Sunteți pe pagina 1din 1

Interpretarea Contractului

Fiecare contract de asigurare trebuie intocmit in termini foarte clari si precisi,fara sad ea nastere la interpretari eronate sau confuzii Natura contractului de asigurare oblige la o interpretare stricta a clauzelor sale.Riscul se prevede prcis si clar definit, deoarece trebuie evitate confuzii, neintelegeri ulterioare care ar putea fi determinate de o interpretare diferita sau chiar eronata de catre partile contractante.De asemenea, prima trebuie sa fie prcis calculate sis a aiba termene certe de plata.Daca sunt clause ce doua intelesuri, atunci se aplica prevederile dreptului comun,interpretandu-se in sensul produceii de efecte si nu in acela de a nu produce nici un effect.