Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectele pentru examenul de Teologie Dogmatic An III, semestrul II, 2013 - examen scris i oral pentru to i; studen ii vor

vor avea obligatoriu carnetul de note1. Sfnta Treime, structura supremei iubiri, TDO,1, 293-318; i tot obli atoriu! "eromona# $abriel %un e, Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov, Deisis, 1996 si reed. 2009..., minim ca!. I". #iin$a %i &ersoana' ca!.". Cinci(ecimea ioaneica'"I. )ederea lui Dumne(eu *+n c,i! %i asemanare2. Taina Sfintei Treimi &n Sfnta Scriptur', TDS,1,28(-292 3. )efle*e ale Sfintei Treimi &n crea+ie, TDO,1, 299-3,,;1.-ntinomiile .o mei trinitare. /ncerc'ri .e a e*plica antinomiile Treimii, TDS,1, 311-310 0. 1ormularea .o mei Sfintei Treimi. /n2'+'tura .espre Sfnta Treime &n primele trei 2eacuri. 1ormularea ei la Sinoa.ele " i "" 3cumenice, TDS,1, 293-298 4. 3re5iile antitrinitare, TDS,1,3,0-3,9 (.Terminolo ia trinitar'! fiin+', ipostas, natur', persoan' i peri#ore5', TDS,1,299-3,3, TTD3,93- 90 6. 7ropriet'+ile comune i .istincte ale 7ersoanelor Sfintei Treimi, TDS,1,31,-311, TDS,1,314-32,; 7eri#ore5a i aproprierea, TDS,1, 32,-320; Sfnta Treime, taina perfectei unit'+i a 7ersoanelor .istincte, TDO,1,3,,-3,3 8. 7urce.erea Du#ului Sfnt .in Tat'l i rela+ia 8ui cu 1iul. 7roblema a.aosului 91ilio:ue;, TDO,1,318-330; -.aosul #ilio.ue' TDS,1, 320-338; <omentariu!3* 7atre 1ilio:ue, TTD3, 96-98 9.8umea, oper' a iubirii lui Dumne5eu .estinat' &n.umne5eirii, TDO,1,336-342 1,. =oti2ul i scopul crea+iei; 8umea ca .ar al lui Dumne5eu i crucea pus' pe acest .ar, TDO,1,342-3(,, TDS,1, 340-346 11. 8umea, oper' ra+ional' a lui Dumne5eu, pe m'sura ra+iunii umane &n pro res continuu spre sensuri tot mai &nalte ale ei; TDO,1, 3(,-360 12. /tisiolo0ia i cosmolo ia contemporan' > pre5entare pp i cele 26 .e &ntreb'ri i r'spunsuri ataate 13.<rearea omului ,TTD3, 1,6-11,; ?<#ip al lui Dumne5eu;,O-/,(4-83 10. <onstitu+ia omului; TDO,1, 391-0,4; 14. Trupul >?or an str'2e5iu al tainei infinite a lui Dumne5eu;, T7D@A, 134-102 1(. Omul creat printr-un act special al lui Dumne5eu; TDO,1,0,4-026 16. Starea primor.ial', TDO,1,026-03( 18. <'.erea protop'rin+ilor i urm'rile ei, TDO,1,08(-4,,,TTD3,11,-11(,TDS,1, 0,2-01(, 19. 7ro2i.en+a .umne5eiasc', TDO,1,411-42,,TDS,1, 346-3(3,TTD3,1,1-1,2 2,. <rearea lumii ne2'5ute. 8umea .u#urilor netrupeti, TDS,1,3(3-366 21. /n erii buni i rolul lor &n pro resul spiritual al omului, TDO,1,036-0(9 22. /n erii c'5u+i i rolul lor &n c'.erea omului i &n sus+inerea r'ului &n lume, TDO,1, 06,-084 23. 7re 'tirea omenirii pentru 2enirea =ntuitorului,TDS,2, 6-14, TDO,2,6-21 20. Carmen C,risti .in 3pistola catre 1ilipeni, te*t si e*e e5' i 1etamor!,osis, T7D@A,18,-2,9 24. /ntruparea 1iului lui Dumne5eu pentru mntuirea omului, TTD3, 116-121; 103-100 2(. <#ipul e2an #elic i istoricitatea lui "isus Bristos, ca Dumne5eu i om. ='rturiile scripturistice i patristice .espre firea .umne5eiasc' i cea omeneasc' a =ntuitorului, TDO,1,21-34, TDS,2, 14-2, 26. Definirea .o matic' a 7ersoanei lui "isus Bristos, TTD3, 121-123, TDO,2,34-48 28. Anirea ipostatic' i consecin+ele /ntrup'rii <u2ntului pentru mntuirea noastr', TDS,2,.2,-31, TDO,2, 48-111, TTD3, 123-120 29. <ontro2erse i ere5ii #ristolo ice, TDS,2,34-36, TTD3, 12(-129
2.3. A se vedea %i tematica de la seminarii, obli0atorie !entru to$i studen$ii Abrevieri TDO C1,2,3D, 7r.7rof.Dr.Dumitru St'niloae, Teolo0ia Do0matic4 5rtodo64 C%ucureti, 2,,3, 3 2ol.D, TDS C1,2D, 7rof.Eicolae <#i+escu,7r.7rof."si.or To.oran, 7r.7rof.".7etreu+' , Teolo0ia Do0matic4 %i Simbolic4 C 2 2ol., e..a ""-a, <luF Eapoca, 2ol.1, 2,,0, 2ol.2, 2,,4D, TTD3, 7r.7rof.Dr."on %ria, Tratat de Teolo0ie Do0matic4 %i 7cumenic4 C%ucureti,1999,ree..22,3.. -n.reiana, Sibiu, 2,,9D, "eromona# $abriel %un e, Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov, Deisis, 1996 si reed. 2009 O-/, 7anaGotis Eellas, Omul-animal &n.umne5eit CSibiu, 1999D, T7D@A, Eicolae =ooiu, Taina !re(en$ei lui Dumne(eu 8n via$a uman4. )i(iunea creatoare a &4rintelui &rofesor Dumitru St4niloae 7r.conf..r.E.=ooiu 8ect..r. <iprian TorosHai