Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicare, Relaii Publice i Publicitate

Tehnici de promovare n mass-media

Universitatea Babe-Bolyai , Clu!-"apoca #acultatea de $tiine Politice, %dministrative i ale Comunic&rii 'epartamentul de Comunicare, Relaii Publice i Publicitate CRP i PUB()C)T%T* +,-.-+,-/

Tehnici de promovare n mass-media


- 0yllabus seminar%sist1 asoc1 dr1 )oana (ep&datu Consultaii2 Email2 lepadatu34spac1ro, lepadatuioana35mail1com 1. Descrierea seminarului 0eminarul de Tehnici de promovare n mass-media i propune s& continue 4amiliari6area studenilor cu concepte precum media, plan media, 4orme de promovare BT( sau publicitatea internaional&1 2. Bibliografie obligatorie 'an Petre, 7ihaela "icola1 Introducere n publicitate, *ditura Comunicare1ro, Bucureti, +,,8 9capitolele2 trategia i planificarea n publicitate! Creaia n publicitate! "ar#etingul direct! $romovarea v%n&'rilor! (elaiile publice n publicitate : )liescu, 'ra5o, 'an Petre1 Psihologia consumatorului, *ditura Comunicare1ro, Bucureti, +,,/1 9cap. ) *ntegrarea strategic'. egmentarea consumatorilor:

+. Bibliografie opional' Petre, 'an, 'ra5o )liescu, Psihologia reclamei, *ditura Comunicare1ro, Bucureti, +,,;1 <otler, Philip et al. Principles of marketing, #i4th *uropean *dition, Pearson *ducation (imited, *n5land, +,,;1 9cartea se 5&sete i n limba rom=n&: >ray, Paul 01 %nd ?ohn B1 @illiamson1 The Research Imagination. An Introduction To Qualitative And An Introduction To Qualitative And Quantitative Methods, Cambrid5e University Press, +,,A1 ,. Evaluarea studenilor 0eminarul repre6int& ,-. din nota 4inal& la aceast& materie, adic& , puncte din 1-1 %cest puncta! se mparte n 4elul urm&tor2 1!/ puncte activitatea la seminar o 0unt obli5atorii 8 activit&i 9intervenii substaniale la discuii:, 4iecare activitate 4iind ,,-A puncte-

Bn ca6ul n care sunt acumulate mai mult de cele 8 activit&i necesare pentru puncta!ul maCim de activitate, punctele n plus vor 4i cuanti4icate i ele la nota 4inal& 9n ca6ul n care, spre eCemplu, s-a acumulat un puncta! mai mic pentru proiect:1

Comunicare, Relaii Publice i Publicitate

Tehnici de promovare n mass-media

2!/ puncte proiectul de semestru D -,E puncte pre6entare F - punct proiectul n sine 9proiectul scris: o 0e recomand& ca pre6entarea proiectului s& 4ie n 4ormat PoGer Point iHsau s& se utili6e6e materiale adiionale pentru audien& 9eC1 Iandout, 4ilmulee, reclame etc1:1 Pre6entarea trebuie s& 4ie persuasiv& i pro4esionist reali6at&1 o Proiectul scris va 4i predat n 4ormat electronic 9@ordHPd4: la o dat& anunat& ulterior1

/. $roiectul de seminar Proiectul de seminar const& n reali6area unei cercet&ri tiini4ice, utili6=nd metodele de cercetare studiate, iar lucrarea va avea componena unui articol tiini4ic2 introducere 9tema aleas&, ntrebarea sau ntreb&rile de cercetare, ipote6e:, cadrul teoretic 9de4inirea conceptelor, literature revieG:, cadrul metodolo5ic 9ale5erea unei metode de cercetare potrivite, aplicarea ei i interpretarea re6ultatelor, conclu6ii 9evidenierea re6ultatelor:, biblio5ra4ie i, eventual, aneCe+1 Pentru partea teoretic, este obli5atoriu de utili6at cel puin 5 articole tiinifice din cel puin una dintre urm&toarele ba6e de date 2 ?-0tor, 0a5e Publication, ProJuest, Juestia, *bsco sau alte ba6e de date cu reviste internaionale1 'e asemenea, pe l=n5& aceste E articole tiini4ice obli5atorii, este apreciat& utili6area i a altor re4erine biblio5ra4ice 9c&ri, site-uri, documente adiacente etc1: "u se accept& citarea de pe @iKipediaL Pentru partea metodologic, este obli5atoriu de utili6at cel puin o metod& de cercetare1 0e va nota inclusiv modul n care acea metod& se potrivete ntreb&riiHntreb&rilor de cercetare alese i r&spunde la aceasta1 Mor 4i apreciate suplimentar lucr&rile care utili6ea6&, n mod adecvat, mai mult de o metod& de cercetare1 *ste obli5atorie utilizarea notelor de text/subsol i a listei bibliografice din 4inalul lucr&rii1 Nrice idee preluat& dintr-un articol, document, site etc1 trebuie s& aib& trimitere spre o re4erin& biblio5ra4ic&1 0e poate utili6a 4ie Chica5o 7anual o4 0tyle 9http2HHGGG1chica5omanualo4style1or5HtoolsOcitation5uide1html:, 4ie alte manuale de citare1 (ucrarea de semestru se pred& prin email n ultima s&pt&m=n& de coal&, nainte de sesiune1 'e asemenea, materialele utili6ate la reali6area lucr&rii 9ba6e de date n 0P00 sau *Ccel, materiale utili6ate n anali6a de coninut etc1: se vor trimite pe email1 (ucrarea predat& la 4inalul semestrului, poate 4i o variant& mbun&t&it& a pre6ent&rii1 Cu toate acestea, pre6entarea va avea i ea o structur& similar& cu structura lucr&rii 4inale, ns& nu neap&rat la 4el de compleC&1 Data limit' pentru nscrierea pre&ent'rii este , noiembrie 2-1+1 M& putei nscrie, preci6=nd tema proiectului, la unul din seminarii sau pe e-mail1
+

Bn cadrul aneCelor se ataea6& tabele 4oarte mari, care nu i au locul n cadrul lucr&rii propriu-6ise, instrumentele metodelor utili6ate 95hid de interviu, 5hid de 4ocus 5rup, 5rila de anali6& pentru anali6a de coninut, chestionar etc1: sau alte materiale utili6ate pentru lucrare1

Comunicare, Relaii Publice i Publicitate

Tehnici de promovare n mass-media

01T23 1rice form' de plagiat 4nsu5irea6copierea indeilor unei alte persoane! f'r' a face referire la surs'! at%t n te7t c%t 5i la bibliografie8 duce la sancionarea studentului6grupului respectiv prin pierderea ntregului puncta9 obinut at%t la seminar c%t 5i la curs. :. $ropuneri de teme generale pentru cercetare Campaniile sociale din Rom=nia sau din alte &ri 0portul i publicitatea Publicitatea n perioada 0&rb&torilor 0tereotipuri naioanale n publicitate Tabuuri n publicitate Campanii de lansare2 cum s-au lansat n istoria publicit&ii di4erite produse Publicitatea a5resiv& TeCtul publicitar i mu6ica n publicitate )mpactul publicit&ii asupra copiilor *rotismul i 4emeia n publicitate Campanii de 5uerilla marKetin5 din Rom=nia sau din alte &ri Retelele sociale si impactul acestora asupra consumatorilor

Este posibil' alegerea unei alte teme! n afara temelor menionate mai sus! n m'sura n care aceast' tem' este aprobat' de c'tre profesorul de la seminar. ;. $rincipalele teme ale seminarului a1 )ntroducere n cerinele seminarului i n detaliile activit&ii de semestru b1 Recapitularea principalelor noiuni c1 %nali6a inseriei publicitare d1 Publicitatea BT( e1 Campaniile internaionale 41 Personal brandin5