Sunteți pe pagina 1din 2

Se folosesteAldehida acetica Proprietati fizice Este un lichid cu miros intepator; Este solubila cu apa in orice proportie; Este volatila;

Are punctul de fierbere mai scazut decat al etanolului, deoarece nu se formeaza punti de hidrogen; Se obtine prin aditia apei la acetilena in prezenta de HgSO4/H2SO4. Utilizari Se foloseste la obtinerea etanolului si a acidului acetic; Este este un predecesor important pentru piridina ?i pentaeritriol; Este o componenta semnificativa in fumul de tutun. Acest lucru a fost demonstrat a avea efect sinergic cu nicotina crescand dependenat de fumat, in special in ra ndul adolescentilor. Acetaldehida se face vinovata si pentru dependenta de alcool sau de unele droguri; Este toxica atunci cand este aplicata pentru perioade prelungite. Este o substan ta iritanta, cancerigena. Acesta este un poluant atmosferic rezultat din ardere, cum ar fi gazele emise de automobile si fumul de tutun; Ajuta la degradarea termica a polimerilor in industria de prelucrare a maselor p lastice. Acetaldehida, ?n mod normal, se descompune in corpul uman, dar s-a deov edit ca soarecii o elimina prin urina, deci nu descompune ?n orice conditii. la obtineEste un lichid cu miros intepator; Este solubila cu apa in orice proportie; Este volatila;Formula chimica a acetaldehidei:C2H4O Acetaldehida, cunoscut? ?i ca etanal, este un compus chimic organic cu formula C 2H4O. Este una dintre cele mai importante aldehide care apar ?n natur? ?i care s unt produse la nivel industrial. Acetaldehida apare ?n mod normal ?n cafea, p?in e, sau fructe coapte ?i este produs? de plante, ca parte a metabolismului lor no rmal. De asemenea, este produs? prin oxidarea etanolului ?i este considerat? a f i o cauz? pentru mahmureal?. Se g?se?te ?n aer, ap? sol, sau ?n c?ile subterane, motiv pentru care omul nu se poate feri de ea. Are punctul de fierbere mai scazut decat al etanolului, deoarece nu se formeaza punti deUtiliz?ri ?n mod tradi?ional, acetaldehida a fost folosit? ?n principal ca un precursor de acid acetic. Aceast? aplica?ie a ?ncetat, deoarece acidul acetic se face mai ef icient din metanol. ?n ceea ce prive?te reac?iile de condensare, acetaldehida este un predecesor imp ortant pentru piridin? ?i pentaeritriol. hidrogen; ETILACETAT Acetat de etil (ester etilic al acidului acetic) CH3-COO-CH2-CH3 - lichid incolo r volatil cu miros de fructe.Metod? de laborator pentru producerea de acetat de etil este acetilare alcool etilic cu clorur? de acetil sau anhidrid? acetic?.Pri n procedee industriale pentru sinteza de acetat de etil sunt: Distilarea unui amestec de etanol, acid acetic ?i acid sulfuric. Ceten? Prelucrarea etanol. Prin reac?ie Tischenko de acetaldehid? la 0-5 C, ?n prezen?a unor cantit??i cata litice de alcoxid de aluminiu: aplicare Acetatul de etil este utilizat pe scar? larg? ca solvent din cauza costurilor sc ?zute ?i toxicitate sc?zut? , precum ?i un miros acceptabil . ?n special , ca so lvent de nitrat de celuloz? , acetat de celuloz? , gr?simi, , cur??area pl?cilo r de circuite imprimate , ?n amestec cu un alcool - un solvent ?n produc?ia de p iele artificial? . Produc?ia anual? mondial? ?n 1986 sa ridicat la 450 - 500 mii tone .

Una dintre cele mai populare otravuri folosite ?n entomologic Mordant pentru uci derea insectelor . Insecte dup? uciderea de vapori sa este mult mai moale ?i mai flexibil ?n disec?ia dec?t dup? uciderea de vapori cloroform . Folosit ca o component? de esen?e de fructe .Acetat de etil, CH3COOC2H5. Ester a l acidului acetic. E un lichid incolor, volatil, cu miros pl?cut. Se ob?ine prin reac?ia de esterificare a acidului acetic cualcoolul etilic. Se folose?te ca diz olvant pentru lacuri. SeMeMetod? de laborator pentru producerea de acetat de etil este acetilare alcoo l etilic cu clorur? de acetil sau anhidrid? acetic?:tod? de la borator pentru producerea de acetat eEeeEde etil este acetilare alcool etilic cu clorur? de acetil sau anhidrid? acetic?:Metod? de laborator pentru proLLLducere a de acetat de etil este acetilare alcool etilic cu clorur? de acetil sau anhidr id? acetic?: foloseste la obtinerea etanolului si a acidului acette o componenta semnificativa in fumul de tutun. Acest lucru a fost demonstrat a avea efect sin ergic cu nicotina crescand dependenat de fumat, in special in randul adolescenti lor. Acetaldehida se face vinovata si pentru dependenta de alcool sau de unele dro guri; Este toxica atunci cand este aplicata pentru perioade prelungite. Este o substan ta iritanta, cancerigena. Acesta este un poluant atmosferic rezultat din ardere, cum ar fi gazele emise de automobile si fumul de tutun; Ajuta la degradarea termica a polimerilor in industria de prelucrare a maselor p lastice. Acetaldehida, ?n mod normal, se descompune in corpul uman, dar s-a deov edit ca soarecii o elimina prin urina, deci nu descompune ?n orice conditii. rea etanolului si a acidului acetic; este un predecesor important penste o componenta semnificativa in fumul de tutu n. Acest lucru a t emonstrat a avea efect sinergic cu nicotina crescand dependen at de fumat, in special in randul adolescentilor. Acetaldehida se face vinovata si pentru dependenta de alcool sau de unele droguri; Este toxica atunci cand este aplicata pentru perioade prelungite. Este o substan ta iritanta, cancerigena. Acesta este un poluant atmosferic rezultat din ardere, cum ar fi gazele emise de automobile si fumul de tutun; Ajuta la degradarea termica a polimerilor in industria de prelucrare a maselor p lastice. Acetaldehida, ?n mod normal, se descompune in corpul uman, dar s-a deov edit ca soarecii o elimina prin urina, deci nu descompune ?n orice conditii. Bibliografie: