Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECTIE coala cu clasele I - VIII Alexandru Ioan Cuza Braila Disciplina: Religie Clasa: a IIIa C Data: 19.11.

.2010 Profesor : Jipa Roxana Unitatea de nvare: !ersonali"a"i ala poporului ales #Vec$iul %es"a&en"' Titlul leciei: (oise copilaria Tipul leciei: &ix") Durata: *+, O iective operaionale: -a s./r0i"ul lec1iei ele2ii 2or .i capa3ili4 a' cogni"i2e4 5C14 a2/nd la dispozi1ie &a"erialul didac"ic6 s) prezin"e cauzele care au dus la inrau"a"irea si"ua"iei e2reilor in 7gip" 6 .)r) a8u"orul pro.esorului9 5C24 :n ur&a lec"ur)rii "ex"elor supor"6sa prezin"e episodul sal2arii 2ie"ii lui (oise 6 cu a8u"orul pro.esorului9 5C;4 :n ur&a exerci1iilor de dialog pe "e&a da")6 s) argu&en"eze co&por"a&en"ul &a&ei lui (oise 6 din cel &ul" "rei incercari 5C* 4 a2and la dispozi"ie .isa de lucru6 sa precizeze &isiunea lui (oise in sal2area poporului e2reu 6 .ara a8u"orul pro.esorului 3' a.ec"i2e4 5A14 s) par"icipe cu in"eres 0i cu pl)cere la lec1ie9 5A24 sa aplice no"iunile in2a"a"e in 2ia"a de zi cu zi9 c' psi$o-&o"rice4 5!14 s) respec"e 1inu"a :n 3anc)9 5!24 s) deprind) o pozi1ie corec") la rug)ciune9 5!;4 s)-0i consolideze deprinderea de a lua no"i1e.

1. 2. ;. 1.

!trate"ia didactic: #etode $i procedee4 lec"ura6 con2ersa1ia6 8oc didac"ic6 argu&en"area6 explica1ia6 exe&plul6 6 o3ser2a1ia6 de&ons"ra1ia9 #i%loace de nv&'nt4 plansa didac"ica 6 i&agini religioase6 .ise de lucru6 caie" special (or&e de or"ani)are ale activitii elevilor4 ac"i2i"a"e .ron"al)6 indi2idual) 0i pe grupe. Resurse i lio"rafice4 a. Biblia sau Sfnta Scriptur6 7di"ura Ins"i"u"ului Bi3lic 0i de (isiune al Bisericii 5r"odoxe Ro&/ne6 Bucure0"i6 19<2 3. =e3u6 !r. !ro.. >ni2. ?r. @e3as"ian6 Metodica predrii religiei6 7di"ura Re:n"regirea6 Al3a Iulia6 2000. c. !r. ?r. Vasile Aec$i"a 6 Caie" de religie6 auxiliarB pen"ru ele2i6 7di"ura 7uris"ica 6 Iasi

(o&. lec1ieiC %i&p 1. (o&en" organiza"oric 2D 2. Reac"ualizarea cuno0"in1elor ED

53. oper 5A1 5!2 5!; 5!1

Con1inu"ul Ac"i2i"a"ea pro.esorului

in.or&a1ional Ac"i2i"a"ea ele2ilor

;. Cap"area a"en1iei 0i enun1area o3iec"i2elor

@alu"ul6 rug)ciunea6 no"area a3sen1elor !reg)"irea &a"erialului didac"ic !rezen"area @.an"ului zilei !ro.esorul rea&in"es"e ele2ilor no"iuni an"erioare din Fiecare ec$ipa 2a ex"rage ca"e o in"re3are din cu"iu"a in ordinea 8oc didac"ic4 Vec$iul %es"a&en" pe 3aza unei planse .#Anexa 1' Vrand sa prega"easca lu&ea pen"ru pri&irea nu&ero"a"a si 2or raspunde la Cu"iu"a cu (an"ui"orului 6 ?u&nezeu l-a ales pe A2raa& 6 un o& in"re3ari pe 3aza plansei prezen"a"e surprizeG drep" si credincios. ?u&nezeu i-a 2es"i" lui A2raa& ca de ca"re pro.esor. din nea&ul lor se 2a nas"e &ul"e popoare. Binecu2an"andu-l 6 i-a pro&is ca-i 2a da un .iu. Apoi @arra 6 a nascu" pe Isaac* Isaac a a2u" ca .iu pe Iaco2#cel nu&i" Israel' Iaco2 a a2u" 12 .ii 6 din"re care cel &ai &ul" il iu3ea pe Iosi.. ?upa &ai &ul"e in"a&plari6 Iosi. a a8uns la &are cins"e in 7gip" #pen"ru ca a "alcui" 2isele lui .araon4 ca dupa sap"e ani de 3elsug6 se 2or a3a"e asupra "arii sap"e ani de sece"a si .oa&e"e'In "i&pul .oa&e"ei6 &ul"e poppoare au 2eni" in 7gip" dupa grane6 caci Iosi. s"ransese pro2izii pen"ru 2re&uri grele.Au 2eni" si .ra"ii sai.Iosi. i-a pri&i" cu 3ucurie si6 dupa ce l-au adus si pe %a"al lor 6 i-a aseza" pe "o"i in"-un "inu" 3oga" di 7gip". Aces"ia au s"a" acolo 2re&e de su"e de ani si au .or&a" un popor. Acesz" popor s-a nu&i" poporul e2rreu sau poprul ales de ?u&nezeu. !ro.esorul ara"a ele2ilor o i&agine cu (oise - @e anun1) 0i se scrie pe "a3l) da"a 0i "i"lul lec1iei. - 7le2ii ascul") cu a"en1ie si no"eaza apoi in caie"e 2

@"ra"egia (e"ode 0i procedee con2ersa1ia rug)ciunea

did . (i8l de :n2.

72al.

!lansa didac"ica

aprec. 2er3.

I&agine Cu (oise

;D *. !rezen"area noului con1inu"6 a sarcinilor de :n2)1are 0i diri8area :n2)1)rii 2HD 5C1

7c$ipele 2or pri&i un "ex" supor" in care sun" 7le2ii respec"a sarcinile de lucru. prezen"a"e &o&en"e din copilaria si 2i"a"a lui (oise. Fiecare ec$ipa 2a ci"i ca"e un .rag&en" si 2or desprinde ideea principala Vezi anexa2

-ec"ura dialogul

Fise de lucru

Aprecieri 2er3ale

Anexa 2. 7c$ipa nr. 1 Israeli"ii sau e2reii6 ur&asii lui Iosi. si ai .ra"ilor sai6 au de2eni" o &ul"i&e &are si pu"ernicain 7gip". Faraon ii punea la &unci grele6 ca sa se i&pu"ineze6 dar nu&arul lor sporea si &ai "are.A"unci6 Faraon a da" porunca ca "o"i 3aie"ii e2reilor care se 2or &ai nas"e sa .ie arunca"i in apa Ailului. 7c$ipa nr. 2 In aces" "i&p6 o e2reica a nascu" un copil .oar"e .ru&os .7a l-a "inu" un "i&p ascuns6 dar ..indu-i .rica sa nu .ie gasi"6 a .acu" un cosule" de papura6 a pus copilul in el si i-a da" dru&ul in apa Ailului. 7c$ipa nr. ; C$iar a"unci 6 .a"a lui .araon a 2eni" sa se scalde.Vazand

@e 2or no"a ideile principale ale lec"iei la "a3la .ele2ii 2or no"a in caie"e.

5C2 5C;

copilul6 l-a lua" 6 l-a dus acasa6 si l-a crescu" in casa .araonului.7a ia pus nu&ele (oise6 care insea&na cel scos din apaG (a&a lui (oise a in"ra" ca doica la .araon si si-a crescu" copilul. (oise a in2a"a" &ul"e lucruri .olosi"oare.7l "inea &ul" la e2rei6 caci a a.la" ca era de caelasi nea& cu ei. 7c$ipa nr. *

5C*

5da"a6 (oise a o&ora" un gip"ean care 3a"use pe un e2reu.?e .rica .araonului6 (oise a .ugi" si s-a .acu" pas"or. In"r-o zi6 pe cand (oise isi pas"ea oile6 a 2azu" un rugin .lacari6 dar .ocul nu &is"uia rugul.Ilasul lui ?u&nezeu i-a 2or3i" din rug 6 poruncindu-i sa se duca sa scoa"a pe e2rei din ro3ia 7gip"ului. (oise s-a speria" de cu2in"ele lui ?u&nezeu .7l nu credea ca poa"e sa &earga in .a"a .araonului pen"ru ca era .ugar si pe deasupra &ai 2or3ea si greoi. ?u&nezeu i-a spus ca .ra"ele sau Aaron poa"e sa &earga cu el si sa 2or3easca in locul lui. @e explica ele2ilor cu2in"ele .araon # conduca"orul 7gip"ului' si se scrie la "a3la

7le2ii no"eaza in caie"e explica"ia - Fiecare ec$ip) rezol2) cerin1ele din .i0a de lucru. 8oc didac"ic lec"ura explica1ia aprec.2er 3. caie"ul special ca"alogul no"are Fi0e de e2aluare po2es"ire aprec. 2er3.

+. Fixarea cuno0"in1elor +, H. Aprecierea6 asocierea6 generalizarea ;, E. Ac"i2i"a"e supli&en"ar) 2, <. Jnc$eierea 2,

5C1 5C2 5C; 5C* 5C*

- 7le2ii6 :&p)r1i1i :n ec$ipe6 pri&esc o .i0) de lucru # Anexa ;'

(oise a a2u" un rol i&poran" in is"oria poporului e2reu .Fiecare o& de pe pa&an" are un rol .oar"e i&por"an" pen"ru cei din 8ur. Vezi anexa * 7le2ii ur&aresc cu a"en"ie sc$e&a de la "a3la si dau di.eri"e raspunsuri 7le2ii pri&esc ca si "e&e rezol2area exe"rci"iului nr. ; pagina 10 din caie"ul special. 7le2ii no"eaza Rugaciunea @alu"ul

5!2 A52

Ao"area ele2ilor #se .ac aprecieri pri2ind preg)"irea 0i i&plicarea ele2ilor'. Ros"irea rug)ciunii. @alu"ul. *

O"linda ta lei:

#oise+ copilaria

,* faraonul da porunca sa fie ucisi toti copiii evrei -* O evreica a salvat copilul punandu+l intr+un cos sa plutesaca pe apa .ilului /* #oise este crescut la casa faraonului 0* El pri&este &isiunea de a scoate poprul evreu din ro ia E"iptului*

1ne2a -* Ec3ipa nr* , Citeste te2tul si scrie ideea principala a acestuia Israelitii sau evreii4 ur&asii lui Iosif si ai fratilor sai4 au devenit o &ulti&e &are si puternicain E"ipt* (araon ii punea la &unci "rele4 ca sa se i&putine)e4 dar nu&arul lor sporea si &ai tare*1tunci4 (araon a dat porunca ca toti aietii evreilor care se vor &ai naste sa fie aruncati in apa .ilului* Ec3ipa nr* Citeste te2tul si scrie ideea principala a acestuia

In acest ti&p4 o evreica a nascut un copil foarte fru&os *Ea l+a tinut un ti&p ascuns4 dar fiindu+i frica sa nu fie "asit4 a facut un cosulet de papura4 a pus copilul in el si i+a dat dru&ul in apa .ilului* Ec3ipa nr* / Citeste te2tul si scrie ideea principala a acestuia C3iar atunci 4 fata lui faraon a venit sa se scalde*5a)and copilul4 l+a luat 4 l+a dus acasa4 si l+a crescut in casa faraonului*Ea i+a pus nu&ele #oise4 care insea&na 6cel scos din apa7 #a&a lui #oise a intrat ca doica la faraon si si+a crescut copilul* #oise a invatat &ulte lucruri folositoare*El tinea &ult la evrei4 caci a aflat ca era de caelasi nea& cu ei* Ec3ipa nr* 0 Citeste te2tul si scrie ideea principala a acestuia Odata4 #oise a o&orat un e"iptean care atuse pe un evreu*De frica faraonului4 #oise a fu"it si s+a facut pastor* Intr+o )i4 pe cand #oise isi pastea oile4 a va)ut un ru" in flacari4 dar focul nu &istuia ru"ul*8lasul lui Du&ne)eu i+a vor it din ru" 4 poruncindu+i sa se duca sa scoata pe evrei din ro ia E"iptului*

#oise s+a speriat de cuvintele lui Du&ne)eu *El nu credea ca poate sa &ear"a in fata faraonului pentru ca era fu"ar si pe deasupra &ai vor ea si "reoi* Du&ne)eu i+a spus ca fratele sau 1aron poate sa &ear"a cu el si sa vor easca in locul lui* 1.E91 / Ec3ipa nr*, Trasea)a sa"eti de la cuvintele scrise in coloana 1 la enunturile care le co&plea)a corect 4 scrise in coloana : Din apa l+a& scos si i+a dat nu&ele #oise #oise insea&na fiica faraonului Doica pruncului a fost si a fost invatat de intelepti ai ti&pului c3iar &a&a sa

(iica faraonului a "asit pruncul

Copilul

fost

crescut

la

curtea

faraonului

Ec3ipa nr -* :area)a ceea ce nu se potriveste: a; re"ele e"iptului <faraonul; ii ura pe ur&asii lui iaco 4 pentru ca: nu stia cat de ine a facut iosif poporului e"iptean ii era frica de ei pentru ca erau &ulti si puternici nu erau inalti si puternici

; #a&a lui #oise a ascuns copilul in papuris pentru ca : .u+l iu ea si voia sa scape de el 5oia sa+i salve)e viata !e te&ea sa nu fie descoperita de tri&isii faraonului

c; (iica lui faraon a luat copilul acasa pentru ca: L+a indra"it4 deoarece era fru&os I s+a facut &ila de el 5oia sa+l dea soldatilor sa+l ucida

<

Ec3ipa nr /

Uneste ceea ce se potriveste:


Israel #o&ul care l-a 2azu" pe ?u&nezeu '

(oise

Faraon

Canaan

!oporul lui Israel

Rege al 7gip"ului

%ara Fagaduin"e i

!oporul e2reu

?in apa l-a& scos

Iaco2 #Iaco3'

Ec3ipa nr*0 Priveste si co&pletea)a<ve)i cuvintele din parante)a;

?in .lacara unui rug care ardea s-a auzi" glasul lui KKKKKKKKKKKKKKKKKK6 Care l-a c$e&a" pe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6 si i-a porunci" sa scoa"a poporul KKKKKKKKKKKKKdin ro3ia egip"eana. (oise s-a speria" de cu2in"ele lui ?u&nezeu .7l nu credea ca poa"e sa &earga in .a"a KKKKKKKKKKKKKpen"ru ca era .ugar si pe deasupra &ai 2or3ea si KKKKKKKKKKKKKK. ?u&nezeu i-a spus ca .ra"ele sau KKKKKKKKKKKKKKpoa"e sa &earga cu el si sa 2or3easca in locul lui.

# Faraon6 (oise6 e2reu6 greoi6 .araonului6 Aaron6 ?u&nezeu '

10

Anexa nr. 1 Cu"iu"a cu surprize 4 1. 2. ;. *. +. H. E. Cine a .os" A2raa& si @arra L Cu& i-a 3inecu2an"a" ?u&nezeuL Cu& s-a nu&i" .iul lui IsaacL Ca"i .ii a a2u" Iaco2LCu& se nu&ea ul"i&ul sau .iuL Cu& a a8uns Iosi. &are conduca"or in 7gip"L ?in ce &o"i2 i-a c$e&a" Iosi. pe .ra"ii sai in 7gip"L ca" "i&p au ra&as ei in acel locL Cu& se nu&ea acel popor care s-a .or&a" in 7gip"L

11

Fiecare o& de pe pa&an" are un rol .oar"e i&por"an" pen"ru cei din 8ur

Anexa * !7R@5AAA doa&na in2a"a"oare &edicul de .a&ilie .ra"ele "au Csora "a !reo"ul R5->- 7I 7ducare6 Vindecare "rupeasca @pri8in la ne2oie6 prie"en Vindecare su.le"easca

12