Sunteți pe pagina 1din 5

Ce este auditorul financiar si ce activitati poate desfasura?

Un auditor financiar este o persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate in conditiile specificate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. In Romania, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acorda de catre Camera Auditorilor Financiari. Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfasura, in baza articolului 3 din OUG nr. 75 din 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele activitati economico-financiare, in exercitarea independenta a profesiei: audit financiar; audit intern; consultanta financiar-contabila si fiscala; asigurarea managementului financiar-contabil; pregatire profesionala de specialitate in domeniu; expertiza contabila; evaluare; reorganizare judiciara si lichidare. Auditorii financiari pot desfasura activitatile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei. Ce este auditul financiar? La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate. In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor. Daca vizitati site-ul nostru, probabil va intereseaza auditul financiar si nu alte tipuri de audit. Conform definitiei publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, "Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)". Care sunt conditiile pentru a deveni auditor financiar? In Romania, calitatea de auditor financiar si deptul de exercitare a profesiei se acorda de catre Camera Auditorilor Financiari (CAF).

CAF acorda aceasta calitate in baza art. 11 sau in baza art.12 din OUG 75 pe 1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Acordarea calitatii de auditor financiar cf. art. 11 Pentru atribuirea acestei calitati conform articolului 11 candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Acestea sunt diferite pentru persoanele fizice si cele juridice si trebuie indeplinite cumulativ. Conditii aplicabile persoanelor fizice: acestea trebuie sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si/sau sa aiba minimum patru ani vechime in activitatea financiar-contabila sau sa aiba calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice, si sa treaca testul de verificare a cunostintelor financiar-contabile, pentru accesul la stagiu, si; sa efectueze un stagiu de trei ani de practica in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a celor doua conditii de mai sus, si pe parcursul stagiului, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale specifice, in conditiile legii. Regulile privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor financiarcontabile pentru accesul la stagiu, precum si cele privind organizarea si desfasurarea examenului de aptitudini profesionale sunt emise si publicate de Camera Auditorilor Financiari. Conditii aplicabile persoanelor juridice: persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit financiar trebuie sa indeplineasca conditiile de mai sus prevazute pentru persoanele fizice, sau conditiile prevazute de articolul 12 din OUG 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare; majoritatea drepturilor de vot in societatile de audit financiar trebuie sa fie detinute, direct sau indirect, de auditori financiari activi persoane fizice care intrunesc conditiile pentru persoane fizice ori de societati de audit financiar care satisfac conditiile in acest sens; majoritatea membrilor din consiliul de administratie al societatii de audit financiar trebuie sa fie auditori activi persoane fizice sau societati de audit financiar care indeplinesc conditiile in acest sens. Acordarea calitatii de auditor financiar cf. art. 12 La cerere, Camera Auditorilor Financiari (CAF) poate atribui calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: Conditii aplicabile persoanelor fizice: persoanele fizice trebuie sa aiba calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat, in conformitate cu reglementarile specifice din acel stat; trebuie sa fi fost, pe o perioada de cel putin 3 ani, auditor financiar independent sau angajat,

asociat, ori actionar al unei societati care are auditul financiar in obiectul de activitate; trebuie sa intruneasca cerintele impuse de Codul de etica profesionala al IFAC (Federatia Internationala a Contabililor); in acest sens, solicitantii sunt obligati sa prezinte documentele prevazute mai jos. trebuie sa dovedeasca faptul ca detine cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania, asa cum sunt cerute de statul roman. Aceasta conditie este satisfacuta prin promovarea interviului-test organizat de catre Camera Auditorilor Financiari (CAF), conform programei stabilite de aceasta si comunicata solicitantilor. Pentru ce societati/organizatii este obligatoriu auditul financiar? Organizatiile obligate sa efectueze un audit financiar conform legislatiei romanesti sunt: societatile care, la inchiderea unui exercitiu financiar, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele trei criterii: 1. Au active totale peste 3.650.000 euro 2. Au cifra de afaceri neta peste 7300000 euro 3. Au un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare sau egal cu 50. societatile de interes public: institutiile de credit, societatile de asigurare/reasigurare, entitati le reglementate si supravegheate de CNVM (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare), societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, companiile si societatile nationale, persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara, societatile de leasing, si persoanele juridice, altele decat cele de mai sus, care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului. Legislatia romaneasca in domeniu cuprinde Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 care adopta reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene, Ordinul Ministerului de Finante nr. 907 din 2005, si Ordonanta 28/2006 (pentru cazul societatilor de leasing). Pentru ce entitati este obligatoriu auditul intern? Auditul intern este obligatoriu pentru organizatiile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar. Aceste organizatii sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, in conformitate cu normele legale in vigoare. Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice.

Audit - Activitate si responsabilitati

In general vorbind, auditul ar putea fi definit ca fiind examinarea in mod profesionist a unor informatii in vederea exprimarii unei opinii independente, tinand cont de anumite criterii de calitate. In functie de domeniul in care este aplicat, auditul poate fi: financiar, al performantei, al politicii si securitatii datelor, al calitatii, al sistemelor informatice, al mediului etc. In ceea ce priveste Auditul Financiar, conform definitiei publicate pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din Romania- 'Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor.' (IFAC) Foarte important in cadrul unei organizatii este auditul intern. Auditul intern este cel ce examineaza, evalueaza si face raportul catre management si directori intr-o maniera independenta si obiectiva a conformitatii si eficacitatii controlului intern. Auditul intern va transmite recomandari si sugestii privind imbunatatirea activitatii controlului intern si implicit a profitabilitatii companiei . Cum lucreaza? Auditul financiar este o activitate competenta de evaluare a situatiilor financiare ale unei companii desfasurata de un specialist in domeniu, numit auditor financiar, care obtine suficiente probe de audit pentru a da in cadrul raportului de audit o asigurare rezonabila ca situatiile financiare au fost intocmite sub toate aspectele semnificative in conformitate cu un cadru general identificat de raportare financiara. Probele de audit reprezinta toate informatiile obtinute de auditor atat din cadrul companiei cat si din surse externe, de la tertii cu care compania interactioneaza. Probele de audit sunt obtinute prin studiul documentelor puse la dispozitie de catre compania auditata (in format imprimat sau electronic), observarea unor activitati precum inventarierea, discutii cu personalul companiei, calcule efectuate pe baza informatiilor obtinute si alte mijloace ce-i permit acestuia sa obtina suficiente probe de audit pentru exprimarea opiniei in cadrul raportului de audit. In urma probelor obtinute, atunci cand este cazul, auditorul poate face unele recomandari managementului companiei pentru efectuarea unor ajustari financiar-contabile. Acest audit este de fapt auditul extern si este efectuat de auditori financiari independenti, persoane fizice sau juridice, pe baza unui contract, sau pe baza de mandat in cazul auditului statutar. Auditul intern, este realizat de personal angajat al companiei sau tot pe baza de contract, insa, este subordonat managementului companiei, sau comitetului de audit, dupa caz. Conform tendintelor actuale, auditul intern ar trebui sa fie o parte integranta a afacerilor moderne. Avantaje Acesta meserie nu este nici pe departe una de rutina, ci una complexa! De la o misiune la alta, in cadrul unor companii din domenii diferite, auditorul interactioneaza cu multe categorii de persoane in cadrul unor structuri organizationale diverse.

Dezavantaje De multe ori, angajatii companiilor auditate sunt destul de reticenti atunci cand trebuie sa ofere informatiile solicitate de catre auditor. Calitati esentiale Organizare. Programul unui auditor este foarte incarcat. Zilele sunt lungi si stresante mai ales cand este implicat in mai multe misiuni de audit concomitent. Fara o buna organizare a timpului, va fi afectat in mod clar de surmenaj. Reactiv. O zi intr-o banca, o alta zi intr-un departament ministerial, ziua urmatoare intr-o companie industriala, fiecare misiune de audit are specificul sau, universul sau si domeniul specific caruia un auditor trebuie sa i se adaptaze in timp real. Sociabil. Trebuie sa stie sa comunice, sa asculte sa puna intrebari potrivite pentru succesul misiunii sale, in special datorita reticentei celor ce ofera informatiile solicitate de auditor. Articolul se doreste a fi o scurta incursiune in ceea ce inseamna profesia de auditor.