Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica examen compozitie urbana

1. Asemanari si diferente intre compozitia urbana si compozitia de arhitectura 2. Elemente compozitionale urbane (trasee, decupaje, limite de ocupare/aliniamente) si modurile concrete de ocupare a terenului (retea stradala, parcelar, mase construite) 3. Instrumente compozitionale: topologia, geometria, dimensionare 4. Principalele elemente morfologice urbane: strada, insula, piata, piateta, squar-ul, curtea, constructiile izolate 5. Modalitati principale de compozitie: aditionare, multiplicare, diviziune, insertie 6. Criterii de apreciere a calitatii spatiilor publice urbane 7. Elemente constitutive ale imaginii urbane 8. Criterii de analiza in compozitia urbana 9. Exemple semnificative de compozitie urbana

Precizari desfasurare examen: Proba scrisa raspunsuri la intrebari si prezentarea unui studiu de caz

Nota: Tematica se refera in cea mai mare parte la materialul documentar din cele doua volume Compozitia Urbana Repere si Proiecte.