Sunteți pe pagina 1din 17

Capitolul 9 Integrala dubla

Fie D o mul time de puncte din plan sau spa tiu. Numim diametru al mul timii D marginea superioara a tuturor distan telor dintre orice doua puncte ale ei. Mul timea D este m arginit a daca si numai daca diametrul sa u este nit. Fie D o mul time plana si ma nchisa rginita , de arie . Deni tia 9.1. Numim diviziune a mul timii D o mul time nit a de submul timi ale lui D f ar a puncte interioare comune, a c aror reuniune este D, = {D1 , D2 , ..., Dn } , Di D, i = 1, 2, ..., n, IntDi IntDj = n S Di = D. , i 6= j,
i=1

Di se numesc elementele diviziunii.

O diviziune se poate ob tine, de exemplu prin considerarea unei re tele de drepte paralele cu axele de coordonate. Fie di = sup {kP Qk , P, Q Di } diametrul mul timii Di , i = 1, 2, .., n a diviziunii , kk = max {di ; i = 1, 2, ..., n} norma diviziunii . n P Nota i = si cu m cu i aria elementului Di , i = 1, 2, .., n cu
i=1

Pi (i , i ) puncte arbitrare ale diviziunii . Fie f : D R2 R.

Deni tia 9.2. Se nume ste suma tiei f , corespunz a Riemann a func toare diviziunii a mul timii D s i punctelor arbitrare Pi , suma n P (f ) = f (i , i ) i .
i=1

155

156

CAPITOLUL 9. INTEGRALA DUBLA

Deni tia 9.3. Fie f o func tie m arginit a pe D. Se spune c a f este integrabila a pentru orice s ir de diviziuni n a Riemann pe D dac mul timii D cu kn k 0 cnd n , lim n (f ) = I, num ar nit. Spunem atunci c a f este integrabil a pe D iar I se nume ste integrala dubl a a func t iei f pe D s i se noteaz a RR I= f (x, y )dxdy.
D kn k0

Dac a f este s i pozitiv a pe D atunci I reprezint a volumul corpului m arginit de suprafa ta S de ecua tie z = f (x, y ) care se proiecteaz a n domeniul D, de planul xOy s i de cilindrul proiectant al conturului lui S pe conturul lui D. Deoarece f este o func tie ma rginita pe D atunci ea este ma rgintita si mi marginea superioara si inferioara tiei pe orice Di . Exista Mi a func f pe Di , i = 1, 2, ..., n. Deni tia 9.4. Sumele n n P P mi i , S = Mi i , s =
i=1 i=1

se numesc sume Darboux inferioar a, respectiv superioar a ale func tiei f. Sumele Darboux au proprieta ti asema na toare sumelor Darboux denite pentru integrala denita . Deni tia 9.5. O func tie m arginit a f : D R se nume ste integrabila a pentru orice s ir de diviziuni (n ) cu norma Riemann pe D dac diviz arii kn k 0 cnd n s irurile sumelor Darboux sn s i Sn au limit a comun aI s i se noteaz a RR I= f (x, y )dxdy.
D

Teorema 9.1. (Criteriul de integrabilitate Darboux) Condi tia necesar as i sucient a ca func tia f : D R s a e integrabil a pe D este ca oricare ar > 0 s a existe un () > 0 astfel nct pentru orice diviziune cu kk < () s a avem S s < .

9.0.1

Clase de func tii integrabile

Teorema 9.2. Func tiile continue pe un domeniu nchis s i m arginit D sunt integrabile pe D.

157 Teorema 9.3. Dac a mul timea T a punctelor de discontinuitate a unei func tii m arginite f, denite pe o mul time m arginit as i nchis a D, T D, este format a dintr-un num ar nit de drumuri netede, atunci func tia f este integrabil a pe D.

9.0.2
1. RR
D

Proprieta ti ale func tiilor integrabile


f (x, y )dxdy = C , unde f (x, y ) = C, (x, y ) D.
i=1 n P n P

(f ) =

f (Pi )i = C

i = C .

i=1

3. Propriet at ile de monotonie ale integralei a). Daca tie integrabila si f (x, y ) 0, (x, y ) f este o func pe D D, atunci RR f (x, y )dxdy 0.
D

2. Proprietatea de liniaritate Daca tia f + g f, g : D R sunt integrabile pe D, atunci func este integrabila si pe D RR RR RR (f + g) (x, y )dxdy = f (x, y )dxdy + g (x, y )dxdy.
D D D

n particular, daca f (x, y ) = 1 rezulta RR 1dxdy = =aria D.


D

3. Daca tie integrabila f este o func pe D atunci |f | este integrabila pe D si RR RR f (x, y )dxdy |f (x, y )| dxdy. 4. Aditivitatea integralei ca func tie de domeniu Daca tie integrabila tit f este o func pe D iar domeniul D este mpa r n doua si D2 printr-o curba subdomenii D1 C, fa ra puncte interioare si pe D2 si are loc comune, atunci f este o func tie integrabila pe D1 egalitatea RR RR RR f (x, dy )dxdy = f (x, y )dxdy + f (x, y )dxdy.
D D1 D2 D D

b). Daca si f (x, y ) g (x, x), (x, y ) f, g : D R sunt integrabile D, atunci RR RR f (x, y )dxdy g(x, y )dxdy.
D D

158

CAPITOLUL 9. INTEGRALA DUBLA

9.0.3

Teoreme de medie

1. Daca si integrabila f este ma rginita pe D m f (x, y ) M, (x, y ) D, atunci un [m, M ] astfel nct sa avem egalitatea RR exista f (x, dy )dxdy = .
D

2. Daca n plus f este continua pe D, atunci exista (, ) D astfel nct ZZ f (x, y )dxdy = f (, ) . (9.1)
D

Formula (9.1) se nume ste formula mediei pentru integrale duble. 3. Daca si pozitiva f este continua pe D, iar g este integrabila pe D, atunci exista (, ) D astfel nct ZZ ZZ f (x, y )g (x, y )dxdy = f (, ) g (x, y )dxdy. (9.2)
D D

Formula (9.2) se nume ste formula general a a mediei pentru integrale duble.

9.0.4

Calculul integralei duble pe un dreptunghi

159 Teorema 9.4. Dac a func tia f este integrabil a pe dreptunghiul D = {(x, y ), a x b, c y d} d R s i pentru orice x [a, b], exist a integrala simpl a I (x) = f (x, y )dy,
c

atunci exist as i integrala iterat a I (x)dx s i are loc egalitatea a d Rb R RR f (x, y )dxdy = f (x, y )dy dx.
D a c

Rb

n mod analog se ob tine Teorema 9.5. Dac a func tia f este integrabil a pe dreptunghiul D = {(x, y ), a x b, c y d} Rb s i pentru orice y [c, d], exist a integrala simpl a I (y ) = f (x, y )dx,
a

atunci exist as i integrala iterat a I (y )dy s i are loc egalitatea c b d R R RR f (x, y )dxdy = f (x, y )dx dy.
D c a

d R

Exemplul 9.1. S a se calculeze integrala I =

D ind domeniul D = {(x, y ) : 1 x 3, 0 y 1} . Rezolvare. 1 3 R 3 R R ((1 x) (1 xy )) dy dx = (1 x) y I=


1 0 1 3 R 1 3 R 1 (1 x) 1 x (2 3x + x2 ) dx = 1 . dx = 2 2 3 1 xy 2 2

RR
D

(1 x) (1 xy ) dxdy,

y=1 dx =
y =0

Acela tinem daca schimb m ordinea de integrare 3si rezultat l ob 3a 1 R 1 R R R 2 I= ((1 x) (1 xy )) dx dy = (1 x xy + x y ) dx dy = Concluzie: exista doua moduri de a calcula integrala dubla , schimbnd ordinea de integrare. Daca prima integrare se face n raport cu x se trec limitele de integrare ale lui x. Analog n cazul n care prima integrare este n raport cu y. Rezultatul este acela si n ambele cazuri.
1 R x = 0 0 1 x2 2

x2 y 2

x=3 1 R x3 y 2 4y + + 3 dy =
x=1 0

26y 3

dy = 1 . 3

160

CAPITOLUL 9. INTEGRALA DUBLA

9.0.5

Calculul integralei duble pe un domeniu oarecare

Fie domeniul D compact, ma tiuni rginit de curba C , neteda pe por si presupunem ca orice paralela la axa Oy taie curba nchisa C numai n doua si puncte. Un astfel de domeniu, ma rginit de dreptele x = a x=b si de gracele a doua func t ii continue y = g ( x ) s i y = g ( x ) , se 1 2 nume ste simplu n raport cu axa Oy. D = {(x, y ) : x [a, b] , g1 (x) y g2 (x)} . (9.3)

Teorema 9.6. Fie func tia f denit a, mrginit as i integrabil a pe domeniul compact D simplu n raport cu axa Oy. Dac a exist a integrala g2 R(x) Rb F (x) = f (x, y )dy, x [a, b] atunci exist as i integrala F (x)dx
g1 (x) a

s i are loc egalitatea ! 2 (x) RR Rb R f (x, y )dxdy = f (x, y )dy dx.


D a 1 (x)

Exemplul 9.2. S a se calculeze integrala I = i y = 2x + 3. ind limitat de y = x2 s Rezolvare.

RR
D

xydxdy, domeniul D

161
y

10

7.5

2.5 0 -1.25 0 1.25 2.5 x

Ecua tia y = x2 reprezinta parabola din gura , iar y = 2x + 3 este ecua t ia unei drepte care intersecteaz a axela de coordonate n punctele 3 2, 0 si (0, 3) . determina tia celor doua m intersec curbe rezolvnd sistemul: y = x2 y = 2x + 3 Se ob tin punctele de coordonate A(1, 1), B (3, 9). Domeniul este un domeniu simplu n raport cu axa Oy. Este ma rginit de dreptele x = 1 si x = 3 si de gracele func tiilor continue 1 (x) = x2 si 2 (x) = 2x + 3. Deci D = {(x, y ) R2 : 1 x 3, x2 y 2x + 3} . Deoarece f (x, y ) = xy este integrabila si pe D R 2x 2 (x) y =2 x +3 R+3 2 f (x, y )dy = xydy = x y2 2 = F (x) =
1 (x)

Fie domeniul D compact, ma tiuni rginit de curba C , neteda pe por si presupunem ca orice paralela la axa Ox taie curba nchisa C numai n doua si puncte. Un astfel de domeniu, ma rginit de dreptele y = c y=b si de gracele a doua tii continue x = h1 (y ) si x = h2 (y ), se func nume ste simplu n raport cu axa Ox. D = {(x, y ) : h1 (y ) x h2 (y ), y [c, d]} . (9.4)

= (x(2x + 3) x ) = rezulta 3 R 9 1 5 2 3 I= x + 6 x + 2 x x dx = 2 2
1

1 2

y=x x2 9 1 5 2 3 x +6x +2x 2 x este 2 160 . 3

o func tie integrabila ,

Teorema 9.7. Fie func tia f denit a, mrginit as i integrabil a pe domeniul compact D simplu n raport cu axa Ox. Dac a exist a integrala h2 d R(y) R f (x, y )dx, y [c, d] atunci exist as i integrala G(y )dy G(y ) =
h1 (y ) c

s i are loc egalitatea

162 RR
D

CAPITOLUL 9. INTEGRALA DUBLA f (x, y )dxdy =


d R c

h1 (y)

h2 R(y)

f (x, y )dx dy.

Exemplul 9.3. S a se calculeze integrala I = D este limitat de x = 0, y = s i y = x. Rezolvare.

RR
D

cos(x + y )dxdy unde

. Domeniul D poate considerat simplu n raport cu axa Oy sau simplu n raport cu axa Ox. n primul caz D = {(x, y ) R2 : 0 x , x y } . Atunci R RR R I= cos(x + y )dxdy = cos(x + y )dy dx = =
R 0 D

sin(x +

= y )|y y =x

dx =

R 0

(sin(x + ) sin 2x) dx =

163 = cos(x + ) + 1 cos 2x0 = 1 + 1 1 1 = 2 2 2 2 n cel de al doilea caz D = {(x, y ) R2 : 0 x y, 0 y } . Atunci y R RR R cos(x + y )dxdy = cos(x + y )dx dy = I= = = 1 +1 1 1 = 2. 2 2
R 0 D

sin(x +

=y y )|x x=0

dy =

R 0

(sin 2y sin y ) dy = 1 cos 2y + cos y 0 = 2 RR


D

Exemplul 9.4. S a se calculeze I =

(x4 2y )dxdy unde D este

limitat de 1 x 1 s i x2 y x2 . Rezolvare. Desena m domeniul

. Domeniul D poate considerat simplu n raport cu axa Oy. 2 D = {(x, y ) R2 : 1 x 1, x2 y x !} . 2 1 x R R RR (x4 2y )dx dy = I = (x4 2y )dxdy =
D

= =

Exemplul 9.5. S a se calculeze volumul corpului m arginit de suprafa ta y = 16xy + 200, de planul xOy s i de cilindrii cu generatoarele paralele cu axa Oz s i care se sprijin a pe curbele din planul xOy y = x2 s i 2 y =8x . Rezolvare. Desena ta si punem n eviden ta timea D m suprafa mul

1 1 R 1

1 R

(x4 y y 2 )|y=x2 dy =

y =x2

7 1 (2x6 ) dy = 2 x =4 . 7 7 1

x2 1 R

((x6 x4 ) (x6 x4 )) dy =

164

CAPITOLUL 9. INTEGRALA DUBLA

2 12 800 . 3

2 R

Calcula tia celor doua m intersec curbe din plan 2 y=x x = 2, y = 4. y = 8 x2 x2 y 8 x2 } ! D = {(x, y ) R2 : 2 x 2, 2 8 RR R R x2 V = (16xy + 200)dxdy = (16xy + 200)dy dx =
D 2 2 R x2

(8y 2 x + 200y )|y=x2

y=8x2

dx =

(512x 400x2 128x3 + 1600) dx =

Observa tia 9.1. Dac a domeniul compact D nu este n una din situa tiile (9.3) sau (9.4), atunci se descompune D ntr-un n um ar nit de a nu aib a puncte interioare comune, subdomenii D1 , D2 , ..., Dn care s n S Di = D s i ecare din Di s a e n una din situa tiile (9.3) sau (9.4).
i=1

n acest caz are loc egalitatea n RR RR P f (x, y )dxdy = f (x, y )dxdy.


D i=1 Di

165

9.0.6

Formula lui Riemann-Green

Vom studia acum lega tura dintre integrala dubla pe un domeniu compact si integrala curbilinie de spe ta a doua pe frontiera acelui domeniu. Fie D un domeniu nchis si ma rginit de o curba nchisa C formata din drumuri netede pe por tiuni. Presupunem ca att paralela la axa Ox ct si paralela la axa Oy taie contirul numai n doua puncte. Teorema 9.8. (Formula lui Green) Dac a P (x, y ) s i Q(x, y ) sunt dou a func tii continue pe domeniul plan D, orientat, m arginit de curba C , Q are derivat a par tial a n raport cu x, iar P are derivat a par tial a n raport cu y , continue pe D, atunci R RR Q P dxdy. P (x, y )dx + Q(x, y )dy = x y C D n aceasta formula orientarea curbei C (sensul de parcurgere al curbei C ) este aleasa astfel nct domeniul D sa ra mna la stnga. R 3 Exemplul 9.6. S a se calculeze integrala curbilinie I = x ydx (y +
C

a x4 )dy , unde C este cercul x2 + y 2 = r2 , transformnd-o ntr-o integral dubl a. Rezolvare. Avem Q P = 4x3 x3 = P (x, y ) = x3 y, Q(x, y ) = (y + x4 ) , x y 5x3 . Aplic m formula lui Green Ra RR I = x3 ydx (y + x4 )dy = 5 x3 dxdy = C D 2 2 2 2 r y r r R R 5R r y 3 4 x= = x dx dy = x| dy = x= r2 y2 4 r r 2 2 r y p 2 p 2 r 5R 2 2 2 2 dy = 0. r y r y = 4 r Formula lui Green ne permite sa tinem condi tia de independen ta ob de drum a integralei curbilinii de spe ta a doua n plan. Teorema 9.9. Fie P (x, y ) s i Q(x, y ) dou a func tii continue n domeP Q niul simplu conex D. Dac a derivatele s i sunt continue n D, y x atunci ccondi tia necesar as i sucient a pentru ca integrala curbilinie

166 R P (x, y )dx + Q(x, y )dy

CAPITOLUL 9. INTEGRALA DUBLA

s a nu depind a de drum n D este ca pentru orice (x, y ) D P Q = .. y x

9.0.7

Schimbarea de variabile la integrala dubla (trecerea la coordonate polare)

Sa analiza m mai nti modul cum se transforma un domeniu plan 2 printr-o transformare punctuala a lui R . Fie n planul xOy domeniul plan D ma rginit de o curba nchisa C formata si n prin juxtapunerea unui numa r nit de drumuri netede, planul uOv un domeni D0 ma rginit de curba nchisa C 0 formata tot prin juxtapunerea unui numa r nit de drumuri netede . Fie transformarea punctuala tiile a domeniului D0 n D realizata de func x = x (u, v ) , (u, v ) D0 . (9.5) y = y (u, v ) cu jacobianul D (x, y ) = J (x, y ) = D(u, v )
x u y u x v y v

6= 0, (u, v ) D0 .

Presupunem ca transformarea (9.5) este biunivoca pe D, adica 0 eca si rui punct (x, y ) din D i corespunde un punct (u, v ) D reciproc. Coresponden ta dintre D si D0 se spune ca este directa daca urma tie este ndeplinita toarea condi : cnd un punct se deplaseaza pe C 0 n sens direct, punctul corespunza tor de pe C se deplaseaza tot n sens direct. Daca un punct se deplaseaza pe C 0 n sens direct, punctul corespunza ta tor de pe C se deplaseaza n sens invers, coresponden dintre D 0 si D se spune ca este inversa .

167 Teorema 9.10. Dac a determinantul itiv pe D 0, transformarea este direct a. Formula schimba rii de variabile n integrala dubla Teorema 9.11. Fie f : D R o func tie continu as i transformarea (9.5). Atunci D (x, y ) RR RR dudv. f (x, y )dxdy = f (x(u, v ), y (u, v )) D ( u, v ) 0 D D D (x, y ) , (u, v ) D0 , este pozD(u, v )

Exemplul 9.7. S a se calculeze RR 1 I= dxdy 2 2 3 D (4 + x + y ) unde D este discul circular D = {(x, y ) : x2 + y 2 1} .

Rezolvare. Facem schimbarea de variabile x = cos , y = sin Atunci D0 = {(, ) : 0 1, 0 2} . D0 este un dreptunghi. Avem x x D (x, y ) cos sin = , = y y = sin cos D(, ) 1 =1 2 R 2 2 R R R 1 1 2 2 I= d = d d = (4 + ) + 100 4 2 )3 =0 (4 + 0 0 0 0 9 . 800 RR 2 Exemplul 9.8. S a se calculeze (x + y 2 ) dxdy unde D o n x 2 2 D = (x, y ) : x + y < 4, 3 < y < x 3, x > 0 . Rezolvare.
y 2

1 64

d =

1.5

0.5

0 0 0.5 1 1.5 x 2

168

CAPITOLUL 9. INTEGRALA DUBLA

Exemplul 9.9. S a se calculeze volumul corpului cuprins ntre sfera 2 2 2 x +y +z = 9, planul z = 0 s i aat n interiorul cilindrului x2 +y 2 = 5 deasupra planului xOy. Rezolvare.

Trecem n coordonate polare: x = cos , y = sin 0 x2 + y 2 = 2 < 4 0 < 2, cos x < y < x 3 < sin < cos 3 3 3 1 3 < tg < 3 6 < < 3 . D0 = (, ) : 0 < 2, << . 6 3 0 D este un dreptunghi. Avem x x D (x, y ) cos sin = , = y y = sin cos D(, ) RR 2 RR 2 cos2 + 2 sin2 dd = (x + y 2 ) dxdy = D D0 2 R3 R 3 R3 4 =2 d d = 4 d = 4 =2 . = 6 3
6

=0

p Determina tia care trebuie integrata m func , z = f (x, y ) = 9 x2 y 2 . Domeniul D este proiec tia pe planul xOy a por tiunii din sfera aata 2 2 n interiorul cilindrului x + y 5, deci D = {(x, y ) R2 : x2 + y 2 5} . Avem pcalculat RRde 9 x2 y 2 dxdy. I=
D

Trecem n coordonate polare x = cos , y = sin 0 Atunci D = (, ) : 0 5, 0 2 . D0 este un dreptunghi.

169 Avem x x D (x, y ) cos sin = . = y y = sin cos D(, ) ! 2 2 2 R R5 p R R 3 = 5 1 19 2 I = 9 2 d d = 3 (9 ) 2 d = d = 3


0 0 0 =0 0 38 . 3

9.0.8

Aplica tii ale integralei duble

Centrul de greutate al domeniilor plane Fie D o placa tile :f : D R+ si e (xG , yG ) neomogena de densita coordonatele centrului sa u de greutate G. Considera m ca mai nainte o parti tie : D1 , D2 , ..., Dn si ni ste puncte arbitrare (ui , vi ) Di . Masa pla cii Di se aproximeaza cu produsul f (ui , vi )aria(Di ). Daca vom considera masa pla si anume n cii Di concentrata ntr-un singur punct punctul (ui , vi ), atunci coordonatele centrului de greutate vor : n n P P ui f (ui , vi )aria(Di ) vi f (ui , vi )aria(Di ) i=1 i=1 xG = P , yG = P . n n f (ui , vi )aria(Di ) f (ui , vi )aria(Di )
i=1 i=1

Presupunnd ca tinem f este continua pe D, lalimita ob n RR P xf (x, y )dxdy ui f (ui , vi )aria(Di ) i=1 D , = RR xG = lim P n kk0 f (x, y )dxdy f (ui , vi )aria(Di ) D yG = lim
kk0 i=1 n P n P i=1

vi f (ui , vi )aria(Di ) f (ui , vi )aria(Di )

i=1

n cazul particular al unei pla ci omogene, f (x, y ) = k, (x, y ) D, rezulta RR xdxdy D , xG = RR dxdy D RR ydxdy D yG = RR . dxdy
D

= RR
D

RR
D

yf (x, y )dxdy f (x, y )dxdy

170

CAPITOLUL 9. INTEGRALA DUBLA

Exemplul 9.10. S a se ae coordonatele centrului de greutate al unei pl aci plane omogene care are forma domeniului

Rezolvare. D = RR (x, y ) R2 : x , 0 y cos x . 6 RR 3 xdxdy ydxdy D D xG = RR , yG = RR . dxdy dxdy D D R2 cos Rx RR dxdy = dy dx = 1, 0 0 D cos x R2 R RR xdxdy = x dy dx = 1 1, 2 0 0 D R2 cos Rx RR ydxdy = ydy dx = 1 , 8
D 0 0

xG = 1 1, yG = 1 . 2 8

Momente de iner tie Se stie ca tie al unui punct material n raport cu momentul de iner o anumita si pa axa este egal cu produsul dintre masa punctului tratul distan tei de la punct la axa . n cazul unui sistem de puncte materiale, momentul de iner tie n raport cu o axa este suma momentelor de iner tie ale punctelor materiale care formeaza sistemul. Fie D o placa plana de densitate continua :f : D R+ e o parti tie : D1 , D2 , ..., Dn si ni ste puncte arbitrare (ui , vi ) Di . Aproxima si considera m masa pla cii cu produsul f (ui , vi )aria(Di ) m aceasta tie al acestui masa concentrata n punctul (ui , vi ). Momentul de iner

171 sistem de puncte materiale n raport cu axa Oy va egal cu suma: n P u2 i f (ui , vi )aria(Di ).
i=1

Daca tiei este mica norma parti , aceasta suma poate considerata tie al pla ca o valoare aproximativa a momentului de iner cii plane D n raport cu axa Oy . La limita avem: n RR 2 P 2 Iy = lim ui f (ui , vi )aria(Di ) = x f (x, y )dxdy. n mod analog momentul de iner tie n raport cu axa Ox este n RR 2 P 2 Ix = lim vi f (ui , vi )aria(Di ) = y f (x, y )dxdy.
kk0 i=1 D D D kk0 i=1 D

Daca placa este omogena de densitate f (x, y ) = 1, (x, y ) D, rezulta RR RR 2 Iy = x2 dxdy, Ix = y dxdy.
D D

Exemplul 9.11. S a se ae momentul de iner tie n raport cu axa Oy (respectiv n raport cu originea) a pl acii plane omogene D de densitate 1, unde: D = {(x, y ) R2 : x2 + y 2 r2 , x 0, y 0} . Rezolvare. r R2 R R2 RR 2 r4 2 2 Iy = x dxdy = cos d d = 4 cos2 d = 0 0 0 D r 2 R R RR 2 IO = (x + y 2 ) dxdy = 2 d d = 1 r4 . 8
D 0 0 1 r4 , 16

De asemenea, se poate calcula momentul de iner tie al pla cii D n raport cuRR originea O(0, 0). Ob tinem formulele RR 2 2 2 (x + y ) f (x, y )dxdy si respectiv IO = (x + y 2 ) dxdy. IO =