PROIECT DIDACTIC Şcoala nr 31 ,,Educaţie pentru sănătate’’ Tema: ,,Alimentaţia şi Mediul’’ Timp: 50 min.

Tipul lecţiei: informare şi comunicare la nivelul disciplinei ,,Educaţie pentru sănătate’’ Scopul lecţiei: conştienti area importanţei unei alimentaţii sănătoase !n de voltarea or"anismului, c#t şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediu şi protecţia acestuia prin stimularea capacităţilor creative. Obiective: la finalul activităţii, elevii vor fi capa$ili: • să identifice cele cinci cate"orii principale de alimente necesare pentru o dietă sănătoasă privind definirea piramidei alimentare % • să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, su"estii necesare unei vieţi sănătoase% • să dramati e e prin &oc de rol pro$lemele cu care se confruntă fluviul 'unărea% • să identifice deprinderi care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea. (esurse materiale şi procedurale: Materiale necesare: foi flipc)art, mar*ere, coli color +,, ima"ini foto cu diverse alimente, am$ala&e de produse alimentare, polistiren, e-po iţie de desene, fişe de lucru etc Forme de organizare: "rupe, frontală, individuală Metode şi procedee: conversaţia euristică, !nvăţarea prin descoperire, pro$lemati area, modelarea Mijloace didactice: videoproiector, material reali at !n .pt ,,+limentaţia şi /ediul’’, materiale informative diverse, ta$lă 0cenariul didactic 1. /oment or"ani atoric 1. 2aptarea atenţiei 3 4nformare cu privire la !ncăl irea "lo$ală. 3. Enunţarea o$iectivelor  +stfel, la sf#rşitul acestei ore veţi putea identifica cele 5 cate"orii principale de alimente necesare unei diete sănătoase, elementele necesare unei vieţi sănătoase şi desi"ur propuneri de soluţii pentru pro$lemele 'unării cau ate de poluare. 1. 'esfăşurarea activităţii didactice:  0e cere elevilor motivaţia unei alimentaţii sănătoase şi a unui mediu sănătos.  'iri&area !nvăţării: a.5 0e pre intă la videoproiector un material !n .pt privind principiile de $a ă alimentare şi evoluţia piramidei alimentare sănătoase, etic)eta 6 cartea de vi ită a alimentelor, respectiv motivaţia protecţiei fluviului 'unărea. $.5 0e cere elevilor "ruparea !n 3 ec)ipe 7 elevii primesc $uline roşii, "al$ene şi ver i5

.rofesorul solicită elevilor să se documente e suplimentar cu privire la sănătatea mediului şi a alimentaţiei sănătoase şi să reali e e un eseu care să trate e una din aspectele de $ătute.PI AMID!I A"IM!#TA !’’ /od de lucru:  elevii completea ă fişa . /od de lucru:  :oc de rol .I grupă 0arcina de !nvăţare: Definirea .. Procesare: $are credeţi c% sunt moti&ele pentru care nu se respect% un regim alimentar ec'ili(rat) II grupă 0arcina de !nvăţare: $e *nseamn% o persoan% s%n%toas%) /od de lucru:  Elevii primesc cartonaşe colorate su$ formă de petale pe care le vor aşe a !n . raport#ndu6se la meniul lor ilnic.floarea sănătăţii’’. selectea ă şi aşea ă corect ima"ini foto de alimente sănătoase !n piramida alimentelor pe cinci nivele conform unei diete sănătoase folosind un panou din polistiren%  elevii selectea ă am$ala&e de produse de alimente sănătoase şi nesănătoase !n două cutii%  0e ataşea ă fişele elevilor pe panou l#n"ă piramida alimentară şi se verifică !mpreună !n ce măsură se respectă re"ulile unei alimentaţii ec)ili$rate folosind +ne-a 16 9)idul unei alimentaţii corecte.. identifică comportamente pentru de voltarea şi menţinerea unui or"anism sănătos. 4u$eşte 'unărea’’  Elevii identifică şi notea ă deprinderile care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea.. 2e alimente măn#nc8’’. 2e !nseamnă o persoană sănătoasă’’6 +ne-a 3... +ne-a ... 0e indică $i$lio"rafie minimală: 2olecţia . !n faţa clasei.e aceste .+titudini despre 'unăre’’. Procesare: $+t de mult este afectat% s%n%tatea noastr% de mediul *n care tr%im) III grupă 0arcina de !nvăţare: Iu(eşte mediul. su"estii.petale’’ elevii notea ă sfaturi. 0e verifică !n faţa clasei cu ..  0e verifică !mpreună cu elevii . Procesare: A cui este responsa(ilitatea de a im(un%t%ţi mediul) 3.  elevii identifică.floarea sănătăţii’’ cu lista . +si"urarea retenţiei şi transferului:  .. +ne-a 1. iu(eşte Dun%rea.+r$orele lumii’’ .

2ompletea ă fişa individuală . peşti5%  de repre entanţi ai autorităţii locale. deprinderi care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea.. ( .. produsele su$ formă de ima"ini şi am$ala&e pe nivele conform unei diete sănătoase 1. ai comunităţii.. iu(eşte Dun%rea’’ 1. 4dentificaţi. (eali aţi un proces !n . 2e alimente măn#nc8’’ 1.işa de !nvăţare6 ..F"+area sănătăţii’’ .erde’’ .. <otaţi pe cartonaşele colorate !n formă de peşti.( . 0electea ă am$ala&e de produse !n două cutii pe criteriul alimentaţiei sănătoase.. 1.işa de !nvăţare 3 .Par"a#entu" . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..)ăn*nci sănăt+s e$ti .A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& . ai poliţiei dunărene%  de &udecător ce media ă procesul.FIŞE DE ÎNV !ARE .Iu(eşte mediul.A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& ' ( .işă de !nvăţare 6 . <otea ă sfaturi.arlamentul verde’’ !n care veţi &uca rolul:  unor elemente din ecosistemul dunărean 7 al"e.Definirea piramidei alimentare’’ 1.$e *nseamn% o persoan% s%n%toas% )’’ 3..A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... selectaţi şi aşe aţi !n piramida alimentelor.+i+s’’ . su"estii şi comportamente pe cartonaşele !n formă de petale şi aşe aţi6le !n ..floarea sănătăţii’’.

"egu#e.Ane/a '& Ce a"i#ente #ăn*nc0& Te rap+rte1i "a #eniu" tău 1i"nic& A"i#ente Fructe legume Pâine cereale Lapte Carne Altele #ic de2un şi şi pr*n1 cina gustări nu#ăr t+ta" Ane/a -& %3idu" unei a"i#entaţii c+recte '& )*ncaţi a"i#ente . saturate $i c+"ester+" 7& F+"+siţi pr+duse 1a3ar+ase 4n cantităţi #+derate 8& F+"+siţi sarea 4n cantităţi #+derate Pentru a a.& A"egeţi un regi# a"i#entar cu #u"te 5ructe. $i pr+duse cerea"iere 6& A"egeţi un regi# sărac 4n grăsi#i.apte: .ariate -& )enţineţi(. Carne: - .eţi ne.+ie de ur#ăt+are"e p+rţii: Fructe $i "egu#e: 7 P*ine $i cerea"e: 7 sau #ai #u"te p+rţii .ea un regi# a"i#entar ec3i"i9rat 1i"nic a.ă greutatea 4n "i#ite n+r#a"e .

& Ce 4nsea#nă + pers+ană sănăt+asă0 Alege cel puţin 6 afirmaţii pe care le consideraţi cele mai importante calităţi necesare unei persoane pentru a fi sănătoase O pers+ană sănăt+asă este: Face regu"at e/erciţii 5i1ice Trăie$te 4ntr(un #ediu curat E.i a"i#entari )ăn*ncă regu"at $i N< =NAC>(uri Are + si"uetă 5ru#+asă Nu ia #edica#ente P+ate 5ugi după aut+9u1 5ără să i se taie respiraţia )erge 4n e/cursii 4n aer "i9er Are + casă c+n5+rta9i"ă Are + i#agine 9ună despre sine Respectă $i are deprinderi igienice E.Ane/a .ită c+nsu#u" de du"ciuri Are + credinţă care + a2ută 4n .ită #*ncarea cu prea #u"ţi aditi.iaţă C+#9ate e/cese"e a"i#entare =e pre1intă regu"at "a #edic Nu pare depri#ată nici+dată Iese 9ine din +rice situaţie Î$i 5ace u$+r prieteni .ită 5u#atu". a"c++"u" $i dr+guri"e Are un ten 5ru#+s E.

itarea aruncării gun+aie"+r 4n Dunăre după + 1i de p"a2ă cu 5a#i"ia 'G& Inter1icerea aruncării peturi"+r 4n apă .& Inter1icerea +a#eni"+r de pe na..ersităţii pri.ersării ape"+r industria"e $i #ena2ere 4n Dunăre 6& C+nser.er1iri 4n "unca Dunării F& Ec+"+gi1area #a"u"ui dunărean de e"e. naţi+na" $i 4ntre ţări"e ri.&Inter1icerea de.Ane/a 6& .ind ec3i"i9ru" ec+"+gic dunărean 7& Reg"e#entarea pescuitu"ui nu#ai 4n anu#ite peri+ade a"e anu"ui 8& Inter1icerea 9rac+na2u"ui 4n peri+ade"e inter1ise D& Inter1isă 5+"+sirea 9ărci"+r cu #+t+r $i a ec3ipa#ente"+r de recreaţie care ar putea duce "a dec"inu" p+pu"aţiei de pe$ti E& P"antări $i re4n...ita accidente ce pr+duc de.area unui turis# ec+"+gic '-& C+ntr+" atent a" transp+rtu"ui #ariti# pentru a e. #ena2ere de p+"uanţi cu #icr++rganis#e.area 9i+di.e să arunce 4n apă de$euri '6& =usţinerea un+r pr+gra#e de #anage#ent 5inanţate de C+#isia Eur+peană '7& C++perarea pe p"an "+ca".erane pri.ind pr+tecţia ec+siste#u"ui dunărean de acţiuni"e antr+pice& .ersări de petr+" ce duc "a int+/icarea $i #+artea pe$ti"+r '. cu de1in5ectanţi @NA.Atitudini despre Dunăre’’ '&E/istenţa staţiei de epurare a apei ? curăţă ape"e industria"e. C"BC -& Dep+1itarea gun+iu"ui #ena2er inter1is pe diguri de+arece are e5ecte distrugăt+are asupra ec+siste#e"+r dunărene $i a ca"ităţii apeiC .Pentru + Dunăre curată nu arunca peturi 4n apă’’ ''& Pr+#+.i $i de c+#unitate E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful