Sunteți pe pagina 1din 20

PROCEDURA OPERATIONALA

1. Scopul Prin prezenta procedura se stabileste modul de e ecutare a lucrarilor de remediere de!iciente aparute la echipamentele si instalatiile care se gasesc in perioada de garantie" 2. Domeniul de aplicare Procedura se aplica #n relatiile dintre $ %&' (istributie si prestatorii e terni autorizati care e ecuta lucrari de constructii monta)* mentenanta sau dirigentie de santier in instalatiile a!late in gestiune %&' (istributie + %&' (istributie si cu !urnizori de materiale / echipamente identi!icabile dupa numar/lot/serie"

2. Motivul elaborarii/revizuirii si sinteza modificarilor Motivul revizuirii Proiect optimizare proces Sinteza modificarilor ,tilizare !ormat nou de PO -chimbari organizatorice$ schimbari organizatorice .modi!icare denumire din -(/AA si -( in -0A( in te t si logigrama1 3. Reguli si principii generale Sunt descrise doua aspecte: . -ituatia in care in urma evenimentului accidental* dupa e!ectuarea manevrelor de izolare de!ect* consumatorii raman nealimentati cu energie electrica" !. -ituatia in care in urma evenimentului accidental* dupa e!ectuarea manevrelor de izolare de!ect* consumatorii raman alimentati cu energie electrica" (e mentionat ca procedura are aplicabilitate numai daca in prealabil se e ecuta pasul 2 din logigrama A respectiv pasul 2 din logigrama 3" ". Responsabilitati / Matricea responsabilitatilor 4 5 responsabilitate principala % 5 %ooperare 6 5 6esposabilitate operationala #ompanie /$ntitate #$' D/DD(S #$' D /D$MR$D #$' R/*inante % #$' R/D () &restator e+tern 6*% #$' D / DM# 4*6

%ume &rocedura operationala

PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie

6*%

6*%

6*%

Pagina 2/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie _rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
,. )ogigrama PO contine 2 logigrame simbolizate cu litere ma)uscule A si 3" (enumirile logigramelor sunt urmatoarele$ A 5 %onsumatori nealimentati cu energie electrica in urma evenimentului produs 3 5 %onsumatori alimentati cu energie electrica in urma evenimentului produs

Pagina 3/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie _rev02

+a timpului pentru -&./01/02/02103- dministrare ec2ipamente si lucrari in garantie . #onsumatori nealimentati cu energie electrica in urma evenimentului produs
$lementul defect este in garantie

&veniment in instalatiile %&' (


&$-M emite !actura /ransmite !actura la se!ul de centru

Seful de centru transmite !actura la M&)

P&_%0 achita !actura -/OP


M&) transmite !actura la &$D 7ntocmire re!erat Obtinere aprobari 6e!acturare catre &$-#M

Operatiuni %ontabile pentru retinere din :3&

(ept" Achizitii si A;60AP Primesc (%

.pasul 31

.pasul 91

.pasul <1

.pasul 111

.pasul 121
7ntocmire (ocument %onstatator .(%1 ;oti!icare pentru retinere garantie

& ecutare & ecutie manevre lucrare izolare de!ect

7n!ormare 0P8

7n!ormare P&( P&_%0

.pasul 91 %onvocare .pasii < si =1

7ntocmire 6aport /ehnic

.pasul 31
8ansare comanda 6A

.pasul >1

Analiza raport tehnic si cauza producere eveniment

.pasul 131

.pasul 121
/ransmite (% la Achizitii si A;60AP

.pasul 101 .pasul 1?1

.pasii 1 si 21

# 3' : $4$%5M$%6 &R.D3S D5% 45%

&$-#M

12 ore / urban 2" ore / rural

1'8

1'8

2'8

1'8

1'8

1'8

2'8
.pasul 1?1

1'8

1'8

2'8

2'8

10 '% 2'8
7ntocmire re!erat pentru emitere !actura Obtinere semnaturi

%&' 6 primeste 2'8


&mitere !actura si transmitere la %&' 6

.pasul 1<1

.pasul 191
# 3' : M 6$R5 ) &3S ) D5S&.'565$

Pagina 2/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

Pagina ?/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
7. Descriere pasi )ogigrama 5 %onsumatori nealimentati cu energie electrica in urma evenimentului produs 5%6R R5 &veniment accidental produs in instalatiile %&' (" &asul 1 din logigrama 6esponsabil$ #$' D/D$M R$D/ #$ M6(86/110 94 - &ersonal .perational (escriere & ecuta manevre con!orm &./01/0:/01101_& ploatarea echipamentului retelei de distributie de catre %O 0/@A/ si &./01/0:/01102_& ploatarea echipamentului retelei de distributie de catre %O 110 BC@P6A0" 7n urma manevrelor consumatorii raman nealimentati cu energie electrica" &asul 2 din logigrama 6esponsabil$ #$' D/D$M R$D/ #$ M6(86/110 94 - Sef centru (escriere 8anseaza comanda de 6eparatie Accidentala . R 1 catre prestatorul de mentenanta ; &$-M < pentru e ecutarea lucrarilor de eliminare de!iciente sau inlocuire element de!ect* utilizand tari!ele din contractul de mentenanta imediat dupa producerea evenimentului" &asul 3 din logigrama 6esponsabil$ &restator $+tern -Mentenanta (escriere & ecuta lucrarea in termen de ma im 12/22 ore .urban/rural1 de la aparitia evenimentului " &mite !actura in ma im 10 zile calendaristice de la e ecutarea acesteia" /ransmite !actura la Seful de centru de la #$ M6(86/110 94. 5%6R R5 &./01/02/02102-& ecutarea constructiilor Proces verbal la terminarea lucrarilor -ituatia tehnico-)uridica &asul " din logigrama 6esponsabil$ #$' D/DSD /SM D zonal (escriere (upa terminarea lucrarii* M&) primeste #6# de la &$D si o transmite la SM D zonal. SM D zonal procedeaza la introducerea in -AP a garantiei de buna e ecutie in termen de 3 zile lucratoare de la data receptiei la terminarea lucrarilor atat pentru &$ #M cat si pentru furnizorul de materiale/echipament* prin accesarea cu tranzactia 5) 02 a locului !unctional pentru care trebuie de!inita garantia.

Pagina 66/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
Exemplu definire garantii -e acceseaza cu tranzactia 7802 locul !unctional pe care trebuie de!inita garantia"

7n tabul D:arantieE se completeaza $ (etalii element retea $ echipamentele supuse garantiei :arantie prestator .7ncepe garantia / -!arsit garantie1 $ intervalul de timp in care echipamentele sunt in garantia acordata de e ecutantul lucrarii :arantie !urnizor material .7ncepe garantia / -!arsit garantie1 $ intervalul de timp in care echipamentele sunt in garantia acordata de !urnizorul de materiale sau echipamente

%ota: 8a garantie prestator se trece data de incheiere a PC de la terminarea lucrarilor" 8a garantie !urnizor se trece garantia cea mai mare a materialului inclus in lucrare"Aceasta garantie se ia din certi!icatele de garantie care sunt incluse in %/%" 7n situatia in care lucrarea de investitii include mai multe locuri !unctionale garantia se introduce pentru !iecare loc !unctional in parte" Se salveaza modificarile efectuate la locatia functionala.
Pagina 77/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
&asul , din logigrama 6esponsabil$ #$' D- #$ M6(86/110 94 -Sef centru (escriere Ceri!ica daca elementul de!ect se a!la sub incidenta garantiei" (aca da* se trece la pasul 9" $+emplu verificare 7n intervalul in care locatia .echipamentul1 este in garantie* la deschiderea de comenzi P0 .7F321 se genereaza mesa) de avertizare"

Pagina 88/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA

Scenariu executare lucrare in garantie 8ansarea comenzii de e ecutie a lucrarii .7F321 - 7n cazul in care comanda se deschide pentru un element care nu este supus garantiei* in procesul de procesare a comenzilor nu e ista modi!icari !ata de modul de lucru actual" - 7n cazul in care s-a inregistrat o de!ectiune care intra sub incidenta garantiei se deschide comanda P0 si se marcheaza stare utilizator D:A6AE Se selecteaza stare utilizator

Se marc2eaza stare utilizator => R ? )ucrare e+ecutata in garantie

Pagina 99/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA

&asul : din logigrama 6esponsabil$ #$' D- #$ M6(86/110 94 -Sef centru (escriere 7n!ormeaza in scris .prin e-mail 1 M&) in ma im 1 zi lucratoare" /ransmite !actura la M&) in ma im 1 zi lucratoare de la primirea acesteia" &asul 7 din logigrama 6esponsabil$ #$' D-Manager &roiect )ocal (escriere 7n!ormeaza prin e-mail &$D in ma im 1 zi lucratoare si transmite !actura in ma im 1 zi lucratoare de la primirea acesteia" &asul @ din logigrama 6esponsabil$ &restator $+tern care asigura dirigentia de santier (escriere %onvoaca tele!onic si in scris in aceeasi zi in care primeste in!ormatia* &$-#M in vederea intocmirii 6aportului tehnic"

Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
&asul A din logigrama 6esponsabil$ &restator $+tern-#onstructii MontaB (escriere 7n termen de 2 zile lucratoare de la data primirii in!ormatiei intocmeste un raport tehnic" prin care !ace dovada ca de!ectiunea nu este cauzata de e ecutarea necorespunzatoare a lucrarilor sau a materialelor/echipamentelor puse la dispozitie de acesta" 7ntocmeste raport tehnic si daca evenimentul este provocat de materialul/echipamentul pus la dispozitie de bene!iciar" (aca 6aportul tehnic nu este intocmit in termenul speci!icat se trece la pasul 11* daca da se trece la pasul 10" &asul 10 din logigrama 6esponsabil$ #$' D- #$ M6(86/110 94 -Sef centruC &restator $+tern care asigura dirigentia de santier (escriere Analizeaza 6aportul tehnic si cauza producerii evenimentului in ma im 1 zi lucratoare de la data primirii acestuia" (aca evenimentul este produs din vina &$-#M se trece la pasul 11" (aca evenimentul nu este produs din vina &$-#M si este cauzat de material pus la dispozitie se trece la pasul 19" &asul 11 din logigrama 6esponsabil$ &restator $+tern care asigura dirigentia de santierC #$' D/DSD /Manager &roiect )ocal (escriere 7ntocmeste re!erat pentru emitere !actura si-l transmite la M&) pentru obtinere aprobari con!orm 0atricei de competenta in ma im 2 zile lucratoare" &asul 12 din logigrama 6esponsabil$ #$' D/DSD /Manager &roiect )ocal (escriere 6e!actureaza !actura de la &$-M catre &$-#M in ma im 1 zi lucratoare " (aca &$-#M nu achita !actura se trece la pasul 13" &asul 13 din logigrama 6esponsabil$ #$' D/DSD /Manager &roiect )ocal (escriere M&) anunta &$D in vederea intocmirii documentului constatator in ma im 1 zi lucratoare &asul 1" din logigrama 6esponsabil$ &restator $+tern care asigura dirigentia de santier (escriere 7ntocmeste (ocumentul constatator si-l transmite la M&)C in ma im 2 zile lucratoare" &asul 1, din logigrama 6esponsabil$ #$' D/DSD /Manager &roiect )ocal (escriere /ransmite (ocumentul %onstatator la (epartamentul Achizitii 8ucrari si la A;60AP* in ma im 10 zile lucratoare de la data e pirGrii termenelor prevGzute la pasul anterior"

Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
;oti!ica %&' 6_%ontabilitate Hurnizori pentru a retine contravaloarea !acturii din :3&* in ma im 2 zile lucratoare" 7n continuare procesul se continua con!orm PO-09-02-02#0=_Operatiuni contabile privind :3& retinute de la !urnizori 5$S5R5 PO-02-03-01#01_0anagementul Hurnizorilor+ A;60AP primeste (ocumentul %onstatator+ PO-09-02-02#0=_Operatiuni contabile privind :3& retinute de la !urnizori" &asul 1: din logigrama 6esponsabil$ &restator $+tern care asigura dirigentia de santier (escriere 7ntocmeste re!erat pentru emitere !actura si-l transmite la M&) pentru obtinere aprobari con!orm 0atricei de competenta in ma im 2 zile lucratoare" &asul 17 din logigrama 6esponsabil$ #$' D/DSD /Manager &roiect )ocal (escriere %ompleteaza H-PO-09-02-01303#01_&mitereHacturi-(_cod 3P_%&' si solicita emiterea !acturii la %&' 6 _Hacturare* apoi o transmite la %&' 6* in ma im 2 zile lucratoare" 5$S5R5 #$' R primeste !actura"

Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

+a timpului pentru -&./01/02/02103- dministrare ec2ipamente si lucrari in garantie !. #onsumatori alimentati cu energie electrica in urma evenimentului produs
$lementul defect este in garantie

&veniment in instalatiile %&' (

&$-M emite !actura /ransmite !actura la se! centru

/ransmite !actura la M&)

M&) transmite !actura la &$D

7ntocmire re!erat Obtinere aprobari

.pasul 201

-/OP
R &.R6 6$D%5# 5%6.#M56 5% 6$RM$%3) S&$#5*5# 6

.pasul 211

6e!acturare catre &$-#M

P&_%0 achita !actura -/OP

(ept" Achizitii si A;60AP pentru retinere Primesc (% din :3&


Operatiuni %ontabile

.pasul 221

.pasul 11 din log" A1

.pasul 12 din log"A1

7n!ormare 7n!ormare 0P8 P&(

.pasul ?1

.pasul 91

7ntocmire Raport %onvocare %onstata 6e2nic constatare re

.pasul =1

Analiza raport tehnic si cauza producere eveniment

& ecutie lucrare de P&_%0

.pasul 101

7ntocmire PC remediere de!iciente

7ntocmire (ocument %onstatator

.pasul 111

.pasul 13 din log" A1

.pasul 12 din log" A1

;oti!icare pentru retine re garantie

& ecutare manevre izolare de!ect

.pasul <1

.pasul >1

# 3' : $4$%5M$%6 &R.D3S D5% 45% <2 ore_ circ" sec" si 6A/ 220 ore_circ"prim si 60/

&$-#M /ransmite (% la Achizitii si A;60AP

.pasul 11

1 '8

1'8

22 ore

.pasul 1? din log" A1

1'8

1'8

1'8 1'8

3'8

1'8

1'8

2'8

1'8

1'8

2'8

2'8

R &.R63) 6$D%5# %3 $S6$ 5%6.#M56 5% 6$RM$%3) S&$#5*5# 6

?'8

10'8 10 '%

& ecutare lucrare cu P&_0 Anuntare 8ansare -e! centru c-da ;oti!icare 6A 0P8 pt" .pasul actionare 1>1 :3&

.pasul 201

%&' 6 primeste !actura ?'8 10'% 1'8 1'8 2'8 2'8

1'8

.pasul 1=1

8ansare c-da 6A

& ecutare lucrare cu P&_0

&$-M emite !actura /ransmite !actura la se! centru

.pasul 121

.pasul 131

/ransmite !actura la M&)

.pasul 131

.pasul 121

.pasul 1?1 .pasul 191

M&) transmite !actura la &$D

7ntocmire re!erat Obtinere aprobari

&mitere !actura si transmitere la %&' 6

.pasul 1<1

# 3' : M 6$R5 ) &3S )

D5S&.'565$

Pagina 13/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

Pagina 12/20
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
)ogigrama ! 5 %onsumatori alimentati cu energie electrica in urma evenimentului produs 5%6R R5 &veniment accidental produs in instalatiile %&' (" &asul 1 din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D/D$M R$D/ #$ M6(86/110 94 - &ersonal .perational (escriere & ecuta manevre con!orm &./01/0:/01101_& ploatarea echipamentului retelei de distributie de catre %O 0/@A/ si &./01/0:/01102_& ploatarea echipamentului retelei de distributie de catre %O 110 BC@P6A0" 7n urma manevrelor consumatorii sunt alimentati cu energie electrica" 5%6R R5 &./01/02/02102-& ecutarea constructiilor Proces verbal la terminarea lucrarilor -ituatia tehnico-)uridica &asul 2 din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D/DSD /SM D zonal (escriere (upa terminarea lucrarii* M&) primeste #6# de la &$D si o transmite la SM D zonal . SM D zonal procedeaza la introducerea in -AP a garantiei de buna e ecutie in termen de 3 zile lucratoare de la data receptiei la terminarea lucrarilor atat pentru &$ #M cat si pentru furnizorul de materiale/echipament* prin accesarea cu tranzactia 5) 02 a locului !unctional pentru care trebuie de!inita garantia. %ota$ -cenariu de introducere in -AP a garantiei este acelasi ca la pasul 2 din logigrama "

&asul 3 si " din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D- #$ M6(86/110 94 -Sef centru (escriere Ceri!ica daca elementul de!ect se a!la sub incidenta garantiei con!orm scenariului de la pasul ? din logigrama A"" (aca da* se trece la pasul ? si daca nu lucrarea se e ecuta con!orm %ontractului de mentenanta in ma im ? zile lucratoare" &asul , din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D-#$ M6(86/110 94 -Sef centru (escriere 7n!ormeaza in scris .prin e-mail 1 M&) in ma im 1 zi lucratoare" &asul : din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D-Manager &roiect )ocal (escriere 7n!ormeaza tele!onic si in scris .prin e-mail1 &$D in ma im 1 zi lucratoare* speci!icand data si ora aparitiei de!ectiunii precum si locul !unctional a!ectat"

Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
&asul 7 din logigrama ! 6esponsabil$ &restator $+tern care asigura dirigentia de santier (escriere %onvoaca * tele!onic si in scris* &$-#M si Seful #$ M6(86/110 94 in vederea constatarii de!ectiunii si a intocmirii 6aportului tehnic" Timpul de constatare ma im . indi!!erent de natura de!ectului 1 $ 24 ore %onvocarea se !ace intr-o zi lucratoare de la primirea in!ormatiei" %ota: 8a constatare participa Seful #$ M6(86/110 94C &$-#M si &$D" &asul @ din logigrama ! 6esponsabil$ &restator $+tern-#onstructii MontaB (escriere 7ntr-o zi lucratoare de la constatare intocmeste un raport tehnic" (aca 6aportul tehnic nu este intocmit in termenul speci!icat se trece la pasul 1=* daca da se trece la pasul >" &asul A din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D- #$ M6(86/110 94 -Sef centruC &restator e+tern care asigura dirigentia de santier (escriere Analizeaza 6aportul tehnic si cauza producerii evenimentului in ma im 1 zi lucratoare de la data primirii acestuia" (aca evenimentul este produs din vina &$-#M se trece la pasul 10" (aca evenimentul nu este produs din vina &$-#M si este cauzat de material pus la dispozitie sau din alte cauze* se trece la pasul 12" &asul 10 din logigrama ! 6esponsabil$ &restator $+tern-#onstructii MontaB (escriere 6emediaza de!ectiunea dupa constatare in termenele de mai )os Timpul de remediere ma im . con!orm contractului de achizitii 1 este$ Pentru circuite secundare si retele electrice de )oasa tensiune 72 ore Pentru circuite primare si retele de medie tensiune si 110 BC 240 ore de la intocmirea raportului tehnic. (aca lucrarea este e ecutata in termenele stabilite se trece la pasul 11 daca nu la pasul 1>" &asul 11 din logigrama !$ 6esponsabil$ #$' D- #$ M6(86/110 94 -Sef centruC &restator e+tern care asigura dirigentia de santier si &restator $+tern-#onstructii MontaB (escriere$ PC remediere de!iciente in ma im 3 zile lucratoare de la !inalizarea lucrarii" PC este intocmit de catre Prestatorul e tern care asigura dirigentia de santier si este insusit .semnat1 de toti ceilalti 5$S5R$ Proces verbal de remediere de!iciente"

Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
&asul 12 din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D/D$M R$D/ #$ M6(86/110 94 - Sef centru (escriere 8anseaza comanda de 6eparatie Accidentala . R 1 catre prestatorul de mentenanta ; &$-M < pentru e ecutarea lucrarilor de eliminare de!iciente sau inlocuire element de!ect* utilizand tari!ele din contractul de mentenanta in ma im 1 zi lucratoare de la intocmirea analiza raportului" &asul 13 din logigrama ! 6esponsabil$ &restator $+tern -Mentenanta (escriere & ecuta lucrarea in termen de ? zile lucratoare de la lansarea comenzii " &mite !actura in ma im 10 zile calendaristice de la e ecutarea acesteia" /ransmite !actura la -e!ul %& 0/@A//110 BC. (aca evenimentul este produs din cauza materialului pus la dispozitie se trece la pasul 12* daca nu lucrarea se e ecuta con!orm contract mentenanta" &asul 1" din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D- #$ M6(86/110 94 -Sef centru (escriere /ransmite !actura la M&) in ma im 1 zi lucratoare de la primirea acesteia" &asul 1, din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D-Manager &roiect )ocal (escriere /ransmite !actura in ma im 1 zi lucratoare de la primirea acesteia la &$D" &asul 1: din logigrama ! 6esponsabil$ &restator $+tern care asigura dirigentia de santierC #$' D/DSD /Manager &roiect )ocal (escriere 7ntocmeste re!erat pentru emitere !actura si-l transmite la M&) pentru obtinere aprobari con!orm 0atricei de competenta in ma im 2 zile lucratoare" &asul 17 din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D/DSD /Manager &roiect )ocal (escriere -olicita emiterea !acturii la %&' 6_Hacturare si apoi o transmite la %&' 6 in ma im 2 zile lucratoare" 5$S5R$ %&' 6 primeste !actura" &asul 1@ din logigrama ! 6esponsabil$ &restator $+tern care asigura dirigentia de santier (escriere Anunta tele!onic si in scris -e!ul %& 0/@A//110 BC pentru e ecutarea lucrarii cu &$-M si noti!ica M&) pentru actionarea :3& in termen de 1 zi lucratoare precizand obligatile care au !ost incalcate"
Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
&asul 1A din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D/D$M R$D/#$ M6(86/110 94 - Sef centru (escriere 8anseaza comanda de 6eparatie Accidentala . R 1 catre prestatorul de mentenanta ; &$-M < pentru e ecutarea lucrarilor de eliminare de!iciente sau inlocuire element de!ect* utilizand tari!ele din contractul de mentenanta in ma im 1 zi lucratoare de la e pirarea termenelor speci!icate in pasul 10"

&asul 20 din logigrama ! 6esponsabil$ &restator $+tern -Mentenanta (escriere & ecuta lucrarea in termen de ? zile lucratoare de la lansarea comenzii" &mite !actura in ma im 10 zile calendaristice de la e ecutarea acesteia" /ransmite !actura la Seful #$ M6(86/110 94. &asul 21 din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D- #$ M6(86/110 94 -Sef centru (escriere /ransmite !actura la M&) in ma im 1 zi lucratoare de la primirea acesteia" &asul 22 din logigrama ! 6esponsabil$ #$' D-Manager &roiect )ocal (escriere /ransmite !actura in ma im 1 zi lucratoare de la primirea acesteia" Procesul se continua cu pasul 12 logigrama .

@. &rescurtariC DefinitiiC Documente de referinta si cone+e &rescurtari &$ M &restator e tern al serviciului de mentenanta &$ #M &restator e tern lucrari de constructii monta) &$D ;S>S< / &restator $ tern Dirigentie de santier M&) Manager &roiect )ocal SM D/ Serviciul Managementul ctivelor si Dezvoltare+ #6# 5 #artea 6ehnica a #onstructiei + >!$ 5 >arantia de !una $ ecutie+ D () 5 Directia chizitii si )ogistica+ D# 5 Document #onstatator+ R 5 Reparatie ccidentala+ %RM & 5 Autoritatea ;ationala pentru 6eglementarea si 0onitorizarea Achizitilor Publice Definitii $venimentele accidentale sunt acele evenimente ntmpltoare din e ploatarea instalaIiilor de producere* transport Ji distribuIie a energiei electrice Ji termice care conduc la modi!icGri ale stGrii operaIionale sau ale schemei de !uncIionare a acestora sau la abateri ale unor parametri sau caracteristici de !uncIionare #n a!ara limitelor stabilite prin reglementGri sau contracte* cu sau !GrG repercusiuni privind alimentarea cu energie electricG sau termicG a consumatorilor" DeranBamente #n reIelele electrice de )oasG tensiune .K 1 BC1 sunt evenimentele accidentale
Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
care conduc la #ntreruperea consumatorilor alimentaIi din reIeaua de )oasG tensiune .K 1 BC1 sau la modi!icarea valorii tensiunii #n a!ara benzilor admise" -e #nregistreazG la categoria deran)amente Ji arderea siguranIelor sau declanJarea #ntreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a trans!ormatoarelor* cu e cepIia cazurilor cLnd acestea se produc ca urmare a de!ectGrii trans!ormatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune* pLnG la bornele trans!ormatorului" 5ncidentele sunt evenimentele accidentale care apar #n instalaIiile de producere a energiei electrice Ji termice* #n reIelele de transport Ji distribuIie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 BC sau #n cele de transport Ji distribuIie a energiei termice* care se mani!estG prin modi!icarea stGrii anterioare a ansamblurilor !uncIionale menIionate #n Ane a 2 .M11* prin abateri ale parametrilor !uncIionali ai acestora* #n a!ara limitelor prevGzute prin reglementGri sau contracte* sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centralG sau pe grupuri energetice* indi!erent de e!ectul lor asupra consumatorilor Ji indi!erent de momentul #n care se produc" Acestea pot !i insoIite de deteriorarea unor echipamente" %.6 : -e poate utiliza pentru acest tip de evenimente accidentale Ji denumirea de avarie. #ircuite secundare 5 Ansamblul echipamentelor legate !unctional intre ele prin care se realizeaza comanda echipamentelor din cadrul instalatiilor circuitelor primare si controlul !unctionarii acestora" /ensiunea nominala a circuitelor electrice secundare este mai mica decat 1 BC" #ircuite primare 5 Ansamblul aparata)ului electric prin care asigura distributia energiei electrice si a carui tensiunea nominala este N1 BC" Retele de BoasaC medie tensiune si 110 94 - 6eIea electricG de distribuIie .6&(1$ reIea electricG prin care se transmite energia electricG #n zonele de consum Ji se distribuie la consumatori" 6eIeaua include linii electrice cu tensiunea de cel mult 110 BC* instalaIii electrice Ji echipamente de mGsurare" Documente de referinta si cone+e )egea nr.13 / 0A.01.2007 5 D8egea energiei electriceE+ .rdinul %R$ nr. 101 /0:.0:.2000 5 D%odul /ehnic al 6eIelelor de (istribuIieE+ .rdin %R$ nr.2@/30.10.2007 5 D-tandard de per!ormanta pentru serviciul de distributie a energiei electriceE .rdonanEa de urgenEF a >uvernului nr. 3"/200: privind atribuirea contractelor de achiziIie publicG* a contractelor de concesiune de lucrGri publice Ji a contractelor de concesiune de servicii+ D> A2, / 200: pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor re!eritoare la atribuirea contractelor de achiziIie publicG din OrdonanIa de urgenIG a :uvernului nr" 32/2009 privind atribuirea contractelor de achiziIie publicG* a contractelor de concesiune de lucrGri publice Ji a contractelor de concesiune de servicii &./01/0:/01101_& ploatarea echipamentului retelei de distributie de catre %& 0/@A/ &./01/0:/01102_& ploatarea echipamentului retelei de distributie de catre %& 110 BC + &./01/02/02102_& ecutarea constructiilor A. specte de mediu si SSM -e respecta cerintele de mediu prevazute in documentatia -07 si cerintele legale din 8ista prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile re!eritoare la mediu* inclusiv cele re!eritoare la obtinerea de avize* acorduri si noti!icari ale autoritatilor de mediu$ Agentii pentru Protectia 0ediului* Apele 6omane* 6om-ilva* arii naturale prote)ate etc" Aspectele privind securitatea si sanatatea in munca sunt evidentiate in evaluarile de risc realizate pentru locurile de munca din cadrul %&' (istributie* unde sunt precizate si masurile speci!ice pentru reducerea sau eliminare !actorilor de risc prezenti la locurile de munca analizate" 8ucratorii vor respecta si prevederile$ O: 1129 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca+ O: 102=/2009 privind
Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02

PROCEDURA OPERATIONALA
cerintele minime de securitate si sanatate in munca re!eritoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare" 10. #ontrolul documentelor (ocumentul semnat* in original* se a!la in (epartamentul -07" ,ltima versiune a acestui document se a!la pe 7;/6A;&/" %and o parte a documentului se modi!ica* acesta primeste o noua revizie 11. 6ranzactii S & utilizate in procedura: %umar %ume 1 12. )ista %umar 1" 2" 3"
N/A

inregistrarilor utilizate in/ rezultate din aplicarea procedurii: %ume 6aport tehnic (ocument constatator re!eritor la indeplinirea obligatiilor contractuale .H-PO-0203-01#01#091 Proces verbal de remediere de!iciente

13. *ormulare generate de aceasta procedura %umar %ume 1" ;/A 1". ne+e %umar %ume ;/A

Pagina
PO-01-02-02#03_Administrare echipamente si lucrari in garantie_rev02