Sunteți pe pagina 1din 11

PERIOADA: 2 saptamani

TEMA: “ CINE/CUM PLANIFICA SI ORGANIZEAZA O ACTIVITATE ’’

SUBTEME ALE

PROIECTULUI :

” La plimbare prin oraş„ Călător în zbor şi pe apă

OBIECTIVE

DE

REFERINŢĂ

VIZATE:

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINTA VIZATE

DLC :

 

Dezvoltarea

capacităţii

de exprimare

orală,

de

înţelegere

şi

utilizare

corectă

a

semnificaţiilor structurilor verbale orale;

 

Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;

 

DS :

 

Dezvoltarea operatiilor prematematice

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi

DOS :

stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul

înconjurător;

Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a

DEC :

intra în relaţie cu ceilalţi; Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă

de sine şi faţă de ceilalţi;

Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;

Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme,obiecte

din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială); Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj;

DPM :

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;

Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite

să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor

să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical

să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele

să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă) să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme

prestabilite şi cunoscute să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.

să redea teme plastice specifice desenului.

să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.

să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător.

să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora

să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete

Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.

Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.

Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).

Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.

DESCRIEREA PROIECTULUI

PROIECT: CU CE CĂLĂTORIM? SUBTEME: 1. LA PLIMBARE PRIN ORAŞ 2. CĂLĂTOR ÎN ZBOR ŞI PE APE GRUPUL ŢINTĂ: GRUPA MIJLOCIE RESURSE UMANE: copii, educatoare, părinţi, bunici RESURSE MATERIALE: Pliante cu imagini, cărţi cu poveşti şi poezii despre

mijloacele de locomoţie, siluete de maşini şi alte mijloace de circulaţie, C.D., calculator, albume, reviste, televizor, DVD, etc. PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: 2 săptămâni- 8.02-19.02.2010 METODE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, experimentul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, brainstorming-ul.

EVALUAREA PROIECTULUI:

o

Organizarea de expoziţii cu lucrările copiilor,

o

Portofoliile copiilor, CD cu poze

BIBLIOGRAFIE:

o

CURRICULUM PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, 2008

o

METODE INTERACTIVE DE GRUP, ghid metodic, DIMA, SILVIA, ed. Miron, 2005;

o METODA PROIECTELOR LA VÂRSTE TIMPURII, PREDA VIORICA, Ed.Miniped, Bucureşti, 2002.

Dragi p ă rin ţ i, Suntem î n secolul vitezei ş i ne deplas ă

Dragi părinţi,

Suntem în secolul vitezei şi ne deplasăm cu tot

felul de mijloace de locomoţie, iar copiii dumneavoastră sunt curioşi să afle cât mai multe lucruri despre acestea. În acest scop, am demarat proiectul tematic ,,Cu ce si cum călătorim?”

şi

ne adresăm dumneavoastră cu rugămintea de a ne

sprijini în acest proiect cu procurarea materialelor necesare:

jucării, albume, reviste, cărţi cu poezii sau povestiri despre:

maşini, trenuri, avioane, sau orice altceva ce credeţi că ne este util.

Vă mulţumim că ne sunteţi alături! Educatoarea şi copiii!

Dragi p ă rin ţ i, Suntem î n secolul vitezei ş i ne deplas ă

INVENTAR DE PROBLEME

Ce ştim ?

 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm ?

 

Oamenii

călătoresc

cu

o

Ce sunt mijloacele de transport?

diferite mijloace: Maşină,

o

Cu ce merg ele?

tren, bicicletă, avion, vapor Maşinile circulă pe stradă

o

Cum se deplasează mijloacele de transport?

Trenul circulă pe linia ferată

o

De

ce

ne

trebuie

mijloace

de

Maşinile stau în garaj Trenul opreşte în gară

 

o

transport? Cu ce călătoreau bunicii noştri?

Avionul circulă prin aer Vaporul circulă pe apă

o

Cum se numesc cei care conduc diferite mijloace de transport?

 

o

Ce

transportă

mijloacele

de

transport înafară de oameni?

CENTRELE DE INTERES ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

 

Bibliotecă

Artă

-

Cărţi şi reviste ;

 • - creioane colorate;

-

Cărţi de poveşti;

 • - carioca, ceracolor;

-

Cărţi cu poezii şi poveşti

 • - plastilină, tempera;

-

Jetoane;

 • - instrumente muzicale;

 
 • - casetofon, casete audio;

 

Joc de rol

Construcţii

-

Truse pentru jocurile de rol şi jocurile de

 • - lego, arco, combino;

 • - cuburi,etc

creaţie;

-

Cadrul ambiental specific;

 
 

Ştiinţă

Jocuri de masă

-

Jetoane, planşe, cărţi, enciclopedii,

 • - jetoane;

-

centrul tematic;

 • - puzzle

-

Calendarul naturii

-

Calculator, CD

Tema săptămânii: LA PLIMBARE PRIN ORAS

Ziua

Jocuri şi activităţi

Activităţi pe domenii

Jocuri şi activităţi

Activităţi de dezvoltare

alese

experienţiale

recreative

personală

 

BIBLIOTECĂ

 

1. Jocuri muzicale

ÎD: „ Cu ce

ai venit la

Luni

-O călătorie prin oraş

„La plimbare prin oraş”

„O locomotivă”

grădiniță?"

CONSTRUCŢII

DŞ- cunoaşterea mediului

„Singurel ma ingrijesc!”

-Maşinuţe

-lectură după

2.Vizionare CD

oraş”

„Ma pregatesc pentru

JOC DE ROL

-De-a şoferii

BIBLIOTECĂ

imagini,vizionare CD-

”La plimbare prin

activitati!” ID:„ Mijloace diverse ”

   

Marţi

„Selectează imagini cu mijloace de transport”

„Trenuleţul veseliei”

DŞ- joc logic

 

„Singurel ma ingrijesc!” „Ma pregatesc pentru

DEC- cântec

3.Jocuri distractive:

activitati!”

JOC DE ROL

„Unde s-a oprit

- La trecerea de pietoni

maşina?

ID:„English-my love!”

Miercur

CONSTRUCŢII

,,Eu plec la plimbare cu

...

„Singurel ma ingrijesc!”

i

-Garaje pentru maşini

DLC-Joc didactic

„Ma pregatesc pentru

ŞTIINŢĂ

DEC-modelaj

4. Jocuri de mişcare

activitati!” ID:„Trenul - curiozităţi”

-Numără şi spune câte sunt ..

-Printre munţi şi

„Singurel ma ingrijesc!”

Joi

„Trenul prin tunel ”

 

ARTĂ

printre văi

„Ma pregatesc pentru

 

Colorează maşinuţa preferată

DPM:

„Exerciţii de târâre pe palme şi

activitati!”

ŞTIINŢĂ

genunchi”

5.Activităţi în aer

ID„Învăţăm să circulăm!”

Vineri

- Cu ce circulau bunicii noştri?

,,Greşeala Cuminţicăi”

liber

maşinilor pe stradă

„Singurel ma ingrijesc!”

ARTĂ „Semaforul”

Povestire, DOS

-Observarea

„Ma pregatesc pentru

circulaţiei

activitati!”

Tema săptămânii:” CALATOR

IN

ZBOR

SI

PE

APA”

Ziua

Jocuri şi activităţi

 

Activităţi pe domenii

 

Jocuri şi activităţi

Activităţi de dezvoltare

alese

experienţiale

 

recreative

personală

 

BIBLIOTECĂ

 
 • 1. Jocuri muzicale

ÎD: „ Cu ce ai venit la

Luni

-O călătorie in zbor si pe apa

 

DS:

„Zboara, zboara ”

grădiniță?"

CONSTRUCŢII

 

„Aş zbura şi aş pluti

 

„Singurel ma ingrijesc!”

-Aeroportul

-lectură după imagini-

2.Vizionare DVD

transport”

„Ma pregatesc pentru

JOC DE ROL

-De-a marinarii

BIBLIOTECĂ

   

”Mijloace de

activitati!” ID:„ Mijloace diverse ”

   

Marţi

„Selectează imagini cu mijloace de transport aeriene

JOC DE ROL

„Avionul” DLC- Memorizare DEC-Cântec, J.m. pe

 

3.Jocuri distractive:

„Singurel ma ingrijesc!” „Ma pregatesc pentru activitati!”

si acvatice”

melodia cântecului .

”Care vaporaș

”De-a pasagerii”

 

ajunge primul în

ID:„English-my love!”

Miercur

CONSTRUCŢII

,,Eu plec la plimbare cu

...

port?”

„Singurel ma ingrijesc!”

i

-Port pentru vapoare

 

DLC-Joc didactic

 
 • 4. Jocuri de

„Ma pregatesc pentru

ŞTIINŢĂ

DEC-pictura

mişcare

activitati!”

-Numără şi spune câte sunt ..

 

-Avion cu motor

ID:„Avionul si barca -

ARTĂ

 

curiozităţi”

   

Joi

„Barcuţa preferată”

ŞTIINŢĂ

 

„Calatorim in jurul lumii”

5.Jocuri distractive:

Avioane printre

„Singurel ma ingrijesc!”

DPM:

 

„Ma pregatesc pentru

”Vapoare vechi, vapoare noi” – curiozități

„Exerciţii de intarire a bratelor”

 

nori”

activitati!” ID„Daca as fi mijloc de tr,

BIBLIOTECA

   
   

Vineri

”Cartea mijloacelor de transport”

 

DOS,,Barcuta”

-lipire-

 

as vrea sa fiu pt ca…!” „Singurel ma ingrijesc!” „Ma pregatesc pentru a ..