Sunteți pe pagina 1din 1

Francesca rodella

Piercteah. Cutimpul, Lumina evolueazil. linigtiiseestompeazi. expresia umbre vizibili produce nocflrrniundeo sursi luminoasi zeazlo scenl, (Yisullui Constantin, din Legenda episod purtate, si contraste reflexe lumina este salese?ncllzeste, interioarelor Cruci). Ltmosfera adeadratei (Madonna di Senicao referinlila tradi|aflamandil filtratiprin ferestre, nordicl;i viziunea conciliazi detalii gallia).O griji atentiEisubtilipentru ceaitohantr @oftretulBattisteiSforzadinDipticul ducilor de Urbino).

CARACTERISTICE OPERE

J- : numdri Francesca luiPiero della 0pera variate foade cudimensiuni oierdute,

:a 1454-1445-cca Misericordiei, Polipticul Urz:: lui Hristos, cca1447-1449 Biciuirea Lonc:: cca1452-1453 lui Hristos, Botezul 458 : -i 1454-1 cca Cruci, Legenda adevdratei : ducilor deUrbino,cca1472-11 Dipticul :: in naestdinconiurati Fecioara cu Pruncul Brera Milano, Brera), cca1475, 48C J -: cca1478-1 Madonna di Senigallia,

Biciuirea lui Hristos W pelemndeplop, Tempera cca1447-1449. Nazionale Galleria x 81,5cm,Urbino, 5S,4 delleMarche Acest mic panou prezintd, doud scene ca,re se desfisoardla lerusalim Ia sffinga, biciuirea se petrece tn pretorium-ul ltti Ponliu Pilat, guuernatorul roman al ludeii, infiliqat aqezat La fntr-o scenddi'n exterior, un dreaptaconaerseazd, demnitar bizantin $i un nobil tmbrdcat intr-un ue;mhnt sotnptuos.Dupd interpretarea datd de R. Iightboun (1992), trimisul bizantin ii cere lui FrancescoSforza, nobil cre;tin, spriiinul pentru declangareaunei cruciade tmpotriua turcilor tn prezenlt unui al treileapersonai, un tngerpdzi,tor, hnbrdcat sobru, descuft, ghid al bdrbalilor tn tndeplinirea mi,siunii diaine. Scena hristicd este prezentald in retragerea unei mari suprafele acoperite cu dale, din planul al dailea, tn timp ce bd,rbalii care uorbesc,de dimensiuni de doud ori mai nari. apar in primul plan. in spatele notabilitdlilor, dalqjul se continud,; la orizotlt se zdresccasaalbd.a lui lrod qi copaci. Opera denotd perfecta cunon$ere a perspectiaei arhitecturilor antice, clasicd,si din Renastere (aceea a lui Brunelleschi ;i Alberti). Ea se grntie unei palete restrknsede culori, cu descoperd, subtile nuante de rosu4 ;i alburi ;i printr-un ecleraj rece.prouenit din nai mulle surse.a cdror complexitate este doueditd.de umbrele purtate. colosale,lipsite de emoli,i, sunt tncrePersonajele menite intr-o arbitecturd impundtoare'coliuie luminoasd., fird, fi,suri, unde umanitatea nu poate 1982). Aceastd rdtdci de colo-acolo" (A. Cha,stel, extraordinard constructie, calmd., nu exclude prezenladetaliilor,de inspiratie flamandd.

BIBLIOGRAFIE : Paolucci, ::-: complei catalog Francesca, Piero della 1992; J Pope-Hennes Paris, et Mazenod, - iadelles raris,1992: Liara-=, Francesca Piero della M. Calvesi,

32

33