune s $ie periclitat, se poate decide o derogare de la alineatul (1#, Bn con$ormitate cu procedura pre6zut la art" 3- din 'egulamentul nr" 31.11.+,, al +onsiliului din 22 septembrie !11 pri6ind instituirea unei organizri comune a pieei Bn sectorul materiilor grase ( # i Bn articolele corespunztoare din alte regulamente pri6ind organizarea comun a pieelor" <B 4eciunea 3 A&t" di#5o6i7ii <M( Articolul 13 ( # Autoritile 6amale pot e$ectua, Bn con$ormitate cu condiiile stabilite de dispoziiile Bn 6igoare, toate controalele pe care le consider necesare pentru a garanta aplicarea corect a legislaiei 6amale i a celorlalte acte cu putere de lege care reglementeaz intrarea, ieirea, tranzitul, trans$erul i destinaia particular a mr$urilor care circul Bntre teritoriul 6amal al +omunitii i rile tere, precum i prezena mr$urilor care nu au statut de mr$uri comunitare" +ontroalele 6amale destinate s 6eri$ice aplicarea corect a legislaiei comunitare pot $i e$ectuate Bntr0o ar ter Bn cazul Bn care eGist un acord internaional care s autorizeze acest lucru" (2# +ontroalele 6amale, altele decAt controalele inopinate, ar trebuie s se bazeze pe o analiz a riscurilor prin $olosirea unor procedee in$ormatice, obiecti6ul acestora $iind stabilirea i cuanti$icarea riscului, precum i elaborarea msurilor necesare pentru

e6aluarea acestora, pe baza criteriilor de$inite la ni6el naional, comunitar i, dac este cazul, la ni6el internaional" =n con$ormitate cu procedura comitetului, este de$init un cadru de gestionare a riscurilor i sunt stabilite criterii comune, precum i domenii prioritare de control " 4tatele membre, Bn colaborare cu +omisia, pun la punt un sistem computerizat pentru realizarea gestionrii riscurilor" (3# Jn cazul Bn care sunt e$ectuate controale de ctre autoriti, altele decAt autoritile 6amale, aceste controale sunt Bn strAns coordonare cu acestea din urm i au loc, pe cAt posibil, Bn acelai moment i Bn acelai loc" (3# Jn cadrul controalelor pre6zute de prezentul articol, autoritile 6amale i celelalte autoriti competente, precum autoritile 6eterinare i poliia, pot $ace sc7imb de date pri6ind intrarea, ieirea, tranzitul, trans$erul i destinaia mr$urilor care circul Bntre teritoriul 6amal al +omunitii i ri tere, precum i prezena mr$urilor care nu au statut de mr$uri comunitare i Bi pot comunica unele altora aceste date, precum i autoritilor 6amale din statele membre i +omisiei, Bn cazul Bn care acest lucru este necesar pentru a reduce riscurile" +omunicarea de date con$ideniale autoritilor 6amale i altor organe (agenii de securitate, de eGemplu# din ri tere nu este admis decAt Bn cadrul unui acord internaional i cu condiia respectrii dispoziiilor Bn 6igoare pri6ind protecia datelor, Bn special a )irecti6ei !2.31.+, a (arlamentului ,uropean i a +onsiliului din 23 octombrie !!2 pri6ind protecia persoanelor $izice Bn ceea ce pri6ete prelucrarea datelor cu caracter personale i libera circulaie a acestor date (2# i a 'egulamentului (+,# &r"32.200 al (arlamentului ,uropean i al +onsiliului din - decembrie 2000 pri6ind protecia persoanelor $izice Bn ceea ce pri6ete prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile i organele comunitare i libera circulaie a acestor date ( #" <B Articolul 14 Jn 6ederea aplicrii legislaiei 6amale, orice persoan implicat direct sau indirect Bn operaiunile a6And ca scop sc7imbul cu mr$uri, $urnizeaz autoritilor 6amale la cererea acestora i Bn termenul stabilit, toate documentele i in$ormaiile necesare, pe orice suport, precum i orice ajutor necesar"

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( # JO /2, 30"!" !11, p" 3022.11" 'egulament, ast$el cum a $ost modi$icat ultima data prin 'egulamentul (+,# nr" 32!0.!3 (JO L 33!, 3 " 2" !!3, p" 02#" (2# JO L 2- , 23" " !!2, p" 3" )irecti6a, ast$el cum a $ost modi$icata prin 'egulamentul (+,# nr" --2.2003 (JO L 2-3, 3 " 0"2003, p" #" ( # JO L -, 2" "2002, p" "

2M(

Articolul 15 Orice in$ormaie de natur con$idenial sau $urnizat cu titlu con$idenial este protejat de secretul pro$esional i nu este di6ulgat de ctre autoritile competente $r autorizarea eGpres din partea persoanei sau a autoritii care a $urnizat0o" +u toate acestea, transmiterea in$ormaiilor este permis Bn cazul Bn care autoritile competente sunt obligate s o $ac Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare, Bn special Bn cadrul procedurilor judiciare" )i6ulgarea sau transmiterea de in$ormaii se $ace cu respectarea strict a dispoziiilor Bn 6igoare pri6ind protecia datelor, Bn special a )irecti6ei !2.31.+, i 'egulamentul (+,# nr"32.200 " <B Articolul 16 (ersoanele interesate pstreaz documentele menionate la articolul 3 Bn 6ederea * M( controale 6amaleT, pentru un termen pre6zut Bn dispoziiile Bn 6igoare i timp de cel puin trei ani calendaristici, indi$erent de suportul $olosit" Acea perioad Bncepe s curg de la s$Aritul anului Bn care% (a# Bn cazul mr$urilor puse Bn liber circulaie Bn alte Bmprejurri decAt cele menionate la litera (b# sau al mr$urilor declarate pentru eGport, de la s$Aritul anului Bn care sunt acceptate declaraiile de punere Bn liber circulaie sau cele de eGportC (b# Bn cazul mr$urilor puse Bn liber circulaie cu o rat redus sau zero a drepturilor de import pe moti6ul destinaiei lor $inale, de la s$Aritul anului Bn care ele Bnceteaz a se mai a$la sub supra6eg7ere 6amalC (c# Bn cazul mr$urilor plasate sub un alt regim 6amal, de la s$Aritul anului Bn care regimul 6amal respecti6 s0a Bnc7eiatC (d# Bn cazul mr$urilor plasate Bntr0o zon liber sau un antrepozit liber, de la s$Aritul anului Bn care acestea prsesc Bntreprinderea respecti6" 5r a aduce atingere dispoziiilor art" 22 alineatul (3# teza a doua, prin care un control e$ectuat de autoritile 6amale Bn ceea ce pri6ete o datorie 6amal arat c trebuie corectat respecti6a Bnscriere Bn conturi, documentele se pstreaz dincolo de termenul pre6zut Bn primul alineat, pentru o perioad su$icient care s permit e$ectuarea i 6eri$icarea coreciei" Articolul 17 Atunci cAnd se pre6ede o perioad, dat sau termen Bn con$ormitate cu legislaia 6amal Bn scopul aplicrii acesteia, aceast perioad nu se prelungete, iar aceast dat sau termen nu se modi$ic decAt dac eGist dispoziii speciale Bn legislaia respecti6"

<M1 Articolul 18 ( # Daloarea ecu Bn monedele naionale care trebuie aplicat Bn scopul determinrii Bncadrrii tari$are a mr$urilor i a drepturilor de import se stabilete o dat pe lun" +ursurile de sc7imb care se $olosesc pentru con6ersie sunt cele publicate Bn Jurnalul Oficial al Comunitilor Euro ene Bn penultima zi lucrtoare a lunii" Aceste cursuri de sc7imb se aplic pe Bntreg parcursul lunii urmtoare" +u toate acestea, Bn cazurile Bn care cursul de sc7imb 6alabil la Bnceputul lunii di$er cu mai mult de 2X de cel aplicat Bn penultima zi lucrtoare Bnainte de data de 2 a aceleiai luni, acest ultim curs de sc7imb se aplic de la 2 pAn la s$Aritul lunii Bn cauz" (2# Daloarea ecu Bn monedele naionale care se aplic Bn cadrul legislaiei 6amale Bn alte cazuri decAt cele menionate la alin" ( # se stabilete o dat pe an" +ursurile de sc7imb $olosite pentru con6ersie sunt cele publicate Bn Jurnalul Oficial al Comunitilor Euro ene Bn prima zi lucrtoare din octombrie, cu e$ect de la data de ianuarie a anului urmtor" )ac nu este disponibil nici un curs de sc7imb pentru o anumit moned naional, cursul care se aplic respecti6ei monede este cel obinut Bn ultima zi Bn care s0a publicat un curs de sc7imb Bn Jurnalul Oficial al Comunitilor Euro ene. (3# Autoritile 6amale pot rotunji Bn plus sau Bn minus suma rezultat din con6ersia Bn moneda lor naional a unor sume eGprimate Bn ecu Bn altele scopuri decAt determinarea Bncadrrii tari$are a mr$urilor sau a drepturilor de import sau de eGport" 'otunjirea nu poate s di$ere cu mai mult de 2X $a de suma iniial" Autoritile 6amale pot pstra nesc7imbat 6aloarea monedei naionale pentru o sum eGprimat Bn ecu, dac, la momentul ajustrii anuale pre6zute la alin" (2#, con6ersia sumei respecti6e, Bnainte de rotunjirea menionat anterior, are ca rezultat o 6ariaie mai mic de 2X Bn 6aloarea monedei naionale sau o reducere a acestei 6alori" <B Articolul 19 (rocedura comitetului se utilizeaz pentru stabilirea cazurilor i a condiiilor Bn care aplicarea legislaiei 6amale poate $i simpli$icat" >=>L8L == 0ACTORI ,E BA-A C1RORA SE A,LIC1 +RE,TURILE +E IM,ORT SAU +E E=,ORT /I CELELALTE M1SURI ,RE'1-UTE ,ENTRU SC>IMBURILE CU M1R0URI +A(=>OL8L

TARI0UL 'AMAL AL COMUNIT1.ILOR EURO,ENE /I 4NCA+RAREA TARI0AR1 A M1R0URILOR Articolul 20 ( # )repturile legal datorate la apariia unei datorii 6amale se bazeaz pe >ari$ul Damal al +omunitilor ,uropene" (2# +elelalte msuri pre6zute de dispoziiile comunitare care reglementeaz domenii speci$ice re$eritoare la sc7imburile cu mr$uri se aplic, dup caz, potri6it clasi$icrii tari$are a acelor mr$uri" (3# >ari$ul Damal al +omunitilor ,uropene cuprinde% (a# &omenclatura +ombinat a mr$urilorC (b# orice alt nomenclatur care se bazeaz parial sau integral pe &omenclatura +ombinat sau care adaug la acesta orice subdi6iziuni i care este stabilit prin dispoziiile comunitare care reglementeaz domenii speci$ice Bn 6ederea aplicrii msurilor tari$are re$eritoare la sc7imburile cu mr$uriC (c# ratele i alte elemente de taGare aplicabile Bn mod normal mr$urilor cuprinse Bn &omenclatura +ombinat Bn ceea ce pri6ete% 0 0 drepturile 6amale i *M1 3333333333 T impuneri la import pre6zute de politica agricol comun sau prin msurile speci$ice aplicabile anumitor mr$uri care rezult din trans$ormarea produselor agricole"

(d# msurile tari$are pre$ereniale cuprinse Bn acorduri pe care le0a Bnc7eiat +omunitatea cu anumite ri sau grupuri de ri i care pre6d acordarea tratamentului tari$ar pre$erenialC (e# msurile tari$are pre$ereniale adoptate unilateral de +omunitate pentru anumite ri, grupuri de ri sau teritoriiC ($# msurile autonome de suspendare, care pre6d o reducere sau o eGonerare de drepturi de import a$erente anumitor mr$uriC (g# alte msuri tari$are pre6zute de legislaia comunitar" (3# 5r a aduce atingere normelor pri6ind c7eltuielile $or$etare, msurile pre6zute la alineatul (3# literele (d#, (e# i ($# se aplic la cererea declarantului Bn locul celor pre6zute la lit" (c# atunci cAnd mr$urile respecti6e Bndeplinesc condiiile pre6zute de

20

aceste prime msuri menionate" 4e poate $ace cerere ulterior, cu condiia s $ie Bndeplinite condiiile necesare" (2# Atunci cAnd aplicarea msurilor menionate la alineatul (3# literele (d#, (e# i ($# este restricionat la un anumit 6olum de importuri, aceasta Bnceteaz% (a# Bn cazul contingentelor tari$are, imediat ce este atins limita 6olumului de importuri stipulatC (b# Bn cazul pla$oanelor tari$are, prin reglementri ale +omisiei" (1# +lasi$icarea tari$ar a mr$urilor reprezint stabilirea, potri6it normelor Bn 6igoare, a% (a# subpoziiei din &omenclatura +ombinat sau a subpoziiei din orice alt nomenclatur menionat la alineatul (3# litera (b# sau (b# subpoziiei din orice alt nomenclatur care se bazeaz Bn Bntregime sau parial pe &omenclatura +ombinat sau care adaug la aceasta orice subdi6iziune i care este stabilit de normele comunitare care reglementeaz domenii speci$ice cu pri6ire la aplicarea altor msuri decAt cele tari$are re$eritoare la sc7imburile de mr$uri, Bn care mr$urile menionate mai sus urmeaz s $ie clasi$icate" Articolul 21 ( # >ratamentul tari$ar $a6orabil de care pot bene$icia anumite mr$uri pe moti6ul naturii lor sau a destinaiei lor este reglementat de condiiile pre6zute Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Atunci cAnd este necesar o autorizaie se aplic articolele -1 i -/" (2# Jn sensul alineatului ( #, eGpresia Etratament tari$ar $a6orabilF reprezint o reducere sau suspendare a unui drept de import menionat la articolul 3 alin"Aeatul ( 0#, c7iar i Bn cadrul unui contingent tari$ar" <B +A(=>OL8L 2 ORIGINEA M1R0URILOR 4eciunea O!i9in"% n"5!";"!"n7i%&: Articolul 22 Articolele 23 0 21 de$inesc originea nepre$erenial a mr$urilor Bn 6ederea%

(a# aplicrii >ari$ului Damal al +omunitilor ,uropene cu eGcepia msurilor pre6zute la articolul (20# alineatul (3# literele (d# i (e#C (b# aplicrii altor msuri Bn a$ara celor tari$are stabilite prin dispoziiile comunitare care reglementeaz domenii speci$ice re$eritoare la sc7imburile cu mr$uriC (c# pregtirii i emiterii certi$icatelor de origine" Articolul 23 ( # 9r$urile originare dintr0o ar sunt acele mr$uri obinute sau produse Bn Bntregime Bn ara respecti6" (2# ,Gpresia Emr$uri obinute Bn Bntregime Bntr0o arF reprezint% (a# produse minerale eGtrase pe teritoriul rii respecti6eC (b# produse 6egetale culti6ate Bn ara respecti6C (c# animale 6ii, nscute i crescute Bn ara respecti6C (d# produse obinute de la animale 6ii crescute Bn ara respecti6C (e# produse de 6Antoare sau de pescuit obinute Bn ara respecti6C ($# produse de pescuit maritim i alte produse obinute din apele maritime din a$ara apelor teritoriale ale unei ri de ctre na6ele Bnmatriculate sau Bnregistrate Bn ara respecti6 i care arboreaz pa6ilionul rii respecti6eC (g# mr$uri obinute sau produse la bordul na6elor0uzin din produse menionate la litera($# i care sunt originare din acea ar, cu condiia ca ast$el de na6e0uzin s $ie Bnmatriculate sau Bnregistrate Bn ara respecti6 i care arboreaz pa6ilionul acesteiaC (7# produse obinute de pe $undul mrii sau din subsolul mrii Bn a$ara apelor teritoriale, cu condiia ca acea ar s aib drepturi eGclusi6e de a eGploata solul sau subsolul respecti6C (i# produse din deeuri i produse reziduale obinute din operaiuni de $abricare i articole uzate, dac acestea au $ost colectate Bn zona respecti6 i sunt potri6ite doar pentru recuperarea materiei primeC (j# mr$uri care sunt produse Bn ara respecti6 eGclusi6 din mr$uri menionate la literele (a# 0 (i# sau din deri6atele lor, Bn oricare stadiu al produciei" (3# Jn sensul alineatului (2# cu6Antul EarF se re$er i la apele teritoriale statale"

22

Articolul 24 9r$urile Bn producerea crora inter6in dou sau mai multe ri sunt considerate originare din ara Bn care au $ost supuse ultimei trans$ormri sau prelucrri substaniale, justi$icat economic, e$ectuat Bntr0o Bntreprindere ec7ipat Bn acest scop i din care a rezultat un produs nou sau care reprezint un stadiu de $abricaie important" <B Articolul 25 Orice trans$ormare sau prelucrare pentru care s0a stabilit sau pentru care $aptele constatate justi$ic prezumia, c unicul su scop a $ost de a se sustrage dispoziiilor aplicabile Bn +omunitate mr$urilor din anumite ri, nu se consider Bn nici un caz c ar con$eri mr$urilor obinute ast$el originea rii Bn care aceasta a $ost e$ectuat Bn sensul articolului 23" Articolul 26 ( # Legislaia 6amal sau alte dispoziii comunitare care reglementeaz domenii speci$ice pot pre6edea ca originea mr$urilor s $ie justi$icat prin prezentarea unui document" (2# 5r a aduce atingere prezentrii documentului respecti6, autoritile 6amale pot solicita, Bn cazul unor Bndoieli serioase, orice do6ad suplimentar pentru a se asigura c indicaia pri6ind originea este Bn con$ormitate cu legislaia comunitar Bn materie" 4eciunea 2 O!i9in"% 5!";"!"n7i%&: % m:!;$!i&o! Articolul 27 &ormele pri6ind originea pre$erenial stabilesc condiiile de dobAndire a originii pe care mr$urile trebuie s le Bndeplineasc pentru a bene$icia de msurile menionate la articolul 20 alineatul (3# literele (d# sau (e#" Aceste norme% (a# Bn cazul mr$urilor incluse Bn acordurile menionate la art" 20 alineatul (3# litera (d# se stabilesc prin acordurile respecti6eC (b# Bn cazul mr$urilor care bene$iciaz de msurile tari$are pre$ereniale menionate la articolul 20 alineatul (3# litera (e# se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" +A(=>OL8L 3

23

'ALOAREA 4N 'AM1 A M1R0URILOR Articolul 28 )ispoziiile prezentului capitol stabilesc 6aloarea Bn 6am Bn 6ederea aplicrii tari$ului 6amal al +omunitilor ,uropene i msurile netari$are pre6zute Bn dispoziiile comunitare care reglementeaz domenii speci$ice cu pri6ire la sc7imburile cu mr$uri" Articolul 29 ( # Daloarea Bn 6am a mr$urilor importate este 6aloarea de tranzacie, respecti6 preul e$ecti6 pltit sau de pltit pentru mr$uri atunci cAnd sunt 6Andute pentru eGport pe teritoriul 6amal al +omunitii, ajustat, cAnd este cazul, Bn con$ormitate cu art" 32 i 33, cu condiia ca% (a# s nu eGiste restricii pri6ind cedarea sau utilizarea mr$urilor de ctre cumprtor, altele decAt restriciile care% sunt impuse sau solicitate prin lege sau de ctre autoritile publice ale +omunitiiC limiteaz zona geogra$ic Bn care mr$urile pot $i re6Andute

sau -

nu a$ecteaz substanial 6aloarea mr$urilorC

(b# 6Anzarea sau preul s nu $ie supuse unor condiii sau considerente pentru care s nu poat $i stabilit o 6aloare cu pri6ire la mr$urile care se e6alueazC (c# nici o parte a pro$itului din nici o re6Anzare ulterioar, cedare sau utilizare a mr$urilor de ctre cumprtor s nu re6in direct sau indirect 6Anztorului, decAt dac se poate e$ectua o ajustare adec6at Bn con$ormitate cu art" 32 i (d# cumprtorul i 6Anztorul s nu $ie legai sau, atunci cAnd sunt legai, 6aloarea tranzaciei s $ie acceptabil Bn scopuri 6amale Bn con$ormitate cu alin" (2#" (2# (a#Jn aciunea de stabilire dac 6aloarea tranzaciei este acceptabil Bn sensul alin" ( #, $aptul c 6Anztorul i cumprtorul sunt legai nu este Bn sine un moti6 su$icient pentru ca 6aloarea de tranzacie s $ie considerat inacceptabil" Atunci cAnd este necesar, se eGamineaz Bmprejurrile Bn care s0a $cut 6Anzarea, iar 6aloarea de tranzacie este acceptat cu condiia ca legtur s nu $i in$luenat preul" Jn cazul Bn care, Bn lumina in$ormaiilor primite de la declarant sau din alt surs, autoritile 6amale au moti6e s considere c legtura a in$luenat preul, ele comunic declarantului moti6ele i i se o$er acestuia posibilitatea rezonabil de a rspunde" Jn cazul Bn care declarantul solicit aceasta, comunicarea moti6elor se 23

$ace Bn scris" (b# Jn cazul unei 6Anzri Bntre persoane legate, 6aloarea de tranzacie este acceptat i mr$urile sunt e6aluate Bn con$ormitate cu alin" ( # ori de cAte ori declarantul demonstreaz c 6aloarea respecti6 este $oarte apropiat de una din urmtoarele 6alori indicate mai jos, care se situeaz Bn acelai timp sau aproape Bn acelai timp% (i# 6aloarea tranzaciei Bn 6Anzrile, Bntre cumprtori i 6Anztori care nu sunt legai Bn nici un cazurile special, de mr$uri identice sau similare pentru eGport Bn +omunitateC 6aloarea Bn 6am a mr$urilor identice sau similare aa cum a $ost stabilit la articolul 30 alineatul (2# lititera (c#C 6aloarea Bn 6am a mr$urilor identice sau similare aa cum a $ost stabilit la articolul 30 alineatul (2# litera (d#"

(ii# (iii#

Jn aplicarea criteriilor menionate anterior, se ine seama Bn mod corespunztor de di$erenele demonstrate Bntre ni6elurile comerciale, cantitati6e, elementele enumerate Bn art" 32 i costurile suportate de 6Anztor Bn cazul 6Anzrilor Bn care acesta i cumprtorul nu sunt legai i cAnd ast$el de costuri nu sunt suportate de 6Anztor Bn cazul 6Anzrilor Bn care acesta i cumprtorul sunt legai" (c# +riteriile menionate la litera (b# urmeaz s $ie $olosite la iniiati6a declarantului i numai Bn scopuri comparati6e" Dalorile de substituie nu pot $i stabilite Bn con$ormitate cu litera menionat" (3# (a# (reul e$ecti6 pltit sau de pltit este suma plilor e$ectuate sau care trebuie e$ectuate de cumprtor ctre sau Bn bene$iciul 6Anztorului pentru mr$urile importate i include toate plile e$ectuate sau care trebuie e$ectuate ca o condiie a 6Anzrii mr$urilor importate de ctre cumprtor ctre 6Anztor sau de ctre cumprtor ctre o ter parte pentru a Bndeplini o obligaie a 6Anztorului" (lata nu trebuie s $ie obligatoriu sub $orma unui trans$er de bani" (lata poate $i e$ectuat prin acrediti6e sau printr0un instrument negociabil i poate $i $cut direct sau indirect" (b# Acti6itile, inclusi6 cele de comercializare, Bntreprinse de cumprtor pe cont propriu, altele decAt cele pentru care se pre6ede o ajustare la art" 32, nu sunt considerate a $i o plat indirect ctre 6Anztor, c7iar dac ele pot $i considerate Bn bene$iciul cumprtorului sau au $ost Bntreprinse prin acord cu 6Anztorul, iar costul lor nu se adaug la preul e$ecti6 pltit sau de pltit atunci cAnd se stabilete 6aloarea Bn 6am a mr$urilor importate" Articolul 30 ( # Atunci cAnd 6aloarea Bn 6am nu poate $i stabilit Bn con$ormitate cu articolul 2!, ea

22

se determin prin parcurgerea succesi6 a literelor (a#, (b#, (c# i (d# de la alineatul (2# pAn la prima din aceste litere Bn con$ormitate cu care aceast 6aloare poate $i stabilit, cu eGcepia cazului Bn care ordinea de aplicare a lit" (c# i (d# este in6ersat la cererea declarantuluiC numai atunci cAnd o ast$el de 6aloare nu poate $i stabilit con$orm unei anumite litere se pot aplica dispoziiile urmtoarei litere Bn ordinea stabilit Bn temeiul prezentului alineat" (2# Daloarea Bn 6am aa cum este stabilit prin aplicarea prezentului articol este% (a# 6aloarea de tranzacie a mr$urilor identice 6Andute pentru eGport Bn +omunitate i eGportate Bn acelai sau aproGimati6 acelai moment cu mr$urile care se e6alueazC (b# 6aloarea de tranzacie a mr$urilor similare 6Andute pentru eGport Bn +omunitate i eGportate Bn acelai sau aproGimati6 acelai moment cu mr$urile care se e6alueazC (c# 6aloarea bazat pe preul unitar care corespunde 6Anzrilor Bn +omunitate de mr$uri importate sau de mr$uri identice sau similare importate totalizAnd cantitatea cea mai mare, ctre persoane care nu au legtur cu 6AnztoriiC (d# 6aloarea calculat egal cu suma% 0 0 costului sau 6alorii materialelor i $abricrii sau altor trans$ormri Bn procesul de $abricare a mr$urilor importateC 6alorii pro$itului i c7eltuielilor generale egale cu cele care se re$lect Bn mod obinuit Bn 6Anzrile de mr$uri de aceeai natur sau tip cu mr$urile e6aluate care sunt $abricate de productori Bn ara eGportatoare pentru a $i eGportate Bn +omunitateC costului sau 6alorii elementelor menionate la articolul 32 alineatul ( # litera (e#"

(3# Orice alte condiii sau norme de aplicare a alineatului (2# de mai sus se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 31 ( # Atunci cAnd 6aloarea Bn 6am a mr$urilor importate nu poate $i stabilit Bn con$ormitate cu articolul 2! sau 30, ea se stabilete pe baza datelor disponibile Bn +omunitate, utilizAndu0se mijloacele $ireti Bn concordan cu principiile i dispoziiile generale ale% acordului de punere Bn aplicare a art" D== din Acordul Ieneral pentru >ari$e i +omer *M1 din !!3TC articolul D== din Acordul Ieneral pentru >ari$e i +omer*M1 din !!3TC

21

dispoziiile prezentului capitol"

(2# Daloarea Bn 6am determinat prin aplicarea alineatului ( # nu se Bntemeiaz pe% (a# preului de 6Anzare Bn +omunitate pentru mr$urile produse Bn +omunitateC (b# unui sistem care pre6ede acceptarea Bn scopuri 6amale a celei mai mari dintre cele dou 6alori alternati6eC (c# preului mr$urilor de pe piaa intern a rii eGportatoareC (d# costului de producie, di$erit de 6alorile calculate care s0au stabilit pentru mr$uri identice sau similare Bn con$ormitate cu articolul 30 alineatul (2# litera (d#C (e# preurilor de eGport ctre o ar care nu $ace parte din teritoriul 6amal al +omunitiiC ($# 6alorilor Bn 6am minime sau (g# 6alorilor arbitrare sau $icti6e" Articolul 32 ( # La stabilirea 6alorii Bn 6am Bn con$ormitate cu articolul 2!, se adaug la preul e$ecti6 pltit sau de pltit pentru mr$urile importate% (a# urmtoarele elemente, Bn msura Bn care ele sunt suportate de cumprtor, dar nu sunt incluse Bn preul e$ecti6 pltit sau de pltit pentru mr$uri% (i# (ii# comisioane i c7eltuieli de broPeraj, cu eGcepia comisioanelor de cumprare, costul containerelor care sunt considerate, Bn accepiune 6amal, ca $iind acelai lucru cu mr$urile Bn cauz,

(iii# costul ambalajului, care include atAt manopera, cAt i materialeleC (b# 6aloarea, alocat adec6at, a urmtoarelor mr$uri i ser6icii cAnd sunt $urnizate direct sau indirect de ctre cumprtor gratuit sau la un cost redus pentru utilizare Bn legtur cu $abricarea sau 6Anzarea la eGport a mr$urilor importate, Bn msura Bn care aceast 6aloare nu a $ost inclus Bn preul e$ecti6 pltit sau de pltit% (i# (ii# materiale, componente, piese i articole similare incorporate Bn mr$urile importate, scule, 6opsele, matrie i articole similare utilizate la producerea mr$urilor importate,

2/

(iii# materiale consumate Bn procesul $abricrii mr$urilor importate, (i6# acti6iti de en!ineerin!, dez6oltare, art, "e#i!n$ planuri i sc7ie realizate Bn alt parte decAt Bn +omunitate i necesare pentru $abricarea mr$urilor importateC (c# rede6enele i drepturile de licen re$eritoare la mr$urile care sunt e6aluate i pe care cumprtorul trebuie s le plteasc direct sau indirect 6Anztorului, ca o condiie a 6Anzrii mr$urilor e6aluate, Bn msura Bn care aceste rede6ene i drepturi nu sunt incluse Bn preul e$ecti6 pltit sau de pltitC (d# 6aloarea oricrei pri din pro$itul oricrei re6Anzri, Bnstrinri sau utilizri ulterioare a mr$urilor importate care Bi re6ine 6Anztorului direct sau indirectC (e# (i# i (ii# c7eltuielile de Bncrcare i manipulare legate de transportul mr$urilor importate c7eltuielile de transport i costul asigurrii mr$urilor importate

pAn la punctul de introducere a mr$urilor pe teritoriul 6amal al +omunitii" (2# Adaosurile la preul e$ecti6 pltit sau de pltit se aplic Bn con$ormitate cu prezentul articol doar pe baza datelor obiecti6e i cuanti$icabile" (3# &u se aplic nici un adaos la preul e$ecti6 pltit sau de pltit Bn procesul de stabilire a 6alorii Bn 6am, cu eGcepia situaiilor pre6zute Bn prezentul articol" (3# Jn prezentul capitol, eGpresia Ecomisioane de cumprareF reprezint taGele pltite de importator agentului su pentru ser6iciul de a0l reprezenta Bn cumprarea mr$urilor care se e6alueaz" (2# 5r a aduce atingere alineatului ( # litera (c#% (a# taGele pentru dreptul de reproducere a mr$urilor importate Bn +omunitate nu se adaug, Bn procesul de stabilire a 6alorii Bn 6am, la preul e$ecti6 pltit sau de pltit pentru mr$urile importate i (b# plile e$ectuate de cumprtor pentru dreptul de distribuie sau de re6indere a mr$urilor importate nu se adaug la preul e$ecti6 pltit sau de pltit pentru mr$urile importate, dac aceste pli nu sunt o condiie de 6Anzare, pentru eGport, a mr$urilor importate destinate +omunitii" Articolul 33 ( # +u condiia de a $i e6ideniate separat de preul e$ecti6 pltit sau de pltit, urmtoarele elemente nu sunt incluse Bn 6aloarea Bn 6am%

2-

(a# c7eltuielile de transport pentru mr$uri dup sosirea lor la locul de intrare pe teritoriul 6amal al +omunitiiC (b# c7eltuielile pentru construcie, montare, asamblare, Bntreinere i asisten te7nic, Bntreprinse dup importarea mr$urilor importate, cum ar $i instalaii, utilaje sau ec7ipamente industrialeC (c# 6aloarea dobAnzilor Bn con$ormitate cu acordurile de $inanare Bnc7eiate de cumprtor i re$eritoare la cumprarea mr$urilor importate, indi$erent dac $inanarea este acordat de 6Anztor sau alt persoan, cu condiia ca acordurile de $inanare s $i $ost Bnc7eiate Bn scris i ca, atunci cAnd i se solicit, cumprtorul s poat demonstra c% 0 0 ast$el de mr$uri sunt 6Andute e$ecti6 la preul declarat ca pre e$ecti6 pltit sau de pltit i rata dobAnzii pretins nu depete ni6elul predominant pentru ast$el de tranzacii Bn ara i la momentul Bn care s0a acordat $inanareaC

(d# c7eltuieli pri6ind dreptul de a reproduce Bn +omunitate mr$uri importateC (e# comisioane de cumprareC ($# drepturi de import sau alte taGe de pltit Bn +omunitate pe moti6ul importrii sau 6Anzrii mr$urilor" Articolul 34 (ot $i pre6zute norme speciale Bn con$ormitate cu procedura comitetului pentru a stabili 6aloarea Bn 6am a suporturilor in$ormatice utilizate Bn ec7ipamente de prelucrare a datelor i care conin date sau instruciuni" <B Articolul 35 <M3 +And $actorii $olosii la stabilirea 6alorii Bn 6am a mr$urilor sunt eGprimai Bntr0o alt moned decAt cea a statului membru Bn care se $ace e6aluarea, cursul de sc7imb care se $olosete este cel publicat de autoritile competente Bn materie" <B 8n ast$el de curs de sc7imb trebuie s re$lecte cAt mai corect posibil 6aloarea curent a acestei monede Bn tranzaciile comerciale Bn ce pri6ete moneda acestui stat membru i se aplic pe durata unei perioade ce poate $i stabilit Bn con$ormitate cu procedura comitetului"

2!

Jn cazul Bn care nu eGist un asemenea curs de sc7imb, cursul ce se utilizeaz este stabilit Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 36 ( # )ispoziiile prezentului capitol nu aduc atingere dispoziiilor speciale care pri6esc stabilirea 6alorii Bn scop 6amal a mr$urilor puse Bn liber circulaie dup ce li s0a atribuit o alt destinaie 6amal" (2# (rin derogare de la articolele 2!, 30 i 3 , 6aloarea Bn 6am pentru mr$uri perisabile li6rate de obicei sub regim economic de 6Anzare Bn consignaie, la cererea declarantului, se poate stabili Bn con$ormitate cu normele simpli$icate elaborate pentru Bntreaga +omunitate Bn con$ormitate cu procedura comitetului" >=>L8L === +IS,O-I.II A,LICABILE M1R0URILOR INTRO+USE ,E TERITORIUL 'AMAL AL COMUNIT1.II ,?N1 LA ATRIBUIREA UNEI +ESTINA.II 'AMALE +A(=>OL8L INTRO+UCEREA M1R0URILOR ,E TERITORIUL 'AMAL AL COMUNIT1.II 2M( Articolul 36a ( # 9r$urile introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii $ac obiectul unei declaraii sumar, cu eGcepia mr$urilor care se gsesc la bordul unor mijloace de transport care doar tranziteaz, $r Bntrerupere, apele teritoriale sau spaiul aerian al teritoriului 6amal" (2# )eclaraia sumar este depus la biroul 6amal de intrare" Autoritile 6amale pot permite ca declaraia sumar s $ie depus Bntr0un alt birou 6amal, cu condiia ca acesta s comunice de Bndat biroului 6amal de intrare sau s pun la dispoziia acestuia, pe cale electronic, in$ormaiile necesare" Autoritile 6amale pot permite ca depunerea declaraiei sumare s $ie Bnlocuit cu depunerea unei noti$icri i accesul la in$ormaiile menionate Bn declaraia sumar care se a$l Bn sistemul computerizat al agentului economic" (3# )eclaraia sumar este depus Bnainte de introducerea mr$urilor pe teritoriul 6amal al +omunitii" (3# (rocedura comitetului se aplic pentru a stabili% 0 termenul Bn care trebuie depus declaraia sumar Bnainte de introducerea mr$urilor

30

pe teritoriul 6amal al +omunitiiC 0 0 modalitile de derogare de la termenul menionat la prima liniu i de modi$icare a acestuia i condiiile in care obligaia de depunere a unei declaraii sumare poate $ace obiectul unei derogari sau al unei modi$icri,

a6and in 6edere imprejurri deosebite, in $uncie de anumite tipuri de transport de mr$uri, de moduri de transport sau de agenti economici, sau in temeiul unor acorduri internaionale care pre6ad dispoziii speci$ice Bn ceea ce pri6ete sigurana" Articolul 36% ( # (rocedura comitetului este utilizat pentru stabilirea 6olumului comun de in$ormaii pe care ar trebui s il includ declaraia sumar i sub ce $ormC aceste date includ in$ormaiile necesare pentru a incepe analiza riscurilor i pentru a pune corect in aplicare controalele 6amale, al cror principal scop il reprezint sigurana i securitatea, dac este cazul, in con$ormitate cu standardele internaionale i practicile comerciale" (2# )eclaraia sumar este intocmit prin $olosirea unui procedeu in$ormatic" ,ste, de asemenea, posibil utilizarea documentelor comerciale, portuare sau de transport, cu condiia ca acestea sa conin in$ormaiile necesare" =n circumstane eGceptionale, autoritile 6amale pot accepta declaraii sumare intocmite in scris, pe suport de 7artie, cu condiia s aplice un ni6el de gestionare a riscurilor ec7i6alent cu cel care este aplicat in cazul declaraiilor sumare intocmite prin $olosirea unui procedeu in$ormatic" (3# )eclaraia sumar este depus de ctre persoana care introduce mr$urile pe teritoriul 6amal al +omunitatii sau care se ocup de transportul acestora spre acest teritoriu" (3# 4ub rezer6a obligaiei care ii re6ine persoanei pre6zute la alineatul (3#, declaraia sumar poate $i depus i de ctre% (a# persoana in numele creia acioneaz persoana pre6zut la alineatul (3# sau (b# orice persoan care este in msura s prezinte sau s determine prezentarea mr$urilor in cauz autoritilor 6amale competente sau (c# un reprezentant al persoanei pre6zute la alineatul (3# sau la litera (a# sau (b#" (2# (ersoana pre6zut la alineatele (3# i (3# este autorizat, la cerere, s modi$ice una sau mai multe date din declaraia sumar dup depunerea acesteia" +u toate acestea, nu este posibil nici o modi0 $icare dupa ce autoritile 6amale% (a# au in$ormat persoana care a depus declaraia sumaraA de intenia de a eGamina mr$urile sau (b# au constatat ineGactitatea datelor respecti6e sau

(c# au autorizat con$iscarea mar$urilor" Articolul 36 c ( # :iroul 6amal de intrare poate renuna la obligati6itatea depunerii unei declaraii sumare pri6ind mr$urile care au $cut obiectul unei declaraii 6amale Bnainte de eGpirarea termenului pre6zut la articolul 31a alineatle (3# sau (3#" Jn acest caz, declaraia 6amal include cel puin in$ormaiile necesare unei declaraii sumare i, pAn la acceptarea sa Bn con$ormitate cu articolul 13, aceast declaraie este ec7i6alent cu o declaraie sumar" Autoritile 6amale pot permite ca declaraia 6amal s $ie depus Bntr0un birou 6amal de import di$erit de biroul 6amal de intrare, cu condiia ca biroul Bn cauz s comunice de Bndat biroului 6amal de intrare sau s pun la dispoziia acestuia, prin intermediul unui procedeu in$ormatic, in$ormaiile necesare" (2# Jn cazul Bn care declaraia 6amal este depus alt$el decAt pe cale electronic, autoritile 6amale pun Bn aplicare un ni6el de gestionare a riscurilor ec7i6alent cu cel care este aplicat declaraiilor 6amale Bntocmite pe cale electronic" 2B Articolul 37 ( # 9r$urile introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii se a$l sub supra6eg7ere 6amal din momentul intrrii lor" ,le pot $i supuse M( controale 6amale@ Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare" (2# ,le rmAn sub o ast$el de supra6eg7ere atAta timp cAt este necesar pentru a se stabili statutul lor 6amal, dac este cazul, i Bn cazul mr$urilor necomunitare i $r a aduce atingere articolului -2 alineatul ( #, pAn ce li se modi$ic statutul 6amal, ele intr Bntr0o zon liber sau antrepozit liber sau se reeGport sau se distrug Bn con$ormitate cu articolul -2" Articolul 38 ( # 9r$urile introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii sunt transportate $r BntArziere de persoana care le aduce Bn +omunitate, pe traseul speci$icat de autoritile 6amale i Bn con$ormitate cu instruciunile acestora, Bn cazul Bn care acestea eGist% (a# spre biroul 6amal desemnat de autoritile 6amale sau ctre orice alt loc desemnat sau aprobat de acele autoriti sau (b# Bntr0o zon liber, Bn cazul Bn care mr$urile sunt introduse Bn acea zon liber direct% 0 0 pe cale maritim sau pe calea aerului sau pe cale terestr, $r a trece printr0o alt parte a teritoriului 6amal al +omunitii,

32

acolo unde zona liber se Bn6ecineaz cu $rontiera terestr dintre un stat membru i o ar ter" (2# Orice persoan care Bi asum rspunderea pentru transportul mr$urilor dup ce au $ost introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii, printre altele ca urmare a transbordrii, de6ine rspunztoare pentru respectarea obligaiei pre6zute la alineatul ( #" (3# 9r$urile care, dei Bnc Bn a$ara teritoriului 6amal al +omunitii, pot $i supuse *M( controale 6amaleT ale unui stat membru, Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare, ca rezultat, printre altele, al unui acord Bnc7eiat Bntre statul membru i o ar ter, sunt asimilate cu mr$urile introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii" (3# Alineatul ( # litera (a# nu Bmpiedic aplicarea oricrei alte dispoziii Bn 6igoare cu pri6ire la tra$icul turistic, de $rontier, potal sau un tra$ic de importan economic nesemni$icati6, cu condiia ca supra6eg7erea 6amal i posibilitatea de control 6amal s nu $ie compromise" 2M( (2# Alineatele ( # 0 (3# i articolele 31a 0 31c, precum i articolele 3! 0 23 nu se aplic mr$urilor care au prsit temporar teritoriul 6amal al +omunitii i circul Bntre dou puncte ale acestui teritoriu pe cale maritim sau pe calea aerului, cu condiia ca transportul s $ie asigurat de ser6icii aeriene sau maritime regulate i directe, $r escal Bn a$ara teritoriului 6amal al +omunitii" 2B (1# Alineatul ( # nu se aplic mr$urilor de la bordul na6elor sau a6ioanelor care tra6erseaz apele teritoriale sau spaiile aeriene ale statelor membre, $r a a6ea ca destinaie un port sau aeroport Bn aceste state membre" Articolul 39 ( # Atunci cAnd, Bn situaii de caz $ortuit sau de $or major, obligaia pre6zut la articolul 3- alineatul ( # nu poate $i eGecutat, persoana care are acea obligaie sau oricare alt persoan care acioneaz Bn locul ei in$ormeaz $r BntArziere autoritile 6amale despre aceast situaie" Atunci cAnd cazul $ortuit sau $ora major nu conduce la pierderea total a mr$urilor, autoritile 6amale sunt in$ormate, de asemenea, despre localizarea lor eGact" (2# Atunci cAnd, Bn situaii nepre6zute sau caz de $or major, o na6 sau un a6ion la care se re$er art" 3- alineatul (1# este constrAns s ancoreze Bn port sau este $orat s aterizeze temporar pe teritoriul 6amal al +omunitii i ast$el obligaia pre6zut la articolul 3- alineatul ( # nu poate $i Bndeplinit, persoana care aduce na6a sau a6ionul pe teritoriul 6amal al +omunitii sau orice alt persoan care acioneaz Bn locul acesteia trebuie s in$ormeze de Bndat autoritile 6amale despre situaie" (3# Autoritile 6amale decid msurile care trebuie luate pentru a permite supra6eg7erea 6amal a mr$urilor menionate la alineatul ( #, precum i a celor de la bordul unei na6e

33

sau al unui a6ion Bn Bmprejurrile menionate la alineatul (2# i s se asigure, dup caz, c ele sunt transportate apoi spre un birou 6amal sau alt loc desemnat sau aprobat de autoriti" +A(=>OL8L 2 ,RE-ENTAREA 4N 'AM1 A M1R0URILOR 2M( Articolul 40 9r$urile care intr Bn teritoriul 6amal al +omunitii sunt prezentate la 6am de ctre persoana care le0a introdus pe acest teritoriu, sau, dup caz, de ctre persoana care se ocup de transportul mr$urilor dup introducerea lor, cu eGcepia mr$urilor aduse cu mijloace de transport care doar tranziteaz, $r Bntrerupere, apele teritoriale sau spaiul aerian al teritoriului 6amal al +omunitii" (ersoana care prezint mr$urile menioneaz declaraia sumar sau declaraia 6amal depus Bn prealaMbil, pentru aceste mr$uri" 2B Articolul 41 Articolul 30 nu Bmpiedic aplicarea reglementrilor Bn 6igoare re$eritoare la mr$urile% (a# transportate de cltoriC (b# plasate sub un regim 6amal, dar neprezentate Bn 6am" Articolul 42 )in momentul Bn care sunt prezentate Bn 6am i cu permisiunea autoritilor 6amale, mr$urile pot $i eGaminate sau se pot prele6a mostre pentru a li se putea acorda o destinaie 6amal" O ast$el de permisiune se acord la cerere persoanei autorizate s acorde aceast destinaie mr$urilor" <B +A(=>OL8L 3 2M( +ESC1RCAREA M1R0URILOR ,RE-ENTATE 4N 'AM1 <<<<<<<<<<<<< 2B Articolul 46 ( # 9r$urile sunt descrcate sau transbordate de pe mijlocul de transport care le aduce doar cu permisiunea autoritilor 6amale, Bn locuri desemnate sau aprobate de aceste autoriti 6amale" +u toate acestea, aceast permisiune nu este necesar Bn cazul unui pericol iminent care necesit descrcarea imediat a tuturor mr$urilor, Bn totalitate sau Bn parte" Jntr0un 33

asemenea caz, autoritile 6amale trebuie s $ie in$ormate imediat despre aceasta" (2# Jn 6ederea inspectrii mr$urilor i a mijloacelor de transport a$erente, autoritile 6amale pot cere Bn orice moment ca mr$urile s $ie descrcate i despac7etate" Articolul 47 9r$urile nu pot $i ridicate din locul Bn care au $ost plasate iniial $r permisiunea autoritilor 6amale" +A(=>OL8L 3 OBLIGA.IA +E A ATRIBUI O +ESTINA.IE 'AMAL1 M1R0URILOR ,RE-ENTATE 4N 'AM1 Articolul 48 9r$urilor necomunitare prezentate Bn 6am li se acord o destinaie 6amal, autorizat pentru ast$el de mr$uri necomunitare" Articolul 49 ( # Atunci cAnd mr$urile sunt cuprinse Bntr0o declaraie sumar, trebuie Bndeplinite $ormalitile necesare pentru a li se acorda o destinaie 6amal Bn termen de% (a# 32 zile de la data depunerii declaraiei sumare, Bn cazul mr$urilor transportate pe cale maritimC (b# 20 zile de la data depunerii declaraiei sumare, Bn cazul mr$urilor transportate alt$el decAt pe cale maritim" (2# Atunci cAnd Bmprejurrile o justi$ic, autoritile 6amale pot stabili un termen mai scurt sau pot autoriza prelungirea termenului pre6zut la alin" ( #" O ast$el de prelungire nu poate depi totui necesitile reale justi$icate de Bmprejurri" +A(=>OL8L 2 +E,O-ITAREA TEM,ORAR1 A M1R0URILOR Articolul 50 (An Bn momentul cAnd li se atribuie destinaia 6amal, mr$urile prezentate Bn 6am pot obine, dup ce au $ost prezentate, statutul de Emr$uri depozitate temporarF" Aceste mr$uri sunt numite Bn continuare Emr$uri depozitate temporarF"

32

Articolul 51 ( # 9r$urile depozitate temporar pot $i depozitate doar Bn locuri aprobate de autoritile 6amale Bn condiiile pre6zute de acele autoriti" (2# Autoritile 6amale pot solicita titularului mr$urilor s constituie o garanie pentru asigurarea plii oricrei datorii 6amale care poate lua natere Bn con$ormitate cu articolul 203 sau 203" Articolul 52 5r a aduce atingere dispoziiilor articolului 32, mr$urile depozitate temporar sunt supuse doar unui tratament care le asigur conser6area Bn aceeai stare, $r a le sc7imba aspectul sau caracteristicile te7nice" Articolul 53 ( # Autoritile 6amale trebuie s ia $r BntArziere toate msurile necesare, inclusi6 6Anzarea mr$urilor, pentru a reglementa situaia mr$urilor Bn pri6ina crora nu au $ost Bncepute $ormalitile necesare pentru acordarea destinaiei 6amale, Bn decursul perioadelor stabilite la art" 3!" (2# Autoritile 6amale pot cere ca, pe riscul i c7eltuiala persoanei care le deine, mr$urile respecti6e s $ie trans$erate Bntr0un alt loc, care se a$l sub supra6eg7erea autoritilor, pAn cAnd situaia mr$urilor se reglementeaz" +A(=>OL8L 1 +IS,O-I.II A,LICABILE M1R0URILOR NECOMUNITARE CARE AU CIRCULAT SUB UN REGIM +E TRAN-IT Articolul 54 Articolul 3-, cu eGcepia aliniatului ( # litera (a#, i articolele 3! 0 23 nu se aplic mr$urilor deja plasate sub un regim de tranzit i care sunt aduse pe teritoriul 6amal al +omunitii" Articolul 55 )e Bndat ce mr$urile necomunitare care au circulat sub un regim de tranzit ajung la destinaia lor pe teritoriul 6amal al +omunitii i au $ost prezentate Bn 6am Bn con$ormitate cu normele care reglementeaz tranzitul, se aplic articolele *M132T0 23"

31

2B +A(=>OL8L / ALTE +IS,O-I.II Articolul 56 Atunci cAnd Bmprejurrile o impun, autoritile 6amale pot dispune ca mr$urile prezentate Bn 6am s $ie distruse" Autoritile 6amale in$ormeaz titularul mr$urilor despre aceasta" +osturile rezultate Bn urma distrugerii mr$urilor sunt suportate de ctre acesta din urm" Articolul 57 Atunci cAnd autoritile 6amale constat c mr$urile au $ost aduse pe teritoriul 6amal al +omunitii cu nerespectarea dispoziiilor legale sau au $ost sustrase de sub supra6eg7ere 6amal, autoritile iau orice msur necesar pentru a reglementa aceast situaie, inclusi6 6Anzarea mr$urilor" >=>L8L =D +ESTINA.IA 'AMAL1 +A(=>OL8L INTRO+UCERE Articolul 58 ( # Jn cazul Bn care nu eGist dispoziii contrare, mr$urilor li se poate acorda Bn orice moment, Bn condiiile pre6zute, orice destinaie 6amal, indi$erent de natura, cantitatea, originea, pro6eniena sau destinaia acestora" (2# Alineatul ( # nu Bmpiedic impunerea de interdicii sau restricii justi$icate de moti6e de moralitate public, de ordine public sau de securitate public, de protejare a sntii i 6ieii persoanelor, animalelor sau plantelor, de protejare a tezaurelor naionale care au 6aloare artistic, istoric sau ar7eologic sau de protejare a proprietii industriale i comerciale" +A(=>OL8L 2 REGIMURI 'AMALE 4eciunea

3/

,&%#%!"% m:!;$!i&o! #$ $n !"9im 8%m%& Articolul 59 ( # >oate mr$urile destinate plasrii sub un regim 6amal $ac obiectul unei declaraii pentru regimul 6amal respecti6" (2# 9r$urile comunitare declarate pentru un regim de eGport de per$ecionare pasi6, de tranzit sau de antrepozit 6amal sunt supuse supra6eg7erii 6amale din momentul acceptrii declaraiei 6amale pAn Bn momentul Bn care ele prsesc teritoriul 6amal al +omunitii, sunt distruse sau declaraia 6amal este in6alidat" Articolul 60 AtAt timp cAt legislaia 6amal comunitar nu pre6ede reglementri Bn materie, statele membre stabilesc competena di6erselor birouri 6amale situate pe teritoriul lor i trebuie s in seama, cAnd este posibil, de natura mr$urilor i de regimul 6amal sub care urmeaz s $ie plasate" Articolul 61 )eclaraia 6amal trebuie $cut% (a# Bn scris sau (b# utilizAnd o te7nic de prelucrare a datelor atunci cAnd se pre6ede ast$el prin dispoziiile stipulate Bn con$ormitate cu procedura comitetului sau cAnd este autorizat de autoritile 6amale sau (c# printr0o declaraie 6erbal sau orice alt document prin care titularul mr$urilor Bi eGprim 6oina de a le plasa sub un regim 6amal, cAnd aceast posibilitate este pre6zut Bn normele adoptate Bn con$ormitate cu procedura comitetului" A. +"c&%!%7ii An #c!i# " (rocedura standard Articolul 62 ( # )eclaraiile scrise se $ac pe un $ormular corespunztor modelului o$icial recomandat Bn acest scop" ,le se semneaz i conin toate detaliile necesare aplicrii dispoziiilor care reglementeaz regimul 6amal pentru care se declar mr$urile" (2# )eclaraia trebuie Bnsoit de toate documentele solicitate pentru aplicarea dispoziiilor care reglementeaz regimul 6amal pentru care se declar mr$urile"

3-

Articolul 63 )eclaraia care respect condiiile pre6zute la articolul 12 este acceptat de autoritile 6amale pe loc, cu condiia ca mr$urile la care se re$er s $ie prezentate Bn 6am" Articolul 64 ( # Jn con$ormitate cu articolul 2, o declaraie 6amal poate $i $cut de orice persoan care este Bn msur s prezinte mr$urile respecti6e sau poate Bmputernici pe cine6a s le prezinte autoritii 6amale competente, Bmpreun cu toate documentele solicitate pentru aplicarea reglementrilor cu pri6ire la regimul 6amal pentru care se declar mr$urile" (2# +u toate acestea, (a# atunci cAnd acceptarea unei declaraii 6amale impune obligaii speciale unei anumite persoane, declaraia trebuie $cut de acea persoan sau Bn numele eiC (b# declarantul trebuie s $ie stabilit Bn +omunitateC +u toate acestea, condiia pri6ind stabilirea Bn +omunitate nu se aplic persoanelor care% 0 0 $ac o declaraie de tranzit sau admitere temporarC declar mr$uri cu titlu ocazional, cu condiia ca autoritile 6amale s considere acest lucru justi$icat"

(3# Alineatul (2# litera (b# nu Bmpiedic aplicarea de ctre statele membre a acordurilor bilaterale Bnc7eiate cu ri tere sau a practicilor cutumiare cu e$ect similar, Bn con$ormitate cu care resortisanii acestor ri pot $ace declaraii 6amale pe teritoriul statelor membre respecti6e, sub rezer6a reciprocitii" Articolul 65 La cererea sa, declarantul este autorizat s recti$ice una sau mai multe date ale declaraiei dup ce aceasta a $ost acceptat de autoritile 6amale" 'ecti$icarea nu are ca e$ect eGtinderea aplicrii declaraiei asupra altor mr$uri decAt cele care au $cut iniial obiectul declaraiei" +u toate acestea, nu se permite nici o recti$icare atunci cAnd autorizaia se solicit dup ce autoritile 6amale% (a# au in$ormat declarantul c intenioneaz s eGamineze mr$urile sau (b# au stabilit c datele Bn cauz sunt incorecte sau (c# au acordat liberul de 6am" 3!

2B Articolul 66 ( # La cererea declarantului, autoritile 6amale in6alideaz o declaraie deja acceptat atunci cAnd acesta $urnizeaz do6ada c mr$urile au $ost declarate dintr0o eroare pentru regimul 6amal corespunztor acestei declaraii sau c, datorit unor Bmprejurri speciale, plasarea mr$urilor sub un regim 6amal pentru care au $ost declarate nu se mai justi$ic" +u toate acestea, atunci cAnd autoritile 6amale au in$ormat declarantul Bn legtur cu intenia lor de a eGamina mr$urile, nu se accept o cerere de in6alidare a declaraiei decAt dup ce 6eri$icarea a a6ut loc" (2# )eclaraia nu se in6alideaz dup ce s0a acordat liberul de 6am, cu eGcepia situaiilor de$inite Bn con$ormitate cu procedura comitetului" (3# =n6alidarea declaraiei nu are e$ect asupra aplicrii dispoziiilor penale Bn 6igoare" Articolul 67 )ac nu se pre6ede Bn mod eGpres alt$el, data $olosit Bn scopurile tuturor dispoziiilor care reglementeaz regimul 6amal pentru care s0au declarat mr$urile este data acceptrii declaraiei de ctre autoritile 6amale" Articolul 68 (entru 6eri$icarea declaraiilor pe care le0au acceptat, autoritile 6amale pot% (a# e$ectua un control al documentelor care $ac obiectul declaraiei i al documentelor de Bnsoire" Autoritile 6amale pot solicita declarantului s prezinte i alte documente Bn scopul 6eri$icrii acurateei datelor de re$erin din declaraieC (b# eGamina mr$urile i prele6a mostre pentru analize sau pentru 6eri$icri detaliate" Articolul 69 ( # >ransportul mr$urilor ctre locurile unde urmeaz s $ie 6eri$icate sau s se prele6eze mostre, precum i toate operaiunile de manipulare necesare acestei 6eri$icri sau prele6ri de mostre se e$ectueaz de ctre sau pe rspunderea declarantului" +osturile a$erente sunt suportate de ctre declarant" (2# )eclarantul are dreptul s asiste la 6eri$icarea mr$urilor i la prele6area mostrelor" Atunci cAnd autoritile 6amale consider potri6it, ele pot solicita declarantului s $ie prezent sau reprezentat la 6eri$icarea mr$urilor sau la prele6area de mostre pentru a le o$eri asistena necesar care s $aciliteze o ast$el de 6eri$icare sau de prele6are de mostre" (3# Jn cazul Bn care mostrele sunt prele6ate Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare, 30

autoritile 6amale nu sunt pasibile de plat sau compensaii pentru aceasta, dar suport costurile analizei sau 6eri$icrii acestora" Articolul 70 ( # Atunci cAnd se 6eri$ic doar o parte a mr$urilor cuprinse Bn declaraie, rezultatele 6eri$icrii pariale sunt 6alabile pentru toate mr$urile cuprinse Bn declaraia respecti6" +u toate acestea, declarantul poate solicita o 6eri$icare suplimentar a mr$urilor Bn cazul Bn care consider c rezultatele 6eri$icrii pariale nu sunt 6alabile Bn ceea ce pri6ete restul mr$urilor declarate" (2# Jn sensul alin" ( #, cAnd un $ormular de declaraie cuprinde dou sau mai multe articole, datele de re$erin pri6ind $iecare articol se consider a constitui o declaraie separat" Articolul 71 ( # 'ezultatele 6eri$icrii declaraiei sunt utilizate Bn scopul aplicrii dispoziiilor care reglementeaz regimul 6amal sub care sunt plasate mr$urile" (2# Atunci cAnd nu s0a procedat la 6eri$icarea declaraiei, dispoziiile menionate la alin" ( # se aplic pe baza datelor de re$erin cuprinse Bn declaraie" Articolul 72 ( # Autoritile 6amale iau msurile necesare identi$icrii mr$urilor atunci cAnd este necesar identi$icarea pentru a respecta condiiile care reglementeaz regimul 6amal pentru care au $ost declarate mr$urile" (2# 9ijloacele de identi$icare aplicate mr$urilor sau mijlocului de transport sunt Bndeprtate sau distruse doar de autoritile 6amale sau cu permisiunea lor numai Bn cazul Bn care, ca rezultat al unor Bmprejurri de caz $ortuit sau de $or major, Bndeprtarea sau distrugerea lor este esenial pentru asigurarea proteciei mr$urilor sau a mijlocului de transport" Articolul 73 ( # 5r a aduce atingere art" /3, atunci cAnd sunt Bndeplinite condiiile de plasare a mr$urilor sub regimul respecti6 i cu condiia ca mr$urile s nu $ie supuse altor msuri de interdicie sau restricii, autoritile 6amale acord liber de 6am mr$urilor imediat ce datele de re$erin din declaraie au $ost 6eri$icate sau acceptate $r 6eri$icare" Aceeai dispoziie se aplic atunci cAnd 6eri$icrile nu pot $i de$initi6ate Bntr0o perioad rezonabil de timp i nu mai este necesar ca mr$urile s $ie prezente Bn scopul 6eri$icrii" (2# Liberul de 6am se acord Bn acelai timp tuturor mr$urilor care $ac obiectul aceleiai declaraii"

Jn sensul prezentului alineat, atunci cAnd un $ormular de declaraie cuprinde dou sau mai multe articole, datele de re$erin pri6ind $iecare articol sunt considerate a constitui o declaraie separat" Articolul 74 ( # Atunci cAnd acceptarea unei declaraii 6amale duce la naterea unei datorii 6amal, mr$urilor cuprinse Bn acea declaraie nu li se acord liberul de 6am decAt dac datoria 6amal a $ost pltit sau garantat" +u toate acestea, $r a aduce atingere alin" (2#, aceast dispoziie nu se aplic regimului de admitere temporar cu eGonerare parial de drepturi de import" (2# Atunci cAnd, potri6it dispoziiilor care reglementeaz regimul 6amal pentru care sunt declarate mr$urile, autoritile 6amale solicit constituirea unei garanii, mr$urilor respecti6e nu li se acord liberul de 6am spre a $i plasate sub regimul 6amal Bn cauz pAn ce nu se o$er o ast$el de garanie" Articolul 75 4e iau toate msurile necesare, inclusi6 con$iscarea i 6Anzarea, Bn pri6ina mr$urilor crora% (a# nu li se poate acorda liberul de 6am pentru c% a 0 $ie nu a $ost posibil Bnceperea sau continuarea 6eri$icrii mr$urilor Bn perioada stabilit de autoritile 6amale din moti6e imputabile declarantuluiC 0 0 $ie documentele care trebuie prezentate Bnainte ca mr$urile s poat $i plasate sub regimul 6amal solicitat nu au $ost prezentateC $ie plile sau garaniile care ar $i trebuit ac7itate sau constituite cu pri6ire la drepturile de import sau eGport, dup caz, nu au $ost e$ectuate sau constituite Bn termenul pre6zutC $ie sunt supuse unor interdicii sau restriciiC

(b# nu sunt preluate Bntr0un termen rezonabil, dup acordarea liberului de 6am" 2B ==" (roceduri simpli$icate Articolul 76 ( # (entru a simpli$ica Bndeplinirea $ormalitilor i procedurilor pe cAt posibil concomitent cu eGecutarea corect a operaiunilor, autoritile 6amale, Bn condiiile pre6zute Bn con$ormitate cu procedura comitetului, acord permisiunea ca% 32

(a# declaraia pre6zut la art" 12 s nu cuprind unele dintre datele de re$erin menionate la alin" ( # din articolul menionat pentru unele documente care nu se aneGeaz la aceasta, pre6zute Bn alin" (2# din articolul menionatC (b# un document comercial sau administrati6 Bnsoit de cererea ca mr$urile s $ie plasate sub regimul 6amal Bn cauz s $ie depus Bn locul declaraiei menionate la art" 12C (c# mr$urile s $ie plasate sub regimul Bn cauz printr0o Bnscriere Bn e6ideneC Bn acest caz, autoritile 6amale pot scuti declarantul de a prezenta mr$urile Bn 6am" )eclaraia simpli$icat, documentul comercial sau administrati6 sau Bnscrierea Bn e6idene trebuie s conin cel puin datele necesare identi$icrii mr$urilor" Atunci cAnd mr$urile sunt Bnscrise Bn e6idene, trebuie menionat data acestei Bnscrieri" (2# +u eGcepia cazurilor care trebuie stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetului, declarantul este obligat s $urnizeze o declaraie suplimentar care poate $i de natur general, periodic sau recapitulati6" (3# )eclaraiile suplimentare i cele simpli$icate menionate la alin" ( # lit" (a#, (b# i (c# sunt considerate a constitui un instrument unic i indi6izibil care de6ine e$ecti6 la data acceptrii declaraiilor simpli$icateC Bn cazurile menionate la alin" ( # lit" (c#, Bnscrierea Bn e6idene are aceeai 6aloare juridic cu acceptarea declaraiei menionate la art" 12" (3# (rocedurile simpli$icate speciale pentru regimul de tranzit comunitar sunt pre6zute Bn con$ormitate cu procedura comitetului" B. A&t" d"c&%!%7ii Articolul 77 *M3 ( #T Atunci cAnd declaraia 6amal este Bntocmit printr0o te7nic de prelucrare a datelor Bn sensul articolului 1 litera (b# sau printr0o declaraie 6erbal sau orice alt document Bn sensul articolului 1 litera (c#, articolele 12 0 /1 se aplic mutati# mutan"i# $r a aduce atingere principiilor stabilite Bn acestea" 2M3 (2# Atunci cAnd declaraia 6amal este Bntocmit printr0o te7nic de prelucrare a datelor, autoritile 6amale pot permite ca documentele Bnsoitoare pre6zute la articolul 12 alineatul (2# s nu $ie depuse Bmpreun cu declaraia" Jn acest caz, documentele se pstreaz la dispoziia autoritilor 6amale" 2B C. Cont!o&$& $&t"!io! %& d"c&%!%7ii&o! Articolul 78 ( # Autoritile 6amale, din o$iciu sau la cererea declarantului, pot modi$ica declaraia 33

dup acordarea liberului de 6am pentru mr$uri" (2# Autoritile 6amale, dup acordarea liberului de 6am i pentru a se con6inge de acurateea datelor cuprinse Bn declaraie, pot controla documentele comerciale i datele re$eritoare la operaiunile de import sau eGport, cu pri6ire la mr$urile Bn cauz sau la operaiunile comerciale ulterioare Bn legtur cu aceste mr$uri" Asemenea controale pot $i e$ectuate la sediul declarantului, al oricrei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de 6edere pro$esional de operaiunile menionate sau al oricrei alte persoane a$lat Bn posesia documentului i a datelor menionate Bn scopuri comerciale" Aceste autoriti pot 6eri$ica, de asemenea, mr$urile, cAnd este Bnc posibil ca ele s $ie prezentate" (3# Atunci cAnd re6izuirea unei declaraii sau un control ulterior indic $aptul c dispoziiile care reglementeaz regimul 6amal respecti6 au $ost aplicate pe baza unor in$ormaii incomplete sau incorecte, autoritile 6amale, Bn con$ormitate cu dispoziiile pre6zute, trebuie s ia msurile necesare pentru reglementarea situaiei, inAnd seama de orice in$ormaie nou de care dispun" 4eciunea 2 ,$n"!"% An &i "!: ci!c$&%7i" Articolul 79 (unerea Bn liber circulaie con$er mr$urilor necomunitare statutul 6amal de mr$uri comunitare" Aceasta atrage dup sine aplicarea msurilor de politic comercial, Bnc7eierea celorlalte $ormaliti pre6zute cu pri6ire la importul mr$urilor i la aplicarea drepturilor legal datorate" Articolul 80 ( # (rin derogare de la articolul 1/, atAt timp cAt dreptul de import care trebuie pltit pentru mr$uri este unul din drepturile menionate la art" 3 alin" ( 0# prima liniu i atAt timp cAt reducerea ratei dreptului inter6ine dup data acceptrii declaraiei de punere Bn liber circulaie, dar Bnainte ca mr$urilor s li se acorde liber de 6am, declarantul poate solicita aplicarea ratei mai $a6orabile a acestui drept" (2# Alineatul ( # nu se aplic atunci cAnd nu a $ost posibil acordarea liberului de 6am din moti6e imputabile declarantului" Articolul 81 Atunci cAnd un transport este compus din mr$uri cu Bncadrri tari$are di$erite i

33

operaiunile cu $iecare dintre acele mr$uri Bn con$ormitate cu Bncadrarea sa tari$ar Bn scopul Bntocmirii declaraiei ar presupune un surplus de munc i c7eltuieli disproporionate $a de drepturile de import care se percep, la cererea declarantului, autoritile 6amale pot consimi ca drepturile de import s $ie ac7itate pentru Bntregul transport, pe baza Bncadrrii tari$are a mr$urilor pentru care se percepe cel mai mare drept de import" Articolul 82 ( # Atunci cAnd mr$urile sunt puse Bn liber circulaie cu drepturi de import reduse sau zero pe moti6ul destinaiei lor $inale, acestea rmAn sub supra6eg7ere 6amal" 4upra6eg7erea 6amal se Bnc7eie atunci cAnd condiiile pre6zute pentru acordarea unui ast$el de drept redus sau zero Bnceteaz a mai $i aplicate, Bn cazul Bn care mr$urile sunt eGportate sau distruse sau utilizarea mr$urilor Bn alte scopuri decAt cele pre6zute pentru aplicarea dreptului redus sau zero este permis cu condiia ac7itrii drepturilor datorate" (2# Articolele -- i !0 se aplic mutati# mutan"i# mr$urilor menionate la alineatul ( #" Articolul 83 9r$urile puse Bn liber circulaie Bi pierd statutul 6amal de mr$uri comunitare atunci cAnd% (a# declaraia de punere Bn liber circulaie este in6alidat dup acordarea liberului de 6am, *M1 3333333333333T sau (b# drepturile de import de pltite pentru mr$urile respecti6e sunt rambursate sau remise% 0 $ie Bn cadrul regimului de per$ecionare acti6 sub $orma sistemului de rambursare, sau 0 0 $ie Bn pri6ina mr$urilor de$ecte sau a mr$urilor care nu respect pre6ederile contractuale Bn con$ormitate cu art" 23-, $ie Bn situaiile de tipul celor menionate la art" 23! atunci cAnd rambursarea sau remiterea este condiionat de eGportarea sau reeGportarea mr$urilor sau de atribuirea unei destinaii 6amale ec7i6alente" 4eciunea 3 R"9im$!i #$#5"n#i8" Bi !"9im$!i 8%m%&" c$ im5%ct "conomic A. +i#5o6i7ii com$n" m%i m$&to! !"9im$!i Articolul 84 ( # Jn articolele -2 0 !0%

32

(a# Bn cazul Bn care se utilizeaz eGpresia Eregim suspensi6F, se Bnelege ca aplicAndu0se, Bn cazul mr$urilor necomunitare, urmtoarelor regimuri% 0 0 0 0 0 tranzit eGternC antrepozit 6amalC per$ecionare acti6 sub $orma unui sistem cu suspendareC trans$ormare sub control 6amalC admitere temporarC

(b# Bn cazul Bn care se utilizeaz eGpresia Eregim 6amal cu impact economicF, se Bnelege ca aplicAndu0se urmtoarelor regimuri% 0 0 0 0 0 antrepozit 6amalC per$ecionare acti6C trans$ormare sub control 6amalC admitere temporarC per$ecionare pasi6"

(2# E9r$urile de importF reprezint mr$uri plasate sub un regim suspensi6 i mr$uri care, Bn regimul de per$ecionare acti6 sub $orma sistemului de rambursare, au $cut obiectul $ormalitilor de punere Bn liber circulaie i $ormalitilor pre6zute la articolul 22" (3# E9r$urile Bn aceeai stareF reprezint mr$uri de import care, Bn regimul de per$ecionare acti6 sau de trans$ormare sub control 6amal, nu au su$erit nici o operaiune de trans$ormare" Articolul 85 8tilizarea oricrui regim 6amal cu impact economic este condiionat de eliberarea autorizaiei de ctre autoritile 6amale" <B Articolul 86 5r a aduce atingere condiiilor speciale suplimentare care reglementeaz regimul Bn cauz, autorizaia menionat la articolul -2 i cea menionat la articolul 00 alineatul ( # se acord numai% 31

0 0

persoanelor care o$er toate garaniile necesare pentru e$ectuarea adec6at a operaiunilorC atunci cAnd autoritile 6amale pot supra6eg7ea i monitoriza regimul $r a trebui s introduc msuri administrati6e disproporionate $a de ne6oile economice respecti6e" Articolul 87

( # +ondiiile Bn care este utilizat regimul Bn cauz sunt menionate Bn autorizaie" (2# >itularul autorizaiei este obligat s Bntiineze autoritile 6amale asupra tuturor $actorilor care se i6esc dup acordarea autorizaiei care pot in$luena meninerea sau coninutul acesteia" <M1 Articolul 87a Jn cazurile menionate la articolul 3 alineatul (/# prima liniu a doua tez, orice produs sau mar$ obinut din mr$uri plasate sub un regim suspensi6 se consider ca $iind plasate sub acelai regim" <B Articolul 88 Autoritile 6amale pot condiiona plasarea mr$urilor sub un regim suspensi6 de constituirea unei garanii pentru a se asigura ac7itarea oricrei datorii 6amale care ar putea lua natere Bn ceea ce pri6ete aceste mr$uri" (ot $i pre6zute dispoziii speciale pri6ind depunerea garaniei Bn conteGtul unui anumit regim suspensi6" Articolul 89 ( # 8n regim suspensi6 cu impact economic se Bnc7eie cAnd se atribuie o alt destinaie 6amal admis $ie mr$urilor plasate Bn acest regim, $ie produselor compensatoare sau trans$ormate plasate sub acest regim" (2# Autoritile 6amale iau toate msurile necesare pentru a reglementa situaia mr$urilor pentru care nu s0a Bnc7eiat un regim Bn condiiile pre6zute" Articolul 90 )repturile i obligaiile titularului unui regim 6amal cu impact economic pot $i trans$erate succesi6, Bn condiiile pre6zute de autoritile 6amale, unor alte persoane care 3/

Bndeplinesc condiiile pre6zute pentru a bene$icia de regimul respecti6" 2B B. T!%n6it "Ct"!n " )ispoziii generale Articolul 91 ( # 'egimul de tranzit eGtern permite circulaia dintr0un punct Bntr0altul pe teritoriul 6amal al +omunitii% (a# a mr$urilor necomunitare, $r ca aceste mr$uri s $ie supuse drepturilor de import i altor taGe sau msuri de politic comercialC 2M2 (b# a mr$urilor comunitare, Bn cazul i Bn condiiile determinate Bn con$ormitate cu procedura comitetului, pentru a e6ita ca produsele care $ac obiectul sau bene$iciaz de msuri de eGport s poat $i sustrase acestor msuri sau s bene$icieze nejusti$icat de acestea" <B (2# +irculaia menionat Bn alineatul ( # are loc% (a# $ie con$orm regimului de tranzit comunitar eGtern, (b# $ie Bn baza unui carnet >=' (+on6enia >='# cu condiia ca aceste transporturi% " s $i Bnceput sau s se $i Bnc7eiat Bn a$ara +omunitii sau 2" s pri6easc transporturi de mr$uri care trebuie descrcate pe teritoriul 6amal al +omunitii i care sunt transportate Bmpreun cu mr$uri care se descarc Bntr0o ar ter sau 3" s $ie e$ectuate Bntre dou puncte din +omunitate $olosind teritoriul unei ri tereC (c# Bn baza unui carnet A>A *M1 3333333333 T utilizat ca document de tranzit sau (d# Bn baza 9ani$estului renan (articolul ! din +on6enia re6izuit pri6ind na6igaia pe 'in# sau (e# Bn baza $ormularului 302 pre6zut Bn +on6enia dintre (rile >ratatului Atlanticului de &ord re$eritor la 4tatutul $orelor, semnat la Londra pe ! iunie !2 sau ($# prin pot (inclusi6 colet potal#"

3-

(3# 'egimul de tranzit eGtern se aplic $r a aduce atingere dispoziiilor speciale aplicabile circulaiei mr$urilor plasate sub un regim 6amal cu impact economic" <M2 Articolul 92 ( # 'egimul de tranzit eGtern ia s$Arit i obligaiile titularului se consider Bndeplinite atunci cAnd mr$urile plasate sub acest regim i documentele solicitate sunt prezentate la biroul 6amal de destinaie Bn con$ormitate cu dispoziiile regimului respecti6" (2# Autoritile 6amale Bnc7eie regimul atunci cAnd sunt Bn msur s stabileasc, pe baza comparaiei datelor disponibile de la biroul 6amal de plecare cu cele de la biroul 6amal de destinaie, c regimul a luat s$Arit Bn mod corect" <B II. +i#5o6i7ii #5"ci%&" !";"!ito%!" &% t!%n6it$& com$nit%! "Ct"!n Articolul 93 'egimul de tranzit comunitar eGtern se aplic mr$urilor care trec pe teritoriul unei ri tere doar dac% (a# o ast$el de posibilitate este pre6zut Bntr0un acord internaional sau (b# transportul prin acea ar este e$ectuat Bn baza unui document de transport unic Bntocmit pe teritoriul 6amal al +omunitiiC Bn acest caz, e$ectul regimului respecti6 este suspendat pe teritoriul rii tere menionate" 2M2 Articolul 94 ( # (rincipalul obligat este inut s constituie o garanie pentru asigurarea plii datoriei 6amale sau a altor taGe care pot lua natere Bn ceea ce pri6ete mr$urile" (2# Iarania este% (a# $ie o garanie indi6idual care acoper o singur operaiune de tranzitC (b# $ie o garanie global care acoper mai multe operaiuni de tranzit Bn care principalul obligat a $ost autorizat s $oloseasc o ast$el de garanie de ctre autoritile 6amale ale statului membru Bn care este stabilit" (3# Autorizarea menionat la alineatul (2# litera (b# se acord numai persoanelor care%

3!

(a# sunt stabilite Bn +omunitateC (b# recurg cu regularitate la regimurile de tranzit comunitar sau despre care autoritile 6amale tiu c sunt Bn msur s0i Bndeplini obligaiile legate de aceste regimuri i (c# nu au s6Arit Bnclcri gra6e sau repetate ale legislaiei 6amale sau $iscale" (3# (ersoanele care do6edesc autoritilor 6amale c Bndeplinesc cele mai Bnalte standarde de Bncredere pot $i autorizate s $oloseasc o garanie global cu o 6aloare redus sau s bene$icieze de o dispens de garanie" +riteriile suplimentare pentru aceast autorizare includ% (a# $olosirea corect a regimurilor de tranzit comunitar Bntr0o perioad determinatC (b# cooperarea cu autoritile 6amale i (c# Bn ceea ce pri6ete dispensa de garanie, o situaie $inanciar bun, su$icient pentru Bndeplinirea angajamentelor persoanelor Bn cauz" &ormele detaliate pri6ind autorizrile acordate Bn aplicarea prezentului alineat se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" (2# )ispensa de garanie acordat Bn con$ormitate cu alin" (3# nu se aplic operaiunilor de tranzit comunitar eGtern care implic mr$uri care, Bn con$ormitate cu procedura comitetului, se consider ca a6And un Bnalt grad de risc" (1# Jn con$ormitate cu principiile ce stau la baza alineatului (3#, recurgerea la garania global cu o 6aloare redus, Bn cazul tranzitului comunitar eGtern, poate $i temporar interzis prin procedura comitetului ca msur eGcepional Bn circumstane speciale" (/# Jn con$ormitate cu principiile ce stau la baza alineatului (3#, recurgerea la garania global, Bn cazul tranzitului comunitar eGtern, poate $i temporar interzis prin procedura comitetului Bn ceea ce pri6ete mr$urile care, Bn cadrul garaniei globale, au $ost identi$icate ca $cAnd obiectul unei $raude de proporii" 2M2 Articolul 95 ( # +u eGcepia situaiilor care urmeaz a $i stabilite atunci cAnd este cazul Bn con$ormitate cu procedura comitetului, nu este necesar constituirea nici unei garanii pentru% (a# trasee aerieneC (b# transportul mr$urilor pe 'in i pe cile na6igabile renaneC

20

(c# transportul prin conducteC (d# operaiuni e$ectuate de companiile de ci $erate din statele membre" (2# 4ituaiile Bn care pot $i scutite de la constituirea unei garanii transporturile de mr$uri pe ci na6igabile altele decAt cele menionate la litera (b# se determin Bn con$ormitate cu procedura comitetului" 2B Articolul 96 ( # (rincipalul obligat este titularul regimului de tranzit comunitar eGtern" ,l rspunde pentru% (a# prezentarea Bn 6am a mr$urilor intacte la biroul 6amal de destinaie Bn termenul pre6zut i cu respectarea Bntocmai a msurilor de identi$icare adoptate de autoritile 6amaleC (b# respectarea dispoziiilor re$eritoare la regimul de tranzit comunitar" (2# 4ub rezer6a obligaiilor pre6zute la alineatul ( # ale principalului obligat, un transportator sau destinatar al mr$urilor care accept mr$urile tiind c ele sunt plasate sub un regim de tranzit comunitar este, de asemenea, este obligat s prezinte mr$urile intacte la biroul 6amal de destinaie Bn termenul pre6zut i cu respectarea Bntocmai a msurilor de identi$icare adoptate de autoritile 6amale" 2M2 Articolul 97 ( # &ormele detaliate de $uncionare a procedurii i eGcepiile se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" (2# 4ub rezer6a garantrii aplicrii msurilor comunitare la care sunt supuse mr$urile% (a# statele membre au dreptul, prin Bnelegeri bilaterale sau multilaterale, s stabileasc Bntre ele proceduri simpli$icate Bn con$ormitate cu criteriile care urmeaz a $i stabilite Bn $uncie de Bmprejurri i care se aplic anumitor tipuri de sc7imburi de mr$uri sau anumitor BntreprinderiC (b# $iecare stat membru are dreptul s stabileasc proceduri simpli$icate aplicabile Bn anumite circumstane Bn bene$iciul mr$urilor care nu este necesar s circule pe teritoriul altui stat membru"

(3# (rocedurile simpli$icate stabilite Bn con$ormitate cu alineatul (2# sunt comunicate +omisiei" <B C. Ant!"5o6it$& 8%m%& Articolul 98 ( # 'egimul de antrepozit 6amal permite depozitarea Bntr0un antrepozit 6amal% (a# a mr$urilor necomunitare, $r s $ie supuse drepturilor de import sau msurilor de politic comercialC (b# a mr$urilor comunitare pentru care legislaia comunitar care reglementeaz domenii speci$ice pre6ede c plasarea lor Bntr0un antrepozit 6amal atrage aplicarea msurilor legate Bn mod $iresc de eGportul unor ast$el de mr$uri" (2# Antrepozit 6amal reprezint orice loc aprobat de autoritile 6amale i a$lat sub controlul lor, unde mr$urile pot $i depozitate Bn condiiile pre6zute" (3# 4ituaiile Bn care mr$urile menionate Bn alineatul ( # pot $i plasate sub regimul de antrepozit 6amal $r a $i depozitate Bntr0un antrepozit 6amal sunt stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 99 Antrepozitul 6amal poate $i un antrepozit public sau pri6at" EAntrepozit publicF reprezint un antrepozit 6amal care poate $i utilizat de ctre orice persoan pentru antrepozitarea mr$urilorC EAntrepozit pri6atF reprezint un antrepozit 6amal rezer6at antrepozitrii mr$urilor de ctre antrepozitar" )eintorul antrepozitului este persoana autorizat s gestioneze antrepozitul 6amal" Antrepozitarul este persoana obligat prin declaraia de plasare a mr$urilor sub regimul de antrepozit 6amal sau creia i se trans$er drepturile i obligaiile unei ast$el de persoane" Articolul 100 ( # Iestionarea unui antrepozit 6amal este condiionat de eliberarea unei autorizaii de ctre autoritile 6amale, dac autoritile 6amale nu gestioneaz ele Bnsele antrepozitul 6amal" (2# Orice persoan care dorete s gestioneze un antrepozit 6amal trebuie s Bntocmeasc Bn scris o cerere care s conin in$ormaiile necesare pentru acordarea autorizaiei, Bn

22

special s demonstreze c eGist o raiune economic pentru antrepozitare" Autorizaia pre6ede condiiile Bn care antrepozitul 6amal poate $i gestionat" (3# Autorizaia se acord numai pentru persoanele stabilite Bn +omunitate" Articolul 101 )eintorul antrepozitului rspunde de% (a# pstrarea mr$urilor sub supra6eg7erea 6amal timp cAt acestea se a$l Bn antrepozitul 6amalC (b# eGecutarea obligaiilor care decurg din depozitarea mr$urilor a$late sub regimul de antrepozit 6amal i (c# respectarea condiiilor speciale precizate Bn autorizaie" Articolul 102 ( # (rin derogare de la articolul 0 , atunci cAnd autorizaia pri6ete un antrepozit public, aceasta poate pre6edea ca responsabilitile menionate la articolul 0 litera (a# i.sau (b# s re6in eGclusi6 antrepozitarului" (2# Antrepozitarul este permanent rspunztor de eGecutarea obligaiilor ce decurg din plasarea mr$urilor sub regimul de antrepozit 6amal" Articolul 103 )repturile i obligaiile deintorului antrepozitului pot $i trans$erate unei alte persoane, cu acordul autoritilor 6amale" Articolul 104 5r a aduce atingere articolului --, autoritile 6amale pot cere ca deintorul antrepozitului s o$ere o garanie Bn legtur cu responsabilitile speci$icate la articolul 0 " Articolul 105 (ersoana desemnat de autoritile 6amale ine e6idena operati6 a tuturor mr$urilor plasate sub regimul de antrepozit 6amal Bntr0o $orm aprobat de autoritile respecti6e" ,6idena operati6 a mr$urilor nu este necesar cAnd un antrepozit public este gestionat de autoritile 6amale" Jn condiiile aplicrii articolului -1, autoritile 6amale se pot dispensa de e6idena operati6 a mr$urilor atunci cAnd responsabilitile menionate la articolul 0 litera (a# i.sau (b# Bi re6in Bn eGclusi6itate antrepozitarului, iar mr$urile sunt plasate sub regimul respecti6 Bn baza unei declaraii scrise care $ace parte din procedura standard sau a unui document administrati6 Bn con$ormitate cu articolul /1 alineatul ( # litera (b#" 23

Articolul 106 ( # Atunci cAnd eGist o necesitate economic i supra6eg7erea 6amal nu este a$ectat Bn mod ne$a6orabil de aceasta, autoritile 6amale pot permite% (a# mr$urilor comunitare altele decAt cele menionate la articolul !- alineatul ( # litera (b# s $ie depozitate Bntr0un antrepozit 6amalC (b# mr$urilor necomunitare s su$ere operaiuni de per$ecionare Bn incinta antrepozitului 6amal Bn cadrul regimului de per$ecionare acti6, Bn condiiile pre6zute de regimul respecti6" 5ormalitile la care se poate renuna Bntr0un antrepozit 6amal sunt stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetului" (c# mr$urilor necomunitare s su$ere operaiuni de trans$ormare Bn incinta antrepozitului 6amal Bn cadrul regimului de trans$ormare sub control 6amal, Bn condiiile pre6zute de regimul respecti6" 5ormalitile la care se poate renuna Bntr0un antrepozit 6amal se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" (2# Jn cazurile menionate la alineatul ( #, mr$urile nu $ac obiectul regimului de antrepozit 6amal" (3# Autoritile 6amale pot cere ca mr$urile menionate Bn alineatul ( # s $ie Bnscrise Bn e6idena operati6 pre6zut la articolul 02" Articolul 107 9r$urile plasate sub regimul de antrepozit 6amal sunt Bnscrise Bn e6idena operati6 pre6zut la articolul 02 de Bndat ce sunt aduse Bn antrepozitul 6amal" Articolul 108 ( # 9r$urile pot rmAne Bn regim de antrepozit 6amal pe timp nelimitat" +u toate acestea, Bn cazuri eGcepionale, autoritile 6amale pot stabili un termen pAn la care antrepozitarul trebuie s atribuie mr$urilor o nou destinaie 6amal" (2# (ot $i pre6zute anumite termene pentru unele mr$uri menionate la articolul !alineatul ( # litera (b# cuprinse Bn politica agricol comun, Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 109 ( # 9r$urile de import pot $i supuse manipulrilor obinuite pentru a le conser6a, Bmbunti aspectul sau 6andabilitatea sau pentru a le pregti pentru distribuie sau re6Anzare" Jn msura Bn care este necesar pentru buna $uncionare a organizrii comune a pieelor, se 23

poate Bntocmi o list cu cazurile Bn care aceste $orme de manipulri sunt interzise pentru mr$urile care $ac obiectul politicii agricole comune" (2# 9r$urile comunitare pre6zute la articolul !- alineatul ( # litera (b# care sunt plasate sub regimul de antrepozit 6amal i care sunt cuprinse Bn politica agricol comun nu pot $ace decAt obiectul manipulrilor pre6zute Bn mod eGpres pentru ast$el de mr$uri" (3# 9anipulrile pre6zute la alineatul ( # primul paragra$ i la alineatul (2# trebuie s $ie autorizate Bn prealabil de autoritile 6amale, care pre6d condiiile Bn care acestea pot a6ea loc" (3# Listele manipulrilor pre6zute la alin" ( # i (2# se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 110 Atunci cAnd Bmprejurrile justi$ic acest lucru, mr$urile plasate sub regimul de antrepozit 6amal pot $i scoase temporar din antrepozitul 6amal" O ast$el de aciune trebuie aprobat Bn prealabil de autoritile 6amale, care pre6d condiiile Bn care poate a6ea loc" Atunci cAnd sunt Bn a$ara antrepozitului 6amal, mr$urile pot trece prin manipulrile pre6zute la articolul 0! pe baza condiiilor stabilite Bn acest articol" Articolul 111 Autoritile 6amale pot permite ca mr$urile plasate sub regimul de antrepozit 6amal s $ie trans$erate de la un antrepozit 6amal la altul" Articolul 112 ( # Atunci cAnd se nate o datorie 6amal re$eritoare la mr$uri de import, iar 6aloarea Bn 6am se bazeaz pe preul e$ecti6 pltit sau de pltit care include c7eltuielile de antrepozitare i de conser6are a mr$urilor pe timpul antrepozitrii, nu este necesar ca asemenea c7eltuieli s $ie incluse Bn 6aloarea Bn 6am dac sunt indicate separat de preul e$ecti6 pltit sau de pltit pentru mr$uri" (2# Atunci cAnd mr$urile menionate au $ost supuse manipulrilor obinuite Bn sensul articolul 0!, natura mr$urilor, 6aloarea Bn 6am i cantitatea care se are Bn 6edere la stabilirea 6alorii drepturilor de import sunt, la cererea declarantului, cele care ar trebui luate Bn considerare pentru mr$uri, Bn momentul menionat la articolul 2 3, dac nu ar $i su$erit manipulrile menionate anterior" +u toate acestea, pot $i adoptate unele derogri de la aceast dispoziie Bn baza procedurii comitetului" <M1 (3# Atunci cAnd mr$urile sunt puse Bn liber circulaie Bn con$ormitate cu articolul /1 alineatul ( # litera (c#, natura mr$urilor, 6aloarea Bn 6am i cantitatea care trebuie luate Bn considerare Bn sensul articolul 2 3 sunt cele aplicabile mr$urilor la momentul Bn care 22

au $ost plasate sub regimul de antrepozit 6amal" (rimul paragra$ se aplic cu condiia ca elementele de taGare re$eritoare la aceste mr$uri s $i $ost atestate sau acceptate la momentul Bn care mr$urile au $ost plasate sub regimul de antrepozit 6amal, dac declarantul nu solicit aplicarea lor la momentul Bn care a luat natere datoria 6amal" (rimul paragra$ se aplic $r a aduce atingere operaiunii de control ulterior Bn sensul articolului /-" <B Articolul 113 9r$urile comunitare menionate la articolul !- alineatul ( # litera (b# care sunt cuprinse Bn politica agricol comun i sunt plasate sub regim de antrepozit 6amal, trebuie eGportate sau trebuie s primeasc o alt destinaie pre6zut Bn legislaia comunitar care reglementeaz domenii speci$ice menionate Bn articolul respecti6" +. ,"!;"c7ion%!"% %cti8: " Ieneraliti Articolul 114 ( # 5r a aduce atingere articolului 2, regimul de per$ecionare acti6 permite ca urmtoarele mr$uri s $ie utilizate pe teritoriul 6amal al +omunitii Bntr0una sau mai multe operaiuni de trans$ormare% (a# mr$urile necomunitare destinate reeGportrii de pe teritoriul 6amal al +omunitii sub $orma produselor compensatoare, $r ca aceste mr$uri s $ie supuse drepturilor de import sau msurilor de politic comercialC (b# mr$urile puse Bn liber circulaie cu rambursarea sau remiterea drepturilor de import a$erente unor asemenea mr$uri dac sunt eGportate de pe teritoriul 6amal al +omunitii sub $orm de produse compensatoare" (2# (rin eGpresiile de mai jos se Bneleg urmtoarele% (a# sistem cu suspendare% regimul de per$ecionare acti6, aa cum este pre6zut la alineatul ( # litera (a#C (b# sistem cu rambursare% regimul de per$ecionare acti6, aa cum este pre6zut la alineatul ( # litera (b#C (c# operaiuni de per$ecionare% 0 prelucrarea mr$urilor, inclusi6 montarea, asamblarea sau $iGarea lor la alte 21

mr$uriC 0 0 0 trans$ormarea mr$urilorC repararea mr$urilor, inclusi6 restaurarea lor i punerea lor la punct i utilizarea anumitor mr$uri de$inite Bn con$ormitate cu procedura comitetului care nu se regsesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau $aciliteaz $abricarea acelor produse, c7iar dac ele se consum complet sau parial Bn cursul acestui proces"

(d# produse compensatoare% toate produsele ce rezult din operaiuni de per$ecionareC (e# mr$uri ec7i6alente% mr$uri comunitare care sunt utilizate Bn locul mr$urilor de import pentru $abricarea produselor compensatoareC ($# rata de randament% cantitatea sau procentul de produse compensatoare obinute din trans$ormarea unei cantiti date de mr$uri de import" Articolul 115 ( # Atunci cAnd sunt Bndeplinite condiiile pre6zute la alin" (2# i Bn condiiile alin" (3#, autoritile 6amale permit% (a# s $ie obinute produse compensatoare din mr$uri ec7i6alenteC (b# produsele compensatoare obinute din mr$uri ec7i6alente s $ie eGportate din +omunitate Bnainte de a importa mr$urile de importC (2# 9r$urile ec7i6alente trebuie s $ie de aceeai calitate i s aib aceleai caracteristici ca mr$urile de import" +u toate acestea, Bn anumite situaii stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetului, mr$urile ec7i6alente pot $i acceptate Bntr0un stadiu de $abricaie mai a6ansat decAt mr$urile de import" (3# Atunci cAnd se aplic alineatul ( #, mr$urile de import se gsesc Bn situaia 6amal a mr$urilor ec7i6alente, iar acestea din urm Bn situaia 6amal a mr$urilor de import" <M3 (3# 4e pot adopta msuri destinate s interzic recurgerea la dispoziiile alineatul ( #, s le subordoneze anumitor condiii sau s le $aciliteze, Bn con$ormitate cu procedura comitetului <B (2# Atunci cAnd se aplic alineatul ( # litera (b# i produsele compensatoare ar $i 2/

supuse drepturi de eGport dac nu ar $i eGportate sau reeGportate printr0o operaiune de per$ecionare acti6, titularul autorizaiei trebuie s constituie o garanie pentru a asigura plata drepturilor pentru e6entualitatea Bn care mr$urile de import nu ar $i importate Bn termenul pre6zut" II. Aco!d%!"% %$to!i6%7i"i Articolul 116 Autorizaia este eliberat la cererea persoanei care Bndeplinete operaiunile de per$ecionare sau care se ocup de Bndeplinirea lor" Articolul 117 4e acord autorizaie numai% (a# persoanelor stabilite Bn +omunitate" +u toate acestea, se poate acorda autorizaie persoanelor stabilite Bn a$ara +omunitii pentru importurile de natur necomercialC (b# atunci cAnd, $r a aduce atingere utilizrii mr$urilor menionate la articolul 3 alineatul (2# litera (c# ultima liniu, mr$urile de import pot $i identi$icate Bn produsele compensatoare sau, Bn cazul menionat la art" 2, cAnd se poate 6eri$ica con$ormitatea cu condiiile pre6zute pri6ind mr$urile ec7i6alenteC (c# atunci cAnd regimul de per$ecionare acti6 poate ajuta la crearea celor mai $a6orabile condiii pentru eGportul sau reeGportul produselor compensatoare, cu condiia ca interesele eseniale ale productorilor +omunitii s nu $ie a$ectate Bn mod ne$a6orabil (condiii economice#" *M3 4ituaiile Bn care condiiile economice sunt considerate ca Bndeplinite pot $i determinate Bn con$ormitate cu procedura comitetului"T III. 0$nc7ion%!"% !"9im$&$i Articolul 118 ( # Autoritile 6amale speci$ic perioada Bn care produsele compensatoare trebuie s $i $ost eGportate sau reeGportate sau s li se $i atribuit o alt destinaie 6amal" Aceast perioad trebuie s in seama de timpul necesar Bndeplinirii operaiunilor de per$ecionare i de Bnstrinare a produselor compensatoare" (2# >ermenul Bncepe s curg de la data la care mr$urile necomunitare sunt plasate sub regimul de per$ecionare acti6" Autoritile 6amale pot acorda o prelungire Bn urma prezentrii unei cereri bine argumentate de ctre titularul autorizaiei" )in raiuni de simpli$icare, se poate decide ca termenul care Bncepe s curg Bn cursul unei luni calendaristice sau al unui trimestru s se Bnc7eie Bn ultima zi a lunii calendaristice urmtoare, respecti6 a trimestrului urmtor"

2-

(3# Atunci cAnd se aplic articolul 2 alineatul ( # litera (b#, autoritile 6amale speci$ic termenul Bn care mr$urile necomunitare trebuie declarate sub un regim" Aceast perioad Bncepe la data acceptrii declaraiei de eGport pentru produsele compensatoare obinute din mr$urile ec7i6alente corespunztoare" (3# (ot $i pre6zute termene eGacte pentru anumite operaiuni de per$ecionare sau pentru anumite mr$uri de import, Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 119 ( # Autoritile 6amale stabilesc $ie rata de randament a operaiunii, $ie, atunci cAnd este cazul, metoda determinrii acestei rate" 'ata de randament se stabilete pe baza Bmprejurrilor reale Bn care se deruleaz sau urmeaz s se deruleze operaiunea de per$ecionare" (2# Atunci cAnd Bmprejurrile o cer i Bn special Bn cazul operaiunii de per$ecionare e$ectuate Bn condiii te7nice clar de$inite asupra unor mr$uri cu caracteristici substanial uni$orme i care au ca rezultat producerea unor produse compensatoare de calitate uni$orm, ratele standard de randament pot $i stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetului, pe baza datelor reale constatate anterior" Articolul 120 4ituaiile i condiiile Bn care mr$urile netrans$ormate sau produsele compensatoare sunt considerate a $i $ost puse Bn liber circulaie pot $i stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 121 ( # 4ub rezer6a articolului 22, cAnd se nate o datorie 6amal, 6aloarea unei ast$el de datorii se stabilete pe baza elementelor de taGare corespunztoare mr$urilor de import Bn momentul acceptrii declaraiei de plasare a acestor mr$uri sub regimul de per$ecionare acti6" (2# Atunci cAnd Bn momentul pre6zut la alineatul ( # mr$urile de import Bndeplinesc condiiile de calitate pentru a se Bncadra Bn tratamentul tari$ar pre$erenial la contingentele sau pla$oanele tari$are, acestea Bndeplinesc condiiile oricrui tratament tari$ar pre$erenial care eGist Bn pri6ina mr$urilor identice la momentul acceptrii declaraiei de punere Bn liber circulaie" Articolul 122 (rin derogare de la articolul 2 , produsele compensatoare% (a# sunt supuse drepturilor de import corespunztoare, atunci cAnd%

2!

sunt puse Bn liber circulaie i apar pe lista adoptat Bn con$ormitate cu procedura comitetului, Bn msura Bn care ele sunt proporionale cu partea eGportat a produselor compensatoare neincluse pe list" >otui, titularul autorizaiei poate solicita ca drepturile pentru acele produse s $ie e6aluate Bn manualul menionat Bn articolul 2 C sunt supuse impunerilor stabilite prin politica agricol comun, iar dispoziiile adoptate Bn con$ormitate cu procedura comitetului o permitC

(b# sunt supuse drepturilor de import calculate Bn con$ormitate cu normele aplicabile regimului 6amal Bn cauz sau zonelor libere sau antrepozitelor libere Bn care au $ost plasate sub un regim suspensi6 sau Bntr0o zon liber sau antrepozit liberC +u toate acestea, 0 0 persoana respecti6 poate solicita ca drepturile s $ie e6aluate Bn con$ormitate cu articolul 2 C Bn cazurile cAnd produselor compensatoare li s0a atribuit o destinaie 6amal menionat anterior, di$erit de trans$ormarea sub control 6amal, 6aloarea drepturilor de import percepute este cel puin egal cu cea calculat Bn temeiul articolului 2 C

(c# pot $i supuse normelor pri6ind e6aluarea drepturilor pre6zute pentru regimul de trans$ormare sub control 6amal cAnd mr$urile de import ar $i putut $i plasate sub acest regimC (d# se bucur de tratament tari$ar pre$erenial datorit utilizrii speciale creia Bi sunt destinate, cAnd eGist o dispoziie pentru acest tratament Bn cazul mr$urilor identice importateC (e# sunt scutite de drepturi de import cAnd decizia de scutire de drepturi 6amale se $ace Bn cazul mr$urilor identice importate Bn temeiul articolului -3" I'. O5"!%7i$ni d" 5"!;"c7ion%!" An %;%!% t"!ito!i$&$i 8%m%& %& Com$nit:7ii Articolul 123 ( # 8nele sau toate produsele ori mr$urile compensatoare Bn aceeai stare pot $i eGportate temporar Bn scopul trans$ormrii ulterioare Bn a$ara teritoriului 6amal al +omunitii dac autoritatea 6amal autorizeaz acest lucru, Bn con$ormitate cu condiiile pre6zute de regimul de per$ecionare pasi6" (2# Atunci cAnd se nate o datorie 6amal pri6ind produsele reimportate, se percep urmtoarele drepturi%

10

(a# drepturile de import pentru produsele compensatoare sau mr$urile Bn aceeai stare menionate la alineatul ( #, calculate Bn con$ormitate cu articolele 2 i 22 i (b# drepturile de import pentru produsele reimportate dup per$ecionarea pasi6 pe teritoriul 6amal al +omunitii, a cror 6aloare se calculeaz Bn con$ormitate cu dispoziiile re$eritoare la regimul de per$ecionare pasi6 Bn aceleai condiii care s0ar aplica dac produsele eGportate sub acest regim ar $i $ost puse Bn liber circulaie Bnainte ca acest eGport s aib loc" <B '. +i#5o6i7ii #5"ci%&" 5!i8ind #i#t"m$& c$ !%m $!#%!" <M3 Articolul 124 ( # 4istemul cu rambursare poate $i utilizat pentru toate mr$urile" +u toate acestea, nu este posibil ca acesta s $ie utilizat atunci cAnd, Bn momentul acceptrii declaraiei de punere Bn liber circulaie% mr$urile de import sunt supuse unor restricii cantitati6e la importC mr$urilor de import li se aplic o msur tari$ar Bn cadrul contingentelor tari$areC pentru mr$urile de import este necesar prezentarea unei licene de import sau eGport sau a unui certi$icat Bn cadrul politicii agricole comune sau a $ost stabilit o restituire sau o taG la eGport pentru produsele compensatoare"

(2# 9ai mult, nu este posibil nici o rambursare a drepturilor de import Bn con$ormitate cu sistemul cu rambursare dac, Bn momentul acceptrii declaraiei de eGport pentru produsele compensatoare, aceste produse necesit prezentarea unui certi$icat de import i de eGport Bn cadrul politicii agricole comune sau s0a stabilit o restituire sau o taG la eGport pentru acestea" (3# 4e pot pre6edea derogri de la alineatele ( # i (2# Bn con$ormitate cu procedura comitetului" &B Articolul 125 ( # Jn declaraia de punere Bn liber circulaie trebuie s se indice $aptul c se utilizeaz sistemul cu rambursare i s $ie $urnizate datele de re$erin ale autorizaiei"

(2# La cererea autoritilor 6amale, autorizaia menionat se aneGeaz la declaraia de punere Bn liber circulaie" Articolul 126 Jn cadrul sistemului cu rambursare nu se aplic articolul 2 alineatul ( # litera (b#, alineatele (3# i (2#, articolul - alineatul (3#, articolele 20 i 2 , articolul 22 litera (a# a doua liniu i litera (c#, precum i articolul 2!" Articolul 127 ,Gportul temporar al produselor compensatoare realizat Bn con$ormitate cu articolul 23 alineatul ( # nu se consider ca eGport Bn sensul articolului 2- cu eGcepia cazului cAnd acele produse nu sunt reimportate Bn cadrul +omunitii Bn perioada pre6zut" <M1 Articolul 128 ( # >itularul autorizaiei poate solicita rambursarea sau remiterea drepturilor de import Bn msura Bn care poate stabili, Bn con$ormitate cu cerinele autoritilor 6amale, c mr$urile importate puse Bn liber circulaie Bn cadrul sistemului cu rambursare sub $orm de produse compensatoare sau mr$uri Bn aceeai stare au $ost% 0 0 $ie eGportate, $ie plasate, Bn scopul reeGportrii ulterioare, sub regimul de tranzit, regimul de antrepozit 6amal, regimul de admitere temporar sau regimul de per$ecionare acti6 (regim suspensi6#, sau Bntr0o zon liber sau antrepozit liber,

Bn cazul Bn care au $ost Bndeplinite toate condiiile de utilizare a regimului" (2# Jn scopul atribuirii unei destinaii 6amale admise Bn con$ormitate cu alineatul ( # a doua liniu, produsele compensatoare sau mr$urile Bn aceeai stare se consider a $i mr$uri necomunitare" <B (3# >ermenul Bn care trebuie s $ie depus cererea de rambursare se stabilete Bn con$ormitate cu procedura comitetului" <M1 (3# 5r a aduce atingere articolului 22 litera (b#, atunci cAnd produsele compensatoare sau mr$urile Bn aceeai stare plasate sub un regim 6amal sau Bntr0o zon liber sau Bntr0un antrepozit liber, Bn con$ormitate cu alineatul ( #, sunt puse Bn

12

liber circulaie, 6aloarea drepturilor de import rambursate sau remise se consider a constitui 6aloarea datoriei 6amale <B (2# Jn 6ederea stabilirii 6alorii drepturilor de import ce trebuie rambursate sau remise, se aplic mutati# mutan"i# articolul 22 litera (a# prima liniu" 'I. A&t" di#5o6i7ii Articolul 129 'egimul de per$ecionare acti6, care utilizeaz sistemul cu suspendare, se aplic i pentru ca produsele compensatoare s poat bene$icia de eGonerarea de drepturile de eGport Bn care se Bncadreaz produsele identice obinute din mr$uri comunitare Bn locul mr$urilor de import" E. T!%n#;o!m%!"% #$ cont!o& 8%m%& Articolul 130 'egimul de trans$ormare sub control 6amal permite ca mr$urile necomunitare s $ie utilizate pe teritoriul 6amal al +omunitii Bn operaiuni care le modi$ic natura sau starea, $r s $ie supuse drepturilor de import sau msurilor politicii comerciale i permite produselor care rezult din ast$el de operaiuni s $ie puse Bn liber circulaie cu plata drepturilor de import datorate Bn mod normal pentru ast$el de mr$uri" Ast$el de produse sunt denumite produse trans$ormate" <M3 Articolul 131 4ituaiile i condiiile speci$ice Bn care se poate utiliza regimul de trans$ormare sub control 6amal se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" <B Articolul 132 Autorizaia pentru trans$ormare sub control 6amal se acord la solicitarea persoanei care e$ectueaz trans$ormarea sau care se ocup de e$ectuarea ei" Articolul 133 Autorizaia se acord numai%

13

(a# persoanelor stabilite Bn +omunitateC (b# atunci cAnd mr$urile de import pot $i identi$icate Bn produsele trans$ormateC (c# atunci cAnd, dup trans$ormare, mr$urile nu pot $i readuse economic la $orma sau starea Bn care se a$lau Bnainte de plasarea lor sub regimC (d# atunci cAnd utilizarea regimului nu poate duce la e6itarea e$ectului regulilor de origine i pri6ind restriciile cantitati6e aplicabile mr$urilor importateC (e# atunci cAnd sunt Bndeplinite condiiile necesare ca regimul s contribuie la crearea sau meninerea acti6itii de trans$ormare a mr$urilor Bn +omunitate, $r a aduce atingere intereselor productorilor comunitari de mr$uri similare (condiii economice#"*M3 4ituaiile Bn care condiiile economice se consider a $i Bndeplinite se pot stabili Bn con$ormitate cu procedura comitetului"T Articolul 134 Articolul - alineatele ( #, (2# i (3# i articolul ! se aplic mutati# mutan"i#"

Articolul 135 Atunci cAnd se nate o datorie 6amal pentru mr$urile Bn aceeai stare sau pentru produsele care sunt Bn stadii intermediare de trans$ormare comparati6 cu ceea ce s0a pre6zut Bn autorizaie, 6aloarea acestei datorii se stabilete pe baza elementelor de taGare corespunztoare mr$urilor de import Bn momentul aprobrii declaraiei pri6ind plasarea mr$urilor sub regimul de trans$ormare sub control 6amal" Articolul 136 ( # Jn cazurile Bn care mr$urile de import Bndeplineau condiiile pentru a bene$icia de tratamentul tari$ar pre$erenial atunci cAnd au $ost plasate sub regimul de trans$ormare sub control 6amal i cAnd acest tratament tari$ar pre$erenial este aplicabil produselor identice cu produsele trans$ormate puse Bn liber circulaie, drepturile de import a$erente produselor trans$ormate se calculeaz pe baza ratei dreptului aplicabil pentru tratamentul respecti6" (2# Jn cazul Bn care tratamentul tari$ar pre$erenial menionat la alineatul ( # este pre6zut pentru mr$urile de import Bn cadrul contingentelor tari$are sau pla$oanelor tari$are, aplicarea ratei dreptului menionat la alineatul ( # cu pri6ire la produsele trans$ormate este, de asemenea, supus condiiei ca respecti6ul tratament tari$ar pre$erenial s $ie aplicabil mr$urilor de import Bn momentul acceptrii declaraiei de punere Bn liber circulaie" Jn acest caz, cantitii de mr$uri de import utilizate e$ecti6 la $abricarea produselor trans$ormate puse Bn liber circulaie i se aplic contingentele sau pla$oanele tari$are Bn 6igoare Bn momentul acceptrii declaraiei de punere Bn liber circulaie i nu se procedeaz la aplicarea contingentelor sau

13

pla$oanelor tari$are desc7ise pentru produse identice cu produsele trans$ormate" 0. Admit"!"% t"m5o!%!: Articolul 137 'egimul de admitere temporar permite utilizarea pe teritoriul 6amal al +omunitii, cu eGonerare total sau parial de drepturi de import i $r a $i supuse msurilor politicii comerciale a mr$urilor necomunitare destinate reeGportului $r s $i su$erit 6reo modi$icare Bn a$ara deprecierii normale datorat utilizrii lor" Articolul 138 Autorizaia de admitere temporar se acord la cerere persoanei care utilizeaz mr$urile sau care se ocup ca ele s $ie utilizate" Articolul 139 Autoritile 6amale re$uz acordarea regimului de admitere temporar atunci cAnd este imposibil s se asigure identi$icarea mr$urilor de import" +u toate acestea, autoritile 6amale pot autoriza utilizarea regimului de admitere temporar $r asigurarea identi$icrii mr$urilor cAnd, a6And Bn 6edere natura mr$urilor sau operaiunilor de Bndeplinit, absena msurilor de identi$icare nu poate duce la o $olosire abuzi6 a regimului" Articolul 140 ( # Autoritile 6amale stabilesc termenul Bn care mr$urile de import trebuie s $ie reeGportate sau s li se dea o alt destinaie 6amal" Acest termen trebuie s $ie su$icient de lung pentru ca obiecti6ul utilizrii autorizate s $ie atins" (2# 5r a aduce atingere perioadelor speciale pre6zute Bn con$ormitate cu articolul 3 , perioada maGim Bn care mr$urile pot rmAne Bn regimul de admitere temporar este de 23 luni" Autoritile 6amale pot stabili totui, cu acordul persoanei interesate, termene mai scurte" (3# +u toate acestea, Bn Bmprejurri eGcepionale, autoritile 6amale pot, la cererea persoanei interesate i Bn limite rezonabile, s prelungeasc perioadele menionate Bn alineatele ( # i (2# pentru a permite utilizarea autorizat" Articolul 141 4ituaiile i condiiile speciale Bn care regimul de admitere temporar poate $i utilizat cu scutire total de drepturi de import se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" <M3

12

Articolul 142 ( # 8tilizarea regimului de admitere temporar cu eGonerare parial de drepturi de import se acord pentru mr$urile care nu sunt reglementate de dispoziiile adoptate Bn con$ormitate cu art" 3 sau care sunt reglementate de ast$el de dispoziii, dar nu Bndeplinesc toate condiiile stabilite pentru a li acorda regimul de admitere temporar cu eGonerare total de taGe" (2# Lista mr$urilor eGcluse de la posibilitatea utilizrii regimului de admitere temporar cu eGonerare parial de drepturi de import, precum i condiiile Bn care se poate recurge la acest regim se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" <B Articolul 143 ( # Daloarea drepturilor de import a$erente mr$urilor plasate sub regimul de admitere temporar cu eGonerare parial de drepturi de import se stabilete la 3X, pentru $iecare lun sau $racie de lun Bn care mr$urile au $ost plasate sub regimul de admitere temporar cu eGonerare parial, din 6aloarea drepturilor care ar $i trebuit s $ie pltite pentru mr$urile menionate dac ar $i $ost puse Bn liber circulaie la data la care au $ost plasate sub regimul de admitere temporar" (2# Daloarea drepturilor de import care urmeaz s $ie Bncasate nu trebuie s o depeasc pe aceea care ar $i trebuit Bncasat dac mr$urile respecti6e ar $i $ost puse Bn liber circulaie la data la care ele au $ost plasate sub regimul de admitere temporar, neluAnd Bn considerare nici o dobAnd care ar putea $i aplicat" (3# >rans$erul de drepturi i obligaii care decurg din regimul de admitere temporar Bn con$ormitate cu art" !0 nu presupune aplicarea aceluiai sistem de eGonerare pentru $iecare dintre perioadele de utilizare care trebuie a6ute Bn 6edere" (3# Atunci cAnd trans$erul menionat la alineatul (3# se $ace cu scutire parial pentru ambii titulari autorizai s utilizeze regimul Bn aceeai lun, titularul autorizaiei iniiale este obligat s plteasc 6aloarea drepturilor de import pentru Bntreaga lun" Articolul 144 ( # Atunci cAnd se nate o datorie 6amal pentru mr$uri de import, 6aloarea unei ast$el de datorii se stabilete pe baza elementelor de taGare corespunztoare pentru mr$urile respecti6e Bn momentul aprobrii declaraiei de plasare a mr$urilor sub regimul de admitere temporar" +u toate acestea, atunci cAnd dispoziiile articolului 3 pre6d ast$el, 6aloarea datoriei se determin pe baza elementelor de taGare adec6ate pentru mr$urile Bn cauz Bn momentul menionat la articolul 2 3" (2# Atunci cAnd, din alte raiuni decAt cele de plasare a mr$urilor sub regimul de admitere temporar cu eGonerare parial de drepturi de import, se nate o datorie 6amal 11

pentru mr$urile plasate sub regimul menionat, 6aloarea acestei datorii este egal cu di$erena dintre 6aloarea drepturilor calculate Bn con$ormitate cu alineatul ( # i a celor datorate Bn con$ormitate cu articolul 33" G. ,"!;"c7ion%!"% 5%#i8: " Ieneraliti Articolul 145 ( # 'egimul de per$ecionare pasi6 permite ca, $r a aduce atingere dispoziiilor care reglementeaz domenii speci$ice pri6ind sistemul de sc7imb de mr$uri standard pre6zut la articolele 23 0 2! sau la articolul 23, mr$urile comunitare s $ie eGportate temporar de pe teritoriul 6amal al +omunitii pentru a $i supuse unor operaiuni de per$ecionare, iar produsele rezultAnd din acele operaiuni s $ie puse Bn liber circulaie cu eGonerare parial sau total de drepturi de import" (2# ,Gportul temporar al mr$urilor comunitare atrage dup sine aplicarea drepturilor de eGport, a msurilor de politic comercial i a altor $ormaliti pre6zute pentru scoaterea mr$urilor comunitare de pe teritoriul 6amal al +omunitii" (3# 4e aplic urmtoarele de$iniii% (a# Emr$uri de eGport temporarF reprezint mr$urile plasate sub regimul de per$ecionare pasi6C (b# Eoperaiuni de per$ecionareF reprezint operaiunile menionate alineatul (2# litera (c# prima, a doua i a treia liniuC la articolul 3

(c# Eproduse compensatoareF reprezint toate produsele care rezult din operaiunile de per$ecionareC (d# Erata de randamentF reprezint cantitatea sau procentul produselor compensatoare care sunt obinute prin per$ecionarea unei cantiti determinate de mr$uri de eGport temporar" 2B Articolul 146 ( # &u pot $i plasate sub regimul de per$ecionare pasi6 mr$urile comunitare% 0 0 al cror eGport implic rambursarea sau remiterea drepturilor de import, care, anterior eGportului, au $ost puse Bn liber circulaie cu eGonerare total de drepturi de import Bn temeiul destinaiei, atAt timp cAt condiiile pentru acordarea unei ast$el de scutiri continu s se aplice, al cror eGport implic acordarea restituirilor la eGport sau pentru care se acord un 1/

alt a6antaj $inanciar decAt aceste restituiri Bn con$ormitate cu politica agricol comun pe baza eGportului mr$urilor respecti6e" (2# +u toate acestea, se pot stabili derogri de la alineatul ( # a doua liniu Bn con$ormitate cu procedura comitetului" II. Aco!d%!"% %$to!i6%7i"i Articolul 147 ( # Autorizaia de per$ecionare pasi6 se emite la cererea persoanei care se ocup de Bndeplinirea operaiunilor de per$ecionare" (2# (rin derogare de la alin" ( #, autorizaia de utilizare a regimului de per$ecionare pasi6 poate $i acordat unei alte persoane pentru mr$urile de origine comunitar Bn sensul titlului == capitolul 2 seciunea , atunci cAnd operaiunea de per$ecionare const Bn incorporarea acelor mr$uri Bn mr$uri obinute Bn a$ara +omunitii i importate ca produse compensatoare, cu condiia ca utilizarea acestui regim s $a6orizeze promo6area 6Anzrii mr$urilor de eGport $r a aduce atingere intereselor eseniale ale productorilor comunitari de produse identice sau similare cu produsele compensatoare importate" 4ituaiile i normele de aplicare a paragra$ului precedent se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 148 Autorizaia se acord numai% (a# persoanelor stabilite Bn +omunitateC (b# atunci cAnd se consider c este posibil s se stabileasc $aptul c produsele compensatoare rezult din per$ecionarea mr$urilor de eGport temporar" 4ituaiile Bn care se aplic derogri de la prezenta liter i condiiile Bn care se pot aplica ast$el de derogri se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetuluiC (c# atunci cAnd autorizaia de utilizare a regimului de per$ecionare pasi6 nu este de natur a aduce atingere Bn mod serios intereselor eseniale ale trans$ormatorilor comunitari (condiii economice#" 2B III. 0$nc7ion%!"% !"9im$&$i Articolul 149 ( # Autoritile 6amale stabilesc termenul Bn care produsele compensatoare trebuie s $ie reimportate pe teritoriul 6amal al +omunitii" ,le pot prelungi acea perioad Bn urma 1-

depunerii de ctre titularul autorizaiei a unei cereri bine argumentate" (2# Autoritile 6amale stabilesc $ie rata de randament a operaiunii $ie, atunci cAnd este necesar, modalitatea de stabilire a ratei" Articolul 150 ( # ,Gonerarea total sau parial de drepturi de import Bn con$ormitate cu art" 2 alin" ( # se acord numai cAnd produsele compensatoare sunt declarate pentru punerea Bn liber circulaie Bn numele sau Bn $a6oarea% (a# titularului autorizaiei sau (b# oricrei alte persoane stabilite Bn +omunitate cu condiia ca acea persoan s $i obinut consimmAntul titularului autorizaiei, iar condiiile autorizrii s $ie Bndeplinite" (2# ,Gonerarea total sau parial de drepturi de import pre6zut la art" 2 nu se acord atunci cAnd una dintre condiiile sau obligaiile re$eritoare la regimul de per$ecionare pasi6 nu este Bndeplinit, decAt dac se stabilete c neconcordanele nu au un e$ect semni$icati6 Bn aplicarea regimului respecti6" Articolul 151 ( # ,Gonerarea total sau parial de drepturi de import pre6zut la art" 32 se aplic prin deducerea din 6aloarea drepturilor de import aplicabile produselor compensatoare puse Bn liber circulaie a 6alorii drepturilor de import care ar $i aplicabile la aceeai dat mr$urilor de eGport temporar dac acestea ar $i importate pe teritoriul 6amal al +omunitii din ara Bn care au $ost supuse operaiunii de per$ecionare sau a ultimei operaiuni de per$ecionare" (2# 4uma de sczut Bn temeiul alineatului ( # se calculeaz pe baza cantitii i naturii mr$urilor Bn cauz, la data acceptrii declaraiei de plasare sub regimul de per$ecionare pasi6 sau pe baza altor elemente de taGare aplicabile lor la data acceptrii declaraiei pri6ind punerea Bn liber circulaie a produselor compensatoare" Daloarea mr$urilor de eGport temporar este cea luat Bn considerare pentru aceste mr$uri la stabilirea 6alorii Bn 6am a produselor compensatoare Bn con$ormitate cu art" 32 alineatul ( # litera (b# punctul (i# sau, dac 6aloarea nu poate $i ast$el stabilit, di$erena dintre 6aloarea Bn 6am a produselor compensatoare i c7eltuielile de per$ecionare stabilite prin mijloace rezonabile" +u toate acestea, 0 anumite taGe impuneri Bn con$ormitate cu procedura comitetului nu se iau Bn considerare la calcularea sumei de sczutC

1!

atunci cAnd, Bnainte de a $i plasate sub regimul de per$ecionare pasi6, mr$urile de eGport temporar au $ost puse Bn liber circulaie la o taG redus Bn 6irtutea utilizrii Bn scopuri speciale, i atAt timp cAt condiiile de acordare a taGei reduse continu s se aplice, 6aloarea deductibil este 6aloarea drepturilor de import percepute e$ecti6 la punerea Bn liber circulaie a mr$urilor"

(3# Atunci cAnd mr$urile de eGport temporar ar putea bene$icia la punerea Bn liber circulaie de o taG redus sau zero Bn 6irtutea utilizrii Bn scopuri speciale, aceast taG se ia Bn considerare cu condiia ca mr$urile s $i su$erit aceleai operaiuni ca operaiunile pre6zute pentru o ast$el de utilizare Bn ara Bn care a a6ut loc operaiunea de per$ecionare sau ultima operaiune de per$ecionare" (3# Atunci cAnd produsele compensatoare bene$iciaz de o msur tari$ar pre$erenial Bn sensul articolului 20 alineatul (3# litera (d# sau (e#, iar msura eGist pentru mr$urile care se Bncadreaz Bn aceeai clasi$icare tari$ar ca i mr$urile de eGport temporar, rata drepturilor de import de luat Bn considerare la stabilirea sumei de sczut Bn con$ormitate cu alineatul ( # este cea care s0ar aplica dac mr$urile de eGport temporar ar Bndeplini condiiile Bn care se aplic msura pre$erenial" (2# (rezentul articol nu aduce atingere aplicrii dispoziiilor adoptate sau care pot $i adoptate Bn conteGtul sc7imburilor comerciale dintre +omunitate i tere ri, care pre6d eGonerarea de drepturi de import a anumitor produse compensatoare" Articolul 152 ( # Atunci cAnd scopul operaiunii de per$ecionare este repararea mr$urilor de eGport temporar, acestea sunt puse Bn liber circulaie cu eGonerare total de drepturi de import cAnd se stabilete Bntr0o msur satis$ctoare pentru autoritile 6amale, c mr$urile au $ost reparate gratis, $ie datorit unei obligaii contractuale sau legale de garanie, $ie datorit eGistenei unui 6iciu de $abricaie" (2# Alineatul ( # nu se aplic Bn cazul Bn care s0a inut cont de starea de$ectuoas Bn momentul Bn care mr$urile Bn cauz au $ost puse Bn liber circulaie pentru prima oar" Articolul 153 Atunci cAnd scopul operaiunii de per$ecionare este repararea mr$urilor de eGport temporar i o ast$el de reparare este e$ectuat cu titlu oneros, eGonerarea parial de drepturi de import pre6zut la art" 32 se acord prin stabilirea 6alorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taGare a$erente produselor compensatoare la data acceptrii declaraiei de punere Bn liber circulaie a produselor respecti6e i luAnd Bn considerare ca 6aloare Bn 6am o 6aloare egal cu costurile de reparare, cu condiia ca aceste costuri s reprezinte singurul considerent o$erit de titularul autorizaiei i s nu $ie in$luenate de nici o legtur Bntre titular i comerciant" <M3

/0

(rin derogare de la articolul 2 , procedura comitetului poate $i $olosit pentru a determina situaiile i condiiile speci$ice Bn care mr$urile pot $i puse Bn liber circulaie Bn urma unei operaiuni de per$ecionare pasi6, Bn care costul operaiunii de per$ecionare este luat ca baz de impozitare Bn 6ederea aplicrii >ari$ului Damal al +omunitilor ,uropene" <B I'D ,"!;"c7ion%!"% 5%#i8: c$ $ti&i6%!"% #i#t"m$&$i d" #cEim d" m:!;$!i #t%nd%!d Articolul 154 ( # Jn condiiile pre6zute Bn seciunea =D care sunt aplicabile Bn plus $a de dispoziiile precedente, sistemul de sc7imb de mr$uri standard permite ca produsul importat, denumit Bn continuare Eprodus de BnlocuireF, s Bnlocuiasc un produs compensator" (2# Autoritile 6amale permit utilizarea sistemului de sc7imb de mr$uri standard atunci cAnd operaiunea de per$ecionare implic repararea altor mr$uri comunitare decAt cele care $ac obiectul politicii agrare comune sau regimurilor speci$ice aplicabile anumitor mr$uri ce rezult din trans$ormarea produselor agricole" (3# 5r a aduce atingere articolului 2!, dispoziiile aplicabile produselor compensatoare se aplic i produselor de Bnlocuire" (3# Autoritile 6amale permit, Bn condiiile pre6zute, ca produsele de Bnlocuire s $ie importate Bnainte ca mr$urile de eGport temporar s $ie reeGportate (import anticipat#" Jn cazul importului anticipat al unui produs de Bnlocuire, trebuie s se constituie o garanie care s acopere 6aloarea drepturilor de import" Articolul 155 ( # (rodusele de Bnlocuire trebuie s aib aceeai Bncadrare tari$ar, aceeai calitate comercial i aceleai caracteristici te7nice ca i mr$urile de eGport temporar dac acestea din urm au $ost supuse operaiunii de reparare menionate" (2# Atunci cAnd mr$urile de eGport temporar au $ost $olosite Bnaintea eGportrii, produsele de Bnlocuire trebuie s $i $ost i ele utilizate, neputAnd $i produse noi" Autoritile 6amale pot acorda totui derogri de la aceast regul dac produsul de Bnlocuire a $ost $urnizat gratuit datorit unei obligaii contractuale sau legale de garanie sau datorit unui 6iciu de $abricaie" Articolul 156

4c7imbul de mr$uri standard poate $i autorizat numai cAnd se poate 6eri$ica dac sunt Bndeplinite condiiile pre6zute la articolul 22" Articolul 157 ( # Jn cazul importului anticipat, mr$urile de eGport sunt eGportate temporar Bn termen de dou luni de la data acceptrii de ctre autoritile 6amale a declaraiei de punere Bn liber circulaie a produselor de Bnlocuire" (2# +u toate acestea, atunci cAnd situaii eGcepionale justi$ic acest lucru, la solicitarea persoanei interesate, autoritile 6amale pot prelungi, Bn limite rezonabile, termenul precizat la alineatul ( #" Articolul 158 Jn cazul importului anticipat i atunci cAnd se aplic art" 2 , 6aloarea deductibil se stabilete pe baza elementelor de taGare aplicabile mr$urilor de eGport temporar la data acceptrii declaraiei de plasare sub acest regim" Articolul 159 Articolul 3/ alineatul (2# i articolul 3- litera (b# nu se aplic Bn conteGtul sc7imbului de mr$uri standard" '. A&t" di#5o6i7ii Articolul 160 )ispoziiile menionate Bn cadrul per$ecionrii pasi6e au e$ect i Bn 6ederea punerii Bn aplicare a msurilor netari$are de politic comercial comun" 4eciunea 3 EC5o!t$& Articolul 161 ( # 'egimul de eGport permite mr$urilor comunitare s ias de pe teritoriul 6amal al +omunitii" ,Gportul presupune aplicarea $ormalitilor de ieire, inclusi6 a msurilor de politic comercial i, dup caz, a drepturilor de eGport" (2# +u eGcepia mr$urilor plasate sub regimul de per$ecionare pasi6 sau sub un regim de tranzit Bn temeiul articolului 13 i $r a aduce atingere articolului 13, toate mr$urile comunitare destinate eGportului sunt plasate sub regimul de eGport"

/2

(3# 9r$urile eGpediate Bn Kelgoland nu sunt considerate a $i eGporturi de pe teritoriul 6amal al +omunitii" (3# 4ituaia i condiiile Bn care mr$urile care ies de pe teritoriul 6amal al +omunitii nu $ac obiectul unei declaraii de eGport se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" (2# )eclaraia de eGport trebuie depus la biroul 6amal autorizat cu supra6eg7erea locului Bn care este stabilit eGportatorul sau Bn care mr$urile sunt ambalate sau Bncrcate pentru transportul de eGport" )erogrile se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 162 Liberul de 6am pentru eGport se acord cu condiia ca mr$urile respecti6e s ias de pe teritoriul 6amal al +omunitii Bn aceleai condiii ca atunci cAnd a $ost acceptat declaraia de eGport" 4eciunea 2 T!%n6it$& int"!n Articolul 163 ( # 'egimul de tranzit intern permite, Bn condiiile pre6zute la alineatele (2# 0 (3#, circulaia mr$urilor comunitare dintr0un punct Bntr0altul pe teritoriul 6amal al +omunitii trecAnd pe teritoriul unei tere ri $r 6reo modi$icare a statutului lor 6amal" Aceast dispoziie nu aduce atingere aplicrii articolului ! alineatul ( # litera (b#" (2# +irculaia menionat Bn alineatul ( # poate a6ea loc% (a# $ie sub regimul de tranzit comunitar intern, cu condiia ca aceast posibilitate s $ie pre6zut printr0un acord internaionalC (b# $ie Bn baza unui carnet >=' (+on6enia >='#C (c# $ie Bn baza unui carnet A>A *9 333333333333 T $olosit ca document de tranzitC (d# Bn baza 9ani$estului renan (articolul ! din +on6enia re6izuit pri6ind na6igaia pe 'in#C (e# $ie Bn baza $ormularului 302, aa cum este pre6zut Bn acordul dintre statele parte la >ratatul &ord Atlantic pri6ind statutul $orelor lor, semnat la Londra pe ! iunie !2 , ($# $ie prin pot (inclusi6 colet potal#"

/3

(3# Jn cazul menionat Bn alineatul (2# litera (a#, articolele !2, !3, !2, !1 i !/se aplic mutati# mutan"i#" (3# Jn cazurile menionate la alineatul (2# literele (b# 0 ($#, mr$urile Bi pstreaz statutul 6amal numai dac acest statut este stabilit Bn condiiile i Bn $orma recomandat prin dispoziiile adoptate Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 164 +ondiiile Bn care mr$urile comunitare pot circula, $r a $i plasate sub un regim 6amal, dintr0un punct Bn altul al teritoriului 6amal al +omunitii i, temporar, Bn a$ara teritoriului menionat $r a li se modi$ica statutul, se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 165 'egimul de tranzit comunitar intern se aplic i Bn cazul Bn care o dispoziie a +omunitii se re$er Bn mod eGpres la aplicarea acestuia" <B +A(=>OL8L 3 ALTE TI,URI +E +ESTINA.IE 'AMAL1 4eciunea -on" &i "!" Bi %nt!"5o6it" &i "!" A. G"n"!%&it:7i Articolul 166 Honele libere i antrepozitele libere $ac parte din teritoriul 6amal al +omunitii sau sunt situate pe acel teritoriu i separate de restul, Bn care% (a# mr$urile necomunitare sunt considerate, Bn aplicarea drepturilor de import i msurilor de politic comercial re$eritoare la import, ca nea$lAndu0se pe teritoriul 6amal al +omunitii, Bn msura Bn care nu sunt nici puse Bn liber circulaie sau plasate sub un alt regim 6amal, nici utilizate sau consumate Bn alte condiii decAt cele pre6zute Bn reglementrile 6amaleC (b# mr$urile comunitare pentru care eGist o ast$el de dispoziie Bn con$ormitate cu legislaia comunitar care reglementeaz domenii speci$ice bene$iciaz de msurile legate Bn mod obinuit de eGportul mr$urilor, pe baza plasrii lor Bntr0o zon liber sau un antrepozit liber"

/3

Articolul 167 ( # 4tatele membre pot desemna pri ale teritoriului 6amal al +omunitii ca zone libere sau pot autoriza Bn$iinarea unor antrepozite libere" (2# 4tatele membre determin limita geogra$ic a $iecrei zone" =ncintele care urmeaz a $i desemnate ca antrepozite libere trebuie aprobate de statele membre" <M3 (3# +u eGcepia zonelor libere desemnate Bn con$ormitate cu art" 1-a, zonele libere trebuie s $ie Bmprejmuite" 4tatele membre de$inesc punctele de intrare i ieire ale $iecrei zone libere sau antrepozit liber <B (3# +onstruirea oricrei cldiri Bntr0o zon liber necesit aprobarea prealabil a autoritilor 6amale" Articolul 168 <M3 ( # (erimetrul i punctele de intrare i ieire ale zonelor libere, cu eGcepia zonelor libere desemnate Bn con$ormitate cu articolul 1-a, i ale antrepozitelor libere sunt supuse supra6eg7erii autoritilor 6amale" <B (2# (ersoanele i mijloacele de transport care intr sau prsesc zona liber sau antrepozitul liber pot $i supuse controlului 6amal" (3# Accesul Bntr0o zon liber sau un antrepozit liber poate $i interzis persoanelor care nu o$er toate garaniile necesare respectrii dispoziiilor pre6zute Bn prezentul cod" (3# Autoritile 6amale pot 6eri$ica mr$urile care intr, prsesc sau rmAn Bn zona liber sau antrepozitul liber" (entru a $ace posibile ast$el de controale, se BnmAneaz sau este pus la dispoziia autoritilor 6amale sau a oricrei persoane desemnate Bn acest scop de ctre autoriti un eGemplar al documentului de transport, care Bnsoete mr$urile la intrare sau la ieire" Atunci cAnd se solicit asemenea controale, mr$urile trebuie puse la dispoziia autoritilor 6amale" <M3 Articolul 168a ( # Autoritile 6amale pot desemna zonele libere Bn care se e$ectueaz controalele i $ormalitile 6amale i Bn care se aplic dispoziiile re$eritoare la datoria 6amal Bn /2

con$ormitate cu regimul de antrepozit 6amal" Articolele /0, /1 i -0 nu se aplic zonelor libere ast$el desemnate" (2# >rimiterile la zonele libere din articolele 3/, 3- i 202 nu se aplic zonelor libere pre6zute Bn alineatul ( #" 2B B. ,&%#%!"% m:!;$!i&o! An 6on" &i "!" #%$ %nt!"5o6it" &i "!" Articolul 169 AtAt mr$urile comunitare cAt i cele necomunitare pot $i plasate Bn zone libere sau antrepozite libere" +u toate acestea, autoritile 6amale pot cere ca mr$urile care prezint risc sau pot s deterioreze alte mr$uri sau care, din alte moti6e, necesit condiii speciale, s $ie plasate Bn incinte dotate special pentru a le adposti" Articolul 170 ( # 5r a aduce atingere articolului 1- alineatul (3#, mr$urile care intr Bntr0o zon liber sau Bntr0un antrepozit liber nu trebuie s $ie prezentate autoritilor 6amale i nici nu necesit depunerea unei declaraii 6amale" 2M( (2# 4unt prezentate autoritilor 6amale i $ac obiectul $ormalitilor 6amale pre6zute, mr$urile care% a# sunt plasate sub regim 6amal i a cror intrare Bn zon liber sau Bn antrepozit liber duc la Bnc7eierea regimului menionat anteriorC cu toate acestea, o ast$el de prezentare nu este necesar dac Bn cadrul regimului 6amal respecti6 este admis o dispens de la obligaia de a prezenta mr$urile C au $ost plasate Bn zon liber sau Bn antrepozit liber pe baza unei decizii de acordare a unei rambursri sau a unei remiteri a drepturilor de importC bene$iciaz de msurile pre6zute la articolul 11 litera (b#C sunt introduse direct din eGteriorul teritoriului 6amal al +omunitii Bntr0o zon liber sau Bntr0un antrepozit liber"

b# c# d# <B

(3# Autoritile 6amale pot solicita ca mr$urile supuse drepturilor de eGport sau altor dispoziii de eGport s $ie semnalate ser6iciului 6amal" (3# La cererea prii interesate, autoritile 6amale atest statutul comunitar sau /1

necomunitar al mr$urilor plasate Bntr0o zon liber sau Bntr0un antrepozit liber" <B C. 0$nc7ion%!"% 6on"&o! &i "!" Bi % %nt!"5o6it"&o! &i "!" Articolul 171 ( # &u eGist nici o limit a duratei Bn care mr$urile pot rmAne Bn zonele libere i Bn antrepozitele libere" (2# (entru anumite mr$uri menionate la articolul 11 litera (b#, care sunt cuprinse Bn politica agricol comun, se pot stabili termene speciale Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 172 ( # Orice acti6itate industrial, comercial sau de ser6icii dintr0o zon liber sau antrepozit liber trebuie autorizat Bn condiiile pre6zute Bn prezentul cod" )es$urarea unor ast$el de acti6iti trebuie comunicat Bn prealabil autoritilor 6amale" (2# Autoritile 6amale pot impune anumite interdicii sau restricii asupra acti6itilor menionate Bn alineatul ( #, inAnd cont de natura mr$urilor Bn cauz sau de cerinele supra6eg7erii 6amale" (3# Autoritile 6amale pot interzice eGercitarea oricrei acti6iti Bntr0o zon liber sau antrepozit liber persoanelor care nu o$er garaniile necesare Bn con$ormitate cu dispoziiile prezentului cod" Articolul 173 (e durata cAt rmAn Bntr0o zon liber sau Bntr0un antrepozit liber, mr$urile necomunitare plasate Bn respecti6a zon liber sau antrepozit liber pot% (a# s $ie puse Bn liber circulaie Bn condiiile pre6zute de acel regim sau la art" /-C (b# s $ac obiectul $ormelor obinuite de manipulare menionate la art" 0! alin" ( #, $r autorizaieC (c# s $ie plasate sub regimul de per$ecionare acti6 Bn condiiile pre6zute de regim" +u toate acestea, operaiunile de per$ecionare e$ectuate pe teritoriul 6ec7iului port liber Kamburg, Bn zonele libere ale =nsulelor +anare, Azore, 9adeira i ale departamentelor de peste mri nu sunt supuse condiiilor economice" +u toate acestea, Bn ce pri6ete 6ec7iul port Kamburg, dac Bntr0un anumit sector economic condiiile de concuren din +omunitate sunt a$ectate ca rezultat al acestei derogri, +onsiliul, 7otrAnd cu majoritate cali$icat la propunerea +omisiei, decide //

aplicarea condiiilor economice la acti6itatea economic corespunztoare pe teritoriul 6ec7iului port liber KamburgC (d# s $ie plasate sub regim de trans$ormare sub control 6amal Bn condiiile pre6zute de acest regimC (e# s $ie plasate sub regim de admitere temporar Bn condiiile pre6zute de acest regimC ($# s $ie abandonate Bn con$ormitate cu art" -2C (g# s $ie distruse, cu condiia ca persoana interesat s $urnizeze autoritilor 6amale toate in$ormaiile pe care acestea le consider necesare" Atunci cAnd mr$urile sunt plasate sub unul din regimurile menionate la lit" (c), (d# sau (e#, statele membre pot, Bn msura Bn care este necesar s se in cont de condiiile de $uncionare i de supra6eg7ere 6amal ale zonelor libere i antrepozitelor libere, s adapteze msurile de control pre6zute" <B Articolul 174 9r$urile comunitare menionate la art" 11 lit" (b# care sunt cuprinse Bn politica agricol comun trebuie s $ac obiectul numai acelor manipulri recomandate eGpres pentru ast$el de mr$uri, Bn con$ormitate cu art" 0! alin" (2#" Ast$el de manipulri pot $i e$ectuate $r autorizaie" Articolul 175 ( # Atunci cAnd art" /3 i /3 nu se aplic, mr$urile necomunitare i cele comunitare menionate la art" 11 lit" (b# nu pot $i consumate sau utilizate Bn zonele libere sau antrepozitele libere" (2# 5r a aduce atingere dispoziiilor aplicabile rezer6elor i stocurilor, atunci cAnd regimul Bn cauz pre6ede ast$el, alin" ( # nu Bmpiedic utilizarea sau consumul de mr$uri a cror punere Bn liber circulaie sau a cror admitere temporar nu ar implica aplicarea drepturilor de import sau a msurilor de politic agricol comun sau de politic comercial" Jn aceast situaie nu este necesar nici o declaraie de punere Bn liber circulaie sau de admitere temporar" +u toate acestea, o ast$el de declaraie se solicit dac unor ast$el de mr$uri urmeaz s li se aplice un contingent sau pla$on" Articolul 176 ( # >oate persoanele care des$oar o acti6itate care implic $ie depozitarea, prelucrarea /-

sau trans$ormarea, $ie 6Anzarea sau cumprarea de mr$uri Bntr0o zon sau antrepozit liber trebuie s in e6idena operati6 a mr$urilor Bntr0o $orm aprobat de autoritile 6amale" 9r$urile sunt Bnregistrate Bn e6idena operati6 imediat ce sunt aduse la sediul persoanei respecti6e" ,6idena operati6 trebuie s dea posibilitatea autoritilor 6amale s identi$ice mr$urile i s le Bnregistreze micrile" 2M( (2# Jn cazul transbordrii mr$urilor Bn interiorul unei zone libere, Bnregistrrile care se re$er la aceast operaiune sunt puse la dispoziia autoritilor 6amale" )epozitarea de scurt durat a mr$urilor, inerent unei ast$el de transbordri, este considerat ca $cAnd parte integral din transbordare" Jn cazul Bn care mr$urile care sosesc din eGteriorul teritoriului 6amal al +omunitii sunt plasate direct Bn zona liber sau ies din zona liber pentru a prsi direct teritoriul 6amal al +omunitii, este depus o declaraie sumar Bn con$ormitate cu articolele 31a 0 31c sau -2a 0 -2d, dup caz" <B +. Sco%t"!"% m:!;$!i&o! din 6on"&" &i "!" #%$ %nt!"5o6it"&" &i "!" Articolul 177 5r a aduce atingere dispoziiilor speciale adoptate prin legislaia 6amal care reglementeaz domenii speci$ice, mr$urile care ies dintr0o zon liber sau un antrepozit liber pot $i% 0 0 eGportate sau reeGportate de pe teritoriul 6amal al +omunitii sau introduse Bntr0o alt parte a teritoriului 6amal al +omunitii"

)ispoziiile titlului ===, cu eGcepia art" 3- 0 23 atunci cAnd este 6orba de mr$uri comunitare, se aplic mr$urilor introduse Bn alte pri ale teritoriului respecti6, cu eGcepia cazurilor Bn care mr$urile prsesc acea zon pe cale maritim sau pe cale aerului $r a $i $ost plasate sub un regim 6amal de tranzit sau de alt tip" Articolul 178 ( # Atunci cAnd se nate o datorie 6amal pentru mr$uri necomunitare, iar 6aloarea Bn 6am a unor ast$el de mr$uri se bazeaz pe preul e$ecti6 pltit sau de pltit care include c7eltuielile de antrepozitare sau de conser6are a mr$urilor pe durata rmAnerii lor Bn zona liber sau antrepozitul liber, ast$el de c7eltuieli nu sunt incluse Bn 6aloarea Bn 6am dac ele sunt indicate separat de preul e$ecti6 pltit sau de pltit pentru mr$uri" (2# Atunci cAnd mr$urile respecti6e au $ost supuse, Bntr0o zon liber sau antrepozit /!

liber, uneia dintre manipulrile obinuite Bn sensul art" 0! alin" ( #, natura mr$urilor, 6aloarea Bn 6am i cantitatea de luat Bn considerare la stabilirea 6alorii drepturilor de import sunt cele care, la cererea declarantului i Bn msura Bn care ast$el de manipulri au $cut obiectul unei autorizaii acordate Bn con$ormitate cu alin" (3# din articolul menionat, ar trebui luate Bn considerare pentru aceste mr$uri Bn momentul pre6zut la art" 2 3, dac nu ar $i $ost supuse unor ast$el de manipulri" +u toate acestea, se pot stabili derogri de la aceast dispoziie Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 179 ( # 9r$urilor comunitare menionate la art" 11 lit" (b# care sunt cuprinse Bn politica agricol comun i care sunt plasate Bntr0o zon liber sau antrepozit liber li se atribuie o destinaie pre6zut de reglementrile care le acord, pe baza plasrii lor Bntr0o zon liber sau antrepozit liber, bene$iciul msurilor care se aplic Bn mod obinuit eGportului unor ast$el de mr$uri" (2# Jn cazul Bn care asemenea mr$uri sunt reintroduse Bntr0o alt parte a teritoriului 6amal al +omunitii sau dac nu s0a $cut nici o solicitare pentru a li se atribui o destinaie pre6zut la alin" ( # pAn la eGpirarea termenului stabilit Bn con$ormitate cu art" / alin" (2#, autoritile 6amale iau msurile pre6zute de legislaia rele6ant care reglementeaz domeniile speci$ice cu pri6ire la nerespectarea destinaiei pre6zute" Articolul 180 ( # Atunci cAnd mr$urile sunt introduse sau reintroduse Bntr0o alt parte a teritoriului 6amal al +omunitii sau sunt plasate sub un regim 6amal, certi$icatul menionat la art" /0 alin" (3# poate $i utilizat ca do6ad a statutului comunitar sau necomunitar al unor ast$el de mr$uri" (2# Atunci cAnd nu se do6edete cu certi$icatul sau alte mijloace c mr$urile au statut comunitar sau necomunitar, mr$urile pot $i considerate% 0 0 mr$uri comunitare, Bn scopul aplicrii drepturilor de eGport i certi$icatelor de eGport sau a msurilor pre6zute pentru eGport Bn cadrul politicii comercialeC mr$uri necomunitare, Bn toate celelalte cazuri"

2M( Articolul 181 Autoritile 6amale 6eri$ic dac sunt respectate dispoziiile pri6ind eGportul, per$ecionare pasi6, reeGportul, regimurile suspensi6e sau tranzitul intern, precum i dispoziiile titlului D, Bn cazul Bn care mr$urile urmeaz s prseasc teritoriul 6amal al +omunitii, plecAnd dintr0o zon liber sau dintr0un antrepozit liber" <B 4eciunea 2

-0

R""C5o!t%!"%F di#t!$9"!"% Bi % %ndon%!"% Articolul 182 ( # 9r$urile necomunitare pot $i% 0 0 0 reeGportate de pe teritoriul 6amal al +omunitiiC distruseC abandonate Bn $a6oarea bugetului statului atunci cAnd legislaia cuprinde dispoziii Bn acest sens"

(2# 'eeGportarea implic, dup caz, aplicarea $ormalitilor pre6zute pentru ieirea mr$urilor, inclusi6 msuri de politic comercial" 4ituaiile Bn care mr$urile necomunitare pot $i plasate sub un regim suspensi6 Bn scopul neaplicrii msurilor de politic comercial la eGport pot $i stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetului" (3# * M1 +u eGcepia situaiilor determinate Bn con$ormitate cu procedura comitetului, * M( 3333333333333 Tdistrugerea trebuie s $ac obiectul unei noti$icri prealabile a autoritilor 6amale T" Autoritile 6amale interzic reeGportarea dac $ormalitile sau msurile menionate la alineatul (2# primul paragra$ pre6d acest lucru" +And mr$urile plasate sub un regim 6amal economic pe teritoriul 6amal al +omunitii sunt destinate reeGportului, se depune o declaraie 6amal de eGport Bn sensul articolelor 2! 0 /-" Jn ast$el de cazuri, se aplic articolul 1 alineatele (3# i (2#" Abandonarea se e$ectueaz Bn con$ormitate cu dispoziiile naionale" (3# )istrugerea sau abandonarea nu presupune nici o c7eltuial de la bugetul statului" (2# Oricror deeuri sau resturi care rezult din distrugere li se atribuie una din destinaiile pre6zute de 6am pentru mr$urile necomunitare" Acestea rmAn sub supra6eg7ere 6amal pAn Bn momentul pre6zut articolul 3/ alineatul (2#" >=>L8L D M1R0URI CARE ,1R1SESC TERITORIUL 'AMAL AL COMUNIT1.II <M( Articolul 182a ( # 9r$urile care prsesc teritoriul 6amal al +omunitii, cu eGcepia mr$urilor aduse cu mijloace de transport care doar tranziteaz, $r intrerupere, apele teritoriale la

sau spaiul aerian al teritoriului 6amal, $ac obiectul $ie al unei declaraii 6amale, $ie, in cazul in care nu este cerut o declaraie 6amal, al unei declaraii sumare" (2# (rocedura comitetului se aplic pentru a stabili% 0 termenul Bn care este depus declaraia 6amal sau declaraia sumar la biroul 6amal de eGport inainte ca mr$urile s prseasc teritoriul 6amal al +omunitiiC ; regulile de derogare de la termenul pre6zut la prima liniu i de modi$icare a acestuiaC ; condiiile in care obligaia de a depune o declaraie sumar poate $ace obiectul unei derogri sau al unei modi$icari i ; cazurile i condiiile in care mr$urile care prsesc teritoriul +omunitii nu $ac obiectul unei declaraii 6amale sau al unei declaraii sumare, in con$ormitate cu circumstane deosebite, in $uncie de anumite tipuri de transport de mr$uri, de moduri de transport sau de ageni economici, sau in temeiul unor acorduri internaionale care pre6d dispoziii speci$ice in ceea ce pri6ete sigurana" Articolul 182% ( # =n cazul in care mr$urile care prsesc teritoriul 6amal al +omunitii au primit o destinaie 6amal pentru care eGista obligati6itatea unei declaraii 6amale in con$ormitate cu legislaia 6amala, aceasta declaraie este depus la biroul 6amal inainte ca mr$urile s prseasca teritoriul 6amal al +omunitii" (2# =n cazul in care biroul 6amal de eGport este di$erit de biroul 6amal de ieire, biroul 6amal de eGport comunic de indat biroului 6amal de ieire sau pune la dispoziia acestuia, prin intermediul unui procedeu in$ormatic, in$ormaiile necesare" (3# )eclaraia 6amal conine cel puin in$ormaiile necesare unei declaraii sumare pre6zute la articolul -2d alineatul ( #" (3# =n cazul in care declaraia 6amal este intocmit alt$el decAt prin $olosirea unui procedeu in$ormatic, autoritile 6amale supun in$ormaiile pe care aceasta le conine unui ni6el de gestionare a riscurilor ec7i6alent cu cel care este aplicat declaraiilor 6amale intocmite prin $olosirea unui procedeu in$ormatic" Articolul 182c ( # =n cazul in care mr$urile care prsesc teritoriul 6amal al +omunitii nu au primit o destinaie 6amal pentru care eGista obligati6itatea unei declaraii 6amale, o declaraie sumar este depus la biroul 6amal de ieire inainte ca mr$urile s prseasc teritoriul 6amal al +omunitii" (2# Autoritile 6amale pot permite ca declaraia sumar s $ie depus intr0un alt birou 6amal, cu condiia ca acest birou s comunice de Bndat biroului 6amal de ieire sau s -2

pun la dispoziia acestuia, prin intermediul unui procedeu in$ormatic, in$ormaiile necesare" (3# Autoritile 6amale pot accepta ca, in locul acestei proceduri, agentul economic s adreseze administraiei 6amale o noti$icare i s Bi permit consultarea in$ormaiilor menionate Bn declaraia sumar care se a$l in sistemul computerizat al acestuia" Articolul 182" ( # (rocedura comitetului este $olosit pentru stabilirea 6olumului comun de in$ormaii pe care s il conin declaraia sumar i sub ce $ormC aceste date includ in$ormaiile necesare pentru a incepe analiza riscurilor i pentru a pune corect Bn aplicare controalele 6amale, care au ca principal scop sigurana i securitatea, dac este cazul, in con$ormitate cu standardele internaionale i practicile comerciale" (2# )eclaraia sumar este intocmit prin $olosirea unui procedeu in$ormatic" ,ste, de asemenea, posibil utilizarea documentelor comerciale, portuare sau de transport, cu condiia ca acestea s conin in$ormaiile necesare" =n circumstante eGcepionale, autoritile 6amale pot accepta declaraii sumare intocmite in scris, pe suport de 7Artie, cu condiia s aplice un ni6el de gestionare a riscurilor ec7i6alent cu cel care este aplicat declaraiilor sumare intocmite prin $olosirea unui procedeu in$ormatic" (3# )eclaraia sumar poate $i depus de ctre% (a# persoana care scoate mr$urile sau care se ocup de transportul acestora Bn a$ara teritoriului 6amal al +omunitii sau (b# orice persoana care este Bn msur s prezinte sau s determine prezentarea mr$urilor in cauz autoritilor 6amale competente sau (c# un reprezentant al persoanei pre6zute la litera (a# sau (b#" (3# (ersoana pre6azut la alineatul (3# este autorizat, la cerere, s modi$ice una sau mai multe date din declaraia sumar dup depunerea acesteia" +u toate acestea, nu este posibil nici o modi$icare dup ce autoritile 6amale% (a# au in$ormat persoana care a depus declaraia sumar de intenia de a eGamina mar$urile sau (b# au constatat ineGactitatea datelor in cauz sau (c# au autorizat con$iscarea mr$urilor <B Articolul 183 9r$urile care prsesc teritoriul 6amal al +omunitii sunt supuse supra6eg7erii 6amale" ,le pot $i supuse controalelor autoritilor 6amale Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare" ,le prsesc teritoriul menionat $olosind, atunci cAnd este cazul, traseul stabilit -3

de autoritile 6amale i Bn con$ormitate cu normele pre6zute de aceste autoriti" >=>L8L D= O,ERA.IUNI ,RI'ILEGIATE +A(=>OL8L SCUTIRI +E +RE,TURI 'AMALE Articolul 184 +onsiliul, 7otrAnd cu majoritate cali$icat la propunerea +omisiei, stabilete cazurile Bn care, datorit unor Bmprejurri speciale, sunt scutite de drepturile de import sau de eGport mr$urile care sunt puse Bn liber circulaie sau sunt eGportate" +A(=>OL8L 2 M1R0URI REINTRO+USE Articolul 185 ( # 9r$urile comunitare care, dup ce au $ost eGportate, sunt reintroduse pe teritoriul 6amal al +omunitii i puse Bn liber circulaie Bn decursul unui termen de trei ani sunt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei interesate" +u toate acestea% 0 0 termenul de trei ani poate $i depit pentru a lua Bn considerare Bmprejurrile specialeC atunci cAnd, Bnaintea eGportrii lor de pe teritoriul 6amal al +omunitii, mr$urile reintroduse sunt puse Bn liber circulaie cu drepturi de import reduse sau zero datorit utilizrii lor Bn scopuri speciale, se acord scutirea de drepturi Bn con$ormitate cu alin" ( # numai dac ele urmeaz s $ie reimportate Bn acelai scop" Atunci cAnd scopul pentru care mr$urile respecti6e urmeaz s $ie importate nu mai este acelai, 6aloarea drepturilor de import a$erente lor se reduce cu oricare 6aloare Bncasat la prima punere Bn liber circulaie a mr$urilor" Jn cazul Bn care cea de0a doua 6aloare o depete pe cea Bncasat la punerea Bn libera circulaie a mr$urilor reintroduse, nu se acord nici o rambursare" (2# 4cutirea de drepturi de import pre6zut la alin" ( # nu se acord Bn cazul% a# mr$urilor eGportate de pe teritoriul 6amal al +omunitii Bn regim de per$ecionare pasi6 numai dac acele mr$uri rmAn Bn aceeai stare Bn care au $ost eGportateC b# mr$urilor care au $cut obiectul unei msuri a +omunitii ce a implicat eGportarea lor

-3

Bn ri tere" Jmprejurrile i condiiile Bn care se poate renuna la aceast cerin se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 186 ,Gonerarea de drepturi de import pre6zut la art" -2 se acord numai dac mr$urile sunt reimportate Bn aceeai stare Bn care au $ost eGportate" Jmprejurrile i condiiile Bn care se poate renuna la aceast cerin se stabilesc Bn con$ormitate cu procedura comitetului" Articolul 187 Articolele -2 i -1 se aplic mutati# mutan"i# produselor compensatoare iniial eGportate sau reeGportate ca urmarea a unui regim de per$ecionare acti6" Daloarea drepturilor de import legal datorate se stabilete pe baza normelor aplicabile Bn cazul regimului de per$ecionare acti6, data reeGportului $iind considerat ca data punerii Bn liber circulaie" +A(=>OL8L 3 ,RO+USE +E ,ESCUIT MARITIM /I ALTE ,RO+USE OB.INUTE +IN MARE Articolul 188 5r a aduce atingere articolului 23 alineatul ( # litera ($#, sunt eGonerate de drepturi de import Bn momentul punerii Bn liber circulaie% (a# produsele de pescuit maritim i alte produse obinute din marea teritorial a unei ri tere cu ajutorul na6elor Bnmatriculate sau Bnregistrate Bntr0un stat membru i care arboreaz pa6ilionul statului respecti6C (b# produsele obinute din produsele menionate la lit" (a# la bordul na6elor0$abric care Bndeplinesc condiiile pre6zute la litera menionat" >=>L8L D== +ATORIA 'AMAL1 +A(=>OL8L GARAN.IA ,ENTRU ,LATA UNEI +ATORII 'AMALE

-2

Articolul 189 ( # Atunci cAnd, Bn con$ormitate cu reglementrile 6amale, autoritile 6amale solicit constituirea unei garanii pentru a asigura plata unei datorii 6amale, o ast$el de garanie trebuie s $ie constituit de debitor sau de potenialul debitor" (2# Autoritile 6amale solicit o singur garanie pentru o datorie 6amal" Atunci cAnd garania se constituie Bn cadrul unui regim 6amal care poate $i utilizat pentru anumite mr$uri Bn mai multe state membre, garania respecti6 este 6alabil, aa cum se pre6ede Bn dispoziiile adoptate prin procedura comitetului, Bn statele membre respecti6e" (3# Autoritile 6amale pot autoriza constituirea garaniei de ctre o alt persoan decAt cea de la care este solicitat" (3# Atunci cAnd debitorul sau potenialul debitor este o autoritate public, nu i se solicit nici o garanie" (2# Autoritile 6amale pot renuna la solicitarea constituirii unei garanii atunci cAnd 6aloarea care trebuie garantat nu depete 200 ,+8" Articolul 190 ( # Atunci cAnd legislaia 6amal pre6ede constituirea garaniei $acultati6e, o ast$el de solicitare a garaniei este lsat la latitudinea autoritilor 6amale atAt timp cAt acestea consider c nu este sigur c datoria 6amal care a luat sau poate lua natere se ac7it Bn termenul pre6zut" Atunci cAnd garania menionat Bn paragra$ul precedent nu este solicitat, autoritile 6amale pot cere totui de la persoana menionat la art" -! alin" ( # un angajament de a respecta obligaiile pe care aceast persoan este inut s le Bndeplineasc din punct de 6edere legal" (2# Iarania menionat la alin" ( # primul paragra$ este solicitat% 0 0 Bn momentul aplicrii reglementrilor care solicit constituirea unei asemenea garanii sau Bn orice moment ulterior atunci cAnd autoritile 6amale consider c nu este sigur c datoria 6amal care a luat sau poate lua natere se 6a ac7ita Bn termenul pre6zut" Articolul 191 La cererea persoanei menionate la art" -! alin" ( # sau (3#, autoritile 6amale permit constituirea unei garanii globale, care s acopere dou sau mai multe operaiuni pentru

-1

care a luat sau poate lua natere o datorie 6amal" Articolul 192 <M2 ( # Atunci cAnd potri6it legislaiei 6amale constituirea unei garanii este obligatorie i sub rezer6a dispoziiilor speci$ice pre6zute pentru tranzit Bn con$ormitate cu procedura comitetului, autoritile 6amale stabilesc 6aloarea garaniei la un ni6el egal cu% <B 0 0 6aloarea eGact a datoriei 6amale sau datoriilor respecti6e atunci cAnd 6aloarea poate $i stabilit cu certitudine Bn momentul solicitrii garaniei, Bn alte cazuri 6aloarea maGim, aa cum a $ost estimat de autoritile 6amale, a datoriei sau datoriilor 6amale care au luat sau pot lua natere"

Atunci cAnd se constituie o garanie global pentru datorii 6amale a cror 6aloare se poate modi$ica Bn timp, 6aloarea unei ast$el de garanii este stabilit la un ni6el care s permit acoperirea Bn orice moment a datoriei 6amale respecti6e" (2# Atunci cAnd, potri6it legislaiei 6amale, constituirea unei garanii este $acultati6 i autoritile 6amale solicit constituirea acesteia, 6aloarea garaniei este stabilit de autoritile respecti6e Bn aa $el BncAt s nu depeasc ni6elul pre6zut la alin" ( #" (3# Jmprejurrile i condiiile Bn care poate $i constituit o garanie $or$etar sunt stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetului" <B Articolul 193 O garanie se poate constitui% 0 0 $ie prin depozit Bn numerar, $ie printr0o cauiune" Articolul 194 ( # )epozitele Bn numerar se constituie Bn moneda statului membru Bn care se solicit garania" 4e consider ec7i6alentele unui depozit% 0 remiterea unui cec a crui Bncasare este garantat de instituia asupra creia este tras, Bn orice modalitate acceptat de autoritile 6amale, -/

remiterea oricrui alt instrument recunoscut ca mijloc de plat de ctre aceste autoriti"

(2# Iarania sub $orma unui depozit Bn numerar sau a unei pli considerate ec7i6alent cu un depozit Bn numerar se constituie Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare Bn statul membru Bn care este solicitat garania" Articolul 195 Iarantul se angajeaz Bn scris s plteasc solidar cu debitorul suma garantat a datoriei 6amale care de6ine eGigibil" Iarantul este o ter persoan stabilit Bn +omunitate i aprobat de autoritile 6amale ale statului membru" Autoritile 6amale pot re$uza s accepte cauiunea cAnd aceasta din urm nu con$er sigurana ac7itrii datoriei 6amale Bn termenul pre6zut" Articolul 196 (ersoana inut obligat s constituie garania are libertatea de a alege Bntre modalitile de constituire a acesteia pre6zute la art" !3" +u toate acestea, autoritile 6amale pot re$uza s accepte tipul de garanie propus atunci cAnd acesta este incompatibil cu buna $uncionarea a regimului 6amal respecti6" Acelai lucru este 6alabil Bn pri6ina garaniei propuse" Autoritile 6amale pot solicita ca tipul de garanie ales s $ie meninut pentru o perioad de timp determinat" Articolul 197 ( # Atunci cAnd normele adoptate Bn con$ormitate cu procedura comitetului pre6d ast$el, autoritile 6amale pot accepta alte tipuri de garanii decAt cele menionate la art" !3 Bn cazul Bn care se $urnizeaz o asigurare ec7i6alent c datoria 6amal 6a $i ac7itat" Autoritile 6amale re$uz garania propus de debitorul 6amal atunci cAnd ele nu consider c o ast$el de garanie asigur plata datoriei 6amale" (2# Jn con$ormitate cu rezer6a menionat la alin" ( # al doilea paragra$, autoritile 6amale pot accepta un depozit Bn numerar $r a $i Bndeplinite condiiile pre6zute la art" !3 alin" ( #" Articolul 198 Atunci cAnd autoritile 6amale constat c garania constituit nu asigur plata datoriei 6amale Bn termenul pre6zut sau c aceasta nu mai este sigur sau su$icient pentru

--

asigurarea plii, ele solicit persoanei menionate la art" -! alin" ( #, la alegerea sa, s constituie o garanie suplimentar sau s Bnlocuiasc garania iniial cu o garanie nou" <B Articolul 199 ( # Iarania nu se elibereaz pAn Bn momentul Bn care datoria 6amal pentru care a $ost constituit nu se stinge sau nu mai poate lua natere" Odat ce datoria 6amal se stinge sau nu mai poate lua natere, se elibereaz garania" (2# Odat ce datoria 6amal a $ost stins parial sau poate lua natere numai cu pri6ire la o parte a 6alorii care a $ost garantat, o parte a garaniei este eliberat, la cererea persoanei interesate, numai dac 6aloarea Bn cauz justi$ic o ast$el de aciune" Articolul 200 Atunci cAnd este necesar, se adopt derogri de la dispoziiile cuprinse Bn prezentul capitol, Bn con$ormitate cu procedura comitetului, pentru a se ine cont de con6eniile internaionale" +A(=>OL8L 2 NASTEREA +ATORIEI 'AMALE Articolul 201 ( # O datorie 6amal la import poate s ia natere prin% (a# punerea Bn liber circulaie a mr$urilor supuse drepturilor de import sau (b# plasarea unor ast$el de mr$uri sub regimul de admitere temporar cu eGonerare parial de drepturi de import" (2# O datorie 6amal se nate Bn momentul acceptrii declaraiei 6amale Bn cauz" (3# )ebitorul 6amal este declarantul" Jn situaia unei reprezentri indirecte, persoana Bn numele creia se $ace declaraia 6amal este, de asemenea, debitor 6amal" Atunci cAnd se Bntocmete o declaraie 6amal pri6ind unul din regimurile menionate la alin" ( # pe baza in$ormaiilor care conduc la $aptul c toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au $ost Bncasate, persoanele care au o$erit in$ormaiile necesare la Bntocmirea declaraiei i care tiau sau care a $i trebuit s tie Bn mod normal c aceste in$ormaii erau $alse pot $i considerate, de asemenea, debitori 6amali Bn con$ormitate cu dispoziiile naionale Bn 6igoare"

-!

2B Articolul 202 ( # O datorie 6amal la import poate s ia natere prin% (a# introducerea ilegal pe teritoriul 6amal al +omunitii a mr$urilor supuse drepturilor de import sau (b# introducerea ilegal Bntr0o alt parte pe acel teritoriu a unor ast$el de mr$uri amplasate Bntr0o zon liber sau antrepozit liber" Jn sensul prezentului articol, introducerea ilegal reprezint orice introducere care Bncalc dispoziiile art" 3- 0 3 i art" // a doua liniu" (2# )atoria 6amal se nate Bn momentul Bn care mr$urile sunt introduse ilegal" (3# )ebitorii 6amali sunt% 0 0 0 persoana care introduce ilegal ast$el de mr$uri, orice persoan care a participat la introducerea ilegal a mr$urilor i care tia sau ar $i trebuit s tie Bn mod normal c o ast$el de introducere este ilegal, orice persoan care a dobAndit sau deinut mr$urile Bn cauz i care tia sau ar $i trebuit s tie, Bn mod normal, Bn momentul ac7iziionrii sau primirii mr$urilor, c ele au $ost introduse ilegal" Articolul 203 ( # O datorie 6amal la import ia natere prin% 0 sustragerea de sub supra6eg7erea 6amal a mr$urilor supuse drepturilor de import"

(2# )atoria 6amal ia natere Bn momentul sustragerii mr$urilor de sub supra6eg7erea 6amal" (3# )ebitorii 6amali sunt% 0 0 0 persoana care a sustras mr$urile de sub supra6eg7ere 6amal, orice persoan care a participat la o ast$el de aciune i care tia sau ar $i trebuit s tie Bn mod normal c mr$urile au $ost sustrase de sub supra6eg7ere 6amal, orice persoan care a dobAndit sau deinut mr$urile Bn cauz i care tia sau ar $i trebuit s tie, Bn mod normal, Bn momentul cumprrii sau primirii mr$urilor, c ele au $ost sustrase de sub supra6eg7ere 6amal i

!0

dup caz, persoana care trebuie s eGecute obligaiile care rezult din depozitarea temporar a mr$urilor sau din utilizarea regimului 6amal sub care sunt plasate acele mr$uri" Articolul 204

( # O datorie 6amal la import ia natere prin% (a# &eeGecutarea uneia dintre obligaiile care rezult, Bn pri6ina mr$urilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor temporar sau din utilizarea regimului 6amal sub care sunt plasate sau (b# nerespectarea unei condiii care reglementeaz plasarea mr$urilor sub regimul respecti6 sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import inAnd seama de destinaia mr$urilor, Bn alte cazuri decAt cele menionate la art" 203 doar dac nu se stabilete c acele omisiuni nu au un e$ect semni$icati6 asupra utilizrii corecte a regimului de depozitare temporar sau a regimului 6amal Bn cauz" (2# )atoria 6amal ia natere $ie Bn momentul Bn care obligaia a crei neeGecutare genereaz datorii 6amale Bnceteaz a mai $i Bndeplinit, $ie Bn momentul Bn care mr$urile sunt plasate sub regimul 6amal Bn cauz, atunci cAnd se stabilete ulterior c o condiie care reglementeaz plasarea mr$urilor sub regimul respecti6 sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import inAnd seama de destinaia mr$urilor nu a $ost Bndeplinit Bn $apt" (3# )ebitorul 6amal este persoana creia i se solicit, Bn $uncie de Bmprejurri, $ie eGecutarea obligaiilor aprute, Bn pri6ina mr$urilor supuse drepturilor de import, Bn urma depozitrii lor temporare sau a utilizrii regimului 6amal sub care au $ost plasate, $ie respectarea condiiilor care reglementeaz plasarea mr$urilor sub acel regim" <B Articolul 205 ( # O datorie 6amal la import ia natere prin% 0 consumul sau utilizarea, Bntr0o zon liber sau antrepozit liber, a mr$urilor supuse drepturilor de import, Bn alte condiii decAt cele pre6zute Bn legislaia Bn 6igoare"

Atunci cAnd mr$urile dispar i cAnd dispariia lor nu poate $i justi$icat Bntr0o manier satis$ctoare pentru autoritile 6amale, autoritile 6amale respecti6e pot considera mr$urile ca $iind consumate sau utilizate Bn zona liber sau antrepozitul liber" (2# )atoria 6amal ia natere Bn momentul Bn care mr$urile sunt consumate sau sunt utilizate mai BntAi Bn alte condiii decAt cele pre6zute de legislaia Bn 6igoare" !

(3# )ebitorul 6amal este persoana care a consumat sau utilizat mr$urile i orice persoan care a participat la aceast consumare sau utilizare i care tia sau ar $i trebuit s tie Bn mod normal c mr$urile au $ost consumate sau utilizate Bn alte condiii decAt cele pre6zute de legislaia Bn 6igoare" Atunci cAnd autoritile 6amale consider mr$urile care au disprut ca $iind consumate sau utilizate Bntr0o zon liber sau antrepozit liber i nu este posibil aplicarea alineatului precedent, persoana obligat la plata datoriei 6amale este ultima persoan cunoscut de aceste autoriti ca $iind Bn posesia mr$urilor" Articolul 206 ( # (rin derogare de la art" 202 i 203 alin" ( # lit" (a#, se consider c nu a luat natere nici o datorie 6amal la import pentru anumite mr$uri, atunci cAnd persoana interesat $ace do6ada c neBndeplinirea obligaiilor ce rezult din% 0 0 0 dispoziiile art" 3- 0 3 i art" // a doua liniu sau pstrarea mr$urilor respecti6e Bn depozit temporar sau utilizarea regimului 6amal sub care au $ost plasate mr$urile,

este urmare a distrugerii totale ori a pierderii irecuperabile a mr$urilor respecti6e, pentru o cauz ce ine de natura mr$urilor sau cazul $ortuit ori de $or major sau ca o consecin a autorizrii de ctre autoritile 6amale" Jn sensul prezentului alineat, mr$urile sunt pierdute iremediabil cAnd de6in de neutilizat de ctre orice persoan" (2# Jn acelai mod, se consider c nu a luat natere nici o datorie 6amal la import pentru mr$urile puse Bn liber circulaie la o rat redus sau zero a drepturilor de import inAnd seama de destinaia lor special, cAnd ast$el de mr$uri sunt eGportate sau reeGportate cu autorizarea autoritilor 6amale" Articolul 207 Atunci cAnd, Bn con$ormitate cu art" 201 alin" ( #, se consider c nu a luat natere nici o datorie 6amal pentru mr$urile puse Bn liber circulaie la o rat redus sau zero a drepturilor de import inAnd seama de utilizarea lor Bn scopuri speciale, orice resturi sau deeuri care rezult dintr0o ast$el de distrugere se consider a $i mr$uri necomunitare" Articolul 208 Atunci cAnd, Bn con$ormitate cu art" 203 sau 203 se nate o datorie 6amal pentru mr$urile puse Bn liber circulaie la o rat redus sau zero a drepturilor de import inAnd

!2

seama de destinaia lor, 6aloarea ac7itat cAnd mr$urile au $ost puse Bn liber circulaie se deduce din 6aloarea datoriei 6amale" Aceast dispoziie se aplic mutati# mutan"i# atunci cAnd ia natere o datorie 6amal pentru deeurile sau resturile ce au rezultat din distrugerea unor ast$el de mr$uri" Articolul 209 ( # O datorie 6amal la eGport ia natere prin% 0 eGportul mr$urilor supuse drepturilor de eGport de pe teritoriul 6amal al +omunitii, incluse Bntr0o declaraie 6amal"

(2# )atoria 6amal ia natere Bn momentul Bn care este acceptat declaraia 6amal" (3# )ebitorul 6amal este declarantul" Jn situaia reprezentrii indirecte, persoana Bn numele creia se $ace declaraia este considerat, de asemenea, debitor 6amal" Articolul 210 ( # O datorie 6amal la eGport ia natere prin% 0 scoaterea mr$urilor supuse drepturilor de eGport de pe teritoriul 6amal al +omunitii $r declaraie 6amal"

(2# )atoria 6amal ia natere Bn momentul Bn care mr$urile menionate prsesc e$ecti6 teritoriul respecti6" (3# )ebitorul 6amal este% 0 0 persoana care a scos mr$urile i orice persoan care a participat la o ast$el de aciune i care cunotea sau ar $i trebuit s cunoasc, Bn mod normal, $aptul c nu s0a depus o declaraie 6amal, dar ar $i trebuit s $ie depus" Articolul 211 ( # O datorie 6amal la eGport ia natere prin% 0 neBndeplinirea condiiilor Bn care a $ost permis ieirea mr$urilor din teritoriul 6amal al +omunitii cu scutire total sau parial de drepturi de eGport"

(2# )atoria ia natere la data la care mr$urile ajung la o destinaie di$erit de cea pentru care li s0a permis s prseasc teritoriul 6amal al +omunitii cu eGonerare total sau parial de drepturi de eGport sau, dac autoritile 6amale nu pot determina aceast dat, la eGpirarea termenului stabilit pentru a se $ace do6ada Bndeplinirii condiiilor care au

!3

Bndreptit o ast$el de scutire" (3# )ebitorul 6amal este declarantul" Jn cazul unei reprezentri indirecte, persoana Bn numele creia este $cut declaraia este, de asemenea, debitor" Articolul 212 )atoria 6amal menionat la art" 20 0202 i 20!02 ia natere c7iar dac se re$er la mr$uri care $ac obiectul msurilor de interdicie sau restricie la import sau eGport de orice $el" +u toate acestea, nu ia natere nici o datorie 6amal la introducerea ilegal pe teritoriul 6amal al +omunitii a banilor $ali sau a substanelor narcotice i psi7otrope care nu intr Bn circuitul economic strict supra6eg7eat de ctre autoritile competente pentru a $i $olosite Bn scopuri medicale i tiini$ice" Jn 6ederea respectrii legislaiei penale aplicabile in$raciunilor 6amale, datoria 6amal ia natere totui Bn cazul Bn care, Bn con$ormitate cu dreptul penal al unui stat membru, pe baza datoriilor 6amale se stabilesc sanciuni sau atunci cAnd eGistena unei datorii 6amale se constituie ca baz pentru Bnceperea urmririi penale" <M3 Articolul 212 a Atunci cAnd legislaia 6amal pre6ede un tratament tari$ar $a6orabil mr$urilor Bn temeiul naturii sau destinaiei lor speciale, o scutire sau o eGonerare total sau parial de drepturi de import sau de eGport Bn temeiul art" 2 , -2, 32 sau -30 -/, acest tratament tari$ar $a6orabil, aceast scutire sau aceast eGonerare se aplic i Bn cazurile Bn care a luat natere o datorie 6amal Bn temeiul art" 2020202, 2 0 sau 2 , numai cAnd comportamentul persoanei interesate nu implic mane6re dolozi6e sau neglijen mani$est i $ace do6ada c au $ost Bndeplinite celelalte condiii de aplicare a tratamentului $a6orabil, a scutirii sau eGonerrii" <B Articolul 213 Atunci cAnd mai multe persoane sunt obligate s plteasc aceeai datorie, acestea sunt obligate s plteasc Bn solidar acea datorie" Articolul 214 ( # Jn absena dispoziiilor contrare pre6zute Bn prezentul cod i $r a aduce atingere alin" (2#, 6aloarea drepturilor de import sau eGport aplicabile mr$urilor se determin pe baza regulilor de e6aluare adec6ate pentru respecti6ele mr$uri la data naterii datoriei 6amale a$erente" (2# Atunci cAnd nu este posibil stabilirea precis a datei la care a luat natere datoria !3

6amal, data a6ut Bn 6edere la stabilirea regulilor de e6aluare adec6ate pentru respecti6ele mr$uri este aceea la care autoritile 6amale decid c mr$urile Bndeplinesc condiiile Bn care ia natere o datorie 6amal" +u toate acestea, atunci cAnd autoritile 6amale dein in$ormaii pe baza crora pot stabili c datoria 6amal a luat natere Bnainte de a se lua acea decizie, 6aloarea drepturilor de import sau eGport pentru mr$urile Bn cauz se stabilete pe baza regulilor de e6aluare adec6ate Bn termenul cel mai scurt posibil Bn care se poate stabili eGistena datoriei 6amale rezultate din situaia respecti6 pe baza in$ormaiilor disponibile" (3# Jn situaiile i condiiile de$inite de dispoziiile adoptate Bn cadrul procedurii comitetului, se aplic dobAnzi compensatorii pentru a Bmpiedica obinerea unor a6antaje $inanciare prin reportarea datei la care datoria 6amal a luat natere sau a $ost Bnscris Bn e6idena contabil" <M2 Articolul 215 ( # O datorie 6amal ia natere% Bn locul Bn care se produc $aptele care genereaz aceast datorieC dac nu se poate stabili acest loc, atunci la locul unde autoritile 6amale constat c mr$urile se a$l Bntr0o situaie care genereaz datoria 6amalC dac mr$urile au $ost plasate sub un regim 6amal care nu s0a Bnc7eiat i dac locul nu poate $i determinat potri6it primei sau celei de0a doua liniue Bntr0un termen determinat, Bn con$ormitate cu procedura comitetului, la locul unde mr$urile au $ost $ie plasate sub regimul respecti6, $ie au $ost introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii sub regimul respecti6C

(2# Jn cazul Bn care in$ormaiile a$late la dispoziia autoritilor 6amale le permit acestora s stabileasc $aptul c datoria 6amal luase deja natere atunci cAnd mr$urile se a$lau Bn alt loc la o dat anterioar, se consider c datoria 6amal a luat natere Bn locul unde se poate stabili c mr$urile se a$lau Bn momentul cel mai Bndeprtat Bn timp Bn care poate $i stabilit eGistena datoriei 6amale" (3# Autoritile 6amale menionate la art" 2 / alin" ( # sunt cele ale statului membru unde a luat natere datoria 6amal sau se consider c a luat natere Bn con$ormitate cu prezentul articol" <M3 (3# )ac o autoritate 6amal constat c a luat natere o datorie 6amal Bn temeiul art" 202 Bntr0un alt stat membru i c 6aloarea acestei datorii este mai mic de 2000 ,8', datoria se consider a $i luat natere Bn statul membru unde s0a constatat acest lucru" !2

<B Articolul 216 ( # Jn msura Bn care acordurile Bnc7eiate Bntre +omunitate i anumite ri tere pre6d acordarea la importul Bn aceste ri a unui tratament tari$ar pre$erenial pentru mr$urile originare din +omunitate Bn sensul acestor acorduri, cu condiia ca, atunci cAnd au $ost obinute sub regimul de per$ecionare acti6, mr$urile necomunitare incorporate Bn mr$urile originare menionate s $ie supuse plii drepturilor de import a$erente, 6alidarea documentelor necesare pentru a permite obinerea unui ast$el de tratament tari$ar pre$erenial Bn tere ri duce la naterea unei datorii 6amale la import" (2# 9omentul naterii acestei datorii 6amale este considerat a $i momentul Bn care autoritile 6amale accept declaraia de eGport pentru mr$urile Bn cauz" (3# )ebitorul 6amal este declarantul" Jn e6entualitatea unei reprezentri indirecte, persoana Bn numele creia se $ace declaraia este i debitor 6amal" (3# Daloarea drepturilor de import corespunztoare acestei datorii 6amale este determinat Bn aceleai condiii ca Bn cazul unei datorii 6amale care rezult din acceptarea, la aceeai dat, a declaraiei pentru punerea Bn liber circulaie a mr$urilor respecti6e, Bn 6ederea Bnc7eierii regimului de per$ecionare acti6" +A(=>OL8L 3 RECU,ERAREA 'ALORII +ATORIEI 'AMALE 4eciunea 4n#c!i"!"% An "8id"n7% cont% i&: Bi com$nic%!"% 8%&o!ii d!"5t$!i&o! d" ito!$&$i 8%m%& Articolul 217 ( # Orice 6aloare a drepturilor de import sau eGport care rezult dintr0o datorie 6amal, denumit Bn continuare E6aloarea drepturilorF, se calculeaz de autoritile 6amale de Bndat ce intr Bn posesia datelor necesare i este Bnregistrat de autoritile respecti6e Bn e6idenele contabile sau pe orice alt suport ec7i6alent (Bnscrierea Bn e6idena contabil#" (rimul paragra$ nu se aplic% (a# atunci cAnd a $ost introdus un drept antidumping sau compensatoriu pro6izoriuC <M1 (b# atunci cAnd 6aloarea drepturilor legal datorate o depete pe cea stabilit pe baza !1

in$ormaiilor obligatoriiC <B (c# Bn cazul Bn care dispoziiile adoptate Bn con$ormitate cu procedura comitetului scutesc autoritile 6amale de obligaia de a Bnscrie Bn e6idena contabil drepturi Bntr0un cuantum sub o anumit 6aloare" Autoritile 6amale pot s nu ia Bn calcul 6alori ale drepturilor care, Bn con$ormitate cu art" 22 alin" (3#, nu au putut $i comunicate debitorului 6amal dup eGpirarea termenului permis" (2# 4tatele membre stabilesc regulile practice pentru Bnscrierea Bn e6idena contabil a 6alorii drepturilor" Aceste reguli pot 6aria Bn momentul Bn care autoritile 6amale, a6And Bn 6edere condiiile Bn care datoria 6amal a luat natere, au certitudinea c sumele menionate 6or $i pltite" Articolul 218 ( # Atunci cAnd ia natere o datorie 6amal Bn urma acceptrii declaraiei pentru mr$uri pentru un alt regim 6amal decAt admiterea temporar cu scutire parial de drepturi de import sau orice alt act cu acelai e$ect juridic ca aceast acceptare, 6aloarea corespunztoare acestei datorii 6amale este Bnscris Bn e6idena contabil de Bndat ce a $ost calculat i cel tArziu a doua zi dup ce mr$urilor li s0a acordat liberul de 6am" +u toate acestea, dac plata a $ost garantat, 6aloarea total a drepturilor a$erente mr$urilor crora li s0a acordat liberul de 6am Bn bene$iciul uneia i aceleiai persoane Bntr0o perioad stabilit de autoritile 6amale, care nu poate depi 3 de zile, poate $i acoperit de o singur Bnscriere Bn e6idena contabil la s$Aritul perioadei respecti6e" O ast$el de Bnscriere Bn e6idena contabil trebuie s aib loc Bn termen de cinci zile de la eGpirarea perioadei respecti6e" (2# Atunci cAnd este pre6zut acordarea liberului de 6am mr$urilor cu condiia Bndeplinirii anumitor condiii pre6zute de legislaia comunitar care reglementeaz $ie stabilirea 6alorii datoriei, $ie modul de Bncasare a acesteia, Bnscrierea Bn e6idena contabil trebuie s se $ac Bn cel mult dou zile de la data la care a $ost stabilit sau $iGat 6aloarea datoriei sau obligaia de a plti drepturile rezultate din aceast datorie" +u toate acestea, dac datoria 6amal este legat de un drept antidumping sau compensatoriu pro6izoriu, dreptul respecti6 se Bnscrie Bn e6idena contabil Bn cel mult dou luni dup publicarea 'egulamentului de instituire a unui drept antidumping sau compensatoriu de$initi6e Bn Jurnalul Oficial al Comunitilor Euro ene" (3# Atunci cAnd se nate o datorie 6amal Bn alte condiii decAt cele menionate la alin" ( #, 6aloarea drepturilor corespunztoare este Bnscris Bn e6idena contabil Bn cel mult dou zile de la data la care autoritile 6amale pot%

!/

0 0

calcula 6aloarea drepturilor respecti6e i stabili debitorul" Articolul 219

( # >ermenele pentru Bnscrierea Bn e6idena contabil pre6zute prelungite%

la art" 2 - pot $i

(a# din moti6e ce in de organizarea administrati6 a statelor membre i Bn special Bn cazul Bn care conturile sunt centralizate sau (b# atunci cAnd circumstane speciale Bmpiedic autoritile 6amale s respecte termenele respecti6e" Ast$el de prelungiri de termene nu pot depi 3 zile" (2# >ermenele pre6zute la alin" ( # nu se aplic Bn situaii de caz $ortuit sau de $or major" Articolul 220 ( # Jn cazul Bn care 6aloarea drepturilor rezultate dintr0o datorie 6amal nu a $ost Bnscris Bn e6idena contabil Bn con$ormitate cu art" 2 - i 2 ! sau a $ost Bnscris la un ni6el in$erior sumei datorate legal, 6aloarea drepturilor ce urmeaz a $i recuperate trebuie Bnscris Bn e6idena contabil Bn termen de cel mult dou zile de la data la care autoritile 6amale au luat cunotin de situaie i pot calcula suma datorat legal i stabili debitorul (Bnscriere ulterioar Bn e6idena contabil#" Acel termen poate $i prelungit Bn con$ormitate cu art" 2 !" (2# +u eGcepia cazurilor menionate la art" 2 / alin" ( # al doilea i al treilea paragra$, Bnscrierea ulterioar Bn e6idena contabil nu este posibil Bn cazul Bn care% (a# decizia iniial de a nu Bnscrie drepturile Bn e6idena contabil sau de a le Bnscrie la o 6aloare mai mic decAt suma legal datorat a $ost luat pe baza dispoziiilor generale in6alidate la o dat ulterioar de o 7otrAre judectoreascC <M3 (b# 6aloarea drepturilor legal datorate nu a $ost Bnscris Bn e6idena contabil ca urmare a unei erori din partea autoritilor 6amale care nu ar $i putut $i detectat Bn condiii rezonabile de ctre debitor, acesta acionAnd la rAndul lui de bun credin i respectAnd toate dispoziiile pre6zute de legislaia Bn 6igoare Bn ce pri6ete declaraia 6amal" Jn cazul Bn care se stabilete statutul pre$erenial al mr$urilor pe baza unui sistem de

!-

cooperare administrati6 care implic autoritile unei ri tere, dac eliberarea unui certi$icat de ctre aceste autoriti se do6edete incorect, aceasta constituie o eroare care n0ar $i putut $i detectat Bn mod rezonabil Bn sensul primului paragra$" +u toate acestea, eliberarea unui certi$icat incorect nu constituie o eroare Bn cazul Bn care certi$icatul se bazeaz pe prezentarea incorect a $aptelor de ctre eGportator, cu eGcepia cazului Bn care, mai ales, este e6ident c autoritile care au eliberat certi$icatul au tiut sau ar $i trebuit s tie c mr$urile nu Bndeplineau condiiile pre6zute pentru a bene$icia de tratamentul pre$erenial" 4e poate in6oca bun credin a debitorului atunci cAnd acesta poate demonstra c, Bn timpul operaiunilor comerciale Bn cauz, a depus toate diligenele pentru a se asigura c toate condiiile pentru tratament pre$erenial au $ost respectate" +u toate acestea, debitorul nu poate in6oca buna credin dac +omisia ,uropean a publicat Bn Jurnalul Oficial al Comunitilor Euro ene un a6iz Bn care semnaleaz c eGist suspiciuni Bntemeiate Bn ceea ce pri6ete aplicarea corect a regimului pre$erenial de ctre ara bene$iciarC <B (c# dispoziiile adoptate Bn con$ormitate cu procedura comitetului scutesc autoritile 6amale de la Bnscrierea ulterioar Bn e6idena contabil a 6alorii drepturilor sub o anumit 6aloare" Articolul 221 ( # )e Bndat ce a $ost Bnscris Bn e6idena contabil, 6aloarea drepturilor se comunic debitorului Bn con$ormitate cu normele corespunztoare" (2# )ac 6aloarea drepturilor datorate a $ost Bnscris orientati6 Bn declaraia 6amal, autoritile 6amale pot s pre6ad $aptul c aceasta nu poate $i comunicat Bn con$ormitate cu alin" ( # decAt dac 6aloarea drepturilor indicate nu corespunde cu cea stabilit de autoriti" 5r a aduce atingere aplicrii art" 2 - alin" ( # paragra$ului al doilea, dac se $ace uz de posibilitatea pre6zut Bn paragra$ul precedent, acordarea liberului de 6am pentru mr$uri de ctre autoritile 6amale ec7i6aleaz cu comunicarea ctre debitor a 6alorii drepturilor Bnscrise Bn e6idena contabil" <M3 (3# +omunicarea ctre debitor nu poate $i $cut dup eGpirarea unui termen de trei ani de la data la care a luat natere datoria 6amal" Acest termen se suspend din momentul introducerii unei aciuni Bn con$ormitate cu art" 233, pe durata aciunii" (3# Atunci cAnd datoria 6amal este rezultatul unui act care, Bn momentul s6Aririi, !!

putea declana urmrirea penal, 6aloarea poate $i comunicat debitorului, Bn con$ormitate cu condiiile pre6zute Bn dispoziiile legale Bn 6igoare, dup eGpirarea perioadei de trei ani menionat Bn alin" (3#" <B 4eciunea 2 T"!m"n" Bi mod%&it:7i d" 5&%t: % 8%&o!ii d!"5t$!i&o! Articolul 222 ( # Daloarea drepturilor care au $cut obiectul comunicrii pre6zute la art" 22 trebuie ac7itat de debitori respectAnd urmtoarele termene% (a# dac persoana nu are dreptul la nici una dintre $acilitile de plat pre6zute la art" 223 0 22!, plata se $ace Bn termenul pre6zut" 5r a aduce atingere art" 233 paragra$ul al doilea, acest termen nu poate depi 0 zile de la comunicarea ctre debitor a 6alorii drepturilor datorate i, Bn cazul Bnscrierii cumulate Bn e6idena contabil Bn condiiile pre6zute la art" 2 - alin" ( # paragra$ul al doilea, acesta se stabilete Bn aa $el BncAt s nu Bi permit debitorului s obin un termen pentru plat mai lung decAt dac i s0ar $i acordat o amAnare a plii" 4e poate acorda automat o prorogare a termenului dac se constat c persoana interesat a primit comunicarea prea tArziu pentru a putea s plteasc Bn termenul pre6zut" (rorogarea termenului mai poate $i acordat de autoritile 6amale la cererea debitorului dac 6aloarea drepturilor ce trebuie pltite rezult Bn urma aciunii de recuperare ulterioar" 5r a aduce atingere art" 22! lit" (a#, asemenea prorogri nu pot depi timpul necesar debitorului pentru a se ac7ita de obligaieC (b# )ac persoana are dreptul la oricare dintre $acilitile de plat pre6zute la art" 2230 22!, plata se $ace pAn cel tArziu la eGpirarea termenului sau termenelor pre6zute Bn legtur cu aceste $aciliti" <M3 (2# 4ituaiile i condiiile Bn care obligaia debitorului de a plti drepturile se suspend pot $i stabilite, de asemenea, Bn con$ormitate cu procedura comitetului% atunci cAnd se Bntocmete o cerere de remitere a drepturilor Bn con$ormitate cu art" 231, 23- sau 23! sau atunci cAnd mr$urile sunt puse sub sec7estru Bn 6ederea con$iscrii ulterioare Bn con$ormitate cu art" 233 lit" (c# a doua liniu sau lit" (d# sau atunci cAnd datoria 6amal a luat natere Bn con$ormitate cu art" 203 i eGist mai

00

mult de un debitor" <B Articolul 223 (lata se $ace Bn numerar sau prin orice alt mijloc cu e$ect liberatoriu similar, Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare" (oate $i $cut i prin compensare dac acest lucru este permis de dispoziiile Bn 6igoare" Articolul 224 Jn cazul Bn care 6aloarea drepturilor care trebuie pltite de persoana interesat se re$er la mr$urile declarate pentru un regim 6amal care presupune obligaia de a plti ast$el de drepturi, autoritile 6amale acord, la cererea persoanei respecti6e, amAnarea plii sumei respecti6e Bn condiiile pre6zute la art" 222, 221 i 22/" Articolul 225 Acordarea amAnrii plii este condiionat de constituirea unei garanii de ctre solicitant" Jn plus, acordarea amAnrii plii poate cauza costuri suplimentare pentru desc7iderea dosarelor sau pentru ser6icii prestate" Articolul 226 Autoritile 6amale decid care dintre urmtoarele proceduri trebuie s $ie $olosite atunci cAnd se acord amAnarea plii% (a# separat pentru $iecare 6aloare a drepturilor Bnscris Bn e6idena contabil Bn condiiile pre6zute la art" 2 - alin" ( # primul paragra$ sau art" 220 alin" ( # sau (b# global cu pri6ire la 6aloarea total a drepturilor Bnscrise Bn e6idena contabil Bn condiiile pre6zute la art" 2 - alin" ( # primul paragra$ pe o perioad stabilit de autoritile 6amale care s nu depeasc 3 de zile sau (c# global cu pri6ire la 6aloarea total a drepturilor care au $cut obiectul unei singure Bnscrieri Bn e6idena contabil Bn con$ormitate cu art" 2 - alin" ( # paragra$ul al doilea" Articolul 227 ( # >ermenul cu care este amAnat plata este de 30 de zile" Acesta se calculeaz ast$el% (a# Bn cazul Bn care plata este amAnat Bn con$ormitate cu art" 221 lit" (a#, termenul este calculat de la ziua urmtoare celei Bn care 6aloarea drepturilor este Bnscris Bn e6idena contabil de ctre autoritile 6amale"

Jn cazul Bn care se aplic art" 2 !, termenul de 30 de zile calculat Bn con$ormitate cu primul paragra$ se reduce cu numrul zilelor corespunztoare perioadei, mai puin dou zile $olosite pentru Bnscrierea Bn e6idena contabilC (b# Bn cazul Bn care plata se amAn Bn con$ormitate cu art" 221 lit" (b#, termenul se calculeaz de la ziua urmtoare celei Bn care eGpir perioada cumulat" >ermenul se reduce cu numrul de zile corespunztoare unei jumti din numrul de zile din perioada cumulatC (c# Bn cazul Bn care plata se amAn Bn con$ormitate cu art" 221 lit" (c#, termenul se calculeaz din ziua urmtoare datei de eGpirare a perioadei Bn care mr$urilor respecti6e li s0a acordat liberul de 6am" >ermenul se reduce cu numrul de zile corespunztoare unei jumti din numrul de zile din perioada respecti6" (2# Jn cazul Bn care numrul zilelor din perioadele menionate Bn alin" ( # lit" (b# i (c# este impar, numrul de zile ce se scade din termenul de 30 de zile Bn con$ormitate cu alin" ( # lit" (b# i (c# este egal cu jumtate din numrul par imediat in$erior acestui numr impar" (3# (entru simpli$icare, Bn cazul Bn care perioadele menionate Bn alin" ( # lit" (b# i (c# sunt o sptmAn calendaristic sau o lun calendaristic, statele membre pot pre6edea ca 6aloarea drepturilor pentru care a $ost amAnat plata s $ie ac7itat% (a# dac perioada este de o sptmAn calendaristic, Bn ziua de 6ineri a sptmAnii a patra dup sptmAna calendaristic respecti6C (b# dac perioada este o lun calendaristic, pAn Bn ziua a aisprezecea a lunii urmtoare" Articolul 228 ( # AmAnarea plii nu se acord cu pri6ire la 6alorile drepturilor care, dei corespunztoare unor mr$uri plasate sub un regim 6amal care presupune obligaia de a plti ast$el de drepturi, sunt Bnscrise Bn e6idena contabil Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare re$eritoare la acceptarea declaraiilor incomplete, deoarece declarantul nu a o$erit, pAn la eGpirarea termenului stabilit, in$ormaiile necesare pentru e6aluarea de$initi6 a mr$urilor Bn scopuri 6amale sau nu a $urnizat datele sau documentul lips atunci cAnd a $ost acceptat declaraia incomplet" (3# +u toate acestea, amAnarea plii poate $i acordat Bn cazurile menionate la alin" ( # Bn cazul Bn care 6aloarea drepturilor de recuperat este Bnscris Bn e6idena contabil Bnaintea eGpirrii termenului de 30 de zile de la data la care 6aloarea impus iniial a $ost Bnscris Bn e6idena contabil sau, dac nu a $ost Bnscris, de la data la care a $ost acceptat declaraia re$eritoare la mr$urile respecti6e" )urata amAnrii plii acordat Bn ast$el de condiii nu poate $i prelungit dincolo de data eGpirrii perioadei care, Bn con$ormitate cu art" 22/, a $ost acordat cu pri6ire la 6aloarea drepturilor stabilite iniial sau care ar $i $ost acordat dac 6aloarea drepturilor legal datorate ar $i $ost Bnscris Bn e6idena contabil atunci cAnd au $ost declarate mr$urile respecti6e" 02

Articolul 229 Autoritile 6amale pot acorda debitorului alte $aciliti de plat decAt amAnarea plii" Acordarea unor ast$el de $aciliti de plat trebuie% (a# s $ie condiionat de constituirea unei garanii" +u toate acestea, nu este necesar s se solicite o ast$el de garanie atunci cAnd, datorit situaiei debitorului, solicitarea acesteia ar crea gra6e di$iculti economice sau socialeC (b# s aib ca rezultat perceperea unei dobAnzi pe credit Bn plus $a de 6aloarea drepturilor" Daloarea acestei dobAnzi se calculeaz Bn aa $el BncAt s $ie ec7i6alent cu 6aloarea care ar $i solicitat Bn acest scop Bn moneda naional sau pe piaa $inanciar a monedei Bn care trebuie pltit suma" Autoritile 6amale pot s nu solicite dobAnda pe credit dac prin aceasta s0ar crea, datorit situaiei debitorului, gra6e di$iculti economice sau sociale" Articolul 230 =ndi$erent de $acilitile de plat acordate debitorului, acesta poate plti Bn orice situaie toat sau o parte din 6aloarea drepturilor $r s atepte eGpirarea termenului care i0a $ost acordat pentru a e$ectua plata" Articolul 231 4uma drepturilor datorate poate $i ac7itat de un ter Bn locul debitorului" <B Articolul 232 ( # )ac 6aloarea drepturilor de ac7itat nu a $ost pltit Bn termenul pre6zut% (a# autoritile 6amale trebuie s se $oloseasc de toate opiunile pe care le au Bn con$ormitate cu legislaia Bn 6igoare, inclusi6 eGecutarea, pentru a asigura plata sumei respecti6e" (ot $i adoptate dispoziii speciale, Bn con$ormitate cu procedura comitetului, cu pri6ire la garani Bn cadrul regimului de tranzitC (b# se percep dobAnzi pentru BntArzieri Bn plus $a de 6aloarea drepturilor" 'ata dobAnzii pentru BntArzieri poate $i mai mare decAt rata dobAnzii pe credit" ,a nu poate $i mai mic decAt aceast rat" (2# Autoritile 6amale pot renuna la Bncasarea dobAnzilor pentru BntArzieri%

03

(a# Bn cazul Bn care, datorit situaiei debitorului, s0ar putea crea serioase di$iculti economice i socialeC (b# Bn cazul Bn care 6aloarea nu depete un ni6el stabilit Bn con$ormitate cu procedura comitetului sau (c# dac drepturile sunt ac7itate Bn termen de cinci zile de la eGpirarea perioadei pre6zute pentru plat" (3# Autoritile 6amale pot stabili% (a# perioade minime pentru calcularea dobAnziiC (b# sume minime de ac7itat ca dobAnd pentru restane" +A(=>OL8L 3 STINGEREA +ATORIEI 'AMALE Articolul 233 5r a aduce atingere dispoziiilor Bn 6igoare cu pri6ire la prescrierea unei datorii 6amale i a imposibilitii de a o recupera Bn cazul insol6abilitii debitorului constatate pe cale judectoreasc, o datorie 6amal se stinge% (a# prin plata 6alorii drepturilorC (b# prin remiterea 6alorii drepturilorC (c# Bn cazul Bn care, cu pri6ire la mr$urile declarate pentru un regim 6amal ce implic obligaia de plat a drepturilor% 0 0 declaraia 6amal este in6alidat *M1 333333333333333333T, mr$urile, Bnainte de a primi liberul de 6am, sunt $ie puse sub sec7estru i simultan sau ulterior con$iscate, $ie distruse din dispoziia autoritilor 6amale, $ie distruse sau abandonate Bn con$ormitate cu art" -2, $ie distruse sau iremediabil pierdute dintr0un moti6 care ine de natura lor sau de caz $ortuit sau $or majorC

(d# Bn cazul Bn care mr$urile pentru care a luat natere o datorie 6amal Bn con$ormitate cu art" 202 sunt puse sub sec7estru la introducerea lor neregulat i con$iscate simultan sau ulterior" Jn caz de sec7estru i con$iscare, datoria 6amal se consider, totui, Bn scopul respectrii legislaiei penale aplicabile in$raciunilor 6amale, a nu $i $ost stins dac, Bn con$ormitate cu legislaia penal a unui stat membru, drepturile 6amale ser6esc ca baz pentru

03

stabilirea sanciunilor sau dac eGistena unei datorii 6amale determin Bnceperea urmririi penale" <B Articolul 234 )atoria 6amal pre6zut la art" 2 1, se stinge i atunci cAnd sunt anulate $ormalitile Bndeplinite pentru instituirea regimului de acordare a tratamentului tari$ar pre$erenial pre6zut la art" 2 1" +A(=>OL8L 2 RAMBURSAREA /I REMITEREA +RE,TURILOR Articolul 235 4e aplic urmtoarele de$iniii% (a# ErambursareF reprezint restituirea total sau parial a drepturilor de import sau de eGport care au $ost ac7itateC (b# EremitereF reprezint $ie decizia de a nu percepe Bn totalitate sau parial 6aloarea datoriei 6amale, $ie decizia de a anula total sau parial Bnscrierea Bn e6idena contabil a unor drepturi de import sau eGport care nu au $ost ac7itate" Articolul 236 ( # )repturile de import sau de eGport se ramburseaz Bn msura Bn care se stabilete c Bn momentul Bn care au $ost pltite, 6aloarea acestor drepturi nu era datorat legal sau c 6aloarea lor a $ost Bnscris Bn e6idena contabil contrar dispoziiilor art" 220 alin" (2#" 4e procedeaz la remiterea drepturilor de import sau eGport Bn msura Bn care se stabilete c la momentul cAnd au $ost Bnscrise Bn e6idena contabil, 6aloarea acestor drepturi nu era datorat legal sau c 6aloarea lor a $ost Bnscris Bn e6idena contabil contrar art" 220 alin" (2#" &u se acord rambursarea sau remiterea drepturilor dac $aptele care au dus la ac7itare sau la Bnscrierea Bn e6idena contabil a unei sume care nu era legal datorat sunt rezultatul unei aciuni deliberate de ctre o persoan interesat" (2# )repturile de import sau eGport se ramburseaz sau se remit la depunerea unei cereri ctre biroul 6amal Bn cauz Bntr0un termen de trei ani de la data la care 6aloarea acestor drepturi a $ost comunicat debitorului" Acest termen se prorog dac persoana interesat $ace do6ada c a $ost Bmpiedicat s depun cererea Bn termenul menionat datorit cazului $ortuit sau $orei majore" 02

Autoritile 6amale procedeaz la rambursare sau remitere din o$iciu, atunci cAnd constat Bn acest inter6al eGistena uneia sau alteia dintre situaiile descrise la alin" ( # primul i al doilea paragra$" Articolul 237 )repturile de import sau de eGport se remit atunci cAnd se in6alideaz o declaraie 6amal, iar drepturile au $ost ac7itate" 'ambursarea se acord la cererea persoanelor interesate Bn termenele pre6zute pentru depunerea cererii de in6alidare a declaraiei 6amale" Articolul 238 ( # )repturile de import se ramburseaz sau se remit Bn msura Bn care se stabilete c 6aloarea acestor drepturi Bnscrise Bn e6idena contabil este a$erent mr$urilor plasate sub regimul 6amal Bn cauz i re$uzate de importator deoarece Bn momentul menionat la art" 1/ erau de$ecte sau necon$orme cu pre6ederile contractului Bn baza cruia au $ost importate" 4unt asimilate mr$urilor de$ecte Bn sensul primului paragra$, mr$urile deteriorate Bnainte de acordarea liberului de 6am" (2# 'ambursarea sau remiterea drepturilor de import se acord cu condiia ca% (a# mr$urile s nu $i $ost $olosite, cu eGcepia unei posibile utilizri iniiale necesare pentru a 6eri$ica dac sunt de$ecte sau nu respect termenii contractualiC (b# mr$urile s $ie eGportate de pe teritoriul 6amal al +omunitii" La cererea persoanei interesate autoritile 6amale permit ca mr$urile s $ie distruse sau s $ie plasate, Bn 6ederea reeGportului, sub regimul de tranzit eGtern sau sub cel de antrepozit 6amal sau Bntr0o zon liber sau Bntr0un antrepozit liber, Bn loc s $ie eGportate" Jn scopul de a primi una dintre destinaiile 6amale pre6zute Bn paragra$ul precedent, mr$urile sunt considerate necomunitare" (3# )repturile de import nu se pot rambursa sau remite Bn cazul mr$urilor care, Bnainte de a $i declarate la 6am, au $ost importate temporar pentru a $i testate, decAt dac se stabilete c de$ectele mr$urilor sau nerespectarea clauzelor contractuale nu ar $i putut $i detectate Bn mod normal Bn decursul acestor teste" (3# )repturile de import se ramburseaz sau se remit pe moti6ele menionate la alin" ( # Bn urma prezentrii unei cereri la biroul 6amal corespunztor Bn termen de dousprezece luni de la data la care 6aloarea acestor drepturi a $ost comunicat debitorului"

01

+u toate acestea, autoritile 6amale pot permite depirea acestui termen Bn cazuri eGcepionale justi$icate corespunztor" Articolul 239 ( # )repturile de import sau eGport se pot rambursa sau remite Bn alte situaii decAt cele menionate la art" 231, 23/ i 23-% 0 0 care urmeaz a $i stabilite Bn con$ormitate cu procedura comitetuluiC care rezult din circumstane care nu implic Bnelciune sau neglijen e6ident din partea persoanei interesate" 4ituaiile Bn care se poate aplica aceast dispoziie i procedura de urmat Bn acest scop sunt de$inite Bn con$ormitate cu procedura comitetului" 'ambursarea sau remiterea poate $i $cut Bn condiii speciale"

(2# )repturile se ramburseaz sau se remit pe moti6ele menionate la alin" ( # Bn urma depunerii unei cereri la biroul 6amal corespunztor Bn termen de dousprezece luni de la data la care 6aloarea drepturilor a $ost comunicat debitorului" +u toate acestea, autoritile 6amale pot permite depirea acestui termen Bn cazuri eGcepionale justi$icate corespunztor" Articolul 240 )repturile de import sau eGport se ramburseaz sau se remit Bn condiiile pre6zute Bn prezentul capitol numai dac 6aloarea rambursat sau remis depete o 6aloare stabilit Bn con$ormitate cu procedura comitetului" +u toate acestea, autoritile 6amale pot da curs unei alte cereri de rambursare sau de remitere i cu pri6ire la 6alori mai mici" Articolul 241 'ambursarea de ctre autoritile competente a 6alorii drepturilor de import sau eGport sau ale dobAnzii pe credit sau a dobAnzii pentru BntArzieri Bncasate la e$ectuarea plii acestor drepturi nu atrage dup sine plata dobAnzii de ctre autoritile menionate" +u toate acestea, dobAnda se pltete% 0 0 atunci cAnd o decizie de a da curs unei cereri de rambursare nu este pus Bn aplicare Bn termen de trei luni de la data adoptrii deciziei, atunci cAnd dispoziiile naionale stipuleaz ast$el"

Daloarea acestei dobAnzi este ec7i6alent cu 6aloarea care ar $i perceput Bn acest scop pe piaa naional monetar sau $inanciar"

0/

Articolul 242 Atunci cAnd, din greeal, a $ost restituit o datorie 6amal sau a $ost remis 6aloarea corespunztoare a drepturilor, datoria iniial de6ine din nou 6alabil" Orice dobAnd pltit Bn baza art" 23 trebuie rambursat" >=>L8L D=== +RE,TUL LA AC.IUNE Articolul 243 ( # Orice persoan are dreptul de a introduce o aciune Bmpotri6a deciziilor luate de autoritile 6amale cu pri6ire la aplicarea legislaiei 6amale i care o pri6esc direct i indi6idual" ,ste, de asemenea, Bndreptit s Bi eGercite dreptul de a introduce o aciune, orice persoan care a solicitat autoritilor 6amale o decizie re$eritoare la aplicarea legislaiei 6amale i nu a obinut un rspuns la cerere Bn termenul menionat la art" 1 alin" (2#" Aciunea trebuie introdus Bn statul membru Bn care s0a luat decizia sau s0a solicitat obinerea ei" (2# )reptul de a introduce o aciune poate $i eGercitat% (a# iniial, Bnaintea autoritilor 6amale desemnate Bn acest scop de statele membreC (b# ulterior, Bnaintea unui organism independent, care poate $i o autoritate judiciar sau un organism specializat ec7i6alent, Bn con$ormitate cu dispoziiile Bn 6igoare Bn statele membre" Articolul 244 =ntroducerea unei aciuni nu duce la suspendarea eGecutrii deciziei contestate" +u toate acestea, autoritile 6amale suspend total sau parial aplicarea acestei decizii atunci cAnd au moti6e Bntemeiate s cread c decizia contestat nu este Bn spiritul legislaiei 6amale sau c eGist temerea unui prejudiciu irecuperabil pentru persoana interesat" Atunci cAnd decizia contestat are ca e$ect aplicarea drepturilor de import sau de eGport, suspendarea eGecutrii acelei decizii se $ace Bn condiiile eGistenei sau constituirii unei garanii" +u toate acestea, o ast$el de garanie nu este necesar atunci cAnd o asemenea cerin ar putea, datorit situaiei debitorului, s pro6oace di$iculti gra6e de ordin economie sau social"

0-

Articolul 245 )ispoziiile pri6ind punerea Bn aplicare a procedurii de introducere a unei aciuni sunt stabilite de statele membre" <B Articolul 246 (rezentul titlu nu se aplic aciunilor introduse Bn scopul anulrii sau modi$icrii unei decizii luate de autoritile 6amale Bn temeiul dreptului penal" >=>L8L =Y +IS,O-I.II 0INALE +A(=>OL8L COMITETUL CO+ULUI 'AMAL <M3 Articolul 247 9surile necesare punerii Bn aplicare a prezentului regulament pre6zute Bn art" -3, cu eGcepia titlului D=== i sub rezer6a art" ! i 0 din 'egulamentul (+,,# nr" 212-.-/, precum i a art" 23- din prezentul regulament se adopt Bn con$ormitate cu procedura de reglementare menionat la art" 23/a alin" (2#, cu respectarea angajamentelor internaionale la care +omunitatea este parte" Articolul 247a ( # +omisia este asistat de +omitetul +odului Damal (numit Bn continuare UcomitetV#" (2# Jn cazul Bn care se $ace trimitere la prezentul alineat, se aplic art" 2 i / din )ecizia !!!.31-.+,, cu respectarea dispoziiile art" -" (erioada pre6zut Bn art" 2 alin" (1# din )ecizia !!!.31-.+, este de trei luni" (3# +omitetul Bi adopt regulamentul de procedur" Articolul 248 9surile necesare pentru punerea Bn aplicare a art" , 2 i 2 se adopt Bn con$ormitate cu procedura de gestionare pre6zut la art" 23-a alin" (2# Articolul 248a 0!

( # +omisia este asistat de +omitetul +odului Damal, numit Bn continuare UcomitetV" (2# Jn cazul Bn care se $ace trimitere la prezentul alineat, se aplic art" 3 i / din )ecizia !!!.31-.+," (erioada pre6zut Bn art" 3 alin" (3# din )ecizia !!!.31-.+, se stabilete la trei luni" (3# +omitetul Bi adopt regulamentul de procedur" Articolul 249 +omitetul poate eGamina orice c7estiune re$eritoare la legislaia 6amal care este ridicat de preedinte, $ie din proprie iniiati6, $ie la cererea reprezentantului unui stat membru" <B +A(=>OL8L 2 E0ECTELE GURI+ICEF 4NTR3UN STAT MEMBRUF ALE M1SURILOR A+O,TATEF ALE +OCUMENTELOR EMISE /I ALE CONSTAT1RILOR 01CUTE 4NTR3UN ALT STAT MEMBRU Articolul 250 Atunci cAnd un regim 6amal este utilizat Bn mai multe state membre, 0 deciziile, msurile de identi$icare adoptate sau con6enite i documentele emise de autoritile 6amale ale unui stat membru au aceleai e$ecte juridice Bn alte state membre ca deciziile, msurile adoptate i documentele emise de autoritile 6amale ale $iecruia dintre acele state membreC constatrile $cute de autoritile 6amale ale unui stat membru au aceeai $or probatorie Bn celelalte state membre ca i constatrile $cute de autoritile 6amale ale $iecruia dintre aceste state membre" +A(=>OL8L 3 ALTE +IS,O-I.II 0INALE Articolul 251 ( # (rezentul document abrog urmtoarele regulamente i directi6e% 0 'egulamentul (+,,# nr" -02.1- al +onsiliului din 2/ iunie !1- pri6ind de$iniia

comun a conceptului de origine a mr$urilor 2, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 321.! 3C 0 'egulamentul (+,,# nr" /23./1 al +onsiliului din 22 martie !/1 pri6ind tratamentul 6amal aplicabil mr$urilor returnate pe teritoriul 6amal al +omunitii 3, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 3/.-12C 'egulamentul (+,,# nr" 2//!./- al +onsiliului din 23 noiembrie !/- pri6ind procedura pentru aplicarea unitii de cont europene (,+8# Bn actele juridice adoptate Bn domeniul 6amal3, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 2-!.-32C 'egulamentul (+,,# nr" 330./! al +onsiliului din 2 iulie !/! pri6ind rambursarea sau remiterea drepturilor de import sau de eGport1, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" -23.-!3C 'egulamentul (+,,# nr" 1!/./! al +onsiliului din 23 iulie !/! pri6ind recuperarea ulterioar a drepturilor de import sau de eGport care nu au $ost solicitate de la debitorul pentru mr$uri plasate sub un regim 6amal care implic obligaia de a plti asemenea drepturi2, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" -23.-!1C )irecti6a (+,,# nr" /!.1!2.+,, a +onsiliului din 23 iulie !/! pri6ind armonizarea procedurilor de punere a mr$urilor Bn liber circulaie /, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin )irecti6a !0.203.(+,,#-C 'egulamentul (+,,# nr" 223.-0 al +onsiliului din 2- mai !-0 pri6ind e6aluarea mr$urilor Bn scopuri 6amale !, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 3031.-! 0C
JO L 3-, 2-"1" !1-, p" " JO L 23, 2-"2" !! , p" 3" JO L -!, 2"3" !/1, p" " JO L 02, 22"3" !-1, p" " JO L 333, 30" " !/-, p" 2" JO L 33, 3"2" !-3, p" 2" JO L /2, 2"/" !/!, p" " JO L -1, 30"1" !-!, p" " JO L !/, 3"-" !/!, p" " JO L -1, 30"1" !-!, p" " JO L 202, 3"-" !/!, p" !" JO L 2- , 2" 0" !!0, p" 2-" JO L 33, 3 "2" !-0, p" "

2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 / !

)irecti6a - . //.+,, a +onsiliului din 23 $ebruarie !- pri6ind armonizarea procedurilor pentru eGportul mr$urilor comunitare , ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" -23.-! 2C 'egulamentul (+,,# nr" 32!!.-2 al +onsiliului din 2 decembrie !-2 pri6ind regimul de admitere temporar 3, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 120.-2 3C 'egulamentul (+,,# nr" 2/13.-3 al +onsiliului din 21 septembrie !-3 pri6ind regimurile care permit trans$ormarea mr$urilor sub control 6amal Bnainte de a $i puse Bn liber circulaie 2, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" /20.! 1C 'egulamentul (+,,# nr" 2 2 .-3 al +onsiliului din 23 iulie !-3 pri6ind teritoriul 6amal al +omunitii /, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin Actul de aderare a 4paniei i (ortugalieiC 'egulamentul (+,,# nr" !!!.-2 al +onsiliului din 1 iulie !-2 pri6ind regimul de per$ecionare acti6 -C 'egulamentul (+,,# nr" 3132.-2 al +onsiliului din 2 decembrie !-2 pri6ind de$inirea condiiilor Bn care o persoan poate Bntocmi o declaraie 6amal !C 'egulamentul (+,,# nr" 23/3.-1 al +onsiliului din 23 iulie !-1 pri6ind regimul de per$ecionare pasi6 i sistemul de sc7imb de mr$uri standard20C 'egulamentul (+,,# nr" 2 33.-/ al +onsiliului din 3 iulie !-/ pri6ind datoria 6amal2 , ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 3 0-.--22C
JO L 3--, 30" 2" !-!, p" 23" JO L -3, 30"3" !- , p" 30" JO L -1, 30"1" !-!, p" " JO L 3/1, 3 " 2" !-2, p" " JO L 22, 3"1" !-2, p" 23" JO L 2/2, 2" 0" !-2, p" " JO L /-, 21"3" !! , p" !" JO L !/, 2/"/" !-3, p" " JO L --, 20"/" !-2, p" " JO L 320, 2/" 2" !-2, p" " JO L 2 2, 2"-" !-1, p" " JO L 20 , 22"/" !-/, p" 2" JO L 31 , 2!" 2" !--, p" 2"

0 0 0 0

2 3 3 2 1 / ! 20 2 22

'egulamentul (+,,# nr" 03 .-- al +onsiliului din - aprilie !-- de stabilire a debitorilor pentru o datorie 6amal23, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" / 1.!023C 'egulamentul (+,,# nr" !/0.-- al +onsiliului din 30 iunie !-- pri6ind tra$icul triung7iular Bn cadrul regimului de per$ecionare pasi6 i a sistemului de sc7imb de mr$uri standard22C 'egulamentul (+,,# nr" 2203.-- al +onsiliului din 22 iulie !-- pri6ind antrepozitele 6amale21, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 221 .!02/C 'egulamentul (+,,# nr" 2203.-- al +onsiliului din 22 iulie !-- pri6ind zonele libere i antrepozitele libere2-, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 103.!22!C 'egulamentul (+,,# nr" 3 2 .-- al +onsiliului din 2 decembrie !-- de stabilire a dispoziiilor aplicabile mr$urilor introduse pe teritoriul 6amal al +omunitii30C 'egulamentul (+,,# nr" -23.-! al +onsiliului din 3 iunie !-! pri6ind Bnscrierea Bn e6idena contabil i condiiile de plat a 6alorii drepturilor de import sau eGport care decurg dintr0o datorie 6amal3 C 'egulamentul (+,,# nr" -22.-! al +onsiliului din 3 iunie !-! pri6ind regimul de admitere temporar a mijloacelor de transport32C 'egulamentul (+,,# nr" 33 2.-! al +onsiliului din 30 octombrie admiterea temporar a containerelor33C 'egulamentul (+,,# nr" 3031.-! al +onsiliului din 2
JO L 02, 2 "3" !--, p" 2" JO L 10, 21"1" !!0, p" 1" JO L /3, 1"/" !--, p" " JO L 222, 2"-" !--, p" " JO L 231, 0"!" !!0, p" " JO L 222, 2"-" !--, p" -" JO L /3, 21"1" !!2, p" 30" JO L 31/, 3 " 2" !--, p" " JO L -1, 30"1" !-!, p" " JO L -1, 30"1" !-!, p" -" JO L 32 , 3" " !-!, p" 2"

0 0

0 0 0
23 23 22 21 2/ 22! 30 3 32 33

!-! pri6ind !-! pri6ind

decembrie

garania care trebuie constituit pentru a asigura ac7itarea datoriei 6amale33C 0 'egulamentul (+,,# nr" / 2.!0 al +onsiliului din 20 iunie !!0 pri6ind in$ormaiile $urnizate de autoritile 6amale ale statelor membre re$eritor la clasi$icarea mr$urilor Bn nomenclatura 6amal/C 'egulamentul (+,,# nr" 2/21.!0 al +onsiliului din tranzitul comunitar-, *9 33333333333333333 TC / septembrie !!0 pri6ind

0 0 0

'egulamentul (+,,# nr" / /.! al +onsiliului din 2 martie !! pri6ind documentul administrati6 unic!C 'egulamentul (+,,# nr" / !.! al +onsiliului din 2 martie !! pri6ind $olosirea Bn +omunitate a carnetelor >=' i A>A ca documente de tranzit 0"

(2# Jn toate actele comunitare, acolo unde se $ace trimitere la regulamentele sau directi6ele menionate la alin" ( #, aceast trimitere se consider a $i $cut la prezentul cod" Articolul 252 ( # Art" 3 , 32 i 33 din 'egulamentul (+,,# nr" ! -.-3 al +onsiliului se abrog"

(2# 'egulamentul (+,,# nr" 212-.-/ al +onsiliului 2, ast$el cum a $ost modi$icat ultima dat prin 'egulamentul (+,,# nr" 33!2.! 3, se modi$ic dup cum urmeaz% (a# Art" - se modi$ic dup cum urmeaz% )up cu6Antul EcomitetF se insereaz urmtorul teGt% Epre6zut la art" 23/ din +odul Damal +omunitarF" (b# >eza introducti6 din art" 0 alin" ( # se modi$ic dup cum urmeaz% E'eprezentanii +omisiei prezint comitetului menionat la art" 23/ din +odul Damal +omunitar un proiect"""F" (c# Art" / i se abrog"

33 / !

JO L 3--, 30" 2" !-!, p" "

JO L 10, 21"1" !!0, p" " JO L 212, 21"!" !!0, p" " JO L /-, 21"3" !! , p" "
0

JO L /-, 21"3" !! , p" 1" JO L 02, 23"3" !-3, p" " JO L 221, /"!" !-/, p" " JO L 32-, 30" " !! , p" -0"

2 3

Articolul 253 (rezentul regulament intr Bn 6igoare Bn a treia zi de la data publicrii Bn Jurnalul Oficial al Comunitilor Euro ene. ,l se aplic BncepAnd cu 2B >itlul D=== nu se aplic 9arii :ritanii pAn la ianuarie !!2" +u toate acestea, art" 1 i, Bn msura Bn care se re$er la reeGport, art" -2 i -3 se aplic de la ianuarie !!3" Jn msura Bn care articolele menionate $ac re$erire la dispoziii din cadrul prezentului cod i pAn la intrarea Bn 6igoare a acestor dispoziii, trimiterile se consider a $i $cute la dispoziiile corespunztoare din regulamentele i directi6ele enumerate la art" 22 " Jnainte de octombrie !!3, +onsiliul reeGamineaz, pe baza unui raport de e6aluare al +omisiei pri6ind discuiile re$eritoare la consecinele cursului de sc7imb monetar practicat pentru aplicarea msurilor de politic agricol comun, problema sc7imbului de mr$uri Bntre statele membre Bn conteGtul pieei interne" Acest raport este Bnsoit de e6entualele propuneri ale +omisiei asupra crora +onsiliul urmeaz s ia o decizie Bn con$ormitate cu dispoziiile tratatului" Jnainte de ianuarie !!-, pe baza unui raport al +omisiei, +onsiliul trebuie s re6izuiasc prezentul cod Bn scopul e$ecturii adaptrilor considerate necesare inAnd cont Bn special de realizarea pieei interne" Acest raport este Bnsoit de e6entualele propuneri asupra crora +onsiliul urmeaz s ia o decizie Bn con$ormitate cu dispoziiile tratatului" (rezentul regulament este obligatoriu Bn toate elementele sale i se aplic direct Bn toate statele membre" ianuarie !!3"