Sunteți pe pagina 1din 3

PETITIE

Ordinul nr. 8/13.01.2014, prin care Ministrul Transporturilor a statuat, in mod unilateral si abuziv, conditiile de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord, a "ridicat in aer", inca de la publicarea lui in Monitorul Oficial, la data de 21.01.2014, o serie de controverse, in lumina masurilor excesive instituite de catre autoritatea publica emitenta. Prevederile controversatului act normativ sunt NELEGALE, intrucat impun obli atii si limiteaza drepturile cetatenilor romani, incalcandu!se, astfel, cele mai fundamentale libertati ale omului" 1. Ingradeste spiritul !n urentei. i. !"petiti#, anuland prin ipiile si ele"entele esentiale ale

#vand in vedere necesitatea crearii unui mediu concurential, $onstitutia prevede ca economia %omaniei este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta. &e asemenea, statul este obli at sa asi ure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. 'e islatia subsecventa dezvolta aceste principii in 'e ea concurentei nr. 21(1))* ! republicata, precum si!n alte acte normative. Or, prevederile Ordinului mai sus rubricat incalca fla rant dispozitiile 'e ii concurentei prin instituirea monopolului in favoarea #utoritatii #eronautice $ivile %omane +##$%,, sin ura entitate indreptatita" sa aprobe cererea privind operarea aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord, "cu cel putin 45 de zile inainte de data prevazuta pentru inceperea activitatii", astfel cum rezulta din dispozitiile art. 1, alin. +-, din Ordinul nr. .(2014. Obli atia instituita in sarcina utilizatorilor de drone, in sensul solicitarii unei autorizatii, inauntrul unui termen expres mentionat, nu poate fi primita, fiind inaplicabila, deoarece exist/ riscul ca, spre exemplu, in ziua "autorizata" pentru zbor, sa existe conditii meteo nefavorabile, care sa impiedice desfasurarea activitatilor de zbor, ceea ce ar conduce, inevitabil, la necesitatea reluarii procedurii privind obtinerea unei noi autorizatii, intr!un nou termen de 40 de zile1 sa emita un certificat de identificare(inmatriculare, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 4, lit. a, din Ordinul nr. .(20141 sa aloce si sa stabileasca zonele de operare a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 1, alin. +4, din Ordinul nr. .(2014.

ii.

iii.

Prin urmare, este fara putinta de ta ada ca necesitatea elaborarii unui proiect de le e care sa re lementeze domeniul operarii aeronavelor fara pilot ! asa numitele drone ! a avut la baza o miza economica, daca ne raportam la concurenta existenta intre piata de servicii oferita prin intermediul utilizarii dronelor si cea a serviciilor aviatiei utilitare. $u titlu de exemplu, serviciile de foto rametrie +realizarea unei 2arti, efectuate de catre aviatia utilitara sunt mult mai costisitoare decat acelasi tip de servicii oferit cu a3utorul dronelor, care utilizeaza o metoda de zece ori mai economica.
Page 1

Petitie i"p!tri#a "asuril!r a$u%i#e instituite prin Ordinul nr. 8/2014, e"is de atre &inistrul Transp!rturil!r

2. In al area disp!%itiil!r art. '3 din (!nstitutia )!"aniei, in sensul restrangerii e*er itiului un!r drepturi sau al un!r li$ertati. i. #vand in vedere semnificatia atribuita unor termeni si expresii uzitate in continutul Ordinului Ministrului Transporturilor, atat proprietatile private, cat si zonele publice la nivelul solului ar fi considerate spatiu aerian. &in punct de vedere al codului aeronautic nu exista o delimitare clara a limitei de 3os a spatiului aerian, se permite zborul la minim -00m deasupra solului, exceptand zonele de aterizare si de terminal. Or, prin aceasta interpretare restrictiva a termenilor, Ordinul nr. .(2014 interzice, practic, 2obb4!ul aeromodelism, deoarece toate ec2ipamentele de control radio au le atura de date pentru si uranta zborului, restictionandu!se, astfel, operarea aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord numai la cele cu masa maxima la decolare mai mica sau e ala cu 1 5 si fara le atura de telemetrie, modele utilizate de catre incepatori, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 0, alin. +2,, pct. b, din acelasi Ordin.

ii.

-. In al area disp!%itiil!r art. 31 din (!nstitutia )!"aniei, in sensul in are se ingradeste dreptul la in+!r"atie. i. Pornind de la principiul ca libertatea presei presupune o recunoastere a dreptului de a cauta informatii si ima ini, precum si de a exprima opinii, fara a fi in radit de vreo autoritate +politica, administrativa, economica, 3uridica etc.,, se evidentiaza, fara ec2ivoc, caracterul abuziv al dispozitiilor art. 0, alin. +2,, pct. b, din Ordinul nr. .(2014, care interzic amplasarea pe aeronave civile motorizate fara pilot la bord, a camerelor foto!video. Mai mult decat atat, re lementarea utilizarii camerelor foto!video nu intra in atributiile Ministerului Transportului, in calitate de autoritate emitenta a Ordinului nr. .(2014.

ii.

4. ,e ase"enea, disp!%itiile restri ti#e ale Ordinului nr. 8/2014 ingrades si li"itea%a des+asurarea n!r"ala a ur"at!arel!r a ti#itati e !n!"i e si ulturale 6ub aspect e !n!"i , este cunoscut faptul ca serviciile oferite prin manevrarea dronelor sunt bazate pe operativitate si flexibilitate. Or, necesitatea anuntarii cu 40 de zile inainte a zborului, va restrictiona atat promovarea ima inilor care evidentiaza valorile tarii nostre, cat si dezvoltarea pro ramelor de inovatie te2nolo ica. 6ub aspect ultural, o eventuala aplicabilitate a normelor instituite prin Ordinul Ministrului Transporturilor ar in radi dreptul la educatie si invatamant, daca ne raportam la interesul manifestat de catre studentii si(sau elevii de liceu, in sensul realizarii unor proiecte pe tema transmisiilor de date de telemetrie pe aeromodele. 6i, nu in ultimul rand, normele cu caracter imperativ, instituite prin forta de constran ere a Ordinului nr. .(2014, aduc atin ere rava prin blocarea proiectelor bazate pe fonduri europene, ce includ folosirea dronelor, si care se afla in curs de realizare. #cestea sunt principalele NEA./N0/)I care dovedesc inaplicabilitatea dispozitiilor pe care le contine Ordinul nr. .(2014 si care determina, de ur enta, o reactie din partea tuturor persoanelor
Petitie i"p!tri#a "asuril!r a$u%i#e instituite prin Ordinul nr. 8/2014, e"is de atre &inistrul Transp!rturil!r Page 2

care se considera vatamate prin normele acestui act abuziv. Te"ei de drept 7ointa repararii unui pre3udiciu, ce este pe cale sa se produca, este sustinuta " #tat prin dispozitiile (!nstitutiei )!"aniei Art. 52 - "Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica" (1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei. (2) Conditiile si limitele e ercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica. (!) "tatul raspunde patrimonial pentru pre#udiciile cauzate prin erorile #udiciare. $aspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au e ercitat %unctia cu rea-credinta sau grava negli#enta. $at si prin prevederile Legii nr. ''4/2004 a contenciosului administrativ " Art. 7 - "Procedura prealabila" (1) &nainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de !' de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. Plangerea se poate adresa in egala masura organului ierar(ic superior, daca acesta e ista. Art. 8 - "Obiectul actiunii judiciare" (1) Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila adresata autoritatii publice emitente sau daca nu a primit nici un raspuns in termenul prevazut la art. ) alin. (4), poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea, in tot sau in parte, a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. *e asemenea, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept al sau, recunoscut de lege, prin nesolutionarea in termen sau prin re%uzul ne#usti%icat de solutionare a cererii.

Petitie i"p!tri#a "asuril!r a$u%i#e instituite prin Ordinul nr. 8/2014, e"is de atre &inistrul Transp!rturil!r

Page 3