Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins 1. Introducere n Educa ia Fizic i Sport Adaptate...

5 10 18 22 34 47

2. Organizarea i managementul programului 3. Programe educa ionale individualizate... 4. M surare i evaluare................... 5. Copii i tineri cu nevoi unice, retardarea mental , sindromul Down, metode organiza ionale i metodologice, programe planificate, olimpiadele speciale 6. Dizabilit i de nv are i deficite de aten ie, condi ii comportamentale: defini ii, clasific ri, activit i sportive adaptate 7. Exerci ii fizice adaptate n diferite afec iuni: sl birea vederii i a auzului, paralizie cerebrala, traumatism cranio-cerebral, AVC, defini ii, clasific ri, implica ii pentru educa ia fizic , activit i sportive adaptate. 8. Exerci ii fizice adaptate n afec iuni ale coloanei vertebrale: clasific ri, implica ii pentru educa ia fizic , activit i sportive adaptate. 9. Ritm i dans: diferen a ntre dansul i terapia adaptate, modificarea activit ilor de ritm i dans pentru persoanele cu dizabilit i. 10. Activit i i sporturi individuale, duale: Tenis, tenis de mas , pescuitul,tragerea cu arcul, badminton, bowling, cursa cu obstacole, c l ria, gimnastica, wrestling, atletism, golf, haltere, ciclism... 11. Sporturi de echip : Baschet, hochei de sal , fotbal, baseball, volei. 12. Sporturi acvatice. 13. Sporturi de iarn : Ski montan, ski de fond, ski competitiv pentru persoanele cu dizabilit i,patinaj, s niu i tobogan, hochei. 14. M rirea performan ei n sporturile pentru scaune cu rotile: forma fizic i performan a n scaunul cu rotile................................................................................. Bibliografie.

53 62 73

79 93 100 108 114 123