Sunteți pe pagina 1din 1

Umay, simplu, intuitiu, Kandinsby este considerat phrintele artei a abstracte ;i lirice, Inspirayia lai prouine dintr-o ,,necesitAte

interioard" ;i suprimd obiectul figurat. isi construie;te , demersul infiinphnd Der Blaui Reiter (,,Caualerul albastru"), esteteoretician gi predd k Bauhath. Dln opgra sa emand o spiritualitate imbogititd de referinyele shue ;i asiatice. Libertatea culorii ;; a forme; traduce intensitatea emotiilor artistului.
PARCURS BIOGRAFIC ' Pictorkancez de origine rusi, wassily (Moscova, frandinsky 1g66-Neuilly-sur-seine,1944) prime$te o educafie burghezd.. Dqi sensibilitatea il conduce spredesen, picturdgi muzici, studiazd Dreptul si economia, apoi incepe o carierluniversitafi,laMoscova. ' In 188!,in timpul uneimisiuni in regiunea Vologda, un district indeplrtat dinnord-estul @rii, descoperiarhitecfuratdrlneascigiartapopulard.r:usd,.cilivaantmut2,rz]nt,inlgg5, cDocazr-

. in 1925, Bauhaus semuti la Dessau. [andind

. in 1933,Bauhaus este inchis denazisti: accti;rin tablourile lui Kandinsky. Mistul serefugiad in F (193J. Paris. M.N.A.M.). . Suprareali;tii il primesc clldurosla paris.piar (1934, New YorD, Entredeux(el, paris. colmie timpul rlzboiului, impins de,,necesitatea sainterirr (id., Basel, Galeria (191,r. Beyeler) cr , Acuareld Pais), Tensiuni (1942,Galena delicate \taeshr (19++. colecrie particulari). lJltima saoperi:cnr: Arta lui Kandinsky, pictor, decorator. desenror. s;t riapecare o dezvoltd. Acest creator deabsrracu l: explorare care va, h preluat de abstractia am encr (pictura gestuali, tagismul, cahgrafra. nuagFmui t: informali".

DEMERS PICT $I CARACTERISTICI

. Revine la Miinchen in 1909,apoise instaleazd. laMtrnau. czutlrile htivizeazd,forma si

o Picturile peisajromantic(1)ll, in ulei relevi o aprofundare a demersului siu abstract: Miinchen, (l)l2,pans). LaBerlin s.G.), cu arculnegru expune la Galeria (1!12), Dersturm participllaprimulsalon detoamnd,(1913) ili|ipublicdingermandailobiografra:priuirespre trecut (id.).

Lainceput, Kandinslq, picteazi scene populare s_ ;,e ulterior formegeometrice si infinitele ior ranal..: sauanimalicule imasinare Produce acuarele, ciochiuri si desene demict,ir: ra{iunimurale. Colectionarii seintereseazi deel chiardela debur s Cariera lui Kandinslq, sederuleazi in princip.d in J Murnau, Weimar, Dessau, Berlin)gi la paris Cil,i unde ii descopefi, pe *C6zanne, pe "Matisse :j +pjc deF.Marc. de*Klee. dupio perioadd la Bau_bau Arlistuleste inlluentat de ariapopularirusi Iimiser si deceabavarcztr. . in Rusia 18g9, culoarea r-iesi ..or lfuFneascd"din care decoreud izbele ii dau sentimenrul ..de a hrl i a lui Monet in{elege cI subiectul nu mai esre ..ele pentruprima datd,, giseam md, in fatauneipicn-rr indica titluldincatalog. darpecare nuo recunoir impresionismului, pasta estemai grea(Kocltel.urt permite de asemenea o referintianisdc:i\.iziul conceptelor clasice ale;coliimiincheneze si a lip:ti

UNMARE MAESTRU

i Chiar dacd artistul este celebru in timpul vietii. caz-: nu esterecunoscut cu adevdrat decAt duoi i945 c,a:: aleluiNikolai Kandinsky. apoi retrospectivelor. a Kandinsky este un pionier al arlei abstracie. Rup::_ dintre ceimaimari revolulionari ai viziunii,' (A Bre:c: a Opera sa abordeazd, in decursul mai mu.l.- :, geometrismul gi abstractiunea, in functie de necesm:: <) Utilizeazd fluiditatea acuarelei. gi:r-casi rigoarea pecafton, pepAnzd gi pesticld, guasd acuareld. tr_s. :, perete etc suntpuse in serviciul inventivitdtii sale. -a Kandinsky esteprimul adistcareulilizeezd albu :abstracte Lasd formele setasneasce; culoarea se r:,1-x a Artistul ddculorilor o valoare simbolicd si muzica i