Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de Universitatea Ovidius din Constana nvmnt superior 1.

2 Facultatea Facultatea de Litere 1. !epartamentul 1.$ !omeniul de studii 1.% Ciclul de studii 1.' (ro"ramul de studii)Cali*icarea !e Filolo"ie romana lim#i clasice si #alcanice Lim#a si Literatura &asterat &aster) (ro*esor invatamant preuniversitar+ universitar+ asistent de cercetare in *ilolo"ie) cercetator + lector carte+ lector presa+ lector scenarii+ pu#licist+ reporter+ redactor+ re*erent literar+ secretar literar+ secretar redactie+ re*erent relatii e,terne

2. Date despre disciplin 2.1 !enumirea disciplinei VAL !I S"#VE!SIVE $N LI%E!A%"!A D!A&A%ICA A SEC L"L"IAL ''(LEA ! &ANESC 2.2 -itularul activitilor con*. dr. &arina Cap./un de curs 2. -itularul activitilor con*. dr. &arina Cap./un de seminar opt 2.$ 0nul de I 12.% 1emestrul I 12.' -ipul de 2, 12.3 4e"imul studiu evaluare disciplinei ). %imp*l total estimat +ore pe semestr* al acti,it-ilor didactice. .1 5umr de ore pe 2 din care6 .2 curs 1 . seminar)la#orator sptmn .$ -otal ore din 27 din care6 .% curs 1$ .' seminar)la#orator planul de nvmnt Distri/*-ia 0ond*l*i de timp 1tudiul dup manual+ suport de curs+ #i#lio"ra*ie 8i notie !ocumentare suplimentar n #i#liotec+ pe plat*ormele electronice de specialitate 8i pe teren (re"tire seminarii)la#oratoare+ teme+ re*erate+ porto*olii 8i eseuri -utoriat :indrumare lucrari de e,; 2,aminri 0lte activiti . ndrumarea pentru participarea la centre si proiecte de cercetare ).1 %otal ore 29 <)1 credit st*di* indi,id*al 199 pe semestr* ).2 %otal ore pe 27 semestr* ).13 N*mr*l de % credite 1 1$ re $9 7 29 12 $ 1'

4. Precondi-ii +acolo *nde este ca5*l. $.1 de = curriculum national . invatamantul universitar umanist curriculum $.2 de = competente lin"vistice avansate de comunicare orala si scrisa competene 6. Condi-ii +acolo *nde este ca5*l. %.1. de des*8urare a = #a>a materiala a Facultatii :1ali de curs dotate corespun>ator cursului des*asurarii activitatii didactice; %.2. de des*8urare a = #a>a materiala a Facultatii :1ali de curs dotate corespun>ator seminarului)la#oratorului des*asurarii activitatii didactice; 7. Competen-ele speci0ice ac*m*late Competene pro*esionale = C 1+ C 2+ C$+ C' Competene transversale = C- 1+ C- 2+ C- .

1. /iecti,ele disciplinei +reie8ind din grila competen-elor speci0ice ac*m*late. 3.1 O#iectivul "eneral al apro*undarea+ ra*inarea 8i e,tinderea cuno8tinelor do#ndite n disciplinei ciclul anterior de studiu? nsu8irea conceptelor pe care se *undamentea> pro#lematica a#ordat de curs? *amiliari>area cu #i#lio"ra*ia speci*ic acestui domeniu 8i cu mi@loacele 8tiini*ice moderne de investi"are? deprinderea unor te<nici de documentare+ pro#lemati>are 8i redactare de lucrri 8tiini*ice pe teme a*erente cursului? de>voltarea creativitii 8i a capacitii de sinte> teoretic 8i practic 3.2 O#iectivele nele"erea speci*ice rolului nele"erea rolului pe care l @oac tradiia teatral romneasc din sec. AIA n pe care l @oac tradiia teatral romneasc din sec. AIA n cristali>rile identitare romne8ti dintr.o perspectiv interdisciplinar :dramatur"ia+ evoluia *ormelor instituionale+ a 8colilor de declamaie+ pres cultural etc.; studiul comparativ al teatrului romnesc inter#elic cu principalele ac<i>iii teoretice 8i te<nice n plan mondial investi"area modelelor discursive pre>ente n teatrul romnesc de dup r>#oaie+ de la proletcultism la rena8terea cultural apro*undarea cuno8tinelor le"ate de opera a doi mari dramatur"i romni de lim# *rance>6 2u"en Ionescu 8i &atei Bi8niec 9. Con-in*t*ri 7.1 Curs Bocaia comicului n teatrul romnesc din sec. AIA. -rium*ul ori"inalitii 8i inovaiile te<nice *r precedent n dramatur"ia romneasc !e la teatrul lui Cara"iale la avan"ard. Bocaia a#surdului n literatura romn &etode de predare O#servaii (rele"ere+ pro#lemati>are+ pre>entri video6 Chiria n provincie, documentar despre 0lecsandri reali>at de titularul cursului (rele"ere+ pro#lemati>are+ conversatie euristica+ pre>entri video6 O noapte

furtunoas, O scrisoare pierdut, Dale carnavalului, documentare despre I.L. Cara"iale reali>ate de titularul cursului !iversi*icarea tematic 8i stilistic+ e,tinderea (rele"ere+ pre>entri video6 sistemului "eneric 8i sc<im#area ori>ontului de Gaiele, Titanic vals, Steaua a8teptare. !irecii+ tendine+ repre>entani ai fr nume, Take, Ianke i teatrului romnesc inter#elic. Cadr, Domi oara !astasia -eatrul de idei+ pro#lematica intelectualului (ro#lemati>are+ prele"ere+ *ormator de con8tiine 8i proletcultismul avant la pre>entri video6 #ocul ielelor, lettre" Balori*icarea mithos.ului auto<ton su# $e terul $anole semnul metodei e,presioniste. (rincipalele teoreti>ri teatrale 4ealismul socialist 8i proletcultismului ca surse Conversatie euristica+ "eneratoare de anti.literatur. 1trata"emele e,punere+ studiu de ca>6 Iona supravieuirii 8i discursul teatral su#versiv. -eatrul lui 2u"en Ionescu. !elimitri teoretice. (rele"ere+ pro#lemati>are+ 0#surdul . un *enomen de cri>. !escompunerea pre>entri video6 C%ntreaa con8tiinei a,iolo"ice 8i inva>ia iraionalului. cheal, Scaunele, &inocerii 1peci*icitatea discursului teatral ionescian. !istru"erea 8i re*ormularea ntre"ului sistem de convenii teatrale. -eme ma@ore n dramatur"ia lui &atei Bi8niec. (rele"ere+ pro#lemati>are+ &ecanismele parodicului 8i ale misti*icrii 8i rolul pre>entare video6 Caii la lor n poetica a#surdului. !ramati>area a#isalului. fereastr' audiie teatru Impactul *enomenolo"ic al teatrului lui Bi8niec radio*onic6 ( a /i#lio"ra*ie6 0r"Cle+ &ic<ael+ ) *odil+ Communication+ London+ &et<uen+ 1D3$ 0ristotel+ . ,oetica+ /ucure8ti+ I4I+ 1DD7 /art<es+ 4oland+ ) S+st-me de la $ode+ (aris+ 1euil+ 1D'3 ) ./0mpire des si1nes+ Eeneva6 1Fira+ (aris+ Flammarion+ 1D3D ) .e 1rain et la voi2+ (aris+ 1euil+ 1D7$ /er"son+ Genri+ . Teoria rsului+ Ia8i+ Institutul european+ 1DD7 /ernard+ &ic<el+ ) ./02pressivit- du corps+ (aris+ !elar"e+ 1D3' /ouissac+ (aul+ ) Circus and Culture3 4 Semiotic 4pproach+ /loomin"ton+ Indiana UniversitC (ress+ 1D3' . HCircus (er*ormances as -e,ts6 0 &atter o* (oetic CompetenceH+ n ,oetics, nr. %)1D3' /rdeanu+ Bir"il . Istoria literaturii dramatice rom%ne ti i a artei spectacolului, /ucure8ti6 2!(+ 1D'' /rec<t+ /ertolt+ . *recht on Theatre+ London+ 2Cre &et<uen+ 1D'$ /urada+ -.-. . Istoria teatrului n $oldova+ /ucure8ti6 &inerva+ 1D3% /urns+ 2li>a#et<+ . Theatracalit+3 4 Stud+ of Convention in the Theatre and in Social .ife + London+ Lon"man+ 1D32 Carlson+ &arvin+ . Theories of the Theatre+ It<aca and London6 Cornell UniversitC (ress+ 1D7$? Co@ocaru Basile . Covorul de purpur de la Oreste la Oedip" Teatrul antic n spaiul spiritual do5ro1ean, Constana6 2, (onto+ 299% Comarnescu+ (etru+ . Scrieri despre teatru+ Ia8i+ Iunimea+ 1D33

!Jllen#ac<+ Lucien 2co+ Um#erto+

. .e r6cit sp6culaire3 0ssai sui la mise en a5+me+ (aris+ 1euil+ 1D33 . 4 Theor+ of Semiotics+ London+ &acmillan+ 1D33 . H1emiotics o* -<eatrical (er*omanceH n The Drama &evie7+ vol. 21+ nr. 1)martie+ 1D33 2lam+ Keir+ .The Semiotics of Theatre and Drama+ London+ 4out<led"e+ 1D79 2sslin+ &artin+ . Theatre of 45surd+ 2Cre L 1poltisMoode+ London+ 1D'1 . The 8ield of Drama ) ho7 the si1ns of drama create meanin1 on sta1e and screen, Londra+ &et<uen !rama+ 1DD9 Ge"el+ E. N. F.+ . Despre art i poe9ie+ vol I.II+ /ucure8ti+ &inerva+ 1D3D In"arden+ 4oman+ .HBon den FunFtion der 1prac<e im -<eater.sc<auspielH+ appendi, la Das .iterarische :unst7erk+ -O#in"en+ &a, 5iemaCer+ 1D'9 Istoria teatrului n &om%nia, vol I.III+ /ucure8ti6 2ditura 0cademiei+ 1D'%.'3 KaCser+ Nol*an"+ . The Grotes;ue in 4rt and .iterature+ 5eM PorF+ Colum#ia UniversitC (ress+ 1D71 &assso**+ Ioan . Istoria Teatrului !aional din *ucure ti, <=>>)<?@>, /ucure8ti6 2ditura Li#rriei U5IB2410L0 0lcalaC L Co.+ an nepreci>at &orar+ Basile+ . 0stetica" Interpretri i te2te+ /ucure8ti+ 2ditura Universitii /ucure8ti+ 299 &unteanu+ 4omul+ . 8arsa tra1ic" O poetic comparat a teatrului a5surdului+ /ucure8ti+ (ro<umanitate+ 1DD3 (avis+ (atrice+ . Dictionaire du Th6atre+ (aris+ 2dition 1ociales+ 1D79 . ,ro5l-mes de s6miolo1ie the%trale+ &ontreal+ (resse de lQUniversitR du SuR#ec+ 1D3' . HLan"ua"es o* t<e 1ta"e. 2ssaCs in t<e 1emiolo"C o* -<eatreH+ 5eM PorF+ ,erformin1 4rts #ournal+ 1D72 (opa+ Bictor Ion+ . Scrieri despre teatru+ /ucure8ti+ &inerva+ 1D'D 1c<e*er+ Iean.Louis+ . Sc6no1raphie d/un ta5leau+ (aris+ 1euil+ 1D'D 1erpieri+ 0lessandro+ H4etorica e modelli culturali nel dramaH n Il $odello della cultura e i codici+ Eenoa+ EI21+ 1D3D 1erpieri et al.+ . Come comunica il teatro3 dal testo alla scena+ &ilan+ Il Formic<iere+ 1D37 U#ers*eld+ 0nne+ . Termenii cheie ai anali9ei teatrului+ Ia8i+ Institutul 2uropean+ 1DDD Bianu+ -udor+ . 0stetica+ /ucure8ti+ Ori>onturi+ *. a. Tdup ediia a III.a+ 1D$%U Vam*irescu+ Ion . ,ro5leme de via, teorie i istorie teatral+ /ucure8ti6 2minescu+ 1D3$ Vam*irescu+ Ion . Teatru i umanitate, /ucure8ti6 2minescu+ 1D3D

7.2 1eminar)la#orator Ciclul Chirielor 8i principalele comedii cara"ialiene. -eatrul romnesc de la s*r8itul veacului AIA 8i nceputul veacului AA. (remisele a#surdului. -eatrul romnesc inter#elic6 B. 2*timiu+ B.I. (opa+ &i<ail 1e#astian+ E. Ciprian+ 0l. Kiriescu+ E.&. Vam*irescu+ -udor &u8atescu -eatrul lui Camil (etrescu. $

&etode de predare O#servaii pro#lemati>are+ conversatie euristica+ studii de ca> pro#lemati>are+ conversatie euristica+ studii de ca> pro#lemati>are+ conversatie euristica+ studii de ca> pro#lemati>are+ conversatie

-eatrul lui Lucian /la"a euristica+ studii de ca> Endirea teoretic teatral 8i rolul ei de mediere :-udor Bianu+ E. Clinescu+ C. (etrescu;. -eatrul romnesc n perioada comunist6 &arin pro#lemati>are+ studii de 1orescu+ Goria Lovinescu+ !.4. (opescu+ -eodor ca> &a>ilu+ (aul 2verac+ I.!. 1r#u+ 0urel /aran"a+ 0l. &irodan+ 4elaia interte,tual dintre teatrul ionescian 8i pro#lemati>are+ conversatie literatura romn. Ionescu 8i Cara"iale. Ionescu 8i euristica+ studii de ca> Urmu>.. &itomania ionescian 8i vocaia metamor*icului6 rinoceri>area ca proces sim#oli>ant. -eme o#sedante ale dramatur"iei lui &atei pro#lemati>are+ conversatie Bi8niec6 splarea creierelor+ omul . lad de "unoi+ euristica+ studii de ca> noncomunicarea+viaa ca anticamer a morii+ an"oasa di>olvrii identitii. -eatrul modular 8i nostal"ia Commediei dellW0rte. /i#lio"ra*ie B. 0lecsandri6 Chiria n Ia i, Chiria n provincie, Chiria n voiaA :*acultativ; Chiria n 5alon :*acultativ; I.L. Cara"iale6 O noapte furtunoas, Conu .eonida fa cu reaciunea, O scrisoare pierdut, D)ale carnavalului, !pasta B. 2*timiu6 Bn irte mr1rite :*acultativ;+ Coco ul ne1ru :*acultativ; B.I. (opa6 Take, Ianke i Cadr, $u cata din fereastr :*acultativ; &i<ail 1e#astian6 Steaua fr nume, #ocul de)a vacana :*acultativ; E. Ciprian6 Omul cu mroa1a, Capul de roi :*acultativ; 0l. Kiriescu6 Gaiele E.&. Vam*irescu6 Domni oara !astasia -udor &u8atescu6 Titanic vals, 0scu :*acultativ; Camil (etrescu6 #ocul ielelor Lucian /la"a6 $e terul $anole &arin 1orescu6 Iona, &ceala, 4 treia Teap Goria Lovinescu6 $oartea unui artist, #ocul vieii i al morii n de ertul de cenu :*acultativ; -eodor &a>ilu6 ,ro tii su5 clar de lun (aul 2verac6 (n fluture pe lamp :*acultativ; I.!. 1r#u6 4rca 5unei sperane :*acultativ; 0urel /aran"a6 Opinia pu5lic :*acultativ; 0l. &irodan6 Ceful sectorului suflete :*acultativ; 2u"en Ionescu6 C%ntreaa cheal, .ecia, Scaunele, !oul locatar :*acultativ;, &inocerii, Setea i foamea :*acultativ;, Omul cu vali9ele :*acultativ;+ Cltorie n lumea morilor :*acultativ; &atei Bi8niec6 Caii la fereastr, Teatru descompus, Omul)pu5el, 8emeia ca un c%mp de lupt :*acultativ;+ Istoria comunismului povestit pentru 5olnavii mintal, $ansard la ,aris cu vedere spre moarte, ,ianAenul din ran :*acultativ;+ Groapa din tavan :*acultativ;+ -ara lui Eu*i :*acultativ;

2. Coro/orarea con-in*t*rilor disciplinei c* a8teptrile repre5entan-ilor com*nit-ii epistemice: asocia-iilor pro0esionale 8i anga;atorilor repre5entati,i din domeni*l a0erent program*l*i Formarea de utili>atori e,perti ai discursului in domeniile de cali*icare preci>ate.

13. E,al*are -ip activitate 19.$ Curs 19.% 1eminar

19.1 Criterii de evaluare 19.2 &etode de evaluare


rspunsul la e,amen

lucrarea de sinte>

veri*icarea cuno8tinelor teoretice 8i practice do#ndite veri*icarea "radului de documentare 8i a creativitii n a#ordarea temei alese

19. (ondere din nota *inal '9X $9 X

19.' 1tandard minim de per*orman = 2la#orarea unui discurs oral)scris comple,+ #o"at le,ical 8i sintactic+ articulat precis din punct de vedere lo"ic pe o
tem de istoria literaturii dramatice rom<ne8ti= a/ordarea din di,erse perspecti,e interpretati,e a *n*i te>t teatral

!ata completrii seminar

1emntura titularului de curs

1emntura titularului de

!ata avi>rii n departament .....................................

1emntura directorului de departament ..........................................

'