Sunteți pe pagina 1din 1

Teme pentru teze de master

1. Mecanismul de neutralitate a Republicii Moldova n contextul extinderii NATO spre Est 2. Rolul factorului petrolier n cadrul rela!iilor interna!ionale contemporane ". #imensiunea politic$ a colabor$rii interna!ionale n men!inerea securit$!ii ecolo%ice 4. Rela!iile moldo&rom'ne n contextul proceselor inte%raioniste europene (. #imensiunea politic$ a colabor$rii interna!ionale n prevenirea) stoparea *i combaterea terorismului interna!ional +. ,olitica extern$ a Republicii Moldova n procesul de inte%rare european$ -. Rolul statelor neutre n constituirea sistemului european de securitate .. Rolul factorului islamic n rela!iile interna!ionale