Sunteți pe pagina 1din 11

PE-505

REGULAMENT DE EXPLOATARE TEHNICA A CAMERELOR DE COMANDA SI DE SUPRAVEGHERE A INSTALATIILOR ELECTRICE

CUPRINS

1. 2. 3. 4.

Domeniul de aplicare . 3 Descrierea camerei de comanda si de supraveghere .. 3 Preluarea in exploatare a camerei de comanda si de supraveghere. ... 5 Atributiile generale ale personalului de exploatare a camerei de comanda si de supraveghere .. 7 orma de continut 11

Anexa 1.

1. DOMENIUL DE APLICARE 1.1. Pre!entul regulament se re"era la exploatarea incaperilor destinate special urmaririi centrali!ate a modului de "unctionare a instalatiilor electrice. Dupa modul de exploatare a instalatiilor electrice# aceste incaperi pot "i$ - camera de comanda - in instalatii cu personal permanent de exploatare% - camera de supraveghere in instalatii "ara personal permanent de exploatare# cu exploatare la domiciliu# automati!ate sau telemecani!ate. 1.2. &egulamentul cuprinde normele de ba!a privind exploatarea echipamentului electric din camera de comanda# ast"el incat instalatiilor electrice deservite din aceasta sa li se asigure o "unctionare continua# iar eventualele incidente sa "ie semnali!ate sau lichidate operativ. *1.3. Prevederile pre!entului regulament vor "i detaliate la "iecare instalatie in parte prin instructiuni tehnice interne '(.).(.*# in con"ormitate cu norma de continut din anexa 1# tinand seama de indicatiile "urni!orilor de echipamente si de prevederile din proiect. 1.4. &egulamentul nu se re"era la camerele de comanda destinate comen!ii operative prin dispeceri.

2. DESCRIEREA CAMEREI DE COMANDA SI DE SUPRAVEGHERE 2.1. Camera de comanda a unei statii electrice este echipata cu pupitre si panouri sau dulapuri pe care pot "i montate dispo!itive de comanda# de protectie# de semnali!are si de masura a"erente elementelor principale ale instalatiei si ale serviciilor interne# precum si elemente ale semnali!arilor centrale# instalatii de telemecani!are# telecomunicatii si radiotele"on. +amerele de comanda a statiilor electrice importante# retehnologi!ate in ultimii ani# au su"erit trans"ormari importante datorita utili!arii tehnicii de calcul. Ast"el# pupiterele# panourile sau dulapurile echipate cu instalatii de comanda si semnali!are au "ost
3

inlocuite de monitoare gra"ice unde apar schemele sinoptice# semnali!arile si masurile tuturor elementelor statiilor# pe unul sau mai multe ecrane. )ot de la monitoarele gra"ice se dau si comen!ile echipamentelor prin tastatura sau mouse. (nstalatiile de telemecanica s,au trans"ormat in retele de calculatoare# pe acelasi suport "i!ic,linie tele"onica inchiriata# sau pe retea proprie de mare vite!a reali!ata cu cabluri optice. 2.2. Camera de supraveghere a instalatiilor "ara personal permanent de exploatare este preva!uta cu panouri echipate cu dispo!itive de semnali!ari centrale sau de avarie si uneori cu un numar minim de aparate de comanda si masura pentru principalele elemente ale instalatiei. (n ca!ul instalatiilor automati!ate sau telemecani!ate# in camera de supraveghere se pot gasi si dulapurile in care sunt montate dispo!itivele necesare reali!arii acestor "unctiuni. +amerele de supraveghere moderne# sunt echipate similar cu camerele de comanda moderne# dar nu mai au monitoarele gra"ice de a"isare si nici dispo!itivele de comanda# tastatura si mouse. Pentru ca!uri de interventii sau veri"icari# operatorul se poate conecta la reteaua de calculatoare cu un echipament de calcul portabil si poate avea toate "acilitatile de comanda si semnali!are. 2.3. Pe panourile de comanda este trasata schema mnemonica sau luminoasa a barelor si a celorlalte circuite primare ale statiei. -chema mnemonica este colorata in "unctie de tensiunea instalatiei# con"orm codurilor preva!ute de prescriptiile in vigoare# pe schema "iind preva!ute dispo!itive pentru indicarea po!itiei separatoarelor si intreruptoarelor# precum si pentru indicarea pre!entei tensiunii pe diverse circuite. )oate "unctiile de mai sus sunt preluate de monitoarele gra"ice in statiile electrice dotate cu echipamente de calcul. 2.4. -uportul hard.are si so"t.are al sistemului de calcul din camerele de comanda si supraveghere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte$ asigurarea suportului in"ormational prin crearea si intretinerea unei ba!e de date sigure si complete% "lux in"ormational coerent% pre!entarea in"ormatiilor catre utili!atori% comunicarea transparenta pentru utili!atori intre echipamentele din sistem% o"erirea unei vi!iuni de ansamblu asupra sistemului distribuitsi accesul prote/at la componentele acestuia% integrarea cu alte aplicatii existente in sistemul in"ormatic% disponibilitatea si "unctionarea degradata in ca!ul caderii unor componente si siguranta pastrarii in"ormatiilor% con"igurabilitatea si posibilitatea de extindere% administrarea si gestiunea centrali!ata a sistemului. 2.5. +amera de comanda sau de supraveghere a statiilor electrice poate avea mai multe legaturi tele"onice# dintre care cel putin una directa cu punctul de dispecer de care
4

depinde operativ si o legatura printr,o centrala tele"onica 'o"iciul local P.).).&.# consumator etc.*. (n statiile importante sunt preva!ute centrale tele"onice locale pentru legaturi simple cu puncte mai indepartate ale statiei# sau ale retelei precum si cu unii consumatori pe care ii alimentea!a. 0egatura tele"onica a acestor statii cu punctele de dispecer poate "i dublata prin legaturi radio sau prin tele"onie prin inalta "recventa. 3. PRELUAREA IN EXPLOATARE A CAMEREI DE COMANDA SI DE SUPRAVEGHERE 3.1. &eceptia si punerea in "unctiune a camerei de comanda si de supraveghere a instalatiilor electrice 'inclusiv a instalatiilor de averti!are a incendiilor# de iluminat de siguranta# de ventilatie si de incal!ire* vor avea loc numai dupa e"ectuarea tuturor veri"icarilor# a incercarilor si a masuratorilor# con"orm prescriptiilor in vigoare. &eceptia si punerea in "unctiune a produselor program se va "ace numai dupa veri"icarea "unctionarii "iecarei secvente a programului# inclusiv cea de a/utor. )oate meniurile si mesa/ele vor "i in limba rom1na# iar unitatile de masura ale marimilor masurate vor "i con"orm +2(. Depasirile de limite si semnali!arile de avarie vor "i inscriptionate distinct de celelalte mesa/e si vor "i insotite de o averti!are sonora. 3.2. Panourile si pupitrele de comanda# panourile sau dulapurile pentru protectia prin relee# automati!are# telecomanda si semnali!are nu vor "i preluate in exploatare decat dupa terminarea tuturor lucrarilor de constructii si monta/# precum si dupa indeplinirea tuturor "ormalitatilor de receptionare a acestora. Pe "ata si pe spatele panourilor de comanda si de protectie vor "i inscrise vi!ibil# con"orm proiectului de executie# numarul de ordine# tensiunea si destinatia circuitelor# ast"el incat inscriptiile respective sa corespunda circuitelor primare ale instalatiei deservite. 3.3. )oate aparatele de masura# releele# dispo!itivele auxiliare de protectie# automati!are si semnali!are# precum si dulapurile a"erente instalatiilor de telemecani!are si telecomunicatii trebuie sa "ie veri"icate si plombate. 3ac exceptie acele elemente ale caror caracteristici se pot modi"ica de catre personalul de exploatare# in "unctie de regimul de "unctionare a sistemului. Aceste situatii vor "i nominali!ate prin instructiuni tehnice interne '(.).(.* in care se vor pre!enta conditiile si modul concret de interventie a personalului de exploatare. 3.4. )oate aparatele electrice de masura# care# con"orm normelor# dispo!itiilor si instructiunilor organelor de stat pentru metrologie sunt supuse veri"icarii obligatorii de stat# trebuie sa aiba plomba de veri"icare in termen# aplicata de catre organul respectiv. Aparatele electrice de masura trebuie sa aiba marcate pe cadran sau pe geam cu o linie rosie vi!ibila# valorile maxime admise in regim permanent de "unctionare pentru marimea masurata.

-cara aparatelor de masura trebuie ast"el extinsa# incat sa permita citirea supraancarcarilor admise de prescriptiile in vigoare. 3.5. (n camera de comanda si de supraveghere a instalatiilor electrice trebuie sa existe urmatoarele materile# dispo!itive si piese de re!erva$ , sigurante "u!ibile de re!erva 'noi* de toate tipurile si valorile "olosite in instalatiile respective% , becuri si lampi de semnali!are de re!erva 'noi* de toate tipurile si tensiunile "olosite in instalatii# inclusiv pentru iluminarea locurilor de munca. De asemenea# lampi cu neon de re!erva pentru toate tipurile de indicatoare de tensiune din dotarea statiei% , truse de scule pentru executarea lucrarilor marunte# in scopul remedierii si locali!arii operative a deran/amentelor electrice sau mecanice din instalatii% , indicatoare de tensiune corespun!atoare tensiunilor instalatiei% , mi/loace de protectie individuala# con"orm .P.4.% , trusa de prim a/utor con"orm .P.4.% , aparate extinctoare con"orm normelor P.-.(.% , lampi portative de iluminat cu sursa de alimentare proprie si lampi portative de iluminat suplimentar al locurilor de munca in situatii in care trebuie executate lucrari accidentale in timpul noptii% , piese de re!erva u!uale 'bobine de declansare# garnituri# sticle de nivel etc.* pentru toate tipurile de aparate si instalatii din statie# con"orm instructiunilor de exploatare ale acestora% , aparate de masura portabile# dupa necesitati# dar cel putin un voltmetru pentru c.c.# un voltmetru pentru c.a. si un megohmmetru# preva!ute cu cordoanele respective% , tablite averti!oare pentru camera de comanda con"orm .P.4. in numar su"icient si potrivite pentru toate utili!arile% , doua randuri de chei de la incaperile tuturor instalatiilor de distributie# incaperile trans"ormatoarelor# sala acumulatoarelor# statia de aer comprimat# dulapurile de circuite secundare# ca si de la lacatele care blochea!a di"erite echipamente etc. Pentru instalatiile preva!ute cu chei universale# se va asigura un numar corespun!ator de chei pentru nevoile de intretinere si exploatare. +heile vor "i marcate si pastrate pe un tablou cu inscriptii corespun!atoare# la care va avea acces numai personalul de exploatare. (n ca!ul in care pentru depo!itarea materialelor# a dispo!itivelor si a pieselor de re!erva este destinata o incapere speciala# cheile acesteia vor "i pastrate in camera de comanda. Documentatia tehnico,operativa va "i cea preva!uta in prescriptiile in vigoare.

4. ATRIBUTIILE GENERALE ALE PERSONALULUI DE EXPLOATARE


6

A CAMEREI DE COMANDA SI DE SUPRAVEGHERE 4.1. (ntreg personalul din camera de comanda trebuie sa cunoasca temeinic instalatiile pe care le exploatea!a# schemele circuitelor primare si secundare# precum si modul de e"ectuare a manevrelor. Personalul respectiv va "i admis sa lucre!e in camera de comanda numai dupa o examinare prealabila a cunostintelor necesare# "acuta de catre o comisie in care va "i inclus si se"ul sectiei 'serviciului* P&A4. Personalul care nu corespunde la examinare nu are voie sa execute manevre 4.2. +omanda aparatelor de pe tabloul de comanda poate "i "acuta numai de personalul de deservire operativa de la camera de comanda. 0a obiectivele telemecani!ate# comanda elementelor telecomandate# se va "ace de la punctele de comanda centrali!ata 'dispecer# camera de comanda a unor statii cu personal permanent etc.* de catre personalul de comanda operativa. +omanda elementelor telecomandate poate "i "acuta si de la "ata locului de catre personalul de deservire operativa insarcinat cu supravegherea obiectivelor telemecani!ate# cu respectarea intocmai a reglementarilor in vigoare privind manevrele si a (.).(. a"erente instalatiei respective. 4.3. )oate manevrele# declansarile automate# "unctionarea dispo!itivelor de protectie si de automati!are# cu toate indicatiile aparatelor respective# ca si toate "enomenele anormale ivite# trebuie notate in registrul operativ# indicandu,se precis ora# caracterul si modi"icarile regimului sau aparitia anomaliilor si comunicandu,se imediat dispecerului de resort. Pentru statiile "ara personal# registrul operativ va exista la punctul de conducere operativa a statiei. 4.4. Personalul de deservire operativa din camera de comanda va nota in evidentele operative ale statiei toate semnali!arile releelor sau ale altor dispo!itive care au actionat# in"ormand# dupa ca!# con"orm (.).(.# personalul operativ ierarhic superior. Dupa inregistrarea semnali!arilor# acestea se vor anula. 2chipamentele deconectate ca urmare a unor incidente sau din alte cau!e vor putea "i repuse in "unctiune numai dupa interpretarea semnali!arilor elementelor respective si in stricta con"ormitate cu (.).(. a"erente lor. (nainte de repunerea in "unctiune a echipamentelor deconectate# se vor anula toate semnali!arile# ast"el incat sa se poata inregistra in mod corect "unctionarea viitoare a dispo!itivelor de protectie si de automati!are. 4.5. Personalul de deservire operativa din camerele de comanda este obligat sa veri"ice o data pe schimb buna "unctionare a instalatiilor de telecomunicatii# a semnali!arii de averti!are preventiva si a celei de avarii% de asemenea# trebuie sa controle!e si sa

regle!e# daca este ca!ul# ceasul instalat in camera de comanda cu cel de la punctul de dispecer care comanda operativ statia. Pentru aparatele din statii "ara personal permanent de deservire operativa# veri"icarea se va "ace periodic# con"orm (.).(.# in "unctie de regimul de "unctionare si de starea tehnica a instalatiilor# inscriindu,se re!ultatele in evidentele operative ale instalatiei. Aparatele electrice de masura inregistratoare vor "i controlate o data pe schimb de personalul de deservire operativa din camera de comanda. 0a intrarea in schimb# acest personal va trece pe banda de hartie data si ora# va veri"ica buna "unctionare a mecanismului de inregistrare si va potrivi timpul de pe banda de hartie cu ora o"iciala. Diagramele inregistrate se vor pastra de catre personalul operativ de exploatare. 3unctionarea osciloperturbogra"elor va "i controlata !ilnic de personalul de deservire operativa# iar periodic 'lunar* se va e"ectua o proba de inregistrare# cu care oca!ie se va veri"ica calitatea inregistrarii marimilor controlate de aparat. Diagramele inregistrate ca urmare a unor incidente in retea# vor purta data si ora exacta de mani"estare a incidentului si vor ramane in pastrarea personalului operativ de exploatare. 4. . Personalul de deservire operativa din camera de comanda este obligat sa note!e periodic# in evidentele operative# indicatiile aparatelor de masura. otarea indicatiilor aparatelor de masura indicatoare instalate in camera de comanda# ca si a celor montate in a"ara camerei de comanda# se va "ace la intervalele stabilite prin reglementarile tehnice in vigoare re"eritoare la evidenta tehnico,operativa. 4.!. Personalul de deservire operativa din camera de comanda raspunde pentru integritatea si starea exterioara a tuturor aparatelor# releelor si dispo!itivelor auxiliare instalate in statia respectiva. 2ste inter!is acestui personal sa deschida aparatele de masura electrice# cu exceptia aparatelor inregistratoare si numai pentru schimbarea hartiei# curatirea sau schimbarea penitei# adaugarea cernelei si potrivirea orei de pe diagrama cu ora o"iciala. De asemenea este inter!isa deschiderea releelor si a altor dispo!itive auxiliare de protectie# automati!are si telemecani!are# cu exceptia celor preva!ute in (.).(. si ale caror caracteristici se modi"ica de catre personalul de deservire operativa in "unctie de regimul de "unctionare a sistemului. 2ste inter!is personalului de deservire operativa din camera de comanda de a instala alte produse so"t.are dec1t cele necesare procesului respectiv. 5rice modi"icare in sistemul so"t.are va "i "acuta numai de personal cali"icat si insarcinat cu intretinerea sistemului. 4.". (n ca!ul constatarii unei deteriorari sau "unctionari de"ectuoase a aparatelor# releelor sau a altor dispo!itive din camera de comanda# personalul de deservire operativa consemnea!a "aptul in registrul operativ si anunta imediat# tele"onic sau prin alte mi/loace# organul de intretinere a acestora.

4.#. 2xploatarea si intretinerea instalatiilor de protectie prin relee# automati!are# telemecani!are si a circuitelor secundare din camera de comanda se e"ectuea!a de catre unitatile P&A4 ale sectiilor sau intreprinderilor respective. 4.1$. (ntretinerea aparatelor de masura ale statiilor electrice se "ace de catre laboratorul metrologic al sectiei sau al intreprinderii de retele electrice. Aceste laboratoare trebuie sa "ie autori!ate pentru executarea lucrarilor de veri"icari si reparatii la aparatele electrice de masura de catre organele de stat pentru metrologie. 4.11. Personalul de deservire operativa din camera de comanda sau de supraveghere# precum si personalul unitatilor P&A4 care executa veri"icari sau reparatii vor consemna in evidentele tehnico,operative ale statiei orice conectare sau deconectare in circuit a releelor sau a aparatelor de masura electrice# inclusiv anularea sau punerea in "unctiune a instalatiilor de automati!are sau de telemecani!are. 4.12. 0a statiile preva!ute cu instalatii de compensare a curentilor capacitivi# personalul din camera de comanda va urmari compensarea corecta a curentului capacitiv al retelei alimentate din statia respectiva. 4.13. Personalul din camera de comanda va controla periodic# la termenele stabilite prin (.).(.# po!itia corecta a dispo!itivelor de deconectare a"erente circuitelor secundare si starea i!olatiei de curent continuu# precum si alimentarea cu curent operativ a instalatiilor de protectie# automati!are# comanda# semnali!are si telemecani!are. De asemenea va urmari alimentarea cu tensiune a releelor si a aparatelor de masura de la trans"ormatoarele de tensiune. 4.14. Personalul din camera de comanda sau personalul care are in exploatare camerele de supraveghere trebuie sa urmareasca ca pupitrele de comanda si panourile pentru masura# protectie prin relee# automati!are# telemecani!are si semnali!are# precum si aparatele montate pe ele# sa "ie curatite de pra" in mod periodic de catre personalul special instruit# care sa aiba cunostintele si indemanarea necesara# pentru a nu provoca deran/amente. Acest personal va avea gri/a ca toate marca/ele instalatiilor de pe panouri# de pe aparatele de masura# de pe dispo!itivele de protectie prin relee# de automati!are si de telemecani!are# precum si cele de pe conductoare# placute de borne# ti/e si cleme sa "ie tinute in stare normala si curate. 4.15. (n camera de comanda sau de supraveghere sunt admise numai persoanele care sunt de serviciu# care executa operatii de exploatare si de intretinere in aceste incaperi# persoanele a"late in control sau cele dispunand de o aprobare speciala in acest scop. (n timpul lichidarii avariilor# in camera de comanda sau de supraveghere pot "i pre!ente numai persoanele indicate intr,un tebel aprobat de directorul intreprinderii respective.

4.1 . Personalul din camera de comanda sau personalul care are in exploatare camerele de supraveghere trebuie sa se ingri/easca ca instalatia de iluminat sa "ie in buna stare si sa nu se execute in aceste incaperi provi!orate pentru incal!it. De asemenea# nu trebuie sa permita in camera de comanda sau in camera de supraveghere# executarea de lucrari care produc vibratii ale panourilor cu aparate de masura si relee. 4.1!. (n camera de comanda trebuie sa ramana in permanenta o persoana din tura respectiva. (n ca!ul in care parasirea camerei de comanda de catre intreg personalul de deservire operativa este neaaparat necesara# acest lucru se va anunta anticipat dispecerului de serviciu.

10

A 26A 1

NORMA DE CONTINUT

Priveste : In%&'()&*(nea &e+n*)a *n&e'na ,en&'( ex,-.a&a'ea )a/e'e-.' 0e )./an0a. 1. 2. 3. 4. 5. . Preluarea in exploatare a camerelor de comanda. Pre!entarea camerei de comanda si a elementelor supravegheate. 0egaturile de telecomunicatii ale camerelor de comanda. Atributii generale ale personalului de deservire operativa din camera de comanda. 4ateriale# dispo!itive si piese de re!erva. Documentatia tehnica si operativa existenta in camera de comanda.

11