Sunteți pe pagina 1din 2

Efectele politicii bugetar-fiscale asupra economiei R.M.

Politica bugetar-fiscal, ca parte a politicii financiare, reprezint activitatea de influenare a proceselor social -economice prin venituri i cheltuieli publice n scopuri micro- i macroeconomice i de obinere a echilibrului general adecvat n economie. Odat ce Republica Moldova se afl ntr-o criz economic deja de un deceniu, statul se confrunt cu mari dificulti de ordin financiar care mpiedic atingerea obiectivelor politicii generale a statului. Unele din caracteristicile activitii publice private sunt :problemele financiare i lipsa unor investiii consistente . R.M. are nevoie de un aflux masiv de resurse financiare. Exist msuri n perfecionarea sistemului legislativ privind investiiile, extinderea exportului, disciplinarea regimului fiscal, negocierea unor credite prefereniale cu destinaie social, asistena extern prin intermediul unor instituii financiare specializate.
Politica bugetar-fiscal, fiind parte component a politicii economice a rii,reprezint prghie efectiv n reformarea economiei. Aceast politic influeneazt o a t e s f e r e l e v i e i i : e c o n o m i c , p o l i t i c , s o c i a l . A c e s t mecanism bugetar-fiscal asigur influen dubl a s u p r a proceselor economice: n primul rnd, majornd cheltuielile bugetare n domeniile prioritare i, n al doilea rnd, crend condiii de acumulare a veniturilor prin intermediul sisiemului fiscal. Utiliznd instrumentele politicii bugetar-fiscale,statul realizeaz reformele pe care e axat strategia de dezvoltare socialeconomic a rii.U n s i s t e m f i s c a l p e r f e c t r e p r e z i n t u n a d i n c e l e m a i complicate sarcini ale politicii economice a statului, nu doar pentru r i l e n t r a n z i i e , d a r i p e n t r u c e l e dezvoltate. Politica fiscal trebuie s asigure resurse financiare pentru existena statului, pe de alt parte, impozitele trebuie s creeze agenilor economiei condiii favorabile pentru activitate. Schim brile din ultimii ani s-au reflectat n perfecionarea continu a esenei i rolului sistemului bugetar. La ajustarea sistemului la condiiile economice i sociale,aflate n permanent schimbare, a contribuit formarea unui nou cadru

legislativ i normativ, care reglementeaz structura i funcionarea sistemului bugetarfiscal.

Concluz ie:
P o l i t i c e l e b u g e t a r - f i s c a l e m e r e u a u i n f l u e n a t d o me n i u l e c o n o m i c , n u n i o r i a c e s t e a a u a vu t a s p e c t e p o s i t i ve i a r a l t e o r i n e g a t i ve n d e p e n d e n t d e i mp l e me n t a r e . S o l u i i i m p o r t a n t e p e a c e a s t l i n i e a u f o s t o f e r i t e d e Keynes i adepii si, acestea constnd n folosirea politicilor fiscale i monetare. Inflaia, recesiunea, dezvoltarea economic pot fi influenate printr-o politic fiscali monetar adecvat. Politica fiscal a Guvernului const n puterea de a percepe impozite i de a c h e l t u i . A c e s t p r o c e s e s t e e vi d e n t p r i n b u g e t u l d e s t a t c a r e e s t e f o r ma t d i n p a r t e a d e venituri i partea de cheltuieli.