Sunteți pe pagina 1din 3

Curs I Dreptul muncii 3 parti ale materiei: I.

Relatiile individuale de munca -contractul de munca ( incheiere, timp de munca / odihna, salarizare etc.) II. Relatiile colective de munca -contractul colectiv de munca + negocierea acestuia -sindicatele, patronatele, dialogul social III. Con lictele de munca -con lictele individuale ! legate de e"ercitarea drepturilor decurgand din relatiile de munca -con lictele colective ! legate de negocierea contractului de munca #entru a avea o relatie de munca ce cade su$ incidenta dreptului muncii, aceasta tre$uie caracterizata de anumite trasaturi: %unca tre$uie prestata in $ene iciul altei persoane %unca tre$uie sa ie remunerata &u$ordonarea

'ipuri de relatii su$ incidenta dreptului muncii: Cu contract de munca %agistratii (emnitarii/ unctiile pu$lice

'ipuri de relatii ce )* sunt su$ incidenta dreptului muncii: +ctivitatile in $aza contractului de antrepriza +ctivitatile in $aza contractului de mandat ,oluntariat %unca in olosul comunitatii +ctivitati independente

(reptul muncii - ansam$lul normelor .uridice care reglementeaza raporturile .uridice ce se nasc in legatura cu incheierea / e"ecutarea / modi icarea / suspendarea / incetarea

contractelor individuale de munca si a contractelor colective de munca, precum si raporturile .uridice cone"e acestora Raporturi .uridice cone"e: In iintarea / organizarea / unctionarea organizatiilor sindicale si patronal In iintarea / organizarea / unctionarea autoritatilor pu$lice cu competenta in domeniul relatiilor de munca Raporturi .uridice din domeniul .urisdictiei muncii

/$iectul dreptului muncii - relatiile sociale individuale/colective, reglementate de legi, ce iau nastere intre o persoana izica si o persoana izica / persoana .uridica, ca urmare a prestarii unei munci de catre prima persoana in olosul celei de a doua care, la randul ei, se o$liga sa o remunereze si sa creeze conditiile necesare prestarii acelei munci %etoda de reglementare ! o metoda duala: reglementata direct prin norme ( legea ) metoda egalitatii partilor ( vointa lor in contracte )

+utonomia dreptului muncii ! data de 3 elemente: 0. Izvoarele - orma de e"primare a normelor .uridice a) Izvoare comune cu alte ramuri de drept: Constitutia, legi ()CC), acte normative (12, /rdine ministeriale etc) $) Izvoare speci ice dreptului muncii : contractul colectiv de munca si regulamentul intern

3. #rincipiile a) #rincipii generale: principiul egalitatii, legalitatii, accesului li$er la .ustitie $) #rincipii speci ice - drepturi ale salariatilor pe care legea le ridica la rangul de principii4 e". (reptul la greva, la li$era asociere in organizatii, la ormare pro esionala, la munca4 legislatia in dreptul muncii a aparut ca metoda de protectie

3. 'ehnici .uridice speci ice Contractul incheiat produce e ecte si ata de terti ( ata de viitorii salariati ) Relatiile de su$ordonare -5 un tip speci ic de raspundere ! raspunderea disciplinara

Riscul serviciului ! producerea unei pagu$e inevita$ile in e"ercitarea muncii ! nu va raspunde