Sunteți pe pagina 1din 213

1

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA
Cu titlu de manuscris
C.Z.U. 339.97 (478) (043.3) = 135.1

DANILIUC ALIONA


POLITICI PATERNALISTE ALE RILOR EMERGENTE
N CADRUL COOPERRII ECONOMICE INTERNAIONALE


SPECIALITATEA 08.00.14 ECONOMIA MONDIAL;
RELAII ECONOMICE INTERNAIONALETez de doctor n economie
Conductor tiinific: CROTENCO Iuri,
dr. hab. n economie,
confereniar universitarAutorul:


CHIINU, 2014

2

Daniliuc Aliona, 2014
3

CUPRI NS

ADNOTARE 5
LISTA ABREVIERILOR 8
INTRODUCERE 10
1. POLITICI PATERNALISTE I COOPERAREA RILOR
EMERGENTE N CADRUL RELAIILOR ECONOMICE
INTERNAIONALE

1.1. Aspecte socio-economice ale dezvoltrii economiei mondiale la nceput
de mileniu
17
1.2. Politici paternaliste i problemele cooperrii economice internaionale 26
1.3. Impactul politicilor paternaliste asupra dezvoltrii potenialului economic
internaional
33
1.4. Concluzii la Capitolul 1 40
2. EVALUAREA MECANISMELOR FUNCIONRII
POLITICILOR PATERNALISTE ECONOMICE N RILE
EMERGENTE

2.1. Aportul cunotinelor la creterea economic internaional n cadrul
rilor emergente
42
2.2. Modaliti de eficientizare ale activitilor productive i de comer
internaional n rile emergente
54
2.3. Eficientizarea funcionrii paternalismului al sectorului agricol al
Republicii Moldova n cadrul relaiilor economice internaionale
69
2.4. Concluzii la Capitolul 2 77
3. ORIENTAREA POLITICILOR PATERNALISTE SPRE
CRETEREA COMPETITIVITII RILOR EMERGENTE

3.1. Politica paternalist de optimizare a mijloacelor financiare a ramurii de
baz din rile emergente
79
3.2. Perfecionarea factorilor de producere din rile emergente prin politici
paternaliste n cadrul relaiilor economice internaionale
97
3.3. Modaliti de cuantificare a competitivitii rilor emergente prin prisma
politicilor paternaliste
111
3.4. Concluzii la Capitolul 3 120
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI 122
BIBLIOGRAFIA 125
4

ANEXE 135
Anexa 1 Venituri nete, parvenite din strintate 136
Anexa 2 Harta dezvoltrii rilor Lumii, structurate dup anumite indice 137
Anexa 3 Lista rilor Lumii, structurate dup nivelul PIB per capita 140
Anexa 4 PIB i comer la nivelul mondial al anumitor grupe de ri (variaii
anuale, %)
148
Anexa 5 Creterea PIB, n perioada anilor 2009-2010 i previziunea pentru anul
2014, pentru unele din rile emergente
149
Anexa 6 Raport al Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu i Comitetul
Economic i social european privind asistena financiar pentru extindere
152
Anexa 7 Principalele caracteristici ale politicilor social-economice privind
resursele umane ale unei ntreprinderi
155
Anexa 8 Componentele politicii paternaliste n cadrul cooperrii economice
internaionale
156
Anexa 9 Lista rilor n curs de dezvoltare i tranziie utilizatorii sistemului
preferinelor tarifare ale Uniunii Vamale
157
Anexa 10 Topul Forbes: 10 cele mai slabe economii ale lumii 161
Anexa 11 Metoda eficientizrii activitii de producere agricol, ca exemplu:
producerea tomatelor
163
Anexa 12 Distribuia subveniilor pe tipuri de beneficiari, 2012 169
Anexa 13 Clasamentul combinat al raioanelor dup subveniile n agricultur pe
hectar i pe cap de locuitor (indicator agregat)
170
Anexa 14 Metoda de calcul a mrimii sprijinului acordat i repartizarea eficient al
acestui
171
Anexa 15 Rezultatele integrale ale repartizrii optime a mijloacelor financiare ntre
nou domenii agricole
188
Anexa 16 Lista direciilor care potenial pot fi favorizate i protejate 189
Anexa 17 TOP 10: cele mai nepotrivite ri ale lumii n care s ncepi o afacere 191
Anexa 18 TOP 22: cele mai atractive ri emergente pentru investitori 193
Anexa 19 Media aritmetic a ponderii criteriilor calitii, determinat de ctre
experi
198
Anexa 20 Metodica de calcul a cuantumului nivelului de competitivitate a
mrfurilor autohtone
199
Anexa 21 Metodica de calcul a cuantumului competitivitii 200
Anexa 22 Determinarea elasticitii funciei competitivitii serviciilor de origine
autohton pe piaa intern
201
Anexa 23 ACTE DE IMPLEMENTARE 204
Actul de implementare, eliberat de Ministerul Economiei Republicii
Moldova
205
Actul de implementare eliberat de Camera de Comer i Industrie a
Republicii Moldova
206
Actul de implementare eliberat de Societatea Internaional de
Management
207
Actul de implementare eliberat de MOLDCOOP 208
Actul de implementare eliberat de C AngroCOOP 209
Actul de implementare eliberat de SRL AGROLida 210
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

211
CV AL AUTORULUI 212
5

ADNOTARE
la tez de doctor n economie Politici paternaliste ale rilor emergente n Relaii Economice
Internaionale, DANILIUC Aliona
Universitatea Liber Internaional din Moldova, Chiinu, 2014

Structura tezei constituie: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie
din 136 titluri, 23 anexe, 124 pagini de text de baz, 11 figuri, 32 tabele. Rezultatele obinute sunt
publicate n 26 lucrri tiinifice, inclusiv o monografie.
Cuvintele-cheie: relaii economice internaionale, subsidii, politici paternaliste, emergente, eficien
economic, metode economico-matematice, diversificare, cuantificare, competitivitate.
Domeniul de studiu al tezei politicile paternaliste n cadrul activitii economice mondiale a rilor
emergente i cooperrii internaionale.
Scopul tezei const n cercetarea i perfecionarea mecanismului politicilor paternaliste ale rilor
emergente n cadrul cooperrii economice internaionale, identificarea cilor de eficientizare a
activitilor de producere i relaiilor economice externe autohtone.
Obiectivele tezei: analiza impactului politicilor paternaliste i cooperrii economice internaionale
ale rilor emergente asupra dezvoltrii potenialului economic internaional, modalitilor de rentabilizare
ale activitilor de producere i comer internaional, eficientizarea funcionrii sectorului de producere
prin prisma relaiilor economice internaionale; stabilirea orientrii politicilor paternaliste spre creterea
competitivitii rilor emergente prin aplicarea cunotinelor, acordarea provizorie a suporturilor
financiare i indicaiilor metodologice de organizare a activitilor productive prin prisma relaiilor
economice internaionale, elaborarea modalitilor de organizare a produciei, infrastructurii, problemelor
inovaional-tehnologice; elaborarea conceptului a unor principii, n baza crora rile emergente ar putea
depi subdezvoltarea economic, proteja productorii autohtoni n relaiile de export-import i economia
naional, soluionarea unor probleme ce necesit cooperarea eforturilor n ansamblu n domeniile
economiei globale, volatilitii preurilor la produsele i resursele emergente, acestea avnd impactul
direct la mbuntirea nivelului de trai al populaiei; elaborarea modelului economico-matematic al
proceselor de subvenionare a activitilor de producere din contul taxrilor importurilor produselor
analogice i algoritmului de renovare optim a utilajelor tehnologice i altor factori din cadrul rilor
emergente n baza economiei Republicii Moldova.
Metodologia cercetrii tiinifice se bazeaz pe modele de analiz i sintez, abordarea sistemic,
metoda seriilor cronologice a indicatorilor economici, metodelor economico-matematice, metoda
tabelelor i graficelor etc.
Noutatea i originalitatea tiinific a lucrrii const n justificarea inovaional a factorilor
economici ai politicilor paternaliste n rile emergente ca unul dintre factori prioritari, care influeneaz
asupra creterii economice a statului, justificarea profund a promovrii i protejrii productorului
autohton, concretizarea noiunii de politici paternaliste n cadrul activitii economice internaionale. Sunt
elaborate metode de calcul al mrimii sprijinului acordat, repartizrii eficiente al acestuia i al
cuantumului nivelului competitivitii, algoritmul de renovare optim a utilajelor tehnologice i
determinarea elasticitii funciei competitivitii serviciilor de origine autohton pe piaa intern,
modaliti de rentabilizare ale activitilor productive prin cooperarea rilor emergente.
Semnificaia teoretic. n tez se propune metodologia analizei tiinifice multilaterale a impactului
politicilor paternaliste la dezvoltarea eficienei potenialului economic a rilor emergente, care poate fi
pus la baza elaborrii unor programe, strategii, principii de organizare i promovare eficient a politicii
economice externe a rii. Concluziile i propunerile pot fi utilizate ct de ctre instituiile de nvmnt
n procesul de instruire a cadrelor, att i de organizaii, activitatea cror se desfoar n domeniul
relaiilor economice internaionale, inclusiv instituii financiar-bancare.
Valoarea aplicativ a lucrrii coreleaz cu intensitatea implementrii, actualizrii politicilor
paternaliste, cu formele de eviden a subveniilor de tot felul, cu specificul economiei rii emergente, n
principiile i aspectele de dezvoltare socio-economic a rilor emergente, acestea provocnd schimbri n
fluxurile de export-import a mrfurilor i serviciilor n/din rile emergente etc.
Problema tiinific important soluionat const n perfecionare a politicilor paternaliste ale
rilor emergente n cadrul relaiilor de cooperare economic internaional.
Implementarea rezultatelor tiinifice ale lucrrii au fost aprobate n cadrul manifestrilor
tiinifice, fiind publicate n 26 lucrri tiinifice, inclusiv o monografie i 13 lucrri n reviste tiinifice
de specialitate. Ca rezultat al oportunitii i actualitii cercetrilor, realizate n cadrul acestei lucrri, pe
numele autorului sunt eliberate ase acte de implementare.
6
, . .
(ULIM), , 2014

: ,
, , 124 ,
136 , 11 , 32 , , 23 .
: , ,
, , , - ,
, , .
:
.

,

.
:
,
,
,

, , , -
, ,
, -
, ,
., ,
, -

.
.
,
, , -
, .

,
,
,
. ,
. ,

,
.
.
,
, ,
.
, ,
, - .

, , ,
- , -
/ ..

.

26 , 1 13
. ,
.
7

ANNOTATION
for the PhD thesis in economics
"Paternalistic policies of emerging countries in International Economic Cooperation"
DANILIUC Aliona
Free International University of Moldova, Chisinau, 2013

Structure of the thesis. The PhD thesis in economics with the subject "Paternalistic policies of
emerging countries in International Economic Cooperation" is composed of introduction, three chapters,
general conclusions and recommendations, bibliography of 136 titles, 23 annexes, 124 pages of basic text,
11 figures and 32 tables. The obtained results are published in 26 scientific papers, including a
monograph.
Key words: international economic relations, subsidies, paternalistic policy, emerging, economic
efficiency, economic-mathematical methods, diversification, quantification competitiveness.
Field of study of the thesis is related the paternalistic policies in the emerging global economic
activity and international cooperation.
The aim of the thesis is to study and improve the mechanism of paternalistic policies of emerging
countries in international economic cooperation, identify ways to streamline the activities of domestic
production and foreign economic relations.
Objectives of the thesis: analysis of the paternalistic policy impact and the international economic
cooperation of emerging countries on the development of international economic potential, ways of
efficiency enhancement of production and international trade activities, increase of competitiveness of
emerging countries through the application of knowledge, provisionally grant of financial supports and
methodological indications of organization of productive activities, development of methods organizing
production, infrastructure, innovation and technological problems, development of the concept of
principles on which the emerging countries could overcome the economic underdevelopment, protect
domestic producers in the import-export relations and the national economy, some of the issues that
require cooperation of joint efforts in the global economy, some of the issues that require cooperation of
joint efforts in the global economy and others, the flexibility of prices for goods and energy, all this has a
direct impact on improving the living standards of the population, the development of economic and
mathematical model of the process of production by subsidizing imports of similar products and optimal
algorithm update process equipment, and other factors in developing countries as an example of the
Moldovan economy.
Research methodology is based on analysis and synthesis models, systemic approach, method of
time series of economic indicators, economic-mathematical methods, the method of tables and charts, etc.
Scientific novelty and originality of the paper consists in justifying in an innovative way the
economic factors of paternalistic policies in emerging countries as one of the overriding factors that
affects the economic growth of the state, the deep justification to promote and protect the domestic
producer, to objectify the notion of paternalistic policy in the international economic activity. There are
developed methods of calculating the size of the given support, its efficient distribution and of the amount
of competitiveness level, algorithm of the optimal renovation of technological equipment and determining
the function elasticity of the domestic services competitiveness on the internal market and the ways of
efficiency enhancement ways of productive activities through cooperation among emerging countries.
Theoretical significance. The thesis proposes a multilateral scientific analysis methodology of the
paternalistic policies impact on the development of the effectiveness of economic potential of emerging
countries that can be the basis of some development programs, strategies, principles of organization and
promotion of effective foreign economic policy of the country. Conclusions and suggestions can be used
by educational institutions in the training of personnel, both in organizations whose work is in the field of
international economic relations, and also including financial and banking institutions.
Practical value of the theoretical elaborations is correlated with the intensity of implementation,
updating paternalistic policies, correlates with forms of evidence of all kinds of subsidies, with the
specific of emerging countrys economy.
Important scientific problem solved in the domain of study is to improve the paternalistic policies
of emerging countries in international economic cooperation. Scientific results of the work have been
approved during scientific events, being published in 26 scientific papers, including one monograph and
13 papers in specialized journals. As a result of the necessity and actuality of research made within this
paper, the author's name are released six implementing acts.
8

LISTA ABREVIERILOR

ACC Centrul African pentru urbanizare
ACI Aliana Cooperatist Internaional
AELS Asociaia European a Liberului Schimb
AGEPI Agenia de Stat pentru Proprietate Intelectual a Republicii Moldova
AID Asociaia Internaional pentru Dezvoltare
AIPA Agenia de Intervenie i Pli n Agricultur
APC Acordul de Parteneriat i Cooperare
AM Academia de tiine a Moldovei
BERD Banca European pentru Reconstrucii i Dezvoltare
BM Banca Mondial
BNM Banca Naional a Moldovei
BNS Biroul Naional de Statistic
BRD Banca Romn pentru Dezvoltare
BRICS Brazilia, Rusia, India, China i Africa de Sud
CNAA Comisia Naional pentru Atestare i Acreditare
CSI Comunitatea Statelor Independente
EAU Emiratele Arabe Unite
ECOSOC Consiliul Economic i Social al ONU
EUROSTAT Oficiul Statistic al Uniunii Europene
EX Export
EXN Exportul Net, contul operaiilor curente din balana de pli
FMI Fondul Monetar Internaional
FMI Fondul Monetar Internaional
G-20 Crupul rilor din cadrul G-7 i a principalelor economii emergente, precum
China i India
G-7 Grupul rilor dezvoltate: Statele Unite, Marea Britanie, Canade, Frana,
Germania, Italia i Japonia
G-8 Grupul rilor dezvoltate (7+1): Statele Unite, Marea Britanie, Canade,
Frana, Germania, Italia, Japonia i Rusia
GATT Acordul General pentru Tarife i Comer
GSP Sistemul Generalizat de Preferine
ICC indicele competitivitii curente
9

IM Import
I-S Contul fluxurilor de capital i economii din balana de pli
MSCI Morgan Stanley Capital International
NAFTA Acordul nord-american de liber-schimb
OCDE Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic
OMC Organizaia Mondial de Comer
PEV Politica European de Vecintate
PIB Produs Intern Brut
PIIGS Grupul rilor: Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia i Spania
PNB Produs Naional Brut
RCM Realiability Centered Maintenance
REI Relaii Economice Internaionale
RNF Regimul naiunii celei mai favorabile la mrfuri
SACI Sistemul Alianei Cooperatiste Internaionale
SSA Sistemului de Subvenionare n Agricultur
SUA Statele Unite ale Americii
UE Uniunea European
ULIM Universitatea Liber Internaional din Moldova
UNCTAD Conferina Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare
URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
10

INTRODUCERE

Actualitatea i importana problemei abordate. Dezvoltarea economiei mondiale la
nceput de mileniul este marcat de cretere i declin economic, crize economice, formarea
asociaiilor economice, conflicte militare i revoluii. ntre aceste procese economice deosebim
ri industrial dezvoltate, care sunt afectate de crize, noile state industrializate, ri cu economie
n tranziie i ri emergente. Nectnd la poziia economic i tipologia lor, fiecare stat dorete
prosperarea economic, ridicarea nivelului de trai, aceste deziderate fiind atinse prin diferite
metode, cum ar fi: politica paternalist, strategia inovaional, politica comercial extern etc.
Dezvoltarea sustenabil a economiilor acestora pot fi realizate prin msuri, analizate n
lucrarea dat, acestea fiind urmtoarele: utilizarea metodelor de eficientizare a funcionrii
producerii autohtone, renovarea utilajelor tehnologice, utilizarea optim a mijloacelor financiare
n activitile economice, cooperarea eforturilor la nivel internaional, dezvoltarea potenialului
economic autohton n baza politicilor paternaliste, diversificarea activitilor economice i
agricole, argumentarea direciilor de subvenionare a productorilor autohtoni, asigurarea
competitivitii produselor i serviciilor autohtone pe pieele naionale i internaionale. Procesul
depirii emergentismului nu este de durat. Oricare ar poate deveni emergent sub impactul
progresului tehnico-tiinific, apariia celor mai diverse inovaii n rile partenere i a unor
situaii extremale (rzboi, secet, inundaii etc.).
n relaiile economice internaionale nu exist nici o ar, care nu a profitat de politici
paternaliste, realizate sub cele mai diverse forme de restricii a importurilor (caliti inadmisibile
ale mrfurilor, nerespectarea unor standarde etc.). Ajutorul dat se manifest n form de donaii
materiale sau financiare, servicii sociale. Suntem de prere c pn n prezent n mentalitatea
poporului, a unor politicieni, dar i ntre reprezentanii cercului tiinifico-economic, tot mai
triesc idei socialiste ntr-o form sau alta: persoanele date nc sunt potrivnici sistemului
alegere liber, acest fapt nu fiind din considerente a eficienei mai sczute, ci din cauza c s
tem de libertatea ctigat. Lsnd nc n grija statului controlul asupra deciziilor i aciunilor
lor, ei cred c pot scpa astfel de responsabilitile personale asupra vieilor lor.
Vorbind de politici paternaliste n interiorul unei ri, suntem de prere c are loc un
avantaj reciproc: guvernarea rii este practic tratat ntr-un mod special, oferindu-i poporului
su i o serie de beneficii, de exemplu - garania locurilor de munc. Prin urmare, paternalismul
are ca efect o reducere a divergenelor existente ntre clas conductoare i cea muncitoare,
fcnd ca interesele lor s convearg i s se sprijine reciproc. Se ajungea, astfel, la crearea unei
coeziuni puternice a intereselor celor dou pri, dac nu chiar a destinelor acestora.

11

Dup anii 90, Republica Moldova se gsete n perioada de tranziie de la sistemul
economic centralizat la sistemul economiei de pia. n acest context, Republica Moldova a
devenit ar emergent i nu doar ea - mai multe ri s-au trezit n situaii emergente. Cauzele
acestui fenomen sunt cele mai diverse: sistemele coloniale; guvernrile ineficiente; impactul
negativ din exterior a politicilor geostrategice ale rilor dezvoltate; funcionarea unor sisteme
socio-economice totalitare etc.
Spaiul rural i sectorul agricol ai rii noastre au nceput s degradeze concomitent cu
trecerea la economia de pia. Aceste procese regresive ale economiei autohtone au un ir de
explicaii, cum ar fi: dispariia furnizorilor de mijloace de producere, tehnologiilor specifice i
cererii la produsele autohtone, prbuirea sistemului de organizare i desfurare a proceselor de
producere i comercializare, lipsa cunotinelor i experienei n stabilirea relaiilor de cooperare
i promovare a bunurilor i serviciilor proprii la pieele externe, inundarea pieei interne a rii
noastre cu mrfuri de import, lipsa unui sistem paternalist de susinere a productorului autohton,
inclusiv din ramura agriculturii i specializarea la producere de materii prime, spaiul rural tot
mai mult este lipsit de infrastructura social, productiv i a conceptului tiinific argumentat de
dezvoltare a spaiului rural, producerii, comerului autohton, agriculturii etc. n acest context,
studierea schimbrilor structurale i a tendinelor, ce se manifest n sfera comerului, inclusive a
celui cooperatist, constituie o premis important pentru conturarea orientrilor de dezvoltare a
pieei interne, realizrii misiunii de baz a comerului i sporirii calitii vieii populaiei din
mediul rural, nlesnind astfel avansarea calitii prestaiei comerciale n mediul rural.
Agricultura Republicii Moldova este ntr-o situaie precar fr de precedent n spaiu i
n timp. Consecinele negative, la fel, se reflect asupra populaiei n ansamblu. Mai mult, mai
dureros are de suportat populaia din spaiul rural din Moldova, adic cca 60%, 2/3 din populaia
rii. n aceste condiii necesitile crerii locurilor de munc, meninerea infrastructurii sociale,
susinere de ctre stat a productorilor agricoli din spaiul rural s-au transformat n probleme de
prima importan. Acesta are nevoie de o atenie paternalist din partea statului. De altfel, n
urmtorii ani, starea economic va conduce la reducerea veniturilor, la creterea cheltuielilor din
bugetul de stat, la reducerea capacitilor de dezvoltare a sistemului educaional i ocrotirea
sntii.
n realizarea pieei comune a Uniunii Europene i, ulterior, transformarea acesteia n pia
unic, rolul primordial i-a revenit politicii comerciale. Uniunea European a devenit cel mai
important participant la tranzaciile comerciale pe piaa mondial. Republica Moldova este
consumatorul de bunuri din exterior, este un bun partener economic pentru rile din UE, fiind o
pia de desfacere a mrfurilor acestora.
12

Actualitatea temei, cercetate de autor n lucrarea sa, se datoreaz lipsei de cunotine
sistematice privind rolul i limitele ale politicilor paternaliste n economia Republicii Moldova i
a altor ri emergente n perioada actual, care ar crea condiii favorabile de sprijin i dezvoltarea
durabil a sectorului naional de producere i, totodat, reglementarea prin gestionare a
importului pe piaa naional.
Scopul i obiectivele tezei. Scopul tezei const n cercetarea i perfecionarea
mecanismului politicilor paternaliste ale rilor emergente n cadrul cooperrii economice
internaionale, identificarea cilor de eficientizare a activitilor de producere i relaiilor
economice externe autohtone.
Reieind din scopul trasat, au fost formulate urmtoarele obiective:
Analiza impactului politicilor paternaliste i cooperrii economice internaionale ale rilor
emergente asupra dezvoltrii potenialului economic internaional, modalitilor de rentabilizare
ale activitilor de producere i comer internaional, eficientizarea funcionrii sectorului de
producere prin prisma relaiilor economice internaionale;
Stabilirea orientrii politicilor paternaliste spre creterea competitivitii rilor emergente
prin aplicarea cunotinelor, acordarea provizorie a suporturilor financiare i indicaiilor
metodologice de organizare a activitilor productive prin prisma relaiilor economice
internaionale, elaborarea modalitilor de organizare a produciei, infrastructurii, problemelor
inovaional-tehnologice;
Elaborarea conceptului a unor principii, n baza crora rile emergente ar putea depi
subdezvoltarea economic, proteja productorii autohtoni n relaiile de export-import i
economia naional, soluionarea unor probleme ce necesit cooperarea eforturilor n ansamblu
n domeniile economiei globale, volatilitii preurilor la produsele i resursele emergente,
acestea avnd impactul direct la mbuntirea nivelului de trai al populaiei;
Elaborarea modelului economico-matematic al proceselor de subvenionare a activitilor de
producere din contul taxrilor importurilor produselor analogice i algoritmului de renovare
optim a utilajelor tehnologice i altor factori din cadrul rilor emergente n baza economiei
Republicii Moldova.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute const n justificarea inovaional a factorilor
economici ai politicilor paternaliste n rile emergente ca unul dintre factori prioritari, care
influeneaz asupra creterii economice a statului, precum i justificarea profund a promovrii i
protejrii productorului autohton, concretizarea noiunii de politici paternaliste n cadrul
activitii economice internaionale. De asemenea, n lucrarea sa autorul a studiat experiena altor
ri emergente n domeniul politicilor comerciale, investiionale, relaii de paternalism din partea
Uniunii Europene i rilor dezvoltate.
13

Necesitatea de protecie a economiei naionale ale rilor emergente este formulat prin:
restricionarea importurilor; subvenionarea productorilor autohtoni, inclusiv agricoli, prin
elaborarea modalitilor de acordare a suporturilor indirecte (dezvoltarea tiinei, utilizarea
metodelor economico-matematice n toate lucrrile ce in de organizare a muncii, de remunerare
a tehnicii, tehnologiilor), n baza unor ri emergente, inclusiv Republica Moldova, susinerii
productorului autohton, ptrunderea mai activ pe pieele externe, promovnd produsul
naional, gsirea surselor materiale pentru dezvoltarea modern a ramurilor economice n pas cu
invenii tiinifico-tehnologice i inovaionale. Aceasta va permite de ridicat nivelul
competitivitii produsului naional.
n tez persist i alte momente principial noi, cum ar fi: fiecare produs autohton i
creeaz propriul fond de autosubvenionare; politicile paternaliste sunt constituite dintr-un ir de
suporturi: financiare; instituionale, metodologice, organizatorice, informaionale etc. n urma
cercetrii temei, suntem convini c politici paternaliste ale rilor emergente pot contribui
considerabil la dezvoltarea economiei mondiale.
Problema tiinific important soluionat n domeniul const n perfecionare a
politicilor paternaliste ale rilor emergente n cadrul relaiilor de cooperare economic
internaional.
Gradul de studiere a temei. Viznd politici paternaliste n relaii economice internaionale,
constatm faptul c puin cine din cercettori s-a ocupat de aspectul dat al economiei mondiale,
majoritatea axnd atenia sa pe studierea problemelor prin prisma protecionist. Din pcate, analiza
de publicaii tiinifice arat nu numai lipsa de cercetare sistematic a politicilor paternaliste, dar
chiar i lipsa de nelegere comun a conceptului dat sub prisma aspectului economic, care
necesit un limbaj clar, laconic i unificat. Aspectul economico-teoretic al protecionismului i
paternalismului au fost analizate ct n lucrrile economitilor autohtoni (Benea E., Crotenco Iu.,
Deleu C., Gribincea A., Lobanov N., Maximilian S., Moldovan D., Moraru S., ican Z., .a.), att i
cei strini (Cserne P., Dworkin G., Gordon C., Graham B., Haller A., Miller P., .a).
Suportul metodologic i teoretico-tiinific. n procesul de cercetare, sub aspectul
teoretico-tiinific, a fost realizat studierea a unui ir de lucrri tiinifice, generalizrii
experienei rilor dezvoltate i a celor emergente n domeniul a strategiilor i politicilor lor de
dezvoltare economic, elucidrii aspectelor teoretice i economico-matematice ale politicilor
paternaliste n cadrul cooperrii economice internaionale, n contextul abordrii complexe i
sistemice economice contemporane. Avnd n vedere complexitatea temei de cercetare, la
realizarea acesteia a fost aplicat un ir larg de metode de studiu: metoda analizei sistemice,
metode particulare analiza i sinteza, comparaia i generalizarea, clasificarea bazat pe modele
14

de analiz i sintez, metoda seriilor cronologice a indicatorilor economici, metoda tabelelor i
graficelor etc.
Aspectele teoretico-metodologice ale lucrrii sunt argumentate n baza cercetrilor
tiinifice ale organismelor economice internaionale (Banca Mondial, Fondul Monetar
Internaional, PricewaterhouseCoopers PwC etc.), savanilor strini (Booz A., Buchanan J.,
Dworkin G., Haller A., Hamilton D., .a.) i cei autohtoni n domeniul relaiilor economice
internaionale, politici economice i management (Burlacu N., Capszu V., Certan S., Chistruga
B., Cojuhari A., Cotelnic A., Crotenco Iu., Feura E., Gribincea A., Maximilian S., Moldovanu
D., Moraru S., Lobanov N., Pchina T., Roca P., Stratan A., avga L., ican Z., u N., .a).
Drept baz informaional au servit: experiena teoretic i practic; activitatea
tiinific, tehnologic i de inovaii din republic i alte ri emergente; datele Biroului de
Statistic al Republicii Moldova pentru perioada cuprins ntre anii 1993 i 2013; datele
Eurostat, Comisia European i Forul Economic Mondial privind politica comercial, FMI i
Banca Mondial, Raportul Naional de Dezvoltare Uman - Republica Moldova la excludere
social fa de dezvoltare uman, Raportul G-20 privind comer i msuri de investiii, Raportul
Summitului G-8 etc.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii le constituie cercetarea relaiilor
de cooperare economic ale rilor emergente, politici i metode de dezvoltare ai acestora prin
paternalism economic, locul statului n aceste msuri, ntru elaborarea conceptelor sale
determinante; stabilirea i definirea impactului politicilor paternaliste interstatale, necesare
pentru atenuarea consecinelor ai dezechilibrelor economice, financiare, modificrilor
demografice, ecologice, deficitelor bugetare, datoriilor de stat, funcionarilor defectuoas a
sistemelor bancare, nivelului nalt al omajului. Descrierea conceptului politicii comerciale a
pieelor emergente n relaii economice internaionale, care cuprinde totalitatea reglementarilor
(juridice, administrative, fiscale, bugetare, financiare, bancare, valutare etc.), adoptate de un stat
cu aspecte paternaliste n scopul, fie al promovrii, fie al restrngerii schimburilor comerciale
externe, precum i al protejrii economiei naionale n faa concurenei strine.
Valoarea aplicativ a elaborrilor teoretice coreleaz cu intensitatea implementrii i
actualizrii politicilor paternaliste, cu formele de eviden a subveniilor de tot felul i cu
specificul economiei rii emergente. De asemenea, valoarea aplicativ const n: principiile i
aspectele de dezvoltare socio-economic a rilor emergente, acestea provocnd schimbri n
fluxurile de export-import a mrfurilor i serviciilor n/din rile emergente; algoritmul
soluionrii problemelor, ce necesit cooperarea eforturilor n ansamblu n domeniile economiei
globale, aceasta contribuind la soluionarea unor probleme de importan naional, mondial:
eficientizarea muncii, reducerea omajului, implementarea inovaiilor i tehnologiilor
15

performante; identificarea conceptului, principiilor i metodologiilor, n baza crora rile
emergente ar putea depi subdezvoltarea economic i-ar proteja productorii autohtoni i
homeostazei economice de protecie a economiei naionale, prin i cu ajutorul politicilor
paternaliste; modaliti de rentabilizare ale activitilor productive prin diversificarea activitii,
realizarea efectiv a profitului, elaborarea politicilor comerciale, aplicarea instrumentelor de
reglementare statutar ale comerului internaional i cooperarea rilor emergente etc.
Rezultatele cercetrii, prezentate n aceast lucrare, ar putea fi puse la baza de lucru
analitic privind evaluarea studiului actual i perspectivele ale Republicii Moldova de a deveni
membru deplin al relaiilor de cooperare economic internaional. Lucrarea poate prezenta
interes pentru cercettori, profesori, masteranzi i studeni n activitatea de investigare i
cercetare economic privind procesele de dezvoltare prin prisma relaiilor de cooperrii
economice internaionale.
Aprobarea rezultatelor. Rezultatele cercetrilor tiinifice, practice, analizelor,
elaborrilor algoritmilor i idei de baz ale tezei au fost raportate la edinele catedrei,
seminarelor, la conferinele tiinifico-practice ct de nivel naional, att i internaionale, cum ar
fi conferinele tiinifice internaionale: n anul 2012-2013, organizate de USM, ULIM, UCCM,
IEFS; Globalization, Contemporary Problems of International Business and Development
Trends, Tbilisi (Georgia), UST (2012); Progrese n teoria deciziilor economice n condiii de risc
i incertitudine, Rolul euroregiunilor n dezvoltarea durabil n contextul crizei mondiale,
Romnia (Iai), (2012); World economy, finances and investments, Ucrain (Donetsk) (2012);
Problemele economice ale dezvoltrii europene, Chiinu, ULIM (2013);
, Ucraina (Odessa), UTO (2013); Progrese n
teoria deciziilor economice n condiii de risc i incertitudine, Romnia (Iai), (2013); Creterea
economic n condiiile globalizrii, Chiinu, NIER (2013); Modaliti de eficientizare a
sistemului economico-financiar n scopul dezvoltrii economice durabile a Republicii Moldova,
Chiinu, USM (2013).
Ca rezultat al oportunitii i actualitii cercetrilor, realizate n cadrul acestei lucrri, pe
numele autorului sunt eliberate acte de implementare ale acestora din partea organelor de stat al
Republicii Moldova, organizaiilor statale autohtone, private i unul fiind din partea organizaiei
internaionale: Ministerul Economiei a preluat i implementat materiale, viznd orientarea
politicilor paternaliste spre creterea competitivitii produselor finale; Camera de Comer i
Industrie modaliti de eficientizare a activitilor productive n rile emergente; MoldCoop
metoda funcionrii eficiente a domeniilor productive; Societatea Internaional de Management
investigaii privind analiza fluxurilor import-export a mrfurilor i serviciilor n/din rile
emergente n cadrul cooperrii economice internaionale; C AngroCoop modalitate de
16

cuantificare a competitivitii produselor finale; Agrolida SRL renovarea optim a utilajelor
tehnologice din domeniile agricole ale rii emergente. Actele date sunt prezentate n Anexe.
Publicaii. Ideile fundamentale i coninutul de baz la tema investigat au fost publicate
n 26 lucrri tiinifice, inclusiv: o monografie, 13 comunicate la conferine i 12 articole n
reviste tiinifice.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza este constituit din introducere, trei capitole,
concluzii i recomandrii, bibliografia, anexe.
Introducerea tezei este o expunere rezumativ a celor mai importante aspecte din tez;
este elaborat conform rigorilor, determinate de CNAA a Republicii Moldova.
I. Politici paternaliste i cooperarea rilor emergente n cadrul relaiilor economice
internaionale. Capitolul dat este prezentat de urmtoarele paragrafe: Aspecte socio-economice
ale dezvoltrii economiei mondiale la nceput de mileniu; Politici paternaliste i problemele
cooperrii economice internaionale; Impactul politicilor paternaliste asupra dezvoltrii
potenialului economic internaional. Acest capitol este consacrat analizei situaiei i a literaturii
analitico-tiinifice din domeniu, conine cercetarea conceptului de rile emergente i
diversificare n activitatea economic, stabilirea politicii comerciale ca una de baz dintre
totalitatea politicilor paternaliste n cadrul cooperrii economice internaionale .a.
2. Evaluarea mecanismelor funcionrii politicilor paternaliste economice n rile
emergente. n acest Capitol se examineaz urmtoarele paragrafe: Aportul cunotinelor la
creterea economic internaional n cadrul politicilor paternaliste; Modaliti de eficientizare
ale activitilor productive i de comer internaional n rile emergente i Eficientizarea
funcionrii paternalismului al sectorului agricol al Republicii Moldova n cadrul relaiilor
economice internaionale.
3. Orientarea politicilor paternaliste spre creterea competitivitii rilor emergente.
Capitolul dat este axat pe: Politica paternalist de optimizare a mijloacelor financiare a ramurii
de baz din rile emergente, Perfecionarea factorilor de producere din rile emergente prin
politici paternaliste n cadrul relaiilor economice internaionale i Modaliti de cuantificare a
competitivitii rilor emergente prin prisma politicilor paternaliste.
Concluzii i recomandri cuprind rezultate ale cercetrilor, concluziile autorului i
recomandri privind aplicarea lor la practic n activitatea economic, desfurat pe pieele
emergente n cadrul relaiilor de cooperare economic internaional.
Cuvinte cheie: relaii economice internaionale, subsidii, politici paternaliste, emergente,
eficien economic, metode economico-matematice, diversificare, cuantificare, competitivitate.

17

1. POLITICI PATERNALISTE I COOPERAREA RILOR EMERGENTE N
CADRUL RELAIILOR ECONOMICE INTERNAIONALE

1.1. Aspecte socio-economice ale dezvoltrii economiei mondiale la nceput de
mileniu
Schimbrile din societate au condus i la modificri n structura comerului, geografia
comerului internaional, variaii n vectorul comercial. Potrivit estimrilor Secretariatului OMC,
volumul schimburilor comerciale internaionale a nregistrat o cretere cu numai 2% n 2012,
ceea ce echivaleaz cu o ncetinire drastic n raport cu anul precedent. Prognoza OMC nu ofer
o imagine ncurajatoare asupra evoluiei comerului internaional n 2013, care pare a fi o
repetare a situaiei din anul 2012. Att creterea fluxurilor comerciale internaionale, ct i a
produciei mondiale sunt anticipate a fi lente, situndu-se sub mediile istorice, n condiiile n
care slbirea creterii economice n rile UE continu s frneze cererea de import. Dei
creterea economic a Chinei ar urma s devanseze ritmurile de cretere economic din celelalte
mari economii, contribuind la atenuarea procesului de ncetinire a creterii economice pe plan
global, exporturile mondiale vor continua s fie constrnse de cererea slab de import din partea
UE. n aceste condiii, comerul internaional ar urma s sporeasc cu 3,3% n 2013. Dei
superior ritmului de cretere din 2012 (2%), un asemenea ritm este nc inferior mediei de 5,3%
nregistrate n ultimii 20 de ani, i cu mult sub media de 6% aferent perioadei premergtoare
crizei (anii 1990-2008) [95].
n ultimii 30 de ani, dup observaiile autorului, creterea comerului internaional a
depit cu mult creterea produciei globale, fapt vizibil n ascensiunea entitilor economice n
curs de dezvoltare. rile emergente sunt acele, care se afl ntr-o faz puternic de dezvoltare a
activitii comparativ cu rile dezvoltate, mai ales din Europa, unde rile din Vest au avut
creteri economice slabe, iar rile emergente din Est - creteri mult mai ridicate. Desigur, dintr-o
perspectiv pe termen mediu, sunt ri care ofer, mai ales din punct de vedere al activitii
bancare, propuneri foarte atractive i, deci, acestea sunt ri cu o important cretere economic.
Un alt factor, care difereniaz statele din Europa de Est, este adeziunea sau nu la
Uniunea European, aceasta reprezentnd, n mod general, o alt oportunitate de dezvoltare a
rilor emergente. De menionat, c rile din Europa de Vest, precum Spania, Portugalia sau
Irlanda, au profitat din plin de aderarea la UE. Acelai lucru l pot face i rile din Europa de
Est, care au, pe de o parte, capacitatea proprie ca ri emergente i, n plus, faptul c sunt
membre ale UE, aceasta trebuind s le favorizeze dezvoltarea economic durabil.
Vorbind despre economia Republicii Moldova, putem constata, c se cunoate bine
sistemul economic de pn la anul 1990, dar nu se cunoate sistemul, care, actualmente, ara
18

tinde s-l accepte [14, p.46]. Veniturile productorilor din Republica Moldova sunt n
dependen direct de anumite factori, cum sunt: preurile de pe pia care pot fi impuse de
progresele tehnologice, inovaiile productorilor, monopolitii i monopsonitii din exterior.
Productorul autohton, cu certitudine, cunoate propriile cheltuieli (costurile) productive i doar
cu o anumit probabilitate ( ) 1 p < poate determina sperana matematic a veniturilor poteniale
[11, p.120]. n consecin, veniturile totale i veniturile nete au un grad nalt de volatilitate (prin
volatilitate vom nelege raportul dintre dispersie i sperana matematic (media aritmetic sau
media ponderat) a indicatorului respectiv). Unor volatiliti similare nu pot fi supuse nivelul de
remunerare a muncii n domeniile educaiei, ocrotirii sntii, a burselor i a pensiilor. Deci,
creterea economic trebuie s dispun de o anumit sustenabilitate [3]. Prin sustenabilitate vom
nelege evoluia indicatorilor economiei, inclusiv a profitului (creterea pozitiv a acestuia),
care, n fiecare perioad de activitate, creeaz premise pentru creterea strategic a economiei.
Sustenabilitatea poate fi cuantificat, utiliznd criteriul: soldul venit-costuri.
n procesul activitii economice, economiile naionale folosesc politici, care aduc spre
dezvoltarea durabil a economiilor naionale i ct mai efectiv. n opinia autorului, politica de
baz, utilizat n economia mondial, este politic comercial. Aceasta reprezint component a
politicii economice, ansamblul modalitilor i prghiilor de intervenie a statului asupra
structurilor economice pentru orientarea relaiilor comerciale interne i externe n sensul
realizrii obiectivului urmrit [46].
n linii mari, politicile paternaliste economice n comerul extern sunt orientate spre
sprijin al productorului autohton prin taxarea importurilor, stabilirea unor cote i limitarea
importurilor, ridicarea calitii i competitivitii produselor autohtone cu scopul cuceririi
pieelor noi. La 1 noiembrie intr n vigoare reglementrile noi, stipulate n Codul Vamal
Modernizat al Uniunii Europene, modificrile crui vor interveni la toate frontierele externe a
UE cu statele vecine [101]. Modificrile acestui Cod vor duce la simplificarea procedurilor
vamale, ca exemplu: simplificarea normelor privind declaraia vamal i procedurii de plasare a
mrfurilor sub un regim vamal, ntocmirea declaraiilor n forma electronic, utilizarea
instrumentelor i tehnologiilor performante, asigurnd procedurile vamale eficiente i rapide.
Suntem de prere, c aceste msuri vor face piaa autohton mai atractiv pentru partenerii i
investorii poteniali, autoritilor vamale fiind acordat un rol important n realizarea pieei
interne, reducerea barierelor n calea comerului, aprovizionrii i a investiiilor internaionale a
rilor, aceste msuri fcnd parte din politica paternalist a statului ntru susinerea
productorului autohton i atragerea interesului strin cu scopul efecturii schimbului de mrfuri,
invenii, tehnologii moderne, stabilirea relaiilor de cooperare etc.
19

Conform sursei [86, p.63], n astfel de suporturi ale productorilor autohtoni,
restricionarea fluxurilor de import i exportul net NX ( NX - contul operaiilor curente) va
crete. Conform balanei de pli ( ) 0 NX S I = + , unde ( ) S I - contul fluxurilor de capital;
atunci . IM EX NX = Reducerea importurilor ( IM) contribuie la creterea soldului export-
import, deci, exportul net NX va crete. Astfel de politici, conform sursei [85, p.158], va genera
creterea cursului real de schimb valutar, asupra creterii preurilor la mrfurile autohtone,
comparativ cu cele de import. n consecin, creterea exportului net (NX)

va fi de scurt durat.
Concluzia, n viziunea noastr, este plauzibil numai condiionat: dac politicile paternaliste nu
sunt orientate i la creterea fluxurilor de capital ( ) S I . Meninerea unor astfel de politici
guvernamentale, n urmtorii ani, va contribui la reducerea veniturilor, la creterea cheltuielilor
din bugetul de stat, la reducerea capacitilor de dezvoltare a sistemului de educaie i de ocrotire
a sntii populaiei. Populaia Republicii Moldova supravieuiete, n temei, din contul
remitenelor, venitul net din strintate per persoan anual, n ultimii 3 ani, constituind cca 470
USD sau 5600 MDL (vezi Anexa 1).
Deci, pentru susinerea economiei autohtone i dezvoltarea ei durabil, vor veni n ajutor
politicile paternaliste, care vor fi orientate la creterea ambelor conturi ale balanei de pli: att a
exportului net ( ) NX , ct i a fluxurilor de capital ( ) S I , adic la creterea investiiilor (I), la
reducerea fluxurilor de economii (S) n exterior, susinerea productorului autohton i
promovarea larg a produciei sale competitive pe pieele noi.
ncercrile guvernamentale de a reorienta remitente de la consumul neproductiv la
investiii n sfera productiv, n opinia noastr, nu sunt destul de eficiente. Explicaia rezid n
gradul de complexitate i n natura schimbtoare a societii [22, p.350]. Nivelul de trai mult
redus, veniturile nete per persoan, actualmente, nu pot servi baz financiar nici pentru iniierea
unor tehnologii productive. Populaia din Republica Moldova, prin cheltuieli, depete ctigul
(prin datorii), anual cu cca 8% (vezi Tabelul 1.1).

Tabelul 1.1. Venit, cheltuieli n spaiul rural al Republicii Moldova, 2010-2012
Anul
Indicatorul
2010 2011 2012
Venit (mil. MDL) 1054,7 1186,4 1242,8
Cheltuielile (mil. MDL) 1123,8 1285,2 1335,8
Soldul: Venit Cheltuieli (mil. MDL) -69,1 -98,8 -93,0
Raportul: Cheltuieli: Venit 1,07 1,08 1,07
Sursa: calculele autorului n baza datelor din sursa [97]
20Fig.1.1. Categorii de ri dup gradul de dezvoltare i caracteristicile lor
Sursa: elaborat de autor

Statele lumii se clasific dup diferite criterii, cum ar fi: nivelul de dezvoltare economic,
aezarea geografic, forma de guvernmnt, mprirea teritorial-administrativ, suprafaa,
structura populaiei, numrul populaiei etc. Clasificarea rilor dup gradul lor de dezvoltare i
exemplu acestora putem urmri dup Figura 1.1.
Gradul de dezvoltare al unei ri se cuantific cu ajutorul unor indicatori statistici (de
natura economic, social i demografic), precum: PIB per capita (vezi Figura 1.2) i rata de
cretere a PIB-ui pentru anul 2013 (vezi Figura 1.3).


Fig.1.2. Produsul Intern Brut per capita, anul 2011
Sursa: elaborat de autor n baza [99]
21Fig.1.3. Rata de cretere a Produsului Intern Brut n lume, anul 2013
Sursa: elaborat de autor n baza [127]

n Anexa 2 sunt reprezentate hri cu ilustrarea urmtoarelor indicatori: sperana de via
la natere (vezi Anexa 2, Figura A.2.1) i gradul de alfabetizare (vezi Anexa 2, Figura A.2.2) etc.
nsumarea acestora duce la conturarea unui alt indicator: Indicele de Dezvoltare Uman (vezi
Anexa 2, Figura 2.3), care are valori de la zero (ar slab dezvoltat) la unu (ar dezvoltat) i
care red mult mai fidel nivelul de dezvoltare al unei ri.
Anual (la 1 iulie a fiecrui an), BM rennoiete clasificarea statelor lumii dup cifra a
PNB-lui la un locuitor pentru anul precedent. La data de 1 iulie 2013 au fost stabilite urmtoarele
categorii de venit dup nivelul PNB:
- rile cu venituri mici: 1035 USD i mai puin
- rile cu venituri mai mici dect nivelul mediu: 1036 4085 USD
- rile cu venituri medii mai mari dect mediu: 4086 12615 USD
- rile cu venituri mari: 12616 USD i mai sus [127].
Analiznd variantele clasificrii statelor lumii, propuse de savanii, cum sunt Bulatov A.
[129], Maksakovskii V. [132], Vaculovschi D. [122] etc. i membrii grupurilor analitice ai
organizaiilor economice internaionale, autorul propune clasificarea, elaborat de Maksakovskii
V. [132, p.116], dar urmnd i metodologia Bncii Mondiale [123], conform crei toate statele i
teritoriile lumii sunt grupate n trei categorii. De menionat, c datele statistice pentru anul 2012,
indicate de autor, sunt luate din rapoarte ai organizaiilor mondiale [108, 121, 123, 127]:
I. ri nalt dezvoltate cu PNB, la un locuitor, de la 12,6 mii USD. n rile date locuiesc
1/5 din populaia Pmntului i le revin 2/3 din volumul PNB mondial; acestea se divizeaz n 4
grupe de state, i anume:
22

+ Principalele ri nalt dezvoltate ale lumii sau grupul celor 7 (G-7), le revine 50% din PNB-ul
mondial, 50% din producia industrial mondial, 25% din producia mondial agricol i
PNB/locuitor depete 20 mii USD. Din acest grup fac parte: SUA, Japonia, Germania, Frana,
Italia, Marea Britanie, Canada;
+ rile mici nalt industrializate din Europa, caracterizate printr-un nivel nalt de dezvoltare
economic cu o pondere mic n economia mondial i influena mare n politica mondial;
PNB/locuitor de 20 - 36 mii USD. Acestui grup i aparin: Elveia, Austria, Belgia, Olanda,
Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Spania, Portugalia, Grecia, Luxemburg .a.;
+ ri cu populaia majoritar, populaia cror este constituit din fotii imigrani i urmaii lor.
Din acest grup fac parte: Australia, Noua Zeeland, Republica Africa de Sud i Israel;
+ Noile ri i teritorii nalt dezvoltate, cum ar fi: Republica Coreea, Singapore, Taiwanul,
Hong, fiind considerate nalt dezvoltate de ctre FMI nc n anii 90 ai secolului trecut, Kongul
(regiune cu statut special al Chinei) i Ciprul.
II. Tari n curs de dezvoltare, care ocup peste 1/4 din suprafaa uscatului terestru,
locuitorii acestor constituie peste 4/5 din populaia lumii (aproximativ 150 state i teritorii). Sunt
caracterizate prin dezvoltarea slab a economiei cu un caracter dominant agrar. Sunt grupate n
felul urmtor:
+ rile-lideri ai lumii n producere industrial n totalitatea rilor n curs de dezvoltare, avnd
potenialul natural, uman si economic de nivel nalt. Aceste state sunt: China, India, Mexic i
Brazilia;
+ rile ealonului superior, care deja au atins nivelul nalt de dezvoltare. La aceast grup
aparin: Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile;
+ Noile ri industriale, fcnd parte din statele din valului al doilea" de state industriale din
Asia, cum ar fi: Malaysia, Thailanda, Indonezia, Filipine;
+ rile exportatoare de petrol, care sunt cu mult mai bogate, dect alte state n curs de
dezvoltare, acestea fiind: Arabia Saudit, Kuwaitul, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Bahrainul,
Libia i Brunei;
+ ri clasic slab dezvoltate, formnd un grup destul de mare de state, cum sunt: Sri Lanka,
Ghana, Guineea, Zimbabwe, Bolivia, Guyana, Honduras .a.;
+ ri cu un nivel foarte sczut de dezvoltare, chiar cele mai slab dezvoltate ri ale Lumii.
Acestui grup i aparin 50 state, dintre care 32 sunt de pe continental African i 9 - din Asia:
Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, Nepal, Niger, Ciad, Somalia, R.D. Congo, Tanzania,
Madagascar, Cambodgia, Etiopia, Burundi, Malawi, Sierra Leone, etc.
23

III. ri n tranziie la economia de pia (emergente), cuprinde: 12 foste ri socialiste
(Romnia, Bulgaria etc.), cele 15 foste republici sovietice, rile, fiind i actualmente n procesul
de construire al socialismului: China, Vietnamul, RPD Coreean i Cuba.
De asemenea, autorul propune spre atenie i clasificarea rilor, folosite de ONU, n
calitate de criteriu fiind indicele dezvoltrii umane, calculat n baza a trei componeni: durata
medie a vieii, nivelul de studii i mrimea real a veniturilor populaiei. Conform acestui indice,
experii ONU mpart statele lumii n trei grupe [87]:
1. ri cu indicele dezvoltrii umane mai mare de 0,800, n list fiind urmtoarele state:
Islanda, Norvegia, Australia, Canada, Irlanda, Suedia .a. Totodat, n aceast categorie intr
toate republicile baltice, precum i Cuba, Bulgaria, Romnia, Albania, Belarus i Rusia, ultima
fiind Brazilia.
2. ri cu indicele dezvoltrii umane ntre 0,500 si 0,800, lista acestui grup fiind deschis
de Republica Dominican i terminat de Gambia. n aceast grup, pe poziia 111 n anul 2005
se afla i Moldova, poziia crei, pe an ce trece, coboar i nu se mai ridic.
3. ri cu nivelul dezvoltrii umane mai mic de 0,500. La grupa dat aparin state, n
marea lor majoritate, fiind cele mai slab dezvoltate din lume. Unele din ele au indicele
dezvoltrii umane sub 0,370.
Totodat, n lumea tiinific, se folosesc clasificrile statelor lumii i dup alte criterii,
cum ar fi: aezarea geografic, forma de guvernmnt, mprirea teritorial-administrative,
suprafa i numrul populaiei [129, p.287]. n lucrarea noastr, aspectul esenial este axat pe
cooperarea rilor emergente n cadrul relaiilor economice internaionale. Vorbind despre
conceptul rilor emergente, trebuie de menionat faptul c acesta a aprut acum 30 de ani i a
fost creat de Antonie Van Agtmael, olandez, fost economist la Banca Mondial, iar n prezent
preedintele Fondului de Investiii Emerging Markets Management [21]. Actualmente, prin
ara emergen se subnelege acel stat, economia crui reprezint cel puin 1% din PIB-ul
mondial. La acest lucru s-a gndit i economistul Jim ONeill, care a dat natere acronimului
BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) [116].
Brazilia, Rusia i India contribuie, tu-trei mpreun, cu circa 8% din PIB-ul planetei, pe
cnd China cu 9,3%. Vrem s amintim c SUA reprezint aproape 24% din PIB-ul mondial.
Este o mare inegalitate, comparnd i cu alte ri, de exemplu: Mexicul i Coreea de Sud 1,6%
fiecare, Turcia cu 1,2%, Indonezia este la limit 1% din PIB-ul mondial, dup datele FMI i
BM aceasta constituie aproximativ 3500USD din PIB-ul mondial [123]. n Anexa 3 este
prezentat lista rilor Lumii, structurate dup nivelul PIB per capita.
Dac s identificm rile emergente ntre statele lumii, n baza cercetrii surselor
tiinifice din domeniul dat, concluzionm c de majoritatea economitilor acestea sunt definite
24

ca economii n tranziie de la forme centralizate spre cele de pia industrializat liber, se afl n
situaia de a nu mai putea s-i permit cazuri n care s refuze rambursarea mprumuturilor, s
ridice i s coboare, dup bunul plac, barierele fiscale i valutare sau s naionalizeze afacerile cu
capital strin. Analitii FMI n cercetrile sale privind clasificarea rilor cu economia
emergent, au stabilit urmtoarele ri cu economia emergent din numrul post-sovietice:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Krghizstan, Republica Moldova, Rusia,
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina i Uzbekistan. Procesul de tranziie const din patru
componentele de baz: liberalizare a preurilor i pieelor, stabilizare macroeconomic,
reorganizare i privatizare, reforme juridice i instituionale [59].
Unele organizaii internaionale de cercetare economic stabilesc diferit grania dintre
economiile emergente i cele dezvoltate. FMI, de pild, include acum 11 foste ri emergente,
printre care Hong Kong, Coreea de Sud, Cehia i Estonia, pe lista celor dezvoltate, n Anexa 4
sunt prezentate datele a PIB-lui i EX-IM al anumitor grupe de ri. Asemenea diviziuni sunt mai
mult dect arbitrare: PIB-ul per capita al Estoniei este de doar 15.000 de USD, n timp ce ri
emergente ca EAU i Qatar au venituri medii de aproximativ 60.000 de USD. Iar dac
economiile emergente de succes sunt promovate n liga celor dezvoltate, greutatea economic a
lumii n dezvoltare este erodat constant, ceea ce submineaz importana ei n cretere [71, p.38].
Creterea economica din ultimele decenii a fost alimentat de mbuntirea foarte rapid
a productivitii, ntruct Europa de Est a suferit o transformare de la o structur economic de
tipul capitalului intensiv la un model orientat mai mult spre pia. Dup acest criteriu, este
cunoscut o divizare a rilor emergente n trei categorii: cu cretere rapida (ex.: China, Brazilia,
India), cu cretere moderat (ex.: Argentina, Ucraina, Chile) si alte piee emergente (ex.: Cehia,
Romnia, Venezuela).
Guy Poupet, noul preedinte-director general al BRD, consider c rile emergente sunt
acele ri, care sunt ntr-o faz puternic de dezvoltare a activitii comparativ cu rile
dezvoltate [87]. Mai ales n Europa, unde rile din Vest au avut creteri economice slabe, rile
emergente din Est au avut creteri mult mai ridicate. Desigur, dintr-o perspectiv pe termen
mediu sunt ri care ofer, mai ales din punct de vedere al activitii bancare, situaii foarte
interesante i deci, prin definiie, sunt ri cu o important cretere economic.
Potrivit definiiei date de preedintele Eurasia Group, Ian Bremmer, (o definiie ciudat,
dar nc valabil dup cum nsui autorul recunoate), acele ri n care politica i economia
conteaz cel puin la fel de mult n ecuaia rezultatelor de pia [58].
n dicionar economic gsim afirmarea, c piaa emergent este un euphemism pentru
rile srace, cunoscut n mod optimist sub acest nume. Aproximativ 5/6 din populaia globului
triete n ri cu pieele emergente, care produc mai puin de 1/5 din produsul total mondial.
25

Economitii pe teme de dezvoltare spun c rile n curs de dezvoltare au probleme unice care
cer diferite politici ale soluiilor fa de cele oferite de rile dezvoltate, dar cele mai
spectaculoase creteri economice aparin unui subgrup de ri cu performane excepionale din
grupul rilor n curs de dezvoltare [51].
Erik Berglof, economistul principal al Bncii Europene de Reconstrucii i Dezvoltare
(BERD), a susinut recent un discurs la conferina BCE din Frankfurt cu tema "Economiile
emergente de pia - un motor de cretere pentru economia global: fapte i provocri", n care a
apreciat c de-a lungul ultimelor dou decenii, Europa de Est a realizat o convergen rapid la
nivelul veniturilor si a derulat o reform instituional semnificativ, dar, n prezent, ritmul
acestora a ncetinit i multe ri pot fi acum descrise ca fiind blocate n tranziie [99].
n baza surselor bibliografice studiate, autorul propune definiia sa a rilor emergente:
acestea sunt rile cu ritmul i potenialul dezvoltrii economice rapid, n comparaie cu rile
nalt dezvoltate, cu excepia statelor membre ai UE. n acest context, de autor au fost analizate
creterile PIB-lui n anii 2009-2010 i previziunea pentru anii 2013-2014 a unor din rile
emergente (vezi Anexa 5). Republica Moldova face parte din categoria rilor emergente att n
baza acestei definiii, ct i n baza datelor statistice din Anexa 4 i Tabelul 1.2.

Tabelul 1.2. Ritmul de cretere al PIB i VNB al Republicii Moldova
Anul
Indicatorul
2009 2010 2011 2012
PIB pe locuitor, n preuri curente
(MDL)
16939 20171 23079 24299
Venitul naional brut pe locuitor, n
preuri curente (MDL)
17903 21865 24994 27652
Sursa: adoptat de autor n baza [3; 5]

La nceputul de mileniu, multe dintre rile emergente au suferit cderi dureroase n
cadrul adaptrii la schimbrile economice, parvenite n relaii economice internaionale. Ca
urmare, acestea au nceput s-i reformeze economiile, s-i privatizeze marile companii, aflate
n proprietatea statului sau s se ndrepte ctre Fondul Monetar Internaional n vederea
restructurrii serviciului datoriei. n acest mod, s-a ajuns la situaia n care aproape fiecare ar de
pe glob are o economie cu orientare de pia i care se implic n competiia pentru capital.
n Moldova i n alte state emergente se ntreprind msuri de trecere de la economia
centralizat i planificat de tip socialist la economia de pia, are loc privatizarea unitilor
industriale, agricole, de transport, a sferei de deservire i integrarea treptat a acestor ri n piaa
liber. Etapa tranziiei este nsoit de o adnc criz economic, din trecut au motenit ramuri
industriale, orientate spre folosirea cantitilor mari de materii prime, combustibil, energie
26

electric [6, p.4]. Pe larg se folosesc tehnologiile nvechite i, ca rezultat, majoritatea mrfurilor
industriale i agricole nu pot concura pe pia mondial. Vechimea utilajelor industriale n aceste
state trece de 25-30 ani, iar n unele cazuri sunt folosite echipamentele industriale de pn la cel
de-al 2-lea rzboi mondial (n rile nalt industrializate vechimea utilajelor industriale nu ntrece
de 8-12 ani) [21, p.5]. n opinia autorului, n aspect ecologic i deficitar ele trebuie s foloseasc
resurse netradiionale. De asemenea, economia Moldovei este emergent, pentru c nu suntem
ar dezvoltat i exist o cretere medie pe durata mai multor cicluri economice.

1.2. Politici paternaliste i problemele cooperrii economice internaionale

Progresul tehnico-tiinific, tehnologic, inovaional este generator de efecte att pozitive,
ct i negative, contribuie la modificri n mediul natural, la creterea volatilitii preurilor la
produsele finale, inclusiv la cele alimentare, agricole, de uz casnic, la creterea neomogen a
numrului populaiei n profilul regiunilor, statelor i continentelor. tiinele economice nu
ntotdeauna sunt solicitate de ctre guvernele unor ri [8, p.23]. Politicile paternaliste,
provizoriu, creeaz probleme economice pentru comerul internaional n ansamblu; creeaz
favoruri pentru impulsionarea dezvoltrii economice a rilor aflate n dificulti tehnologice [19,
p.117]. Cauzele, c unele ri s-au trezit n situaii emergente, sunt cele mai diverse: sistemele
coloniale; guvernrile ineficiente; impactul negativ din exterior al politicilor geostrategice ale
rilor dezvoltate; funcionarea unor sisteme socio-economice totalitare etc. Referitor la
Republica Moldova s-ar putea spune, c ara a devenit emergent din cauza sistemului totalitarist
sovietic. Dar, noi considerm, c depirea emergentismului nu este de durat. ara poate
deveni emergent sub impactul progresului tehnico-tiinific, apariiei celor mai diverse inovaii
n rile partenere, sub impactul unor situaii extremale (rzboi, secet, inundaii etc.).
Necesitatea stabilirii relaiilor internaionale de cooperare multilateral reprezint o
importan primordial pentru dezvoltarea durabil a rilor emergente i rezolvarea problemelor
globale economice, cum ar fi: comerul internaional, relaii de export-import i schimb cu
mrfuri i servicii, datorii externe, alimentaie, ecologia, atragerea investiiilor i implementarea
inovaiilor, schimbul de experien i tehnologii moderne, etc. Oameni de tiin i savanii
vestii din domeniul socio-economic i politic sunt preocupai deja muli ani de rezolvarea
acestor probleme. n comparaie cu relaii economice internaionale bilaterale, model clasic de
colaborare, relaii de cooperare economic multinaionale reprezint noi oportuniti n
activitatea economic eficient i stabil, evitnd riscul nenelegerilor n cadrul acestor
colaborri [80, p.156], fiind i reciproc avantajoase, aducnd stabilitate esenial i micornd
riscul n activitile desfurate [43, p.7].
27

Pornit din necesitatea emanciprii economice i sociale a maselor defavorizate de
evoluia capitalist a societii, cooperarea economic modern pe plan internaional a reuit s
se impun ca o realitate cu rezultate favorabile participanilor [26, p.46]. Realitatea cooperativ
este proba c formula cooperatist a izvort din nevoie i a corespuns strilor de spirit i fapt ale
timpului [43, p.8]. Fr a violenta realiti i sentimente, fr a rsturna instituii dovedite de
folos, cooperativele corecteaz relele i nlesnesc aezarea lumii cu mai mult dreptate [15,
p.86]. Autorul este de acord cu opinia economitilor, care consider c cooperarea
multinaional duce un impact pozitiv n relaii economice internaionale a rilor emergente,
aducnd cu sine stabilitatea dezvoltrii economiilor naionale, pstrnd interdependena
economic dintre state fr influena asupra suveranitii lor, ptrunderea acestor pe pieele
externe, atragerea investiiilor i posibilitatea de liber schimb cu experiene inovaionale,
tehnologice i financiar-economice, politici comerciale internaionale. Savantul Drucker P.
afirm c, n cazul acestor relaii, se creeaz condiii favorabile pentru prevenirea influenei
negative a factorilor conjunctoare pentru contiina guvernrii rilor emergente [51, p.149].
Actualmente, nici o ar, indiferent de mrime sau nivelul dezvoltrii, nu-i poate asigura
de sinestttor necesitile n bunuri i servicii. Ca urmare, fiecare ar, inclusiv i cele
emergente, are necesitate de desfurare a comerului exterior, eficiena crui mult depinde de
politici comerciale care, la rndul su, au un impact important n crearea concepiilor moderne
de gestionare i organizare de succes n domeniul producerii, prestrii serviciilor, achiziionrii,
crerii unei industrii moderne, inovaiilor tiinifico-tehnologice i integrarea acestora n relaii
economice internaionale cu scopul dezvoltrii social-economice durabile. Activitatea de liber
schimb ntre Republica Moldova i alte ri este bazat pe acorduri i alte acte, ce reglementeaz
drepturi, obligaii i condiii privind desfurarea acestora [1]. Toate acestea impun necesitatea
perfecionrii i regndirii politicilor comerciale i de producere, de prestare a serviciilor,
redimensionrii managementului i modernizrii acestora prin prisma performanelor n
domeniul i n ramur [33, p.186].
Comerul internaional reprezint una dintre ramurile forte principale a dezvoltrii
economiei mondiale, constituind sfera relaiilor economice interstatale i constituind ansamblul
comerului exterior cu mrfuri, servicii, produse intelectuale, schimb liber i benevol cu acestea,
ambele pri ale tranzaciei trebuie s obin profit (altfel el nu este oportun) [54]. Totodat,
comerul internaional prezint sfera relaiilor marf-bani dintre ri, atunci, cnd apare cerina de
vnzare a produselor pe pieele externe i necesitatea n importarea anumitor mrfuri din afara
rii, fr care nici o ar nu se poate lipsi. Acest lucru apare cu tendina de a lrgi nelimitat
volumul de producere i cu nzuina de a cpta un venit mai mare, folosind din rile slab
dezvoltate fora de munc ieftin i materia prim. Scopurile fundamentale ale politicii
28

comerciale externe se refer: modificarea volumului de export-import, a corelaiilor dintre
preurile interne i externe i a structurii comerului extern, dotarea rii cu resursele necesare
[17, p.269].
Pe Terra, n diverse regiuni, n condiiile globalizrii apar cele mai diverse probleme dup
nivelul de complexitate i coninut, soluionarea crora necesit cooperarea eforturilor
interstatale. Inechitile economice, sociale se manifest astzi, chiar la scar global [24, p.208]
n Anexa 6 n form de tabel sunt prezentate datele din comunicatul Comisiei europene ctre
Parlamentul European, Consiliul i Comitetul economic i social european privind asistena ntru
extindere de succes [54]. Prin cooperare vom nelege aciunile ctorva companii, corporaii
dintr-o ar sau din mai multe ri care, prin activitile sale, contribuie la realizarea unor scopuri
de importan economic, ecologic, social pentru o regiune, o ar, mai multe ri sau pentru
ntreag umanitate [43, p.123].
Cooperrile, n asemenea cazuri, contribuie la realizarea i a unor rezultate sinergetice,
creeaz premise pentru fiecare participant pentru ca acesta s-i desfoare activitile dup
propriile criterii de optimizare. Cooperrile locale, regionale, naionale, interstatale, mondiale, n
dependen de problema care trebuie s fie rezolvat, se transform n mecanisme, prghii,
eforturi care pot fi direcionate i gestionate [24, p.45]. Ele genereaz sisteme productive, bazate
pe principii i tehnologii moderne, pot fi multiramurale, creeaz premise pentru creterea cererii,
soluionarea unor probleme de tip marketing, creeaz un spaiu confortabil pentru activitile
tuturor subiecilor economici. Cooperrile pot aprea de la sine, dar pot fi susinute i
favorizate de infrastructura instituional i productiv; acestea se dezvluic, de regul, n cadrul
unor aglomeraii de orae direcionate pentru crearea conforturilor reciproce, de exemplu,
cooperare n producerea produselor lactate, n producerea materiei prime agricole [32, p.154].
De asemenea, cooperrile contribuie nu numai la soluionarea unor probleme de
importan naional, mondial, dar i la eficientizarea muncii, la reducerea omajului, la
implementarea inovaiilor i tehnologiilor performante [52, p.40]. Una din formele posibile de
organizare a cooperrilor eforturilor este crearea alianelor corporaiilor. Interesele, ce conduc la
iniierea alianelor, pot fi: tendinele fiecrui participant de a ocoli anumite riscuri; extinderea
pieei de desfacere; realizarea unor profituri suplimentare n urma creterii volumului produsului
final; realizarea efectelor sinergetice i crearea posibilitilor de modernizare a tehnologiilor, de
implementare a ideilor inovatoare. Alianele pot fi tiinifice, economice, ecologice, militare i
sociale, n dependen de scopul urmrit de ctre subiecii, rile respective (de ex., Aliana
BRICS) [65].
Printre ramurile cu produse finite i tehnologii complexe moderne, de performan, putem
enumera: farmaceutica, construcii, utilaje medicale, de telecomunicare, tehnica de calcul,
29

numite ramuri high-tehnology industrie [114]. Alte ramuri (medium high-tehnology industries)
sunt: utilaje transport, chimie i constructoare de vehicule. Aceste ramuri sunt puternic
dezvoltate n rile G-7. BRICS, profitnd de nivelul redus al remunerrii muncii, s-au
transformat ntr-o for atractiv, n ultimii ani au reuit s-i creasc considerabil PIB-ul [79],
Autorul consider, c Aliane de lung durat ntre rile G-7 i rile BRICS nu pot fi create,
fiindc: tehnologiile productive din BRICS sunt net inferioare tehnologiilor performante din
rile G-7; n rile BRICS cererea la tehnologiile moderne, performante este lips, corporaiile
productoare de tehnologii nu au n aceste ri pia de desfacere; nivelul intelectual, profesionist
al muncii din BRICS este sub nivelul cerinelor pentru angajarea n cmpul muncii la producere
tehnologiilor moderne i performante.
n activitile de cooperare, inclusiv i cele internaionale, trebuie de inut cont de
urmtoarele realiti: dou sau mai multe pri coopereaz n procesele de desfurare a unor
activiti, fiecare din acestea, urmrind propriul su scop maximum efect, profit, venit,
conforturi i minimum efort, costuri de producere, pierderi, impozite, disconturi; nici o parte din
cadrul alianei cooperatiste, inclusiv cea internaional, nu va accepta cooperarea n scopuri
strine, de a favoriza i de a contribui la dezvoltarea altor pri n defavoarea propriilor interese
economice, sociale, ecologice, politice, militare; n cadrul cooperrilor pot exista (i exist) pri
profitoare i pri defavorizate, generate de nivelul profesionist al managerilor respectivi, nu
exist cooperri n care toate prile sunt n pierderi, sunt defavorizate. Cooperrile genereaz
efecte, favoruri neomogene prilor componente alianei, unele pri pot fi chiar n pierderi, altele
ntr-un ctig major n dependen de profesionalismul i corectitudinea managerilor respectivi;
cooperrile nu pot fi tratate n calitate de activiti economice cu efecte absolut pozitive;
cooperrile sunt generate de situaiile problemelor economice concrete i se menin doar pentru
soluionarea acestora; cooperrile nu sunt fixate, constante, rigide, cooperrile sunt flexibile n
timp i n spaiu; cooperrile bazate pe principii ideologice (de exemplu, solidaritatea rilor
comuniste), de regul, sunt frauduloase, nu sunt longivide, economic nu sunt justificate, unele
pri sunt n pierderi, altele n ctig provizoriu, nemeritat, creat artificial.
Cooperrile prilor nu pot fi ghidate, conduse, impuse administrativ din exterior;
cooperrile prilor apar (i dispar) odat cu coincidenele intereselor economice; structurile
alianelor cooperatiste se schimb n dependen de modificrile n structurile, problemele
economice. Ca excepie, cooperrile prilor pot fi ghidate numai de interesele economice ale
fiecrui participant, membrul al Alianei cooperatiste, acestea fiind meninute nu de contractele
administrative, ci numai de cele economice reciproc, pentru fiecare parte, convenabil i
profitabil [99].
30

Cooperrile prilor (rilor) n procesele de soluionare a unor probleme rmn la
discreia rilor. ns, n ultimul secol, apar probleme, pentru soluionarea crora cooperrile
ntre state sunt impuse, iar alternative activitilor de cooperare nu exist. Printre astfel de
probleme enumerm elaborarea strategiilor creterilor economice; atenuarea impactului negativ
al crizelor financiare mondiale asupra economiilor naionale; comercializarea resurselor
petroliere la preurile discriminatorii pentru rile importatoare de resurse energetice; producerea
produselor alimentare n condiiile modificrilor climaterice; securizarea statelor aflate la
intersecia intereselor strategice, geopolitice ale rilor, dotate puternic militar; crearea
instituiilor internaionale, abilitate cu drepturi de soluionare a unor situaii generatoare de crize
financiare [116].
Cooperrile interstatale s-au transformat n condiii necesare, dar nu i suficiente pentru
eficientizarea funcionrii economiilor naionale. Scopul forte al unei ri n strategiile
promoionale n relaiile economice externe n cadrul Alianei Cooperatiste este creterea
potenialului tiinifico-tehnologic [56]. Rolul tiinei, inovaiilor i tehnologiilor n dezvoltarea
economiei oricrei ri devine tot mai important, mai definitoriu. n lanul cooperrilor
interstatale: n ctig sunt rile productoare de idei, rile ce pun accent pe dezvoltarea
tiinei, pe implementarea succeselor progresului tehnico-tiinific; n pierderi sunt rile cu
economii bazate pe tehnologii ineficiente. n condiiile penuriilor financiare, a ramurilor
industriale dezvoltate subvenionarea activitilor agricole devine tot mai problematic. n acest
context, politicile protecioniste, promovate de ctre stat, devin necesare. n pofida concluziilor
teoretice ale macroeconomiei [72, p.6], care cu lux de amnunt demonstreaz c politicile nu
influeneaz pozitiv asupra contului operaiunilor curente din balana de pli, un ir de ri,
insistent, promoveaz msuri implicite i explicite de susinere a productorului autohton.
Conform sursei [135, p.123], n perioada noiembrie.2008 mai 2012, rile G-20 au
adoptat 652 de msuri cu caractere paternaliste i protecioniste, inclusiv n agricultur 124, n
industrie 468 i ramurile energetice 60. Lidere n promovarea politicilor protecioniste sunt:
India (87), Rusia (77), Argentina (73), SUA (61), UE (55), inclusiv n profilul ramurilor agricole:
Rusia (25), China (18), Indonezia (17), India (13); i a ramurilor industriale India (66), Brazilia
(58), Argentina (56), SUA (53), Rusia (47), UE (45). Aceste politici, din considerente teoretice,
nu sunt acceptate, iar din considerentele practice - sunt promovate de ctre majoritatea rilor.
Printre factorii, generatori de politici paternaliste, enumerm: variaia, volatilitatea preurilor de
cost, necesitatea de creare a premiselor pentru dezvoltarea economic a productorului autohton.
Politicile paternaliste, dup prerea noastr, se pot solda cu impact pozitiv asupra creterii
potenialului economic dac acestea sunt de scurt durat; dac resursele financiare ncasate prin
31

taxarea importurilor sunt strict direcionate la dezvoltarea la perfecionarea tehnologiilor de
producere a produsului respectiv [34, p.59].
Progresul tehnologic, inovaional este generator de eficiene, poate crea i unele probleme
sociale, economice i ecologice. tiina economic nu ntotdeauna este pus la baza unor decizii,
n special, la mprumuturile i datoriile de stat, la ocolirea riscurilor, la promovarea politicilor
economice tiinific argumentate. Multe din problemele naionale i internaionale pot fi
soluionate doar prin cooperarea eforturilor. La soluionarea problemelor, generate de prezena
sau de lipsa unor tehnologii, este necesar tratarea complex [118, p.9]. rile BRICS sunt net
inferioare SUA, UE i Japonia, fiind poligoane de asamblare ale utilajelor moral depite din
rile industrial puternic dezvoltate. Cooperrile nu pot fi longevive, sunt create doar pentru
depirea unor situaii dificile. Doar cooperrile n domeniul tiinific sunt productoare de
eficien sinergetic. Actualmente, cooperrile internaionale au devenit tot mai necesare [104,
p.24]. Cooperrile tuturor prilor, inclusiv G-20, constituie Sistemul Alianei Cooperatiste
Internaionale (SACI) i sunt orientate la soluionarea problemelor sociale, ecologice,
demografice, economice, militare direcionate n domeniile umanitii, volatilitii preurilor la
produsele alimentare, la resursele energetice, neomogenitii creterii numrului populaiei,
veniturilor populaiei, deficiturilor bugetare, datoriilor de stat, instabilitii sistemului financiar,
bancar, sistemelor de importan vital, n domeniile atenurii consecinelor negative ale
gestionrilor naionale neadecvate situaiilor socio-economice [58, p.12].
Totodat, progresul tehnico-tiinific, tehnologic, inovaional al societii este generator
de efecte att pozitive, ct i negative, contribuie la modificri n mediul natural, la creterea
volatilitii preurilor la produsele finale, inclusiv la cele alimentare, agricole, de uz casnic, la
creterea neomogen a numrului populaiei n profilul regiunilor, statelor i continentelor. Pe
Terra, n diverse regiuni, n condiiile globalizrii apar cele mai diverse probleme conform
nivelului de complexitate i coninut, soluionarea crora necesit cooperarea eforturilor
interstatale. Una din formele posibile de organizare a cooperrilor eforturilor este crearea
alianelor corporaiilor. n ultimul secol apar probleme, pentru soluionarea crora sunt impuse
cooperrile ntre state, alternative activitilor de cooperare nu exist. Printre astfel de probleme
enumerm elaborarea strategiilor creterilor economice; atenuarea impactului negativ al crizelor
financiare mondiale asupra economiilor naionale; comercializarea resurselor petroliere la
preurile discriminatorii pentru rile importatoare de resurse energetice; producerea produselor
alimentare n condiiile modificrilor climaterice; securizarea statelor aflate la intersecia
intereselor strategice, geopolitice ale rilor, dotate puternic militar; crearea instituiilor
internaionale, abilitate cu drepturi de soluionare a unor situaii generatoare de crize financiare
[73, p.106].
32

Relaiile economice internaionale reprezint legturile dintre economiile naionale,
agenii economici de pe glob, legturi care se formeaz n virtutea diviziunii mondiale a muncii.
Relaiile date se desfoar n cadrul economico-juridic determinat. Existena i dezvoltarea
relaiilor economice internaionale presupune intervenia activ a statului, care se concretizeaz
la ncheierea acordurilor comerciale, de cooperare, de nfiinare a noilor reprezentane oficiale n
strintate etc. [119, p.108]. Pentru rile emergente se impune o viziune nou asupra relaiilor
economice internaionale. Majoritatea din aceste ri au procedat, ntr-un mod sau altul, la
ajustri interne, la reforme mai mult sau mai puin avansate i reuite. Dar ritmul lor este nc
prea lent, ca i schimbarea de mentalitate privind necesar recunoatere a dimensiunilor
internaionale ale acestor ajustri i reforme, aciune regional indispensabil, dei atitudinea lor
evolueaz din acest punct de vedere [13]. Problematica paternalismului n relaii economice a
luat accent dup al doilea rzboi mondial, pe cnd statele cutau ci ct mai eficiente spre
dezvoltare i prosperitate ai economiei sale naionale. Aceste politici sunt rspndite n relaii de
sprijin material i susinere strategic din partea celor mari i dezvoltai, cum ar fi: UE, SUA,
Japonia, Argentina etc. vis-a-vis de rile n tranziie: statele BRICS, fostele republice din cadrul
URSS etc. [132].
n condiiile penuriilor financiare, a ramurilor industriale dezvoltate subvenionarea i
investirea n activitile agricole devine tot mai problematic. n acest context politicile
protecioniste, promovate de ctre stat, devin necesare. n pofida concluziilor teoretice ale
macroeconomiei, care cu lux de amnunt demonstreaz c politicile nu influeneaz pozitiv
asupra contului operaiunilor curente din balana de pli, un ir de ri insistent promoveaz
msuri implicite, explicite de susinere a productorului autohton [117]. Politicile de susinere a
productorului autohton i, anume, politicile paternaliste n teoria economic sunt slab,
insuficient argumentate.
Politicile paternaliste nu exclud cooperrile interstatale, dimpotriv, acestea implicit sunt
politici de cooperare interstatale n scopul dezvoltrii potenialului economic naional [107,
p.214]. n condiiile globalizrii, n rile cu economie deschis au de ctigat productorii care
dispun de tehnologii performante, eficiente; de pierdut statele n care ramurile, de exemplu
agricultura, sunt fracionate, tehnologiile productive sunt moral vechi, depite. n astfel de
situaii statul i poate subveniona ramurile respective din contul bugetului de stat. O alternativ
ar fi taxarea suplimentar difereniat a importurilor n profitul produselor importate cu omolog
n economia rii importatoare.
Problema se pune: de creat un sistem autoreglat n care finanele, ncasate n rezultatul
taxrii unui produs de origine de import, sunt direcionate n exclusivitate la dezvoltarea ramurii
respective din economia naional. Nivelul de taxare a importurilor trebuie s fie n dependen
33

invers cu nivelul de eficien a tehnologiilor productive din ramura respectiv. Realizarea
potenialului economic autohton la nivelul tehnologiilor din exterior conduce la reducerea taxelor
la importurile respective. O astfel de formulare i tratare a paternalismului economic n
bibliografia de specialitate este lips.
n rile emergente, o modalitate de soluionare a problemei subvenionale i crearea
premiselor de eficientizare a funcionrii ramurii agricole poate servi sistemul, bazat pe principiul
autoasigurrii: importurile n profilul fiecrui produs sunt taxate de ctre stat; resursele dinamice
acumulate de ctre stat sunt direcionate, n exclusivitate, la eficientizarea producerii produsului
respectiv prin acordarea subveniilor productorului, domeniului cercetare-dezvoltare [37, p.67].
Dup cum autorul a constatat i mai sus, Republica Moldova face parte din numrul acestor state.
Cooperrile tuturor prilor se desfoar n profitul eforturilor tiinifice, practice, n
crearea unor modaliti de adoptare a activitilor economice la modificrile mediului natural.
Cooperrile interstatale sunt necesare pentru a atenua consecinele dezechilibrelor economice,
financiare, modificrilor demografice, ecologice, deficitelor bugetare, datoriilor de stat,
funcionarilor defectuoas a sistemelor bancare, nivelului nalt al omajului [34, p.57].
Problemele enumerate pot fi soluionate n exclusivitate prin eforturi de colaborri, de
cooperri internaionale; problemele ecologice, maladiile purttoare de infecii, intelectul redus
etc. dintr-o anumit ar ar putea crea probleme similare i n exteriorul acesteia. Doar
cooperrile eforturilor pe plan mondial pot contribui la reducerea instabilitilor sistemelor de
importan vital.
Pornind de la problematica complex a orientrii strategice a investiiilor n relaii
economice la nivel global, n cazul excesului de resurse de capital, atenionm unele aspecte
privind pieele emergente n ultimele decenii, ca destinaie predilect a acestor capitaluri.
Analiznd conceptul de pia emergent, autorul a enumerat i caracteristicile lui de baz, ce
conduc la depistarea acestor piee speciale. Suntem de prere, c argumente de recomandare ai
investiiilor pe pieele emergente, pot fi privite ca mijloc de anticipare a noilor destinaii
investiionale i ca prghie macroeconomic n mna guvernului local [26, p.46].

1.3. Impactul politicilor paternaliste asupra dezvoltrii potenialului economic
internaional

n contextul globalizrii economiei mondiale, relaiile economice internaionale au
cptat noi dimensiuni i s-au diversificat, iar politica naional a statelor a dobndit noi valene.
Cooperarea n relaii economice internaionale se caracterizeaz prin dou tendine majore i, n
mare msur, contradictorii: pe de o parte, putem constata intensificarea efortului colectiv al unui
34

stat n direcia eliminrii restriciilor i barierelor din calea comerului internaional, eforturi ce s-
au soldat cu succes semnificativ, iar pe de alt parte - statul sau gruprile de state manifest o
intens preocupare i ntreprindere a numeroaselor aciuni individuale, prin care ntresc restricii
n vederea protejrii propriilor economii de concuren strin [131, p.118].
Micorarea eficienei economice i nrutirea situaiei economice a rilor emergente n
anii90 are mai multe explicaii, propuse de savani economiti pentru explicarea acestui
fenomen: nivelul nalt de implicare a statului, imposibilitatea concurrii cu creterea importului
i lipsa deprinderilor necesare la conducerea ntreprinderilor, lipsa resurselor materiale i factorul
uman la restructurarea ntreprinderilor, lipsa subsidiilor din partea statului, fiind protector a
lichidrii ntreprinderilor i un instrument investiional, imposibilitatea rambursrii datoriilor
multe proiecte efective n-au fost finanate [25, p.106].
Potenialul economic internaional reprezint totalitatea resurselor naturale, umane,
materiale, tiinifice, tehnologice i informaionale de care dispun rile la un moment dat i care
exprim posibilitile de dezvoltare a acesteia [49].
Actualmente, procesele socio-economice din cadrul rilor emergente, inclusiv i
cooperarea economic internaional, au legtur cu reforma relaiilor economice n sfera de
comer i servicii prin mai multe politici, ce duc la transformarea economiei naionale, ncepnd
de la ntreprinderi (vezi Anexa 7). n acest sens, apare o serie de provocri care decurg din
particularitile de dezvoltare a relaiilor economice i sociale la nivel internaional, n special
revizuirea formelor sale inerente i metodelor tradiionale, dezvoltarea politicilor eficiente n
activitatea economic mondial pentru a stimula productorii autohtoni [28, p.176].
Relaii economice internaionale reprezint legturile dintre economiile naionale i
agenii economici de pe glob, care se formeaz n virtutea diviziunii mondiale a muncii.
Aceste relaii se desfoar ntr-un cadru economico-juridic determinat i joac un rol din ce n
ce mai important n promovarea acestor alturi de statul-naiune, marile firme transnaionale i
organizaiile economice interstatale [88, p.49]. Existena i dezvoltarea relaiilor economice
internaionale presupun intervenia activ a statului, care se concretizeaz n ncheierea de
acorduri comerciale, de cooperare, n nfiinarea unor reprezentane oficiale peste grani etc.
Globalizarea economiei internaionale determin presiuni considerabile pentru rile emergente,
care trebuie sa-si majoreze resursele pentru atingerea acestor obiective [75, p.112]. Suntem
convini c procesul de globalizare economic va oferi Republicii Moldova o oportunitate de a
dezvolta o economie bazat pe cunoatere i un avantaj competitiv nou, cum ar fi low-cost cu
nalt calificare de fabricaie pentru industrii de tehnologii dezvoltate [30, p.77]. Procesul de
globalizare provoac un sentiment de respingere la majoritatea populaiei lumii, motiv care
impune cutarea formelor alternative de organizare social [36, p.185].
35

Pentru rile emergente se impune o viziune nou asupra economiei internaionale,
majoritatea din aceste au procedat, ntr-un mod sau altul, la ajustri interne, la reforme mai
mult sau mai puin avansate i reuite. Dar, ritmul lor este nc prea lent, ca i schimbarea de
mentalitate privind necesar recunoatere a dimensiunilor internaionale ale acestor ajustri i
reforme, aciune regional indispensabil, dei atitudinea lor evolueaz din acest punct de vedere
[25, p.105].
n baza datelor Anexei 7, putem observa c, la nivelul unei ntreprinderi, cele mai
apropiate dup caracteristici sunt politici economice protecioniste i paternaliste, dintre care
deseori se face paralel n lume de tiin. De aceea, credem c ar fi oportun s le identificm
aceste politici. Conform sursei [134], protecionismul reprezint politic economic de protejare
a produselor naionale fa de concurena produselor similare, provenite pe piaa naional din
strintate, ntru ncurajarea constituirii i dezvoltrii anumitor sectoare sau ramuri ale economiei
unei ri, iar politic protecionist const n protejarea economiei naionale prin limitarea sau
interzicerea importului de produse strine. n sursa [69, p.24], protecionismul este definit ca
fiind un proces prin care se iau msuri de politic guvernamental adoptate cu scopul sprijinirii
unei economii fragile sau a unui sector slab de importurile competitive prin pre sau/i calitate
prin impunerea de bariere tarifare i netarifare.
Cu scopul protejrii anumitor sectoare ale economiilor naionale se aplic mijloace ale
politicii economice paternaliste, principale fiind: taxele vamale percepute asupra mrfurilor
importate, taxele fiscale percepute la frontier, contingentarea, normele restrictive la import i
licenele de import [82, p.84].
Realizarea politicii protecionismului contribuie la dezvoltarea n ar a anumitor ramuri
de producere; deseori prezint o condiie necesar n industrializarea rilor agrare; reduce
omajul. ns nlturarea concurenei strine micoreaz interesul productorilor autohtoni pentru
a introduce realizrile progresului tehnico-tiinific, ridicarea eficacitii produciei [51].
Este posibil ca o ar s evite efecte nedorite, pe care piaa mondial le poate avea asupra
economiei naionale ale acestei ri, i s filtreze schimbul cu exteriorul prin intermediul a
diferitor msuri protecioniste, cum ar fi [51; 67]: tarifare, care presupun utilizarea barierelor
vamale; netarifare - utilizeaz bariere ca: contingente, norme tehnice, formaliti administrative
etc.; justificate, dictate de necesitatea susinerii intereselor productorilor i consumtorilor
autohtoni; excesive, bazate pe for economic a statelor puternice de a impune celorlalte ri
condiii nefavorabile.
Vorbind despre paternalism n relaii economice internaionale, identificm c acesta
reprezint conceptul, conform cruia conducerea rii se ngrijoreaz de atmosfera relaiilor
interstatale n domeniul economic, care exist la nivelul statului, i, totodat, de nivelul social a
36

poporului, de prosperitatea acestui [81, p.59]. Cetenii unei asemenea ri i ofer, n schimb,
devotamentul lor.
Politici paternaliste n relaii economice internaionale sunt reprezentate de o dubl
datorie: a statelor ficiori nevoii s munceasc i a statului tatl, care trebuie se aib grija de
ei, att din punct de vedere economico-financiar, ct i nefinanciar. Statul vegheaz asupra
echilibrului economic la asigurarea unei creteri economice fr greuti i contradicii la
cucerirea pieei externe i dezvoltarea celei interne prin mai multe prghii: fiscale, vamale,
concureniale taxe i impozite nalte vor mri i preul produselor exportate, dar alegerea i va
aparine consumtorului (marfa autohton la un pre potrivit sau cea strin, la un pre mai nalt,
posibil s fie i de o calitate mai bun) [78, p.633].
n opinia autorului, politici paternaliste trebuie definite ca o form specific a relaiilor
economice, scopul crei const n acordarea ajutorului necesar persoanelor fizice sau juridice din
partea agenilor economici de nivel mai nalt; la nivel interstatal, politicile date reprezint
susinerea i ndrumarea rilor emergente i a celor subdezvoltate de rile cu gradul nalt al
dezvoltrii economice. De asemenea, paternalismul posibil s fie implicat de ctre partea
superioar, indiferent de voina prii conduse, faptul care exprim o atitudine de superioritate.
Vorbind despre politici paternaliste n interiorul unei ri, suntem de prere c are loc un
avantaj reciproc: guvernarea rii este practic tratat ntr-un mod special, oferindu-i poporului
su i o serie de beneficii: garania locurilor de munc (ar fi de dorit s lucreze sistemul angajrii
pe via, conform exemplului Japoniei), bonusuri pentru fiecare an de lucru n aceia-i
companie, care pot ajunge chiar la jumtate din salariu, chirii i dobnzi prefereniale etc.;
rsplata din partea poporului mulumit - acesta ar face tot ce i stea n putin pentru a ajuta
compania sa. De la companie la companie, de la ntreprindere la ntreprindere, ntr-aa mod i se
vor forma ramuri naionale de producere, achiziii, comer etc., personalul crora ar fi cointeresat
n dezvoltarea durabil, profitabil, eficient i competitiv al acestora.
Prin urmare, paternalismul are ca efect o reducere a divergenelor existente ntre clas
conductoare i cea muncitoare, fcnd ca interesele lor s convearg i s se sprijine reciproc.
Se ajungea astfel la crearea unei coeziuni puternice a intereselor celor dou pri, dac nu chiar a
destinelor acestora [7, p.174]. Ajutorul dat se manifest n form de donaii materiale sau
financiare, servicii sociale. Suntem de prere c pn n prezent n mentalitatea poporului, a unor
politicieni, dar i ntre reprezentanii cercului tiinifico-economic, tot mai triesc idei socialiste
ntr-o form sau alta: persoanele date nc sunt potrivnici sistemului alegere liber, acest fapt
nu fiind din considerente a eficienei mai sczute, ci din cauza c s tem de libertatea ctigat.
Oamenii sunt convini c pot scpa de rspunderea personal, lsnd doar pe seama statului
responsabilitatea deplin pentru luarea deciziilor, controlul aciunilor executate n cadrul acestui,
37

dar i responsabilitatea pentru viaa i soarta poporului su. Oamenilor le este fric s fie liberi;
statul st in loco paternal, constat James M. Buchanan [10, p.215], unul din cei mai prestigioi
savani contemporani.

Tabelul 1.3. Deferena politicilor economice paternaliste i protecioniste
Direciile
economice ale
politicilor

Politica paternalist

Politica protecionist
Politica macro-
economic
Inflaia imobilizat ca urmare a deformrilor i
monopolizrii ale economiei. Micorarea
deficitului bugetar nu este un scop de baz la
formarea acestui. Ptrunderea la pieele externe
cu produse competitive, stabilirea relaiilor
economice internaionale, ntru mbuntirea
calitii produsului autohton, lrgirea
exportului i schimbului cu bunuri i servicii.
Lupta cu inflaie este o prioritate irevocabil.
Reglarea strict cu masa monetar. Creterea
taxelor interne generale a statului, ce se
datoreaz faptului ca guvernul si extinde
departamentele pentru a putea pune in
aplicare noile legi, precum si pentru a putea
controla respectarea acestora. Acest fapt duce
la creterea preurilor i, ca urmare: sufer
consumtorii i apare comercializarea a aa
numitelor produse de contrabanda, care
contribuie la creterea economiei informale
Politica economic
extern
Protejarea productorului autohton, tarife
nalte la import, aplicarea cotelor (limitelor) i
licenelor la export i import. Dezvoltarea
politicilor social-economice pentru protejarea
i motivarea colaboratorilor i, ca urmare,
fidelitate i strduin major din partea
acestor ntru binele organizaiei sale, iar
totalmente creterea PIB al statului.


Legile protecioniste regleaz relaii
economice externe doar prin metode tarifare:
creterea taxelor (a tarifelor) asupra bunurilor
importate si/sau impun limite in ceea ce
privete cantitatea de produse ce trece
graniele rii. Sunt legi care nu numai ca
restrictioneaza alegerile consumatorului, dar
contribuie la cresterea costurilor bunurilor, la
cresterea costurilor implicate in desfasurarea
afacerilor si reduce producia globala a
economiei.

Politica structural
i investiional
Politica structural activ, schimbarea
planificat a structurii economiei naionale,
susinerea domeniilor prioritare, nivelul nalt a
investiiilor statutare. Renunare la investiii
strine, care duc la ndeplinire a crora condiii
din partea investitorilor
Micri structurale trebuie s fie ca urmare a
economiei de pia. Atragerea investiiilor strine
cu scopul susinerii economiei naionale, cu
urmtoarea ndeplinirea condiiilor investitorilor
Politica social Statul este obligat s garanteze tuturor un
nivel de trai corespunztor, ocuparea n
cmpul muncii, pensii i indemnizaii nu mai
mici de coul minimal de trai. Bazarea la
pensii bune i asigurarea social nalt din
partea statului.
Asigurarea unui nivel nalt de ocupare a
populaiei, creterea continu a nivelului
de remunerare a muncii i o difereniere
moderat a veniturilor.
Protecionismul supune naiunea la o pierdere
a armoniei sociale, politica dat este o
versiune a conflictului de clase, n care se
confrunt consumatorii cu productorii. Din
acest rzboi se pare c nvingtori iese
productorii, n sensul c ei au posibilitatea
de a cere aplicarea legilor protecioniste n
ceea ce privete produsul.
Sursa: elaborat de autor n baza surselor [14; 19; 21; 25; 46; 52; 57; 69]

n opinia noastr, impactul politicilor paternaliste la dezvoltarea rilor emergente
cuprinde urmtoarele prghii [38, p.151]:
38

- realizarea creterii a venitului naional, susinute prin majorarea ratei investiiilor;
- ntrirea capacitilor tehnologice;
- mbuntirea competitivitii exporturilor proprii pe pia internaional;
- distribuia echitabil a beneficiilor creterii prin crearea de noi oportuniti pentru
ocuparea forei de munca, protecia i conservarea mediului nconjurtor.
Studiind i analiznd mai multe surse tiinifice privind politici paternaliste i
protecioniste n relaii economice la nivel mondial, am observat c ambele tipuri ale acestor
politici sunt desfurate cu scopul dezvoltrii economiilor naionale ale statelor lumii prin
susinerea intereselor productorilor i consumtorilor autohtoni, protejarea i promovarea
produsului naional. Totodat, am observat i deosebirile ale acestor tipuri de politici, care v
propunem s le urmrii n Tabelul 1.3, iar componentele politicilor paternaliste n relaii
economice internaionale sunt prezentate n forma de schem (vezi Anexa 8).
n literatura tiinifico-economic mondial, ntlnim divizarea politicilor economice
moderne n cinci tipuri de baz, din care face parte i cel paternalist [114, p.58]:
1. Tipul anglo-saxon, specific pentru SUA, Anglia, Canada;
2. Tipul vest-german, specific Franei, Italiei, Spaniei;
3. Tipul social de pia, specific pentru Germania, Olanda, parial Austria;
4. Tipul nordic-european, specific pentru Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda;
5. Tipul paternalist, specific Japoniei - este un sistem economic cu puternice elemente
tradiionale i naionale care influeneaz dezvoltarea liberei iniiative, competitivitatea i
caracterul concurenial al economiei ct la nivel naional, att i mondial. Prezint urmtoarele
caracteristici:
Statul, n economiile moderne de pia, joac un rol de catalizator economic, conservnd
ns principiile eseniale caracteristice mecanismului pieei. ns, intervenia statului n
economie, prin politica bugetar, a veniturilor, fiscal i monetar, prin legislaie economic
(viznd concurena, salariul etc.) peste anumite limite obiective, apare, mai ales n concepia
economitilor monetariti, de natura s deregleze funcionarea pieei [42, p.126];
Statul caut metode de reglementare democratice a mecanismelor economice de funcionare,
iar intervenia direct i indirect a statului se rezum la respectarea regulilor de funcionare a
pieei i a instituiilor juridice i economice;
Activitatea economic se regleaz, n special, ct prin mecanismele pieei, att i prin
intervenia organelor statului democratic;
Pe lng producia de mrfuri, continu s fie i economia natural, schimbul direct de
mrfuri, trocul;
39

Profitul reprezint obiectivul pentru care se asum riscul concurenial, dar, cum se tie,
concurena este regulatorul principal al activitii economice.
Economia are caracter dual: alturi de marile companii corporaii i administraiile publice,
care manifest tendine monopoliste sau oligopoliste, exist i numeroase ntreprinderi mici,
care de obicei sunt n poziia de sub-furnizori a marilor ntreprinderi;
mbin caracteristici ale economiei sociale de pia, cum ar fi: planificarea i echitatea;
Statul vegheaz asupra echilibrului economic, la asigurarea unei creteri economice fr
greuti i contradicii, la dezvoltarea pieei interne i cucerirea celei externe;
Conform tradiiilor n relaii economice, Japonia aplic principiul paternalismului. Aceasta
se manifest n faptul c ara este considerat ca o mare familie, la toate nivelele toi sunt
considerai c aparin aceleai familii. Totodat, se practica angajarea pe via;
Rolul important al coeziunii i al solidaritii naionale, presupune meritocraia (ierarhizarea
dup merit).
Totodat, autorul atenioneaz faptul c, n tipul paternalist de relaii economice, orice
component a economiei i a societii presupune urmtoarele caracteristici: responsabilitate,
disciplin, perseveren, hrnicie, respect fa de competen, experien i vrst, loialitate,
spirit de coeziune i solidaritate.
Unii din economiti se expune mpotriva paternalismului din partea statului, deoarece
oamenii cunosc mai bine dect statul ce este mai bun pentru ei, afirmnd c paternalismul
mpiedic dezvoltarea caracterului liber al relaiilor economice i de cooperare interstatal.
Unicul scop care poate justifica aplicarea acestor politici n privina oricrui membru al societii
este prevenirea pericolelor posibile. Statul nu-i d posibilitatea membrului su s acioneze aa
cum acesta consider necesar, deoarece el (statul) nsi tie cum s fie corect i va fi posibil de
evitat greeli.
Aa dar, ajungem la concluzii c n relaii economice internaionale politici paternaliste
reprezint acel mod de organizare i funcionare al activitii economice, n care raportul dintre
cerere i ofert determin principiile de prioritate n producerea diferitelor bunuri i servicii, a
metodelor de organizare i combinare a factorilor de producere, personale i categoriile de
persoane care au acces la rezultatele produciei prin dinamica preurilor.
Politicile paternaliste, din considerente teoretice, sunt inacceptabile; din considerente
practice sunt frecvent utilizate. Taxrile importurilor, de regul, se fac selectiv, n perioade de
scurt durat. Acordarea subveniilor poate fi direct, poate fi indirect prin crearea din contul
statului a condiiilor de desfurare a activitilor productive respective, prin crearea
infrastructurilor sociale, productive, pentru dezvoltarea domeniului de cercetare-dezvoltare.
Problema acordrii subveniilor productorului autohton trebuie soluionat innd cont de dou
40

criterii: criteriul productorului autohton i criteriul productorului din exterior. Modelele
economico-matematice au cteva destinaii: pot fi puse att la baza unor calcule, dar precum i a
unor concepte n politicile paternaliste. Fluxurile importurilor, volumul produselor autohtone,
sub impactul celor mai diferii factori, variaz. n acest context, politicile subvenioniste trebuie
s acopere disconfortul productorilor autohtoni.

1.4. Concluzii la Capitolul 1

n procesul activitii economice internaionale rile emergente utilizeaz politici, care
duc spre dezvoltarea durabil a economiilor naionale i ct mai eficace. Dar, suntem de prere
c politica de baz, rspndit n economia mondial, este politic comercial, aceasta fiind
componenta politicii economice i reprezentnd ansamblul modalitilor i prghiilor de
intervenie a statului asupra structurilor economice pentru orientarea relaiilor comerciale interne
i externe n sensul realizrii obiectivului urmrit, inclusiv i prin abordarea sinergetic a
problemelor aparente.
Autorul a propus definiia sa a rilor emergente: acestea sunt rile cu ritmul i
potenialul dezvoltrii economice rapid, n comparaie cu rile nalt dezvoltate, cu excepia
statelor membre ai UE.
n acest compartiment al lucrrii noastre, ajungem la concluzie c multe din probleme
naionale i internaionale pot fi soluionate doar prin cooperri interstatale ale eforturilor,
acestea fiind necesare pentru a atenua consecinele dezechilibrelor economice, financiare,
modificrilor demografice, ecologice, deficitelor bugetare, datoriilor de stat, funcionrilor
ineficiente a sistemelor bancare, nivelului nalt al omajului. Problemele enumerate pot fi
soluionate, n exclusivitate, prin eforturi de colaborri, de cooperri internaionale.
Necesitatea stabilirii relaiilor internaionale de cooperare multilateral reprezint o
importan primordial pentru dezvoltarea durabil a rilor emergente i rezolvarea problemelor
globale economice, cooperrile interstatale sunt necesare pentru atenuarea consecinelor
dezechilibrelor economice, financiare, modificrilor demografice, ecologice, deficitelor
bugetare, datoriilor de stat, funcionarilor defectuoas a sistemelor bancare, nivelului nalt al
omajului. Problemele enumerate pot fi soluionate n exclusivitate prin eforturi de colaborri, de
cooperri internaionale. n acest scop este necesar: promovarea activitilor fiscale; efectuarea
restructurrilor economice; asigurarea stabilitii cursurilor de schimb valutar, reducerea
volatilitii; estimarea real a situaiilor economice din diverse ri.
n compartimentul dat, autorul a definit politici paternaliste ca o form specific a
relaiilor economice, scopul crei const n acordarea ajutorului necesar persoanelor fizice sau
41

juridice din partea agenilor economici de nivel mai nalt; la nivel interstatal, politicile date
reprezint susinerea i ndrumarea rilor emergente i a celor subdezvoltate de rile cu gradul
nalt al dezvoltrii economice. De asemenea, paternalismul posibil s fie implicat de ctre partea
superioar, indiferent de voina prii conduse, faptul care exprim o atitudine de superioritate.
n linii mari, politicile paternaliste economice n comerul extern sunt orientate spre
sprijin al productorului autohton prin taxarea importurilor, stabilirea unor cote i limitarea
importurilor, ridicarea calitii i competitivitii produselor autohtone cu scopul cuceririi
pieelor noi. Modificrile ale noului Cod Vamal (unificat pentru UE) vor duce la simplificarea
procedurilor vamale, fcnd piaa autohton, n opinia noastr, mai atractiv pentru partenerii i
investitori poteniali, autoritilor vamale fiind acordat un rol important n realizarea pieei
interne, reducerea barierelor n calea comerului, aprovizionrii i a investiiilor internaionale a
rilor, aceste msuri fcnd parte din politica paternalist a statului ntru susinerea
productorului autohton i atragerea interesului strin cu scopul efecturii schimbului de mrfuri,
invenii, tehnologii moderne, stabilirea relaiilor de cooperare etc.
Pentru susinerea economiei autohtone i dezvoltarea ei durabil, vor veni n ajutor
politicile paternaliste, care vor fi orientate la creterea ambelor conturi ale balanei de pli: att a
exportului net, ct i a fluxurilor de capital, adic la creterea investiiilor, la reducerea fluxurilor
de economii n exterior, susinerea productorului autohton i promovarea larg a produciei sale
competitive pe pieele noi. Evoluia fluxurilor export-import totalmente defavorizeaz economia
Republicii Moldova, creeaz probleme grave sociale, contribuie la creterea omajului, migrarea
populaiei, degradarea spaiului rural, creterea srciei, descreterea calitii vieii. Din pcate,
n economia autohton aa i nu a fost elaborat programul unic social-naional, care s urmeze
realitatea i eficiena proceselor de tranziie, s devin unul din instrumente ai dirijrii procesului
creterii economice prin anumite politici i strategii.42

2. EVALUAREA MECANISMELOR FUNCIONRII POLITICILOR PATERNALISTE
ECONOMICE N RILE EMERGENTE

2.1. Aportul cunotinelor la creterea economic internaional n cadrul rilor
emergente

Eficiena economic total are dou componente: eficiena tehnic i eficiena de alocare.
Eficiena tehnic se refer la cantitatea inputurilor folosite (factori de producere), necesar pentru
a obine un nivel de output. Formula de calcul poate fi urmtoare: output / unitate de input sau
inputuri. n acest caz, eficiena economic este identic cu productivitatea pariala a unui factor
de producere sau total (a tuturor factorilor de producere). Eficiena de alocare se refer la
combinaia inputurilor (a factorilor de producere). Creterea eficienei se realizeaz fie prin
creterea outputului pentru acelai nivel de input, fie prin reducerea inputului pentru acelai nivel
de output. Astfel, deosebirile n oferta unor sau altor factori de producere n diferite ri
constituie cauza diverselor preuri relative la factorii de producere n aceste ri. Tehnologia
similar n cazul diverselor preuri factoriale condiioneaz diverse preuri relative la mrfuri,
ceea ce are ca rezultat comerul dintre ri.
Autorul este de prere, c eficiena de alocare urmrete minimizarea costurilor de
producere. La nivel macroeconomic acest lucru nseamn direcionarea eforturilor la tehnologii
de producere, pentru care exist factori de producere suficieni, i la costuri reduse. Spre
exemplu, n rile n curs de dezvoltare se merge pe domeniile intensive n for de munc,
deoarece for de munc este ieftin. Iar rile dezvoltate utilizeaz cu precdere tehnologii
intensive n capital. Eficiena la nivel macroeconomic este condiionat de alocare optim a
resurselor ntre consum i investiii, este controlat prin politicile economice (de exemplu:
nivelul dobnzilor, inflaia etc.). n domeniul serviciilor, determinarea eficienei economice
impune particularizri importante, datorit caracteristicilor serviciilor. Astfel, dac volumul
inputurilor se poate determina cu uurin, cantitatea i calitatea outputurilor este foarte dificil de
determinat.
Productivitatea n servicii este evaluat prin extinderea metodelor de msurare din
activitile de producere. Serviciile, ns, nu conduc, de cele mai multe ori, la un rezultat obiectiv
tangibil. n mod paradoxal, o productivitate ridicat n domeniul serviciilor poate afecta serios
calitatea rezultatului obinut [17, p.164]. Spre exemplu, creterea numrului de cumprtori,
deservii ntr-o or de ctre un vnztor-consultant, poate determina scderea calitii consultaiei
oferite. Pe de alta parte, fiecare client este unic i, ca urmare, necesit un timp special.
43

n cadrul activitii economice ai fiecrei ri, se produc patru procese majore, cu
referin la cunotine:
dobndirea sau obinerea cunotinelor, care se realizeaz prin procese de nvare ale
oamenilor i organizaiilor;
crearea de cunotine sub form de invenii, inovaii, proiecte, sisteme tehnologice,
manageriale, economice etc.
utilizarea cunotinelor, prin deciziile i aciunile individuale i de grup, care se reflect, n
final, n produse, servicii, cunotine noi i perfectate, ce se comercializeaz n condiii de
profitabilitate;
pstrarea cunotinelor, sub multiple forme, cum ar fi: baza de date, arhive, monografii etc.
Autorul consider c cunotinele n rile emergente pot fi vzute ca extensia gndirii
critice i dezvoltarea acestei, fiind preocupate de identificarea i tratarea ideilor, fiind ca indicaii
pentru aciunile din mediu economic i, apoi, evalund rezultatele unor astfel de aciuni; ca
materie prim, cunotinele particip, ntr-o mare msur, la obinerea produselor moderne. Este
evident pentru oricine c fabricarea unui calculator sau a unui televizor incorporeaz nu numai
metal, plastic i alte materiale, ci i numeroase cunotine. Mai mult ca att, n valoarea acestor
produse, cunotinele reprezint ponderea cea mai mare. De exemplu, n costul unui calculator
sofisticat de mii de USD, costurile efective ale metalului i plasticului etc. incorporate i al
energiei utilizate pentru obinerea lor, sunt de ordinul a zeci de USD, reprezentnd cteva
procente din costul su total. Pentru rile emergente, cunotinele reprezint i un factor esenial
de producie, ntruct ele particip, alturi de ceilali factori clasici de producie-for de munc
i mijloace de munc, la derularea tuturor fazelor proceselor de producie, ncepnd de la
obinerea materiilor prime, continund cu procesarea lor i sfrind cu comercializarea
produsului obinut.
Competitivitatea mrfurilor i serviciilor autohtone poate fi realizat n baza reducerii
preului de cost i creterii calitii acestora. Acestea pot fi realizate n baza unui bagaj de
cunotine, de informaii. Dezvoltarea agriculturii din contul factorilor extensivi n Republica
Moldova (i nu numai) este limitat [112]. Unica posibilitate de cretere a productivitii muncii,
deci i a reducerii costurilor de producere, sunt cunotinele individului. Cunotinele
tehnologice, informaia despre progresul tehnico-tiinific, despre succesele (i insuccesele)
productorilor similari, n cele din urm, asigur compatibilitatea mrfurilor, serviciilor
autohtone pe piaa intern n comparaie cu cele importate. Faptul dat se confirm prin
implementri al rezultatelor cercetrilor, metodologiilor, concluziilor i propunerilor a lucrrii
date de ctre Ministerul Economiei al Republicii Moldova, ntreprindere comercial
44

AngroCOOP, Societatea Internaional de Management, confirmate prin Acte de
implementare, anexate la tez.
Situaia social, demografic i economic n spaiul rural al Moldovei, la care s-a ajuns
n ultimii 20 de ani, este sub nivelul speranelor populaiei i al potenialului economic [18, p.7].
Explicaii sunt multe, inclusiv lipsa de cunotine i informaii a personalului din structurile
guvernamentale, ct i a populaiei n general. n condiiile de tranziie de la un sistem economic
centralizat la unui al economiei de pia, cunotinele organizatorice au devenit moral depite.
tiut este, c soluiile problemelor cu care se confrunt economia se bazeaz pe cunotine
(knowledgebased economies). Cunotine i informaia se complimenteaz reciproc, dar nu sunt
categorii identice. Cunotinele dezvolt capacitile de a crea, a genera, a asimila noi idei.
Neomogenitatea dezvoltrii progresului tehnico-tiinific, tehnologic transform Informaia ntr-
o marf fr miros, dimensiuni, dar foarte necesar n activitile umane. Creterile, succesele
economice a rilor emergente, n exclusivitate, se datoreaz cunotinelor, ideilor care, ulterior,
s-au transformat n produse finite, n servicii, n forme de organizare a activitilor umane.
Cunotinele, spre deosebire de produsele materiale, au o rat de cretere exponenial
[111]. Aceste aspecte fac ca multe din cunotinele anterioare s devin moral depite, altele
suporturi considerabile n creterea cantitativ i calitativ a economiei, n creterea n continuare
a industriei cunotinelor. O astfel de tendin, explicit, poate fi identificat, ncepnd cu anii
50, secolul XX. Cunotinele s-au transformat n produse, n active nemateriale componente ale
PIB. Investiiile direcionate producerii [114, p.39], cunotinelor au devenit cele mai eficiente.
n diferite ri emergente, structura investiiilor, destinate producerii cunotinelor, este diferit.
Cunotinele au dat natere la apariia de noi ramuri n domeniul farmaceutic, telecomunicaiilor,
medicinii, nanotehnologicilor. Cunotinele au devenit generatoare de inovaii dominante.
Inovaiile, tradiional, erau produse n structuri formalizate, specializate. Implementarea masiv a
tehnologiilor electronice a fcut posibil extinderea productorilor de inovaii i n sectoarele
neformalizate. n aa mod, numrul elaborrilor de inovaii a crescut considerabil, masiv.
Inovaiile contribuie la dispariia unor bunuri i servicii, la apariia altora, la eficientizarea
activitilor umane, la creterea considerabil a capacitilor de producere a cunotinelor.
n opinia autorului, cunotinele n rile emergente contribuie la creterea PIB i invers.
ns, nu toate rile cu un PIB considerabil sunt productoare i de cunotine, acestea fiind
rile, exportatoare de resurse energetice. Productorii mondiali de baz de cunotine sunt:
SUA, UE i Japonia. Evoluia Cunotine Inovaii PIB - Cunotine poate fi algoritmizat
este prezentat n Figura 2.1. De asemenea, autorul consider c PIB contribuie la Accelerarea
producerii cunotinelor; la creterea activelor (ideilor) nemateriale; la dominarea inovaiilor care au
impact triplu: contribuie la creterea inovaiilor n structurile formalizate, n structurile neformalizate,
45

la creterea numrului inovaiilor; la implementarea inovaiilor cu impact asupra apariiei unor noi
bunuri, servicii, dispariiei de tehnologii, bunuri, servicii, asupra eficientizrii activitilor umane,
care, n cele din urm, contribuie la creterea PIB. Cunotinele reprezint capacitile unui individ de
a crea, genera, de a implementa i a dezvolta. Informaia este produsul cunotinelor, reprezint date
despre existena, apariia unor produse finite create de ctre cunotine. Autorul consider c
cunotinele sunt scumpe, iar informaia poate fi gratuit i cuantificat (de exemplu, prin
intermediul formulei entropiei), expus sub diverse forme, transmis etc. Cunotinele in de durat,
de aceea, n rile emergente ele nu pot fi cuantificate, transmise, comenurate etc. ci trebuie
crescute [47, p.424].


Fig.2.1. Schema-bloc Cunotine Inovaii PIB - Cunotine
Sursa: Elaborat de autor

n activitatea economic, cunotinele sunt necesare pentru a utiliza, a analiza, a implementa
informaia, realizat cu propriile capaciti intelectuale sau parvenit din exterior. Cunotinele
individului, indivizilor n continuu trebuie supuse proceselor de actualizare. Individul n cadrul
instituiilor instructive, educaionale nu acumuleaz cunotine, el, individul nva de a produce
cunotine. Pe piaa emergent cunotinele coreleaz cu nivelul de solicitare a acestora (a
cunotinelor). Orict de bune nu ar fi cunotinele individului, dac acestea (cunotinele) nu sunt
solicitate n ar, atunci inteligena individului degradeaz. Deci, cunotinele contribuie la creterea
PIB numai n cazurile cnd acestea pot fi implementate i sunt solicitate. De aceea, indivizii cu un
potenial puternic de cunotine, de regul, emigreaz n rile industrial tehnologic puternic
dezvoltate. Cunotinele individului evalueaz mpreun cu individul sub impactul unui ir de
termeni: colectivul, mediul n care activeaz respectivul; munca pe care o efectueaz individul;
nivelul de solicitare (cererea) a cunotinelor; nivelul de stimulare material i spirituale etc.
Cunotinele integrale ale unui colectiv depesc suma ponderat a cunotinelor (munca
n colectiv genereaz efecte sinergetice), reprezentnd capacitatea unui individ de a crea, inova,
46

analiza, aprecia, a nelege, a interpreta, a implementa etc. Cunotinele sunt i condiii necesare
pentru a recepiona informaia din exterior. Toat lumea privete la stele, ns nu toi
recepioneaz aceeai cantitate de informaie, acelai numr de bii. Cunotinele nu pot fi
ghidate, pe cnd ghidate pot fi procesele de dezvoltare a musculaturii intelectuale, de cretere a
cunotinelor.
Informaia este produsul cunotinelor i poate fi transmis de la individ la individ n
spaiu i n timp; cunotinele sunt capacitile de producere a informaiei, sunt indispensabile de
individ. Informaia poate fi stocat, analizat i transmis. Cunotinele nu exist n lipsa
purttorilor, generatorilor de idei, tehnologii etc.; nu pot fi acumulate i transmise. Totodat,
cunotinele sunt identice cu capacitatea creierului de a gndi i a crea, care nu poate fi transmis
de la o persoan alteia, fiecare individ trebuie s-i dezvolte n sine capacitatea creativ, numit
Cunotine. Cunotinele individului metaforic musculatura creierului care, la rndul su,
poate fi mai mult sau mai puin dezvoltat.
n rile emergente, cunotinele indivizelor n permanen trebuie s fie n proces de
autoproducere i nu are sens ca s vorbim de cuantumul optim al lor, acestea putnd s fie sub
nivelul necesitilor, deoarece c supra-nivelul necesitilor nu exist. Deci, expresia Cunotine
optime este un non-sens. Cunotinele pot fi lips, pot fi la nivelul necesitilor, pot depi
necesarul la momentul respectiv. Autorul este de prere, c fiecare domeniu de activitate uman
contribuie la dezvoltarea cunotinelor n felul su, iar experienele de gndire nu pot fi create n
laboratoarele academice i invers. Spre deosebire de cunotine, informaia poate fi transmis.
tiut este, c orice concuren este perfect, dac vnztorii i cumprtorii dispun de informaie
despre nivelul preurilor la marfa dat, de calitatea dat n toate pieele. Deci, informaia n
economia de pia este un bun nematerial necesar tuturor subveniilor economiei. Nu toi
subiecii sunt cointeresai n aceeai msur de asigurarea accesibilitii tuturor subveniilor la
aceeai informaie.
Cuasimonopsonitii i cuasimonopolitii sunt predispui s profite de lipsa de informaie.
n acest context, devin necesare structurile guvernamentale cu destinaii de a favoriza fluxurile
de informaii de tot felul (cu caracter economic) din ar, din exterior, despre apariia, dispariia
unor tehnologii productive, a unor produse, medicamente, despre succesele, insuccesele
dezvoltrii economiei naionale, economiei altor ri-partenere comerciale etc. Necesitatea de
fluxurizare a informaiei este generat de neomogenitatea succeselor tiinifice, tehnologice n
spaiu i n timp.
Generaia productorilor autohtoni contemporani are mai bune succese n dezvoltarea
agriculturii. Poate acest aspect fi explicat prin creterea cunotinelor agricultorului? n viziunea
noastr - nu. Succesul este explicat prin accesul productorilor agricoli contemporani la
47

experiena tuturor productorilor (la Informaie). Accesul la Informaie contribuie la
eficientizarea tuturor activitilor umane, n exemplu nostru - la eficientizarea agriculturii.
Accesul la informaie este identic cu accesul la experiena colegilor de breasl. Informaia n
rile emergente poate contribui la eficientizarea activitilor umane i evitarea unor activiti
riscante, fiind produsul cunotinelor, iar acestea sunt scumpe, deoarece necesit de eforturi
materiale, financiare, spirituale, anumit perioad de coacere. Deci, informaia, ca i orice alt
marf, are preul respectiv. n condiiile, cnd factorii de producere sunt mult limitai, iar
necesitatea de antrenare a acestora n procesele productive crete, unica soluie pentru rile
emergente, actualmente, este dezvoltarea industriei cunotinelor. Capacitile individului de a
genera cunotine sunt dezvoltate n procesele: de instruire, educaie, studiere; de activiti
practice, de utilizare a tehnologiilor informaionale; n realizrile unor efecte sinergetice n
mediul n care activeaz. Aadar, autorul ajunge la concluzie, c n scopul susinerii
productorului autohton, guvernul trebuie s direcioneze o parte din subvenii la creterea
cunotinelor agricultorilor, la asigurarea populaiei cu volumul necesar de informaie.
Subvenionarea domeniului productiv, din considerentele deeficienei fondurilor
productive, este echivalent cu susinerea n continuare a tehnologiilor neeficiente. Subveniile
trebuie s fie orientate la renovarea capitalului productiv. Problemele economiei naionale pot i
trebuie soluionate, n exclusivitate, n baza cunotinelor, informaiei, n baza cercetrilor
tiinifice, dezvoltrii tehnologice (vezi Figura 2.2).


Fig. 2.2. Schema-bloc Sistemul cercetrilor tiinifice, cunotinelor, informaiilor n
soluionarea problemelor economiei naionale
Sursa: Elaborat de autor

48

n Figura 2.2. sunt prezentate principalele interconexiuni, care se stabilesc ntre blocurile
respective, Sistemul cercetrii tiinifice i dezvoltrii tehnologice. Fiecare din blocurile de
probleme din economia naional: populaia, fora de munc; relaiile economice internaionale;
stocurile de fonduri de producere; sistemul produciei materiale; ambiana natural, social,
economic, ecologic; rezervele de bunuri de consum, pot i trebuie susinute de blocul
Sistemul cercetrii tiinifice i dezvoltrii tehnologice.
n economia naional a rilor emergente agenii economici se ntlnesc cu cele mai
diverse probleme, care vor putea fi soluionate prin metode empirice i sinergice
(autoorganizarea i constituirea efectelor sinergice de ctre componentele i structurile interne
ale sistemului, precum i deschiderea acestui sistem pentru un schimb informaional intens cu
mediul extern) [120, p.136], dar i aceasta nu va asigura dezvoltarea durabil a economiei la
nivel naional i nici la cel global. Regulile economiei de pia dirijeaz ntregul sistem
economic, inclusiv politicile economice i sociale ale guvernului, utiliznd diferite resurse
naturale i de munc, sprijinite de cunotine, informaii n domeniul. Pregtirea i
perfecionarea intelectual a poporului trebuie s devin una de baz din funciile statului la
compartimentul cercetrilor tiinifice, educaiei, tehnologiilor moderne i inovatorii. Ca
exemplu: ramura de producere material utilizeaz n activitatea sa resursele naturale, de munc,
cunotin i idei inovaionale, tehnologii moderne, organizarea raional a muncii.
Economia autohton, fiind deschis, poate deveni performant numai n cazul cnd
mrfurile, serviciile autohtone vor fi competitive pe piaa intern [84, p. 92]. n caz contrar,
autorul consider, c productorul autohton va falimenta cu toate consecinele negative asupra
rii n ansamblu. Unica posibilitate de cretere a productivitii muncii, deci i a reducerii
costurilor de producere, sunt cunotinele individului, care necesit suplinire i perfecionare
permanent. Succesele economice, n exclusivitate, se datoresc cunotinelor, ideilor care ulterior
s-au transformat n produse finite, n servicii, n forme de organizare a activitilor umane. n
diferite ri structura investiiilor, destinate producerii i dezvoltrii cunotinelor, este diferit.
Probabil, proprietatea intelectual n activitatea economic este cel mai controversat
domeniul n Republica Moldova, pentru protejarea cruia organizaii internaionale i funcionari
autohtoni lanseaz campanii. Conceptul de proprietate intelectual include i patru tipuri de
proprietate intelectual, cum ar fi: mrci; secrete comerciale; patente i drepturi de autor, care
reprezint monopoluri legale, prin ajutorul acestora Statul poate proteja inventatorii mpotriva
concurenei. Pare, c proprietatea inveniilor tehnice sufer de o problem, care nu mai poate fi
depit. Aa, n sursa [89], au fost date cteva exemple interesante, dup prerea noastr,
privind proprietate:
+ dac cineva fur de la proprietar un automobil, acesta rmne fr vehicul;
49

+ dac o micare religioas ocup vineri sear ncperea discotecii, pentru a se ruga
colectiv, atunci proprietarul, clienii i dansatorii vor fi lezai n drepturile lor, deoarece
spaiul respectiv nu va mai putea fi folosit concomitent;
+ dac vecinul dumneavoastr patenteaz un mecanism simplu, prin care geamurile se spal
mai uor, fr riscul unui om de a cdea afar, iar Dumneavoastr, vznd construcia
dat, inventai cu propriile materiale un mecanism similar, dar suntei obligat s pltii
vecinului pentru patent. n acest caz, proprietatea intelectual lezeaz drepturile de
proprietate fizic: Dumneavoastr deja nu mai avei dreptul de a v folosi de materialele
cumprate cum dorii.
Din cauza necesitii cunoaterii a fenomenelor i proceselor socio-economice cotidiene,
pe pieele emergente decurge i necesitatea efecturii analizelor economice de diferit gen, prin
intermediul crei ntregul este mprit n prile sale componente, acestea fiind studiate
individual, se determin factorii care le genereaz, se formuleaz concluzii privind activitatea
ntreprinderii analizate. Sinteza o putem concepe ca reuniunea elementelor ntr-un total, pe cnd
conceperea deplin a unei activiti sau unui fenomen reprezint mbinarea lor, ca mijloacelor ale
cunoaterii, care contribuie la elaborarea programelor de activitate i perfecionarea acestora,
ajut la fundamentarea deciziilor conducerii de diferit nivel [128].
Suntem de prere, c, mulumind activitilor analitice, se dezvluie i esena proceselor
i fenomenelor economice ale ntreprinderii, se determin cauzele modificrii acestora, se
elaboreaz soluii de prevenire, limitare i nlturare a cauzelor cu efecte negative. Propunem
spre caracterizare dou tipuri al activitii analitice de cunoatere:
Activitatea analitic economic este un instrument a factorilor de decizie, utilizat la
diagnosticarea gradului de performan i echilibru financiar-uman al ntreprinderii analizate i
stabilirea aciunilor posibile de cooperare de perspectiv, propunnd spre stabilire punctele tari i
slabe ale activitii social-financiare a ntreprinderii, referitor elaborrii strategiei de dezvoltare
eficace a ntreprinderii cercetate. Totodat, activitatea analitic economic contribuie la
cunoaterea eficienei utilizrii resurselor umane i material-financiare a ntreprinderii prin
cercetarea curent i previzional a activitii, rezultatelor i rezervelor interne a acestei
ntreprinderi;
Activitatea analitic financiar const n diagnosticarea situaiilor financiare pentru
stabilirea punctelor forte i a celor slabi, permite evoluarea tendinelor i evitarea unor momente
negative, ce pot aprea n procesul activitii structurilor economice de diferit nivel:
necesitatea ntreprinderii n resurse investiionale mari, analiz de rentabilitate acestora fiind
desfurat mai muli ani, aceasta impunnd instituiile financiar-bancare de elaborat i
utilizat metode unice de analiz;
50

constrngerile politicii comerciale internaionale, creditare, inflaia i variaiile cursului de
schimb, innd cont de riscul creditrii bancare i creterea non-plilor;
modernizarea ntreprinderii, desfurnd operaii economico-finanare internaionale i de
extindere cantitativ i calitativ a societilor transnaionale.
Schimbrile din societate, privind importana cunotinelor n viaa cotidian, au condus
n rile emergente la schimbri n structura comerului, geografia comerului internaional,
variaii n vectorul comercial. Potrivit sursei [55], volumul schimburilor comerciale
internaionale a nregistrat o cretere cu numai 2% n 2012, ceea ce echivaleaz cu
o ncetinire drastic n raport cu anul precedent.
Pentru guvernele bogate ale lumii, rspunsul este "da", asigur The Economist n sursa
[115]. Exista cel puin trei moduri, prin care ncrederea, bazat pe cunotine, poate fi crescuta, si
toate au legtura cu liberul schimb. Statele lumii sunt mai puin integrate dect cred oamenii.
Comerul liber ofer, adesea, o ans democraiilor liberale de a-i restabili rolul de ghid spre
bunstare. Potrivit Fondului Monetar International, economia Statelor Unite ar putea crete, n
2013, cu 2 la sut, a Japoniei i a Marii Britanii - cu 1 la sut, iar zona euro ar fi extrem de
norocoas, dac ar crete i cu mai puin. Guvernanii din fiecare aceste economii ar putea face
multe pentru a mbunti prognoza, dar aceste lucruri implic aciuni nu foarte populare. O
injecie de fonduri ar putea ajuta la refacerea economica, dar exist riscul producerii de "bule
artificiale". Expansiunea fiscal ar putea vindeca economia, dar ar mpovra statele cu muni
de datorii. Datele statistice al biroului EUROSTAT [108] ne comunic c dup relansarea
comerului internaional n anul 2010 (13,9%), n nanul 2011 puternic s-a redus ritmul de
cretere a acestuia (5,2%) i n anul 2012 s-a njumtit din nou. Estimri preliminare ale OMC,
privind anul 2012, cu 0,5% sunt inferioare datelor din septembrie 2012, cnd organizaia a recurs
de la 3,7% la 2,5%, a prognozei sale referitor la creterea comerului mondial n anul 2012.
Diferena dat poate fi explicat prin performanele slabe ale economiilor dezvoltate n raport cu
cele ateptate.
Dac se exclud anii, n care a fost marcat declinul volumului comerului mondial,
creterea crui cu numai 2% n anul 2012 reprezint cea mai mic cretere anual dup anul
1981, faptul dat, n opinia noastr, s-a datorat creterii economice lente a economiilor dezvoltate
i puseurilor de incertitudine, legate de viitorul Zonei euro, politicilor paternaliste din partea
statelor i strategiilor guvernamentale, ndreptate spre dezvoltarea durabil a economiilor
naionale, bazate pe aportul cunotinelor. Majorarea exporturilor rilor dezvoltate n anul 2012
cu doar 1% s-a situat sub media mondial, exporturile rilor emergente au sporit mai rapid - cu
3,3%. Privind fluxurilor de importul n anul 2012, declinul de 0,1%, caracteristic economiilor
dezvoltate a fost n contrast puternic cu economiile emergente, care au nregistrat cretere cu
51

4,6%. Slbirea produciei i rata nalt a omajului s-a rsfrnt asupra evoluiei exporturilor a
rilor dezvoltate prin sporirea lent, diminuarea importurilor n economiile dezvoltate i cele
emergente. Europa n anul 2012, sub aspectul regional, s-a evideniat cu cea mai slab creterea
exporturilor - 0,6%, UE remarcnd o performan i mai slab, cretere a exporturilor fiind doar
0,3%. Africa n anul 2012 s-a numrat cu ritmul cel mai nalt de cretere a exporturilor - 6,1%, n
anul 2011 estimnd prbuirea acestora cu 8,5% din cauza rzboiului civil din Libia. n America
de Nord exporturile au sporit cu 4,5%, faptul care a fost atins, datorit creterii cu 4,1% a
exporturilor SUA, pe cnd Asia n anul 2012 a majorat exporturile doar cu 2,8%, n pofida
exporturilor Chinei, care au numrat creterea cu 6,2%. Suntem de prere, c la creterea
exporturilor Asiei au influenat India i Japonia, exporturi ale cror s-au micorat cu 0,5% i
1,0%, respectiv. Regiunile, exportatoare de resurse naturale, incluznd CSI, au cunoscut majorri
modeste ale volumului exporturilor, de exemplu: CSI - 1,6%, America de Sud/Central - 1,4%,
Orientul Mijlociu - 1,2% etc. [63; 74].
Comerul mondial a sporit n termeni valorici n anul 2012 doar cu 0,2%, totaliznd
18.323 mlrd USD, fiind practic neschimbat n comparaie de nivelul anului 2011. ncetinirea
creterii valorii comerului mondial fa de extinderea sa n termeni de volum poate fi explicat
prin micorarea preurilor la bunurile comercializate. n baza datelor statistice ale BM, referitor
evoluia preurilor produselor de baz, putem constata cele mai semnificative scderi ale
preurilor, nregistrate n anul 2012: bumbac (-42%), minereuri de fier (-23%), cafea (-22%) i
crbune (-21%). Tot n anul 2012, nesemnificativ a sporit valoarea exporturilor mondiale de
servicii - cu 2% sau 4.345 mlrd. USD, dinamica acestor fiind marcat de diferene eseniale la
nivelul rilor i regiunilor, de exemplu: exporturile de servicii ale SUA au sporit cu 4%, ale
Germaniei - au sczut cu 2% i ale Franei - cu 7%. Pe cnd, importul de servicii n rile
membre ale UE au nregistrat scderi drastice: Grecia (-18%), Portugalia (-16%), Frana (-10%)
i Italia (-8%) [48].
Din datele sursei [103], constatm c OMC, AID, ECOSOC i AELS nu au previziuni de
ncurajare privind evoluia comerului internaional pentru anul 2013, care pare sa fie
asemntoare cu situaia din anul 2012. Mulumind politicilor i strategiilor statale, creterea
fluxurilor comerciale internaionale i a produciei mondiale este lent, pe cnd slbirea creterii
economice n rile UE continu s stopeze cererea de import. Presupunem, ci creterea
economic a Chinei ar urma reducerea ritmurilor de cretere economic din celelalte economii
mari, atenund procesul de diminuare a creterii economice la nivel global, exporturile mondiale
vor fi constrnse, i n continuare, de cererea slab de import din partea UE; ca urmare, comerul
mondial va spori cu 3,3% n 2013.
52

n baza studierii surselor tiinifice, autorul ajunge la concluzie, c ritmul creterii al
comerului mondial n anul 2014 ar urma s se accelereze, n sursa [91] sporirea volumului
acestuia este prevzut cu 5%, exporturile economiilor dezvoltate a spori cu 2,6%, iar ale
economiilor emergente - cu 7,5%. Privind importurilor: rile dezvoltate vor nregistra un spor de
3,2%, iar rile emergente - de 7,4%.
Specialitii OMC consider c n economia mondial exist riscuri semnificative privind
realizarea acestor prognoze, care vizeaz reapariie a turbulenelor pe pieele financiare
internaionale, acestea fiind legate de urmtorii factori: escaladarea preurilor produselor de baz,
criza euro, accentuarea protecionismului comercial, tensiunile geopolitice i perspectivele
economice divergente anticipate pentru UE i SUA [104].
Conform cercetrilor autorului, n ultimii 30 de ani, creterea comerului internaional a
depit cu mult creterea produciei globale, fapt vizibil n ascensiunea entitilor economice i a
cunotinelor n curs de dezvoltare. rile emergente sunt ri, aflate ntr-o faz puternic de
dezvoltare a activitii comparativ cu rile dezvoltate. Mai ales n Europa, unde rile din Vest
au avut creteri economice slabe, rile emergente din Est au avut creteri mult mai ridicate.
Desigur, dintr-o perspectiv pe termen mediu sunt ri care ofer, mai ales din punct de vedere al
activitii bancare, situaii foarte interesante i deci, prin definiie, sunt ri cu o important
cretere economic. Acum nu toate cazurile sunt la fel. Un alt factor care difereniaz statele din
Europa de Est este adeziunea sau nu la Uniunea European. Aceasta reprezint n mod general o
alt oportunitate de dezvoltare. De menionat, c rile din Europa de Vest, precum Spania,
Portugalia sau Irlanda au profitat din plin de aderarea la UE. Acelai lucru l pot face i rile din
Europa de Est care au pe de o parte capacitatea proprie ca ri emergente i n plus faptul c sunt
membre UE i ar trebui s le favorizeze dezvoltarea.
China, dup ce a renunat la dogmatismul maoist, a recurs la deschiderea condiionat a
pieelor, astfel ca importurile sau efectuarea de investiii de ctre corporaiile globale, s nu duc
la blocarea sau preluarea unor piee interne n curs de dezvoltare. Ponderea Chinei n exporturile
mondiale a crescut de la 1% din 1980, la 11% n 2011. n clasamentul comerului mrfurilor
globale din anul 2012, cele mai mari patru ri exportatoare au fost China, SUA, Germania,
Japonia i cele mai mari patru ri importatoare tot aceleai: SUA, China, Germania i Japonia.
n acest scop, s-au stabilit reguli fiscale ce avantajau nu doar propria economie, dar i interesele
investitorilor strini, crora le rmnea opiunea s lucreze n domenii care nu puteau fi
acoperite de ntreprinderile autohtone [127; 134].
India se remarc prin politica de stimulare a forelor proprii n industria de medicamente,
construcia de avioane, colabornd att cu statele occidentale, ct i cu cele n curs de dezvoltare
sau cu Federaia Rus. Remarcabil este faptul, c India este categoric mpotriv ca pe teritoriul
53

ei s fie instalate corporaii globale pentru producerea i desfacerea de medicamente, pentru a
interzice periclitarea dezvoltrii propriei sale industrii de medicamente, aflate n ascensiune
puternic.
Rusia a permis investiii strine pe teritoriul su, dar pentru a sprijini capitalul autohton,
guvernul a stabilit msuri de prentmpinare a prelurilor agresive posibile a resurselor sale,
ndeosebi de petrol i gaze, de ctre companiile globale, iniiind o politic de protejare a
resursele proprii. Ca urmare, Rusia, obinnd resurse financiare substaniale pentru dezvoltare, a
avut posibilitatea s dispune eficient de bogiile sale naturale [68, p.119].
Republica Moldova trebuie s i consolideze independena statal n relaia cu Federaia
Rus; s i redescopere i consolideze propria identitate cultural; s dezvolte instituiile i
mecanismele economiei de pia; s garanteze respectarea drepturilor i libertilor fundamentale
ale omului, astfel nct s transforme n realitate posibilitatea integrrii sale n Uniunea
European. n ciuda trectoarei ei derute politice i de contiin, prin trecutul ei istoric, prin
poziia ei geografic i prin datele culturii ei (latine) Republica Moldova aparine indiscutabil
Europei i nu Eurasiei. De aceea viitorul ei trebuie vzut exclusiv n UE.
Politica Uniunii Europene fa de piee emergente a Ucrainei i Republicii Moldova este
de a converti obinuitul NU n legtur cu nceperea negocierilor, ntr-un DA de principiu.
Este unica cale prin care potenialul oferit de politica european standard poate fi folosit ca
instrument pentru prevenirea conflictelor i stabilizarea intern la viitoarele granie ale UE.
Comisia European i guvernele statelor membre trebuie s arate, n acest context, c asocierea
i integrarea depind exclusiv de succesul transformrilor interne din rile respective.
Suntem de prere, c depirea strii emergente i asigurarea dezvoltrii sustenabile a
economiei rilor n tranziie pot fi realizate prin: utilizarea metodelor de eficientizare a
funcionrii agriculturii; renovarea utilajelor tehnologice; utilizarea optim a mijloacelor
financiare n activitile agricole; cooperarea eforturilor la nivel internaional; dezvoltarea
potenialului economic autohton n baza politicilor paternaliste, diversificarea activitilor
agricole; argumentarea direciilor de subvenionare a productorilor agricoli; asigurarea
competitivitii agriculturii pe pieele interne i externe.
Fiecare ar trebuie s-i urmeze calea, nu exist anume sfaturi pentru o ar anumit, ca
de exemplu - Republica Moldova, doar ca s profite de oportunitile sale sau care le poate avea
cu scopul de a ctiga din circumstanele specifice ale economiei sale. Suntem convini, c toate
rile emergente sunt capabile s neleag n ce const interesul lor i s aleag propria cale
eficace ntru dezvoltare economic durabil, reieind din condiiile actuale i folosind avantajele
sale naionale.
54

n ceea ce privete tendinele viitoare ale comerului global, analitii menioneaz c
exist muli factori, care ar afecta comerul internaional n viitor, precum: creterea numrului
populaiei, investiiile, tehnologia, energia i alte resurse naturale, costurile de transport,
structura social i altele. De aceea, n opinia noastr, ar fi util ca viitoarea structur a comerului
s fie conceput, innd cont de aceti factori. Doar n acest caz, oamenii i vor aminti c
promovarea dezvoltrii comerului aduce contribuii eseniale la dezvoltarea durabil a
economiei mondiale i societii n viitor.

2.2. Modaliti de eficientizare ale activitilor productive i de comer internaional
n rile emergente

Desfurarea eficient a activitii ntreprinderii comerciale n economia emergent,
reprezint condiia esenial a existenei sale. Din acest motiv, asigurarea unei eficiente ridicate,
att n ansamblu, ct i separat, reprezint obiectul activitii de conducere i, totodat, criteriul
succesului sau insuccesului acestuia. De aceea, situaia economico-financiara a ntreprinderii
reprezint baza adoptrii tuturor deciziilor i aciunilor care angajeaz cheltuieli suplimentare.
Eficiena n expresia cea mai general, este definit ca raportul util i efortul fcut pentru
obinerea lui. n aceast accepie, veniturile i cheltuielile apar ca elemente fundamentale ale
eficienei structurilor economice, expresie valoric a efectelor i eforturilor, cele doua
componente definitorii ale acesteia. Practic, eficiena economic a activitii ntreprinderii,
cercetat n ansamblu, n mod distinct se determin pe baza comparrii veniturilor cu cheltuielile.


Figura 2.3. Schema-bloc Definiii ale diversificrii
Sursa: Elaborat de autor
55


Strategia productorilor din rile emergente, n opinia noastr, nu poate fi preluat din
experiena rilor industrial puternic dezvoltate, activitile economice pot fi diversificate i
specializate, fiecare din acestea avnd prile sale forte dar i cele slabe. n condiiile economice,
organizatorice prioriti au activitile productive diversificate, care, pe parcurs, vor evalua i va
fi crescut strategia concentrrilor, specializrilor activitilor agricole. n acest context, n
rile emergente este necesar de analizat problemele eforturilor, efectelor activitilor productive
diversificate; condiiile n care activitile diversificate atrag i care resping investitorii; care
dintre aceste dou strategii (de diversificare, de specializare a activitilor productive) vor fi
eficiente pentru productori. Tratrile practice pot fi utile dac sunt bazate pe concepte teoretice
bine argumentate. Afirmaia se refer i la noiunea de diversificarea activitilor productive
ale ntreprinderilor i organizaiilor din rile emergente.
Diversificarea este definit de ctre teoreticieni neunivoc: Gort M. [65, p.4], de exemplu,
definete diversificarea ca pe un proces n care firma concomitent apare cu produsele sale pe
diverse piee; Pitts R. i Hopkins H. [90, p. 622] diversificarea o explic prin diversificarea
firmelor din business ale firmei; unii din economiti consider c firmele accept activiti
secundare pentru a acumula potenial financiar necesar pentru dezvoltarea activitii de baz i
trateaz diversificarea ca un proces de trecere de la o form de activitate economic la alta; un
numr mare de economiti Lang L. [77, p.1252] i alii, reduc nivelul de diversificare la numrul
subdiviziunilor productive ale firmei. Autorul consider, c noiunea de diversificare n cadrul
rilor emergente, n principiu, nu poate (i nici nu trebuie) definit, ea poate i trebuie s fie
descris, interpretat, innd cont de scopul, direciile, modalitile de producere, structura
managerial a activitilor productive ale ntreprinderii (Figura 2.3).
Nivelul de diversificare al activitilor ntreprinderilor este determinat de nivelul
veniturilor, costurilor productive n profitul activitilor respective. Politicile protecioniste,
promovate de ctre stat, pot influena efectele diversificrii i, deci, structura acesteia. Evoluia
structurii diversificrii, fiind o consecin a politicilor protecioniste, poate fi considerat o
modalitate de cuantificare a acestora [61, p.31].

Tabelul 2.1. Structura produciei agricole pe ramuri n gospodriile de toate categoriile (n
%, calculate n preuri comparabile)
Anul 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producia
vegetal
66,7 71,3 68,9 67,3 58,1 74,3 68,1 66,2 67,7
Producia
animal
33,3 28,5 31,1 32,7 41,9 29.7 31,9 33,8 32,3
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor din sursele [4; 5, p.330]
56


n Republica Moldova, de exemplu, producia agricol este constituit din producie
vegetal i producie animal. Cota-parte a acestora, n totalul produciei agricol, n anii 2003-
2011 a evaluat (Tabelul 2.1).
Politicile paternaliste ale rilor emergente, prin subveniile direcionate n susinerea
activitilor agricole, contribuie la creterea profitului productorilor, dar au i consecine
negative: statele Lumii, pentru care agricultura este ramura economic de baz, nu-i nchipuie
activitatea acestei fr subvenii. Exist un singur caz, deocamdat, cnd guvernul a renunat la
subvenionarea agriculturii: n anii 1980 Noua Zeeland a intrat adnc n criza bugetar, tia
toate cheltuielile posibile. Atunci, au fost anulate subveniile pentru 30 de culturi, producii i
stimulente de export. Evident, c experii se ateptau la dezastru, deoarece fermierii protestau
aceast hotrre a guvernului, spunnd c se va distruge modul de via rural i vor disprea
fermele de familie, .a. lucruri urte. Totui, dei a fost complicat de supravieuit n primii ani,
doar unu dintr-o sut a renunat la afacere. tiind c nu mai de unde te atepta la ajutor, fermierii
continuau s caute ci posibile de supravieuire i direcii noi de activitate, reuind s recupereze
tot ce pierduser i chiar mai mult. Acest exemplu ne arat c politicile paternaliste i alint pe
oameni de afaceri prin deprindere, c tot timpul sunt ncredinai c la orice mpiedic li se va
aterne paie moale i guvernarea, cu grijulie printeasc, nu le va da s moar de foame. Ca
urmare, lipsa fricii de ziua de mine flmnd, le permite s se relaxeze i s dispar dorina de
avansare n cunotine inovatorii i profitare n activitate. n acest caz mult depinde de talant al
omului de afaceri i de cunotine, cptate anterior.
Autorul consider, c realizarea profiturilor este o condiie necesar pentru o activitate
efectiv a rilor emergente, dar nu i suficient. n utilizarea profitului, n exclusivitate, pentru
creterea potenialului productiv sunt dou alternative, din considerente sociale, economice,
inadmisibile. Soluionarea problemei se complic prin imposibilitatea de separare a efectelor,
generate de fiecare factor n parte, antrenat n procesele productive i mai complicat devine
problema determinrii efectului sinergetic. Un paliativ ar fi elaborarea unor funcii de producii,
unde, n calitate de argumente, ar fi inclui factorii productivi respectivi, inclusiv: munca n
profilul calitilor; capitalul, n profilul unitilor productive; resursele financiare obinute n
calitate de subvenii de la stat etc.
Teoretic, n rile emergente o astfel de problem poate fi soluionat, deoarece
elaborarea funciilor de producere de orice form, cu orice numr de variabile independente nu
reprezint o problem pentru specialitii competeni n domeniul su; dar, ntlnim un punct
complicat, generat de lipsa informaiei statistice n profitul tuturor factorilor antrenai n
procesele productive. S admitem ipoteza, c unele firme agricole dispun de datele statistice
57

necesare i pot elabora funciile de producere respective. Autorul consider, c n acest caz,
rezultatele nu vor putea fi puse la baza unor decizii adecvate. tiut este, c munca n anii 1990-2012 a
fost subapreciat, iar utilajele tehnice nu au fost cele mai moderne, mai performante.
Autorul menioneaz, c seminele culturilor agricole, rasele de animale din Moldova au fost
(i sunt) sub nivelul eficienelor din rile UE. Nu este secund nici tendin de a umbri rezultatele
financiare de ctre firmele agricole. Productorii agricole, ca i din oricare domeniu, ntru achitarea
impozitului ct mai posibil de mic, prin toate mijloacele tind spre prezentarea veniturilor, profitului
mai joase. Deci, informaia statistic nu va reflecta situaia real din acel domeniu al rii emergente,
eficienele factorilor productivi vor fi deformate. n acest context, n scopul soluionrii problemei
elaborrii funciilor de producere autorul vede dou alternative: firma productoare dispune de
contabilitate dubl una - real pentru sine, alta - deformat pentru stat; calculele respective se fac n
baza datelor statistice deformate, dar, preventiv, supuse unor analize suplimentare, utiliznd un
sistem de indici pentru reducerea valorilor reale. Un alt aspect al problemei abordate este generat
de calitatea produciei. UE i desfoar comerul interstatal dup anumite cerine fa de calitatea
produselor respective. Acest aspect nu mai poate fi depit de ctre analiticieni, ci numai de ctre
productori.
Deci, cota-parte optim a profitului realizat de ctre agricultor sau alt productor, inclusiv
datorit politicilor protecioniste, subveniilor, trebuie s fie direcionate n economia emergent
la reducerea costurilor productive, creterea calitii produselor finale. Politicile paternaliste,
promovate periodic, provizoriu de ctre stat, acordarea unor subvenii anumitor activiti
productive din sectorul agricol, de regul, sunt sporadice, pentru perioade de scurt durat. Astfel
de intervenii ale statului n comerul internaional, teoreticete n-au acoperire, ns multe ri
emergente, sub diverse pretexte, implicit recurg la astfel de susineri a productorului autohton.
Autorul insist, c politicile paternaliste n Republica Moldova contribuie la creterea
competitivitii produselor autohtone, la reducerea profitului potenial, realizat de ctre
importatorii ct de produse agricole, aa i de alt gen de producere.
Din experiena UE se tie, c n unele din rile emergente, cu industrie dezvoltat,
agricultura a fost susinut. Aceasta (agricultura) a reuit s-i concentreze activitile n jurul a
unui numr mic de productori, care n consecin a contribuit la reducerea costurilor productive
specifice (la unitatea de produs) i, deci, la creterea profitului. Pe parcurs, subveniile acordate
agriculturii a fost restricionate (nu mai mult de 40% din volumul realizat), n agricultur apar
para-monopoliti, care nu sunt cointeresai n perfecionarea activitilor agricole, impun
consumtorilor preuri discriminatorii.
ntre nivelul de concentraie (care poate fi numit o diversificare slab) i profit
dependene corelativ este direct. Comerul internaional disciplineaz productorul autohton,
58

chiar dac acesta a devenit paramonopolist. Productorul din exterior, n economiile deschise,
poate invada piaa intern, prin inovaii i tehnologii productive performante, poate
considerabil s-i majoreze profitul potenial, s reduc profitul productorilor autohtoni. Deci,
paramonopolitii agricoli (i nu numai) au posibiliti reduse de a se simi degajat fr a
depune eforturi pentru eficientizarea producerii agricole. n acest context, pentru productorii
din rile emergente, politicile protecioniste i acordare din contul acestora a anumitor subvenii,
sunt necesare. ns, cui, unde, cnd i cum de acordat suporturile financiare respective? Este o
ntrebare cu rspunsuri, ce ar favoriza procesele de corupie. De aceea, autorul este de prere, c
acordarea direct a suporturilor financiare productorilor din rile emergente nu este
recomandat. Statul trebuie s acorde subvenii n moduri indirecte: crearea din contul statului a
unor segmente din infrastructura productiv (reele de transport, de ap, energetice, de stocare,
etc.). acestea pot, dar nu este raional, s fie privatizate. n aceste cazuri proprietarul, devenind
monopolist, va stabili preurile discriminatorii, va defavoriza productorii agricoli. Afirmaia
cum c proprietatea privat este eficient, iar cea de stat deeficient este mult discutabil.


Fig. 2.4. Calitatea managementului, ce determin nivelul de eficien
Sursa: Elaborat de autor

Proprietatea de stat nu poate fi deeficient (neeficient); deeficient poate fi managementul
proprietii de Stat. n controlul sistematic profund mprire a activitilor managerilor
proprietilor de stat poate considerabil eficientizat funcionarea instrumentelor productive,
proprieti ale Statului, premise favorabile pentru desfurarea activitilor agricole pentru orice
productor (vezi Figura 2.4).
ntreprinderile, bazate pe proprietatea privat sau cea de stat prin activitile sale
productive contribuie la satisfacerea necesitilor societii. n unele ri emergente, inclusiv
59

Republica Moldova, trecerea la economie de pia a fost neleas greit de ctre autoriti,
chipurile privaii sunt acei care vor satisface necesitile societii, iar Statul are funcii doar n
colectarea impozitelor, elaborarea unor legi, dispoziii guvernamentale. Realitatea este de alt
natur. Societatea poate avea (i are) nevoie de nite necesiti care privitului nu-i este
convenabil s le satisfac sau poate oferi societii servicii, produse la preuri inacceptabile
pentru toi membrii societii. Printre serviciile care pot fi lsate la discreia privailor putem
enumera: serviciile de securitate de tot felul; pregtirea intelectual a societii n ansamblu;
infrastructura productiv, de telecomunicaii; dezvoltarea domeniului cercetare-dezvoltare;
dezvoltarea tiinelor fundamentale, aplicative, etc. n condiiile, cnd mass-media este
totalmente nestatal, societii tot mai mult i se aduc argumente defavorabile societii,
favorabile privailor. Nivelul de eficien este asigurat nu de form de proprietate ci de calitatea
managementului. Managementul poate fi defectuos n ambele forme de proprietate, n ambele
forme managementul trebuie supus unui control sistematic, riguros. Nu ntotdeauna proprietarul
este i manager. Managerul, de regul, este angajat care cu orice pre tinde s-i soluioneze
propriile probleme. Aceste concepte, evideniate de autor, au fost cu succes implementate de
ctre Uniunea Central a Cooperaiei de Consum MOLDCOOP i Camera de Comer i
Industrie a Republicii Moldova, faptul dat fiind confirmat prin Acte de implementare, anexate la
tez.
Msura dependenei de comer internaional a rilor emergente i celor dezvoltate este
deferit: rile puternic dependente (Singapore, Macedonia, Emiratele Arabe Unite, Belgia i
Luxemburg, Moldova, etc.), cu grad mediu de dependen (Germania, Frana, Marea Britanie,
etc.) i practic independente (Belarus, SUA, Japonia, Brazilia, Liberia, etc.). n Tabelul 2.2. este
prezentat volumul total al exportului mondial pentru anii 2009-2011.

Tabelul 2.2. Exportul mondial de produse i servicii comerciale pentru anii 2009-2011
Valoare,
mlrd. USD
Variaii anuale, %
2011 2009 2010 2011
Produse 18,217 -22 22 19
Servicii 4,149 -11 10 11
Transport 855 -23 5 8
Cltorii 1,063 -9 9 12
Alte servicii
comerciale
2.228 -7 8 11
Sursa: adoptat n baza datelor din sursa [95]

60

Exportul are un rol nsemnat pentru economia naional i nu numai a rilor emergente,
dac profitul din acesta va fi ndreptat la import, asigurnd piaa autohton cu materii prime,
combustibil i energie, utilizarea complet i intensiv a capacitii de producere, utilizarea
eficient a forei de munc, nzestrarea cu tehnologii i utilaj modern cu scopul de a mbunti
calitatea mrfurilor autohtone i, ca urmare a conjuncturii macroeconomice, sporirea
competitivitii acestora pe pieele externe, extinderea pieei, sporirea profitului, utilizarea mai
bun a capacitii de producere, mbuntirea potenialului de marketing, consolidarea
credibilitii, activitatea comerului internaional, inspirnd ncredere.
Guvernul fiecrei ri elaboreaz politica sa paternalist privind activitatea comercial,
care presupune un control strict al comerului de export-import i cel intern, relaiile financiar-
valutare, regulnd acestea prin metode financiare i nefinanciare. Prin politici paternaliste, statul
stabilete sistemul de liceniere i cotelor a importului i exportului, subveniilor de export i
sistemul mai lejer de taxare i impozitare la import al anumitor poziii de marf i servicii, taxele
embargoului, legislaie fiscal i vamal proprie, reglementare valutar, normele privind
standardele calitii i igienei mrfurilor, patentare i mrci comerciale, etc. Unele din aceste
sisteme prezint prile atrgtoare a pieelor naionale, altele invers devin bariere, ce
nstrineaz de la stabilirea cooperrii posibile de import sau schimb de marf sau servicii cu
statele acestea.
Ca rezultat al studierii a mai multor surse tiinifice n domeniul temei acestei lucrri,
autorul evideniaz urmtoarele metode n calitate de instrumente de reglementare statutar ale
comerului internaional [3; 15; 20; 57; 63]:
Tarifare, care reglementeaz importul i toate msurile de protejare a productorului
autohton de concuren strin, fcnd produsele i serviciile strine mai puin competitive. De
exemplu, la introducerea tarifului pentru import, apar urmtoarele efecte economice:
efectul profitului de stat, adic statul obine profit suplimentar care este egal producerii
cotei tarifului la volumul de import (MJHN);
efectul comercial, deci reducerea importului (BN+CM);
efectul de consum, adic reducerea consumului intern (BN). Bunstarea consumatorilor
scade, cci consumul produsului ine de creterea preului su pe piaa intern;
efectul de producere, adic extinderea produciei interne (CM).
- Netarifare, care reglementeaz ct importul, att i exportul, mulumind crora producia
autohton ptrunde pe piaa mondial n cantiti mari, fiind mult mai competitiv, dect cea
concurenial. Printre aceste metode a politicii comerciale, un rol deosebit li se acord
variantelor latente n restriciile comerciale. Prin intermediul acestor variante, rile, n mod
unilateral, s limiteze exportul sau importul prin aa instrumente, cum ar fi: barierele tehnice,
61

taxele i impozitele interne, achiziiile de stat, etc. Actualmente, aplicarea metodelor netarifare
de restricii la import a sporit n toat lumea, faptul care parial a nivelat avantajele cptate dup
reducerea tarifelor, iar numrul acordurilor de cooperare economic regionale i bilaterale a
crescut brusc. Aceste acorduri au limitat posibilitile de aplicare a tarifelor prevzute pentru ri
n cadrul RNF i deseori exclud acele produse de export n care se specializeaz rile n
dezvoltare.
Finanare, utilizat mai cu seam pentru extinderea exportului, n baza ridicrii
competitivitii pe piaa mondial i reducerii valorii produsului exportat, discrimineaz
companiile strine n interesele naionale ale productorilor i exportatorilor, cum ar fi: dumping-
ul, subveniile, creditarea exportului. Finanare se efectueaz din urmtoarele surse: bugetul de
stat, bnci, fondurile exportatorilor nii i bncilor care i deservesc;
Licenierea se efectueaz n baza emiterii licenelor de ctre organele guvernamentale prin
departamentele speciale mputernicite, aceasta fiind permisiunea pentru importul sau exportul de
marf n cantitatea stabilit pentru o anumit perioad de timp. Licenierea este un document
care confirm dreptul de a importa sau exporta marf n cadrul cotei aprobate, fiind parte
component a procesului de cotare i instrumentul independent de reglementare de stat.
Pentru determinarea orientativ a caracterului politicii comerciale, se folosesc doi
indicatori:
- nivelul mediu al tarifului vamal, care se calculeaz ca tariful mediu al taxei de import,
apreciat dup volumul valorii importului de mrfuri la care se aplic. Acest indicator se stabilete
doar la mrfurile al cror import este impozabil;
- nivelul mediu al restriciei netarifare. El se calculeaz ca parte n expresie valoric a
importului sau exportului ce cade sub aceste restricii.
Calculul, plata i ncasarea taxei la mrfuri se efectueaz n baza valorii lor vamale, care
reprezint preul mrfii, de facto pltit sau este posibil de plat n momentul trecerii hotarului
vamal al rii, la care poate fi vndut n ara de destinaie. n Anexa 9 este prezentat lista rilor
emergente utilizatori sistemului preferinelor tarifare ale Uniunii Vamale. Valoarea vamal a
mrfurilor se stabilete ct la mrfuri importate, att i la cele exportate. Pentru stabilirea preului
vamal al mrfurilor importate, se folosesc ase metode:
1) la preul tranzaciei de mrfuri care se import;
2) la preul tranzaciei de mrfuri identice;
3) la preul tranzaciei de mrfuri similare (analoage);
4) n baza reinerii preului;
5) n baza anulrii preului;
6) de rezerv.
62

Ne par interesante datele statistice i concluziile raportului al PricewaterhouseCoopers
[98], privind susinerea redresrii economiei globale de ctre economiile rilor emergente, pe
cnd multe dintre economii ale rilor dezvoltate i slbesc poziii, confruntnd cu scderea
cererii de consum i cu rate ridicate ale omajului.
Afirmaii privind creterea durabil continu a rilor emergente i celor n curs de
dezvoltare o putem susine cu siguran n baza datelor, prezentate n Tab. 2.3, care, totodat, ne
d posibilitate i de a compara estimarea unor ri dezvoltate cu cele emergente. Totodat, la
sigur putem afirma c PIB-ul reflect nivelul de trai, calitatea vieii, nivelul de polarizare a
societii ntre bogai i sraci, longevitatea vieii umane; nivelul de dezvoltare a progresului
tehnico-tiinific; tehnologic, inovaional. Anexa 10 ne permite s cunoatem Top-ul al celor mai
slabe economii ale lumii, fiind alese 10 ri din 177 analizate.
Autorul este de prere, cu certitudine, c rile emergente i cele n curs de dezvoltare,
datorit dezvoltrii n continuu a economiilor sale, sporirii cererii interne ct i intensificrii
investiiilor, n scurt timp vor rectiga vigoarea diminuat de anii de criz financiar-economic
mondial, care a afectat mult economiile naionale a tuturor rilor lumii i a introdus schimbri
eseniale n relaii economice internaionale i cooperare interstatal.

Tabelul 2.3. Estimri i prognoze privind creterea PIB a unor ri dezvoltate i emergente
Denumirea
rii
Ponderea n
PIB global
Variaia anual (%) Dinamica prognozat (mln.
dol. SUA, preuri curente)
2009 2010
2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025
Economii dezvoltate
SUA 23,6 19,7 -2,8 2,5 1,8 2,8 16,194 17,978 20,087
Japonia 8,0 5,8 -5,5 4,7 -0,6 1,0 4,861 5,224 5,570
Germania 6,0 4,0 -5,1 4,0 3,3 0,7 3,326 3,519 3,631
Marea
Britanie
4,4 2,9 -5,2 1,7 1,1 0,1 2,835 3,101 3,333
Frana 4,7 2,9 -3,1 1,7 2,0 0,0 2,577 2,815 3,055
Italia 3,8 2,4 -5,5 1,7 0,5 -2,5 2,072 2,224 2,326
Canada 2,5 2,6 -2,8 3,2 2,5 1,7 1,549 1,700 1,856
Principalele economii emergente
China 7,1 13,6 9,2 10,4 9,3 7,8 8,133 12,630 18,437
Rusia 2,7 3,0 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,900 2,554 3,341
Brazilia 2,6 2,9 -0,3 7,5 2,7 0,9 1,720 2,194 2,831
India 2,0 5,4 8,5 10,5 6,3 3,2 1,900 2,848 4,316
Sursa: elaborat de autor n baza datelor din sursele [20; 48].

63

Politicile comerciale naionale pot s aprobe fluxul liber de mrfuri i servicii parvenit
din partea altor ri, reglementnd sau interzicnd acesta. Ca urmare, comerul poate fi trecut n
forma restricionrii benevole, de refuz absolut a mrfurilor rii, al tarifelor prefereniale i
eliberrii de noi credite, limitarea accesului la mrfurile cu tehnologii nalte.- exportul

- PIB

Fig. 2.4. Creterea comerului mondial de produse n volum i a PIB-ului, 2000-2011
(variaii procentuale)
Sursa: adoptat din [98]

Momentele acestea influeneaz considerabil ct asupra comerului naional, att i celui
internaional. Ritmurile intense n dezvoltarea comerului internaional influeneaz benefic
asupra economiei rilor n curs de dezvoltare, stimulnd exportul acestora (vezi Figura 2.4).
Pentru funcionarea comerului internaional n atmosfer liber, guvernele rilor trebuie
s duc politicile comerciale intern i extern n acord cu partenerii comerciali, fr ca acestea
s prejudicieze interesele oricrei pri. Altfel, dac politica naional din sfera comerului
internaional se va baza doar pe interesele statului, fr consultarea i acordul partenerilor si
comerciali, aceasta va duce la apariia tensiunilor n relaii economico-financiare interstatale
(introducerea de taxe la unele mrfuri, stabilirea taxelor de import etc.). De aceea, comerul
internaional deseori devine obiectul de influen al politicii economice naionale independente
statutare. Generalizarea acestui concept l putem urmri dup datele Anexa 4, n baza crora
putem compara PIB-ul, exportul i importul a anumitor grupe de ri n concordan cu politicile
lor comerciale, comparaia variaiilor acestora cu cea mondial. Studierea schimbrilor
structurale i a tendinelor, ce se manifest n sfera comerului, constituie o premis important
pentru conturarea orientrilor de dezvoltare a pieei interne, realizrii misiunii de baz a
64

comerului i sporirii calitii vieii populaiei din mediul rural, nlesnind astfel avansarea calitii
prestaiei comerciale n mediul rural [39, p.57]
Politica comercial internaional trebuie s fie coordonat i reglementat de ctre rile-
participante n relaii de cooperare n concordan cu Acordul general cu privire la tarife i
comer i alte acorduri al OMC, acordurile din sfera comerului ale rilor-membre UE. ntre
rile-participante ale cooperrii n relaii economice se ncheie acorduri bilaterale i convenii
multilaterale, care reglementeaz msurile politicii comerciale dintre parteneri i sistemul de
msuri unilaterale, n care sunt indicate instrumente de coordonare de ctre stat a parteneriatului
comercial. n relaii economice internaionale multe ri sunt atrai la politica comerului liber,
unde, ntre rile-participante al acestei forme de comer, domin urmtoarele principii:
nelegerea faptului c dezvoltarea economiei naionale are loc pe calea i n urma schimbului
internaional de mrfuri i servicii; comerul are loc primordial n viaa economic a rilor;
competitivitatea joac rolul arbitrului real n comer internaional.
Grupurile principale ale comerului liber n economia mondial sunt urmtoarele: UE,
GATT, NAFTA i Acordul Australia - Noua Zeeland. Un exemplu de liberalizare a comerului
extern al rilor industrial dezvoltate este politica comercial a rilor UE, care este prezentat de
aplicare larg a tarifelor regimului naiunii celei mai favorabile (RNF) la mrfurile din rile mai
slab dezvoltate i rile ACC (95% tipuri de mrfuri sunt scutite de plata impozitelor), apoi
urmeaz rile care au semnat cu UE contractul cu privire la comerul liber (80%), beneficiarii
GSP (54%, direcionat spre rile mai vulnerabile i mai slab dezvoltate) i rile crora li s-a
oferit regimul naiunii celei mai favorizate (20%). n rile, unde producia importat nu
concureaz cu cea intern, politica este mai mult orientat spre comerul liber [69, p.137].
Autorul este de prere, c politica comercial a rilor emergente poate fi caracterizat
prin trei trsturi principale:
stimularea industrializrii n opoziie cu ramurile tradiionale ale economiei lor extractiv
i agrar. Politica de stat, ndreptat la dezvoltarea industrializrii, se ntemeiaz pe argumentul
proteciei ramurilor noi. Bazndu-se pe acest argument, unele ri emergente practic o politic
de substituie a importului n industrializare, utiliznd taxa i cotele de import. Ca urmare -
crearea unei producii scumpe i ineficiente;
inegalitatea n dezvoltare a economiei naionale, cnd sectorul industrial, cu volum mare de
capital destul de modern i remunerarea muncii la nalt nivel, se afl alturi de sectorul agricol cu
nivel mic de remunerare a muncii. Credem, c o asemene difereniere n salarizare duce la
creterea migraiei populaiei rurale n orae, fapt ce acutizeaz problema ocuprii forei de
munc (duce la omaj), cauza fiind n introducerea proteciei vamale a sectorului industrial;
65

sperana de a rezista n faa raporturilor inechitabile din partea rilor dezvoltate, faptul
care l voi ncerca s-l evite prin negocieri internaionale.
Reieind de cele spuse mai sus, se vede c rile emergente se ntlnesc cu un ir de dificulti
n procesul alegerii unei politicii comerciale eficiente, complicaii constituind urmtoarele principii:
- dependena de situaia din rile industriale dezvoltate;
- meninerea economiei naionale eficiente n starea de tranziie ai acestei, cu toate c se
orienteaz n general la formarea relaiilor de pia dezvoltate;
- dezvoltarea forelor de producere la un nivel mai mic;
- structura economic intern cere orientare de export-import.
Ajungem la concluzie, c rile emergente sunt cointeresate n liberalizarea relaiilor
economice, deoarece politica de investiii depinde de importul din rile dezvoltate. Cota
importului de mrfuri (mijloacele de producere), n investiiile interne ale rilor emergente,
aproape de dou ori depete cota analoag n rile dezvoltate.
Investigaiile autorului arat c metodele, avnd un caracter instrumental de aciune,
informare i interpretare, fiind ghidate de concepia general a cercettorului i principiile
teoretice de cercetare, reprezint un mijloc de descoperire al aspectului de adevr i rspund la
ntrebri de tipul prin ce metod?. n linii generale, prin metoda de cercetare se subnelege
calea, programul sau itinerariul, ce regleaz aciunile individuale i practice n vederea atingerii
unui scop.
Nivelul exporturilor i importurilor din/n ara noastr, n ultimii 3-4 ani, s-a stabilit la un
nivel fix. Tradiional, contul operaiunilor curente din balana de pli este negativ pe parcursul a
ultimilor 20 de ani. Pentru analiza fluxurilor export-import vom utiliza: exportul net ( ) NX i
raportul importurilor ctre exporturi (Tabelul 2.4).

Tabelul 2.4. Exportul i importul Republicii Moldova, 2009-2014
Anul
Indicatorul
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
EXPORT (mil. USD) 1283 1541,5 2216,8 2181,5 2345,1 2544,4
IMPORT (mil. USD) 3278,3 3855,3 5191,3 5232,7 5494,3 5989,9
Raportul IM-EX 2,56 2,5 2,34 2,4 2,34 2,35
Export Net: EX:IM (mil. USD) -1995 -2313,8 -2974,5 -3051,2 -3149,2 -3445,5
*- previziune
Sursa: calculele autorului n baza datelor din surs [3]

Republica Moldova, prin activitile sale economice, contribuie la crearea locurilor de
munc n exterior, la degradarea total a economiei naionale. Soldul EX-IM, fiind tradiional
66

negativ, nu poate contribui pozitiv la dezvoltarea rii. Importurile depesc exporturile nu cu
cteva procente, ci de 2,5 ori. Dac la importurile oficializate mai adugm importurile netaxate,
apoi aceast cifr devine i mai trist. Cota-parte a exporturilor Republicii Moldova n PIB, n
ultimii 3 ani, se menine la nivelul de cca 30%; a importurilor la nivelul de 73% (Tabelul 2.5)
[5, p.278].
Tabelul 2.5. Ponderea exportului, importului n PIB al Republicii Moldova, 2009-2014
Anul
Raporturile
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
% 100
PIB
EX
25 25,7 32,4 30,3 29,9 30
% 100
PIB
IM
65,1 64,4 75,8 72,6 70,1 70,7
*- previziune
Sursa: calculele autorului n baza datelor din surs [3]

Republica Moldova este consumatorul de bunuri din exterior, este un bun partener
economic pentru rile din UE, fiind o pia de desfacere a mrfurilor acestora. Evoluia
fluxurilor export-import, totalmente, defavorizeaz economia autohton, creeaz probleme grave
sociale, contribuie la creterea omajului, migrarea populaiei, pustiirea spaiului rural, creterea
srciei precum i, descreterea calitii vieii. Circa 40% din importuri nu este acoperit din
contul exporturilor. Volumul importurilor, neacoperite valoric de ctre exporturi, coreleaz cu
volumul veniturilor din munc remise din strintate. Peste 50% din soldul export-import n
Republica Moldova, anual, valoric sunt acoperite de ctre veniturile nete din munc, remise din
strintate (Tabelul 2.6); 45% din exportul net anual sunt acoperite prin acceptarea de ctre
Republica Moldova a creditelor, prin creterea datoriei de stat, destinat consumului neproductiv
[89].
Tabelul 2.6. Cota-parte a exportului net acoperit valoric de remitene, 2009-2014
Anul
Raportul
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
% 100
NX
mitente Re


% 60
% 100
1995
1198
=
=

% 58
% 100
8 . 2313
4 . 1351
=
=

% 54
% 100
5 . 2975
4 . 1600
=
=

% 54
% 100
2 . 3051
1648
=
=

% 55
% 100
2 . 3149
9 . 1746
=
=

% 56
% 100
5 . 3445
6 . 1921
=
=

*- previziune
Sursa: calculele autorului n baza datelor din surs [3]

Concretizarea unei politici economice pe termen scurt const nu numai la nivelul
microeconomiei, ci, n primul rnd, n planificare, aceast activitate fiind o condiie, i, n acelai
timp, o caracteristic esenial a gestiunii moderne. Planificarea activitii presupune, n primul
rnd, existena n amonte a unei strategii de dezvoltare a ntreprinderii/rii i, de asemenea,
67

existena n aval a unor concepte particulare care s defineasc previziunile pe termen scurt, ce ar
trebui s conduc la ndeplinirea dezideratului, cuprins n strategia de dezvoltare, i la realizarea,
n esen, un anumit nivel al profitului, bazat pe o anumit structur ai activitii bine
comenurate.
Credem necesar de constatat: productorii agricoli, la primele etape de dezvoltare, trebuie
s-i diversifice activitile pentru a reui s ocoleasc riscurile poteniale. Noiunea de
diversificare a activitilor nu poate (i nu este necesar) fi definit (prin definiie se nelege
numrul optim (nici un cuvnt n plus, nici un cuvnt n minus) de cuvinte pentru a reflecta
coninutul categoriei respective). Descrierea categoriei de diversificare poate fi util n cele mai
diverse analize, cercetri tiinifice, practice.
Mrimea, calitatea i modul de utilizare a resurselor economice de ctre ntreprinderile
comerciale este concretizat n totalitatea rezultatelor economico-financiare, care i definesc
eficiena activitii comerciale, constituind principiul fundamental al existenei i prosperitii
ntreprinderii comerciale si condiia integrrii acestei n cerinele economiei moderne. Eficien
economic se asociaz cu diverse forme de manifestare a rezultatelor activitii, obinute de
ntreprinderi (productivitatea factorilor de producie, rentabilitatea, economisirea costurilor etc.).
Curentele gndirii economice actuale concepe eficiena ca obiect definitoriu al tiinei
economice, fiind situat n centrul teoriei i politicii comerciale prin alegerea eficace n
satisfacerea nevoilor cu resurse limitate i maximizarea satisfacerii acestor nevoi sub
constrngerea resurselor. Eficiena activitii economice n ramura comerului reprezint raportul
dintre efortul economic, care a fost depus, i rezultatele obinute de ntreprindere/ar i de
comer n ansamblul su. Efortul, la rndul su, se msoar prin consumul resurselor economice
materiale, umane i financiare; rezultatele fiind msurate prin volumul vnzrilor i alte efecte
calitative ale activitii economice, cum ar fi: creterea productivitii muncii, promovarea
progresului tehnic, reducerea nivelului relativ al cheltuielilor de circulaie).
n opinia noastr, la sporirea randamentului capitalului comercial, n primul rnd, duce
micorarea costului distribuiei prin perfecionarea activitii comerciale i folosirea unui capital
mai mic ntru obinerea rezultatelor superioare cu acelai capital; iar micorarea costului
distribuiei duce la reducerea preului de vnzare cu amnuntul, produsele pe pia avnd o mai
mare accesibilitate i creterea economic.
Legtur multilateral dintre ramuri ale economiilor emergente concepe
intercondiionarea dintre eficiena comerului i eficiena acestora; micorarea consumului
resurselor n sfera comerului determin deplasarea capitalului disponibilizat n raport cu nevoile
circulaiei spre ramurile de producere a bunurilor, contribuind, n aa fel, la sporirea avuiei
naionale; mrimea resurselor consumate i eficiena comerului sunt condiionate de activitatea
68

ramurilor ale sistemului economic cu care comerul intr in relaii, cum sunt: procesul de
depozitare, formele de distribuie a produselor la consumatori, timpul de vnzare a produselor,
acestea fiind condiionate de starea, n care acestea sunt livrate de industrie, de mijloacele cu care
circul i de rapiditatea cu care sunt ncheiate tranzaciile comerciale.
Ca un exemplu, privind acest aspect n Republica Moldova este remarcabil situaia
privind embargo pus de Rusia la producia agricol autohton, ncepnd cu luna septembrie
2013, cnd au fost ntoarse mere i prune n volum de zeci de tone, care, din cauza transportrii
neglijente cu reinerea n vam, au ajuns la destinaie, o parte din ele fiind stricat. n urma
acestui caz n surse de mass-medie au fost parvenite multiple comentarii, n urma crora ar trebui
s facem concluzii, c este timpul ca s tindem spre standarde europene nu doar la calitate dar
chiar i la ambalarea produsului autohton (mere turceti, sunt importate n ldie, fiecare fruct
fiind ambalat aparte), transportarea acestui peste hotarele rii nu cu autocamioane deschise, ci
cu transport specializat. De menionat i situaia privind produse de bomboane i ciocolate din
Ucraina, carne de pasare din USA i porcin din Belarus, produciei lactate din Lituania. Practica
i statistica ne arat, c lumea face alegere n privina produsului calitativ i atrgtor, chiar fiind
la un pre mai ridicat. Autorul concluzioneaz, c ar fi oportun de elaborat metode strategice,
ndreptate spre nlturarea acestor momente negative din cadrul activitii productorilor
naionali cu tendina atingerii normelor i standardelor internaionale, iniiativa fiind susinut
din partea statului ntru ridicarea competitivitii produsului naional i promovarea eficace a
acestui pe pieele externe noi.
Totodat, ne pare c criteriile de optimizare a diverselor aspecte ale circulaiei mrfurilor
i eficiena activitii comerciale trebuie s fie apreciate prin prisma consecinelor, care ele le au
acestea asupra ntregului circuit al mrfurilor, exemplul fiind urmtoare observare: drept criteriu
de micorare a cheltuielilor pe seama unei reale accelerri a vitezei de circulaie pe parcursul
produsului de la productor spre consumator i nu o simpl deplasare a stocurilor din comer la
industrie sau invers le au modele de optimizare a stocurilor. Acestea, ca urmare, au consecine
asupra micorrii cheltuielilor de stocare ct la un singur partener, att i n interiorul ramurii
comerului. De aceea, considerm c eficiena trebuie privit pentru ansamblul comercial n
ntregime; micarea mrfurilor poate fi desfurat n condiii de eficien att pentru veriga cu
ridicata, ct i pentru cea cu amnuntul, cu toate c pe ansamblul comerului o asemenea micare
s nu fie eficient, solicitnd cheltuieli mai mari.
n consecin, sunt create premise pentru creterea deficitelor bugetare, a datoriilor de
stat, instabilitii financiare, a sistemelor de importan vital, problemele create devin de
importan (de gravitate) global, devin generatoare de riscuri sub cele mai diverse forme. n
aceste condiii, apare necesitatea de a grupa, a clasifica problemele generatoare de riscuri, de a
69

stabili conexiunile directe i inverse ntre inputurile i outputurile sistemelor generatoare de
riscuri, de a evidenia problemele, soluionarea crora necesit cooperarea eforturilor la nivel
internaional de ctre G-7, G-8, G-20, de ctre alianele internaionale de cele mai diverse forme,
inclusiv i cele cooperatiste [26, p.47].

2.3. Eficientizarea funcionrii paternalismului al sectorului agricol al Republicii
Moldova n cadrul relaiilor economice internaionale

Republica Moldova, tinznd spre integrare n Uniunea European, are de depit un ir de
probleme legate de eficientizarea activitilor productive, inclusiv a celor din agricultur. Dar,
trecerea la economie de pia a rii noastre a fost neleas greit de ctre autoriti, chipurile
privaii sunt acei care vor satisface necesitile societii, iar Statul are funcii doar n colectarea
impozitelor, elaborarea unor legi, dispoziii guvernamentale. Realitatea, ns, este de alt natur
[23, p.65].
Firmele, bazate pe proprietatea privat i pe proprietatea de stat, prin activitile sale
productive contribuie la satisfacerea necesitilor societii. n unele ri, inclusiv n Republica
Moldova, trecerea la economie de pia a fost neleas greit de ctre autoriti, chipurile privaii
sunt acei care vor satisface necesitile societii, iar Statul are funcii doar n colectarea
impozitelor, elaborarea unor legi, dispoziii guvernamentale. Realitatea este de alt natur.
Societatea poate (i are) avea nevoie de nite necesiti care privitului nu-i este convenabil s le
satisfac sau poate oferi societii servicii, produse la preuri inacceptabile pentru toi membrii
societii. Printre serviciile care pot fi lsate la discreia privailor putem enumera: serviciile de
securitate de tot felul; pregtirea intelectual a societii n ansamblu; infrastructura productiv,
de telecomunicaii; dezvoltarea domeniului cercetare-dezvoltare; dezvoltarea tiinelor
fundamentale, aplicative, etc. n condiiile, cnd mass-media este totalmente nestatal, societii
tot mai mult i se aduc argumente defavorabile societii, favorabile privailor. Nivelul de
eficien este asigurat nu de form de proprietate ci de calitatea managementului. Managementul
poate fi defectuos n ambele forme de proprietate, n ambele forme managementul trebuie supus
unui control sistematic, riguros. Nu ntotdeauna proprietarul este i manager. Managerul, de
regul, este angajat care cu orice pre tinde s-i soluioneze propriile probleme.
Agricultura poate (i trebuie) fi eficientizat dac va fi dotat cu tehnologii productive
performante. n acest context n reducerea costurilor productive (deci profitul majorat) parial
poate fi realizat prin utilizarea metodelor matematice de organizare a muncii, de elaborare a
programelor productive. n Anexa 11 este propus Metoda eficientizrii activitii de producere
agricol, ca exemplu: producerea tomatelor, elaborat de autor. n Republica Moldova tomatele
70

n form proaspt sunt comercializate pe parcursul ntregului an, acestea, ns, fiind importate.
ntru susinere a productorului de tomate din ar, acesta trebuie s fie dotat nu doar cu semine,
tehnologii performante, dar i cu metode elaborate a programelor productive optime.


Fig. 2.5. Schema-bloc Eficientizarea funcionrii domeniului agricol respectiv
Sursa: Elaborat de autor

Inveniile, tehnologiile performante, inovaiile, activitile de cercetare-dezvoltare lsate
la discreia privailor, la discreia cererii i a ofertei nu pot fi efectuate, create, implementate.
Eficientizarea domeniului productiv agrar, n condiiile unei ri cu economia slab dezvoltat (de
exemplu n Republica Moldova) nu poate fi efectuate dup metodele i conceptele utilizate n
rile industrial puternic dezvoltate (de exemplu n SUA, Japonia). Ideea organizrii funcionrii
eficiente a domeniului agrar este schematic expus n Figura 2.5: resursele financiare acumulate
n urma taxrii importurilor produselor agricole sunt direcionate n exclusivitate pentru
dezvoltarea domeniului cercetare-dezvoltare n domeniul agrar; pentru susinerea financiar sub
form de subvenii acordate nemijlocit productorilor agricoli; pentru finanarea investiiilor
capitale. Politicile paternaliste, taxarea produselor agricole importate sunt msuri programate de
ctre Guvern pentru perioade de scurt durat. Deci, agricultorului trebuie s i se comunice
provizoratul favorurilor financiare, iar acesta trebuie s-i renoveze tehnologiile i utilajul, ca s
poat produce produse competitive pentru perioadele urmtoare n care politicile protecioniste
nu vor mai putea fi aplicate. n caz contrar, dup expirarea perioadelor comode n condiiile
de pia, productorul autohton nu a mai deveni competitiv.
n opinia noastr poate fi spus, c agricultura Republicii Moldova, n anii 1970-1980 a
cunoscut o dezvoltare considerabil, comparativ cu perioadele de dup anul 1990. Prbuirea
71

URSS a generat i prbuirea agriculturii Republicii Moldova, explicaia fiind simpl: dispariia
URSS a provocat dispariia cererii la produsele agricole din republic; a provocat dispariia
formelor de organizare a muncii; trecerea agriculturii de la formele colective de organizare a
muncii la cele private a fost efectuat n lipsa unui concept de dezvoltare a agriculturii Republicii
Moldova n condiiile economiei de pia [111, p.83]. Terenurile agricole au fost fracionate, iar
agricultorii au rmas cu parcele de pmnt i cu tehnic agricol primitiv.

Tabelul 2.7. Numrul populaiei Republicii Moldova
Anul
Indicatorul
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Numrul populaiei (mii
persoane)
3567,5 3563,5 3560,4 3559,5 3558 3557
Numrul populaiei n spaiul
rural (mii persoane)
2091,4 2087,0 2078,7 2073,8 2070,3 2067,1
Cota-parte a numrului
populaiei din spaiul rural (n
%)
58,6 58,6 58,4 58,3 58,2 58,1
*- previziune
Sursa: calculele autorului n baza datelor din sursa [5]

Ca urmare, agricultura Republicii Moldova este ntr-o situaie precar fr de precedent
n spaiu i n timp, ranii, nefiind susinui de ctre stat, au devenit tot mai sraci, importurile
masive de produse agricole crend tot mai multe defavoruri pentru productorul agricol din
Republica Moldova. Consecinele negative se reflect asupra populaiei n ansamblu, i, n
special este afectat populaia din spaiul rural, adic cca 60%, 2/3 din populaia rii (vezi
Tabelul 2.7).
n anii 2009-2014, numrul populaiei din Republica Moldova va fi n descretere: de la
3567,5, n anul 2009, la 3557 mii de persoane, n anul 2014. Adic, n 5 ani se va produce o
reducere a numrului populaiei cu cca 0,3%. Numrul populaiei din spaiul rural, n aceast
perioad, se va reduce de la 2091,4, n anul 2009, la 2067,1 mii de persoane, n anul 2014, adic
cu 1,2%. Descreterea numrului populaiei din spaiul rural depete descretere numrului
populaiei a Republicii Moldova, n ntregime, de 4 ori (vezi Tabelul 2.7). n anii 2009-2014,
cota-parte a numrului populaiei din spaiul rural, per totalul populaie, s-a redus cu 0,5%, adic
anual cu 0,1% [12]. n aceste condiii, necesitile crerii locurilor de munc, meninerea
infrastructurii sociale, susinerea de ctre stat a productorilor agricoli din spaiul rural s-au
transformat n probleme de prima importan [15, p.88]. Spaiul rural are nevoie de o atenie
paternalist din partea statului. Din calculul numrului persoanelor din spaiul rural i urban, este
lesne de observat, c ruralul cedeaz. Un astfel de proces este firesc. Conform datelor sursei [71],
numrul persoanelor, ocupate n agricultur, depete normele rilor industrial dezvoltate, iar
72

numrul persoanelor din spaiul rural, apte de munc, de exemplu, n anii 2009-2013, a constituit
circa 750 mii de locuitori, iar a celor ocupai n agricultur puin peste 300 mii de locuitori.
Adic oferta de munc n agricultur depete cererea de cca 2,5 ori. Problema nu se pune de
creat locuri de munc pentru cele 750 mii de locuitori n agricultur, dar const n salvarea
spaiului rural prin industrializare a lui. Reducerea locurilor de munc n agricultur este o
tendin justificat de creterea productivitii de munc.

Tabelul 2.8. Produsul Intern Brut al Republicii Moldova, 2009-2014
Anul
Indicatorul
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
PIB (mil. MDL) 60430 71885 82174 86495 93998 101659
PIB per capita (MDL) 16939 20171 23079 24299 26442 28580
PIB F.A.P. (n %) 100 120 114 105 109 108
PIB per capita F.A.P. (n %) 100 119 114 105 109 108
*- previziune
Sursa: calculele autorului n baza datelor din sursa [5]

Dezvoltarea industriei de procesare a materiei prime agricole n profilul localitilor ar
putea fi o variant plauzibil de salvare a spaiului rural, de cretere economic a Republicii
Moldova n ansamblu. n acest context, trebuie de inut cont de credibilitatea redus a datelor
statistice din Republica Moldova. Actualmente, spre regret, lipsete o eviden credibil a
numrului populaiei din spaiul rural [81, p.58]. Aceeai afirmaie se refer i la volumul PIB. n
condiiile, cnd agricultura i industria contribuie la creterea PIB al Republicii Moldova numai
cu cca 20% (PIB crete considerabil, n anul 2014 va depi 100 de mld de MDL), cnd aportul
n PIB al agriculturii, industriei, inclusiv a industriei de procesare a materiei prime agricole sunt
nesemnificative, o ameliorare a nivelului de trai, o cretere a numrului locurilor de munc n
Republica Moldova este puin probabil (vezi Tabelul 2.8).
Problemele economice acumulate n agricultur i n industrie sunt multiplicate de lipsa
responsabilitilor structurilor guvernamentale. Calitatea managementului n Republica Moldova
nu coreleaz cu succesele, insuccesele realizate n agricultur, n industrie, cu invazia masiv a
importurilor produselor agricole. Nivelul subdezvoltat al agriculturii uor poate fi depistat prin
evoluia agriculturii n PIB per capita populaiei din spaiul rural [89].
Conform datelor statistice (vezi Tabelul 2.9), agricultur n PIB-ul se cifreaz cu
aproximativ 10 mld. MDL, cu o cot n PIB egal cu cca 10%. agricultur n PIB-ul per capita
populaiei din spaiul rural (MDL, lunar), constituie pn la 445 MDL [3].

73

Tabelul 2.9. Ponderea agriculturii n Produsul Intern Brut al Republicii Moldova,
2009-2014
Anul
Indicatorul
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Ponderea agriculturii n PIB (mil.
MDL)
5137 8626 10107 8477 10998 10369
Ponderea agriculturii n PIB (%) 8,5 12 12,3 9,8 11,7 10,2
Ponderea agriculturii n PIB per
capita populaiei din spaiul rural
(MDL/loc)
2456 4133 4862 4088 5312 5016
Ponderea agriculturii n PIB per
capita populaiei din spaiul rural
(MDL, lunar /loc)
205 344 405 341 443 418
*- previziune
Sursa: calculele autorului n baza datelor din sursa [3]

Este lesne de concluzionat, c agricultura din Republica Moldova nu este capabil s
asigure existena populaiei rii. n aceste condiii, tot mai mult loc i fac produsele agricole
importate. Produsele agricole autohtone nu sunt competitive. Productivitatea lunar a unui
lucrtor din agricultur, n comparaie cu indicatorul similar din exterior, este mult redus.
Agricultura n PIB-ul rii, n anii 2009, 2010, 2011 i 2012, a constituit, respectiv, 1282, 2282,
2607 i 2911 MDL (vezi Tabelul 2.10).

Tabelul 2.10. Populaia, ocupat n agricultura Republicii Moldova, anii 2009-2012
Anul
Indicatorul
2009 2010 2011 2012
Numrul populaiei ocupate n agricultur (mii
pers)
334 315 323 387,5
Ponderea agriculturii n PIB per persoan (MDL) 15380 27384 31291 20263
Ponderea agriculturii n PIB per persoan (MDL,
lunar/persoan)
1282 2282 2607 2911
Sursa: calculele autorului n baza datelor din sursa [3]

n numrul total de populaie, numrul agricultorilor n anii 2009, 2010 i 2011 a
constituit, respectiv, 9,4, 8,8 i 9,1%. Cota-parte a agricultorilor per total populaie este
comensurabil cu indicatorul similar din rile industrial puternic dezvoltate. n Republica
Moldova problema se complic din cauza numrului mare de populaie din spaiul rural, rmas
fr ocupaie. n anii 2009, 2010 i 2011, n spaiul rural au fost fr locuri de munc respectiv:
2091,4-334=1757,4; 2087-315=1772 i 2078,7-323=1755,7 (mii persoane). Altfel spus,
potenialul uman din spaiul rural a fost utilizat numai la nivelul de: 16%, 15,1% i 15,5%. La
74

analiza rezultatelor este necesar de inut cont de veridicitatea datelor statistice referitor la
numrul populaiei n spaiul rural. Emigrrile masive ale populaiei din spaiul rural au fost
forate de lipsa locurilor de munc. Situaia economic precar din spaiul rural poate fi explicat
i prin efectivul de animale din Republica Moldova [97].
n Republica Moldova, pentru produsele animaliere de import este un paradis. n anii
2009-2012, la un animal domestic revin tocmai 16 persoane, inclusiv persoane din spaiul rural
la un animal 10 persoane (vezi Tabelul 2.11).

Tabelul 2.11. Efectivul de animale n Republicii Moldova, 2009-2012
Anul
Indicatorul
2009 2010 2011 2012
Efectivul de animale (mii capete) 218 222 216 204
Revin persoane la 1 animal (persoane) 16 16 16 17
Revin persoane din spaiul rural la 1 animal 10 9 10 10
Sursa: calculele autorului n baza datelor din sursa [5]

Acest lucru nu se explic prin productivitatea nalt a unui animal domestic din Republica
Moldova, ci prin lipsa acestora. Explicaii pot fi multe, ns, n viziunea noastr, productorul
autohton este presat de importurile masive de produse animaliere din exterior, de competitivitate
redus a tehnologiilor productive din Republica Moldova.
n Republica Moldova, structura produciei agricole pe ramuri n gospodriile de toate
categoriile pe parcursul anilor nu a suportat mare modificri, nu a fost cuantificat, nu a fost
ghidat de ctre autoritile respective. Cuantificarea nivelului de concentrare, diversificare poate
fi fcut, utiliznd metodica determinrii entropiei. Aceeai situaie poate fi gsit i n domeniul
produciei animale. Producia agricol poate (i trebuie) analizat n profilul produciei vegetale;
produciei animale. Este necesar de stabilit structura optim pentru Republica Moldova n
perioadele curente, de scurt, de lung durat. La rndul su, structurile produciei vegetale,
animale pot i trebuie analizate n profilul subdomeniilor respective. Este necesar de cuantificat
structurile respective, de determinat cuantumul structurilor pentru care profilul agriculturii va
realiza profilul maxim.
Productorul agricol prin intermediul politicilor paternaliste, prin subvenionarea unor
domenii de activitate poate fi susinut de ctre stat. Acestea sunt nite condiii doar necesare
pentru ca acesta s devin competitiv, ns nu i suficient. Este vorba de calitatea produselor
agricole respective. Calitatea produselor autohtone trebuie lsat totalmente la responsabilitatea
productorului autohton. n unele ri emergente, activitile economice nu mai sunt planificate
75

de ctre structurile economice guvernamentale. Toate activitile economice, inclusiv activitile
agricole, sunt lsate la discreia privailor, cererea i oferta n conceptul, n viziunea noastr
greit, acestora determin preurile. Numai controlul riguros asupra proceselor manageriale
poate eficientiza funcionarea oricrei activiti. Sectorul agricol din Republica Moldova poate i
trebuie eficientizat prin taxarea provizorie a importurilor produselor agricole, prin acordarea
provizorie a subveniilor productorilor agricoli, prin dezvoltarea domeniului cercetare-
dezvoltare, prin importul tehnologiilor agricole performante.
Strategia productorilor din Republica Moldova nu poate fi preluat din experiena rilor
industrial puternic dezvoltate. Politicile paternaliste, promovate de ctre stat, pot influena
efectele diversificrii i, deci, structura acesteia. Actualmente, n Republica Moldova n
dezvoltarea agriculturii este pus pe nivelul macro, nivelul micro a fost i este lsat fr o atenie
adecvat din partea autoritilor. Nivelul micro const n aceea, c firmele agricole din spaiul
rural autohton au nevoie de suporturi financiare, politici paternaliste, subvenii, iar politica
statutar trebuie s promoveze elaborarea i implementarea culturilor i soiurilor, tehnologiilor
noi eficace, majorarea randamentului i productivitii a gospodriilor rurale [32, p.413]. Fr
creterea eficienei economice la nivelul micro, eforturile, reformele economice, efectuate la
nivelul macro, se transform tot mai mult n nite decizii nereuite.
Realizarea profiturilor este o condiie necesar, dar nu i suficient. Utilizarea profitului
n exclusivitate pentru creterea potenialului productiv sunt dou alternative, din considerente
sociale, economice, inadmisibile. Soluionarea problemei se complic prin imposibilitatea de
separare a efectelor generate de fiecare factor n parte, antrenat n procesele productive i mai
complicat devine problema determinrii efectului sinergetic.
Agricultura poate (i trebuie) fi eficientizat dac va fi dotat cu tehnologii productive
performante. n acest context n reducerea costurilor productive (deci, profitul majorat) parial
poate fi realizat prin utilizarea metodelor matematice de organizare a muncii, de elaborare a
programelor productive.
n urma celor expuse n capitolul dat, autorul a ajuns la unele concluzii i afirmaii.
Aadar, putem spune, c situaia social, demografic i economic n spaiul rural al Republicii
Moldova, la care s-a ajuns n ultimii 20 de ani, este sub nivelul speranelor populaiei i
potenialului economic. Explicaii sunt multe, inclusiv lipsa de cunotine i transparena
informativ a personalului din structurile guvernamentale i poporului autohton. n condiiile de
tranziie de la un sistem economic centralizat la altul - al economiei de pia, cunotinele
organizatorice au devenit moral depite.
n scopul susinerii productorului autohton, o parte din subvenii guvernul trebuie s le
direcioneze la creterea cunotinelor agricultorilor, la asigurarea populaiei din spaiul rural cu
76

volumul necesar de informaie. Eficientizarea funcionrii agriculturii poate fi realizat prin
modernizarea capitalului productiv. Mijloacele tehnice din agricultura Republicii Moldova dup
nivelul de eficien sunt net inferioare celor din UE.
Subveniile trebuie s fie orientate la renovarea capitalului productiv. Problemele
economiei naionale pot i trebuie soluionate n exclusivitate n baza cunotinelor, informaiei,
n baza cercetrilor tiinifice, dezvoltrii tehnologice. Subvenionarea agriculturii, din
considerentele deeficienei fondurilor productive, este echivalent cu susinerea n continuare a
tehnologiilor neeficiente. Subveniile trebuie s fie orientate la renovarea capitalului productiv.
Problemele economiei naionale pot i trebuie soluionate n exclusivitate n baza cunotinelor,
informaiei, n baza cercetrilor tiinifice, dezvoltrii tehnologice.
Economia naional a Republicii Moldova, fiind o economie deschis, poate deveni
performant numai n cazul cnd mrfurile, serviciile autohtone vor fi competitive pe piaa
intern. n caz contrar productorul autohton va falimenta cu toate consecinele negative asupra
rii n ansamblu. Utilizarea profitului n exclusivitate pentru creterea potenialului productiv
sunt dou alternative, din considerente sociale, economice, inadmisibile. Soluionarea problemei
se complic prin imposibilitatea de separare a efectelor generate de fiecare factor n parte,
antrenat n procesele productive i mai complicat devine problema determinrii efectului
sinergetic. Productorii agricoli, la primele etape de dezvoltare, trebuie s-i diversifice
activitile pentru a reui s ocoleasc riscurile poteniale.
Productorul agricol prin intermediul politicilor protecioniste, prin subvenionarea unor
domenii de activitate poate fi susinut de ctre stat. Acestea sunt nite condiii doar necesare
pentru ca acesta s devin competitiv, ns nu i suficient. n principiul i proprietatea de stat, i
proprietatea privat poate fi ghidat defectuos. Nu forma de proprietate asigur funcionarea
eficient, ci managementul adecvat.
Productorii agricoli, la primele etape de dezvoltare, trebuie s-i diversifice activitile
pentru a reui s ocoleasc riscurile poteniale. Noiunea de diversificare a activitilor nu poate
(i nu este necesar) fi definit (prin definiie se nelege numrul optim (nici un cuvnt n plus,
nici un cuvnt n minus) de cuvinte pentru a reflecta coninutul categoriei respective). Descrierea
categoriei de diversificare poate fi util n cele mai diverse analize, cercetri tiinifice, practice.
n Moldova, structura produciei agricole pe ramuri n gospodriile de toate categoriile pe
parcursul anilor nu a suportat mare modificri, nu a fost cuantificat, nu a fost ghidat de ctre
autoritile respective. Cuantificarea nivelului de concentrare, diversificare poate fi fcut,
utiliznd metodica determinrii entropiei. Aceeai situaie poate fi gsit i n domeniul
produciei animale. Producia agricol poate (i trebuie) analizat n profilul produciei vegetale;
produciei animale. Agricultura poate (i trebuie) fi eficientizat dac va fi dotat cu tehnologii
77

productive performante. n acest context n reducerea costurilor productive (deci profitul
majorat) parial poate fi realizat prin utilizarea metodelor matematice de organizare a muncii, de
elaborare a programelor productive.

2.4. Concluzii la Capitolul 2

n acest compartiment autorul a studiat eficiena i productivitatea economic,
analizndu-le din mai multe aspecte i expunnd prerea sa, bazndu-se pe surse tiinifice
autohtone i cele din strintate. A fost identificat aportul cunotinelor la creterea economic
internaional n cadrul rilor emergente, accentund atenia i la republica noastr, aceasta
avnd economia emergent. De asemenea, a fost evaluat competitivitatea mrfurilor i
serviciilor autohtone, care, n opinia autorului, poate fi implementat n baza reducerii preului
de cost i creterii calitii acestora, fiind realizate n baza unui bagaj mare de cunotine la
specialitate i informaii actuale. Autorul concluzioneaz, c cunotinele tehnologice, informaia
despre progresul tehnico-tiinific i succesele (sau insuccesele) productorilor similari, n cele
din urm, asigur compatibilitatea mrfurilor, serviciilor autohtone pe piaa intern n comparaie
cu cele importate. Faptul dat se confirm prin implementri al rezultatelor cercetrilor,
metodologiilor, concluziilor i propunerilor a lucrrii date de ctre Ministerul Economiei al
Republicii Moldova, ntreprindere comercial AngroCOOP, Societatea Internaional de
Management, confirmate prin Acte de implementare, anexate la tez.
n scopul cercetrii privind tema lucrrii date, autorul dorete s aduc un impact de
valoare n cooperarea economic i stabilirea relaiilor economice internaionale att la nivel
teoretic, ct i la nivel aplicativ, obiectivul fiind - de a oferi informaii i de a elabora
modalitatea, care s permit evaluarea politicilor i strategiilor economice, viznd relaii
economice internaionale n baza informaiilor, oferite de diferite structuri i organisme, pentru
fiecare din variabile dependente ale metodei, elaborate de autor: Metoda eficientizrii activitii
de producere agricol, ca exemplu: producerea tomatelor (vezi Anexa 11). Deoarece modelul
nostru include dimensiunile, care se consider c va avea un impact asupra performanei, ne
ateptm, ca agenii economici, care exceleaz n privina variabilelor ce reflect practicile
acestora (de ex., mediul extern, strategie, politici externe, de promovare pe piee externe sau
anumite segmente, structur, calitate, msurarea performanei, inovare i dezvoltare, tehnologie
informaional) s aib i indici mari ai rezultatelor.
n urma celor expuse n capitolul dat, autorul a ajuns la unele concluzii i afirmaii.
Aadar, putem spune, c situaia social, demografic i economic n rile emergente, la care s-
a ajuns n ultimii 20 de ani, este sub nivelul speranelor populaiei i potenialului economic.
78

Explicaii sunt multe, inclusiv lipsa de cunotine i transparena informativ a personalului din
structurile guvernamentale i poporului autohton, politici paternaliste neeficiente n privina
stabilirii relaiilor economice internaionale stabile i sntoase, lipsa de surse financiare i
investiii sau repartizarea lor neeficient, schimb de experien inovaional-tehnologic,
promovarea produsului naional nu doar pe pia intern, dar i pe cele noi, ridicnd nivelul
competitiv i susinnd productorul autohton.
Autorul a ajuns la concluzie, ca un instrument al politicii paternaliste, n scopul susinerii
productorului autohton, vor fi subvenii, o parte din care guvernul trebuie s le direcioneze la
creterea cunotinelor lor, la asigurarea populaiei din rile necesare cu volumul necesar de
informaie actual i util pentru dezvoltarea lor. Eficientizarea funcionrii domeniului
productiv poate fi realizat prin modernizarea capitalului productiv, subveniile fiind orientate la
renovarea acestui. Problemele economiei emergente pot i trebuie soluionate n exclusivitate n
baza cunotinelor, informaiei, n baza cercetrilor tiinifice, dezvoltrii tehnologice i
schimbului inovaional. Subvenionarea direct a productorului, din considerentele deeficienei
fondurilor productive, este echivalent cu susinerea n continuare a tehnologiilor neeficiente.
Subveniile trebuie s fie orientate la renovarea capitalului productiv.
De asemenea, credem necesar s constatm urmtoarele momente: productorii din rile
emergente, la primele etape de dezvoltare, trebuie s-i diversifice activitile pentru a reui s
ocoleasc riscurile poteniale; prin intermediul politicilor paternaliste i subvenionarea unor
domenii de activitate, productorul poate fi susinut de ctre stat. Acestea sunt nite condiii
necesare, ns nu i suficiente, pentru ca productorul din rile emergente s devin competitiv.
Guvernul fiecrei ri emergente elaboreaz politici paternaliste privind activitatea
comercial, care presupune un control strict al relaiilor de export-import i comer intern,
relaiile financiar-valutare, regulnd acestea prin metode financiare i nefinanciare. Prin politica
sa paternalist, statul cu economia emergent stabilete sistemul de liceniere i cotelor a
importului i exportului, subveniilor de export i sistemul mai lejer de taxare i impozitare la
import al anumitor poziii de marf i servicii, taxele embargoului, legislaie fiscal i vamal
proprie, reglementare valutar, normele privind standardele calitii i igienei mrfurilor,
patentare i mrci comerciale etc. Msurile paternaliste de acest gen prezint prile atrgtoare a
pieelor emergente, altele invers devin bariere, ce nstrineaz de la stabilirea cooperrii
posibile de import, schimb de marf sau servicii cu aceste statele.
79

3. ORIENTAREA POLITICILOR PATERNALISTE SPRE CRETEREA
COMPETITIVITII RILOR EMERGENTE

3.1. Politica paternalist de optimizare a mijloacelor financiare a ramurii de baz
din rile emergente

tiina economic nu ntotdeauna este pus la baza unor decizii, n special la
mprumuturile i datoriile de stat, ocolirea riscurilor, promovarea politicilor economice tiinific
argumentate, soluionarea problemelor, generate de prezena sau de lipsa unor tehnologii noi i
utilajului modern, acestea necesit tratarea complex, repartiie eficient i optim [40]. Multe
din problemele economice pot fi soluionate doar prin cooperri interstatal ale eforturilor,
acestea fiind necesare pentru a atenua consecinele dezechilibrelor economice, financiare,
modificrilor demografice, ecologice, deficitelor bugetare, datoriilor de stat, funcionrilor
ineficiente a sistemelor bancare, nivelului nalt al omajului.
Repartiie - proces de distribuire a produselor muncii ntre membrii societii n funcie
de relaiile de producie existente. Repartizarea profitului net are implicaii directe asupra
investiiilor i a capacitii de autofinanare a ntreprinderii. Pe de o parte reinvestirea profitului
net conduce la creterea autonomiei financiare, la mbuntirea structurii financiare a
capitalurilor ntreprinderii, reprezentnd totodat un factor de cretere a valorii ntreprinderii. Pe
de alt parte, distribuirea de dividende creeaz imaginea unei ntreprinderi rentabile, conduce la
creterea ncrederii publicului n ntreprindere i, ca urmare, la creterea valorii acesteia de pia.
Optim este o situaie care asigur cea mai mare eficien economic, care corespunde
cel mai bine intereselor economice urmrite. Activitile agricole pot fi eficientizate i prin
folosirea eficient a disponibilului de finane limitat. O problem practic, ce apare frecvent n
activitile agricole poteniale, poate fi urmtoarea: este dat disponibilul de finane, capabil a fi
utilizat ntr-un ir de activiti productive. Problema const n determinarea nivelului
activitilor, luate n considerare s se ncadreze n limitrile financiare i s asigure satisfacerea
optim a unui anumit criteriu; alegerea unui anumit program (plan) din mulimea tuturor
programelor posibile n baza unui singur criteriu maximul profit. n realitate este necesar de
luat n considerare o serie de criterii, condiii, ns metodologic i aceste situaii pot fi depite.
n cazul de fa, ca un sprijin paternal, apare susinerea statului a ramurii problematice
prin aplicarea instrumentelor financiare, economice, sociale etc. Aa, ca exemplu, Guvernul
Republicii Moldova a acceptat propunerea Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare
privind repartizarea mijloacelor fondului de subvenionare a productorilor agricoli, pentru
urmtoarele msuri de sprijin [70]:
80

stimularea creditrii productorilor agricoli de ctre instituiile financiare;
stimularea asigurrii riscurilor de producere n agricultur;
stimularea investiiilor pentru defriarea plantaiilor multianuale supuse casrii, pentru
nfiinarea plantaiilor multianuale i promovarea produciei vitivinicole;
stimularea investiiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarn, solarii,
tuneluri);
stimularea investiiilor pentru procurarea tehnicii i utilajului agricol, echipamentului ce
formeaz sisteme de irigare, sisteme antinghe i instalaii antigrindin;
stimularea investiiilor pentru utilarea i renovarea tehnologic a fermelor zootehnice;
stimularea procurrii animalelor de prsil i meninerii fondului genetic al acestora;
stimularea investiiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare i procesare;
stimularea consolidrii terenurilor agricole;
stimularea irigrii terenurilor agricole.
n Anexa 12 este prezentat distribuia subveniilor n Moldova pe tipuri de beneficiari
pentru anul 2012, iar n Anexa 13 - clasamentul combinat al raioanelor dup subveniile n
agricultur pe hectar i pe cap de locuitor (indicator agregat) din Moldova pentru anul 2012.
n majoritatea cazurilor, n faa Guvernului, apare o ntrebare: Cum s fie repartizate mai
eficient i optim mijloace financiare (sau alte forme de ajutor) ntre productorii unui anumit
domeniu economic? n aceste cazuri, pentru practicieni, prezint interes metode, bazate pe un
algoritm care conduc la folosirea optim a disponibilului de finane n activitile agricole [3].
Exemplul metodei de calcul a mrimii sprijinului acordat i repartizarea eficient al
acestui este prezentat n Anexa 14 [35, p.23], n baza crei a fost elaborat i Anexa 15
Rezultatele integrale ale repartizrii optime a mijloacelor financiare ntre domeniile agricole.
Autorul consider c datele din aceste dou anexe vor fi utile conducerii rilor emergente pentru
soluionarea unui numr considerabil de probleme la tema repartizrii optime a mijloacelor
financiare ntre domeniile respective din agricultur. n metoda calculului programului de
repartizare optim a mijloacelor financiare au fost incluse problemele ale urmtoarelor nou
domenii, privind renovarea efectivului de animale n profilul: 1. bovine; 2. porcine; 3. ovine i
caprine; 4. cabaline; 5. psri. Crearea i utilizarea seminelor performante i aa profiluri, cum
ar fi: 6. culturi cerealiere i leguminoase boabe; 7. culturi tehnice; 8. cartofi, legume i
bostnoase; 9. plante de nutre. n principiu, numrul domeniilor incluse n calcul, n dependen
de gravitatea problemelor, poate fi extins, dar poate fi i redus. Problema poate fi formulat la
nivelul: macro- (la nivelul economic naional), miezo-, regional i local. n opinia autorului,
metoda propus reprezint o modalitate optim de utilizare a mijloacelor financiare, realizate n
urma taxrii importurilor pentru dezvoltarea maxim a potenialului productiv n domeniile
81

agriculturii. Pornind de la ipoteza, c importul va fi taxat pe parcursul a T ani, pentru dezvoltarea
potenialului productiv al ramurilor respective sunt rezervate mijloace bneti n volum de 5
uniti bneti, problema se pune: de repartizat optim finanele S ntre domeniile respective la
nceputul fiecrui an n modul, care ar asigura activitatea eficient i creterea maxim a
volumului produciei autohtone.
Dezvoltarea potenialului productiv al economiei naionale, n mare msur, depinde de
utilizarea raional a finanelor obinute n urma taxrii importurilor, care nu poate fi de o lung
durat. Productorul autohton trebuie s fie informat despre perioada de taxare provizorie a
importurilor. Taxrile importurilor, de regul, se fac selectiv, n perioade de scurt durat.
Utilizarea banilor, obinui n urma taxrii importurilor n scopul acoperirii deficitului bugetar,
este cea mai iraional variant: tehnologiile ineficiente se vor menine, subvenionarea va fi
necesar n continuu, agricultura (ramura respectiv) va degrada.
Pornind de la realitatea economic (privind dinamica preurilor), conductorul
ntreprinderii trebuie s-i acumuleze o baz de date statistice, s elaboreze unele prognoze ale
evoluiei datelor iniiale, necesare pentru utilizarea optim a disponibilului de finane pentru
dezvoltarea ntreprinderii sale, ridicarea nivelului competitiv al produciei, implementarea
tehnologiilor inovaionale i utilajului modern etc., acestea fiind efectuate cu ajutorul metodelor
matematice [84, p.37]. Autorul consider, c volatilitatea preurilor din perioada actual ne arat
c utilizarea metodelor i modelelor matematice este inevitabil. Problemele eficientizrii
activitilor economice, n mare msur, pot fi soluionate cu arsenalul cercetrilor operaionale.
Soluionarea problemelor cu ajutorul aparatului economico-matematic presupune: formularea
verbal a problemei; elaborarea modelului economico-matematic; acumularea i procesarea
preventiv a informaiei iniiale; analiza i testarea modelului elaborat; analiza rezultatelor
calculelor; corectarea modelului; implementarea elaborrilor economico-matematice n
activitile productive; inclusiv din agricultur. Problema utilizrii optime a disponibilului de
finane se reduce la un model economico-matematic bine argumentat, testat, poate fi soluionat
cu algoritmul expus n lucrare.
Studiind problema aplicrii politicilor paternaliste n activitatea economic autohton i
reieind din experiena unor state emergente, autorul ajunge la concluzii, c productorul
autohton poate fi protejat prin cteva ci: restricionarea importurilor produselor;
subvenionarea productorului; taxarea suplimentar de ctre stat a produselor importate;
desfurarea n ar a bunurilor de cercetare-dezvoltare n scopul de a dota productorul cu
tehnologii moderne i eficiente, schimb de experien i investire n dezvoltarea inovaional-
tehnologic etc. O modalitate de soluionare a problemei subveniilor, de creare a premiselor de
eficientizare a funcionrii unei ramuri economice poate servi sistemul, bazat pe principiul
82

autoasigurrii: importurile n profilul fiecrui produs sunt taxate de ctre stat; resursele
dinamice, acumulate de ctre stat, sunt direcionate, n exclusivitate, spre eficientizarea
producerii produsului respectiv prin acordarea subveniilor productorului, domeniului de
cercetare-dezvoltare.
Tehnologiile, n cadrul ntreprinderii sau a unei ramure economice, pot fi eficientizate
doar prin dezvoltarea sectorului de cercetare i inovare. Progresul tehnologico-inovaional, fiind
generator de eficiene, att pozitive, ct i negative, contribuie la modificri n mediul natural,
creterea volatilitii preurilor la produsele finale, inclusiv i cele alimentare, agricole, de uz
casnic, creterea neomogen a numrului populaiei n profilul regiunilor, statelor i
continentelor; dar poate crea i unele probleme sociale, economice i ecologice. Economia
inovaional este acea economie, creterea ei fiind asigurat de dezvoltarea afacerilor
inovaionale prin intermediul tehnologiilor noi, produselor i serviciilor inovaionale [31, p.48].
Evoluia fluxurilor de export-import, totalmente, defavorizeaz economia Republicii
Moldova, creeaz probleme grave sociale, contribuie la creterea omajului, migrarea populaiei,
pustiirea spaiului rural, creterea srciei, descreterea calitii vieii. Cca 40% din importuri nu
este acoperit din contul exporturilor, peste 50% din soldul export-import n Republica Moldova,
anual, valoric, sunt acoperite de ctre veniturile nete din munc, remise din strintate [60,
p.177].
Economia Republicii Moldova, ncepnd cu anul 1990, se gsete n perioada de tranziie
de la un sistem centralizat de funcionare la sistemul economiei de pia. n acest context,
Republica Moldova a devenit o ar emergent. Nu doar sectorul agrar autohton, dar i spaiul
rural n ntregime, a nceput s degradeze concomitent cu trecerea la economia de pia.
Procesele regresive au un ir de explicaii, inclusiv dispariia furnizorilor de mijloace de
producere, tehnologiile agricole, dispariia cererii la produsele agricole din Republica Moldova,
prbuirea sistemului de organizare i desfurare a lucrrilor agricole, fracionarea terenurilor
agricole dup principiu: fiecrui agricultor 2-3 ha de teren agricol; prezena monopolitilor,
monopsonitilor n relaiile comerciale ale agricultorilor; inundaia pieei interne a Republicii
Moldova cu mrfuri de produse agricole de import; lipsa unui sistem paternalist de susinere a
agriculturii; specializarea agriculturii n producerea de materii prime, lipsa capacitilor de
procesare a acesteia; spaiul rural tot mai mult este lipsit de infrastructura social, productiv;
lipsa unui concept tiinific argumentat de dezvoltare a spaiului rural, a agriculturii. n
Republica Moldova este bine cunoscut sistemul de pn n anul 1990, dar nu se cunoate
sistemul ctre care ara tinde s-l accepte.
Totodat, n ultimii douzeci de ani, apar probleme, pentru soluionarea crora sunt
impuse cooperri ntre state, alternative activitilor de cooperare nu exist. Printre astfel de
83

probleme enumerm: elaborarea strategiilor creterilor economice; atenuarea impactului negativ
al crizelor financiare mondiale asupra economiilor naionale; comercializarea resurselor
petroliere la preurile discriminatorii pentru rile importatoare de resurse energetice; producerea
produselor alimentare n condiiile modificrilor climaterice; securizarea statelor aflate la
intersecia intereselor strategice, geopolitice ale rilor, dotate puternic militar; crearea
instituiilor internaionale, abilitate cu drepturi de soluionare a unor situaii generatoare de crize
financiare.
Calitatea guvernrii n Republica Moldova nu coreleaz cu succese n agricultur i n
industrie, insuccesele fiind cu invazia masiv a importurilor produselor autohtone. Ca dovad celor
spuse, nivelul subdezvoltat al agriculturii poate fi depistat uor - prin evoluia PIB din agricultur per
capita populaiei din spaiul rural. Sub impactul srciei, numrul populaiei, inclusiv din spaiul
rural este n descreterea, se mrete exodul populaiei din ar, spaiul rural devine tot mai
pustiu; PIB nominal al Republicii Moldova crete din contul taxrilor fluxurilor de marf din
exterior; cota-parte a industriei i a agriculturii n PIB nu depete 20%; PIB per capita este la
un nivel mult redus; majoritatea populaiei din Moldova locuiete n spaiul rural, unde locurile
de munc sunt lips; n agricultur este ocupat doar 9% din populaia rii; efectivul de animale
n ar este redus - la un animal revin tocmai 16 persoan; exportul din Republica Moldova este
nesemnificativ, iar importul l depete cca de 2,5 ori; soldul export-import (exportul net),
tradiional este deficitar (negativ); volumul importurilor n PIB depete 70%; remitenele
acoper cca 60% din importurile rii; veniturile populaiei sunt extrem de reduse - acestea per
persoan lunar, n anul 2012, au constituit 1335,8 lei (vezi Tab.1.1), o parte a crei, se ntmpl
din cauza lipsei surselor bneti, poate fi achitat n form de produse cerealiere, animaliere etc.,
cheltuielile populaiei depesc veniturile, fiind asigurate din contul remitenelor. Conform
analizelor statistice de previziune, PIB al Republicii Moldova n anii 2013, 2014, va constitui:
respectiv 94 i 95 trln MDL, n preuri curente; Ponderea agriculturii n PIB: 94 x 0,11 = 10 trln
MDL; 95 x 0,102 = 9,69 trln MDL respectiv [5; 12].
Agricultura din Republica Moldova nu este capabil s asigure existena populaiei rii.
n aceste condiii tot mai mult loc i fac produsele agricole importate, productorul autohton
fiind presat de importurile masive de produse animaliere din exterior, de competitivitate redus a
tehnologiilor productive din Republica Moldova. Nivelul exporturilor i importurilor, n ultimii
3-4 ani, s-a stabilit la un nivel fix. De aceea, constatm faptul, c Republica Moldova este un bun
partener economic pentru rile din UE, fiind o pia de desfacere a mrfurilor acestora.
Guvernul Republicii Moldova, prin Hotrrea sa [70, p.3], acord mijloace bneti de
subvenionare a productorilor agricoli pentru anul 2013 n sum de 400 mil. MDL sau pentru
fiecare 1000 MDL guvernul acord subvenii de 4 bani. Guvernul Republicii Moldova, prin
84

intermediul Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare i SSA n Republica Moldova,
administrat de AIPA, intenioneaz s acorde suport financiar n urmtoarele msuri de sprijin,.
S
1
- Stimularea creditrii productorilor agricoli de ctre instituiile financiare
(achitarea costurilor creditelor acordate productorilor agricoli de ctre bncile comerciale);
achitarea costurilor unor credite acordate productorilor agricoli de ctre bncile comerciale
destinate procurrii seminelor eficiente (S
11
); materialului sditor (S
12
); materiei prime agricole
pentru a fi procesat (S
13
); ngrmintelor minerale (S
14
); ngrmintelor organice (S
15
);
mijloacelor de protecie a plantelor (S
16
); mijloacelor de protecie a animalelor (S
17
); furajelor
(S
18
); lubrifianilor i carburanilor (S
19
); energiei electrice utilizate n irigare (S
1,10
);
certificatelor de asigurare a produciei agricole (S
1,11
); pieselor de schimb pentru tehnic agricol
i utilajului care asigur funcionarea procesului tehnologic agricol (S
1,12
); peliculei, materialelor
necesare pentru construcia, renovarea serelor, solariilor (S
1,13
); tehnicii i utilajelor agricole,
echipamentelor ce formeaz sisteme de irigare (S
1,14
); sistemelor anti-nghe (S
1,15
); sistemelor
antigrindin (S
1,16
); utilajului tehnologic pentru fermele zootehnice (S
1,17
); materialelor de
construcie pentru fermele zootehnice (S
1,18
); animalelor de prsil eficiente (S
1,19
);
echipamentelor tehnologice i a utilajelor necesare pentru procesarea primar a materiei prime
agricole (S
1,20
).
Mrimea subveniilor, conform Regulamentului, aprobat prin Hotrrea Guvernului
Republicii Moldova nr.152 din 26.02.2013 se calculeaz dup formula [70]:
r
d
S = 14 . 0 , (3.1)
unde r taxa procentului conform contractului de credit dintre productorul agricol i banca
comercial; d dobnda bncii, costul creditului acordat productorului agricol; 14% = 0,14
procentul creditului pe care l va suporta Guvernul sub form de subvenii. Achitarea costurilor
unor credite (S
1
) este vectorul ( )
20 , 1 12 1 1
..., , , S S S S = .
S
2
- Stimularea asigurrii riscurilor de producere n agricultur (asigurarea produciei
(nu a riscurilor) din agricultur din contul a celor 3,6% din PIB agricol); achitarea costurilor
certificatelor de asigurare a produciei din agricultur din fondul de subvenionare n caz de:
secet excesiv, care provoac o reducere a recoltei cu peste 30% (S
21
); grindin (S
22
);
temperaturi sczute sub limita de rezisten biologic a plantelor (S
23
); furtuni (S
24
); inundaii
(S
25
); pierirea animalelor (S
26
); pierirea psrilor (S
27
); pierirea familiilor de albini (S
28
);
sacrificarea a animalelor n cazuri de necesitate vital (S
29
); afecte asupra sfeclei de zahr (S
2,4
);
floarei-soarelui (S
2,11
); porumbului (S
2,12
); soii (S
2,13
); legumelor (S
2,14
); tutunului (S
2,15
); grului,
orzului i rapiei de toamn (S
2,16
); viilor (S
2,17
); livezilor (S
2,18
); pepinierelor (S
2,19
); recoltei de
struguri i fructe (S
2,20
).
85

S
3
- Stimularea investiiilor pentru defriarea plantaiilor multianuale, supuse casrii
pentru nfiinarea plantaiilor multianuale i promovarea produciei vinicole (acordarea unor
suporturi financiare (din cele 3,6% din PIB agricol) n procesele de defriare a unor plantaii
deeficiente i nlocuirea acestora cu plantaii viticole); acordarea din fondul de subvenionare a
unor suporturi financiare pentru: nfiinarea plantaiilor pomicole (S
31
); nfiinarea plantaiilor
viticole (S
32
); de culturi nucifere (S
33
); de arbuti fructiferi (S
34
); de cpuni (S
35
); plantaiile de
culturi aromatice (S
36
); instalarea sistemelor anti-nghe (S
37
); instalarea sistemelor antigrindin
(S
38
); livezile de mr (S
39
); livezile de viin (S
3,10
); nfiinarea plantaiilor de nuc altoit (S
3,11
); de
arbuti fructiferi (S
3,12
); nfiinarea plantaiilor viticole soiuri de struguri pentru vin (S
3,14
);
plantaii-mam altoi i portaltoi (S
3,15
); plantaii trandafir de ulei (S
3,16
); levnic (S
3,17
);
coacz, zmeur (S
3,18
); cpuni (S
3,19
); persici (S
3,2o
).
S
4
- Stimularea investiiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de
iarn, solarii, tuneluri) (Acordarea unor suporturi financiare (din cele 3,6% din PIB agricol)
pentru producerea legumelor pe terenuri protejate); acordarea unor suporturi financiare din
fondul de subvenionare pentru producerea legumelor pe terenuri protejate pentru compensarea
parial a costului: modulelor de sere (S
41
); echipamentelor (S
42
); utilajelor (S
43
); materialelor de
construcii (S
44
); de acoperire (S
45
); solarii (S
46
); tuneluri (S
47
); materiale neesute pentru
acoperirea plantelor (S
48
); implementarea tehnologiilor eficiente de producere a legumelor (S
49
);
creterea calitii legumelor (S
4,10
); reducerea costurilor productive (S
4,11
); producia ecologic
(S
4,12
); procurarea seminelor eficiente de legume (S
4,13
); crearea de noi sorturi eficiente de
legume (S
4,14
); crearea propriilor tehnologii de producere a legumelor ecologice (S
4,15
);
producerea legumelor n regim calendaristic corelat cu cererea (S
4,16
); realizarea unor prioriti
calitative a legumelor autohtone n raport cu cele importate (S
4,17
); creterea productivitii
muncii (S
4,18
); crearea de noi locuri de munc (S
4,19
); popularizarea legumelor autohtone (S
4,20
).
S
5
- Stimularea investiiilor procurarea tehnicii i utilajului agricol, echipamentului ce
formeaz sisteme de irigare, sisteme anti-nghe i instalaii antigrindin (acordarea unor
suporturi financiare (din cele 3,6% din PIB agricol) pentru procurarea tehnicii i utilajelor
agricole, pentru extinderea reelelor de irigare, pentru protecia culturilor agricole de ngheuri,
grindin); acordarea unor suporturi financiare din fondul de subvenionare pentru promovarea
tehnicii i utilajelor agricoli pentru: creterea productivitii fondurilor fixe (S
51
); muncii (S
52
);
creterea competitivitii produselor finale (S
53
); asigurarea accesului agricultorului la tehnic
eficient (S
54
); la utilaje performante (S
55
); la sisteme de irigare (S
56
); de protejare a produciei
(S
57
); creterea calitii operaiilor tehnologice (S
58
); extinderea suprafeelor irigate (S
59
);
protejate (S
5,10
); reducerea costurilor productive (S
5,11
); operaiilor tehnologice (S
5,12
); crearea
unor tehnologii performante (S
5,13
); renovarea tehnologiilor fizic depite (S
5,14
); moral depite
86

(S
5,15
); crearea utilajelor principial noi (S
5,16
); echipamentelor noi (S
5,17
); modaliti de tiere n
uscat, n verde a plantaiilor pomiviticole (S
5,18
); altoitul viticol (S
5,19
); utilaje pentru ngrijirea
pepinierei (S
5,20
).
S
6
- Stimularea investiiilor pentru utilarea i renovarea tehnologic a fermelor
zootehnice (acordarea unor suporturi financiare (din cele 3,6% din PIB agricol) pentru renovarea
tehnologic a fermelor zootehnice); acordarea unor suporturi financiare din fondul de
subvenionare pentru renovarea tehnologic a fermelor zootehnice pentru: creterea
productivitii (S
6,1
); competitivitii (S
6,2
); asigurarea siguranei alimentare (S
6,3
); stimularea
organizrii eficiente (S
6,4
); nnoirea tehnologic (S
6,5
); nfiinarea firmelor zootehnice (S
6,6
);
dotarea fermelor cu utilaje moderne, eficiente (S
6,7
); modernizarea, eficientizarea proceselor
tehnologice n cadrul fermelor zootehnice (S
6,8
); diversificarea tipurilor de cretere a animalelor
(S
6,9
); ameliorarea eptelului de animale (S
6,10
); creterea calitii produciei de origine animal
(S
6,11
); sporirea competitivitii pe pieele interne, externe (S
6,12
); sporirea valorii adugate
(S
6,13
); a eficienei economice (S
6,14
); crearea de noi locuri de munc n spaiul rural (S
6,15
);
crearea serviciilor de ngrijire i tratare a animalelor (S
6,16
); renovarea efectivului de porcine
(S
6,17
); bovine (S
6,18
); ovine (S
6,19
); renovarea fermelor zootehnice (S
6,20
).
S
7
- Stimularea procurrii animalelor de prsil i meninerii fondului genetic al
acestora (acordarea unor suporturi financiare (din cele 3,6% din PIB agricol) pentru procurarea
animalelor de prsil de o nalt eficien); acordarea unor suporturi financiare din fondul de
subvenionare pentru procurarea animalelor de prsil de o nalt eficien: vaci donatoare de
embrioni cu eficien major (S
7,1
); vaci primipare, junci (S
7,2
); vieri ras pur (S
7,3
); scrofie ras
pur (S
7,4
); berbeci (S
7,5
); api (S
7,6
); mioare (S
7,7
); cprie (S
7,8
); iepuri de cas (S
7,9
); mtci de
albine (S
7,10
); forme parentale de pui (S
7,11
); ameliorarea eptelului de animale (S
7,12
); sporirea
calitii produciei de origine animal (S
7,13
); sporirea competitivitii produciei animale (S
7,14
);
creterea valorii adugate (S
7,15
); calitii (S
7,16
); eficienei economice (S
7,17
); sporirea venitului
productorului (S
7,18
); crearea de noi locuri de munc n spaiul rural (S
7,19
); reducerea
impactelor poluante asupra mediului natural (S
7,20
).
S
8
- Stimularea investiiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare i
procesare (acordarea unor suporturi financiare (din cele 3,6% din PIB agricol) pentru
dezvoltarea infrastructurii productive agricole); acordarea unor suporturi financiare din fondul de
subvenionare pentru dezvoltarea infrastructurii productive specifice agriculturii pentru
compensarea: costului echipamentelor tehnologice (S
8,1
); a utilajelor noi (S
8,2
); utilajelor pentru
prelucrare primar (S
8,3
); de procesare (S
8,4
); de uscare (S
8,5
); de congelare (S
8,6
); de congelare a
fructelor (S
8,7
); de congelare a legumelor (S
8,8
); costului de ambalare (S
8,9
); costului de
refrigerare (S
8,10
); costului de congelare (S
8,11
); costului de pstrare a crnii (S
8,12
); costului de
87

procesare a laptelui (S
8,13
); costului de ambalare a laptelui (S
8,14
); costului de pstrare a laptelui
(S
8,15
); costului de prelucrare primar a cerealelor (S
8,16
); a oleaginoaselor (S
8,17
); renovarea
utilajelor de ambalare a produselor (S
8,18
); crearea locurilor de munc (S
8,19
); diversificarea
formelor de ambalare (S
8,20
).
S
9
- Stimularea consolidrii terenurilor agricole (acordarea unor suporturi financiare
(din cele 3,6% din PIB agricol) n procesele de integrare teritorial a unor loturi agricole
dispersate); acordarea unor suporturi financiare din fondul de subvenionare n soluionarea
problemelor de integrare teritorial a loturilor dispersate pentru: reducerea nivelului de
fragmentare a terenurilor agricole (S
9,1
); optimizarea dimensiunilor teritoriale agricole (S
9,2
);
majorarea suprafeelor exploataiilor agricole (S
9,3
); dezvoltarea durabil a sectorului agrar (S
9,4
);
sporirea competitivitii agriculturii (S
9,5
); creterea productivitii agriculturii (S
9,6
); reducerea
srciei (S
9,7
); creterea nivelului de trai a populaiei rurale (S
9,8
); dezvoltarea infrastructuri
sociale (S
9,9
); infrastructurii productive (S
9,10
); renovarea reelelor de transport (S
9,11
); reelelor
electrice (S
9,12
); reelelor de gaze naturale (S
9,13
); utilizarea raional a terenurilor agricole (S
9,14
);
a apei (S
9,15
); elaborarea modalitilor de protecie ecologic (S
9,16
); meninerea mediului
ambiant la nivelul acceptabil (S
9,17
); compensarea parial a costurilor ce in autentificare
notarial (S
9,18
); de vnzare-cumprare (S
9,19
); de schimb, donaie (S
9,20
).
S
10
- Stimularea irigrii terenurilor agricole (acordarea unor suporturi financiare (din
cele 3,6% din PIB agricol) pentru irigarea terenurilor agricole); acordarea unor suporturi
financiare din fondul de subvenionare pentru irigarea terenurilor agricole, pentru compensarea
parial a costului: apei (S
10,1
); energiei electrice (S
10,2
); resurselor petroliere (S
10,3
); gazelor
naturale (S
10,4
); procurarea pompelor (S
10,5
); evilor (S
10,6
); majorarea suprafeelor terenurilor
agricole irigate (S
10,7
); sporirea eficienei terenurilor irigate (S
10,8
); creterea cantitativ i
calitativ a produciei agricole (S
10,9
); organizarea asociaiilor utilizatorilor de ap (S
10,10
);
energie electric (S
10,11
); resurselor petroliere (S
10,12
); resurselor naturale, a terenurilor agricole
(S
10,13
); modaliti de economisire a apei (S
10,14
); de protecie a solului (S
10,15
); soluionarea
problemelor de erodare a solurilor (S
10,16
); elaborarea msurilor anti-inundaii (S
10,17
);
antierodare (S
10,18
); antialunecare a terenurilor agricole (S
10,19
); renovarea utilajelor pentru irigare
(S
10,20
).
n Anexa 16 sunt enumerate direcii, care potenial pot fi favorizate, paternate din fondul
de subvenionare. n principiu, o astfel de clasare a direciilor este mult mai convenional, pot
exista i alte forme de organizare a proceselor de subvenionare. Direciile credite (S
1
);
asigurarea produciei (nu asigurarea riscurilor, acestea nu trebuie asigurate, acestea (riscurile)
apar neasigurate; de asigurare are nevoie producia agricol) (S
2
); renovarea plantaiilor (S
3
);
terenurilor protejate (S
4
); sisteme de irigare (S
5
); firme zootehnice (S
6
); procurarea animalelor
88

(S
7
); infrastructura (S
8
); integrarea teritorial (S
9
); irigarea (S
10
); n ansamblu constituie costuri
considerabile:

= =
=
10
1
20
1
00
j
ij
i
S S . (3.2.)
Crearea unui fond de subvenionare, de exemplu, de 400 mil. MDL pentru anul 2013, este
o activitate mai mult aparent dect suport real; crearea fondului de subvenionare presupune
soluionarea ctorva probleme: Care sunt donatorii n fondul de subvenionare? Care sunt cele
200 de direcii de subvenionare? Profitorii de subvenii ntotdeauna vor progresa n activitile
agricole respective sau vor parazita?
Alocarea subveniilor pentru activitile agricole din Republica Moldova sunt determinate
de rmnerea n urm a tehnologiilor agricole din ar n raport cu cele din UE. Agricultura
Republicii Moldova nu este competitiv nici pe piaa intern i nici pe cea extern, piaa
autohton fiind inundat de produse agricole din exterior. Productorul autohton este dotat cu
tehnologii agricole primitive, duce lips de semine eficiente, rase de animale productive etc.
Fr un suport financiar considerabil, agricultorul din Republica Moldova nu va deveni
competitiv [106, p.34].
Considerm, c n condiiile Republicii Moldova dezvoltarea concomitent a tuturor celor
200 de direcii, enumerate mai sus, nu este real. Republica Moldova trebuie s-i concentreze
suporturile financiare n cteva direcii, determinate de cererea din exterior, dar i nici
subvenionarea activitilor agricole nu poate fi continuat fr de sfrit. Productorul agricol nu
trebuie administrat, autorizat, controlat de ctre structurile guvernamentale, acesta (productorul)
trebuie s devin competitiv, iar subveniile s fie acordate doar provizoriu cu scopul de-l ajuta
s devin competitiv [102, p.36].

3.1.1. Aplicarea politicilor paternaliste pe piaa rilor emergente, ca un produs
investiional omogen
n rezultatul investigaiilor bibliografice, putem concluziona existena seriei ntregi de
aspecte, ce caracterizeaz i individualizeaz piaa rilor emergente, ca un produs investiional
omogen, bine delimitat de celelalte grupe. Printre acestea, cele mai importante sunt urmtoarele:
O ar emergent medie are, conform definiiei date de MSCI [108], un PNB per capita de
aproximativ 3.100 USD fa de 20.535 USD, ct au, n medie, grupul celor mai dezvoltate 21 de
ri. Conform IFC [117], putem caracteriza ca fiind emergent orice economie, care are un PNB
per capita inferior nivelului de 8.626 USD. Atunci, cnd produsul naional brut este o msur
definitorie pentru evaluarea statutului de ar emergent, se poate observa foarte uor c aceste
ri au un PNB semnificativ redus fa de rile dezvoltate.
89

Deoarece PNB msoar doar produsul final i nu reflect diferitele costuri cu nivelul de trai
de pe glob i, prin urmare, nu reflect obiectiv puterea de cumprare a unui cetean; n plus, n
unele ri ca SUA, Brazilia sau fostele state comuniste, se nregistreaz abateri semnificative de
la medie;
Unele din rile emergente au economii de pia libere, dar foarte puine dintre ele sunt
comparabile cu rile dezvoltate atunci, cnd este vorba despre reglementri privind investiiile
strine, asigurarea transparenei situaiilor financiare, circulaia liber a capitalurilor, maturitatea
pieelor bursiere sau restriciile privind repatrierea dividendelor sau a ctigurilor de capital;
Pieele emergente, de regul, atribuie n mod firesc un risc de ar superior pieelor
dezvoltate. Aceasta apare, deoarece riscuri a fenomenului hiperinflaionist sunt relativ des
ntlnite n rndul rilor emergente, reprezentnd factori care acompaniaz n mod necesar
procesul de tranziie;
innd cont de riscurile, aferente unei investiii pe categorie de piee emergente, investitorii
profesionali nu i le vor asuma, dect atunci cnd este perceput posibilitatea obinerii unor
rentabiliti ridicate, corelat cu aceste riscuri. Prin urmare, se consider c o rat anual de
cretere de 4%, nregistrat pe o perioad de ultimii 5-10 ani, reprezint o ateptare justificat;
Majoritatea investitorilor consider c investiiile pe pieele emergente sunt riscante datorit,
n special, unui grad de incertitudine ridicat. Considerm acest lucru adevrat doar atunci, cnd
investiia se realizeaz integral pe astfel de piee, deoarece n restul cazurilor un portofoliu, care
conine i o component de piee emergente, va conduce la o diminuare a riscului global prin
intermediul corelaiilor reduse (chiar negative), fapt datorat unor factori independeni care
imprim aceast divergen [38].

Tabelul 3.1. Triada pieelor emergente n cadrul relaiilor economice internaionale
PIEELE EMERGENTE
Americane Europene, din Orientul
Mijlociu i Africa
Asiatice
Brazilia, Cili, Columbia,
Mexic, Peru
Republica Ceh, Egipt,
Ungaria, Moroco, Polonia,
Rusia, Africa de Sud, Turcia
China, India, Indonezia,
Coreea, Malaysia, Filipine,
Taiwan, Tailanda
Sursa: elaborat de autor

n Tabelul 3.1 sunt prezentate pieele emergente de baz, conform datelor MSCI. Modul
pragmatic de guvernare al puterilor emergente revalorizeaz rolul iniiativei politice n
dezvoltarea unei economii i repune n centrul ateniei necesitatea de a nu lsa forele pieii s
90

domine politicul, s-i ia locul. Experiena acestor ri subliniaz urmrile negative ale situaiilor
n care nu mai este clar cine conduce societatea - oligarhii finanelor i industriei, sau oamenii
politici devotai dezvoltrii unei naiuni [53].
Experiena Braziliei, Chinei, I ndiei i a altor puteri emergente ofer un bun exemplu i n
politica surselor de finanare, prin preocuparea pentru formarea de resurse proprii, pe calea
stimulrii exportului, exploatarea inteligent a resurselor proprii, dezvoltarea pieei serviciilor,
sau ncurajarea cercetrii. Doar atunci cnd un guvern reuete s dispun de un fond propriu
substanial de investiii, politica sa de mprumuturi poate deveni eficient, deoarece poate refuza
condiionrile pguboase din punct de vedere economic, impuse de instituiile ce ofer
creditul. China i Brazilia prin constituirea unor fonduri suverane de investiii, au putut
beneficia de o mai mare libertate de micare n negocierile financiare i au avut posibilitatea de a
iniia politici de investiii n alte ri n curs de dezvoltare, n condiii atractive pentru cei
creditai.
n condiiile fluxurilor semnificative de capital, ndreptate nspre rile emergente,
investitorii agresivi cut noi destinaii investiionale, care sunt adesea obscure i cu un accentuat
grad de subdezvoltate. Experii afirm, c pn la un moment dat era suficient investirea
capitalului n titluri ai unei piee emergente cu perspectiv maximal real, fluxuri puternice de
capital, care vor conduce accelerat la creterea cotaiilor. De menionat, c, actualmente,
investiiile au un caracter pronunat de risc, stabilindu-se drept inte acelea economii, care sunt
considerate nefavorabile ca destinaii investiionale din anumite motive, de exemplu: lipsa
transparenei financiare, scderea lichiditii pe pia, regimuri politice cu o poziie advers fa
de investitori etc. [66, p.146]. Astfel de condiii sunt observate n urmtoarele ri emergente:
Arabia Saudit, Bangladesh sau Paraguay, Bulgaria, Cambogia, Coreea de Nord, Croaia, Cuba,
Egipt, Ghana, Iordania,Kuweit, Laos, Liban, Lituania, Maroc, Mongolia, Myanmar, Oman,
Papua Noua Guinee, Qatar, Slovenia, Tunis, Vietnam.
n opinia autorului, trebuie de menionat argumente i avantaje, care decurg din
investiiile pe pieele emergente, cum sunt:
Pieele emergente, deseori, depesc ca performan rile consacrate, chiar dac nici-o
tendin de cretere nu evolueaz n mod continuu fr existena perioadelor de corecii, acestea
fiind, n majoritatea cazurilor, depite ntr-o perioad relativ scurt, punnd ca baza unele
aprecieri noi;
Sunt reduse corelaii dintre pieele emergente cu cele dezvoltate, menionnd faptul c
nici micrile de pe aceste piee nu sunt n legtur direct. Sunt cazuri, cnd acest coeficient de
corelaie poate fi i negativ, aceasta nsemnnd c direcia de pe o pia poate avea un sens invers
pe cealalt;
91

Ratele de cretere a rilor emergente, n ultimii 5-10 ani, sunt superioare pieelor
dezvoltate. Banca Mondial prognozeaz rata medie de cretere a PIB-lui n rile emergente
circa de 4,9%, aceasta fiind aproape dubl fa de rata a rilor dezvoltate [127];
Experii afirm, c fondurile de investiii sporesc participarea sa pe pieele emergente,
estimnd, n sensul dat, c circa un sfert din fondurile de pensii, la nivel mondial, intenioneaz
s majoreze ponderea, aferent investiiilor de pe pieele emergente.
Accesibilitatea aciunilor pe pieele emergente devine tot mai ridicat, pieele date
devenind tot mai deschise investitorilor, prin intermediul reglementrii stricte n privina
securitii tranzaciilor i a gradului de atractivitate al pieelor.
n opinia lui John Lipsky prim-adjunctul directorului general al FMI, pieele emergente
nregistreaz o cretere rapid. De asemenea, Dumnealui afirm c multe piee emergente,
inclusiv China, nu au reuit s in sub control inflaia i s verifice fluxul masiv de investiii
lichide n economiile lor. Dei FMI avertizeaz asupra riscurilor provocate de presiunea
preurilor, comentariile lui Lipsky sugereaz c FMI este din ce n ce mai ngrijorat de aceast
problem. Pentru pieele emergente, care cresc cu 6,5-7%, limitele lor de a-i depi capacitatea
au fost intens folosite i, ca rezultat, ncepem s vedem semne incipiente de supranclzire, a
declarat prim-adjunctul directorului general al FMI. Creterea preului petrolului a complicat
problema inflaiei, dar Lipsky a explicat c FMI nu i-a redus estimrile de cretere deoarece
crede c majorarea preului ieiului va fi temporar. Oficialul FMI a declarat c pn la
extinderea turbulenelor n Libia, exportatoare de petrol, mare parte din creterea preului
petrolului de la sfritul anului trecut i nceputul lui 2011 a reflectat o mbuntire a
perspectivei economice [59].
Totui, cele mai recente temeri privind ntreruperea livrrilor de iei au creat un factor
de team care dus la majorarea preului barilului de iei peste 100 de USD, care, care ar putea
reprezenta o ameninare major pentru creterea economic. Majorarea preului alimentelor
reprezint de asemenea o ameninare, n special pentru rile slab dezvoltate, unde alimentele
reprezint un procentaj mai mare din bugetul gospodriilor. Preurile ridicate la alimente
reprezint unul din multele motive care au stat la baza turbulenelor din Egipt i Tunisia.
Conform ultimului raport al Raiffeisen Capital Management asupra economiilor
emergente n sursa [20], putem constata urmtoarele: piaa ieiului a fost pus mai mult n
micare de ofensiva militar mpotriva Libiei, ca urmare, i cursurile de schimb au suferit
micri importante, dar numai dup ce liderii UE au stabilit c trebuie stabilite modalitile de
intervenie n cazul crizei datoriilor suverane din rile PI I GS, ultimele informaii artnd c
acestor le aparine deplin responsabilitate pentru criza datoriilor suverane din zona euro, faptul
care se confirm prin ceea, c Portugalia a cerut ajutor extern, iar Grecia a ajuns la decizi s-i
92

restructureze datoriile. Economiile emergente din Asia i America Latin au rmas neschimbate:
cu rata solid de cretere economic n pofida majorrii dobnzilor de referin, valoarea PIB-
urilor i a produciilor industriale s-a ntors la nivelurile, anterioare crizei.
n China a disprut frica de supranclzire a economiei, nivelul consumului de energie
electric i producia industrial s-au stabilizat, volumul transporturilor de mrfuri a sczut,
nivelul creterii economice, fiind la moment de 9 9,5%, pare puin probabil pe cnd nivelul
inflaiei n luna martie a depit valoarea de 5,0%. La nceputul anului 2013, indicele MSCI al
Chinei din nou a nregistrat o cretere lent - de aproximativ 1%, recuperarea putnd continuat
pe parcursul anului. Potrivit lui Ewen Cameron Watt, directorul de investiii al BlackRock,
China este visul frumos al tuturor investitorilor, economia acestei fiind bazat, ntr-o msur
mult prea mare, pe politici intervenioniste, faptul dat fiind principal cauz pentru care liderii
chinezi se vor confrunta cu o ncetinire masiv a exporturilor dac vor continua proiectele de
creare a mai multor locuri de munc, n loc s participe la scoaterea zonei euro din impact [83,
p.137].
Piaa de aciuni din India, dup mai multe sptmni de scderi, s-a trezit din nou la
via: i-au revenit semnificativ cotaiile la nceputul anului 2013 a fost apreciat puin sub 3%,
investitorii internaionali au manifestat tendina s inverseze capitalurile, retrase recent. Dar,
imaginea general nu s-a schimbat prea mult. Scderea preului petrolului a avut un efect pozitiv
asupra inflaiei, pe cnd economia pare s continue s se afle pe o fundaie solid.
Procesul de stabilizare a continuat i n Rusia, cu majorarea veniturilor disponibile,
scderea omajului i efecte directe n comer. De asemenea, n Rusia s-au modificat presiunile
inflaioniste, diminundu-se parial: n luna ianuarie 2013 creterea preurilor de consum a fost
de 9,5%, iar n februarie 2013 - 9,6% ianuarie. n acelai timp, au sczut randamentele
obligaiunilor, dar n contextul deprecierii rublei, pentru investitorii strini n obligaiuni,
performana a fost considerat uor pozitiv [116].
n Cehia, a fost marcat diferena dintre creterea economic de anul 2012 i consumul
privat, sczut n continuare. Economia naional a Cehiei recupereaz pe fondul cererii externe
puternice, dar pe plan intern redresarea nu se manifest pe scar larg; inflaia este sczut - de
1,8%, nivel dat consolidnd imaginea unei economii naionale interne slabe i o dobnd de
referin - de 0,75%.
Putem observa c economia Moldovei se aseamn cu cea a Cehiei privind consumul
intern sczut i redresarea nevizibil pe scar larg, privind revenire i cretere n ansamblu - mai
avem de recuperat, pn a ne compara cu cehii.
. De asemenea, Raportul Raiffeisen Capital Management asupra pieelor emergente [20] ne
arat c, dup aprecierile din iulie 2013 ale burselor emergente, luna august 2013 a fost mai
93

negativ: problematica datoriei Greciei nu a fost rezolvat, iar de la slbirea continu a
economiei SUA a venit principala influen negativ, dificultile macroeconomice ale SUA
fiind contrastate cu rezultatele companiilor ncepnd cu al doilea trimestru i, ca urmare, a
crescut cererea de obligaiuni de stat n SUA i n Europa.
Toate pieele de obligaiuni din Europa Central i de Est au nregistrat creteri, cu
excepia Ungariei, care, dup suspendarea temporar a acordului cu FMI, a fost privit de ctre
investitori cu reinere. De asemenea, i forintul Ungariei a nregistrat fluctuaii de curs
semnificative, situaia economic intern fiind pozitiv i susinut de creterea cererii externe,
rata inflaiei la nceputul anului 2013 a sczut pn la 4%.
Vorbind de inflaia Poloniei, la nceputul anului 2013 a fost constatat coborrea ratei
inflaiei pn la 2% i creterea economic de 3,5%. Inundaiile din Polonia, din vara 2013, pot
crea presiuni inflaioniste, dobnda de referin, fiind la moment, de 3,5%.
Turcia, n primul trimestru al anului 2013, a avut o cretere economic de 11,7%, dar
dinamica din al doilea trimestru al anului 2013 este negativ; producia industrial a rmas
punctul puternic n economia intern, nivelul omajului fiind nc ridicat. Economia naional a
Turciei a fost ajutat de piaa intern prin trecerea stabil i cu succes prin criza mondial [99].
Ne pare interesant opinia lui Erik Berglof, economistul principal al BERD, potrivit crei
exist anumite experimente investiionale, ce conduc la formarea unei serii de idei referitoare la
titlurile financiare, care sunt cotate pe pieele emergente, investitorii, n majoritatea sa, sunt de
prere c pe pieele emergente activitatea investiional este riscant din cauza instabilitii i
nesiguranei, acesta, n opinia noastr, fiind adevrat doar n cazul cnd investiiile vor fi
realizate deplin, altfel, portofoliul, coninnd componenta pieei emergente i fiind datorat
factorilor care imprim divergen dat, va conduce la reducerea riscului global prin corelaii
reduse [125, p.41].
Este semnificativ faptul c cotaiile aciunilor pe pieele emergente au tendina de a
ajunge la niveluri extrem de ridicat, datorit fluxurilor mari de capital speculativ i, astfel,
inducnd o supraevaluare accentuat [126, p.362]. Faptul dat, n opinia noastr, poate fi adevrat
doar parial, deoarece niveluri nalte de evaluare se justific n dependen de rate de cretere
superioare, care sunt nregistrate de ctre emiteni sau, n economie intern, de reduceri
structurale ale nivelului ratei dobnzii. Analitii financiari studiaz dinamica fluxurilor de capital
pe plan mondial, fcnd aceasta cu scopul depistrii intelor preferabile pentru investiii. S-a
observat un lucru n practica investiional a rilor emergente, care ne pare a fi interesant: cnd
spre o anumit ar sau regiune se direcioneaz un flux de capitaluri, se ateapt c i
rentabilitatea, oferit de pieele din regiune, s creasc, fiind o urmare a creterii cererii de titluri.
Analiznd sursele [94; 62] din lucrarea dat, putem concluziona c puterea financiar a
94

investitorilor poate nlocui argumentul profiturilor emitenilor, banii fiind principalul factor de
susinere a trendului majorat. n Anexa 17 autorul prezint top-ul celor mai nepotrivite ri ale
lumii din punctul de vedere al atragerii investorilor i ateniei a oamenilor de afaceri cu scopul
iniierii unei noi afaceri n aceste ri, iar Anexa 18 - a celor mai atractive ri.
Totodat, autorul consider important ca s fie analizat natura i destinaia acestor
fluxuri de capital, volume nsemnate de capital fiind ndreptate spre o ar emergent sau o
regiune a ei, faptul dat fiind posibil datorit unor conjuncturi temporare precum majorarea ratei
dobnzii. Privind destinaia capitalurilor, credem, c este important modul i destinaia lor de
folosire, cum ar fi: plata pentru importul de bunuri de consum, finanarea investiiilor din
economia real etc.
Un aflux important de capital poate conduce la o apreciere, de regul, accentuat a
cotaiilor pe pia destinatar, iar ieirea fondurilor de pe aceast pia poate determina cderi
masive ale cotaiilor bursiere. Astfel de fluxuri strategice pot fi anticipate dac se au n vedere
factori macroeconomici, cum ar fi: politici sau reforme economice i fiscale nesatisfctoare,
modificri semnificative n ambele sensuri, restructurarea datoriei externe, schimbri majore n
nivelul real al ratei dobnzii, instabilitate legislativ etc. [105].


Fig. 3.1. Principalii investori interni din Republica Moldova
Sursa: elaborat de autor n baza datelor din surse [96; 122]

Menionm importana investiiilor strine pentru economia rii noastre i avantajul
acestora fa de creditele strine, care necesit a fi rambursate conform anumitor condiii
stabilite. Caracterul ascendent al investiiilor, chiar i n pofida faptului c ratingul Moldovei s-a
95

deteriorat, iar riscul asociat rii a crescut, nu este un obiectiv atins. n Figura 3.1.sunt prezentai
principalii investori interni din Republica Moldova.
Obiectivul adevrat ar fi atingerea unui nivel al investiiilor strine comparabil cu cel din
Ungaria, Cehia, Polonia, sau cel puin rile Baltice. Experiena arat c eficiena investiiilor
strine directe este cea mai nalt atunci cnd vine din partea investitorilor strategici, fiind
acompaniat de know-how, refacere a ntreprinderii i contribuie concret la creterea
economic a rii. Astfel de companii, fcndu-i prezena n economia Moldovei, nu sunt
dependente de ajutorul statului, ci se bazeaz pe propriile fore sau i eventualul ajutor de la
companiile-mam.
n vederea realizrii condiiilor optime pentru atragerea investitorilor strini, bursele
rilor emergente trebuie s urmreasc ndeplinirea criteriilor, structurate n felul urmtor:
- Conceptul clar al sistemului financiar i structurii de baz a acestuia, evideniind rolul
bncilor, societilor de brokeraj depozitare i decontare;
- ncrederea investitorilor este un lucru extrem de important pentru succesul pieei bursiere,
aceasta fiind obinut prin profesionalism i asigurarea procedurilor de tranzacionare corect,
manifestarea transparenei ridicate n privina activitii economico-financiare a fiecrui emitent,
acestea fiind atinse odat cu nfiinarea comisiei pe valorile mobiliare, activitatea crei este
desfurat n baza legislativ;
- Principiile i formatele de raportri financiar-contabile difer de la o ar la alta, acestea,
dup prerea noastr, ar fi trebuit standardizate uniform, fiind mai accesibile pentru poteniali
investitori strini, deoarece raportarea i prezentarea informaiei, actualmente, se descrie
conform cerinelor i sub forme, solicitate de investitorii majoritari;
- Respectarea contractelor, ncheiate ntre agenii economici, este bazat pe legislaia, care
trebuie a fi ct mai perfect ca s poat asigura respectarea obligaiilor, stipulate n contracte,
altfel, poate fi afectat rentabilitatea investiiilor derulate pe baza informaiilor ale unor
asemenea contracte. Suntem de prere c ar fi necesar de stipulat un pachet legislativ bancar
eficace i de revizuit procedeele operative a mecanismului judiciar;
- tiind, c impozitarea reprezint un punct nu prea plcut pentru investitori, ar fi
recomandabil elaborarea combinaiilor fiscale, care ar stimula investirea capitalului, scopul
crora s devie o impozitare excesiv a nerezidenilor, ce doresc s desfoare anumite afaceri pe
piaa local;
- n condiiile, cnd rating-ul Moldovei este att de sczut, iar povara datoriei externe att
de mare i sistemul fiscal destul de mpovrtor pentru afacerile noi, atunci, n opinia noastr,
investiiile directe nu vor crete vertiginos. n orice caz, aceste constrngeri sunt determinate de
96

factori obiectivi, soluionarea crora ar trebui s reprezinte scopul forte pe termen lung al
conducerii rii. Prin urmare, n aceast situaie nu urmeaz dect s ne folosim de arsenalul
disponibil, concentrnd eforturile n urmtoarele direcii:
- mbuntirea imaginii rii prin asigurarea suportului organizaiilor financiare
internaionale; reducerea sarcinii datoriei externe i ameliorarea rating-ului cotat de
ageniile internaionale; atingerea unui nivel durabil de cretere economic i
capitalizarea pe seama acestuia;
- marketingul oportunitilor n domeniul investiiilor directe n economie; transparena
maxim n ceea ce privete procedurile, facilitile i garaniile; utilizarea la maxim
capacitate a posibilitilor Internet-ului n scopul informrii potenialilor investitori [93];
- definirea prioritilor n politicile investiionale, cum ar fi facilitarea investiiilor strine
n sectorul exportator etc.;
- crearea unui climat favorabil afacerilor prin reducerea poverii fiscale.
Ca urmare a celor spuse, suntem convini c maximizarea investiiilor strine este un
obiectiv de baz, pentru realizarea cruia este necesar aplicarea efortului coordonat al politicilor
guvernului rii, compatibil cu programul de eradicare a srciei i programele economice,
susinute de FMI i BM.
Datorit fluxurilor masive de capital speculativ, n opinia experilor, cotaiile aciunilor de
pe pieele emergente au tendina de a ajunge la niveluri foarte ridicate, inducnd astfel o
supraevaluare accentuat [100, p.23]. n opinia noastr, acest lucru este adevrat doar parial,
deoarece niveluri aparent ridicate de evaluare sunt justificate n anumite cazuri de rate de cretere
superioare, nregistrate de emiteni, precum i de reduceri structurale ale nivelului ratei dobnzii
n economie. Considerm, de asemenea, c este foarte important s se analizeze natura acestor
fluxuri de capital, precum i destinaia lor, deoarece este posibil ca volume nsemnate de capital
s se ndrepte spre o regiune sau ar emergent, datorit unor conjuncturi temporare precum
majorarea ratei dobnzii, i nu unor mbuntiri structurale n economia acelei ri.
Totodat, considerm c autoritile guvernamentale trebuie s ia msuri sinergetice
eficiente pentru a asigura finanarea investiiilor pe termen mediu-lung cu scopul stimulrii
productorului autohton, atunci fluxurile de capital vor duce la o apreciere artificial a monedei
locale sau la propagarea inflaiei. Efectul sinergetic, n cazul dat, se va reflecta prin obinerea
unui profit suplimentar de ctre productori ca rezultat al contientizrii faptului, c
implementarea unui complex de msuri bine chibzuite condiioneaz modificarea tuturor
celorlali indicatori ai afacerii, precum i contribuie la alegerea unei strategii competitive de
dezvoltare a acesteia [120, p.207].
97

n opinia autorului, piee emergente trebuie ct mai rapid s reacioneze n singurul mod
raional, n care o puteau face, adic s se alture pieei mondiale. Pornind de la problematica
complex a orientrii strategice a investiiilor la nivel internaional, n cazul existenei excesului
de resurse de capital, autorul a evideniat unele aspecte privind pieele emergente, fiind o
destinaie predilect a capitalurilor date.
De asemenea, accentund argumente recomandabile investiiilor pe pieele emergente i
ideilor preconcepute care deseori le nsoesc, a fost analizat evoluia pieelor emergente i din
prisma fluxurilor de capital, fiind un mijloc de anticipare a noilor destinaii investiionale i o
prghie macroeconomic n minile Statului.

3.2. Perfecionarea factorilor de producere din rile emergente prin politici
paternaliste n cadrul relaiilor economice internaionale

"Politica european de vecintate" (PEV) este un instrument de baz n reglarea
ntrebrilor problematice referitor la factorii de producere pe piaa economiilor emergente, care
leag aceste ri din Europa de Est cu Uniunea European n domeniul politic i economic.
Scopul acestei cooperri este promovarea prioritilor politicii externe ale UE: optimizarea
instituiilor multilaterale internaionale, care se opun factorilor comuni de instabilitate. De
asemenea, PEV poate fi considerat ca un compromis ntre dorina noilor ri vecine de a deveni
membre ale UE i imposibilitatea acestei de a accepta noi extinderi [27, p.7]. La realizarea PEV,
prin acordul prilor, a fost ncheiat un plan individual de aciuni "Republica Moldova Uniunea
European" pentru implementarea reformelor politice i economice din mai multe domenii [59].
Un astfel de orientare a aciunii, a prevzut un ir de aciuni n raport direct cu migraia factor
de producere de importan major pentru economia emergent: determinarea proporiei
migraiei legale i ilegale, prin i din Moldova; monitorizarea micrii de migraiune; ajustarea
legislaiei naionale la standardele UE; mbuntirea cooperrii n domeniul managementului
eficient al fluxurilor de migraie i de ntoarcere a propriilor ceteni, persoanelor fr cetenie
i cetenilor rile tere etc. [29, p.103]. Cadrul PEV, de asemenea, a prevzut posibilitatea de
participare a rilor vecine UE n diverse programe europene i internaionale. n decursul
desfurrii planurilor individuale, Republica Moldova a semnat un ir de acorduri asimetrice
privind readmisia cu rile din Comunitatea European, ca: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica
Ceh, Cipru, Estonia, Finlanda, Frana, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovacia,
Slovenia i Suedia. Semnarea acordurilor a fost o condiie obligatorie a Uniunii Europene n
elaborarea planurilor individuale de integrare i impunea o examinare mai aprofundat a
98

aspectelor de simplificare a regimului de vize pentru cetenii moldoveni [92]. Din punctul de
vedere al autoritilor moldoveneti, simplificarea regimului de vize pentru cetenii Republicii
Moldova ar contribui la plecarea legal n cutare de lucru n rile Uniunii Europene, ar permite
asigurarea returnrii migranilor, reducerea perioadei de edere cu statut ilegal n rile gazd.
Procesul de negocieri privind simplificarea regimului de vize (cu condiia respectrii
obligaiunilor, aprobate conform planului individual de integrare) nu este finalizat i, n
conformitate cu datele Ministerului Afacerilor Externe, nu va fi rezolvat pn n septembrie
2013. Dei au fost nregistrate unele progrese n acest domeniu, de exemplu: a fost simplificat
procedura pentru anumite categorii de ceteni ai Republicii Moldova, au fost reduse taxele, n
or. Chiinu a fost deschis n 2007 Centrul Comun de Vize, scopul final nu a fost atins.
"Parteneriatul pentru Mobilitate (migraia circular)" a fost semnat de ctre Republica
Moldova n iunie 2008. Termenul de "mobilitate", propus de ctre Comisia European, este un
element cheie pentru elaborarea strategiei UE privind gestionarea migraiei ntre rile UE i
rile de origine, pentru perioada ulterioar.
Programele de mobilitate (migraie circulatorie) vizeaz realizarea unui efect pozitiv n
dezvoltarea capitalului financiar i uman al migranilor, transferul internaional de competene,
crearea comerului transfrontalier i investiiilor, prevenirea separrii de familie pe termen lung.
Cu toate acestea, nsui documentul (aa-numita "cartea albastr") este orientat spre accesul pe
pieele forei de munc din UE, n principal al lucrtorilor cu nalt calificare, n ceea ce privete
drepturile strinilor, angajai legal n UE, i nu vizeaz admiterea legal pe piaa forei de munc
a lucrtorilor cu nivel sczut de calificare. Republica Moldova a fost aleas ca ar pilot pentru
implementarea "Parteneriatului pentru Mobilitate", mpreun cu Republica Capului Verde n
anul 2008.
n cazul n care reforma, derulat n conformitate cu planul individual, n principal, este
orientat spre criminalizarea migraiei ilegale i vizeaz reformarea structurilor, n principal, de
putere, implicate n gestionarea proceselor de migraie, atunci obiectivele "Parteneriatului pentru
Mobilitate" sunt diferite modificarea instituiilor de drept, care reglementeaz aspectele
migraiei forei de munc i a efectelor migraiei. Msurile sunt orientate s asigure i s dezvolte
caracterul legal al migraiei forei de munc, consolidarea rezultatelor pozitive, promovarea
politicii de returnare a lucrtorilor migrani, protecia drepturilor lor etc. Obiectivele
parteneriatului includ dezvoltarea unor mijloace legale de migraie i protecia drepturilor
migranilor, minimizarea efectelor negative ale migraiei, utilizarea unor mecanisme eficiente de
control intern i extern pentru a reduce imigraia ilegal i dezvoltarea cooperrii cu Uniunea
European n domeniul migraiei [29, p.107].
99

Politica Agricol Comun (PAC) este printre primele politici comune adoptate de
Uniunea European. Geneza ei a fost o reacie la problemele alimentare care au urmat celui de-al
doilea rzboi mondial, iar msurile au fost adoptate n cadrul Comunitii Economice Europene
(CEE). Trebuie precizat de la bun nceput c termenul de politic comun reflect n mod fidel
una dintre trsturile definitorii ale PAC, i anume aceea c, pentru circa 90% din produsele
agricole, decizia nu mai aparine statelor membre, ci Uniunii Europene.
Aderarea la Uniunea European este obiectivul declarat al Republicii Moldova.
Dezvoltarea economic a rii noastre este unul dintre paii care se impun n primul rnd pentru
atingerea acestui scop. ns, dup prerea autorilor, acest lucru este imposibil de realizat cu o
agricultur subdezvoltat, aa cum este cea a Moldovei la momentul actual. n acest sens,
elaborarea unei politici agricole coerente i durabile trebuie s constituie partea component a
politicilor pe care Republica Moldova este solicitat s le realizeze pentru a adera la Uniunea
European. Conform unor cercettori n domeniu [44, p.92].
Astfel, n ultimele decenii, n Republica Moldova au fost nfiinate integral instituii
privind reglementarea factorilor de producere: migraiei forei de munc, bazei tehnico-
materiale, etc. Fiind o ar emergent, Moldova se confrunt cu mai multe probleme de acest
gen, aspectul de baz fiind insuficiena bazei financiare pentru achitarea salariilor decente,
reutilarea i renovarea modern a structurii de producere autohton. Condiiile aspre de via i
de munc a grupurilor socio-profesionale au generat i stimulat ideea de cooperare n producie,
servicii, achiziii i consum. Autorul afirm c sistemul de cooperare mondial a aprut ca
urmare a srciei, pentru a cuta soluii de asigurare ai accesului la economia de pia, pentru a
contribui la atingerea unui nivel de trai decent, mbuntire a condiiilor de trai, relaiilor
sociale, accesului limitat la educaie i sntate etc. [45, p.138].
Problema repartizrii optime a mijloacelor financiare ntre sectoarele productoare din
domeniul agriculturii, cum ar fi: plante de nutre (1); bovine (2); porcine (3); ovine i caprine (4);
cabaline (5); psri (6); culturi cerealiere i leguminoase boabe (7); culturi tehnice (8); cartofi,
legume i bostnoase (9) este urmat de problema renovrii soiurilor, raselor de animale; crearea
sau utilizarea unor semine de culturi agricole mai productive, mai rezistente la diferite calamiti
na turale (ngheuri, secet); renovarea tehnologiilor productive aflate n funcie (i poate
funcionale) cu tehnologii performante, mai eficiente i, n aceste cazuri, pentru fiecare din cele 9
domenii examinate mai sus, pot exista variante: dintre varianta curent (aflat n funcie) i
varianta nou optim este considerat acea variant, care asigur realizarea unui profit maxim sau a
unor costuri productive minime. Admitem, domeniul D, D=1, 2, , 9 este supus analizei
procesului de renovare (sau de meninere) a utilajelor, tehnologiilor, soiurilor, raselor, seminelor
sau alte segmente din lanul tehnologic productiv; volumul de mijloace financiare, obinute de
100

ctre agricultor sub form de subvenii, sunt suficiente pentru iniierea i realizarea renovrii
domeniul productiv D; produsul final al domeniului D, exprimat valoric, constituie Y(t) utilajul sau
tehnologia implementat n domeniul D presupune costuri productive anuale n sum de C(t);
tehnologiile vechi de
t
ani, supuse renovrii, pot fi comercializate i sunt estimate la un pre
rezidual, egal cu R(t); preul tehnologiei performante (sau a renovrii soiurilor, raselor, seminelor,
etc.) constituie P(t) (sau P).
Cunoscnd parametrii, enumerai mai sus, problema se pune: de elaborat un program de
renovare a domeniului agricol D dup criteriul (funcia-scop) maximum profit realizat pe parcursul
perioadei de T ani. La baza algoritmului soluionrii problemei este pus conceptul programrii
dinamice [133]. Segmentul
n
din perioada T, numerotnd fiecare diviziune cu ncepere de la
sfrit: 1; 2; ; n; ; ; T. Pentru n=1, care reprezint ultima subdiviziune a perioadei T, vrsta
tehnologiei respective va constitui t ani. La vechimea tehnologiilor de t ani managerul poate
accepta meninerea sau renovarea tehnologic. Dac tehnologia veche este meninut, atunci, n
ultimul an, domeniul D va realiza un profit egal cu (Y(t) C(t)). Dac tehnologia este scoas din
funciune, atunci, n ultimul an al perioadei T, profitul va constitui (Y(0) C(0) + R(t) - P), unde
Y(0) volumul produsului final, realizat n domeniul D cu tehnologia performant; C(0) costurile
productive, necesare pentru exploatarea (utilizarea) tehnologiei performante. i, fiindc n=1 este
ultimul an din perioada considerat, n acest an, decizia managementului trebuie s corespund
variantei (de renovare sau nu a tehnologiilor) cu profit maxim. Tehnologiile vor fi renovate numai
n cazul cnd R(t) P + Y(0) C(0) > Y(t) C(t), adic cnd profitul realizat, n urma utilizrii
tehnologiilor noi, va fi mai mare dect profitul, realizat n urma funcionrii tehnologiilor vechi de
t ani.
Notm prin W
n
(t) profitul n domeniul D n diviziunea n a perioadei T, realizat de la
exploatarea tehnologiilor cu vechime de t ani. n ultimul an (n=1) profitul realizat n domeniul D
va constitui:
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+ < +
+ >
=
0 C 0 Y p t R t C t Y daca , 0 C 0 Y p t R
0 C 0 Y p t R t C t Y daca , t C t Y
t W
1
(3.3.)
sau
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), t 1 0 C 0 Y p t R t t C t Y t W
1 1 1
o o + + = (3.4.)
unde, ( ) 1
1
= t o dac ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 C Y p t R t C t Y + > i ( ) 0
1
= t o n caz contrar.
n cazul ( ) 1
1
= t o utilajele vechi nu sunt renovate; n cazul ( ) 0
1
= t o tehnologiile vechi,
aflate n funciune, sunt schimbate cu tehnologii performante. Tehnologiile vechi sunt
comercializate. Pentru urmtoarele dou diviziuni de la sfritul perioadei T, n=1 i n=2, adic
101

pentru ultima i penultima diviziune profitul va fi constituit din profitul potenial, care ar putea fi
realizat n anul n=2, adic
W
2
(t) = Y(t) C(t) + W
1
(t+1) sau W
2
(t) = R(t) P + Y(0) C(0) + W
1
(1). (3.5.)
Altfel scris:
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+ + < + + + +
+ + + > + + + +
=
1 0 0 1 , 1 0 0
1 0 0 1 , 1
1 1 1
1 1 1
2
W C Y p t R t W t C t Y daca W C Y p t R
W C Y p t R t W t C t Y daca t W t C t Y
t W (3.6.)
sau
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), t 1 1 W 0 C 0 Y p t R t 1 t W t C t Y t W
2 1 2 1 2
o o + + + + + = (3.7.)
( ) 1
2
= t o pentru ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1 W 0 C 0 Y p t R 1 t W t C t Y
1 1
+ + > + +
( ) 0
2
= t o pentru ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 1 W 0 C 0 Y p t R 1 t W t C t Y
1 1
+ + < + +
Pentru ( ) 1
2
= t o utilajele, tehnologiile vechi nu sunt renovate; pentru ( ) t
2
o tehnologiile
curente, aflate n funciune, sunt nlocuite cu tehnologii performante. n diviziunea n a perioadei
T profitul realizat n domeniul agricol va constitui:
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+ +
+ +
=

. t 1 1 W 0 C 0 Y p t R
, t 1 t W t C t Y
t W
n 1 n
n 1 n
n
o
o
(3.8.)
unde, ( ) 1 = t
n
o , dac Y(t) C(t) + W
n-1
(t+1) > R(t) P + Y(0) C(0) + W
n-1
(1), n acest
caz, tehnologiile domeniului agricol D nu sunt supuse renovrii, sunt menionate cele vechi;
( ) 0 = t
n
o , dac Y(t) C(t) + W
n-1
(t+1) < R(t) P + Y(0) C(0) + W
n-1
(1), n acest caz,
tehnologiile vechi sunt nlocuite cu tehnologii performante. Metodica determinrii politicii
optime de utilizare a tehnologiilor de domeniile D = 1; 2; ; 9 mai explicit poate fi expus n
baza datelor concrete (Tabelul 3.2).
Produsul final al domeniului D, D = 1; 2; ; 9, n anul t, este egal cu Y(t); costurile
productive cu C(t); venitul net anual cu (Y(t) C(t)); preul rezidual al utilajelor scoase din
uz cu ( ) t R , ( ) const R t R = ; produsul utilajelor noi cu ( ) const P t P = = ; produsul final,
creat ntr-un an de utilajele noi cu Y(0); costurile productive de exploatare a utilajelor noi n
anul t = 0 cu C(0); venitul net realizat n primul an, utiliznd utilajele noi cu (Y(0) C(0)).
Notm prin W
t
(t) profitul realizat n domeniul D n anul t. n continuare efectum
calcule pentru determinarea profitului maxim, realizat sau n baza exploatrii tehnologiilor vechi
din domeniul D, sau n baza tehnologiilor renovate din acest domeniu. Rezultatele calculelor sunt
transcrise n Tabelul 3.2.


102

Tabelul 3.2. Date iniiale ale metodicii determinrii politicii optime de utilizare a
tehnologiilor de domeniile D=1;;9
T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y(t) 540 520 520 500 480 460 460 440 420 420 400
C(t) 300 300 320 320 320 340 360 360 380 400 400
Y(t)C(t) 240 220 200 180 160 120 100 80 40 20 0
R(t) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
P 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
Y(0) 540
540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
C(0) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Y(0)-C(0) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
R(t)- P+Y(t)C(t) 60 40 20 0 -20 -60 -80 -100 -140 -160 -180
Sursa: Investigaiile autorului

Pentru : 1 t , 1 n = =
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

=
=

+
+
=

+
+ +
=

acceptat este nu iilor log tehno ea var reno ; 60
mentinute sau vechi iile log tehno ; 240
300 540 260 80
; 0 300 540
t C t Y p t R
1 t W t C t Y
1 W
1 n
n
(3.9.)
( ) ( ) 220 60 ; 220 max 1 W
1
= = (este transcris n Tabelul 3.3)
Pentru : 1 , 1 = = t n
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

=
=

+
+
=

+
+ +
=

acceptat este nu iilor tehno ea reno
mentinute sau vechi iile tehno
t C t Y p t R
t W t C t Y
W
n
n
log var ; 60
log ; 220
300 540 260 80
; 0 300 520 1
0
1

( ) ( ) 220 60 ; 220 max 0
1
= = W (este transcris n Tabelul 3.3)
Pentru : 2 , 1 = = t n
( ) ; 200 320 520 2
1
= = W ( ) ( ) 200 60 ; 200 max 2
1
= = W (este transcris n Tabelul 3.3);
( ) , 180 320 500 3
1
= = W ( ) ( ) 180 60 ; 180 max 2
1
= = W (este transcris n Tabelul 3.3) etc.
Calculm valorile ( ),
2
t W adic ( ), 0
2
W ( ), 1
2
W ( )... 2
2
W
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

+ +
+
=

+ +
+ +
=
280
460
220 300 540 260 80
; 220 300 540
1
1
0
1
1
2
W t C t Y p t R
t W t C t Y
W
( ) ( ) 460 280 ; 460 max 0
2
= = W (este transcris n Tabelul 3.3)
103

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

+ +
+
=

+ +
+
=
280
420
220 300 540 260 80
; 220 300 520
1
2 1 1
1
1
1
2
W t C t Y p t R
W C Y
W
( ) ( ) 420 280 ; 420 max 1
2
= = W (este transcris n Tabelul 3.3)
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

+ +
+
=

+ +
+
=
280
380
220 300 540 260 80
; 180 320 520
1
3 2 2
2
1
1
2
W t C t Y p t R
W C Y
W
( ) ( ) 380 280 ; 380 max 2
2
= = W (este transcris n Tabelul 3.3)
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

+ +
+
=

+ +
+
=
280
340
220 300 540 260 80
; 160 320 500
1
4 3 3
3
1
1
2
W t C t Y p t R
W C Y
W
( ) ( ) 340 280 ; 340 max 3
2
= = W (este transcris n Tabelul 3.4) etc. i pentru ( ) ( ) ... . 5 , 4
2 2
W W
Deci, Tabelul 3.3 este completat n modul urmtor: n linia t sunt indicai anii
; 10 ...; ; 2 ; 1 ; 0 n linia ( ) ( ) t C t Y - venitul net 240; 220; . 20; 0; soldul calculat n baza datelor
iniiale ( ) ( ) 400 ...; ; 320 ; 300 ; 300 ; 400 ...; ; 520 ; 540 = = t C t Y din Tabelul 3.2; linia ( ) t W
1
este
completat pentru valorile . 10 ...; ; 1 ; 0 = t Pentru anul 7 = t ( ) { } , 60 60 ; 40 max 8
1
= = W n anul
7 = t agricultorul i renoveaz tehnologiile vechi cu cele noi; linia ( ) t W
2
din Tabelul 3.3 este
completat pentru valorile . 10 ...; ; 1 ; 0 = t Pentru anul 5 = t ( ) { } . 280 280 ; 220 max 5 W
2
= =

Tabelul 3.3. Nomograma evoluiei profitului
T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) t ( C ) t ( Y
240 220 200 180 160 120 100 80 40 20 0
) t ( W
1

240 220 200 180 160 140 120 100 60 60 60
) t ( W
2

460 420 380 340 300 280 60 220 = + 280 280 280 280 280
) t ( W
3

660 600 540 480 60 420 = +

480 480 480 480 480 480 480
) t ( W
4

840 760 680 660 660 60 600 = + 660 660 660 660 660 660
) t ( W
5

1000 900 860 840 820 820 60 760 = + 820 820 820 820 820
) t ( W
6

1140 1080 1040 1000 980 960 60 900 = + 960 960 960 960 960
) t ( W
7

1320 1260 1200 1160 1140 60 1080 = +

1140 1140 1140 1140 1140 1140
) t ( W
8

1500 1420 1360 1320 1480 60 1420 = +

1320 1320 1320 1320 1320 1320
) t ( W
9

1660 1580 1520 1500 1440 1480 60 1420 = +

1480 1480 1480 1480 1480
) t ( W
10

1820 1740 1700 1660 1640 1640 60 1580 = +

1640 1640 1640 1640 1640
Domeniul Deeficient (DD)

Sursa: Elaborat de autor

Procednd n acelai mod, completm Tabelul 3.3. O analiz mai atent asupra rezultatelor
din Tabelul 3.2 ne conduce la un alt algoritm prin intermediul cruia poate fi completat Tabelul 3.3:
Linia W
1
(t) din Tabelul 3.3 coincide cu datele din linia soldurilor Y(t)-C(t); linia W
2
(t), pentru t=0; 1;
104

2 poate fi calculat prin nsumarea elementelor din linia W
1
(t), 240 + 220 = W
2
(0); 220 + 200 = 420
= W
2
(1); 200 + 180 = 380 = W
2
(2); 180 + 160 = 340 = W
2
(3); 160 + 140 = 300 = W
3
(t); linia W
3
(t),
pentru t = 0; 1; 2 : 460 + 420 = 660 = W
3
(0); 420 + 380 = 600 = W
3
(1); 380 + 340 = 540.
Completm elementele coloanei 0 din Tabelul 3.3: W
1
(0) = 240; W
2
(0) = 240 + 220 =
460; W
3
(0) = 460 + 200 = 660; W
4
(0) = 660 + 180 = 840; W
5
(0) = 840 + 160 = 1000; W
6
(0) =
1000 + 140 = 1140; W
7
(0) = 1140 + 280 = 1320; W
8
(0) = 1320 + 280 = 1500; W
9
(0) = 1500 +
160 = 1660; W
10
(0) = 1660 + 160 = 1820.
Problema agricultorului se aduce la completarea Tabelului 3.3, numit tabel-nomogram,
n baza datelor din care pot fi soluionate un ir de probleme. Admitem, de exemplu, agricultorul,
la nceputul perioadei considerate, dispune de utilaje cu vrsta de 4 ani. Din Tabelul-nomogram
agricultorul i determin profitul W
10
(4) egal cu de 1640 uniti bneti. Observm, c numrul
1640 n Tabelul-nomogram este situat n stnga liniei accentuate, adic n primul an utilajele i
pot contribui agricultorului s realizeze profitul de 1640 de uniti bneti. n anul urmtor
utilajul va avea vrsta de 4+1 = 5 (ani). Agricultorul a iniiat elaborarea programului optim
pentru o perioad de 10 ani. Utilajul cu vrsta de 4 ani un an a fost n funciune i n restul
perioadei de 10-1 = 9 (ani), utilajul agricultorului va avea vrsta de 5 ani. Agricultorul consult
Tabelul-nomogram W
9
(5) = ?, adic W
9
(5) = 1480 de uniti bneti. i de data aceasta,
numrul 1480 este situat n stnga liniei scrise mai accentuat, dar la limita renovrii. Agricultorul
n urmtorul an i renoveaz utilajele. Au expirat doi ani, au mai rmas din perioada considerat
nc 10 2 = 8 (ani), utilajele agricultorului sunt noi. n aceti 8 ani, cu utilajul de vrsta de 1 an,
agricultorul trebuie s-i programeze renovarea urmtoare s fie optim. Utiliznd tabelul-
nomogram, agricultorul i determin W
8
(1) = 1420; W
7
(2) = 1200; W
6
(3) = 1000; W
5
(4) =
820, agricultorul nu renoveaz utilajele. Pentru anul t = 5 agricultorul din Tabelul-nomogram
determin profitul W
4
(5) = 660 n baza cruia agricultorul decide s-i renoveze utilajul i W
3
(1)
= 600; W
2
(2) = 380; W
1
(3) = 180. Deci, utiliznd Tabelul-nomogram, agricultorul i menine
utilajele vechi n anii VIII; IX i X. deciziile de meninere, de renovare a utilajului n
perioada considerat 0; 1; ; 10 ani poate fi expus sub form de tabel (Tabelul 3.4).

Tabelul 3.4. Anii de renovare -, de meninere + a utilajelor agricole cu vrsta de 4 ani
n perioada de 10 ani
Anii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meninere +
Renovare -
+ - + + + + - + + +
W
i
1640 1480 1420 1200 1000 820 660 600 380 180
Sursa: Elaborat de autor

105

Datele, calculate pentru perioada de 10 ani, pot fi utilizate de ctre agricultor i pentru
perioade mai mici, de exemplu, pentru o perioad de 7 ani. Problema renovrii tehnologiilor din
sectoarele productive din agricultorii, n particular, n cele 9 domenii enumerate mai sus, devine tot
mai actual. Progresul tehnico-tiinific, tehnologic, inovaional din rile partenere economice, poate
devansa productorii agricoli autohtoni, dac acetia vor activa n condiiile vechi, tradiionale,
neeficiente. Lipsa progresului neaprat genereaz regres. Tehnologiile, utilajele agricole din
Republica Moldova pot fi renovate cu tehnologii performante, moderne, pot fi tehnologiile de la
urna de gunoi a rilor industrial puternic dezvoltate, pot fi renovate cu tehnologiile eficiente,
elaborate n cadrul tiinelor agricole din ar. n acest context, apare problema de determinare a
momentului de renovare a utilajelor vechi n cele noi n dependen de cuantumul profitului
potenial, care ar putea fi realizat pe ntreag perioad de funcionare a utilajelor. Criteriul este o
funcie cu multe variabile.

Tabelul 3.5. Nomograma evoluiei profitului agricultorului, pornind de la utilajele cu
vrsta de 4 ani
t
) t ( Wn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) t ( W
1

180
) t ( W
2

380
) t ( W
3

600
) t ( W
4

660
) t ( W
5

820
) t ( W
6

1000
) t ( W
7

1200
) t ( W
8

1420
) t ( W
9

1480
) t ( W
10

1640
Domeniul Deeficient (DD)
Sursa: Elaborat de autor

Luarea n calcul a tuturor costurilor (eforturilor), rezultatelor (efectelor) i utilizarea metodei
de optimizare a proceselor de renovare a utilajelor expuse mai sus, ofer agricultorului modaliti de
reducere a cheltuielilor productive i o real contribuie la activitatea desfurat n cadrul msurilor
de planificare strategic, faptul dat fiind confirmat prin Actul de implementare ai acestei metodologii
de SRL AGROLida.
Renovarea utilajelor depinde de vrsta utilajelor procurate, de longevitatea vieii utilajelor.
Utilajele pot fi fizic sau moral depite. Fizic, utilajele pot funciona 30-40 de ani; moral numai
pn la 6 ani. Utilajele agricole mbtrnesc sub impactul progresului tehnologic.
106

Admitem, spre exemplu, la nceputul perioadei de 10 ani, agricultorul dispune de utilaje
cu vrsta de 4 ani. Problema se pune: de elaborat programul optim de renovare a utilajelor. n
baza Tabelului 3.3 elaborm Tabelul 3.6. Din Tabelul 3.3 transcriem n Tabelul 3.6 numrul
1640 profitul maxim pe care l poate realiza agricultorul. S stabilim politicile de renovare a
utilajelor de ctre agricultor pentru realizarea profitului de 1640 de uniti bneti. Numrul 1640
este situat n Tabelul 3.6 la stnga domeniului deeficient (DD). Acesta semnific c utilajele cu
vrsta de 4 ani, n primul an trebuie meninute. Peste un an utilajele agricole vor avea vrsta deja
de 4 + 1 = 5 (ani). n aceste condiii, agricultorul dispune de utilaje cu vrsta de 5 ani i trebuie
s-i elaboreze politicile de renovare pentru perioada de 10 1 = 9 (ani). Din Tabelul 3.3, la
intersecia liniei W
9
(t) i a coloanei t = 5 este situat numrul 1480. Transcriem numrul 1480
uniti bneti din Tabelul 3.3 n Tabelul 3.6. Numrul 1480 deja este situat n domeniul
deeficient DD i, deci, agricultorul trebuie s-i renoveze utilajele. Agricultorul, renovnd
utilajele din Tabelul 3.2, determin efectul acestui W
8
(1) = 1420. Agricultorul transcrie numrul
1420 uniti bneti n Tabelul 3.6.

Tabelul 3.6. Evoluia profitului, pornind de la utilajele cu vrsta 5 ani n perioada de 7 ani
t
) t ( Wn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) t ( W
1


200
) t ( W
2
420
) t ( W
3
480
) t ( W
4
660
) t ( W
5
860
) t ( W
6
1080
) t ( W
7
1140
) t ( W
8

) t ( W
9

) t ( W
10

Domeniul Deeficient (DD)
Sursa: Elaborat de autor

Dup un an, adic n anul al treilea, agricultorul va realiza profitul n mrime de 1420 de
uniti bneti. n anul urmtor, vrsta utilajelor va constitui 1 + 1 = 2 (ani), perioada va fi de 10 3 =
7 (ani). Din Tabelul 3.5, determinm W
7
(2) = 1200. Transcriem numrul 1200 de uniti bneti n
Tabelul 3.6. Similar sunt determinate numerele 1000; 820 i 660 (uniti bneti), dup care utilajele
agricole, fiind renovate, W
3
(1) = 600; W
1
(2) = 380; W
3
(3) = 180 (uniti bneti). Anii de meninere
(+) a utilajelor vechi n funciuni productive, de renovare (-) a acestora, profitul care poate fi realizat
de ctre agricultor: n anul t = 1 - utilajele sunt meninute; anul t = 2 - utilajele vor fi renovate; n anii
t = 3; 4; 5; 6 utilajele vor fi meninute; n anul t = 7 - utilajele agricole vor fi renovate; n anii t = 8;
107

9; 10 utilajele vor fi meninute (vezi Tabelul 3.7). Profitul maxim, care va putea fi realizat de ctre
agricultori, va constitui 1640 de uniti bneti. Calculele, efectuate de ctre agricultor din Tabelul
3.3, pot fi utilizate pentru determinarea politicilor optime de renovare a utilajelor pentru perioade mai
mici de 10 ani.

Tabelul 3.7. Anii de renovare (-), de meninere (+) a utilajelor agricole cu vrsta de 5 ani n
perioada de 7 ani
Anii 1 2 3 4 5 6 7
Meninere +
Renovare -
+ - + + + + -
W
n
(t) 1640 1480 1420 1200 1000 820 660
Sursa: Elaborat de autor

Admitem, c agricultorul dispune n aceast perioad de utilaje cu vrsta de 5 ani.
Problema agricultorului: de stabilit n care ani utilajele trebuie s fie renovate pentru a realiza un
profit maxim.

Tabelul 3.8. Evoluia profitului agricultorului, pornind de la utilajele cu vrsta de 0 ani
(utilajele noi)
t
) t ( Wn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) t ( W
1

160
) t ( W
2

340
) t ( W
3

540
) t ( W
4

760
) t ( W
5

820
) t ( W
6

980
) t ( W
7

1160
) t ( W
8

1360
) t ( W
9

1580
) t ( W
10

1820
Domeniul Deeficient (DD)
Sursa: Elaborat de autor
n acest sens, agricultorul din Tabelul-nomogram (vezi Tabelul 3.6) determin W
7
(5) =
1140 de uniti bneti, cifra dat fiind n zona renovrilor, evideniat mai accentuat: n primul
an, din perioada de 7 ani, agricultorul trebuie s-i renoveze utilajele vechi cu vrsta de 5 ani cu
cele noi. Utilajele deja renovate, n urmtorii ani din cei 6, vor fi sau nu renovate conform
datelor din Tabelul 3.7. Altfel spus, agricultorul va putea realiza pe parcursul a 7 ani, 1140 de
uniti bneti, dac n primul i al cincilea an i va renova utilajele agricole.
S examinm politicile optime de renovare a utilajelor de ctre agricultor, dac utilajele
sunt noi, perioada examinat constituie 10 ani. n baza datelor din Tabelul 3.3, agricultorul
108

elaboreaz Tabelul 3.8. Utilajele noi, pe parcursul a 10 ani, vor contribui la creterea profitului
cu 1820 de uniti bneti. Utilajele noi vor fi n funciune pe parcursul a 6 ani. Pe parcursul
acestor ani, profitul va constitui 1820; 1580; 1310; 1160; 980; 820; n ultimii 4 ani profitul va
constitui, respectiv, 760; 540; 340; 160 (Tabelul 3.9). Rezultatele pot fi interpretate: profitul
realizat de ctre agricultor, n ultimul an al perioadei de 10 ani, constituie W
1
(t) = W
1
(4) = 160;
n penultimul an W
2
(t) = W
2
(3) = 340; n anul al treilea de la sfritul perioadei de zece ani -
W
3
(t) = W
3
(2) = 540; n anul al 4-lea de la sfrit W
4
(t) = W
4
(1) = 760. ncepnd cu anul al 5-
lea de la sfrit, agricultorul i renoveaz utilajele i realizeaz: W
5
(5) = 820; W
6
(4) = 980;
W
7
(3) = 1160; W
8
(2) = 1360; W
9
(1) = 1580; W
10
(0) = 1820. ncepnd cu primul an i pn n
ultimul an (al zecelea), cuantumul profitului anual va constitui respectiv: 240; 220; 200; 180;
160; 60; 220; 200; 180; 160. Suma de 1820 de uniti bneti profitul maxim care poate fi
realizat de ctre agricultor.

Tabelul 3.9. Anii de meninere (+), de renovare (-) a utilajelor agricole cu vrsta de 0 ani
(utilaje noi) n perioada de 10 ani
Anii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meninere +
Renovare -
+ + + + + - + + + +
Profitul
W
n
(t)
1820 1580 1320 1160 980 820 760 540 340 160
Sursa: Elaborat de autor

Pentru agricultor este clar: utilajele productive nu pot fi utilizate fr ca acestea s fie
renovate pe parcursul perioadei considerente de 10 ani. Renovarea poate fi efectuat, procurnd
utilaj noi, cu vrsta de 1; 2; 3; ani.

Tabelul 3.10. Evoluia profitului agricultorului, pornind de la utilajele cu vrsta de 1 an
t
) t ( Wn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) t ( W
1

200
) t ( W
2

420
) t ( W
3

480
) t ( W
4

660
) t ( W
5

860
) t ( W
6

1080
) t ( W
7

1140
) t ( W
8

1320
) t ( W
9

1520
) t ( W
10

1740
Domeniul Deeficient (DD)
Sursa: Elaborat de autor
109

Fiecare renovare contribuie la creterea profitului. Problema agricultorului: de renovat
utilajele agricole cu utilaje noi, dar scumpe sau cu alte utilaje mai ieftene care au fost n
funciune n alte gospodrii, de exemplu utilaje vechi, importate din rile membre ale UE. n
acest scop, s determinm politicile optime ale agricultorului, n perioada de 10 ani, cu utilajele
noi, de un an, de doi ani etc. Vom examina, n continuare, politicile de renovare a utilajelor
agricole cu utilaje cu vrsta de 1 an. Conform algoritmului expus mai sus, agricultorul va obine
profitul de 1740 de uniti bneti, i va renova utilajele dup fiecare 4 ani (vezi Tabelul 3.10).

Tabelul 3.11. Anii de meninere (+), de renovare (-) a utilajelor agricole cu vrsta de 1 an
n perioada de 10 ani
Anii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meninere +
Renovare
-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+
Profitul
W
n
(t)
1740 1520 1320 1140 1080 860 660 480 420 200
Sursa: Elaborat de autor

Profitul va crete de la 200 de uniti bneti, n primul an, pn la 1740 de uniti bneti
n anul al 10-lea (vezi Tabelul 3.11).
Elaborm Tabelul 3.12, pornind din ipoteza c la dispoziia agricultorului sunt utilaje cu
vrsta de 2 ani. n acest caz agricultorul, n perioada de 10 ani, va putea realiza un profit egal cu
1700 de uniti bneti dac va renova utilajele n al 3-lea an, urmtoarea renovare - peste 4 ani
i ultima renovare n anul al 7-lea (vezi Tabelul 3.12).

Tabelul 3.12. Evoluia profitului agricultorului, pornind de la utilajele cu vrsta de 2 ani
t
) t ( Wn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) t ( W
1

180
) t ( W
2

380
) t ( W
3

600
) t ( W
4

660
) t ( W
5

840
) t ( W
6

1040
) t ( W
7

1260
) t ( W
8

1320
) t ( W
9

1500
) t ( W
10

1700

Domeniul Deeficient (DD)
Sursa: Elaborat de autor

110

Evoluia profitului, n dependen de renovarea sau meninerea utilajelor agricole, este
transcris n Tabelul 3.13.

Tabelul 3.13. Anii de meninere (+), de renovare (-) a utilajelor agricole cu vrsta de 2
ani n perioada de 10 ani
Anii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meninere +
Renovare -

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+
Profitul
W
n
(t)
1700 1500 1320 1260 1040 840 660 600 380 180
Sursa: Elaborat de autor

n cazul, cnd agricultorul poate s-i renoveze utilajele productive vechi cu utilaje cu
vrsta de 3 ani, profitul total realizat, pe parcursul utilizrii unor astfel de utilaje, va constitui
1660 de uniti bneti. Renovarea va fi efectuat n anul al 3-lea, al 7-lea (vezi Tabelul 3.14).
Profitul va evalua de la 180, n primul an, pn la 1660, n anul al 10-lea (vezi Tabelul 3.15).


Tabelul 3.15. Evoluia profitului agricultorului, pornind de la utilajele cu vrsta de 3 ani
t
) t ( Wn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) t ( W
1

180
) t ( W
2

380
) t ( W
3

600
) t ( W
4

660
) t ( W
5

840
) t ( W
6

1040
) t ( W
7

1260
) t ( W
8

1320
) t ( W
9

1440
) t ( W
10

1660

Domeniul Deeficient (DD)
Sursa: Elaborat de autor

n calculele de mai sus, efectuate pentru determinarea politicilor optime de renovare a
utilajelor agricole, domeniul deeficient (DD) a fost considerat constant. n practic, DD sub
impactul dezvoltrii tehnologiilor, al progresului tehnico-tiinific, apariiei de noi soiuri de
culturi, rase de animale, acest domeniul i modific configuraia din tabelele respective.
n tratrile de mai sus, accentul a fost pe aspectul metodologic. Metodele de determinare
a politicilor optime de renovare a utilajelor pot fi utile doar n cazurile cnd vor fi determinate
corect: costurile de exploatare a utilajelor; efectele realizate de ctre utilajele respective;
domeniul deeficienei economice n profitul fiecrui an din perioada considerat.
111

Tabelul 3.16. Anii de meninere (+), de renovare (-) a utilajelor agricole cu vrsta de 3
ani n perioada de 10 ani
Anii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meninere +
Renovare -

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+
Profitul
W
n
(t)
1660 1440 1320 1260 1040 840 660 600 380 180
Sursa: Elaborat de autor

Problema agricultorului se aduce la completarea Tabelului 3.2, numit tabel-
nomogram. n baza datelor din Tabelul-nomogram pot fi soluionate un ir de probleme.
Problema agricultorului: de renovat utilajele agricole cu utilaje noi, dar scumpe sau cu alte utilaje
mai ieftine care au fost n funciune n alte gospodrii, de exemplu utilaje vechi, importate din
rile membre ale UE.

3.3. Modaliti de cuantificare a competitivitii rilor emergente prin prisma
politicilor paternaliste

Definirea riguroas a competitivitii este dificila sau, probabil, chiar imposibila; ea nu
poate fi formulata in mod concis datorita multiplelor componente pe termen scurt, mediu, lung
pe care le incumb, i a numeroilor indicatori prin care poate fi relevat. n plus, nsei firmele
competitive, care reuesc, au grade de competitivitate diferite, iar sursele competitivitii nu sunt
totdeauna aceleai [41]. Marea diversitate a punctelor de vedere si a unghiurilor sub care
competitivitatea este abordata se reflecta intr-o ampla literatura, detandu-se de lucrrile
savanilor, cum ar fi: Krugman P., Lang L [75; 77]. din care sunt de reinut: competitivitatea
economica exprima o stare complexa si dinamica, avnd numeroase surse i faete; n esena,
sunt competitive firmele la care avantajele competitive poteniale au devenit i efective; cnd
ntr-un domeniu (industrie sau piaa relevant) sunt numeroase firme naionale competitive, se
consider c i respectiv tar este competitiv internaional; competitivitatea (intern i
internaionala) i avantajul competitiv sunt, la origine, concepte i realiti microeconomice, pe
care se nal, n ultima instan i n sintez, competitivitatea macroeconomic i avantajul
competitiv naional [76; 77]. Acestea din urm sunt determinate de starea sistemului de firme
(companii) i a mediului de afaceri macroeconomic.
Astfel, n sintez, competitivitatea reprezint capacitatea de a face faa concurenei, fiind
legata de un mediu concurenial dat si de posibilitatea de a obine performane n urma
participrii pe pia (de aprovizionare, desfacere, financiar-monetar, a forei de munca etc.). In
vorbirea curenta a fi competitiv nseamn a reui cel Putin la fel de bine ca alii. O firm este
112

competitiv atunci cnd, datorit condiiilor de care dispune (factori de producere, capaciti
manageriale i de marketing, resurse financiare, tehnice i de creativitate s.a.m.d.), obine un
avantaj durabil fa de competitori (n privina costului, diversitii, calitii i rennoirii ofertei),
asigurnd dividende normale pentru acionari, resurse pentru autofinanarea satisfctoare i
remuneraiei forei de munc, corelat cu productivitatea. Competitivitatea ine, n esena, de
condiiile interne, proprii ale firmei, condiii care exprim toate componentele i funciunile care
o definesc. ntr-un sens larg, competitivitatea const n capacitatea firmei de a nfrunta
concurena prin mrfuri care rspund clienilor (prin pre, calitate i diversitate), iar
performanele economice i remunereaz pe participani n funcie de productivitatea marginal a
factorului de producie ce l dein. Ea este posibil n msur n care firma deine un avantaj
concurenial i a crei afirmare (pe piaa naional sau internaional) i are izvorul n condiiile
interne ale firmei i pe care mediul concurenial le poate favoriza sau inhiba.
Dintr-o asemenea perspectiv, se propune c pentru aprecierea competitivitii la nivel
micro (ca suport pentru cea macro) s se calculeze indicele competitivitii curente (ICC), bazat,
n principal, pe aprecieri cuprinse n chestionare i sondaje de opinie la care particip persoane
reprezentative care i desfoar activitatea n companii naionale, oficiali guvernamentali, mari
exportatori i reprezentani ai companiilor multinaionale care opereaz in respectivele tari. In
construire ICC, economitii pornesc de la premis c eficien ntr-o companie, sintetizat n
productivitatea tuturor factorilor de producie implicai, depinde de: complexitatea operaiunilor
i strategiile companiei; capacitatea de inovare i performanele economice; calitatea mediului de
afaceri (inclusiv a celui concurenial). Sub aspect financiar, eficiena companiei este sintetizat
n masa i rata profitului care sunt dependente de aceste mprejurri. Problematica
competitivitii unei economii naionale este extrem de disputata in teoria si practica economica.
Dincolo de numeroasele dezbateri i de diversitatea criteriilor folosite, considerm c o
economie este competitiv dac i mrete cota de piaa (n special, ponderea exporturilor
proprii n cele mondiale), graie preurilor sale care au o evoluie relativ mai favorabil
comparativ cu cele ale concurenilor (deci, ea are o competitivitate, pre, i implicit o inflaie,
mai reduse) i prin calitatea, diversitatea i promptitudinea mrfurilor oferite.
Calitatea i preul mrfii sunt pri componente ale competitivitii acesteia. Problema
determinrii calitii unui produs, unui serviciu n permanen este n atenia productorilor,
consumatorilor, cercettorilor tiinifici. Calitatea, de regul, nu ntotdeauna poate fi determinat
de ctre consumatori. n asemenea cazuri, calitatea mrfii i a serviciului este determinat de
experi dotai cu tehnicile respective, cu ani de experiene, cu cunotine tehnice, tehnologice,
medicale etc. Calitatea mrfii i a serviciului poate fi apreciat i cu ajutorul unor metode
statistice [84; 128], cu ajutorul metodelor probabilistice, prin metode sofisticate de procesare a
113

datelor obinute de la experi, prin utilizarea metodelor tehnologice de producere a bunurilor i
serviciilor. n situaia, cnd calitatea produselor, bunurilor, serviciilor, mrfurilor ocup un loc
tot mai important n viaa consumatorilor, celor mai diverse investigaii tiinifice, economice,
comerciale etc. este necesar o modalitate, o metod de cuantificare a calitii accesibil unui
cerc larg de experi. Calitatea mrfurilor i preurilor acestora devin definitorii n procesele
competiionale de pe pieele interne i internaionale.
Cuantificarea calitii a unui produs, unui serviciu poate fi efectuat cu ajutorul unui ir
de ratinguri ale calitilor. Calitatea unui produs, de exemplu alimentar, este caracterizat de
un vector. Fiecare component a acestui vector, n dependen de ponderea respectiv, are un
impact pozitiv sau negativ asupra nivelului calitii. Impactul, rezultant al factorilor calitativi,
poate fi apreciat de ctre experi, dotai teoretic i tiinific. Aprecierile calitii de ctre experi
nu vor coincide. Apare problema procesrii aprecierilor de ctre experi a calitii produsului,
serviciului [41]. n acest scop, elaborm funcia ratingurilor dup criteriul i :
( )

=
=
n
1 i
i
i
i
r
r
r f , (3.10)
unde,
i
r - ratingul produsului, serviciului i dup criteriul n ..., , 2 , 1 i = .
Pentru fiecare criteriu elaborm funcia ponderii criteriului respectiv
( ) .
r
r
C r f C
n
1 i
i
i
i i

=
= = | (3.11)
Condiionm suma tuturor ponderilor, adic
, 1 n
n
1 i
i
=

=
| sau
; 1 n
r
r
C
n
1 i
n
1 i
i
i
=
|
|
|
|
.
|

\
|

=
=
, 1 n
r
r
nC
n
1 i
i
n
1 i
i
=

=
=
(3.12)
de unde, . 1 C = Funcia ponderilor va avea
( )
i i
r
2
1 n n
1
1
+
= | , n ..., , 2 , 1 i = . (3.13)

Tabelul 3.17. Pondere rating al criteriului , i n ..., , 2 , 1 i =
Criteriul calitii 1 2 i n
Ratingul criteriului
1
r
2
r
i
r
n
r
Ponderea criteriului 1 |
2
|
i
|
n
|
Sursa: Elaborat de autor
114

Expertul fiecrui criteriu , i n ..., , 2 , 1 i = i atribuie rating, n baza cruia este calculat
ponderea respectiv (vezi Tabelul 3.17).
Exemplu. Admitem c calitatea produsului, serviciului este determinat dup 5 criterii.
Formula determinrii ponderilor fiecrui criteriu dup ratingul stabilit de ctre expert va avea
forma ; r
15
1
1
i
;
15
r
15
15
i
i
= | pentru 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 r
i
=
i
| va constitui respectiv ;
15
14
;
15
13
;
15
12

;
15
11

15
10
.
Calitatea produsului, serviciului este delimitat dup n criterii de ctre m experi (Tabelul
3.18). Exprimarea cantitativ a calitii produsului, serviciului de ctre experi este mult
problematic. n acest context, numrul (scalarul) care exprim calitatea dup criteriul
, i n ..., , 2 , 1 i = poate fi substituit cu o funcie care stabilete nivelul calitii n dependen de
ratingul criteriului, adic ( ) . 1 i K
1 i
| | + = Determinm valoarea constantei K din condiia
( ) ( )
( )
2
1 n n
1 i K
n
1 i
n
1 i
1 i

= + =

= =
| | . (3.14)
( ) ( )
;
2
1 n n
n
2
1 n n
K
1

= +

| (3.15)
( ) , 1 n 2 K 1 n
1
= + | de unde, .
1 n
2
1 K
1

=
|

Funcia ponderii criteriului i va avea forma
( )
1
1
i
1 i
1 n
2
1 |
|
| + |
.
|

\
|

= , ; n ..., , 2 , 1 i = (3.16)
sau ( )
( )
( )
,
1 n
1 i 2 1 n
1 i
i i


+ = | | n ..., , 2 , 1 i = (vezi Anexa 19) (3.17)
Stabilirea nivelului de calitate a unui produs, a unui serviciu chiar pentru cei mai
experimentai i mai dotai experi este o problem. n acest context, metodica, propus n
Tabelul 3.18, este prioritar: expertul nu poate stabili nivelul calitii, dar nici nu este neaprat;
expertul trebuie s aranjeze produsele ntr-o anumit ordine, de exemplu descresctoare, dup
nivelul de calitate: expertul pune pe locul 1 produsul, care, n viziunea sa, este cel mai bun; pe
locul secund aranjeaz urmtorul produs etc. Ordinea, n care expertul aranjeaz produsele,
servete drept rating.
Calitatea este exprimat prin aceste ratinguri. Creterea numrului experilor contribuie la
creterea veridicitii calitii stabilite de ctre acetia. Un produs este bun nu pentru c este
bun, ci pentru c a fost situat n irul calitilor pe locul . ... 2 ; 1 Este o apreciere relativ a
calitii.
115

Tabelul 3.18. Media aritmetic a ponderii criteriilor calitii
Criteriul
calitii
1 2

i

n
Ratingul, ponderea
criteriului calitii
oferite de ctre
expertul 1
11
r

11
|
12
r

12
|

i 1
r

i 1
|

n 1
r

n 1
|
Ratingul, ponderea
criteriului calitii
oferite de ctre
expertul 2
21
r

21
|
22
r

21
|

i 2
r

i 2
|

n 2
r

n 2
|


Ratingul, ponderea
criteriului calitii
oferite de ctre
expertul j
1 j
r

1 j
|
2 j
r

2 j
|

ji
r

ji
|

jn
r

jn
|


Ratingul, ponderea
criteriului calitii
oferite de ctre
expertul m
1 m
r

1 m
|
2 m
r

2 m
|

mi
r

mi
|

mn
r

mn
|
Media aritmetic a
ponderii criteriului
( )
2
1 n n
r
m
1
1
m
1 j
1 j
+


=

( )
2
1 n n
r
m
1
1
m
1 j
2 j
+


=


( )
2
1 n n
r
m
1
1
m
1 j
ji
+


=


( )
2
1 n n
r
m
1
1
m
1 j
jn
+


=

Sursa: Elaborat de autor

Pentru agricultorul din Republica Moldova este important nu doar aspectul cantitativ,
productivitatea muncii, reducerea costurilor de producere, dar i calitatea produselor agricole
[17, p.268]. Succesele, n procesele de comercializare a produselor, sunt, n linii mari,
determinate de doi parametri: de preuri i de calitate. Competitivitatea firmei este determinat
de competitivitatea produselor firmei, dar nu i invers. n condiiile pieei, cumprtorul, de
regul, nu poate determina calitatea mrfii respective. Astfel, cumprtorul recurge la corelarea
calitii produsului respectiv cu brandul firmei.
Deci, competitivitatea mrfurilor determin competitivitatea firmelor i invers. Productorul
agricol i desfoar sau nu activitatea productiv n dependen de cererea i oferta de pe pia la
produsul respectiv. n acest scop, la baza deciziilor este pus (trebuie s fie pus) algoritmul:
agricultorul utilizeaz propria informaie curent, disponibil; studiaz suplimentar informaia de pe
pia; identific produsul potenial; efectueaz testarea importanei produsului din punctul de vedere
a consumatorului potenial; identificarea definitiv a produsului competitiv; produsul identificat este
supus unei analize repetate; se efectueaz compararea preului, calitii produsului autohton cu
parametrii respectivi ai produsului similar de origine de import; produsul identificat este supus
116

analizei: este sau nu competitiv; n cazul , agricultorul desfoar activitatea respectiv; n cazul
, agricultorul supune analizei n lan un alt produs (vezi Figura 3.2).


Fig.3.2. Schema-bloc Identificarea produsului agricol competitiv
Sursa: Elaborat de autor

Un rol important n calculele productorului l ocup categoria Competitivitate. n acest
context, apare necesitatea de cuantificare a nivelului competitivitii mrfurilor, serviciilor de
origine autohton n comparaie cu mrfurile omoloage de origine de import. Competitivitatea
mrfurilor i serviciilor este n dependen de nivelul preurilor (P), de nivelul calitii (C). S
examinm competitivitatea mrfurilor serviciilor pe piaa extern, unde pot fi ntlnite mrfuri i
servicii de origine autohton, ct i de import. Notm preurile mrfii autohtone, de import
respectiv prin , P
ia
; P
i
nivelul calitilor prin , C
ia
. C
i
Competitivitatea mrfurilor i
serviciilor autohtone pe piaa intern este n dependen invers cu preurile la mrfurile i
serviciile autohtone; n dependen direct cu nivelul calitii acestora. Altfel spus, mrfurile i
serviciile autohtone sunt competitive pe piaa intern dac preul acestora sunt mai mici dect
preurile la mrfurile omoloage de origine de import, iar calitile sunt mai superioare.
Deci, funcia nivelului de competitivitate, n calitate de argument, va avea rapoartele
ia
i
P
P
-
de cte ori preul mrfii (serviciului) , i m ..., , 2 , 1 i = de import este mai mare dect preul mrfii
autohton;
i
ia
C
C
- de cte ori calitatea mrfii autohton este mai mare dect calitatea mrfurilor i
serviciilor de import. Funcia competitivitii depinde de rapoartele
ia
i
P
P
i
i
ia
C
C
. Modificarea
preurilor , P
ia
; P
i
nivelul calitilor
ia
C i
i
C genereaz modificrile funciei competitivitii. n
aprecierea cantitativ a acestor modificri, vom folosi o modalitate simpl de descompunere a
117

ntregului (a competitivitii) n pri. Prile
ia
i
P
P
i
i
ia
C
C
le vom interpreta n calitate de catete ale
unui triunghi dreptunghiular cu ipotenuza
2
i
ia
2
ia
i
C
C
P
P
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
(vezi Figura 3.3).


Fig. 3.2. Interpretarea nivelului de competitivitate
Sursa: Elaborat de autor

Competitivitatea poate fi exprimat prin funcia
( ) ;
C
C
P
P
C , C , P f
2
i
ia
2
ia
i
ia i ia i
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
= (3.18)

aportul raportului
ia
i
P
P
la creterea (descreterea) competitivitii mrfii autohtone
, i m ..., , 2 , 1 i = constituie
;
C
C
P
P
P
P
2
i
ia
2
ia
i
ia
i
i
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
=
m ..., , 2 , 1 i = ; aportul raportului
i
ia
C
C
(3.19)

;
C
C
P
P
C
C
2
i
ia
2
ia
i
i
ia
i
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
= +
m ..., , 2 , 1 i = (vezi Anexa 20) (3.20)

Modalitatea de calcul a cuantumului nivelului de competitivitate a mrfurilor autohtone,
n comparaie cu cele de origine de import, pe piaa intern, poate fi exemplificat. Admitem c
pe piaa intern sunt comercializai cartofi de origine autohton i de origine de import. n anul
118

curent, preurile constituie ; lei 3 P
ia
= ; lei 2 P
i
= calitatea cartofilor ; 5 C
a 1
= 6 C
1
= . Calitatea
este calculat n baza ratingurilor, stabilii de ctre experi (dup metodica expus mai sus).
Determinm lungimea catetelor unui triunghi dreptunghic: ;
3
2
P
P
a 1
1
= ;
6
5
C
C
1
a 1
= determinm
lungimea ipotenuzei acestui triunghi: , 067 , 1
6
5
3
2
2 2
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
care exprim cuantumul
competitivitii cartofului autohton pe piaa intern (vezi Anexa 21). Cota-parte a aportului
raporturilor preurilor, calitilor constituie: ; 625 , 0 067 , 1 :
3
2
= . 375 , 0 067 , 1 :
6
5
= Productorul
cartofilor, dorind s-i sporeasc competitivitatea cartofilor pe piaa intern n urmtorul an, i
reduce costurile productive i poate scoate pentru comercializare cartofi la preul de 1,5 MDL.
Preul cartofilor de import rmne cel de 2 MDL, calitile cartofului autohton i de import nu
suport modificri. n aceste condiii, cuantumul competitivitii va constitui
, 572 , 1
6
5
5 , 1
2
2 2
=
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
aportul raportului preurilor, calitilor va constitui respectiv
; 848 , 0 572 , 1 :
5 , 1
2
= . 152 , 0 572 , 1 :
6
5
=
Prin reducerea preului la cartofi de la
kg
lei 2
la
kg
lei 5 , 1
competitivitatea cartofului
autohton a crescut cu %. 5 , 47 % 100
065 , 1
065 , 1 572 , 1
=


Productorul cartofilor, perfecionndu-i tehnologiile productive, a realizat o cretere
considerabil a nivelului de competitivitate (cu cca 50%). Productorul cartofilor examineaz,
pentru anul urmtor, direcionarea investiiilor nu la reducerea preului de comercializare, ci la
creterea calitii cartofului, de exemplu prin reducerea volumului nitrailor din cartofi. Preul i
calitatea cartofului de origine de import nu suport modificri. Cu accentul, pus de ctre
productor, asupra creterii calitii competitivitatea va constitui , 344 , 1
6
7
3
2
2 2
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
aportul
raporturilor preurilor, calitilor n nivelul de competitivitate va constitui respectiv:
; 496 , 0 344 , 1 :
2
3
= . 504 , 0 344 , 1 :
6
7
= n comparaie cu varianta din anul curent, competitivitatea
s-a majorat cu %. 26 100
067 , 1
067 , 1 344 , 1
=

Productorul cartofilor, n acest caz, va prefera s


produc nu cartofi de calitate, ci cartofi mai ieftini. Urmtoarea variant examinat de ctre
productorul cartofilor: reducerea preului; creterea calitii cartofului. Nivelul de
119

competitivitate va constitui , 772 , 1
6
7
5 , 1
2
2 2
=
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
aportul raporturilor preurilor calitilor
vor constitui: ; 752 , 0 772 , 1 :
5 , 1
2
= . 248 , 0 752 , 1 :
6
7
=
Competitivitatea cartofului autohton pe piaa intern a crescut cu
%. 66 % 100
067 , 1
067 , 1 772 , 1
=

i n ultima variant, productorul cartofului examineaz cazul:


preul majorat; calitatea nalt. Competitivitatea va constitui ; 424 , 1
6
8
4
2
2 2
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
aportul
raporturilor preurilor, calitilor va constitui, respectiv, 0,35; 0,649.
Preul i calitatea cartofului de origine de import sunt constante. Productorul autohton nu
poate influena evoluia preurilor i a calitii cartofului importat.
n ultima variant, competitivitatea a crescut cu %. 33 % 100
067 , 1
067 , 1 424 , 1
=


Dup nivelul de prioritate a variantelor examinate de ctre productorul cartofului va
prefera producerea, n ordine descrescnd: cartofilor la preuri mai mici, de calitate mai mare
); 772 , 1 ( cartofilor la preuri mai mici de aceeai calitate ); 572 , 1 ( cartofilor la preuri mari, de
calitate nalt ); 424 , 1 ( cartofilor la preul vechi, de calitate mai nalt ) 344 , 1 ( .
Competitivitatea poate fi cuantificat cu funcia ( ). C , C , P f
i ia ia i
Creterea sau
descreterea argumentelor
i ia ia
C , C , P genereaz, dup cum am vzut n exemplul examinat mai
sus, anumite modificri.
La 1% de cretere a calitii mrfurilor de origine autohton ( )
ia
C , competitivitatea va
crete cu
%. 100
C
C
P
P
C
C
2
i
ia
2
ia
i
2
i
ia

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
(3.21)

Determinarea elasticitii funciei competitivitii mrfurilor i serviciilor de origine
autohton pe piaa intern este prezentat n Anexa 22, n baza calculelor crei, productorul
autohton i poate direciona raional eforturile: la creterea cantitativ; la creterea calitativ; la
creteri mixte, n aa mod, ca produsele mrfurilor de origine autohton s fie competitive pe
120

piaa intern. n condiiile unei economii deschise, acest aspect pentru economia naional este
extrem de important.
Autorul insist la ideea, c n situaia, cnd calitatea produselor, bunurilor, serviciilor i
mrfurilor, un loc tot mai important n viaa consumatorilor l ocup cele mai diverse investigaii:
tiinifice, economice, comerciale etc. Este necesar o modalitate, o metod de cuantificare a
calitii, accesibil unui cerc larg de experi. Succesele n procesele de comercializare a
produselor sunt, n linii mari, determinate de doi parametri: de preuri i de calitate. Mrfurile i
serviciile autohtone sunt competitive pe piaa intern dac preul acestora sunt mai mici dect
preurile la mrfurile similare de origine de import, iar calitile sunt mai superioare.
Piaa ntrete economia, elibernd-o de productorii neprofitabili i necompetitivi,
stimuleaz progresul, eficacitatea producerii, nivelul nalt al produciei fabricate,
competitivitatea [133, p.144].

3.4. Concluzii la Capitolul 3

Piaa din Republica Moldova este inundat de produse agricole din exterior,
productorul autohton este dotat cu tehnologii agricole primitive, duce lips de semine eficiente,
de rase de animale productive etc. Fr un suport financiar considerabil, agricultorul autohton nu
va deveni competitiv. n condiiile republicii, dezvoltarea concomitent a tuturor celor 200 de
direcii enumerate mai sus, nu este real. Republica Moldova trebuie s-i concentreze
suporturile financiare n cteva direcii, determinate de cererea din exterior. Subvenionarea
activitilor agricole nu poate fi continuat fr de sfrit.
Crearea unui fond de subvenionare, de exemplu, de 400 mil. MDL pentru anul 2013, este
o activitate mai mult aparent dect suport real; crearea fondului de subvenionare presupune
soluionarea ctorva probleme: Care sunt donatorii n fondul de subvenionare? Care sunt
direciile de subvenionare?
n compartimentul dat, autorul a propus exemplul metodei de calcul a mrimii sprijinului
acordat i repartizarea eficient al acestui, n baza crei au fost propuse rezultatele integrale ale
repartizrii optime a mijloacelor financiare ntre domeniile agricole, care, dup opinia autorului,
pot fi utile conducerii rilor emergente pentru soluionarea unui numr considerabil de probleme
la tema repartizrii optime a mijloacelor financiare ntre domeniile respective din agricultur. De
asemenea, a fost propus determinarea elasticitii funciei competitivitii mrfurilor i
serviciilor de origine autohton pe piaa intern.
Deci, tehnologiile i utilajele agricole din Republica Moldova pot fi renovate cu tehnologii
performante, moderne, pot fi tehnologiile de la urna de gunoi a rilor industrial puternic
121

dezvoltate, pot fi renovate cu tehnologiile eficiente, elaborate n cadrul tiinelor agricole din ar. n
acest context, apare problema de determinare a momentului de renovare a utilajelor vechi n cele noi
n dependen de cuantumul profitului potenial, care ar putea fi realizat pe ntreag perioad de
funcionare a utilajelor. Fiecare renovare contribuie la creterea profitului. Problema
agricultorului: de renovat utilajele agricole cu utilaje noi, dar scumpe sau cu alte utilaje mai
ieftine care au fost n funciune n alte gospodrii, de exemplu utilaje vechi, importate din rile
membre ale UE.
Atunci, cnd calitatea produselor, bunurilor, serviciilor, mrfurilor devine un aspect tot
mai important n viaa consumatorilor i a celor mai diverse investigaii tiinifice, economice,
comerciale etc. este necesar o modalitate sau o metod de cuantificare a calitii accesibil a
unui cerc larg de experi. Succesele n procesele de comercializare a produselor sunt n
dependen direct, n majoritatea cazurilor, de doi parametri: de preuri i de calitate. Mrfurile
i serviciile autohtone sunt competitive pe piaa intern, dac preul acestora sunt mai mici dect
preurile la mrfurile similare de origine de import, iar calitile sunt mai superioare.
Pentru agricultorul din Republica Moldova este important ct aspectul cantitativ,
productivitatea muncii, reducerea costurilor de producere, att i calitatea acestor produse
agricole. Succesele, n procesele de comercializare a produselor, sunt, n linii mari, determinate
de doi parametri: de preuri i de calitate. Competitivitatea firmei este determinat de
competitivitatea produselor firmei, dar nu i invers. n condiiile pieei, cumprtorul, de regul,
nu poate determina calitatea mrfii respective. Astfel, cumprtorul recurge la corelarea calitii
produsului respectiv cu brandul firmei.
Totodat, autorul consider important ca s fie luate msuri necesare de ctre autoritile
guvernamentale privind asigurarea finanrii investiiilor pe termen mediu i lung cu fluxuri de
capital, pentru stimularea iniiativei i activitii productorilor, asigurarea ca acestea s nu duc
la apreciere artificial a monedei locale i propagarea inflaiei.

122

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

Ca urmare, analizele i rezultatele acestora, expuse n lucrare, ne conduc la urmtoarele
concluzii:
1. n rezultatul generalizrii experienei autohtone i strine, privind politici paternaliste, i a
analizei impactului acestora n contextul asigurrii creterii economice stabile i calitative,
soluionrii problemelor i provocrilor dezvoltrii economiilor emergente la nivel global, n tez
a fost identificat i aprofundat un ir de prevederi tiinifice. Autorul concluzioneaz c rile
emergente, n activitatea sa economic, utilizeaz diferite politici ntru dezvoltarea durabil a
economiilor sale, inclusiv i cele paternaliste, politica de baz fiind politica comercial,
constituit din ansamblul modalitilor i prghiilor de intervenie a statului asupra structurilor
economice pentru orientarea relaiilor comerciale interne i externe n sensul realizrii
obiectivului urmrit;
2. ntru dezvoltarea eficient a rilor emergente, autorul consider extrem de important ca
politicile paternaliste s fie orientate spre sprijin al productorului naional prin taxarea
importurilor, stabilirea cotelor i limitarea importurilor, ridicarea calitii i competitivitii
produselor naionale cu scopul promovrii produselor sale competitive, cuceririi pieelor noi i,
ca urmare, atragerea investitorilor, majorarea pieei forei de munc ai statului, ridicarea
nivelului de trai i altor aspecte social-economice ale dezvoltrii economiei mondiale;
3. Ca rezultat al analizei problematicii de apartenen la grupul rilor emergente, autorul a
concretizat definirea acestora n cadrul economiei mondiale. Totodat, a fost dat o apreciere a
semnelor caracteristice de apartenen a Republicii Moldova la acest grup;
4. n rezultatul analizei problematicii paternalismului economic, autorul a concretizat definirea
politicilor paternaliste n cadrul cooperrii economice internaionale i aportul cunotinelor n
creterea competitivitii economice prin studierea i aplicarea modalitilor de rentabilizare ale
activitilor de comer internaional i producere prin prisma relaiilor economice externe i
modaliti de cuantificare a competitivitii rilor emergente prin prisma politicilor paternaliste,
ntru creterea competitivitii rilor emergente;
5. n lucrarea dat, ntru perfecionarea mecanismului politicilor paternaliste ale rilor
emergente, eficientizarea activitii de producere i susinerea productorului autohton,
autorul a elaborat urmtoarele metode i metodici:
+ Metoda eficientizrii activitii de producere agricol, ca exemplu: producerea tomatelor;
+ Metoda de calcul a mrimii sprijinului, acordat ntru dezvoltarea anumitor domenii de
activitate ai rilor emergente, i repartizarea optim i eficient al acestui;
123

+ Metoda de optimizare a proceselor de renovare a utilajelor, care ofer agricultorului modaliti
de reducere a cheltuielilor productive i o real contribuie la activitatea desfurat n cadrul
msurilor de planificare strategic;
+ Metodica de calcul a cuantumului nivelului de competitivitate a mrfurilor autohtone;
+ Metodica de calcul a cuantumului competitivitii i ddeterminarea elasticitii funciei
competitivitii serviciilor de origine autohton pe piaa intern.
n urma studiului efectuat, autorul propune urmtoarele recomandri:
1. n rile emergente mai mult atenie trebuie atras dezvoltrii producerii i serviciilor autohtone,
de contribuit la atragerea investiiilor i nu doar ntr-o singur direcie - sectorul agrar, deoarece
acesta poate afecta situaia general a activitii economice naionale;
2. Guvernul statelor emergente trebuie s elaboreze politici paternaliste eficiente, bazndu-se pe
experiena mondial privind creterea economic durabil, care ar proteja economia naional
n urmtoarele direcii: restricionarea importurilor produselor, subvenionarea activitii
productorului, taxarea suplimentar de ctre stat a produselor importate, desfurarea n ar a
activitii de cercetare-dezvoltare ntru dotarea productorului autohton cu tehnologii moderne i
eficiente;
3. ntru soluionarea problemelor de nivel intern i extern al statului, atenund consecinele
dezechilibrelor economice, financiare, modificrilor demografice, ecologice, deficitelor
bugetare, datoriilor de stat, funcionrilor ineficiente a sistemelor bancare, nivelului nalt al
omajului etc., este necesar ca Guvernele i Ministerele rilor emergente s ndrepte
politicile paternaliste spre urmtoarele direcii: promovarea activitilor fiscale, efectuarea
restructurrilor economice, asigurarea stabilitii cursurilor de schimb valutar, reducerea
volatilitii, estimarea real a situaiilor economice din diverse ri n cadrul relaiilor
economice externe;
4. La elaborarea politicilor paternaliste i strategiilor, ndreptate la creterea economic,
Guvernul i Organele de Stat trebuie s in contul de urmtoarele: pentru ca schimbrile de
pia s aib un dinamism nalt, acestea trebuie ndreptate spre stabilizarea macroeconomic,
politici social-economice s aib un caracter paternal, asigurnd viabilitatea rii emergente i
ridicarea nivelului de trai al populaiei;
5. Autorul recomand Ministerului Economiei, Ministerului Finanelor i conducerii Serviciului
Vamal al Republicii Moldova, ca cuantumul taxrii importurilor i subvenionrii productorului
autohton s fie determinat n aa mod ca: preurile la produsele autohtone s nu depeasc
preurile la aceleai produse de import; volumul sumar al importurilor i al produselor autohtone
s asigure volumul necesar de pe piaa intern i potenialul financiar al consumatorului; resursele
financiare colectate de ctre stat s fie orientate n exclusivitate la dezvoltarea tehnologiei
124

respective i eficientizarea funcionrii productorului prin dezvoltarea cunotinelor i referitor la
descoperiri inovatorii n domeniul; suma subveniilor s nu depeasc sumele ncasate de ctre
stat n urma taxrii importurilor;
6. Eficientizarea, tehnologizarea productorilor trebuie s fie realizat, n mare parte, n
domeniul de cercetare-dezvoltare, proiectare, inovare. De aceea, productorul trebuie s
profite gratuit de serviciile tiinifice, inovaionale, s obin subvenii indirecte prin crearea
de ctre stat a infrastructurii productive i n volum mult mai redus subvenii directe;
7. n condiiile economice i organizatorice, este necesar de analizat problemele eforturilor,
efectelor activitilor productive diversificate, n care condiii activitile diversificate atrag i
n care acestea resping investitorii, care din aceste dou strategii (de diversificare i de
specializare a activitilor productive) vor fi mai eficiente. Tratrile practice pot fi utile dac
sunt bazate pe concepte teoretice bine argumentate. Productorii, la primele etape de
dezvoltare, trebuie s-i diversifice activitile cu scopul de a reui s ocoleasc riscurile
poteniale;
8. Autorul propune Ministerului Economiei de implementat modalitatea de cuantificare a
competitivitii produselor finale i algoritmului de eficientizare a activitilor de producere
prin utilizarea optim a disponibilului de finane i algoritmul acestora n activitile
productive, elaborate de autor;
9. Ne pare important ca s fie luate msuri necesare de ctre autoritile guvernamentale privind
asigurarea finanrii investiiilor pe termen mediu i lung cu fluxuri de capital, pentru
stimularea iniiativei i activitii productorilor, asigurarea ca acestea s nu duc la apreciere
artificial a monedei locale i propagarea inflaiei;
10. Normele, aplicabile regimurilor vamale speciale, ar trebui revzute de ctre Serviciul Vamal
al Republicii Moldova n aa mod, ca ele s permit utilizarea unei garanii unice pentru toate
categoriile de regimuri speciale, precum i ca aceast garanie s fie global i s acopere mai
multe tranzacii;
11. Recomandm Camerei de Comer i Industrie a Republicii Moldova, de elaborat, din contul
statului i n interesul acestui, un catalog electronic informaional privind datele despre
productorii autohtoni, cum ar fi: datoriile fa de stat, domeniul de activitate, cooperarea i
parteniat, caracteristicile economico-financiare i organizatorice ale acestora etc., care ar
putea fi utilizat de investitorii i partenerii poteniali din strintate (ex.: Germania, Austria).
125

BIBLIOGRAFIE

1. Acordul de Liber Schimb ntre Republica Moldova i Uniunea European: Fezabilitatea,
perspectivele i impactul potenial. Chiinu: Expert Grup, 2009. 18 p.
2. Acordul de Parteneriat i Cooperare dintre UE i Republica Moldova. Chiinu: Ediia
programului TACIS, 2001. 28 p.
3. Analiza Creterii Economice n Moldova, nr.8, II-2013. http:// www. expert-grup. org
(ultima vizit 04.09.2013)
4. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chiinu: Statistica, 2011. 564 p.
5. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chiinu: Statistica, 2012. 560 p.
6. Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei, Raport naional pentru anul
2010, a doua evaluare. Bucureti: ANRE, 2011. 38 p.
7. Ballmann W., Brin M. Orbihedra of nonpositive curvature. In: Differential geometry,
nr.82. Bonn: I.H.E.S., 1995, p. 169-209
8. Belostecinic G. Globalizarea, integrarea european i competitivitatea ca idee naional
pentru Republica Moldova. n: Revista Academos, nr.1. Chiinu, 2006, p. 22-25
9. Booz A., Hamilton. Diversification. In: A survey of European Chief Executives. New-
York, 1985, p. 163-179
10. Buchanan J. What Should Economists do? In: The Southern Economic Journal,
Chattanooga: SEA, vol. 30, 1964. p. 213-222
11. Bunu I. i al. Matematici economice i financiare. Note de curs. Chiinu: ASEM, 2011.
292 p.
12. Calculele Expert-Grup n baza datelor BNM, BNS, realizate de Centrul Expert Grup
pentru anii 2009-2013. http:// www. expert grup. org (ultima vizit 10.10.2013)
13. Carare V., Maxim I. Adaptarea metodicii analizei impactului acordrii ajutoarelor de stat
n rile, ce pretind aderarea la Uniunea European. n: Materiale ale 17th International
Economics Conference Science The Economic World Destiny: Crisis And Globalization?
Sibiu, Romania, 2010, p. 86-94
14. Certan S. Reforme i politici n economia Republicii Moldova. n: materiale ale
Conferinei tiinifico-practice interne, Economic Growth in Conditions of Globalization.
VII th edition, vol. I, Chiinu: IEFS, 2012, p.44-52
15. Chistruga B. i al. Integrarea i cooperarea economic regional. Chiinu: ASEM, 2010.
545 p.
16. Chistruga B. Integrarea postindustriala a rilor Europei Centrale i de Est: realiti i
perspective. Chiinu: ASEM, 2007. 480 p.
126

17. Cotelnic A. i al. Antreprenoriat: iniierea afacerii. Chiinu: Levina Angela II, 2010. 344
p.
18. Crotenco Iu., Gribincea A. Procesele migraionale n Moldova i perspectivele acestora
pentru Republica Moldova provocrile migraiei. Academia de tiine a Moldovei.
(culegere de lucrri tiinifice). Chiinu: EP tiina, 2010, p.5-9
19. Cserne P. Freedom of contract and paternalism: prospects and limits of an economic
approach. New York: Martins Press LLC, 2012. 206 p.
20. Curent capital market report on the Emerging Markets (Central and Eastern Europe and
Asia). Viena: Raiffeisen Bank International, 2010. 12 p.
21. Dambichi A. Emergena politicilor economice i corporaiile multinaionale. n: Tribuna
Economic, 2010, nr.14, p. 201
22. Daniliuc A. Conceptul deciziei manageriale n condiii de criz financiar-economic n
sistemul cooperaiei de consum al Republicii Moldova. n: Analele tiinifice UCCM, Vol.
X, part. 2, Economic Series, 2011, p. 349-353
23. Daniliuc A., Maximilian S. Eficientizarea funcionrii domeniului productiv din Moldova.
n revista: Economica, 2013 nr.2 (84), p.65-72
24. Daniliuc A. Cooperaia de consum din Republica Moldova n contextul globalizrii, n:
Analele Universitii Libere Internaionale din Moldova, Seria Economie, vol. XII.
Chiinu: ULIM, 2012, p. 208-213
25. Daniliuc A. Politici paternaliste ale rilor emergente n luarea deciziilor n cadrul relaiilor
economice internaionale. n: progrese n teoria deciziilor economice n condiii de risc i
incertitudine. Iai: Tehnopress, 2013, p. 105-111
26. Daniliuc A., Gribincea A. Cooperarea economic internaional n cadrul rilor emergente.
n: Economica nr. 3 (85). Chiinu: ASEM, 2013, p. 45-52
27. Daniliuc A., Gribincea A. Evaluarea cantitativ a costurilor i beneficiilor aderrii
Republicii Moldova la Uniunea European, n: materiale conferinei tiinifice
internaionale Sectorul serviciilor n secolul XXI: realizri, probleme, perspective.
Chiinu: USM, 2012, p. 6-13
28. Daniliuc A., Gribincea A. Impactul cooperaiei de consum al Republicii Moldova. n:
materiale Intern Scientific and Practical Conference - Economic Growth in Conditions of
Globalization, VII th edition, vol. I, Chiinu: IEFS, 2012, p. 176-181
29. Daniliuc A., Gribincea A. Oportuniti de aderare a Republicii Moldova la Uniunea
European prin prisma politicii economice de vecintate. n: Rolul euroregiunilor n
dezvoltarea durabil n contextul crizei mondiale. Exemplu: euroregiunea Siret-Prut-
127

Nistru, vol. XII. Iai: Institutul de Cercetri Economice Gh. Zane al Academiei Romne,
filiala Iai, 2012, p. 101-110
30. Daniliuc A., Gribincea A. Principiile dezvoltrii cooperaiei de consum din Moldova, locul
acestora n economie mondial. n: Economie i sociologie, nr.4. Chiinu: IEFS, 2012, p.
72-79
31. Daniliuc A., Gribincea A. Sistemul inovaional al Republicii Moldova i impactul su la
dezvoltarea economiei competitive. n: Revista Studii Economice. An. VI, 2012, nr.1-2,
p.46-57
32. Daniliuc A., Gribincea A.
. n: materials of International-Scientific Practical
Conference, Universitatea de Stat din Tbilisi (Georgia). Tbilisi: UST, 2012, p. 407-415
33. Daniliuc A. Locul i importana efecturii diagnosticului economico-managerial n
sistemul cooperaiei de consum din R. Moldova. n: Studii Economice, an. 5, nr.1-2.
Chiinu: ULIM, 2011, p. 186-193
34. Daniliuc A. i al. Strategia cooperrii economice internaionale: aspecte metodologice. n:
Economie i sociologie, nr.1. Chiinu: IEFS, 2013 p. 55-65
35. Daniliuc A., Maximilian S., Crotenco Iu. Metodologia repartizrii optime a mijloacelor
financiare. Exemplu: ramurile agricole din Republica Moldova. Materiale Conferinei
tiinifice Internaionale Problemele economice ale dezvoltrii europene, ULIM, 2013
p.22-27
36. Daniliuc A. Problemele i perspectivele dezvoltrii cooperaiei de consum din Regiunea
Nord a Republicii Moldova n contextul globalizrii. n: Rolul euroregiunilor n
dezvoltarea durabil n contextul crizei mondiale, vol. IX. Iai: Tehnopress, 2011, p.185-
192
37. Daniliuc A. Potenialul economic autohton, problematica subveniilor n Republica
Moldova. n: Revista Studii Economice. An. VI, 2012, nr.3-4, p.59-68
38. Daniliuc A. Piaa internaional a rilor emergente, aspecte investiionale. Internaional
Scientific and Practical Conference. Economic Growth in Conditions of Globalization.
VIII th edition, vol. II, Chiinu: NIER, 2013, p.149-156
39. Daniliuc A. Soluionarea problemelor sociale ale populaiei din mediul rural din Republica
Moldova prin cooperaia de consum, n: Studii Economice, An. 5, 2011, nr.3-4. Chiinu:
ULIM, p. 55-60
40. Daniliuc A. The managerial decisions in the system of consumers cooperation and the
rational decision-making process under conditions of economic and financial crisis, n:
128

Revista electronic COGITO, vol. III, nr. 3/sept, Bucureti, 2011. http:// www. cogito.
ucdc.ro/numar-curent. html (ultima vizit la 27.03.2013)
41. Daniliuc A. i al. O modalitate de cuantificare a competitivitii resurselor finale. n:
Intelectus, nr.3. Chiinu: AGEPI, 2013, p. 93-99 http: //www. agepi.gov.
md/pdf/publishing/intellectus/03-2013.pdf (ultima vizit la 13.12.2013)
42. Daniliuc A., Gribincea A. Economia de schimb internaional i autohton n cadrul
sistemului economic globalizat. Competitivitatea economiei naionale n contextul
procesului de globalizare internaional. n: materiale Conferinei tiinifico-practice
internaionale. Chiinu: USM, 2012, p. 123-132
43. Daniliuc A., Gribincea A. -
. In: materials of the Ist intrn reseach and
practice conference World economy, finances and investments: modern view on the actual
problems. Donek: Aspect, 2012. p.7-10
44. Daniliuc A., Gribincea A. Efectele prelurii mecanismelor politicii agricole comune asupra
agriculturii Republicii Moldova, n: Progrese n teoria deciziilor economice n condiii de
risc i incertitudine, vol. XIX. Iai: Institutul de cercetri economice i sociale Gh.Zane
al Academiei Romne, filiala Iai, 2012, p. 92-100
45. Daniliuc A., Gribincea A. Consumer cooperatives role in international economic relations.
II -
. : . , . 23 2013 .
.138-141 http://www.economics.opu.ua/confs/conf_mgm_2013.html (ultima vizit la
27.12.2013)
46. Daniliuc A. Politici paternaliste ale rilor emergente n relaiile economice internaionale.
Chiinu: IRIM, 2013. 210 p.
47. Daniliuc A. Aportul cunotinelor n creterea economic: aspectul metodologic. n:
materiale Conferinei tiinifice internaionale Modaliti de eficientizare a sistemului
economico-financiar n scopul dezvoltrii economice durabile a Republicii Moldova.
Chiinu: USM, 2013. P.423-429
48. Datele statistice ale Bncii Mondiale http:// www. data.worldbank. org/ indicator/
IC.ISV.DURS/countries (ultima vizit 04.09.2013)
49. Dicionar al terminologiilor economice. http:// www. dictionar-economic. com/?do= view
&id=126 (ultima vizit 07.08.2013)
50. Drucker P. Realitile lumii de mine. Bucureti: Teora, 1999. 271 p.
51. Duca Gh. Revitalizarea economiei este imperativul naional care ne unete. n: Revista Fin-
Consultant. Chiinu, 2010, p. 37-42
129

52. Dworkin G. Paternalism. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford: Stanford
University, 2010, p. 632-635
53. Enciclopedia liber on-lain: http:// www. en.wikipedia. org/wiki/ Human_Development_
Index (ultima vizit 24.08.2013)
54. European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. Europe 2020 Flagship Initiative, Innovation Union. Brussels: COM, 2010, 26 p.
55. European Commission, Innovation Union Competitiveness Report. Brussels: COM, 2011,
p. 49
56. European Community of Consumer Cooperatives http:// www. eurocoop. org (ultima vizit
14.08.2013)
57. Evenett S. Protectionisms Quiet Return. GTAs Pre-G8 Summit Report. London: Centre
for Economic Policy Research, 2013. 108 p.
58. Explorative report. Exploring the co-operative economy. World co-operative monitor.
Manchester: Holyoake House, 2012. 72 p.
59. Fondul Monetar Informaional, pagina oficial http:// www. imf.org/external/np/exr/
(ultima vizit 24.08.2013)
60. Galben I. i al. Aprecierea gradului de asemnare dintre export i import. n: Studii
Economice. Chiinu: ULIM, 2010, nr. 1-2, p. 176-179
61. Ganea V., Maxim I. Paradigma ajutorului de stat n condiiile crizei financiare mondiale.
n: Akademos, nr.2(17). Chiinu: Tipografia AM, 2010, p. 28-33
62. Ganea V., Iliadi Gh. Investiiile de risc - finanarea de alternativ a activitii inovaionale.
Monografie. Chiinu: IEFS, 2011. 144 p.
63. Global Economic Observer, nr.2, vol.1. Bucureti: IWERA, 2012, 134 p.
64. Global and Regional Trends of FDI Outflows in 2010, UNCTAD Global Investment
Trends Monitor, nr. 6, 2011. http:// www. unctad. org/en/docs/webdiaeia20114_en.pdf
(ultima vizit 17.09.2013)
65. Gort M. Diversification and Integration in American Industry. Princeton: Princeton
University Press, 1962. 23 p.
66. Graham B. i al. The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of
Chicago Press, 2001. 227 p.
67. Gribincea A. Factorii ce stau la baza succesului economiei SUA. n: Studii
Economice nr.3-4. Chiinu: ULIM, 2009, p. 113-120
68. Gribincea A., Dodu-Gugea L. Competitivitatea tarilor Europei Centrale si de Est. Chiinu:
ASEM, 2010. 156 p.
130

69. Haller A-P. Protecionismul ntr-o economie liberalizat. Iai: Tehnopress, 2013. 198 p.
70. Hotrrea Guvernului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea modului de repartizare
a mijloacelor fondului de subvenionare a productorilor agricoli pentru anul 2013 nr. 152
din 26.02.2013. n: Monitorul Oficial nr. 41/184 din 27.02.2013. Chiinu: Universul,
2013. p. 9-24
71. Human Development Report 2013. The Rise ot the South: Human Progress in a Diverse
World. New York: Copyright UNDP, 2013. 124 p.
72. Informaia operativ cu privire la evoluia social-economic a Republicii Moldova n
ianuarie-iulie 2012. Ministerul Economiei, Direcia analiz i prognoze macroeconomice.
Chiinu: Universul, 2012. 16 p.
73. Integrarea european a Republicii Moldova: premise, avantaje i oportuniti pierdute
/coord.: D. Moldovanu. Chiinu: tiina, 2009 (Tipogr. Elena VI SRL). 160 p.
74. International Finane Corporation. Reporta of activities and analaices, 2013. http:// www.
ifc. org (ultima vizit 14.10.2013)
75. Krugman P. i al. ntoarcerea economiei declinului i criza din 2008. Bucureti: Public,
2009. 219 p.
76. Krugman P., Maurice O. Economie Internaional. New-York: De Boeck Universite, 1997.
540 p.
77. Lang L. i al. Corporate diversification and firm performance. In: Journal of Political
Economy, vol. 102, 1994, p. 1248-1280
78. Lefebvre F. Mmento Pratique. Union Europenne 2004-2005: economic, fiscal. In: Social
comptable, financier. Paris: Editions Francis Lefebvre, 2003. 3606 p.
79. Lobanov N. Tranzaciile comerciale internaionale n condiiile de constituire a economiei
globale postindustriale. Chiinu: ASEM. 2008. 325 p.
80. Lua M., Clea S. Economie european. Cluj-Napoca: Imprimeria Ardealul, 2005. 237 p.
81. Marinescu C. Modelul social european despre paternalism i ocupare n UE. n: Economie,
anul X, nr. 24. din 2007. Chiinu: ASEM, p. 55-65
82. Maxim I. Intervenia statului n economie: necesitate i importana. n: Studii Economice,
an.IV, nr.1-2. Chiinu: ULIM, 2010, p.78-87
83. Maxim I., Chiriac M. Abordri metodologice privind determinarea pieei influenate de
acordarea ajutorului de stat. n: Economie i Sociologie, nr. 1, Chiinu: IEFS, 2010, p.
133-141
84. Maximilian S. Modelarea proceselor economice. Chiinu: ULIM, 2009. 226 p.
85. Maximilian S. .a. Comerul exterior n sistemul crizelor economice mondiale. n: Studii
economice. Chiinu: ULIM, 2010, nr. 1-2, p. 157-160.
131

86. Mincu G. Politica comercial a Republicii Moldova: cerine de import-export n comerul
cu UE. Chiinu: Bonz Offices, 2008. 116 p.
87. Moldova: Note de politici pentru Guvern, elaborate de Banca Mondial, Fondul Monetar
International, ONU, DFID, SIDA. Chiinu: Soros Moldova, 2009. 107 p.
88. Moldovanu D. Curs de teorie economic. Chiinu: ARC, 2011. 180 p.
89. Pagina informaional economic: magazin Economist http:// www. eco. md (ultima vizit
28.09.2013)
90. Pitts R. i Hopkins H. Firm diversity: conceptualization and measurement. In: Academy of
Management Review, nr. 7. New-York: ARC, 1982, pp. 620-629
91. Politica comercial comun http:// www. dce.gov. ro/poli_com/SGP.html (ultima vizit
17.09.2013)
92. Pop N. i al. Repere strategice ale pregtirii Republicii Moldova pentru aderarea la
Uniunea European. Chiinu: ASEM, 2010. 154 p.
93. Popa A. Investiii strine directe n economia Republicii Moldova i perspectivele creterii
acestora n contextul vecintii cu Uniunea European. Chiinu: Bonz Offices, 2007. 44
p.
94. Popescu G. Evoluia gndirii economice. Cluj-Napoca: Cartimpex, 2010. 928 p.
95. Raport Sur le Commerce Mondial 2011. http:// www. wto. org/ french/res_f/res_f.htm
(ultima vizit 30.11.2012)
96. Raportul Bncii Naionale cu privire la Balana de pli a Republicii Moldova pentru anul
2012. http:// www. bnm. md/md/bnm_.. (ultima vizit 28.05.2013)
97. Raportul Biroului Naional de Statistic cu privire la totalurile dezvoltrii social-economice
a Republicii Moldova n perioada anilor 2010-2013. http:// www. statistica. md (ultima
vizit 12.09.2013)
98. Raportul PricewaterhouseCoopers PwC din 2011. http:// www. pwc. com (ultima vizit
12.01.2013)
99. Raportul The Life in Transition Survey 2011. Department for Stakeholder Relations at the
EBRD with contributions from World Bank staff. Oxford: Fulmar Colour Company Ltd.
2011. 120 p.
100. Raportul Guvernului Republicii Moldova cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului: noi provocri noi sarcini. Chiinu: Universul, 2012. 54 p.
101. Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului european i al Consiliului din 9
octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare). n: Jurnalul Oficial al
UE, nr. 269. Brussels: COM, 2013. 101 p.
132

102. Relansm Moldova Prioritile de dezvoltare pe termen mediu. Raport pentru edina
Grupului Consultativ de la Bruxelles. Chiinu: Universul, 2010. 47 pag.
103. Report ranks Frontier Economics. Water Practice brochure. London: Frontier Economics
Ltd, 2013. 13 p.
104. Reports on G20: Trade and investment measures (mid may to mid-october 2012). OECD,
WTO, UNCTAD. Oxford: Fulmar Colour Company Ltd, 2012. 57 p.
105. Roca P., Galben I. Investiiile strine directe n dezvoltarea economic i promovarea
comerului exterior. In: Materialele Conferinei tiinifice internaionale din 29-30
octombrie 2010. Chiinu: ASEM, 2010, p. 54-60.
106. Roca P., Galben I. Balana de pli i componentele ei. n: Analele ULIM, nr. 11.
Chiinu: ULIM, 2011, p. 30-35
107. Shiffrin S. Paternalism, Unconscionability Doctrine and Accommodation. In: The
Philosophy and Public Affairs, vol. 29, nr. 3. UK: University of East Anglia, 2000, p. 205-
250
108. Site-ul oficial al biroului EUROSTAT http:// www. epp. eurostat. ec. europa.eu (ultima
vizit la 24.10.2013)
109. Site-ul oficial al Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova http:// www.
lex.justice. md (ultima vizit la 12.09.2013)
110. Stratan A. Eficientizarea funcionrii sectorului agrar al Republicii Moldova: reflecii,
probleme, sugestii. Chiinu: Tipografia A..M., 2007. 272 p.
111. Strategia dezvoltrii industriei Republicii Moldova n perioada pn n anul 2015. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 164-167, 2006, p. 11-32
112. Strategia Naional de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020. Chiinu: Universul,
2012. 63 p.
113. Tanzi Vito. The Economic Role of the State in the 21
st
Century. In: The Cato Journal, vol.
25, nr.3. Washington: The Sheridan Press, 2005. P.617-638
114. Tendine n economia Moldovei, nr. 1, trim. I, 2011. Chiinu: IEFS, 2011. 130 p.
115. The Economist. rile de mna a doua iau faa superputerilor. n: Money Express, 2011.
http:// www. money. ro (ultima vizit la 05 septembrie 2013)
116. The World in 2050 Beyond the BRICS. A broader look at emerging market growth
prospect. Price WaterHouseCoopers Report 2008. http:// www. pwc. com (ultima vizit la
12.07.2013)
117. The european unions new eastern neighbours, the Advisory Council on International
Affairs report, 2013. http:// www. europa. eu. int/comm/world/enp/pdf/country/.. (ultima
vizit 26.10.2013)
133

118. u N. Procesul tehnologic: invenii, inovaii i difuzii. n: Analele ULIM, vol. 12, 2012,
p. 8-12
119. u N. Strategii promoionale ale relaiilor economice internaionale. Chiinu: ULIM,
2009. 316 p.
120. ican Z. Fundamentarea de noi abordri metodologice ale managementului strategic i
cros-cultural n contextul megatendinelor socio-economice. Chiinu: ASEM, 2009. 350
p.
121. United Nations. World Population Prospects, the 2011 Revision on-lain datebase. New-
York: United Nations, 2012. 567 p.
122. Vaculovschi D. i al. National Human Development Report: Republic of Moldova From
Social Exclusion Towards Inclusive Human Development. Chiinu: Nova-Imprim, 2011.
200 p.
123. Word Bank, Anual Report. World Development Indicators 2012. Washington:
Communications Development Incorporated, 2012. 456 p.
124. World Economic Forum: Global Price 2011, Sevent Edition. An Initiative of the Risc
Response Network. Geneva: Committed to improving the state of the world, 2012. 64 p.
125. World Investment Report 2010. Geneva: UNCTAD, 2011. 73 p.
126. Zoica-Ienciu A. Investments in Emerging Markets Vector of Globalization. n:
materialele Conferinei Internaionale Strategic Leadership in the Context of Globalization
and Regionalization. Cluj-Napoca: Alma Mater, 2006. p. 359-367
127. World Macro Monitor. http:// www. macromon.worldpress. com/.. (ultima vizit
25.10.2013)
b) n limba rus:
128. ., . - .
: , 1974 . 480 .
129. . . : : -, 2012. 895 .
130. ., .
. : Studii economice, 3-4. : ULIM, 2011,
. 116-124
131. .
. Chiinu: ASEM, 2010, . 200-205
132. . . 1:
. : , 2006. 218 .
133. M ., - . , ,
. : Analele tiinifice UCCM, vol. IX, p. I, 2011, p.141-156
134

134. (+CD): . . .. .
: , 2007. 344 .
135. .
( ). : International Organizations Research
Journal, State Univ Higher School of Economics, 4-5. : , 2011, . 109-
119
136. . . B:
International Organizations Research Journal, State University Higher School of
Economics, 2-3. : , 2012, . 120-132135A N E X E


136

ANEXA 1


Tabelul A.1.1. Venituri nete, remise din strintate

Anul
Indicatorul
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Veniturile nete din munc remise din
strintate mil. USD

1198,6 1351,4 1600,4 1648,0 1746,9 1921,6
Venituri nete din strintate per persoan
(n spaiul urban (USD) 336
1 . 1476
414 . 0 1198600
=
=


379
7 . 1476
414 . 0 1351400
=
=


449
7 . 1481
416 . 0 1600400
=
=


463
7 . 1485
417 . 0 1648000
=
=


491
7 . 1487
418 . 0 1746900
=
=


540
9 . 1489
419 . 0 1921600
=
=


Venituri nete din strintate per persoan
(n spaiul rural (USD) 336
4 . 2091
586 . 0 1198600
=
=


379
2087
586 . 0 1351400
=
=


450
7 . 2078
584 . 0 1600400
=
=


463
8 . 2073
583 . 0 1648000
=
=


491
3 . 2070
582 . 0 1746900
=
=


540
1 . 2067
581 . 0 1921600
=
=


* - previziune
Sursa: calculele autorului n baza datelor din sursa [5]
137ANEXA 2

Fig. A.2.1. Harta dezvoltrii rilor Lumii dup Indice privind sperana de via la natere, anul 2011
Sursa: elaborat de autor n baza sursei [99]

138


Fig. A.2.2. Harta dezvoltrii rilor Lumii dup Indice privind Gradul de alfabetizare
Sursa: elaborat de autor n baza sursei [99]
139


Fig. A.2.3. Harta dezvoltrii rilor Lumii dup Indicele de Dezvoltare Uman
Sursa: elaborat de autor n baza sursei [99]

140

ANEXA 3

Tabelul A.3.1. Lista rilor Lumii, structurate dup nivelul PIB per capita
Lista Fondului Monetar Internaional (2012) Lista Bncii Mondiale (1990-2012)

Lista Crii factelor ACI (2010,
cu excepia unor ri)

ara $
1 Luxemburg 107206
2 Statul Qatar 99 731
3
Regatul Norvegiei
99 462
4
Elveia
79 033
5
Republica San Marino
74 046
6 Australia 64 869
7 Emiratele Arabe Unite 64 840
8
Regatul Danemarcei
56 202
9 Suedia 55 158
10 Canada 52 232
11 Republica Singapore 51 162
12 SUA 49 922
13 Austria 47 083
14 Japonia 46 736
15 rile de Jos 46 142
16 Republica Finlanda 46 098
17 Irlanda 45 888
18 Kuweit 45 824
ara $ Anul
1
Monaco
163026 2011
2 Liechtenstein 134915 2009
3 Luxemburg 107476 2012
4
Regatul Norvegiei
99 558 2012
5 Statul Qatar 90 524 2011
6
Elveia
79 052 2012
7 Australia 67 036 2012
8
Republica San Marino
62 188 2008
9 Kuweit 56 514 2011
10
Regatul Danemarcei
56 210 2012
11 Suedia 55 245 2012
12 Canada 52 219 2012
13 Republica Singapore 51 709 2012
14 SUA 49 965 2012
15 Austria 47 226 2012
16 Japonia 46 720 2012
17 46 418 2012
18 Republica Finlanda 46 179 2012
ara $ Anul
1 Statul Qatar 150,429 2010
2 Liechtenstein 134,400 2007
3 Luxemburg 105,400 2010
4
Regatul Norvegiei
88,400 2010
5
Elveia
68,500 2010
6 Australia 56,700 2010
7
Regatul Danemarcei
55,200 2010
8 Suedia 49,000 2010
9 Emiratele Arabe Unite 48,200 2010
10 SUA 47,100 2010
11 Canada 46,300 2010
12 Republica Singapore 46,200 2010
13 rile de Jos 45,900 2010
14 Austria 44,600 2010
15 Belgia 44,300 2010
16 Republica Finlanda 44,100 2010
17 Irlanda 44,100 2010
18 Japonia 42,500 2010
19 Kuweit 42,000 2010
141

19 Belgia 43 686
20
Islanda
42 740
21 Statul Brunei 41 703
22 Germania 41 513
23 Frana 41 141
24 Marea Britanie 38 589
25 Noua Zeeland 38 222
Hong Kong 36 667
26 Italia 33 115
Uniunea European 32 518
27
Statul Israel
31 296
28 Spania 29 289
29 Cipru 26 389
30 Arabia Saudit 25 085
31 Oman 24 765
32 Bahrein 23 477
33 Guineea Ecuatorial 23 133
34 Republica Coreea 23 113
35 Bahamas 22 833
36 Slovenia 22 193
37 Grecia 22 055
38 Malta 20 852
39 Republica Chinez 20 328
40 Portugalia 20 179
41 Republica Trinidad i Tobago 19 018
19 rile de Jos 46 054 2012
20 Irlanda 45 836 2012
21 Belgia 43 413 2012
22
Islanda
42 658 2012
23 Germania 41 514 2012
24 Statul Brunei 41 127 2012
25 Emiratele Arabe Unite 40 363 2012
26 Frana 39 772 2012
27 Marea Britanie 38 514 2012
Hong Kong 36 796 2012
28 Italia 33 049 2012
Uniunea European 32 672 2012
29 Noua Zeeland 32 000 2012
30
Statul Israel
31 281 2011
31 Spania 29 195 2012
32 Cipru 26 315 2012
33 Guineea Ecuatorial 24 036 2012
34 Oman 23 731 2012
35 Republica Coreea 22 590 2012
36 Slovenia 22 092 2012
37 Grecia 22 083 2012
38 Bahamas 21 908 2012
39 Malta 20 848 2012
40 Arabia Saudit 20 778 2012
41 Portugalia 20 182 2012
20
Islanda
41,300 2010
21 Germania 40,200 2010
22 Frana 39,400 2010
23 Marea Britanie 36,200 2010
24
Republica San Marino
35,900 2004
25 Italia 35,100 2010
26 Noua Zeeland 32,400 2010
Hong Kong 31,900 2010
Uniunea European 31,800 2010
27 Statul Brunei 30,200 2010
28 Spania 29,600 2010
29 Bahrein 29,400 2010
30 Grecia 28,000 2010
31 Statul Israel 27,300 2010
32 Bahamas 24,200 2010
Puerto Rico 23,500 2010
33 Slovenia 23,100 2010
34 Guineea Ecuatorial 22,300 2010
35 Portugalia 20,800 2010
36 Cipru 20,600 2010
37 Republica Coreea 20,300 2010
38 Malta 19,200 2010
39 Republica Ceh 19,100 2010
40 Republica Chinez 18,500 2010
41 Oman 18,100 2010
142

42 Republica Ceh 18 679
43 Republica Slovac 16 899
44 Estonia 16 320
45 Barbados 16 152
46 Cili 15 410
47 Uruguay 14 614
48 Federaia Rus 14 247
49 Lituania 14 018
50 Letonia 13 900
51 Antigua i Barbuda 13 429
52 Republica Croaia 12 972
53 Venezuela 12 956
54 Federaia Sfntul Kitts i Nevia 12 804
55 Statul Libia 12 778
56 Ungaria 12 736
57 Polonia 12 538
58 Brazilia 12 079
59
Republica Gabonez
11 929
60 Republica Kazahstan 11 773
61 Argentina 11 576
62 Republica Seychelles 11 226
63 Turcia 10 609
64 Malaysia 10 304
65 Republica Libanez 10 311
66 Mexic 10 247
42 Republica Ceh 18 608 2012
43 Bahrein 18 334 2012
44
Republica Trinidad i
Tobago
17 934 2012
45 Republica Slovac 16 934 2012
46 Estonia 16 316 2012
47 Cili 15 363 2012
48 Uruguay 14 449 2012
49 Lituania 14 150 2012
50 Federaia Rus 14 037 2012
51 Letonia 14 009 2012
52
Federaia Sfntul Kitts i
Nevia
13 969 2012
53 Republica Croaia 13 227 2012
54 Antigua i Barbuda 13 207 2012
55 Barbados 13 076 2012
56 Venezuela 12 767 2012
57 Polonia 12 708 2012
58 Ungaria 12 622 2012
59 Republica Kazahstan 12 007 2012
60 Republica Seychelles 11 758 2012
61 Argentina 11 558 2012
62
Republica Gabonez
11 430 2012
63 Brazilia 11 340 2012
64 Palau 11 006 2012
65 Turcia 10 666 2012
42
Republica Trinidad i
Tobago
17,200 2010
43 Arabia Saudit 16,800 2010
44 Republica Slovac 15,800 2010
45 Estonia 14,800 2010
46 Barbados 13,900 2010
47 Insulele Cook 13,500 2005
48 Republica Croaia 13,400 2010
49 Ungaria 13,200 2010
50 Antigua i Barbuda 12,700 2010
51 Statul Libia 12,100 2010
52 Cili 11,800 2010
53 Uruguay 11,600 2010
54 Polonia 11,400 2010
55
Federaia Sfntul Kitts i
Nevia
11,200 2010
56 Federaia Rus 10,600 2010
57 Letonia 10,500 2010
58 Republica Seychelles 10,400 2010
59 Venezuela 10,400 2010
60 Brazilia 10,100 2010
61 Lituania 10,100 2010
62 Republica Libanez 9,500 2010
63 Turcia 9,400 2010
64 Mexic 9,000 2010
65 Argentina 8,500 2010
143

67 Panama 9 919
68 Republica Costa Rica 9 973
69 Republica Botswana 9 398
70 Mauritius 8 850
71 Republica Surinam 8 686
72 Romnia 7 935
73 Republica Columbia 7 855
74 Africa de Sud 7 507
75 Grenada 7 496
76 Azerbaidjan 7 450
77 Sfnta Lucia 7 257
78 Republica Islamic Iran 7 211
79 Bulgaria 7 033
80 Dominica 7 022
81 Muntenegru 6 882
82 Republica Belarus 6 739
83 Republica Maldive 6 675
84 Republica Peru 6 530
85 Sfntul Viceniu i Grenadine 6 489
86 Republica Irak 6 305
87 Republica Popular Chinez 6 077
88 Republica Turkmenistan 5 999
89 Angola 5 873
90 Republica Dominican 5 763
91 Namibia 5 705
66 Statul Libia 10 456 2012
67 Malaysia 10 381 2012
68 Mexic 9 742 2012
69 Republica Libanez 9 705 2012
70 Panama 9 534 2012
71 Republica Costa Rica 9 391 2012
72 Republica Surinam 8 864 2012
73 Mauritius 8 124 2012
74 Romnia 7 943 2012
75 Republica Columbia 7 752 2012
76 Africa de Sud 7 508 2012
77 Grenada 7 485 2012
78 Azerbaidjan 7 228 2012
79 Republica Botswana 7 191 2012
80 Bulgaria 6 986 2012
81 Republica Islamic Iran 6 816 2012
82 Muntenegru 6 816 2012
83 Dominica 6 691 2012
84 Republica Belarus 6 685 2012
85 Republica Peru 6 573 2012
86 Republica Maldive 6 567 2012
87 Sfnta Lucia 6 558 2012
88
Sfntul Viceniu i
Grenadine
6 515 2012
89 Republica Turkmenistan 6 511 2012
66 Republica Kazahstan 8,400 2010
67
Republica Gabonez
8,100 2010
68 Palau 7,900 2008
69 Panama 7,900 2010
70 Republica Costa Rica 7,700 2010
71 Malaysia 7,700 2010
72 Mauritius 7,300 2010
73 Romnia 7,200 2010
74 Africa de Sud 7,200 2010
75 Republica Surinam 6,700 2010
76 Angola 6,500 2010
77 Republica Columbia 6,400 2010
78 Azerbaidjan 6,200 2010
79 Republica Botswana 6,200 2010
80 Bulgaria 6,200 2010
81 Sfnta Lucia 6,100 2010
82 Grenada 6,000 2010
83 Muntenegru 5,800 2010
84 Republica Belarus 5,500 2010
85
Sfntul Viceniu i
Grenadine
5,500 2010
86 Namibia 5,400 2010
87 Republica Serbia 5,300 2010
88 Republica Dominican 5,200 2010
89 Dominica 5,100 2010
144

92
Republica Algerian Democratic i
Popular
5 694
93 Regatul Thailandei 5 678
94 Jamaica 5 541
95 Republica Ecuador 5 311
96 Republica Serbia 4 943
97 Iordania 4 879
98 Republica Macedonia 4 683
99 Tonga 4 561
100 Belize 4 536
101 Bosnia i Heregovina 4 461
102 Republica Insulelor Fiji 4 445
103 Republica Tunisian 4 232
104
Republica Albania
3 913
105 Republica Paraguay 3 903
106 Ucraina 3 877
107 El Salvador 3 823
108
Republica Democratic Timorul de
Est
3 730
109 Statul Independent Samoa 3 727
110 Mongolia 3 627
111 Republica Capului Verde 3 604
112 Republica Cooperativ Guyana 3 596
113 Republica Indonezia 3 592
114 Georgia 3 543
115 Regatul Swaziland 3 475
90 Republica Irak 6 455 2012
91 Republica Popular Chinez 6 091 2012
92 Republica Dominican 5 736 2012
93 Namibia 5 668 2012
94 Angola 5 485 2012
95 Regatul Thailandei 5 474 2012
96 Jamaica 5 472 2012
97 Republica Ecuador 5 456 2012
98
Republica Algerian
Democratic i Popular
5 404 2012
99 Cuba 5 383 2008
100 Republica Serbia 5 190 2012
101 Iordania 4 945 2012
102 Republica Macedonia 4 589 2012
103 Belize 4 577 2012
104 Tonga 4 494 2012
105 Bosnia i Heregovina 4 447 2012
106 Republica Insulelor Fiji 4 438 2012
107 Republica Tunisian 4 237 2012
108
Republica Albania
4 149 2012
109 Ucraina 3 867 2012
110 Republica Capului Verde 3 838 2012
111 Republica Paraguay 3 813 2012
112 El Salvador 3 777 2012
113 Tuvalu 3 740 2012
90 Republica Peru 5,100 2010
91 Cuba 5,000 2010
92 Jamaica 4,800 2010
Niue 4,700 2003
93
Republica Algerian
Democratic i Popular
4,600 2010
94 Republica Macedonia 4,600 2010
95 Regatul Thailandei 4,600 2010
96 Belize 4,500 2010
97 Republica Islamic Iran 4,400 2010
98
Republica Popular
Chinez
4,300 2010
99 Republica Ecuador 4,200 2010
100 Iordania 4,200 2010
101 Republica Tunisian 4,100 2010
102
Republica Albania
3,800 2010
103 El Salvador 3,600 2010
104 Republica Insulelor Fiji 3,600 2010
105 Republica Maldive 3,600 2010
106 Republica Turkmenistan 3,600 2010
107 Bosnia i Heregovina 3,500 2010
108 Republica Vanuatu 3,200 2010
109 Republica Capului Verde 3,100 2010
110 Republica Guatemala 3,000 2010
111 Ucraina 3,000 2010
112 Armenia 2,900 2010
145

116
Republica Kosovo
3 454
117 Republica Congo 3 346
118 Republica Guatemala 3 302
120 Republica Vanuatu 3 125
121 Egipt 3 112
122 Regatul Moroco 2 999
123 Armenia 2 991
124 Regatul Bhutan 2 954
125 Sri Lanka 2 873
126 Filipine 2 614
127 Bolivia 2 513
128
Papua Noua Guinee
2 313
129 Honduras 2 242
130 Republica Moldova 2 037
131 Sudan 1 789
132 Insulele Solomon 1 786
133 Nicaragua 1 757
134 Republica Uzbekistan 1 737
135 Republica Kiribati 1 646
136 Nigeria 1 631
137 Republica Ghana 1 562
138 So Tom i Prncipe 1 535
139 Republica Socialist Vietnam 1 528
140 Republica Djibouti 1 523
141 India 1 492
114 Mongolia 3 673 2012
115
Republica Cooperativ
Guyana
3 584 2012
116 Statul Independent Samoa 3 584 2012
117 Republica Indonezia 3 557 2012
118 Insulele Marshall 3 556 2012
119 Georgia 3 508 2012
120
Republica Kosovo
3 456 2012
121 Republica Guatemala 3 368 2012
122 Armenia 3 338 2012
123 Siria 3 289 2012
124 Egipt 3 187 2012
125 Republica Vanuatu 3 176 2012
126
Statele Federale ale
Microneziei
3 165 2012
127
Congo
3 154 2012
128 Regatul Swaziland 3 044 2012
129 Regatul Moroco 2 925 2012
130 Sri Lanka 2 923 2012
131 Filipine 2 588 2012
132 Bolivia 2 576 2012
133 Regatul Bhutan 2 399 2012
134 Honduras 2 264 2012
135
Papua Noua Guinee
2 184 2012
136 Republica Moldova 2 038 2012
137 Insulele Solomon 1 835 2012
113 Republica Congo 2,900 2010
114
Republica Cooperativ
Guyana
2,900 2010
115 Republica Indonezia 2,900 2010
116 Regatul Moroco 2,900 2010
117 Statul Independent Samoa 2,900 2010
118 Republica Irak 2,800 2010
119 Egipt 2,700 2010
120 Republica Paraguay 2,700 2010
121 Siria 2,700 2010
122 Insulele Marshall 2,600 2008
123 Tonga 2,500 2010
124 Georgia 2,400 2010
125 Regatul Swaziland 2,300 2010
127 Sri Lanka 2,200 2010
128 Regatul Bhutan 2,000 2010
129 Honduras 1,900 2010
130 Bolivia 1,900 2010
131 Filipine 1,900 2010
132 Mongolia 1,900 2010
133
Republica Kosovo
1,800 2007
1,700 2008
134 Republica Kiribati 1,500 2010
135 Tuvalu 1,500 2002
136 Republica Djibouti 1,500 2010
137 Republica Moldova 1,500 2010
146

142 Zambia 1 474
143 Republica Popular Democrat LAO 1 446
144 Republica Yemen 1 377
145 Pakistan 1 296
146 Regatul Lesotho 1 283
147 Sudanul de Sud 1 175
148 Republica Camerun 1 165
149 Republica Krgzstan 1 158
150 Republica Islamic a Mauritaniei 1 157
151 Republica Senegal 1 057
152 Republica Coasta de Filde 1 054
153 Republica Ciad 1 006
154 Kenya 977
155 Republica Tadjikistan 953
156 Cambodgia 934
157 Uniunea Comorelor 865
158 Birmania 835
159 Republica Popular Bangladesh 818
160 Republica Benin 794
161 Haiti 759
162 Republica Zimbabwe 756
163 Rwanda 693
164 Mozambic 650
165 Mali 631
138 Nicaragua 1 754 2012
139 Republica Kiribati 1 743 2012
140 Republica Uzbekistan 1 717 2012
141 Republica Ghana 1 605 2012
142
Republica Socialist
Vietnam
1 596 2012
143 Sudan 1 580 2012
144 Nigeria 1 555 2012
145 Republica Yemen 1 494 2012
146 India 1 489 2012
147 Zambia 1 469 2012
148 Republica Djibouti 1 464 2012
149 So Tom i Prncipe 1 402 2012
150
Republica Popular
Democrat LAO
1 399 2012
151 Pakistan 1 290 2012
152 Republica Coasta de Filde 1 244 2012
153 Regatul Lesotho 1 193 2012
154 Republica Krgzstan 1 160 2012
155 Republica Camerun 1 151 2012
156
Republica Islamic a
Mauritaniei
1 106 2012
157
Republica Democratic
Timorul de Est
1 068 2012
158 Republica Senegal 1 032 2012
159 Cambodgia 946 2012
138 Sudan 1,500 2010
139 Nigeria 1,400 2010
140
Papua Noua Guinee
1,400 2010
141 Republica Uzbekistan 1,300 2010
142 Republica Yemen 1,300 2010
143 India 1,200 2010
144 Coreea de Nord 1,200 2010
145 Insulele Solomon 1,200 2010
146 Zambia 1,200 2010
147 Republica Camerun 1,100 2010
148 Republica Coasta de Filde 1,100 2010
149 Nicaragua 1,100 2010
150
Republica Islamic a
Mauritaniei
1,100 2010
151
Republica Socialist
Vietnam
1,100 2010
152 So Tom i Prncipe 1,100 2010
153 Pakistan 1,000 2010
154 Kenya 900 2010
155
Republica Popular
Democrat LAO
900 2010
156 Republica Senegal 900 2010
157 Cambodgia 800 2010
158 Republica Krgzstan 800 2010
159 Haiti 700 2010
160 Regatul Lesotho 700 2010
147

166
Nepal
626
167 Afganistan 622
168 Sierra Leone 613
169 Burkina Faso 603
170 Tanzania 599
171 Uganda 589
172 Togo 585
173 Guineea-Bissau 551
174 Eritreea 546
175 Guineea 519
176 Gambia 503

160 Republica Ciad 885 2012
161 Republica Tadjikistan 872 2012
162 Kenya 862 2012
163 Sudanul de Sud 862 2012
164 Uniunea Comorelor 831 2012
165 Republica Zimbabwe 781 2012
166 Haiti 771 2012
167 Republica Benin 752 2012
168
Republica Popular
Bangladesh
747 2012
169
Nepal
707 2012
170 Mali 694 2012
171 Sierra Leone 635 2012
172 Burkina Faso 634 2012
173 Afganistan 620 2011
174 Rwanda 620 2012
175 Tanzania 591 2012
176 Guineea 591 2012

161 Republica Benin 700 2010
162 Republica Ciad 700 2010
163 Uniunea Comorelor 700 2010
164 Republica Tadjikistan 700 2010
165 Mali 600 2010
166
Republica Popular
Bangladesh
600 2010
167 Birmania 600 2010
168 Republica Ghana 600 2010
169 Afganistan 500 2010
170 Burkina Faso 500 2010
171 Rwanda 500 2010
172 Tanzania 500 2010
173
Republica Democratic
Timorul de Est
500 2010
174 Togo 500 2010
175 Uganda 500 2010
176 Mozambic 500 2010

Sursa: elaborat de autor n baza surselor [117; 127]
- fostele ri ai URSS
148


ANEXA 4

Tabelul A.4.1. PIB i comer la nivelul mondial al anumitor grupe de ri (variaii anuale, %)
PIB Export Import
2009 2010 2011* 2009 2010 2011* 2009 2010 2011*
Mondial -2,6 3,8 2,4 -12,0 13,8 5,0 -12,9 13,7 4,9
UE-27 -4,3 2,1 1,5 -14,5 11,5 5,2 -14,1 9,5 2,0
rile CSI (Moldova,
Ucraina, Belarus, etc.)
-6,9 4,7 4,6 -4,8 6,0 1,8 -28,0 18,6 16,7
Noile State Industria-
lizate (Singapore,
Taiwan, Coreea, etc.)
-0,6 8,0 4,2 -5,7 20,9 6,0 -11,4 17,9 2,0
rile dezvoltate
(Germania, Canada,
SUA, etc.)
-4,1 2,9 1,5 -15,1 13,0 4,7 -14,4 10,9 2,3
rile emergente
(I ndia, Brazilia,
Bulgaria, Romnia, etc.)
2,2 7,2 5,7 -7,4 14,9 5,4 -10,5 18,1 7,9
* - previziune
Sursa: elaborat de autor n baza sursei [54]

149


ANEXA 5


Tabelul A.5.1. Creterea PIB n perioada anilor 2009-2010 i previziunea pentru anul 2014, pentru unele ri emergente (n %)


DENUMIREA
RII

CARACTERISTIC
SCURT
CRETEREA PIB N PERIOADA
ANILOR, n %

2009-2010


2010-2011

2011-2014*

Qatar
Micuul stat, de doar 11.500 de km ptrai. Cu un maxim de 28,4% atins n 1997,
statul deine rezerve importante de gaze si de petrol. Un mare avantaj l-a
reprezentat stabilitatea pstrata dup Primvara Arab i dup criza financiar
mondial. omajul este foarte mic - 0,5%

16,6 18,7 29,3
Singapore Fosta colonie britanic are o populaie de 4,7 milioane de locuitori, fiind o pia
libera, bazat pe exporturi, n principal de bunuri electronice i tehnice. i-a
revenit puternic dup criza financiar mondial

14,5 4,8 13,7
Taiwan O insula cu 23 de milioane de locuitori, Taiwanul se bazeaz pe exportul de
electronice i mainrii. Este una dintre cele mai puternice economii ale Asiei de
Est, cu o cretere uriaa in 2010, care nsa se va diminua in anul 2011, la 4,6%

10,9 4,6 15,2
China Marea putere economica a Asiei si a treia din trioul care domina economia
mondiala, alturi de Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, China are
avantajul de a fi in plina cretere, fata de celelalte doua mari economii ale lumii,
care au mari probleme. Economia tarii se concentreaz foarte mult pe industrie

10,3 9,3 30,8
India India si-a accelerat creterea in ultimii ani. Industria serviciilor a devenit motorul
economiei, in detrimentul celor tradiionale - manufactura si sectoarele agricole


10,1 7,7 23,1
150

Argentina Argentina a trecut printr-un moment foarte greu in 2001, din cauza datoriilor. Tara
a fost in colaps, intr-una dintre cele mai volatile perioade din istoria sa. Progresul
economic a fost semnificativ in ultimul deceniu, sub conducerea preedintelui
Nestor Kirchner si, apoi, a otiei sale, Cristina Fernandez. ara dat este bogata in
resurse naturale

9,3 7,0 22,8
Nigeria Cu o populaie de peste 155 de milioane de locuitori, Nigeria este cea mai
numeroasa tara africana. S-a confruntat cu mari probleme de corupie si tensiuni
etnice, care i-au afectat progresul economic. Noul preedinte, Goodluck Jonathan,
trebuie sa rezolve problemele legate de omaj si de corupie. Economia tarii,
bazata in mare parte pe exportul de petrol

8,7 8,5 24,9
Brazilia Cea mai mare putere economica din America de Sud, Brazilia surclaseaz, din
acest punct de vedere, celelalte tari sud-americane. Economia tarii depinde in mare
parte de agricultura, de sectorul minier si de manufactura. Creterea economica
pentru anul 2011 a cunoscut un recul, acesta fiind din cauza scderii cererii
mondiale. Tara este condusa de Dilma Rousseff, prima femeie din fruntea tarii,
care duce mai departe programul de combatere a srciei, iniiat de Luiz Inacio
Lula da Silva, unul dintre cei mai apreciai preedini brazilieni din istorie

7,5 3,6 13,2
Malaiezia Monarhie constituionala, tara si-a diversificat mult economia, in ultimii ani, fiind
un mare furnizor de produse manufacturate si de servicii. Totodat, este o
destinaie turistica importanta, toate acestea ajutnd tara sa ntrevad cretere
economic durabil

7,2 4,2 16,3
Hong Kong Hong Kong este o regiune administrativa a Chinei, din anul 1997. Structura sub
care este guvernata, o tara, doua sisteme, i-a conferit o relativa autonomie.
Avnd o piaa libera, tara se ndreapt spre o cretere stabil

7,0 5,0 16,0
Bangladesh Cu o populaie de 160 de milioane de locuitori, Bangladesh are 580 de kilometri de
coasta si este lovita in fiecare an de inundaii care ii tempereaz dezvoltarea.
Predominant musulmana, tara are aproape jumtate din populaie angajata in
sectorul agricol. Creterea sa economica este condusa de sectorul serviciilor
6,5 6,4 23,7
151

Coreea de Sud Coreea de Sud a nfruntat tensiuni ridicate, in ultimii ani, cu vecinii comuniti,
Coreea de Nord. Cu toate acestea, tara se ateapt la o cretere economica,
economia sa fiind bazata pe exportul produselor electronice

6,2 3,5 13,4
Indonezia Arhipelagul din sud-estul Asiei cunoate o perioada de stabilitate de cnd a semnat
un tratat de pace istoric cu separatitii din ceh. Indonezia are o economie interna
puternica, bazata pe agricultura si servicii, atrgnd totodat miliarde de dolari din
investiiile strine, in ultimii ani

6,1 6,5 18,9
Mexic Mexicul are o piaa libera, iar exporturile sale reprezint 12% din totalul
importurilor SUA. Principalele ramuri economice le reprezint turismul, producia
de alimente si de autovehicule. Scderea cererii mondiale de produse s-a simit si
in creterea economica a tarii: 6,1% in 2009, 5,4% in 2010 si 3,6% in 2011

5,4 3,6 13,4
Rusia Economia Rusiei a trecut prin schimbri dramatice dup destrmarea fostei Uniuni
Sovietice, la nceputul anilor '90, cunoscnd numeroase reforme, inclusiv
privatizri extinse. Gazele naturale si petrolul reprezint motorul exporturilor sale,
iar Guvernul a ncercat sa promoveze si alte sectoare, precum cele productoare de
nalta tehnologie. Tara a fost grav afectata de criza financiara. Dup o perioada in
care a avut o cretere economica de pana la 10%, in anul 2000, Rusia s-a mulumit
cu 4,3% - pentru anul 2011

4,0 4,3 13,4
* - previziune
Sursa: elaborat de autor n baza sursei [104]


152

ANEXA 6


Raport al Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu i Comitetul Economic i social european privind asistena financiar pentru
extindere [101]

Tabelul A.6.1. Componenta I a IPA, gestionat de DG Extindere, 2012

153Tabelul A.6.2. Componenta III a IPA, pus n aplicare de DG Politic Regional, 2012
Tabelul A.6.3. Componenta a IV a IPA, pus n aplicare de DG Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Incluziune, 2012154
Tabelul A.6.4. Componenta V a IPA, pus n aplicare de DG Agricultur i Dezvoltare Rural, 2012
155

ANEXA 7

Tabelul A.7.1. Principalele caracteristici ale politicilor social-economice privind resursele umane ale unei ntreprinderi

Politici de personal


Caracteristici
A anselor egale ntreprinderea acord salariailor si anse egale de evoluie i oportunitatea de a se manifesta profesional i social n
aceeai msur; costurile acestei politici sunt ridicate; nici o discriminare nu este admis; este asigurat gradul de
stabilitate i prestigiul organizaiei
De integrare
instituional
ntreprinderea elaboreaz programe pentru perfecionarea profesional a tuturor salariailor, acetia fcnd parte a
procesului elaborrii strategiei de dezvoltare instituional; alte programe urmresc dezvoltarea carierei salariailor (sunt
aplicate permutri de personal, recalificri, adaptri la noile condiii de munc, etc.)
Paternalist ntreprinderea face eforturi maxime pentru a evita omajul i a gsi locuri de munc pentru persoanele disponibilizate,
transfernd personalul disponibilizat din marile uniti la subunitile satelit; ntreprinderea se preocup de problemele
sociale ale salariailor, depunnd eforturi pentru asigurarea proteciei i securitii muncii
Participativa ntreprinderea acord mare parte din profit salariailor care particip activ la dezvoltarea planurilor i programelor
acesteia; aspectele sociale pentru ansamblul personalului sunt considerate ca fiind secundare; concertarea salariailor
reprezint elementul cheie al performanelor generale
A motivrii ntreprinderea iniiaz programe pentru integrarea, antrenarea salariailor i pentru realizarea eficient a obiectivelor
strategice; premierea salariailor din profit este garantat, n msura n care acetia se implic direct, punnd n valoare
competenele i abilitile sale profesionale
Acceptrii primatului
organizaiilor sindicale
ntreprinderea identific mijloacele prin care se subordoneaz obiectivelor sindicatelor; fundamentul plecrii le reprezint
acordurile de baz cu aceste structuri privind atingerea obiectivelor strategice
Protecionist ntreprinderea se protejeaz pe sine nsi, ca entitate, urmrind promovarea acelor segmente de personal care se
dovedesc capabile de performane nalte i de eficiena, scopul fiind reducerea cheltuielilor de personal prin nlturarea
indivizilor care nu ating standardele impuse de performan
A standardelor de
performan
ntreprinderea sprijin i promoveaz personalul care dovedete abilitile sale nalte din punct de vedere profesional si
identific mijloacele pentru generalizarea fenomenului; rigurozitatea politicii ntreprinderii confer prestigiu i stabilitate
n activitatea acestei, atunci cifra de afaceri nu se mrete vertiginos, fiind n cretere lent, chiar dac perturbaiile
mediului exterior sunt majore
Sursa: elaborat de autor n baza sursei [113]
156

ANEXA 8


Fig. A.8.1. Componentele politicii paternaliste n cadrul cooperrii economice internaionale
Sursa: elaborat de autor
157

ANEXA 9

Tabelul A.9.1. Lista rilor n curs de dezvoltare i tranziie utilizatorii sistemului preferinelor tarifare ale Uniunii Vamale
(n red. Hotrrii Bordului Comisiei Economice Eurasiatice din 16.05.2012, nr.46)
APROBAT
Prin Hotrrea Consiliului Interstatal al Comunitii Economice
Eurasiatice
(organului suprem al Uniunii Vamale)
din 27 noiembrie 2009, nr.18
APROBAT
Prin Hotrrea Comisiei Uniunii Vamale
din 27 noiembrie 2009, nr.130
d/o Lista rilor n curs de dezvoltare - beneficiari d/o Lista rilor n curs de dezvoltare beneficiari
1. Albania 52. Statul Libia
2. Algeria 53. Republica Mauritius
3. Anguilla 54. Republica Macedonia
4. Antigua i Barbuda 55. Malaiezia
5. Argentina 56. Regatul Moroco
6. Aruba 57. Insulele Marshall
7. Bahamas 58. Statele Unite Mexicane
8. Barbados 59. Statele Federale ale Microneziei
9. Bahrain 60. Mongolia
10. Belize 61. Montserrat
158

11. Insulele Bermude 62. Namibia
12. Bolivia 63. Republica Nauri
13. Bosnia i Heregovina 64. Nigeria
15. Brazilia 66. Nicaragua
16. Insulele Virgine Britanice 67. Insula Niue
17. Statul Brunei 68. Emiratele Arabe Unite
18. Venezuela 69. Sultanatul Oman
19. Vietnam 70. Insula Sfnta Elena
20. Republica Gabonez 71. Insulele Turks i Caicos
21. Republica Cooperativ Guyana 72. Pakistan
22. Gana 73. Panama
23. Republica Guatemala 74. Statul Independent Papua Noua Guinee
24. Honduras 75. Republica Paraguay
25. Regiunea Administrativ Special din China, Hong Kong 76. Republica Peru
26. Grenada 77. El Salvador
27. Dominica 78. Arabia Saudit
28. Republica Dominican 79. Regatul Swaziland
159

29. Egipt 80. Republica Seychelles
30. Republica Zimbabwe 81. Sfntul Viceniu i Grenadine
31. India 82. Federaia Sfntul Cristofor i Nevia
32. Republica Indonezia 83. Sfnta Lucia
33. Iordania 84. Republica Serbia
34. Republica Irak 85. Republica Singapore
35. Iran 86. Siria
36. Republica Capul Verde 87. Republica Surinam
37. Insulele Cayman 88. Regatul Thailandei
38. Republica Camerun 89. Tokelau
39. Statul Qatar 90. Regatul Tonga
40. Kenya 91. Republica Trinidad i Tobago
41. China 92. Republica Tunisian
42. Republica Popular Democrat Coreean 93. Turcia
43. Republica Columbia 94. Republica Oriental a Uruguayului
44. Republica Democrat Congo 95. Republica Insulelor Fiji
45. Republica Coreea 96. Filipine
160

46. Republica Costa Rica 97. Republica Croaia
47. Republica Coasta de Filde 98. Muntenegru
48. Republica Cuba 99. Cili
49. Kuweit 100. Republica Democratic Socialist Sri Lanka
50. Insulele Cook 101. Republica Ecuador
51. Republica Libanez 102. Africa de Sud

103. Jamaica
Sursa: adoptat n baza datelor din surs [109]

161

ANEXA 10
Topul Forbes: 10 cele mai slabe economii ale lumii

Criza financiar a schimbat harta sracilor lumii, care, n acest an (2013), cuprinde i
dou ri europene. Pentru a realiza aceasta ierarhie, a fost luat n calcul situaia economic a
177 de ri ale lumii, uitndu-se la evoluia economic din ultimii trei ani n materie de cretere
economic, inflaie, PIB pe cap de locuitor i balana comercial. Dac rile africane nu mai
sunt o surpriz, totui, topul Forbes al celor mai slabe economii din acest an arat uor schimbat
fa de anii anteriori, iat cum arat topul Forbes al celor mai slabe economii ale lumii:
1. Madagascar. Conform clasamentului, cea mai slab economie a lumii este Madagascar.
Preul orezului s-a dublat n Madagascar n ultimii doi ani, iar ara a pierdut mii de locuri de
munc, dup lovitura de stat din 1999. Cu o situaie politic n continu criz, ansele de cretere
a investiiilor strine n aceast ar sunt minime. n Madagascar, PIB-ul pe cap de locuitor este
de 387 de dolari, iar inflaia de 8,5%;
2. Armenia. Cu o contracie de 15% a PIB-ului n 2009 i o prognoz mediocr privind creterea
pentru urmtorii civa ani, fost republic sovietic se strduie s in pasul cu restul lumii. PIB-
ul pe cap de locuitor este de 3.000 dolari, iar inflaie a ajuns la 7%;
3. Guineea. ara din Africa de Vest deine jumtate din rezervele mondiale de bauxit, dar are
probleme mari n atragerea de investiii strine. Drumurile prost ntreinute, o lovitur de stat n
2008, insecuritatea creat de ostilitatea Guvernului fa de investiii sunt doar cteva din punctele
slabe ale rii. PIB-ul pe cap de locuitor este, n Guineea, de 440 de dolari, iar rata inflaiei este
de 17%;
4. Ucraina. Aceast fost republic sovietic are terenuri agricole bogate i multe resurse
minerale, aa c ar putea deveni o economie de top din Europa, ns este tras n jos de legi i
reglementari complexe, de o proast guvernare, o slab aplicare a legii i de corupie. PIB-ul pe
cap de locuitor este de 3.483 de dolari, inflaia este de 10%;
5. Jamaica. Vestea bun este c rata srciei a fost redus aproape la jumtate, ajungnd la 10%,
n timp ce rata de alfabetizare a crescut la 88%, potrivit Bncii Mondiale. ns criza financiar
global a lovit puternic aceast ar, care a nregistrat un PIB n scdere cu 4% n ultimii doi ani.
Mai mult, estimrile nu sunt deloc optimiste, cci se ateapt c PIB-ul s creasc cu mai puin
de 3% pn n anul 2015. Inflaia ridicat i deficitul de cont curent sunt principalele provocri.
PIB-ul pe cap de locuitor este de 5.473 de dolari, inflaia este de 7%;
162

6. Venezuela. Poate boala grav a dictatorului Hugo Chavez va aduce eliberarea acestei ri, care
i ine oamenii sraci, n ciuda bogiilor naturale pe care le are. PIB-ul pe cap de locuitor este
de 9.886 de dolari, iar inflaia este imens: 32%;
7. Krgzstan. Aceast republic din Asia Central, clasat pe locul 164 din 178 de ri n funcie
de Indicele Transparenei Internaionale de Percepie a Corupiei, are o rat a omajului de 11%.
Bogat n resurse naturale (cu excepia petrolului i gazelor naturale, pe care trebuie s le
importe), Krgzstan are probleme cu atragerea de capital strin pentru proiecte de minerit i
metalurgie. PIB-ul pe cap de locuitor este aici de 943 de dolari, rata inflaiei de 12,6%;
8. Swaziland. O populaie n cretere rapid i lipsa de locuri de munc menin rata srciei n
aceast naiune african la peste 60%, n ciuda terenurilor agricole bogate, exporturilor de zahr
i unei bogate industrii a turismului. PIB-ul pe cap de locuitor este de 3.109 de dolari, iar rata
inflaiei de 7,3%;
9. Nicaragua. A doua ar srac din emisfer vestic, dup Haiti, Nicaragua descurajeaz
investiiile strine, cci ara sufer de pn de curent, de lipsa apei i are costuri ridicate ale
energiei. Aproape jumtate din cetenii din Nicaragua triesc sub pragul srciei, potrivit Bncii
Mondiale. PIB-ul pe cap de locuitor este de 1.197 de dolari, rata inflaiei de 9%;
10. Republica Islamic Iran. ara are 10% din rezervele mondiale de petrol, ns, cu toate
acestea, economia sa are mari probleme, din cauza unei proaste administrri. Mai mult, statul
controleaz mare parte din industrie. PIB-ul pe cap de locuitor este de 5.493 de dolari, iar rata
inflaiei de 15%.

Sursa: adoptat n baza datelor din sursa [71]


163

ANEXA 11


Metoda eficientizrii activitii de producere agricol, ca exemplu: producerea tomatelor

Tomatele pot fi produse i comercializate pe parcursul ntregului an. S examinm 4
perioade ale anului, n care agricultorul poate s-i desfoare activitile de producere a
tomatelor: I lunile 1-3; II lunile 4-6; III lunile 7-9; IV lunile 10-12. Capacitile de
producere a tomatelor n perioadele I-IV constituie
1
N ,
2
N ,

3
N
,
4
N tone. n realitate
agricultorul n aceste perioade poate produce tomate n volum de
1
X ,
2
X ,

3
X ,
4
X

de regul cu
anumite abateri de la capacitile respective (Tabelul 7.1).

Tabelul A.11.1. Variante posibile de abateri a volumului de producere a tomatelor
N
1
N
2
N
3
N
4
N
X
1
X
2
X
3
X
4
X
i i
N X <
( )
1 1 1
X N A ( )
2 2 2
X N A ( )
3 3 3
X N A ( )
4 4 4
X N A
i i
N X > ( )
1 1 1
N X B ( )
2 2 2
N X B ( )
3 3 3
N X B ( )
4 4 4
N X B
1 i i
X X

< ( )
1 0 1
X X a ( )
2 1 2
X X a ( )
3 2 3
X X a ( )
4 3 4
X X a
1 i i
X X

> ( )
0 1 1
X X b ( )
1 2 2
X X b ( )
2 3 3
X X b ( )
3 4 4
X X b
Sursa: Elaborat de autor

Abaterile volumul de producere a tomatelor de la nivelul capacitilor productive, de la
nivelul de producere din perioadele precedente genereaz pentru agricultor costuri suplimentare.
Notm prin , b , a , B , A
i i i i
4 , 3 , 2 , 1 i = costurile specifice (la o unitate) care trebuie s fie
suportat de ctre productor (agricultor) n urma devierilor respective. Problema se pune: de
determinat programul de producere
*
4
*
3
*
2
*
1
X , X , X , X pentru care costurile productive anuale vor fi
minime. n scopul expunerii mai explicite a metodicii determinrii unui astfel de program, s
examinm un exemplu. Notm prin ( ), x k
i i
( ), x c
1 i
funciile, prin intermediul crora sunt
determinate costurile suplimentare suportate de agricultor n rezultatul unor abateri a
programului de producere de la nivelul capacitilor, de la nivelul de producere n perioadele
precedente. n principiu, aceste funcii pot fi neliniare. Admitem, ; 2 N
1
= ; 5 N
2
= ; 3 N
3
=
1 N
4
= (tone);
; 800 A A
1 i i
= =
+
; 1100 B B
1 i i
= =
+
; 1000 a a
1 i i
= =
+
; 700 b b
1 i i
= =
+
; 3 , 2 , 1 i =
( )
( )
( )

= <
= >
=


4 , 3 , 2 , 1 i , x x dac , x x 700
4 , 3 , 2 , 1 i , x x dac , x x 1000
x k
1 i i 1 i i
1 i i 1 i i
i i

164

( )
( )
( )

= <
= >
=

4 , 3 , 2 , 1 i , N x dac , x x 1100
4 , 3 , 2 , 1 i , N x dac , N x 800
x c
i i 1 i i
i i i i
i i

Programul optim de producere a tomatelor n perioadele 1,2,3,4 poate fi determinat n
baza principiilor programrii dinamice [7; 84].
Admitem , 4 i = adic calculele sunt efectuate pentru ultimul cvartal, pentru ultima
perioad; valorile posibile ale variabilei
4
x pot fi: ; 2 ; 1 ; 0 pentru 1 ; 0 ; 0 x
3
= pentru 1 x
3
= etc.
(Tabelul 7.2).
Completm Tabelul 2 pentru: ; 0 x
3
= : 0 x
4
=
( ) ( ) ( ) ; 0 0 0 1000 x x 1000 x k
3 4 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 1100 0 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = = ( ) ( ) 1100 1100 0 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 0 x
3
= ( ) ( ) ( ) 1000 0 1 1000 x x 1000 x k : 1 x
3 4 4 4 4
= = = =
( ) ( ) ( ) ; 0 1 1 1100 N x 1100 x c
4 4 4 4
= = = ( ) ( ) 1000 0 1000 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 0 x
3
= ( ) ( ) ( ) 2000 0 2 1000 x x 1000 x k : 2 x
3 4 4 4 4
= = = =
( ) ( ) ( ) ; 800 1 2 800 N x 800 x c
4 4 4 4
= = = ( ) ( ) . 28000 800 2000 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 1 x
3
= : 0 x
4
=
( ) ( ) ( ) ; 700 0 1 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 1100 0 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = = ( ) ( ) 1800 1100 700 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 1 x
3
= : 1 x
4
=
( ) ( ) ( ) 0 1 1 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 0 1 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = = ( ) ( ) 0 0 0 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 2 x
3
= : 0 x
4
=
( ) ( ) ( ) 1400 0 2 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 1100 0 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) . 2500 1100 1400 x c x k
4 4 4 4
= + = +
165

Tabelul A.11.2. Valori posibile ale variabilelor , x ; x
3 4
ale funciei ( ) ( )
4 4 4 4
x c x k +
3
x

0 1 2 3 4 5
4
x

0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
( ) ( )
4 4 4 4
x c x k +

1100 1000 2800 1800 0 2500 700 800 3200 1400 1500 3900 2100 2200 4600 2800 2900
( ) ( ) { }
4 4 4 4
x c x k min +
*
4
x

( ) ( ) 1000 1 c 1 k
4 4
= +
1 x
*
4
=
( ) ( ) 0 1 c 1 k
4 4
= +
1 x
*
4
=
( ) ( ) 700 1 c 1 k
4 4
= +
1 x
*
4
=
( ) ( ) 1400 1 c 1 k
4 4
= +
1 x
*
4
=
( ) ( ) 2100 1 c 1 k
4 4
= +
1 x
*
4
=
( ) ( ) 2800 1 c 1 k
4 4
= +
1 x
*
4
=
Sursa: Elaborat de autor
Tabelul A.11.3. Valori posibile ale variabilelor , x ; x
2 3
ale funciei ( ) ( )
3 3 3 3
x c x k +
2
x

0 1 2 3 4 5
3
x

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
( ) ( )
3 3 3 3
x c x k +

4000 3200 3800 5000 2200 2800 5700 2900 1800 2400 6400 3600 2500 1400 3200 3900 2800 3600
( ) ( ) { }
3 3 3 3
x c x k min +

3200
1 x
*
3
=
2200
1 x
*
3
=
1800
1 x
*
3
=
1400
1 x
*
3
=
2100
1 x
*
3
=
2800
1 x
*
3
=
Sursa: Elaborat de autor
Tabelul A.11.4. Valori posibile ale variabilelor , x ; x
1 2
ale funciei ( ) ( )
2 2 2 2
x c x k +
1
x

0 1 2 3 4 5
2
x

0 1 2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 4 5
( ) ( )
2 2 2 2
x c x k +

8700 7600 7100 6600 7200
610
0
5600
620
0
510
0
5200 5800 3600 4200 6500 4300 3200 3900 2800
( ) ( ) { }
3 3 3 3
x c x k min +

6600
3 x
*
2
=
5600
3 x
*
2
=
5100
3 x
*
2
=
3600
3 x
*
2
=
3200
4 x
*
2
=
2800
5 x
*
2
=
Sursa: Elaborat de autor
166

; 2 x
3
= : 1 x
4
=
( ) ( ) ( ) 0 1 2 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 0 1 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = = ( ) ( ) 700 x c x k
4 4 4 4
= +
; 2 x
3
= : 2 x
4
=
( ) ( ) ( ) 0 2 2 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 800 1 2 800 N x 800 x c
4 4 4 4
= = = ( ) ( ) 800 800 0 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 3 x
3
= : 0 x
4
=
( ) ( ) ( ) 2100 0 3 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 1100 0 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) 3200 1100 2100 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 3 x
3
= : 1 x
4
=
( ) ( ) ( ) 1400 1 3 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 0 1 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) 1400 0 1400 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 3 x
3
= : 2 x
4
=
( ) ( ) ( ) 700 2 3 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 800 0 1 800 N x 800 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) 1500 800 700 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 4 x
3
= : 0 x
4
=
( ) ( ) ( ) 2800 0 4 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 1100 0 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) 3900 1100 2800 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 4 x
3
= : 1 x
4
=
( ) ( ) ( ) 2100 1 4 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 0 1 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) 2100 0 2100 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 4 x
3
= : 2 x
4
=
( ) ( ) ( ) 1400 2 4 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 800 1 2 800 N x 800 x c
4 4 4 4
= = =
167

( ) ( ) 2200 800 1400 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 5 x
3
= : 0 x
4
=
( ) ( ) ( ) 3500 0 5 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 1100 0 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) 4600 1100 3500 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 5 x
3
= : 1 x
4
=
( ) ( ) ( ) 2800 1 5 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 0 1 1 1100 x N 1100 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) 2800 00 2800 x c x k
4 4 4 4
= + = +
; 5 x
3
= : 2 x
4
=
( ) ( ) ( ) 2100 2 5 700 x x 700 x k
4 3 4 4
= = =
( ) ( ) ( ) ; 800 1 2 800 N x 800 x c
4 4 4 4
= = =
( ) ( ) 2900 800 2100 x c x k
4 4 4 4
= + = +
Cu aceste rezultate este completat Tabelul 11.2. Altfel expus, calculele sunt efectuate,
ncepnd cu perioada IV. Capacitatea de producere a tomatelor n perioada a patra constituie
1 N
4
= (tone). Programul de producere n perioada a patra depinde de i volumul de tomate produse
n perioada a treia. Examinm variantele: , 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0 x
3
= adic n perioada precedent volumul
tomatelor au putut constitui 5 ...; ; 1 ; 0 (tone). Pentru 0 x
3
= agricultorul examineaz trei variante
, 2 ; 1 ; 0 x
4
= determin costurile productive suplimentare 1100; 1000; 2800 lei; pentru 1 x
3
= (tone)
agricultorul are de examinat dou variante. n perioada a patra nu produce tomate ( ) 0 x
4
= , atunci
costurile productive suplimentare vor constitui 1800 lei sau va produce o ton de tomate ( ) 1 x
4
= ,
care nu va genera costuri productive suplimentare; pentru 2 x
3
= agricultorul n perioada a patra
poate s nu produc tomate 0 x
4
= , atunci costurile productive suplimentare vor constitui 2500 lei,
poate produce o singur ton de tomate ( ) 1 x
4
= , costurile productive suplimentare vor constitui 700
de lei, poate produce 2 tone de tomate, costurile vor constitui 800 lei.
Similar sunt examinate i restul variantelor posibile, rezultatele calculelor sunt transcrise n
Tabelul 11.3. Din toate variantele examinate agricultorul i va alege varianta 1 x
4
= ton, adic va
produce o ton de tomate. Costurile productive suplimentare pot fi: 1000; 0; 700; 1400; 2100; 2800
n dependen de valorile posibile
3
x

din perioada precedent.
168

Volumul produciei de tomate din perioada IV este stabilit, 1 x
4
= ton, care nu poate
influena costurile productive din perioadele anterioare III, II, I. din aceleai ipoteze, agricultorul
examineaz variantele posibile pentru perioada a III, admind c volumul de producere din perioada
precedent constituie: 5 ...; 1 ; 0 tone. Din ipoteza 0 x
2
= i 0 x
3
= (n perioada III agricultorul nu
produce tomate) costurile productive suplimentare constituie 4000 lei. Pentru 0 x
2
= i ; 1 x
3
=
2 x
3
= costurile vor constitui respectiv 3200 i 3800 de lei. Variantelor ( ) ( ) ( ) ( ) 2 , 1 , 1 , 1 , 0 ; 1 : x , x
3 2
le
vor corespunde costurile 5000; 2200; 2800 de lei, etc. Cu aceste rezultate completm Tabelul A.11.4.
Pentru variantele ; 0 x
1
= 0 x
2
= costurile productive suplimentare vor constitui 8700 de lei;
pentru variantele ( ); 0 x ; 0 x
2 1
= = ( ); 3 x ; 0 x
2 1
= = ( ) 4 x ; 0 x
2 1
= = costurile suplimentare vor
constitui respectiv 7600; 7100; 6600; 7200. Costurile suplimentare suportate de ctre agricultor
( ) ( ) { } { } . x ), lei ( 6600 7200 ; 6600 ; 7100 ; 7600 min x c x k min
*
2 3 3 3 3
= = + Similar sunt determinate costurile
suplimentar 6100; 5600; 6200, 3 x
*
2
= etc. Similar este elaborat i completat Tabelul A.11.5.

Tabelul A.11.5. Valorile posibile ale variabilelor
0 1
x ; x , ale funciei ( ) ( )
1 1 1 1
x c x k +
0
x 2
1
x 2 3
( )
1 1 1 1
x c x k +
4600 5400
( ) ( ) { }
1 1 1 1
x c x k min +
4600
2 x
*
1
=
5400
3 x
*
2
=
Sursa: Elaborat de autor
Programul naional al agricultorului n producerea tomatelor pe parcursul perioadelor I, II, III,
IV constituie respectiv 2; 3; 3; 1 (tone). Metodica de calcul propus poate fi utilizat n toate
domeniile de activitate a agriculturii, inclusiv cele nou domenii, enumerate mai sus. n acest scop
sunt necesare anumite date statistice, funciile pentru determinarea evoluiei costurilor productive.
Calculele, fiind foarte simple, pot fi efectuate manual, dar pot fi i automatizate. Sunt necesare baze
de date, evoluiile altor parametri componente ale capacitilor de producere. Prin intermediul
metodei propuse, agricultorul poate dispune de un ir de variante, care pot fi puse la baza unor decizii
optime, pornind din cele mai diverse situaii, condiii naturale, economice.


169

ANEXA 12


Fig. A.12.1. Distribuia subveniilor pe tipuri de beneficiari, 2012
Sursa: datele din sursa [12]


170

ANEXA 13


Fig. A.13.1. Clasamentul combinat al raioanelor dup subveniile n agricultur pe hectar i pe cap de
locuitor (indicator agregat)
Sursa: datele din sursa [12]

171

ANEXA 14


Metoda de calcul a mrimii sprijinului acordat, repartizarea eficient al acestui

Mrimea sprijinului acordat se calculeaz, aplicnd formula:
S = r
m
: r d (14.1)
unde:
S suma subveniei, n lei;
r
m
rata medie a dobnzii, care constituie 14%;
r rata dobnzii conform contractului de credit;
d suma dobnzii n lei, efectiv achitat n perioada 1 noiembrie 2012 31 octombrie 2013, pentru
creditele accesate, ncepnd cu anul 2010, pentru care este prezentat i confirmarea achitrii
creditului aferent acesteia.

Tabelul A.14.1. Date iniiale (forma general)
Domeniul subveniilor n scopul realizrii rezultatelor performante
Mijloace
bneti
( ) B
P
l
a
n
t
e

d
e

n
u
t
r
e


B
o
v
i
n
e

P
o
r
c
i
n
e

O
v
i
n
e

i

c
a
p
r
i
n
e

C
a
b
a
l
i
n
e

p

r
i

C
u
l
t
u
r
i

c
e
r
e
a
l
i
e
r
e

i

l
e
g
u
m
i
n
o
a
s
e

b
o
b
o
a
s
e

C
u
l
t
u
r
i

t
e
h
n
i
c
e

C
a
r
t
o
f
i
,

l
e
g
u
m
e

i

b
o
s
t

n
o
a
s
e

1 2 3 4 5 6 7 8 9
( ) S a
1
( ) S a
2
( ) S a
3
( ) S a
4
( ) S a
5
( ) S a
6
( ) S a
7
( ) S a
8
( ) S a
9

S 1-
11
a
12
a
13
a
14
a
15
a
16
a
17
a
18
a
19
a
S 2-
21
a
22
a
23
a
24
a
25
a
26
a
27
a
28
a
29
a
S 3-
31
a
32
a
33
a
34
a
35
a
36
a
37
a
38
a
39
a
S 4 -
41
a
42
a
43
a
44
a
45
a
46
a
47
a
48
a
49
a
S 5-
51
a
52
a
53
a
54
a
55
a
56
a
57
a
58
a
59
a
S 6 -
61
a
62
a
63
a
64
a
65
a
66
a
67
a
68
a
69
a
S 7 -
71
a
72
a
73
a
74
a
75
a
76
a
77
a
78
a
79
a
S 8 -
81
a
82
a
83
a
84
a
85
a
86
a
87
a
88
a
89
a
S 9 -
91
a
92
a
93
a
94
a
95
a
96
a
97
a
98
a
99
a
S 10 -
1 , 10
a
2 , 10
a
3 , 10
a
4 , 10
a
5 , 10
a
6 , 10
a
7 , 10
a
8 , 10
a
9 , 10
a
Sursa: Elaborat de autor

172

n baza datelor statistice, eficienei subveniilor acordate n profilul domeniilor: 1 - plante de
nutre; 2 - bovine; 3 - porcine; 4 - ovine i caprine; 5 - cabaline; 6 - psri; 7 - culturi cerealieri i
leguminoase, boabe; 8 - culturi tehnice; 9 - cartofi, legume i bostnoase etc. este elaborat matricea
1 (Tabelul A.14.1).
Mijloacele financiare (sunt multiple prin divizorul 3) constituie volumul minim de finane,
necesar pentru eficientizarea domeniilor considerate. Sunt examinate 10 variante de repartizare a
finanelor: de repartizat finanele S 10 ; ... ; S 2 ; S 1 - - - ntre domeniile 1,2,,8. Disponibilul de
finane S 10 ; ... ; S 2 ; S 1 - - - este transcris n coloana B (Tabelul A.14.2).
Efectele, care, potenial, pot fi realizate n domeniul 1 plante de nutre constituie vectorul
( ) ( )
1 , 10 21 11 1
a ,..., a , a S a = , sunt transcrise n coloana ( ) S a
1
. Similar sunt completate coloanele
( ) ( ) ( ) S a ..., , S a , S a
9 3 2
. Total sunt 9 domenii supuse proceselor de eficientizare prin elaborarea unor
soiuri, rase, semine, tehnologii etc. performante.

Tabelul A.14.2. Repartizarea optim a mijloacelor financiare ntre domeniile 2 i 1
2
x
B
0 S 1- S 2- S 3- S 4 -
S 5-

S 6 - S 7 - S 8 - S 9 -
S 10 -

( )
*
2 1
x b

*
2
x
S 1-

11
a 0 +

0 a
12
+


11
b
*
12
x

S 2-

21
a 0 +

11 12
a a +

0 a
22
+


21
b
*
22
x

S 3-

31
a 0 +

21 12
a a +

11 22
a a +

0 a
32
+


31
b
*
32
x

S 4 -

41
a 0 +

31 12
a a +
21 22
a a +
11 32
a a +

0 a
42
+


41
b
*
42
x

S 5-

51
a 0 +

41 12
a a + 31 22
a a +

21 32
a a +

11 42
a a +
0 a
52
+


51
b
*
52
x

S 6 -

61
a 0 +

51 12
a a +

41 22
a a +

31 32
a a +

21 42
a a + 11 52
a a +

0 a
62
+


61
b
*
62
x

S 7 -

71
a 0 +

61 12
a a +

51 22
a a +

41 32
a a +

31 42
a a +

21 52
a a +

11 62
a a +

0 a
72
+


71
b
*
72
x

S 8 -

81
a 0 +

71 12
a a +

61 22
a a +

51 32
a a +

41 42
a a +

21 52
a a +

21 62
a a +

11 72
a a +

0 a
82
+


81
b
*
82
x

S 9 -

91
a 0 +

81 12
a a +

71 22
a a +

61 32
a a +

51 42
a a +

21 52
a a +

31 62
a a +

21 72
a a +

11 82
a a +

0 a
92
+


91
b
*
92
x

S 10 -

1 , 10
a 0 +

91 12
a a +

81 22
a a +

71 32
a a +

61 42
a a +

21 52
a a +

41 62
a a +

31 72
a a +

21 82
a a +

11 92
a a +

0 a
2 , 10
+

1 , 10
b

*
2 , 10
x

Sursa: Elaborat de autor
173

Dac finanele sunt direcionate, de exemplu, n exclusivitate pentru eficientizarea funcionrii
domeniului 1 - plante de nutre, adic cultivarea plantelor rezistente la diverse calamiti (secet,
ngheuri), cu un nivel productiv nalt, atunci finanele n volum de S 10 ; ... ; S 2 ; S 1 - - - vor fi
utilizate la eficientizarea domeniului plante de nutre, respectiv cu
1 , 10 21 11
a ... , a , a .
Urmtoarea iteraie pornete de la ipoteza c procesului de eficientizare sunt supuse dou
domenii: 1-plante de nutre i 2-bovine. Problema este pus: de determinat volumul optim de finane,
utilizat n domeniul 2-bovine, restul finanelor de repartizat domeniului 1-plante de nutre. n acest
scop, elaborm Tabelul A.14.2, completat n urmtoarea consecutivitate: completm coloana B cu
S 10 ; ... ; S 2 ; S 1 - - - , completm linia
2
x cu S 10 ; ... ; S 2 ; S 1 ; 0 - - - . Coloana 0 este completat cu
valorile efectelor pentru cazul, cnd finanele au fost distribuite (repartizate) doar n domeniul 1,
adic cu valorile:
1 , 10 21 11
a 0 ...; ; a 0 ; a 0 + + + . n continuare, n ptrele pe diagonal, completm cu
datele din coloana ( ) S a
2
din Tab. 8.1., adic cu 0 a ... ; 0 a ; 0 a
2 , 10 22 12
+ + + .
n cazul, cnd disponibilul de finane destinat activitilor productive (2) i (1) constituie
S 1- acestea sunt repartizate { }; a , a max b
12 11 11
= pentru disponibilul de finane n volum de
S 2- { } 0 a , a a , a 0 max b
22 11 12 21 21
+ + + = etc. Aceste elemente se gsesc la intersecia unei linii cu o
coloan. Coloana reprezint volumul de finane destinat domeniului respectiv.
Completm coloana S 1- cu ; a a ...; ; a a ; 0 a
91 12 11 12 12
+ + + coloana S 2- cu
; a a ...; a a ; a a ; 0 a
81 22 21 22 11 22 22
+ + + + coloana S 3- cu ; a a ...; a a ; a a ; 0 a
71 32 21 32 11 32 32
+ + + + coloana
S 4 - cu ; a a ...; a a ; a a ; 0 a
61 42 21 42 11 42 42
+ + + + coloana S 5- cu ; a a ...; a a ; a a ; 0 a
51 52 21 52 11 52 52
+ + + +
coloana S 6 - cu ; a a ...; a a ; a a ; 0 a
41 62 21 62 11 62 62
+ + + + coloana S 7 - cu
; a a ...; a a ; a a ; 0 a
31 72 21 72 11 72 72
+ + + + coloana S 8 - cu ; a a ; a a ; 0 a
21 82 11 82 82
+ + + coloana S 9 -
cu ; a a ; 0 a
11 92 92
+ + i coloana S 10 - (care deja este ptratic completat pe diagonal) cu
. 0 a
2 , 10
+
Completm coloana ( ): x b
*
2 1

( ) 0 a ; a 0 max b
12 11 11
+ + =
( ) 0 a ; a a ; a 0 max b
22 11 12 21 21
+ + + =
( ) 0 a ; a a ; a a ; a 0 max b
32 11 22 21 12 31 31
+ + + + =
( ) 0 a ; a a ; a a ; a a ; a 0 max b
42 11 32 21 22 31 12 41 41
+ + + + + =
( ) 0 a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a 0 max b
52 11 42 21 32 31 22 41 12 51 51
+ + + + + + =
174

( ) 0 a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a 0 max b
62 11 52 21 42 31 32 41 22 51 12 61 61
+ + + + + + + =
( ) 0 a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a 0 max b
72 11 62 21 52 31 42 41 32 51 22 61 12 71 71
+ + + + + + + + =
( ) 0 a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a 0 max b
82 11 72 21 62 31 52 41 42 51 32 61 22 71 12 81 81
+ + + + + + + + + =
( ) 0 a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a 0 max b
92 11 82 21 72 31 62 41 52 42 42 61 32 71 22 81 12 91 91
+ + + + + + + + + + =
|
|
.
|

\
|
+ + +
+ + + + + + + +
=
0 a ; a a ; a a
; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a a ; a 0
max b
2 , 10 11 92 21 82
31 72 41 62 51 52 52 42 71 32 81 22 91 12 1 , 10
1 , 10

Vectorul ( )
*
2 , 10
*
22
*
12
*
2
x ...; ; x x x = - volumul mijloacelor financiare repartizat optim ntre domeniile
2 i restul domeniilor (domeniul 1).
Elaborm Tabelul A.14.3. Coloana B i linia
3
x sunt completate similar cu cea din Tabelul
A.14.2. n coloana O sunt transcrise valorile (elementele) din Tabelul 2 (coloana ( )
*
2 1
x b );
elementele din coloana ( ) s a
3
, anexa 2 0 a ...; ; 0 a ; 0 a
3 , 10 23 13
+ + + sunt transcrise pe diagonala
Tabelului A.14.3. Elementele coloanei ( ): x b
*
3 2

( ) 0 a ; b 0 max b
13 11 12
+ + =
( ) 0 a ; b a ; b 0 max b
23 11 13 21 22
+ + + =
( ) 0 a ; b a ; b a ; b a ; b a ; b a ; b a ; b a ; b a ; b a ; b 0 max b
3 , 10 11 93 21 83 31 73 41 63 51 53 61 43 71 33 81 23 91 13 1 , 10 3 , 10
+ + + + + + + + + + + =

Similar sunt elaborate i Tabelele A.14.4-A.14.9.
175

Tabelul A.14.3. Repartizarea optim a mijloacelor financiare ntre domeniile 3 i restul domeniilor
3
x
B
0 S 1- S 2- S 3- S 4 - S 5- S 6 - S 7 - S 8 - S 9 - S 10 - ( )
*
3 2
x b
*
3
x
S 1-
11
b 0 + 0 a
13
+
12
b
*
13
x
S 2-
21
b 0 +
11 13
b a + 0 a
23
+
22
b
*
23
x
S 3-
31
b 0 +
21 13
b a +
11 23
b a + 0 a
33
+
32
b
*
33
x
S 4 -
41
b 0 +
31 13
b a +
21 23
b a +
11 33
b a + 0 a
43
+
42
b
*
42
x
S 5-
51
b 0 +
41 13
b a +
31 23
b a +
21 33
b a +
11 43
b a + 0 a
53
+
52
b
*
53
x
S 6 -
61
b 0 +
51 13
b a +
41 23
b a +
31 33
b a +
21 43
b a +
11 53
b a + 0 a
63
+
62
b
*
63
x
S 7 -
71
b 0 +
61 13
b a +
51 23
b a +
41 33
b a +
31 43
b a +
21 53
b a +
11 63
b a + 0 a
73
+
72
b
*
73
x
S 8 -
81
b 0 +
71 13
b a +
61 23
b a +
51 33
b a +
41 43
b a +
31 53
b a +
21 63
b a +
11 73
b a + 0 a
83
+
82
b
*
83
x
S 9 -
91
b 0 +
81 13
b a +
71 23
b a +
61 33
b a +
51 43
b a +
41 53
b a +
31 63
b a +
21 73
b a +
11 83
b a + 0 a
93
+
92
b
*
93
x
S 10 -
1 , 10
b 0 +
91 13
b a +
81 23
b a +
71 33
b a +
61 43
b a +
51 53
b a +
41 63
b a +
31 73
b a +
21 83
b a +
11 93
b a + 0 a
3 , 10
+
2 , 10
b
*
3 , 10
x
Sursa: Elaborat de autor
176

Anexa A.14.4. Repartizarea optim a mijloacelor financiare ntre domeniile 3 i restul domeniilor
4
x
B
0 S 1- S 2- S 3- S 4 - S 5- S 6 - S 7 - S 8 - S 9 - S 10 - ( )
*
4 3
x b
*
4
x
S 1-
12
b 0 + 0 a
14
+
13
b
*
14
x
S 2-
22
b 0 +
12 14
b a + 0 a
24
+
23
b
*
24
x
S 3-
32
b 0 +
22 14
b a +
12 24
b a + 0 a
34
+
33
b
*
34
x
S 4 -
42
b 0 +
32 14
b a +
22 24
b a +
12 34
b a + 0 a
44
+
43
b
*
44
x
S 5-
52
b 0 +
42 14
b a +
32 24
b a +
22 34
b a +
12 44
b a + 0 a
54
+
53
b
*
54
x
S 6 -
62
b 0 +
52 14
b a +
42 24
b a +
32 34
b a +
22 44
b a +
12 54
b a + 0 a
64
+
63
b
*
64
x
S 7 -
72
b 0 +
62 14
b a +
52 24
b a +
42 34
b a +
32 44
b a +
22 54
b a +
12 64
b a + 0 a
74
+
73
b
*
74
x
S 8 -
82
b 0 +
72 14
a a +
62 24
b a +
52 34
b a +
42 44
b a +
32 54
b a +
22 64
b a +
12 74
b a + 0 a
84
+
83
b
*
84
x
S 9 -
92
b 0 +
82 14
b a +
72 24
b a +
62 34
b a +
52 44
b a +
42 54
b a +
32 64
b a +
22 74
b a +
12 84
b a + 0 a
94
+
93
b
*
94
x
S 10 -
2 , 10
b 0 +
92 14
b a +
82 24
b a +
72 34
b a +
62 44
b a +
52 54
b a +
42 64
b a +
32 74
b a +
22 84
b a +
12 94
b a + 0 a
4 , 10
+
3 , 10
b
*
4 , 10
x
Sursa: Elaborat de autor
177

Tabelul A.14.5. Repartizarea optim a mijloacelor financiare ntre domeniile 4 i restul domeniilor
5
x
B
0 S 1- S 2- S 3- S 4 - S 5- S 6 - S 7 - S 8 - S 9 - S 10 - ( )
*
5 4
x b
*
5
x
S 1-
13
b 0 + 0 a
15
+
14
b
*
15
x
S 2-
23
b 0 +
13 15
b a + 0 a
25
+
24
b
*
25
x
S 3-
33
b 0 +
23 15
b a +
13 25
b a + 0 a
35
+
34
b
*
35
x
S 4 -
43
b 0 +
33 15
b a +
23 25
b a +
13 35
b a + 0 a
45
+
44
b
*
45
x
S 5-
53
b 0 +
43 15
b a +
33 25
b a +
23 35
b a +
13 45
b a + 0 a
55
+
54
b
*
55
x
S 6 -
63
b 0 +
53 15
b a +
43 25
b a +
33 35
b a +
23 45
b a +
13 55
b a + 0 a
65
+
64
b
*
65
x
S 7 -
73
b 0 +
63 15
b a +
53 25
b a +
43 35
b a +
33 45
b a +
23 55
b a +
13 65
b a + 0 a
75
+
74
b
*
75
x
S 8 -
83
b 0 +
73 15
b a +
63 25
b a +
53 35
b a +
43 45
b a +
33 55
b a +
23 65
b a +
13 75
b a + 0 a
85
+
84
b
*
85
x
S 9 -
93
b 0 +
83 15
b a +
73 25
b a +
63 35
b a +
53 45
b a +
43 55
b a +
33 65
b a +
23 75
b a +
13 85
b a + 0 a
95
+
94
b
*
95
x
S 10 -
3 , 10
b 0 +
93 15
b a +
83 25
b a +
73 35
b a +
63 45
b a +
53 55
b a +
43 65
b a +
33 75
b a +
23 85
b a +
13 95
b a + 0 a
5 , 10
+
4 , 10
b
*
5 , 10
x
Sursa: Elaborat de autor
178

Tabelul A.14.6. Repartizarea optim a mijloacelor financiare ntre domeniile 5 i restul domeniilor
6
x
B
0 S 1- S 2- S 3- S 4 - S 5- S 6 - S 7 - S 8 - S 9 - S 10 - ( )
*
6 5
x b
*
6
x
S 1-
14
b 0 + 0 a
16
+
15
b
*
16
x
S 2-
24
b 0 +
14 16
b a + 0 a
26
+
25
b
*
26
x
S 3-
34
b 0 +
24 16
b a +
14 26
b a + 0 a
36
+
35
b
*
36
x
S 4 -
44
b 0 +
34 16
b a +
24 26
b a +
14 36
b a + 0 a
46
+
45
b
*
46
x
S 5-
54
b 0 +
44 16
b a +
34 26
b a +
24 36
b a +
14 46
b a + 0 a
56
+
55
b
*
56
x
S 6 -
64
b 0 +
54 16
b a +
44 26
b a +
34 36
b a +
24 46
b a +
14 56
b a + 0 a
66
+
65
b
*
66
x
S 7 -
74
b 0 +
64 16
b a +
54 26
b a +
44 36
b a +
34 46
b a +
24 56
b a +
14 66
b a + 0 a
76
+
75
b
*
76
x
S 8 -
84
b 0 +
74 16
b a +
64 26
b a +
54 36
b a +
44 46
b a +
34 56
b a +
24 66
b a +
14 76
b a + 0 a
86
+
85
b
*
86
x
S 9 -
94
b 0 +
84 16
b a +
74 26
b a +
64 36
b a +
54 46
b a +
44 56
b a +
34 66
b a +
24 76
b a +
14 86
b a + 0 a
96
+
95
b
*
96
x
S 10 -
4 , 10
b 0 +
94 16
b a +
84 26
b a +
74 36
b a +
64 46
b a +
54 56
b a +
44 76
b a +
34 76
b a +
24 86
b a +
14 96
b a + 0 a
6 , 10
+
5 , 10
b
*
6 , 10
x
Sursa: Elaborat de autor
179

Tabelul A.14.7. Repartizarea optim a mijloacelor financiare ntre domeniile 6 i restul domeniilor
7
x
B
0 S 1- S 2- S 3- S 4 - S 5- S 6 - S 7 - S 8 - S 9 - S 10 - ( )
*
7 6
x b
*
7
x
S 1-
15
b 0 + 0 a
17
+
15
b
*
16
x
S 2-
25
b 0 +
15 17
b a + 0 a
27
+
25
b
*
26
x
S 3-
35
b 0 +
25 17
b a +
15 27
b a + 0 a
37
+
35
b
*
36
x
S 4 -
45
b 0 +
35 17
b a +
25 27
b a +
15 37
b a + 0 a
47
+
45
b
*
46
x
S 5-
55
b 0 +
45 17
b a +
35 27
b a +
25 37
b a +
15 47
b a + 0 a
57
+
55
b
*
56
x
S 6 -
65
b 0 +
55 17
b a +
45 27
b a +
35 37
b a +
25 47
b a +
15 57
b a + 0 a
67
+
65
b
*
66
x
S 7 -
75
b 0 +
65 17
b a +
55 27
b a +
45 37
b a +
35 47
b a +
25 57
b a +
15 67
b a + 0 a
77
+
75
b
*
76
x
S 8 -
85
b 0 +
75 17
b a +
65 27
b a +
55 37
b a +
45 47
b a +
35 57
b a +
25 67
b a +
15 77
b a + 0 a
87
+
85
b
*
86
x
S 9 -
95
b 0 +
85 17
b a +
75 27
b a +
65 37
b a +
55 47
b a +
45 57
b a +
35 67
b a +
25 77
b a +
15 87
b a + 0 a
97
+
95
b
*
96
x
S 10 -
5 , 10
b 0 +
95 17
b a +
85 27
b a +
75 37
b a +
65 47
b a +
55 57
b a +
45 77
b a +
35 77
b a +
25 87
b a +
15 97
b a + 0 a
7 , 10
+
6 , 10
b
*
7 , 10
x
Sursa: Elaborat de autor

180

Tabelul A.14.8. Repartizarea optim a mijloacelor financiare ntre domeniile 7 i restul domeniilor
8
x
B
0 S 1- S 2- S 3- S 4 - S 5- S 6 - S 7 - S 8 - S 9 - S 10 - ( )
*
8 7
x b
*
8
x
S 1-
16
b 0 + 0 a
18
+
17
b
*
18
x
S 2-
26
b 0 +
16 18
b a + 0 a
28
+
27
b
*
28
x
S 3-
36
b 0 +
26 18
b a +
16 28
b a + 0 a
38
+
37
b
*
38
x
S 4 -
46
b 0 +
36 18
b a +
26 28
b a +
16 38
b a + 0 a
48
+
47
b
*
48
x
S 5-
56
b 0 +
46 18
b a +
36 28
b a +
26 38
b a +
16 48
b a + 0 a
58
+
57
b
*
58
x
S 6 -
66
b 0 +
56 18
b a +
46 28
b a +
36 38
b a +
26 48
b a +
16 58
b a + 0 a
68
+
67
b
*
68
x
S 7 -
76
b 0 +
66 18
b a +
56 28
b a +
46 38
b a +
36 48
b a +
26 58
b a +
16 68
b a + 0 a
78
+
77
b
*
78
x
S 8 -
86
b 0 +
76 18
b a +
66 28
b a +
56 38
b a +
46 48
b a +
36 58
b a +
26 68
b a +
16 78
b a + 0 a
88
+
87
b
*
88
x
S 9 -
96
b 0 +
86 18
b a +
76 28
b a +
66 38
b a +
56 48
b a +
46 58
b a +
36 68
b a +
26 78
b a +
16 88
b a + 0 a
98
+
97
b
*
98
x
S 10 -
6 , 10
b 0 +
96 18
b a +
86 28
b a +
76 38
b a +
66 48
b a +
56 58
b a +
46 78
b a +
36 78
b a +
26 88
b a +
16 98
b a + 0 a
8 , 10
+
7 , 10
b
*
8 , 10
x
Sursa: Elaborat de autor
181

Tabelul A.14.9. Repartizarea optim a mijloacelor financiare ntre domeniile 8 i restul domeniilor
9
x
B
0 S 1- S 2- S 3- S 4 - S 5- S 6 - S 7 - S 8 - S 9 - S 10 - ( )
*
9 8
x b
*
9
x
S 1-
17
b 0 + 0 a
19
+
18
b
*
19
x
S 2-
27
b 0 +
17 19
b a + 0 a
29
+
28
b
*
29
x
S 3-
37
b 0 +
27 19
b a +
17 29
b a + 0 a
39
+
38
b
*
39
x
S 4 -
47
b 0 +
37 19
b a +
27 29
b a +
17 39
b a + 0 a
49
+
48
b
*
49
x
S 5-
57
b 0 +
47 19
b a +
37 29
b a +
27 39
b a +
17 49
b a + 0 a
59
+
58
b
*
59
x
S 6 -
67
b 0 +
57 19
b a +
47 29
b a +
37 39
b a +
27 49
b a +
17 59
b a + 0 a
69
+
68
b
*
69
x
S 7 -
77
b 0 +
67 19
b a +
57 29
b a +
47 39
b a +
37 49
b a +
27 59
b a +
17 69
b a + 0 a
79
+
78
b
*
79
x
S 8 -
87
b 0 +
77 19
b a +
67 29
b a +
57 39
b a +
47 49
b a +
37 59
b a +
27 69
b a +
17 79
b a + 0 a
89
+
88
b
*
89
x
S 9 -
97
b 0 +
87 19
b a +
77 29
b a +
67 39
b a +
57 49
b a +
47 59
b a +
37 69
b a +
27 79
b a +
17 89
b a + 0 a
99
+
98
b
*
99
x
S 10 -
7 , 10
b 0 +
97 19
b a +
87 29
b a +
77 39
b a +
67 49
b a +
57 59
b a +
47 79
b a +
37 79
b a +
27 89
b a +
17 99
b a + 0 a
9 , 10
+
8 , 10
b
*
9 , 10
x
Sursa: Elaborat de autor

182

Algoritmul repartizrii optime a disponibilului de finane poate fi exemplificat. Admitem
problema care const n renovarea, eficientizarea a patru domenii de activitate n agricultur: 1.
culturi tehnice; 2. cartofi, legume i bostnoase; 3. plante de nutre; 4. culturi cerealiere.
Renovarea poate fi efectuat prin crearea sau importul de semine productive. Pentru fiecare
domeniu sunt cunoscute creterile posibile a volumului de produse (Tab.A.14.1). Este necesar de
repartizat resursele financiare S, pentru care volumul creterilor totale ) S ( b
4
va fi maxim.
Admitem iniial, c resursele S sunt destinate doar pentru eficientizarea domeniului 1
culturii tehnice. Notm prin ) x ( a
1
creterea maxim a volumului produciei din primul
domeniu, dac domeniului i sunt programate X uniti bneti. n acest caz, dac domeniului 1
culturi tehnice i sunt programate resurse financiare n suma de 50; 100; 150; 200 i 250 mil. lei,
atunci creterea volumului produsului va constitui respectiv 25; 77,5; 105; 155 i 190 mil. lei.
Admitem c finanele pot fi utilizate n dou domenii: 1 culturi tehnice; 2 cartofi, legume i
bostnoase. Dac domeniului 2 i sunt programate X uniti bneti, atunci creterea volumului
produciei din domeniul 2 constituie ) x ( a
2
, din domeniul unu ). x s ( a
1

Repartizarea optim a finanelor ntre domeniile 1 i 2 presupune
{ } ) x ( b ) x s ( a ) x ( a max
1 1 2
S x 0
= +
< <
.
Tabelul A.14.10. Date iniiale
Domeniul acordrii subveniilor n scopul realizrii rezultatelor performante
S
B
Creterea produciei (mil. lei)
Culturi tehnice Cartofi, legume,
bostnoase
Plante de nutre Culturi
cerealiere
150 = 50 25 30 27,5 40
250 = 100 77,5 65 90 92,5
350 = 150 105 90 112,5 115
450 = 200 155 135 150 157,5
550 = 250 190 195 192,5 200
Sursa: Elaborat de autor

Elaborm Tabelul A.14.11. Elementele din coloana (1) al Tabelului A.14.10 (25; 77,5;
105; 155; 190) sunt transcrise n coloana 0 din Tabelul A.14.11; elementele din coloana (2) al
Tabelului A.14.10 (30; 65; 90; 135; 195) sunt transcrise pe diagonala n Tabelul A.14.11; sunt
1
2
2
2
3
2
4
4
2
183

completate ptrelele de sub diagonal. Determinm: 30 ) 0 30 ; 25 0 max( = + + , crui i
corespunde ; 50 x
*
2
=
5 , 77 ) 0 65 ; 25 30 ; 5 , 77 0 max( = + + + crui i corespunde ; 0 x
*
2
=
5 , 107 ) 0 90 ; 25 565 , 77 30 ; 105 0 max( = + + + + crui i corespunde ; 50 x
*
2
=
155 ) 0 135 ; 25 90 ; 5 , 77 65 ; 105 30 ; 155 0 max( = + + + + + crui i corespunde ; 0
*
2
= x
195 ) 0 195 ; 25 135 ; 5 , 77 90 ; 105 65 ; 190 0 max( = + + + + + crui i corespunde 250 x
*
2
= (vezi
Tab. A.14.12).

Tabelul A.14.12. Repartizarea optim a 250 mil. lei ntre domeniul 2 i restul domeniilor

2
x

B

0 50 100 150 200 250
) x ( b
*
2 1

*
2
x

50 0+25 30+0 30 50
100 0+77,5 30+25=55 65+0 77,5 0
150 0+105 30+77,5=107,5 65+25=90 90+0 107,5 50
200 0+155 30+105=135 65+77,5=142,5 90+25=115 135+0 155 0
250 0+190 30+155=185 65+105=170 90+77,5=167,5 135+25=160 195+0 195 250
Sursa: Elaborat de autor

Elaborm Tabelul A.14.13. Elementele din coloana ) (
*
3 2
x b al Tabelului A.14.12 (30; 90;
120; 167,5; 197,5) sunt transcrise n coloana 0 din Tabelul A.14.13; elementele din coloana (4)
al Tabelului A.14.10 (40; 92,5; 115; 157,5; 200) sunt transcrise pe diagonal n Tabelul A.14.13;
sunt completate ptrelele de sub diagonal cu elementele respective. Determinm:
) 0 40 ; 30 0 max( + + , crui i corespunde ; 50 x
*
4
=
) 0 5 , 92 ; 30 40 ; 30 0 max( + + + , crui i corespunde ; 100 x
*
4
=
130 ) 0 115 ; 30 5 , 92 ; 90 40 ; 120 0 max( = + + + + , crui i corespunde ; 50 x
*
4
=
5 , 182 ) 0 5 , 157 ; 30 115 ; 90 5 , 92 ; 120 40 ; 5 , 167 0 max( = + + + + + , crui i corespunde ; 100 x
*
4
=
212 ) 0 200 ; 30 157 ; 90 115 ; 120 5 , 92 ; 5 , 167 40 ; 5 , 197 0 max( = + + + + + + , crui i corespunde
. 100 x
*
4
=
Tabelul A.14.13. Repartizarea optim a 250 mil. de lei ntre domeniile 4 i restul domeniilor

4
x

B

0 50 100 150 200 250
) x ( b
*
4 2

*
4
x

50 0+30 40+0 40 50
100 0+90 40+30 92,5+0 92,5 100
150 0+120 40+90=130 92,5+30=122,5 115+0 130 50
200 0+167,5 40+120=160 92,5+90=182,5 115+30=145 157,5+0 182,5 100
250
0+197,5 40+167,5=207,5
92,5+120=212,5 115+90=205 157,5+30=187,5 200+0 212 100
Sursa: Elaborat de autor
184

Elaborm Tabelul A.14.14. Elementele din coloana (1) al Tabelului A.14.10
( )
150
190
;
200
155
;
150
105
;
190
5 , 77
;
50
25
sunt transcrise n coloana
) x ( b
x
*
1 0
*
1
din
Tabelul A.14.14, dar elementele din coloana ) x ( b
*
2 1
al Tabelului A.14.11
( )
195
250
;
155
0
;
5 , 107
50
;
5 , 77
0
;
30
50
sunt transcrise n coloana
) x ( b
x
*
2 1
*
2
al
Tabelului A.14.14; elementele din coloana ) (
*
3 2
x b al Tabelului A.14.12
( )
5 , 197
100
;
5 , 167
100
;
120
100
;
90
100
;
30
0
sunt transcrise n coloana
) x ( b
x
*
3 2
*
3
din Tabelul A.14.14; elementele din Tabelul A.14.13, coloana ) x ( b
*
4 2

( )
260
100
;
5 , 207
50
;
130
50
;
5 , 92
100
;
40
50
sunt transcrise n coloana
) x ( b
x
*
4 3
*
4
din Tabelul
A.14.13.
Tabelul A.14.14. Rezultatele integrale ale repartizrii optime a 250 mil. de lei ntre
domeniile 1; 2; 3; 4
Volumul
finanelor
) x ( b
x
*
1 0
*
1

) x ( b
x
*
2 1
*
2

) x ( b
x
*
3 2
*
3

) x ( b
x
*
4 3
*
4

0 0 0 0 0
50
25
50

30
50

30
0

40
50

100
5 , 77
100

5 , 77
0

90
100

5 , 92
100

150
105
150

5 , 107
50

120
100

130
50

200
155
200

155
0

5 , 167
100

5 , 207
50

250
190
250

195
250

5 , 197
100

260
100

Sursa: Elaborat de autor

Conform datelor din Tabelul A.14.14, creterea maxim a volumului produciei (a
efectului) va fi realizat n domeniul 4 culturi cerealiere: la 100 mil. lei creterea volumului
produciei constituie 260 mil. lei. Pentru domeniile 1, 2; 3 au rmas 150 100 250 = (mil. lei).
Pentru repartizarea optim ntre domeniile 1, 2, 3 a 150 mil. lei ne vom folosi de datele din
Tabelul A.14.15.
Din suma de 150 mil. lei, 100 mil. lei sunt direcionai n domeniul 3 plante de nutreuri,
creterea volumului produciei (a efectului) va constitui 120 mil. de lei. Au rmas pentru
185

domeniile 1 i 2 de repartizat optim 50 100 150 = (mil. de lei). Pentru repartizarea optim a 50
mil. de lei ne vom folosi de Tabelul 8.16.

Tabelul A.14.15. Rezultatele integrale ale repartizrii a 150 mil. de lei ntre domeniile 1; 2, 3
Volumul finanelor
) x ( b
x
*
1 0
*
1

) x ( b
x
*
2 1
*
2

) x ( b
x
*
3 2
*
3

0 0 0 0
50
25
50

30
50

30
0

100
5 , 77
100

5 , 77
0

90
100

150
105
150

5 , 107
50

120
100

Sursa: Elaborat de autor

Tabelul A.14.16. Rezultatele integrale ale repartizrii optime a 50 mil. de lei ntre
domeniile 1 i 2
Volumul finanelor
) x ( b
x
*
1 0
*
1

) x ( b
x
*
2 1
*
2

0 0 0
50
25
50

30
50

Sursa: Elaborat de autor

Din datele Tabelului A.14.16 rezult, c finanele n volum de 50 mil. lei trebuie acordate
domeniului 2 cartofi, legume i bostnoase .
30
50
x
*
2
= Culturilor tehnice nu se acord finane
suplimentare, 0 x
*
1
= .
Tabelul A.14.17. Rezultatele integrale ale repartizrii optime a 250 mil. de lei ntre
domeniile 1; 2 i 3
Volumul finanelor
) x ( b
x
*
1 0
*
1

) x ( b
x
*
2 1
*
2

) x ( b
x
*
3 2
*
3

0 0 0 0
50
25
50

30
50

30
0

100
5 , 77
100

5 , 77
0

90
100

150
105
150

5 , 107
50

120
100

200
155
200

155
0

5 , 167
100

250
190
250

195
250

5 , 197
100

Sursa: Elaborat de autor
186

Deci, 250 mil. de lei vor fi distribuite n profilul domeniilor 1; 2; 3, 4 dup cum urmeaz:
0 x
*
1
= , 50 x
*
2
= ; 100 x
*
3
= ; 100 x
*
4
= (mil. de lei).
Total 250 100 100 50 0 x x x x
*
4
*
3
*
2
*
1
= + + + = + + + (mil. de lei).
Efectul total (creterea suplimentar a volumului produciei):
410 260 120 30 0 = + + +
(mil. de
lei). Dac, de exemplu, 250 mil. de lei, trebuie repartizate optim nu ntre 4, ci ntre 3 domenii
pentru eficientizarea domeniilor: culturi tehnice (1); cartofi, legume i leguminoase (2); plante de
nutre (3). Propunem s examinm Tabelul A.14.17.
Domeniului 3 plante de nutre, fiind distribuite 100 x
*
3
= mil. de lei efectul va constitui
197,5 mil. lei. Restul mijloacelor financiare 150 100 250 = (mil. de lei) pot fi repartizate optim
pornind din datele Tabelului A.14.18.

Tabelul A.14.18. Rezultatele integrale ale repartizrii optime a 150 mil. de lei ntre
domeniile 1 i 2
Volumul finanelor
) x ( b
x
*
1 0
*
1

) x ( b
x
*
2 1
*
2

0 0 0
50
25
50

30
50

100
5 , 77
100

5 , 77
0

150
105
150

5 , 107
50

Sursa: Elaborat de autor

Efectul este maxim 5 , 107 ( mil. de lei) pentru 50 x
*
2
= mil. de lei n domeniul 2 cartofi,
legume i leguminoase. Restul finanelor 100 50 150 = (mil. de lei) vor fi orientate domeniului 1
culturi tehnice 100 x
*
1
= mil. de lei care vor genera efectul egal cu 77,5 mil. de lei. Programul de
susinere a domeniilor: culturi tehnice (1); cartofi, legume i bostnoase (2); plante de nutre (3);
culturi cerealiere 84) se modific n dependen de componena domeniilor examinate.
Repartizarea finanelor n sum de 25 mil. de lei ntre cele 4 domenii enumerate mai sus este
determinat de vectorul: .
260
100
x ;
120
100
x ;
30
50
x ;
0
0
x
*
4
*
3
*
2
*
1
|
.
|

\
|
= = = =
n acest caz, poate exista doar o singur variant, . 1
4 3 2 1
1 2 3 4
C
4
4
=


= n cazul, cnd
trebuie s fie susinute trei din cele patru domenii enumerate mai sus, total vor fi patru variante,
187

. 4
3 2 1
2 3 4
C
3
4
=


= Aceste variante vor fi constituite din domeniile: ( ) 3 ; 2 ; 1 ; ( ) 4 ; 3 ; 2 ; ( ) 1 ; 4 ; 3 ;
( ). 2 ; 1 ; 4 n cazul cnd trebuie s fie susinute dou din cele patru domenii total vor fi constituite
din 6 variante, . 6
2 1
3 4
C
2
4
=

= Aceste variante vor fi constituite din domeniile: ( ) 2 ; 1 ; ( ) 3 ; 1 ;


( ) 4 ; 1 ; ( ); 3 ; 2 ( ); 4 ; 2 ( ). 4 ; 3 i situaia cnd va fi susinut unul din cele 4 domenii, total vor fi 4
variante.
n Anexa urmtoare (Anexa 15) vom prezenta rezultatele integrale ai problemei privind
repartizarea optim a sprijinului, acordat n forma de mijloace financiare, ntre 9 domenii agricole.
Astfel de probleme la numr potenial pot fi:
512 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1 C C ... C C C
9
9
8
9
2
9
1
9
0
9
= + + + + + + + + + = + + + + + (probleme).
Dac excludem cazurile, n care repartizarea mijloacelor financiare nu se repartizeaz ( )
0
9
C i
repartizarea mijloacelor financiare este doar pentru eficientizarea unui singur domeniu din
agricultur ( )
1
9
C , atunci numrul problemelor se reduce pn la 502.

188

ANEXA 15
Tabelul A.15.1. Rezultatele integrale ale repartizrii optime a mijloacelor financiare ntre nou domenii agricole
Mijloace
financiare ) x ( b
x
*
1 0
*
1
) x ( b
x
*
2 1
*
2
) x ( b
x
*
3 2
*
3
) x ( b
x
*
4 3
*
4
) x ( b
x
*
5 4
*
5

) x ( b
x
*
6 5
*
6

) x ( b
x
*
7 6
*
7

) x ( b
x
*
8 7
*
8

) x ( b
x
*
9 8
*
9

S 1-
11
a
s
11
*
12
b
x

12
*
13
b
x
13
*
14
b
x
14
*
15
b
x

15
*
16
b
x

16
*
17
b
x

17
*
18
b
x

18
*
19
b
x

S 2-
21
a
s 2
21
*
22
b
x

22
*
23
b
x

23
*
24
b
x

24
*
25
b
x

25
*
26
b
x

26
*
27
b
x

27
*
28
b
x

28
*
29
b
x

S 3-
31
a
s 3
31
*
32
b
x

32
*
33
b
x

33
*
34
b
x

34
*
35
b
x

35
*
36
b
x

36
*
37
b
x

37
*
38
b
x

38
*
39
b
x

S 4 -
41
a
s 4

41
*
42
b
x

42
*
43
b
x

43
*
44
b
x

44
*
45
b
x

45
*
46
b
x

46
*
47
b
x

47
*
48
b
x

48
*
49
b
x

S 5-
51
a
s 5

51
*
52
b
x

52
*
53
b
x

53
*
54
b
x

54
*
55
b
x

55
*
56
b
x

56
*
57
b
x

57
*
58
b
x

58
*
59
b
x

S 6 -
61
a
s 6

61
*
62
b
x

62
*
63
b
x

63
*
64
b
x

64
*
65
b
x

65
*
66
b
x

66
*
67
b
x

67
*
68
b
x

68
*
69
b
x

S 7 -
71
a
s 7

71
*
72
b
x

72
*
73
b
x

73
*
74
b
x

74
*
75
b
x

75
*
76
b
x

76
*
77
b
x

77
*
78
b
x

78
*
79
b
x

S 8 -
81
a
s 8

81
*
82
b
x

82
*
83
b
x

83
*
84
b
x

84
*
85
b
x

85
*
86
b
x

86
*
87
b
x

87
*
88
b
x

88
*
89
b
x

S 9 -
91
a
s 9

91
*
92
b
x

92
*
93
b
x

93
*
94
b
x

94
*
95
b
x

95
*
96
b
x

96
*
97
b
x

97
*
98
b
x

98
*
99
b
x

S 10 -
1 , 10
a
s 10
1 , 10
*
2 , 10
b
x

2 , 10
*
3 , 10
b
x

3 , 10
*
4 , 10
b
x

4 , 10
*
5 , 10
b
x

5 , 10
*
6 , 10
b
x

6 , 10
*
7 , 10
b
x

7 , 10
*
8 , 10
b
x

8 , 10
*
9 , 10
b
x

Sursa: elaborat de autor
189

ANEXA 16

Tabelul A.16.1. Lista direciilor care potenial pot fi favorizate i protejate

Credite
Asigurarea
produciei
Renovarea
plantaiilor
Terenuri
protejate
Sisteme de
irigare
Ferme
zootehnice
Procurarea
animalelor
Infrastructura
Integrarea
terenurilor
Irigarea
S
1
S
2
S
3
S
4
S
5
S
6
S
7
S
8
S
9
S
10

S
11
S
21
S
31
S
41
S
51
S
61
S
71
S
81
S
91
S
10,1

S
12
S
22
S
32
S
42
S
52
S
62
S
72
S
82
S
92
S
10,2

S
13
S
23
S
33
S
43
S
53
S
63
S
73
S
83
S
93
S
10,3

S
14
S
24
S
34
S
44
S
54
S
64
S
74
S
84
S
94
S
10,4

S
15
S
25
S
35
S
45
S
55
S
65
S
75
S
85
S
95
S
10,5

S
16
S
26
S
36
S
46
S
56
S
66
S
76
S
86
S
96
S
10,6

S
17
S
27
S
37
S
47
S
57
S
67
S
77
S
87
S
97
S
10,7

S
18
S
28
S
38
S
48
S
58
S
68
S
78
S
88
S
98
S
10,8

S
19
S
29
S
39
S
49
S
59
S
69
S
79
S
89
S
99
S
10,9

S
1,10
S
2,10
S
3,10
S
4,10
S
5,10
S
6,10
S
7,10
S
8,10
S
9,10
S
10,10

S
1,11
S
2,11
S
3,11
S
4,11
S
5,11
S
6,11
S
7,11
S
8,11
S
9,11
S
10,11

S
1,12
S
2,12
S
3,12
S
4,12
S
5,12
S
6,12
S
7,12
S
8,12
S
9,12
S
10,12

S
1,13
S
2,13
S
3,13
S
4,13
S
5,13
S
6,13
S
7,13
S
8,13
S
9,13
S
10,13

S
1,14
S
2,14
S
3,14
S
4,14
S
5,14
S
6,14
S
7,14
S
8,14
S
9,14
S
10,14

S
1,15
S
2,15
S
3,15
S
4,15
S
5,15
S
6,15
S
7,15
S
8,15
S
9,15
S
10,15

S
1,16
S
2,16
S
3,16
S
4,16
S
5,16
S
6,16
S
7,16
S
8,16
S
9,16
S
10,16

S
1,17
S
2,17
S
3,17
S
4,17
S
5,17
S
6,17
S
7,17
S
8,17
S
9,17
S
10,17

190

S
1,18
S
2,18
S
3,18
S
4,18
S
5,18
S
6,18
S
7,18
S
8,18
S
9,18
S
10,18

S
1,19
S
2,19
S
3,19
S
4,19
S
5,19
S
6,19
S
7,19
S
8,19
S
9,19
S
10,19

S
1,20
S
2,20
S
3,20
S
4,20
S
5,20
S
6,20
S
7,20
S
8,20
S
9,20
S
10,20

=
=
20
1
1 10
i
i
S S

=
=
20
1
2 20
i
i
S S

=
=
20
1
3 30
i
i
S S

=
=
20
1
4 40
i
i
S S

=
=
20
1
5 50
i
i
S S

=
=
20
1
6 60
i
i
S S

=
=
20
1
7 70
i
i
S S

=
=
20
1
8 80
i
i
S S

=
=
20
1
9 90
i
i
S S

=
=
20
1
10 0 , 10
i
i
S S
Sursa: elaborat de autor
191

ANEXA 17

TOP: 10 cele mai nepotrivite ri ale lumii n care s ncepi o afacere

Pe msura ce SUA i Europa se confrunt cu o cretere economic n scdere, muli oameni de
afaceri i ndreapt atenia ctre pieele n dezvoltare. Investiiile n aceste ri au atins sume record,
nsa succesul este departe de a fi garantat, n multe dintre ele.
Prezentm lista rilor n care afacerile sunt o chestiune dificil i este bazat pe studiul Bncii
Mondiale, intitulat "Ct de uor poi sa-i deschizi o afacere":
10. Argentina Cu un Produs Intern Brut de 388 de miliarde de dolari si o suma de investiii de
6,3 miliarde de dolari, Argentina este una din cele trei tari din America de Sud care deschide lista
tarilor in care ar fi nepotrivit sa-ti deschizi o afacere. Argentina are una din cele joase clasri in ceea ce
privete uurina cu care poi obine un permis de construcie, Durand aproape un an sa-l obii.
Argentina a dat faliment in 2002 si investitorii au prsit cea de-a doua economie a Americii de Sud.
Guvernul a naionalizat sectorul fondurilor de pensii si a limitat cumprarea de ferme de ctre strini.
9. Rusia Cu un Produs Intern Brut de 1,5 trilioane de dolari in 2010 si o suma de investiii de
41,2 miliarde de dolari in acelai an, Rusia este una din tarile in care economia se dezvolta cel mai
repede. In acelai timp, e greu sa-ti deschizi o afacere in aceasta tara, deoarece e greu sa ai acces la
curent electric, procesul de conectare durnd de la 9 la 12 luni, aproape dublu dect in Estul Europei si
Asia Centrala. De asemenea, e foarte greu sa expori ceva din Rusia, durnd de trei ori mai mult sa
scoi ceva din tara, dect in alte tari.
8. Brazilia. Are un PIB de 2,1 trilioane de dolari si o suma de investiii de 48,4 miliarde de
dolari, dar are un nivel de corectare al taxelor de 37% din PIB. De asemenea, si obinerea unui permis
de construcii este dificila, companiile irosind 470 de zile din an pentru asta, trecnd prin 17 proceduri.
7. Indonezia. Are un Produs Intern Brut de 706,6 milioane de dolari si o suma de investiii de
13,3 miliarde de dolari. Este dificil nsa sa ncepi o afacere aici, deoarece conectarea la o reea de
electricitate este dificila, iar infrastructura este una rudimentara. Patru din cele cinci aeroporturi ale
tarii opereaz peste capacitate, iar peste 15 milioane de gospodarii nu au electricitate.
6. India. Are un PIB de 1,73 de trilioane de dolari si o suma de investiii de 24,6 miliarde de
dolari, fiind a patra economie din lume. In ciuda acestui fapt, corupia este scpata de sub control in
India, iar pentru a-ti deschide o afacere ai nevoie, in midie de patru ani de mers prin tribunale, in
comparaie cu trei ani in restul Asiei de Sud.
5. Nigeria Are un Produs Intern Brut de 194 de miliarde de dolari si o suma de investiii de 6,1
miliarde de dolari. Este cel mai mare productor de petrol din Africa, nsa nelinitea la nivel politic,
tensiunile interetnice si interreligioase fac din aceasta tara un loc nepotrivit pentru afaceri. De
192

asemenea, Nigeria este pe unul din ultimele locuri in lume in ceea ce privete accesul la electricitate si
nregistrarea unei afaceri. Dureaz aproape 3 luni sa treci prin treisprezece proceduri pentru a
nregistra proprietatea pe care vrei sa-ti deschizi afacerea.
4. Filipine Produsul Intern Brut este de 199,6 miliarde de dolari, iar suma de investiii 1,7
miliarde de dolari. In ciuda abundentei de minerale neexploatate, a faptului ca este avantajata de
poziionarea geografica intre Sud-Estul si Nordul Asiei, Filipine se afla in spatele vecinilor ai, in ceea
ce privete creterea economica. Oamenii de afaceri sunt precaui din cauza sistemului de legi instabil,
violentei si birocraiei.
3. Algeria Are un Produs Intern Brut de 159,4 miliarde de dolari si o suma de investiii de 2,3
miliarde de dolari. Economia acestei tari este dependenta de exportul de hidrocarburi, fiind unul din
cei mai importani furnizori de gaz natural ai Uniunii Europene.
Dar si Algeria are probleme in ceea ce privete electricitatea, nregistrarea proprietarii si achitarea
taxelor. Dureaz 48 de zile sa nregistrezi o proprietate in Algeria.
2. Ucraina Are un Produs Intern Brut de 137,9 miliarde de dolari si o suma de investiii de 6,5
miliarde de dolari. In clasamentul realizat de Banca Mondiala, vecinii notri de la nord se afla pe
locurile cele mai joase, in ceea ce privete fiscalitatea, obinerea unei aprobri de construcie, accesul
la electricitate. Timpul necesar pentru a-ti plti taxele este dublu dect in alte tari din Europa de Est si
Asia Centrala. Nici situaia la nivel politic nu este una relaxata, avnd in vedere "Revoluia Portocalie"
din 2004 si recenta ncarcerare a fostei prim-ministru Iulia Timoshenko.
1. Venezuela Are un Produs Intern Brut de 387,8 miliarde de dolari si este una din tarile
clasate cel mai jos in ceea ce privete plata taxelor, obinerea de credite, legi de protecie a
investitorilor, si comer transfrontalier, printre altele. In ciuda faptului ca are unele din cele mai mare
rezerve de petrol si gaze naturale din lume, cea mai mare parte a venezuelenilor triesc in srcie.
Revoluia socialista condusa de Hugo Chavez a adus cu ea reforme radicale, cea mai importanta dintre
ele fiind naionalizarea celei mai mari pari a economiei, in special sectorul petrolier, si controale
stricte ale schimbului valutar. Toate acestea pun dificultatea mari pentru afacerile din mediul privat. Ca
sa retragi bani din banca nu ITI trebuie numai semntura, ci si amprentele si, in unele cazuri,
fotografie.

Sursa: adoptat n baza datelor din surs [64]

193

ANEXA 18
TOP 22: Cele mai atractive ri emergente pentru investitori

Ediia din luna aprilie 2013 a World Macro Monitor cuprinde o clasificare a celor mai atractive
piee emergente pentru investitori. Un element cheie este faptul ca, potrivit Monitorului, naiunile
BRIC nu mai sunt att de vnate de investitori. n ultimii trei ani, bursele din Brazilia, Rusia, India i
China s-au situat sub pieele globale:
22. Egipt
Scor total: 29,9
Cretere PIB 2013-2017: 23,9%
Rata inflaiei: 9,5%
Datoria guvernamentala din PIB: 73,6%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 109

21. India
Scor total: 33,3
Cretere PIB 2013-2017: 32,1%
Rata inflaiei: 6,9%
Datoria guvernamentala din PIB: 65,3%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 132

20. Filipine
Scor total: 38,1
Cretere PIB 2013-2017: 20,4%
Rata inflaiei: 4,1%
Datoria guvernamentala din PIB: 36,8%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 138

19. Maroc
Scor total: 39,0
Cretere PIB 2013-2017: 27,7%
Rata inflaiei: 2,5%
Datoria guvernamentala din PIB: 57,8%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 97

194

18. Ungaria
Scor total: 40,0
Cretere PIB 2013-2017: 15,6%
Rata inflaiei: 3,1%
Datoria guvernamentala din PIB: 75,7%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 54

17. Brazilia
Scor total: 40,1
Cretere PIB 2013-2017: 22,3%
Rata inflaiei: 4,7%
Datoria guvernamentala din PIB: 57,3%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 130

16. Mexic
Scor total: 42,1
Cretere PIB 2013-2017: 17,5%
Rata inflaiei: 3,1%
Datoria guvernamentala din PIB: 43,1%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 48

15. Africa de Sud
Scor total: 42,9
Cretere PIB 2013-2017: 19,9%
Rata inflaiei: 4,9%
Datoria guvernamentala din PIB: 43,9%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 39

14. Zambia
Scor total: 43,0
Cretere PIB 2013-2017: 31,3%
Rata inflaiei: 5,3%
Datoria guvernamentala din PIB: 28,8%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 94

195

13. Namibia
Scor total: 44,4
Cretere PIB 2013-2017: 22,3%
Rata inflaiei: 5,0%
Datoria guvernamentala din PIB: 30,0%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 87

12. Polonia
Scor total: 47,1
Cretere PIB 2013-2017: 21,2%
Rata inflaiei: 2,5%
Datoria guvernamentala din PIB: 54,2%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 55

11. Columbia
Scor total: 48,4
Cretere PIB 2013-2017: 21,9%
Rata inflaiei: 3,0%
Datoria guvernamentala din PIB: 29,2%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 45

10. Indonezia
Scor total: 49,1
Cretere PIB 2013-2017: 31,3%
Rata inflaiei: 4,6%
Datoria guvernamentala din PIB: 20,0%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 128

9. Rusia
Scor total: 49,9
Cretere PIB 2013-2017: 26,6%
Rata inflaiei: 6,5%
Datoria guvernamentala din PIB: 11,6%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 112

196

8. Chile
Scor total: 50,8
Cretere PIB 2013-2017: 24,2%
Rata inflaiei: 3,0%
Datoria guvernamentala din PIB: 12,9%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 37

7. Turcia
Scor total: 51,0
Cretere PIB 2013-2017: 21,2%
Rata inflaiei: 5,4%
Datoria guvernamentala din PIB: 36,3%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 71

6. Malaiezia
Scor total: 51,4
Cretere PIB 2013-2017: 21,8%
Rata inflaiei: 2,5%
Datoria guvernamentala din PIB: 54,6%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 12

5. Republica Ceha
Scor total: 53,8
Cretere PIB 2013-2017: 21,1%
Rata inflaiei: 2,0%
Datoria guvernamentala din PIB: 45,5%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 65

4. Peru
Scor total: 58,1
Cretere PIB 2013-2017: 27,4%
Rata inflaiei: 2,1%
Datoria guvernamentala din PIB: 17,2%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 43

197

3. Thailanda
Scor total: 58,7
Cretere PIB 2013-2017: 25,9%
Rata inflaiei: 2,7%
Datoria guvernamentala din PIB: 49,4%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 18

2. Coreea de Sud
Scor total: 67,4
Cretere PIB 2013-2017: 22,9%
Rata inflaiei: 2,9%
Datoria guvernamentala din PIB: 27,3%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 8

1. China
Scor total: 77,5
Cretere PIB 2013-2017: 45,9%
Rata inflaiei: 3,0%
Datoria guvernamentala din PIB: 14,9%
Flexibilitatea mediului de afaceri, poziionare: 91

Sursa: datele World Macro Monitor [127]
198

ANEXA 19
Tabelul A.19.1. Media aritmetic a ponderii criteriilor calitii, determinat de ctre experi

Sursa: elaborat de autor

199

ANEXA 20
Tabelul A.20.1. Metodica de calcul a cuantumului nivelului de competitivitate a mrfurilor autohtone

Sursa: elaborat de autor

200

ANEXA 21
Tabelul A.21.1. Metodica de calcul a cuantumului competitivitii

Sursa: elaborat de autor


201

ANEXA 22

Determinarea elasticitii funciei competitivitii serviciilor de origine autohton pe
piaa intern

Determinarea elasticitii funciei competitivitii serviciilor de origine autohton pe
piaa intern n raport cu calitatea acestora:
( )
). 2 . Fig (
C P
C P
1
1
tg 1
1
C
C
P
P
1
1
cos
C
C
P
P
C
C
C
C
P
P
C
C
C
P
P
2
C
1
C
C
2
f
C
C
f
f E
2
ia ia
i i
2
i
ia
2
ia
i
2
2
i
ia
2
ia
i
i
ia
2
i
ia
2
ia
i
ia
2
i
ia
2
ia
i
i i
ia
i
ia
ia
i
i C
ia
|
|
.
|

\
|
+
=
+
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+
= =
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

=
c
c
=
o
o
(22.1)
Creterea preurilor la mrfurile autohtone ( )
ia
P cu 1% va contribui la creterea negativ
a competitivitii cu
%. 100
2 2

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
i
ia
ia
i
ia
i
C
C
P
P
P
P
(22.2)

Determinarea elasticitii funciei competitivitii mrfurilor, serviciilor de origine
autohton pe piaa intern n raport cu preul de comercializare a acestora:
( )
o
o
2
2
2
2
2 2
2
2 2 2 2
2
1
1
sin
1
1
2
2
ctg
P
P
C
C
C
C
P
P
P
P
C
C
P
P
P
C
C
P
P
P
P
P
P
f
P
C
f
f E
ia
i
i
ia
i
ia
ia
i
ia
i
i
ia
ia
i
ia
i
ia
ia
i
ia
i
ia
i
i
ia
ia
i
i P
ia
+
= =
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+
=
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

=
c
c
=
(22.3)
202

Creterea calitii mrfurilor de origine de import cu 1% va contribui la creterea negativ
(adic la descretere) a competitivitii mrfurilor autohtone cu
%. 100
2 2

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
i
ia
ia
i
i
ia
C
C
P
P
C
C
(22.4)
Determinarea elasticitii funciei competitivitii mrfurilor, serviciilor de origine
autohton pe piaa intern n raport cu calitatea mrfurilor, serviciilor de origine de import:
( )
2 2
2
2
2
2 2
2
2 2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
cos
2
2
|
|
.
|

\
|
+
=
+
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+
= =
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

=
c
c
=
ia ia
i i
i
ia
ia
i
i
ia
ia
i
i
ia
i
ia
ia
i
i
i
ia
ia
i
i
ia
i
ia
i
ia
ia
i
i C
C P
C P
tg
C
C
P
P
C
C
P
P
C
C
C
C
P
P
C
C
C
P
P
C
C
C
C
f
C
C
f
f E
ia
o
o
(22.5)
Creterea preurilor la produsele de origine autohton ( )
ia
P cu 1% va genera reducerea
(creterea negativ) competitivitii cu
%. 100
2 2

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
i
ia
ia
i
i
ia
C
C
P
P
C
C
(22.6)
Determinarea elasticitii funciei aportului raportului preurilor n raport cu
creterea preurilor la mrfurile, serviciile de origine autohton:
( )
. cos
C
C
P
P
C
C
C
C
P
P
P
P
P
C
C
P
P
C
C
P
P
2
P
P
P
P
2
P
P
C
C
P
P
P
P
P
P
f E
2
2
i
ia
2
ia
i
2
i
ia
2
i
ia
2
ia
i
ia
i
ia
2
i
ia
2
ia
i
2
i
ia
2
ia
i
ia
i
ia
i
2
ia
i
2
i
ia
2
ia
i
2
ia
i
i
ia
ia
i
i P
ia
o

=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

=
c
c
=
(22.7)
203

Creterea calitii mrfurilor autohtone ( )
ia
C cu 1% va genera o cretere a
competitivitii cu
%. 100
C
C
P
P
P
P
2
i
ia
2
ia
i
ia
i

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
(22.8)

Determinarea elasticitii funciei aportului raportului calitilor n raport cu
creterea calitii la mrfurile, serviciile de origine autohton:
( )
. sin
C
C
P
P
C
C
C
C
C
P
P
C
C
P
P
2
C
1
C
C
2
C
C
C
C
P
P
C
1
P
C
E
2
2
i
ia
2
ia
i
i
ia
ia
2
i
ia
2
ia
i
2
i
ia
2
ia
i
i i
ia
i
ia
2
i
ia
2
ia
i
ia
i
ia
ia
i
i P
ia
o
+
+
+
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

=
c
c
=
(22.9)204


ANEXA 23


ACTE DE IMPLEMENTARE

205

A.23.1. Actul de implementare, eliberat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova
206

A.23.2. Actul de implementare, eliberat de Camera de Comer i Industrie a Republicii
Moldova

207

A.23.3. Actul de implementare, eliberat de Societatea Internaional de Management

208

A.23.4. Actul de implementare, eliberat de Uniunea Central a Cooperativelor de Consum
din Republica Moldova209

A.23.5. Actul de implementare, eliberat de ntreprindere de Comer ANGROCOOP


210

A.23.6. Actul de implementare, eliberat de SRL AGROLIDA


211


DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnata, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate n teza de doctorat
Politici paternaliste ale rilor emergente n cadrul cooperrii economice internaionale, se
refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar urmnd s suport consecinele, n
conformitate cu legislaia n vigoare.

11.11.2013 DANILIUC Aliona


212


C U R R I C U L U M V I T A E
N.P.P: DANI LI UC ALI ONA FI ODOR

Data naterii: 17 februarie 1977

Adresa: Chiinu, str. Grigorescu, 13
Tl: 477464 069697989
079913386

Naionalitatea: Moldoveanca

Statul familial: Cstorit, doi feciori

Studii: 2012-2013 Curs de Psihopedagogie universitar,
USM

2011-2012 Doctorat ULIM la specialitate 08.00.14
Economie mondial; REI

2004-2008 Doctorat UCCM la specialitate
08.00.05. Management n ramur;

2000 Universitatea Cooperatist - Comercial,
facultatea Drept economic i Management la
specialitatea jurist-economist;

1995 Colegiul Cooperatist - Comercial, la
specialitatea Activitatea comercial

Locul de munc: 2011 - pn-n prezent ULIM, lector universitar,
Facultate tiine economice;

Din 2008 2011 director-adjunct al firmei
Malievschi - Malvina SRL

2008 Universitatea Cooperatist - Comercial,
lector catedr Drept Economic i tiine Socio-
umane

2006-2008 Consilier, Departamentului Instituiilor
Penitenciare al Ministerului Justiiei R. Moldova;

213


2002 - 2005 Universitatea Univers-Moldova,
lector universitar, Catedra Economie i Turism la
urmtoarele obiecte:
- Jurisprudena;
- Dreptul muncii;
- Bazele legislaiei;
- Drept economic;
- Activitatea de documentare;
- Contabilitate;
- Protecia muncii.

2001-2002 coala de antreprenoriat Business
partner, lector la discipline economico-financiare

1999 2001 ntreprindere de producere i comer
Vitgors (n urma mpririi cooperativului
Agregat la dou ntreprinderi), jurisconsult

1997 1999 Cooperativa de producere
Agregat, jurisconsult

Posedarea limbilor: Romn perfect; Rus perfect; Englez de
baz; Francez cu dicionar

Alte informaii: ncepnd cu anul 1996 participant a mai multor
Conferine tiinifico-didactice internaionale i de
nivel naional n domeniul economico-managerial

2003 cursuri Utilizator PC

1996 cursuri de conductor auto (categoria )

1992 coal muzical (pian).