Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuresti

Denumire: Laboratorul de Sntate Mintal (Institutul de Ocrotire a Mamei i Copilului) Adresa: str. Calea Grivi ei! nr. "#! sector #! Bucureti Telefon: $#% &' #& Persoana de contact: (r. Sandru Maria ) coordonator Tipul de serviciu: public* evaluare! dia+nosticare i recuperare (psi,olo+ie! lo+opedie! educa ie special! -inetoterapie! ..G! /i0ioterapie) Beneficiari: copii cu di0abilit i Denumire: Comple1ul Social de Servicii 2S/. .caterina2 Centrul de recuperare neuromotorie Adresa: str. Mareal 3verescu! nr.#"! sector #! Bucureti Telefon: (4'#) ''$.#5.5& Fax: (4'#) ''$.#5.5& E-mail: comunicare6d+aspc)sectorul#.ro Persoana de contact: Monica Opincaru ) e/ comple1 Tipul de serviciu: (public )* recuperare! educa ie! suport! consiliere ) Centrul de 7ecuperare 8euromotorie9 -inetoterapie! electroterapie! ,idrotermoterapie! mecanoterapie! masa:! lo+opedie! consiliere psi,olo+ic! terapie psi,olo+ic! art)terapie! ludoterap Beneficiari: copii cu a/ec iuni neuropsi,omotorii! autism si sdr. (o;n proveni i din /amilii de pe ra0a sect.#! din asisten a maternal i din csu ele de tip /amilial Denumire: Centrul <oria Mo oi Adresa: Str. Mi,aila 7adu nr #5! sector '! Bucureti Telefon: '#4.45.$"! 4"'=.444."4$ E-mail: in/o6autism.ro Site: ,ttp9>>;;;.autism.ro Persoana de contact: ?alentina Gri+ore Tipul de serviciu: terapie 3B3 )anali0a comportamental aplicat Beneficiari: copii cu autism Denumire: Centrul S/. Mar+areta @unda ia C,ildren in (istress Adresa: str. 7adu de la 3/uma i! nr.#%! sector '! Bucureti Telefon: '#' 4# '& E-mail: o//ice6cid.or+.ro Persoana de contact: ?alentina Aa,aria! Baul Moroanu Tipul de serviciu: ( privat ) on+ ) terapie comportamental Beneficiari: copii cu autism Denumire: Centru pilot de peda+o+ie curativ i terapie social Adresa: Str. Corabia nr 5")5&! sector ' Telefon: '='"&C= Persoana de contact: Stoica Claudia Tipul de serviciu: ( public ) coala special perspectiva9 peda+o+ie curativ Beneficiari: copii cu ,andicap sever multiplu i asociat Denumire: Centrul 2(iana2 Adresa: str. Mircea ?od nr. ='! bl M#=! ap. '= (inter/on '=) sector '! Bucureti Telefon: 4"''%'55=C Site: ;;;.autism)c,ildren.com Persoana de contact: Marius G,inete Tipul de serviciu: ( privat ) on+ ) terapie comportamental Beneficiari: copii cu tulburri de de0voltare

Denumire: Sta ionarul de 0i Boliclinica Ditan Adresa: Str. Bd. 8icolae Gri+orescu nr. =#! sector $! Bucureti Telefon: $=# '4 $'>$$ Persoana de contact: (r. Er0iceanu 7odica Tipul de serviciu: ( public ) dia+nosticare i tratament Beneficiari: copii cu autism i cu alte a/ec iuni neuropsi,ice Denumire: Grupul de suport pentru prin i 3utism 7omFnia Adresa: Laboratorul de Sntate Mintal* (IOMC)! cal. Grivi ei! nr."#! sect. # Bucureti (autobu0 #$$ spre)dinspre Gara de 8ord) Telefon: 4"'# 4C= &"' E-mail: van+,elem6Ga,oo.com! o//ice6autismromania.ro Persoana de contact: ?an+,ele Melania Tipul de serviciu: Or+ani0m HntHlniri lunare cu prin ii copiilor cu autism pentru suport emo ional i in/orma ional reciproc! pentru discu ii pe diverse teme de interes! cu sau /r invita i din rHndul pro/esionitilor