Sunteți pe pagina 1din 5

Hotrrea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a uvernului nr.

34/2013 privind organi!area" admini#trarea $i e%ploatarea pa&i$tilor permanente $i pentru modi'icarea $i completarea (egii 'ondului 'unciar nr. 1)/1**1 +n temeiul art. 10) din ,on#tituia -omniei" republicat" $i al art. 1) din Ordonana de urgen a uvernului nr. 34/2013 privind organi!area" admini#trarea $i e%ploatarea pa&i$tilor permanente $i pentru modi'icarea $i completarea (egii 'ondului 'unciar nr. 1)/1**1" uvernul -omniei adopt pre!enta .otrre. /rticol unic. 0e aprob Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a uvernului nr. 34/2013 privind organi!area" admini#trarea $i e%ploatarea pa&i$tilor permanente $i pentru modi'icarea $i completarea (egii 'ondului 'unciar nr. 1)/1**1" prev!ute 1n ane%a care 'ace parte integrant din pre!enta .otrre. 2-34543N306-7 83,6O-583O-9( 2ON6/ ,ontra#emnea!: 4ini#trul agriculturii $i de!voltrii rurale" ;aniel ,on#tantin 8iceprim5mini#tru" mini#trul de!voltrii regionale $i admini#traiei publice" Nicolae5(iviu ;ragnea 8iceprim5mini#tru" mini#trul 'inanelor publice" ;aniel ,.ioiu p. 4ini#trul delegat pentru buget" .eorg.e .erg.ina" #ecretar de #tat 4ini#trul economiei" /ndrei ;ominic erea p. 4ini#trul delegat pentru energie" 4i.ai /drian /lbule#cu" #ecretar de #tat 4ini#trul a'acerilor e%terne" 6itu# ,orlean 4ini#trul mediului $i #c.imbrilor climatice" -ovana 2lumb 4ini#trul delegat pentru ape" pduri $i pi#cicultur" (ucia /na 8arga <ucure$ti" 11 decembrie 2013. Nr. 1.064.

/N9=> Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a uvernului nr. 34/2013 privind organi!area" admini#trarea $i e%ploatarea pa&i$tilor permanente $i pentru modi'icarea $i completarea (egii 'ondului 'unciar nr. 1)/1**1" din 11.12.2013 /rt. 1. +n #en#ul pre!entelor norme metodologice" termenii $i e%pre#iile de mai &o# au urmtoarele #emni'icaii: a? amena&ament pa#toral 5 documentaie care cuprinde m#urile te.nice" organi!atorice $i economice nece#are ameliorrii $i e%ploatrii pa&i$tilor@ b? autoritate competent 5 4ini#terul /griculturii $i ;e!voltrii -urale" prin autoritile cu atribuii 1n domeniu a'late 1n #ubordinea #a@ c? utili!ator 5 cre#ctor de animale per#oan 'i!ic avnd animale 1n#cri#e 1n -egi#trul naional al e%ploataiilor A-N9? /cre#ctor de animale orice tip de per#oan &uridic de drept public #au de drept privat" con#tituit con'orm prevederilor ,odului civil" avnd animale proprii #au ale membrilor 1n#cri#e 1n -N9" care de#'$oar activiti agricole #peci'ice categoriei de 'olo#in pa&i$ti con'orm cla#i'icrii #tati#tice a activitilor economice 1n ,omunitatea 9uropean pentru producia vegetal $i animal@ d? capacitate de p$unat 5 repre!int numrul de animale care pot 'i .rnite pe #upra'aa de 1 .a de pa&i$te 1n 1ntreaga perioad de p$unat" #e e%prim 1n uniti vit mare A784? la .ectar $i #e determin prin raportarea produciei e'ective la nece#arul de 'ura&e pentru 1 784. /rt. 2. 2a&i$tile a'late 1n domeniul public $i/#au privat al comunelor" ora$elor" municipiilor $i al municipiului <ucure$ti admini#trate de con#iliile locale ale ace#tora" cele a'late 1n domeniul public $i/#au privat al #tatului admini#trate de /genia ;omeniilor 0tatului" cele a'late 1n proprietatea public a #tatului admini#trate de -egia Naional a 2durilor 5 -om#ilva" precum $i pa&i$tile a'late 1n proprietatea privat a per#oanelor 'i!ice $i &uridice" 1nregi#trate 1n regi#trul agricol ca p$une/'nea la data de 1 ianuarie 200B" alctuie#c #upra'aa de pa&i$ti care trebuie meninut la nivel naional. /rt. 3. /utoritatea competent actuali!ea! anual ba!a de date cu #upra'eele de pa&i$ti #coa#e din circuitul agricol $i cu cele recuperate $i anali!ea!" la #olicitarea direciilor pentru agricultur &udeene" documentaiile privind #coaterea de'initiv din circuitul agricol a pa&i$tilor $i emite avi!ul potrivit legi#laiei 1n vigoare. /rt. 4. /dmini#trarea pa&i$tilor a'late 1n domeniul public $i/#au privat al comunelor" ora$elor" municipiilor $i al municipiului <ucure$ti #e 'ace de ctre con#iliile locale" cu re#pectarea prevederilor legale 1n vigoare. /rt. C. A1? 2rimarul" prin aparatul de #pecialitate" veri'ic re#pectarea m#urilor pentru 'olo#ina pa&i$tilor" 1n con'ormitate cu prevederile pre!entelor norme metodologice.

A2? 2entru buna admini#trare a pa&i$tilor" #ecretarul unitii admini#trativ5teritoriale ine regi#trul cu actele de eviden a pa&i$tilor" planul cada#tral al #upra'eelor conce#ionate #au 1nc.iriate" cu re#pectarea prevederilor legale 1n vigoare. /rt. 6. A1? 2entru meninerea #upra'eelor" punerea 1n valoare" 'olo#irea optim a pa&i$tilor $i protecia mediului" #e pot 1nc.eia contracte de 1nc.iriere #au conce#iune" cu a#igurarea 1ncrcturii optime de animale" calculat con'orm prevederilor legale 1n vigoare. A2? /utoritatea contractant are obligaia de a include 1n cadrul documentaiei de conce#iune #au 1nc.iriere a pa&i$tilor amena&amentele pa#torale $i condiii #peciale de 1ndeplinire a contractului" cu re#pectarea prevederilor legale 1n vigoare. A3? 7tili!area pa&i$tilor a'late 1n domeniul public/privat al comunelor" ora$elor" re#pectiv al munici5 piilor #e 'ace de ctre membrii colectivitii locale" proprietari de animale 1nregi#trate 1n -N9. A4? +n vederea 1nc.eierii contractelor de 1nc.iriere #au conce#iune a pa&i$tilor a'late 1n domeniul public/privat al comunelor" ora$elor" re#pectiv al municipiilor" cre#ctorii de animale din cadrul colectivitii locale vor depune la compartimentul 'uncional din cadrul primriei unitii admini#trativ5teritoriale documente care ate#t c animalele din #peciile bovine" ovine" caprine $i ecvidee pentru care #olicit #upra'ee de pa&i$ti #unt 1n#cri#e 1n -N9. AC? ,apacitatea de p$unat #e #tabile$te de ctre per#oane 1mputernicite de ctre primar $i #e aprob de con#iliul local" cu re#pectarea prevederilor legale 1n vigoare" $i #e tran#mite la con#iliul &udeean $i ,on#iliul eneral al 4unicipiului <ucure$ti. A6? 2reul mediu/tona de ma# verde obinut de pe pa&i$te #e #tabile$te" 1n condiiile legii" prin .otrri ale con#iliilor &udeene $i ,on#iliului eneral al 4unicipiului <ucure$ti" con'orm prevederilor art. 62 alin. A22? din (egea nr. CB1/2003 privind ,odul 'i#cal" cu modi'icrile $i completrile ulterioare" $i #e comunic con#iliilor locale #au con#iliilor #ectoarelor municipiului <ucure$ti" dup ca!. AB? 2reul prev!ut 1n contractele de conce#iune/1nc.iriere pe .ectar #e aprob" 1n condiiile legii" de ctre con#iliile locale" 1n 'uncie de capacitatea de p$unat $i de preul mediu al ma#ei ver!i comunicat de con#iliile &udeene $i ,on#iliul eneral al 4unicipiului <ucure$ti. /rt. B. +n con'ormitate cu prevederile art. C alin. A3? lit. a? din Ordonana de urgen a uvernului nr. 34/2013 privind organi!area" admini#trarea $i e%ploatarea pa&i$tilor permanente $i pentru modi'icarea $i completarea (egii 'ondului 'unciar nr. 1)/1**1" pe pa&i$ti #e pot ampla#a con#trucii care de#erve#c activiti agricole" cu re#pectarea legilor 1n vigoare" re#pectiv: a? adpo#turi pentru animale" ane%e go#podre$ti ale e%ploataiilor agricole pentru mul#ul #au tun#ul animalelor" pentru ma$ini agricole $i utila&e" pentru depo!itarea 'ura&elor" precum $i adpo#turi temporare $i umbrare pentru animale@ b? #ur#e de ap potabil" puuri" aducii de ap pentru e%ploataie@ c? inve#tiii pentru producerea $i utili!area energiei regenerabile" e%clu#iv 1n #copul a#igurrii energiei pentru con#umul propriu al e%ploataiei" #ub re!erva nea'ectrii e%ploatrii pa&i$tilor.

/rt. ). A1? 4odul de ge#tionare a pa&i$tilor #e #tabile$te prin amena&amente pa#torale" 1n condiiile legii. A2? 2roiectele de amena&amente pa#torale #e 1ntocme#c de ctre #peciali$tii din cadrul primriilor" al direciilor &udeene pentru agricultur $i din cadrul camerelor agricole &udeene a'late 1n #ubordinea con#iliului &udeean $i al ,on#iliului eneral al 4unicipiului <ucure$ti #au de ctre #peciali$tii din cadrul in#pectoratelor teritoriale de regim #ilvic $i de vntoare" dup ca!" pn la data de 1 noiembrie 2014" $i #e aprob de autoritatea competent" dup care ace#tea #e tran#mit deintorilor/admini#tratorilor pa&i$tilor" dup ca!. /ctuali!area proiectelor de amena&amente pa#torale #e reali!ea! la o perioad de 10 ani. A3? 2n la elaborarea amena&amentelor pa#torale" ge#tionarea pa&i$tilor a'late 1n domeniul public $i/#au privat al comunelor" ora$elor" re#pectiv al municipiilor admini#trate de con#iliile locale ale ace#tora $i al municipiului <ucure$ti admini#trat de con#iliul general" precum $i a celor a'late 1n domeniul public $i/#au privat al #tatului admini#trate de /genia ;omeniilor 0tatului #e 'ace con'orm regulamentului de p$unat 1ntocmit de ctre admini#tratorii ace#tora. A4? /mena&amentul pa#toral #e 1ntocme$te 1n dou e%emplare" unul pentru deintor/admini#trator $i unul pentru direciile &udeene pentru agricultur" re#pectiv a municipiului <ucure$ti. AC? 4odul de implementare a amena&amentului pa#toral #e #tabile$te prin contractul de conce#iune #au 1nc.iriere" con'orm prevederilor legale 1n vigoare. /rt. *. A1? /mena&amentul pa#toral cuprinde: a? actele care #tau la ba!a dreptului de proprietate" inclu#iv #c.ia pa&i$tii #au planul cada#tral@ b? determinarea #upra'eei pa&i$tii #au a poriunilor din care #e compune pa&i$tea" cu pre!entarea denumirii" #upra'eei" vecintilor $i a .otarelor@ c? de#crierea #ituaiei geogra'ice $i topogra'ice a pa&i$tii #au a di'eritelor uniti 1n ca!ul 1n care pa&i$tea #e compune din mai multe poriuni@ d? de#crierea #olului pa&i$tii@ e? de#crierea 'lorei pa&i$tii@ '? calitatea pa&i$tii@ g? determinarea prilor de pa&i$te care #unt oprite de la p$unat@ .? perioada de p$unat@ i? capacitatea de p$unat $i 1ncrctura optim@ &? #tabilirea cilor de acce#@ D? #tabilirea #ur#elor $i a locurilor de adpat@ l? locurile de adpo#t pentru animale $i oameni@ m? 1mprirea pa&i$tii pe uniti de e%ploatare $i tarlale pentru di'erite #pecii@

n? lucrrile care #e e%ecut 1n 'iecare an pentru 1ntreinerea $i cre$terea 'ertilitii #olului@ o? lucrrile de 1mbuntire anual $i pe termen lung@ p? lucrrile te.nice $i in#talaiile care #e utili!ea!" cu indicarea locului de ampla#are. A2? +ncrctura optim de animale" #tabilit con'orm prevederilor legale 1n vigoare" #e prevede 1n amena&amentul pa#toral. A3? ,ontrolul implementrii amena&amentelor pa#torale #e reali!ea! de in#pectori din cadrul /geniei Naionale pentru /meliorare $i -eproducie 1n Eoote.nie F2ro'. ;r. . G. ,on#tantine#cuF prin o'iciile &udeene pentru ameliorare $i reproducie 1n !oote.nie. /rt. 10. 3ntroducerea animalelor pe pa&i$ti e#te permi# doar 1n perioada de p$unat prev!ut 1n amena&amentul pa#toral. /rt. 11. A1? 2entru 1n#mnarea/#upra1n#mnarea pa&i$tilor #e utili!ea! #eminele de plante prev!ute 1n amena&ament. A2? 0peciali$tii din unitile de cercetare $tiini'ic din domeniul pa&i$tilor" cre$terii animalelor ierbivore $i #ilvicultur" cei din cadrul /cademiei de Htiine /gricole $i 0ilvice F .eorg.e 3one#cu5 Hi$e$tiF" la #olicitarea direciilor &udeene pentru agricultur" #tabile#c 'ormulele de ame#tecuri de graminee $i leguminoa#e perene pentru #upra1n#mnarea $i re1n#mnarea pa&i$tilor" 1n 'uncie de condiiile naturale" modul de 'olo#ire $i nivelul de inten#ivi!are a produciei pa&i$tilor. /rt. 12. -e#pon#abilitatea pentru re#pectarea bunelor condiii agricole $i de mediu revine e%clu#iv utili!atorilor. /rt. 13. A1? ,ontrolul meninerii" 1ntreinerii $i utili!rii 'ondului pa#toral naional #e a#igur de autoritatea competent care r#punde de ge#tionarea $i meninerea #upra'eelor de pa&i$ti" prin per#onalul propriu $i prin per#onalul #tructurilor teritoriale de #pecialitate" pentru: a? controlul meninerii #upra'eelor de pa&i$ti 1nregi#trate la data de 1 ianuarie 200B 1n -egi#trul agricol@ b? controlul modului 1n care #e aplic $i #e re#pect prevederile din amena&amentele pa#torale@ c? modul de atribuire a pa&i$tilor a'late 1n admini#trarea con#iliilor locale. A2? 2rimarul" prin aparatul de #pecialitate" a#igur controlul cu privire la re#pectarea prevederilor contractuale #tabilite pentru pa&i$tile conce#ionate #au 1nc.iriate. A3? 2entru controlul re#pectrii regimului pa#toral $i a prevederilor amena&amentelor pa#torale" utili!atorii de pa&i$ti vor permite acce#ul per#onalului 1mputernicit" dup 1n$tiinarea prealabil a ace#tora" cu re#pectarea prevederilor legale 1n vigoare.