Sunteți pe pagina 1din 1

Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă

• Îndeplineşte funcţia unui complement circumstanţial consecutiv şi exprimă rezultatul unei


acţiuni sau al unei calităţi deosebite despre care este vorba în regentă.
• Întrebarea: care este rezultatul (urmarea) faptului că?
• Regentul consecutivei poate fi un verb (locuţiune verbală), un adjectiv, un grup mai mare de
cuvinte sau o propoziţie întreagă.
• Propoziţia circumstanţială consecutivă se introduce prin conjuncţiile şi locuţiunile
conjuncţionale subordonatoare: încît, că, de, încît să, ca să, pentru ca să, aşa că, aşa încît,
astfel încît, de să, decît dsă, cît să, să
Ex.: Aşa-i de bogat acest boier încît nu i se mai ştie sama zloţilor.
Ediţia de capitală s-a epuizat repede, aşa că am fost silişi să mai scoatem una.
Era aşa de obosit, că i–au trebuit trei zile de odihnă.
Nu eram aşa de prost să nu pricep aluzia lui.
Şi era tot ninsoare şi pîslă pînă-n pămînt, de nu se vedea un om cu om
Topica
Locul propoziţiei consecutive este întotdeauna după regenta ei, deoarece exprimă o
consecinţă a enunţului din regentă.
Punctuaţia
Consecutiva se izolează, se desparte prin virgulă de regentă, exceptînd situaţia cînd,
introdusă prin de, urmează imediat după verb.
Ex.: Fuge de scăpăra pietrele.

A PUTEA A ŞTI A AVEA


poate cînta ştie învăţa are ce face