Sunteți pe pagina 1din 58

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAI FACULTATEA DE FILOSOFIE I TIINE SOCIAL-POLITICE SPECIALIZAREA: COMUNICARE SOCIAL I RELAII PUBLICE

LUCRARE DE LICEN

2009 UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAI FACULTATEA DE FILOSOFIE I TIINE SOCIAL-POLITICE SPECIALIZAREA: COMUNICARE SOCIAL I RELAII PUBLICE

ROLUL SI IMPORTANA LEADERSHIP-ULUI N OR!ANIZAIE

2009

CUPRINS
AR!UMENT.........................................................................................................................................4 CAPITOLUL I" LEADERSHIP......................................................................................................... 5
I.1. Definirea leadership- ului..................................................................................................................6 I.2 Rolul i importana leadership-ului...................................................................................................8 I.3 Fun iile leadership-ului..................................................................................................................1! I.4. "e#ile leadership-ului......................................................................................................................11

CAPITOLUL II" CARACTERISTICILE LEADERSHIP-ULUI.................................................14


II.1. "eadership i influen$...................................................................................................................14 II.2. "eadership i %alori........................................................................................................................15 II.3. "eadership i %i&iune......................................................................................................................18

CAPITOLUL III" STILURI DE CONDUCERE ...........................................................................21


III"#"T$%&'' ()$ )$(*$&+,'--.).'""..........................................................................................................21 III.1.1. "eadership-ul de tip '( ) si *.................................................................................................... 2+ III.1.2. "eadership-ul transformaional................................................................................................. 31 III.1.3. "eadership-ul ,a&at pe prin ipii................................................................................................ 32 III.1.4. "eadership-ul arismati ........................................................................................................... 34 III"2" T'-%)%/'( ).' D" !%)$0(1...........................................................................................................3+

CAPITOLUL IV" LEADER SAU MANA!ER2 AM3NDOU4"...............................................

41

CAPITOLUL V" INDI!ENELE I MITURILE CONDUCERII---...-..................--45 CAPITOLUL VI" INOVAIE-LEADERSHIP-COMUNICARE.................................................4+ CONCLUZII....................................................................................................................................... 53 BIBLIO!RAFIE............................................................................................................................... 54

Motto: A leader is the one who climbs the tallest tree, surveys the entire situation, and yells: Wrong jungle!
Stephen Covey

AR!UMENT

I" LEADERSHIP

Conceptul de leadership Despre arta ondu erii putem #asi referine importante .n $ la filosofii /re iei 'nti e. 0laton %or,ete( pro,a,il( pentru prima dat$ .n 1Dialo#urile1 sale despre eea e .nele#em( ast$&i( prin noiunea de leadership. Du 2nd mai departe tradiia .nelep iunii so rati e( .ntemeietorul Repu,li ii arat$ $ %irtutea este puterea de a ondu e oamenii( .ns$ nu ori um ( i ,ine. 3n plus( filosoful #re meniona $ omul ondu e ,ine numai 2nd le are pe a estea doua4 p$rerea ade%arat$ i tiina. '%2nd a est pun t de ple are .n e5pli area noiunii de leadership( putem ar$ta a de-a lun#ul timpului( er etarea tiinifi $ a ondu erii stru turilor or#ani&ate a a%ut parte de numeroase de&,ateri pri%ind leadership-ul. "eadership-ul este un su,ie t foarte popular .n omportamentul or#ani&aional deoare e are un rol important .n performana #rupurilor i a or#ani&aiilor. 65ist$ o multitudine de a,ord$ri ale leadership-ului i multe interpret$ri ale .nelesului s$u. Intuiti% toat$ lumea .nele#e $ leadership-ul .nseamn$ a ondu e oamenii i a .nfluena eea e fa a etia sau a-i determina pe alii s$ te urme&e. "eadership-ul ar putea fi un atri,ut al po&iiei ierarhi e sau ar putea pro%eni din inteli#en$ sau unotine. 0oate fi interpretat a o fun ie a personalit$ii sau a o omponent$ omportamental$. 7ifra studiilor asupra leadership-ului dep$ete ate%a mii si fie are perioad$ de er etare a euat .n a produ e o .nele#ere inte#rat$ a leadership-ului1.
1

Ralph M. Stogdill Handbook of Leadership: A Survey of the Literature (New York: Free Press, 1 !"#

"eadership-ul a ap$rut .n se olul al 8I8-lea a urmare a re%oluiei industriale i s-a de&%oltat ulterior pe par ursul se olului 88. 0rimele teoreti&$ri rele%ante aparin lui 9urt "e:in( Ronald "ippitt i Ralph ;hite din perioada anilor 1<38 = 1<52. 65perimentele lor au .n er at s$ e%idenie&e aspe tele leadership-ului efi a e. 7ei trei au studiat stilurile democratic( autocratic i laissez-faire .n adrul unor #rupe de opii aflate su, responsa,ilitatea unor monitori aduli. 0e ,a&a a estor e5perimente( .n are se urm$reau anumii indi atori de personalitate( performan$( ni%el de a#resi%itate( or#ani&are( ei au o,ser%at $ e5ist$ a%anta>e i de&a%anta>e difereniate pentru fie are tip de leadership. ' este studii au fost ontinuate .n timpul elui de-al II-lea R$&,oi ?ondial pe di%erse eantioane ale armatei ameri ane .n .n er area de a identifi a prin ipalele tr$s$turi ale persoanelor are a%eau un as endent asupra elorlalte. @na dintre on lu&iile studiiilor a fost $ as endentul este dat de inteli#en$( iniiati%$ i .n redere .n sine. 65ist$ foarte multe studii despre leadership. ' estea pot fi lasifi ate .n urm$toarele ate#orii4 5(&(56$&'()$7 5%0-%&6(0$16()$7 5%16'1/$16$ 8' 6&(1+9%&0(:'%1()$" 0rimele teorii susineau $ sursa primar$ a efi ienei .n leadership se #$sea .n ara teristi ile personale ale liderilor. 7u toate astea( doar ara teristi ile personale nu pot e5pli a efi iena .n leadership. 0rin urmare( er et$rile ulterioare s-au on entrat pe a iunile parti ulare ale liderului .n intera iune u an#a>atul. ' este teorii ara teriale .n leadership au $utat s$ e5pli e relaia dintre eea e a f$ ut liderul i rea ia an#a>ailor( at2t din pun t de %edere emoional 2t i omportamental. Dei( doar ara terul( nu poate fi so otit a leadership .n situaii diferite. 'a $( teoriile ontin#ente despre leadership au studiat stilul de leadership .n diferite .mpre>ur$ri. "iderii tran&a ionali( pre um ei identifi ai .n teoriile ontin#ente( larifi $ an#a>ailor rolul i erinele sar inilor. 7hiar i aa( .nt2mplarea nu poate fi r$spun&$toare pentru inspiraia i ino%aia de are liderii au ne%oie pentru a fi ompetiti%i ast$&i( pe piaa #lo,al$. 7ele mai re ente studii transformaionale demonstrea&$ $ liderii arismati i i %i&ionari sunt apa,ili s$ inspire dis ipolii( s$ dep$eas $ interesele personale pentru ,inele or#ani&aiei.

I"#" D$9'1'&$( )$(*$&+,'--.).'

Aermenul leadership este polisemanti ( i nu poate fi tradus .n lim,a rom2n$ printr-un sin#ur u%2nt are s$ e5prime ade%$ratele lui semnifi aii. Di ionarele rom2neti .l tradu prin4 aB ondu ere( omand$C efieC omandament2C ,B dire ie( ondu ereC onduit$3C B ondu ere4. De asemenea( .n unele lu r$ri traduse din lim,a en#le&$( termenul leadership este tradus prin4 aB ondu ere5C ,B a,ilitatea de a ondu e6C B tiina ondu erii+C dB apa itatea iDsau a tul de a ondu e. 65ist$ multe interpret$ri ale leadership-ului. Definiia tradiional$ spune $4 leadership-ul este influena interpersonal$ .ndreptat$ o persoan$ $tre atin#erea unui o,ie ti%. 1. 3n artea The Frontiers of Management (1986) 0eter Dru Eer pre i&ea&$ a leadership-ul .nseamn$ Fa adu e %i&iunea oamenilor la un ni%el superior( a rete performana lor la un standard mai .nalt( a onstrui personalitatea lor peste limitele normaleG. !. 'nita Roddi E( femeie de afa eri ,ritani $ i fondatoare a Ahe HodI Jhop spune a leadership-ul .nseamn$ Fa rea o %i&iune la are alii s$ aspire i a-i ener#i&a pentru a mun i pentru a .ndeplini a east$ %i&iuneG. ". Krd:aI Aead definete leadership-ul drept Farta de a influena oamenii pentru a-i determina s$ parti ipe la reali&area unui o,ie ti% pe are a>un# sa-l onsidere de&ira,ilG LAhe #rt $f %eadership( 1<35B 4. /. '. 7ole( .n Managementul personalului L1<<+B definete su#esti% leadership-ul a Mpro es dinami de #rup( prin are o persoan$ reuete s$-i determine( prin influen$( pe eilali mem,ri ai #rupului s$ se an#a>e&e de ,un$%oie .n reali&area sar inilor sau s opurilor #rupului( de-a lun#ul unei anumite perioade de timp i .ntr-un onte5t or#ani&aional parti ularG. 5. 0rin leadership se .nele#e F apa itatea unui lider( a unui adru de ondu ere de a determina un #rup de persoane s$ onlu re&e u a esta .n reali&area unui o,ie ti% pe ,a&a puterni ei lor impli $ri.F 8 $tre atin#erea unui o,ie ti% sau a unor o,ie ti%e. 6senialmente( definiia tradiional$ a leadership-ului spune $ un lider influenea&$ mai mult de

2 3

NNNDi ionar en#le&-rom2n( Hu ureti( 6ditura ' ademiei( 1<+4( p. 421 NNNDi ionar en#le&-rom2n( Ji,iu( 6ditura Ahansi,( 1<<4( p. 3!! 4 Hanta('( Di ionar en#le&-rom2n( Hu ureti( 6ditura Aeora( 1<<6( p. 232 5 7erto( J( 7( Managementul modern( Hu ureti( 6ditura Aeora( 2!!2C &trategie' (hid propus de The )conomist *oo+s( Hu ureti( editura Oemira( 1<<8( p. 68C 6 Parper 7ollins 0u,lishers The ,ollins )nglish -ictionar.( 1<<8 7 ?a5:ell( )( 7( ,ele !1 de legi supreme ale liderului( Hu ureti( 6ditura '?'"A6'( 2!!2( p. 48 8 0$u( Q.'., ,omunicare /i resurse umane( 6d. 0olirom( Iai( 2!!6

"eadership-ul poate fi .neles a un atri,ut al unei po&iii ierarhi e .n or#ani&aie( o ara teristi $ a unei persoane( un pro es de mo,ili&are i antrenare a personalului .ntr-o anumit$ dire ie( o apa itate de mo,ili&are sau o ate#orie de omportament. K sinte&a reali&at$ de 'ndre: ). DuHrin L1<<5B pre&int$ ele mai repre&entati%e definiii ale leadership-ului( dupa um urmea&$4
-

influena interpersonal$ ,a&at$ pe reali&area o,ie ti%elorC

omuni area dire t$( sin er$ pentru

arta influen$rii oamenilor prin persuasiune sau e5emplu personalC prin ipala for$ dinami $ e moti%ea&$ i oordonea&a or#ani&aia pentru a-i du e la ,un sf2rit misiuneaC

a,ilitatea de a inspira .n redere i susinere printre oameni( a iuni ne esare pentru .ndeplinirea s opurilor.<

L$(*$&+,'--.) este o relaie dinami $( ,a&at$ pe influen$ mutual$ i eluri omune( .ntre lideri i ola,oratori( .n are am,ele p$ri atin# ni%eluri ridi ate de moti%aie i de&%oltare moral$( .n timp e produ s him,are real$( deli,erat$1!. "eadership-ul este e%a mai mult de 2t autoritate sau putere. 6l presupune un anumit ni%el de sus0inere 1oluntar2 din partea mem,rilor #rupului. "iderii nu ondu simplu( prin dire ti%e( i prin persuasiune( moti%are i .mputerni ire( identifi $ i 2ti#$ impli area pentru o %i&iune stimulatoare sau pro%o atoare. Deasemenea( liderii nu #estionea&$ doar performanele indi%iduale( i i performanele #rupuluiC iar a mode de e5er itare a autorit$ii( liderii reea&$ un onte5t or#ani&aional ade %at.

I"2" R%).) 8' '0-%&6(1:( )$(*$&+,'--.).'


Dup$ "e%ine( liderii tre,uie s$ se on entre&e pentru a fa e a oamenii i or#ani&aiile s$ pro#rese&e prin reterea ompetiti%it$ii i ooper$rii dintre e hipe( respe ti% a performanei or#ani&aiei. "iderii %or rea un mediu are .n ura>ea&$ de&%oltarea a,ilit$ilor( .n%$area i
9

DuHrin( '. )' %eadership' 3esearch Findings 4ractice and &+ills, Pou#hton ?ifflin( 1<<5 Frei,er#( 9 i Frei,er#( )( &outh5est #irlines6 ,raz. 3ecipe for *usiness and 4ersonal &uccess( Hard 0ress( 1<<6( p. 2<8
10

des hiderea la nou astfel .n 2t ei din e hip$ s$ parti ipe la pro esul de transformare a resurselor. "eadership-ul este le#at de moti%aie( omportament interpersonal i pro esul de omuni are. 6l este important .n .n er $rile de a redu e insatisfa ia an#a>ailor. @n leadership ,un impli $ i pro esul de dele#are a sar inilor. "eadership-ul nu este limitat la un omportament al liderului are determin$ un omportament al elor are .l urmea&$. "eadershipul este un pro es dinami ( unde relaia dintre lider i mem,rii #rupului este re ipro $ i influenea&$ performana la ni%el indi%idual 2t i or#ani&aional. @n leadership ,un .n or#ani&aie a>ut$ la de&%oltarea mun ii .n e hip$ i la inte#rarea o,ie ti%elor indi%iduale u ele ale #rupului. De asemenea a>ut$ moti%aia intrinse $ prin a entuarea importanei mun ii pe are oamenii o reali&ea&$. Oatura .n permanent$ s him,are a mun ii .n or#ani&aii( in lusi% stru turile aplati&ate i $utarea permanent$ a utili&$rii efi iente a resurselor umane au res ut importana leadership-ului. Oatura mana#ementului se .ndep$rtea&$ de ideea de a o,ine re&ultate printr-un ontrol str2ns i se .ndreapt$ spre un mediu unde oa hin#-ul( spri>inul i dele#area pre%alea&$. Pooper i 0otter a entuea&$ importana liderilor .n %remuri de in ertitudine i s him,$ri profunde i afirm$ $ liderii ,uni sunt sensi,ili la impa tul pe are s him,area .l are asupra oamenilor. "iderii performani reues s$ s him,e per epia oamenilor asupra s him,$rii i s$ o transforme dintr-o ameninare .ntr-o s him,are interesant$.11 0ornind de la definiie putem sta,ili 2te%a elemente are arat$ importana leadership-ului. @n lider4 - fa e a lu rurile s$ fie reali&ate prin oameniC - reea&$ mi>loa e efi iente de omuni areC - soluionea&$ onfli teleC - reea&$ o dire ie pentru or#ani&aie( di%i&ie( departamentC - or#ani&ea&$ resurseleC - ia de i&ii informate i efi ienteC - o,ine performana optim$ de la ei are reali&ea&$ mun aC - asi#ur$ de&%oltarea ontinu$ i perfe ionarea oamenilorC - monitori&ea&$ i e%aluea&$ mun a i pe ei are sunt impli ai .n mun $C - ia m$suri de remediere atun i 2nd este ne esarC
11

Pooper( '. i 0otter( ). $ake it fro% the $&P, People Management, 1999, p. 46

- armoni&ea&$ a,ilit$ile elor are sunt impli ai .n reali&area mun ii u .n sineC

natura mun ii

- aut$ posi,ilit$i de de&%oltare .n eea e pri%ete mediul de mun $ i ofer$ oportunit$i de de&%oltare pentru oamenii din or#ani&aie( departament sau di%i&ieC - moti%ea&$ i .n ura>ea&$( promo%ea&$ relaii de mun $ armonioase( po&iti%e i produ ti%e.

I";" F.15:'')$ )$(*$&+,'--.).'


3n artea sa 7nteligen0a emo0ional2 8n leadeship( Daniel /oleman spune a Mliderii ade%$rai ne impresionea&$. Oe tre&es pasiuni i stimulea&$ tot e e mai ,un .n noiG. 1. @na dintre fun iile ondu erii onst$ .n oordonarea a iunilor indi%i&ilor i #rupurilor( astfel .n 2t fie are an#a>at s$ tie e tre,uie s$ fa $ e5a t. 2. 7ondu erea are i rolul de a asi#ura sta,ilitatea .ntr-un mediu tur,ulent( prin a omodarea rapid$ a or#ani&aiei sau a #rupului. 3. 3ntr-un mediu M.n remenitG .ns$( fun ia ondu erii se modifi $( ea urm$rind s$ pro%oa e s him,area( printr-o %aria,ilitate intern$ apa,il$ s$ Mper eap$G alternati%e de a iune. 4. K alt$ fun ie a ondu erii este s$ asi#ure o for$ de mun $ sta,ila( ea a ion2nd a tampon .ntre p$ri ale or#ani&aiei aflate .n onfli t. 5. Responsa,ilitatea ma>or$ a liderilor este de a lua de i&ii strate#i e( de a formula politi i or#ani&aionale i de a amorti&a efe tele mediului. 6. "a ni%eluri or#ani&aionale intermediare( omportamentul or#ani&aional are a o,ie t prin ipal ompletarea #olurilor din stru turile formale e5istente( e5tensia sau de&%oltarea stru turilor e5istente. +. "a ni%el primar( fun ia e5istente.12 K alt$ a lasifi are a fun iilor #rupului este dupa um urmea&$4 - a ti%area intera iunii #rupului( e%ideniat a stimul de #rup( mai ales 2nd a esta este nou onstituitC
12

ondu erii

onst$ .n administrarea stru turilor formale

7hiri $( Jofia( 7nteligen0a organiza0iilor9 rutinele /i managementul g:ndirii colecti1e( 6d. 0resa @ni%ersitar$ 7lu>ean$( 2!!3( p. 53

10

- meninerea unei intera iuni efi iente( parti ip$rii mem,rilor #rupului la sar ina de lu ruC

ontinuarea

elei de mai sus( impli 2nd

on entrarea a iunii #rupului pe o,ie ti%ele propuse i reali&area de $tre lider a e hili,rului - asi#urarea satisfa iei mem,rilor #rupului a urmare a parti ip$rii( fie are s$ fie stimulat pentru a o,ine satisfa ii ma5ime la reali&area sar iniiC - mana#ementul #rup C - onstru ia #rupului i asi#urarea oe&iunii( liderul tre,uind s$ unoas $ modul de parti ipare diferit( antitati% sau alitati%( din partea mem,rilor( .n fun ie de personalitatea fie $ruiaC - .n ura>area #rupului .n dire ia perfe ion$rii proprii( pentru .m,un$t$irea performanelor indi%iduale i a elor de #rup. 13 1 onfli telor( unde apare ne esitatea unoaterii de $tre lider a momentelor unde inter%enia sa este ne esar$ sau inoportun$ .n re&ol%area unor onfli te din

I"<" L$/')$ )$(*$&+,'--.).'


)ohn 7. ?a5:ell( Mthe leadership e5pertG um a fost supranumit( on reti&ea&a 21 de le#i ale leadership-ului .n artea sa u nume omonim4 ,ele !1 de %egi 7ncontesta;ile ale %eadershipului9 1. %egea 4ragului = "eadership-ul determin$ ni%elul de efi ien$ a unei persoane. 7apa itatea de ondu ere este .ntotdeauna determinat$ de li,ertatea personala i de efi iena or#ani&aional$. Kri e ai %rea s$ reali&e&i( eti limitat de apa itatea ta de ondu ere. 2. %egea 7nfluen0ei = 'de%arata m$sur$ a leadership-ului este influen$ = nimi mai mult( nimi mai puin. Da $ nu ai influena nu %ei ondu e ni iodata. 0entru a s him,a or#ani&aia ai ne%oie de influen$. "eadership-ul nu se ,a&ea&a pe po&iia o upat$ .n or#ani&aie( apa itatea de a influena. 3. %egea 4rocesului = "iderii se de&%olta .n fie are &i( nu .ntr-o &i. "eadership se in%a$ .n timp( este apa itatea de a-i de&%olta i im,unat$i a,ilitaile e distin# liderii de urmaii lor. "iderii de su es in%a$ .ntotdeauna.
13

i pe

0$u( Q.'( op' cit.( p. 26

11

4. %egea <a1iga0ie = Kri ine poate pilota o na%a( dar este ne%oie de un lider pentru a seta ursul. "iderii au %i&iunea destinaiei lor( .nele# de e au ne%oie pentru a a>un#e a olo( tiu de ine au ne%oie pentru a atin#e s opul i re unos o,sta olele u mult timp .nainte a ele s$ apar$. 5. %egea lui )' =utton = 72nd ade%$ratul lider %or,este( oamenii as ult$. Ou as ultai ererile persoanei e profesea&$ $ este lider. 3n s him,( as ultai rea iile oamenilor din >urul lui. Do%ada leadership-ului se #$sete .n adepii s$i. 6. %egea 42m:ntului &ta;il = 3n rederea oamenilor este fundamentul leadership-ului. 0entru a onstrui .n redere( un lider tre,uie s$ e5emplifi e unele alit$i4 ompetena( one5iune si ara ter. 7ara terul fa e posi,ila .n rederea oamenilor. Iar .n redere fa e leadership-ul posi,il. +. %egea 3espectului = Kamenii urmea&$( din insti t( lideri mai puterni i de at ei inii. Kamenii nu urmea&$ ali oameni f$r$ moti%. @rmea&$ persoane a aror stil de ondu ere impune respe t. 'depii sunt atrai de oamenii are sunt lideri mai ,uni de at ei inii. 8. %egea 7ntui0iei = "iderii e%aluea&a toate situaiile u o .n linaie de ondu ere. "eadership-ul depinde de mai multe lu ruri de 2t de fapte. "iderii o,ser%$ tendine( resurse i pro,leme( pre um i posi,ilitatea de a iti oamenii. "e#ea intuiiei se ,a&ea&$ pe fapte al$turi de instin t i alte elemente ne orporale. @n lider tre,uie s$ .nelea#$ situaia i s$ tie instin ti% e de i&ie s$ ia. "eadership-ul este mai mult art$ de at stiin$. <. %egea Magnetismului = 'tra#i oameni are se aseaman$ u tine. "iderii sunt mereu .n $utare de oameni ,uni. 3n ele mai multe situaii atra#i oameni are posed$ a eleasi alit$i a i tine. 7u at eti un lider mai ,un( u at2t %ei atra#e lideri mai ,uni. 1!. %egea ,onecti1it20ii = "iderii atin# int2i o inima inainte de a ere o man$ de a>utor. "iderii efi ieni tiu $ mai .nt2i tre,uie s$ atin#$ inimile oamenilor .nainte de a le ere o man$ de a>utor. Inima %ine inaintea m2inii. Kamenilor nu le pas$ 2t de mult te unos ( pana 2nd nu tiu 2t de mult ii pas$. 0entru a %$ one ta u oamenii dintr-un #rup tre,uie s$ relaione&i u ei indi%idual. 6ste trea,a liderului de a iniia one5iunea u oamenii. 11. %egea ,ercului 7ntern = 0otenialul unui lider este determinat de oamenii apropiai de el. Aoi marii lideri au un er de prieteni foarte puterni . 12. %egea -eleg2rii = Oumai liderii si#uri pe ei pot da puterea altora. 7apa itatea oamenilor de a reali&a o,ie ti%ele este determinat$ de apa itatea liderului de a .mputerni i. 13. %egea Multiplic2rii = 6ste ne%oie de un lider pentru a rete un alt lider. ?ai mult de patru din in i liderii pe are .i %ei int2lni %reodat$ s-au de&%oltat datorit$ impa tului pe are l-

12

au a%ut ali lideri asupra lor. Kamenii nu pot s$ .i .n%ee pe ali eea e ei nu tiu. 0otenialul unei or#ani&aii depinde de reterea apa it$ii de ondu ere. 14. %egea >ncrederii = Kamenii urmea&$ liderul( apoi %i&iunea. "iderul are %isul iar apoi .l au i oamenii. Kamenii urmea&a liderul i apoi %isul. Kamenii nu urmea&$ anumite au&e ,une. @rmea&$ lideri are promo%ea&$ a este au&e. 15. %egea ?ictoriei = "iderii de su es #$ses .ntotdeauna o ale pentru a ati#a. "iderii red a ori e mai >os de su es este ina epta,il. Ou au ni i un 0lan H( din a est moti% ontinu$ s$ lupte. 16. %egea 7mpulsului - '%antulDImpulsul este el mai ,un prieten al unui lider. Ou poi pilota o na%$ are nu a%ansea&$. 6ste ne%oie de un lider pentru a rea impuls. 'depii il prind din urm$. Iar mana#erii au posi,ilitatea de a-l du e mai departe odat$ e a in eput. 7rearea a estuia ne esit$ o persoan$ are s$ moti%e&e oamenii din >urul lui( nu ine%a are tre,uie sa fie moti%at. 3n eputul este a o lupt$( dar odat$ e ai .n eput( putei u ade%arat s$ fa ei lu ruri uimitoare. 1+. %egea 4riorita0ilor = "iderii inele# $ ori e a ti%itate du e la reali&area o,ie ti%elor. 3n alitate de lider( tre,uie s$-i petre i ea mai mare parte a timpului de lu ru .n domeniile .n are poi influena el mai mult. 18. %egea &acrificiului = @n lider tre,uie s$ renune la multe lu ruri pentru a a>un#e mai sus. Ja rifi iul este o onstant$ .n leadership. F7and %ei de%eni un lider( .i %ei pierde dreptul de a #2ndi pentru tine.G = /erald HrooEs 1<' %egea Momentului $portun = ' ondu e este la fel de important a a ti e s$ fa i i unde s$ a>un#i. Oumai a iunea potri%it$ la timpul potri%it ii %a adu e su es. 3n a&ul .n are un lider nu arat$ t$rie de ara ter .n mod repetat( hiar i fa$ de lu rurile mi i( oamenii .n ep s$ read$ a au fa ut o ale#ere proast$ s$ .l urme&e. 2!. %egea ,re/terii )@plozi1e = 0entru a rea %aloare adu#at$( adu i adepi = pentru a multipli a %aloarea( adu i lideri. 7heia reterii e onomi e este leadership-ul. F6ste de datoria mea de a onstrui oameni are %or onstrui ompania.G = )ohn J hnatter. 0entru a a>un#e la el mai .nalt ni%el( %a tre,ui s$ de&%oli lideri de lideri. 21' %egea Mo/tenirii = 'de%arata %aloare a unui lider este masurat$ prin oamenii e .l su ed. "a fel a i .n sport un antrenor are ne%oie de o e hip$ de >u atori ,uni pentru a ati#a( o or#ani&aie are ne%oie de o e hipa de lideri pentru a reui. ?ostenirea este reat$ doar atun i 2nd o persoan$ .i pune or#ani&aia .n po&iia de a fa e lu ruri mari far$ el.

13

II.

CARACTERISTICILE LEADERSHIP-ULUI

"iteratura de spe ialitate14 onsider$ $ leadership-ul are 3 ara teristi i prin ipale. 6ste %or,a despre influen$( %alori i %i&iune( unde influen$ .nseamn$ Ma e5er ita o influen$ asupra ui%a sau a e%aG15( %aloare .nseamn$ Mtotalitatea .nsuirilor are dau pre sau importan$ unui lu ru ori unei persoaneC .nsemn$tate( importan$G16 i %i&iune repre&int$ Mmod de a %edea lu rurile( on epie( opinieG1+.

II"#" L$(*$&+,'- 8' '19).$1:=

?a>oritatea definiiilor despre leadership refle t$ presupunerea $ a esta impli $ un pro es so ial( .n are .nfluena >oa $ un rol ma>or. De fapt leadership-ul presupune $ o persoan$ sau un #rup de persoane .i e5er it$ influena asupra altor persoane sau #rupuri. Aotui tre,uie s$ lu$m .n onsiderare 2te%a elemente heie4
1.7on eptul

entral este influen02 i nu autoritate( unde autoritate repre&int$ Mdrept(

putere( .mputerni ire de a omanda( de a da dispo&iii sau de a impune ui%a as ultareG 18. 'm,ele on epte repre&int$ dimensiuni ale puterii( .ns$ el din urm$ este deinut de o persoan$ aflat$ la ondu erea or#ani&aiei( .n timp e influena poate fi e5er itat$ nu doar de persoanele are au o fun ie de ondu ere.
14

Hush( A( From Management to %eadership9&emanthic or Meaningful ,hangeA 3n4G6du ational ?ana#ement 'dministration and "eadershipG(%ol 36( nr 2( p 2+6( http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD36D2D2+1 15 Hre,an( Q( -ic0ionar general al lim;ii rom:ne 6ditura Rtiinifi $ i 6n i lopedi $( 1<8+( p 4+< 16 I,idem( p 1113 17 I,idem( p 1133 18 NNNN( -)B online C -ic0ionar al lim;ii rom:ne( http4DDde5online.roDsear h.phpS u%Tautoritate

14

2.0ro esul este intenional. 0ersoana are aut$ s$ e5er ite influen$ fa e a est lu ru u

s opul de a o,ine e%a. Hine.neles s opul poate fi i unul po&iti%( um ar fi atin#erea o,ie ti%elor or#ani&aiei.
3.Influena poate fi e5er itat$ at2t de un #rup de persoane 2t i de indi%i&i.

65er itarea influenei asupra altor persoane repre&int$ esena leadership-ului. "eadership-ul formal( are se refer$ la mana#erii dintr-o or#ani&aie( repre&int$ dreptul formal sau le#itim al a estora de a influena alte persoane .n %irtutea po&iiei lor ierarhi e .n adrul or#ani&aiei. "eadership-ul informal nu repre&int$ un drept ofi ial de a-i influena pe alii( i re&id$ .n alit$ile intrinse i ale unei persoane de a e5er ita o influena .n adrul unui #rup informal. Influena asupra altora se poate e5er ita pe o #ama lar#a de ai( are se e5tind de la ea amia,ila la ea oer iti%a. 'stfel( D.9ipnis( J.J hmidt i I.;ilEinson identifi ate urmatoarele tipuri de strate#ii de influenare a oamenilor4 Raiunea- folosirea situaiilor( e%enimentelor( pro eselor( a datelor i informaiilor e le refle t$ pentru de&%oltarea ar#umentelor lo#i e. 0rietenia- $utarea spri>inului( folosirea m$#ulirii( rearea ,un$%oinei. 7oali&area- mo,ili&area altora .n adrul or#ani&aiei. 7$derea la in%oial$- ne#o ierea pe ,a&a folosirii re ompenselor. '#resi%itatea- folosirea a,ordarii dire te i .n for$. 'utoritatea superioarapentru sporirea M#reutaiiG ererilor. Jan ionarea. Jtudiul efe tuat de autorii itai asupra unui numar repre&entati% de mana#eri a e%ideniat faptul $ ele mai uili&ate strate#ii sunt ele ,a&ate pe raiune i a#resi%itate( iar el mai puin folosite se refer$ la utili&area autoritaii superioare i la san ionare. Aotodat$( studiul a rele%at preo uparea onstant$ a mana#erilor de a e5er ita o influen$ 2t mai puterni $ asupra su,ordonailor lor( ontiina faptului a ei nu se pot limita la strate#ia tradiional$ de e5er itare a puterii .n adrul or#ani&aiei e5 lusi% pe ,a&a po&iiei ierarhi e deinute. ati#area spri>inului autoritailor superioare ale ierarhiei onsider$ $ pot fi

15

II"2" L$(*$&+,'- +' >()%&'

Ooiunea de Minfluen$G este neutr$ deoare e nu e5pli $ i nu re omand$ e o,ie ti%e i e a iuni ar tre,ui urm$rite. 7e tre,uie s$ a%em noi .n %edere este faptul $ leadership-ul este foarte mult le#at de %alori. De la lideri se ateapt$ .ntotdeauna s$ a ione&e onform propriilor %alori. Ahomas /reenfield a f$ ut o distin ie foarte important$ .ntre %alori i raionalitate4 MQalorile tre din olo de raiune. Raiunea de a fi raional tre,uie s$ stea alaturi de e%a ,a&at pe %alori. Qalorile sunt afirmate( alese( impuse sau re&ute. 6le tre din olo de antitati%( din olo de m$sura,il...o raionalitate tehni $ i limitat$ ere doar a ele mi>loa e are nutres un sf2rit. Je presupune $ sf2ritul este lar i ne.ntre,$tor( i mi>loa ele de a a>un#e a olo .n mod raional i efi ient sunt .n mod e#al lare i la .ndem2n$.G1< ' east$ de laraie ridi $ urm$toarea pro,lem$4 are este natura relaiei dintre %alori i raionalitateS 3n limatul politi i or#ani&aional ontemporan( %alorile dominatoare sunt ele ale persoanelor are deseori ondu ( i e%ident( le impun. "iderii de multe ori nu se pot omporta orespun&$tor propriilor %alori( i tre,uie s$ a ione&e onform %alorilor impuse de $tre or#ani&aie. ' fa e altfel .nseamn$ a te supune ris ului de a fi en&urat. "iderii sunt li,eri s$ a ione&e onform propriilor %alori doar da $ a estea orespund u %alorile or#ani&aiei( sau de e nu( ale ondu erii. 72nd %or,im despre %alorile unei or#ani&aii( tre,uie s$ a%em .n %edere $ a estea sunt sau ar tre,ui s$ fie asumate de toi mem,rii or#ani&aiei. Qalorile unei or#ani&aii #hidea&$ a iunile a esteia a or#ani&aie. 6le defines standardele a eptate de mem,rii or#ani&aiei i .i #hidea&$ pe a etia .n a ti%itatea lor de &i u &i. F$r$ astfel de %alori( mem,rii sau an#a>aii unei or#ani&aii ar a iona dup$ propriul sistem de %alori( a iuni e ar putea s$ nu fie onsistente u %i&iunea or#ani&aiei.

19

/reenfield(A( 3e-forming and 3e-1aluing )ducational #dministration9Dhence and Dhen cometh the 4heoni@ .n M6du ational ?ana#ement 'dministration and "eadershipG( %ol 1<( nr 4( p 2!8( http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD1<D4D2!!

16

Kr#ani&aiile tre,uie s$ .i defineas $ lar sistemul de %alori( i s$ .l ai,$ .n %edere pe .ntrea#a perioad$ .n are ola,orea&$ u un an#a>atDmem,ru( .n $ din momentul .n eperii pro esului de sele ie. Da $ un posi,il an#a>atDmem,ru nu se potri%ete u or#ani&aia( nu .i %a adu e ontri,uia la de&%oltarea a esteia. @n e5emplu de or#ani&aie are se ondu e dup$ un set de %alori lare i le fa e pu,li e este 'HO 'mro. Han a a formulat .n anul 1<<+ patru %alori orporati%e. 6ste %or,a despre inte#ritate( lu ru .n e hip$( respe t i profesionalism.2! ' este patru %alori asi#ur$ ,a&a prin ipiilor de afa eri ale 'HO '?RK. Fie are an#a>at le respe t$ i rede .n ele. @n alt e5mplu este 'Hplus4 MQalorile 'Hplus 6%ents .n are redem i pe are le promo%$m sunt4 efi iena( ino%aia( dinamismul i orientarea spre lientul nostru.G21 'Hplus este lider pe piaa din Rom2nia .n eea e pri%este t2r#urile de onstru ii i instalaii. Faptul $ an#a>aii red i se ondu dup$ a eleai %alori a a>utat u si#uran$ la onsolidarea po&iiei de lider a ompaniei pe piaa or#ani&$rii de t2r#uri i instalaii. 65ist$ in i moduri prin are o or#ani&aie se poate asi#ura a %alorile sale sunt

unos ute de mediul e5tern i asumate de $tre toi an#a>aii4


1. 0rimul dintre ele este comunicarea a estor %alori .n mod onstant( i .n faa an#a>ailor

dar i $tre mediul e5tern prin intermediul site-ului or#ani&aiei( a materialelor are sunt transmise $tre pu,li ( et .
2. ' doua manier$ este transmiterea acestor 1alori /i noilor mem;ri ai organiza0iei

educarea a estora .n pri%ina %alorilor or#ani&aiei. 'stfel( noilor mem,riDan#a>ai le %a fi mai uor s$ .nelea#$ or#ani&aia i s$ lu re&e pentru atin#erea o,ie ti%elor.
3. 3e8mprosp2tarea 8n0elegerii de c2tre angaEa0i a acestor 1alori' ' est lu ru du e la

.ntele#erea %alorilor de $tre noii mem,riDan#a>ai introdui .n or#ani&aie( dar i la eliminarea %alorilor are nu mai o#lindes natura or#ani&aiei.
4. ,onfruntarea comportamentelor contradictorii cu 1alorile organiza0iei. ?em,rilor are

se omport$ ontradi toriu u %alorile or#ani&aiei le tre,uie atras$ atenia. 7ontieni sau
20 21

http4DD:::. orporates.a,namro. omD orporatesDdo sD ountrIDromaniaDa,outusU orporate%aluesUro.>sp http4DD:::. ame5.roDor#ani&atorD?isiuneUsiU%aloriU!85

17

nu( ei transmit .n e5terior informaii despre or#ani&aie( fiind nite am,asadori ai ,randului. ' estor mem,ri le tre,uie dat feed,a E permanent astfel .n 2t s$ .i modifi e omportamentul( sau( de identifi $.
5. $ 1erificare periodica a feed;ac+-ului intern i e5tern. 6ste ,ine s$ .ntre,$m pu,li ul

e nu( s$ p$r$seas $ or#ani&aia

u a

$ror %alori nu se

e5tern da $ unoate %alorile or#ani&aiei i da $ rede a or#ani&aia se omport$ onform a estor %alori.

II";" L$(*$&+,'- +' >'?'.1$


Qi&iunea a fost pri%it$ a o omponent$ esenial$ a leadership-ului efi a e de aproape 2! de ani. Heare22 pretinde $ liderii are ies .n e%iden$ au o %i&iune pentru or#ani&aiile lor. Jouth:orth23 su#erea&$ $ ei are se afl$ la ondu ere sunt moti%ai s$ lu re&e din #reu Mdeoare e leadership-ul lor este urm$rirea propriei %i&iuniG. Fullan .n 1<<2 a su#erat $ liderii %i&ionarii ar putea s$ stri e( mai de#ra,$ de 2t s$ .m,un$t$eas $ or#ani&aia( el d2nd ai i e5emplul dire torilor din olii4 M Ju,linierea urent$ a %i&iunii .n leadership poate fi .nel$toare. Qi&iunea poate or,i liderii .n mai multe feluri. Dire torul plin de putere i harismati ( are poate transforma oala radi al .n patru sau in i ani( poate or,i sau .ndruma #reit a modelVG24 0entru a transpune %i&iunea .n realitate( liderii tre,uie s$ dispun$ de un set de ompetene spe ifi e are s$ le #hide&e a iunile. 7ompetenele sunt .nelese a un ir de talente( unotine i a,ilit$i e fa o persoan$ ade %at$ ori ,ine alifi at$ pentru o po&iie din adrul or#ani&aiei. ' este omune
22

ompetene pot fi

onsiderate instrumente interioare pentru moti%area an#a>ailor(

dire ionarea sistemelor i a pro eselor( pre um i pentru .ndrumarea a ti%it$ilor spre inte are %or permite or#ani&aiei s$-i m$reas $ re&ultatele. #;ilit20ile leadership-ului

Heare(P.( 7ald:ell( H.( i ?illiEan( R.( ,reating and )@cellent &chool 6d. Routled#e( Oe: WorE( 1<8<( apud AonI Hush( From Management to %eadership9 &emantic or Meaningfull ,hangeA .n M6du ation ?ana#ement 'dministration and "eadershipG( %ol 36( nr 2( pp 2+1- 288 http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD36D2D2+1 23 Jouth:orth( /( &chool %eadership and &chool -e1elopment9 3eflections from research .n MJ hool Kr#ani&ationG( %ol 12( nr 2( pp +3 = 8+( apud AonI Hush( From Management to %eadership9 &emantic or Meaningfull ,hangeA .n M6du ation ?ana#ement 'dministration and "eadershipG( %ol 36( nr 2( pp 2+1- 288 http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD36D2D2+1 24 Fullan( ?( ?isions that ;lind .n M6du ational "eadershipG( %ol 4<( nr 5( pp 1<-2!( apud AonI Hush( From Management to %eadership9 &emantic or Meaningfull ,hangeA .n M6du ation ?ana#ement 'dministration and "eadershipG( %ol 36( nr 2( pp 2+1- 288 http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD36D2D2+1

18

refle t$ atri,ute are .i fa pe oameni mai ,u uroi s$-l urme&e pe lider. 6le ofer$ un sentiment de .n redere( mo,ili&ea&$ #rupurile i ridi $ moralul .n situaii de ri&$ 25. ',ilit$ile repre&int$ a ele ara tersiti i nati%e pe are un indi%id le posed$. ,ompeten0ele interioare formea&$ fundamentul leadership-ului. F$r$ o ,a&$ solid$ pereii piramidei se %or pr$,ui .n ur2nd. ,ompeten0ele leadership-ului formea&$ stru tura de ,a&$ LpereiiB are separ$ liderii de efi prin onstruirea unotinelor i aptitudinilor ne esare ondu erii or#ani&aiei. F$r$ a este ompetene( un lider are o ,a&$ superfi ial$ de pornire Leste un ef f$r$ apul pe umeriB. ,ompeten0ele profesionale adau#$ profun&ime piramidei. 7ea mai mare parte a a estor ompetene pro%ine din e5periene i .n%$area din a este e5periene. Da $ o persoan$ din .nt$mplare poseda puterni e ompetene interioare i de leadership( mai t2r&iu( prin e5er iiu( poate de&%olta ompetenele profesionale pentru a des rie un lider ,un. Fie are or#ani&aie re lam$ un set diferit de ompetene profesionale pentru fie are po&iie de leadership.

A@')'6=:')$ )$(*$&+,'-.).'

V'?'.1$ C&$(&$( 8' 5%1*.5$&$( $5,'-$)%&

E>().(&$( &(-'*= 8' 5%&$56= ( +'6.(:'')%& A0$)'%&(&$( 5%19)'56.).' A16&$1(&$( 8' +.-&(>$/,$&$( %0%)%/')%& 8' +.@%&*%1(:')%& I0-)$0$16(&$( +6&(6$/'')%& *$ '0-)'5(&$ ( (1/(A(:')%&

C%0-$6$1:$ -&%9$+'%1()$

C%0-$6$1:$ '16$&'%(&$

F'/.&( 1& I"#" P'&(0'*( L$(*$&+,'--.).'

25

9otter( )( ,e fac liderii cu ade12rat 6d ?eteor 0ress( Hu ureti( 2!!8( p 35

19

?iziunea C 'mplifi $ efortul de sporire a produ ti%it$ii .n domeniile unde se impune .m,un$t$irea situaiei. 7reea&$ i sta,ilete s opuri L%i&iuniB. Imprim$ mediului noi tendine prin modalit$i personale de influenare a su,ordonailor i a omolo#ilor. 7reea&$ de%otament prin .nsufleirea e hipei s$ sta,ileas $ un set de o,ie ti%e i impli area .n pro es. 3n ura>ea&$ s him,area( adopt2nd-o a metod$ de lu ru.

,rearea /i conducerea echipei C De&%olt$ e hipe de .nalt$ performan$ prin sta,ilirea unui spirit de ooperare i oe&iune pentru atin#erea s opurilor. &olu0ionarea conflictului C Je o up$ efe ti% de ne.nele#erile i onfli tele ap$rute. 'planea&$ disputele i se on entrea&$ pe sele ionarea pro,lemelor f$r$ a ofensa or#olii. 'si#ur$ spri>in i e5perti&$ altor lideri .n e pri%ete ondu erea oamenilor. 6%aluea&$ posi,ilitatea me anismelor alternati%e de soluionare a disputelor.

)1aluarea rapid2 /i corect2 a situa0iilor = 3i asum$ responsa,ilitatea 2nd situaia de%ine riti $. Ia de i&iile ore te la timp. #ntreneaz2 /i supra1egheaz2 omologii /i su;ordona0ii C 'dmite $ pro esul de .n%$are este ontinuu L#reelile onstituie parte a pro esuluiB. 'si#ur$ feed,a E-ul performanei( .m,un$t$ind i de&%olt2nd pro,a,ilitatea. ariera e hipelor i indi%i&ilor pentru a ma5imi&a

7mplementarea strategiilor de implicare a angaEa0ilor C De&%olt$ simul propriet$ii prin impli area an#a>ailor .n luarea de i&iei i .n pro esul de planifi are.

20

III"

STILURI DE CONDUCERE

De-a lun#ul timpului au fost on epute o multitudine de forme i stiluri de leadership( um ar fi leadership-ul pre%i&ional( leadership-ul strate#i ( leadership-ul prin o,ie ti%e( leadership-ul prin ino%are( et . De asemenea literatura de spe ialitate a a ordat o atenie deose,ita teoriilor despre leadership um ar fi teorii ale leadership-ului ;azate pe caracterele indi1izilor teorii ale leadership-ului ;azate pe comportament /i teorii contingen0iale ale leadership-ului'

III"#" T$%&'' ()$ )$(*$&+,'--.).'


T$%&'' () )$(*$&+,'--.).' @(?(6$ -$ 5(&(56$&$)$ '1*'>'?')%& = 3n perioada 1<2!-1<3!( er etarea pe domeniul leadership-ului era on entrat$ pe .n er area identifi $rii tr$s$turilor ara teriale are f$ eau diferena dintre lideri i non-lideri. ' este teorii timpurii despre leadership se on entrau pe F eG este un lider efi a e i nu F umG s$ ondu i efi ient. ',ordarea ara terial$ asupra leadership-ului presupune $ anumite ara teristi i fi&i e( so iale i personale

21

se re#$ses la un lider. 'u fost reate seturi de tr$s$turi i ara teristi i are erau folosite la sele ionarea oamenilor potri%ii pentru a de%eni lideri. Aeoria ara terial$ nu a reuit s$ identifi e un set de tr$s$turi are s$ fa $ diferena lar$ .ntre lideri i dis ipoli. 3n eputul studiilor onsa rate leadership-ului s-au fa ut pe oordonatele a estei a,ordari( a5at$ pe ideea $ diferenele .ntre performanele su,ordonailor se datoras tr$s$turilor leaderului. Jtudiile efe tuate .n adrul a estei a,ord$ri se ,a&au pe metodolo#ia ompar$rii unor eantioane repre&entati%e de leaderi i de nonleaderi( .n s opul e%idenierii tr$s$turilor fi&i e i de personalitate are .i diferenia&$ sensi,il pe primii de se un&i. 0rin ipalele tr$s$turi luate .n onsiderare au fost urmatoarele4 - ara teristi i fi&i e- %2rsta( .n$lime( #reutate( .nf$iareC - ara teristi i de ,a&a- lasa so ial$( edu aie( e5periena( mo,ilitate profesional$C -personalitate- spirit intro%ertitDe5tra%ertit( independen$( .n redere .n sine( ara ter hot$r2t( tendina de autoritarism( spirit amia,ilDa#resi%( .n linaii de domonareDsu,ordonareC -inteli#ena- unotine( >ude $i( mo,ilitate intele tualaC - ara teristi i so iale- presti#iu( ta t( diplomaie( spirit de ooperare( harisma( popularitate( a,ilitate mana#erial$C -Mspiritul mun iiG- responsa,ilitate( iniiati%$( spirit finali&ator( tena itate. 3n adrul altor in%esti#aii de referin$( 6. /hiselli26 a studiat opt trasaturi de personalitate Linteli#ena( iniiati%a( a,ilitatea de supra%e#here( si#urana de sine( afinitatea pentru lu r$tori( spiritul de is( mas ulinitatea-feminitatea( maturitateaB i in i tr$s$turi de moti%aie Lne%oia de se uritate a lo ului de mun a( ne%oia de re ompens$ ,$neas $( ne%oia de putere asupra altora( ne%oia de autoa tuali&are( ne%oia de implinire o upational$B. 3n ,a&a er etarilor efe tuate( autorul itat a ierarhi&at tr$s$turile menionate .n urm$toarele #rupe4 - ara teristi i foarte importante( .n ordine4 a,ilitatea de supra%e#here( ne%oia de .mplinire o upaional$( inteli#ena( autoa tuali&area( si#urana de sine( spiritul de isC - ara teristi i de importana moderat$( .n ordine4 lipsa ne%oii de se uritate( afinitate pentru lu r$tori( iniiati%a( lipsa ne%oii de re ompense ,aneti( maturitateaC - arateristi i lipsite de importan$4 mas ulinitatea- feminitatea.
26

/hiselli( 6d:in 6.( )@plorations in managerial talent ( 1<+1( /oodIear 0u,. 7o. Lhttp4DDideas.repe .or#DaDeeeD,ushorD%16I1<+3i1p<5-<6.htmlB

22

R. Jtot#ill a e%ideniat( tot

a urmare a unor

er et$ri efe tuate .n .ntreprinderi

industriale( tr$s$turile e ara teri&ea&$ leaderii de su es i anume4 -puterni a orientare spre asumarea de responsa,ilit$i i an#a>area plenara .n .ndeplinirea sar inilorC -tena itate .n urm$rirea sopurilor sta,iliteC -spirit indr$&ne i ori#inalitate .n re&ol%area pro,lemelorC -dorina de manifestare a iniiati%ei .n di%erse adre so ialeC -auto.n redere i puterni a personalitateC -disponi,ilitate pentru a eptarea onse inelor a iunilor i de i&iilor altor persoaneC -promptitudine .n a,sor,irea stresului i disponi,ilitate pentru tolerarea frustrarilor si am2n$rilorC -a,ilitate de influenare a omportamentului altora i apa itate de stru turare a relaiilor interpersonale( asfel .n 2t s$ fa ilite&e atin#erea s opurilor Mla .ndem2n$G. ',ordarea prin prisma tr$s$turilor leaderului are meritul de a permite dedu erea lo#i $ a ideii $ .ntreprin&$torii de su es au anse reale( prin prisma anumitor tr$s$turi de personalitate i ara teristi i fi&i e( s$ fie( dupa demararea .ntreprinderii pe are a iniiat-o( leaderi de su es( apa,ili s$ pra ti e un leadership efi a e i s$ mo,ili&e&e puterni su,ordonaii pentru o,inerea unei performane superioare. T$%&'' ()$ )$(*$&+,'--.).' @(?(6$ -$ 5%0-%&6(0$16 = Aeoreti ienii a,ord$rii omportamentale au identifi at determinani ai leadership-ului( are arat$ $ oamenii pot fi antrenai pentru a de%eni lideri. 'u fost omportamentul de lider al mana#erilor i on epute pro#rame de trainin# are presupuneau $ are s him,$ ele mai ,une stiluri de

leadership pot fi .n%$ate. 'i i s-a remar at teoria 8 si W a lui Dou#las ? /re#or( are des rie a east$ teorie .n artea sa2+. Aeoria 8 i Aeoria W repre&int$ modalit$i diferite prin are liderii pri%es an#a>aii. 7onform Aeoriei 8 mana#erii red $ an#a>aii sunt moti%ai .n prin ipal de ,ani( sunt lenei( ne- ooperati%i i au o,i eiuri de mun $ nesatisf$ $toare. Aeoria W uprinde supo&iiile po&iti%e despre oameni pe are ? /re#or rede $ mana#erii ar tre,ui s$ se str$duias $ s$ le foloseas $ Lde e5emplu( oamenii se %or auto.ndruma i se %or auto ontrola .n .n er area de .ndeplinire a o,ie ti%elor lorB.28
27 28

? /re#or( D( %atura uman2 a a spiritului 8nterprinz2tor( 6ditura 'lmatea( 2!!3( p.8< Aelepan 7.( *azele managementului( %ol. I( 6ditura Permanstadt( Ji,iu( 2!!3( p. 43

23

Impli aiile teoriilor lui D. ? /re#or asupra leadrshipului pra ti at .ntr-o or#ani&aie e onomi $ sunt e%ideniate .n ta,elul urm$tor( are rele%$ modul presupus .n are %or a iona su,ordonaii unui leader .n fun ie de supo&iiile a estuia din urm$ u pri%ire la atitudinea lor fa$ de mun $. Delimit$rile nete f$ ute prin ele patru adrane ale ta,elului nu se re#$ses a atare .n realitate. Je poate fre %ent .nt2mpla a leaderii s$-i forme&e o impresie despre su,ordonaii s$i are s$ nu orespund$ ara teristi ilor reale ale a estora i( de asemenea( a su,ordonaii s$ nu pre&inte toate ara teristi ile des rise in ta,el.

Da $ su,ordonaii orespund presupunerilor Aeoriei 8 Da a leaderul onsidera a su,ordonatii orespund presupunerilor Aeoriei 8 Da $ leaderul onsider$ $ su,ordonaii orespund presupunerilor Aeoriei W Ju,ordonaii a tionea&a potri%it dispo&itiilor( sunt dependenti de leader si manifesta reati%itate s a&uta

Da a su,ordonaii orespund presupunerilor Aeoriei W Ju,ordonaii sunt frustrai deoare e leadership-ul pra ti at( ,a&at pe ontrol i oer iie( nu le permite etalarea posi,ilit$ilor lor reale de mun a i reaie. Ju,ordonaii reali&ea&$ performane ridi ate .ntru at ne%oile lor ii #$ses deplina satisfa ere .n mediul or#ani&aional

Ju,ordonaii reali&ea&$ performane modeste .ntru 2t nu au maturitatea ne esar$

Xin2nd seama de a este realit$i( leaderii tre,uie .ntotdeauna s$ se adapte&e .n mod sele ti% situaiilor on rete u are se onfrunt$( pe ,a&a anali&ei atente a su,alternilor( a e%aluarii situaiei #enerale i a a,ilit$ii lor de a ale#e el mai potri%it leadership.

T$%&'' 5%16'1/$1:'()$ ()$ )$(*$&+,'--.).' = "iderii de su es tre,uie s$ fie apa,ili s$ identifi e repere .ntr-un anumit mediu i s$-i adapte&e omportamentul pentru a .ntimpina

24

ne%oile dis ipolilor i a fa e faa unor situaii spe iale. 7hiar da $ posed$ foarte ,une a,ilitai de dia#nosti are( liderii nu pot fi efi ieni da $ nu-i adaptea&$ stilul pentru a fa e fa$ erinelor mediului. 'i i s-a remar at modelul lui Fiedler( lu rarea F7er etare i Aeoria "eadership-ului4 Dire ii i 0erspe ti%eG2<( fiind oma#iul adus lui Fred Fiedler pentru ei 4! de ani de studiu .n domeniul leadership-ului i efi ienei or#ani&aionale. 6ditorii lu r$rii( ?artin ?. 7hemers i RoIa 'Iman( notea&$ opinia lui Fiedler4 FReali&area faptului $ efi iena .n leadership depinde de intera iunea dintre alit$ile liderului i erinele situaiei .n are liderul fun ionea&$( a f$ ut a a,ordarea timpurie( simplist$ YYone ,est :aIZZ( s$ fie demodat$G. Aeoria ontin#ent$ a lui Fred 6. Fiedler postulea&$ $ nu e5ist$ eea e numim F el mai ,un modG de a ondu e. Jituaiile reea&$ erine pentru stiluri diferite de leadership din partea mana#erilor. Joluia la o situaie mana#eriala este ontin#ent$ .n fun ie de fa torii are influenea&$ situaia. De e5emplu( .ntr-un mediu foarte rutinat Lme ani&atB( unde sar inile repetiti%e sunt norm$( un anume stil de leadership poate reali&a ea mai ,un$ performan$. ' elai stil de leadership s-ar putea s$ nu fun ione&e .ntr-un mediu foarte dinami . K alt$ teorie este 6$%&'( )$(*$&+,'--.).' +'6.(:'%1()7 H$&+$B-B)(15,(&*" ' easta este ,a&at$ pe ni%elul de .ndrumare L omportamentul .n timpul lu ruluiB i pe ni%elul suportului so io-emoional L omportamentul relaionalB pe are un lider tre,uie s$-l ofere .n fun ie de situaie i de F#radul de maturitateG al su,ordonailor. 7omportamentul .n timpul lu rului este proporia .n are liderul se an#a>ea&$ s$ e5pli e .n detaliu .ndatoririle i responsa,ilit$ile pe are le are un indi%id sau #rup. ' est tip de omportament .nseamn$ s$ le spui oamenilor e s$ fa $( um s$ fa $( 2nd s$ fa $ i unde s$ fa $. 3n a est stil de omportament( liderul se an#a>ea&$ .n omuni are .ntr-un sin#ur sens. 7omportamentul relaional este m$sura u an#a>ea&$ .n omuni area .n dou$ sau mai multe sensuri. 'sta in lude are liderul se omportament de

as ultare( fa ilitare i spri>in. 3n omportamentul relaional liderul se an#a>ea&$ .n omuni are .n am,ele sensuri prin furni&area de spri>in so io-emoional. ?aturitatea este dorina i a,ilitatea unei persoane de a-i asuma responsa,ilitatea .n e pri%ete ontrolul omportamentului s$u. Kamenii tind s$ ai,$ di%erse #rade de maturitate .n fun ie de spe ifi ul sar inii, rolului sau o,ie ti%ului pe are un lider .n ear $ s$-l atin#$ prin eforturile lor.

29

Fiedler( F ,ercetare /i Teoria %eadership-ului9 -irec0ii /i 4erspecti1e( ' ademi 0ress In LPH)B( 1<<3( p. 1!<

25

' easta a,ordare( prelu2nd ideile eseniale ale a,ord$rilor pre edente( .n ear $ de i s$ demonstre&e um ara teristi ile leaderului i omportamentul a estuia sunt potenate de fa torii situaionali( din a easta .m,inare re&ult2nd un anumit ni%el de performane are refle t$ fidel alitatea .m,inarii. 3n plus( a,ordarea situaional$ e%idenia&$ faptul $ leadership-ul este fle5i,il( modifi 2ndu-se .n fun ie de stadiul maturi&$rii su,ordonailor. 3n a east$ dire ie( 0.PerseI i 9.Hlan hard3! au de&%oltat teoria i lului de %ia$ al leadership-ului( potri%it $ruia a esta din urm$ tre e prin patru stadii de e%oluie orespun&$toare elor patru stadii de maturi&are pro#resi%$( aa um e%idenia&$ fi#ura urm$toare4

N 3n stadiul 1( su,ordonatul nu dorete i ni i nu este apa,il s$ indeplineas $ mun a. Aipul de leadership este( .n onse in$ dire ti%( ara teri&at printr-un omportament a5at pre ump$nitor pe sar ini i unul redus pe relaii( eea e permite su,ordonatului s$ .n%ee s$ efe tue&e mun a.

30

PerseI( 0.C Hlan hard( P. 9ennethC De:eI( ).( Management of $rganizational *eha1ior' Ftilizing =uman 3esourses 0renti e Pall( 1<<6

26

N 3n stadiul 2( su,ordonatul dorete s$ .ndeplineas $ mun a( dar este .n $ in apa,il s$ o efe tue&e. "eadership-ul e%oluea&$ i se ,a&ea&$ pe [ ne#o iere \( adi $ pe im,inarea erinelor relaionale u ele de reali&are a sar inilor printr-un .nalt omportament a5at pe relaii i unul .nalt a5at pe sar ini. N 3n stadiul 3( su,ordonatul s-a maturi&at .ntr-atat .n 2t .i asum$ responsa,ilit$i sporite i .n iniiati%a efe tu$rii mun ii. "eadership-ul de%ine [ de parti ipare \( u un .nalt omportament a5at pe relaii L leaderul ofer$ un suport emoional onsistent su,ordonailor s$iB i unul .n diminuare a5at pe sar ini. N 3n stadiul 4 su,ordonatul a de%enit e5perimentat .n efe tarea mun ii( a $p$tat .n redere .n sine( este puterni automoti%at( de i apa,il i dorni s$ .ndeplineas $ mun a. "eadership-ul se pra ti $( .n onse in$( prin dele#are( omportamentul leaderului fiind a5at .n masura redus$ i pe relaii i pe reali&area sar inilor. Ju,ordonatul maturi&at deplin( .n mun a sa. 3ntor 2ndu-ne la forme ale leadership-ului( le %om anali&a pe ele riteriului Mefi ien$ or#ani&atori $G. 0e par ursul desf$ur$rii are orespund er et$rilor referitoare la u un .nalt ni%el de unotiine i e5perient$ puterni moti%ate( a ionea&$ .n ondiiile impli $rii reduse a leaderului

leadership s-au ridi at dou$ pro,leme4 um este posi,il a anumii lideri s$ o,in$ ni%eluri e5traordinare de moti%are( in redere( dedi are din partea an#a>ailorSC um este posi,il a a eti lideri s$-i ondu $ or#ani&aiile spre su esS ?ielu *late( .n artea %eadership si Management31 onsider$ $ pentru a r$spunde la a este .ntre,$ri tre,uie s$ lu$m .n dis uie leadership-ul de tip # G /i H leadership-ul ;azat pe principii leadership-ul charismatic i leadership-ul transforma0ional'

III"#"# L$(*$&+,'--.) *$ 6'- A7 C +' Z


3n perioada 1<+! = 1<8! au fost des rise de literatura de spe ialitate 3 tipuri ideale de or#ani&are4 '( ) i *. Fie are dintre a este 3 tipuri de or#ani&are repre&int$ un sistem or#ani&aional ,ine .n he#at( u efe te po&iti%e i ne#ati%e( .n are se re#$ses diferite tr$s$turi ale leadership-ului european i nord ameri an( are repre&int$ tipul '( al leadership-ului esti
31

*late( ?( %eadership /i Management 6d 0olirom( Iai( 2!!4( p 182

27

Lspe ifi 7hinei i )aponieiB are repre&int$ tipul )( i al leadership-ului ameri an( are repre&int$ tipul *. Fie are tip de or#ani&are uprinde apte dimensiuni4
1. -urata angaE2rii = num$rul mediu de ani petre ui .n or#ani&aie .n alitate de an#a>at.

Da $ an#a>aii sunt de foarte mult timp .n or#ani&aie este e%ident a sunt familiari&ai u modul de lu ru al a esteia i i-au asumant %i&iunea( %alorile i o,ie ti%ele or#ani&aiei. Da $ sunt a,ia an#a>ai( dar .i dores s$ r$m2n$ .n or#ani&aie pe termen lun#( %or fa e eforturi pentru a se familiari&a u aspe tele menionate mai sus.
2. Tipul deciziei C ai i ne referim la modul .n are liderul ia de i&ii pentru or#ani&aie4 o

fa e .n mod indi%idual sau se onsult$ u eilaliS


3. (radul de responsa;ilizare a mem;rilor grupului C ai i tre,uie s$ lu$m .n onsiderare i

sistemul de re ompensare al an#a>ailor( da a este stru turat astfel .n 2t s$ .i .n ura>e&e pe a etia s$-i asume mai multe responsa,ilit$i. Responsa,ilitatea poate fi indi%idual$ sau ole ti%$. 'n#a>aii au posi,ilitatea s$ a epte sau s$ respin#$ a est sistem.
4. ?iteza e1alu2rilor /i promo12rii C ai i ne referim la posi,ilitatea de a e%olua .n arier$( .n

or#ani&aie. 72t de des sunt fa ute a este e%alu$ri( pe e riterii( um sunt promo%ai mem,rii or#ani&aiei( et ( toate a este lu ruri au o importan$ ma>or$ .n de&%oltarea or#ani&aiei. M0romo%area rapid$ sau lent$ .n arier$ se aso ia&$ u efe te diferite4 asimilarea difereniat$ a ulturii or#ani&aionale( rata s $&ut$ sau res ut$ a mo,ilit$ii personalului( et .G32
5. &pecificul controlului -

ai i ne referim la modul .n are se reali&ea&$ ontrolul .n

or#ani&aieC da $ e5ist$ o serie de norme( de re#ului( da $ #radul de reali&are a o,ie ti%elor este %erifi at .n mod onstant de $tre ondu ere( et .
6. ,aracteristicile parcursului carierei C M7ariera .ntr-o or#ani&aie poate fi spe iali&at$ pe

fun iuni sau nespe iali&at$. Drumul spe iali&at al arierei #enerea&$ profesionali&are( des rete loialitatea or#ani&aional$( fa ilitea&$ mo,ilitatea de la o or#ani&aie la alta. Drumul nespe iali&at al arierei se aso ia&$ u lo alism( reterea loialit$ii or#ani&aionale( impiedi area mo,ilit$ii interor#ani&aionale.G33
7. 7nteresul fa02 de angaEa0i C 7u 2t liderul .i manifest$ mai mult #ri>a fa$ de dis ipolii

s$i( u at2t mai mult a etia %or in%esti .n or#ani&aie i %or a%ea re&ultate .n mun a lor. Junt lideri are onsider$ $ a est aspe t nu intr$ .n responsa,ilitatea lor( dar s-a
32 33

I,idem( p 184 I,idem( p 184

28

demonstrat $ u 2t an#a>aii au o relaie mai dire t$ u an#a>atorii( u at2t or#ani&aia fun ionea&$ mai ,ine. 7laude Heaudoin( .n pre&entarea %eadership in #ction a %or,it despre faptul $ un lider ,un M o,oar$G printre an#a>aii s$i4 M'm f$ ut foarte multe %i&ite .n staiile radio( am %or,it u oamenii. Kamenii .i imit$ lideriiV 6 uor s$ ai impa t .ntr-o or#ani&aie. 3nainte de %i&ite %erifi am lista an#a>ailor( le tiam numele. 3mi f$ eam timp s$ m$ .nt2lnes u an#a>aii i s$ %or,es u ei despre o,ie ti%ele ompaniei. "a un moment dat( red u t$rie( tre,uie s$ iei din ,iroul t$u i s$ %or,eti u oameniiVG34

T'-.) (0$&'5(1 E A
'n#a>are de s urt$ durat$ De i&ii indi%iduale Responsa,ilitate indi%idual$ 6%alu$ri fre %ente( promo%are rapid$ 7ontrol e5pli it( formal 7arier$ spe iali&at$ Interes se#mentat pentru oameni

T'-.) C(-%1$? E C
'n#a>are pe toat$ %iaa De i&ii onsensuale Responsa,ilitate ole ti%$ 6%alu$ri rare( promo%are lent$ 7ontrol impli it( informa 7arier$ nespe iali&at$ Interes holisti pentru oameni

F'/.&( I"2" T'-.) A 8' 6'-.) C *$ )$(*$&+,'-7 +'16$6'?(6 *$ O.5,' 8' C($/$& D+.&+( M'$). Z)(6$7 eadership si management!

K,ser%$m $ .n leadership-ul de tip ' an#a>area este de s urt$ durat$( an#a>aii au posi,ilitatea s$ e%olue&e rapid .n arier$( se pot spe iali&a( e%oluia .n ompanie se reali&ea&$ pe %erti al$( an#a>aii de&%olt2ndu-se i do,2ndind ompetene are .i a>ut$ ulterior s$ o upe( la r2ndul lor( po&iii de leadership. 3n adrul tipului de leadership >apone&( or#ani&aia se ataea&$ de an#a>ai( p$strandu-i pe termen lun#. 0e de alt$ parte( ariera nu este spe iali&at$ i an#a>aii nu au posi,ilitatea s$ ur e pe s ara ierarhi $ foarte uor( fiind mutai dintr-un departament .n
34

Heaudoin( 7( "eadership in a tion( prele#ere susinut$ pe 1! aprilie 2!!8

29

altul to mai datorit$ a estu fapt. 3n tipul ' de leadership se pra ti $ entrarea pe indi%id i nu pe #rup. 3n tipul ) de leadership de i&iile se iau la ni%el .nalt( fiind onsultate doar persoanele are sunt dire t afe tate de a estea. 'n#a>aii de%in loiali fa$ de or#ani&aie( nefiindu-le uor s$ o p$r$seas $. Aipul * de leadership repre&int$ o om,inaie .ntre tipul ' i tipul ) de leadership. 3n onte5tul or#ani&aional ameri an L ontra tual( formali&at i impersonalB au .n eput s$ fie utili&ate pra ti i mana#eriale de tip >apone&. Datorit$ a estui fapt( Ku hi i )ae#er au des ris tipul * de leadership( are om,in$ ,a&a ultural$ a so iet$ii u %alori indi%iduale u un ole ti%ism .nalt i u un pattern nou = indi%idual( al intera iuniiV.35

Tipul Z de Leadership
'n#a>are pe termen lun# De i&ii indi%iduale Responsa,ilitate indi%idual$ 6%alu$ri fre %ente( promo%are rapid$ 7ontrol e5pli it( formal i impli it( informal 7arier$ moderat spe iali&at$ Interes holisti

F'/.&( I";" T'-.) Z *$ )$(*$&+,'-7 +'16$6'?(6 *$ O.5,' 8' C($/$& D+.&+( M'$). Z)(6$7 %eadership /i managementF

Din ele 2 fi#uri putem o,ser%a $ trei dintre dimensiunile leadership-ului >apone& au fost preluate de el ameri an( i ai i ne referim la4 de i&ii onsensuale( e%alu$ri i promo%$rii rare( interes holisti . Durata an#a>$rii i ara teristi ile arierei sunt uor atenuate i os ilea&$ .ntre tipul ' i tipul )( u .n linaii $tre unul sau altul. De asemenea remar $m $ an#a>area nu este ni i pe termen s urt( dar ni i pentru toat$ %iaa. 7ariera nu este ni i stri t spe iali&at$( dar ni i nespe iali&at$( fiind moderat spe iali&at$. Da $ pri%im e%oluia elor 2 so iet$i( .n ep2nd u anii ]<!( ne d$m seama $ a estea .mprumut$ aspe te diferite una de la alta. 3n )aponia a .n eput s$ ai,$ lo o mi are a an#a>ailor
35

*late( ?( op. it.( p 186

30

.ntre or#ani&aii( nemaie5ist2nd at2t de persistent on eptul de an#a>are pe %ia$. ?edia de %2rst$ a top mana#ementului a s $&ut foarte mult( tinerii a%2nd posi,ilitatea s$ e%olue&e .n ierarhia ompaniei. 'stfel putem s$ o,ser%$m $ leadership-ul %a fi din e .n e mai mult ,a&at pe riterii de efi ien$ i nu pe riterii de spe ifi ultural i naional.

III"#"2 L$(*$&+,'--.) 6&(1+9%&0(:'%1()


0aternitatea noiunii de leadership transformaional .. este atri,uit$ lui )ames ?a /re#or Hurns( are .l folosete pentru prima oara .n anul 1<+8( 2nd pu,li $ lu rarea %eadership"6' "eadership-ul transformaional se opune ondu erii tran&a ionale( on entrandu-se pe inspirarea su,ordonailor de $tre lider( pentru a dep$i o,ie ti%ele sau standardele sta,ilite. ' est tip de leadership presupune reterea ataamentului i a impli $rii emoionale a dis ipolilor fa$ de or#ani&aie. Ju,ordonaii se identifi $ emoional u liderii lor( .mp$rt$ind a eeai %i&iune i a eleai %alori. "iderii transformaionali se a5ea&$ foarte mult pe moti%area an#a>ailor( u s opul a a etia s$ .i dep$eas $ interesele profesionale i s$ se impli e emoional .n or#ani&aie. 'stfel an#a>aii se transform$( ontienti&ea&$ importana re&ultatelor e5pe tate( .i dep$es propriile interese. ' este lu ruri du la de&%oltarea or#ani&aiei i la reterea efi ienei or#ani&aionale. @nii er et$torii au onsiderat $ leadership-ul transformaional se onstruiete pe el tran&a ional( asem$n2ndu-se prin faptul $ am,ele tipuri sunt le#ate de atin#erea unui s opV 7eea e difer$ la a este dou$ forme de leadership sunt tipurile de s opuri urm$rite i pro esele prin are an#a>aii sunt moti%aiV Dimensiunile leadership-ului tran&a ional sunt urm$toarele4
-

r2splata contingent2 = .n onformitate u efortul heltuit i u ni%elul de performan$ atinsC conducerea prin e@cep0ie = liderul inter%ine numai .n situaii de ri&$ are pot afe ta ire%ersi,il or#ani&aiaC Dimensiunile leadership-ului transformaional sunt urm$toarele4

36

?a /re#or Hurns( )( "eadership 6d. Parpers ^ Ro: 0u,lishers( Oe: WorE( 1<+8

31

stimularea intelectual2 = liderul de&%olt$ #2ndirea an#a>ailor prin furni&area de idei noi( de&%olt2nd astfel apa itatea an#a>ailor de a %eni u soluii reati%e la pro,lemele are apar influen0a idealizat2 = liderul inspir$ %i&iune i 2ti#$ respe tul an#a>ailor( dar mai ales .n rederea lorC inspira0ia = liderul este un model pentru su,ordonaii s$i( .i inspir$ pe a etia .n a iunile lor considera0ia indi1idualizat2 = prin intermediul menthorin#-ului i a oa hin#-ului liderul .i de&%olt$ an#a>aii. ' etia dau mai mult randament i a>ut$ astfel or#ani&aia s$ se de&%olte( mai ales prin faptul $ se autode&%olt$C "eadership-ul transformaional inte#rea&$ .n el at2t elemente ale leadership-ului

tran&a ional

2t i elemente ale leadership-ului

harismati . 0ra ti area leadership-ului

transformaional are efecte poziti1e i asupra or#ani&aiei i asupra mem,rilor a esteia. 'i i amintim ataamentul ridi at i .n rederea .n lider( are du e la un mediu de lu ru moti%ant i pl$ ut( res 2nd astfel efi iena or#ani&aional$C dorina de supunere fa$ de lider( de unde tra#em on lu&ia $ an#a>aii sunt feri ii .n or#ani&aieC performane ridi ate i moti%aie puterni $( #rad mare de satisfa ie al an#a>ailor( reterea oe&iunii de #rup( ni%el de onfli t s $&ut( amplifi area redinelor .mpartaite( et . 0otenialele efecte negati1e sunt urm$toarele4
-

e5ist$ peri olul a su,ordonaii s$ de%in$ dependeni de lideri( s$ nu a ione&e ni iodat$ f$r$ a ordul lui( a est lu ru du e la s $derea efi ienei or#ani&aionaleC omportamentele ne on%enionale i impulsi%e se pot a entua( afe t2nd sta,ilitatea or#ani&aieiC pot ap$rea difi ult$i i .ndeplinirea o,ie ti%elorC hiar ee uri .n planifi area a ti%it$ilor( lu ru e afe tea&$

e5a er,area .n rederii .n sine

e du e la aro#an$. ' est lu ru afe tea&$ relaiile de

ole#ialitate din interiorul or#ani&aieiC sl$,irea relaiilor interpersonale dintre su,ordonaiC

III"#"; L$(*$&+,'--.) @(?(6 -$ -&'15'-''


32

"a .n eputul anilor ]8! Jtephen R. 7o%eI lansea&$ paradi#ma ondu erii ,a&at$ pe prin ipii. 3n artea sa( 4rinciple C centred %eadership( pu,li at$ .n anul 1<<! i tradus$ i pu,li at$ .n Rom2nia .n 2!!1( u titlul )tica liderului eficient sau conducerea ;azat2 pe principii"I( 7o%eI .n ear $ s$ r$spund$ la o serie de .ntre,$ri4 e este ondu erea ,a&at$ pe prin ipiiSC de e este ne esar$ respe tarea unor prin ipii .n a ti%itatea de ondu ereSC um am putea reali&a a est lu ruS 7o%eI ofer$ urm$toarea definiie prin ipiilor4 M0rin ipiile sunt le#i naturale de la sine .nelese i onfirmate. 6le nu se s him,$. 6le indi $ %ieilor noastre dire ia ade%$ratului nord 2nd na%i#$m printre urenii mediilor .n are traim.G 38 0rin a east$ definiie 7o%eI nu doar e5pli $ e sunt prin ipiile i pre&int$ i rolul a estora. 7hiar da $ prin ipiile se manifest$ su, forma %alorilor( ideilor sau normelor( ele nu tre,uie onfundate u a estea. Despre %alori( 7o%eI spune a sunt interne i su,ie ti%e( .n timp e prin ipiile sunt o,ie ti%e i e5terne( fun ion2nd onform le#ilor naturale. Dup$ e a atras atenia asupra diferenelor dintre prin ipii i %alori( autorul ne atra#e atenia asupra a 3 hestiuni re&ultate din demersul s$u4 1. 0aradi#ma ondu erii ,a&at$ pe prin ipiiC 2. Oi%elurile ondu erii ,a&ate pe prin ipiiC 3. 6fe tele leadership-ului ,a&at pe prin ipiiC 4aradigma conducerii ;azat2 pe principii se ontea&$( $ fa entrea&a pe $mul complet' 7o%eI e%a are demonstrea&$ $ oamenii sunt fiine spirituale( dorind s$ ai,$ sentimentul $ fa

e%a .n$l$tor. Ooua paradi#m$ Mnu numai $ in lude prin ipiile instei i

,un$t$ii i utili&ea&$ mai ,ine talentele oamenilor pentru reterea a,ilit$ilor lor dar du e i la salturi .n eea e pri%ete efi iena persoanelor i a or#ani&aiilorG3<. 3n eea e pri%ete ni1elurile conducerii ;azate pe principii( 7o%eI sta,ilete 4 astfel de ni%eluri4 personal( mana#erial( interpersonal i or#ani&aional. 0entru a o,ine su esul( indi%idul tre,uie s$ se o upe de fie are dintre ele 4 ni%eluri pe ,a&a urm$toarelor prin ipii4
-

,alitatea de a fi demn de 8ncredere = la ni%elul personal = se ,a&ea&$ pe ara ter i ompeten$( eea e tii s$ fa i a persoan$ i eea e poi s$ fa iC

37 38

7o%eI( J( )tica liderului eficient sau ,onducerea ;azat2 pe principii 6d. 'llfa( Hu ureti( 2!!1 I,idem( p 8 39 I,idem( p 18+

33

>ncrederea = la ni%elul interpersonal = onstituie M ontul ,an ar afe ti% dintre doi oameni( are le d$ posi,ilitatea de a a%ea un a ord de lu ru din are s$ 2ti#e amandoi.G4! >mputernicirea = la ni%el mana#erial = se refer$ la apa itatea liderului de a .i a>uta su,ordonaii( de a-i impli a .n soluionarea pro,lemelor or#ani&aiei( de a a%ea .n redere .n ei u pro,leme are pri%es or#ani&aiaC

#linierea = la ni%el or#ani&aional = da $ liderii au .n redere .n su,ordonai( foarte ur2nd a eti %or .mp$rt$i o %i&iune omun$( aliniat$ la strate#ia i stru tura or#ani&aional$C Din pun tul lui 7o%eI de %edere( ele mai importante efecte ale leadership-ului ;azat pe

principii sunt urm$toarele4 si#urana( orientarea( .nelep iunea i puterea. &iguran0a este definit$ a fiind sentimentul de %aloare( respe t de sine( t$rie personal$. $rientarea asi#ur$ dire ia pe are o urm$m .n %ia$( fiind pri%it$ a un fel de sfetni interior( un fel de ontiin$. >n0elepciunea este e hili,ru( o .nele#ere ad2n $ a modului .n are prin ipiile i elementele se apli $ i se lea#$ .ntre ele( fun ion2nd a un .ntre#. 0uterea repre&int$ apa itatea de a a iona( de a renuna la pin ipii ne orespun&$toare i de a a,orda altele noi. "eadership-ul ,a&at pe pin ipii este opus de 7o%eI mana#ementului ,a&at pe prin ipii. M0rin ipiile nu sunt pra ti i. 0ra ti ile sunt a ti%it$i spe ifi e are fun ionea&$ .ntr-o 2nd sunt .mpre>urare( dar nu neap$rat .ntr-alta... 0rin ipiile sunt uni%ersal apli a,ile. Ri

asimilate su, form$ de deprinderi( ele .i .mputerni es pe oameni s$ ree&e o lar#$ %arietate de pra ti i pentru a fa e fa$ di%erselor situaii... 7ondu erea u a>utorul prin ipiilor( spre deose,ire de ondu erea u a>utorul pra ti ilor( ne esit$ un alt fel de pre#$tire( poate hiar mai mult$ pre#$tire( dar r$splata onst$ .n mai multe unotine tehni e( mai mult$ reati%itate i responsa,ilitate .mp$rt$it$ la toate ni%elurile or#ani&aieiG.41

III";"<" L$(*$&+,'--.) 5(&'+0(6'5

40 41

I,idem( p 22 I,idem( p <6

34

"eadership-ul

arismati

repre&int$ un tip superior de

ondu ere(

are are trei

omponente heie4 empatie( en1isioning - apa itatea de a transmite %i&iune i empo5erment = apa itatea de a .mputerni i. 7apa itatea de a transmite %i&iune a unui lider influenea&$ ne%oia de reuit$ a dis ipolilor( .n timp e omportamentul empati al liderului stimulea&$ ne%oia de afiliere a a estora. Oe%oia de putere a dis ipolilor este intensifi at$ de apa itatea de .mputerni ire a liderului. Aermenul arism$ este de ori#ine #rea $ i .nsemna iniial MdarG. Aermenul a fost foarte des folosit .n politi $ i reli#ie u s opul de a adu e le#itimitate puterii. ;e,er .n 1<68( .n lu rarea $n charisma and institution ;uilding( definea arisma drept o alitate indi%idual$ de personalitate( .n %irtutea $reia el sau ea difer$ de oamenii o,inuii( eea e .lDo le#itimea&$ s$-i e5er ite influena. 42

42

7hoi( )( # moti1ational Theor. of ,harismathic %eadership9 )n1isioning )mphat. and )mpo5erment .n M)ournal of "eadership and Kr#ani&ational studiesG( %ol 13( 2!!8( p 25( http4DD>lo.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD12D1D24

35

L$(*$&+,'5(&'+0(6'5

M$5(1'+0$ 0%6'>(:'%1()$

E9$56$ (+.-&( 1$>%')%& *'+5'-%)')%&

C%1+$5'1:$ >''6%(&$

7apa itatea de a transmite %i&iune

- Jtrate#ii reati%e pentru o,ie ti%e - Dis ipolii au o autoper epie po&iti%$ - Dis ipolii au o,ie ti%e spe ifi e - Jtandarde .nalte de performan$

Oe%oia de reuit$

- 0erforman$ .n fun ie de sar ini - 0er epia rolului - Jatisfa ia lo ului de mun $

- 3n redere .n lider

6mpatie

- "e#$tur$ emoional$ u liderul - Identifi are u liderul - Jentimentul dis ipolului de efi ien$ - Dorina dis ipolului de a imita liderul

Oe%oia de afiliere

- Identitate ole ti%$ - 7oe&iune de #rup - K7H dire ionat $tre lideri i ole#i de mun $

7apa itatea de a .mputerni i

Oe%oia de putere

- 'uto "eadership

F(56%&' 5%16$G6.()': O&/(1'?(:'%1()' = disatisfa ii u pri%ire la status _uo( ultur$ a lanului( stru tura or#ani&aional$( onstr2n#erile or#ani&aionale u pri%ire la lider F(56%&' )$/(:' *$ +(&5'1= = stru tura sar inilor( omple5itatea sar inilor( sar ini ola,orati%e F(56%&' )$/(:' *$ *'+5'-%)' = personalitate( %alori ulturale

F'/.&( I" <" E9$56$)$ 0%6'>(:'%1()$ ( L$(*$&+,'--.).' C,(&'+0(6'5 D+.&+( E C($-') C,%'7 A motivational theory o" Charismatic eadership!

7hoi onsider$ $ leadership-ul arismati este ,a&at pe omportamentul liderului .n intera iunea u dis ipolii s$i.43 "eadership-ul arismati se poate manifesta .n dou$ forme diferite4 leadership arismati personali&at sau leadership arismati so iali&at. "eadership-ul arismati personali&at este e5ploatati%( non e#alitar i are onse ine de&astruoase asupra dis ipolilor. 3l putem da ai i a e5emplu pe 'dolf Pitler are a pra ti at a est tip de leadership.
43

I,idem( p 26

36

"eadership-ul arismati so iali&at moti%ea&$ dis ipolii s$ in%esteas $ .n or#ani&aie( i se a5ea&$ de asemenea pe de&%oltarea a estora. Ou tre,uie s$ pierdem din %edere faptul $ leadership-ul este o relaie .ntre ondu $tori i ondui( de i nu doar primii .i influenea&$ pe ei din urm$( i i dis ipolii .i influenea&$ ondu $torul. MDa $ .n rederea su,ordonailor .n ondu $torii lor se transmite prin onta#iune de la unul la altul( da $ re&ultatele ondu $torilor sunt %alidate de su,ordonai( atun i este foarte posi,il a a el ondu $tor s$ de%in$ ele 3 arismati sau( el puin( s$ fie arismati .n o hii su,ordonailor.G44 3ntor 2ndu-ne la omponente ale leadership-ului harismati ( am reuit s$ identifi $m astfel de lideri( .n fun ie de fie are omponent$. 3n eea e pri%ete apa itatea de a transmite %i&iunea( tre,uie s$ o menion$m ai i pe 'nita RoddiE( are a fondat ompania MAhe HodI JhopG. 'nita a adoptat o au&$ no,il$ pentru ompania ei( i anume interdi ia de a testa produse osmeti e pe animale. F$ 2nd a est lu ru( 'nita RoddiE i-a a>utat an#a>aii s$-i de&%olte o %i&iune mai lar#$ asupra ompaniei .n are lu rau i s$-i portreti&e&e %iitorul ideal. Qi&iunea 'nitei asupra propriei ompanii era s$ omer iali&e&e produse osmeti e f$r$ a le testa pe animale( ea refu&2nd in lusi% s$ des hid$ ma#a&ine .n $ri are permiteau astfel de pra ti i. 3n eea e pri%ete apa itatea de a empati&a u an#a>aii( din nou o lu$m a e5emplu pe 'nita RoddiE( are este unos ut$ pentru relaiile personale foarte puterni e pe are le are u an#a>aii s$i. Din pun tul ei de %edere( un lider tre,uie s$ lu re&e u an#a>aii s$i( s$ .i onsulte i s$ .i .nelea#$. )a E ;el h( fost 76K al /eneral 6le tri s se .n adrea&$ .n tipul arismati de leadership are .i .mputerni ete an#a>aii to mai din dorina de a nu-i fa e dependeni de lider. 65prim2ndu-i .n rederea .n an#a>ai( el .i .n ura>ea&$ s$ preia iniiai%a( in lusi% .n pro esul de luare a de i&iilor. )a E ;el h a implementat pro#ramul M;orE outG prin are an#a>aii a%eau posi,ilitatea s$ .i e5prime opiniile u pri%ire la mana#ementul ompaniei( f$r$ a le fi fri $ $ ar putea fi ta5ai sau disponi,ili&ai.

III"2" T'-%)%/'( ).' D" !%)$0(1

44

*late( ?( op' cit' p 1<5

37

'l$turi de Ri hard HoIat&is i 'nnie ? 9ee45( er et$tori .n domeniul emoiilor( Daniel /oleman a e5plorat rolul >u at de inteli#ena emoional$ .n leadership. Ha&2ndu-se pe one5iunile demonstrate de neurolo#ie .ntre su esulDee ul unei or#ani&aii i stilul de ondu ere( autorii susin $ s$n$tatea or#ani&aiei depinde de apa itatea liderului de a-i #estiona emoiile. Da $ un lider eman$ ener#ie i entu&iasm .n ori e ondiii( or#ani&aia sa prosper$( dar da $ liderul transmite emoii ne#ati%e i disonan$( atun i .ntrea#a or#ani&aie are de suferit. /oleman %or,ete despre *%.= 5(6$/%&'' .n are pot fi in adrate stilurile de ondu ere4 ele are fa%ori&ea&$ re&onana L u oameniiB i ele are( .n #eneral( reea&$ disonana. 'i i tre,uie .ns$ menionat $4 hiar i ele din a doua ate#orie sunt uneori ne esare( ele nu fa r$u de 2t .n momentul .n are se a,u&ea&$ de ele. '%em H +6').&' *$ 5%1*.5$&$C primele patru fa parte din ate#oria elor e fa%ori&ea&$ re&onana( fa oamenii s$ rea ione&e po&iti%( iar ultimele dou$ sunt ele are tre,uie folosite u #ri>$ deoare e pot a%ea un impa t foarte ne#ati% asupra oamenilor. 7ele ase stiluri de ondu ere ale lui /oleman4 #" V'?'%1(&.) E un lider %i&ionar este el are d$ dire ie oamenilor. "e arat$ i definete o int$ i .i .ndreapt$ .n dire ia ore t$. 7eea e nu fa e un astfel de lider este s$ defineas a i modul .n are oamenii ar putea a>un#e a olo. 6l are %i&iunea i o .mpartaete elorlali .ns$( de o,i ei( .i las$ pe ei s$ #$seas $ un mod de a reali&a o,ie ti%ele. 'i i se %ede el mai lar diferena dintre un lider Laa um este el des ris .n ma>oritatea $rilor de spe ialitateB i un mana#er. ?KD@J K06R'ODI4 mo,ili&ea&$ mem,rii #rupului .n %ederea form$rii unei %i&iuni asupra %iitorului. FR'*' R60R6*6OA'AIQ`4 MQenii u mineVG 6"6?6OA6 D6 IOA6"I/6OX` 6?KXIKO'"` 0R6DK?IO'OA64 3n redere .n sine( empatie( a#ent al s him,$rii. 7aOD 6JA6 76" ?'I 6FI7I6OA4 2nd s him,$rile impun o nou$ on epie sau o dire ie lar$. 6F67A 'J@0R' ?6?HRI"KR 67PI06I4 mo,ili&ea&$ mem,rii e hipei pentru atin#erea unor o,ie ti%e omune.
45

/oleman D.( HoIat&is R.( ? 9ee '.( Inteli#ena emoional$ .n "eadership( 6d. 7urtea %e he( 2!!5

38

I?0'7A 'J@0R' 7"I?'A@"@I KR/'OI*'XIKO'"4 foarte po&iti%. 7aOD 6JA6 0KARIQIA4 2nd s him,$rile impun o nou$ on epie. 2" M$16%&.) - liderii are adopt$ stilul a esta de ondu ere sunt ,uni oa h-i( tiu s$ as ulte i sunt ,uni onsilieri. 3i a>ut$ pe oameni s$ .i identifi e pun tele tari i .i .n ura>ea&$ s$ se auto-depaeas a onstant. Junt 1!!b lan#$ fie are om din e hipa i aut$ tot timpul moduri de a le#a aspiraiile personale ale fie arui mem,ru de o,ie ti%ul or#ani&aiei pe are o ondu . ?KD@J K06R'ODI4 de&%olt$ mem,rii e hipei pentru %iitor. FR'*' R60R6*6OA'AIQ`4 M3n er ai astaVG 6"6?6OA6 D6 IOA6"I/6OX` 6?KXIKO'"` 0R6DK?IO'OA64 de&%olt$ empatia elorlali( le de&%olt$ ontiina de sine. 7aOD 6JA6 76" ?'I 6FI7I6OA4 2nd dorim s$ .i a>ut$m pe mem,rii e hipei s$-i .m,un$t$eas $ performanele sau s$ .i de&%olte pun tele tari. 6F67A 'J@0R' ?6?HRI"KR 67PI06I4 sta,ilete relaia dintre dorinele mem,rilor i o,ie ti%ele or#ani&aiei I?0'7A 'J@0R' 7"I?'A@"@I KR/'OI*'XIKO'"4 foarte po&iti%. 7aOD 6JA6 0KARIQIA4 2nd an#a>atul are ne%oie de a>utor pentru a-i .m,un$t$i performanele de&%olt2ndu-i apa it$ile pe termen lun#. ;" P(&6$1$&.) - Jtilul pe are .l adopt$ .n spe ial ei are pun mai mult pre pe momentele de rela5are( destindere a e hipei Ldealtfel( momente foarte ne esareB de 2t pe re&ultatele profesionale. Foarte util .n momentele .n are se simte ne%oia de im,un$taire a relaiilor din e hip$ sau a starii de spirit #enerale. 0ro,a,il stilul are .i apropie el mai mult pe oameni fiind $ liderul e simit mai mult a un ole# de 2t a un superior. ?KD@J K06R'ODI4 e hipei . FR'*' R60R6*6OA'AIQ`4 MKamenii sunt ei mai importani.G 6"6?6OA6 D6 IOA6"I/6OX` 6?KXIKO'"` 0R6DK?IO'OA64 empatie( de&%oltarea relaiilor( omuni are. reea&$ armonie i sta,ilete le#$turi emoionale .ntre mem,rii

39

7aOD 6JA6 76" ?'I 6FI7I6OA4 2nd se dorete re&ol%area disfun ionalit$ilor din e hip$ sau( .n situaii de stress( moti%area an#a>ailor. 6F67A 'J@0R' ?6?HRI"KR 67PI06I4 mem,rii e hipei. I?0'7A 'J@0R' 7"I?'A@"@I KR/'OI*'XIKO'"4 po&iti%. 7aOD 6JA6 0KARIQIA4 2nd se dorete re&ol%area disfun ionalit$ilor e hipei( .n perioade de stress = moti%area mem,rilor sau onsolidarea relaiilor .n interiorul e hipei. I"D$0%5&(6.) - Jtil folosit de ei $rora le pla e s$ as ulte p$rerile elorlali i s$ ia de i&ii .mpreun$ u ei. Kamenii .nele# $ p$rerea lor ontea&$ iar asta .i fa e s$ de%in$ mai de%otai au&ei. ?KD@J K06R'ODI4 a>un#e la onsens( prin parti ipare. FR'*' R60R6*6OA'AIQ`4 M7e redeiSG 6"6?6OA6 D6 IOA6"I/6OX` 6?KXIKO'"` 0R6DK?IO'OA64 ondu ere efi ient$ a e hipei( omuni are. 7aOD 6JA6 76" ?'I 6FI7I6OA4 2nd se aut$ un onsens sau ontri,uii %aloroase din partea an#a>ailor. 6F67A 'J@0R' ?6?HRI"KR 67PI06I4 pune .n %aloare ontri,uiile an#a>ailor are( parti ip2nd a ti%( lu rea&$ u mai mult$ d$ruire. I?0'7A 'J@0R' 7"I?'A@"@I KR/'OI*'XIKO'"4 po&iti%. 7aOD 6JA6 0KARIQIA4 2nd se aut$ un onsens sau ontri,uii %aloroase din partea an#a>ailor. I" A0@':'%+.) - liderii e5i#eni( are sta,iles o,ie ti%e foarte .nalte i pretind oamenilor s$ le reali&e&e u ori e pre. Din pun t de %edere al re&ultatelor pe termen s urt( poate fi un stil foarte efi ient. 0romotori #$sim .n #eneral la ondu erea e hipelor de %2n&$ri( prin asi#urari( telemarEetin# i de o,i ei lo uri .n are se lu rea&$ u multe tar#et-uri( omisioane. ?KD@J K06R'ODI4 sta,ilete standarde de performan$ foarte .nalte. FR'*' R60R6*6OA'AIQ`4 MFa ei um fa eu( a umVG ola,orare( reea&$ armonie sta,ilind relaii .ntre

40

6"6?6OA6

D6

IOA6"I/6OX`

6?KXIKO'"`

0R6DK?IO'OA64

ontiin io&itate( ener#ie orientat$ spre reali&$ri( iniiati%$. 7aOD 6JA6 76" ?'I 6FI7I6OA4 2nd se dorete o,inerea rapid$ de re&ultate de la o e hip$ puterni moti%at$ i ompetent$. 6F67A 'J@0R' ?6?HRI"KR 67PI06I4 atin#erea o,ie ti%elor pri%ite a o pro%o are i element stimulati%. I?0'7A 'J@0R' 7"I?'A@"@I KR/'OI*'XIKO'"4 deseori( a est stil nefiind ,ine utili&at( are impa t ne#ati%. 7aOD 6JA6 0KARIQIA4 2nd se dorete o,inerea rapid$ de re&ultate de la o e hip$ puterni moti%at$ i ompetent$. H"A.6%5&(6.) E sunt dou$ a&uri .in are un stil de ondu ere dominator a>ut$a4 situatiile de ri&$a si onfli tele u an#a>atii difi ili. 6i dau ordine i nu onsider$ ne esar s$ e5pli e nimi eea e( e%ident( reea&$ frustrari i tensiuni are( mai de%reme sau mai t2r&iu( ies la i%eal$( .ns$ nu .nainte de a ontamina toat$ e hipa. ?KD@J K06R'ODI4 ere e5e utare imediat$ FR'*' R60R6*6OA'AIQ`4 MFa ei e %$ spun euVG 6"6?6OA6 D6 IOA6"I/6OX` 6?KXIKO'"` 0R6DK?IO'OA64 orientare spre reali&$ri( iniiati%$ i auto ontrol. 7aOD 6JA6 76" ?'I 6FI7I6OA4 .n situaii de ri&$( .n momente de s him,are ma>or$( pentru a da un puterni impuls sau .n a&ul an#a>ailor-pro,lem$. 6F67A 'J@0R' ?6?HRI"KR 67PI06I4 redu e teama omuni 2nd instru iuni lare( .n situaii de ur#en$. I?0'7A 'J@0R' 7"I?'A@"@I KR/'OI*'XIKO'"4 deseori( fiind utili&at .n mod ne orespun&$tor( are efe te ne#ati%e puterni e. 7aOD 6JA6 0KARIQIA4 .ntrco situaie de ri&$( .n momente de s him,are ma>or$( pentru a da un puterni impuls sau .n a&ul an#a>ailor - pro,lem$.

IV" LEADER SAU MANA!ER2 AM3NDOU4


@n lider poate fi un mana#er( .n timp e un mana#er nu este neap$rat un lider. "iderul unui #rup de lu ru poate ap$rea informal( a ales de #rup. Da $ mana#erul este apa,il s$

41

influene&e oamenii pentru a atin#e o,ie ti%ele or#ani&aiei( f$r$ a folosi autoritatea formal$ u are este .n%estit( asta .nseamn$ a mana#erul demonstrea&$ alit$i de lider.

/rupuri formale( or#ani&aii


?ana#eri - sunt numii - 'u autoritate formal$ de a or#ani&a( planifi a i ontrola - pot re ompensa sau penali&a

/rupuri formale( or#ani&aii


"iderii - pot influena a iunile i omportamentele #rupurilor informale - Ou au autoritate formal$ de a or#ani&a( planifi a i ontrola - pot re ompensa sau penali&a

C()'6=:' 8' 0%*()'6=:' *$ (5:'.1$ ()$ 0(1(/$&')%&

C()'6=:' 8' 0%*()'6=:' *$ (5:'.1$ ()$ )'*$&')%&

M(1(/$&'

M(1(/$&' 5(&$ +.16 )'*$&'

L'*$&'

F'/.&( I" I" C(&(56$&'+6'5' ()$ 0(1(/$&')%& >$&+.+ )'*$&'

0otri%it lui )ohn 0. 9otter46( mana#erii tre,uie s$ tie at2t s$ inspire 2t i s$ ondu $. F$r$ leadership i mana#ement( or#ani&aiile ontemporane sunt ameninate u dispariia. ?ana#ementul este pro esul de fi5are i atin#ere a o,ie ti%elor or#ani&aiei u a>utorul fun iilor mana#ementului4 planifi are( or#ani&are( ondu ere Lsau leadershipB i ontrol. @n mana#er este an#a>at de or#ani&aie i este in%estit u autoritate formal$ pentru a ondu e a ti%itatea elorlali $tre .ndeplinirea o,ie ti%elor or#ani&aiei. 0rin urmare( leadership-ul >oa a un rol important .n mun a unui mana#er. 7u toate a estea( un mana#er tre,uie s$ i planifi e( s$ or#ani&e&e i s$ ontrole&e a ti%itatea or#ani&aiei. 3n #eneral( leadership-ul se o up$ de aspe tele interpersonale ale mun ii unui mana#er( .n timp e planifi area( or#ani&area i ontrolul in de aspe tele administrati%e.
46

)ohn 0. 9otter( # Force for ,hange9 =o5 %eadership -iffers From Management( Ahe Free 0ress( 1<<!( p. <1

42

"eadership-ul se o up$ u s him,area( inspirarea( moti%area i influenarea( .n timp e mana#ementul r$spunde de partea e5e uti%$ are s$ du $ la .ndeplinirea o,ie ti%elor or#ani&aiei i meninerea e hili,rului .n interior. 0rin ipalul pun t de difereniere dintre leadership i mana#ement este ideea onform $reia an#a>aii urmea&$ %oluntar liderii( pentru $ dores a est lu ru nu pentru $ sunt o,li#ai. Deii liderii nu posed$ puterea formal$ pentru a premia sau san iona performana( an#a>aii ofer$ putere liderilor prin du erea la ,un sf2rit a erinelor a estora. 0e de alt$ parte( mana#erii tre,uie s$ fa $ apel la autoritatea formal$ u are sunt in%estii( pentru a fa e a an#a>aii s$ .ndeplineas $ o,ie ti%ele. ;arren Hennis i Hurt Oanus onsider$ $( at2t mana#ementul( 2t i leadership-ul sunt importante( dar se deose,es prin faptul $4+4 = [0(1(/$0$16\ .nseamn$ [a determina( a reali&a( a-i asuma responsa,ilitatea( a diri>a\( iar = [)$(*$&+,'-\ .nseamn$ [a influena( a #hida .ntr-o anumit$ dire ie( urs( a iune( opinie\. 3ntr-un mod plasti ( Jtephen R. 7o%eI48 arat$ $4 M?ana#ementul este efi iena .n ur uul pe s ara su esuluiC leadership-ul determin$ spri>inirea s $rii pe &idul potri%itF. "eadership-ul i mana#ementul sunt dou$ sisteme de a iune distin te i omplementare( fie are dein2nd fun ii i ara teristi i proprii. Interse tarea elor dou$ domenii de interes poate s$ de%in$ o premis$ ma>or$ a su esului .ntr-un mediu de afa eri din e .n e mai omple5 i mai s him,$tor.4< Dei nu e5ist$ o formul$ ideal$ de om,inare a elor dou$ elemente( totui un sin#ur fapt este in ontesta,il = ade%$rata pro%o are onst$ .n om,inarea unei pra ti i puterni e de lider u un mana#ement puterni i .n e hili,rarea lor re ipro $. 5! 0otri%it lui )ohn 0. 9otter( mana#ementul %i&ea&$ a,ilitatea de a fa e fa$ omple5it$ii. 0ra ti ile i pro edurile sale sunt .n esen$ un r$spuns la una dintre ele mai semnifi ati%e s him,$ri ale se olului 88 = apariia or#ani&aiilor mari. 65istena unui ,un mana#ement onstituie o #aranie a ordinii i onse %enei dintr-o or#ani&aie( elemente are la r2ndul lor ondiionea&$ dimensiuni- heie um ar fi alitatea i profita,ilitatea. Jpre deose,ire de mana#ement( leadership-ul are .n entru a,ilitatea de a fa e fa$ s him,$rii. 's ensiunea rolului liderului .n ultimii ani este o onse in$ a reterii ompeti%it$ii i flu tuaiilor din lumea afa erilor. J him,$rile ma>ore sunt din e .n e mai ne esare pentru a
47 48

Henis( ;( Oanus( H( %iderii( 6d. Husiness Ae h International 0ress( 2!!!( p. 34 7o%eI( J( R( )ficien0a 8n I trepte( 6ditura 'll( Hu ureti( 1<<4( p. 86-8+ 49 9otter( )ohn( 7e fa liderii u ade%aratS( 6d. ?eteor 0ress( 2!!8( p. 38 50 I,idem( p. 3<

43

or#ani&aia s$ supra%ieuias $ i s$ intre .n ompetiie .ntr-un mod efi ient .n noul mediu are se profilea&$. 'stfel raportul dintre s him,are i leadership este unul dire t proporional. Fun iile diferite ale mana#ementului i leadership-ului atra# dup$ sine a ti%it$i ara teristi e fie $reia dintre ele dou$ arii de interes. 3n timp e mana#erul #estionea&$ omple5itatea( .n prim$ instan$( prin planifi area i alo area ,u#etului( liderul unei or#ani&aii( u %i&iunea unei s him,$ri onstru ti%e( are a s op sta,ilirea unei dire ii e impli $ adoptarea strate#iilor aferente. ?ana#ementul de&%olt$ apa itatea de on reti&are a planurilor prin intermediul or#ani&$rii i re rut$rii personalului ade %at. ' ti%itatea omplementar$ e %ine din partea liderului onst$ .n dire ionarea oamenilor( adi $ .n omuni area noii dire ii elor sus epti,ili s$ .nelea#$ %i&iunea i s$ de%in$ de%otai materiali&$rii ei. 3n on epia lui 9otter LidemB( sta,ilirea unei dire ii nu este ni iodat$ identi $ u planifi area( ni i m$ ar u planifi area pe termen lun#. 0lanifi area repre&int$ un pro es ara teristi mana#ementului( dedu ti% .n esen$ i destinat s$ produ $ re&ultate al#oritmi e. Jta,ilirea unei dire ii este un pro es mai mult indu ti%. "iderii adun$ o #am$ lar#$ de informaii i se on entrea&$ asupra elementelor( relaiilor are a>ut$ la e5pli area aspe telor %i&ate. Jta,ilirea dire iei nu are a re&ultat onstituirea unui plan i reea&$ %i&iuni i strate#ii. Diferena dintre mana#ement i leadership de ur#e i din modul de influenare a an#a>ailor. ?ana#emenul are a suport fun iile planifi $rii( or#ani&$rii( oordon$rii i ontroluluiC leadership-ul se poate e5er ita .n afara #ranielor i responsa,ilit$ilor ierarhi e i %i&ea&$ toate tipurile de relaii4 u ola,oratorii( u ole#ii( u ,enefi iarii et . ?ana#ementul .nseamn$ a mer#e pe un anume drum u onse ine dintre ele mai profita,ile pentru or#ani&aieC leadership-ul .nseamn$ a indi a drumul u ele mai mari anse de reuit$. "iderul .i este aso iat mai de#ra,$ planul ima#inati%( anti ipati% i o#niti%( iar mana#erului = planul a ional. "iderul s rutea&$ %iitorul i fa e planuri( iar mana#erul le apli $C primul este arhite tul( el de-al doilea este onstru torul( nu se poate unul f$r$ el$lalt( ni i unul nu este superior eluilalt. 6ste u totul parti ular a una i a eeai persoan$ s$ fie i arhite t i onstru tor. 'ltfel( armoni&area eforturilor arhite tului i onstru torului depinde doar de inteli#ena i de interesele lor. 9otter onsider$ $ o mare pro%o are .n adrul eforturilor de ondu ere o onstituie o,inerea redi,ilit$ii = ade&iunea oamenilor la mesa>ul transmis. 65ist$ multe aspe te are ontri,uie la do,2ndirea redi,ilit$ii = modalitatea .n are persoana .i pre&int$ mesa>ul(

44

oninutul propriu-&is al mesa>ului( reputaia omuni atorului i nu .n ultimul r2nd onsonana dintre fapte i %or,e. Dup$ um am o,ser%at( mana#ementul si leadership-ul au %alene diferite i afinit$i spe ifi e( dar( .n realitate( mana#erii si liderii sunt a eeai oameni.

V" INDI!ENELE I MITURILE CONDUCERII

,onducerea 8nseamn2 putere asupra celorlal0i. @nii oameni susin $ un ,un lider dispune de apa itatea de a manipula( ontola i a-i determina pe adepi s$-l as ulte. Aermenul de

45

lider ar tre,ui re&er%at pentru a eia are a ionea&$ .n interesul superior al #rupului i .n onsens u a esta. 7ondu erea este o form$ de putere( dar oamenilor. Fnii oameni sunt n2scu0i lideri. 7er et$rile au in%alidat on epia u pri%ire la liderul .nn$s ut( ar$t2nd $ a,ilitatea de a ondu e se o,ine mai de#ra,$ prin pra ti $. 'so ierea dintre anumite %aria,ile ale personalit$ii i efi iena ondu erii s-a do%edit a fi nefru tuoas$. 0rin urmare( un lider nu este un feri it Ma ident #eneti F. Fn lider este lider 8n orice 8mpreEurare. 7orelat$ u noiunea de lider .nn$s ut( este i on epia $ un ,un lider .ntr-o situaie este ,un .n ori are alta. ' east$ on epie su,e%aluea&$ puterea ir umstanelor de mediu .n a determina efi iena liderului. Fn ;un lider este foarte iu;it. @n lider re unos ut al unui #rup nu tre,uie s$ fie el mai iu,it mem,ru al #rupuluiC e5ist$ multe situaii in are a iunile liderului sunt .n de&a ord u opiniile mem,rilor #rupului. @nii lideri pot fi iu,ii de mem,rii #rupului( dar a inspira afe iune nu este o ara teristi $ heie a unui lider. (rupurile prefer2 s2 nu ai;2 lider' Dei .nelep iunea popular$ spune $ ei ondui sunt in%idioi pe autoritatea liderului( er et$rile arat$ $ a est lu ru nu este .ntotdeauna %ala,il. 3n unele situaii #rupul fun ionea&$ foarte ,ine f$r$ lider. Aotui( atun i 2nd sar inile #rupului de%in mai omple5e i rete ne%oia de oordonare( satisfa ia i produ ti%itatea #rupului sunt mai mari da $ #rupul are lider. 65ist$ i situaii .n are armele liderului se pot on%erti .n per%ersiuni. "iderului .i stau la .ndem2n$ dou$ p2r#hii dinami e omplmentare pentru a-i influena pe ola,oratori4 persuasiunea i sedu ia.51 0rin persuasiune( ondu $torul se apropie de ola,oratorii s$u( iar prin sedu ie .i atra#e. 7ele dou$ re#istre de influen$ se ,a&ea&$ pe4 ma#netismul fi&i al liderului Lpre&ena sa tre&ete la a iuneB( ma#netismul intele tului( al #2ndirii i al ideilor Lliderul este on%in#$tor( lar( a esi,ilB( ma#netismul inimii Lliderul tie s$-i as ulte pe eilaliB i ma#netismul sufletului = arisma. 'tra ia fi&i $( aa-numitul ma#netism fi&i al ondu $torului( poate fi folosit$ .n s opul reali&$rii unei fore entripete( de apropiere .ntre a esta i ola,oratorul s$u. Dar( da $ liderul este omple5at( nea%enit sau are a es la ondu ere prin mi>loa e ili ite( el %a per%erti rolul .n are a intrat. @na dintre manifest$rile ma#netismului fi&i per%ertit este preeminena a ti%ismului
51

u oamenii maide#ra,$ de 2t asupra

"e sa#et( ?erIem( Managerul intuiti1' $ nou2 for02 )d' )conomic2 1999 p' JK

46

simulat .n defa%oarea proa ti%ismului

ara teristi

liderilor plini de ener#ie de,ordant$ i

molipsitoare. @n astfel de ondu $tor %a inspira team$ sau inhi,iie.52 'lte on reti&$ri omportamentale ale per%ersiunii pot fi4 inismul roni Lliderul este dominator( folosindu-se de ma#netismul #2ndirii sale pentru a-l minimi&a pe interlo utorBC inismul a ut( patolo#i = manifestat prin omportament paranoid = e re&id$ .n interpretarea faptelor astfel .n 2t s$ se potri%eas $ propriilor idei i s$ le#itime&e propriile interese Lun alt fel de pat al lui 0ro ustBC manipularea afe ti%$( are utili&ea&$ a tehni $ du/ul sco0ian ,a&at pe alternarea stimulentelor po&iti%e u ele ne#ati%eC e5a er,area eu-lui liderului( are se e5prim$ printr-un omportament profeti u amenin$ri apo alipti e .n a& de nesupunere. ?erIem "e Ja#et identifi $ apte an ore ale modului de ondu ere tradiional( u s opul de a le de onstrui premisele i rele%ana .n pra ti a mana#erial$4 un ef ,un este un ef iu,it( folosirea ,i iului i a &$h$relului( e lipsarea elorlali( manifestarea superiorit$ii( dorina de a a%ea dreptate u ori e pre( nar isismul i spiritul independent.

VI " INOVAIE - LEADERSHIP - COMUNICARE


7omuni area tre,uie s$ >oa e un rol nou .n promo%area mana#ementului ino%aiei i a est rol poate fi do,2ndit prin .nele#erea dintr-o perspe ti%$ nou$ a omuni $rii de leadership. 7on eptele teoreti e i des operirile e5perimentale pot fi inte#rate .ntr-un sistem ir ular al omuni $rii de leadership .n eea e pri%ete ino%aia( are om,in$ dimensiunile so iale(
52

I,idem( p.52

47

o#niti%e( afe ti%e i onati%e ale noului rol al mana#ementului omuni $rii .n pro esul de ino%aie. Din pun t de %edere ma roe onomi ( nu e5ist$ ni io .ndoial$ asupra faptului $ ino%aiile au un impa t po&iti% asupra de&%olt$rii or#ani&aiei i a an#a>ailor. Ino%aiile sunt fa tori heie .n su esul afa erii i onsituie el mai important fa tor .n reterea profita,ilit$ii ompaniei. Din neferi ire( eforturile f$ ute de ompanii pentru a implementa ino%aiile tind s$ fie inefi iente. Dei mult$ %reme ne#li>at$( au&a prin ipal$ a a estui fapt este )'-+( 5%0.1'5=&'' -&%9$+'%1'+6$ a ino%aiei. De a,ia de ur2nd( er et$tori din /ermania L?ast( Pu E i *erfass( 2!!6C Pu E( 2!!6C ?ast i *erfass( 2!!5C *erfass( Jandhu i Pu E( 2!!4B( Jpania L?ese#uer( 2!!4B( Italia L/ranelli( 2!!5B( Finlanda L9auhanen( 2!!5B pre um i din Juedia i Jtatele @nite LOordfors( 2!!4B au .n eput s$ defineas $ un orpus de unotine are s$ e5pli e rolul omuni $rii ino%aiei i al >urnalismului ino%aiei .n so iet$ile a tuale.53 Je des hid astfel noi ori&onturi pentru teoria i pra ti a omuni $rii strate#i e. 7onform teoriei mana#ementului( eforturile strate#i e sunt ara teri&ate de ontri,uia lor la prin ipalele pra ti i are #hidea&$ su esul or#ani&aional La fa e eea e tre,uieB. 7omuni area strate#i $ modelea&$ mesa>ul( onstruiete .n rederea( reea&$ reputaia i administrea&$ relaiile sim,oli e u staEeholderii interni i e5terni pentru a susine de&%oltarea or#ani&aional$ i a asi#ura li,ertatea a iunilor or#ani&aionale.54 0rin a este aspe te( omuni area strate#i $ pre#$tete or#ani&aia pentru un %iitor in ert spre deose,ire de eforturile omuni aionale .ndreptate spre a ti%it$ile &ilni e La fa e lu rurile um tre,uieB. Ooiunile de noi tehnolo#ii( pro ese i produse noi a i fa tori heie pentru su esul e onomi fa din omuni area ino%aiei o parte inte#ral$ a omuni $rii strate#i e. Oe forea&$( de asemenea( s$ anali&$m detaliat on eptele ap$rute re ent .n mana#ementul ino%aiei i m$surile luate pentru a forma .nelesul ino%aiilor .n intera iunile de &i u &i. T&$' 1'>$)$ ()$ 5%0.1'5=&'' '1%>(:'$' 3n onte5tul modern al &elului .n omuni area ino%aiilor( omuni area strate#i $ fa ilitea&$ pro esele pe trei ni%ele4
53

*erfass( 'ns#ar ^ Pu E( Jimone( <oi e1olu0ii 8n comunicarea strategic2 http4DD:::.pra:ard.roDresurseprDarti oleD noi-e%olutii-in- omuni area-strate#i a.html 54 *erfass( '. ( 7nno1ation readiness' # frame5or+ for enhancing corporations and regions ;. inno1ation communication' 7nno1ation Gournalism( 2L8B(2!!5( 1=2+

48

"a ni%el macro( de lanea&$ de&,aterile pu,li e despre idei i tehnolo#ii noi( #ener2nd

astfel dis uii i permi2nd onstru ia de sensuri .n reele naionale i re#ionale. ' est lu ru repre&int$ o pro%o are pentru mass media i on eptele >urnalismului ino%aiei55 are pot influena o mare %arietate de oameni i instituii. d "a ni%el mediu( ampaniile i pro#ramele de omuni are instituionali&ate sunt ne esare pentru rearea i .nele#erea ino%aiilor .n intera iunile or#ani&atiilor u staEeholderii rele%ani. ' east lu ru ne esit$ anumite tehni i de relaii pu,li e( omuni are intern$ formal$ i omuni are pe pia$. d "a ni%el micro( fie are mana#er poate ontri,ui la pro esul ino%aiei da $ media&$ sensurile din relaiile so iale asimetri e. ' easta in lude relaiile personale din afara or#ani&aiei( pre um ele din aso iaiile de ,reasl$ i #rup$rile politi e( dar in lude de asemenea i sar ina ea mai important$4 omuni area de tip leadership .ndreptat$ $tre an#a>ai. Din pun t de %edere strate#i ( omuni area de leadership este ru ial$ pentru su esul ori $rei or#ani&aii. 6a este imprimat$ .n a iunile on rete i .n relaiile so iale de>a sta,ilite( permi2nd astfel dis uii omple5e i per epii omune. ?ai mult de 2t at2t( an#a>aii repre&int$ unul dintre ei mai importani staEeholderi .n pro esul ino%aiei. <!b dintre pra ti ienii de relaii pu,li e hestionai onsider$ $ an#a>aii sunt un pu,li int$ foarte important pentru omuni area ino%aiei.56 7onform studiului de follo:-up( omuni area ino%aiei ar tre,ui s$ se adrese&e an#a>ailor din se torul de produ ie .n $ din stadiul de&%olt$rii de ,unuri i ser%i ii noi. Aeoria mana#ementului arat$ a an#a>aii pot fi o surs$ important$ de idei atun i 2nd iniia&$ ino%aii( de e5emplu .n pro esele de produ ie. 0e de alt$ parte( ei sunt primii afe tai atun i 2nd ino%aiile du la disponi,ili&$ri. Drept onse in$( or#ani&aiile ar tre,ui s$ e5plore&e potenialul leadership-ului i al omuni $rii pentru a fi pre#$tite s$ fa $ fa$ pro%o $rilor( ,enefi iilor i ap anelor omuni $rii de leadership i a ino%aiei. P&%0%6$&'' 5%0.1'5=&'' - .1 1%. &%) %&/(1'?(:'%1() 7omuni area ideilor( pro eselor i tehnolo#iilor noi repre&int$ un pun t de ple are
55 56

Oordfors( D.( The role of Eournalism in inno1ation s.stems' 7nno1ation Gournalism( 2!!4( 1L+B( 1=18 ?ast( 7.( Pu E( J.( ^ *erfass( '' 7nno1ation communication' $utline of the concept and empirical findings from (erman.' 7nno1ation Gournalism( 2!!5 2L+B( 1=14

49

foarte important pentru impli area an#a>ailor i definirea ino%aiilor drept unul dintre fa torii heie d pentru su esul or#ani&aional. 0romoterii omuni $rii au apa itatea de a tradu e ino%aiile omple5e .n aa fel

.n 2t re eptorii s$ fie apa,ili s$ .nelea#$ o,ie ti%ele i oportunit$ile le#ate de noile des operiri. 0romoterii omuni $rii tiu um s$ impli e i s$ on%in#$ oamenii. 6i se foloses de ima#ini( e5emple i ele mai ,une studii de a& pentru a indi a toate posi,ili$ile le#ate de ideile( tehnolo#iile( pro esele( produsele i ser%i iile noi( at2t pentru ei( 2t i pentru .ntrea#a so ietate. Rolul de promoter al omuni $rii nu este limitat la o po&iie stri t$ .n adrul ierarhiei or#ani&aionale. 3n or#ani&aiile are onsider$ ino%aia a parte inte#ral$ a ulturii lor( este esenial a liderii s$ >oa e rolul promoterilor omuni $rii. 3ns$( pentru a putea .ndeplini a est rol( ei tre,uie s$ fie sf$tuii de $tre e5perii .n omuni are i relaii pu,li e. 3n 2te%a $ri europene e5ist$ de>a departamente spe iali&ate( pre um ele de omuni are a ino%aiei din adrul Jiemens sau H'JF. Dar .n afar$ de spri>inul pe are .l primete de la a eti spe ialiti( fie are lider tre,uie s$-i ree&e propria %i&iune despre ino%aie i propriile strate#ii prin are s$-i fa $ pe eilali s$ .nelea#$( s$ se impli e i s$ spri>ine ideile ino%atoare. L$(*$&+,'--.) 5( 0(1(/$0$16 () +$1+.).'

7er etarea .n domeniul leadership-ului este una din ariile ma>ore de interes .n tiinele so iale e %i&ea&$ er etarea intra-or#ani&aional$. 3n spe ial( .n onte5tul an#lo-ameri an( psiholo#ii i er et$torii din domeniul omuni $rii lu rea&$ i .n a est domeniu. 3n pofida e5 esului de lu r$ri pra ti e i arti ole de er etare( .n $ mai e5ist$ o serie de .ntre,$ri pentru are nu s-a #$sit .n $ un r$spuns.

3n anii ]8!( o nou$ a,ordare a leadership-ului a re&ultat .n urma er et$rilor tradiionale LHrIman .n 1<<6( Hennis i Oanus .n 1<85B pri%ind tipurile de leadership sau a,ordarea .nt2mpl$rilor nepre%$&ute. 3n a est mana#ementul( aa onte5t( leadership-ul nu mai este e hi%alent u a i um fusese definit anterior. "eadership-ul presupune .ntr-ade%$r

mana#ementul o administrare a a ti%it$ilor an#a>ailor( responsa,ilitatea fa$ de ei i diri>area lor .n %ederea .ndeplinirii o,ie ti%elor. Dar leadership-ul tre,uie s$ fie mai profund i s$ pri%eas $ .n

50

perspe ti%$4 liderii sunt mana#erii sensurilor( influen2nd #rupurile .n .ndeplinirea s opurilor lor.5+ "iderii le arat$ su,ordonailor lor .nelesul lu rurilor are sunt importante .n realitatea or#ani&aional$C sau 1dau .nelesuri1 a a iune sim,oli $( folosind u%intele lui HrIman.58 3n a doua etap$ a pro esului de leadership( un lider arat$ dire iile i e5pli $ an#a>ailor s opul mun ii lor( urmat$ de etapa a treia .n are le insufl$ a estora dorina de a .ndeplini o,ie ti%ele sta,ilite. Jpre deose,ire de mana#eri( liderii #2ndes .n inter%ale temporale mai lun#i( .n adrea&$ propriile departamente or#ani&aionale .n realit$i mai lar#i( pun a entul pe ,enefi iile intan#i,ile re&ultate .n urma intera iunii u pu,li urile interesate L%i&iuni( %alori et B( #2ndes .n termeni de re.nnoire or#ani&aional$ i au a,ilit$ile politi e ne esare de a se des ur a u diferii staEeholderi.5< 7onform a estei perspe ti%e asupra leadership-ului( un lider este per eput a 1%i&ionar1( a 1 ine%a are definete relaia or#ani&aional$ printr-o %i&iune( %i&iune are este de fapt o refle ie a modului .n are el sau ea definete misiunea or#ani&aional$ i %alorile are o %or spri>ini .n .ndeplinirea ei1.6!

Dou$ on epte de leadership sunt rele%ante ast$&i4 leadership-ul tran&a ional i el transformaional. "eadership-ul tran&a ional este onstruit pe intera iunile i omuni area dintre lider i su,ordonaii s$i( liderul oferind re ompense L,ani( presti#iu et B .n s him,ul mun ii( spri>inului sau an#a>amentului. Hurns L1<+8B %or,ete despre un ontra t impli it .ntre lideri i su,ordonaii lor. 7on eptul leadership-ului transformaional fa e referire la liderii are de&%olt$ aspiraiile su,ordonailor onform propriilor %i&iuni. ' fost promo%at .n lu rarea 1In sear h of e5 ellen e1 L0eters i ;aterman( 1<82B. 'utorii au %$&ut o le#$tura .ntre leadership-ul transformaional( i prin urmare %i&ionar( i ompaniile de su esC o le#$tur$ onfirmat$ de multe studii are a fost ulterioare.

3n modelul leadership-ului tran&a ional a i .n el transformaional( omuni area este o

57

Jmir i h( ". ^ ?or#an( /.( %eadership' The management of meaning' Gournal of #pplied *eha1ioral &cience( 1<82( 25+=2+3. 58 HrIman( '.( %eadership in organizations( 1<<6( Pand,ooE of or#ani&ation studies 59 ;itherspoon( 0. D.( ,ommunicating leadership' #n organiza0ional perspecti1e. Hoston4 'llIn ^ Ha on( 1<<+ 60 HrIman( '.( op it.( p.2!8

51

parte esenial$ a leadership-ului .61 Qi&iunea tre,uie omuni at$ pentru a putea fi .mp$rt$it$ i de alii. 0e l2n#$ spri>inirea stru turilor L%i&iunile orporaiei( pro#ramele or#ani&aionale et .B( leadership-ul este mai .nt2i ,a&at pe intera iunile personale - i prin urmare pe omuni are .ntre mana#er i an#a>aii s$i.

0entru a re&uma( omuni area repre&int$ ,a&a intera iunii dintre lider i su,ordonai. Dar este( de asemenea( i analul sau mediul prin are se transmit mesa>ele dintre lideri i su,ordonai. 3n eea e pri%ete omuni area ino%aiei( pro%o $rile pe are liderii le au de .nfruntat .n omuni area leadership-ului sunt hiar mai mari de 2t .n ma>oritatea altor situaii. Ino%aiile sunt omple5e( iar impli aiile a estora pentru ompanie i pentru fie are an#a>at .n parte sunt unos ute foarte puin .n momentul implement$rii pro eselor ino%aiei.

0rin urmare( omuni area de leadership .n a&ul ino%aiilor tre,uie s$ ai,$ .n %edere onte5tul so ial i emoional al mana#ementului ino%aiei i tre,uie s$ tie um s$ e5pli e i s$ tradu $ ideile noi pe .nelesul an#a>ailor. 'm,ele aspe te se ompletea&$ re ipro 4 omuni 2nd spiritul ino%ati% determin$ de&%oltarea ulturii i a limatului are ofer$ putere an#a>ailor( .n timp e omuni area de idei( pro ese i tehnolo#ii noi formea&$ sensul di%erselor ino%aii.
ntr-o cultur organizaional caracterizat prin inovaie i angajai "auto-responsabili", fiecare lider este obligat s defineasc, n cadrul interaciunilor i relaiilor personale cu subordonaii si, sensurile ideilor, proceselor i tehnologiilor lor!

3ns$ a east$ parte pri%ind ino%aiile din adrul omuni $rii de leadership este o sar in$ omple5$ i fra#il$. Depinde .n mare parte de ompetenele i unotinele indi%iduale pre um i de stilul omuni aional al elor impli ai. 3n &ilele noastre( ma>oritatea liderilor pot a iona a promoteri e5peri sau promoteri de autoritate( pentru $ sunt .n a elai timp i spe ialiti Ladministratori de afa eri( in#ineri( oameni de tiint$( et B i mana#eri. ',ilitatea de a omuni a ino%aii omple5e $tre su,ordonaii t$i ne esit$ un al treilea set de aptitudini. ' este aptitudini sunt de&%oltate a i elelalte pe are tre,uie s$ le posede un lider foarte ,un4 s$ omuni i ino%aia .nseamna s$ e5pli i tehnolo#iile( pro esele sau produsele noi( adesea hiar omple5e(

61

Pa Eman( ?. *.( )ohnson( 7. 6.( %eadership' # communication perspecti1e L4th ed.B(2!!4( "on# /ro%e( I"4 ;a%eland 0ress.

52

tradu 2ndu-le .n po%eti on rete i tan#i,ile are s$ .i fa $ pe an#a>ai s$ .nelea#$ de e ar tre,ui s$ se impli e. 't2t omuni area ino%aiei 2t i omuni area de leadership sunt domenii noi ale omuni $rii strate#i e( dar .n a elai timp foarte promi$toare. 7omuni area poate >u a un rol nou .n de&%oltarea mana#ementului ino%aiei( iar a est lu ru poate fi o,inut printr-o perspe ti%$ nou$ asupra omuni $rii de leadership. 'dopt2nd rolul de promoter s$i( a sensului ideilor( tehnolo#iilor( pro eselor( produselor omuni aional( ori e i ser%i iilor noi. mana#er ar tre,ui s$ fie responsa,il pentru formarea( .n adrul relaiei so iale u su,ordonaii

0ra ti a omuni $rii orporatiste poate ,enefi ia de pe urma a estor onstat$ri definind o,ie ti%e i a iuni omuni aionale .n adrul pro esului de mana#ement al ino%aiei. ?ai mult de 2t at2t( aptitudinile ne esare pentru a informa despre ino%aii sunt do,2ndite la ni%el indi%idual. ' est lu ru poate onstitui o sar in$ omun$ pentru departamentele de omuni are i de resurse umane.

CONCLUZII

53

eade!"hip#l e"te #na dint!e temele management#l#i de"p!e $a!e "%a di"$#tat, "$!i" &i $e!$etat $el mai m#lt. '#mai (n #ltimii 75 de ani "%a# "$!i" pe"te 5000 de $)!*i &i a!ti$ole &i +e$i de teo!ii &i modele a# ,o"t p!op#"e. -i tot#&i pa!e $) "e &ti# p#*ine de"p!e $eea $e dete!min) "#$$e"#l "a# e&e$#l #n#i lide!. P!in #!ma!e, "e in*elege $) &i de,ini*iile date leade!"hip#l#i di,e!), atat p!in o.ie$t#l la $a!e "e !e,e!), $/t &i (n $eea $e p!i0e&te "emni,i$a*ia a$e"t#ia. 12i"t) pe"te 100 de de,ini*ii ale $on$ept#l#i de leade!"hip. 3n l#$!a!ea de ,a*) am in$e!$at ") e2pli$ $e e"te leade!"hip#l &i $#m a$e"ta a,e$tea+) $ompo!tament#l, !ela*iile #mane &i pe!,o!man*a (n o!gani+a*ii. 4m p!e+entat teo!iile .a+ate pe t!)")t#!i, .a+ate pe $ompo!tament &i $ele $onte2t#ale "a# "it#a*ionale5 am 0o!.it de"p!e leade!"hip#l de tip 4, 6 "a# 7, de"p!e $el $a!i"mati$ "a# t!a",o!ma*ional &i $el .a+at pe p!in$ipii. 4m alo$at #n "pa*i# de"t#l de impo!tant legilo! leade!"hip#l#i, to$mai dato!it) !ele0an*ei lo! (n t!a"a!ea #nei $)i "p!e "#$$e" al lide!ilo!. 4m a.o!dat &i tipologia l#i 8oleman pent!# $) $e!$eta!ile a$t#ale at!i.#ie $ompeten*ei .a+ate pe inteligen*a emo*ional) #n !ol m#lt mai impo!tant de$/t intele$t#l#i "i a.ilit)*ilo! tehni$e. eade!"hip#l e"te 0)+#t $a o a!t) de a l#$!a p!in inte!medi#l alto! oameni &i "e .a+ea+a pe $apa$itatea lide!#l#i de a !ela*iona $# a$e&tia. 3n m)"#!a!ea e,i$ien*ei #n#i lide!, a&ada!, dimen"i#nea emo*ional) e"te $on"ide!at) dete!minant). Pent!# $) n# p#team igno!a leade!"hip#l &i din p!i"ma $om#ni$)!ii, am (n$e!$at ") de"$!i# leg)t#!a, ,i!ea"$) de alt,el, (nt!e ino0a*ie, $om#ni$a!e "t!ategi$), p!omoto!#l $om#ni$)!ii &i $om#ni$a!ea ino0a*iei. eade!"hip%#l e2i"t) in 0ia*a noa"t!) de +i $# +i. '# e"te n#mai $a!a$te!i"ti$a 9$elo! ale&i9 o!i #n e0eniment !a!, o!i o o$a+ie pe $a!e o a0em o "ing#!) dat) (n 0ia*). 3n l#mea de a+i, (n *a!a (n $a!e t!)im "a# la lo$#l de m#n$a, ne $on,!#nt)m $# p!o0o$a!i de adapta!e la ,ie$a!e pa". :e ,ie$a!e dat) $and a0em de%a ,a$e $# #n $on,li$t (nt!e 0alo!i $ont!adi$to!ii, "a# $/nd identi,i$)m o di,e!en*) (nt!e 0alo!ile noa"t!e &i mod#l (n $a!e t!)im, t!e.#ie ") g)"im (n noi $)i de e0ol#*ie. eade!"hip%#l p!i0it din a$e"t #nghi ne$e"it) o "t!ategie de in0)*a!e &i adapta!e. ;n leade! t!e.#ie ")%&i ang!ene+e &i ant!ene+e oamenii (n a ,a$e ,a*)

54

p!o0o$)!ilo!, ")%&i a<#"te+e 0alo!ile, ")%&i "$him.e pe!"pe$ti0ele &i ")%&i de+0olte noi ,o!me de $ompo!tament. 'e0oile de adapta!e ale "o$iet)*ii de a+i ne$e"it) #n leade!"hip $a!e e"te !e"pon"a.il, ,)!) ") a&tepte ") ,ie "oli$itat. =el $a!e $ond#$e, t!e.#ie ") i&i p#n) pe!manent (nt!e.)!i.

BIBLIO!RAFIE
C=&:' 8' (&6'5%)$

55

1. Hanta( '( -ic0ionar englez-rom:n( Hu ureti( 6ditura ?ondero( 1<<1 2. Heare(P.( 7ald:ell( H.( i ?illiEan( R.( ,reating and )@cellent &chool 6d. Routled#e( Oe:

WorE( 1<8<( apud AonI Hush( From Management to %eadership9 &emantic or Meaningfull ,hangeA .n M6du ation ?ana#ement 'dministration and "eadershipG( %ol 36( nr 2( pp 2+1288 http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD36D2D2+1
3. Hennis( ; ^ Oanus( H %iderii( Hu ureti( 6ditura Husiness Ae h International 0ress( 2!!!
4. 5.

Hre,an( Q( -ic0ionar general al lim;ii rom:ne 6ditura Rtiinifi $ i 6n i lopedi $( 1<8+ Hush( A( From Management to %eadership9&emanthic or Meaningful ,hangeA .n4 M6du ational ?ana#ement 'dministration and "eadershipG(%ol 36( nr 2( p 2+6 http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD36D2D2+1(

6. 7erto( J( 7( Managementul modern( Hu ureti( 6ditura Aeora( 2!!2C Jtrate#ie. /hid propus

de Ahe 6 onomist HooEs( Hu ureti( editura Oemira( 1<<8


7.

7hoi( )( # moti1ational Theor. of ,harismathic %eadership9 )n1isioning )mphat. and )mpo5erment .n M)ournal of "eadership and Kr#ani&ational studiesG( %ol 13( 2!!8

8. 7onstantin D.( Iones u J.( Managementul organiza0iei( 6d. 7artea @ni%ersitara( Hu uresti(

2!!4
9. 7o%eI( J( )tica liderului eficient sau ,onducerea ;azat2 pe principii 6d. 'llfa( Hu ureti(

2!!1
10.

7o%eI( J( R( The &e1en =a;its of =ighl. )ffecti1e 4eople( tradu erea rom2neas $

6fi iena .n + trepte( 6ditura 'll( Hu ureti ##" Di ionar en#le&-rom2n( Hu ureti( 6ditura ' ademiei( 1<+4 #2" Di ionar en#le&-rom2n( Ji,iu( 6ditura Ahansi,( 1<<4
13.

Fiedler(F( ,ercetare /i Teoria %eadership-ului9 -irec0ii /i 4erspecti1e( L' ademi 0ress Fullan( ?( ?isions that ;lind .n M6du ational "eadershipG( %ol 4<( nr 5( pp 1<-2!( apud

In LPH)B( 1<<3B
14.

AonI Hush( From Management to %eadership9 &emantic or Meaningfull ,hangeA .n M6du ation ?ana#ement 'dministration and "eadershipG( %ol 36( nr 2( pp 2+1- 288 http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD36D2D2+1

56

15. /reenfield(

A( 3e-forming and 3e-1aluing )ducational #dministration9Dhence and Dhen

cometh the 4heoni@ .n M6du ational ?ana#ement 'dministration and "eadershipG( %ol 1<( nr 4( http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD1<D4D2!!
16. 17.

9otter( )( 0( ,e fac liderii cu ade12rat 6d ?eteor 0ress( Hu ureti( 2!!8 9otter( )( 0( # Force for ,hange9 =o5 %eadership -iffers From Management (Ahe Free
?ast( 7.( Pu E( J.( ^ *erfass( '' 7nno1ation communication' $utline of the concept and

0ress( 1<<!
18. empirical findings from (erman.' 7nno1ation Gournalism( 2!!5 2L+B( 1=14
19. ?a5:ell(

)( 7( ,ele !1 de legi supreme ale liderului( Hu ureti( 6ditura '?'"A6'( 2!!2

20.
21. ?a

? /re#or( D( %atura uman2 a a spiritului 8nterprinz2tor( 6ditura 'lmatea( 2!!3 /re#or Hurns( )( "eadership 6d. Parpers ^ Ro: 0u,lishers( Oe: WorE( 1<+8 u = Oistor( ?( ,ultura afacerilor( ed. 6 onomi $( Hu ureti( 2!!3( pp 44 - 5+ 'l.( Management C analize si studii comparati1e( editia a II-a( ed. Independena

22. 0opes 23. 0uiu

6 onomi $( 0iteti( 2!!4( p. 66


24. J

hein 6.( $rganizational ,ulture and %eadership( .n [ Ahe ?ana#eres HooEshelf = ' Jouth:orth( /( &chool %eadership and &chool -e1elopment9 3eflections from research

?osai of 7ontemporarI Qie:s \( Parper ^ Ro: 0u,lishers( Duluth( 1<88


25.

.n MJ hool Kr#ani&ationG( %ol 12( nr 2( pp +3 = 8+( apud AonI Hush( From Management to %eadership9 &emantic or Meaningfull ,hangeA .n M6du ation ?ana#ement 'dministration and
26. Jtrati

"eadershipG(

%ol

36(

nr

2(

pp

2+1-

288

http4DDema.sa#epu,. omD #iD ontentDa,stra tD36D2D2+1 '.( $rganizational ,ulture( Herlin-Oe: WorE( 1<<2 7.( *azele managementului( %ol. I( 6ditura Permanstadt( Ji,iu( 2!!3
27. Aelepan 28. Qa

hette ).". ( 4eut-on mettre en e1idence la culture de lLentreprise .n M Re%ista fran e&a *late( ?( %eadership /i Management 6d 0olirom( Iai( 2!!4 *orlean A.( Hurdu 6.( 7$pr$res u /.4 Managementul organiza0iei( %ol. I-II( 6d. Poldin#

de #estiuneG( sept.-o t. 1<84( nr. 4+-48(


29. 30.

Reporter( Hu uresti( 1<<5(

S'6$-.&': 1. http4DDonline.sa#epu,. omD

57

2. http4DD:::.leadership enter.roD 3. http4DDen.:iEipedia.or#D:iEiD"eadership

58