Sunteți pe pagina 1din 7

Literatura pentru copii-filiera vocaional-profilul pedagogic-clasa a XII-a

Clasa a XII-a Anul colar: Curriculum aplicat: filiera vocationala, profil pedagogic, specializarea nvtor-educatoare 1 ora PLANIFICARE CALENDARISTIC PENTRU CLASA A XII-A (LICEU TC profil pedagogic 1 ora To!al a"#al$ %& ore U"i!a!ea de '"()*are 1! Conceptul de literatur pentru copii Co+pe!e"*e ,pecifice #!1!Identificarea particularitatilor literaturii pentru copii Co"*i"#!#ri SE1ESTRUL I Conceptul de literatura pentru copii $pecificul literaturii pentru copii %enuri si specii literare accesi&ile copiilor de v'rsta prescolara si! scolara mica (e"te literare ) nonliterare accesi&ile copiilor #! Creatia populara: folclorul literar si folclorul literar al copiilor 1!1! Aplicarea cunostintelor de lim&a n studiul si n interpretarea te"telor accesi&ile copiilor 1!#! *olosirea adecvata a strategiilor de comunicare orala n e"punerea unor opinii) comentarii pe marginea te"telor accesi&ile copiilor #!#! +ecunoasterea si analiza principalelor componente de ordin structural si de lim&a, specifice creatiei populare si folclorului copiilor #!-! Identificarea si valorificarea valentelor formative ale te"telor literare .!1! $ustinerea argumentata a unui punct 1 Creatia populara: folclorul literar si folclorul literar al copiilor/ caracteristici $pecii ale liricii populare 0doina, c'ntecul de leagn, colindul, sorcova, 1lugusorul, etc!2/ analiza unor te"te cu &ogate valente instructiveducative $pecii ale epicii populare: &alada, legenda, &asmul, snoava *olclorul copiilor 0c'ntece formula, c'ntece - recitative, 1 1 $1 $# Nr ore S)p!./,-0 r! te"te

$. $3

5inimu m 1 !e2! de studiat

$4

1 te"t o&ligator iu6 1 te"t facultativ

Literatura pentru copii-filiera vocaional-profilul pedagogic-clasa a XII-a

de numaratori - ludice, fram'ntari vedere ntr-o discutie de lim&a, c'ntece de ,oc, .!#! 7la&orarea unei argumentari scrise pe pacaleli2 8 prezentare generala o tema data Analiza unor te"te cu &ogate valente instructiv-educative: 9asmul popular: Greuceanu +edactare de te"te: comentariu Legenda 0istoric2: Condeiele lui Vod 0facultativ2

$-

.! %enul epic! 1articularitati/ specii ale 1!1! Aplicarea cunostintelor de lim&a n genului epic accesi&ile copiilor studiul si n interpretarea te"telor accesi&ile copiilor 1!.! *olosirea adecvata a te:nicilor de redactare si de documentare #!.! Analiza principalelor componente de structura, de compozitie si de lim&a, specifice te"tului narativ #!-! Identificarea si valorificarea valentelor formative ale te"telor literare .!1! $ustinerea argumentata a unui punct de vedere ntr-o discutie .!#! 7la&orarea unei argumentari scrise pe o tema data #

%enul epic! 1articularitati: - constructia su&iectului - compozitia te"tului 0incipit, final, episoade)secvente narative, te:nici narative2 - persona,ele 8 tipuri de persona,e, modalitati de caracterizare a persona,ului $pecii ale genului epic accesi&ile copiilor: fa&ula 0definiie, particulariti2: %rigore Ale"andrescu 8 Cinele si celul

$;

5inimu m 3 !e2!e de studiat 1 te"t o&ligator iu61 te"t facultativ

1 1

$< $=

# te"te 1 $1>

Literatura pentru copii-filiera vocaional-profilul pedagogic-clasa a XII-a

+edactare de te"te: analiza) comentariu ?ean de La *ontaine 8 Greierele si furnica 0facultativ2

1 1

$11 $1#

1 te"t o&ligator iu6 1 te"t facultativ

legenda 0definiie, clasificare, valori estetice i morale2 - Legenda etiologic n versuri: @asile Alecsandri 8 Legenda rndunici Legenda mitologic: Ale"andru 5itru 8 Legendele Alimpului 0prezentare generala2 +edactare de te"te: eseu nestructurat 0@alori estetice i morale in legenda2 &asmul 0definiie, tematic, structuri compoziionale, trsturi2 5i:ai 7minescu 8 FatFrumos din lacrima +edactare de te"te: eseu structurat *ratii %rimm 8 Cenureasa 0facultativ2 +edactare de te"te: sinteza

1 1

$1. $13

$14

+ecapitulare semestriala

Literatura pentru copii-filiera vocaional-profilul pedagogic-clasa a XII-a

%enul epic 0continuare2

1!1! Aplicarea cunostintelor de lim&a n studiul si n interpretarea te"telor accesi&ile copiilor 1!.! *olosirea adecvata a te:nicilor de redactare si de documentare #!.! Analiza principalelor componente de structura, de compozitie si de lim&a, specifice te"tului narativ #!-! Identificarea si valorificarea valentelor formative ale te"telor literare .!1! $ustinerea argumentata a unui punct de vedere ntr-o discutie .!#! 7la&orarea unei argumentari scrise pe o tema data

SE1ESTRUL AL II-LEA snoava 0definiie, trsturi2 Ioan $lavici 8 1acala n satul lui +edactare de te"te: paralela &asm-snoav

$1#

1 te"t

$1; 1 te"t o&ligator iu6 1 te"t facultativ $1< 1 te"t o&ligator iu6 1 te"t facultativ 1 te"t $1= $#> 1 te"t

povestirea i sc:ita 0definiie, tematic, 1 trsturi, valori educative2 0./,! $peciile scurte se vor studia pe criteriul tematic2 Analiza unor te"te cu &ogate valente instructiv-educative: - 1ovestiri si sc:ite despre # vietuitoare: 7mil %'rleanu 8 Cprioara +edactare de te"te: analiza

1 - 1ovestiri si sc:ite despre copilarie: 5i:ail $adoveanu 8 # Dumbrava minunat 9ar&u $tefanescu-Belavrancea 8 Bunicul 0facultativ2 +edactare de te"te: analiza - 1ovestiri si sc:ite care evoca 1 trecutul istoric: Ion Creanga 8 1o Io" Roa!a ,i U"irea 3

$#1

$## $#.

$#3

Literatura pentru copii-filiera vocaional-profilul pedagogic-clasa a XII-a

romanul 0definiie, tematic, trsturi, valori educative2 +omanul pentru copii si despre copii 0+adu (udoran 8 Toate pnzele susC2 +edactare de te"te: eseu structurat +ecapitulare 8 genul epic +edactare de te"te: sinteza 3! (eatrul pentru copii 1!1! Aplicarea cunostintelor de lim&a n studiul si n interpretarea te"telor accesi&ile copiilor 1!#! *olosirea adecvata a strategiilor de comunicare orala n e"punerea unor opinii) comentarii pe marginea te"telor accesi&ile copiilor #!3! Identificarea si analiza elementelor de compozitie si de lim&a, n te"tul dramatic #!-! Identificarea si valorificarea valentelor formative ale te"telor literare .!#! 7la&orarea unei argumentari scrise pe o tema data 1!1! Aplicarea cunostintelor de lim&a n studiul si n interpretarea te"telor accesi&ile copiilor 1!#! *olosirea adecvata a strategiilor de comunicare orala n e"punerea unor opinii) comentarii pe marginea te"telor accesi&ile copiilor #!4! Identificarea si analiza elementelor de compozitie si de lim&a, n te"tul poetic #!-! Identificarea si valorificarea valentelor 4 (eatrul pentru copii! 1articularitati: su&iect, compozitie, modalitati de caracterizare a persona,elor, lim&a,ul persona,elor, notatiile autorului etc! Analiza unui te"t cu &ogate valente instructiv-educative: @asile Alecsandri 8 nziana si !epelea +edactare de te"te: eseu structurat %enul liric 0caracteristici: titlu, incipit, motiv, laitmotiv, tropi, elemente de prozodie etc!2 (eme accesi&ile copiilor: - poezia religioasa - poezia despre copilarie - poezia despre natura si vietuitoare 1 $#4 5inimu m 1 te"t de studiat

$#-

4! %enul liric! Caracte-ristici, teme accesi&i-le copiilor

$#<

5inimu m 4 poezii aparin'n d unor teme diferi-te 1 te"t

Literatura pentru copii-filiera vocaional-profilul pedagogic-clasa a XII-a

formative ale te"telor literare .!1! $ustinerea argumentata a unui punct de vedere ntr-o discutie .!#! 7la&orarea unei argumentari scrise pe o tema data

- poezia despre patrie si eroi etc! 1 Analiza unor te"te cu &ogate valente instructiv-educative: 1oezia religioasa: 5i:ai 7minescu 8 "ugciune +edactare de te"te: comentariu # 1oezia despre copilarie 0prezentare generala2: Ana 9landiana 8 #ntmplari din gradina mea 1 1oezia despre natura si vietuitoare 0prezentare generala2: Lucian 9laga 8 Carabusul de arama (udor Arg:ezi 8 $ furnica 0facultativ2 +edactare de te"te: paralela $.1 $.# 1 $#= $.> 1 te"t o&ligator iu6 1 te"t facultativ 1 te"t 1 te"t

$..

1 #

$.3 $.4 $.-

1oezia despre patrie)trecutul istoric0prezentare generala2: %eorge Co&uc Trei% Doamne% i toi trei& +ecapitulare 8 genul liric +edactare de te"te: sinteza +ecapitulare finala

Literatura pentru copii-filiera vocaional-profilul pedagogic-clasa a XII-a

.5SER6ATIE $elecia te"telor de studiat a fost realizat cu titlu de sugestie pe &aza programei scolare in vigoare, A"e2a 1-1 la .1EC Nr- 7893 0 87-93-899&! +m'ne la dispozitia fiecarui profesor optiunea pentru te"tele de studiat, dar in conformitate cu prevederile programei!