P. 1
Alimentatia Si Mediul

Alimentatia Si Mediul

|Views: 1|Likes:
Published by Karla Dana
alimentatie si mediu
alimentatie si mediu

More info:

Published by: Karla Dana on Jan 31, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC Şcoala nr 31 ,,Educaţie pentru sănătate’’ Tema: ,,Alimentaţia şi Mediul’’ Timp: 50 min.

Tipul lecţiei: informare şi comunicare la nivelul disciplinei ,,Educaţie pentru sănătate’’ Scopul lecţiei: conştienti area importanţei unei alimentaţii sănătoase !n de voltarea or"anismului, c#t şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediu şi protecţia acestuia prin stimularea capacităţilor creative. Obiective: la finalul activităţii, elevii vor fi capa$ili: • să identifice cele cinci cate"orii principale de alimente necesare pentru o dietă sănătoasă privind definirea piramidei alimentare % • să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, su"estii necesare unei vieţi sănătoase% • să dramati e e prin &oc de rol pro$lemele cu care se confruntă fluviul 'unărea% • să identifice deprinderi care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea. (esurse materiale şi procedurale: Materiale necesare: foi flipc)art, mar*ere, coli color +,, ima"ini foto cu diverse alimente, am$ala&e de produse alimentare, polistiren, e-po iţie de desene, fişe de lucru etc Forme de organizare: "rupe, frontală, individuală Metode şi procedee: conversaţia euristică, !nvăţarea prin descoperire, pro$lemati area, modelarea Mijloace didactice: videoproiector, material reali at !n .pt ,,+limentaţia şi /ediul’’, materiale informative diverse, ta$lă 0cenariul didactic 1. /oment or"ani atoric 1. 2aptarea atenţiei 3 4nformare cu privire la !ncăl irea "lo$ală. 3. Enunţarea o$iectivelor  +stfel, la sf#rşitul acestei ore veţi putea identifica cele 5 cate"orii principale de alimente necesare unei diete sănătoase, elementele necesare unei vieţi sănătoase şi desi"ur propuneri de soluţii pentru pro$lemele 'unării cau ate de poluare. 1. 'esfăşurarea activităţii didactice:  0e cere elevilor motivaţia unei alimentaţii sănătoase şi a unui mediu sănătos.  'iri&area !nvăţării: a.5 0e pre intă la videoproiector un material !n .pt privind principiile de $a ă alimentare şi evoluţia piramidei alimentare sănătoase, etic)eta 6 cartea de vi ită a alimentelor, respectiv motivaţia protecţiei fluviului 'unărea. $.5 0e cere elevilor "ruparea !n 3 ec)ipe 7 elevii primesc $uline roşii, "al$ene şi ver i5

 0e verifică !mpreună cu elevii . Procesare: $are credeţi c% sunt moti&ele pentru care nu se respect% un regim alimentar ec'ili(rat) II grupă 0arcina de !nvăţare: $e *nseamn% o persoan% s%n%toas%) /od de lucru:  Elevii primesc cartonaşe colorate su$ formă de petale pe care le vor aşe a !n . 0e indică $i$lio"rafie minimală: 2olecţia .. +ne-a 1. 2e alimente măn#nc8’’. identifică comportamente pentru de voltarea şi menţinerea unui or"anism sănătos.  elevii identifică.e aceste ... 0e verifică !n faţa clasei cu ... .PI AMID!I A"IM!#TA !’’ /od de lucru:  elevii completea ă fişa .+r$orele lumii’’ .. /od de lucru:  :oc de rol .floarea sănătăţii’’. +ne-a . 4u$eşte 'unărea’’  Elevii identifică şi notea ă deprinderile care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea. Procesare: A cui este responsa(ilitatea de a im(un%t%ţi mediul) 3.rofesorul solicită elevilor să se documente e suplimentar cu privire la sănătatea mediului şi a alimentaţiei sănătoase şi să reali e e un eseu care să trate e una din aspectele de $ătute.. Procesare: $+t de mult este afectat% s%n%tatea noastr% de mediul *n care tr%im) III grupă 0arcina de !nvăţare: Iu(eşte mediul.petale’’ elevii notea ă sfaturi..I grupă 0arcina de !nvăţare: Definirea . selectea ă şi aşea ă corect ima"ini foto de alimente sănătoase !n piramida alimentelor pe cinci nivele conform unei diete sănătoase folosind un panou din polistiren%  elevii selectea ă am$ala&e de produse de alimente sănătoase şi nesănătoase !n două cutii%  0e ataşea ă fişele elevilor pe panou l#n"ă piramida alimentară şi se verifică !mpreună !n ce măsură se respectă re"ulile unei alimentaţii ec)ili$rate folosind +ne-a 16 9)idul unei alimentaţii corecte.floarea sănătăţii’’ cu lista . iu(eşte Dun%rea. su"estii.+titudini despre 'unăre’’. 2e !nseamnă o persoană sănătoasă’’6 +ne-a 3. +si"urarea retenţiei şi transferului:  . !n faţa clasei.. raport#ndu6se la meniul lor ilnic.

( ..erde’’ .floarea sănătăţii’’.Par"a#entu" . 0electea ă am$ala&e de produse !n două cutii pe criteriul alimentaţiei sănătoase. produsele su$ formă de ima"ini şi am$ala&e pe nivele conform unei diete sănătoase 1.A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& ' ( ..A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& .FIŞE DE ÎNV !ARE .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& .Iu(eşte mediul. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..işa de !nvăţare 3 . deprinderi care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea.)ăn*nci sănăt+s e$ti . 2ompletea ă fişa individuală . ai comunităţii. 1..Definirea piramidei alimentare’’ 1. (eali aţi un proces !n . selectaţi şi aşe aţi !n piramida alimentelor. ai poliţiei dunărene%  de &udecător ce media ă procesul.+i+s’’ .( . peşti5%  de repre entanţi ai autorităţii locale.$e *nseamn% o persoan% s%n%toas% )’’ 3.. iu(eşte Dun%rea’’ 1.işa de !nvăţare6 . <otaţi pe cartonaşele colorate !n formă de peşti..işă de !nvăţare 6 ....arlamentul verde’’ !n care veţi &uca rolul:  unor elemente din ecosistemul dunărean 7 al"e. 2e alimente măn#nc8’’ 1. 4dentificaţi. <otea ă sfaturi.F"+area sănătăţii’’ . su"estii şi comportamente pe cartonaşele !n formă de petale şi aşe aţi6le !n . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..

Ane/a '& Ce a"i#ente #ăn*nc0& Te rap+rte1i "a #eniu" tău 1i"nic& A"i#ente Fructe legume Pâine cereale Lapte Carne Altele #ic de2un şi şi pr*n1 cina gustări nu#ăr t+ta" Ane/a -& %3idu" unei a"i#entaţii c+recte '& )*ncaţi a"i#ente .ariate -& )enţineţi(.eţi ne.& A"egeţi un regi# a"i#entar cu #u"te 5ructe. "egu#e.+ie de ur#ăt+are"e p+rţii: Fructe $i "egu#e: 7 P*ine $i cerea"e: 7 sau #ai #u"te p+rţii . saturate $i c+"ester+" 7& F+"+siţi pr+duse 1a3ar+ase 4n cantităţi #+derate 8& F+"+siţi sarea 4n cantităţi #+derate Pentru a a. Carne: - . $i pr+duse cerea"iere 6& A"egeţi un regi# sărac 4n grăsi#i.ă greutatea 4n "i#ite n+r#a"e .apte: .ea un regi# a"i#entar ec3i"i9rat 1i"nic a.

& Ce 4nsea#nă + pers+ană sănăt+asă0 Alege cel puţin 6 afirmaţii pe care le consideraţi cele mai importante calităţi necesare unei persoane pentru a fi sănătoase O pers+ană sănăt+asă este: Face regu"at e/erciţii 5i1ice Trăie$te 4ntr(un #ediu curat E.i a"i#entari )ăn*ncă regu"at $i N< =NAC>(uri Are + si"uetă 5ru#+asă Nu ia #edica#ente P+ate 5ugi după aut+9u1 5ără să i se taie respiraţia )erge 4n e/cursii 4n aer "i9er Are + casă c+n5+rta9i"ă Are + i#agine 9ună despre sine Respectă $i are deprinderi igienice E. a"c++"u" $i dr+guri"e Are un ten 5ru#+s E.iaţă C+#9ate e/cese"e a"i#entare =e pre1intă regu"at "a #edic Nu pare depri#ată nici+dată Iese 9ine din +rice situaţie Î$i 5ace u$+r prieteni .ită c+nsu#u" de du"ciuri Are + credinţă care + a2ută 4n .ită #*ncarea cu prea #u"ţi aditi.ită 5u#atu".Ane/a .

area unui turis# ec+"+gic '-& C+ntr+" atent a" transp+rtu"ui #ariti# pentru a e.ersări de petr+" ce duc "a int+/icarea $i #+artea pe$ti"+r '.Pentru + Dunăre curată nu arunca peturi 4n apă’’ ''& Pr+#+..area 9i+di. #ena2ere de p+"uanţi cu #icr++rganis#e. C"BC -& Dep+1itarea gun+iu"ui #ena2er inter1is pe diguri de+arece are e5ecte distrugăt+are asupra ec+siste#e"+r dunărene $i a ca"ităţii apeiC .erane pri.ind pr+tecţia ec+siste#u"ui dunărean de acţiuni"e antr+pice& . cu de1in5ectanţi @NA.Atitudini despre Dunăre’’ '&E/istenţa staţiei de epurare a apei ? curăţă ape"e industria"e.ind ec3i"i9ru" ec+"+gic dunărean 7& Reg"e#entarea pescuitu"ui nu#ai 4n anu#ite peri+ade a"e anu"ui 8& Inter1icerea 9rac+na2u"ui 4n peri+ade"e inter1ise D& Inter1isă 5+"+sirea 9ărci"+r cu #+t+r $i a ec3ipa#ente"+r de recreaţie care ar putea duce "a dec"inu" p+pu"aţiei de pe$ti E& P"antări $i re4n.Ane/a 6& .er1iri 4n "unca Dunării F& Ec+"+gi1area #a"u"ui dunărean de e"e.ersării ape"+r industria"e $i #ena2ere 4n Dunăre 6& C+nser.ita accidente ce pr+duc de..& Inter1icerea +a#eni"+r de pe na.i $i de c+#unitate E.ersităţii pri.&Inter1icerea de.itarea aruncării gun+aie"+r 4n Dunăre după + 1i de p"a2ă cu 5a#i"ia 'G& Inter1icerea aruncării peturi"+r 4n apă .e să arunce 4n apă de$euri '6& =usţinerea un+r pr+gra#e de #anage#ent 5inanţate de C+#isia Eur+peană '7& C++perarea pe p"an "+ca". naţi+na" $i 4ntre ţări"e ri..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->