Sunteți pe pagina 1din 7

Licenta eDevize Versiune 1.

0, Ianuarie 2012 Acord de licenta software pentru programul eDevize Prin instalarea acestui program, indiferent de varianta pe care alegeti sa o instalati, intelegeti si sunteti de acord cu termenii si conditiile prezentului acord de licenta. In cazul in care veti ajunge la concluzia ca nu puteti fi de acord cu prevederile prezentului acord de licenta, tot ce trebuie sa faceti este sa renuntati la continuarea instalarii. Prin intermediul acestui acord se stabileste o relatie contractuala intre dumneavoastra (persoana fizica ori juridica) si societatea producatoare a prezentului program pentru calculator. Prezenta licenta produce efecte atat in cazul in care instalati versiunea gratuita a programului, cat si in cazul in care instalati versiunea premium. O lista a facilitatilor care diferentiaza cele doua tipuri de programe (gratuit si premium) se poate regasi la punctul 2 al prezentului acord de licenta. Prezenta licenta isi produce efectele atat asupra programului in sine, cat si asupra materialelor tiparite, a documentatiei oferite, precum si a tuturor datelor si informatiilor legate de instalarea, folosirea si administrarea prezentului program pentru calculator. Structura acord de licenta. 1. Informare privind producatorul programului si datele de contact ale acestuia 2. Definitii de termeni 3. Drept de autor si drepturi conexe 4. Instalarea programului 5. Utilizarea programului 6. Dezinstalarea programului 7. Restrictii de utilizare 8. Garantia produsului si suportul tehnic acordat clientilor 9. Raspunderea producatorului 10. Legea aplicabila si instanta competenta 11. Alte dispozitii 1. Informare privind producatorul programului si datele de contact ale acestuia. Prezentul program pentru calculator a fost dezvoltat si apartine SC Exenne Technologies SRL, societate comerciala romaneasca cu sediul in str. Patrascu Voda, bloc D1, scara D, ap. 5, Pitesti, Arges, numar de inregistrare la Registrul Comertului J03/1656/12.12.2011, Cod fiscal RO 29440735, email office@edevize.ro, web www.edevize.ro 2. Definitii de termeni Pentru usurinta in exprimare: a) societatea producatoare a programului pentru calculator,

asa cum este ea identificata la punctul 1 de mai sus, va fi denumita in continuare Producator. b) programul pentru calculator asupra caruia se constituie prezenta licenta va fi denumit in continuare Program. c) persoana (fizica sau juridica) ce instaleaza programul pentru calculator pe computerul ori computerele proprii va fi denumita in continuare Client d) versiunea gratuita a programului va avea urmatoarele tipuri de facilitati: www.edevize.ro/facilitati_versiune_gratuita e) versiunea premium a programului va avea urmatoarele tipuri de facilitati: www.edevize.ro/facilitati_versiune_premium f) prin cerinte minime de sistem se inteleg urmatoarele: - conexiune la internet - sistem de operare Windows XP / Vista / Windows 7 / Ubuntu 8.04 sau mai nou - procesor cu o frecventa de 1.2 GHz - minim 1 GB RAM - spatiu liber pe harddisk de minim 2 GB g) rezultatele folosirii programului (cum este, spre exemplu, oferta tehnica pentru participarea la o licita ie - devize, formulare, preturi) vor fi denumite in continuare rezultatele programului. h) normele de deviz rezultate ca urmare a folosirii programului (definita ca a totalitate a consumurilor de materiale, de manopera si de utilaje necesare pentru realizarea unei activitati din constructii) vor fi denumite in continuare norme de deviz 3. Drept de autor si drepturi conexe Prezentul program, documentatia care il insoteste precum si manualele de utilizare puse la dispozitie de catre Producator apartin, ca drept de autor, Producatorului. Prin efectul protectiei pe care legea o ofera dreptului de autor in Romania, Producatorul are urmatoarele drepturi: a) Este unica persoana care poate realiza si autoriza reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea; b) Este unica persoana care poate realiza si autoriza traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;

c) Este unica persoana care poate realiza si autoriza distribuirea si inchirierea originalului sau ale copiilor, sub orice forma, ale unui program pentru calculator. Prin intermediul prezentului acord de licenta, Producatorul acorda Clientului un drept neexclusiv de utilizare a programului. In cazul instalarii versiunii premium a programului, acest drept neexclusiv este limitat in timp la perioada pentru care Clientul a achitat contravaloarea licentei de utilizare. Ulterior, la data la care licenta a expirat, iar Clientul nu a mai achitat contravaloarea acesteia, Clientului ii este interzisa utilizarea in vreun fel a prezentului contract, sub sanctiunea platii unor despagubiri egale cu cel putin triplul valorii licentei de utilizare a versiunii premium a programului. In cazul instalarii versiunii gratuite sau premium a programului, dreptul neexclusiv de utilizare poate fi suspendat sau retras Clientului de catre Producator in urmatoarele cazuri: a) folosirea programului de catre Client in alte scopuri decat cel in care a fost realizat de catre Producator; b) aducerea de prejudicii directe sau indirecte Producatorului, prin folosirea programului de catre Client c) oferirea datelor false sau incomplete de catre Client, la inregistrarea contului pe pagina web a Producatorului; d) nefolosirea programului de catre Client pe o perioada de cel putin 6 luni; Producatorul va notifica Clientul cu privire la cauzele suspendarii sau retragerii dreptului de folosire a programului. In toate cazurile, la momentul finalizarii perioadei de utilizare legala a programului, conform prezentei licente, Clientul isi va putea pastra rezultatele programului, in formatele in care acestea au fost exportate de program (pdf, .rtf, .xsl etc.). Important! La momentul instalarii programului, Clientul este intrebat daca vrea sa aiba acces la alte rezultate ale programului, partajate de alti Clienti si oferite prin intermediul bazei de date a Producatorului. In cazul in care accepta sa aiba acces la alte rezultate ale programului, Clientul intelege si este de acord cu faptul ca va acorda Producatorului si tuturor Clientilor acestuia drepturile patrimoniale asupra normelor de deviz incarcate de el in program, anonim (fara precizara autorului normelor), precum si fara preturile trecute de autor in program, in forma neexclusiva si pe toata perioada de utilizare a acestora. Atentie! Toate rezultatele programelor, asa cum sunt ele partajate de

catre Clienti in baza de date a Producatorului constituie continut generat de utilizatorii programului si plaseaza producatorul in categoria furnizorilor de servicii de stocare hosting asupra acestui tip de continut, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 365 din 2002, privind comertul electronic. Orice plangere cu privire la incalcarea de catre materialele incarcate de clienti in acea baza de date a unor drepturi apartinand tertilor va fi tratata in concordanta cu art. 16 din Legea nr. 365 din 2002, privind dreptul de autor. Producatorul nu modereaza si nici nu filtreaza in vreun fel continutul normelor incarcate in baza de date de catre utilizatori. 4. Instalarea programului Programul poate fi descarcat de pe pagina web a Producatorului, mentionat in preambulul prezentei licente si poate fi instalat pe acele sisteme care indeplinesc cerintele minime prevazute la punctul 2 litera f) a prezentei licente. Producatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere cu privire la eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Clientul ca urmare a instalarii programului descarcat din alta locatie de internet decat siteul prevazut in preambulul prezentei licente, precum si ca urmare a instalarii programului pe un sistem care nu indeplineste cerintele minime. In toate cazurile, Producatorul nu poate fi facut responsabil pentru prejudicii inregistrate de Client ca urmare a utilizarii programului, decat in limita pretului platit de Client pentru o perioada standard de utilizare a licentei programului. Important: Instalarea programului pe un anumit sistem informatic este conditionata de deschiderea de catre client a unui cont pe siteul producatorului. Programul poate fi utilizat doar cu un cont valid. Un client poate detine un singur cont valid, la un anumit moment. In cazul in care sunt depistate conturi duble ale aceluiasi client, conturile suplimentare vor fi sterse. 5. Utilizarea programului In functie de versiunea aleasa de Client, programul va con ine legatura catre baza de date cu indicatoarele de norme de deviz si facilitati diferite ce permit construirea ofertei pentru o licitatie. Pe baza ofertei construite, utilizatorul poate sa tipareasc sau sa exporte formularele generate. La autentificare, programul se conecteaz la un server central i rmane conectat pe toat durata folosirii. Pe durata folosirii, programul trimite catre serverul central statistici anonime cu privire la aplicatie si la rezultatele acesteia. Aceste statistici se refera la urmtoarele aspecte: a) preturile folosite de client pentru materiale, manopera, transportul, utilajele din baza de date. b) statistici de folosirea a facilita ilor. Aceste statistici vor ajuta producatorul sa imbunatateasca continuu programul.

Prin intermediul prezentului acord de licenta, Clientul intelege si este de acord sa ii ofere Producatorului posibilitatea de a avea acces si de a utiliza in mod comercial datele statistice mentionate mai sus. In varianta gratuita a programului, este posibil ca Producatorul sa introduca mesaje comerciale de la terti si chestionare prin intermediul carora sa testeze preferintele clientilor cu privire la anumite tipuri de materiale sau oferte comerciale ale unor terti. Mesajele comerciale pot fi statice sau contextuale. 6. Dezinstalarea programului Dezinstalarea programului de catre Client se poate face prin intermediul sistemului de dezinstalare pus la dispozitie de Producator. La momentul dezinstalarii programului de pe sistemul propriu, clientul poate alege daca pastreaza sau nu propriile rezultate ale programului. In toate cazurile, atunci cand clientul a fost de acord cu partajarea propriilor rezultate ale programului prin intermediul bazei de date a producatorului, odata cu dezinstalarea programului nu inceteaza licenta oferita de client producatorului si tuturor celorlalti clienti ai producatorului de a folosi rezultatele programului clientului in vederea imbunatatirii propriilor rezultate ale programului. 7. Restrictii de utilizare Odata cumparata o licenta Producator, programul poate fi utilizat pe unul sau mai multe calculatoare doar de catre persoana fizica sau juridica ce a cumparat licenta, conform cu numarul de licente achizitionate. Se pot face, de asemenea, copii ale documentatiei scrise care insoteste produsul, copii ce pot fi folosite numai pentru uz personal. Clientul nu are dreptul sa decompileze, sa dezasambleze, sa inlature protectiile, sa transfere acest program catre terti sau sa incerce sa-i reconstituie codul sursa. Este interzisa adaptarea sau modificarea, integrala sau partiala a programului. In functie de versiunea instalata, Clientul are voie sa utilizeze doar acele facilitati ale programului care ii sunt permise prin intermediul prezentei licente. Orice incercare de a folosi facilitati ale versiunii premium in cadrul unui program instalat gratuit se va considera a fi o incalcare a prevederilor prezentei licente si va indreptati Producatorul sa recupereze de la Client, cu titlu de daune-interese, o suma egala cu cel putin triplul licentei de utilizare a versiunii premium a contractului. 8. Garantia produsului si suportul tehnic acordat clientilor Pe toata perioada de existenta a unei licente valide a versiunii premium a programului, Clientul este indreptatit sa primeasca de la producator suport tehnic prin email, pe toata perioada de valabilitate a aplicatiei. In functie de volumul cererilor de suport tehnic primite, producatorul perioada de raspuns a producatorului la solicitarile clientului poate fi mai mica sau

mai mare. Prin suport tehnic se intelege explicatia modului in care functioneaza programul, inclusiv link-uri la o sectiune de Ajutor continuta in siteul producatorului. Clientul intelege si este de acord cu faptul ca orice incalcare a termenilor prezentei licente, chiar in cazul in care detine o licenta premium a programului, elimina posibilitatea de a primi suport tehnic ori garantie pentru programul achizitionat. De asemenea, in cazul in care cererea clientului este incadrata mai degraba in categoria dezvoltarilor personalizate ale aplicatiei si nu in categoria suportului tehnic, producatorul poate refuza sa dea curs cererii din motive care tin de planul sau de dezvoltare a aplicatiei. Producatorul nu se obliga in niciun fel sa aduca dezvoltari personalizate ale aplicatiei pentru niciun client. Clientii care instaleaza versiunea gratuita a programului pot accesa oricand sectiunea Ajutor din cadrul siteului producatorului, pentru a-si lamuri eventuale intrebari legate de modul de functionare a programului. 9. Raspunderea producatorului Producatorul nu poate fi facut raspunzator pentru acele daune, prejudicii, beneficii nerealizate, dovedite in instanta, oricare ar fi acestea, a caror existenta Clientul ar pune-o pe seama nefunctionarii programului, decat in limitele pretului primit de producator pentru licenta respectiva. In cazul in care clientul are instalata o versiune gratuita programului, producatorul nu poate fi facut raspunzator pentru acele daune, prejudicii, beneficii nerealizate, dovedite in instanta, oricare ar fi acestea, a caror existenta Clientul ar pune-o pe seama nefunctionarii programului decat in limita unei sume echivalente cu a 100-a parte din pretul unei licente premium. De asemena, Producatorul nu va fi raspunzator fata de client, utilizatori sau terte persoane pentru nici o dauna, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor oportunitati de afaceri sau alte pierderi suferite de client, direct sau indirect, ca urmare a folosirii necorespunzatoare a programului. 10. Legea aplicabila si instanta competenta Prezenta licenta este redactata in limba romana si va fi interpretata potrivit intelegerii sensului termenilor sai in limba romana. Prezenta licenta, termenii ei, interpretarea acestora precum si executarea termenilor licentei se supun legislatiei romane in vigoare. Orice litigiu referitor la instalarea, utilizarea, dezinstalarea si orice alta activitate referitoare la program se va supune spre solutionare instantelor judecatoresti din Bucuresti. 11. Alte dispozitii Prezenta licenta a fost redactata la data de 1 ianuarie 2012 si

isi va produce efectele pentru toate programele instalate in perioada de valabilitate a licentei. Ulterior, daca Producatorul va decide sa modifice unii dintre termenii licentei, prevederile licentei modificate se vor aplica programelor instalate dupa momentul intrarii in vigoare a noilor termeni, precum si reinnoirii licentelor petrecute dupa momentul intrarii in vigoare a noii licente. Prevederile prezentei licente se completeaza cu termenii si conditiile de utilizare a paginii web a Producatorului, precum si cu prevederile acordului de confidentialitate a datelor personale prelucrate de websiteul producatorului.