Sunteți pe pagina 1din 17

PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VI-a 2 ore saptamanal

Nr. Crt. 1 Unitatea de nvare Recapitularea materiei din clasa a V-a 4h Competene specifice Coninuturi Nr. Ore Termen

Divizibilitatea numerelor naturale(I) 7h

Divizibilitatea numerelor naturale(II) 5h

unor proprieti ale divizibilitii n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme 1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n probleme a noiunilor: c.m.m.d.c i c.m.m.m.c. 3-1. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c. ic.m.m.m.c. a dou sau a mai multor numere naturale 4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme care se rezolv folosind divizibilitatea 6-1. Transpunerea unei situaii-problem n limbajul divizibilitii n mulimea numerelor naturale, rezolvarea problemei obinute i

SEMESTRUL I 1. Numere naturale 2. Mulimi 3. Fracii ordinare. Fracii zecimale. 4. Test initial 1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n 5. Operaii cu numere naturale; reguli de calcul cu probleme a noiunilor: divizor, multiplu, numere puteri prime, numere compuse 6. Divizor, multiplu 2-1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu 10, 2, 5, 7. Criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2, cu 5, cu 3, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale n cu 9 produs de puteri de numere prime 8. Proprieti ale relaiei de divizibilitate n N 4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaiei de 9. Numere prime, numere compuse divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme care se rezolv folosind 10. Descompunerea numerelor naturale n produs divizibilitatea de puteri de numere prime 5-1. Deducerea unor reguli de calcul cu puteri i a 11. Prob de evaluare 12. Divizori comuni a dou sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c.. Numere prime ntre ele 13. Multipli comuni a dou sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; relaia dintre c.m.m.d.c i c.m.m.m.c. 14. Probleme simple care se rezolv folosind divizibilitatea 15. Exercitii si probleme 16. Prob de evaluare

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S1-S2 S3 S3 S4 S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8

Operatii cu numere rationale pozitive (I) 5h Lucrare scris 3h

1-2. Recunoaterea fraciilor echivalente, a fraciilor ireductibile i a formelor de scriere a unui numr raional 3-2. Utilizarea proprietilor operaiilor n efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive

17. Fracii echivalente;fracie ireductibil 18. Noiunea de numr raional; forme de scriere a unui nr. raional; N Q 19. Adunarea numerelor raionale pozitive 20. Scderea numerelor raionale pozitive 21. Exerciii 22. Pregatirea lucrarii scrise

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

S9 S9 S10 S10 S11 S11S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18

Operatii cu numere rationale pozitive(II) 6h

Ecuatii in Q 4h 7

3-2. Utilizarea proprietilor operaiilor n efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive 5-2. Determinarea regulilor de calcul eficiente n efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive 6-2. Interpretarea matematic a unor probleme practice prin utilizarea operaiilor cu numere raionale pozitive i a ordinii efecturii operatiilor 2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raionale pozitive pentru rezolvarea ecuaiilor de tipul: x a = b; x a = b; x : a = b(a 0), ax b = c, unde a, b, c sunt numere raionale pozitive 4-2. Redactarea soluiilor unor probleme rezolvate prin ecuaiile studiate n mulimea numerelor raionale pozitive

23. Lucrare scrisa 24. nmulirea numerelor raionale pozitive. 25. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numr raional pozitiv; 26. Reguli de calcul cu puteri 27. mprirea numerelor raionale pozitive 28. Ordinea efecturii operaiilor 29. Evaluare sumativ

30. Media aritmetic ponderat a unor numere raionale pozitive 31.Ecuaii n mulimea numerelor raionale pozitive 32. Exercitii 33. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor

1 1 1 1

Recapitlare final

34. Divizibilitate 35. Mulimea numerelor raionale pozitive

1 1

SEMESTRUL AL II- LEA 1-3. Identificarea rapoartelor, proporiilor i a mrimilor direct sau invers proporionale n enunuri diverse 2-3. Reprezentarea unor date sub form de tabele sau de diagrame statistice n vederea nregistrrii, prelucrrii i prezentrii acestora 3-3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor n care intervin rapoarte, proporii Rapoarte si i mrimi direct sau invers proporionale proportii 4-3. Caracterizarea i descrierea mrimilor care 10h apar n rezolvarea unor probleme prin regula de trei simpl 5-3. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proporiilor 6-3. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor i proporiilor a unor situaii problem i interpretarea rezultate Numere intregi 1-4. Identificarea caracteristicilor numerelor ntregi n contexte variate 11h 2-4. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a proprietilor acestora 3-4. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere ntregi 36. Rapoarte 37. Procente. Probleme n care intervin procente 38. Proporii ; proprietatea fundamental a proporiilor. Aflarea unui termen necunoscut dintro proporie 39. Proporii derivate 40. Exercitii 41. Mrimi direct proporionale. Regula de trei simpl 42. Mrimi invers proporionale. Regula de trei simpl 43. Probleme 44. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea dtelor prin grafice; probabiliti 45. Proba de evaluare 46. Mulimea numerelor ntregi Z; opusul unui numr ntreg; reprezentarea pe axa numerelor, valoarea absolut a unui numr ntreg; compararea i ordonarea numerelor ntregi 47. Adunarea numerelor ntregi; proprieti 48. Scderea numerelor ntregi 49. nmulirea numerelor ntregi; proprieti 50. mprirea numerelor ntregi. 51. Puterea unui numr ntreg cu exponent numr natural. 52. Reguli de calcul cu puteri 53. Ordinea efecturii operaiilor 54. Exercitii 55. Exercitii si probleme recapitulative 56. Proba de evaluare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S10 S11

10

11

Lucrare scrisa semestriala 3h 2-4. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a proprietilor acestora n rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor 4-4. Redactarea soluiilor ecuaiilor i inecuaiilor studiate n mulimea numerelor ntregi, n rezolvarea sau compunerea unei probleme 5-4. Interpretarea unor date din probleme care se rezolv utiliznd numere ntregi 6-4. Transpunerea unei situaii problem n limbaj algebric, rezolvarea problemei obinute i interpretarea rezultatulu

57. Pregatirea lucrarii scrise 58. Lucrare scrisa 59. Mulimea divizorilor unui numr ntreg. Mulimea multiplilor unui numr ntreg. 60. Ecuaii n Z 61. Inecuaii n Z 62. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor 63.Probleme care se rezolv cu ajutorul inecuaiilor 64. Proba de evaluare

2 1 1 1 1 1 1 1

S11S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 S15

12

Ecuatii si inecuatii in Z 6h

13

Recapitulare finala 4h

67. Divizibilitate, numere raionale pozitive 68. Rapoarte si proportii 69. Numere ntregi 70. Ora la dispozitia profesorului

1 1 1 1

S16 S16 S17 S17

PLANIFICARE CALENDARISTICA - GEOMETRIE CLASA a VI-a 2 ore saptamanal


Nr. Crt. 1 Unitatea de nvare Recapitularea materiei din clasa a Va 3h Dreapta 6h Competene specifice Coninuturi SEMESTRUL I 1.Elemente de geometrie 2.Uniti de msur 3. Determinarea perimetrelor, ariilor i a volumelor 1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date 3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la drepte pentru calcularea unor lungimi de segmente 4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de drepte 5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de lungimi de segmente 6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea unor lungimi de segmente 1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date 3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la unghiuri pentru calcularea msurilor unor unghiuri 4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de unghiuri 5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de msuri de unghiuri 2-5. Stabilirea coliniaritii unor puncte i 4. Punct, dreapt, plan, poziiile relative ale unui punct fa de o dreapt; poziiile relative a dou drepte 5. Semidreapta, semiplanul 6. Segment. Lungimea unui segment; distana dintre dou puncte 7. Segmente congruente; construcia unui segment congruent cu un segment dat 8. Mijlocul unui segment; simetricul unui punct fa de un punct 9. Prob de evaluare 10. Unghiul: definiie, notaii, elemente, interiorul unui unghi, unghi nul, unghi alungit, 11. Msurarea unghiurilor, unghiuri congruente 12. Clasificarea unghiurilor 13. Calcule cu msuri de unghiuri 14. Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi 15. Unghiuri suplementare; unghiuri complementare 16. Unghiuri opuse la vrf 17. Unghiuri n jurul unui punct 18. Prob de evaluare Nr. Ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Term en S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9

Unghiuri 9h

Congruenta triunghiurilor (I) 3h Lucrare scris 4h

verificarea faptului c dou unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare 6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cudeterminarea unor msuri de unghiuri 1-6. Identificarea triunghiurilor n configuraii geometrice date 3-6. Clasificarea triunghiurilor dup anumite criterii date sau alese 4-6. Exprimarea proprietilor figurilor geometrice n limbaj matematic

19. Triunghi: definiie, elemente; tipuri de triunghiuri: scalen, isoscel, echilateral, dreptunghic, obtuzunghic, ascuitunghic (definiie, desen); perimetrul triunghiului, unghi exterior unui triunghi (definiie). 20. Construcia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, LLL 21. Pregtirea lucrrii scrise 22. Lucrare scris 23. Discutia lucrarii scrise. 19. Congruena triunghiurilor oarecare. Criterii de congruen a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL. 22. Elemente de raionament geometric (ipotez, concluzie, demonstraie, axiom, teorem). 23. Metoda triunghiurilor congruente 24. Metoda triunghiurilor congruente 25. Probleme diverse 27. Prob de evaluare 28. Dreapta 29.Unghiul 30. Congruena triunghiurilor

2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

S10 S11 S11S12 S12 S13 S13S14 S14 S15 S15 S16 S16 S17 S17 S18

Congruenta triunghiurilor (II) 7h

2-6. Stabilirea congruenei triunghiurilor oarecare 5-6. Interpretarea cazurilor de congruen a triunghiurilor n corelaie cu cazurile de construcie a triunghiurilor 6-6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente n rezolvarea unor probleme matematice sau practice

Recapitulare final 4h

Perpendiculari tate (I) 7h

SEMESTRUL AL II-LEA 31. Drepte perpendiculare (definiie, notaie, construcie 1-7. Recunoaterea i descrierea unor elemente de geometrie plan n configuraii cu echerul); oblice, distana de la un punct la o dreapt. geometrice date 32. Mediatoarea unui segment; proprietatea punctelor 4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n plan de pe mediatoarea unui segment; (perpendicularitate) prin definiii, notaii, 33. Construcia mediatoarei unui segment cu rigla i desen compasul; concurena mediatoarelor laturilor unui 2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice triunghi (rigl, echer, raportor, compas) pentru a 34. Simetria fa de o dreapt desena figuri geometrice plane descrise n 35. Criteriile de congruen ale triunghiurilor contexte matematice date dreptunghice: IC, IU,CC, CU Probleme diverse 3-7. Determinarea i aplicarea criteriilor de 36. Exercitii congruen ale triunghiurilor dreptunghice 37.Proba de evaluare 1-7. Recunoaterea i descrierea unor 38. Inlimea n triunghi; concurena nlimilor ntr-un elemente de geometrie plan n configuraii triunghi (fr demonstraie) geometrice date 39. Aria triunghiului(intuitiv pe reele de ptrate) 2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice 40.Bisectoarea unui unghi; Proprietatea punctelor de pe (rigl, echer, raportor, compas)pentru a bisectoarea unui unghi (demonstraie). desena figuri geometrice plane descrise n Construcia bisectoarei unui unghi cu rigla i compasul. contexte matematice date 6-7. Transpunerea 41. Concurena bisectoarelor unghiurilor unui triunghi unei situatii-problem n limbaj geometric, 42. Mediana n triunghi( definiie, proprietatea rezolvarea problemei obtinute si interpretarea medianei de a mpri triunghiul n dou triunghiuri de rezultatului arii egale); concurena medianelor unui triunghi (fr demonstraie) 43. Probleme 44. Proba de evaluare 4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n plan 43. Drepte paralele (definiie, notaie); construirea (paralelism) prin definiii, notaii, desen dreptelor paralele; axioma paralelelor 5-7. Interpretarea perpendicularitii n relaie 44. Tranzitivitatea relaiei de paralelism. cu paralelismul 45. Criterii de paralelism 46. Criterii de paralelism 47. Probleme recapitulative 49. Proba de evaluare

1 1 1

S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Perpendiculari tate (II) 7h

10

Paralelism 7h

11

Lucrare semestriala 3h 1-7. Recunoaterea i descrierea unor proprieti ale triunghiurilor n configuraii geometrice date 2-8. Calcularea unor lungimi de segmente i a unor msuri de unghiuri utiliznd metode adecvate 3-8. Utilizarea unor concepte matematice n triunghiul isocel, n triunghiul echilateral sau n triunghiul dreptunghic 5-8. Deducerea unor proprieti ale triunghiurilor folosind noiunile studiate 6-8. Interpretarea informaiilor coninute n probleme legate de proprieti ale triunghiurilor

50. Pregatirea lucrarii scrise 51. Lucrare scrisa semestriala 51. Suma msurilor unghiurilor unui triunghi 52. Unghi exterior unui triunghi; teorema unghiului exterior 53. Proprietile triunghiului isoscel (unghiuri, linii importante, simetrie). Probleme. 54. Proprietile triunghiului echilateral(unghiuri, linii importante, simetrie). Probleme 55. Proprietile triunghiului dreptunghic(cateta opus unghiului de 30o , mediana corespunztoare ipotenuzei teoreme directe i reciproce). Probleme. 56. Probleme diverse 57. Evaluare sumativa 67. Congruena triunghiurilor, perpendicularitate 68. Paralelism, proprietile trunghiurilor 70. Ora la dispozitia profesorului

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S11S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 S15 S16 S16 S17 S17

12

Proprietatile triunghiurilor 7h

13

Recapitularea si consolidarea cunostintelor 3h

PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VII-a 2 ore saptamanal


Nr. Cr t. 1 Unitatea de nvare Competene specifice Coninuturi Nr. Ore Termen

SEMESTRUL I 1. Numere raionale pozitive Recapitularea 2. Proporionalitate cunotinelor din 3. Numere ntregi. clasa a VI-a 4. Divizibilitate 5h 5. Ecuaii i inecuaii 6. Mulimea numerelor raionale Q; Incluziunea CG1-1. Identificarea caracteristicilor NZQ; Reprezentarea numerelor raionale pe axa numerelor raionale i a formelor de scriere a numerelor.Opusul unui numr raional; Modulul acestora n contexte variate unui numr raional; Compararea i ordonarea CG2-1. Aplicarea regulilor de calcul cu numerelor raionale numere raionale, a estimrilor i a aproximrilor pentru rezolvarea unor ecuaii 7. Adunarea numerelor raionale; proprieti; CG3-1. Utilizarea proprietilor operaiilor n 8. Scderea numerelor raionale efectuarea calculelor cu numere raionale CG4-1 Caracterizarea mulimilor de numere i 9. nmulirea numerelor raionale; proprieti a relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul Mulimea 10.mprirea numerelor raionale logicii matematice i teoria mulimilor numerelor CG5-1. Determinarea regulilor eficiente de raionale 11.Puterea unui numr raional; reguli de calcul cu calcul n efectuarea operaiilor cu numere 12h puteri raionale 12. Ordinea efecturii operaiilor i folosirea CG6-1. Interpretarea matematic a unor probleme practice prin utilizarea operaiilor cu parantezelor. numere raionale i a ordinii efecturii 13.Ecuaii de forma ax + b = 0, cu a Q , b Q operaiilor 14. Rezolvarea n Q a ecuaiilor de forma ax + b = 0; cu a Q*, b Q. 15. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor 16. Prob de evaluare

S1-S2S3

S3-S4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9

3.

Mulimea numerelor reale 3h

CG1-2. Identificarea caracteristicilor numerelor reale i a formelor de scriere a acestora n contexte variate CG4-2. Caracterizarea mulimilor de numere i a relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul logicii matematice i teoria mulimilor

17. Rdcina ptrat a unui numr natural ptrat perfect. 18. Algoritmul de extragere a rdcinii ptrate dintr-un numr natural; aproximri

1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

S9 S10 S11 S12 S12 S13 S13 S14 S14-S15 S15 S16 S16 S17 S17-S18 S18

4.

Lucrare scris
3h CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estimrilor i a aproximrilor pentru rezolvarea unor ecuaii CG3-2. Utilizarea proprietilor operaiilor n efectuarea calculelor cu numere reale CG5-1. Determinarea regulilor de calcul eficiente n efectuarea operaiilor cu numere reale CG6-2. Interpretarea matematic a unor probleme practice prin utilizarea operaiilor cu numere reale i a ordinii efecturii operaiilor

5.

Operaii cu numere reale 9h

19. Pregatirea lucrarii scrise 20. Lucrare scrisa 21. Exemple de numere iraionale; mulimea numerelor reale; NZQR;reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximri 22.Opusul i modulul unui numr real; Compararea i ordonarea numerelor reale 23. Reguli de calcul cu radicali: a b = a b ; a 0, b 0
a : b = a : b , a 0, b > 0 24.Scoaterea factorilor de sub radical; introducerea factorilor sub radical; 25.Operaii cu numere reale; raionalizarea numitorului de forma a b 26.Media geometric a dou numere reale pozitive 27.Exerciii 28. Prob de evaluare

6.

Recapitulare finala 4h

29. Numere rationale 30. Numere reale 31. Or la dispoziia profesorului

7.

CALCUL ALGEBRIC 12h

SEMESTRUL II 32. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: CG1-3. Identificarea unor reguli de calcul adunare/scdere ; reducerea termenilor asemenea numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule 33.. Calcule cu numere reale reprezentate prin CG2-3. Utilizarea operaiilor cu numere reale i litere: nmulire/ mprire a proprietilor acestora 34. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: CG3-3. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea ridicare la putere parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere 35.Formule de calcul prescurtat reale (a b )2 = a 2 2ab + b 2 , a, b R CG1-3. Identificarea unor reguli de calcul 36. Formule de calcul prescurtat numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule (a b )(a + b ) = a 2 b 2 , a, b R CG2-3. Utilizarea operaiilor cu numere reale i 37.Descompuneri n factori utiliznd metoda a proprietilor acestora factorului comun. CG3-3. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea 38. Descompuneri n factori utiliznd formulele de parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere calcul prescurtat. reale 39. Descompuneri n factori utiliznd gruparea termenilor 34.Ecuaii de forma x 2 = a , unde a Q+ 35.Exerciii recapitulative 36.Prob de evaluare 37.Proprieti ale relaiei de egalitate n mulimea numerelor reale 38. Ecuaii de forma ax+b=0, a R , b R; mulimea soluiilor unei ecuaii; ecuaii echivalente; rezolvarea de ecuaii. 39.Proprieti ale relaiei de inegalitate ,, pe mulimea numerelor reale 40.Inecuaii de forma ax + b >0 (<, , ), a, b R cu x Z

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7-S8 S8

8. ECUAII I INECUAII 8h

CG2-3. Utilizarea operaiilor cu numere reale i a proprietilor acestora n rezolvarea unor ecuaii i inecuaii CG4-3. Redactarea rezolvrii ecuaiilor i a inecuaiilor studiate n mulimea numerelor reale CG5-3. Obinerea unor inegaliti echivalente prin operare n ambii membri CG6-3. Transpunerea unei situaiiproblem n limbajul ecuaiilor i/sau al inecuaiilor, rezolvarea problemei obinute i interpretarea rezultatului

S9

41.Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor i inecuaiilor 42. Exerciii i probleme recapitulative 43. Prob de evaluare 44.Pregatirea lucrarii scrise 45.Lucrare scrisa 46.Produsul cartezian a dou mulimi nevide. Reprezentarea punctelor n plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale a unor perechi de numere ntregi. 47.Reprezentarea punctelor n plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale; distana dintre 2 puncte 48.Reprezentarea i interpretarea unor dependene funcionale prin tabele, diagrame i grafice 48.Probabilitatea realizrii unor evenimente 49.Exerciii recapitulative 50.Prob de evaluare

1 1 1 2 1 1

S9 S10 S10 S11 S12 S12

Lucrare scrisa semestriala 3h CG1-4. Identificarea unor corespondene ntre diferite reprezentri ale acelorai date CG2-4. Reprezentarea unor date sub form de ELEMENTE grafice, tabele sau diagrame statistice n DE ORGANIZARE vederea nregistrrii, prelucrrii i prezentrii A DATELOR acestora CG3-4. Alegerea metodei adecvate de rezolvare 7h a problemelor n care intervin dependene funcionale sau calculul probabilitilor CG4-4. Caracterizarea i descrierea unor elemente geometrice ntr-un sistem de axe ortogonale CG5-4. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor CG6-4. Transpunerea unei relaii dintr-o form n alta

1 1 1 2 1

S13 S13 S14 S14-S15 S15 S16 S16 S17 S17

Recapitulare finala 4h

53. Numere reale. Numere rationale 54. Calcul algebric 55. Ecuatii si inecuatii 56. Ora la dispozitia profesorului

1 1 1 1

PLANIFICARE CALENDARISTICA - GEOMETRIE CLASA a VII-a 2 ore saptamanal


Nr. Crt. 1. Unitatea de nvare RECAPITULAREA I CONSOLIDAREA CUNOTINELOR DIN CLASA AVI-A 5h Competene specifice Coninuturi SEMESTRUL I 1. Dreapta. Unghiuri 2. Congruena triunghiurilor 3. Perpendicularitate. Paralelism 4. Proprieti ale triunghiurilor 5.Evaluare initiala CG1-5. Recunoaterea i descrierea patrulaterelor n configuraii geometrice date CG2-5. Identificarea patrulaterelor particulare utiliznd proprieti precizate CG3-5. Utilizarea proprietilor calitative i metrice ale patrulaterelor n rezolvarea unor probleme CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de patrulatere CG6-5. Interpretarea informaiilor deduse din reprezentri geometrice n corelaie cu anumite situaii practice CG3-5. Utilizarea proprietilor calitative i metrice ale patrulaterelor n rezolvarea unor probleme CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de lungimi de segmente , de msuri de unghiuri i arii 6.Patrulater convex-Suma msurilor unghiurilor unui patrulater convex. 7.Paralelogramul; proprieti 8.Dreptunghiul; proprieti 9.Rombul; proprieti 10.Ptratul; proprieti 11. Probleme recapitulative 12. Trapezul, clasificare; trapezul isoscel; proprieti 13.Probleme recapitulative 14.Prob de evaluare 15.Aria unui triunghi.Exercitii. 16. Ariile patrulaterelor 17.Evaluare sumativa Nr. Ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 Termen S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 S5 S6 S6-S7 S7 S8 S8-S9 S9-S10 S10

2.

PATRULATERE 10h

3.

ARII 5h

4.

Lucrare scris 3h

18. Pregtirea lucrrii scrise 19. Lucrare scrisa.

2 1

S11 S12

Segmente proporionale 2h

Utilizarea noiunii de paralelism pentru caracterizarea local a unei configuraii geometrice date Exprimarea proprietilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, patrulatere) n limbaj matematic CG4-6. Exprimarea proprietilor figurilor geometrice(segmente, triunghiuri, patrulatere) n limbaj matematic CG3-6. Utilizarea noiunii de paralelism pentru caracterizarea local a unei configuraii geometrice

20.Segmente proporionale; 21. Teorema paralelelor echidistante. mprirea unui segment n pri proporionale cu numere(segmante) date. 22.Teorema lui Thales(fr demonstraie)

1 1

S12 S13

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

S13 S14 S14-S15 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18

TEOREMA LUI THALES 7h

23.Teorema reciproc a teoremei lui Thales 24. Linia mijlocie n triunghi; proprieti; centrul de greutate al unui triunghi 25.Linia mijlocie n trapez; proprieti 26. Rezolvri de probleme. 27.Prob de evaluare 28. Patrulatere 29. Arii 30. Teorema lui Thales 31. Ora la dispozitia profesorului

6.

Recapitulare 4h

ASEMNAREA TRIUNGHIURILOR 6h 7.

8.

SEMESTRUL II CG1-6. Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea n configuraii geometrice date CG2-6. Stabilirea relaiei de asemnare ntre dou triunghiuri prin metode diferite CG5-6. Interpretarea asemnrii triunghiurilor n corelaie cu proprieti calitative i/sau metrice CG6-6. Aplicarea asemnrii triunghiurilor n rezolvarea unor probleme matematice sau practice CG1-7. Recunoaterea i descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic ntr-o

32. Triunghiuri asemenea 33.Teorema fundamental a asemnrii 34.Criterii de asemnare a triunghiurilor 35.Probleme 36.Proba de evaluare

1 1 2 1 1

S1 S1 S2 S3 S3

37.Proiecii ortogonale pe o dreapt 38.Teorema nlimii

1 1

S4 S4

RELAII METRICE N TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC 9h

9.

ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE 5h

configuraie geometric dat CG2-7. Aplicarea relaiilor metrice ntr-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia CG3-7. Deducerea relaiilor metrice ntr-un triunghi dreptunghic CG4-7. Exprimarea, n limbaj matematic, a perpendicularitii a dou drepte prin relaii metrice CG5-7. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic CG6-7. Transpunerea rezultatelor obinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaii problem date

39.Teorema catetei 40.Teorema lui Pitagora 41. Teorema reciproc a teoremei lui Pitagora 42. Probleme recapitulative 43. Prob de evaluare

1 2 1 2 1

S5 S5-S6 S6 S7 S8

10.

Lucrare semestriala 3h CG1-8. Recunoaterea i descrierea elementelor unui cerc, ntr-o configuraie geometric dat CG2-8. Calcularea unor lungimi de segmente i msuri de unghiuri utiliznd metode adecvate n configuraii geometrice care conin un cerc

44. Noiuni de trigonometrie n triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta unui unghi ascuit; folosirea tabelului pentru unghiurile de 300, 450, 600. 45. Rezolvarea triunghiului dreptunghic 46.Prob de evaluare 47. Pregatirea lucrarii scrise 48. Lucrare scrisa 49. Cercul: definiie,; elemente n cerc: centru, raz, coard, diametru, arc; interior, exterior; discul. Unghi la centru; msurarea arcelor; arce congruente. Probleme. 50.Coarde i arce n cerc (la arce congruente corespund coarde congruente, i reciproc; proprietatea diametrului perpendicular pe o coard; proprietatea arcelor cuprinse ntre coarde paralele; proprietatea coardelor egal deprtate de centru). 51.Unghi nscris n cerc; triunghi nscris n cerc; triunghi circumscris unui cerc 52. Poligoane regulate 53.Calculul elementelor (latur, apotem, arie, perimetru) n urmtoarele poligoane regulate: triunghi echilateral, ptrat, hexagon regulat

S8-S9

2 1 2 1 1

S9-S10 S10 S11 S12 S12

CERCUL 3h 11.

S13

POLIGOANE REGULATE 5h

CG3-8. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie geometric pentru deducerea unor proprieti ale cercului CG4-8. Exprimarea proprietilor elementelor unui cerc n limbaj matematic

1 1 2

S13 S14 S14-S15

CG5-8. Deducerea unor proprieti ale cercului i ale poligoanelor regulate folosind reprezntri geometrice i noiuni studiate CG6-8. Interpretarea informaiilor coninute n probleme practice legate de cerc i de poligoane regulate 12. Recapitularea si consolidarea cunostintelor 3h

54.Lungimea cercului i aria discului 55.Prob de evaluare

1 1

S15 S16

56. Patrulatere, asemnare 57. Relatii metrice in triunghil dreptunghic 58. Cercul i poligoanele regulate

1 1 1

S16 S17 S17

S-ar putea să vă placă și