Sunteți pe pagina 1din 12

TABEL nr.

1
Cu evaluarea caselor conf. Decret nr. 256/1984 i Decret Lege nr. 61/1990date n
valori minime pentru Drgani
URBAN
PIF

Pana in 1990
Dupa 1990

tip de case
Din caramida
RON/mp Ac
Minim

Din paiant i altele


RON/mpAc
Minim

550
680

380
510

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor


NOTA:
1.- Pentru constructiile cu mai multe nivele, evaluarea fiecarui etaj, demisol si
mansarda, se face prin aplicarea unei reduceri de 25% din valoarea stabilita pentru
parter;
(Exemplu: Evaluare casa = pret RON/mp Ac x [1 + (nr. nivele - 1) x 0,75], unde pretul
RON/mp Ac este pretul casei cu parter din tabelul de mai sus)
2.- Subsolul nu se considera nivel curent, valoarea subsolului fiind inclusa in pretul
unitar pe mp Ac;
3.- Pentru casele cu o vechime mai mare de 30 ani, se aplica o reducere de 30%.

TABEL nr. 2
Cu evaluarea caselor conf. Decret nr.256/1984 i Decret Lege nr.61/1990 date n
valori minime pentru Circumscriptia Judecatoriei Drgani
RURAL
PIF

Pana in 1990
Dupa 1990

TIP DE CASE
Din zid (BCA sau
nlocuitori)
RON/mpAc
Minim

RON/mpAc
Minim

350
450

180
250

Din paiant

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor


NOTA:
1.- Pentru constructiile cu mai multe nivele, evaluarea fiecarui etaj, demisol si
mansarda, se face prin aplicarea unei reduceri de 25% din valoarea stabilita pentru
parter;
(Exemplu: Evaluare casa = pret RON/mp Ac x [1 + (nr. nivele - 1) x 0,75], unde pretul
RON/mp Ac este pretul casei cu parter din tabelul de mai sus)
2.- Subsolul nu se considera nivel curent, valoarea subsolului fiind inclusa in pretul
unitar pe mp Ac;
3.- Pentru casele cu o vechime mai mare de 30 ani, se aplica o reducere de 30%.

TABEL nr. 3
Cu evaluarea anexelor locuinelor conform Decret nr.256/1984 i Decret-Lege
nr.61/1990 date n valori minime pentru Drgani
Nr. crt.

Denumirea tipului de
anexe

Magazii i bucatarii

oproane

Grajduri

Ptule

Garaje

Materialul de
construcie utilizat
locuinelor
din crmid
din lemn
din lemn sau alte
materiale
indiferent de
folosin
crmid
lemn
din ipci
din nuiele
din crmid
din lemn sau alte
materiale
la parterul
blocurilor

RON/mp Ad
(minim)
165
70
35

65
60
35
34
102
65
165

ncadrearea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor


NOTA:
Pentru mediul RURAL tarifele se reduc cu 30%.

TABEL nr. 4
Cu evaluarea terenului extravilan din Circumscripia Judectoriei Drgani cf. HG
834/1991 i a Legii nr.18/1991 a Fondului Funciar
Date n valori minime
Clasa de fertilitate

Categoria de
folosin

Valoare RON/m.p.

III

Arabil
Vie
Livad
Fnea
Pune
Arabil
Vie
Livad
Fnea
Pune
Arabil
Vie
Livad
Fnea
Pune
pdure
neproductiv

0,40
0,85
1,20
0,20
0,20
0,40
0,70
0,85
0,20
0,10
0,40
0,70
0,85
0,20
0,10
1,00
0,10

IV

III-IV-V

Extravilan
Dragasani
RON/m.p.
1,00
1,50
1,40
0,40
0,40
0,40
0,70
0,85
0,20
0,10
0,40
0,70
0,85
0,20
0,10
1,20
0,20

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

TABEL nr. 5
Cu evaluarea terenului intravilan din municipiul Dragasani,
conform HG 834/1991,
date n valori minime
Localiti

RON/mp
minim
ZONA A
90

RON/mp
minim
ZONA B
50

RON/mp
minim
ZONA C
25

RON/mp
minim
ZONA D
17

RON/mp
minim ZONE
LIMITROFE
8

Drgani
teren
curiconstrucii
Drgani
60
25
13
10
4
Alte categ
teren
situate n
intravilan
ncadrearea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

TABEL nr. 6
Cu evaluarea terenului intravilan din comunele i satele apartinand de
Circumscriptia Jud. Dragasani, conform HG 83/1991, date n valori minime
Nr.crt. Circumscripia
judectoreasc
1.
2.

Drgani
Drgani

comuna/
sat

Curti
RON/mp
Minim
7
4

comuna
sat

Alte categorii
RON/m.p.
minim
4
2

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor


TABEL nr. 7
Cu evaluarea spaiilor comerciale din Circumscriptia Jud. Dragasani, conform HG
834/1991, date n valori minime
Localiti

Drgani
Sp. com.
comune
Sp. com.
sate

RON/mp
Ad
minim
ZONA O

RON/mp
Ad
minim
ZONA 1
350
60

RON/mp
Ad
minim
ZONA 2
250
50

50

40

RON/mp
Ad
minim
ZONA 3

RON/mp
Ad
minim
ZONA 4

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

TABEL nr. 8
Evaluri garsoniere i apartamente, n funcie de
nivel, grad de confort, numr de camere, suprafa util i zon-Drgani,
jud.Vlcea-valori , date in valori minime
DRGANI
Grad de
confort

S.U
m.p

1 camer
RON/zon
A
B

SU 2 camere
mp RON/zon
A
B

SU
mp

3 camere
RON/zon
A
B

SU
mp

4 camere
RON/zon
A
B

parter
1
2
3
etaj I
1
2
3
etaj II
1
2
3
etaj III i
IV
1
2
3

20
15
14

33.000
24.600
19.000

30.600
22.900
13.800

36
34
30

55.700 45.600
51.000 40.600
45.600 35.200

48
46
40

65.800
61.000
55.800

55.800
51.000
46.200

58
56
50

76.000
65.800
55.800

20
15
14

36.600
26.800
18.000

32.400
24.000
15.000

36
34
30

61.000 51.000
55.800 45.400
45.600 40.600

48
46
40

71.000
65.800
55.800

61.000
55.800
51.000

58
56
50

81.300
75.800
65.800

75.800
65.800
55.800

20
15
14

36.300 32400
26.800 24.000
18.000 15.000

36
34
30

61.000 51.000
55.800 45.400
45.600 40.600

48
46
40

71.000
65.800
55.800

61.000
55.800
51.000

58
56
50

81.300
75.800
65.800

75.800
65.800
55.800

20
15
14

35.400
30.600
20.200

36
34
30

55.700 45.600
51.000 40.600
45.600 35.200

48
46
40

65.800
61.000
55.800

55.800
51.000
46.200

58
56
50

76.000
65.800
55.800

30.600
25.300
15.000

COMUNE
Grad de
confort

1 camera
RON/zona
I

2 camere
RON/zona
I

3 camere
RON/zona
I

4 camere
RON/zona
I

Parter
conf. 1
conf. 2

6.300
5.400

7.900
6.400

9.500
6.700

11.000
9.500

Etaj 1
conf. 1
conf. 2

6.300
5.400

7.900
6.400

9.500
6.700

11.000
9.500

Etaj 2
conf. 1
conf. 2

5.400
4.400

7.700
5.700

8.800
6.400

9.400
8.300

Etaj 3
conf. 1
conf. 2

2.700
2.200

5.500
4.400

7.700
5.000

8.500
7.500

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

65.800
55.800
45.600

65.800
55.800
45.600

TABEL nr. 1
Cu evaluarea caselor conform Decret nr.256/1984 i Decret Lege nr.61/1990, date n
valori minime pentru BALCESTI

PIF

Pana in 1990
Dupa 1990

URBAN
TIP DE CASE
Din caramida, BCA sau
inlocuitori
RON/mp Ac
minim
280
370

Din paiant-lemn
RON/mp Ac
minim
150
230

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor


NOTA:
1.- Pentru constructiile cu mai multe nivele, evaluarea fiecarui etaj, demisol si
mansarda, se face prin aplicarea unei reduceri de 25% din valoarea stabilita pentru
parter;
(Exemplu: Evaluare casa = pret RON/mp Ac x [1 + (nr. nivele - 1) x 0,75], unde pretul
RON/mp Ac este pretul casei cu parter din tabelul de mai sus)
2.- Subsolul nu se considera nivel curent, valoarea subsolului fiind inclusa in pretul
unitar pe mp Ac;
3.- Pentru casele cu o vechime mai mare de 30 ani, se aplica o reducere de 30%.

TABEL nr. 2
Cu evaluarea caselor din Circumscriptia Judecatoriei Blceti
conform Decret nr.256/1984 i Decret Lege nr.61/1990,
date n valori minime

PIF

Pana in 1990
Dupa 1990

RURAL
TIP DE CASE
Din caramida, BCA sau
inlocuitori
RON/mp Ac
(minim)
160
220

Din paiant-lemn
RON/mp Ac
(minim)
80
140

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor


NOTA:
1.- Pentru constructiile cu mai multe nivele, evaluarea fiecarui etaj, demisol si
mansarda, se face prin aplicarea unei reduceri de 25% din valoarea stabilita pentru
parter;
(Exemplu: Evaluare casa = pret RON/mp Ac x [1 + (nr. nivele - 1) x 0,75], unde pretul
RON/mp Ac este pretul casei cu parter din tabelul de mai sus)
2.- Subsolul nu se considera nivel curent, valoarea subsolului fiind inclusa in pretul
unitar pe mp Ac;
3.- Pentru casele cu o vechime mai mare de 30 ani, se aplica o reducere de 30%.

TABEL nr. 3
Cu evaluarea anexelor locuinelor
conform Decret nr.256/1984 i Decret Lege nr.61/1990,
date n valori minime pentru Blceti
Nr. crt.
1
2

Denumirea tipului
de anexe ale
locuinelor
Magazii i bucatarii

oproane, fnare,
cotee
Ptule

Grajduri

Garaje

Materialul de construcie
utilizat

RON/mp Ad
BALCESTI

RON/mp Ad
BALCESTI

- din crmid
- din lemn
- din chirpici sau valatuci
- din lemn sau alte materiale
indiferent de folosin
- din ipci
- din nuiele
- din caramida
- din lemn sau alte materiale
- din caramida
- din lemn sau alte materiale

110
65
60
40

83
49
45
30

40
33
65
58
100
80

30
25
49
44
75
60

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

TABEL nr. 4
Cu evaluarea terenului extravilan din Circumscripia Judectoriei Blceti
conform HG 834/1991 i a Legii 18/1991, a fondului funciar,
date n valori minime
Clasa de fertilitate
III

IV

III-IV-V

Categoria de
folosin
Arabil
Vie
Livad
Fnea
Pune
Arabil
Vie
Livad
Fnea
Pune
Arabil
Livad
Fnea
Pune
pdure
neproductiv

Valoare RON/mp
(minim)
0,40
0,60
0,90
0,20
0,20
0,40
0,50
0,60
0,20
0,10
0,05
0,50
0,20
0,10
1,10
0,10

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

TABEL nr. 5
Evaluarea terenului intravilan din orasul Balcesti, jud.Vlcea
conform HG 834/1991
date n valori minime
Localiti

RON/mp
minim
ZONA A

RON/mp
minim
ZONA B

RON/mp.
minim
ZONA C

Teren curti40
18
8
constructii
Alte categ. de
20
9
4
terenuri
ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

RON/mp
minim
localitati
limitrofe
orasului
Balcesti
4
2

TABEL nr.6
Evaluarea terenului intravilan din comunele i satele apartinand de Circumscriptia
Judecatoriei Balcesti, jud.Vlcea conform HG 834/1991 date n valori minime
Nr. crt

Circumscripia
COMUNA /
RON/mp
RON/mp
judectoreasc
SAT
MINIM
MINIM
1.
Blceti
COMUNA
7
3,5
2.
Blceti
SAT
3,5
1,5
ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

TABEL nr. 7
Cu evaluarea spaiilor comerciale din orasul Balcesti,
conform HG 834/1991,
date n valori minime
Localiti

RON/mp Ad
RON/mp Ad
RON/mp Ad
minim
minim
minim
ZONA A
ZONA B
ZONA C
Balcesti
180
130
Sp. com.comune
65
40
Sp. com. sate
50
25
ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor

TABEL nr. 8
Evaluri garsoniere i apartamente, conform Decret nr.256/1984 i Decret Lege
nr.61/1990 n funcie de nivel, grad de confort, numr de camere, suprafa util
BLCETI
Grad
de
confort
parter
1
2
etaj I
1
2
etaj II
1
2
etaj III
1
2
etaj IV
1
2

S.U
m.p

1 camer
RON/zon
A

SU
mp

2 camere
RON/zon
A

SU
mp

3 camere
RON/zon
A

SU
mp

4 camere
RON/zon
A

30
23

13.200
12.600

50
36

19.700
18.500

65
48

24.500
23.100

80
60

33.600
30.900

30
23

15.500
13.800

50
36

22.100
19.500

65
48

30.700
28.800

80
60

38.000
35.800

30
23

13.200
12.600

50
36

21.200
18.500

65
48

30.100
26.800

80
60

37.000
34.800

30
23

12.600
11.600

50
36

19.900
17.600

65
48

29.100
26.200

80
60

35.100
32.300

30
23

12.000
11.500

50
36

18.900
17.100

65
48

25.000
23.400

80
60

32.900
30.100

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor


COMUNE
Grad de
confort

1 camera
RON/zona
I

2 camere
RON/zona
I

3 camere
RON/zona
I

4 camere
RON/zona
I

Parter
conf. 1
conf. 2

5.700
4.900

7.200
5.800

8.600
6.100

10.000
8.600

Etaj 1
conf. 1
conf. 2

5.700
4.900

7.200
5.800

8.600
6.100

10.000
8.600

Etaj 2
conf. 1
conf. 2

4.900
4.000

7.000
5.200

8.000
5.800

8.500
7.500

Etaj 3
conf. 1
conf. 2

2.500
2.000

5.000
4.000

7.000
4.500

7.500
6.800

ncadrarea n limitele stabilite se face pe baza declaraiilor prilor