Sunteți pe pagina 1din 118

Gheorghe ATANASIU Doina TOFAN

ANALIZ MATEMATIC
REPROGRAFIA UNIVERSITII "TRANSILVANIA" DI N BRA$OV
2008
Materialul de fa apare prin bunvoina Dlui. Prof.univ.dr. Nicolae Tia i a Dnei
Conf.univ.dr. Doina Tofan care cu o deosebit amabilitate colegial mi-au pus la dispoziie
notele lor de curs predate de-a lungul multor generaii studenilor facultilor cu profil te!nic i
profil universitar.
"mpreun cu Dna Conf. univ.dr. Doina Tofan am selectat cele mai utile capitole de
#naliz Matematic pentru pregtirea studenilor de la $acultatea de %nginerie Mecanic
specializarea #utove!icule &utiere - "nvm'nt cu frecven redus.
(incere mulumiri Prof.univ.dr. )!eorg!e
#T#N#(%*
CUPRINS
PARTEA I. CALCUL DIFERENIAL..................................................................................................... 1
I. SIRURI $I SERII NUMERICE.............................................................................................................................. 1
+. ,iruri de numere reale.................................................................................................................... +
-. ,iruri .n R
n
..................................................................................................................................... /
0. Convergena unei serii numerice................................................................................................... 1
/. (erii cu termeni pozitivi................................................................................................................. 2
1. (erii cu termeni oarecare............................................................................................................... +3
45erciii.............................................................................................................................................. +-
II. FUNCII CONTINUE........................................................................................................................................... 15
+. 6imita unei funcii .ntr-un punct.................................................................................................... +1
-. Continuitate.................................................................................................................................... +2
0. Continuitate uniform.................................................................................................................... +7
45erciii.............................................................................................................................................. -+
III. DERIVATA UNEI FUNCII DE O SINGUR VARIABIL.............................................................. 23
+. Derivata.......................................................................................................................................... -0
-. Difereniala.................................................................................................................................... -/
0. $ormula lui Ta8lor......................................................................................................................... -9
/. #plicaii ale formulei lui Ta8lor.................................................................................................... -7
45erciii.............................................................................................................................................. 0-
IV. DERIVATA UNEI FUNC II REALE DE MAI MULTE VARIABILE........................................................ 34
+. Continuitate i derivabilitate parial.............................................................................................. 0/
-. Difereniabilitate............................................................................................................................ 0:
0. $ormula lui Ta8lor pentru funcii de mai multe variabile.............................................................. /0
/. 45tremele funciilor de mai multe variabile................................................................................... /1
1. Metoda celor mai mici ptrate....................................................................................................... /:
45erciii.............................................................................................................................................. /7
V. DERIVATA UNEI FUNCII VECTORIALE.................................................................................................... 51
+ . Difereniabilitate........................................................................................................................... 1+
-. $uncii implicite............................................................................................................................. 1/
0. Dependen funcional................................................................................................................. 1:
/. Transformri punctuale .n R
n
........................................................................................................ 9+
1. (c!imbri de variabile................................................................................................................... 9/
9. 45treme condiionate..................................................................................................................... 92
45erciii.............................................................................................................................................. 97
PARTEA A-II-A. CALCULUL INTEGRAL.............................................................................................. 72
I INTEGRALA NEDEFINIT................................................................................................................. 72
+.Primitiva unei funcii..................................................................................................................... 2-
-.%ntegrarea funciilor raionale........................................................................................................ 2/
0.%ntegrale reductibile la integrale din funcii raionale..................................................................... 21
45erciii.............................................................................................................................................. 27
II. INTEGRALA DUBL................................................................................................................... 81
+. Definiia integralei duble............................................................................................................... :+
-. Criterii de integrabilitate................................................................................................................ :-
0. Proprietile integralei duble.......................................................................................................... :0
/. Calculul integralei duble................................................................................................................ :/
1. #plicaii ale integralei duble.......................................................................................................... :2
45erciii.............................................................................................................................................. 73
III. INTEGRALA TRIPL.................................................................................................................. 7-
+. Definiia integralei triple..................................................................................................................... 7-
-. Calculul integralei triple................................................................................................................ 7-
0. #plicaii ale integralei triple.......................................................................................................... 7/
45erciii.............................................................................................................................................. 71
IV. INTEGRALE CURBILINII................................................................................................................................. 72
+.%ntegrala curbilinie .n raport cu lungimea arcului ;de spea %-a <................................................... 72
-.%ntegrala curbilinie .n raport cu coordonatele................................................................................. +33
0.$ormula lui )reen.......................................................................................................................... +3-
/.%ntegrale curbilinii care nu depind de drum.................................................................................... +3/
45erciii.............................................................................................................................................. +37
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................................... ++-
PARTEA I CALCUL
DIFERENIAL
1
I. $IRURI $I SERII NUMERICE 1.
$iruri de numere reale
$ie ;xn< un ir de numere reale. & av'nd o structur de spaiu liniar normat .n raport cu norma ==5== > =
5= i prin urmare de spaiu metric .n raport cu distana d;5y)>x-8= definiiile ce urmeaz sunt naturale iar
proprietile evidente.
Definiie. irul ( x n < este mrginit dac 0 a, b ) & a s t f e l n c t
a < xn < b ? n ) N . Exemple
1.) ,irul x n >-@AA este mrginit deoarece - B x n < 0 ? n G N .
n
2
-.< ,irul x n =n este nemrginit ;superior< deoarece Vb > 3 nb astfel.nc't
! " > b .
x
n b Cn
# b $
Definiie. irul < converge ctre ( x n -) dac Vs > 3 0 n s!" astfel nct
Vn > n%& xn -5D B s .
*n ir care nu este convergent se numete divergent. Proprieti
1.) 6imita unui ir convergent este unic.
2.) Erice ir convergent este mrginit. Eperaiile cu iruri convergente ca i trecerea la
limit .n inegaliti le presupunem cunoscute.
Definiie. 'ie ( x n < un (ir de nu)ere reale (i ( * n )n un (ir strict cresct+r de nu)ere naturale,
atunci (irul ( x - ) se nu)e(te s#$%ir al (irului ( x n < (i n+t) ( x - ) . ( x n <.
Observaii:
+. * n > n ? n .
-. Erice subir al unui ir convergent este convergent.
Teorem ;Cesaro +:17-+739<. /rice (ir )r0init c+n1ine un sub(ir c+n2er0ent.
Demonstraie. Dac irul ( x n < are un numr finit de valori de e5emplu
0 + / / 0 + + 0 / + atunci e5ist un
subir constant al acestuia care evident este convergent.
( presupunem c ( x n < este un ir mrginit av'nd o infinitate de valori. $ie ab ) & astfel .nc't a <
x n < b ? n G 3 .
"mprim intervalul Fa bG prin punctul c > .4A i notm cu Fa+, b5 G acel subinterval Fa cG
sau Fc bG care conine o infinitate de termeni ai irului.
&epet'nd obinem un ir ;Fan bn G <n de intervale av'nd proprietileH
;+< a n B an@+ B bn@+ B b n ? n ) N .
;-< Fan 63 G conine o infinitate de termeni ai lui ;5n <.
;0< bn - an =
6
2
-
n
a
? n ) N .
00
Conform lemei intervalelor .nc!ise incluse % Fan bn .
1
Proprietatea ;0< face ca aceast intersecie s conin un singur punct IJ . "ntr-
adevr dac am avea a n B 53 B 5J B bn ? n ) N atunci din
n K u b - a
2n
oo
ar rezulta 5Q > 53. Deci % Fan bn G > L53 M. 1
?om arta c e5ist un subir ;5N <c ;5n < cu x* 53 .
$ie vecintatea ? >;IJ -+ IJ @+<. Cu proprietatea ;0< e5ist un interval din familia construit mai
sus FaD Gc V5.
Proprietatea ;-< ne permite s alegem un termen x*5 al irului ( x n < astfel .nc't
x
*5
)F#
N+


O
N+
Gc

V
1
.
Proced'nd analog pentru fiecare vecintate de forma Vn >= 53A 53 vom putea
D n n)
alege

x
*n
)

V
n
.
#stfel am e5tras subirul <c ;5n < cu proprietatea = x* - B -
+
- ? n ) N ceea
ce .nseamn c x* A53 .
Teorem. ;Criteriul general al lui Cauc!8<. 7n (ir ( x n < este c+n2er0ent dac (i nu)ai dac el este
funda)ental .
Demonstra(ie. 4ste suficient s artm dac ;5n < este ir fundamental atunci el este convergent.
?om arta .n prima etap c un ir Cauc!8 este mrginit. "ntr-adevr fie s P 3 oarecare i n ;s< astfel
.nc't pentru n ) P n s avem = xn -5m = B s .
D'nd lui ) o valoare fi5 i anume 3 > n @+ din= x n - x3 8 B s rezult c e5cept'nd
termenii I+I-...IN-+ toi ceilali se afl .n intervalul ;IN-s !3 @s< deci irul ;5n< este mrginit.
1
"n a doua etap vom apela la teorema lui Cesaro. $ie ;5N < c ;5n < cu x- AQ 53 .
Deoarece * n P n avem x*n -xn B s dac n P n . Pe de alt parte pentru acelai s P 3
de la .nceput 0 n- ;s< astfel .nc't ?n P n- s avem x* -IJ Bs . 6u'nd ;s< >
ma5 ;n n- < rezult c pentru n P are loc
&
!
3
-!
/ 8 B
!
3
- !
-3 @
!
-3
-I
3 B
s
@
s
>
-s

deci x n AIJ .
Exemple.
1.) ,irul xn >+@A
+
A@...@ ARA este convergent deoarece este fundamental. "ntr-adevr
- n
% -
+
+ + +
5
n@ 9
x
n
;n @+<
-
;n @ -<
-
;n @ 9 )
2
+ @ + @ @ +
n(n@+) ( n @+)(n@-< (n4 9-+)(n4 9)
:;:::::5 4 + -
+ +
SSSSSSS+ + + +
n n @+ n @+ n @- n 4 9 -+ n 49 n n 49 n .ndat
ce n P n3 ;s< i ?p)N .
2.) xn >+@-
+
@-
+
- @...@A este divergent deoarece nu este ir Cauc!8. Pentru aceasta vom arta c - 0 n
0s
+
astfel .nc't ?n )N 0 n
+
P n i p
+
P 3 cu = 5
n+
@
p+
-5
n+
+
P s
+
.
"ntr-adevr lu'nd n > p > n avem 8 x 2 n -xn % > AA%A
+
A@...@A
+
-P-
n
- > A > s .
Consecin(. (paiul & cu metrica d ;5 T<>= x - y = este un spaiu metric complet. Defini(ie. irul ( x n <
este monoton dac este cresct+r (xn .<H x n B 5n@+ ? n ) N sau descresct+r ( x n Pl<H x n P 5n@+ ? n )
N .
Teorem. /rice (ir )+n+t+n cresct+r (i )r0init este c+n2er0ent.
Demonstra(ie. $ie x n . i mrginit. 45ist atunci a i b ) & cu a B x n B b ? n )N .
$ie < > sup x n U atunci ?s P 3 0 n s astfel .nc't <-s B I-( . Dar pentru ? n P ns
n
avem I-( B x n i prin urmare 6-s B xn B < B 6@s deci xn A < .
#nalog se arat c dac x n i i mrginit atunci xn A l > inf xn.
9
-@... @------------------------>--------------BABs
Defini(ie. irul ( x n < tinde ctre oo ;5n A oo<, dac ?bP 3 0 n6 astfel nct Vn P n6 s a2e) xn >b
.
Teorem. /rice (ir )+n+t+n cresct+r (i ne)r0init tinde ctre oo.
Demonstra(ie. ,irul ;5n < fiind nemrginit ;superior< ?b P 3 astfel .nc't b B x n = .
Dar cum x - . pentru Vn>n6 avem b B x n B x n deci xn AQoo .
b
Lema lui Stolz. 'ie ( x n < un (ir +arecare, (yn) un (ir strict cresct+r (i di2er0ent de
~ i -
I
N@+
-x
n , , . xn
nu)ere 9+>iti2e. ?ac lim------------------>+ atunci lim--------->+.
y
n@+
-y
n
y
n
Exemple.
1.) un @A u ==
u5
4
u2
4
..47n
@ u . #ceasta rezult cu lema lui (tolz consider'nd irurile
xn >u+ @u- 4...4un i yn > n deoarece
x
n@+
-x
n
u
n@+
lim------------->lim---------->u
y
n@+
-y
n
n4+-n
un@+ i@
2.) 3 B un i--------------> u >>
n
; un AQu . #pel'nd la rezultatul precedent avem
u
n
B- - -
lnu
n n % + u
n
C un =e
n
=e .
5
u
n-5
=e
l nu +@l nA
n
u
n
u
n -+


1.) li)
1D #@rQ
n
@
+
n
< n
-
@-
>
;1eo<
este un ir de puncte de pe parabola de ecuaie 8>a5
-
ir
K - n ,
convergent ctre originea / ;3 3<) &
2
.
Propozi(ie. ;Pn < (ir funda)ental >>;Pn < (ir c+n2er0ent.
Demonstra(ie ?s P 3 , 0 n3 ;s< astfel .nc't pentru n ) P -J s avem d (Dn ,D) < B s. Din inegalitile =
5
n
-5
m
= B d ( Dn , D)< Bs , i > +V rezult c pentru fiecare i > +V irul
;5i
n
<n este fundamental deci convergent. $ie 5
3
> lim x
n
, i > +V i PJ;5
3
52...5
3
<.
n
Cu propoziia precedent avem
lim5
n 8
limPn
Tim5D T
Consecin(. (paiul euclidian &
3
este un spaiu metric complet mai precis un spaiu Wilbert. 3.
Convergen(a unei serii numerice
$ie ;un<N un ir de numere reale. 45presia Du n >u+ @u- @... 4un 4... se numete serie.
+
Deocamdat ea nu are un sens cci nu tim s adunm o infinitate de numere. Putem .ns calcula
sumele finiteH
s+>u+
s- >u+@u-
s
n >
u
+ @
u
- @
...
@
u
n
Ebinem astfel irul ;sn < al sumelor pariale. Dac acest ir este convergent i sn @s
OO
atunci spunem c seria este convergent ;conv.< i are suma s .
o
"n caz contrar seria D un este divergent ;div.< i calculul sumei nu are sens.
Exemple.
1.) ^ E
n
=54E4E
2
4... 4 E
n
4... EGF ;seria geometric de raie E )
- + -X
n
@
+
-
5
@, dac % Xl B +
Pentru XD+ sn > + @ E @ E @... @ E
n
>------------------------------->8 +-X
+

+
E
oo dac E B + Pentru E B -+ irul
;sn < nu are limit. Pentru X>+ sn AQoo .
"n concluzie seria geometric y E
n
este conv. E =X= B +.
3
2.) y A > + @
+
@
+
@... @
+
@... ;seria armonic<. #vem
- 0 n
+
s
n >
+
@ == < @ f T @ T < @ f T @
+
@ D @
+
+ @
N
@ D P
v-< +.0 /< +.1 9 2 :< n
- D / / < D : : : : < n
Y
-
unde V ;n< este un anumit numr natural.
Deducem de aici c sn AQ o i prin urmare seria armonic este div.
o + + +
3.) P -------->+@-----@ ...@ - - -@ ...cua P 3 ;seria lui &iemannC<
n
a
-
a
n
a
Dac aP + atunci
l + + + f + + + + + +
3 B sn > +@ % --------@ A l @ % --------@ A @---------@-------l @ .. . @-------B
l.-
a
0
a
< l./
a
1
a
9
a
2
a
< n
a
2.) ,irul ;Pn< unde Dn
2. $iruri n &
n
$ie (Dn <n un ir de elemente din spaiul euclidian&
-
unde Dn =(x# ,x
-
x
-
< i D >;5o x o xo <
Propozi(ie. Dn AP3 ox
n
A 5
3
?i>+V . Demonstra(ie. Prin
definiie Dn AP3 B>Pd (Dn P3 <A3 . Dar din dubla inegalitate
n
5
3
y i>+ %>
valabil pentru ? i > + V reiese c d ( D
n
, D
%
< A 3 o = 5
n
-5
3
1
A 3 , i=5,* .
n
Prin urmare convergena unui ir din & este ec!ivalent cu convergena pe componente.
Exemple.
+ a
B @ - @ / @ : @ > @ + @ + @ + @ @ + >
-a /a :a -a-+ --;a-+< -0;a-+< +
-
a-r
,irul ;sn < este cresctor i mrginit deci convergent.
Dac a B + atunci sn P+ @A@
+
@...@-AQB5P
n
- 0 n
o
Z + 8c+n2. dac a P +
------este G .
+ n
a
Hdi2. a B +
I
4.) yA> + @ A@A @ A @... @ A @... ;seria numrului [e[<
J <a -K 5K 2K K nK
+
$ie sn > + @ A @ A @... @ A. Trec'nd la limit dup n .n integralitatea
-R 0R nK
i
+
@ \<
+
@ +]
@
+R D nG @ 0R D nG D nG @ [K @ nK nT K [ D
K
P
P + @ l @lf+ - ... @+]+
+
).$.O. &iemann ;+:+9-+:99< distins matematician german.
valabil pentru * B n obinem e P s* ? * ) N
f ++
n
Pe de alt parte ++@A % B s n Trec'nd la limit .n cele dou inegaliti obinem e>limsn deci
l
n
<
+ + +
e > +@ A@ A@...@ A @ ...
+R -R nK
Observa(ie. Natura unei serii ;faptul c este conv.sau div.< rm'ne aceeai c!iar dac se modific
un numr finit de termeni ai ei.
De e5emplu seria 0 @ A @ -
+
- -+3 @A
+
@ -
+
- @A^- @. _ provenit din seria geometric cu
- -
-
-
1
-
9
-
2
raia E > A tot conv. este. 4vident c suma ei este alta. -
De asemenea amplificarea termenilor unei serii cu o constant nenul nu afecteaz natura seriei.
E con&i'ie neces(r &e convergen' a seriei y u n este u n A 3.
"ntr-adevr dac s n AQs atunci u n > sn - sn-+ A s - s > 3 .
Dac u n `A 3 putem afirma cu certitudine c seria yu n este div. #stfel seria
A @ A @ A @ ... @ @ ... este div. deoarece u n > AA> + C 3 .
- 0 / n@+
n
n@+
Dac .ns u n A 3 nu rezult c seria y u n este conv. (eria armonic y A este div.
dei A A 3 .
n
Teorem. ;Criteriul general al lui Cauc!8 pentru serii<
Leria y u
n
este c+n2er0ent o?sP 3 0n
3
;s< astfel nct ?nPn
3
(i pP+, s a2e)
8
u
n45 @
u
n@- @ - @
u
n@p= B
s

.
Demonstraia rezult din aceea c irul ;sn< este conv. o;sn< este ir Cauc!8 o?s P 3 0 n3 ;s< aa c ?n
P n3 i 9 P +, =sn@p - sn= Bs
4. Serii cu termeni pozitivi
E serie y u n cu toi termenii strict pozitivi .ncep'nd cu un anumit rang se spune c este o serie cu
termeni pozitivi.
Pentru o astfel de serie irul ;sn < al sumelor pariale este cresctor deci tinde ctre o.
Prin urmare o serie cu termenii pozitivi este convergent dac i numai dac irul ( s n < este
mrginit criteri#) monotoniei".
Criteri# &e com*(r('ie. ?ac %<un <2n ?-)N (e2entual nce9nd cu un anu)it
ran0), atunci +Z. y2
n
c+n2. yu
n
c+n2.
-
Z- X
7
#
dMV
- D X
V
#
d
J
V
-
Demonstra(ie
co n n
+Z. $ie v > X2
n
. Dins
n
> Xu
V
<Xv
V
- v ?n e N rezult c irul ;s
n
< este
i i i
mrginit deci y u n conv.
-Z rezult prin reducere la absurd.
Consecin'. (Nriteriu 9ractic de c+n2er0en1). 'ie seriile y u n , y vn cu ter)eni 9+>iti2i (i lim
@@ > # ;#C3oo<. Otunci seriile y un i y vn au aceea(i natur.
n-+
n
+R +R L n< 0R ^ n a l . na [ K nK %. n)J8
. r +@... D+ - i b . f + - # zi T
u
Demonstra(ie. #v'nd loc dubla inegalitate # -+ B A- B # @+ .ncep'nd cu un anumit rang
cum 2n P 3 rezult ;#-+< 2n B u n B ;#@+< vn #firmaia
rezult acum cu criteriul precedent.
Exemplu. (eria ln
f
+@-
+
-T este divergent av'nd aceeai natur cu seria armonic A ln
f
+-
deoarece lim A > lim A
l

n
> lim lnf + @ A [c > +
v
n % l
n
<
n
$ . 7345
Criteri#) )#i &+A)em$ert () r(*ort#)#i". 'ie un P 3 (i # > lim--------------------.
7
3
fconv. dac # B +
un este B . I
Fdiv. dac # P +
Demonstra(ie. $ie #B+. 45ist E < + i un rang 3 de la care un@i
J u -------- J (P$## J J ) J $
.ncep'nd ( n > 3) -.-<E. SZSSSSSSSSSSSS# 5 +
"
Pentru simplificare vom presupune c inegalitatea are loc ?n e N . Din
u
n@+
- X u
n <E
2u
n-5
-...-Enu
5

i deoarece seria XE# este conv. aplic'nd criteriul de comparaie rezult c Xu n este conv.
$ie #P+ . 45ist E P + i i? astfel .nc't dac n> 3 ,
u
#4
2
P E P +.
Presupun'nd ca i .nainte c 3 > + avem un45 > E u n >... > E
n
u 5 dar seria XE
n
este div. deci i
Xun este div.
Exemplu. (eria
X
A- este conv. deoarece
un@+ 0
n@+
nl +
I > lim--------> lim-7------p---------> lim-------> 3 B +.
un (n45)K 0
n
n@+
Criteri#) )#i C(#c,- (al rdcinii). 'ie u n P 3 (i I>lim .uQn . Otunci seria
G c+n2. dac I B +
uneste <
.
I
Hdi2. dac I P +
Demonstra(ie. $ie I B + i E < + astfel ca .ncep'nd cu un
anumit rang lRuQn < E adic u n <E
n
.
Convergena seriei X u n rezult cu criteriul de comparaie Cazul
I B + se trateaz analog.
Exemplu. (eria X - este div. deoarece I > lim dun > limA>d > - P + .
<u n
y
in
Observaii
1.) ?aloarea I ce apare .n enunurile ultimelor dou criterii este aceeai av'nd .n vedere
iA
u
n@+
c lim )u n > lim---------- alegerea criteriului fiind sugerat de forma lui u n
2.) "n cazul .n care I>+ cele dou criterii nu decid natura seriei. De aceea vom utiliza un alt criteriu
i anumeH
u
Criteri#) )#i R(($e %i D#,(me) (5S%5-5STU). 'ie u n P3 (i I > lim n ;A
n
A+<. Otunci
u
n45
8c+n2. dac I P + u n este 8 F di2.
dac I B + I
Demonstraie. $ie IP+. 45ist X>+ @ aaP3 i 3 ;care poate fi luat > +< aa ca pentru
u
nP3 s avem n ;A
n
A +< P + @ a
u
n@+
Din inegalitile n u n -;n @ +<un@+ P un@+ a P 3 rezult c irul ;nun<l i cum 3Bn u n Bu+ e5ist l >
limn u n . Pe de alt parte
XFnun- ;n@+<un@+ G >+u+ --u- @ -u- - 0u0 @.. . @ nun - ;n@+<un@+ @.. . > u+ -l
+
Conform criteriului de comparaie rezult c X u n este conv.
+DK#lembert aean le &ond ;+2+2-+2:0< filozof i matematician francez.
-DK#lembert aean le &ond ;+2+2-+2:0< filozof i matematician francez.
n
+
u
$ie I B + i 3 ;>+< astfel .nc't pentru n P 3 n ;AA -+< B +.
----------
u
n@+
Din n u n B ;n @ +<un@+ rezult c irul ;nun<t deci u+ B n u n adic A Bu n
n
Dar seria X"`
este
div. deci X u n este div.
-,- - - -77--------c-----,------7 cu a P 3 .
;a @ +<;a @ -<... ;a @ n<
un45 n @+
#vem--------->-----------------P + i criteriul raportului nu ne poate lmuri. Dar
u n a @ n @+
i r , a@n@+
I>lim n ;A-A+< > lim n ;----------------+< > a .
u
n@+
n@+
Hc+n2. dac I P +
B . penuu a > + se obine ] -------------
Hdi2. I B + DAK n@+
Dm fr demonstraie
K ln-6
u
Criteri#) )og(ritmic. ?ac u n P3 (i I>lim-------------@, atunci seria
ln n
X
U

este ic+n2. dac I P


+ F di2. dac
I B+
Exemplu. Pentru seria X
e<c

ln

n
+
d

avem
bi n ln n ln n
cln n @ d cln n @ d
(e deduce de aici c seria dat este conv. dac c > 3 i -
a
P+.
5. Serii cu termeni oarecare
Defini(ie. Le nu)e(te serie ()tern(t + serie de f+r)a
X(- +<
n+
un > u+ -u- @ u0 -u / @. . . unde u n P 3 ? ne N.
+
Criteri#) )#i Lei$ni. . ?ac u n ! 3 ;un /- i u n APe 3<, atunci seria X(- +<
n+
un este
Demonstra(ie. ( observm c irul s2n-1^ deoarece
s
-n@+ >
s
-n-+
;u
-n
u
-n@+
<
B
s
-n-+
.
Pe de alt parte el este mrginitH
u
+ P
s
-n@+ >
;u
+
-u
- <@
;u
0
-u
/
<
@
...
@
;u
-n-+
-u
-n <@
u
-n@+P
3
$ie s>lims-n@+. Dins-n >s-n@+ -u-n A s rezult c seria X(- +<
n+
un este conv.
Exemplu. (eria armonic alternatH + A
+
@A- A @... @ ;-+<
n-+
d A @... este conv.
- - / n
Observa(ie. Criteriul lui 6eibniz este un caz particular al criteri#)#i )#i A$e)/ dac 3Bu n I 3 iar
irul sumelor pariale ale seriei Xan este mrginit atunci seria Xan u n este
convergent. "ntr-adevr .n cazul nostru a n >;- +<
n-+
i sn e L3+M.
Defini(ie. / serie este ($so)#t convergent dac seria X =u
n
= este c+n2er0ent.
Exemplu. (eria + @ A--------
+
-----
+
@ A-----
+
@... este absolut convergent deoarece seria modulelor ei
-R 0R /R 1R 9R
+ + +
este convergent + @---------+------@... @--------@... > e - + .
-R 0R nR
Teorem. / serie abs+lut c+n2er0ent este c+n2er0ent.
Demonstra(ie. (eria X =un= fiind convergent conform criteriului general al lui Cauc!8 ?e P 30
n3 ;e< astfel .nc't ?n P n3 i 9 P + s avem
8
u
n4l8 @ =
u
n@-= @
...
@
u
n@p= B
e

. Dar
=
u
n@+ @
u
n@- @ - @
u
n@ p= B =
u
n@++ @ =
u
n@- = @ - @=
u
n@ p= B
e


deci
X
u
n
este

conv.
sin a sin-a sin na
Exemplu. (eria---------------+-----------@... @--------------@ _. cu a e & este o serie cu termeni oarecare.
+ - n
sin na
---------Aeste o serie cu termeni pozitivi care comparat cu seria lui &iemann
n
I
X
-
8 rezult conv. (eria dat fiind absolut conv. este conv. ?a e & . n-
++
V % c+n2. dac I P + ^-i +
Deci seria dat P unesteG . Pentru a > + se obine P -------------- care este div.
n
F di2. I B+ n@+
a ln n 4
b c ln
n4d
i
+
b
lnA a @-------
u n - ln u n . + a ln n @ b ln n
! > lim-------A > lim---------A > -lim----------------------> -lim-
$ie
X
u
n
,
X
2
n
dou

serii.
Prin definiie seri( s#m este X;u
n
@v
n
< i seri( *ro&#s0 seria
u+v+@ ;u+v- @u- v+<@ ;u+v0 @u- v- @u0 v+<@... Propozi(ie. ?ac seriile X u n
(i X 2 n sunt c+n2er0ente a2nd su)ele u res9ecti2 2,
atunci Va , VT e & seria X;aun @Pvn< este c+n2er0ent (i are su)a a u@P 2 . #ceasta
rezult imediat din proprietile irurilor de sume pariale
+-
Exemplu. (eria X-------------
-
---------->`
+

+

+

+
A12`@AA@Aeste suma a dou serii geometrice
DF2- ;-+<
n
G
n
/ 0
-
/
0
0
/
/
1
0
9
+ + + +]/ / + + + + ] 7 /
un >A%---------+-----@...>AP--->A i P 2n >A-W--------A@Ar@.[>AD`>A f
n
/ /
0
/
1
5:< +1 $ <O
n
0
-
0
/
0
9
;: g K
/
-
7
deci ea este convergent i are suma A .
/3
Dm fr demonstraie urmtoarea
Teorem. ?ac seriile X u n i X 2 n sunt abs+lut c+n2er0ente a2nd su)ele u res9ecti2 2, atunci
seria 9r+dus este abs+lut c+n2er0ent (i are su)a u2.
Exerciii
-
n
@;- -<
n
1.) Pornind de la definiie s se arate c lim----------------AA > 3
n
n - @ - +
2.) ( se determine rangurile n3 ;e< de la care .ncep'nd toi termenii irului xn > A--------------------------- difer de A
0n
-
@+ 0
cu mai puin de A, ARA .
+3 +33
3.) ( se arate c pentru = a = B + i * e N avem limn
*
a
n
> 3 .
4.) ( se arate c dac xn A 3 i ( y n < este un ir mrginit atunci x n y n A 3 .
5.) ( se calculeze limitele irurilorH
c.)xn >
/
Kf @-
n
@
-

2
n d.)xn >

(n @+<
0
@+ -

n
0
@ -n
-
@+
- 1
n
4n
2
@/ 0
n
n
; + +
n
=`In D?/D@0n @+
e.) xn > % sin@@ c+sA % f.) xn
l n n )
@ 0n @ /
W;n @?
n@+
;
=.) xn > c+s @ c+s--------."c+s-------
- -
-
-
n
-n
0
- In - ui > 3 .
6.) ( se determine I i =Si cu condiia ca li) DD+ - n
0
- In - H
&H I > -+u > 3
7.) ( se arate c urmtoarele iruri sunt convergente i s li se determine limitaU
> T: 5: U: 1 @ -;n -+<
b.<

xn
>
-
/ @ 0;n -+<
&H

3
a.) x" >;307<
n
d n
2
sinnK @ ;-f<
n
D @
0
[ @
T
# b.) x" >
-2
@
/2
@ dWW @
(-n)2
n

L
K
L
K 1
n
0
n
@
+
@ 1
n
@
+
K
n
+
-
@ 0
-
@... @ ;-n @+<
+ @ g- -+
._- *>+
+
c.)
a P 3
& H
+@
?+
@ /a
n
c.< xn =
n n
nK
n ;n@+<
-D
d.< 5n > A (n @+<;nn @ -<...;
+ ;0n<R
9.) $olosind lema lui (tolz s se calculeze + @
2
2


X 2 @... @ n
2
i(n
@ +<;--n @+<
n
+
p
@ 0
p
@ ... @ ;-n - +<
p
- 2
9
n:
n
9
9 @+
10.) ( se studieze natura urmtoarelor iruri folosind criteriul general al lui Cauc!8
a.)

x
n >
+
@-]> @ -$ @ d [ @-]>
+ / 2 + @ 0n
n
- 9 +3 - @ /n
+
1
-
@ - 1
0
@ -
+ +
d.) xn > + @ A @---------@... @ -
0
-
1
-
;-n -+<
-
&H
9
&H 3
&H div
&H div
&H conv &H
conv
11.) ( se calculeze .n &
0
li) (
n
Hn,(5 - - )
-n
,
+ @ - @ ... @-
-n
)
n n
12.) ( se calculezeH
n>0
+
n
2
- /
&H
-1S
/:
g.)
X
-
+/
a.< lim-
b.< lim
9 e 3
+
- @ ... @-
c.)

x
n =
5
4
1
n
@-
+
-
n
-
8.) ( se calculeze limitele urmtoarelor iruriH
+
b.)
X
0
/n -0
n (n - -<;n @ 0<
-
n
@;-
+<
n
c.) X;;n
@ - - 2-;n @+
n- 8n -+ ?n ;n @+<
+
- vn<
&H +- ?-
&H ?- -+
&H - ln-
2 d -
n
- 9
n-+
@ - d 0
n
@
+
+-
n
n
-
@ n - 0
C))
X
+
CO
* ) X
+1
1
n
d.)
X
+
CO
i.)
X
n

4n@+
+
f.) X ln
+ @-
-
;n @ 0<
&H ln0 l.) XX
arct0
+
n
0
@
n @+
0e /
e 9...
;-n<
+9
13.) ,tiind c XX ``8 >------ s se calculeze X;
n
/
;n @+<
1
/e / e 9...
;-n<
1e / e 9...
;-n<
+2
+
a.)
X
+
i'n@+
b.) x
n

n n -+A
n
U c.) X;-i<
n ln ;- @ e
0n
< . D .
n
9
@ -
ln-
ln 0 @ e
Y
9e / e 9... ;-n<
2e / e 9... ;-n<
+:
n
-
@+
14.) Care din urmtoarele serii .ndeplinesc condiia necesar de convergenh
; + #
15.) $olosind criterii de comparaie s se studieze natura seriilorH
a.) X
;
?n @ a - ?n
:
@ n @ b
:e / e 9... ;-n<
+ @ a @ a
+
-
4a
a P
3
+7
+
?n @ - - ?n - -
b< X
n
c.) Z ---------sinA
<-t ,,D n
e.)
f

.)
X
ln
n
U
@+
n
+3
@ - n
++
@+
7e / e
9... ;-n<
+3e / e
9... ;-n<
++e / e
9... ;-n<
-3
16.) #plic'nd criteriul rdcinii s se stabileasc natura seriilorH
X f +
0
@ -
0

0 #
n n
/
n
c.)
!
(
N/L
Qn,
n
0
b.)
X
;0n<\
+9n
+-
@ 1\ @+<
+-e / e 9...
;-n<
d.)
f
+
r\h[
A@n----------
f
e ^n
n
@
+
;-n @ +<o n
n
unde CTN
=
X
V>+
+
X*
-
-+
-+
@ - @ ... @
;
X
+
17.) #plic'nd criteriul raportului s se arate c urmtoarele serii sunt convergenteH
a.) XX nU
a
n
n
cu a B e
b.)
X
n
9
lnn nK
c.)
X
;-n<R :
n
--
an an
d.< X -----, a P 3 ;se deduce de aici c limA > 3 9entru a P 3<
$@t nK nK
18.) Cu criteriul &aabe-Du!amel s se studieze natura seriilorH
I
-
K
2
K
+-
-f @
1
;
n
D 0d gK+0...F0 @ 1;n-+<G
-
c.)
X d.) X ;-n @+<
;I @ @ -<._ ;I @ n @+<
-0
, x
-1
a (a @ d )...(a @ ;n - +<d <
a.) X `[D-------DADAK--------abd P 3
b(b @ d<...;b @ ;n - +<d<
5
8
-.< $uncia f H &
-
- L;33<M -Q & f
;5 8<
II. FUNCII CONTINUE 1.
Limita unei func(ii ntr-un punct
$ie spaiile euclidiene ! = F
3
[ = &
\
i funcia fH 4 c I [ .
Noiunea de limit a funciei f .ntr-un punct D% este legat de fapt de comportarea lui f .ntr-o vecintate a lui D%
punctul D% put'nd s nu aparin lui 4. Totui este necesar s e5iste puncte din ] oric't de apropiate de D% .
Dup cum am vzut dac D% este punct de acumulare pentru 4 atunci e5ist cel puin un
ir (Dn < de puncte din ] cu Dn D P3 convergent ctre P3. ;propoziia -.:.0 cap.%%<
Defini(ia 1 ;_cu iruri[< 'ie D% e ]J. . [
L9une) c ^ este )imit( 3#nc'iei 3 4 n *#nct#) D_ " - 1 ~ B iQ P
((i scrie) ^ = lim f ( 9 ) ) , dac +ricare ar fi (irul
p
o 0 =
;
S
H
lJ >Z J
(Dn < de 9uncte din ] cu Dn D Po (i Dn -A D+, (irul 2al+ril+r func1iei f (Dn < -A <. Exemple
1.) ! = F [ = F
(D3 < este un ir de puncte de pe dreapta de ecuaie y = *x, care converge ctre origine de e5emplu
D3 +A
-
% atunci irul de valori ' (D3 ) = + -
3 3
? n e N tinde ctre un numr dependent
de panta dreptei.
"n sc!imb funcia ' are limit .n orice punct P3 ;53 83 < diferit de origine. "ntr-adevr dac (Dn ) este un ir
oarecare convergent ctre P3 atunci cum D3 ( !3 [3 < A P3 ;53 83 < este ec!ivalent cu !n AD 5o
i [n A 8o avem ' ( Dn < > ' [n < >
!
#
y n
- A ' ( !/, [/ < > ' (D/ < deci lim f;P< > f;Po< pentru
- -
D/ C 3.
Teorem . > lim f ;P< B>P +ricare ar fi 2ecintatea V a lui ^ , exist + 2ecintate 7 a
PAPE
lui D+ astfel nct f (7 B ]8 LPo M< c V
Demonstra(ie >> . $ie i > li) f ( D<. (
3]N]LB`O`] D@D+
presupunem prin absurd c 0 o vecintate ? a lui i astfel .nc't oricare ar fi vecintatea 7 a lui Po e5ist
cel puin un punct din 7B] - LPoM a crui imagine prin f nu este .n V5 . "n particular pentru orice sfer L!
;Po<e5ist D3 e L1 p ) l ] - M aa ca
3 3
f ( D3
#m obinut astfel un ir ;Pn< de elemente din ] cu Dn C Po ,Dn Po ;cci
d (Dn,D+<B
+
?n e N< pentru care f (Dn ceea ce contrazice faptul c n
^ > li) f ;P<
PAPo
B> $ie ? o vecintate oarecare a lui i i * vecintate a lui Po astfel .nc't
suficien1u
f (7 n ]<-LPo M c ?. Dac Dn Po Pn e 4 Dn C Po atunci 0 no ;*< astfel .nc't Dn e7 .ndat ce n P no . Din f
(Dn < e f ;*I4 - LPo M< c ? pentru n P no rezult c f (Dn < A l
.n Y deci l > lim f ( D<.
PAPE
Conform acestei teoreme limita unei funcii .ntr-un punct poate fi dat de
Defini(ia 2 ;_cu vecinti[D. l > li) f ;p< dac +ricare ar fi 2ecintatea V a lui l,
PAPo
exist + 2ecintate 7 a lui D+ astfel nct +ricare ar fi D e 7 n ] cu D D Po, s a2e) f ;P< e ?.
#v'nd .n vedere c .n spaiile metrice &
3
i &
m
vecintile pot fi considerate sfere putem lua V > L^
(l) resp. V > Ln ;Po <. Ebinem astfel o definiie ec!ivalent cu celelalte
dou.
Defini(ia 3 ;_cu : i n [<. L9une) c ^ > lim f ( D< dac +ricare ar fi s P o 0 n ;s<
PAPo
astfel nct VD e 4 D D Po cu d ;P Po < B 3 ,s a2e) d ;f ;P< l< B s. "n
particular dacH
D.D+
nu are limit .n origine deoarece dac
- -
5 @ y
-
+ -
2
+ @ V
-
"T
+

3 3
1.) ! > &#, [ > & atunci prin definiie i > lim f ;p< dac ?e Po 0n;s< astfel .nc't d ( 9 , D+< B n D C Po
> = f ( D< - f ( D+< = B s .
2.) ! > &
-
,[ > & atunci i > lim f ;58< dac ?s P o 0n;s< astfel
.nc't=x - 5o=B n =8- y + 8 B n >> 8 f ;58<-i= 3.) ! > [ > & atunci i > lim f ;5< dac ?sP o 0n
;s< astfel .nc't
=5 - 5o= B n >> 8 f ;5<- i B s.
Dac f ;i > + m< sunt componentele scalare ale funciei vectoriale fH ] c &
3
&
\
i
> ; + - N \ < e &
\
atunci are loc
Propozi(ia. i > lim f ;p<Q i i > lim f l ;p< i > + ).
D@D
+
D@D
+
"ntr-adevr aceasta rezult din aceea c dac Dn A Po atunci
K f+;Pn <
K i+ D
f ( Dn )
=
A i > 8 ) ;
Observa(ie. Pentru o funcie real fa ] c &
n
A & noiunea de limit se poate e5tinde ca i la
funciile de o singur variabil la cazul c'nd una din variabile sau c!iar toate tind la infinit ;g ocT sau
c'nd limita este infinit.
De e5emplu l > lim f(D) > oo dac ?b P o0 n;b< aa ca D e 4 D C Po cu
o
d ;p Po <Bn > f (D < P b.
2. Continuitate
$ie ! > &
3
[ > &
\
fH 4 c ! A b i Po e 4.
Defini(ia 1 ;_ cu iruri[<. L9une) c func1ia f este contin# 4n D+, dac +ricare ar fi (irul (Dn ) de 9uncte
din ] cu Dn A Po (irul 2al+ril+r f (Dn ) A f ;Po ). 45emplu
I > &
-
Br > &
f este continu .n Po
Observa(ia 1. Dac Po e ]%]K atunci f cont. Po Q0 l im f ;P<> f
;Po <.
"n acest caz definiia + este ec!ivalent cuH
Defini(ia 2. ;[cu vecinti[<. 'unc1ia f este c+ntinu n D/, dac +ricare ar fi 2ecintatea V a lui f
( D/ ) exist + 2ecintate 7 a lui D/ astfel nct f ;* %]) c V.
Defini(ia 3. ;[cu s i n[<. 'unc1ia f este c+ntinu n D/, dac ?s P o 0n;s< astfel nct dac D e ]
(i d( D ,D+ < B n, atunci d;f ( D< , f ;Po << B s.
Observa(ia -. O funcie este continu .n orice punct izolat al
domeniului ei de definiie. .ntr-adevr dac D% este punct izolat (D% e ],D% g
]J< atunci e5ist o vecintate 7 a lui D% aa ca 7r >] = GD%b.
$ie acum (Dn< un ir oarecare de puncte din ] cu Dn -> P0. 45ist atunci un rang \
3
;c]< astfel .nc't
D"e 7 pentru n > n% adic Dn =D% .
&ezult de aici c f(D") = f(D%< .ndat ce n > n% prin urmai f ( Dn< A f ( D+< ;ca ir constant< i f cont Po
.
Dup cum se vede graficul funciei fa ] c R A R este [.ntrerupt[ .n dreptul punctului Po dei
funcia este continu .n acest punct izolat.
Propoziia 1. 'unc1ia f este c+ntinu n D+ B=> c+)9+nentele ei scalare fi ( i = 5, )) sunt c+ntinue
n D+ .
K fl ( Dn
K fi ;Po
r
"ntr-adevr dac Dn A P3 deoarece f (Dn < > ,i f ;Po < >
f ( Dn < A f;Po f i ( Dn < A fi (D+ ) i = + ) .
Propozi(ia 2. 'ie fH ] c ! @ [ 0 H [ @ I = F
D
. ?ac f este c+ntinu n D+ (i 0 este c+ntinu n f (D+ <
atunci func1ia 0 o f este c+ntinu n D+ . #ceasta rezult din aceea c
f c+ntD+ 0.c+nt f ;Po<
Dn @ D+ >P f ( Dn < A f;Po < >P 0 ( f ( Dn <<AA 0 ( f ( D+ )<
( 0 + f ) ( Dn < A ( 0 + f <;Po < .
-9
B s
Q f i ( Dn)A ^i i > +) .
e z>f58<
rezult c
Pentru funciile reale de mai multe variabile vom meniona urmtoarele dou proprieti cunoscute
de la funciile de o singur variabil.
o
Propozi(ia 3. 'ie func1ia fH ] c R
n
@ R c+ntinu n D% e ]. ?ac f (D+ < D o atunci exist +
2ecintate 7 a lui D+ n care f ( D< are acela(i se)n cu f (D+ <.
Demonstra(ie. Din continuitatea lui f n D+ rezult c ? s P o 0 F8(L) astfel .nc't dac D e ] i d ( D,
D+ <B F atunci f D < - s B f ( D< B f D < @ s.
Dac f ;Po<P o atunci putem alege s aa ca o BsB f ;Po<.
#stfel pentru D e L r ;Po < fl 4 > * avem o B f ;P<.
Dac f ;Po<B o atunci vom lua L B - f ;Po< i pentru De 7 vom avea
f ;P<B f ;Po < @ sB o.
Propozi(ia 4. ?ac func1iile f 0H ] c &
3
& sunt c+ntinue n D% atunci func1iile f
f 4 0 f W 0 A ;g (D% <D 3< sunt c+ntinue n D% .
0
Defini(ie. 'unc1ia fH ] c ! A> [ se s9une c este contin# *e E dac este c+ntinu
n +rice 9unct D e ].
Observa(ie. Pentru astfel de funcii are loc proprietatea c dac o submulime O c ] este cone5
atunci f ;#< este cone5.
3. Continuitate uniform
Continuitatea uniform este o proprietate a funciilor pe o mulime. $ie !
= F
n
,[ = F
)
i f a ] c ! -> [.
Defini(ie. L9une) c func1ia f este #ni3orm contin# *e E0 dac VL > 3 0 F(-L astfel nct VDJD# e ]cu
d( DJD#) <F s a2e) d ( f ( DJ ) , f ( D# ) ) <s . Observa(ii
1.) Dac f este uniform continu pe 4 atunci f este continu pe 4.
"ntr-adevr n-avem dec't s punem .n definiia de sus DJ = D P[ > Po unde P3 este un punct
oarecare din 4 i obinem continuitatea lui f .n Po .
&eciproca nu este adevrat dup cum se va vedea din e5emplul -.
2.) (e spune c funcia f este )i*sc,it.i(n 5 *e E0 dac 0 * > 3 astfel .nc't
d ( f ( DJ< f ( D#) ) <* d ( DJD[< ?DJP[e 4. E funcie
lipsc!itzian pe ] este uniform continu pe ] deoarece putem avea
d ( f ( DJ ) f ;P[<<Bs .ndat ce d ( D [ D # ) <- = n-
*
3.) E funcie nu este uniform continu pe ] dac 0 -i astfel .nc't ? r8 > 3 s e5iste D n ] cu
d D r )<r dar pentru care d D > - .
"n aplicaii lu'nd r = `` pentru a arta c f nu este uniform continu pe 4 este suficient a n
# # ] ^ +
arta c 0s+ P3 astfel .nc't ?n e 3 0 Dn Dn e ] cu d( D3 DJ.) <@ i aa ca
n
d ( f ( D3< f ;D3#< ) >- i .
4.) "n cazul .n care ! = [ = F definiia continuitii uniforme ia formaH funcia fH ] c & A & este
uniform continu pe 4 dac Vs > 3 0r;s< astfel .nc't ? xJ, x# e ] cu 8 xJ - x #8 <r s avem % f ( x J ) -
f ( x # ) 8 <s .
&.E.(. 6ipsc!itz ;+:0--+730< matematician german.
-2
)eometric imaginea oricrui subinterval de lungime mai mic dec't Yc este
inclus .ntr-un interval de lungime mai mic dec't s.
Exemple
1.) $uncia fGx)=x
2
este uniform continu pe ;3 -< deoarece pentru x 5[ 4 ;3-<
f (xJ) - f (x[) & > & (xJ)) - (x#))
%
B
;
5K= @ = x
[%
)8xJ - x[
%
B /xJ - x#
%
B s .ndat ce =5K - x[= B -/ r.
2.) $uncia f ;5< > A nu este uniform continu pe ;3-< deoarece 0s+ > A astfel .nc't pentru
x -
+ - +
?n e 3 e5ist xJ5[ 4 ;3-< i anume xJn @ x#n @ aa ca % - x#n = BA . Dar
n n
8 f (xJn) - f (x#n )&
3.) $uncia f ;58<>= - @ A % este uniform continu pe ;+ -<5 ;- 0<c F
-
deoarece este 6
x

@
<
lipsc!itzian cu * = A D72. "ntr-adevr dac DJ(x yJ< P;5[y[<4;+-<5;-0< atunci cum
f(DJ)=G- 1 /G i f;P- < > $ -
yJ.
-
, (
x
#
x
#. : &ZJ
x
#
-

x
#y# ; Z y <
-
4(x#x##<
-
x x y y
B ``/A =8[5 K - y [5 [ @ 8[5 [ - 8K5 [ =BA/A ;8[=5K - 5[ = - =5 [ ==8[ - 8 K 1
DD
72
;-=5-5[=@8y-z[=<B^V72 d;pp[<.
Observa(ie. E funcie real f de dou variabile este lipsc!itzian pe ] dac 0 V+U V- P 3 astfel .nc't
? ;5 [ y[< i ;5 [ 8 [ < e ] s avem
f ;5 [ yK< - f ;x [ 8 [< % B Vi 5 [ - x [ @ V - + 8[ - 8 [ =. "n general o funcie real
de n variabile este lipsc!itzian pe 4 dac 0 * f P 3 i S + n
n
astfel .nc't f ; ; 5- . . . xJ
n
< - f (x% 5i . . . 5n< = B i V. =5[ - 5[=.
$uncii lipsc!itziene .n raport cu o parte din variabile apar .n teoremele de e5istent i unicitate
;Cauc!8-6ipsc!itz< din teoria ecuaiilor difereniale.
-:
n
n
-
- -
.?SSSSS
x# x
V72
d ;] ;PK< f ;PKK << >
#]72 +
x
Exerci(ii
5
. + - sinA
1.) ( se arate c lim
sin

x
> +. ( se calculeze apoi lim------------------------
-
5AP3 x x@n n - x
&H 3
2.) ( se calculezeH
a< lim 5F^x
-
@+ - x
&H - U - oo -
i]+ @ x tg x - ?+ @ x sin x
b< limD------------------------------------
x
lntg= A@ ax /
c< lim
3 sin bx
&H
&H
+
/
-a
b
ln x
3.) ( se arate c lim------------> +. $olosind acest rezultat s se calculeze
+ x -+
ln = nx @ ?+ - n
2
x
2
lim
5A3
ln f x @ ?+ - x
-
&H n
4.) ( se arate c lim
5A
3 x
e a . $olosind aceasta s se calculeze lim
5A3
e - cos x
&H
0
-
-
- x x
sin a------------sin a +
----------------- x e F3
+<
5.) Pentru ce valori aeF3-nG funcia f ;I< >
6.) ( se deseneze graficul funciei f ;5< > lim
n
i
n o
-
x+
7.) Pe baza definiiei s se arate c limA > A.
+ y -
-
& H (e arat c ? sP3 0 r;s< astfel .nc't = I - +=< r i =b- -=< r s implice -
x+
T
-
2"
<
I

- +
<
r
!
I
<
+
+
r
_ - 5 4 ; 25 @ +9s
#vem i .ndat ce r B-----------
+
------------
b - - < r < +>P + < y < 0 4
-7
_+- 5
+
-
0 ln x -
x-+
/
x ! + este continu .n x ! + h x e ;+ -G
5 P 3 .
+ @ x
n
@
-
_ 5
-
e
a5
-+
-
5
- 5
-
- - - y @ -
- 8
8.) ( se calculezeH lim <
cos
K ^ @
y
K .
K
- - - - -
5 @ y C x y
- x-+ ;5= @ - -8= B - r;+ @ r<@r - 8 % [ &H o
9.) ( se arate c dac x A o i y A o funcia f ;5y)
+@
nu are limit.
&H (e poate alege un ir ;Pn < de puncte de pe prima bisectoare i un altul ;PK < de pe parabola de ecuaie
y = x
2
10.) ( se arate c funcia f ;5 8<
- - x y
x
-
y
-
@;5 - 8<
-
nu are limit .n origine dei limitele ei iterate sunt
egale = lim lim f ;5 8< > lim lim f ;5 y< %.
l 5A3 3 3 5A3 <
11.) ( se gseasc punctele de discontinuitate ale funciilorH
a.< f;5< > tgi D DpVf
%<
<M
VeD
b.< f;58<>
f
-
12.) ( se studieze continuitatea funciilorH
+ + - 5
-
- 8
-
dac 5
-
@ 8
-
C 3 x = y > 3
b.< f ;5y<>=
;+
@
x y )
Xx4C y
dac

5y
P
3
F+ x > y > 3
x
2
y
dac x
-
@ 8
-
C 3 5 > 8 > 3
&H Punctele !iperbolei ec!ilatere xy> + & Hcontinu pe F
-
^
L33M
&H continu pe domeniul de definiie & H nu e continu .n ;3 3<
03
x
2
+
y -
+
5A3 5
-
@ 1
3
- -
x
2
4 y
2
c.)

f
.
y
) = 8 x
2
4 y
2
BAA-----------B s
-
III. DERIVATA UNEI FUNCII DE O SINGUR
VARIABILA
1. Derivata
$ie funcia fa B c & A & B fiind un interval desc!is ;domeniu< din &. (punem c f
f ( 5) A f ( x )
este &eriv($i) 4n 53 ) B dac e5ist i este finit limita f K;5< > li) @@--------------------.
x@x%
x

A

5
3
6imita de sus se numete &eriv(t( 3#nc'iei 3 4n !+ i este un numr.
Din punct de vedere geometric f J ( x % ) reprezint panta
M
tangentei M3 ` la curba de ecuaie y = f ( x ) .n
-.Lli PunctualM3 ;53 f ( x % << deci f J ( x % ) = t 0 a
(punem c funcia]este derivabil pe B, dac]este derivabil .n C C 5
orice punct x e l . .n acest caz aplicaia ][KH]AQ & dat de
x @-@> fK ;5< ?5 ) B se numete &eriv(t( 3#nc'iei 3
(e definete &eriv(t( &e or&in#) n ( 3#nc'iei 3 prin formula f
( n)
> ( f
( n @
. ) n > +-...
unde f
;o<
> f dac funcia f
;NA
D este la r'ndul ei derivabil pe %. Dacf admite derivate p'n la
ordinul n continue pe % atunci spunem c f este &e c)(s
i scriem f ) N
n
( B ) . Dac f i 0 sunt de n ori derivabile pe % atunci funciile f @ 0, f d 0 sunt de
n ori
derivabile pe B i ;f @ 0 )
;N<
> f
( n <
@ g
;N<
? n P +
n
( f . g<
;N
< > X C
n
fe
f
( n
Q
*<g
;N
< ;formula lui 6eibniz<.
3
Exemplu. ( se calculeze =
;l3o<
dac = ;5< > ;5
0
@ x @ l<c! 5.
Solu(ie. Not'nd f ;5< > c=x g ;5< > x
0
@ 5 @+ avem
fJ ;5<> s=x 0 ;5<> 05
-
f # ;5< > c!5 g[ ;5< > 9 5
Fs!5 pentru n impar g[K ;5< > 9
c
c = x pentru n par 0
( n <
;5< > 3 pentru n P /.
#plic'nd formula lui 6eibniz avem
=
;l33<
>;f d g<
;l33<
> f
;l33<
g @ C%33 f
;77<
gK @ C]33 f
;7:<
g[ @ C%33 f
;72<
g[K
deci =
;+33<
;5<>;5
0
@ x @ lb!5 @ +33;05
-
@ l)s=x @ 9 xc=x @ 9 s=x >
> ( x
0
@ -723+5 @ 5)c=x @ ;0335
-
@ 723033<c!5.
2. Difereniala
$ie f H B @ F. (e n#me%te &i3eren' &e or&in#) I a funciei f variaia
#f > f ( x @ = <A f ( x <
= numindu-se pas. Notaia complet este #f ;5 !<.
Di3eren'( &e or&in#) &oi a lui f este diferena de ordinul .nt'i a funciei 0 ;5< > # f ;5 = <
deci #
-
f > # ;#f <> 0 ( x @ = < A 0 ( x <>f ( x @ -!<A - f ( x @ = <@ f ;5<.
Prin inducie se definete diferena de ordinul n #
N
f > # ;#
nA+
f<
n
i are loc formula #
n
f > ;A+<C CC f F5 @ ;n A * < !G.
N>3
f ;5 @ !< f ;5 <
$ie funciaf derivabil .n x3 ) B i #5 > x A 53 > =. Din li) AA--------------------------/-Zf > f K;53<
= A3 !
rezult c e5ist o funcie a ;5 !< astfel .nc't -
#f
> fK ;53<@a ;53, !<
cu a;53!<A3 c'nd = A 3 sau o funcie a ;53 !< aa ca # f > f ;53<! @ co;53 !<
i v o ] A 3 c'nd ! A 3.
=
Deoarece d)
f
> lim
f

;5
Z
<!
@
cc;5
Z
!<
>+@S6S im Z
;5
Z
!<
>+
!A3
fK ;53 <!
!A3
fK ;53 <! fK ;53< !
pentru = suficient de mic are loc apro5imarea
f

;5
3 @
!

<A

f

;5
3
<Y

f
K
;5
3
<

=
care este foarte util .n calculul creterii funcieif "n
loc s calculm valorile lui f .n 53 i 53 @ = este mai simplu de efectuat produsul f ;53 <= care este o
funcie liniar de !. Defini(ie. Di3eren'i()( 3#nc'iei 3 4n !( > este func1ia liniar (de = ) definit 9e &
d@'J ) d
notat cu d f ;53< Hd f ( x G ) <;!< > f ( x G ) <!.
C8 m )raficul funciei liniare d f (x% < este o dreapt ce
trece prin origine de pant
M
S5jG
T t
0<D = f J (
x
+ )
. Din punct de vedere geometric
\3
>
#f
I, v v 3` > 3\0 t0 c9== f K;50<>d f ;50<;!<
&elaia de apro5imaie
0+
f

;5
3 @
=
<[
f

;5
3 <C
d f

;5
3
<;!<
e5prim faptul c segmentul `\ poate fi fcut
oric't de mic dac se ia creterea = suficient de mic.
Exemplu. Cu c't crete aria unui cerc de raz 7:1 m dac mrim raza cu 3+ mh Solu(ie. #ria cercului este O
>nr
-
. #vem O > -nr r3 > 7:1 = > r-r3 > 3+ deci
# O \ d O > O ;r3 <= > - n r3! > -rc- 7:1 d 3+\ 9+.:1: m
-
.
Dac funciafeste derivabil pe % atunci d f ;5<;!<>f K;5<= ? x eB . "n cazul
aplicaiei identice 0 ;5<>x avem 0 J ;5<>+ i
d 0 ;5<;!<>d5;!<>= ? 5 e B i ? !e D. #stfel formula de sus se obinuiete a fi scris
sub forma d f ;5<>fK ;5< d x sau omi'nd a scrie variabilele .n primul membru d f > f K ;5< d x .
De aici rezult notaia lui 6eibniz pentru derivata luif, f ;5<>
d f
.
d x
Regulile de diferen(iere decurg din cele de derivare i suntH +.< d
f @g<>d f @ d 0
-.< d ( f 0 )>0df @ fd0
0.< d
7
+ >
gdf-fdg
%
g
a g
-
/.< d ( 0 o f<>0 K ;f<df *ltima
rezult din aceea c
d ;g o f<;5<>;g o f<K;5<d5 > 0 ( f ( x) ) f J ( x) dx > 0 ( f ) d f ( x ) ? x eB .
4a pune .n eviden proprietatea diferenialei de invarian a formei diferenialei i anume faptul c
regula de difereniere a funciei compuse e aceeai ca i c'nd f ar fi variabil independent.
Diferen(iale de ordin superior
Difereniala de ordinul doi a funciei f .n x% e B se definete prin formula
d
-
f ;53<;!<>fK ;53<!
-
dacf este de dou ori derivabil .n 53 .
"n mod analog dac f este de n ori derivabil .n 53 atunci difereniala de ordinul n a lui
f.n 53 este d
n
f ;53<;!<>f
;n<
;53<=
n
i dup cum se poate observa este un polinom de gradul n .n = .
Dacf este de n ori derivabil pe % atunci putem scrie d
n
f > f
;n<
;5<d x
n
dn f
unde d x
n
>;d5<
n
> =
n
. &eiese de aici notaia diferenial pentru derivata f
;n<
;5<> n . Observa(ii
1.) 6a formulele ce definesc diferenialele de ordin superior se poate aTunge difereniind succesiv
difereniala de ordinul .nt'i ca funcie de x .
"ntr-adevr deoarece = fiind independent de 5 .n procesul de difereniere se comport ca o
constant avem
d ( d f ) =d ( f ;5< !<>d ;fK ;5<< = > f [;5< =
2
> d
2
f etc.
2.) "n diverse probleme practice difereniala de ordinul n i diferena de ordinul n se apro5imeaz
una pe alta.
"n cazul unei funcii date tabelar se face apro5imarea f
; n
b5) `A;vezi e5emplul de
la Derivarea numeric.<
3. Formula lui Taylor
$iind dat polinomul de gradul n, D ( x<> a3 @ a+x @ a-x
-
@----------------@ an x
n
ne propunem
s-l dezvoltm dup puterile lui ! - 53 unde 53 este o valoare particular a lui x .
#ceasta .nseamn s determinm coeficienii Oi i > 3 n astfel ca
D ;5< > #o @ Ox
(
x - 5o
<
@ #-
;
5 - 5o
<-
@ ddd @ On
(
x - 5o
<n
. Deriv'nd
succesiv avemH DK ;5< > #+ @ -#- ;5 - 53 <-0#0 ;5-53 <
-
@ d - @ nOn ( x- 53 <
n-+
D [;5< > -#- @ 0--#0 ;5 - 53 <@/ d 0#/ ;5 - 53 <
-
@ ddd @ n ( n - l<<n ;5 - 53 <
n--
D
( n<
;5< > n( n-l<;n--<...-d +#n . $c'nd ! > 53 obinem D;53<>#3 , DJ;53<>#+, P[;53<>-]#- , D
;n<
;53<>n K On
de unde #3 > D;3< #T > a
+
- P K < #- > ..D#(x%) , . . . , On > -
+
P
;n<
;53<
5K 2 K n K
i D( x ) > D ;3 <@. DJ ;3 <@-
;5-
-D P[ ;53 <@6 @-
;5-5
D D
;n<
;53 <
+R -K n K
numit formula lui Ta8lorC pentru polinoame.
Pentru o funcie oarecare f de n ori derivabil pe un interval B se poate scrie polinomul
`n( x ) > f ;3 < @ . f K ;3 <@ 6 @-
;5-5
D f
n
( x _ <
+R n K
numit *o)inom#) )#i T(-)or &e gr(& n corespunztor funciei f .n 53 e B.
4ste evident c .n general ' ( ! <D`3 ( ! <. $uncia ;5< cu proprietatea
f ;5< > `n ;5< @ Fn ;5<
se numete rest#) &e or&in#) n al polinomului lui Ta8lor (e obine
astfel formula
f ( x <>f ;5o<@. f K;5o<@6 @ f
;n
<;5o<@Fn ( x)
+R nR
numit 3orm#)( )#i T(-)or.
0-
O. Ta8lor ;+9:1 - +20+< matematician englez.
Observa(ie. $unciile f i `3 au .n 53 un cont(ct &e or&in#) n0 adic at't cele dou
funcii c't i derivatele lor p'n la ordinul n sunt egale .n 53.
<
;x ) = f f
<
;53< * = % , n
Teorema ce urmeaz d restul F3 sub forma lui 6agrangeC
Teorema ;Ta8lor.< ?ac f este de n 4+ +ri deri2abil 9e inter2alul B, atunci +ricare ar fi
9unctele ! 53 )5 exist N ) ;3 !< astfel nct
% ! @ ! % ( 8n 4+
f ;5< > f ( x% <@D f K;53<@ddd f
;n

<
;53 WDkD@lTr f
;n @l<
;c<H
Demonstra(ie. ?om determina numrul \ astfel .nc't restul s aib forma
Fn ( x ) =( x @ x % )
n
@
+
\.
$ormula lui Ta8lor va deveni atunci
f ( x ) = f ;53 < @. f J ( x % )4 L 4
G
;
x
-
x
l f
(n

)
( x % ) 4( x @ x % )
n
@
+
\.
( considerm pe B urmtoarea funcie derivabil
cp;; )> f (( ) 4
x
. f J (() 4L 4
(x
. < f
( n )
( t ) 4( x @ t )
n
@
+
\
5K n K
i s observm c cp;5<>f ;5< cp ;53< >f ( x ) . Conform teoremei lui &olleC
e5ist ce;53 , x ) astfel .nc't cpK;c<> 3. Dar c 9 J ( t ) = e----------J@ f
n 4 5
( t ) @ ( n @ +<;5 A i f \
n K
prin urmare
(
5

A

c
)
f
( n
4
5 )
( c ) =( n @ +<;5 A c )
n
\ de unde M > -r-
+
-T-f
;n
@
+<
;cU
nR ;n @+<R
,i l
(X
7 ^ f
( n
4
5 )
( c ) .
Observa(ii
1.)
F n( x )
-3 c'nd !@ !% deoarece li)
Fn
(
5
)
> lim
(
5

A

53
D
@
K
M
> 3 .
( x @ x% )#
x

-

x
% ( x @ x% )"
x

-

x
% ( x @ x% )#
De aceea fc'nd apro5imarea f ( x ) \ `n ( x ) pe intervalul considerat eroarea comis .n acest caz
este mai mic dec't su9 8 Fn ( x ) 8 .
!G B
2.) "n cazul particular 53 > 3, se obine 3orm#)( )#i 6(cL(#rin7
00
a.6. 6agrange ;+209 - +:+0< faimos matematician francez
M. &olle;+91- - +2+7< matematician francez a fost primul care i-a demonstrat teorema dar numai pentru polinoame.
f ( x ) > f ( % ) @
x
f J ( % ) @ 6 @ i 6f
( n )
( % ) @ f
; n
@D;CU cu ce;35<.
3.) $c'nd notaia d > 5 - 53 formula lui Ta8lor poate fi scris i sub forma
i n i n@ +
< f
;n
@
l<
;5o @e!<
unde 3 B7B+
sau simbolic cu aTutorul diferenialelor
f

;5<
>
f

;5
3
<
@22
d f

;5
3
d nf

;5
3
<
@2^-2 e
+R n K ;n @+<R
"n particular formula lui Mac 6aurin ia forma
f ; 5U >f ( 3U @
+
d f ( 3U @- @Ad
n
f ;3U @
@ d
n
@
+
f ( c ) cu ce;3 5<.
n K
Exemple
1.) $ie f ; 5< > ln ;l @ 5<. #tunci
f K;5< >
+ @ x
fK;5<>
;+ @ x )
2
f
;n<
;5 <>;-+< f
;n
@
+<
;5 <>;- +<
n
Cu formula lui Mac 6aurin avem
ln ;+ @ 5<>
x
- $< @
-
x
0
- - 5
/
@ Q. @ ;-+<
v
K +R -R 0R /R
v
K
x , x x - x
n
x
n
4
5
c
+R -R nR ;n @+<R
0/
f ;53 @ !< >f ;53 <@Af K;53 <@6@i<.f M;53 <@- ;@
+] nR ;n @ +<R
d
n
@
+
f ;c< unde ce;53 , x ) .
( n @+<R 5K
+
n-+ ;n -+<R
;+ @ x )
n
n R
n-+
adic
ln ;+ @ 5<
-+ xl
n
5 - 5 0 5 /
5
- @ 0 /
.-
f;3<>3 f
;3<>+
f [ ;3< > - +
f
;n

<
;3< > ;- +<
n-+
;n -+<R
+
n
K
f
;n
@
+<
;c< > ;- +<
n
( n -+<R
;+ @ c<
n K n @
+
x
n-
+
;n @+<R ;+ @ c<
5
c e;3 5<
n
K
n @
+ e;-+<
n
n @+ ;+ @ c<@
cu c e;3 x )
N.Mac 6aurin ;+97: - +2/9< matematician scoian.
01
5l @5l -
/ R
@5l
2 R - R 9 R
5l
@ 1 R
5l
x
8
:R
0R 2 R
cu 8 \8 B +.
cu Ml B +.
4. Aplicaii ale formulei lui Taylor
Calculul aproximativ
Exemple
1.) ( se calculeze cu apro5imaie D03.
Solu(ie. $ie f (x)>8Hx i x0 > -2 > 0
0
. $olosind formula lui Ta8lor
f ( x )f (x o )
+
f

( x

)

x
+

--
0
f +5 < > il 5 C
x x o +R f'(xo ND
-
D f "(xo )+ ^2 (x) .n
- R
f ( x o ) 0
f '(x o <>
+
d 0
-

-
f +5 o < > - D d 0
-
1
f %c < > i c C
-2 B c B 5
gsim pentru x > 03 ?03 ` 0 @
---------------------------------------------------A @- - -
cu eroarea F2 ;5<
0R
0
0
+ o +
0 R ^0
0
^c&
B
1
>
/-
> oooo-1.
0 0
:
0
7
2.) Cu ce eroare apro5imeaz polinomul lui Ta8lor de gradul 0 funcia +
x 3 x 3
sin x > x-----------@ &0 ;5 < sin x \ x-----------cu eroarea
0 R
3
0 R
4
H ooo-9
/ R
09
+ D 0 C 0
-
- R % 0
-
; 0
1
7 0
1
f ( x )= s i n x 9e 8 x & < @
f Solu(ie. #vem
+ x
&3 ; 5<
-sin c
-
/
d / R
3.) cos x > +
-4.) sin x > x -
M
M
0 + + 0
-
; - D
> 0 @
f "(c)
0 -
T
0
;5
<>
xA
D02K
T
0 ;
5
<>
+

-
-8
# se observa c't sunt de apropiate graficele celor dou funcii pe intDDalul D
+0
."n
- - S
+0P.
$ermat ;+93+
- +991<
matematician
francez.
02
particular sin -"# 3//9/11 cu eroarea mai mic dec't 333-9.
Convexitatea i concavitatea unei funcii
E funcie f derivabil pe B este conve8 sau conc(v pe B dup cum tangenta .n orice punct al
graficului ei se afl sub sau deasupra graficului.
*n punct .n care funcia .i sc!imb concavitatea se
numete *#nct &e in3)e8i#ne.
Deoarece ecuaia tangentei \ 3 T este
y

-

f
;
5
o < >
f
K;
5
o < ;
5
[
5
o<
,
poziia
tangentei fa de grafic este dat de semnul e5presiei
]
>
f

; x< -

y
>
f

; x< -

f

;5
o
< -

f
K
;5
o
<;5-5
o
<
.ntr-o vecintate a lui 5o i anume f este conve5
dac ] P o i f este concav dac ] B o. Dac f este de n @+ ori derivabil pe B i
f[;5o< >f[;5o< >- . . > f
;n-l<
;5o< > o f
;n<
;5o<Co
atunci cu formula lui Ta8lor avem ] de
unde rezult c atunci c'nd
nK
f
( n

<
;53 WDh-. f
;n@+<
;c<
n @+
% c+n2ex dac f
;N
D;IJ <
P 3
9ar
,
f

este
< ; <
Hc+nca2 dac f .
n
>;53 <B 3
Fn > i)9ar, x% este 9unct de inflexiune.
Condi(ii suficiente de extrem
Punctul IJ este punct de ma5im sau de minim pentru f dup cum
e5presia ] > f ;5<- f ;53< este B 3 sau
P 3 .ntr-o vecintate a lui IJ .
(e tie din teorema lui $ermat c
punctele de e5trem ale lui f se gsesc printre rdcinile derivatei. (
presupunem c f este de n @ + ori derivabil pe B i c
f;5o<> f[;5o<>-.. > f
;n-%<
;IJ<> 3 f
;n<
;5o<>3 f
;n<
;5o<C3.
Cu formula lui Ta8lor ] are e5presia de sus e5presie care menine semn constant numai pentru n
par.
"n acest caz
f)axi) daca f
;n<
;53 < B 3
53 este 9unct de < ( ) Z 8
H)ini) daca f ;53 < P 3.
Exemplu. $ie f ;5< > x
0
e
x
.#vem
f K;5<> x
-
;5 @ 0<e
5
f[;5<> x ;5
-
@ 95 @ 9<e
5
f[K ;5<>;5
0
@ 75
-
@ +:5 @ 9<e
5
. &dcinile ecuaiei fK;o<D 3
sunt x > 3 x > -0. Deoarece f[ ;3< > 3 f[K;3< D 3 rezult c x > 3 este punct de infle5iune. Din f[;0<> 3 f
[;0<P3 rezult c x > A 0 este punct de minim
4cuaia f[ ;5<> 3 are i rdcinile 5i - > - 0 g pentru care f;5i - < D 3 deci i acestea sunt
puncte de infle5iune.
Ridicarea nedeterminrilor
ln ;l @ - x< - sin - x @ - x
2
Exemplu. ( se calculeze l > lim
x

@%
x

;-5<- ;-5<0 ;-5<


0
Solu(ie. Deoarece ln;l @ -5<> - x--@@ 4 -@@ @ x
/
M sin- x > -5 --AA @ x
/
M -
avem l > lim-----------------?
a
---------A > /.
5

-

3
5
0
Derivarea numeric
$ie funcia f HFab c @ & de clas N
0
; dacf este dat tabelar atunci ea poate fi
apro5imat pe Fa bG cu un polinom de interpolare<. #plic'nd
formula lui Ta8lor avem
f ;5@= ) - f ;5<>#f [;5<@--R f[;5< @t <f g)
f ( x - !< - f ;5<>; <f [;5<@--Rf[;5<-
=
-f[;n<
cu = eF 5 5@!G neF 5- ! 5G de unde
!
0:
r .
x
V- V-
c
`
A
3 @ 3
A
`
A-V- 0
---------- Ac
0
O
5-! 5 5@!
f ( !) , panta lui #O
f
[
;
5
<
>
-
D F r +h
<
@
f
[
;
n
<G
f [;5<>
f

(
x
@
!<-

-

f
W@
f

(
x

-

!<
- 9 Ff.;h<@r;n<.
=
-
9
07
"n ipoteza c f [ ;5<B \ pentru 5eF a bG erorile absolute e+ (i e 2 care se fac .n
apro5imrile f ( x ) Q @--------.-.---------J-=@
2=
f ( x @ !<-- f ( x ) @ f ( x - !< S#
-
f
=
admit evalurileH e B-------------M
+- 9
"n acest fel se pot calcula derivatele unei funcii date tabular .n puncte ec!idistante.
Exemplu. Dac micarea unui mobil este dat .n primele dou coloane ale tabelului alturat atunci
d s
av'nd .n vedere c pasul = > #t > 33+ viteza 2 >--------------- i acceleraia a
d t
d
2
s
pot fi i ele
determinate
=
2
\=
2
-=
\=
0
-
Exerciii
1.) Pentru a construi tangenta .ntr-un punct \ al lniorului
x
y=a c!A se folosete urmtoarea metodH Pe semicercul
a
de diametru \3 unde 3 este proiecia lui \ pe a5a /x se duce coarda
D3=a . ( se demonstreze Tusteea ei.
2.) ( se calculeze f[ ;5< dac
a.< f ;5<> x
x
# 4 x
a
# 4a
x
# pentru a P 3
b.< f ;5<
3.) ( se arate c
S;5@l<
0
D; x - -<
0
dup ce .n
prealabil a
fost
logaritmat
Ts#
-
s#
-
s#s v \ A #t#
-
s
a
\#
-
3333
--3333+-/-/33-3.33333-920/3303.333330+0+30
+33303.33333/-0+--+-33-3.33333101+10+13303.
33333913+9++933+3.33333299++3.33333::0+2+2
33
tabelar dup cum se observ .n ultimele
dou coloane.
dt
-
d y f dy
a.< dac ( a 4b x ) e
x
> 5 atunci 5 ----------A >= !d @y ^ U
b.< ;sin
/
x @ cos
/
5<
;
>/
n

+
cos % /5@-------% n e 3
c.< +
_ n@+
+

N
-i
Dl
5 a d5
n
_ n-+
f
+
x
4.) ( se calculeze
a.< df ;o<;!< dac f ;5< > 5;5-l<;5--<...;5-iooo< &H+333R =
b.< d y dac c.< d
+33
8 dac
2%-5
d.< d
n
f ;5< dac f ( x <>;5
-
@-5@-<e
-5
5.) $olosind difereniala s se calculeze cu apro5imaie
. . +@ cosx n n +
a.< variaia funciei y >------------------ c'nd x variaz de la A la Al------------
K +-cos5 0 0 +33
& H -33970
;-302<
-
-0
& H 3011
^ ;-302<
-
@1
6.) $olosind formula lui Ta8lor s se scrie funcia f ;5< > ;5
-
-05@+<
0
dup puterile lui x.
7.) ( se scrie primii trei termeni ai dezvoltrii funciei f ;5<> x
:3
- x
/3
@5
-3
dup puterile lui 5-+
i s se calculeze cu apro5imaie f ;+331<.
8.) ( se calculeze eroarea .n apro5imrile
B ---- + + -
a.< .a+@x \ +@Ax@x pentru x > 3-
8
- :
b.< e \ -@A@A@A
-R 0R /R
& H inferioar lui
0 > S6
1R > /3
/-
dx ;sin
b.<
& H B
- x
0
e
-5
+@5
- d +3
0
9.) $olosind formula lui Ta8lor
a.< s se determine a i b astfel .nc't lim
5-$-o
x4(a4b cos5< sinx
s fie finit.
b.< s se calculeze lim 0 - x ,
x

-x
-
@- =e
5
-
10.) ( se determine punctele de e5trem ale funciei f ;5<> x
n
e
x
x e & n e N.
& H n par >P x > o punct de minim x > -n
punct de ma5im n impar >> x > -n punct
de minim
/0
1
5
IV. DERIVATELE PARIALE ALE UNEI FUNCII REALE
DE MAI MULTE VARIABILE
1. Continuitate i derivailitate parial!
$ie f a ? a F
-
A & D fiind o mulime desc!is i P3 ;53 83< e D
---------------------------------------------- $ie
?i =G x 8 ( x , y % < e ? b
?2 =G y 8 ( x % , y < e ?b
9a?
i
@

& ,

9(x<
>
f

( x , y
3
<
sunt funcii de o singur variabil.
Defini(ie. L9une) c func1ia f este *(r'i() contin# 4n r(*ort c# v(ri($i)( 8 n D+ dac
func1ia 9 este c+ntinu n x+ .
Propozi(ie. ?ac f este c+ntinu n D% , atunci f este c+ntinu n ra9+rt cu t+ate
2ariabilele sale n D+ .
Demonstra(ie. Continuitatea luif . n Po .nseamn ?s P 3 0 n ; s < astfel .nc't
> P =
f

;58< - f

;5
3
8
3 < ^ B
s
y

-

y
% 8 <
n
$c'nd y = 83 observm c = 5 - Bn >P= f ( x , y %< - f;53 8 3 < =
c
&
9
(
x
)
- ( 9

(x
%
)
8 <
s
deci continuitatea lui 99 .n 53 .
$unciile
#nalog fc'nd x > 50 obinem continuitatea lui l .n 80.
&eciproca nu este .n general adevrat dup cum se va putea vedea din urmtorul
Exemplu. $uncia f ;5 y
)=
xy
dac
;5 y <
C;33<
x > y > 3
y
2 2
x 4 y 3
5 5
nu este continu .n origine neav'nd limit .n acest
punct. Dar p;5<>f ;53<
x
K
3
x
2
@ 3
( y ) >f ; 3 y <>-ZD?>3>f ;33<>Y;3<.
3 @ y
Defini(ie. L9une) c func1ia f este *(r'i() &eriv($i) 4n r(*ort c# v(ri($i)( 8 4n D%
dac func1ia 9este deri2abil n x% .
Derivata parial a luif.n raport cu x .n P3 este pK;53< i se noteaz fJx ;P3< sau
f f
A#;P3 < #vem deci A ;P3 < > li)
x - x%
> 3 > f ;33<>p;3<
f
D
?
0
f
f [- > ;;[-< care se mai poate nota i _
P> x y ? x <y r r$ -
1) Pentru calculul derivatelor pariale de ordinul doi ale lui ' va trebui s avem .n
' f a f
vedere c--------, -----( u ( x , y ) , 2 ( x , y <<. #a de e5emplu.
' u a 2
_ '
-
f ' u ' 2 '
-
f
@ - -------------------@
a
'u ' 2 ' x ' x ' 2
2
2.)
$ormulele ;-< se pot generaliza pentru funcii cu mai mult de dou variabile.
2. Diferentiailitate
$ie f a ? c &
n
A &, ? mulime desc!is.
Defini(ie. 'unc1ia f este &i3eren'i($i) 4n *#nct#) D% e ?, dac exist + a9lica1ie liniar
> 3 unde = = (=l ,=2 ,=n) este
< H &
n
A & astfel nct li) P
a(a ca D% @ = > ;5T
3
@ !T,xh @ =n<e?.
< (=) se numete &i3eren'i()( lui f 4n D% ) i se noteaz ?' (D% ) ). < fiind o
aplicaie liniar de = are forma
r !T D
<( = ) > DT!T @ D- !- @ V @ ?n= n =( ?C ?2 0 9, ?n ) .
Definind derivata funciei f .n P3 prin f K;P3) =( ?C , ?2 , ?n <, difereniala funcieif .n P se scrie
d f p<>fK;P3< !.
Teorema 1. Dac f este difereniabil .n ! atunci f este parial derivabil .n P3 .n raport
cu toate variabilele sale i ?i > A@ ;P3< i > + , n .


x
i
Demonstra(ie. $ie f difereniabil .n P3 . "n cazul particular c'nd = > ;33
, 9 ,=i ,% , 9 3< avem = = != = > = t 8 (i 6;!<>?t = , .
f (x
:
0 9 , x
%
@ =L 0 9 ,xh <- f ;I
3
V I
3
V I
3
<- ?\
Din l )
= . D 3 i
> 3 rezult
f;5
i
3

,*

, x %
@
=
i
, -

,x
n
<-

f

;5%

, -

, x %

, -

,x
l
<
? . -A d. ' f ( 9 < D
lim AD-----------------------------------------D-------------------------- > ?i i >+ , n adic ---------;P3<> ?i
=
i ->
% =
i


x
i
Observaia 1. "n cazul funciilor de o singur variabil difereniabilitatea i derivabilitatea sunt
noiuni ec!ivalente.
"ntr-adevr dac f este derivabil .n 53 atunci
f ;53 @ !< - f ;53 )- f K;53 ) =
= c'nd = -A 3 ;vezi m- cap.?< deci f este difereniabil
.n 53 i d f ;53 < >fK ;53< !.
Teorema + arat c difereniabilitatea .n 53 implic derivabilitatea .n 53 i c
D^ > f J (
x
%) de unde d f ( x %) > f ( x (% ) = .
Observaia 2. &eciproca teoremei + nu este adevrat adic nu orice funcie care admite derivate
pariale este difereniabil.
x
( x , y ) $ ( % , % )
l x
-
@ y
-
dac
v
KK J
v
K J. #vem
?
I
@
8
5 > y > 3
3
f ] ; 3 3< > lim
f;5 3 <
-
f; 3 3 <
> 3 f 8K ;33<> lim
f
RD
8
V
f
RM > 3 .
5 @3
x
8
8A3 y
f ; !^ ! - ) - f ;33< > !^ ! -
Pe de alt parte funcia ----------------HHAr.-----------> A------------` nu are limit c'nd ;!^ !- < A; 3 3 <
l l
!
l l !^
-
@ !-
-
dup cum am vzut .n m^ deci f nu este difereniabil .n origine.
*rmtoarea teorem d condiii suficiente ca o funcie s fie difereniabil.
Teorema 2. ?ac func1ia f ad)ite deri2ate 9ar1iale n ra9+rt cu t+ate 2ariabilele ntr-+
2ecintate a 9unctului D% , c+ntinue n D% , atunci f este diferen1iabil n D% .
Demonstraie. #plic'nd de n ori formula lui 6agrange i in'nd cont de continuitatea
derivatelor pariale fJx. ;i > ^n< .n D% rezult e5istena funciilor a i (D% , = ) ;i > ^ n< cu
A 3
(
i u .
2
;
' 2 D
2
' f '
2
u ' f '
2
2
i
2
' i
2
f
'u '
' x
-
' u
- '2 ' v
'

5
a
v
'

5
a
?
=
n a
=
i
Exemplu. $ie f ; 5 8< >
/:
f ;Po @ !< - f ;Po<-<( = ) 8
l l !l l
proprietatea c li) a i (D% , = ) =3 i astfel ca = = != =
A 3
f ( D% @ !< - f ( D% )> f ;5^
3
@ !^, xh @ = 2 , . . . , x h @ = n <- f ;5^
3
, x h , . . . , x l <>
>
f

;5;
@
!
^
5
-
3
@
!
-
, -

, x %
@
=
n
<-

f

;5
^
3

5
- @
!
-
, -

5 3
@
=
n
<
@ @ f ;5^
3
@ 5
3
@ !- , . . . , x h @ = n <- f ;;^
3
5- , . . , x h @ = n <@
> ;^ 5- @ !- 9 0 xh @ !n <d !^ @ ;;^
3
i- , 50 @ !0 ,5
3
@ !n <d !- @ ... @ D
;5^

N 5
3
- ^ D n <d !n >
> F]5 ;p< @a^ ;p !<G!^ @ F]U ;P3< @a-;P !<G!- @.. . @ F]U ;p< @an;p. !<G!n
> <( = ) @ a^ !^ @a-!- @.. . @ an=n ,
de unde
i)
f

(9
% @
!)-

f

(9
%
)-< ( = )
> l) l
a\h\
@
6
@
a
Al B
%!i i A3 W% = != A3 ini
B li) ; al @--- @ 6n=<> 3 deci f este difereniabil .n P3 .
Consecin(. ?ac f ad)ite deri2ate 9ar1iale c+ntinue 9e ?, atunci f este diferen1iabil 9e ?, adic
diferen1iabil n V D e ?. "n acest caz
d f ( D) =
? f
( D) = l ( D) = 2 @. . . 4 ?;- ( D) = n V D] ?.
? f
"n particular dac f ( xl 5- ... xn ) >xi i > + n atunci cum AA>3 pentru C . i
d

x
C
? f
i -------> +, re>ult d xi = =i.
? f ? f ? f
#stfel d f ( D) = @f - ( D) d x 5 4@K@ ( D) d x 2 4 W W W 4@K@ ( D) d x n .
? x5 ? x2 ? xn
#plicaia df dat de D
?
? P d f ( D) V D] ?
este &i3eren'i()( 3#nc'iei 3 d f >-
df
- d x5 4
d

f
d x2 4-----------------@
d

f
d xn
? x5 ? x2 ? xn
iar &eriv(t( 3#nc'iei &i3eren'i()e 3 este f
i:::
'
?C: ? C: l ? C:
.
? xl ? x2 ?
xn
Difereniala lui f se mai poate pune sub forma
( ? ? ? 8
d f = --------dx 4-------dx - @------+------dxn
v o 5+ ? x2 ? xn 8
? ? ?
d =------d 5 @----------d x2 4... 4--------d x n
x5 ? x - ? xn
care duce f .n d f se numete operator diferenial. Exemplu. $ie
f ( x , y , > )> x
0
y
-
e
z
(i D%(- +-3<. #tunci
d f ( D) = !
0
y
-
e
>
dx 4 2 x
0
y e
>
d y 4 x
0
y
-
e
>
d> iar d f(D%< > +-d5-
/dy-/d> sau df;P3<;!+ !- !0 )> +-!+ -/!- -/!0. Propriet(i ale func(iilor diferen(iabile:
1.) Dac funciile f i 0 au derivate pariale de ordinul .nt'i continue pe ? atunci funciile f 4 0, f P
0,@ ( 0 D 3< sunt difereniabile pe ? i
d ( f 4 0 ) > d f
@ d 0 d ;f e 0 ) > 0df
4 fd0
f c 0df - fd0
d
0
2
Difereniabilitatea rezult cu teorema precedent iar formulele reies din calcul direct. De
n n n n
e5emplu
d
( f
P 0)=[; i f 0 ] 5 = [,
( f f
! i 4 f0Jx, )
dx
i =
g
(
f
! =
dx
i 4
0
Jxi d x 5 = 0df 4 f d 0 .
+ + + +
2.) Dacf este difereniabil atuncif > const >> df=3 pe ?. 4ste clar cf > const
>> df = 3. &eciproc dac
d f ( D) =
f
( D) = 5 4 L 4
f
( 9 ) = n = 3 ? De ?,
dx
5
dx
n
atunci pentru = > f3...=i3...3< cu =i C3 ;i > +n< rezult @ ( D) = i = 3
dxi
d' -----
? D e ?, de unde-------->3 pe D. #cesta .nseamn c f nu depinde de !B ;i = + n < i
/7
f .n care operatorul
0
deci f > const.
3.) Dac f este difereniabil atunci f este continu. "ntr-
adevr fie P3 e ?. Din
f ( D) - f (D% ) = < ( = ) 4 co ;P3 , = ) cu Df
3
K
!<
Dp-D---------------------------P 3 rezult c atunci c'nd
! ! D 3
PWPP3 !D3 i cum < este funcie liniar de ! <( = ) =. ?i=i -Q3 i deci f ;P<-Pf ;P3< 4.) ?ariaia funciei #f
> f( D<-f;P3<\d f (D% ) deoarece c+(D% =<A 3 c'nd = @ 3. Aplica(ie. "nlimea unui con este = = 03 c) raza
bazei r = + cm. ( se studieze variaia volumului conului dac mrim = cu 0 )) i micorm r cu + mm.
+ -
Solu(ie. #vem V = @ g r = d = = 30 c) dr > - 3+ c) i 0
dV 0? r
0
-n n ] _ ^
#? \ d ? >-----d! @--------d r = n @ d = 4---r = d r = @ r f d = 4 2= d r < >
0 = 0 r 0 0 0
v
K
> A e+3 ;+3 e 30 - - e 03 e 3+<>-+3 n c)

.
0
?olumul scade cu +3 n c) fapt greu de bnuit de la .nceput.
Diferen(iale de ordin superior.
E funcie fH ? a &
n
A & care admite derivate pariale de ordinul 9 continue pe ? se spune c este
&e c)(s N
9
( < < i se scrie f e N
9
( ?) .
$ie f e N
2
( ?) iP3 e?. #m vzut c difereniala de ordinul .nt'i a lui f .n D% este
aplicaia liniar df (D%) a F
n
@ F df (D%) ( = ) = D ;P3 )=i
i=5
i
A 3
13
n n
$orma ptratic d f (D%) a F
n
@& d
2
f (D%)(=)=V ?
?!a !a
i =5 ; =5
i

;
;Po >i= ,
se numete difereniala a %l-a a lui f .n Po .
"n mod asemntor dac f ]N
9
( ?) se &e3ine%te &i3eren'i()( &e or&in#)* ( )#i 3 4n D%ca fiind
aplicaia d
9
f ( D% ) a F
n
@ & dat de formula
d !- @... @ D]d
;p<
f;Po <
ridicarea la putere fiind simbolic.
Exemplu. $ie f ( x y ) = x
-
y
0
i P3 ;-l<. #vem
f
! =
2xy

0
8 . d f = fJx d x 4 fJy d y = 2xy
0
d x 4 x
-
y
-
d y f Jy
= x
-
y
-
d f ;-+< = / d x 4+- d y
d
-
f = f 8 d x
-
4 2 f xy d x d y 4 f 8 d y
2
= 2 y
-
dx
-
@+- xy
-
d5d8 @ 9 x
-
8d8
-
d
-
f ;-+< > -d5
-
4 2 X d x d y 4
2 X d y
2
4vident c putem scrie i d f ; - !- )= X=5 4 52=
-
d
2
f ;-, +< ;!+ !-< > - !
-
@ -/ !+!- @ -/ =
Observa(ia 1. Calculul diferenialelor de ordin superior se poate face i prin diferenieri succesive
folosind regulile de difereniere. ?om dovedi aceasta pentru 9 = -. "n acest caz avem
d (df )= d
5 >+
? f
?
x
i
5 >+
. , . . .
? xt? x,-
5=5 8 5=5
5

5
d

f
P = = , =d
2
f
5
, 5 +
5
Observa(ia 2. Difereniala funciei compuse '( x , y )= f(u ( x , y ) , 2 ( x , y )) este d ' = 'Jx dx 4
'Jy dy = ( f B P ux 4 fV P 2Jx)dx 4 f P uy 4 fV P 2Jy ) dy = = fi
(
uJx dx4uy d y ) 4 f V
(
2 Jx dx42Jyd y ) = fidu 4 fV d2.
Proprietatea c d ' = 8 @ dx 4--------dy 8 ' = 8 @ du 4-----d2 8 f = df
x ? y ) u ? 2 )
se numete *ro*riet(te( &e inv(ri(nt ( 3ormei.
4a nu se mai pstreaz la difereniala de ordinul doi adic
d
2
' =
i x
dx 4 dy
iy
^ ; - <
' $
'
----du 4-----d2
i u i 2
^ ; - <
f
1+
i '
y
fxy = 9 xy
2
fKK-
= j x
2
y
i
d
9
f ( D+ ) ( = ) = 8 ? @= i
@
1
deoarece
d
-
' = d (d')>d (fJu du 4 fJ2 d2)>f 8 du
-
@ - f72 dud2 4 f 8 d2
-
@ @ f7 d
-
u
@ f2d
-
2 = d
-
f @ f7 d
-
u @ f2d
-
v.
- -
iar d u i d v fiind diferenialele de ordinul doi ale unor funcii ;i nu a unor variabile< nu sunt
totdeauna nule. #adar
d
2
'--
( d d b
- <
( ? d v
-
dx4-----d y % ' > +----------du 4A% f 4 f J d
2
u 4 f J d
2
2 .
x ? y % G ? u ? 2 %
3. Formula lui Taylor pentru func(ii de mai multe variabile
$ie f H D c &
n
-- & ? mulime desc!is
Teorem. ?ack f ]N
n
@
+
( ?) atunci +ricare ar fi 9unctele D% , D ] ? ,existk un 9unct
P e;Po ,D)astfelnct f ( 9 ) = f(D%)4
5
d f(D%)4 4 d
n
f(D%<@-D2`d
n
@
+
f;Pi<C
+] n K ( n 4 5)K
Demonstra(ia o vom face .n cazul particular c'nd * = - . $ie deci f = f ( x , y < i
P3 ;53, 83< .$uncia compus ' ( t ) = f ;53 @5 ( x - 53<, 83 @5 ( y - y 3<< este evident de
(n 4+< ori derivabil pe F3+ G i $;3<> f;53 83< $;l<> f ( x , y ) . (-i aplicm
formula lui Mac6aurin. #vem
'( t ) = '( % ) @ - d$;3U @ N @ A d
n
'( % ) 4 . 8 d
n
4
5
'( _) cu 3 B 9 B +.
- n K ( n 45)K
Dar pentru funcia $;;<>f ( u ( t ) , 2 ( t ) ) unde u = 53 @ t ( x - 53< i 2 = 83 @5 ( y - 83< avem
d' > df ;proprietatea de invarian a formei<
d
-
' = d
-
f 4 f J d
-
u @ f 2 d
-
v > d
-
f
deoarece .n cazul de fa d u =d 2=3.#nalog gsim d
n
'=d
n
f . $c'nd acum
t = + se obine
f

(x , y y )
=
f(x
%
,y
%
<
@22
d f

;5
3
8
3
<
@
N
4@,
d
#
f(x
%
,y
%
<
@; 8 ) .
d
#4
+

f(x
5
,y
5
<
+R n K ( n 4 5)K
unde P+ ;5+ 8+< este un punct ce aparine segmentului ;P3 D< deoarece 5+ > 53 4%( x-
x%< i 8+ > 83 4%( y - y %< cu 9Pe;3+<. Observa(ii.
1) "n cazul particular .n care n = 3 se obine formula creterilor finite a lui 6agrange pentru
funcii de mai multe variabile i anumeH
# f ( D) - f ( D% <>df;P+<= = f J ( D<;P-P3< D e;P_D) sau
4 . ( 1 i ,
9 0
1 * - !%
y
L
9
, 1 * ) ) !
*
- !i )
unde g i e
(x
i
3

, x
t
<
i > +! .
2) $ormula lui Ta8lor poate fi folosit .n calculul apro5imativ av'nd .n vedere c variaia
funciei f
O f = f ( D) - f (D% )$ 8 - d f (D% ) 4 l - d
2
f (D% ) 4 ...4 - M - d - f (D% )
+] -] nK
Exemple.
1.) ( se dezvolte funcia f ( x y ) = x
-
y - 2xy 4 2 x
-
- /5 4 y 4 - dup puterile lui x - + i
y 4 - .
Soluie. ?om aplica formula lui Ta8lor funciei f .n P3 ;l - 2 ) . Din
f J x = - xy - 2 y 4 X x - / fU = 3
f
J y =
x

2

-

2 x
4
5
=
2
eo >
-8
@
/
>
3
fxy = - x - - f80 = 3
r y 2 =
3
rezult c d f (D% )= d
2
f (D% )= 3 i
- 3
d
0
f ( D%)= f# ( D%)dx
0
4 0f###y (D%)dx
-
dy 4 f . P)dxdy
-
4 (D%)dy
0
= 0 W -d5
-
dy ,
de unde f ( x 8<>0d
0
f;P3 ) = ( !- +<
-
( y 4 -<.
2) ( se calculeze cu apro5imaie

;+3-<
-
@;331<
-
.
Soluie. ?om considera funcia f ( x y)=
-
@ y
-
i vom folosi apro5imaia f;P<-f;P3)$
+df ;P3< @Dd
-
f;P3< unde P3 ;+3<. #vem
P3 ;+3<
1-
d d
(crierea formulei este simbolic pentru c aici d
n
f;P3 <
+
f ( x 8 ) =( x
-
@ 8
-
<
0
f5 > -0 d - 5;;
-
@ 8
-
<
0
k
+ - ; - @ - ?-]0 3
] K >
-
; < S
-]0
S + x . -5 ; < - 1 ] 0
;
x 0 7
7
f
; <
--]0
-1]0
/
7
d -
8
; <
1]0
0
=> d
-
] p< >S
-
dx
-

@+dP
-
de unde av'nd .n vedere c d5 > x - 53 > 33- i dy > 331 rezult
d @ - d 3 3- @ A
0 -R
- f
.;33-<- @
f
.;331<- n + 3+/+---
4. Extremele funciilor de mai multe variaile
-
Pentru .nceput vom considera funcia de dou variabile. $ie aadar ? c & o mulime desc!is i f H
? A &.
Defini(ie. Dunctul D% e ? se nu)e(te *#nct &e m(8im 9entru f dac exist + 2ecintate V a lui
D% astfel nct f ( D< B f ;P3 < ?De V
#nalog se definete punctul de
minim.
*n punct de ma5im sau
de minim se numete punct de
e5trem.
Teorem ;$ermat<. ?ac
f ad)ite deri2ate
9ar1iale de +rdinul nti ntr-+
2ecintate a 9unctului de extre)
D% ,atunci aceasta se anulea>
n D% .
Demonstra(ie. Dac P3 ;53 83 < este punct de e5trem pentru f atunci 53 este punct de e5trem
pentru funcia de o singur variabil cp;5< > f ( x , y%< i deci conform teoremei lui $ermat cpK ;53 < > 3 adic
fK ;P3< > 3 . "n mod analog se arat c fJy ;P3 < > 3 .
Defini(ie. 7n 9unct D% n care se anulea> t+ate deri2atele 9ar1iale de +rdinul nti ale
func1iei f se nu)e(te *#nct st('ion(r ( sau 9unct critic) 9entru f .
Punctele staionare sunt deci soluii ale sistemului L fx > 3 fy > 3
Dup cum am vzut mai sus orice punct de e5trem este punct staionar.
Dar nu orice punct staionar este punct de e5trem.
*rmtoarea teorem depisteaz punctele de e5trem din cele staionare.
Teorem. 'ie D% 9unct sta1i+nar 9entru func1ia f e N
-
;D< (i nu)rul
10
df (D% ) = dx
0
; l 3-<
-
@; 3 31<
-
P
3
punct de
ma5im
P
3
punct de
minim
#;P0 ) = H f ![ (D% )]
2
- fJCf ( D% ) P f#y, (D%). #tunci
+Z. dac #;P3 ) < 3 , atunci P3 este punct de e5trem i anume
G)axi) dac f # 2 (D% ) < 3
9unctde C
x
Z x
8 )ini) dac f - ;P3 )> 3
-Z. dac O(D%) > 3 atunci D% nu este9unctde extre). Demonstra(ie.
$olosind formula lui Ta8lor avem
f ( D) - f ( D%) = d f 9 ) 4 2 d
-
f ( D5) unde p e 9, D) . Cum P3 este punct staionar i fJx(D%)=
fJy(D%)= 3 rezult df ;P3< = 3 . *rmeaz c
f ( D) - f ( D%) = 2 d
-
f D) = 2F]P;P+ < !+
-
4 -fxy9)= =2 4 f 8 ( D)=l . #v'nd .n vedere continuitatea
derivatelor pariale de ordinul doi .n P3 rezult
f ( 9 ) - f ( D% ) =
5
f a 9 < @ N
-
4 2 f y ( D% ) 4 a - 4( f l 2 ( D% ) 4 a 0 <!-
= -d
-
f;P3) 4 a(D%, = ) unde a(D%,=)-@ 3 . Deci semnul diferenei f ( D) - f(D%) este
- =@, 3
dat de d
-
f ; P3U = =
-
m ;P3<
-
!+
4 -f x y ( D% )------4 f [- ;P3)c care are semn
constant
!
-
8
? = + = -C 3 numai dac #;P
3
<< 3 i anume pozitiv dac f #2 (D
%
)> 3 ceea ce implic f ( D )> f ( D < i negativ dac f i P )< 3 ceea ce implic ' ( D ) < ' D ) .
Dac #;P3 )> 3 atunci d
-
f ;P3 < poate fi at't pozitiv c't i negativ. (e spune .n acest caz c D% este
punct a.
Exemplu. ( se determine punctele de e5trem ale funciei f ( x , y ) = 5
0
4 y
0
- 058. Solu(ie. Punctele
staionare ale lui f sunt soluiile sistemului
Tf5 > 05
-
- 0y = 3
Ff y = 08
-
- x = 3
Ebinem 5+ = + 8+ > + i x- > 3 y- > 3 deci P+ ;++< P- ;33< . Derivatele de ordinul doi ale lui f
calculate .n cele dou puncte suntH
# >
9

I
D5 P-
9 3
J = + D
-
fly >- 0 -0 -0
r y 2 =
j y
9 3
Din #;P< > ;- 0<
-
- 09 B 3 , fJ8 ;p< > 9 P 3 rezult c D5 este punct de minim din
#;P- < > ;- 0<
-
P 3 rezult c P- nu este punct de e5trem.
?aloarea minim a funciei este fmin > f ;+ l< > A + se deduce de aici c 5
0
@8
0
-
058 @ + P 3 ? x , y e & .
Observa(ie. "n cazul funciilor cu mai mult de dou variabile definiiile i teorema lui $ermat
rm'n valabile. #adar punctele de e5trem ale funciei ' ;5+ I-... !\ < sunt soluii
;dar nu soluiile< ale sistemuluiH
d x5 d x - d xn
Pentru a afla dac un punct staionar D% este sau nu punct de e5trem procedm e5act ca i .n cazul
funciilor de dou variabile. (emnul diferenei f ( D< - f ;P3< este dat de semnul
diferenialei de ordinul doi a lui ' .n P3 d
2
f ;P3 < >
n
d
-
f
Nc=5
d

x d

y
C
care este o form ptratic i care dac este pozitiv definit atunci f ( D< > f ;P3< i deci P3 este punct de
minim iar dac este negativ definit atunci D% este punct de ma5im.
e;p< i :T
-
an , L2
d xt d yC
conform teoremei lui (8lvester rezultatul este urmtorulH +Z.
dac 1T 1 - . . . 1 n P 3 >P P3 punct de minim
-Z. dac -1+1--10...;- l<
n
T3 P 3 >> P3 punct de ma5im. Exemplu. ( se
determine e5tremul funciei
f ;5 8 >< > x
-
@ y
-
@ >
-
- x> - y> @ -x @ -y @ -> - - Solu(ie.
#vem
fx > -5 - > @ -
$
K- >
- f
#y2 =
2
f y > - 8 - >@- fxy > 3 f # > >- +
a
11
a
1n
a
n1
K

O
33
f H - 2 > - x - y @ - fi - - +
f- H -
(istemul f x > 3 f y > 3 f H = 3 d singurul punct staionar P3 ;-0 - 0 - /< pentru
- 3 -+=
D+ - - P 3 B1-
3 - -+= -+ -l -
deci P3 este punct de minim i valoarea minim a funciei este f ;-0 - 0 - /< > -+-
11
, . . . , S3 Not'nd cty
-
3
P3
care P 3 Bh0
a
11
a
12
a
21
a
22
d
-
f
". #etoda celor mai mici p!trate
$ie f o funcie dat tabelar. Dei e5presia analitic a ei este necunoscut se pune
problema aflrii c!iar i apro5imative a valorii ei .ntr-un punct arbitrar 5. #ceasta este
problema interpolrii.
Metoda celor mai mici ptrate const .n determinarea unui polinom
D);5< > a3 @ a+x @... @ a)x
)
.n general de grad ) B n
care s nu treac neaprat prin punctele \i (xi, yi< dar care
s apro5imeze cel mai bine funcia dat .n sensul c suma ptratelor erorilor
n n
F > Po
-
@ ri
-
@... @ r-
-
> i rf > i ;I< - yl <
-
s fie minim.
"n cazul apro5imaiei liniare ;m > l<
P+ ;5< > a3 @ a+ x iar
n
e5presia F > i ;a3 @ a+ xt - yt <
-
fiind o
funcie .n variabilele
3
a o i ai este minim dac
- A>
-
i
;a
o @
a
i
x
i
-

y
i
<
>
3
-F
n
>
-
i
x
i
;a
3 @
a
i
x
i
-

y
i
<
>
3.
(e obine evident sistemul liniar
;n
@
i<a
3 @
a
i i
x
i > i
y
i
a
% i
x
i @
a
i i
x
i
> i
x
i
y
i
.n necunoscutele a3
i ai care d soluia .n mod unic. "n cazul ) > - apro5imaia se
numete ptratic polinomul este P- ;5< > a3 @ a+ x @ a - x
-

i e5presia
n
-
5
-

y
i )
-

5
3 5i
y
8
3
8
+
este minim dac
------> 3-------> 3, -------> 3. 4fectu'nd calculele se obine
d a5 d a5 d a 2
sistemul
F
3 @
a
i
x
i @
a
-
x
i x
-

y
i
3
3
3
care d .n mod unic necunoscutele \3 \i \- .
Pentru cazul general se procedeaz analog.
Exemplu. Pentru a scrie apro5imaia liniar a funciei date pe coloanele x i y formm coloanele
x
2
xy i suma %
%
x y x
2
xy
`
T
+ + +
0 - 7 9
/ / +9 +9
9 / 09 -/
: 1 9/ /3
7 2 :+ 90
++ : +-+ ::
ii 7 +79 +-9
19 /3 1-/ 09/
$ormm sistemul
f : \3 @ 19 \i > /3
F19 \3 @ 1-/ \i > 09/
9 2
3
++
+
++
( observm c centrul de greutate al punctelor \i (xi, yi ) G aparine
dreptei 2x A ll8 @ 9 > 3 .
@ G
;21<
Exerciii
1.) ( se verifice teorema lui 4uler pentru f ;58z< > ;5D @8[ @ z
.- ..-
Z 8 d > x 4y ( 8 P
2.) ( se determine > > > ;58< tiind c--------------->------------ i c > ;5y< > sin8 atunci c'nd x > l.
d x x
F H - A
5
A@8
-
ln 5@sin8 -
2 y
3.) Care este ung!iul dintre curbele plane obinute prin intersecia suprafeelor z>x @---------------------i
- -
x 4y
-
- o
> A- - -0---- cu planul y A - h
F H arctg A 2
4.) Pornind de la definiie s se calculeze
d
-
-
d x d y
;-- -<
dac - A
y C
12
++ ++
-
e 8
-
e -
-
<
+]-
ln
5
care d
Prin urmare funcia tabelar dat poate fi apro5imat
de dreapta
9 2
y >22 @ 22 x
: :
- A ? x y.
-
)
4
n
f ,t 8 x4y
5.) ( se calculeze----------------- dac f ;5 y ) =---------, y .
-5
m
-8
n ?
K 5-8 [
F H ;- l<
m
-- ;m @ n - l< nx4)y
6.) ( se arate c dac
r-
2
---------------- e -- r -- r > 2 -- ;ln r< -- ;ln r) -- ;ln r< > aS
K
8

8
-5
-
Ny
2
->
-
r -x
2
-8
-
->
-
r
-
8 -8
- d ] - 28 -f -I
b.< > > e
8
p ;8e < atunci l5 -8---------------------------@ 58A > xy>
- x - y
x y , ;y > 8 . . , , , xy
c.< u > A ln x @ x 9 % A A % atunci 5u5 @8u8 @zuz >u @--------------------.
> 8 x x< >
7.) ( se calculeze cu apro5imaie
x @ 0 y
a . ) variaia funciei > >----------- c'nd x variaz de la 5+ > - la 5- > - 1 iy de la 8+ > / la
y- 0 x
y - > 01.
b.< ;371<
-3+
8.) ( se
calculeze d
-
u dac
a.< u > f ;t t- t0< b.< u > f ;5 @8 @ z x- @8- @z-< c.< u > f ;5- @8- x--8- - 58<.
9.) ( se scrie polinomul lui Ta8lor de gradul trei pentru funcia f ;5y< = .x
-
@8
-
.n ;l l< . 10.) ( se scrie f ( x @ !
y @ * > @ l< .n puteri ale lui ! * l dac f ;58 z< > x
-
@8
-
@ >
-
--58 - -5z --8z .
-
11.) Cursurile a dou ape sunt reprezentate apro5imativ de parabola y > x i de dreapta x - y - - > 3. (e cere s se
uneasc cele dou cursuri de ap printr-un canal rectiliniu de lungime minim. Ce puncte leag h
F a O 8 - - 6 % A-----------
y > -
12.) ( se arate c x @ @-----------@ A P / ?58 > P 3 .
/ x y >
13.) ( se determine e5tremele funciei f (x 8< > x
0
@ 0 xy
-
- l 1 x - l - y .
1:
V. Derivata unei func(ii vectoriale 1 .
Diferentiailitate
$ie f o funcie definit pe o mulime desc!is ? c &
n
cu valori .n &
)
i f 5 , f- N fm
componentele sale scalare.
Definiie. L9une) c f este &i3eren'i($i) 4n *#nct#) D% e ? dac exist +
transf+r)are liniar < H &
n
AP &
)
astfel nct 9entru D+ 4 = e ? s a2e)
lim ==
f
;
p
o +
=
<-
f
;
p
o) -
<
(/Of = o
%% = lAo % = %
Transformarea liniar <(=) se noteaz df ;P3< i se numete &i3eren'i()( 3#nc'iei f 4n D%.
Teorema 1. 'unc1ia f este diferen1iabil n D% dac (i nu)ai dac c+)9+nentele ei scalare fi (i =
+ )) sunt diferen1iabile n D%. ln acest ca>
d f ;P3 <
r
( D/ y
d f 2
( D/ )
d f ) (D+ )
Demonstraie. $ie O = Ha1C ) i = + ) C = + n matricea transformrii liniare
< H &
n
&
\
care apare .n definiia difereniabilitii funciei f .n P3. E relaie de forma
co ;!<
f (D+ 4 = ) - f ;Po< - O P = = O>( = ) cu lim
! i !o =
este ec!ivalent cu relaiile de pe componenteH
f (D+ + = ) - fl (D+ ) - V al t =C =cal ( =)
cu lim _
o
n :::::
care e5prim difereniabilitatea funciilor' .nP3i faptul c d f (D%a i C = C - i = +m.
d f i , ,
Cu teorema +.o.- cap ?% avem .ns ai C =--------------(D%) . #stfel
d x .
dfi D
r !i p d xi d I-
d

x
n
d 5T d I-
d

x
n C D+
df ;Po< > O P = = F dfi ;Po < p
$= ;!<
Definind &eriv(t( 3#nc'iei f 4n P3 ca fiind matricea
? x5
d

!
n

( D+ < ...
,
;Po <
5IT
numit matricea 1acobi` a func(iei f n punctul D% putem scrie d f ;P3 <>f J ( D% <!
Dac funcia f este difereniabil pe D adic difereniabil .n orice punct D e ? atunci are loc
formula d f ( D) = f J ( D) V D e ?.
%n acest caz aplicaia f J dat de D @-@
funciei difereniabile f .
4a este dat de matricea funcional fJ
(
? x C ? fC
? f)
y
T

x
5
d

x
n y
%n cazul .n care ) = n determinantul asociat matricei de sus se numete determinant
? G f i;2 - .;n )
func(ional sau iacobian i se noteaz Exemple.
f x u .
1.) Difereniala funciei < a &
+/
D &
0
f ;5 y , > , u
( x d u @ u d x 8 (
y d> + - y>dy u dy 4 ydu
+/C.). %acobi ; +:o/ - +:1+< matematician german.
fiind
x
s
c f d x
8
d y
d >
V D ] ? se numete derivata -> f J ( D)
D ;5TH
d f
y u
u o o
3 -8z y
2
o u o
J u 3 3 5K f
J G x , y , > , u
<
= 3 - 8 z
y
-
3 v 3 u 3
y ;
2.) Difereniala lui r = x i 4 y C 4 > * este d r = dx i 4 dy C 4 d> * . Teorema 2. 'ie f H ?
c F
n
AQ &
m
diferen1iabil n D% (i 0 H &
m
D &
p
diferen1iabil n f ;P3 <. Otunci func1ia
c+)9us 0 o f este diferen1iabil n D% (i
;+< (0 + f< K P < >g K ; C ;P3 << f K;;3 <.
rezult c
Demonstra(ia o vom face .n cazul .n care at't componentele scalare f * ( * > + ) < ale lui f c't i
componentele scalare GB (i > + 9 < ale lui G admit derivate pariale continue .n P3 respectiv .n f (D%).
( gl ( f ( D) . ( gl ;fl ( D) , . . . , f )( D) ) .
% n a c e s t c a z d e o a r e c e ( 0 + f ) ( D) -
i c a u r ma r e
( 2 )
d ( 0%

f

)
=
d

0
i
U

f
5 4 . . . 4
d 0
i
U

f
)
U

f
)
U

x
,
i = + , 9 , C = +
, n ,
rezult c funciile ( 0 + f ) . ( i = + , 9 < au derivate pariale de ordinul .nt'i continue .n P3 i deci sunt
difereniabile .n P3. Din ;-< rezult
U( 0 + f )
;0<
D -=5
#v'nd .n vedere c ( 0 + f) (D% )=
U

f
-
f(D+)
U

xC
J U( 0 + f8
D
(
U
0e .
-
U

f
- ;
f ( D % )
,i f J D )==
este evident c ( 0) => ( 5 )
.
D
Observa(ie. $unciile vectoriale de una sau dou variabile au aplicaii .n teoria curbelor i
suprafeelor.
$ie N o curb av'nd reprezentarea vectorial
r ( t ) = x ( t ) i 4 y ( t ) C 4 > ( t ) * t e H a .
(e spune c ea este nete&0 dac funciile x ( t <, y ( t < i > ( t < admit derivate continue
care nu se anuleaz simultan pe Fa b c .
$ie \ ( t < i \ ( t 4 Ot) e N. (e numete tangenta .n \ la curba NK poziia limit a
coardei \\ + c'nd \+ @ \ . ?ectorul
MM+ =
r ( t 4 Ot ) - r ( t ) =Or
. Or Ox - Oy - O> @
este .ns coliruar cu A=------------i 4-----C 4------* .
O t O t O t O t
Trec'nd la limit c'nd O t @ 3 se obine vectorul r ( t ) = xx ;t< i 4 y ( t ) C 4 > ;t< * numit
derivata vectorului r ( t < .n raport cu t . 4l d orientarea tangentei \`.
$ie acum ' ;5 y , >< > 3 ecuaia unei suprafee L. ?om presupune c ea este nete&0
adic ' admite derivate pariale de ordinul .nt'i continue care nu se anuleaz simultan.
(e spune c o dreapt este tangent la L .ntr-un punct D al ei dac ea este tangent oricrei curbe
ce trece prin D aparin'nd suprafeei L.
Dac (N < H r = r ( t < este o astfel de curb
atunci are loc relaia ' ( x ( t < y ( t < > ( t << > 3
care derivat .n raport cu ` d
'Jx-x @ 'Jy P y @ 'J> P > = 3 egalitate care arat c
vectorul 3 ;$ 'Jy 'Jy <este perpendicular pe orice dreapt tangent la L .n D. #cestea aparin deci
aceluiai
plan numit planul tangent .n D la L . ?ectorul 3 d direcia normalei la suprafaa L .n D.
2. Funcii implicite
$ie ecuaia ;+< ' ( x , y <>3.
(e numete soluie a ecuaiei ;+< o funciei y = y ;5< care o verific identic deci pentru care ' ( x
y ;5<<>3. 4cuaia ;+< poate avea
+.< o singur soluie de e5emplu ecuaia x - y -+>3 >> y>+- x
9-
; f ; P< < ; f l ( D) , . . . , f )( D) 8
U x .
U

f
i ?
!
;
U0
5
U x,-
U f-
U x .
3
U x .
-.< mai multe soluii de e5emplu x
-
@ y
-
-+ > 3 >> y = ey8 + -x
-
aFapGcF-++G
- -
0. < nici o soluie cum este e
x
@
y
> 3.
$unciile y > y ;5< definite cu aTutorul ecuaiilor se numesc funcii implicite. #stfel de ecuaii nu se pot
.ntotdeauna e5plicita adic e5prima ca funcii elementare. #a de e5emplu este funcia y > y ( x <
definit de ecuaia
sin y @ x e
y
> 3.
E funcie y > y ;5+. _ xn < definit de o ecuaie de forma ' ;5+. _ x n y <>3 este o funcie
implicit de n variabile.
Problema care se pune este .n ce condiii o ecuaie definete o funcie implicit.
?om da fr demonstraie urmtoarele teoreme de e5isten.
Teorema 1. 'ie ' ( x y< + func1ie real definit ntr-+ 2ecintate V a 9unctului
D% ;53 y3 < 9entru care ' ;P3 <> 3.
?ac ' e N
+
;?< (i 'Jy ;P3 3 atunci exist n y .
)+d unic + func1ie y > 8;5< ntr-+ anu)it 2ecintate 7 a
9unctului !% (i deri2abil astfel nct
' ;5 y ;5<<> 3 9e 7
(i
8

;5
3
<
>
8
3 K
Teorema 2. 'ie ' (x5 . . . xn y) + func1ie definit ntr-+ 2ecintate V a 9unctului
D% ( !;; 0 9 5 Z y 3 < cu ' ( D% )=3.
?ac ' e N
5
(V) (i 'Jy (D% ) . 3 atunci exist n )+d unic + func1ie y = y ( x 5 .. . x n )
ntr-+ 2ecintate 7 a 9unctului ;5Z ... 5Z < cu deri2ate 9ar1iale de +rdinul nti c+ntinue astfel nct
' (x5, x n , y (x5 , x n ) ) ) 3 9e 7
(i y( !
h
,
- -
, ! %
) =
[
%
Derivarea func(iilor implicite.
1.) Dac ecuaia ' ( x y ) = 3 definete funcia y = y ;5< atunci deriv'nd egalitatea
'
' ( x y ;5<< > 3 obinem 'Jx 4 'Jy- y J = 3 de unde y J =------------
x
- .
'
y
2.) Dac ecuaia ' ( x y > ) =3definete funcia implicit > = > ( x 8< atunci deriv'nd
.n raport cu x respectiv cuy egalitatea ' ( x , y > ;5 8<<>3 avem '- 4 '- P >Jx = 3
'J 'J
'- 4 '- P >y = 3 de unde >Jx =----------
x
- >J =@
y
-.
3.) %n mod analog se obin derivatele pariale ale funciei implicite y = y ;5+. . . xn )
' - ::::
definite de ecuaia ' (x5 . . . xn y). 4le sunt y J ! C =---------------i= + n.
Exemple.
1.) ( se calculeze y dac funcia y este definit implicit de ecuaia s i n y 4 x e
y
= 3 . Soluie. Pun'nd '
( x , y , > ) = siny 4 x e
y
avem
'- = e
y
'y = cos y 4 x e
y
de unde y =----------=------------------.
'Jy cos y 4 x e
y
Pentru determinarea lui y derivm y in'nd seama c y = y ( < . #stfel " e
y
yJ
(c+sy 4 x e
y
) - e
y
( - sin y W yJ 4 e
y
4 x e
y
W y J <
y
= ; 4Qy[ =
c+s y 4 xe
2y 4 2y c+s y 4 sin y
e
-y
- e
y
(c+s y 4 sin y) y J c+s y 4 x e
y
-y - c+s y 4 sin y 4 x e
y
( c + s y 4 x e
y
< (c+s y 4 x e
y
< (c+s y 4 x e
y
<
2.) ( se calculeze dzd
2
> pentru x > 3 y > + > > 3 dac funcia implicit > = >;58< este
- - - >
definit de ecuaia x 4 y 4 > = e .
Metoda I. #vem ' ;5 zy ) = x
2
4 y
2
4 >
2
- e
>
.
$5 -5
>Jx ;3+< > 3
'J> - z - e
z
z8 =--a6= D-S zK8 ;3+<> -
90
> x
'x = - 5 'y =
- 8 $z = - >
- e
z
de unde d> ;3+<> -d8.
Pentru aflarea derivatelor pariale de ordinul doi se deriveaz cele de ordinul .nt'i av'nd .n vedere ca > = > ;5
y<
> ;z5<K5 >- D-----------------------8
;
82
>

x<
z5-;3+< > -
;-> - e
>
)
zU >;z5< 8 = ------ zU ;3+<> 3
;-z - e
>
<
] v -z -e
>
-8 ;-zK8 -e
>
zK8 <
z 8-
> t
8 < 8=---------------------TDTDA-
z 8- ;3+<=9
i d
-
z;3+< = -d5
-
+ 9d8
-
.
Metoda a II-a. Difereniind de dou ori ecuaia dat aplic'nd regulile de difereniere i av'nd .n vedere c x i
y fiind variabile independente d
-
x = d
-
y = 3 avem
- xdx + - ydy + -zdz = e
>
d>
2dx
-
+ -d8
-
+ -;dz <
-
+ - > d
-
> = e
>
(d> <
-
+ e
>
d > . "n particular
pentru x > 3 y > + > > 3 obinem d> = - d8 i ca urmare
- dx
-
+ - y
-
+ : dy
-
= / dy
-
+ d
-
> de unde d
-
> = - dx
-
+ 9 d y
-
.
Observaie. Metoda a doua ;prin difereniere< poate fi utilizat i pentru calculul derivatelor pariale cci
o dat aflat difereniala acestea ;derivatele pariale< rezult imediat. Sisteme de funcii implicite
"n multe probleme nu numai de geometrie diferenial intervin funcii definite implicit de sisteme
de ecuaii.
f $ ;5 y > <> 3
Cazul cel mai simplu este al sistemului B .
= ) ;5 y z<>3
Ne intereseaz .n ce condiii acest sistem definete dou funcii y > y ( x < > > > ;5< care s verifice .n
mod identic ecuaiile sistemului i cum se calculeaz derivatele lor.
Teorema 3. 'ie ' ( x y >< (i G ( x y >< d+u func1ii definite ntr-+ 2ecintate V a
9unctului D% ;53 y 3 >3< astfel nct ' ;P3< > 3 G ;P3< > 3.
9/
D 3, atunci exist n )+d unic ntr-+ 2ecintate 7 a
D%
?( y , > )
lui x% func1iile y = y ;5< i > = > ;5< deri2abile astfel nct
8' ( x , y ( x ) , > ( x ))=% P ( ) ( )
H GH x , y ( x ; , > ( x ; ) =3 9 e 7 Derivatele acestor funcii se obin deriv'nd
ecuaiile sistemului ;-<. #stfel avem
j '- 4 '- . y J 4 '- . > J = 3
H GJx 4 G- W y4GI W >J=% ,
? ( ', G ) ? ( ', G )
de unde yJ = A
?
C
(N
J
>
8 (i >J = @
?
.
y
? ( ', G) $ ? ( ', G)
? ( y , > ) ? ( y , > )
E generalizare a teoremei precedente este
Teorema 4. 'ie func1iile 'i ( x 5, . . . x n 8+. . . y ) ) i = + ) definite ntr-+ 2ecintate a
9unctului D% ;5Z

N 5
3
8Z N 8
3
< cu 'i (D% )= 3 i >+ ).
P3
9unctului ;5+
3
... 5n Z < un siste) unic de func1ii yi = yi ... 5n < i = + m cu deri2ate 9ar1iale
c+ntinue astfel nct
;0< D ;5R... 5N 8+ ;5l N 5N <8M 5N ))= 3 pe* i > + )
Derivatele pariale ale funciilor yi se obin deriv'nd parial ecuaiile ;0<. #stfel
? D $ $ m <
Uyi
?

; 8


l
N5


T
$
m
<
. D T r -
@
<
>---------------f----------------8---- i > + ) C = 5 n.
7 x c ? ( ' l , . . . , ' ) ) Q
;
?

; 8
l
N

y
)
)
Exemplu. ( se calculeze derivatele pariale ale funciilor u = u ( x y ) i 2 = 2 ( x , y ) .n ; 3 -+<
xu - y2 = 3
definite implicit de sistemul
H yu 4 x2 = +
Metoda I. Deriv'nd .n raport cu x ecuaiile sistemului i in'nd seama c u i 2 sunt funcii de x i y
8u 4 xuJx - y2Jx = 3 ux 4 2y uy - x2
avem C de unde u x =-------------@ 2 x =-
H y u Jx 4 2 4 x2Jx = 3 x
2
4 y
2
x
2
4 y
2
#nalog deriv'nd sistemul .n raport cu y se obin derivatele pariale
, x2 - uy 2y 4 xu
u y =@------@, 2 y =-
y
- . - K
y
- . - K
x @ 8 5 @ y
C'nd 5 > 3 i y > + din sistemul dat rezult u > -+ 2 > 3 . #stfel
u x =5 , u y =-+ vx >+ 2 y = 3 .
Metoda a - II - a. Difereniind cele dou ecuaii ale sistemului avem
udx @ xdu - 2dy - yd2 > 3 udy @ 8du @ 2dx @ 5dv > 3. $c'nd x > 3 y > -+ u > -+ v > 3 obinem du = -d8 d2
= d5 de unde se deduce c ux > 3 u y > -+ i 2x > +U v8 > 3 .n ;3 -+<.
3. Dependen! funcional!
$ie ? mulime desc!is din &
n
i sistemul de funcii reale
;+< ]R f- f) ] unde fi e N
+
;D< i > +D.
E funcie 0H D A & spunem c &e*in&e de funciile f + f -. . . fm pe D dac e5ist o funcie
difereniabil E astfel .nc't g = O ;f f -. . . fm< adic 0;P< > E(F;P<f-; P< . . . fM;P<) ? D eD.
Exemplu. Dac f5 ;58< > x
-
@ 8
-
f- ;58<> x
-
-y
-
i g;58<> x
/
-y
/
atunci funcia 0
depinde de funciile f (i f2 9e F
-
deoarece 0 = f+ f - .
Defini(ie. L9une) c siste)ul (5) este &e*en&ent 9e ? dac exist cel 9u1in + func1ie a siste)ului,
de9endent de celelalte 9e ?.
Bn ca> c+ntrar, siste)ul este inde9endent 9e ?.
%ndependena funciilor pe ? trebuie .neleas .n sensul c nici o funcie a sistemului nu depinde de
celelalte .n nici o vecintate a oricrui punct din ?.
Teorema 1. ?ac siste)ul ;+< este de9endent 9e ? (i \ < 3 atunci t+1i )in+rii de
?
5
+ K ' 5
x
n
+rdinul ) ai )atricei lui ;ac+bi.
?
f)
?
fn
sunt identic nuli 9e ?.
d

5
+
d

x
n ,
Demonstra(ie. $ie f - = O f+... f - -+ N f ) ) 9e ?. #tunci din
=------------------------A + N +------------------------------------------+---------------------------------------------------+... +---------------------------A C = +nrezult
d x C d f d x C d f - -+ d x C d f - @+ d x C d f ) d 5a
3 D + . . . [5, - . . , [n ) .
u

5
i V 3 .
D 3, atunci exist ntr-+ anu)it 2ecintate 7 a
Dac 'i eN
5
(V< (i
?
D
, ' )
8
i

?

Dfl, . . . , y )<
? - ' G N l i ?( ', G) ?ac
', Ge N ( V) (i
c linia fN a matricei este combinaie liniar de celelalte linii
= dO dO r dO r dO
d

f
+
d

'
- -+
d

'
-@+
d

f
m
i prin urmare minorii de ordinul ) sunt toi nuli ceea ce implic faptul c rangul matricei este strict mai
mic dec't m.
Teorema 2. ?ac ran0ul )atricei iac+biene n D% este r < ) (i dac, fr, restrn0e
? (C, . . . , f r ) )
D 3 atunci exist + 2ecintate V a 9unctului D% n care
3
siste)ul Lf , f r b este inde9endent, n ti)9 ce func1iile f r 45 , f ) de9ind 9e V de func1iile
f l, - , f r .
Demonstra(ie. Determinantul funcional
?f . . . x r <
D fiind diferit de zero .n P3 este nenul .ntr-o .ntreag vecintate a lui P3 i conform teoremei precedente
sistemul Lf . . . f r M este independent .n aceast vecintate.
Partea a doua a demonstraiei adic faptul c celelalte funcii depind de primele r o vom face .ntr-
un caz particular cazul general trat'ndu-se analog.
$ie ) > n > 0 i r > - . $unciile sistemului sunt .n acest caz 8 T > fT ;5T 5- 50<
8
-
f- !2 , ! < y > f0 ;5+ x- 50 < matricea iacobian
3 fi 3 fi
? xi 3 x - 3 50
3

f
-
3

f
-
xi 3 x - 3 50
3 f0
3

f
0
3

f
0
3 5i 3
x
- 3 50
are
Dezvolt'nd primul determinant dup ultima linie putem scrie
d f0 .? (C , f 2 < @ ? f0 S ? ( f C, f 2 < @ d f0 SD ;f T f - < H
? x C ? ;5- , x < d 5- ? ;50 5T< ? x ? ;5T 5- <
f $T > f T ;5T 5 - 50< - y C > 3
$ie sistemul de funcii implicite G _ _ ^
H '2 =
f
2
;5
a
I
-
I
0
<-8
- >
3
.n necunoscutele 5 T 5- yi
3
= f ;P3< i e Ll-Mi punctul M3 ;5Z ,
Din faptul c
D
;
I
a
5
- <
e5isten ;teorema 0m-< c e5ist dou funcii
F
I
a = 9l
;5
0
8
T
8
-
<
F
5
- =9-
;5
0
8
T
8
-
<
D 3 rezult conform teoremei de
;0<
generalitatea?

;5
i > P P P
, x
r
)
care este o funcie continu pe
3 3 3 3
5
- P
5
0-
8
+ K
8
-
3
92
? ;fl - fr )
?
( f
C
; i ,
f0<
> 3,
?
;f
T

f-
< D 3.ntr-o vecintate a punctului P3 ;5T
3
5-
3
50
3
<.
lt'n
;-<
?
( 'i, '2 )
? ( f i, f 2)
> 3
astfel .nc't Z
5 ;D+ .9-
.5
0
8
+
Z
2
;cp
+
.cp
-
.5
0
<

=

8
-
Deriv'nd parial .n raport cu ! avem
? ;f+f- <
d x5 d x d x2 d x d x
d

f
-
dcp
+ +
d

f
-
dcp
- +
d

f
2
d x5 d x d x2 d x d x
? (Z5.Z2 )
H 3
?

;5
+
5
-
<
"nlocuind funciile ;0< .n egalitatea 80 = f0 ;5+ 5-, x< obinem
8
0 =
f
0
(
9+
;5
0
8
+
8
-
),C
P -
;

5
0
8
+
8
-
<

5
0
<
=
O;

5
0
8
+
8
-
<
dO
$aptul c 80 depinde doar de 8+ i 8- va reiei din aceea c----------------------=3.
d x
"ntr-adevr folosind ;-< i ;/< avem
d x dcp1 d x dcp 2 ? x ? x
? ;;+.]- < d
50
> 3 .
?

;5
+
5
-
<
Consecin(. Bn ca>ul unui siste) de n func1ii de cte n 2ariabile, sunt 2alabile
afir)a1iilea
< < ? ( f 5.....Z n)
?

;5
+
.-

. x
n )
? ( ] ] )
-.< AC.@A= 3 9e ? == siste)ul L]+. ]- ]n M este de9endent 9e ?.
?

;5
+
.N

.x
n
)
Exemplu. $unciile f+ >
5
f- > A f0
8 8
- - x 4 >
4 x>
-
y
y C 3 . #v'nd iacobianul
D ;5 y z<
5 >
8-
y y
- x - z - - ] - - D - >
- 5
A---------r l
5
@
>

-

5
D AA
y > y
3
sunt .n dependen funcional. Din faptul c ? C ]+ ]-<
D ;5 8<
------este un minor de ordinul doi nenul
0
y
rezult o funcie difereniabil E astfel .nc't f0 > E ;]+f-<. 4ste evident c f > @ - f + f- .
9:
C 3 H
8
3
?

;5
0
.5
+
)

? CC +.]-
)
?

;5
+
.5
-
)
?

(x
2
.x

)

D ;+.]- )
.
de unde ;/<
d
x
d
x
siste)ul G f 5 , f 2 , . . . , f n beste inde9endent
ntr - + 2ecinatate a 9unctului D%.
O b s e r v a ( i e . " n t e o r e m a / . o - d e e 5 i s t e n a f u n c i i l o r
i m p l i c i t e d e f i n i t e d e s i s t e m u l
D 3 a .nsemnat de fapt
D

(y
1
,
"
,

8
m< .
independena funcional a funciilor '5,'2 ,') ca funcii de 8T
5
)

)

)
5
4. Tran$form!ri punctuale %n &
n
$ie D c &
N
o mulime desc!is. (e numete transformare o funcie vectorial
f a ? A &
n
. Dac O c D atunci f ;#< este transformata mulimii O prin f.
Defini(ie. `ransf+r)area f = ( f 5 , - P , f n < se s9une c este reg#)(t 4n *#nct#)
P3 e ?, dac func1iile f i i >+ ,n sunt de clas N ntr-+ 2ecintate a 9unctului D% (i
? ( f l, - , f n ) 8
C 3 .
?
(
!
5 >-
, !
n
)
u
/ transf+r)are re0ulat n +rice 9unct al lui ? se s9une c este re0ulat 9e ?.
Observa(ii.
1.) Dac f este regulat .n D% atunci f este regulat .ntr-o .ntreag vecintate a acestui
punct. #ceasta rezult din continuitatea iacobianului.
2.) Dacf este regulat .n P3 atunci f este difereniabil .n P3 i
? ( f i, - , f n ) &
Difereniabilitatea lui f rezult din difereniabilitatea
componentelor sale scalare f i ( i = + n ) .
3.) E transformare regulat .n P3 este evident continu .n P3
4.) Dac f = ;f , @ , f n ) este regulat .n P3 atunci sistemul Lf+, @ , f n M este
independent .ntr-o vecintate a lui D% .
Exemple.
1.< Transformarea identic Ba lui &
n
dat de B ;P< > D De&
n
sau
( !i D ( !i D (B i ( !i , @ !n .
B
8#n ; V
!
n ) V
B
n
;f
+


!
n ))
este regulat pe &
n
deoarece componentele sale scalare B i au derivate pariale continue peste tot i
+ 3 3 A 3=
B J ( D) 8
? (= , - , B n ) .
?

;5
+
,-

, x
n
)
3 + 3 - 3 3 3 3
- +
> + C 3 ? D e
&
n
97
'i ; 5 T D xn 8D - . y) < > 3 i > + ) condiia
+

m
C o
f bPo U
-.< Transformarea polar ` care face trecerea de la coordonatele polare ;P 7 < la cele carteziene ;5 y< ale unui punct D din plan.
$5 > P cos 7 r . r . -
HF 333a I F3-N< A & are iacobianul
y > P sin 7
> P . 4ste deci regulat dac P D 3 .
Transformata dreptung!iului O > F 3-G
PE7 este sfertul de cerc de raz - din primul cadran al planului x/y .
0.< Transformarea cilindric leag coordonatele
cilindrice ;P 7 >< ale unui punct D e &
0
de cele carteziene ;5 y >).
x > P cos 7
r ^ r ^ 0 d d ? ( x y > )
y > P sin 7 H F 333< I F 3-N<I F A F are iacobianul -.C---------------D > P este deci
?

;P

7

>

<
4.) Transformarea sferic este dat de
$5 > P sin : cos 7
` HBa8 > Psin9sin7 HF3Eo< I F3-N<I F3NG -Q > >
Pcos9 ? ( x , y , > )
P sin : rezult c transformarea sferic este regulat
? ;P 7 :<
acolo unde P D 3 i : D 3 N .
?om da .n continuare dou proprieti importante ale transformrilor regulate. Teorema 1
(c+)9unerea transf+r)ril+r). ?ac f este re0ulat n D% (i 0 este re0ulat n
f ;P3 < atunci transf+r)area 0 + f este re0ulat n D%.
D
emo
nst
ra(
i
e
.
Dac

f
>
(
/+

. . .


f
n X
0
>
;g
i

. . .


0
n
)


atunci
f
0 l ( f l ( D) f 8 $ gl ;fl ( D) ) , . . . , f "( D) 8
0 n ( f ( D) ) 0 n ;f ( D) , -, f n ( D ))
4ste evident c dac fi i 0i sunt de clas N
+
atunci i componentele scalare ale lui 0 o f sunt de clas
N
+
.ntr-o vecintate a lui P3. Din egalitatea matriceal ;g o f <K;P3) > 0 K;f;P3< < d f K;P3) rezult = ( 0 + f )
( D%) 8 > 0 J ( f ( D%) ) 8 8 f J ( D_ ) 8
23
cos7 - P sin 7
sin 7 P cos 7
? ( x y
)
? ;P 7<
din planul
> >
o transformare regulat peste tot cu e5cepia originii.
Din
i cum transformrile f i 0 fiind regulate .n P3 respectiv .n f ;P3< au iacobienii nenuli .n
aceste puncte rezult c ;g o f< ;p3 < D 3 i deci c 0 + f este o transformare regulat .n P3
Teorema 2 (transf+r)area in2ers). ?ac f este re0ulat n D% , atunci e!ist + transf+r)are
0 definit ntr-+ 2ecintate a 9unctului f (D% ) , re0ulat n acest 9unct (i
? (0 i , @ , 0 n < +
? ( i , @ , y n)
Demonstra(ie. $ie 8
3
= f ;P3< i \3 ;IZ, @ , !
%
, y h , @ , y
%
<. (istemul de funcii
'
i
;5
i


A

!
n


8
i


A

y
n
) =

f
i
;5
i


!
n
) - y
i =
3

i
=
+

n
definete .n mod implicit funciile xi = 0i ;8+, @ , y n < care verific .n mod identic sistemul. "ntr-adevr 'i
(\3< = fi ;P3< - 8
3
= 3 V i = + n
U funciile 't au derivate pariale
continue .ntr-o vecintate a lui \ 3 i
?

;5
+
A

I
n
<
Prin urmare e5ist .n mod unic .ntr-o vecintate V a punctului f ;P3< > ;8Z A 8Z< funciile xi > gi ;8+A
8n < cu derivate pariale continue.
$ie 0 transformarea av'nd componentele scalare 0i . Din
( x i ^ f 0 , ( f ( D)[
D-- PP0 ( f ( D) ) V D eV
( f ( D) 8
rezult 0 + f >B , de unde = gK( f ( D% ) ) 8 - 8 f J ( D% ) 8 > =%;P3U = > + i deci relaia din enun
f J ( D% ) H
8 ! > p cos 7
Exemplu. Transformarea polar ` H < regulat pentru p P 3 are inversa
% y > p sin 7
2-
+
H
P
iar iacobianul acesteia este
H arctgA x
l
? ; p XP< > l >S ?
( x , y )
?

( x , y)
. D
; p 7<
dac x
-
@ 8
-
D 3.
unde
y
=
f
i(
x
b . . . ,
x
n
)
W
f ( D + ) ? ( f , . . . , f n )
D 3 din ipotez.
D

;5
l
N

, x
n
)
\ o
9
:
? ; f i . . . f n <= ? ( 'i, - , 'n )
X
- -
5
-
@ 8
-
- -
5 @ 8
". &c'im!ri de variaile
E e5presie .n care apare o funcie .mpreun cu derivatele ei poate uneori primi o form mult
simplificat dac elementele vec!i funcia i ;sau< variabilele ei se .nlocuiesc cu altele noi.
?om presupune c funciile ce intervin .ndeplinesc condiiile necesare efecturii calculelor. ?om
pune .n eviden c'teva cazuri i le vom trata practic prin e5emple. 1) %ntervertirea variabilelor
y(x) @ x(y)
Exemplu. ( se transforme ecuaia yJyJ# - 0 (y#)
2
= x lu'nd pey ca nou variabil independent.
Solu(ie. (e vede din ecuaia dat c y este funcia i x este variabila sa. $orma nou a ecuaiei va trebui s
antreneze funcia x de variabil y i evident derivatele acesteia
5 dx "
d
2
x
d
y
$olosind formulele de derivare a funciei compuse i a funciei inverse vom gsi legtura dintre derivatele
vec!i y , y , y i cele noi.
# D i K dy + +
#stfel avem y = @ >--------------> @
dx dx xJ
dy
y# = @(yJ)=@(@)=@(S6< dy = -; <- S6 > - 5[
d x d x 8 x ) d y 8 x ) d x (x)2 ! (x)
0
d ( x# J d f x# . d y
d x l
-
;5K<
0
< d y ? (x )

< d x
-
(x )
$c'nd .nlocuirile .n ecuaia dat obinem sau x# 4 (x# )
1
x = 3. 2)
(c!imbarea variabilei independente y ;5< D y (t<.
!=! ;t<
Exemplu. ( se transforme ecuaia ; l - x
-
.)y# - xyJ 4 a
-
y = 3 fc'nd x = cos t. Solu(ie.
#vem x = x ;t< >P t = t ;5< i derivata funciei compuse y (t ;5<< este
, dy dy dt dy + yt
y
dx dt dx
dt dx - sin t
dt
unde cu y# s-a notat derivata lui y .n raport cu noua ei variabil `.
Ceea ce s-a obinut este funcie de `. De aceea .n continuare derivarea .n raport cu ! se face prin intermediul
variabilei ` . #vem
d ( ,) d
f

y
t J ) d t
y
t#
sint -y
t
cos

t
+
d x d t ?-sint ) d x sin
-
t sint
#stfel ecuaia devine y# 4 a
2
y = 3 .
8 x = x (u, t)
3) (c!imbarea funciei i a variabilei y ;t< @ u ;t< prin transformarea 8 5
H
y
=
y
^
t)
2-
dy -
d x d t ?-sint )
d x
xy
D
-
> B
dx
y
- - D
2
> D
2
> D> D>
-
@ 8 ] TT[@xy@m-8A-5A > 3 .
D5
D8
Solu(ie. #vem
uI > -x u8 >--8
+ > - 5 i cum > > z;u ;5 8< 2 ;5 8<<
l
v
I
y
>
Ju d
u
I @
>
J2 d
v
I >
>
Ju d
2 x
@
+
y
>
u d
u
z @
>
2 d
v
8 >
>
u
;-

<
@
z
v
C C^
!
"n continuare pentru calculul derivatelor pariale de ordinul doi vom ine seama c i I7 i sunt funcii de x
i y prin intermediul variabilelor u i v. #stfel
+
G d -5 @ >J" d - @ ; >#"2 d -5 @ z[-
+
D
+
y 8
a
8
#mplific'nd fiecare derivat cu coeficienii corespunztori din ecuaia dat i adun'nd pe vertical obinem
20
y
% & ^0 %! > u @5
Exemplu. ( se transforme ecuaia y @;I @ y<;+ @ y < > 3 dac T
Solu(ie. kin'nd seama c u > u ( t < ! i y devin funcii de ` i avem d8 dy + uK
- +
i u = u
r
y
dx dt dx uJ @+ dt
[ > SdS ;K<-d< C n -+ < + > u K ;uK @ +<-u [;uK -+< +
-u[
dt ? u@+a dx
dt
$c'nd .nlocuirile ecuaia devine u[ @ : u u J > 3. 4) (c!imbarea variabilelor independente ale
unei funcii >(x, y< -- z;u 2< prin u > u ;5 y< v > 2 ;5 8<
d5 u @+ ;uK @+<
-
;uK @+<
0
transformarea
- - !
Exemplu. Dac u > x - 8 2 > A s se transforme ecuaia
! -5
y
d;--8<@ d
-I
;- - 5<-- >u @ 4>
J x y
- 0 -
y y y y
+
y B '' r( B
5
B
>
x =
2x
J
>
u 4
>
2
y
x
>
y =
-

2y
J
>
u
x
y
xy
;5
-
@ 8
-
<
/ x
I
-- =
/

x

>
7 - 4-----------
>
72 4 @m J
>
#,2 4
->
u
y
!
/ xy J >u
I# ,2
-
y
xy
- /x x
2
-x
> - = / 8 K z - 4---------->,n,----------> - - 2>u 4-----------
>2
y
y y
% - -
y y
deci >#u2 J u - >J2 = 3 este noua form a ecuaiei.
5.) (c!imbarea funciei i a variabilelor sale > ;5 8< -@ o ( u, 2) printr-o transformare
regulat din & .
u = y> - x 2 = x>
- y i o = xy -
> %
o = o ;u.v< .
Solu(ie. Difereniind relaiile date avem
du = >dy 4 yd> - dx
d2 = >dx 4 xd> - dy do =
ydx 4 xdy- d>
care introduse .n formula
do = oJudu 4 oJ2d2
dau urmtoarea legtur .ntre d5 dy i d> H
d> =2.-----------
u
---------
2
-dx 4----------
v
-------
u
-dy.
+
4
yo
Ju
-

xo
J2
+
4
yo
Ju 4
xo
J2
Dar cum d>= > xdx4> ydy, se deduc imediat derivatele pariale ale lui > care .nlocuite apoi .n
ecuaia dat dau ecuaia
( xy
4
>
)
) y
4
o
Ju
-

>o
J2
-

y

2
8
x
4
o
2
-

>o
Ju )=
(xy
4
>

)(+
4
yo
Ju 4
xo
J2 )
do
adic-------= 3 .
d2
(. Extreme condiionate
Deseori .n probleme de e5trem apar condiii suplimentare impuse variabilelor. Cea mai simpl
problem de acest fel este determinarea e5tremelor funciei f (x y< cu condiia ca .ntre variabilele x
i y s e5iste legtura 7 ;5 y) > 3 . Din punct de vedere geometric aceasta
z>f;5 8< .D
90++
q determinarea unui punct P3 ;53 y% < aparin'nd curbei N a cp ;5 y ) = 3
aa ca .n P3 funcia]s ia valoare ma5im sau minim .n raport cu celelalte
puncte de pe curb. ( vedem cum sar rezolva aceast problem.
Dac ecuaia ;p;5 y< definete .n mod implicit funcia y = y ;5<
;ecuaia curbei N) , atunci problema se reduce la determinarea punctelor de
e5trem ale funciei compuse 0 ( x ) = f ( x , y ( x C ) i care dup cum se tie
se gsesc printre rdcinile ecuaiei 0';5< = 3 , deci
;+< f x + f y y =3 .
Deriv'nd egalitatea ( ( x , y ( x ) ) = 3, avem i
;-< 9X +9y y=3 .
#mplific'nd ecuaia ;-< cu un I real oarecare i adun'nd-o la ;+< obinem relaia
f# +9 x @; f y +9 y ) y=3
verificat de punctele de e5trem legat.
Determin'nd I aa ca f# + 9 " = 3, rezult i fJy + 9y = 3.
Ebinem astfel trei ecuaii .n necunoscutele x y i ! verificate de punctele de e5trem
J f# +9 X = 3
legat 8 f y +9 y = 3
9 = 3.
( observm c acest sistem este cel care d punctele staionare ale funciei
' ( x , y , )= f ( x , y < + ; ; 5 8< .
$ie \ 3 ;, y, 3< un punct staionar pentru $. 4ste evident c P3 ;53, y 3 ) ! N . $ie de asemenea
D( x , y < ! N . ( observm c diferena
f;P<

-

f

;P
3
<
>
f

;58

< f

;5
3
8
3
<
>
f

;58

<
@
I
3
7;5
3
8
3
<
>
>
$

; 5 8 I
3
<

-

$

;5
3
8
3
I
3
< .
2/
-
-
y
- ;-
-
4 y
-
<
-
8 -
8
0
Prin urmare problema stabilirii dac P3 ;53, 83< este punct de e5trem legat se reduce la studiul
semnului lui d
-
' ;53 , y3 , 3<.
"n concluzie pentru determinarea punctelor de e5trem ale funciei f ( x , y ) cu legtura
;p;5 y< > 3 se formeaz funcia au5iliar ' >f @ I7 i se determin punctele
staionare iar dac \3 ;53 , y % , 3< este unul din acestea atunci se studiaz dac P" (#" 8") este punct
de e5trem ;liber< pentru ' ( x , y , 3).
21
Exemplu. ( se gseasc punctele de e5trem ale funciei f ( x 8< > x @ -y tiind c
x
2
@ 8
-
> 1.
Solu(ie. #vem cp;58< > x
-
@ y
-
- 1
'( x , y , I< > 5 @ -8 @ I;I
-
@ 8
-
- 1<. Punctele
staionare ale lui ' sunt soluiile sistemuluiH
J'Jx = + @ - I x > 3 B 'y = - @ -
I8 > 3 $I >c p > x
-
@ y
-
- 1
> 3
i anume M+ ;+----< i \- ;-+----<.
Pentru a stabili dac punctele D5 ;+-< i D2 ;-+ - -< sunt sau nu puncte de e5trem legat calculm
' [- > - I
x
'# > 3
xy
' [- > - I
#vem
#;P+ < > -+B3 $[- ;M+ < >- +B3 >>P+ punct de ma5im #;P-< >- +
B3 '#2 \-< > + P 3 >> P- punct de minim
fma5 > f ;P+ < > 1 fmin > f ;P- < >- 1
Observa(ia 1. Pentru determinarea e5tremelor funciei f ;5+ , x 2 , x n < supuse legturilor cp
;5+, x n < > 3 i > + ,) se construiete funcia au5iliar ;funcia lui 6agrange< ' ; 5 . . . xn I+ . . .
Im < > f @ I+p+ @ ... @ Im cpm i se determin punctele staionare i dac \3;5Z ,x
(
h ,!h5,!h)< este un
astfel de punct se studiaz dac
punctul P3 ;5Z ,xh< este punct de e5trem liber pentru $;I+ , x n , I+
3
, ! )h). #ceasta este metoda
multiplicatorilor lui 6agrange.
Exemplu. ( se gseasc punctele de e5trem ale funciei f ( x y >) > xy> cu condiiile x @ y @ > > 1 xy @ y> @ >x
> :. Solu(ie. #vem
p+ ;5 y > ) > x @ y @ > - 1 cp - ;5 8
>) > xy @ y> @ >x - :
i funcia au5iliar
' ;5 8 > I i< > 58z @ I; 5 @ y @ z - 1 < @ i ;58 @ y> @ z5 - :<.
29
\2
+
3
+
\5
- +
3
- +
8'! = y> 4 ! 4 ci(y 4 >) = 3
'y = x> 4 ! 4 1i(x 4 >< > 3
(istemul .'J>= xy 4 J* 4 8i(x 4 y) = 3
'G = 95 > x 4 y 4 > - 1 > 3
> cp - > xy 4 y> 4 >x - : > 3
] 5 / 2 / +9 - /
ne d punctele staionare ale lui 'H \ ; - + - / - - < i \- ;@ @ @ @---------------------< .
n ]
-
? 0 0 0 0
?om studia dac Di ;-+-< este punct de e5trem liber pentru ';5 8 z / - -<. Pentru aceasta ne intereseaz
semnul diferenialei d
-
' ;M+<. #vem
d
-
'(\+ ) =- 2 dxd> .
Difereniind .ns legturile avem relaiile
f dx 4 dy 4 d> = 3
F;5 @ > <<5 4 (x 4 > )dy 4 (x 4 > )d> = 3
dx 4 dy4 d> = 3 0d5 + /d8 + 0dz = 3=
deci d
-
' \+ < > -d5
-
P 3 . *rmeaz c f ( D) - f (D% < $ 3 deci P+ este punct de minim ;legat <. $c'nd un
studiu asemntor pentru punctul
/ 2 /
P- ;A A A< se gsete c acesta este un punct de ma5im ;legat <.
Observa(ia 2. Problema determinrii e5tremelor funciei f ;5+... xn < cu condiii de formaH cpt
;5+, x n < P 3 i = +) este problema general a programrii matematice.
Dac at't funcia f c't i funciile cp- sunt liniare atunci problema este de programare liniar
;formulat .n +7/2 de ctre matematicianul american ). O. Dantzig<.
Exerciii
1.) ( se arate c suprafeele x 4 2 y - ln > 4 / > 3 i x
2
- xy - S x 4 > 4 1 > 3 sunt tangente una alteia .n
punctul ;- -0+<.
2.) ( se scrie ecuaia tangentei .ntr-unul din punctele de abscis x = + ale curbei x
-
--xy4y
-

@5@8-->3. ( se determine d
-
y .n punctul ales.
3.) ( se calculeze uJx , uJy pentru u= 4.)
( se arate c dac
x4>
y4>
dac > e
>
= x e
x

4y e
y
i 8 . i 8 . 9 > - d >
a.< ( y 4>) sin >-y ( x 4 > ) = 3 atunci > sin> ----------y A>3
dx dy
b.< x
2
4y
2
4 >
2
=y f >
y
- - - d> d>
atunci l5 -y - > )---------------+ -xy@
dx dy
- x>
f x y ^ d > d >
c.< f I % % I = 3 atunci x----------+ y-- - -= >
G> >) d8 d8
d.< f ;5 + y + z x
-
@8
-
@z
-
<= 3 atunci = -
/;5

-

>< ; 8

-

z <
d5

d8
( f 7 + - > f # <

e.< u2 = 05 - -y + z 2
-
= x
-
@8
-
+ >
-
atunci 5ux 4yuJy + zuz = 3
- - n
1.< ( se calculeze d u i d v pentru valorile 5 > +y > + u > 3 2 > A dac
/
e
x
N/L@ > A
!
@, e
x
sin @ = Q
y
= . & H d
-
u > d5
-
d
-
v > @ (dx - d8<
-
y X2 y X2 2
[
J
6.) ( se afle e5tremele funciilorH
a.<y dac y
-
@ -85
-
- /5 - 0 > 3 & H yma5 pt x = -
b.< > dac 5
0
-8
-
- 05 @ /8 @ >
-
@ > - : > 3
c.< f ;5 8< > x
-
@ y
-
.n discul ;5 - X.) @ (y -X22f B 7
d.< f ;58 z< > xy 4y> @ z5 cu condiiile -5 @8z > + x - > > 3
e.< f ;58 z t< > 5 @8 @ > @ t tiind c xy>t > a
/
5 8 z t a P 3
-
7.) ( se determine inf f i sup f dac f ;58< > x
-
y ;/ - 5 -8< i O este domeniul limitat de
O O
dreptele x>3 ,y>3 x 4y >9
x
2
2 2
8.) Pe elipsoidul----------@8 @ > > + s se gseasc punctul cel mai deprtat i punctul cel mai apropiat
79
de planul 05 @ /8 @ +-z > -::.
9.) ( se calculeze iacobianul transformrii
x > ;a @pcos :< cos p y > ;a @p cos :< sin p> >psin : & H p ;a @pcos:<
22
\5
> 3 3
= > + 3
'x
>
=
y
4 V- - +
>3 3
=x 4& 3
'#
2
= 3 3
-/
care pentru D5 ;-+ -< devin
de unde d> = -dx
10.) ( se arate cu aTutorul determinanilor funcionali c e5ist o relaie de dependen .ntre funciile x > ;u @ v<
cos p y > ;u - v< sinp > > u
-
@ 2
-
@ -uv cos -p i se dea o relaie de legtur direct. 11.) "n ecuaiile urmtoare s
se fac sc!imbrile indicate
a.< 8[- xyJ
0
@ cos8 -8K
0
> 3 x > x ;8< & H 5[ @ x - cosy > 3
b.< 8[ @ 8Kt! x 4 -
)
@ > 3 x > ln t0 - &H
d
-.
y
@ )
2
y > 3
c!
-
x - dt
2
% x > p cos p
c.< % 5
-
@8
-
% ;5 @ yyK < > l 5
-
@8
-
@ x ) ;58K - y < 8
y >p sin p
d
-
> d
-
z . - d
-
> . d > n fu = sin x + 5 -8 d
-
>
d.< AA + - cosx-------------sin xAA - sinxA = 3 < &H --------
d&
-
d5d8 d8
-
d8 Fv = x - sin x 4y du dv
dz + d
-
> + x f 8 d
-
o
e.<--------1% y-----= @ u = @ 2 = 5 o = x> -8 o = o ;u v< &H --------
dy - dy
2
x y du
-
2:
;;
-
@8
-
<;5 @ yy[< >; ;
-
@8
-
@ x<;58K- y< BR
g

p

p
p > p ;pp< &H p[ > p @ cos p
F y >p sin p
3
3
' =
3 u
=cp (r), r x
2
+ (
2
+ >
2
& H cp'' + % cp' +cp = 3
d5
-
?y
-
dz
-
K K K r
d
-
> ?> ?>
12.) ( se arate c orice ecuaie de forma-----------------+ a-----+ b-----+ c> = 3 poate fi redus la forma
?x ?y ?x ?y
d
-
u
-----------+ c+ u = 3 prin sc!imbarea de funcie > = ue
ax
4
9
u = u ;5y).
?x ?y
& H ) = -b p = -a c+ = c - ab
d
2
> d
2
> d
2
>
13.) ( se transforme e5presia ] =-------------+ ---------1------fc'nd sc!imbarea de variabile
dx
2

dx dy
dy
2
- -
u 4 2 u - 2 u - 2
x =-------- y =--------- i sc!imbarea de funcie > =------------------o.
- - K /
* d
2
u d
2
' d
2
' + , 2 2
f.)%2 + A2 + A2 + u = 3 ' =cp ( r ) , r = ; x
2
4y
2
+
PARTEA II
CALCUL INTEGRAL
I. INTEGRALA NEDEFINIT
1. )rimitiva unei funcii
$ie o funcie fH B c & A & .
Defini(ie. Le nu)e(te *rimitiv a lui f 9 e B, + func1ie ' definit (i deri2abil 9e B astfel nct 'J =
f
( observm cH
1.) dac ' este o primitiv a luif atunci ' 4 c unde c este o constant oarecare este primitiv a lui
f
2.) dac ' i G sunt primitive ale lui f, atunci ele difer printr-o constant aditiv. &ezult de aici c dac
' este o primitiv a lui f, atunci oricare alta va fi de forma ' 4 c unde c este o constant.
Mulimea primitivelor funciei f se numete prin abuz de limbaT - integr()( ne&e3init a
luif i se noteaz j" f ;5< dx sau mai simplu j" f dx.
#stfel prin definiie j" f dx = ' 4 c B=> 'J = f.
Din punct de vedere geometric integrala nedefinit reprezint o familie de curbe plane
obinute una din alta printr-o translaie de-a lungul a5ei /y.
%nterpret'nd semnul dx care apare .n notaia integralei nedefinite ca o diferenial avem fdx =
' dx = d' . #stfel se obin urmtoarele relaii utile .n calcule.
j" d' = ' 4 c i d
C
f dx = f dx.
Eperaia de determinare a primitivelor unei funcii se numete integrare. Nu toate funciile admit
primitive. Dar orice funcie continu pe un interval admite primitiv pe acel interval ;vezi cap I<. "n
acest capitol ne vom ocupa de metode de determinare a primitivelor unor funcii continue. Mai .nt'i .ns
vom da
Lista integralelor imediate
_a @+
(a real, D -+ )
i a @+
j" e
x
d x = e
x
4 c
i sin xdx = - c+s x 4 c
i- i
dx = t 0 x 4 c
-
c+s x
i
i a d x =-----
a B n a
; c+s x d x = sin x 4
c
i
-
sin x
I`
1
- dx > arcsin x @ c `@
1
@ dx > arct0 x @ c
CCC s=xdx > c!5 @ c CCC c=xdx > s!5 @ c
AA d5 > t = x @ c f A-A d5 > -ct! x @ c
c! 5 . s= x
Propriet(ile integralei nedefinite rezult cu uurin din regulile de derivate i suntH
1.) dac f , 0 e N( B ) atunci
@ Pg<d5 > c5TC f d5 @ pCC0 d x a pe & ;proprietatea de liniaritate< 2.) dac
7 H 0 A % 5 > 7 ; t < c p e N
+
; 0 < cpK;t< D 3 pentru a admite inversa t > 8 ;5< iar f este continu atunci
TC f ( x ) d x > TC f ;7 ( t ) ) 9 J ( t ) d t ;formula sc!imbrii de variabil<
3.) dac f 0 e C
+
;B< atunci
C f 0J dx > f g - CC 0 fK d5 ;formula integrrii prin pri<.
Observa(ia 1. "n cazul sc!imbrii de variabil e5presia de sub semnul integral se comport ca o
diferenialU dac x > 7 ;t< atunci f ;5< dx > f ;7 ;t<< 7K ;t< dt. #ceast observaie simplific calculele.
$ormula sc!imbrii de variabil poate fi privit din ambele sensuri.
:3
x
a
dx P- P 4 c
dx
a
>----@
a
x
d x
l n 8 x 8 4 c ( x D 3
)
( a > 3 , a $
l<
dx = @ ct0 x 4
c
$uncia x > 7 ;t< trebuie aleas astfel .nc't s poat fi calculat integrala din membrul
drept.
*neori este preferabil sc!imbarea de variabil sub forma t > 8 ; 5 < . Exemple.
1.)``^ - ` > -Cf l--<8 dt > - ;;- lnlt @+<@ c >
?I @ + - N
v
5 > t
-
> 7;t<
> -?5 - ln ;;;5 @+<
@c .
f - + f + + -
2.) x sin x dx @ @ s i n t d t =---------c+s t 4 c =------c+s x 4 c.
- - -
t > 5
-
> 8 ;5< dt > -
xdx
Observa(ia 2. $ormula integrrii prin pri pentru funciile u 2 e N
+
;%< poate fi scris i sub
forma Cud2 > u 2 - Cvdu unde du > udx dv > 2dx.
4a se folosete de obicei la calculul integralelor de forma C x
n
e
ax
dx ,
Cx
n
l n x d x , Ce . s i n b x d x , , Cx
n
a r c t 0 x d x i altele.
Cu aTutorul ei se pot obine formule de recuren utile .n calculul unor primitive.
:+
d5 >-tdt
-
_ , , f dx + fa
-
@ 5
-
-
5
-
+ T + f x P xdx
] ! ] \ D < 7 .

Bn
= # 5 @- . =-arC -n@;F
dx
=ar
Bn-+

-
arj
xdx @ 4 a
2
)
n
du = d2 2 =
5
(x
2
@ a
-
<
= -< i -)
-
n - +
-
a a
- ;+ - n<;; @ a
-
<
-+
@
-

;n

-

+
<
% n
[
#stfel %n ! ------------------------------r -----+
-n

0
B n -+ n > +.
a
-
(n - +<;5
-
+ a
-
<
-+

-

;n

-

+<a-
dx + 5
+ x
------------! @ arct0 @+ c , obinem succesiv
x
-
+ a
-

a a
dx x + x
B
2 = # l -----------o= Q.Q2 n + T
arct0
- 4
c ,

etc
-- -
;
;A
-
+ a
-
<
-
a
-
;5
-
+ a
-
< -a
0 a
2. *nte+rarea funciilor raionale
D( x )
%ntegrarea funciei raionale------------- unde D i _ sunt polinoame se face pe etapeH
_( x )
Dac 0rD > 0 r _ atunci facem .mprirea cu rest
D( x ) n Z , F( x )
_( x ) _( x )
D( x )
Dac 0 r D < 0 r _, atunci descompunem------------- .n fracii simple. #cestea sunt
_( x )
6x 4 N
( x

-

a)n
(ax
2
4 bx 4 c ) )
(n e 3 , b
-
- /ac B o<.
De e5emplu @ 15 - / > O 4 6 4 N 4 ?x 4 ] 4 'x 4 G
coeficienii urm'nd a fi determinai prin identificarea numrtorilor dup ce fraciile a fost aduse la
acelai numitor sau prin alte metode.
Descompunerea .n fracii simple este unic.
*rmeaz apoi integrarea fraciilor simple. #stfel f O
+.< j d5 > Ol n 8 x - a @ c
a 5 - a
P 4 c , n > +
; ^ n a n ( 8n -+
x - a )
;
u H x - a )
:-
?Da
-

T
[A
-
f
a
-
D
-
D a
-

T
aA
H3
-
r
2 ( 5 - n )
O
x - a
# , , f du
6x 4 c
ax
2
4 bx 4
c
dx se calculeaz pun'nd .n eviden la numrtor difereniala
trinomului de la numitor adic d (ax
2
@ bx @ c< > ;-a5 @ b< dx i se obin dou integrale de
$ du $ dy
forma C A (i C @-
i u ; y
-
@a
-
$ 6x 4 c
/.< ` ------------------A dx se reduce la calculul a dou integrale de forma
1 - ( i B n > H-.AAArA dup ce s-a procedat ca la 0.<
Exemplu.
1
1- + f 0;:5 @ /<
@ /
8 dx * %
( dx
;/5
-
@ /5 @ 0<
:

a
;/5
-
@ /5 @ 0<
0
: /x
2
@ /x @ 0 -
unde
dy
y
-;8
-
@ -< - d -?-
-5 @+ +
@
/
/5
-
@ /5 @ 0 SL
- x @+
arctg AU>A@ c
.
?-
arct0
2x @+
arct0 @,=@@
c.
Dup cum s-a putut observa primitivele funciilor raionale sunt combinaii
liniare de funcii raionale funcii logaritmice i funcii arctg.
3. *nte+rale reductiile la inte+rale din funcii raionale
Integralele ira(ionale de forma
F
x,
ax 4 b cx
4 d
?
+
ax 4 b cx
4 d
dx
E
unde F este o e5presie raional de variabilele sale se reduc la integrale din funcii raionale
ax 4 b = t : 3 8
fc'nd
cx 4 d
unde 3 este numitorul comun al fraciilor E5, E n
Exemplu. Pentru C + @ d]R--[
W dx avem 3 > 9 U facem + A x > t de unde x > + - t i
dx > - 95
1
dt deci
:0
ax
2
4 bx 4 c
J du
05 @ -
+
+
4c=
?-
0.< a-
@ -%i
:
d ;/5
-
@ /5 @ 0< > ;:5 @ /< dx
dx +
y
;8
-
@
-<
+
Deci % >
A
+9 /5
-
@ /5 @ 0
+9P]-
;- 5 @ i<
-
@ -
8 > -5 @+
dy > - dx
- 5 - 1
-
+ - x @ D ; + - 5<
-
% > - 9 [ - - dt
1
d t > -
9 1 - dt > - 9 1
= t
-
- + @
t
2
@+
dt
> --5
0
@ 9t - 0 l n ( t
-
@+ U - 9 arct0t @ c -
> -- D + -x @ 9 D + - 5 - 0 ln - x @+ G -9 arct0D + - 9 5 @ c. Integralele binome au
forma
$ x
)
(ax
n
4 b )
9
4le se mai numesc i integrale Ceb'evC dup numele celui care a artat c numai .n
urmtoarele trei cazuri ele pot fi reduse la
integrale din funcii raionaleH
+.< 9 e I cu sc!imbarea
x > t
a x
n
4 b = t
unde 3 este numitorul lui 9
Exemplu. $ie B 1
d5
?2 D + @in]2
0 # 0 #
-

-
x
/
@ +
? ;
0
0
dx . $acem 5
/
@ + > t
0
x
/
i
0
x ;t
0
-+<
0
dx -/t
-
;t
0
-+<
0
dt x
/
++ 5
0
;t
-
-+<
-+
#stfel B > - / 1 t dt > - -5
-
@ c > - -0
+
+
@ +
r /]`T
? ? 5
4 c .
Integralele algebrice au forma
1 s i x,.yDQ4bx4Fc j d5
unde F este o funcie raional de dou variabile.
(ubstituiile indicate mai Tos se datoreaz lui 4ulerH
+.< dac a P 3
.ax
2
+ bx + c Va 5 ++
-.< a B 3 c P 3 ,
.ax
2
+ bx + c t5 Vc
0.< a B 3 , c B 3
dTa5[
-
T[b5@[c > t ;5 - 5+ <
unde IT este rdcin a
ecuaiei ax
2
@ b @ c > 3 . #ceast ecuaie nu poate avea rdcini comple5e deoarece trinomul a5
-
@ bx @ c
ar fi negativ ? x e F i n-ar avea sens radicalul.
&.6. Ceb'ev ;+:-7 - +:7/< academician rus cu contribuii .n matematic i mecanic.
:/
9
@t
/
@+
unde 3 este numitorul comun a lui ) i n
unde 3 este numitorul lui 9
) @+
-.< ---------e I cu
n
) @+
0.<------------@ 9 e I cu
a x
n
@ b > t
Y
5
n
n
0
Putem de asemenea remarca faptul c ultima sc!imbare de variabil poate fi aplicat nu numai
c'nd a < 3 ci i c'nd a > 3 dac trinomul ax
2
+ bx + c are rdcini reale.
Exemplu. $ie B
1-
$c'nd yf-05
-
@ 1x @+ > tx @+ avem
- ;t
-
-1 t-0 < ]A-Al-----------2 1--] -5
-
@ 1t @ 0
x >--------- dx >------------------------dt ?-05 @ 15 @+ > t---------------------@+ > -
( t
2
@0 <
-
de unde
%
T
- dt - t- 1
- l n 8 2t - 1 @ c > ln
x
4
Integralele din func(ii trigonometrice de forma
a
F ;sin 5 cos 5< dx se transform .n
integrale din funcii raionale dacH
+.< funcia F este impar .n cos x adic SSSSSSSSS
F ;sin 5 - cos 5< -F ;sin 5 cos 5< cu sin x = t -.< F
este impar .n sin 5
F ;- sin 5 cos 5< - F ;sin 5 cos 5< cu cos x t
0.< F este par .n sin x i cos x ::::::::
F ;- sin 5 - cos 5< F ;sin 5 cos 5< cu % tg x = 5+
/.< facem
tg
t
"n primele dou situaii se difereniaz substituiile i se pun .n eviden la numrtor
diferenialele lor.
"n ultimele dou cazuri se e5prim vec!ea variabil .n funcie de cea nou i apoi se difereniaz.
Exemple.
dx. 4fectum sc!imbarea de variabil c+s x = t i avem
- @ c+s -
P sinx > d x > d t , dup care integrala devine
B
;[sin
-
xsinxdx aC;t
-
- +<d t f ( @ - @ 0
T
- @ c+sx
T
- @5
T
l t @ -
dt
- -
t c+s x
>----@ -5 @ 0ln t @ - @ c > A---------------c+sx @ 0ln(c+sx @ -< @ c .
-
2.) $ie B = C + @ sin x
sin x 4 sin xc+s x
dx. $c'nd t0 @ = t, avem x > 2 arct0 t,
dx -
- dt
222 i cum
sin x -
-t
+ - 5
+ + 5
2
urmeaz
c
a-+ - a l t) / - -
t0
x
-
@
1 - -t
t
2
@0 t
2
@0
t
-
@ 0
-
-, c+s x -
d
x
xyf- 05
-
@ 15 @+
sin

x
1.) $ie B
> a
x
-
+ + 5
2
Alte tipuri de integrale
1.) E integral de forma
1 F (e
ax
<d5
se reduce la o integral raional dac se face e
a x


= t . #tunci x>Aln t dx > A i ea
at
devine 1 F ;t< - 1 &+ ;t< dt.
at
Exemplu. B f
d x
f -
a s=x ++ a
d x
@+
-
1
dx
e
5
- eQ
x
@ -
-
d
t
t
-
2
1
dt > + t
-
@ -t
-+ X2
t@i- ?%
f @+ @?-
+
4 c = @
ln
-
e
e
@+-X2
@+@?-[
4
2.) %ntegrarea unor funcii !iperbolice se poate face utiliz'nd formule asemntoare celor
trigonometrice.
Exemplu. B 1 c= X x d x j"[
^'
-
d x ++ @-c! -5 @
c!
-
-5<d 5
+ + _ + f + @ c! /5 1 + _ + _
@ x @@ s= -5 @A ---------------d5 > A 5 @A s!-5 @--------s= Xx @ c.
/ / /1 - ( / 0-
3.) %ntegralele de forma %+ 1cosbxdx i +2 1e
a
sin b5 d5 se pot obine simultan astfelH
N N N Z 8 (a4ib )x
B5 + i B 2 j e
ax
(c+sbx + isinbx)dx j u e
ibx
dx j e
;a
@
ib<5
d5
e
+ b + c
a + ib c
;cos bx @ i sin bx < @ c
(epar'nd partea real de cea imaginar avem
5+ ax
e
- [ -
a @ b
eax
a 4b
;a cos b5 @ b sin bx)
@ c ;a sin bx - b c+s
bx< @ c .
Calculul unor integrale cu ajutorul unor substitu(ii trigonometrice yi hiperbolice
*neori substituiile indicate .n dreptul integralelor ce urmeaz pot conduce la integrri mai rapideH
5.) 1 F r x,Xa- - x- T d5 cu =5 > a cos t`= sau 5 > a sin t
-.U 1 & D x,Xar
2
4x
22
C d5 cu 5 > a tg t sau 5 > as!t 0.U
1&fx,Xx
5
QQ-/
2
+ d5 cu 5 > ac!t
:9
a
F+ @ c= 2x
1+
- . -
a + 9
Exemplu.
B
; Xx
-
--5-dx > 1
?
;5-+<
-
-/d5 /js]z
-
t dt > -j;c]z -]-+< dt > s]z-t-5 @ c
d5 > -s!t dt
Pentru revenirea la variabila x se au .n vedere formulele s! -t > - s!t c!t > s!t @ c!t i c din c!t >e
5
A
+

rezult s!t = Xc !
-
+ -+ > A?5
-
- - - 0 .
- -
- ;5 - +<?x
-
- -5 - 0 @ -Integrale care nu pot fi exprimate
prin func(ii elementare
E diferen esenial .ntre calculul diferenial i cel integral este aceea c derivata unei funcii
elementare se e5prim totdeauna prin funcii elementare nu acelai lucru se poate spune despre primitiva
unei funcii elementare.
#a de e5emplu sunt funciileH
i(2]2 5
> i-----------dx ;sinus integral<
;logaritm integral< cos 5
> i------------dx ;cosinus integral<
x
dx ;funcia de eroare<
$ @ dx ;e5ponenial integral< x
Tot din aceast categorie fac parte .n general primitivele de forma C F ( x , y c D( x ) <d5
. sau funciile
eliptice CC? + - *
2
sin
2
x dx $ dx
Exerciii
( se calculeze urmtoarele integrale nedefiniteH
x
_ N & arcsin ?5
2.) I----------------d5
x
3.) 1
s
D]
T

5
- d5
a
?l-
5
4.) 1 xe
x
cos x dx x
/

- - x
-
@ -
.<

a
; 5
-
- -x @ -<
-
13.) 1-
dx
/ -, i
x 4 x @+
x
1
d5
14.)
1
15.) 1 ( v
-, . r cos
/
5 @ s i n
/
x
,
23.) I------;------
;-----------dx
cos
-
5s i n
-

x
-/.< 1 sin
1
5?cos
5 d5
5
-
d5
- -
5 - a
sec 5 d5
yCt0
-
5 @ / t g x @+
:2
#stfel B > -- ;5 - l<?x- - -5 - 0 @ -Tln -+ @ ?x- - -5 - 0 T @ c .
x
d5
Bn
x
25.)
1
26.)
s i ( x )
1 li ( x )
1
c i ( x ) 1
1
?l - o
-
sin
-
5
dx
;5 0 @ +<;5 0 @ :<
5
-
d5
1.<
a
sin+E5 sin+(5 dx
+9.<

a
dx
;5 @ +<;5
-
@ x @+<
-
27
<
a
2 x sin
-

@+
cos A @ sin x
d
:E
-
-
arcsin x
6.) 1----------dx
5 -
7.) aln
n
x d x
8.) ax
n
e-
x
dx
sin
-
x
10.) 1i
nsi
-
n5
dx
sin
-
x
11.) 15
-
ln-D- d5
17.<
1
x
18.<
a
19.)
a
20.)
a
d5
21.<

a
- - . <
a
28.) 1
29.) 1
30.) 1
31.)
1
32.) 1
d
x
( x
-
@+<< -
5- ? @ 5
-
(x d x
?+ @ 5
/
x dx
?+ - -5
-
-
5
/
dx
-s !x@0c
! x
cos
ax ?a
-
@
sin
-
a5
:E
- Mn
+
@
5
+ - x
dx
8 x @+
dx
dx
+ - ? 5
+
@ v
5
dx
d5
5- +
? s - x @ ? ( - x
;- - sin 5<;HD - sin x)
II. INTEGRALA DUBL
1. Definiia inte+ralei dule
$ie ? un compact din & ;domeniu .nc!is i mrginit<.
Domeniile ce intervin aici vom presupune c au arie ;vezi Manual cls.a I%%-a< i frontierele lor
sunt curbe netede pe poriuni adic reuniuni finite de curbe netede.
Numim diviziune a lui ?, un numr finit de compacte
# > L(T M
n
fr puncte interioare comune astfel .nc't
* \ .
5
Norma diviziunii # este prin definiie ?;#<> )ax:d ;( B <
i > + n
unde d ;( B < este diametrul compactului ( i adic marginea
superioar a distanelor dintre dou puncte oarecare ale lui ( i.
(punem c diviziunea #K este mai fin dec't # ;scriem #K P # < dac orice domeniu al
diviziunii # este o reuniune finit de domenii ale diviziunii #K . 4vident c
#K p #D ? ; #K<B?;#< .
$ie acum ]H ? @> & o funcie ;eventual mrginit< # > G d f b# o diviziune a lui
? i punctele intermediare Di , r8i < e ( i i > + n.
z>f;5 8<
$ie de asemenea suma integral
3 3
! f
< > I R
f

;p

<

aria

(

B
> I R
f

;
D
B ,` H
J
<

aria

(

B
+
i
)eometric dac f P 3 atunci a # ;f< apro5imeaz volumul corpului V delimitat de suprafaa L av'nd
ecuaia > > f ( x , y ) planul x/y i suprafaa cilindric a crei generatoare este paralel cu a5a /> i se
spriTin pe frontiera domeniului ?. #ceast apro5imaie este cu at't mai bun cu c't diviziunea # este
mai fin.
Defini(ia 1. L9une) c func1ia feste inte0rabil 9e ?, dac exist (i este finit li)ita
li) (
v;#<-P 3
! f )=i
+ricare ar fi ale0erea 9unctel+r inter)ediare Di. #ceast definiie
este evident ec!ivalent cu
Defini(ia 2. 'unc1ia f este inte0rabil 9e ?, dac exist un nu)r real B, astfel nct ? e P 3 0 T=;(< a(a ca 9entru
+rice di2i>iune # a lui ? cu ?;#< B n , (i +ricare ar fi ale0erea 9unctel+r inter)ediare, s a2e)
=
CT
#( f ) - l = B
e
.
E definiie ec!ivalent se poate da i prin iruri ca i la integrala definit. Numrul B se
numete integr()( &#$) ( )#i 3 *e D i se noteaz
B =
C C
f ( x , y ) dxdy sau B =
C C
f dxdy .
? ?
Dac funcia f este mrginit pe ?, atunci se pot considera ca i la funciile de o singur variabil sumele
Darbou5 ale lui f corespunztoare diviziunii # > a: i M a domeniului ?
n n
s
O
( f )
> D
)
i
aria

S
i
L
O
( f )
= D
\
i
aria

S
i
+ +
unde )i = inf f ;P< , \i = su9 f (D) .
D G S i D G :%
Not'nd cu ) i \ respectiv marginile funciei f pe ?, au loc evident urmtoarele
inegalitiH ) aria ? < sO (f) <a O ( f ) < L O (f) < \ aria ?.
73
(e pot pune .n eviden urmtoarele proprieti ale sumelor Darbou5H
1.) s O ( f ) = inf GO ( f ) , L O ( f ) = su9 a O ( f ) marginile lu'ndu-
se dup toate alegerile posibile ale punctelor intermediare
2.) Dac #K p # atunci s O ( f ) < s O ( f ) < L"> ( f ) < (# ( f ) .
"ntr-adevr dac : i =S i * : i i )i = inf f ( D< )i = inf f ( D),
D GS t K D G S #
atunci )i aria S i < )i aria S i 4 )i aria S i .
Deducem de aici c dac -l atunci s O ( f < T (i L O ( f < !.
3.) Ericare ar fi diviziunile #+ (i O - ) aria ? < sO ( f ) < L O ( f ) < \ aria ?.
&ezult de aici c e5ist integralele Darbou5 ale lui f pe ?a
% = su9 LO ( f ) , % = inf LO ( f ) i c LO ( f ) < % < % < LO ( f ) V O .
O O
2. Criterii de inte+railitate
Teorema 1 (criteriul lui ?arb+ux). / func1ie )r0init f este inte0rabil 9e ? dac (i nu)ai dac
8 f p> 3, r8(e) astfel nct ? O cu V( O) < r8
L O ( f ) - s O ( f ) <6.
Demonstra(ie >> $uncia f fiind integrabil V ] > 3 F( L) astfel .nc't V O cu V( O) <F s avem B
- p<a O ( f ) <B 4 poricare ar fi alegerea punctelor Di .
Dar atunci avem i B - e <s O( f ) < L O( f ) <B 4e .
Prin urmare L O ( f ) - s O ( f ) < B 4 ]- ( B - ]) = - e V O cu 2(O) < r. <> Presupunem pentru
funcia mrginit f c este .ndeplinit condiia din enun. #tunci are loc i /<%- +<L O ( f ) - s O ( f ) <e V O cu
2 ( O) <r .
Cum s este arbitrar rezult B > % > B.
Din s # ( f ) B B B L # ; ] U s# f Ba # ( f ) B (# ;fU rezult c = a # (f) - += B L # ;f< - s # ;f < Bs
indiferent de alegerea punctelor Di dac ?;#< B n.
Deci f este integrabil i f d x d y > %.
D
Teorema 2. Dacf este c+ntinu 9e ? >> f este inte0rabil 9e ?. Demonstra(ie. $uncia f fiind continu
pe compactul D este uniform continu pe ? i deci ?s P 3, 0 n;s< astfel .nc't oricare ar fi DJ , D# e ? cu
d(DJ , D# ) B n s avem
= f ;PK<- f ( DK <
aria ?
$ie # > =:i M
n
o diviziune a lui ? cu ?;#<Bn i )t ,\i marginile luif pe :i i > + , n .
Darf fiind continu pe compactul 1 i .i atinge marginile pe 1 i deci 0 Di , Di e : i aa ca
mi > f (Di ) , \i > f (Di ) . Prin urmare
(# ;fU - s# ( f ) > - ;Mi - )
t
< aria :i ;p. U - f ; p. U aria : i B
B
e D aria : i >s
Cu criteriul lui Darbou5 rezult acum integrabilitatea funciei continue f. Defini(ie. /
)ul1i)e O c &
-
se s9une c este de ms#r Le$esg#e n#) (sau ne0liCabil) dac ?s P 3, 0 un (ir L%n Mn
de inter2ale desc=ise bidi)ensi+nale care ac+9er
CO
# ;# C =a%n < i astfel nct D aria % n B s .
n +
Teorema 3 (criteriul lui <ebes0ue). / func1ie )r0init este inte0rabil 9e ? B>P )ul1i)ea
9unctel+r sale de disc+ntinuitate este de )sur <ebes0ue nul.
Drept consecin dac mulimea punctelor de discontinuitate ale unei funcii mrginite este o
curb neted pe poriuni atunci funcia este integrabil.
3. )ropriet!ile inte+ralei dule
(e pot pune .n eviden urmtoarele proprietiH 1.)
dx dy > aria ?
?
2.) f , 0 inte0r . ?, a Pe & >PXf @ Pg inte0r .? i
TG? @
pg
)
dxdy
>
a
TT
f d x
@
p
TT
0

dxdy
;proprietatea de liniaritate<
? ? ?
7+
+
s
aria ? 5
3.) f integr.D f > 3 = C C f dxdy > 3 ;proprietatea de pozitivitate<
4.) f, 0 integr. D f < 0 == C C f dx dy < C C 0 dx dy ;proprietatea de monotonie<
? ?
5.) f integr. ? == 8 f 8 integr. ? i C C f dxdy < C C 8 f 8 dx dy
? ?
6.) f integr. ? i ) < f ( D) <\ V D e ? == ) aria ? < C C f dxdy <\ aria ?
?
7.) f continu pe ? = P3 G ? astfel .nc't C C f
( x , y )dxdy = f ( D+<aria ?
;teorema de medie<
?
"ntr-adevr dac ) i \ sunt marginile funciei continue f pe ? i ele sunt atinse .n
C C f dx dy
P+ respectiv P- din ? atunci
f (D5 )= ) <
( N) a 8 . = $ ( H t G H a , f l c ,
H y =y 8
t
)
P

8
atunci funcia compus 0 ( t ) = f ( x ( t ) , y ( t ) ) e s t e continu pe H a i
0 ( a ) = ) 0q) = \ .
Din proprietatea lui Darbou5 a funciei 0 , deoarece g;oc<B I B
g;p< rezult c 0 t% e FapGastfel .nc't I > 0(t%) = ffyCtE), y ( t n ) ) , deci D%
(x(t%< 8;t3 ) ) G ? cu proprietatea din enun.
8.) Dac f este integrabil pe ? = ?5 7 ?2 unde ?5 i ?2 sunt
domenii compacte fr puncte interioare
comune atunci C C fdxdy = C C fdxdy 4 C C fdxdy
; proprietatea de aditivitate fa de domenii <.
4. Calculul inte+ralei dule
"n cele ce urmeaz vom presupune c f este funcie continu pe ?.
1.) $ie D > FaftG 5 Fc r f G . $ie
OJa a = x% < x5 <. . . < xn = b
O a

c
=
y
% <
y
5 < <
y
) =
d
diviziuni oarecare ale intervalelor Fab c respectiv Fc d c .
?
- ! < \ = f (D2) .
aria ?
Dac N este o curb coninut .n ? av'nd capetele P+ i P- i
x = x (t)
reprezentarea parametric
v
?i
l
?om considera pentru ? diviziunea # > L1i;M unde
:
iC
xi
,x
i@iG 5>>i
,y
i@i
]
i
> 3
n- +


T
>
3 m - +
$ie punctele 4i e F5i, xi45 c i > 3 n -+, n C eF8C,y C@+ G , C > 3 m - + . 4vident c DiC ;4 i, n C < e : i T i c
?;#< A 3 Q?;#K<-P 3?;#[< A 3 .
Cum funcia f este integrabil avem
CT
#
; f <
>ff
f

;p
T
< a r i a

:
a
i >3 C>3
M-+ m-+
t>3 U >3 n-l
; )-5
f
$ ] < # I]
c'nd v ;#K< AP3
T
aa
f ( x , y ) d x d y
?
b ; d
a
'( x ) d x
> a a
f
( x , y ) d x
dx
a a + c a
b d
Deci
11f ( x , y ) d x d y 1d51f ( x , y ) d y
.
? a c
#nalog ;sau in'nd seama de teorema de integrare a unei integrale cu parametru<
d b
11
f

(x,y
)
dxdy
1
dy
1
f

(x,

y

)d
? c a
a B x B b unde E>(i ys sunt funcii continue pe Fa bG E> ;5< B
8 B ] ;5< ;domeniu simplu .n raport cu E8<
"n acest caz limitele de integrare la integrala ' < nu mai sunt constante
ci dependent de ]B
];4i<
';4i<> Tf;4i 8<d8
/<
] >3
b
t>3 v ,>o
c'nd v ;#KK< -P3
cnd v ; # U W 3
d
$ ; < >
a
f ; ] , y ) d y
c
n-l
-.<
$ie
D
6 8Hi ( ! )
,i C C f ( x , y )dxdy = C dx C f ( x , y )dy
O ( 9 ( ! )
8 c < y < d r -i
3.) Dac ? a B , . , . cu E>continue pe H a , b c .
;domeniu simplu .n raport cu E5< atunci
? V
( y )
C C f ( x , y )dxdy = C dy C f( x , y )dx.
? c E>(y)
c c - x
Exemplu. ( se calculeze B = 8 8--------------@ dxdy dac
? ( y - -<
-
? = G x , y ) G F
-
= 3 < y < 5 , y < x
2
, x <( y -
-<
-
M. Solu(ie. Domeniul ? este simplu .n raport cu /x put'nd fi scris i astfelH
3 < y < +
? a
Deci
+ ;8--<
-
i
dy
x
2
3
+
+
dy = Bn - 4A 0
3
Schimbarea de variabile la integrala dubl
$ie f o funcie continu definit pe compactul ? din planul x/y i transformarea
8x = x(u,2)
regulatH ` a I (u,2)G?J.
\
y
=
y(u,2)
4vident funcia compus f ( x ( u , 2) y(u, 2) ) este continu pe ?. Ne intereseaz care este legtura
dintre elementul de arie dxdy din planul x/y i dud2 din u/2 . &eeaua de curbe coordonate din u/2
este u = c+nst i 2 = c+nst. #vem evident dx = xJudu 4 xJ2d2, dy = yJudu 4 yJ2d2 .
7/
( [-
-< +
( y - -<
0
( y - 2 ) )
dy
y - - ( y - -<
-
( y - 2 ) )
3 3
Corespondena domeniilor
este cea din figur.
d
Cum 6J e V > c+nst, N e u > c+nst rezult c punctele # 6 i ] au coordonatele O( x , y ) , 6 ;5
@ xJudu,y @ 8u du< C ;5 @ xJ2 d2, y @ yJ2d2< de unde rezult c
? ( x , y )
d x d y > - aria # #OC > - d A -
? (7, V )
dudv .;formula sc!imbrii de variabile<.
? (7, V )
Exemplu. ( se calculeze B > T T
!
.=dxdy unde
? 8
x
@
8
D > L;58< 4 &
-
a8 B 5
-
@ y
-
B -a85
-
B y
-
b.
Solu(ie.
0 N 0 N
/ -# sin CP + /
% > TT
p

cos

p
p dp dp > T cos p dp Tp dp > A T cos cp- 0a
-
sin
-
cp dcp
D K
p
ki # sin P N
/ /
". Aplicaii ale inte+ralei dule
Aria unui domeniu plan aria ? > TT dxdy
?
Exemplu. ( se calculeze aria domeniului ? definit de inegalitile + B xy B - x B y B 05
$u > xy
3
Solu(ie. $c'nd transformarea ` a
T $+ B u B -
transform .n dreptung!iul ? a 6 . #vem apoi
> - A de unde
x
71
dud2
deci
TT]D
8 <

d5d8
>TT
f

;5
D
8
D D
$c'nd transformarea polar avem x > p cos
cp H y > p cos cp
DK a < / B
p
B / i iacobianul Fa sin p B
p B -a sin cp
D ;I y)
p deci
D ;p p<
0a
-
sin
0
cp
0N
/
QX
V =
xx: domeniul ? se
y
y x
-x
? ( 7, V )
?
( x , y )
x y +
x @ 5u du y @ 8u du + 5 @
xJ2d2 y @ 8?dv +
?
( x , y )
5 y +
!
7
du

[
7
du

3
5?dv 8?dv 3
? ( x , y < > + > S5S > aS
?(u,2) > ?(u,2 < [ -8 ` -v ?(x,y<
- 0
Prin urmare aria? > TTTA5A8 > TTT[
-
dud2 > A C @u TCA > A Bn 0
+ +
0
$ie un
domeniu V c
& definit de
inegalitile v .
F ;58 <
i

?
H f ( x , y < B > B g;58< unde f i 0 sunt funcii
continue pe ?.
Cu interpretarea geometric a integralei duble rezult c 2+i V > TTTg ( x , y ) - f ( x , y ) c @x@y
.
?
Exemplu. ( se calculeze volumul corpului limitat de suprafeele
> = e Q
(! 2
@
82)
> > 0 i x
2
4 y
2
= F
2
. Solu(ie. #vem
volV > TT=D0 - e Q
(! -
@
[ -<
A5A8 > 0 A5A8 - e [
;5-
@
[ -

<
A5A8 > . . .
?
\
?
3 B F
TTTe
p
pApA;p
. . . > aria? - % =e
DK
& -N
-
> 0TT&
-
- T e[
p
pApT Ap>0n&
-
@ 2r ; e Q
F
- +
Masa yi centrul de greutate ale unei plci plane
Dac ? este o plac material din planul x/y av'nd densitatea
superficial p;5 y< funcie continu atunci cum masa plcii
este \ > D )t > D p (Di)aria 1B
rezult c \ > masa D > TTTp( x , y ) @x@y .
?
Coordonatele centrului de greutate );5) yG< al plcii sunt date
evident de formulele
79
?
?
d
x > p cos ;p % 3 B p B F
8 > p sin ;p 3 B ;p B -n
Calculul
volumelor
!
G > \\ TT
5p
( ! , [
)
? ! ? [ ,

[
G > \\ TT
8p
( ! , [ ) ? ! ? [
? ?
Dac placa este omogen ; p > const < atunci
C C ydxdy.
aria ? ; ; aria?
? ?
e f 5 e FabG .
Presupun'nd c domeniul DH l se afl .n .ntregime de o parte a a5ei
H f ( x ) B y B g; 5<
;75 s observm c ultima formul poate fi scris sub forma
6 G ( ! ) + 6 + 6
aria ? d 8) > Td5 C ydy > @ Tg
-
( x ) d x Tf
2
( x ) d x .
O ' ( ! ) O O
#mplific'nd cu -n se obine volumul
corpului de rotaie a TP [ 5 domeniului ? .n Turul a5ei /x i
anume
v > aria ? W 2nyG
(-a aTuns astfel la ( &o#( teorem ( )#i G#)&in/ dac un d+)eniu 9lan se r+te(te n Curul unei
axe din 9lanul su (i care nu l intersectea>, atunci 2+lu)ul c+r9ului de r+ta1ie astfel +b1inut este
e0al cu 9r+dusul dintre aria d+)eniului (i lun0i)ea cercului descris de centrul de 0reutate.
Exemplul 1. Cu aTutorul teoremei lui )uldin putem rapid calcula centrul de greutate al semicercului de raz
F . #stfel
X
nF

0
[ 0n
Exemplul 2. ( se determine coordonatele centrului de greutate al plcii plane omogene
? = G ( x , y )
Solu(ie. 4lipsa fiind un cerc de raz + deformat
-
P
^
vom folosi transformarea polar
generalizatH 3 B p B +
pentru care A
R
A> abp . "n acest caz ? J a < Q n
K 3 B p B A -
- ab
#stfel aria ? > TTd5d8 > TTabpdpdcp > ab Tpdp T dcp > n A
? ? 3 3
/
+
TT5d5d8

-

,n"
c
n&
-
-
F > 3/-1F de unde
x
2
8
-
a
>+
f x > ap cos
cp F y > bp sin
cp
?( x , y )
?( 9 ,
cp <
n
+ Q2
NN NN 2 N 2 N a
2
b Xa
T T xdxdy > T T ap cos cp abp dp dcp > a b T p dpT cos cp dcp > AA i x 0 > -0A. #v'nd .n vedere
? K 3 3
forma domeniului rezult G
;

Xa

Xb
^ 0n 0n
Momentele de iner(ie ale unei plci plane
Momentele de inerie ale plcii ? av'nd densitatea superficial p ;5 8< fa de originea a5elor i fa de
a5ele de coordonate sunt date de formuleleH
B / >TT;
5
-
@ y
-
<P( x , y ) d x d y B /! > TTy
-
p( x , y ) d x d y , > TTx
-
p( x , y ) d x d y .
? ? ?
Exemplu. ( se calculeze momentul de inerie al discului de raz F .n raport cu centrul su .n ipoteza c este
omogen.
Solu(ie. Dac densitatea discului este d atunci avem
-n F
B / > d jj ;5
-
@ y
-
)dxdy > d jjp
-
p dp dp > d j dpj p
0
dp > d
Exerciii
"c sin x
dy j ------dx sc!imb'nd ordinea de integrare.
& H
- /
n
n
-
2.) ( se calculeze dx
dy
95 @ y @ 7
?
unde ?
> t58<
e &
-
= -= 5= -+ B y B x
2
b
& H 0l n- -
-
b< TTx sin ;I @ y) dx dy unde ? > F3 nG
& H n- -
?
- - !
- @
y
-- P
-
c< jj l^---------
b
@ d x d y dac ? >
%
;I y < e F
-
=
!
- @
-
t B + x P 3 8 P 3M
? x @ 8 F K a b a
d< TT ( !
5
@ 8
-
-/5-/8 @ +3<d5d8 unde ? > L58< e &D 5
-
@ /8
-
--5- +98 @+0 B 3M
?
& H +2n
?
dx dy
;I
2
@ y
2
)
2
unde ?
& D-5 B x
-
@ 8
-
B /5 -8 B x
-
@ 8
-
B 98M & H
+
+-
/
nF
p[ dp >
? K 3 3
+
3 n
-
f < jje
-;5-
@
8-<
sin (x
-
4 y
-
) @x @y
&
-
3.) ( se calculeze ariile domeniilor limitate de
^- , i ^-
a<elipsa ;5 - -y @ 0<
-
@ ;05 @ /z @+<
-
> +33
b< cercurile x
2
@ y
2
> -5 x
2
@ y
2
> /5 i dreptele y > 5 y > 3
+3n d u > x - - y
2>0x@/y
& H 0 ; C @ +
l / -
c< parabolele y
-
> 5 y
-
> -5 x
-
> a8 x
-
> -a8 a P 3 4.) ( se
calculeze volumul corpului limitat de suprafeele
& H
a
a<
z > x @ y xy > a xy > -a y
-
y > -5
& H
7
a
/
-
b<x
-
@ 8
-
- az > 3 ;5
-
@ 8
-
<
-
> a
-
;5
-
- 8
-
< > > 3 a P 3
& H
n a
- - -
.0 0 S _ 0
5.) ( se determine centrul de greutate al plcii omogene limitate de astroida x 4 y = a i a5ele E5
-19 a
0+1 2
6.) ( se calculeze momentele de inerie .n raport cu a5ele de coordonate ale plcii omogene mrginite de
curba x
2
@ y
2
> ay ;a P 3< .
& H Bx =
1n a
--------@ B y
9/
8
9/
77
& H
&H

I
9 >
b
9
n a
>
-----------
III. INTEGRALA TRIPL
1. Definiia inte+ralei triple
%ntegrala tripl a unei funcii de trei variabile pe un domeniu compact din &
0
se introduce absolut
analog integralei duble.
Noiunea de integrabilitate diversele criterii de integrabilitate proprietile funciilor
integrabile se transpun cu uurin de la funciile de dou la cele de trei variabile.
Pentru a nu relua .ntreaga teorie i mai ales pentru a simplifica e5punerea ne vom limita la
cazul funciilor continue.
$ie V un compact din &
0
i # > Gyi b# o diviziune a sa obinut prin .mprirea lui V .ntr-un numr
finit de compacte cu aTutorul unor suprafee neav'nd puncte interioare comune. Norma diviziunii # este v
(O) = )axd (yi), d (yi< fiind diametrul mulimii yi.
$ie fH V @ & o funcie continu # > Gyi M
n
o diviziune a lui ? punctele Di
r8i i< e 2i ;i = +
n
< i suma
n n
Dac f > 3 reprezint densitatea unui corp ce ocup
domeniul ? atunci a O (f < apro5imeaz masa corpului
apro5imaia fiind cu at't mai bun cu c't diviziunea # este mai fin.
Numim integr()( tri*) ( 3#nc'iei 3*e <0 numrul B = li) a ( f ).
2 (O )@3
"n cazul funciei continue f aceast limit e5ist este finit i nu depinde de alegerea punctelor
Di. %ntegrala tripl se noteaz f (x,y,>)dxdyd>, fdxdyd> sau fJda.
V V V
2. Calculul inte+ralei triple
$ie V un domeniu simplu .n raport cu a5a /> adic un domeniu definit de inegalitile
J(x,y) e ? cp
(x,y)
<
>
B^=]
(x,y)
unde cp i 8 sunt funcii continue pe ?.
Proced'nd ca .n cazul integralei duble se obine urmtoarea formul de calcul
? ( x , y )
C C C f (x,y,>)dxdyd> = C C dxdy C f (x,y,>)d>
V ? 9(x,y)
Prin urmare calculul integralei triple se reduce la calculul unei integrale duble i a unei
integrale simple.
integral
V a
8>
l -5
o---- ^
Exemplu. ( se calculeze B > TTT
V
dxdyd>
E
0
dac domeniul V este limitat de
planele
+ - !-
[
dx dy
;l @ 5 @ y @ z<
0

-
? ;l @ 5 @ y @ z<
dx dy
d x d y > -
+
aria? @
+
T T -
:
-
- ;+ @ x @ 8<(
+- !
+9

-
3 3 ;+ @ x @ 8<
-
% d5
>
+
ln - - A. +9 2 G l -
+ @ x a - +9
+
3
d
y
Schimbarea de variabile la integrala tripl.
Dac domeniul compact V este imaginea domeniului VK prin transformarea regulat
5 > x( u,2,o)
y > y(u,2,o) (u,2,o) e ? iar f ( x , y , > ) este o funcie continu pe ? atunci are loc formula
> > >( u,2,o)
?( x , y , > )
TTT f (x,y,>)dxdyd> > TTT f (x(u,2,o),y(u,2,o),>(u,2,oC)
V VK
numit formula sc!imbrii de variabile la integrarea tripl. Exemplu. ( se calculeze B >
TTT> d x d y d > unde
V > L;58>< e F
0
= 5
-
@ 8
-
@ >
-
B : x
-
@ 8
-
B >
-
z B 3M. Solu(ie. $c'nd transformarea sfericH
x > p sin 3 cos 7
. . D ;5 8 z< - . %
T 8 > p sin 3 sin 7 avem
----------------------------------------------A > p sin 3 i V J a T
Fz > p cos 3
3 B 3 B -
/
-n
#stfel B > TTTp cos3 d p
-
sin 3 dpd7d3 > T p
-
dp T d7 T
3 3
3. Aplicaii ale inte+ralei triple
Calculul volumelor $aptul c yhl V = dx dy d> rezult din aceea c orice sum
V
integral a funciei f ;58>< > + este egal cu yhlV .
, ,
Exemplu. ( se calculeze volumul din cilindrul x @ y > - ax cuprins .ntre paraboloidul
x
,
@ y
,
> - a> i planul x/y .
Solu(ie. Cu transformarea cilindricH
x > P c+s CP
?( x , y , > ) .
y > P sin CP avem---------------> P i V a
?( PCPf<
> = >
e A B CP
B A
- -
d>
-
7,
3
-
D
/
;+ @ x @ 8<
T
3
+ + + +
` a
3 B p B
-?-
? ;p 73<
2X2
d3 > 8T%.
sin -3
-
VJ
5 > 3 8 > 3 z > 3 5 @ 8
@ z > + . (oluie.
8
#
;5 8< e f<
Deoarece V H T avem
3 B > B + - x - 8
+-x-[
% > TT d5 d8
T
3
?
+ @ +
+ 9
@
- + @ x 4 y
D;uv
Y<
du dv
dY
3 B P B -# c+s C . Prin urmare P
- f
#
3< > <
-a
,
u P
, , a co C , a
vol? > d x d y d > > TTTP dP dC dz > T dC TP dP T dz H
V V u 0 0
,
71 71
.
^
, , ci co ;P , i , 7 o
> dC P dP----------> A--------------+9a cos C > A a
a
a
-a -a a / /
0
, ,
Masa yi centrul de greutate ale unui corp
Dac p;5 8 >< este densitatea unui corp ce ocup domeniul V cz &
$
atunci masa
corpului este dat de \ >
TDa
C( x , y , > ) d x d y d > iar coordonatele centrului de greutate deH
V
xG > AA TTTx9(x,y,>)dxdyd> b) > AA TTTb P (x,y, >)dxdy d> >G > AM TTT> P ;Iy , > ) dx dy d> .
V V V
Exemplu. ( se calculeze centrul de greutate al Tumtii superioare a sferei de raz F cu centrul
.n origine dac densitatea sa este constant.
Solu(ie. Corpul fiind omogen >G +
vol?
%* > dx dy d> . #vem apoi yhlV
V
-u F

0
i
TTT> d x d y d > > TTTP cos9 - P
-
sin9 dP dC dO H
z #
V VJ
, / F
TdCTP
$
dP T--sin-9d9>D / F
0
de unde >G
0
PF.
:
"n virtutea simetriei corpului ? centrul de greutate este G ;3 3 AF
0
Momentele de iner(ie ale unui corp av'nd densitatea 9(x,y,>) i ocup'nd domeniul V sunt date
de formule caH %3 j"j"j[;5
-
@ y
-
@ >
-
< p (x,y,>) dxdyd>
B%> =
-
4 y
-
<P(x,y,>) dxdy d> ,
jjjz- p (x,y,>) dxdy d> .
V V
Exemplu. ( se calculeze momentele de inerie ale piramidei omogene limitate de planele de
x y >
coordonate i planul A%---------+A > +.
a b c
Solu(ie. #vem p > const. deci
f el +A
a
5
x/y -
P
j lf
Z

2

dxdydZ

P
1
dX
j
dy
j
a

bc ab
0
c abc ( -
y/>
> `93`
pa>/x
> `93`
p

(l ; +
> `+
a
Poten(ialul newtonian
Pentru un punct material de mas ), potenialul neYtonian sau gravitaional se definete prin
formula *>m]r unde r este distana punctului material p'n la punctul din spaiu .n care se consider
potenialul.
"n cazul unui corp material care ocup domeniul V c &
0
i are densitatea 9(x,y,>)
potenialul neYtonian .n punctul P3;5383 z 3 < este 7;P3<> T T T U 9(x,y,>) dxdyd>
Exemplu. ( se calculeze potenialul neYtonian al cilindrului omogen definit de inegalitile x
2
4 y
2
<
a
2
3 B > <= .ntr-un punct de pe a5a cilindrului.
Solu(ie. $ie c > = i densitatea [1, . #vem dxdyd>
7( %,%
,c) > njjj
2 V-
2
@ 8
-
@;z - c)
2r = a
d>
o o
F a
2
ln
;!

-

C
< @ D
;!

-
A @ ;! - c <<;! - c <
-
@ a
-
@ Da
-
@ c
-
@ =(= - -c < G . 8la
2
@ c
-
- c
1.) ( se calculeze
a<
aaa
F5
-
@ 8
-
@; z - -<
-
V
-+ ] -
Exerciii
d5 dy d> unde ? este cilindrul x
2
@ 8
-
B + -+ B > B +
+30
S@-
y
a b
- abc
0
> d> >-----------p.
93
o V
Prin urmare
B ;a
-
@ b
-
@ c
-
<p .
[ ;E.E.C<
+ I -
...
-
=
p dp
H =i C dcp C d> C- e >-
TC=+ 1T-b]a- @;z - c)- -8>
o
z - c b d>
VP
-
@;z - c<
-
+3
b< jjj xy> sin ;5 @ y @ >< dco unde V este limitat de planele
x @ y @ > > b 5 > 3 y > 3 > > 3
c< jjj #]I
-
@ y
-
@ >
-
dco unde ? > L58z<e F
0
= 5
-
@ 8
-
@ z
-
B zM
& H
?
g a

bc d `-3
R
538
S
1 3> > K
a
53>
7.) ( se calculeze masa paralelipipedului a B x B a 3 B y B b 3 B > B c dac densitatea .n fiecare
punct ;5 8 >< este dat de 9 ;5 8 >< > 5 @ 8 @ > & H
abc
;a @ b @ c<
8.) ( se calculeze momentul de inerie .n raport cu originea a corpului de densitate 9 > + care ocup
domeniul V > L58z<e &
0
= x
-
@ y
-
@ >
-
B2a>, x
-
@ y
-
@ >
-
B 0a
-
, a P 3M. & H (5S - @
+3/
gabc

d
u ab

c d
& H B x
-3
?- : - & H
- a
2
7
d< T d5 T d8 T z
+
@ 8
-
dz trec'nd la coordonate cilindrice
3 3
dx dy d>
3
:
& H -
/
uU
0
d5 d8dz
' jjj & H e<
IYP + ;;
-
@ 8
-
@ >
-
<
0
J [ i i R V;+@5@y @z<
2
2.) ( se calculeze volumul corpului mrginit de planele
x @ y @ z > a x @ 8 @ > > -a 5 @ y > z x @ 8 > -z y > 5 8 > 05
;- - - ^- 0
5 @ 8 @ > % > a x
4.) ( se calculeze volumul corpului limitat de sfera x
-
@ y
-
@ >
-
> / i paraboloidul 5
z
@ 8
z
> 0z
+7u
+1
&H i
7
- a
0
:9/
g
a
& H
-
-
;interior paraboloidului<. 5.) ( se determine centrul de greutate al corpului material omogen care
ocup domeniul
- y - -
V H x,y,> P 3 A @ @ A B +.
& H
9
0 0 0 D
& H G 8 @ a @ b
@ c
b :
- - -
a b c
6.) ( se calculeze momentele de inerie .n raport cu planele de coordonate ale corpului material care
- - -
a y >
ocup domeniul mrginit de suprafeele AA @AA = @@ > > c P 3 i av'nd densitatea d > const. x
l
b
2
c
l
IV. INTEGRALE CURBILINII
%ntegralele curbilinii se introduc pentru funcii definite pe un arc de curb.
0
$ie N o curb simpl din & neted ;sau neted pe poriuni< i orientat av'nd e5tremitile O i
6.
$ie # > G \i M[ unde O=\% <\l <...<\n =6, + diviziune a ei prin punctele \i e N.
Norma v ;#< a diviziunii # este cea mai mare dintre
8x > x ( t )
lungimile coardelor \i\i45. Dac
e y > y ( t ) t eF ocpG cu > = > ( t )
x , y , > e N
+
FapG este reprezentarea parametric a curbei C atunci evident c diviziunii # .i corespunde
diviziunea # > GtiM[ a segmentului Fa, pG unde a > t3 B t+ <...< t n > p i \i (( > ti). ( observm c ?;#< -- 3
BQ v;#K< -- 3 . "ntr-adevr cu teorema creterilor finite avem
: VF5 ( t \ ) - x ( t i ) c
2
@ H y ( t \ )c
2
@ Fz ( t \ ) - > ( t i ) f
= ; H ( D , ) [ 4H y (3, ) [ @F (h
<
)c
2
;;@+ - 5,<> ! . ;;@+ - t i<
unde T > i , r H i , E i eFtiti@+ G B > +n -+ . Not'nd cu ) > )in ! B , \ > )ax ! B , avem
i=%,n-5
v ; # ) > )ax\i\i45 B M ma5 ;fi@+ - ti < > Mv ;#K< i
b;#K< > )ax;ti@i -ti)B @ )ax\i\i4i > A v(#< .
m )
i >3 n-+
1. *nte+rala curilinie %n raport cu lun+imea arcului ,de $pea *-a.
$ie funcia continu ' a N -Q &# > LM b. o diviziune a curbei N c'te un punct Di
aparin'nd arcului \i \i@+ i suma integral a # ( ') > . '( Di ) l i unde li este lungimea
3
arcului \i \i45 .
"n cazul .n care ' reprezint densitatea liniar a firului material av'nd ca imagine curba N, a # ; $<
apro5imeaz masa firului.
Prin definiie integrala curbilinie .n raport cu lungimea arcului a funciei ' de-a lungul arcului
O6 este I 'd l > lim a # ; $< . (e folosete i notaia % 'dl .
a ?;#<-3 K
a
(e poate demonstra c .n ipoteza fcut ;curba neted i funcia ' continu< limita de sus e5ist
este finit i nu depinde de alegerea punctelor intermediare Di .
Propriet(i ale C 'dl.
N
1.) T['dl nu depinde de sensul de parcurs al curbei adic T[ 'dl > T[ $dl.
#O O6 6O
2.) T[;a$ @ P)<dl > aT$dl @ pT)dl ap9 & ;
liniari
t
a
t
ea<
O6 O6
3.) T $dl > T $dl @ T 'dl dac C e #O ;aditivitatea fa de arce<
O6 ON N6
Calculul C 'dl.
N
4vident c dac Di ;T < e \i \i 4l atunci TU- e Ht i tU-@+ G. #re loc apro5imarea
a# ;$< > -$< l , \- $;5;T, <8 ;T<> ;T <Dt
-
;.;T<@0P
-
;r
+
;T2+o
-
;;;T-t, < \
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS unde
\- $;5;T<y ;T<> ;T<<<5
-
;T< @ y
-
;T< @ >
-
;T< -t , <
J gi , r 8 i , E i , `i e FF t \ G .#ceasta rezult din continuitatea uniform a funciei
0 ( u , 2 , o) > D]TIDfuT@D8DDvT@f^TYa pe compactul FapG5 FapG5 FapG precum i din
mrginirea funciei ' ;5 ;t< y ( t < > ( t << pe Fa pG. "ntr-adevr ? s P 3 0 r=;s< astfel .nc't
oricare ar fi punctele DJ ( u J 2 J oK< P[;u[v[Y[< cu = uK -u[= = vK - v[= = YK - Y[= Br= s
avem
80(uJ,2
l
,o )-0(u ,2[ Y[ ) B A
(
A. #tunci dac ? ; #[ <B r= rezult
+ +
p -a
= -
F
$

(
5;T
,D
y;T
,D
>;T

<

)
g

(
K
r
K

)
-$
(
5;T
,
<8;T

<z;T

<

)
0

; T
,
T

T
,
)
#t
K
G
-B - I ' ;5 ;T ,<8 ;T,< z ;T<) 1 1 g ( r,
X) - 0 ;T T T ) [ -5, ) B
- M-pp-aU;;K@i -5, )>Ms.
$uncia '( x , y , > <<5
-
@ y
-
@ >
-
fiind continu pe FapG deci integrabil observm c trec'nd la
limit a# ;$< c'nd ?;#< A 3 ;ec!ivalent cu ?;# [ < -A 3< obinem formula de calcul
a integralei curbilinii de prima spe i anume
p
C
'dl > j'( x ( t ),y(t),>(t) ) ) x 2 @ y - @ z- dt.
C a
Observa(ii:
1.) $orma diferenial dl = y C x
-
@ y
-
@ z
-
dt = y C dx
2
@ dy
-
@ d>
-
se numete e)ement &e (rc () c#r$ei
N.
2.) $ormula de calcul trebuie adoptat pentru diferitele reprezentri ale curbei care poate fi i
plan.
xy >dl de-a lungul curbei N H x > t y > A ^ : t > > A .ntre
- +
punctele O( %, %,3U i 6 = + eA, D
x > +
Solu(ie. 4vident c t e F3lG. #vem apoi
8 > ?-2 >.P dl > ?+ @ -t @5
2
dt > = l @ t = dt > ;l @
t<dt
z > t
+ 0 - +
i deci B > jb-7- d -D-;+@t < dt > A1 t
9
;; @+< dt > A
7 -
v
K 7a
v
K /-
3 3
Aplica(ii
Lungimea unui arc de curb
4ste evident c lungimea curbei N este dat de formula < = [ dl.
N
Masa yi centrul de greutate ale unui fir material
Dac densitatea p ;5 8 z< a firului material imagine a curbei simple N este funcie continu atunci
masa firului este dat de \ > C p (x,y,>)dl iar centrul de greutate G are
N
coordonatele xG -j" xdl,yG -j" ydl,>G -j" zdl unde 6 este lungimea curbei.
N N N
Momentele de iner(ie ale unui fir material de densitate p ;5 y, >< se calculeaz cu
formule caH B% = C (x
-
@ y
-
@ >
-
< p (x,y,>)dl
N
B
x/y > T
>-p(x,y,>
)
d
l
B
/> >T
;5
-
@
8
-

<
p(x,y,>)dl
N N
Exemple.
1.) ( se calculeze masa firului material care are ca imagine arcul de parabol y = @. x e F3+G i densitatea
liniar p ;5 y< > + @ x .
Soluie. Masa este dat de \ > T[ ;+ @ 5< dl iar dl > + @ 8K
-
d5 > ?+ @ 5
-
d5 deci
C
M > a ;+ @ 5< ? + @ x
2
dx > a ;+ @ s!u< c!
-
YdY > -TVi; D ?-<@AD------------------
3 3 2.) ( se determine centrul de greutate al unei spire a
eliceiH x > a cos t, y > a sin t, > > vt t e F3 -nG tiind c densitatea sa liniar este constantH
Solu(ie. Din x = -a sin t y = a cos t > = b rezult dl > ?a
2
@ b
2
dt . *rmeaz c
C 3
-n
1 5 dl =
;
a c+s t- y ) a - @ b -dt > 3 1
8 dl > 1 a sin t ? a - @ b -dt > 3
3
-n
1 z dl > 1 bt - ?D@bDdt > -2tbP]a- @ b- i deci );33bn
T
rezultat evident.
2. *nte+rala curilinie %n raport cu coordonatele ,de $pea a **-a.
?om presupune de data aceasta c pe curba N este definit funcia vectorial continu 'a N ->F
0

unde '( D ) = !( D ) i 4 [ ( D ) C 4 I ( D ) * D e N .
Dac # > G\ibb este o diviziune a curbei N i Dt e \i\i4l s considerm suma
z #
n-5
CT
#;$<>-'( D i ) - \\4i
3
n-+
=
[
, ( !( D ) O ! i 4 [ ( Di ) O y
t
4 I ( D i ) O I i )
3
Dac ' este o for ce acioneaz de-a lungul curbei C atunci < ; O ( ' < reprezint cu apro5imaie
lucrul mecanic efectuat de ea.
%ntegrala curbilinie a funciei ' de-a lungul curbei N ;integrala de spea a doua< se introduce ca
fiind I!d x 4 [d y 4 Id > = lim /O ( ') . 4a se noteaz i I ' - dr av'nd
N
?;#<
>Z N
.n vedere c dac r = xi 4 y C 4 > * atunci dr = dxi 4 d y C 4 d>* .
6imita de sus .n condiiile impuse curbei de a fi neted sau neted pe poriuni i funciei ' de a fi
continu e5ist este finit i nu depinde de punctele intermediare Di .
Observa(ii
1.) #nalog se definete 1 ! dx 4 [ dy unde N este o curb din plan.
N
2.) %ntegrala curbilinie a funciei vectoriale ' de-a lungul curbei .nc!ise N se numete circ#)('i(
vector#)#i ' prin conturul .nc!is N i se noteaz r > 1' dr .
N
Propriet(i:
1.) ;
' - dr
=- ;
' - dr U
2.) C ;o$ @P) <d dr > aT? d dr @pT) d dr a pe & U
#O O6 O6
3.) T$ d dr > T$ d dr @ T$ d dr ? C e O6 .
[@T $ ddr ?
O6 ON N6
Calculul T$ d dr.
O6
"n cazul particular .n care ' = ! i avem Z# $ > Z IPi F5 ((i @+< -x(t,)c=[; !( D,) ! ( 1 i ) ;ti@+ - ti <
unde B e F t B G . #v'nd .n vedere c C ! dx nu depinde de alegerea punctelor Di vom alege
N
Di (1 i ) e \i \i 45 i vom avea
7O ( !
; )
=
[
C
! ;5 ;i < 8 ; i ), > ( i << D ; i ) ;ti @+ - ti <
/D v ; #< A 3 /D v ;#K< A 3
P
C x (x,y,>)dx > C x (x(t),y(t),>(t))x (t)dt
Ca urmare formula de calcul a integralei curbilinii .n raport cu coordonatele este
C ! (x,y,> <d5 @ [ (x,y,>)dy @ I (x,y,> <dz > N
p
> aLI (x(t),y(t),>(t))x(t) @ b (x(t),y(t),>(t))y(t) @ f;5(t),y(t),>(t))z;tUMdt.
a
-2+
-N
< > 1 dl > 1?a - @ b - dt > -rcP] a - @ b -
Aplicaii
n
1.) ( se calculeze lucrul mecanic prestat de fora ' ;5 8< > -xi @ 0yC .n deplasare pe arcul O6 al parabolei H y
= x
-
de la O ;++< la 6 ;-/<.
y t & a
N
+ a
(oluie. De-a lungul arcului O6 a crui reprezentare
e5plicit
este y > x
-
5 e F+-G avem dy > -5 d5 deci lucrul mecanic va fi
-
6 > = $ d dr > 8 2 xdx @ 0 ydy > f;-5 @ 05
-
d 2 x)dx > -11
+ - DC O6 O6
2.) ( se calculeze circulaia vectorului ' > x
-
i @ xyC - y>* .n conturul .nc!is O6NO unde
n n
#;a 3 3< 6 ;3 a 3< N ;3 3 < O6 este un arc de cerc NO este arc de elips.
C ' d dr > C -xdx @ 08d8 > T;-5 @ 05
-
d -5<d
' a ; ' - dr = ; x
2
dx 4 xydy - y>d> = ; 4 ; 4 ; .
O6NO O6NO N5 N2 N2
Pun'nd .n eviden reprezentrile
parametrice ale celor trei arce
dx = -a sin t dt 3 A => i d y = a
c+s t dt .
B
d > = 3

c+s
2
t sin t 4 a

sin t c+s
2
t.)dt > 3 .
d5 > 3
y = a % +- -% > e 8%, b
a % + -
>
8 > d> = -
@@
b ; w
( N ) a
x = a sin t
y = E t e
> = b c + s t
dx = a c+s t dt -
dy = 3 iT ' P dr = ;
d> = -b sin t dt N
E
0 - 7 a
0
a sin t c+s t dt = @
0
a

a b
2
Deci ' =--------------
0 w
3. Formula lui /reen
Dac ? c &
-
este un domeniu compact a crui frontier este curba neted pe poriuni C atunci vom
considera sens &irect sau pozitiv de parcurgere a frontierei acela .n care un observator deplas'ndu-se de-a
lungul ei las interiorul domeniului la st'nga.
-
3 5
Domeniu simplu cone5
#mbele domenii au
frontiera orientat
direct.
Teorem. 'ie ! (i [ d+u func1ii definite (i c+ntinue 9e un d+)eniu ele)entar ? c &
-
a
?! ?[
crui fr+ntier este curba neted N. ?ac @ (i @ sunt c+ntinue 9e ?, atunci are l+c
?y ?x
f+r)ula (lui Green)
; ! dx 4 [ dy = ; ; i .[x Q Q[yy.
dxdy
?
N
sensul de 9arcurs al fr+ntierei fiind cel direct.
). )reen ;l270 - l:/l< matematician britanic.
+37
avem
x = a c + s t
y = a sin t t e
> = 3
;Ci < H
x = 3
d y =- - -d>
b b
(oluie.
#vem
i ; ' P dr = ; ( -
a
Ni
(N
B;
;
'
.
? F
=
-
;
i ; ' P
d r
1
,
3
Domeniu dublu
cone5 ;cu o
[gaur[<
Dac ecuaia arcului O\6 este y > cp+ ;5< cu x e Fa b G i a
n r i
arcului O36 a y > cp- ;5< cu 5 e Fa b G atunci domeniul D fiind definit
de inegalitileH
a B x B b
avem
b Bp- ; 5
%
+
>
TT
dxdy >
T
dx
T
d8 >
C
H! ;5 cp
-
;5<<- ! ;5 p
+
;5<<Gd5 >
D D a cp+ ; 5< D a
> T I ;5 8< d5 - C ! ;5 8< dx > - T I ;5 8< d5.
O36 O\6 C2
"n mod analog dac ecuaia arcului \O3 este x > D+ ;8< cu 8 e Hc, dG i a arcului
n
i 8 r i 8 c B 8 B d
\63, x > ^=]- ;8< cu 8 e Fc dG atunci avem Da < , , i
d
2
-
Da
lTDD
>

a
dy
a
[d2
dI
^M
D E KI
8< - [ b<
G
D
a
c pi ; 5<
a
b ;5 8< d8 -
a
b ;5 8< d8 >
a
b ; 5 8< d8.
\O3
$ormula lui )reen rezult acum fc'nd diferena 52 -55Observa(ii
1.) $ormula lui )reen rm'ne valabil i pentru domenii care se
descompun .ntr-un numr finit de domenii elementare av'nd .n vedere c
frontierele interioare sunt parcurse .n ambele sensuri. #ici
D -
!

l
>
b f f
f - - -
?x ?y a ^-A d5 '8 a
2.) "n cazurile particulareH [ ( x , y ) > 5 I;58< > 3 i !(x,y) > 8 [(x,y) > 3 obinem formulele TT d5d8
> T 5d8 TT d5d8 > - T ydx de unde rezult urmtoarea formul de
? N ? N
calcul al ariei unui domeniu ? cu aTutorul integralei curbilinii pe frontiera sa.
aria ? > @
T
xdy - 8d5 .
Exemple.
b
d5
d5 ?
\63
C
aa; [[[[ ` QQbdxdy > ffa;`[` ` @@8 dxdy > D a ! dx @ bd8 > a5d5 @ [ dy.
Demonstra
ie
1.) ( se calculeze B = ; - (x
2
4 y
2
) dx 4 (x 4 y)
2
dy unde N este triung!iul de v'rfuri
N
# (5,5),6 ( 2 , 2 ),N ;+0<.
Solu(ie. Curba N este frontiera domeniului ?a
- /-x
8 x = a cos
0
t r -,
2.) ( se calculeze aria domeniului limitat de curba N H < t e H % , -
22G
8 = a sin t
0
=> xdy - ydx = @ a sin
2tdt
Hdy = a sin
2
t c+s tdt.
/
#ria astroidei va fi
`i
r. _ + f 0 - . - _ 0 - f + - c+s Xt , 0 -
aria? = /P A @a sin 2tdt = @ a ---------------------dt = @ ga .
- a / - a - :
3 3
4. *nte+rale curilinii care nu depind de drum
$ie ? un domeniu din & O i 6 dou puncte din ? . .
45ist funcii vectoriale ' = ! i 4 [ C pe ? care integrate pe orice curb care leag cele dou puncte dau un
rezultat dependent doar de punctele O i 6.
*n e5emplu din fizic este fora gravitaional al crei lucru mecanic nu depinde de drumul de-a lungul
cruia ea acioneaz. E integral curbilinie care nu d6epinde de drum6, adic de arcul de curb ce leag cele dou
puncte se noteaz ; ' - dr, ; ' - dr sau ; ! dx 4 [ dy fr a indica drumul care leag punctele.
"n ceDe ce urmeaz vom da condiii necesare i suficiente ca o integral curbilinie s nu depind de drum.
?om presupune .n continuare c funciile ! i [ sunt continue pe ?..
Teorema 1. Bnte0rala ;+<
;
! dx 4 [ dy
nu de9inde de dru) n ? B>P inte0rala (5) este nul 9e +rice curb nc=is din ?.
Demonstra(ie >P ( presupunem c integrala ;+< nu depinde de drum. $ie N o curb .nc!is
din ? O i 6 dou puncte ale sale. #vem evident
;
' - dr = ;
' - dr . &ezult de aici c
3
O36
+ < x < -
x < y < / - x
?[ ?!
#plic'nd formula lui )reen avem A = - ( x 4 y), A = /y i
?x ?y
-
B =
C C
-;x - 8<dxdy = -aCdx
C
;x - 8<dy = - /
C
( x - 2) dx P
?
O\6
(oluie.
#vem
8 dx = -a c+s
2
t sin t dt
* ; 5 8< -
*; 5 8< 5 -
5
+
B>
T
$ d dr >
T @ T
>
T - T >
3 .
N
n

n
O\6 O36
O\6 63O
$ie T ' d dr > 3 oricare ar fi curba .nc!is N c D . $ie O i 6 dou puncte oarecare din
D..
Dou curbe C+ i N - care le leag i nu se taie alctuiesc .mpreun o curb .nc!is N pe care integrala
;+< este nul C ' d dr > 3 de unde rezult C - T > 3 i deci C > C .
Dac cele dou drumuri se intersecteaz atunci se alege un al treilea drum N care nu taie nici C+
nici N- i independena de drum rezult atunci din egalitile C = C = C .
C
+
C
0
C
-
Teorema 2. Bnte0rala (5) nu de9inde de dru) B=> exist + func1ie 7 diferen1iabil 9e ? astfel
nct d7 > ! dx @ [ dy. Bn acest ca>
6
C ! d x 4 [dy = 7( 6 ) - 7( O ) .
O
Demonstra(ie >P $ie O ;53 y 3< un punct fi5at din D i \;5 y< un
punct oarecare.
.n ipoteza .n care integrala ;+< nu depinde
de drum ci numai de C
M
capete s considerm funcia
7 dat de formula
\ (x,y)
7( x , y ) > T ! d x @ [dy > C ! d x @ [ d y . ?om
arta c 7 admite derivate pariale de ordinul .nt'i pe D.. #vem
x K - 5
Vi x
j @ bd8 > -r
+
A j > ! ( 1 , y ) AP I; 5 8<
M
deoarece 7 este continu. Deci
d*
> ! . #nalog se arat c
d*
> b. Cum A ( D
*
sunt
d5 d8 d5 d8
continue rezult c 7 este difereniabil i c d7 > ! dx @ [ dy.
&eciproc dac d7 > I d5 @ [ dy atunci e
d*
> ! i e
d*
> b . ( artm c integrala
d5 d8
n
;+< nu depinde de drum. $ie de aceea arcul de curb O6 av'nd reprezentarea
parametric
= 5 > x(t)
l y > y ( t )
;
! d x 4 [ d y =
;
.-dx 4.ydy =
;
8i;
J
!
- x J ( t ) 4 7J
y
-yJ(t)cdt--
O6 O6
D
= ;
d 7 (x (t),y(t))dt = 7 (x (t), y ( t ) ) 8 ) = 7( 6 ) - 7 (O),
O
de unde se vede c integrala depinde doar de capetele drumului.
Lem. ?ac f este + func1ie c+ntinu 9e d+)eniul si)9lu c+nex ? (i
; ;
' ;5 8< dxdy = 3 8Z? c
?
, atunci func1ia f este identic nul 9e ?..
?
Demonstra(ie. ( presupunem prin absurd c ar e5ista un punct P3 e D aa ca f (D% ) . 3 . Dac
se e5emplu f (D% ) > 3 atunci funcia f fiind continu e5ist o .ntreag vecintate V a lui P3 pe care f
s fie pozitiv. Cu formula de medie rezult atunci e5istena
unui punct P+ e V aa ca ; ; f ( x , y ) d x d y = f (D5) aria V >3 ceea ce contrazice ipoteza
V
pentru ? = V.
d ! d [
Teorema 3. ?ac--------- ( ------- sunt c+ntinue 9e ?, atunci inte0rala ;+< nu de9inde de
d y dx
d ! d [
dru) <=> ------=------9e ?.
d y dx
Demonstra(ie >P $ie ? c ? oarecare i N = fr ? . Dac integrala ;+< nu depinde de drum atunci
conform teoremei + ; ' - dr = 3. #plic'nd formula lui )reen
N
F F ( d[ d!V , n " ^ . d! d[
avem M %------------------%dxdy = 3. Cum D este oarecare i funcia-----------------------este continu
? 8 d x dy ; d y dx
d ! d [
rezult cu lema de mai sus c-----------= A pe D .
d y dx
d ! d [ F
B> Dac--------=------pe D atunci ; ! dx 4 [ dy = 3 oricare ar fi curba .nc!is N
d y dx N
din D deci integrala ;+< nu depinde de drum conform teoremei +.
Observa(ii
++-
t e Fa pG cu x,y e C
+
F a pG . #tunci
O
1.) $uncia 7 ;din teorema -< numit i primitiv a e5presiei ! dx 4 [ dy nu este unic deoarece
i d (7 4 c) = d7 oricare ar fi constanta c iar V este aa ca dV = ! dx 4 [ dy atunci din d ( ! - 7 ) =
3 pe D rezult V = 7 4 c. De aceea
++0
( x , y )
V ( x , y ) - V ;53 8 3 < > 7 ( x , y ) - 7 ;53 , y % < > 7 ( x , y ) > C ! dx @ bd 8 .
;5
3
8
3
<
2.) Pentru determinarea primitivei 7 este convenabil alegerea unui drum paralel cu a5eleH
sau
M;I b<
3.) Pentru ca o
integral curbilinie din spaiu C ! dx @ [ dy @ I d> s nu depind de drum este necesar i
d I > db db > df 0f > db dy dx d> dy dx d>
.n ipoteza c !, [ , I e N
+
( ?) .
Teorema + rm'ne evident valabil i pentru acestea iar .n teorema - condiia de independen
de drum este s e5iste o funcie diferenial 7 astfel .nc't
d7 > !d x @ [ d y @ I d> .
(punem .n acest caz c e5presia diferenial de sus este o &i3eren'i() tot(). Calculul primitivei
7 se poate face fie cu aTutorul integralei curbilinii
7 ( x , y , > ) = j !d x 4 [ d y 4 I d>
(x
%
,y
%
,>
%
)
de-a lungul unui drum convenabil ales ca cel paralel cu a5ele pe poriuni
;53 , y % , > % < A ;5 83 , > % < A ;5 y , > 3< A ;5 y , > < fie in'nd seama c toate derivatele pariale de
ordinul .nt'i ale lui 7 sunt cunoscute
7J! > ! d 7 y
> b 7 > > f.
4.) Consider'nd c'mpul vectorial ' > !i @ bi @ fV condiia ca integrala curbilinie C ' W dr s nu
depind de drum este ca r+t' > 3 ceea ce .nseamn c ' este un c'mp irotaional.
J x , y ) d x
++/
-
8
3
9e ? c &
0
suficient ca
#stfel
x y N;Db<
7( x , y ) = C x ( x , y % ) d x 4 C C
Totodat se poate observa c .n aceast situaie e5ist'nd 7 astfel .nc't
7Jx = ! , 7Jy = [ , 7J> = I avem ' = 0rad7 .
*n c'mp vectorial care este gradientul unui c'mp scalar se numete c=m* *oten'i().
$uncia 7 se numete potenialul scalar al c'mpului ' . Dup cum am vzut el
D
;potenialul scalar< se poate calcula dup formula 7 (D<> C ' P dr . 45emple
;03<
+.< ( se calculeze B = C y
-
e
x
dx 4 2ye
x
dy .
30,,4
! [
(oluie. %ntegrala nu depinde de drum deoarece-------------> -ye
x
=---------.
0 y dx
De aceea vom alege drumul indicat .n figura alturat i vom avea
3 0
B = C 4 C = C 2ye
3
dx 4 C 3 e e
x
dx > - /.
5 1, , 0
-.< ( se calculeze ] > T[ ( a 4 y ) dx 4 ( a @ 5< dy unde i
c
o ;03
8 /D
- - - - ]
v
D
x 4 y - lax > 3 8 P 3 reunit cu semicercul x 4 y @ 2c C
O(2a,%), a > % . x;C-a3< 3
#;-a3<
S ! d [
(oluie. (e observ c ----------=------= 5. %ntegrala nedepinz'nd de drum vom alege drumul direct de
y ?x
la O la 6 pe a5a E5. #stfel
6 -2a
- C (a 4 y y)dx 4 (a 4 x)dy =
C a
-
O -a
0.< ( se calculeze o primitiv a e5presiei ;-5 - 0 y>) dx 4 ;- y - x>) dy 4 (2> - xy) d>. (oluie. ?erificm mai
.nt'i dac e5presia dat este o diferenial total calcul'nd rotorul funciei ' = (-x - 0y>)i 4 (-y - x > ) C 4 (-> -
xy)* . #vem
i T V
? ? ?
? x ? y ? >
=- x - y> - y - x> 2> - 058=
?om calcula primitivele e5presiei date prin ambele metode. Metoda %. Pornind de la un punct
convenabil ales originea de e5emplu pe drumul ;333< -P ;5 33< -P ;5 8 3< -P ;5 8 z< avem
( x , y , > )
7 ( x , y , > ) > T[ (-x - y>) dx @ (-y - x>) dy @ ;-z - x>) d> -
( 333 )
x y >
> T-xdx @ T2y dy @ T;-z - 058) dy > 5
-
@ y
-
@ z
-
-xy>.
3 3 3
Primitivele e5presiei date vor fi de forma x
-
@ y
-
@ >
-
- 058z @ N cu N
oarecare. Metoda a II-a. ?om determina funcia 7 tiind c 7 Jx > -5 - 0 y>
7 y > - y - 05z
7 J> > - > - 058
Din prima ecuaie rezult prin integrare c 7;5 8 z< > x
-
- 058z @ f ;8 z< .
*rmeaz s determinm funcia f ;8 >< in'nd cont i de urmtoarele dou ecuaii ale
sistemului adic de faptul c
#
05
@
f
y >
-8

-

05z
> 8
f
Jy >
-8
#
058
@
f
J> >
-z

-

xy
8
f
J> >
->.
Problema s-a redus astfel la determinarea funciei de dou variabile f ; y, > ) cunosc'ndu-i
derivatele pariale.
Din prima ecuaie rezult c f ( y , > ) > y
2
@ 0 ( > ) iar 0 ;z< se determin
tiind c 0 ( > ) > -z deci 0 ( > ) > >
2
@ N . #stfel 7(x,y,>) > 5
-
- 058z @ 8
-
@ z
-
@ N
.
Exerciii
1 .< ( se calculeze integralele curbilinii de prima speH
a< Tye
x
dl unde N H x > ln;+ @5
-
) y > -arctgt-5 @+t e F3+G. &H
N
b< C ;5
-
@ 8
-
<dl unde C este un arc al spiralei logaritmice p > ae
)p
;m P 3< av'nd capetele
O (%,a) ( i / ;-oo3<.
&H
a
-
Vl @ Y
-
1 m
@ 8` @ z
-
> a
2
, x > y
Fa

2
.
a

2
1D ] - - - - - -
c< D -8 @ > dl unde C este cercul x @ 8 @ > > a 5 > y
N
++1
;-3 <
r+t' PP - i (-x 4 x) - C(- y 4 y) 4 *(-> 4 >) = %.
a dx = -Xa
d< T 58 dl unde N este conturul ptratului = 5= @1 y = > a a P 3
N
xy dl unde C este sfertul cercului x
-
@ 8
-
@ >
-
> -
-
5
-
@ y
-
> AT- & H
N
din primul octant
2.) ( se calculeze masa firului material av'nd ca imagine curba r == atl 4 $<C 4 $<* .ntre
- 0
F02
ti = %, 5- = + tiind c densitatea sa este 9 = ; @ .
? x
3.) ( se determine centrul de greutate al firului material reprezentat de curbaH x = Xt
T
y =
-;8 T t
/
, > = 2 t
0
, t e F-++G av'nd densitatea 9 = 2 8>8.
4.) ( se calculeze integralele curbilinii de spea a douaH
f xy ( y dx - xdx) . . 2 2 " ,
a< C A----------------- unde N este bucla din dreapta a lemniscatei 9 = a c+s -cp parcurs .n sensul
N x
4 y acelor de
ceasornic.
b< C
( y
4
>
)d
x
42
(x
4
y
#
)
d
y
4
d>
unde Neste segmentul orientat O6,O(-5,5,3<O;l2 , - 5 ) .
N
x
4
y
5.) ( se calculeze circulaia c'mpului V = x
2
i 4 y
2
C 4 >
2
* de-a lungul curbei de intersecie a
suprafeelor x
2
4 y
2
4 >
2
= a i x
2
4 y
2
- ax = 3 ;curba lui ?iviani<. 9.
( se calculeze circulaia c'mpului V = x
2
i - xy
2
C 4 y>
2
* prin conturul .nc!is O6NO.
7.) $ie N o curb .nc!is care mrginete un domeniu de arie #. ( se calculeze
; ( y 4 cos x sin y) dx 4 ;+ 4 sin x cos y) dy .
N
8.) ( se calculeze ; (e
x
siny -)y .)dx 4 (e
x
cosy -))dy, O\/ fiind semicercul
O\/
x 4 y = ax parcurs de la O ;a3< la / ;3 3< .n sens direct.
&H ---------- (e completeaz cu segmentul /O i se aplic formula lui )reen
9.) ( se calculeze aria buclei curbei ( x 4 y )
0
= xy
&H . (e obine reprezentarea parametric fc'nd y = tx .
10.) ( se determine o primitiv a integrantului i s se calculeze integrala
;03<
; ( x
/
4 Xxy
0
) d x 4 ( x
-
y
-
-18
/
)dy &H 9-
;---+<
++9
& H 3
;- - /< ] ^
11.) ( se calculeze j
-----------------------------------------------------------
11
-
;-++1<
&H
12.) ( se determine constantele a i b astfel .nc't e5presia
devin o diferenial total i s i se determine o primitiv. 13.)
( se determine u dac
;8
-
@ - 58 @ ax
-
) dx -;5
-
@ - 58 @ by
-
)
(x
-
@ y
-
)
-
s
++2
x
-
@ y
-
@ >
-
@ -58 /
f
b
y
(5
4
5)8
4 ye
y>
4 e
>
z
-
;5 @+<.
dz . &H u > e
>
;5 @+<@e
y
-e
>
>
du > e
z
d5 @
dy 4
>
BIBLIOGRAFIE
1. A. Angot, N+)9le)ente de )ate)atici 9entru in0inerii din electr+te=nic (i din
telec+)unica1ii, 4ditura Te!nic Oucureti +791.
-. L. Bal, Onali> )ate)atic, 4ditura Didactic i Pedagogic Oucureti +72+.
0. Gh. Budianu, V. Mihilescu, A. Popa, Cule0ere de 9r+ble)e de anali> )ate)atic, 4ditura
Didactic i Pedagogic Oucureti +770.
/. M. Craiu, V.V. Tnase, Onali> )ate)atic, 4ditura Didactic i Pedagogic Oucureti +7:3.
1. R. Cristescu, \ate)atici su9eri+are, 4ditura Didactic i Pedagogic Oucureti +790.
9. R. Cristescu, \ate)atici 0enerale, 4ditura Didactic i Pedagogic Oucureti +792.
2. B. Demidovich, Dr+ble)s in \at=e)atical Onalysis, Mir Publication MoscoY +7:7.
:. N. Donciu, D. Flondor, Ol0ebr (i anali> )ate)atic, cule0ere de 9r+ble)e, 4ditura Didactic i
Pedagogic Oucureti +727.
7. G.M. Fihtenhol(, Nurs de calcul diferen1ial (i inte0ral, 4ditura Te!nic Oucureti vol. % %% %%% +790
- +791.
+3. P. Flondor, O. Stnyil, <ec1ii de anali> )ate)atic, 4ditura #66 Oucureti +770.
++. A. Halanay, V. Olaru, S. Turbatu, Onali> )ate)atic, 4ditura Didactic i Pedagogic
Oucureti +7:0.
+-. A.D. Myskis, Bntr+duct+ry \at=e)atics f+r ]n0ineers, Mir Publication MoscoY +722.
+0. M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Onali> )ate)atic, 4ditura Didactic i
Pedagogic Oucureti vol. % %% %%% +72+
+/. M. Roycule(, Onali> )ate)atic, 4ditura Didactic i Pedagogic Oucureti +727.
+1. O. Stnyil, Onali> )ate)atic, 4ditura Didactic i Pedagocic Oucureti +7:+.
+9. N. Ti(a, D. Tofan, Onali>a \ate)atic Feal, 4ditura Didactic i Pedagocic
OucuretiK -330.
+2. R. Trandafir, Dr+ble)e de )ate)atici 9entru in0ineri, 4ditura Te!nic Oucureti +722.

S-ar putea să vă placă și