PROIECT DIDACTIC Şcoala nr 31 ,,Educaţie pentru sănătate’’ Tema: ,,Alimentaţia şi Mediul’’ Timp: 50 min.

Tipul lecţiei: informare şi comunicare la nivelul disciplinei ,,Educaţie pentru sănătate’’ Scopul lecţiei: conştienti area importanţei unei alimentaţii sănătoase !n de voltarea or"anismului, c#t şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediu şi protecţia acestuia prin stimularea capacităţilor creative. Obiective: la finalul activităţii, elevii vor fi capa$ili: • să identifice cele cinci cate"orii principale de alimente necesare pentru o dietă sănătoasă privind definirea piramidei alimentare % • să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, su"estii necesare unei vieţi sănătoase% • să dramati e e prin &oc de rol pro$lemele cu care se confruntă fluviul 'unărea% • să identifice deprinderi care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea. (esurse materiale şi procedurale: Materiale necesare: foi flipc)art, mar*ere, coli color +,, ima"ini foto cu diverse alimente, am$ala&e de produse alimentare, polistiren, e-po iţie de desene, fişe de lucru etc Forme de organizare: "rupe, frontală, individuală Metode şi procedee: conversaţia euristică, !nvăţarea prin descoperire, pro$lemati area, modelarea Mijloace didactice: videoproiector, material reali at !n .pt ,,+limentaţia şi /ediul’’, materiale informative diverse, ta$lă 0cenariul didactic 1. /oment or"ani atoric 1. 2aptarea atenţiei 3 4nformare cu privire la !ncăl irea "lo$ală. 3. Enunţarea o$iectivelor  +stfel, la sf#rşitul acestei ore veţi putea identifica cele 5 cate"orii principale de alimente necesare unei diete sănătoase, elementele necesare unei vieţi sănătoase şi desi"ur propuneri de soluţii pentru pro$lemele 'unării cau ate de poluare. 1. 'esfăşurarea activităţii didactice:  0e cere elevilor motivaţia unei alimentaţii sănătoase şi a unui mediu sănătos.  'iri&area !nvăţării: a.5 0e pre intă la videoproiector un material !n .pt privind principiile de $a ă alimentare şi evoluţia piramidei alimentare sănătoase, etic)eta 6 cartea de vi ită a alimentelor, respectiv motivaţia protecţiei fluviului 'unărea. $.5 0e cere elevilor "ruparea !n 3 ec)ipe 7 elevii primesc $uline roşii, "al$ene şi ver i5

.+r$orele lumii’’ .. iu(eşte Dun%rea. 4u$eşte 'unărea’’  Elevii identifică şi notea ă deprinderile care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea. raport#ndu6se la meniul lor ilnic.. 2e alimente măn#nc8’’. identifică comportamente pentru de voltarea şi menţinerea unui or"anism sănătos. !n faţa clasei.floarea sănătăţii’’ cu lista .. +ne-a . /od de lucru:  :oc de rol . 2e !nseamnă o persoană sănătoasă’’6 +ne-a 3.  elevii identifică.rofesorul solicită elevilor să se documente e suplimentar cu privire la sănătatea mediului şi a alimentaţiei sănătoase şi să reali e e un eseu care să trate e una din aspectele de $ătute.I grupă 0arcina de !nvăţare: Definirea .petale’’ elevii notea ă sfaturi. +ne-a 1.. su"estii. Procesare: $are credeţi c% sunt moti&ele pentru care nu se respect% un regim alimentar ec'ili(rat) II grupă 0arcina de !nvăţare: $e *nseamn% o persoan% s%n%toas%) /od de lucru:  Elevii primesc cartonaşe colorate su$ formă de petale pe care le vor aşe a !n . 0e indică $i$lio"rafie minimală: 2olecţia .PI AMID!I A"IM!#TA !’’ /od de lucru:  elevii completea ă fişa .floarea sănătăţii’’.e aceste .  0e verifică !mpreună cu elevii . +si"urarea retenţiei şi transferului:  . Procesare: $+t de mult este afectat% s%n%tatea noastr% de mediul *n care tr%im) III grupă 0arcina de !nvăţare: Iu(eşte mediul. . Procesare: A cui este responsa(ilitatea de a im(un%t%ţi mediul) 3.. 0e verifică !n faţa clasei cu .+titudini despre 'unăre’’. selectea ă şi aşea ă corect ima"ini foto de alimente sănătoase !n piramida alimentelor pe cinci nivele conform unei diete sănătoase folosind un panou din polistiren%  elevii selectea ă am$ala&e de produse de alimente sănătoase şi nesănătoase !n două cutii%  0e ataşea ă fişele elevilor pe panou l#n"ă piramida alimentară şi se verifică !mpreună !n ce măsură se respectă re"ulile unei alimentaţii ec)ili$rate folosind +ne-a 16 9)idul unei alimentaţii corecte....

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..arlamentul verde’’ !n care veţi &uca rolul:  unor elemente din ecosistemul dunărean 7 al"e. su"estii şi comportamente pe cartonaşele !n formă de petale şi aşe aţi6le !n ..erde’’ . 4dentificaţi. ai comunităţii. <otaţi pe cartonaşele colorate !n formă de peşti.A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& ' ( . iu(eşte Dun%rea’’ 1...)ăn*nci sănăt+s e$ti . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .floarea sănătăţii’’.A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& . <otea ă sfaturi. ai poliţiei dunărene%  de &udecător ce media ă procesul.+i+s’’ .F"+area sănătăţii’’ . produsele su$ formă de ima"ini şi am$ala&e pe nivele conform unei diete sănătoase 1. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .( . 0electea ă am$ala&e de produse !n două cutii pe criteriul alimentaţiei sănătoase..işă de !nvăţare 6 . selectaţi şi aşe aţi !n piramida alimentelor. ( .Iu(eşte mediul...işa de !nvăţare 3 ...Par"a#entu" . 2ompletea ă fişa individuală . 2e alimente măn#nc8’’ 1.. (eali aţi un proces !n ..Definirea piramidei alimentare’’ 1. peşti5%  de repre entanţi ai autorităţii locale. 1.$e *nseamn% o persoan% s%n%toas% )’’ 3.işa de !nvăţare6 ..A"i#entaţia $i #ediu"’’ %rupa nr& .. deprinderi care contri$uie la menţinerea i"ienei fluviului 'unărea.FIŞE DE ÎNV !ARE .

ea un regi# a"i#entar ec3i"i9rat 1i"nic a.+ie de ur#ăt+are"e p+rţii: Fructe $i "egu#e: 7 P*ine $i cerea"e: 7 sau #ai #u"te p+rţii . "egu#e. Carne: - .Ane/a '& Ce a"i#ente #ăn*nc0& Te rap+rte1i "a #eniu" tău 1i"nic& A"i#ente Fructe legume Pâine cereale Lapte Carne Altele #ic de2un şi şi pr*n1 cina gustări nu#ăr t+ta" Ane/a -& %3idu" unei a"i#entaţii c+recte '& )*ncaţi a"i#ente .apte: .ariate -& )enţineţi(.& A"egeţi un regi# a"i#entar cu #u"te 5ructe.ă greutatea 4n "i#ite n+r#a"e . $i pr+duse cerea"iere 6& A"egeţi un regi# sărac 4n grăsi#i. saturate $i c+"ester+" 7& F+"+siţi pr+duse 1a3ar+ase 4n cantităţi #+derate 8& F+"+siţi sarea 4n cantităţi #+derate Pentru a a.eţi ne.

ită c+nsu#u" de du"ciuri Are + credinţă care + a2ută 4n .& Ce 4nsea#nă + pers+ană sănăt+asă0 Alege cel puţin 6 afirmaţii pe care le consideraţi cele mai importante calităţi necesare unei persoane pentru a fi sănătoase O pers+ană sănăt+asă este: Face regu"at e/erciţii 5i1ice Trăie$te 4ntr(un #ediu curat E.i a"i#entari )ăn*ncă regu"at $i N< =NAC>(uri Are + si"uetă 5ru#+asă Nu ia #edica#ente P+ate 5ugi după aut+9u1 5ără să i se taie respiraţia )erge 4n e/cursii 4n aer "i9er Are + casă c+n5+rta9i"ă Are + i#agine 9ună despre sine Respectă $i are deprinderi igienice E.ită 5u#atu".iaţă C+#9ate e/cese"e a"i#entare =e pre1intă regu"at "a #edic Nu pare depri#ată nici+dată Iese 9ine din +rice situaţie Î$i 5ace u$+r prieteni . a"c++"u" $i dr+guri"e Are un ten 5ru#+s E.ită #*ncarea cu prea #u"ţi aditi.Ane/a .

ersităţii pri.e să arunce 4n apă de$euri '6& =usţinerea un+r pr+gra#e de #anage#ent 5inanţate de C+#isia Eur+peană '7& C++perarea pe p"an "+ca".& Inter1icerea +a#eni"+r de pe na. #ena2ere de p+"uanţi cu #icr++rganis#e.Ane/a 6& .&Inter1icerea de.area unui turis# ec+"+gic '-& C+ntr+" atent a" transp+rtu"ui #ariti# pentru a e..area 9i+di.ita accidente ce pr+duc de..erane pri.itarea aruncării gun+aie"+r 4n Dunăre după + 1i de p"a2ă cu 5a#i"ia 'G& Inter1icerea aruncării peturi"+r 4n apă .. C"BC -& Dep+1itarea gun+iu"ui #ena2er inter1is pe diguri de+arece are e5ecte distrugăt+are asupra ec+siste#e"+r dunărene $i a ca"ităţii apeiC .Atitudini despre Dunăre’’ '&E/istenţa staţiei de epurare a apei ? curăţă ape"e industria"e.ind ec3i"i9ru" ec+"+gic dunărean 7& Reg"e#entarea pescuitu"ui nu#ai 4n anu#ite peri+ade a"e anu"ui 8& Inter1icerea 9rac+na2u"ui 4n peri+ade"e inter1ise D& Inter1isă 5+"+sirea 9ărci"+r cu #+t+r $i a ec3ipa#ente"+r de recreaţie care ar putea duce "a dec"inu" p+pu"aţiei de pe$ti E& P"antări $i re4n. naţi+na" $i 4ntre ţări"e ri.ersări de petr+" ce duc "a int+/icarea $i #+artea pe$ti"+r '.er1iri 4n "unca Dunării F& Ec+"+gi1area #a"u"ui dunărean de e"e. cu de1in5ectanţi @NA.Pentru + Dunăre curată nu arunca peturi 4n apă’’ ''& Pr+#+.ersării ape"+r industria"e $i #ena2ere 4n Dunăre 6& C+nser.i $i de c+#unitate E.ind pr+tecţia ec+siste#u"ui dunărean de acţiuni"e antr+pice& .