Sunteți pe pagina 1din 49

CAPITOLUL I DATE GENERALE REFERITOARE LA ORGANIZAREA I FUNCIONAREA SOCIETII 1.

1 DATE GENERALE Societatea Comercial OHANNA ART Iai s-a constituit n baza Le ii nr! "#$#%%& i a Hotr'rii nr! #()*$&*!#(!#%%& a +u,ernului Rom'niei -ri,in. in/iintarea societatilor comerciale! Sediul Princip l0 Localitatea Iai 1 2u.e3ul Iai 1 str! Ciurc4i nr! ##"! Nr. de !n" #ricul re la O/iciul Re istrului Comer3ului02(($5#&$(&&" C$dul Fi%c l 0 R #)*&*%66! Societatea Comercial OHANNA ART SRL Iai este -ersoan 7uri.ic rom'n 1 i este ca /orm 7uri.ic societate comercial -e ac3iuni i si .es/oar acti,itatea n con/ormitate cu le ile rom'ne i Statutul societ3ii a-robat .e A.unarea +eneral a Ac3ionarilor! ! 8urata .e /unc3ionare a societ3ii este nelimitat 1 cu nce-ere .e la .ata nre istrat n Re istrul Comer3ului! Sco-ul Societ3ii este .es/urarea unor acti,it3i -ro/itabile .in comercializarea obiectelor .e art 1 -romo,area i -unerea n a-licare a ini3iati,elor .e interes comercial n .omeniu! SCURT ISTORIC (&&"- nce-erea lucrrilor .e in,esti3ii1 .otarea cu calculatoare1 realizarea site-ului! (&&*- .ez,oltarea -oliticii .e mar9etin a resi,! -rin -ublicitate1 on-line1

(&&)- com-leta .otare1 .in -unct .e ,e.ere uman i lo istic a actualei societ3i! 1.&.O'iec#ul de c#i(i# #e este0 SC OHANNA ART este o societate care are ca obiect -rinci-al .e acti,itate comer3ul -rin cores-on.en3! - aceast acti,itate se .es/oar e:clusi, n s-a3iul internautic! Obiecte secun.are .e acti,itate ar /i0 ;abricarea altor -ro.use manu/acturiere< Interme.ierea n comer3ul cu -ro.use .i,erse<

Acti,it3i .e -restri ser,icii cum ar /i0 .esi n .e mo.1 .ecora3iuni interioare1 bi7uterii etc! Acti,it3i .e n/rumuse3arei ntre3inere cor-oral< 8es/aurarea .e acti,it3i contabile1 n a/ar .e e:-ertize i au.itri! 1.).ORGANIZARE INTERN =n ca.rul societ>3ii OHANNA ART .eciziile /inanciar contabile sunt luate .e catre urmatoarele or anisme -artici-ante la con.ucerea societatii0 1.Adun re Gener l* Ac+i$n ril$r ,AGA-. este or anul .e con.ucere al societ3ii care .eci.e asu-ra acti,it3ii acesteia< a-rob structura or anizatoric a societ3ii i numrul .e -osturi< ale e membrii Consiliului .e A.ministra3ie i ai Comisiei .e Cenzori ale e .irectorul eneral stabilete salarizarea -ersonalului an a7at< e:amineaz1 a-rob sau mo.i/ic bilan3ul i contul .e bene/icii i -ier.eri1 .u- analiza ra-oartelor Consiliului .e A.ministra3ie i Comisiei .e Cenzori1 a-rob re-artizarea bene/iciului< - 4otrte cu -ri,ire la contractarea .e m-rumuturi bancare -e termen lun < - 4otrte cu -ri,ire la a.o-tarea sau mo.i/icarea statutului1 -recum i la trans/ormarea /ormei 7uri.ice a societ3ii< - 4otrte cu -ri,ire la comasarea1 .i,izarea1 .izol,area i lic4i.area societ3ii< - analizeaz ra-oartele Consiliului .e A.ministra3ie -ri,in. -ers-ecti,ele societ3ii cu re/erire la -ro/it i .i,i.en.e! &. C$n%iliul de Ad"ini%#r +ie Atribu3ii0 - an a7eaz i conce.iaz -ersonalul i stabilete .re-turile i obli a3iile acestuia< - stabilete n.atoririle i res-onsabilit3ile -ersonalului societ3ii -e com-artimente< - a-rob o-era3iunile .e ncasri i -l3i -otri,it com-eten3elor acor.ate< - a-rob o-era3iunile .e cum-rare i .e ,'nzare .e bunuri -otri,it com-eten3elor acor.ate< - a-rob nc4eierea .e contracte .e nc4iriere ?luarea sau .area n c4irie@< stabilete tactica i strate ia .e mar9etin < - su-une anual A+A ra-ortul cu -ri,ire la acti,itatea societ3ii1 bilan3ul i contul .e bene/icii i -ier.eri -e anul -rece.ent -recum i -roiectul .e -ro ram .e acti,itate i -roiectul .e bu et al societ3ii -e anul n curs< rezol, orice alte -robleme stabilite .e A+A!

&.C$"i%i de Cen/$ri Atribu3ii -rinci-ale0

n cursul e:erci3iului /inanciar ,eri/ic os-o.rirea /on.urilor /i:e i a mi7loacelor circulante1 a -orto/oliului .e e/ecte1 casa i re istrele .e e,i.en3 contabil i in/ormeaz Consiliul .e A.ministra3ie asu-ra nere ulilor constatate< controleaz e:actitatea in,entarului1 a .ocumentelor i in/orma3iilor -rezentate .e Consiliul .e A.ministra3ie -rezint A.unrii A+A -unctul su .e ,e.ere1 -ro-unerile .e re.ucere a ca-italului social sau .e mo.i/icare a statutului i a obiectului societ3ii!

A!+!A Comisia .e cenzori Consiliul .e a.ministra3ie 8irector eneral


8irector te4nic 8irector economic 8irector comercial 8irector mana ement i res umane

Or0 ni/ re pe dep r# "en#e DEPARTA1ENTUL FINANCIAR0 Atribu3ii 0 -asi ur con.ucerea i coor.onarea meto.olo ic a ntre ii acti,ittii /inanciare a societ3ii< -e/ectueaz calcule .e /un.amentare a -lanului in.icatorilor /inanciari n corelare cu ceilal3i in.icatori economici i asi ur urmarirea i realizarea -re,e.erilor acestuia< -elaboreaz -lanul .e cre.ite i .e cas i asi ur i .erularea corect a obli a3iilor ce .ecur .in acestea< -asi ur analiza costurilor i c4eltuielilor< -asi ur elaborarea -ro ramelor .e ncasri A-l3i i rs-un.e .e realizarea 1.u- a-robare1 a -re,e.erilor acestora< -asi ur sesizarea cauzelor care .etrmin nre istrarea .e -ier.eri i$sau imobilizri /inanciare i -r-une msurile i solu3iile necesare -entru eliminarea acestora< rsoun.e .e urmrirea i realizarea acsetora< -asi ur i rs-un.e .e e/ectuarea corect i la tim- a calculelor -ri,in. .re-turile salariale ale -ersonalului< -asi ur e,i.en3a corect i com-let a .atoriilor i a crean3elor i rs-un.e .e ncasarea la tim- a contra,alorii /acturilor< --artici- la centralizarea .atelor i la elaborarea bilan3ului contabil a contului .e -ro/it i -ier.ere 1 a -ro-unerilor .e re-artizare a -ro/itului i a celorlalte .ocumente a/erente nc4i.erii e:erci3iului /inanciar<
"

-rs-un.e .e e,i.en3a .re-turilor .e ncasare a .i,i.en.elor 1 a situa3iei -ltilor e/ectuate i asi ur res-ectarea -re,e.erilor le ate n .omeniu< -asi ur .erularea corect a o-era3iunilor bancare i elaboreaz -ro-uneri .e mbunt3iri a e/icien3ei acestuia< -urmrete utilizarea e/icient a cre.itelor1 elaboreaz .ocumenta3ia .e cre.itare i rs-un.e .e monitorizarea mo.ului .e utilizare a acestora< -elaboreaz> -roiectele .e con,en3ii .e ealonare1 a ncas>rilor i$sau a -l>3ilor n corelare cu -roblemele societ>3ii1 bonitatea -artenerului i situa3ii economice con7uncturale!< -asi ur> .e/alcarea obli a3iilor .e ncas>ri--l>3i< i.enti/ic> i a-lic> solu3ii i m>suri .e asi urare a nca.r>rii n /on.urile -lani/icate i a /iec>rei com-onente or anizatorice< -asi ur> intro.ucerea -rinci-iilor 1 centrelor .e costuri n or anizarea e,i.en3elor i o-era3iunilor /inanciare< -ntocmete m-reun> cu com-artimentul .e s-ecialitate -lanurile -entru /inan3are 1 -entru in,est3ii 1 re-ara3ii 1 asimilare -ro.use noi1 te4nolo ii mo.erne1 .ez,olt>rii n con.i3ii .e e/icien3> ma:im> i urm>rete materializarea acestora< -asi ur> estionarea resuurselor ,alutare 1 /inan3area o-era3iunilor .e im-orte:-ort i coo-erare interna3ional> i res-ectarea -re,e.erilor le ale -ri,in. re-atrierea cran3elor ,alutare< DEPARTA1ENTUL CONTA2ILITATE -con.uce i coor.oneaz> acti,itatea com-artimentelor i salaria3ilor cu atribu3ii n .omeniul contabilit>3ii< -r>s-un.e .e or anizarea i /unc3ionarea 1 n strict> concor.an3> cu -re,e.erile le isla3iei n ,i oare 1 a contabilit>3ii ,alorilor -atrimoniale< -or anizeaz> i asi ur> e/ectuarea corect> i la tim- a nre istr>rilor contabile -ri,in. /on.urile /i:e< mi7loacele circulante1 amortiz>rile c4eltuielile .e -ro.uc3ie1 costurile1 in,esti3iile 1 at't la ni,elul com-artimentelor or anizatoare 1 c't i -e ansamblu societ>3ii< - asi ur> res-ectarea cu stricte3e a -re,e.erilor le ale -ri,in. inte ritatea -atrimoniului i ia toate m>surile necesare -entru rentre irea acestuia n cazul n care a /ost -> ubit< - or anizeaz> i r>s-un.e .e in,entarierea -atrimoniale< -ntocmete lunar balan3ele .e ,eri/icare analitice i asi ur> corelarea acestora< -erio.ic> a tuturor ,alorilor

-entru conturile sintetice i cele

-ntocmete situa3ia -rinci-alelor in.icatori /inanciari-contabili lunari1 bilan3urile trimestriale i anuale i asi ur> ntocmirea ra-orturilor e:-licati,e a/erente acestora<

- -rezint> s-re a-robare bilan3ul annual i ra-rtul e:-licati, 1 -artici-> la analiza rezultatelor economice i /inanciare -e baza .atelor .e bilan3 i asi ur> a.ucerea la n.e-linire a sarcinilor ce-I re,in .in aceste analize< -e:ercit> -otri,it le ii controlul -re,enti, le alitatea o-era3iunilor /inanciarcontabile< -analizeaz> -ermanent e,olu3ia situa3iei contabile i -ro-une m>suri -entru mbun>t>3irea e/icien3ei i estion>rii -atrimoniului< -asi ur> a.o-tarea sistemelor .e e,i.en3> contabil> la -rinci-alele costuri i -ro/it< ru-e .e

-controleaz> -ermanent .erularea atribu3iilor contabile i stabilete solu3iile i m>surile -entru nl>turarea -osibelelor .e/icien3e i necorel>ri<
8e-artament .es/acere

*
8e-artament contabilitate

" B ) 5 6

# (

Departamentul financiar

8e-artament a-ro,izionare

% ## #(
8e-artament R!E!

#&

8e-artament mar9etin

8e-artament im-orte:-ort

Figura nr. 1 Diagrama de relaii a departamentului financiar cu celelalte departamente Rela3ia 1- e:-rim urmtoarele /lu:uri in/orma3ionale0 - .e-artamentul contabilitate /urnizeaz .e-artamentului /inanciar sol.urile conturilor *## Cclien3icu analiticele *##!#clien3i interni i *##!(clien3i e:terni?care ntocmesc or.in .e -lat@1 )##,alori .e ncasat1 o/er in/orma3ii asu-ra sol.ului contului C/urnizori1 at't -entru /urnizorii interni c't i -entru cei e:terni! - /ace comunicri -ri,in. -lata sumelor .atorate ctre bu et la termenele stabilite ?TDA1im-ozit -e -ro/it1/on.ul asi urrilor sociale@<

- trimite .e-artamentului /inanciar situa3ia .ebitorilor interni ce urmeaz a /i re3inu3i -e statele .e -lat ?li,rare .e -ro.use n rate salaria3ilor1 li-s n estiune@! Rela3ia in,ers &- const n0 -la s/'ritul /iecrei luni se -re. la contabilitate 7urnalul lunar .e ncasri i -l3i al conturilor )#(#conturi curente la bnci n lei1 )"##casa n lei )*( Ca,ansuri .e trezorerie! -zilnic .e-artamentul /inanciar transmite -rin interme.iul calculatoarelor 7urnalul .e ncasri i -l3i ntocmit -e baza e:trasului .e cont -rimit n ziua res-ecti, i .e asemenea transmite situa3ia ,irrilor ctre bu etul statului< -contabilitatea le nre istreaz n /ie sintetice a4 1,eri/ic 7urnalul .e ncasri i -l3i al conturilor *&#1 *##< ,eri/ic e:actitatea nre istrrilor i anume1 .ebitele conturilor -rin cre.itul conturilor )"##1 )*(< -la /inele lunii se -re. la contabilitate reca-itula3ia statelor .e -lat cu toate re3inerile a/erente! Ctre .e-artamentul .es/acere ,)- se transmite situa3ia zilnic a clien3ilor interni ncasa3i .in e:trasele .e cont! Se anun3 .e-artamentul .e .es/acere n cazul -rimirii .e la banc a unor re/uzuri .e -lat .e la clien3i care nu au bani n cont ?se emit bilete la or.in1 cecuri1 cambii@! La cererea .e-artamentului .es/acere se ntocmesc a.rese .e retra ere a unor instrumente .e -lat ctre banca la care au .e-us instrumente .e -lat! ,3- 8e-artamentul /inanciar -rimete n sc4imb .e la .e-artamentul .es/acere situa3ia zilnic a li,rrilor1 iar .e la ser,iciul /acturri .in ca.rul .e-artamentului .es/acere se -rimesc toate instrumentele .e -lat care urmeaz a /i .e-use la banc n ,e.erea ncasrii la termenele stabilite =n ceea ce -ri,ete rela3iile cu .e-artamentul a-ro,izionare1 -rin ,4- .e-artamentul /inanciar trimite ctre acesta in/orma3ii -ri,in. -l3ile e/ectuate ctre anumi3i /urnizori1 situa3ia .econtrilor zilnice n con/ormitate cu e:trasul .e cont! Tot .e-artamentul /inanciar emite carnete .e cecuri n care se /ace a-ro,izionarea .e la .i,erse /irme .in 3ar! Se -rimesc n sc4imb .e la .e-artamentul a-ro,izionare ,5- /acturile cu ,iza controlului /inanciar -re,enti, care urmeaz a /i -ltite1 -recum i /acturile a cror -lat se /ace -e baz .e cec barat! ,6- 8e la .e-artamentul im-ort-e:-ort se -rimesc in/orma3ii re/eritoare la -l3ile ctre /urnizorii e:terni -e baza crora se ntocmete .eclara3ia .e -lat ,alutar e:tern care este a-oi .e-us la banca la care este .esc4is contul i care are obli a3ia .e a e/ectua -lata! 8e asemenea se -rimete situa3ia lunar a /urnizorilor e:terni ctre care se ,or e/ectua -l3i n luna res-ecti,1 -recum i in/orma3ii .es-re ncasrile la e:tern! 8e asemenea se -rimesc comunicrile .e -l3i inclusi, actele a/erente ?/acturi e:terne1 contracte e:terne@1 -lata TDA1 a ta:elor ,amale .e im-ort!
B

=n sens in,ers ,7- se comunic .e-artamentului im-ort-e:-ort ncasarea -ro.uselor li,rate la e:-ort1 -lata ta:elor ,amale .e im-ort! ,8- 8e la .e-artamentul mar9etin se -rimesc -lanurile .e -ro.uc3ie ,'nzri1 situa3ia contractelor la e:-ort necesare ntocmirii .ocumenta3iei -entru ob3inerea .e cre.ite i alte .ate necesare ntocmirii bu etului .e ,enituri i c4eltuieli i ntocmirii contractelor -entru ob3inerea .e cre.ite! ,19- Ctre .e-artamentul mar9etin contractelor .e -ublicitate nc4eiate! se comunic ncasrile la e:-ort i situa3ia

8e-artamentul resurse umane comunic la /inanciar -rin ,11- .ate -ri,in. salaria3ii cu .atele .e i.enti/icare ?marc1 nume1 -renume1 nca.rri i mo.i/icri1 s-oruri ne ociate -rin contracte colecti,e1 conce.iile .e o.i4n@ i -rimete .e la .e-artamentul /inanciar ,1&- .i/erite in/orma3ii -ri,itoare la .imensionarea numrului .e -ersonal n ra-ort cu ,olumul -ro.uc3iei! 1.3.Rel +iile uni#:+ii cu e;#eri$rul din punc# de (edere <in nci r FURNIZORII 8in -unct .e ,e.ere /inanciar-/iscal 1n rela3ia cu OHANNA ART SRL 1 /urnizorii sunt -l>titori .e TDA1 ta:e ,amale? n cazul /urnizorilor e:terni@< CLIENII Ca i n cazul /urnizorilor 1 n mo. .irect se -l>tesc aceleai cate orii .e im-ozite i ta:e ns> la o analiz> mai -ro/un.> iese n e,i.en3> /a-tul o.at> cu contractarea unei comenzi1 rezult> o cretere a ncas>rilor societ>3ii< Cresc'n. ni,elul ,eniturilor este in/luen3at i ni,elul -ro.ucti,it>3ii i im-licit a /on.ului .e salarii< Ast/el se creaz> un /lu: ce se a/l> la baza sistemului /iscal i a mo.alit>3ilor .e im-unere< CONSILIUL LOCAL =n rela3ia cu -rim>ria 1 societatea SC OHANNA ART SA -lateste urmatoarele cate orii .e im-ozite si ta:e0 -im-ozitul -e cl>.iri -im-ozitul -e teren -ta:a asu-ra mi7loacelor .e trans-ort n cazul contribuabililor -ersoane /izice< CASA =UDEEAN DE PENSII Re/eritor la rela3ia cu CASA 2E8FGFANH 8F IFNSII 1 societatea OHANNA ART .e,ine -l>titoare .e 0 -CAS< --ensie su-limentar> < -.osare -ensionari<

AGENIA PENTRU OCUPARE I FOR1ARE PROFESOINAL A =UD. IAI C>tre aceast> institu3ie ia calea /on.ul -entru oma7< DIRECIA GENERAL A FINANTELOR PU2LICE Aici sunt incluse obli a3iile societ>3ii -entru -lata c>tre bu etul .e stat0 -im-ozitul -e salarii< -im-ozitul -e -ro/it< -TDA-ul< -/on.ul .e risc< CASA ASIGURRILOR DE SNTATE =n rela3ia cu aceast> institu3ie SC OHANNA ART -lateste CASSul?contributia la asi urarile sociale si .e sanatate@! 2NCILE J>ncile inter,in -ractic n circuitul in/orma3ional al sistemului .e im-unere i im-ozitare < Kai concret1 acestea -rimesc .in -artea unit>3ii or.inul .e -lat> 1 con/orm c>ruia urmeaz> s> ac4ite obli a3iile /iscale < Janca -rin care SC OHANNA ART -lateste ma7oritatea .atoriilor /iscale este Janca Transil,ania Iai!
TRFLORFRIF 6 CLIFNGI " ( B Janca Transil,ania ) CONSILIEL LOCAL % 5 ;ERNILORI

* #& A8KINISTRAGIA ;INANCIARM #

S!C OHANNA ART # #

CASA 2E8! 8F ASI+! 8F SMNATATF

CASA 2E8! 8F IFNSII

A+FNGIFI 2E8 IT OCEI ;ORGFI 8F KENCM

#@ Societatea nainteaz Casei 7u.e3ene .e asi ! .e sntate1 Casei 7u.! .e -ensii i A ! 7u.! -t! ocu-area /or3ei .e munc statele .e -lat1 CAS1 a7utor .e oma7< (@ Societatea nainteaz Consiliului local .eclara3ia .e im-unere -ri,in. im-ozitele i ta:ele ctre bu etele locale< "@ =nc4eierea contractelor cu clien3ii i eliberarea /acturilor .e li,rare< *@ =nc4eierea contractelor cu /urnizorii i -rimirea /acturilor .e cum-rare< )@ Societatea contracteaz cre.ite1 realizeaz .e-uneri i nainteaz bncii or.ine .e -lat n ,e.erea ac4itri /urnizorilor1 -l3ii ta:elor1 im-ozitelor1 contribu3iilor etc! B@ =n urma eliberrii /acturilor .e li,rare1 clien3ii e/ectueaz -l3i n contul societ3ii! 5@ =n urma -rimirii /acturilor1 societatea elibereaz un or.in .e -lat -e nume /urnizorilor i l nainteaz bncii< 6@ Are loc -lata e/ecti, a im-ozitului1 -rin ,irarea sumelor .in contul societ3ii n contul .esc4is la Trezorerie< %@ Janca elibereaz lunar ctre societate e:trasele .e cont< #&@Societatea nainteaz A.ministra3iei /inanciare urmtoarele0 8eclara3ie .e im-unere -ri,in. im-ozitele .atorate statului< Ra-ort trimestrial cu -ri,ire la rezultatele /inanciare i situa3ia -atrimonial< 8econt T!D!A! i cerere .e rambursare<

STRUCTURA >ENITURILOR 2UGETAR !N PERIOADA &993?&995 >eni#uri c*#re. &993 &994 &995 Sume abs N Sume abs N Sume abs N A. 2u0e# %# # -im-ozit -e 5!#*" *61(5 6"B -B1&* 5!%() -(6B16 salarii -im-ozit -e -#!*(B #&1"# -ro/it -T!D!A! 56# )1(6 #"!)"* %516) -#&!B6% "6B16 -alte obli a3ii B!65* *B1*) (%" -(1#( TOTAL A #*!5%6 #&& -#"!("5 #&& -(!5B* #&& 2.2u0e#e l$c le -im-ozit -e #B5 *61B% "&) *B1&* )*" )"1"" cl.iri -im-ozit -e #)6 *)1%5 (%) **1)# *)B **15* terenuri -ta:e asu-ra #B *1)) () "15B #( #1#5 mi7loacelor .e trans-ort -alte im-ozite ( &15% * )1B% 6 &15B i ta:e TOTAL J "*" #&& B(% #&& #!&#% #&& C. 2u0e#ele %i0ur*ril$r %$c de %# # -contrib! #!)6( 6*155 )!"55 6B1%% *!%%# 651%% -ri,in. asi ! soc -contrib! -t! B6( #(1B" 6&* #"1&# B&5 #&1B% /on.ul .e a7utor .e oma7 contrib!-t!acci. #*# (1B& ")5 (1&# 5*% #1"( ente .e munc$boli -ro/esionale TOTAL C (!*&) #&& B!)"6 #&& B!"*5 #&& D. A%i0ur*rile %$c. de %*n*# #e -contribu3ia #!&5* )#15% #!#)# )&1(B #!#*) )"1(& an a7atorului -contribu3ia %B# *51&# #!#&5 *61&* %B5 *)1)& salaria3ilor - ;NEASS #& #1(& () #15 (# #1)

#&

TOTAL 8

(!&*)

#&&

(!(6"

#&&

(!#""

#&&

CAP II. FUNDA1ENTAREA I REALIZAREA >ENITURILOR 2UGETARE

&.1.NOIUNI TEORETICE PRI>IND I1POZITELE I TA@ELE Im-ozitele i ta:ele constituie -rinci-alele ,enituri ce re,in bu etului .e stat! I"p$/i#ul re-rezint o contribu3ie bneasc obli atorie i cu titlu nerambursabil .atorat1 con/orm le ii1 bu etului .e stat .e ctre -ersoanele /izice i -ersoanele 7uri.ice -entru ,eniturile -e care le ob3in sau bunurile -e care le -ose.! T ;ele ?.e timbru1 .e nre istrare1 .e a.ministra3ie1 .e metrolo ie1 etc!@ re-rezint -lata ser,iciilor1 lucrrilor i altor acti,it3i ale unor or ane sau institu3ii .e stat! Ta:ele ntrunesc ma7oritatea trsturilor s-eci/ice im-ozitelor i anume0 caracter obli atoriu1 titlu nerambursabil1 urmrire n caz .e ne-lat! Irinci-alele deosebiri ntre ta: i celelalte im-ozite constau n /a-tul c ta:a se -erce-e numai .e la cet3enii care solicit or anelor -ublice1 n.e-linirea unor anumite -resta3ii i ser,icii! Ele"en#ele i"p$/i#ului. ?%u'iec#ul i"p$/i#ului ?-ltitorul sau contribuabilul@ este -ersoana /izic$7uri.ic obli at -rin le e la -lata im-ozitului! =n cazul i"p$/i#ului pe % l riuA subiect al im-ozitului este acea -ersoan /izic care realizeaz un ,enit sub /orm .e salariu1 n cazul i"p$/i#ului pe pr$<i# -ltitorul este a entul economic! ?%up$r# #$rul ?.estinatarul im-ozitului@ este -ersoana /izic$7uri.ic care su-ort e/ecti, im-ozitul! 8e re ul1 -ersoana care -ltete im-ozitul este i cea care l su-ort! Sunt situa3ii ns1 c'n. su-ortatorul im-ozitului este o alt -ersoan .ec't subiectul! ?$'iec#ul i"p$/i#ului este re-rezentat .e materia su-us im-unerii1 re-rezent'n. ,alori sub .i/erite /orme ale ,eniturilor sau a,erilor sau acti,it3ilor a.uctoare .e ,aloare ce intr sub inci.en3a im-ozitrii! =n cazul i"p$/i#el$r direc#e obiectul im-unerii l constituie ,enitul i a,erea ?salariul1 -ro/itul1 bunurile mobile i imobile care /ac obiectul .ona3iei@ =n cazul i"p$/i#el$r indirec#e1 obiectul im-unerii l constituie -ro.usul care /ace obiectul ,'nzrii1 ser,iciul -restat sau lucrarea e:ecutat1 bunul im-orta sau ce e:-ortat1 etc! ?%ur% i"p$/i#ului arat .in ce anume se -ltete im-ozitul .in ,enit ?salariu1 -ro/it1 .i,i.en.e1 etc!@ sau .in a,ere ?ca-ital sau bunuri@
##

?uni# #e de i"punere este re-rezentat .e unitatea .e msur n care se e:-rim obiectul im-ozabil! La impozitul pe salarii unitatea .e im-unere este unitatea monetar1 la impozitul pe cldiri A metrul -trat .e su-ra/a3 util iar la impozitul funciar A 4ectarul1 etc! ?c$# i"p$/i#ului % u c$# de i"p$/i# re 1 e:-rim mrimea -rocentual a im-ozitului ce re,ine -e unitatea .e materie im-ozabil1 res-ecti, suma stabilit ca im-ozit -e unitate .e msur a obiectului res-ecti,! ? %ie# ?mo.ul .e aezare a im-ozitului@ .esemneaz un ansamblu .e mo.alit3i i -roce.ee te4nice /olosite .e or anele /iscale la asezarea1 calcularea1 urmarirea si incasarea im-ozitelor1 res-ecti, re lementrile -rin care se -une in a-licare realizarea im-ozitului ca ,enit al statului! Eneori asieta este inter-retat in sensul .e baz .e calcul a im-ozitului1 tinz'n.u-se a /i con/un.at cu materia im-ozabil sau obiectul im-ozitului! ?#er"enul de pl #* in.ic .ata sau inter,alul .e tim- n interiorul cruia subiectul im-ozitului trebuie s-i ac4ite obli a3ia /a3 .e bu etul statului! Komentul n care -lata unui ,enit bu etar .e,ine e:i ibil nu coinci.e ntot.eauna cu cel al naterii obli a3iei -ltitorului /a3 .e bu et! Obli a3ia -ltitorului a-are1 .e re ul1 n momentul c'n. el a intrat n -osesia obiectului im-ozitului i numai stin erea obli a3iei are loc la termenul .e -lat! Neac4itarea im-ozitului -'n la termenul le al1 atra e .u- sine obli a3ia contribuabilului .e a -lti i ma7orrile .e nt'rziere! Irin normele n ,i oare sunt -re,zute i alte sanc3iuni care se a-lic contribuabililor n caz .e ne-lat a obli a3iilor lor /a3 .e bu etul statului cum sunt0 -o-ririle ?.e e:! Ie salarii@1 -unerea sec4estrului -e unele bunuri1 ,'nzarea la licita3ie a acestora1 etc! S$cie# #e OBANNA ART pl:#eC#e ur":#$ rele c$n#ri'u+iiA i"p$/i#e Ci # ;e . La JE+FTEL 8F STAT ?JS@ sunt ,rsate0 -im-ozitul -e -ro/it< -im-ozitul -e ,enituri .in salarii< -ta:a -e ,aloarea a.u at ?#%N@< -ta:ele ,amale< La JE+FTEL LOCAL ?JL@ societatea ,ireaz0 -ta:a asu-ra mi7loacelor .e trans-ort .e3inute< -im-ozitul -e cl.iri< -im-ozitul -e teren

#(

La 2UGETUL ASIGURDRILOR SOCIALE DE STAT ,2AS- sunt ,rsate0 -contribu3ia unit3ii -entru asi urrile sociale .e stat ?CAS@ -(%N -entru con. normale .e munc A #%1)N an a7ator - %1)N an a7at -contribu3ia unit3ii la /on.ul .e acci.ente .e mun$boli -ro/esionale - societatea &1*N .in /on.ul .e salarii lunar!
Casa 7u. .e -ensii

8e-art! /in-contabil

# (

A.ministra3ia /inanciar

# A .eclara3ia -ri,in. contribu3ia la asi urrile sociale .e stat ( A .eclara3ia -ri,in. obli a3iile .e -lat la bu etul .e stat Termenul .e -lat A -'n -e .ata .e () a lunii urmtoare -contribu3ia la /on.ul .e oma7 --ersonalul0 #N .in ,enitul brut ob3inut< -societatea0 (N .in /on.ul .e salarii! La 2UGETUL ASIGURDRILOR DE SDNDTATE ,2ASS- se ,ars0 -contribu3ia -entru asi urrile sociale .e sntate ?CASS@0 - -ersonalul0 B1)N .in ,enitul brut realizat< -societatea0 BN .in /on.ul .e salarii lunar< Contribu3ia la /on.ul -entru conce.ii me.icale0 -societatea &16)N .in /on.ul .e salarii lunar!

#"

8e-art! /in-contabil

Ju asi soc .e sntate

F,i.en3a statelor .e -lat

Casa na3ional a asi

;on. .e salarii?CAS BN@

Salarii brute?CAS B1)N@ Janca Transil,ania

Casa 7u. a asi .e sntate Trezorerie

Or.in .e -lat

Termenul .e -lat A -'n -e .ata .e () a lunii urmtoare &.&.Tipuri de (eni#uri 'u0e# re Impozitul pe profit C drul le0 l. Or.onan3a +u,ernului nr! 5&$#%%* -ri,in. im-ozitul -e -ro/it Le ea nr! 5"$#%%B -entru a-robarea Or.onan3ei +u,ernului nr! 5&$#%%* -ri,in. im-ozitul -e -ro/it Or.onan3a +u,ernului nr! (*$#%%B< Or.onan3a +u,ernului nr! 6"$#%%5 -entru mo.i/icarea i com-letarea O+ nr! 5&$#%%* -ri,in. im-ozitul -e -ro/it ?KO nr! "5) .in (* .ecembrie #%%5@< Or.onan3a .e ur en3 nr! 66$#%%5< Or.onan3a +u,ernului nr! *&$"& ianuarie #%%6 -entru mo.i/icarea i com-letarea O+ nr! 5&$#%%* -ri,in. im-ozitul -e -ro/it ?KO nr! *"$ "& ianuarie #%%6@< Or.onan3a .e ur en3 nr! )($#%%6< Or.onan3a .e ur en3 nr! (#5$#%%%< Hotr'rea +u,ernamental nr! *&($(&&& 8ecizia Kinisterului ;inan3elor .in *!&"! (&&( L+!#&B .in (B mai -ri,in. a-robarea O!+ 5&$#%%* -ri,in. im-ozitul -e -ro/it! L+!*#*$(B iunie$(&&( -ri,in. im-ozitul -e -ro/it!
#*

C$n#ri'u 'ili. Sunt obli a3i la -lata im-ozitului -e -ro/it i .enumi3i contribuabili0 --ersoanele 7uri.ice rom'ne1 -entru -ro/itul .in orice surs1 .in Rom'nia i .in strintate< --ersoanele 7uri.ice strine care .es/oar acti,it3i -rintr-un se.iu -ermanent n Rom'nia1 -entru -ro/itul im-ozabil a/erent acelui se.iu -ermanent ?nre istrat la Re istrul Comer3ului i la or anele /iscale teritoriale@< --ersoanele /izice i 7uri.ice strine care .es/oar acti,it3i n Rom'nia ca -arteneri ntr-o asociere ce nu . natere la o -ersoan 7uri.ic1 -entru toate ,eniturile rezultate .in acti,it3ile .es/urate n Rom'nia< -asocierile .intre -ersoanele /izice rom'ne i -ersoanele 7uri.ice rom'ne1 care nu .au natere la o -ersoan 7uri.ic1 -entru toate ,eniturile realizate n Rom'nia i n strintate< im-ozitul se calculeaz1 re re3ine i se ,ars .e ctre -ersoana 7uri.ic1 ce are i obli a3ia .e a le contabiliza .istinct< -institu3iile -ublice -entru ,eniturile e:trabu etare .in acti,it3i economice .es/urate n con.i3iile le ii!

Scu#i+i de pl # i"p$/i#ului pe pr$<i# ?trezoreria statului1 -entru o-era3iunile .in /on.uri -ublice .erulate -rin contul eneral al trezoreriei< -institu3iile -ublice -entru /on.urile constituite -otri,it le ii /inan3elor -ublice< -unit3ile economice /r -ersonalitate 7uri.ic ale or aniza3iilor .e ne,ztori1 .e in,alizi i ale asocia3iilor -ersoanelor cu 4an.ica- ?OE+ nr! #&($#%%%@< -/un.a3iile testamentare ?O+ nr! (B$(&&&@< -coo-erati,ele care /unc3ioneaz ca unit3i -rote7ate1 s-ecial amena7ate1 -otri,it le ii ?unit3ile .e in,alizi1 ne,ztori sau cele care au nca.rate -ersoane cu 4an.ica-@< -unit3ile a-ar3in'n. cultelor reli ioase1 -entru ,eniturile ob3inute .in -ro.ucerea i ,alori/icarea obiectelor i -ro.uselor necesare acti,it3ilor .e cult ?obiecte1 ,eminte .e cult1 cr3i .e cult i teolo ie@< -institu3iile .e n,3m'nt -articular acre.itate1 -recum i cele autorizate1 -otri,it le ii1 care sunt or anizate -e -rinci-iul non--ro/it1 al ne.iscriminrii i cu res-ectarea stan.ar.elor na3ionale<

#)

-asocia3iile .e -ro-rietari1 constituite ca -ersoane 7uri.ice1 -entru ,eniturile ob3inute .in acti,it3i economice1 care sunt utilizate -entru mbunt3irea con/ortului i e/icien3ei cl.irii1 -entru ntre3inerea i re-ararea -ro-riet3ii comune! C$#e de i"punere Cota .e im-ozit -e -ro/it care se a-lic asu-ra -ro/itului im-ozabil este .e #BN! Peri$ d de i"p$/i# re Anul /iscal al /iecrui contribuabil este anul calen.aristic1 a.ic nce-e la .ata .e # ianuarie a /iecrui an i se s/'rete la .ata .e "# .ecembrie a aceluiai an< =n cazul n/iin3rii unui contribuabil ntr-un an /iscal1 -erioa.a im-ozabil nce-e0 - .e la .ata nre istrrii acestuia n Re istrul Comer3ului1 .ac are aceast obli a3ie< - .e la .ata nre istrrii n re istrul s-ecial .e e,i.en3 3inut la instan3ele 7u.ectoreti1 .ac are aceast obli a3ie< - .e la .ata nc4eierii sau a -unerii n a-licare a contractelor .e asociere! =n cazul .i,izrilor sau /uziunilor care au ca e/ect 7uri.ic ncetarea e:isten3ei -ersoanelor 7uri.ice su-use acestor o-era3iuni1 -erioa.a im-ozabil se nc4eie la urmtoarele .ate0 - n cazul constituirii uneia sau mai multor societ3i noi1 la .ata nre istrrii la Re istrul Comer3ului a noii societ3i< - n celelalte cazuri1 la .ata nscrierii n Re istrul Comerului a men3iunii -ri,in. ma7orarea ca-italului social al societ3ii absorbante! =n cazul lic4i.rii unui contribuabil ntr-un an /iscal1 -erioa.a im-ozabil nceteaz o.at cu .ata ra.ierii .in re istrul n care a /ost nre istrat n/iin3area acestuia! 1$d de c lcul Rezultatul /iscal ?R;@ se .etermin ca .i/eren3 ntre0 veniturile .in li,rri .e bunuri1 -restri .e ser,icii1 e:ecutri .e lucrri i c'ti uri .in orice surs ?DT@1 -e .e o -arte - i cheltuielile e/ectuate -entru realizarea acestora1 .intr-un an /iscal ?C4 TO@ -e .e alt -arte - la care se a.au cheltuielile nedeductibile ?C4N@ - i .in care se sca. veniturile neimpozabile sau deducerile fiscale ?8;@! 8in mrimea ob3inut se sca.e1 .ac este cazul1 pierderea fiscal rmas de recuperat .in anii -rece.en3i ?I;R@0 -

#B

RF = !T h T + h N DF PFR

=n sco-ul .eterminrii rezultatului /iscal1 se iau n consi.erare c'ti urile .in orice surs1 inclusi, cele realizate .in in,esti3ii /inanciare! Ientru .eterminarea -ro/itului im-ozabil1 cheltuielile sunt deductibile ?-entru care nu se -ltete im-ozit -e -ro/it@ numai .ac sunt a/erente realizrii ,eniturilor i .ac sunt recunoscute .e normele le ale! L c lculul pr$<i#ului i"p$/ 'ilA %un# deductibile0 c4eltuielile e/ectuate -entru -o-ularizarea unei -ersoane 7uri.ice1 -ro.us sau ser,iciu1 utiliz'n. mi7loace .e in/ormare n mas -recum i costurile asociate -ro.ucerii materialelor necesare -entru .i/uzarea mesa7elor -ublicitare< - c4eltuielile .eterminate .e e/ectuarea unor lucrri .e inter,en3ie -entru re.ucerea riscului seismic al cl.irilor i locuin3elor a/late n -ro-rietate sau n a.ministrare< - c4eltuieli -ri,in. trans-ortul i cazarea salaria3ilor1 ocazionate .e .ele area1 .etaarea i .e-lasarea acestora n 3ar i n strintate< - c4eltuieli re-rezent'n. tic4ete .e mas acor.ate .e an a7atori n limitele ,alorii nominale stabilite< - c4eltuieli e/ectuate -entru realizarea bunurilor li,rate i a bunurilor imobile1 ,'n.ute n baza unui contract cu -lata n rate< - n cazul contractelor .e leasin 1 utilizatorul ,a .e.uce c4iria -entru contractele .e leasin o-era3ional1 sau amortizarea i .ob'nzile -entru contractele .e leasin /inanciar< - c4eltuielile cu amortizarea bunurilor i ,alorilor .estinate s ser,easc acti,itatea contribuabilului ?nscris n contractul .e societate@< - rezer,ele le ale constituite .in -ro/itul brut< -ier.erile .in anii -rece.en3i< -ro,izioanele re lementate! Deducerile <i%c le ?,eniturile neim-ozabile 8;@ sunt0 .i,i.en.ele -rimite .e o -ersoan 7uri.ic rom'n .e la o alt -ersoan 7uri.ic rom'n sau strin< .i/eren3ele /a,orabile .e ,aloare a titlurilor .e -artici-are nre istrate ca urmare a ncor-orrii rezer,elor1 a bene/iciilor sau a -rimelor .e emisiune ori -rin com-ensarea unor crean3e la societatea la care se .e3in -artici-a3iile< ,eniturile$c4eltuielile rezultate .in anularea .atoriilor sau .in ncasarea crean3elor< rambursrile .e c4eltuieli ne.e.uctibile1 -recum i ,eniturile rezultate .in anularea -ro,izioanelor -entru care nu s-a acor.at .e.ucere sau ,eniturile realizate .in stornarea$recu-erarea unor c4eltuieli ne.e.uctibile< -

#5

n cazul -artici-rii la /ormarea sau la ma7orarea ca-italului social al /irmei1 a-ortul ac3ionarilor sau asocia3ilor nu este su-us im-unerii! CEel#uielile nededuc#i'ile ?C4N@ .in -unct .e ,e.ere /iscal sunt0 c4eltuieli cu im-ozitul -e -ro/it1 inclusi, cele re-rezent'n. .i/eren3e .in anii -rece.en3i sau .in anul curent1 -recum i im-ozitele -ltite n strintate< - amenzile1 con/iscrile1 ma7orrile i -enalit3ile .atorate ctre autorit3ile rom'ne $ strine< - c4eltuielile .e -rotocol mai mari .e (N .in .i/eren3a .intre totalul ,eniturilor i c4eltuielile a/erente1 inclusi, accizele< - c4eltuielile cu .iurna1 care .e-esc limitele le ale -entru institu3iile -ublice< - sumele utilizate -entru constituirea$ma7orarea rezer,elor -este limita le al< - sumele -entru constituirea -ro,izioanelor1 -este limitele le ale< - sumele care .e-esc limitele c4eltuielilor consi.erate con/orm le ii bu etare anuale< - c4eltuielile -ri,in. bunurile .e natura stocurilor constatate li-s .in estiune sau .e ra.ate i neim-utabile< - c4eltuieli .e asi urare care nu -ri,esc acti,ele cor-orale i necor-orale ale contribuabilului1 inclusi, asi urrile .e ,ia3 ale -ersonalului an a7at< - orice c4eltuieli /cute n /a,oarea ac3ionarilor sau asocia3ilor< - c4eltuieli .e con.ucere i .e a.ministra3ie nre istrate .e un se.iu -ermanent care a-ar3ine unei -ersoane /izice$7uri.ice strine1 in.i/erent .ac s-au e/ectuat n statul n care se a/l se.iul -ermanent sau n alt -arte1 care .e-esc #&N .in salariile im-ozabile ale se.iului -ermanent .in Rom'nia< - c4eltuieli nre istrate n contabilitate -e baza unor .ocumente care nu n.e-linesc con.i3iile .e .ocument 7usti/icati,< - c4eltuieli .e s-onsorizare -este limitele le ale< - c4eltuieli cu .ob'nzile a/erente m-rumuturilor1 alte .ec't cele acor.ate .e bnci i .e alte -ersoane 7uri.ice autorizate -otri,it le ii1 care .e-esc .ob'nzile acti,e ?me.ii@ ale bncilor1 comunicate lunar .e JCR< - c4eltuieli cu ser,iciile1 inclusi, .e mana ement sau consultan31 n situa3ia n care nu sunt 7usti/icate .e un contract scris i -entru care nu -ot /i ,eri/ica3i -restatorii n le tur cu natura acestora< Re0i"ul pierderii <i%c le ,PFR@ Pierdere <i%c l* nu l*A constatat .e contribuabili -rin .eclara3ie anual .e im-ozit -e -ro/it1 se recu-ereaz .in -ro/iturile im-ozabile ob3inute n urmtorii ) ani! Recu-erarea -ier.erilor se ,a e/ectua n or.inea nre istrrii acestora1 la /iecare termen .e -lat a im-ozitului -e -ro/it con/orm -re,e.erilor le ale n ,i oare1 .in anul nre istrrii lor! Ientru aceasta este necesar o e,i.en3 .istinct a -ier.erii /iscale ?.in .eclara3ia anual -ri,in. im-ozitul -e -ro/it@ /a3 .e -ier.erea contabil
#6

?re sit n .ebitul contului #&5 A Rezultat ra-ortat@! Nu se recu-ereaz -ier.erea /iscal nre istrat .e -ersoana 7uri.ic n cazul n care are loc .i,izarea sau /uziunea1 ceea ce -oate .escura7a unele o-era3iuni .e restructurare sau le -oate /ace mai -u3in atracti,e! Plata impozitului pe profit. Contribuabilii au obli a3ia .e a -lti im-ozitul -e -ro/it trimestrial1 -'n la .ata .e () inclusi, a -rimei luni urmtoare trimestrului -entru care se calculeaz im-ozitul! Janca Na3ional a Rom'niei1 societ3ile comerciale bancare1 -ersoane 7uri.ice rom'ne1 i sucursalele .in Rom'nia ale bncilor1 -ersoane 7uri.ice strine1 au obli a3ia .e a -lti im-ozitul -e -ro/it lunar1 -'n la .ata .e () inclusi, a lunii urmtoarele celei -entru care se calculeaz im-ozitul! Or aniza3iile non-ro/it au obli a3ia .e a -lti im-ozitul -e -ro/it anual1 -'n la .ata .e #) /ebruarie inclusi, a anului urmtor celui -entru care se calculeaz im-ozitul! Contribuabilii au obli a3ia s .e-un o .eclara3ie anual .e im-ozit -e -ro/it1 -'n la termenul -re,zut -entru .e-unerea situa3iilor /inanciare! =n cursul anului /iscal1 contribuabilii au obli a3ia .e a .e-une .eclara3ia .e im-unere -'n la termenul .e -lat al im-ozitului -e -ro/it1 inclusi,! Contribuabilii sunt rs-unztori -entru calculul im-ozitului -e -ro/it! Mod de calcul al impozitului pe profit DFNITERI 8IN FPILOATARF - 65&!&&&LFI CHFLTEIFLI 8IN FPILOATARF - B"& &&& LFI DFNITERI ;INANCIARF A ") &&& CHFLTEIFLI ;INANCIARF A "% &&& DFNITERI FPCFIGIONALF A B% &&& CHFLTEIFLI FPCFIGIONALF A B( )&& IRO;ITEL JRETQ RFLELTAT 8IN FPILOATARF R RFLELTAT ;INANCIAR R RFLELTATEL FPCFIGIONAL IRO;IT JRETQ ( *& &&& A * &&& R B )&& Q ()& )&& LFI REZ FISCAL PR!FI" #R$"%C& 'EDED$C"I#ILE( )E' 'EIMP!ZA#ILE C&EL"$IELI 'EDED$C"I#ILE -CH 8F IROTOCOL NF8F8ECTIJILF0 * #B& ?ce .e-esc (N .in -ro/itul brut@
#%

-CH CE IKIOLITEL IF IRO;IT0 #*& -LIISERI NFIKIOLAJILFQ( 6(& R #%NS( 6(&Q" ")B TOTAL CHF! NF8F8ECTIJILFQ 5 B)BLFI )E'I"$RI 'EIMP!ZA#ILE* -DFNIT 8IN 8IDI8FN8FQ ( 6(# TOTAL DFNITERI 8F8ECTIJILFQ ( 6(# LFI RFLELTAT ;ISCALQ ()& )&& R 5 B)B A ( 6(# Q()) "")LFI IKIOLIT IF IRO;ITQ #BN S ()) "")Q*& 6)*LFI IRO;IT NFTQIRO;IT JRET A IKI! IF IRO;ITQ()& )&& A *& 6)* Q (&% B*BLFI Flu+ul informa,ional pri-ind plata impozitul pe profit
JIROEL ;INANCIAR$ CONTAJILITATF 8eclara3ia -ri,in. obli a3iile .e -lat la bu etul .e stat

8eclara3ia -ri,in. im-ozitul -e -ro/it

A8KINISTRAGIA ;INANGFLOR IEJLICF or.in .e -lata

Janca Transil,ania

TRFLORFRIF

(&

=n cursul anului /iscal1 contribuabilii au obli a3ia .e a .e-une .eclara3ia .e im-unere -'n la termenul .e -lat a im-ozitului inclusi,1 urm'n. ca .u- .e/initi,area im-ozitului -e -ro/it1 -e baza .atelor .in situa3iile /inanciare anuale1 s se .e-un 8eclara3ia -ri,in. im-ozitul -e -ro/it -entru anul /iscal e:-irat ?,ezi mo.el ANFPM@

Impozitul pe salarii C drul le0 l Im-ozitul -e ,enitul .in salarii re-rezint o com-onent .e baz a im-ozitului -e ,enitul lobal! Or.onan3a +u,ernului nr! 5"$#%%% -ri,in. im-ozitul -e ,enit1 n ,i oare nce-'n. cu #!&#!(&&&1 mo.i/icat .e Or.onan3a .e ur en3 nr! 65$(&&&< Hotr'rea +u,ernamental nr! #&BB$#%%% ?normele meto.olo ice@< Or.inul Kinistrului ;inan3elor nr! ##%"$#%%% ?/iele /iscale i noile mo.ele .e state .e salarii@< Or.inul Kinistrului ;inan3elor nr! #*("$#%%% ?alte /ormulare@< Or.inul Kinistrului ;inan3elor nr! (#)$(&&& ?contabilitatea n -arti. sim-l a -ersoanelor /izice care au obli a3ia s 3in o ast/el .e e,i.en3@< Or.inul Kinistrului ;inan3elor nr! B(%$(&&& ?a-licarea unitar a unor -re,e.eri .in or.onan3@< Hotr'rea +u,ernamental nr! B##$(&&& ?baremul a-licat ,eniturilor anuale totale realizate n (&&&@1 Or.inul Kinisterului ;inan3elor nr! 5$ (&&# ? ,alabil .in (&&(@ Le ea -ri,in. Co.ul /iscal -ublicat n K!O! .in (*-#(-(&&" Pl*#i#$rii i"p$/i#ului pe % l rii sunt -ersoanele /izice rom'ne sau strine care realizeaz ,enituri sub /orm .e salarii i alte .re-turi salariale -e teritoriul Rom'niei! De<inire (eni#uril$r din % l rii Sunt consi.erate ,enituri .in salarii toate ,eniturile n bani i$sau n natur ob3inute .e o -ersoan /izic ce .es/oar o acti,itate n baza unui contract in.i,i.ual .e munc sau a unui statut s-ecial -re,zut .e le e1 in.i/erent .e -erioa.a la care se re/er1 .e .enumirea ,eniturilor ori .e /orma sub care ele se acor.1 inclusi, in.emniza3iile -entru inca-acitate tem-orar .e munc! =n ,e.erea im-unerii1 sunt asimilate salariilor0
(#

a@ in.emniza3iile .in acti,it3i .es/urate ca urmare a unei /unc3ii .e .emnitate -ublic1 stabilite -otri,it le ii< b@ in.emniza3iile .in acti,it3i .es/urate ca urmare a unei /unc3ii alese n ca.rul -ersoanelor 7uri.ice /r sco- lucrati,< c@ .re-turile .e sol. lunar1 in.emniza3iile1 -rimele1 -remiile1 s-orurile i alte .re-turi ale -ersonalului militar1 acor.ate -otri,it le ii< .@ in.emniza3ia lunar brut1 -recum i suma .in -ro/itul net1 cu,enite a.ministratorilor la com-anii$societ3i na3ionale1 societ3i comerciale -recum i la re iile autonome< e@ sumele -rimite .e membrii /on.atori ai societ3ilor comerciale constituite -rin subscri-3ie -ublic< /@ sumele -rimite .e re-rezentan3ii n a.unarea eneral a ac3ionarilor1 n consiliul .e a.ministra3ie1 n comitetul .e .irec3ie i n comisia .e cenzori< @ sumele -rimite .e re-rezentan3ii n or anisme tri-artite1 -otri,it le ii< 4@ in.emniza3ia lunar a asociatului unic1 la ni,elul ,alorii nscrise n .eclara3ia .e asi urri sociale< i@ sumele acor.ate .e or aniza3ii non-ro/it i .e alte entit3i ne-ltitoare .e im-ozit -e -ro/it1 -este limita .e (1) ori ni,elul le al stabilit -entru in.emniza3ia -rimit -e -erioa.a .ele rii i .etarii n alt localitate1 n 3ar i n strintate1 n interesul ser,iciului1 -entru salaria3ii .in institu3iile -ublice< 7@ in.emniza3ia a.ministratorilor1 -recum i suma .in -ro/itul net cu,enite a.ministratorilor societ3ilor comerciale -otri,it actului constituti, sau stabilite .e a.unarea eneral a ac3ionarilor< 9@ orice alte sume sau a,anta7e .e natur salarial ori asimilate salariilor! De#er"in re i"p$/i#ului pe (eni#ul din % l rii Jene/iciarii .e ,enituri .in salarii .atoreaz un im-ozit lunar1 /inal1 care se calculeaz i se re3ine la surs .e ctre -ltitorii .e ,enituri! Im-ozitul lunar se .etermin ast/el0 a@ la locul un.e se a/l /unc3ia .e baz1 -rin a-licarea cotei .e #BN asu-ra bazei .e calcul .eterminate ca .i/eren3 ntre ,enitul net .in salarii1 calculat -rin .e.ucerea .in ,enitul brut a contribu3iilor obli atorii a/erente unei luni1 i urmtoarele0 - .e.ucerea -ersonal acor.at -entru luna res-ecti,< - cotiza3ia sin.ical -ltit n luna res-ecti,< - contribu3iile la sc4emele /acultati,e .e -ensii ocu-a3ionale1 ast/el nc't la ni,elul anului s nu se .e-easc ec4i,alentul n lei a (&& euro< b@ -entru ,eniturile ob3inute n celelalte cazuri1 -rin a-licarea cotei .e #BN asu-ra bazei .e calcul .eterminate ca .i/eren3 ntre ,enitul brut i contribu3iile obli atorii -e /iecare loc .e realizare a acestora< Iltitorul este obli at s .etermine ,aloarea total a im-ozitului anual -e ,eniturile .in salarii1 -entru /iecare contribuabil! Contribuabilii -ot .is-une asu-ra .estina3iei unei sume re-rezent'n. -'n la (N .in im-ozit1 -entru s-onsorizarea entit3ilor non-ro/it care /unc3ioneaz n

((

con.i3iile Or.onan3ei +u,ernului nr! (B$(&&& cu -ri,ire la asocia3ii i /un.a3ii1 cu mo.i/icrile i com-letrile ulterioare! Obli a3ia calculrii1 re3inerii i ,irrii acestei sume re,ine or anului /iscal com-etent! Ter"en de pl #* i"p$/i#ului Iltitorii .e salarii i .e ,enituri asimilate salariilor au obli a3ia .e a calcula i .e a re3ine im-ozitul a/erent ,eniturilor /iecrei luni la .ata e/ecturii -l3ii acestor ,enituri1 -recum i .e a-l ,ira la bu etul .e stat -'n la .ata .e () inclusi, a lunii urmtoare celei -entru care se -ltesc aceste ,enituri! E+emplu de calcul al impozitului pe -eniturile din salarii* Salariu tari/ar Q )"& lei S-or .e ,ec4ime (&N Q #&B lei Denit brut Q Sal! Tari/arRS-or ,ec4imeQ B"Blei Im-ozitQDenit baza .e calcul S#BN Denit baz .e calcul Q Denit net A 8e.ucerea -ersonal .e baz Q Denit brut A Contribu3ii A 8e.ucerea -ersonal .e baz Contributii0 C!A!S! Q %1)N S Denit brut Q %1)N S B"BQ B& lei C!;!S! Q #N S Salariu tari/ar Q #N S B"B Q Blei C!A!S!S! Q B1)N S Denit brut Q B1)N S B"BQ *# lei Denit netQDenitul brut-CAS-CASS-C;SQB"B A B&A B A *#Q)(% Denit baza .e calculQDenit net-8e.ucerea -ersonala .e bazaQ)(%-()&Q(5% Im-ozit calculat i re3inut Q(5%S#BNQ*) Total re3ineri Q CASRCASSRC;SRIm-ozitQ#)( Salariu net Q Denit brut-Total retineriQB"B-#)(Q*6*

FLU@ INFOR1IONAL PENTRU I1POZITUL PE >ENITURI DIN SALARII

("

Janca Sectii de productie fise ponta' Birou SALARII prelucrarea fiselor de personal

prelucrare electronica

Fond brut de salarii ( Sporuri - Contributii State de plata

CAS CASS TOKA2

Compartiment FINANCIAR-CONTABIL semestrial Dare de seama pri ind calculul impo!itului pe salarii Note contabile Ordin de plata e)tras de cont

Or"anul fiscal

Banca Transil ania Tre!oreria Fin# $ublice %BS&

"a+a pe -aloarea ad.u/at. 0")AC drul le0 l Or.onan3a +u,ernului nr! "$#%%( -ri,in. TDA1 re-ublicat cu mo.i/icri n #%%)0 Or.onan3a +u,ernului nr! (($#%%) i Le ea nr! #&&$#%%)< Or.onan3a +u,ernului nr! (#$#%%B cu -ri,ire la mo.i/icarea i com-letarea unor re lementri cu -ri,ire la TDA< Or.onan3a +u,ernului nr! "($#%%5< O+ nr! ($#%%6< O+ nr! 6$#%%6< O+ nr! (&$#%%6< Or.onan3a .e Er en3 nr! )B$#%%5< OE+ nr! 55$#%%5< OE+ nr! #6$#%%6< OE+ nr! ""$#%%6< OE+ nr! "#$#%%% !a!< H+ nr! )#($#%%6 !a!<
(*

8in #)!&"!(&&& intr n ,i oare "rdonana de #rgen nr! #5$(&&& nso3it .e H+ nr! *&#$(&&& ?norme meto.olo ice .e a-licare@< Or.inul Kinistrului .e ;inan3e nr! )B*$(&&& ?a-licarea cotei zero la misiunile .i-lomatice@< OK; nr! )B)$(&&& ?rambursarea TDA@< OK; nr! )BB$(&&& ?sus-en.area -l3ii n ,am a TDA@ !a! 8ecizia nr #$ (&&# a Kinisterului .e ;inan3e- a-robarea -tr O+ (&&&- TDA ! Le ea "*)$(&&( -ri,in. ta:a -e ,aloare a.au ata! T>A este o # ;* 0ener l* de c$n%u" care cu-rin.e toate /azele circuitului economic! 8in -unct .e ,e.ere al bu etului .e stat TDA este un i"p$/i# indirec# care se stabilete asu-ra o-era3iunilor care -ri,esc li,rrile .e bunuri mobile1 trans/erul bunurilor imobile1 im-ortul .e bunuri1 -restrile .e ser,icii i o-era3iunile asimilate! Kecanismul TDA0 Daloarea a.u at ?DA@
#%N !$

nr! #5! $

Q D'nzri Q #%N !anzari Q ta:a colectat 8atorie

- Cum-rri - #%N
umparari

TDA .e -lat 8atorie /a3 .e bu et

- ta:a .e.uctibil Crean3

Faptul /enerator al ")A1 a crui n.e-linire .etermin naterea obli a3iei .e -lat a im-ozitului1 re-rezint momentul e/ecturii li,rrii bunurilor mobile1 a trans/erului -ro-riet3ii bunurilor imobile sau -restrilor ser,iciilor! Ientru urmtoarele cate orii .e o-era3iuni1 obli a3ia .e -lat ia natere0 n cazul importului de bunuri1 la .ata nre istrrii .eclara3iei ,amale1 iar -entru ser,iciile .in im-ort1 la .ata rece-3iei .e ctre bene/iciar< - la termenele .e -lat -entru ratele -re,zute n contractele de leasing% -entru o-era3iunile .e aceast natur< - la .ata ,'nzrii bunurilor .e ctre bene/iciari! T>A de(ine e;i0i'il* atunci c'n. or anul /iscal este n.re-t3it s solicite -ltitorilor .e TDA -lata ta:ei .atorate bu etului .e stat! E;i0i'ili# #e ia natere1 .e re ul1 la momentul li,rrii bunurilor mobile1 -restrii ser,iciilor ori trans/erului -ro-riet3ii asu-ra bunurilor imobiliare! F:i ibilitate -oate /i ns i antici-at sau ulterioar /a-tului enerator1 n con.i3iile stabilite e:-licit .e norme0 /actura este emis nainte .e e/ectuarea li,rrii bunurilor sau -restrii ser,iciilor<
()

contra,aloarea bunurilor sau ser,iciilor se ncaseaz nainte .e e/ectuarea li,rrii bunurilor sau -restrii ser,iciilor< - se ncaseaz a,ansuri1 cu e:ce-3ia a,ansurilor acor.ate -entru -lata im-orturilor i ta:elor ,amale .atorate n ,am1 realizarea -ro.uc3iei .estinate e:-ortului1 e/ectuarea .e -l3i n contul clientului1 acti,itatea .e interme.iere n turism1 li,rri .e bunuri i -restri .e ser,icii scutite .e TDA! 2 / de i"p$/i# re 2 / de i"p$/i# re re-rezint contra,aloarea bunurilor li,rate sau a ser,iciilor -restate1 e:clusi, ta:a -e ,aloarea a.u at! Jaza .e im-ozitare se .etermin inte ral la .ata li,rrii bunurilor1 -restrii ser,iciilor sau1 .u- caz1 la ntocmirea /acturilor1 c4iar .ac n contract se -re,e.e -lata n rate sau la anumite termene! C$#ele de i"p$/i# re T>A Cota stan.ar. i cota re.us Cota stan.ar. a ta:ei -e ,aloarea a.u at este .e #%N i se a-lic asu-ra bazei .e im-ozitare -entru orice o-era3iune im-ozabil care nu este scutit .e ta:a -e ,aloarea a.u at sau care nu este su-us cotei re.use a ta:ei -e ,aloarea a.u at! Cota re.us a ta:ei -e ,aloarea a.u at este .e %N i se a-lic asu-ra bazei .e im-ozitare1 -entru urmtoarele -restri .e ser,icii i$sau li,rri .e bunuri0 a@ .re-tul .e intrare la castele1 muzee1 case memoriale1 monumente istorice1 monumente .e ar4itectur i ar4eolo ice1 r.ini zoolo ice i botanice1 t'r uri1 e:-ozi3ii< b@ li,rarea .e manuale colare1 cr3i1 ziare i re,iste1 cu e:ce-3ia celor .estinate e:clusi, -ublicit3ii< c@ li,rrile .e -roteze .e orice /el i accesoriile acestora1 cu e:ce-3ia -rotezelor .entare< .@ li,rrile .e -ro.use orto-e.ice< e@ me.icamente .e uz uman i ,eterinar< /@ cazarea n ca.rul sectorului 4otelier sau al sectoarelor cu /unc3ie similar! Dec$n#ul pri(ind T>A re-rezint .ocumentul care trebuie .e-us trimestrial1 la or anul /iscal1 .atele sca.ente /iin.0 () a-rilie1 () iulie1 () octombrie1 () ianuarie! =n aceast .eclara3ie se centralizeaz .ate .in .econturile anterioare1 .in 7urnalul -entru ,'nzri1 .in 7urnalul -entru cum-rri1 .in bor.eroul -ri,in. o-era3iunile asimilate1 -recum i .in alte situa3ii contabile1 stabilin.u-se ta:a .e -lat sau ta:a .e recu-erat! Cerere de r "'ur% re T>A se ntocmete atunci c'n. ta:a colectat este mai mic .ec't ta:a .e.uctibil1 rezult'n. ta:a .e recu-erat i ntre-rin.erea n.e-linete con.i3iile recu-erare .e la bu etul statului a ta:ei res-ecti,e! Rambursarea .i/eren3ei .e ta:1 rmas .u- com-ensrile -osibile1 se realizeaz n termen .e "& .e zile .e la .ata .e-unerii cererii .e rambursare -e baza
(B

.ocumenta3iei stabilite -rin OK; nr! )B)$(&&& i a ,eri/icrilor e/ectuate .e or anele /iscale teritoriale! Re0i"ul deduceril$r pri(ind T>A Fsen3a mecanismului TDA l constituie drep#ul de deducere. 8re-tul .e .e.ucere ia natere n momentul n care ta:a -e ,aloarea a.u at .e.uctibil .e,ine e:i ibil! 8eoarece TDA nu trebuie1 n -rinci-iu1 s in/luen3eze rezultatul ntre-rin.erii1 aceasta se ,a -lti statului numai .i/eren3a .intre ta:a colectat i ta:a .e.uctibil! Drep#ul de deducere %e " ni<e%#* prin0 &reinerea trimestrial .in TDA a/erent li,rrilor .e bunuri i ser,icii a TDA a/erent intrrilor< &rambursarea .e ctre or anul /iscal a sumei re-rezent'n. .i/eren3a .intre TDA .e.uctibil i TDA colectat ?rezult'n. TDA .e recu-erat@< &compensarea e/ectuat .e contribuabil n limita ta:ei .e -lat1 rezultate .in .econtul -erioa.ei anterioare sau .in .econturile -erioa.elor urmtoare1 .u- caz< &compensarea e/ectuat .e or anele /iscale cu alte im-ozite i ta:e .atorate bu etului .e stat .e ctre contribuabil1 ori cu TDA .atorat bu etului .e stat .e /urnizorii sau -restatorii acestuia1 n limita ta:ei rezultate .in /acturile /iscale a/erente bunurilor li,rate i$sau ser,iciilor -restate bene/iciarului care solicit com-ensarea1 neac4itate -'n la .ata e/ecturii controlului! Peri$ d <i%c l* Ierioa.a /iscal -entru ta:a -e ,aloarea a.u at este trimestrul! E;e"plu de c lcul # ;ei pe ( l$ re d*u0 #*. #! Daloare ,'nzri interne Q # )B& #(% lei T!D!A! a/erent ,'nzrilor ?T!D!A! colectat@ Q # )B& #(% S #%N Q (%B *(* lei Iro rata Q #&&N (! Daloare cum-rri Q #"# ()% lei T!D!A! a/erent cum-rrilor ?T!D!A! .e.uctibil@ Q #"# ()% S #%N Q (* %"% lei "! T!D!A! .e -lat Q T!D!A! colectat A T!D!A! .e.uctibil Q (%B *(* A (* %"% Q (5# *6) lei!

FLU@ INFOR1AIONAL T>A

(5

A$RO/I.IONAR+ INTRARI

D+SFAC+R+ I+SIRI

Receptie conform facturile fiscale

Facturi fiscale emise

C,itanta de incasare

Compartiment FINANCIAR-CONTABIL

Nota de control

Compartiment FINANCIAR-CONTABIL Nota de contabilitate

Nota de contabilitate

* e)emplare -urnal pentru an!ari

-urnal pentru cumparari

Borderou de an!are-incasare

erificare date

C+NTRALI.ATOR pentru toate 'urnalele

Re"ulari!are T/A %Decont T/A&

depunere * e)emplare

D0F$CFS

Comparare T/A deductibila si T/A colectata T/A de plata

Ar,i area unui e)emplar la Compartimentul FINANCIAR-CONTABIL

T/A de recuperat

Compartiment FINANCIAR-CONTABIL ordin de plata Janca Transil,ania e)tras de cont

Compensare in luna anterioara Cerere de rambursare Comisia de erificare

Tre!oreria Fin# $ublice %Bu"etul de Stat& Bu"etul Statului D0F$CFS

(6

"a+ele -amale T ; ( " l* se stabilete -rin a-licarea cotei -rocentuale asu-ra valorii 'n vam1 e:-rimat n lei! Daloarea n ,am se .etermin i se .eclar .e ctre im-ortatori1 .irect sau -rin re-rezentan3i autoriza3i ai acestora1 care sun obli a3i s .e-un la ,am1 m-reun cu alte .ocumente necesare ,muirii mr/urilor1 o .eclara3ie -entru ,aloarea n ,am! T ;ele ( " le re-rezint sumele -erce-ute .e stat n momentul n care bunurile trec rani3ele 3rii1 n ,e.erea e:-ortului1 im-ortului sau tranzitului! =n -rezent1 n Rom'nia1 se calculeaz ta+e -amale pentru importul de bunuri 1i ser-icii. Pl # # ;el$r ( " le ?n ma7oritatea cazurilor -e loc@ se /ace .e ctre im-ortator sau .e ctre comisionarul n ,am1 n contul unit3ii care a e/ectuat ,muirea1 -rin /olosirea /ormelor i instrumentelor .e .econtare care asi ur cu antici-a3ie sumele necesare e/ecturii -l3ilor! E@E1PLU DE CALCUL Societatea SC OHANNA ART SA im-ort> o -ies necesar re3elei interne .e calculatoare < > l$ re Fn ( ": .1999 <r nci G9A)88)H)88 T ; Fn ( ":. 14IG)88H 59 C$"i%i$n ( " l. 9A4G )88H& 2 / de c lcul pen#ru T>AH )88J59J&H351 T>A 18IG 351H 77 O'li0 +ii <i%c le. # ;: ( " l:Jc$"i%i$n ( " lJT>A H59J&J77H 149 lei FLU@ INFOR1AIONAL

(%

1arfa importata

Birou amal Declaratie amala Compartiment FINANCIAR-CONTABIL inre"istrarea declaratiei nota de contabilitate

ordin de plata Banca Transil nia Tre!oreria Fin# $ublice %Bu"etul Statului&

e)tras de cont

I"p$/i#ele Ci # ;ele l$c le I"p$/i#ul pe cl*diri Pl*#i#$ri Im-ozitul -e cl.iri este anual i se .atoreaz .e ctre contribuabili -entru cl.irile a/late n -ro-rietatea acestora1 in.i/erent .e locul un.e acestea sunt situate i .e .estina3ia acestora! =n cazul cl.irilor -ro-rietate .e stat1 a/late n a.ministrarea sau /olosin3a1 .u- caz1 a contribuabililor1 im-ozitul -e cl.iri se .atoreaz .e ctre cei care le au n a.ministrare sau n /olosin3! Ientru cl.irile care constituie /on.ul locati, .e stat1 im-ozitul -e cl.iri se .atoreaz .e ctre unit3ile care le a.ministreaz! C lculul i"p$/i#ului pen#ru per%$ ne <i/ice =n cazul -ersoanelor /izice1 im-ozitul -e cl.iri se calculeaz -rin a-licarea cotei .e im-ozitare la ,aloarea im-ozabil a cl.irii! Cota .e im-ozitare este .e &1(N -entru cl.irile situate n me.iul urban i .e &1#N -entru cl.irile .in me.iul rural!

"&

Daloarea im-ozabil a unei cl.iri se .etermin -rin nmul3irea su-ra/e3ei construite .es/urate a cl.irii1 e:-rimat n metri -tra3i1 cu o ,aloare cores-unztoare .at! Daloarea im-ozabil a cl.irii se a7usteaz n /unc3ie .e am-lasarea cl.irii1 -rin nmul3irea sumei .eterminate cu un coe/icient .e corec3ie cores-unztor! =n cazul unui a-artament am-lasat ntr-un bloc cu mai mult .e " ni,eluri i 6 a-artamente1 coe/icientul .e corec3ie se re.uce cu &1#&! =n cazul unei cl.iri /inalizate nainte .e # ianuarie #%)#1 ,aloarea im-ozabil se re.uce cu #)N! =n cazul unei cl.iri /inalizate .u- "# .ecembrie #%)& i nainte .e # ianuarie #%561 ,aloarea im-ozabil se re.uce cu )N! C lculul i"p$/i#ului d #$r # de per%$ nele Kuridice =n cazul -ersoanelor 7uri.ice1 im-ozitul -e cl.iri se calculeaz -rin a-licarea unei cote .e im-ozitare asu-ra ,alorii .e in,entar a cl.irii! Cota .e im-ozit se stabilete -rin 4otr're a consiliului local i -oate /i cu-rins ntre &1)N i #N1 inclusi,! Daloarea .e in,entar a cl.irii este ,aloarea .e intrare a cl.irii n -atrimoniu1 nre istrat n contabilitatea -ro-rietarului cl.irii1 con/orm -re,e.erilor le ale n ,i oare! =n cazul unei cl.iri a crei ,aloare a /ost recu-erat inte ral -e calea amortizrii1 ,aloarea im-ozabil se re.uce cu #)N! =n cazul unei cl.iri care a /ost ree,aluat con/orm -re,e.erilor le ale n ,i oare1 ,aloarea .e in,entar a cl.irii este ,aloarea nre istrat n contabilitatea -ro-rietarului ime.iat .u- ree,aluare< =n cazul unei cl.iri care nu a /ost ree,aluat n ultimii " ani anteriori anului /iscal .e re/erin31 cota im-ozitului -e cl.iri se stabilete .e consiliul local$Consiliul +eneral al Kunici-iului Jucureti ntre )N i #&N i se a-lic la ,aloarea .e in,entar a cl.irii nre istrat n contabilitatea -ersoanelor 7uri.ice1 -'n la s/'ritul lunii n care s-a e/ectuat -rima ree,aluare! =n cazul unei cl.iri ce /ace obiectul unui contract .e leasin /inanciar se a-lic urmtoarele re uli0 a@ im-ozitul -e cl.ire se .atoreaz .e -ro-rietar< b@ ,aloarea care se ia n consi.erare la calculul im-ozitului -e cl.iri este ,aloarea cl.irii nre istrat n contractul .e leasin /inanciar! Im-ozitul -e cl.iri se a-lic -entru orice cl.ire .e3inut .e o -ersoan 7uri.ic a/lat n /unc3iune1 n rezer, sau n conser,are1 c4iar .ac ,aloarea sa a /ost recu-erat inte ral -e calea amortizrii! Pl # i"p$/i#ului Im-ozitul -e cl.iri se -ltete anual1 n -atru rate e ale1 -'n la .atele .e #) martie1 #) iunie1 #) se-tembrie i #) noiembrie1 inclusi,!
"#

Ientru -lata cu antici-a3ie a im-ozitului -e cl.iri1 .atorat -entru ntre ul an .e ctre -ersoanele /izice1 -'n la .ata .e #) martie a anului res-ecti,1 se acor. o boni/ica3ie .e -'n la #&N1 stabilit -rin 4otr're a consiliului local! C lcul re Ci <und "en# re i"p$/i#ului pe cl*diri Ientru -rezentarea calculrii i /un.amentrii im-ozitului -e cl.iri consi.erm c trebuie .eterminat im-ozitul -e un .e-ozit1 care are ,aloarea .e intrare n contabilitate ree,aluat con/orm re lementrilor le ale .e 5) &&& lei! Consi.erm c ,aloarea acestui .e-ozit s-a recu-erat inte ral -rin amortizare1 ceea ce nseamn c ,aloarea im-ozabil se re.uce cu #)N! Cota .e im-ozitare este .e &!5)N1 stabilit .e Consiliul Local1 a-licat la ,aloarea im-ozabil! Daloarea im-ozabil este .e 5) &&& A #)NS5) &&& Q B" 5)& lei! Im-ozitul -e cl.iri este .e B" 5)&S&!5)N Q *56 lei! Aa.ar cunatumul .e -lat a/erent unei rate -entru im-ozitul -e cl.iri a/erent acestui .e-ozit este ##%1) lei! FLU@ INFOR1AIONAL

Compartiment FINANCIAR-CONTABIL intocmeste e)tras de cont Declaratia de impunere emite Ordin de plata

intocmeste

R+0ISTR2L -2RNAL cu operatiunile aferente

Janca Transil,ania irare Tre!oreria Fin# $ublice %Bu"etul Local&

I"p$/i#ul pe #eren Pl*#i#$rii i"p$/i#ului pe #eren

"(

Contribuabilii1 .e/ini3i -otri,it le ii1 care .e3in n -ro-rietate su-ra/e3e .e teren1 situate n munici-ii1 orae i comune1 .atoreaz im-ozitul -e teren con/orm .is-ozi3iilor le ale! 1$d de %# 'ilire Ci Fnc % re i"p$/i#ului pe #eren Im-ozitul -e teren se stabilete lu'n. n calcul numrul .e metri -tra3i .e teren1 ran ul localit3ii n care este am-lasat terenul i zona i$sau cate oria .e /olosin3 a terenului1 con/orm nca.rrii /cute .e consiliul local! =n cazul unui teren am-lasat n intra,ilan1 im-ozitul -e teren se stabilete -rin nmul3irea numrului .e metri -tra3i ai terenului cu o suma cores-unztoare -re,zut n le e! =n cazul unui teren am-lasat n intra,ilan1 nre istrat n re istrul a ricol la alt cate orie .e /olosin3 .ec't cea .e terenuri cu construc3ii1 im-ozitul -e teren se stabilete -rin nmul3irea numrului .e metri -tra3i .e teren cu suma cores-unztoare -re,zut n le e1 i a rezultatului cu un coe/icient .e corec3ie .at .e zon i cate oriea .e /olosin3! =n cazul unui teren am-lasat n e:tra,ilan1 in.i/erent .e ran ul localit3ii1 cate oria .e /olosin3 i zona un.e este situat1 im-ozitul -e teren este .e # lei$4a! Pl # i"p$/i#ului Im-ozitul -e teren se -ltete anual1 n -atru rate e ale1 -'n la .atele .e #) martie1 #) iunie1 #) se-tembrie i #) noiembrie1 inclusi,! Ientru -lata cu antici-a3ie a im-ozitului -e teren1 .atorat -entru ntre ul an .e ctre -ersoanele /izice1 -'n la .ata .e #) martie a anului res-ecti,1 se acor. o boni/ica3ie .e -'n la #&N1 stabilit -rin 4otr're a consiliului local! FLU@ INFOR1AIONAL
Compartiment FINANCIAR-CONTABIL intocmeste e)tras de cont Declaratia de impunere emite Ordin de plata

Janca Transil,ania irare Tre!oreria %Bu"etul Local&

T ;

%upr "iKl$ cel$r de #r n%p$r# Su'iec+ii i"punerii ?contribuabilii@ -ot /i at't -ersoane 7uri.ice ?re iile autonome1 societ3ile comerciale1 or aniza3iile coo-eratiste1 etc!@ c't i -ersoanele
""

/izice ?in.i,i.ual sau asocia3iile /amiliale@ rom'ne sau strine1 care -ose. mi7loace .e trans-ort cu trac3iune mecanic sau -e a-! O'iec#ul i"punerii l constituie at't mi7loacele .e trans-ort cu trac3iune mecanic c't i cele -e a-! 2 / de c lcul Ci c$# de i"punere Ta:a asu-ra mi7loacelor .e trans-ort se stabilete anual1 n sume /i:e1 cu anumite -articularit3i .u- cum mi7loacele .e trans-ort sunt cu trac3iune mecanic sau -e a-< Ientru mi7loacele .e trans-ort cu trac3iune mecanic1 ta:a se stabilete n /unc3ie .e ca-acitatea cilin.ric a motorului1 -entru /iecare )&& cm" ?cmc@ sau /rac3iune .e ca-acitate sub )&& cm"! Ter"en de pl #* Ta:a asu-ra mi7loacelor .e trans-ort se stabilete .e ctre or anele /iscale teritoriale -e raza crora contribuabilii i au .omiciliul ?se.iul@1 -e baza .eclara3iei .e im-unere! Ta:a asu-ra mi7locului .e trans-ort se -ltete anual1 n -atru rate e ale1 -'n la .atele .e #) martie1 #) iunie1 #) se-tembrie i #) noiembrie1 inclusi,! Ta:a .atorat -entru mi7loacele .e trans-ort .ob'n.ite n cursul anului se re-artizeaz n sume e ale1 la termenele .e -lat rmase -'n la s/'ritul anului! Ientru -lata cu antici-a3ie a ta:ei auto1 .atorat -entru ntre ul an .e ctre -ersoanele /izice1 -'n la .ata .e #) martie a anului res-ecti,1 se acor. o boni/ica3ie .e -'n la #&N1 stabilit -rin 4otr're a consiliului local! 1OD DE CALCUL0 =n cazul oricruia .intre urmtoarele mi7loace .e trans-ort cu trac3iune mecanic1 ta:a asu-ra mi7locului .e trans-ort se calculeaz n /unc3ie .e ca-acitatea cilin.ric a acestora1 -rin nmul3irea /iecrui )&& cm " sau /rac3iune .in aceasta cu suma cores-unztoare .in tabelul urmtor0 Ki7loc .e trans-ort # ! ( ! " ! * ! ) ! B ! Daloarea ta:ei lei$)&& cm" sau /rac3iune Autoturisme cu ca-acitatea cilin.ric .e -'n la B (!&&& cm" inclusi, Autoturisme cu ca-acitatea cilin.ric .e -este (!&&& 5 cm" Autobuze1 autocare1 microbuze #( Alte ,e4icule cu trac3iune mecanic cu masa total #" ma:im autorizat .e -'n la #( tone inclusi, Tractoare nmatriculate 6 Kotociclete1 motorete i scutere "

"*

8in ane:ele n care sunt trecute totalitatea mainilor se e:tra urm>toarele .ate0 -ti-ul autotorismului -.ata .ob'n.irii -ca-acitatea cilin.ric> a motorului -ta:a .atorat> .u-> ca-acitatea cilin.ric>

FL$2 I'F!RMA3I!'AL
SFCGIA TRANSIORT COKJINAT

8ATF
SFRD ;INANCIAR

OR8IN 8F ILATH

Janca Transil,ania

TRFLORFRIF

")

Contribu,ia pentru asi/ur.ri sociale 0CAS4 Pl*#i#$rii de CAS sunt -ersoanele /izice i 7uri.ice care au an a7a3i cu contract .e munc nc4eiat -e .urat ne.eterminat sau .eterminat1 in.i/erent .e /orma .e salarizare utilizat i .e /orma .e -ro-rietate! 2 / de c lcul Jaza lunar .e calcul a contribu3iei in.i,i.uale .e asi urri sociale n cazul asi ura3ilor o constituie0 salariile in.i,i.uale brute1 realizate lunar1 inclusi, s-orurile i a.aosurile< ,enitul lunar asi urat1 -re,zut n .eclara3ia sau n contractul .e asi urare social1 Jaza lunar .e calcul1 la care an a7atorul .atoreaz contribu3ia .e asi urri sociale1 o constituie /on.ul total .e salarii brute lunare realizate .e asi ura3ii an a7a3i n ca.rul societ3ii! 1$dul de lucru Ci c$#ele de i"punere Contribu3ia la asi urrile sociale ?CAS-ul@ rezult -rin a-licarea unor cote -rocentuale asu-ra /on.ului total .e salarii1 a/erent -ersonalului nca.rat cu contract .e munc i -entru ,eniturile .e baz ale acestuia! Cota -rocentual asu-ra /on.ului lunar .e salarii se stabilete o.at cu Le ea Ju etului anual i1 n /unc3ie .e ru-a .e munc a salaria3ilor1 -oate /i0 (%N- Ientru CON8IGII NORKALF "*N- IFNTRE CON8IGII 8FOSFJITF "%N-ITR CON8IGII SIFCIALF =nca.rarea n ru-a .e munc se /ace -otri,it -recizrilor Kinisterului Kuncii i Irotec3iei Sociale! Ter"enele de pl #*0 8ata stabilit -entru -lata .re-turilor sociale -e luna n curs1 n cazul an a7atorilor care e/ectueaz -lata .re-turilor salariale lunar1 .ar nu mai t'rziu .e (& ale lunii urmtoare celei -entru care se .atoreaz -lata< E@E1PLU DE CALCUL Contribu3ia -ri,in. asi urrile sociale .e stat este su-ortat .e an a7ator -entru an a7a3ii si i .e /iecare an a7at in.i,i.ual n -arte

"B

Ast/el1 consi.er'n. /on.ul .e salarii .e *)"&&&&&& lei a,em o contribu3ie -ri,in. asi urrile sociale -ltit .e an a7ator .e0 *) "&& S #%1)N Q % %BB lei! Contribu3ia -ri,in. asi urrile sociale .atorat .e an a7a3i se .etermin -rin a-licarea cotei .e %!)N asu-ra ,enitului brut! Consi.er'n. un salariat cu ,enitul brut .e 5)& lei se calculeaz o contribu3ie la asi urrile sociale .e 5)& S %!)N Q 5# lei! Aceste contribu3ii se calculeaz i se ,ireaz la bu etul asi urrilor sociale .e stat lunar .e ctre S!C! OHANNA ART! FLU@ INFOR1AIONAL

Compartimente /irma

Birou SALARII

Condica de pre!enta Fise ponta' Fond salarii de ba!a Compartiment FINANCIAR-CONTABIL FOND BR2T D+ SALARII

0R2$A I *34

0R2$A A-II-A 564 Calcul CAS

0R2$A A-III-A 534

ordin de e)tras de plata cont Janca Transil,ania irare CAS Tre!oreria Finantelor $ublice %BAS&

"5

Contribu,iile la fondul de 1oma5 Pl*#i#$rii %un#. -ersoanele 7uri.ice i /izice rom'ne i strine cu se.iul n Rom'nia1 care an a7eaz -ersonal rom'n< -ersoanele /izice autorizate s -resteze acti,it3i -e baza liberei ini3iati,e1 asocia3iile /amiliale1 alte -ersoane /izice care au nc4eiat contracte .e asi urri sociale .e stat< -ersoanele nca.rate n munc1 n baza unui contract .e munc1 la -ersoane /izice i 7uri.ice rom'ne i strine cu se.iul n Rom'nia1 contribu3ia acestora /iin. re3inut i ,rsat .e ctre an a7atori! Iersoana /izic sau 7uri.ic1 care nca.reaz -ersonal n baza unei con,en3ii ci,ile1 nu d #$re /* contribu3ia -entru constituirea /on.ului .e oma7! Contribu3ia .e asi urri -entru oma7 este -re,zut .e Le ea 5B$(&&( -ri,in. sistemul asi urrilor -entru oma7 i stimularea ocu-rii /or3ei .e munc1 -recum i .e Le ea )#%$(&&" -ri,in. bu etul asi urrilor sociale .e stat! 2 / de c lcul Ci c$# de i"punere Ientru constituirea /on.ului necesar -entru -lata a7utorului .e oma71 a a7utorului .e inte rare -ro/esional i a aloca3iei .e s-ri7in1 s-au instituit contribu3ii ale unit3ilor -atrimoniale i ale an a7a3ilor1 .u- cum urmeaz0 c$#* de &I plic #* %upr <$ndului de % l rii re li/ # lun rA Fn ( l$ re 'ru#*1 .e -ersoanele /izice i 7uri.ice rom'ne i strine cu se.iul n Rom'nia1 care an a7eaz -ersonal rom'n1 -recum i .in ,eniturile .eclarate n contractele .e asi urri sociale .e ctre -ersoanele /izice autorizate s -resteze o acti,itate in.i,i.ual i .e ctre asocia3iile /amiliale< un pr$cen# de 1I din % l riul de ' /* lun r de Fnc dr re 'ru# nscris n carnetul .e munc la care se a.au s-orurile stabilite1 -rin contractul colecti, sau in.i,i.ual .e munc1 s /ac -arte .in salariul .e baz! E;e"plu de c lcul #NSretribu3ia tari/ar> ? con/orm c>r3ii .e munc>@ (NS/on.ul .e salarii Termenul .e -lat a contribu3iilor la bu etul asi urrilor -entru oma7 este1 .u- caz1 .e cel mult ) zile .e la0 .ata stabilit -entru -lata .re-turilor salariale sau a .re-turilor membrilor coo-eratori -e luna n curs1 n cazul an a7atorilor care e/ectueaz -lata acestor .re-turi o sin ur .at -e lun< .ata stabilit -entru -lata c4enzinei a .oua1 n cazul an a7atorilor care e/ectueaz -lata .re-turilor c4enzinal< .ata stabilit -rin contractul .e asi urare -entru oma7!
"6

Flu;ul in<$r" +i$n l


JIROEL ;INANCIAR$ CONTAJILITATF 8eclara3ia .e im-unere -ri,in. obli a3ia 8eclara3ia .e im-unere -ri,in. obli.e a3ia -lata la .e -lata la /on.ul asi.e urri .e oma7 /on.ul .e asi urri .e oma7

OR8IN 8F ILATM A+FNGIA IFNTRE OCEIARFA ;ORGFI 8F KENCM

Janca Transil,ania

TRFLORFRIF

Contribu,iile la asi/ur.rile sociale de s.n.tate 0CASS4 C drul le0 l Contribu3ia -ri,in. asi urrile .e sntate este -re,zut .e Or.onan3a .e ur en3 #)&$(&&( -ri,in. or anizarea i /unc3ionarea sistemului .e asi urri sociale .e sntate1 -recum i .e Or.inului 5*$(&&* -entru a-robarea Normelor -ri,in. mo.ul .e ncasare a contribu3iilor la asi urrile sociale .e sntate! 2 / de c lcul Ci c$# de i"punere Iersoana asi urat ?salariatul sau -ersoana ce -resteaz -e baz .e con,en3ie ci,il .e -restri .e ser,icii@ are obli a3ia -l3ii unei contribu3ii bneti lunare -entru asi urrile sociale .e sntate1 calculat -rin a-licarea c$#ei de 5A4I %upr (eni#uril$r 'ru#e re li/ #e! Contribu3ia -entru asi urrile sociale .e sntate se .e.uce .in im-ozitul -e salariu sau .in im-ozitul -e ,enit1 .u- caz1 stabilit -otri,it le ii1 i se ,ars Casei .e Asi urri .e Sntate! Iersoanele 7uri.ice sau /izice care an a7eaz -ersonal salariat ?an a7atorii@ a-lic c$# de 5I l <$ndul de % l rii l per%$n lului n0 K #.

"%

A.ministrarea /on.ului .e asi urri sociale .e sntate se /ace -rin Casa Na3ional a Asi urrilor .e Sntate i -rin casele .e asi urri 7u.e3ene ! SC OHANNA ART are obli a3ia s .e-un lunar la Casa 2u.e3ean .e Asi urri .e Sntate lista nominal a -ersoanelor -entru care s-a -ltit CASS1 o co-ie .u- or.inul .e -lat i 8eclara3ia -ri,in. obli a3ia .e -lat la bu etul asi urrilor sociale .e sntate ?JASS@1 -recum i lista nominal a -ersoanelor care intr$ies .in acti,itate! Flu; in<$r" +i$n l pri(ind pl # CASS

Birou SALARII statede plata Compartimentul FINANCIAR-CONTABIL e)tras De cont note contabile Calculul CASS ordin de plata Janca Transil,ania irare CASS C2ASS %BASS&

CONTRI2UII LA FONDURILE SPECIALE 1. F$ndul de 0 r n# re pen#ru pl # cre n+el$r % l ri le Contribu3ia .atorat .e an a7ator la ;on.ul .e arantare -entru -lata crean3elor salariale1 con/orm Le ii nr! (&&$(&&B1 se -erce-e .in &#!ianuarie (&&51 i este
*&

re lementat .e Le ea nr! *65 .in (5 .ecembrie (&&B a bu etului asi urarilor sociale .e stat -e anul (&&5! Aceast contribu3ie este n cuantum .e &1()N ra-ortat la /on.ul .e salarii! &! C$n#ri'u#i de c$ncedii %i inde"ni/ #ii de l PF % u P= Contribu3ia .atorat .e an a7atori -entru conce.ii i in.emniza3ii1 con/orm O!E!+! nr! #)6$(&&)1 se -erce-e .in &# ianuarie (&&B! Aceast contribu3ie este .e &16)N ra-ortat la /on.ul .e salarii! ). F$ndul N +i$n l de A%i0ur re pen#ru Acciden#e de 1unc* Ci 2$li Pr$<e%i$n le Contribu3ia la ;on.ul Na3ional .e Asi urare -entru Acci.ente .e Kunc i Joli Iro/esionale ,a /i -erce-ut nce-'n. cu &# ianuarie (&&" n cuantum .e &1) N ra-ortat la /on.ul .e salarii1 -entru -erioa.a &#!&#!(&&" A &#!&#!(&&* n sco-ul constituirii /on.ului ini3ial -entru /unc3ionarea sistemului .e asi urare -entru acci.ente .e munc i boli -ro/esionale iar nce-'n. cu anul (&&* cotele .atorate /unc3iei .e clas .e risc ,or /i stabilite -rin H!+! =nce-'n. cu anul (&&*1 cotele .e contribu3ie .atorate .e an a7atori n /unc3ie .e clasa .e risc se ,or situa n limita unui -rocent minim .e &1* N i a unui -rocent ma:im .e *1B N a-licat asu-ra /on.ului brut .e salarii! Contribu3ia .atorat .e ctre -ersoanele asi urate n baza unui contract .e asi urare este unic in.i/erent .e acti,itatea -restat i se ,a stabili nce-'n. cu (&&* ntre &1) N i # N .in ,enitul lunar

*#

CAIITOLEL " REALIZAREA >ENITURILOR 2UGETARE Pl # cre n+el$r Ci " K$r:rile de Fn#Lr/iere Ilata im-ozitelor1 ta:elor i celorlalte crean3e /iscale este necesar> -entru /ormarea /on.urilor b>neti -re,>zute la bu etul statului i n bu etele locale< Stin erea obli a3iilor /iscale -rin c$"pen% re M $d #: cu p ri+i obli a3ilor -ecuniare?subiectele im-ozabile sau ta:abile -l>tesc n conturile .e ,enitui bu etare 1 sume .e bani n -lus -este cele le al .atorate!1 i n acelai timau .e -l>tit im-ozite sau ta:e la termene ,iitoare! Anularea A-e calea amnisti3iei /iscale a unor cate orii .e im-ozite i crean3e /iscale restante /at> .e bu etul .e stat < Ie calea actelor .e anulare a anumitor crean3e .e c>tre or anele c>rora li se acor.> aceast> com-eten3><un.e amnisti3ia /iscal> este un mo. e:ce-3ional .e -lat> .e stin ere a obli a3iilor /iscale .eoarece se a-lic> n m-re7ur>ri rare n care anumite cate orii .e subiecte im-ozabile sau ta:abile au .atorii /iscale restante1iar anularea acestor .atorii .e,ine at't .e necesar> -entru lic4i.area unor restan3e ce nu -ot /i recu-erate ! !NLESNIRI LA PLATD =nlesnirile la -lat sunt stabilite .e cele mai multe ori sub /orma re.ucerilor sau scutirilor i au n ,e.ere anumite situa3ii1 .eosebite1 .e e:ce-3ie1 n care anumi3i -ltitori realizeaz obiectul sau materia im-ozabil! Acor.area nlesnirilor se /ace 3in'n. seama .e con.i3iile s-eci/ice .e munc1 .e /a-tul c unele unit3i nre isteaz costuri mai ri.icate .ec't cele care lucreaz n con.i3ii normale1 /olosesc /or3a .e munc n curs .e cali/icare sau au ca-acitate re.us .e munc1etc! Aceste nlesniri au ca sco- stimularea ,alori/icrii anumitor resurse materiale1 a -ro.uc3iei unor mr/uri i s-orirea rentabilit3ii! 8e asemenea1 la ncasarea ,eniturilor bu etare se acor. am'nri i ealonri1 -lata antici-at1 care trebuie s 3in seama .e -osibilit3ile .e -lat ale .e3intorilor obiectului sau materiei im-ozabile! 1ODALITDI DE PLATD Ilata sumelor cu,enite bu etului .e stat se -oate realiza1 n /unc3ie .e caracteristicile ,eniturilor bu etare1 -otri,it re lementrile le ale care le instituie1 n una .in urmtoarele mo.alit3i0 a@ -lata .irect<

*(

b@ -rin re3inere la surs< c@ -rin a-licare i anulare .e timbre /iscale mobile! a@ F:ecutarea obli a3iilor bu etare -rin -lata .irect -oate a,ea loc1 /ie -rin ,irament1 /ie n numerar! #@ Ilata -rin ,irament -resu-une inter,en3ia unei unit3i bancare! La termenele stabilite .e -re,e.erile le ale -entru /iecare ti- .e obli a3ie /iscal1 subiectul -ltitor ,a calcula i ,a .is-une unit3ii bancare ,irarea .in contul sau la bu etele res-ecti,e a sumelor .atorate! Or.inul .at bncii n acest sens se constat -rin .is-ozi3ie .e -lat1 n care se nscriu .atele .in care s rezulte natura ,enitului i .estina3ia A bu etele locale sau bu etul .e stat! (@ Ilata n numerar -resu-une ac4itarea n aceast mo.alitate a sumelor .atorate1 .e ctre subiectul -ltitor1 -rin -rezentarea acestuia sau a re-rezentantului sau la or anele /iscale com-etente sau -rin man.at -otal! b@ F:ecutarea obli a3iei bu etare -rin re3inere la surs Aceasta se realizeaz -rin calcularea1 re3inerea i ,rsarea ,eniturilor bu etare .e ctre o alt -ersoan .ec't contribuabilul! Ast/el -rima -ersoan are obli a3ia .e -lat contribuabilului o sum .e bani1 suma care re-rezint ,enit im-ozabil! .@ F:ecutarea obli a3iei bu etare -rin a-licarea i anularea .e timbre /iscale mobile Ilata -rin a-licare i anulare .e timbre /iscale mobile se /ace n momentul ntocmirii actului -entru care se .atoreaz ta:a .e timbru! ).1. I"p$/i#ul pe % l rii Im-ozitul -e salarii se calculeaz lunar1 .e ctre -ltitorii acestuia1 -entru /iecare salariat1 asu-ra ntre ului ,enit salarial realizat .e acetia n luna anterioar1! Caracteristic acestui im-ozit este mo.ul .e -erce-ere1 a.ic -rin meto.a Csto-a7ului la sursa1 res-ecti, -rin re3inerea .e la salariat .e ctre -ersoana /izic sau 7uri.ic -ltitoare a salariului sau a altor .re-turi salariale1 -recum i a ,eniturilor asimilate acestora! Im-ozitul -e salarii se calculeaz1 se re3ine i se ,ars lunar .e -ltitorii salariilor .in sumele cu,enite la a .oua c4enzin1 -rin sto-a7ul la surs! 8ac salariile se ac4it lunar calcularea1 re3inerea i ,rsarea im-ozitului se /ace o .at cu ri.icarea .e la banc a sumelor -entru -lata salariilor a/erente lunii res-ecti,e! 8ac -ltitorul nu .e3ine cont bancar sau nu /olosete -l3i .e salarii -rin ,irament1 calcularea1 re3inerea i ,rsarea la bu etul .e stat a im-ozitului a/erent se /ac lunar1 n ziua lucrtoare ime.iat urmtoare celei n care s-a /acut -lata acestor .re-turi! Ana a7atorul are obli a3ia s ,ireze la bu etul .e stat im-ozitul calculat i re3inut lunar salaria3ilor si o.at cu -lata .re-turilor salariale -entru luna res-ecti,1 .ar nu mai t'rziu .e () a lunii urmtoare lunii -entru care se acor. aceste .re-turi salariale!
*"

In/orma3iile re/eritoare la calculul im-ozitului -e ,eniturile .in salarii se cu-rin. n /iele /iscale! Iltitorul .e ,enituri are obli a3ia s com-leteze /iele /iscale -e ntrea a .urat .e e/ectuare a -l3ii salariilor1 cu toate .atele i in/orma3iile necesare n ,e.erea stabilirii elementelor care con.uc la /i:area ,enitului im-ozabil! Iltitorul este obli at s -streze /iele /iscale -e ntrea a .urat a an a7rii i s transmit or anului /iscal com-etent i an a7atului1 sub semntur1 c'te o co-ie -entru /iecare an1 -'n n ultima zi a lunii /ebruarie a anului curent -entru anul /iscal e:-irat! ).&. I"p$/i#ul pe pr$<i# Im-ozitul -e -ro/it se calculeaz i se -latete trimestrial1 -'n la .ata .e () inclusi, a -rimei luni urmtoare trimestrului -entru care se calculeaz im-ozitul! Janca Na3ional a Rom'niei1 societ3ile comerciale bancare1 -ersoane 7uri.ice rom'ne1 i sucursalele .in Rom'nia ale bncilor1 -ersoane 7uri.ice strine1 au obli a3ia .e a -lti im-ozitul -e -ro/it lunar1 -'n la .ata .e () inclusi, a lunii urmtoarele celei -entru care se calculeaz im-ozitul! Or aniza3iile non-ro/it au obli a3ia .e a -lti im-ozitul -e -ro/it anual1 -'n la .ata .e #) /ebruarie inclusi, a anului urmtor celui -entru care se calculeaz im-ozitul! =n cursul anului /iscal1 contribuabilii au obli a3ia .e a .e-une .eclara3ia .e im-unere -'n la termenul .e -lat al im-ozitului -e -ro/it1 inclusi,! La /inele anului1 n /unc3ie .e .atele cu-rinse n bilan3ul anual i .e/initi,area im-ozitului -e -ro/it n /unc3ie .e acestea1 contribuabilii au obli a3ia s .e-un o .eclara3ie anual .e im-ozit -e -ro/it1 -'n la termenul -re,zut -entru .e-unerea situa3iilor /inanciare! Contribuabilii sunt rs-unztori -entru calculul im-ozitului -e -ro/it i .e-unerea .eclara3iilor /iscale .e im-unere! Ientru ne-lata la termen a im-ozitului -e -ro/it se .atoreaz ma7orri i -enalit3i .e nt'rziere -otri,it re lementrilor n ,i oare! Ientru .eterminarea obli a3iilor /iscale corecte1 or anele /iscale au .re-tul s recalculeze a.ec,at -ro/itul im-ozabil i im-ozitul .e -lat -entru0 o-era3iunile care au ca sco- e,itarea sau .iminuarea im-ozitului .e -ltit< o-era3iuni e/ectuate n numele contribuabilului1 .ar n /a,oarea asocia3ilor1 ac3ionarilor sau -ersoanelor ce ac3ioneaz n numele acestora< .istribuirea1 m-r3irea1 alocarea ,eniturilor1 .e.ucerilor1 cre.itelor sau re.ucerilor ntre .oi sau mai mul3i contribuabili ori acele o-era3iuni controlate .e -ersoane care au interese comune n sco-ul -re,enirii e,aziunii /iscale i -entru re/lectarea real a o-era3iunilor! Contribuabilii care au .e/initi,at -'n la .ata .e #) /ebruarie nc4i.erea

**

e:erci3iului /inanciar anterior .e-un .eclara3ia anual .e im-ozit -e -ro/it i -ltesc im-ozitul -e -ro/it a/erent anului /iscal nc4eiat -'n la .ata .e #) /ebruarie inclusi, a anului urmtor! Re ularizarea se nre istreaz n .eclara3ia .e im-unere anual! 8i/eren3a .intre sumele nscrise n .eclara3ia .e im-unere anual i sumele nscrise n .eclara3iile -ri,in. obli a3iile .e -lat la bu etul statului -oate /i -oziti, i atunci a-are im-ozit .e -lat sau -oate /i ne ati, i atunci a-are im-ozit .e recu-erat! Ilata e/ecti, a im-ozitului -e -ro/it se realizeaz1 ca i n cazul ma7orit3ii celorlalte im-ozite1 -rin or.in .e -lat naintat bncii comerciale i .e aici mai .e-arte -rin ,irament bancar la trezoreria /inan3elor -ublice! ).). T ; pe ( l$ re d u0 #*

Ta:a .e -lat stabilit -rin .econtul .e ta: -e ,aloarea a.au at se ac4it ctre bu etul .e stat la termenele -re,zute .e le e! Ta:a -e ,aloarea a.u at se stabilete lunar -e baza .econtului -ri,in. ta:a -e ,aloarea a.u at ca .i/eren3 ntre ta:a -e ,aloarea a.u at colectat i ta:a -e ,aloarea a.u at .e.uctibil! Ast/el1 n situa3ia n care ta:a -e ,aloarea a.u at colectat este mai mare .ec't ta:a -e ,aloare a.u at .e.uctibil rezult ta:a -e ,aloarea a.u at .e -ltit! =n situa3ia in,ers1 c'n. ta:a -e ,aloarea a.u at colectat este mai mic .ec't ta:a -e ,aloarea a.u at .e.uctibil a-are ta:a -e ,aloarea a.u at .e recu-erat! Ta:a -e ,aloarea a.u at .e -ltit1 -otri,it .econtului ntocmit lunar sau trimestrial1 trebuie -ltit -'n la .ata .e () a lunii urmtoare inclusi,! ).3. I"p$/i#e Ci # ;e l$c le Im-ozitele i ta:ele locale analizate ?im-ozitul -e cl.iri1 im-ozitul -e terenuri i ta:a asu-ra mi7loacelor .e trans-ort@ se calculeaz i se -ltesc anual1 n -atru rate e ale trimestriale1 -'n la .ata .e #) inclusi, a ultimei luni a /iecrui trimestru! Ientru -lata cu antici-a3ie a im-ozitului -e cl.iri1 .atorat -entru ntre ul an .e ctre -ersoanele /izice1 -'n la .ata .e #) martie a anului res-ecti,1 se acor. o boni/ica3ie .e -'n la #&N1 stabilit -rin 4otr're a consiliului local! Ientru -lata cu antici-a3ie a im-ozitului -e teren1 .atorat -entru ntre ul an .e ctre -ersoanele /izice1 -'n la .ata .e #) martie a anului res-ecti,1 se acor. o boni/ica3ie .e -'n la #&N1 stabilit -rin 4otr're a consiliului local! ).4. C$n#ri'u+i pri(ind %i0ur*rile %$ci le Termenele .e -lat a contribu3iei .e asi urri sociale sunt0

*)

.ata stabilit -entru -lata .re-turilor salariale -e luna n curs1 n cazul an a7atorilor care e/ectueaz -lata .re-turilor salariale lunar1 .ar nu mai t'rziu .e .ata .e (& a lunii urmtoare celei -entru care se .atoreaz -lata< .ata stabilit -entru -lata c4enzinei a (-a1 n cazul an a7atorilor ce e/ectueaz -lata .re-turilor salariale c4enzinal1 .ar nu mai t'rziu .e .ata .e (& a lunii urmtoare celei -entru care se .atoreaz -lata< -'n la .ata .e (& a lunii urmtoare celei -entru care se e/ectueaz -lata .re-turilor ce se su-ort .in bu etul asi urrilor -entru oma7! Ne-lata la termen a contribu3iei -entru asi urrile sociale enereaz ma7orri i -enalit3i .e nt'rziere1 -entru ambele contribu3ii1 -enalitate -entru sto-a7ul la surs1 la contribu3ia in.i,i.ual1 alturi .e ma7orri .e nt'rziere n con.i3iile le ii!

).5. C$n#ri'u+i pri(ind %i0ur*rile pen#ru C$" K Termenul .e -lat a contribu3iilor la bu etul asi urrilor -entru oma7 este1 .u- caz1 .e cel mult ) zile .e la0 .ata stabilit -entru -lata .re-turilor salariale sau a .re-turilor membrilor coo-eratori -e luna n curs1 n cazul an a7atorilor care e/ectueaz -lata acestor .re-turi o sin ur .at -e lun< .ata stabilit -entru -lata c4enzinei a .oua1 n cazul an a7atorilor care e/ectueaz -lata .re-turilor c4enzinal< .ata stabilit -rin contractul .e asi urare -entru oma7! Ientru ne-lata contribu3iilor .atorate la termenele -re,zute mai sus se a-lic ma7orri .e nt'rziere -otri,it re lementrilor le ale -ri,in. e:ecutarea crean3elor bu etare! =n cazul neac4itrii contribu3iilor -entru constituirea bu etului asi urrilor -entru oma71 a ma7orrilor .e nt'rziere i a -enalit3ilor1 A en3ia Na3ional -entru Ocu-area ;or3ei .e Kunc ,a -roce.a la a-licarea msurilor .e e:ecutare silit -re,zute .e le e! Recu-erarea .ebitelor .in contribu3ii i ma7orri se -oate /ace i -rin com-ensarea cu acti,e imobile .in -atrimoniul .ebitorilor1 e,aluate .e institu3ii autorizate n con.i3iile le ii1 cu con.i3ia ca acestea s /ie necesare /unc3ionrii A en3iei Na3ionale -entru Ocu-area ;or3ei .e Kunc i s /ie -re,zute n -ro ramul .e in,esti3ii!

*B

).6. C$n#ri'u+i pri(ind %i0ur*rile %$ci le de %*n*# #e Obli a3ia ,irrii contribu3iei -entru asi urrile sociale .e sntate re,ine -ersoanei 7uri.ice sau /izice care an a7eaz -ersoane cu contract in.i,i.ual .e munc sau con,en3ie ci,il1 -recum i -ersoanelor /izice1 .u- caz! Iersoanele 7uri.ice sau /izice la care i .es/oar acti,itatea asi ura3ii sunt obli ate s .e-un lunar la casele .e asi urri1 .eclara3ii -ri,in. obli a3iile ce le re,in /a3 .e ;on.ul na3ional unic .e asi urri sociale .e sntate! Contribu3iile -ri,in. asi urrile sociale se -ltesc ast/el0 lunar1 -entru ,eniturile .in salarii i in.emniza3iilor .e oma7 i aloca3iilor .e s-ri7in< trimestrial1 -entru ,eniturile .in -ro/esii liberale sau in.e-en.ente< anual1 -entru celelalte ti-uri .e ,enituri! An a7atorii ,or .e-une la banc1 o .at cu .ocumenta3ia -entru -lata salariilor i a altor ,enituri ale an a7a3ilor1 i .ocumentele -entru -lata contribu3iei -ri,in. asi urrile sociale .e sntate .atorate ctre bu etul asi urrilor sociale .e stat1 -l3ile e/ectu'n.u-se simultan sub control bancar! 8ac contribu3ia la asi urrile sociale .e sntate nu este ac4itat n termen .e o lun .e la .ata sca.ent1 casa .e asi urri .e sntate ,a intro.uce .is-ozi3ie .e ncasare silit! ).7. 1ODALITDI SPECIALE DE STINGERE A O2LIGAIILOR FISCALE 6.7.8. Stin/erea obli/a,iilor prin anulare Aceast mo.alitate .e stin ere a obli a3iilor bu etare se realizeaz -rin acte ale or anelor /inanciare com-etente! a@ Amnistia /iscal Aceasta -ri,ete anumite cate orii .e contribuabili1 /ie unele ,enituri bu etare nencasate -e o -erioa. n.elun at! Amnistia /iscal se .eclar -rintr-un act normati, care anuleaz obli a3iile unor cate orii .e contribuabili .e a -lti o serie .e sume restante ctre bu et! b@ Anularea obli a3iilor bu etare in.i,i.uale Se a-lic numai -entru anumite obli a3ii /iscale i numai la cererea .ebitorilor! Se /olosete cu a-robarea or anelor K;I1 n situa3iile n care c4eltuielile .e e:ecutare -ot /i mai mari .ec't crean3ele bu etare su-use e:ecutrii silite! 6.7.9. Stin/erea obli/a,iilor bu/etare prin prescrip,ie

*5

8re-tul statului .e a e:ecuta silit titlul .e crean3 bu etar1 a,'n. ca obiect -atrimonial sumele .atorate bu etului .e stat1 se stin e -rin -rescri-3ie .ac nu a /ost e:ecutat n termenul -re,zut .e le e! Irescri-3ia -ro.uce urmtoarele e/ecte0 - stin e .re-tul cre.itorului .e a ob3ine e:ecutarea silit< - stin e obli a3ia .ebitorului .e a se su-une e:ecutrii silite< - stin e .re-tul contribuabilului .e a cere restituirea sumelor -ltite n -lus la bu et! Termenele .e -rescri-3ie stabilite .e re lementrile /iscale nce- s cur .in momentul n care crean3a bu etar a .e,enit e:i ibil1 a.ic n momentul n care statul ar /i -utut trece la e:ecutarea silit a titlurilor .e crean3 bu etar! 6.7.6. Stin/erea obli/a,iei bu/etare prin sc.dere Aceast mo.alitate .e stin ere a obli a3iei bu etare inter,ine n situa3ia n care contribuabilul1 -ersoan 7uri.ic a /ost su-us -roce.urii .e reor anizare i lic4i.are 7uri.ic sau c'n. acesta i nceteaz e:isten3a n alt mo. i rm'n neac4itate obli a3iile bu etare! 6.7.:. Stin/erea obli/a,iei bu/etare prin compensare Aceast mo.alitate .e stin ere a obli a3iilor bu etare inter,ine n situa3ia n care un contribuabil a -ltit ctre bu et o sum ne.atorat sau a -ltit mai mult .ec't .atora! Sumele ast/el -ltite se ,or com-ensa cu alte obli a3ii /iscale ale contribuabilului1 restante sau ,iitoare! Com-ensarea ,a o-era n -ri,in3a obli a3iilor restante numai n msura n care nu s-a m-linit termenul .e -rescri-3ie! 8e asemenea1 com-ensa3iile -ot ac3iona i asu-ra ma7orrilor .e nt'rziere! Nu este necesar ca obli a3iile care se com-enseaz s aib aceeai natur 7uri.ic1 /iin. su/icient ca ele s re,in aceluiai subiect i s re-rezinte obli a3ie bu etar! 8re-tul contribuabilului .e a solicita or anelor com-etente com-ensarea ia natere n momentul n care a /cut o -lat ne.atorat ctre bu et!

*6

#I#LI!;RAFIE

Tte/ura1 +abriel1 #u/ete publice 1i fiscalitate1 F.! Eni,! CAl!I!Cuza1 Iai1 (&&) Dintil1 +eor eta1 Fiscalitate * metode si te<nici fiscale 1 F.itura Fconomica1 Jucueti1 (&&*

Co.ul /iscal mo.i/icat i normele .e a-licare Co.ul .e -roce.ur /iscal mo.i/icat i normele .e a-licare

*%