Sunteți pe pagina 1din 52

1)CM.

Numii compartimentele urechii: a) [ ] Urechea anterioar b) [x] Urechea intern c) [ ] Urechea posterioar d) [x] Urechea medie e) [x] Urechea extern 2)CM. Numii compartimentele urechii externe: a) [ ] Melcul b) [x] Conductul auditi extern c) [ ] Ca itatea timpanic d) [x] !a ilionul e) [ ] Mastoida ")CM. Numii compartimentele conductului auditi extern: a) [ ] #nterior b) [x] $ibrocartila%inos c) [ ] !osterior d) [x] &sos e) [ ] Mucos ')C(. Cartila)ul lipse*te +n: a) [ ] ,ra%us b) [ ] #ntitra%us c) [ ] -elix d) [x] .obul e) [ ] Conh /)CM. Conductul auditi extern se situea0 +ntre: a) [x] #rticulaia temporomandibular b) [x] Celulele mastoidiene c) [x] $osa cranian mi)locie d) [x] .o)a %landei parotide e) [ ] Melcul 1)CM. Numii compartimentele urechii medii: a) [ ] Conductul auditi extern b) [x] ,rompa 2ustachii c) [x] Ca itatea timpanic d) [x] #ntrum e) [ ] 3estibulum 4)C(. Ca itatea timpanic 5ace parte din: a) [ ] Urechea extern b) [ ] ,uba auditi c) [ ] Urechea intern d) [x] Urechea medie e) [ ] !rocesul mastoidian 6)C(. Ca itatea timpanic are c7i a perei: a) [ ] 2 b) [ ] " c) [ ] ' d) [ ] / e) [x] 1 8)C(. #ditus ad antrum repre0int o parte din:

a) [ ] Urechea extern b) [ ] Urechea intern c) [x] Urechea medie d) [ ] Conductul auditi extern e) [ ] ,uba auditi extern 19)C(. !eretele lateral al ca itii timpanice e repre0entat de: a) [ ] ,uba auditi b) [x] Membrana timpanic c) [ ] Membrana secundar d) [ ] :idul attical e) [ ] !romontorium 11)C(. !eretele medial al ca itii timpanice pre0int: a) [x] !romontorium b) [ ] Membrana timpanic c) [ ] Membrana secundar d) [ ] !rocesul mastoidian e) [ ] ;ulbul . <u%ularis interna 12)CM. Numii prile membranei timpanice: a) [ ] !ars anterior b) [x] !ars 5laccida c) [ ] !ars posterior d) [x] !ars tensa e) [ ] !ars medialis 1")CM. Numii straturile membranei timpanice: a) [x] (tratul 5ibros b) [x] 2piderma c) [x] (tratul mucos d) [x ] (tratul submucos e) [x ] (tratul subdermal 1')C(. =i5erena dintre pars 5laccida *i pars tensa: a) [x] #bsena stratului 5ibros +n pars 5laccida b) [ ] !re0ena stratului mucos +n pars 5laccida c) [ ] !re0ena stratului 5ibros +n pars tensa d) [ ] !re0ena stratului epitelial +n pars 5laccida e) [ ] !re0ena stratului mucos +n pars tensa 1/)CM. 2ta)ele ca itii timpanice: a) [x] Me0otimpanum b) [x] 2pitimpanum c) [ ] !ars tensa d) [x] -ipotimpanum e) [ ] !ars 5laccida 11)C(. 2ta)ul superior al ca itii timpanice se nume*te: a) [ ] Me0otimpanum b) [ ] -ipotimpanum c) [x] 2pitimpanum d) [ ] !ars 5laccida e) [ ] !ars tensa 14)C(. Mastoida este prelun%irea urechii medii:

a) [ ] (uperior b) [ ] >n5erior c) [x] !osterior d) [ ] #nterior e) [ ] .ateral 16)CM. Numii osi*oarele ca itii timpanice: a) [x] Ciocanul b) [ ] M7ner c) [x] Nico al d) [x] (cria e) [ ] Cap 18)CM. Numii straturile membranei timpanice +n pars 5laccida: a) [ ] (tratul 5ibros b) [x] 2piderma c) [x] (tratul mucos d) [ ] (tratul cartila%enos e) [ ] (tratul osos 29)C(. Ce se proiectea0 +n re%iunea polului superior al membranei timpanice: a) [ ] #po5i0a lun% a ciocanului b) [ ] Nico ala c) [ ] (cria d) [ ] Ciocanul e) [x] #po5i0a scurt a ciocanului 21)CM. Numii reperele otoscopice: a) [x] Umbro b) [x] Con luminos c) [x] M7nerul ciocanului d) [ ] (cria e) [x] #po5i0a scurt a ciocanului 22)C(. Culoarea timpanului normal este: a) [ ] (ur?ro0 b) [ ] #lb c) [x] (ur?deschis d) [ ] @alben e) [ ] Ao*ie 2")C(. 3asculari0area arterial a ca itii timpanice se e5ectuea0 prin: a) [x] #rtera carotid extern b) [ ] #rtera carotid intern c) [ ] #rtera carotid superioar d) [ ] #rtera carotid in5erioar e) [ ] #rtera carotid super5icial 2')C(. ,ipurile mastoidei se +mpart: a) [ ] =up 5orm b) [ ] =up mrime c) [x] =up pneumati0are d) [ ] =up 7rst e) [ ] =up asculari0are 2/)CM. Numii tipurile de mastoid:

a) [x] !neumatice b) [x] Calci5icat c) [x] =iploice d) [x ] (clero0ate e) [x] !neumatodiploice 21)C(. (pina henle se locali0ea0 +n: a) [ ] Urechea intern b) [x] Conductul auditi extern c) [ ] Urechea medie d) [ ] Nasul extern e) [ ] (inusurile pa0ana0ale 24)C(. Mastoida 5ace parte din: a) [ ] Urechea extern b) [x] Urechea medie c) [ ] Urechea intern d) [ ] Ca itatea timpanic e) [ ] ,uba auditi 26)C(. ,uba auditi une*te: a) [ ] Urechea medie cu urechea intern b) [ ] Ca itatea timpanic cu mastoida c) [x] Ca itatea timpanic cu rino5arin%ele d) [ ] Ca itatea timpanic cu oro5arin%ele e) [ ] Ca itatea timpanic cu hipo5arin%ele 28)CM. Numii particularitile tubei auditi e la copii: a) [ ] Mai lun% b) [x] Mai lar% c) [x] Mai scurt d) [x] &ri0ontal e) [ ] 3ertical "9)CM. ,uba auditi la copiii mici este: a) [x] =eschis b) [ ] Bnchis c) [ ] .un% d) [x] (curt e) [x] &ri0ontal "1)CM. $uncia tubei auditi e: a) [x] #erare b) [x] =renare c) [ ] $onaie d) [x] !rotecie e) [ ] &l5acie "2)CM. Compartimentele labirintului: a) [ ] ,uba auditi b) [x] 3estibulul c) [ ] Conductul auditi extern d) [x] Canalele semicirculare e) [x] Cohlea "")CM. .abirintul comunic cu:

a) [ ] Conductul auditi extern b) [ ] Mastoida c) [x] $osa cerebral posterioar d) [ ] $osa cerebral medie e) [x] Ca itatea timpanic "')CM. .abirintul comunic cu ca itatea timpanic prin: a) [ ] $ereastra anterioar b) [x] $ereastra o al c) [ ] $ereastra posterioar d) [x] $ereastra rotund e) [ ] $ereastra central "/)C(. !artea central a labirintului este: a) [ ] Cohlea b) [ ] Canalele semicirculare c) [x] 3estibulul d) [ ] Ca itatea timpanic e) [ ] &sul temporal "1)C(. !artea posterioar a labirintului este: a) [x] Canalele semicirculare b) [ ] 3estibulul c) [ ] Ca itatea timpanic d) [ ] &sul temporal e) [ ] Cohlea "4)C(. !artea anterioar a labirintului este: a) [ ] 3estibulul b) [x] Cohlea c) [ ] Canalele semicirculare d) [ ] Ca itatea timpanic e) [ ] ,uba auditi "6)C(. !latina scriei se situea0 +n: a) [ ] $ereastra anterioar b) [ ] $ereastra rotund c) [ ] $ereastra central d) [x] $ereastra o al e) [ ] $ereastra posterioar "8)CM. Canalele semicirculare sunt: a) [x] &ri0ontal Clateral) b) [ ] 3ertical Cmedial) c) [x] (uperior C5rontal) d) [x] !osterior Csa%ital) e) [ ] !osterior C ertical) '2)C(. C7te ture descrie canalul cohlear: a) [ ] 2 b) [ ] "./ c) [ ] ' d) [ ] 1./ e) [x] 2./ '")CM. Numii componentele cohleei:

a) [x] Columela b) [x] Canalis spiralis cohlea c) [x] .ama spiral d) [ ] Utricula e) [ ] (acula '')CM. Numii ner ii care trec prin conducul auditi intern: a) [ ] N. &culomotoris b) [x] N. $acial c) [ ] N. ,ri%eminus d) [x] N. #udio estibular e) [x] N. >ntermediar '/)C(. Bn cohlea membranoas se situea0: a) [ ] Utricula b) [ ] (acula c) [ ] Modiolus d) [x] &r%anul Corti e) [ ] .ama spiral '1)CM. Aeceptorii mi*crilor liniare sunt situai +n: a) [ ] Cohlea membranoas b) [x] Utricula c) [ ] Cohlea osoas d) [x] (acula e) [ ] Canalele semicirculare '4)C(. Cohlea membranoas este situat +n: a) [ ] Aampa timpanic b) [ ] Modeolus c) [ ] @an%lionul spiral d) [x] Aampa estibular e) [ ] 3estibulul '6)CM. !oriunile anali0atorului auditi : a) [x] !oriunea peri5eric b) [ ] !oriunea lateral c) [x] Cile de conducere d) [x] !oriunea cortical e) [ ] 3estibulul '8)C(. Urechea medie este: a) [ ] !arte a aparatului de percepie a sunetului b) [x] !arte a aparatului de transmisie a sunetului c) [ ] !arte a aparatului de percepie a mi*crilor un%hiulare d) [ ] !arte a aparatului de percepie a mi*crilor rectilinii e) [ ] !arte a aparatului de transmisie a mi*crilor /9)CM. Aolul urechii medii: a) [x] ,ransmite ibraiile sonore b) [ ] Mic*orea0 presiunea sonor c) [x] Mre*te presiunea sonor d) [ ] ,ransmite ibraiile osi*oarelor e) [ ] ,ransmite ibraiile mu*chilor /')C(. Condiiile importante pentru 5uncionarea normal a urechii medii Cpresiunea +n

ca itatea timpanic): a) [ ] Ne%ati b) [ ] !o0iti c) [x] 2%al cu presiunea aerului d) [ ] .ipse*te e) [ ] (e schimb //)C(. #paratul de percepie al sunetelor este repre0entat de: a) [x] &r%anul Corti b) [ ] Ca itatea timpanic c) [ ] ,ubei auditi e d) [ ] Canalele semicirculare e) [ ] 3estibulul /1)CM. Numii mu*chii ca itii timpanice a) [ ] M. ,ensor stapedi b) [x] M. ,ensor timpani c) [x] M. (tapedius d) [ ] M. (criei e) [ ] M. ,emporalis /4)CM. $unciile tubei auditi e: a) [x] =e aerare b) [x] =e drenare c) [ ] =e 5onaie d) [x] =e protecie e) [ ] =e respiraie /6)C(. Calea de ptrundere a in5eciei +n ca itatea timpanic cea mai 5rec ent: a) [ ] !rin cae b) [ ] !rin 5ereastra o al c) [x] !rin tuba auditi d) [ ] !rin 5ereastra rotund e) [ ] -emato%en /8)C(. Mal5ormaiile con%enitale sunt cu excepia: a) [ ] Microotia b) [ ] Macrootia c) [ ] #tre0ia cae d) [x] $urunculul cae e) [ ] Urechea +n ans 19)CM. Mal5ormaiile con%enitale a urechii se tratea0: a) [ ] $i0ioterapie b) [x] Chirur%ical c) [ ] Medicamentos d) [x] !rote0a auditi e) [ ] Cu timpul 11)CM. Cau0ele otitei externe di5u0e sunt: a) [x] (cur%eri auriculare b) [x] 2c0emeleD 5urunculo0ele c) [x] >ritaiile mecanice sau chimiceD medicamentoase d) [x] Corpi strini e) [ ] =is5uncia tubei auditi e

12)CM. (emnele otitei externe: a) [x] M7ncrime b) [x] (en0aie de tensiune c) [x] (en0aie de cldur local d) [x ] -ipoacu0ie e) [ ] Nista%m 1")CM. ,ratamentul otitei externe include: a) [x] #ntibioterapie %eneral b) [x] #ntibioterapie local c) [x] ,oaleta cae d) [x] 3itaminoterapie e) [] Chirur%ical 1')CM. 2tiolo%ia otitei externe banale: a) [x] (treptococi b) [x] (ta5ilococi c) [ ] 3irusuri d) [x ] Ciuperci e) [ ] ;acilii .e5ler 1/)CM. $urunculul caeD etiolo%ie: a) [x] (ta5ilococi b) [x] !roteus c) [x] (treptococi d) [x] Colibacili e) [x] (apro5ite locale 11)CM. (emnele 5urunculului cae: a) [x] M7ncrime b) [x] (en0aie de tensiune c) [x] =urere d) [ ] -ipoacu0ie sensoro?neural e) [x] -ipoacu0ie conducti 14)CM. ,ratamentul 5urunculului cae: a) [x] #ntibiotice %enerale b) [x] #ntibiotice locale c) [x] ,oaleta cae d) [x] 3itaminoterapie e) [] Chirur%ical 16)CM. Complicaiile 5urunculului cae: a) [x] Aeproducerea 5urunculului b) [x] .im5adenita periauricular c) [ ] !ielone5rita d) [x] (epticemia e) [ ] =iabet 0aharat 18)C(. 2tiolo%ia eri0ipelului pa ilionului urechii este: a) [ ] (taph. aureus b) [x] (trept. ?hemolitic c) [ ] (trept. pneumonia d) [ ] -. in5luen0a e) [ ] 3irusuri

49)CM. ,ratamentul eri0ipelului include: a) [ ] @entamicin b) [x] !enicilin c) [x] #ntihistaminice d) [ ] 3asoconstrictoare e) [x] #ntiin5lamatoare 41)C(. 2tiolo%ia otitei externe mali%ne este: a) [ ] (taph. aureus b) [] (trept. ?hemolitic c) [x] !seudomonas aeru%inosa d) [ ] -. in5luen0a e) [ ] 3irusuri 42)CM. (emnele otitei externe mali%ne: a) [x] =urere b) [x] 2dem c) [x] @ranulaii d) [x] Microabcese e) [x] >ne5icacitatea terapiei medicamentoase 4")C(. Care bolna i sunt predispo0ani pentru de0 oltarea otitei externe mali%ne: a) [ ] Cu pielone5rit cronic b) [ ] Cu tbc c) [ ] Cu boli in5ecioase d) [x] Cu diabet 0aharat e) [ ] Cu ami%dalit cronic 4')CM. $actorii predispo0ani pentru de0 oltarea otomico0ei: a) [x] =iabet 0aharat b) [x] #ntibioterapie c) [x] Medicaie antituberculoas d) [ ] ,rauma e) [x] (cderea imunitii or%anismului 4/)CM. (emnele otomico0ei: a) [x] !ruritul auricular b) [x] (ensibilitate sporit a cae c) [x] =urere d) [ ] :%omotele auriculare e) [ ] Bn5undarea urechii 41)CM. =ia%nosticul di5erenial dintre otitele externe se e5ectuea0 prin: a) [x] &toscopie b) [ ] Aadio%ra5ie c) [x ] 2xamen microbiolo%ic d) [ ] 2xamen audiolo%ic e) [ ] !alpare 44)CM. Numii a5eciunile urechii externe: a) [x] 2c0ema b) [x] &tita extern c) [x] &tita extern mali%n d) [x] 2ri0ipel e) [x] $uruncul cae 46)CM. ,ratamentul otomico0ei const +n:

a) [x] !reparate anti5un%ice b) [ ] #ntibiotice amino%lico0ide c) [x] #ntihistaminice d) [ ] ,ratament chirur%ical e) [ ] Bncl0irea urechii 48)C(. >n ca0 de otita medie %ripala cel mai des calea de ptrundere a in5eciei +n ca itatea timpanica este a) [ ] ,ubar b) [x] -emato%en c) [ ] .im5o%en d) [ ] !rin 5ereastra rotund e) [ ] !rin cae 69)C(. (emnul cel mai important pentru di5erencierea otitei medii %ripale de alte 5orme de otit medie este: a) [ ] -ipoacu0ia conducti b) [x] 3e0iculeD 5licteneD bule hemora%ice c) [ ] Ni el de lichid d) [ ] -iperemia membranei timpanice e) [ ] ;ombarea membranei timpanice 61)C(. Bn otita medie scarlatinoas cel mai des calea de ptrundere a in5eciei +n ca itatea timpanica este : a) [ ] ,ubar b) [x] -emato%en c) [ ] .im5o%en d) [ ] !rin 5ereastra o al e) [ ] !rin cae 62)C(. Cel mai important semn al otitei medii scarlatinoase este: a) [ ] !roces latent b) [ ] -ipoacu0ie sensoroneural c) [x] !roces necroti0ant d) [ ] 2liminri purulente e) [ ] =ureri auriculare 6")C(. 2tiolo%ia otitei medii scarlatinooase este: a) [ ] (taph. aureus b) [ ] (trept. pneumonie c) [ ] -. in5luensa d) [x] (trept. b ? hemoliticus e) [ ] 3irus 6')CM. ,ratamentul otitei medii scarlatinoase pre ede: a) [x] #ntibioterapie b) [ ] ,ratament chirur%ical c) [x] #ntihistaminice d) [x] ,ratamentul patolo%iei naso5arin%iene e) [x] #ntiin5lamatoare 66)CM. !entru otite medii acute +n ca0ul bolilor in5ectoconta%ioase sunt caracteristice a) [x] ,ransmiterea hemato%en b) [x] ,abloul otoscopic speci5ic c) [ ] =e0 oltarea lim5o%en d) [ ] ,ransmiterea percontinuitate

e) [x] !roces necrotic 68)C(. &tita medie acut repre0int in5lamaia: a) [ ] Urechii externe b) [ ] Urechii interne c) [ ] Ca itii timpanice d) [x] Mucoasa urechii medii e) [ ] Membranei timpanice 89)C(. Calea principal de ptrundere a in5eciei +n urechea medie a) [ ] (an% in b) [ ] .im5atic c) [ ] =in C#2 d) [x] ,ubar e) [ ] Aetro%rad 81)C(. Cau0a principal a catarului tubotimpanic este a) [ ] >n5ecia %ripal b) [ ] =ere%lri imunitii c) [ ] #n%ina d) [ ] #mi%dalita cronic e) [x] =is5uncia tubei auditi e 82)CM. =is5uncia tubei auditi e poate 5i pro ocat de a) [x] ,umorile na0ale *i rino5arin%iene b) [x] =e iaia septului na0al c) [x] -ipertro5ia e%etaiilor adenoide d) [ ] =op de cerumen e) [x] #denoiditaD ami%dalita 8")CM. =is5uncia tubei auditi e pro oac a) [x] !resiunea ne%ati +n ca itate timpanic b) [x] #cumularea transsudatului +n ca itate timpanic c) [ ] (urditate de percepie d) [x] (urditate de transmisie e) [x] :%omote auriculare 8')C(. =ureri +n ureche +n ca0 de otita medie exsudati Ccatar tubo?timpanic) a) [ ] Mai pronunate +n 5a0a preper5orati b) [ ] Mai pronunate +n 5a0a per5orati c) [ ] Mai pronunate +n 5a0a de re%enerare d) [ ] (unt pronunate +n toate 5a0ele e) [x] (unt absente 8/)CM. ,riada ;e0old +n otita medie exsudati Ccatar tubo?timpanic) a) [ ] !roba Ainne po0iti b) [x] !roba Ainne ne%ati c) [x] !roba (hEabach preln%it d) [ ] !roba (hEabach prescurtat e) [x] !roba Feber laterali0at de partea urechii bolna e 81)C(. #u0ul +n ma)oritate ca0urilor de otita medie exsudati Ccatar tubo?timpanic) a) [ ] #u0ul normal b) [ ] (urditate de percepie c) [x] (urditate de transmisie d) [ ] (urditate mixt e) [ ] -ipoacu0ie sensoroneural 84)CM. !entru dia%nosticul otitei medii exsudati e Ccatar tubo?timpanic) este necesar a) [x] &tomicroscopia b) [ ] &toscopia c) [x] #udiometria d) [x] >mpedansmetria e) [ ] Aadio%ra5ia 86)CM. ,ratamentul otitei medii exsudati e Ccatar tubo?timpanic) pre ede a) [x] =rena)ul ca itii timpanice CtimpanopuncieD paracente0D mirin%otomieD timpanostomie) b) [x] >nsu5laii tubare cu para !olit0er c) [x] !neumomasa) d) [ ] Mastoidectomia e) [x ] ,ratament patolo%iei naso5arin%iene 88)C(. &tita medie exsudati Ccatar tubo?timpanic) se caracteri0ea0 prin a) [x] !re0ena lichidului +n ca itate timpanic b) [ ] !re0ena puroiului +n ca itate timpanic c) [ ] !re0ena colesteatomului +n urechea medie d) [ ] !re0ena per5oraiei a membranei timpanice e) [ ] !re0ena dopului de cerumen +n conductul auditi extern 199)C(. >n5lamaia acut a urechii medii se nume*te a) [ ] &tita medie ade0i b) [x] &tita medie acut c) [ ] Catar tubo?timpanic d) [ ] &tomastoidita e) [ ] ,impanosclero0 191)C(. 2tiolo%ie otitei medii acute a) [ ] =is5uncia tubei auditi e b) [ ] =ere%lri imunitii c) [ ] #ler%ie d) [ ] !atolo%ia naso5arin%elui e) [x] Microbi *i irusuri 192)CM. $actorii 5a ori0ani ale otitei medii acute a) [x] =is5uncia tubei auditi e b) [x] =ere%lri imunitii c) [x] #ler%ie d) [x] !atolo%ia naso5arin%elui e) [ ] Microbi *i irusuri 19")CM. !entru dia%nosticul otitelor medii acute este necesar a) [x] &toscopiaD otomicroscopia b) [ ] 2xamenul laborator c) [ ] 2xamenul microbiolo%ic d) [ ] 2xamenul radiolo%ic e) [x] 2xamenul audiolo%ic 19')CM. Numii 5a0ele otitei medii acute a) [x] $a0a preper5orati Ccon%esti ) b) [ ] $a0a de obstrucia tubar simpl c) [x] $a0a de re%enerare Cre enire) d) [x] $a0a per5orati e) [ ] $a0a de hipoacu0ie

19/)CM. (emnele clinice ale otitei medii acute sunt: a) [x] &todenie b) [x] Ce5alee c) [x] (urditate d) [x] :%omote auriculare e) [x] $ebra 191)CM. (emnele clinice ale otitei medii acute sunt: a) [x] &todenie b) [x] Ce5alee c) [x] (urditate d) [x] :%omote auriculare e) [x] $ebra 194)C(. #u0ul +n ma)oritatea ca0urilor de otita medie acut necomplicat a) [ ] #u0ul normal b) [ ] (urditate de percepie c) [ ] (urditate mixt d) [ ] -ipoacu0ie sensoroneural e) [x] (urditate de transmisie 196)CM. !entru dia%nosticul otitei medii acute se 5olose*te a) [x] &tomicroscopia b) [x] &toscopia c) [x] #udiometria d) [x] >mpedansmetria e) [ ] Aadio%ra5ia 198)CM. ,riada ;e0old +n otita medie acut a) [ ] !roba Ainne po0iti b) [x] !roba Ainne ne%ati c) [x] !roba (hEabach preln%it d) [x] !roba (hEabach prescurtat e) [ ] !roba Feber laterali0at de partea urechii bolna e 119)CM. (emnele otoscopice ale otitei medii acute +n 5a0a preper5orati a) [x] -iperemie timpanului b) [ ] !er5oraia timpanului c) [x] ;ombare timpanului d) [ ] 2liminri purulente +n conductul auditi extern e) [ ] Membrana timpanic intact 111)CM. (emnele otoscopice ale otitei medii acute +n 5a0a per5orati a) [ ] -iperemie timpanului b) [x] !er5oraia timpanului c) [ ] ;ombare timpanului d) [x] 2liminri purulente +n conductul auditi extern e) [ ] Membrana timpanic intact 112)C(. =ureri +n urechea +n ca0 de otita medie acut a) [x] Mai pronunate +n 5a0a preper5orati b) [ ] Mai pronunate +n 5a0a per5orati c) [ ] Mai pronunate +n 5a0a de re%enerare d) [ ] (unt pronunate +n toate 5a0ele e) [ ] (unt absente

11")C(. (cdere de au0 +n ca0 de otita medie acut a) [ ] Mai pronunat +n 5a0a preper5orati b) [ ] Mai pronunat +n 5a0a per5orati c) [ ] Mai pronunat +n 5a0a de re%enerare d) [x] !re0ent +n toate 5a0ele e) [ ] #bsent 11')CM. #ntibioterapie +n ca0 de otita medie acut se indic a) [x] =in prima 0i dup instalare oma b) [x] =up apariia eliminrilor +n conductul auditi extern c) [x] Bn dependena de starea *i +rst ale pacientului d) [x] Bn dependena de e oluia oma e) [ ] Nu se indic 11/)CM. ,ratamentul conser ati al otitei medii acute include a) [x] !reparate antiin5lamatoare b) [x] !reparate antihistaminice c) [x] !reparate a0oconstrictoare d) [x] !reparate antibacteriale e) [x] 3itaminoterapie 111)CM. ,ratamentul otitei medii acute include a) [ ] ,ratament chirur%ical +n toate ca0urile b) [x] ,ratament chirur%ical +n ca0urile complicate c) [x] ,ratament conser ator +n toate ca0urile d) [ ] ,ratament conser ator +n ca0urile complicate e) [ ] # *i C 114)CM. >ndicaiile tratamentului chirur%ical al otitei medii acute includ a) [x] >ndicaii locale: bombarea membranei timpaniceD dureri otomastoidiene b) [ ] >ndicaii locale: retracia membranei timpaniceD 0%omote auriculare c) [x] >ndicaii %enerale: %reuriD erti)D ce5aleeD 5ebra d) [x] >ndicaii %enerale: semne menin%ieneD om e) [ ] !er5oraia membranei timpaniceD eliminri purulente +n conductul auditi extern 116)CM. # anta)ele tratamentului chirur%ical Cparacente0) al otitei medii acute a) [x ] #meliorea0 e oluia clinic a otitei medii acute b) [x ] #si%ur drena)ul ca itii timpanice c) [x] !re ine cicatri0are membranei timpanice d) [x] (topea0 de0 oltarea necroti0rii membranei timpanice e) [x] (cade intensitatea otodeniei 118)CM. #ccidentele posibile +n cursul executrii paracente0ei sunt: a) [x] .e0area pielii conductului auditi extern b) [ ] .e0area sinusului lateral c) [x] .uxarea scriei d) [x] .e0area promontoriului *i a 5erestrei rotunde e) [x] =eschiderea unui %ol5 )u%ular 129)CM. &tita medie acutD 5a0a per5orati se caracteri0ea0 a) [x] !rin +mbuntirea strii %enerale b) [ ] !rin +nrutirea strii %enerale c) [x] #pariia eliminrilor +n conductul auditi extern d) [ ] #pariia surditii e) [x] #pariia per5oraiei a membranei timpanice

121)CM. ,ratament otitei medii acuteD 5a0a per5orati include a) [x] ,ratament antibacterial b) [x] ,ratament antiin5lamator c) [ ] ,ratament chirur%ical d) [x] ,oaleta conductului auditi extern e) [x] 3asoconstrictorii 122)CM. !articularitile otoscopiei la copiii p+n la un an de ia a) [x] Conductul auditi este mai +n%ust b) [ ] Conductul auditi este mai lar% c) [x] Membrana timpanic se situea0 +n po0iia mai ori0ontal d) [ ] Membrana timpanic se situea0 +n po0iia mai ertical e) [x] Membrana timpanic este mai bine asculari0at 12')CM. (emne otitei medii la copiii primului an de ia a) [ ] (urditate b) [ ] :%omote auriculare c) [x] Nelini*te copiluluiD insomnie d) [x] =ere%lri ale alimentaiei e) [ ] &tal%ie 12/)CM. $actorii 5a ori0ani ale otitelor medii la copii a) [x] ,uba auditi mai scurtD mai lar%D mai ori0ontalD deschis b) [x] !o0iie ori0ontal a copilului c) [x] >munitatea local *i %eneral sc0ut d) [x] !rocese aler%ice e) [x] 3e%etaii adenoide 121)C(. #ntrotomia se e5ectuea0 pentru tratament a) [ ] &titei medii acute la copii de +rst precoce b) [ ] &titei medii acute la aduli c) [x] &toantritei la copii p+n la un an d) [ ] Mastoiditei la aduli e) [ ] Catarului tubo?timpanic 124)CM. =ia%nosticul otoantritei se ba0ea0 pe datele a) [x] #namne0ei b) [x] &tomicroscopiei c) [ ] 2xamenului microbiolo%ic d) [x] 2xamenului audiolo%ic e) [x] 2xamenului radiolo%ic 126)CM. Cau0ele principale ale de0 oltrii mastoiditei a) [x] >munitate sc0ut b) [x] ,ratament conser ator neadec at c) [x] .ipsa drena)ului adec at d) [x] !articularitile anatomice a procesului mastoidian e) [ ] !aracente0 128)CM. (emne de mastoidita a) [x] =ureri +n re%iunea retroauricular b) [x] -iperemia pielei +n re%iunea retroauricular c) [x] Conductul auditi extern este +n%ust d) [x] &toreea abundent cu caracter pulsati e) [x] !a ilionul urechii este um5lat

1"9)CM. Numii 5ormele mastoiditei exteriori0ate a) [x] ,emporo0i%omatic *i occipital b) [x] Cer ical Csubsternocleidomastoidian) c) [ ] Mascat d) [x] <u%odi%astric *i petro0ita e) [ ] .abirintita 1"1)C(. ,ratamentul mastoiditei a) [x] #ntibioterapia G chirur%ical b) [ ] #ntibioterapia c) [ ] Chirur%ical d) [ ] Comprese G antibioterapia e) [ ] ,ratamentul local 1"2)CM. Numii complicaiile posibile ale mastoiditei a) [x] .abirintita b) [x] !arali0ie n. $acial c) [x] Menin%ita d) [x] ,rombo5lebita sinusului lateral e) [x] #bcese epi? *i subdurale 1"")CM. (emne de otita medie cronic supurat a) [ ] $ebra b) [x] !er5oraia membranei timpanice c) [ ] Ce5alee d) [x] 2liminri purulente e) [x] (urditate 1"')CM. Clasi5icarea otitelor medii cronice supurate include a) [x] &tita medie cronic simpl Cme0otimpanit)D 5orma beni%n b) [x] &tita medie cronic propriu?0is Cepitimpanit)D 5orma mali%n c) [ ] &tita medie cronic latent d) [ ] &tita medie cronic ade0i e) [x] Me0oepitimpanit 1"/)CM. (emnele ale otitei medii cronice supurate simple Cme0otimpanita) a) [ ] &toreea purulent cu miros 5etid b) [x] &toreea purulent 5r mirosD hipoacu0ia de transmisie c) [ ] -ipoacu0ie de percepie d) [x] !er5oraia +n pars ten0a e) [ ] !er5oraia +n pars 5laccida 1"1)CM. 2tiolo%ie otitelor medii cronice supurati e a) [ ] 3irusuri b) [x ] (trept. !neumonie c) [x] (taph. #ureus d) [x] !seudomonas aero%ino0a e) [x ] -. >n5luena 1"4)CM. =ia%nosticul otitelor medii cronice se stabile*te pe ba0a a) [x] Microotoscopiei b) [x] 2xamenului radiolo%ic c) [x] 2xamenului audiolo%ic d) [ ] 2xamenului microbiolo%ic e) [x] ,omo%ra5ia computeri0at 1"6)CM. ,ratamentul otitelor medii cronice pre ede

a) [x] #sanarea 5ocarelor de in5ecie +n naso5arin%e b) [x] ,ratament conser ator local dup toaleta conductului auditi extern c) [x] ,ratament chirur%ical d) [x ] #ntiin5lamatoareD antibioticeD antipiretice e) [x] 3itaminoterapiaD alimentaia adec at 1"8)CM. (emnele preponderente ale otitei medii cronice supurate propriu?0is Cepitimpanita) a) [x] &toreea purulent cu miros 5etidD hipoacu0ia de transmisie b) [ ] &toreea purulent 5r mirosD hipoacu0ia de transmisie c) [ ] -ipoacu0ia de percepie d) [ ] !er5oraia +n pars ten0a e) [x] !er5oraia +n pars 5laccida 1'9)C(. .ocali0are procesului in5lamator +n ca0 de epitimpanit a) [ ] !artea medial a ca itii timpanice b) [x] #ticul c) [ ] !artea in5erioar a ca itii timpanice d) [ ] ,uba auditi e) [ ] !rocesul mastoidian 1'1)CM. Colesteatomul este pre0entat +n ma)oritatea ca0urilor de a) [ ] &tita medie acut b) [ ] Me0otimpanit c) [x] Me0oepitimapnit d) [ ] &tita medie recidi ant e) [x] 2pitimpanit 1'2)CM. Complicaiile endocraniene apar mai des la bolna i cu a) [ ] &tita medie acut b) [ ] Me0otimpanit c) [x] Me0oepitimapanit d) [ ] &tita medie recidi ant e) [x] 2pitimpanit 1'")CM. ,ratamentul conser ator a epitimpanitei include a) [ ] #ntibioterapie %eneral b) [x] #ntibioterapie local c) [x] .a a)ul urechii medii d) [x] Bnlturare polipilor *i %ranulaii e) [ ] !neumomasa) 1'')CM. >ndicaiile pentru tratament chirur%ical al epitimpanitei a) [x] 2xistena complicaiilor endocraniene b) [x] >nsu5iciena tratamentului conser ator c) [x] Colesteatomul d) [x] @ranulaiileD polipi e) [x] (urditate pronunat 1'1)CM. ,ratamentul otitei medii recidi ante pre ede a) [x] Mirin%otomia b) [x] =up necesitate ? timpanostomia c) [x] ,ratament antibacterial d) [x] (anarea naso5arin%elui e) [x] >munoterapie 1'4)C(. &tita medie recidi ant se de0 olt preponderent

a) [x] .a copii b) [ ] .a aduli c) [ ] .a orice 7rstD dar mai des la copii d) [ ] .a btr7ni e) [ ] .a orice 7rstD dar mai des la aduli 1'6)CM. 2tiolo%ie otitelor medii acute a) [x] 3irusuri b) [x] (trept. !neumonie c) [x] (taph. #ureus d) [ ] !seudomonas aero%ino0a e) [x] -. >n5luena 1'8)C(. !olip +n conductul auditi extern cel mai des caracteri0ea0 a) [ ] Corp strin a conductului auditi extern b) [ ] &tita medie acut c) [ ] &tita medie recidi ant d) [ ] Me0otimpanit Cotita medie cronic simpl) e) [x] 2pitimpanit Cotita medie cronic propriu?0is) 1/9)CM. !rin ce metode se examinea0a 5unctia auditi aH a) [x] 3ocea de con ersa)ieI b) [x] 3ocea *optit c) [x] (tri%at cu excluderea celeilalte urechiI d) [x] 2xamenul cu diapa0oaneI e) [x] #udiometria. 1/1)CM. $ormele sepsisului oto%en sunt: a) [x] (epticemiaI b) [x] (epticopiemia c) [x] Joc bacterianI d) [ ] (indrom e%etati I e) [ ] (indrom %eneral ner os 1/2)CM. Ce este caracteristic pentru otosclero0a a) [ ] -iperimia timpanului b) [x] !roba Ainne ne%ati a c) [x] !roba @ille ne%ati a d) [ ] &torea e) [ ] !araacusis Fillissi 1/")CM. ,ransmiterea sunetului pe cale osoasa se examinea0a 5olosind urmatoarele probe: a) [x] FeberI b) [x] (chEabachI c) [x] AinneI d) [ ] 3oiacecI e) [ ] FaldeKer. 1/')CM. (cria este alctuit din: a) [x] CapI b) [x] ;raeI c) [x] !latinI d) [ ] ColumI e) [ ] .i%amente.

1//)CM. .a nou?nscui +n csu timpanic se a5l: a) [ ] Lesut epitelialI b) [ ] Lesut pa imentosI c) [x] Lesut mixoidI d) [ ] Lesut %landularI e) [x] .ichid amniotic. 1/1)C(. (epsisul oto%en se de0 olt +n ca0 de: a) [ ] ,rombo5lebita sinusului ca ernosI b) [ ] ,rombo5lebita sinusului sa%italI c) [x] ,rombo5lebita sinusului lateralI d) [ ] Menin%itI e) [ ] !arali0ia n.5acial. 1/4)CM. Care sunt componente anali0atorului estibular H a) [x] 3estibulul b) [ ] &r%anul Corti c) [ ] &r%anul spiral d) [x] Canalele semicirculare e) [ ] Ca itatea timpanic 1/8)CM. Care sunt simptomele de ba0 ale a5eciunilor anali0atorului estibularH a) [x] Nista%musI b) [x] 3erti)I c) [x] =ere%lri ale mi*crilorI d) [ ] =is5a%ieI e) [ ] &todinie 119)C(. Cum se stabile*te direcia nista%musuluiH a) [ ] !e direcia componentei lenteI b) [x] !e direcia componentei rapideI c) [ ] Bn dreaptaI d) [ ] Bn st7n%aI e) [ ] =irect. 111)CM. Care din probele numite mai )os se 5olosesc +n examenul unui bolna ce su5er de o estibulopatie H a) [ ] ChimicI b) [ ] @al anicI c) [x] AotatorieI d) [x] CaloricI e) [x] !resorie. 112)CM. Care sunt cau0ele surditii intrauterineH a) [x] >n5eciaI b) [x] >ntoxicaiaI c) [x] Con5lictul imunI d) [x] #5eciunile %enetice e) [ ] !o0iia incorect a 5tului. 11")C(. Mi*crile un%hiulare excita receptorii: a) [x] Canalelor semicirculariI b) [ ] MaculeiD utricuiei *i saculeiI c) [ ] &r%anului CortiI d) [ ] &r%anului spiralI e) [ ] Ca itii timpaniceI?

11')CM. Care sunt receptorii au0uiui *i ai anali0atorului estibularH a) [ ] Crista ampularis b) [x] Membrana otolitic c) [x] Cupula terminalis d) [ ] Membrana secundar e) [x] &r%anul spiral 11/)CM. Care din medicamentele enumerate mai )os suni oto5oxiceH a) [x] (treptomicinaI b) [ ] !enicilinaI c) [x] CanamicinaI d) [x] $urasemidaI e) [ ] @entamicina 111)CM. Care din semnele clinice descrise mai )os sunt caracteristice pentru excitaia anali0atorului estibularH a) [x] 3erti)I b) [x] Nista%mus c) [x] =ere%lri de puls *i tensiune. d) [ ] $ebr. $risoaneI e) [x] #diadocochine0ie. 114)CM. ,ratamentul bolii Meniere este: a) [x] Chirur%icalI b) [x] MedicamentosI c) [x] MixtI d) [ ] AadioterapieI e) [ ] $i0ioterapie. 116)C(. Care din urmtoarele probe exprim comparaia audiiei pe cale aerian cu cea pe cale osoasH a) [x] AinneI b) [ ] (chEabachI c) [ ] FeberI d) [ ] @elleI e) [ ] 3omer. 118)C(. 2xcitantul anali0atorului auditi este: a) [ ] Mi*carea un%hiularI b) [ ] Mi*carea rectilinieI c) [x] (unetulI d) [ ] !o0iia capuluiI e) [ ] !o0iia corpului. 149)C(. !roba Ainne in ca0 de otit medie acut este: a) [ ] !o0iti b) [x] Ne%ati I c) [ ] !relun%itI d) [ ] .aterah0ata +n urechea sntoas e) [ ] .aterali0ata +n urechea bolna . 141)CM. #paratul otolic se a5l +n: a) [x] Utricula b) [ ] Capula terminalis c) [ ] Crista ampularis

d) [x] (acul e) [ ] $ereastra rotund 142)CM. Care din stricturile anatomice ale urechii interne ser esc drept ci de ptrundere a in5eciei in ca itatea cerebralH a) [x] #peductul estibular b) [x] #peductul cohleei c) [ ] Canalul semicircular lateral d) [ ] Canalul semicirtular ori0ontal e) [x] C#>. 14")C(. Cupula terminalis este partea peri5eric aI a) [x] #nali0atorului eslibularI b) [ ] #nali0atorului auditi I c) [ ] #nali0atorului ol5acti D d) [ ] Cutiei timpaniceI e) [ ] Ner ului 5acial 14')CM. Care din a5eciunile urechii mi)locii duc la de0 oltarea complicaiilor endocranieneH a) [x] &tita medie acutI b) [x] &tita medie cronicI c) [x] .abirintita d) [ ] ;oala MeniereI e) [ ] &tita ade0i . 14/)CM. #le%ei complicaiile oto%ene endocraniene: a) [x] #bces extraduralI b) [x] #bces cerebral *i cerebelarI c) [x] #bces subduralI d) [x] Menin%itI e) [ ] .abirintit. 141)C(. Ce studia0 proba (chEabachH a) [ ] =urata conductibilitii aerieneI b) [x] =urata conductibilitii osoaseI c) [ ] Mobilitatea scrieiI d) [ ] Mobilitatea timpanuluiI e) [ ] Mobilitatea ciocna*ului. 144)CM. Care sunt canalele semicirculareH a) [x] &ri0ontalD lateral b) [x] 3erticalD anteriorD 5rontal c) [x] 3erticalD posteriorD sa%ital d) [ ] (uperior e) [ ] >n5erior 146)C(. Care este cau0a nista%musului dac se e idenia0 prin apsare pe tra%usH a) [ ] .abirintit acut di5u0I b) [x] .abirintit acut circumscriptI c) [ ] &tit ade0i . d) [ ] &tit acutI e) [ ] &tit cronic. 148)C(. .abirintul membranos conine: a) [ ] !erilim5 b) [x] 2ndolim5

c) [ ] Cortilim5 d) [ ] 2xsudat e) [ ] ,ranssudat 169)C(. Complicaiile endocraniene oto%ene cel mai 5rec ent sunt cau0ate de: a) [ ] &tit medie externI b) [ ] &tit medie acutI c) [x] &tit medie cronic supuratI d) [ ] ,impanosclero0I e) [ ] &tit recidi ant. 161)C(. !roba @elle ne permite s depistm: a) [ ] Colesteatomul b) [ ] $istula labirintuluiI c) [ ] &bstrucia tubarI d) [x] &tosclero0aI e) [ ] &tita ade0i D 162)C(. Mediul nutriti al cohleei *i al canalelor semicirculare este: a) [ ] 2ndolim5aI b) [x] !erilim5I c) [ ] .ichidul ce5alorahidianI d) [ ] Cortilim5aI e) [ ] 3asele lim5atice 16")C(. Ce operaie se e5ectuea0 +n ca0 de epitimpanit cronic complicat cu mastoiditH a) [ ] (tapedoplastie b) [x] &peraie radical Ce idarea petromastoidian)I c) [ ] #ntromastoidotomieI d) [ ] ,impanotomieI e) [ ] Mastoidoplastie. 16')CM. ,ulburrile de echilibru se examinea0 prin: a) [ ] !roba AinneD FeberD (chEabachI b) [x] !roba Aomber%D proba indexuluiD adiadocochine0ieI c) [x] Mersul +n linie dreapt *i +n 5lan%I d) [ ] !roba @elleI e) [x] !roba adiadocochine0ie 16/)CM. Care din poriunile anali0atorului auditi este a5ectat +n ca0 de surditate de percepieH a) [x] &r%anul spiralI b) [x] Cile de transmisie Cde le%tur) a sunetului ctre centrul auditi I c) [x] Centrul auditi I d) [ ] 3estibululI e) [ ] Ca itatea timpanic. 161)CM. Care din simptomele descrise nu sunt caracteristice mastoiditeiH a) [ ] &toree purulentI b) [x] #uto5onieI c) [x] Membrana timpanic 5r schimbri patolo%iceI d) [ ] (imptomul (Eart0e ? dureri la apsarea pe mastoidD radiolo%ie ? opacitatea celulelor mastoidieneI e) [x] #u0ul normal

164)CM. Care din 5ormaiuni anatomice numite mai )os nu constituie aparatul de transmisie sonorH a) [ ] !a ilionul urechiiI b) [x] &r%anul spiralI c) [ ] Urechea medieI d) [x] Cile respiratorii superioareI e) [x] Canalele semicirculare 166)CM. Care sunt semnele clinice principale la un bolna cu abces oto%en al lobului temporal st+n%H a) [x] Ce5aleeI b) [x] #5a0ie anamnesticI c) [x] ;radicardieI d) [x] (chimbri +n lichidul ce5alorahidianI e) [ ] &toscopia 5r modi5icri ale timpanului. 168)C(. Care din 5a0ele Cperioadele) clinice nu in de abcesul cerebralH a) [x] $a0a acutI b) [ ] $a0a incipientD de debutI c) [ ] $a0a latent Cde acalmie)I d) [ ] $a0a mani5estI e) [ ] $a0a terminal. 189)CM. Care din 5ormaiuni anatomice numite mai )os constituie aparatul de transmisie sonorH a) [x] !a ilionul urechiiI b) [ ] &r%anul spiralI c) [x] Urechea medieI d) [ ] Cile respiratorii superioareI e) [x] C#2. 181)CM. Care sunt semnele clinice principale la un bolna cu abces oto%en al lobului temporal st+n%H a) [x] Ce5aleeI b) [x] #5a0ie anamnesticI c) [x] ;radicardieI d) [x] (chimbri +n lichidul ce5alorahidianI e) [ ] &toscopia 5r modi5icri ale timpanului. 182)CM. Care sunt caracteristicile lichidului ce5alorahidian in menin%ita oto%en a) [x] ,ensiunea mrit a lichiduluiI b) [x] 2ste tulbureI c) [x] .eucocito0 *i neutro5ilo0I d) [ ] 2ste mrit cantitatea de %luco0a *i clorI e) [x] 2ste mrit cantitatea de proteine. 18")CM. Care sunt simptomele caracteristice ale menin%itei oto%eneH a) [x] (emnele otitei medii acute sau croniceI b) [x] Ce5alee intens di5u0I c) [ ] #5a0ie. #diadocochine0ieI d) [x] (emnele menin%ieneI e) [x] (chimbri caracteristice +n lichidul ce5alorahidian. 18')C(. Bn menin%ita cerebro?spinalD spre deosebire de cea oto%enD +n lichidul ce5alorahidian se depistea0: a) [ ] (ta5ilocociI

b) [ ] (treptocociI c) [ ] !neumocociI d) [ ] ;acilul MochI e) [x] Menin%ococi. 18/)C(. Care din abcese se locali0ea0 +ntre lamina intern a oaselor craniene *i partea extern a 5oiei dura materH a) [ ] CerebralI b) [ ] CerebelosI c) [x] 2xtraduralI d) [ ] (ubduralI e) [ ] (inusului ca ernos. 181)CM. #5ectarea cror sinusuri nu a duce la de0 oltarea sepsisului oto%enH a) [x] (a%ital b) [x] ,rans ersal c) [x] 3erticalI d) [x] &ri0ontalI e) [ ] (i%moid. 184)CM. Care este cea mai e5icace metod de dia%nostic +n ca0 de complicaiile intercraniene oto%ene a) [x] AMNI b) [ ] Aadio%ra5iaI c) [x] ,omo%ra5ia computeri0atI d) [ ] Ultrasono%ra5+aI e) [ ] #rterio%ra5ia. 186)C(. Care din metodele de dia%nostic enumerate mai )os este mai e5icace *i adec at +n depistarea neurinomului de acusticH a) [x] AMN cu contrastI b) [ ] AMN 5r contrastI c) [ ] #rterio%ra5iaI d) [ ] Aadio%ra5iaI e) [ ] ,omo%ra5ia computeri0at. 188)CM. Numii 5ormele exteriori0ate a mastoiditei: a) [x] :i%omaticI b) [ ] .abirinticI c) [x] (cuamitI d) [ ] Mirin%itI e) [x] !etro0ita. 299)CM. $orele clinice a otosclero0ei sunt: a) [x] CohlearI b) [ ] .atentI c) [ ] Mani5estI d) [x] MixtI e) [x] ,impanal. 291)C(. >n ca0 de otosclero0 se e5ectuea0: a) [ ] ,impanoplastieI b) [ ] Mirin%oplastieI c) [x] (tapedoplastieI d) [ ] &toplastieI e) [ ] ,impanoplastie.

292)C(. Bn ca0 de otosclero0 proba @elle a 5i: a) [ ] !o0iti I b) [ ] Ae ersatI c) [x] Ne%ati I d) [ ] !relun%itI e) [ ] Ae ersat. 29")C(. !entru stabilirea dia%nosticului de labirintit circumscriptD se e5ectuea0 proba: a) [ ] CaloricI b) [x] !resorieI c) [ ] AotatorieI d) [ ] @al anicI e) [ ] Ma%netic. 29')C(. >n ca0 de surditate de percepie proba Ainne a 5i: a) [ ] Ne%ati I b) [x] !o0iti I c) [ ] !relun%itI d) [ ] =escendentI e) [ ] !rescurtat. 29/)C(. Bn ca0 de otosclero0 are loc anchilo0: a) [ ] >ncudo estibularI b) [ ] ,impano estibularI c) [x] (tapedo estibularI d) [ ] >ncudotimpanalI e) [ ] ,impanomaleolar. 291)C(. #5ectarea or%anului spiral CCorti) duce la hipoacu0ie de tip: a) [ ] MixtI b) [x] !ercepti I c) [ ] ,ransmisi I d) [ ] ,impanalI e) [ ] 3estibular. 294)C(. !rin ce cale cel mai 5rec ent in5ecia ptrunde din ureche +n ca itatea cranianH a) [ ] .im5o%enI b) [ ] -emato%enI c) [ ] ,raumaticI d) [x] !rin contactI e) [ ] .abirintic. 298)C(. #bcesul perisinuos este ariant a abcesului: a) [x] 2xtraduralI b) [ ] (ubduralI c) [ ] CerebralI d) [ ] (ubperiostalI e) [ ] Cerebelos. 219)C(. !ierdere total a 5unciei auditi e se nume*te: a) [ ] (urditate mixtI b) [ ] (urditate de percepieI c) [ ] (urditate de transmisieI d) [ ] Neurit cohlearI e) [x] Co5o0a.

211)CM. Care din semnele pre0entate nu sunt caracteristice pentru otosclero0 H a) [x] -iperemia timpanuluiI b) [x] &toreeaI c) [x] !er5oraia timpanuluiI d) [x] =e5ect total a timpanuluiI e) [x] !er5oraia puncti5orm a timpanului 212)C(. .a care din a5eciunile pre0entate hipoacu0ia este cau0at de 5ormarea aderenilor *i cicatricilor +n urechea medieH a) [ ] &tita medie acutI b) [ ] &tita recidi antI c) [x] &tit ade0i I d) [ ] &tit secrctoti e) [ ] &tosclero0. 21')C(. Bn ca0uri cu surditate de percepie se er la copii +nscut se e5ectuea0 inter enie chirur%ical: a) [ ] ,impaniplastieI b) [ ] (tapedoplastieI c) [x] >mplantarea cohlearI d) [ ] Juntarea labirintuluiI e) [ ] Juntarea sacului endolim5atic. 21/)CM. Care din inter enii chirur%icale numite se practic pentru tratament a maladiei MeniereH a) [x] ChordotomieI b) [ ] Mirin%oplastieI c) [ ] ,impanoplastieI d) [x] Juntarea laberintuluiI e) [x] Juntarea sacului endolim5atic. 211)C(. #nchilo0 stapedo estibular primar are denumire: a) [ ] ,impanoscelero0a b) [ ] &tit ade0i c) [x] &tosclero0a d) [ ] &tit ade0i e) [ ] &tit secretorie 216)CM. #le%ei 5ormele clinice a otosclero0ei a) [ ] .atent b) [x] ,impanal c) [x] Cohlear d) [ ] Mani5est e) [x] Mixt 218)CM. Notai 5ormele exteriori0ate ale mastoiditei : a) [x] :i%omatocit b) [x] .abirintit c) [ ] (curmit d) [ ] Mirin%it e) [x] !etro0it 229)CM. $ormele clinice ale otosclero0ei sunt: a) [x] Cohlear b) [ ] .atent

c) [ ] Mani5est d) [x] Mixt e) [x] ,impanal 221)C(. Bn ca0 de otosclero0 se e5ectuia0: a) [ ] ,impanoplastie b) [ ] Mirin%oplastie c) [x] (tapedoplastie d) [ ] &toplastie e) [ ] ,impanostomie 222)C(. Bn ca0 de otosclero0 proba @elle a 5i: a) [ ] !o0iti b) [ ] Ae ersat c) [x] Ne%ati d) [ ] !relun%it e) [ ] !rescurtat 22")C(. !entru stabilirea dia%nosticului de labirintit circumscript se e5ectuia0 proba: a) [ ] Caloric b) [x] !resorie c) [ ] Aotatorie d) [ ] @al anic e) [ ] Ma%netic 22')C(. Bn ca0 de surditate de percepie proba Ainne a 5i: a) [ ] Ne%ati b) [x] !o0iti c) [ ] !relun%it d) [ ] =escendent e) [ ] !rescurtat 22/)CM. Ce este caracteristic pentru epitimpanit cronic sudurat: a) [ ] -iperemia *i bombarea timpanului b) [ ] !er5oraia +n pars ten0a c) [x] !er5oraia +n pars 5laccida sau mar%inal d) [x] @ranulaii *i colesteatom e) [x] &torea purulent cu miros 5etid 221)C(. Bn ca0 de otosclero0 are loc anchilo0: a) [ ] >ncudo estibular b) [ ] ,impano estibular c) [x] (tapedo estibular d) [ ] >ncudotimpanal e) [ ] ,impanomaleolar 224)C(. !oriunea ori0ontal a n.5acial se a5l +n re%iunea peretelui a casuei timpanice: a) [ ] (uperior b) [ ] .ateral c) [ ] >n5erior d) [x] Medial e) [ ] >n5erior 226)C(. #5ectarea or%anului spiral CCorti) duce la hipoacu0ie de tip : a) [ ] Mixt b) [x] !ercepti

c) [ ] ,ransmisi d) [ ] ,impanal e) [ ] 3estibular 228)C(. Unde se e5ectuia0 paracente0a Cmirin%otomie)H a) [x] Cadranul posterio?in5erior b) [ ] Cadranul antero?superior c) [ ] !ars 5laccida d) [ ] Cadranul postero?superior e) [ ] Cadranul antero?in5erior 2"9)C(. !rin ce calea cel mai 5rec ent in5ecia ptrunde din ureche +n ca itatea cranianH a) [ ] .im5o%en b) [ ] -emato%en c) [ ] ,raumatic d) [x] !rin contact e) [ ] .abirintica 2"2)C(. #bcesul perisinuos este ariant a abcesului: a) [x] 2xtradural b) [ ] (ubdural c) [ ] Cerebral d) [ ] (ubperiostal e) [ ] Cerebelos 2"")C(. !ierdere total a 5unciei auditi e se nume*te: a) [ ] (urditate mixt b) [ ] (urditate de percepie c) [ ] (urditate de transmisie d) [ ] Neurit cohlear e) [x] Co5o0 2"')CM. Care din semnele pre0entate nu sunt caracteristice pentru otosclero0aH a) [x] &torea b) [x] -iperemia timpanului c) [x] !er5oraia timpanului d) [x] =e5ect total a timpanului e) [x] !er5oraia puncti5orm a timpanului 2"/)C(. .a care din a5eciunile pre0entate hipoacu0ia este cau0at de 5ormarea aderenilor *i cicatricilor +n urechia medieH a) [ ] &tita medie acut b) [ ] &tita recidi ant c) [x] &tit ade0i d) [ ] &tit secretorie e) [ ] &tosclero0 2"8)C(. Ce studia0 proba FeberH a) [ ] Conductibilitatea osoas b) [ ] Conductibilitatea aerian c) [x] .aterali0area sunetului d) [ ] >ntensitatea sunetului e) [ ] .ocali0area sunetului 2'9)CM. Notai a5eciunile nesupurati e ale urechii a) [x] ,empanosclero0a

b) [x] &tit odesi c) [ ] &tit extern d) [x] &tit secretorie e) [x] (urditate de percepii 2'1)C(. (.Ao0en a propus inter enie chirur%ical +n ca0 de otosclero0aD care are denumire a) [ ] ,impanoplastie b) [ ] ,impanotomie c) [x] Mobili0area indirect a scriei d) [ ] Mastoidotomie e) [ ] (tapedoplastie 2'2)C(. Bn ca0 de otit secretorie se e5ectuea0 inter enie chirur%icalD care are denumire a) [ ] ,impanoplastie b) [x] ,impanotomie c) [ ] ,impanopexie d) [ ] (tapedectomie e) [ ] (tapedoplastie 2'")CM. Notai semnele caracteristice pentru otosclero0 a) [x] Ainne ne%ati b) [x] !araacu0is Fellisii c) [ ] (hEabah prescurtat d) [ ] @elle po0iti e) [x] @elle ne%ati 2'4)C(. Care perioad nu este caracteristic pentru e oluie abceselor cerebrale: a) [ ] =e debut b) [x] =e ameliorare c) [ ] =e acalmie d) [ ] Mani5est e) [ ] ,erminal 2'6)CM. $ormele labirintitei Cdup etiolo%ie) sunt: a) [x] ,impano%en b) [ ] &to%en c) [x] Menin%o%en d) [ ] (inuso%en e) [x] -emato%en 2'8)C(. Urechea sntoas aude ocea *optit la distan: a) [ ] " m b) [x] 1 m c) [ ] 19 m d) [ ] "9 m e) [ ] ' m 2/9)C(. Urechea sntoas aude ocea de con ersaie la distana: a) [ ] /9 m b) [ ] "9 m c) [] 129 m d) [ ] 19 m e) [x] 29 m 2/1)C(. Urechea sntoas aude stri%tul la distana:

a) [ ] 199 m b) [ ] "99 m c) [ ] /9 m d) [x] 299 m e) [ ] /99 m 2/2)CM. !entru examen radiolo%ic +n otolo%ie sunt 5olosite urmtoarele incidiene Cnotai): a) [x] MaKer b) [ ] $asto schi c) [x] (tenEers d) [x] (chiiller e) [ ] Undrit 2/")CM. 2xamenul 5unciei auditi e include Cnotai): a) [x] 2xamenul acumetric b) [ ] >mpedanmetria c) [ ] (ono%ra5ia d) [ ] 3estibulometria e) [x] 2xamenul audiometric 2/')CM. !entru examenul permeabiliti tubei auditi e se 5olosesc mai multe procedee Cale%ei): a) [x] !rocedeul 3alsa e b) [x] !rocedeul ,oKnbe c) [ ] !rocedeul Feber d) [ ] !rocedeul @elle e) [x] !rocedeul !olit0er 2//)C(. Ainne ne%ati D Feber laterali0at +n urechea bolna sau sntoasD (chEabach prelun%it sau prescurtat sunt unite sub denumirea: triada .... Cale%ei): a) [ ] Ao0en b) [ ] @elle c) [x] ;ed0old d) [ ] ;in% e) [ ] (chuller 2/1)C(. (emnul otoscopic a lui (chEart0 se +nt7lne*te 5rec ent la .... a) [x] ,impanosclero0 b) [ ] &tosclero0 c) [ ] (urditate de percepie d) [ ] &tit ade0i e) [ ] Maladia Meniere 2/4)C(. ,ratamentul otosclero0ei este: a) [ ] Medicamentos b) [ ] $i0ioterapie c) [x] Chirur%ical d) [ ] #ntibacterial e) [ ] #ntimicotic 2/8)C(. .a ba0a simptomatolo%ie +n ca0 de maladie Meniere st... a) [ ] ,raumatism b) [ ] >n5ecia bacterian c) [ ] >n5ecia iral d) [x] -idrops labirintic

e) [ ] >ntoxicaia 219)C(. Care din maladii nu +ntr +n %rupul a5eciunilor nesupurati e: a) [ ] &tosclero0 b) [ ] Catar tubotimpanic c) [ ] &tit adesi d) [x] &tita medie acut e) [ ] &tit secretorie 211)CM. #le%ei maladiile nesupurati e ale urechei: a) [x] &tosclero0 b) [ ] &tit madie acut c) [x] &tit adesi d) [ ] &tomico0 e) [x] ,impanosclero0 212)CM. $ormele de otomastoidit exteriori0at sunt: a) [ ] .abirintit b) [x] :i%omaticit c) [x] (c amit d) [x] !etro0it e) [x] $orma ;er0old 21")CM. (emnele otoscopiceD pato%nomonice pentru otomastoidit sunt: a) [x] &torea abundent b) [ ] !roba @elle po0iti c) [ ] Nista%mus presor d) [x] !to0 peretelui posterosuperioare e) [ ] .ipsa cerumenului 21')C(. Care din maladii alt5el se nume*te Nhidrops labirintiteO: a) [ ] &tit exudati b) [ ] Catar tubotimpanic c) [ ] .abirintit seroas d) [x] Maladie Meniere e) [ ] .abirintita supurata 21/)CM. Bn ca0 de complicaii intracraniene oto%ene se e5ectuia0: a) [ ] #ntromastoidotomie b) [ ] ,impanoplastie c) [x] #ntromastoidotomie lar%it d) [ ] Carotimpanotomie e) [x] 2 idarea petromastoidean total lar%it 249)C(. Cum se nume*te complexul de condiiiD necesare pentru trombo0a aselor enoaseH a) [ ] ,riada ;et0old b) [x] ,riada 3ichoE c) [ ] ,riada $allo d) [ ] ,riada (chiiller e) [ ] ,riada @ri0in%er 241)CM. Care din 5actori sunt uniti sub denumirea N,riada 3ichoEOH a) [x] =ere%larea etrimismului s7n%elui +n direcia hipercoa%ulrii b) [ ] .eucocito0 c) [ ] ,rombocitopenie

d) [x] Bncetenirea circulaiei s7n%elui e) [x] Modi5icarea peretelui ascular 244)CM. Ce este caracteristic pentru septicemia oto%enH a) [x] $ebr hectic b) [ ] $ebr intermitent c) [x] $risoane puternice d) [ ] $ebr continu e) [ ] (cderia critic a temperaturei 26/)CM. Care din simptoamele locale Cde 5ocar) sunt caracteristice pentru abcesul lobului temporalH a) [x] #5a0ia amnestic b) [ ] ,ulburri ale 5unciei de echilibru c) [ ] (urditate de transmisie d) [x] #5a0ia sen0orial e) [ ] (imptomul $oss 261)CM. Care din simptomele sunt caracteristice pentru abcesul cerebelosH a) [x] #taxia b) [x] Aeducerea tonusului muscular de parte le0at c) [x] Nista%mus de amplitudine mare d) [ ] #5a0ia e) [x] 3orbire scondat 264)C(. #5a0iile amnestic *i sen0orial sunt caracteristice pentru: a) [ ] ,rombo5lebit sinuso)u%ular b) [x] #bcesul lobului temporal c) [ ] #bcesul perisinuos d) [ ] Menin%it oto%en e) [ ] .abirintit 266)C(. #taxiaD reducerea tonusului mu*chilorD orbire scandat nista%mus de amplitudinea mare sunt caracteristic pentru: a) [ ] #bcesului lobul temporal b) [x] #bcesul cerebelos c) [ ] #bcesul perisinuos d) [ ] #bcesul subperiostal e) [ ] #bcesul extradural 281)C(. #lt denumire a maladiei Meniere este: a) [ ] .abirintit di5u0 b) [x] -idropsul endolim5atic c) [ ] $istula labirintic d) [ ] &tit secretorie e) [ ] &tit exudati 282)CM. Notai schimbrile patomor5olo%ice caracteristice pentru maladia Meniere: a) [x] =ilatarea canalului Cohlear b) [ ] (upuraie +n spaiul endolim5atic c) [ ] #tro5ierea striei asculare d) [ ] $ormarea aderenelor +n csua timpanic e) [x] =ilatarea sacului *i utricului 28")CM. !entru maladia Meniere sunt caracteristice: a) [ ] &todinia

b) [ ] (ecreii mucopurulente c) [x] 3erti) d) [x] (urditate e) [x] #cu5ene 28')CM. Care din simptoamele nu sunt caracteristice pentru maladia MeniereH a) [x] &torea mucopurulent b) [x] !ectoraia timpanului c) [x] &todinia d) [x] (urditate de transmisie e) [x] Nista%mus presor 28/)C(. .a maladia Meniere su5er 5uncia... a) [ ] Urechii externe b) [ ] ,ubei auditi e c) [x] Urechii interne d) [ ] Urechii medie e) [ ] ,impanului 281)CM. Bn ca0 de traumatism combinat al urechii medii *i interne pot 5i pre0ente urmtoarele semne clinice: a) [x] -emora%ii b) [x] &todenie c) [x] Mani5estri labirintice d) [x] .ic orea e) [x] !arali0ia n.5acial 286)CM. =up ori%ine corpii strini ai conductului auditi extern pot 5i ... *i .... Cnotai): a) [x] &r%anici b) [ ] 2xo%eni c) [x ] Neor%anici d) [ ] 2ndo%eni e) [ ] Mixti 288)C(. =opul de cerumen al conductului auditi extern este un corp strin de ori%inea ... Cnotai): a) [ ] #ler%ic b) [ ] >n5lamatorie c) [x] 2ndo%en d) [ ] Metabolic e) [ ] 2xo%en "99)CM. 2xamenul rino5arin%elui se e5ectuia0D 5olosind urmtoarele metode: a) [ ] rinoscopia anterioarI b) [x] rinoscopia posterioarI c) [x] radio%ra5ia rino5arin%eluiI d) [x] tu*eul ca umului Cexamenul di%ital)I e) [ ] 5arin%oscopia. "91)CM. 2xamenul ima%istic al 5arin%elui include urmtoarele metode: a) [x] radio%ra5iaI b) [x] radio%ra5ia cu contrastI c) [x] tomo%ra5iaI d) [x] tomo%ra5ia computeri0atI e) [ ] radioscopia.

"92)CM. !l+n%erile bolna uluiD +n ca0 de pare0 a lului palatin: a) [x] oce na0onat Crinolalie deschis)I b) [ ] oce na0onat Crinolalie +nchis)I c) [ ] dis5a%ieI d) [ ] odino5a%ieI e) [x] ptrunderea alimentelor lichide la %lutiie +n rino5arin%e. "9")CM. Metode de examinare a hipo5arin%elui sunt: a) [x] hipo5arin%oscopiI b) [x] hipo5arin%oscopia indirectI c) [x] hipo5arin%oscopia directI d) [x] radio%ra5ieI e) [ ] buco5arin%oscopie. "9')C(. (inusurile piri5orme se situia0 lateral 5a de: a) [ ] larin%eI b) [x] eso5a%I c) [ ] coaneI d) [ ] me0o5arin%eI e) [ ] rino5arin%e. "9/)C(. Bntre capsula ami%dalei palatine *i spaiul muscular al 5arin%elui se a5l: a) [x] esut celular laxI b) [ ] esut lim5oidI c) [ ] esut con)uncti I d) [ ] esut ner osI e) [ ] esut %landular. "91)C(. >ner aia motorie a mu*chilor lului palatin se e5ectuia0 de: a) [x] n.%loso5arin%eusI b) [ ] n.5acialisI c) [ ] n.tri%eminesI d) [ ] n. a%usI e) [ ] n.recurens. "94)C(. (t+lpul posterior al ami%dalelor este 5ormat din: a) [x] m.palato5arin%ianI b) [ ] m.stilo5arin%ianI c) [ ] m.constrictor al 5arin%eluiI d) [ ] m.di%astricI e) [ ] m.platisma. "96)C(. &ri5iciul 5arin%ian al tubei auditi e se deschide: a) [x] pe peretele lateral al rino5arin%eluiI b) [ ] pe peretele posterior al rino5arin%eluiI c) [ ] pe peretele anterior al rino5arin%eluiI d) [ ] pe peretele superior al rino5arin%eluiI e) [ ] pe peretele in5erior al rino5arin%elui. "98)C(. $arin%ele este +n0estrat cu urmtorul numr de ami%dale: a) [ ] 1I b) [ ] 2I c) [ ] "I d) [ ] 'I e) [x] 1.

"19)CM. $arin%ele are urmtoarele poriuni: a) [x] una ? rino5arin%eI b) [x] dou ? buco5arin%eI c) [x] trei ? larin%o5arin%eI d) [ ] supremI e) [ ] intern. "11)C(. Mucoasa rino5arin%elui este de tip: a) [x] cilindricD pluristrati5icatD ciliarI b) [ ] respiratorI c) [ ] sen0iti I d) [ ] %landularI e) [ ] e%etati . "12)C(. Aino5arin%ele comunic cu 5osele na0ale prin: a) [ ] meatul na0al comunI b) [ ] meatul na0al superiorI c) [ ] meatul na0al mediuI d) [ ] meatul na0al in5eriorI e) [x] coane. "1")C(. Bn epi5arin%e sunt situate: a) [ ] 2 ami%daleI b) [x] " ami%daleI c) [ ] ' ami%daleI d) [ ] / ami%daleI e) [ ] 1 ami%dale. "1')CM. $actorii etiopato%enici a 5arin%itelor cronice sunt: a) [x] alcoolulD 5umatulI b) [x] rcealaI c) [x] di erse a5eciuni cronice +n 5orm decompensatI d) [x] a itamino0. e) [x] obstrucia na0alI "1/)C(. -ipoacu0ia de transmisie +n ca0 de hipertro5ia ami%dalei 5arin%iene este cau0at de: a) [x] obstrucia ori5iciului rino5arin%ian al tubei auditi eI b) [ ] a itamino0I c) [ ] de iaie de sept na0alI d) [ ] intoxicaia n. CohlearisI e) [ ] hipertensiune intracranian. "11)CM. $le%monul retro5arin%ian este cau0at de: a) [x] %ripI b) [x] rinit acutI c) [x] an%inI d) [ ] a itamino0I e) [ ] larin%it acut. "14)C(. Cau0a etiopato%enic principal a 5arin%omico0ei este: a) [x] tratament iraionalD incorect cu antibiotice +n do0e ma)oreI b) [ ] tratament irauionalD incorect cu itamineI c) [ ] tratament iraionalD incorect cu a0oconstrictori *i cardiotoniciI d) [ ] conhotomie. e) [ ] an%ina.

"16)C(. !erioada de incubare a di5teriei este de: a) [ ] " 0ileI b) [x] 2?4 0ileI c) [ ] ' 0ileI d) [ ] 2 sptm+niI e) [ ] " sptm+ni. "18)CM. Cile de ptrundere a in5eciei +n or%anism +n ca0 de an%in este: a) [x] alimentarI b) [x] autoin5ecieI c) [x] aerianI d) [x] mixtI e) [ ] lim5o%enD hemato%en. "29)CM. 3e%etaiile adenoide necesit di5ereniere de: a) [x] an%io5ibromul )u enil al na0o5arin%eluiI b) [x] polipul coanalI c) [x] tumori mali%ne ale na0o5arin%eluiI d) [x] osteo5itul ertebrelor cer icaleD e) [ ] 5arin%itele cronice. "21)CM. 2xamenul permeabilitii tubei auditi e se e5ectuiea0 prin: a) [x] procedeul ,oKnbeeI b) [x] procedeul 3alsal aI c) [x] procedeul !olit0erI d) [ ] procedeul 3oiacecI e) [ ] procedeul (oldato . "22)CM. #mi%dalectomia nu se a e5ectuaD c+nd or 5i urmtoarele contraindicaii: a) [x] relati eI b) [x] absoluteI c) [ ] de +rstI d) [ ] de sexI e) [ ] boli metaton0ilare. "2")CM. $actorii etiopato%enici principali ai 5arin%itelor cronice sunt: a) [x] 5umatulD alcoolulI b) [x] aciunea +ndelun%at a unora din 5actorii noci i ai mediului ambiant sau a 5actorilor noci i de producieI c) [x] rcealaI d) [x] obstrucie na0alI e) [x] bolile sistemului di%esti . "2')CM. !ro5ilaxia ami%dalitei cronice include: a) [x] tratamentul adec at al an%inelorI b) [x] tratamentul adec at al a5eciunilor nasului *i a sinusurilor parana0aleI c) [x] dispensari0area bolna ilor ce au suportat an%ine *i acelora ce su5er de ami%dalite croniceI d) [x] or%ani0area *i respectarea re%imului de iaD odihnD alimentare raionalD exerciii 5i0iceD eluminarea sanitar a populaieiI e) [x] re0ecia subpericondromucoas a septului na0al. "2/)CM. #n%inele primare sunt: a) [ ] cataralD 5ibrinoasI b) [x] cataralD 5olicularI

c) [x] lacunarD ulceromembranoasI d) [ ] 5le%monoasI e) [ ] necrotic. "24)C(. #mi%dalotomia se e5ectuie0 preponderent: a) [ ] la toate +rsteleI b) [x] la copiiI c) [ ] la maturiI d) [ ] la brbaiI e) [ ] la 5emei. "26)C(. Cea mai 5rec ent complicaie a an%inelor este: a) [x] abcesul periami%dalianI b) [ ] hemora%ieI c) [ ] larin%it cronicI d) [ ] larin%it acutI e) [ ] traheit. "28)CM. Contraindicaiile ami%dalectomiei sunt: a) [ ] colecistitaI b) [ ] ulcerul stomacalI c) [ ] distonia ascularI d) [x] hemo5iliaI e) [x] tbc pulmonar +n acuti0are C5orma destructi ). ""9)CM. #n%inele secundare se de0 olt +n ca0 de: a) [x] leucemia acutI b) [x] mononucleo0a in5ecoasI c) [x] %ripI d) [x] di5terieI e) [ ] 5arin%it. ""1)CM. =ia%nosticul di5erenial al ami%dalitei cronice se 5ace cu: a) [x] 5arin%ita cronicI b) [x] 5arin%omico0eI c) [x] hipertro5ia ami%dalelor palatineI d) [ ] an%ina cataralI e) [ ] 5arin%ita acut. ""2)CM. #n%ina lacunar se di5erenia0 de: a) [x] an%ina di5tericI b) [x] an%ina ulcero?membranoas 3incentI c) [x] an%ina a%ranulocitarI d) [x] an%ina leucemicI e) [ ] 5arin%ita cataral. """)C(. =ispneea se de0 olt +n ca0 de an%in: a) [ ] lacunarI b) [ ] 5olicularI c) [x] larin%ianI d) [ ] ulcero?membranoasI e) [ ] %ripal. ""')CM. $le%monul retro5arin%ian se de0 olt +n ca0 de: a) [ ] pneumonieI b) [ ] intoxicaie alimentarI

c) [x] an%inI d) [x] rinit acutI e) [x] 5arin%it acut. ""/)C(. Cau0a principal +n de0 oltarea candido0ei 5arin%elui o constituie: a) [ ] tratameni cu corticosteroi0iI b) [x] tratament cu antibioticeI c) [ ] tratament cu hemostaticiI d) [ ] itaminoterapieI e) [ ] tratament cu Nistatin. ""1)CM. $a0ele de de0 oltare a abcesului periami%dalian sunt: a) [x] edemI b) [x] in5iltraieI c) [x] abcedareI d) [ ] necroticI e) [ ] ulceroas. ""4)CM. ,umorile beni%ne ale 5arin%elui sunt: a) [x] an%ioameI b) [x] papiloameI c) [x] 5ibroameI d) [ ] sarcoameI e) [ ] epitelioame. ""6)C(. Cea mai 5rec ent complicaie +n ca0 de deschidere a abcesului retro5arin%ian este: a) [x] inspiraia puroiuluiI b) [ ] traumatismul coloanei ertebraleI c) [ ] traumatismul aselor san% ine arterialeI d) [ ] traumatismul aselor san% ine enoaseI e) [ ] traumatismul aselor lim5atice. ""8)CM. -ipertro5ia ami%dalelor palatine duce la: a) [x] dere%lri de respiraieI b) [x] dere%lri de %luiieI c) [x] dere%lri de somnI d) [x] dere%lri de oce Crinolalie)I e) [ ] parali0ia lului palatin. "'9)CM. 3e%etaiile adenoide trebuie di5ereniate de: a) [x] an%iomul )u enil al na0o5arin%eluiI b) [x] polipul coanalI c) [x] tumori beni%ne a rino5arin%eluiI d) [x] tumori mali%ne ale rino5arin%eluiI e) [ ] rinit acut banal. "'1)C(. Cea mai 5rec ent complicaie a ami%dalectomiei este: a) [ ] as5ixiaI b) [x] hemora%ieI c) [ ] abces al cerebeluluiI d) [ ] abcesul subduralI e) [ ] le0area aselor ma%istrale. "'2)CM. (imptomatolo%ia e%etaiilor adenoide include urmtoarele semne obiecti e *i subiecti e:

a) [ ] 5ebrD 5risoaneD intoxicaieI b) [x] O5acies adenoideumOI c) [x] obstrucie na0alI d) [x] pre0ena +n rino5arin%e a unei 5ormaiuni tumorale moaleD ro0I e) [ ] tahicardie. "'")C(. Care este tratamentul e%etaiilor adenoide de %radul trei: a) [ ] conser atorI b) [x] chirur%icalI c) [ ] 5i0ioterapicI d) [ ] balneo?climatericeI e) [ ] pro5ilaxie. "'')CM. (emnele obiecti e a ami%dalitei cronice sunt: a) [x] semnul @i0eI b) [x] semnul :acI c) [x] semnul !reobra)enscPiI d) [x] aderene *i cicatrice dintre st+lpii ami%dalelor *i ami%dalele palatineI e) [x] puroi *i dopuri de ca0eum +n lacune. "'/)C(. Aino5arin%ele +i aparine: a) [ ] nasuluiI b) [x] 5arin%eluiI c) [ ] sinusurilor parana0aleI d) [ ] larin%eluiI e) [ ] me0o5arin%elui. "'1)C(. Care este tratamentul an%io5ibromului rini5arin%ian: a) [ ] conser ati I b) [x] chirur%icalI c) [ ] mixtI d) [ ] balneo?climatericI e) [ ] 5i0ioterapic. "'4)C(. #mi%dala lin% al se situia0: a) [ ] +n rino5arin%eI b) [ ] +n lo)ele ami%dalieneI c) [x] la rdcina limbiiI d) [ ] +n estibulul larin%eluiI e) [ ] +n ca itatea bucal. "'6)C(. ,ratamentul atre0iei rino5arin%iene este: a) [ ] conser atorI b) [x] chirur%icalI c) [ ] 5i0ioterapicI d) [ ] mixtI e) [ ] balneo?climateric. "'8)CM. =ia%nosticul an%inei di5terice la copii se ba0ea0 pe: a) [x] o anamne0 amnunit Canchet epidemiolo%ic)I b) [x] aspectul buco5arin%elui Cpre0ena 5alselor membrane)I c) [x] starea toxic a copiluluiI d) [x] adenopatie suban%ulomandibularI e) [x] examenul bacteriolo%5ic. "/9)C(. #n%ina %ripal este o an%in:

a) [ ] pramarI b) [x] secundarI c) [ ] 5olicularI d) [ ] lacunarI e) [ ] cataral. "/1)CM. 2tiopato%enia an%inelor include: a) [x] in5ecia: streptococD sta5ilococD iru*iD asocieri de in5ecieI b) [x] 5ri%ulD obosealaD a itamino0aI c) [x] aler%iaI d) [x] imunodi5icitul secundarI e) [ ] 5ebra. "/2)C(. #n%ina ulcero?membranoas descris de (imano sPi este o: a) [x] an%ina primarI b) [ ] an%ina secundarI c) [ ] an%ina 5olicularI d) [ ] an%ina lacularI e) [ ] o complicaie a altor boli. "/")CM. ,ratamentul conser ati al ami%dalitei croniceD 5orma compensat include: a) [x] .a a)ul lacunelor cu di5erite substane antisepticeI b) [x] ;adi)onarea ami%dalelor palatine cu sol..i%oliI c) [x] 3itamina CI d) [x] #ntihistaminiceI e) [x] !roceduri 5i0ioterapice. "/')C(. (>=# este o boal pro ocat de: a) [ ] streptocociI b) [ ] sta5ilocociI c) [ ] irusul %ripalI d) [x] retro iru*iI e) [ ] hlamidia. "//)CM. 2tiopato%enia corpilor strini ai 5arin%elui poate 5i lmurit prin: a) [x] pre0ena la +ndem+narea copiilor a unor corpi striniI b) [x] lsarea copiilor 5r supra e%hereI c) [x] re5lexe diminuate sau abolirea lorI d) [x] stri psihice anormaleI e) [ ] in5lamaia rino5arin%elui. "/1)C(. #mi%dalele palatine se a5l +n: a) [ ] larin%eI b) [x] me0o5arin%eI c) [ ] ca umI d) [ ] hipo5arin%eI e) [ ] epi5arin%e. "/4)CM. Care din an%inele numite mai )os 5ac parte din an%inile secundare: a) [ ] an%ina lacunarI b) [x] an%ina di5tericI c) [x] an%ina leucemicI d) [x] an%ina a%ranulocitarI e) [ ] an%ina 5olicular. "/6)C(. #mi%dalita cronicD 5orma decompensat se tratea0:

a) [ ] medicalI b) [x] chirur%icalI c) [ ] 5i0ioterapicI d) [ ] radioterapicI e) [ ] corticoterapia. "/8)C(. 3e%etaiile adenoide de %radul >>> se or trata: a) [x] chirur%icalI b) [ ] medicamentosI c) [ ] a0oconstrictoriI d) [ ] conhotomieI e) [ ] radioterapie "19)C(. #n%ina di5teric se tratea0 +n: a) [ ] secia pediatricI b) [ ] secia &A.I c) [x] spitalul de boli in5ecioaseI d) [ ] secia reanimareI e) [ ] terapie. "11)CM. !re0ena e%etaiilor adenoide de %radul >>> se mani5est prin: a) [x] sindromul de obstrucie na0alI b) [x] O5acies adenoidianOI c) [x] de0 oltarea psihic *i 5i0ic insu5icientI d) [x] complicaii: otita medieD ami%dalita cronicD con)uncti iteD larin%iteI e) [ ] sialoree. "12)CM. $ormele clinice Cdup clasi5icarea propus de >.(oldato ) a ami%dalitelor cronice nespeci5ice sunt: a) [ ] atro5icI b) [x] compensatI c) [ ] cripticD ca0eoasI d) [x] decompensatI e) [ ] in5ecioas. "1")CM. Cercul lim5atic 5arin%ian a lui FaldeKer include: a) [x] ami%dala 5arin%ianI b) [x] ami%dalele tubareI c) [x] ami%dalele palatineI d) [x] ami%dala lin% alI e) [ ] mucoasa 5arin%elui. "1')CM. .a un pacient cu 5le%mon periami%dalian exist +n mod obli%atoriu: a) [ ] obstrucie na0alI b) [x] otal%ieI c) [x] 5ebrD 5risoaneI d) [x] trismusI e) [x] dis5a%ie. "1/)C(. 2xtremitatea in5erioar a 5arin%elui corespunde corpului ertebrelor: a) [ ] C'?C/I b) [x] C1?C4I c) [ ] C"?C'I d) [ ] C4I e) [ ] C1. "11)CM. $le%moanele periami%dalieneD dup locali0are pot 5i:

a) [x] antero?superiorI b) [x] in5eriorI c) [x] posteriorI d) [x] lateralI e) [ ] intraami%dalian. "14)CM. &dino5a%ia este caracteri0at +n ca0 de: a) [x] 5arin%ite acuteI b) [x] epi%lotita acutI c) [x] corpi strini ai hipo5arin%eluiI d) [ ] cancerul hipo5arin%eluiI e) [ ] larin%ita striduloas. "16)C(. @an%lionii @illette se a5l +n: a) [ ] me0o5arin%eI b) [ ] hipo5arin%eI c) [x] spaiul retro5arin%ianI d) [ ] 5osele na0aleI e) [ ] sinusurile parana0ale. "18)CM. (e poate locali0a an%ina +n hipo5arin%e *i cum se nume*te aceast an%inH a) [x] daI b) [ ] an%ina tubarI c) [x] an%ina lin% alI d) [ ] an%ina palatinI e) [ ] an%ina cataral. "49)CM. Care din 5ormaiunile lim5oide se a5l +n rino5arin%e: a) [x] ami%dalele @erlachI b) [ ] ami%dalele palatineI c) [ ] %an%lionii @illetteeI d) [x] ami%dala .uschaI e) [ ] ami%dala lin% al. "41)CM. Bn etiopato%enia ami%dalitei cronice rolul principal +i re ine: a) [x] imunitate sc0utI b) [x] streptococul hemolitic din %rupa #I c) [x] existena suprain5eciei *i concurenei microbieneI d) [ ] mucoasei 5arin%eluiI e) [ ] olumului ami%dalelor. "42)C(. Ce boal a suportat copilul de 4 ani cu 2 sptm+ni +n urmI dac la examinare ocea a 5i na0onat Crinolalie deschis)D platul moale ? imobilH a) [ ] scarlatinI b) [ ] %ripI c) [x] di5terieI d) [ ] rinit acutI e) [ ] otit medie. "4")C(. Care este dia%nosticulD dac mama copilului a comunicaD c copilul permanent nu respir pe nasD a0oconstrictoarele nu?i a)utH Copilul ru se de0 olt 5i0ic *i intelectualD iar +n epi5arin%e se depistea0 o 5ormaiune ro0 ce acoper 1Q2 din omer. a) [ ] an%io5ibromul rino5arin%eluiI b) [ ] polip coanalI c) [x] e%etaii adenoideI d) [ ] rinit cronic hipertro5icI

e) [ ] rinit cronic atro5ic. "4')CM. ,ratamentul di5teriei cilor respiratorii superioare include: a) [x] ser antitoxic antidi5tericI b) [x] antibioticeI c) [x] itaminoterapieI d) [x] cardiotoniciD antihistaminiceI e) [ ] tratament chirur%ical. "4/)CM. #n%ina banal nespeci5ic se a trata: a) [ ] chirur%icalI b) [x] antibioterapieI c) [x] antiin5lamatoareD anal%e0iciD itamineI d) [ ] local ? badi)onri cu substane de0in5ectanteD splturi a ami%dalelor palatineI e) [ ] criptotomia. "41)CM. $arin%ele comunic cu: a) [ ] rino5arin%ele ? cu nasulD urechea medieD mediastinul posteriorD larin%eI b) [x] buco5arin%ele ? ca itatea bucalI c) [x] larin%o5arin%ele ? eso5a%ulD larin%eleI d) [x] rino5arin%ele ? nasulD urechea medieD me0o5arin%eleI e) [ ] oro5arin%eleD larin%o5arin%ele ? stomaculD sistemul di%esti . "44)CM. C+i st+lpi ami%dalieni suntI de unde pornesc *i unde coboarH Numii denumirea lor corect. a) [ ] patruD doiD treiI b) [x] patruD c+te doi de 5iecare parte Canteriori *i posteriori)I c) [x] st+lpii anteriori pornesc de la ba0a anterioar a lului palatin pe de o parte *i alta a lueteiD *i coboar spre ba0a limbiiI d) [x] st+lpii posteriori pornesc de la 5aa posterioar a lului palatin *i se termin pe 5eele laterale ale 5arin%eluiI e) [ ] *aseD trei ? anteriori *i trei posteriori. "46)CM. Corpii strini ai 5arin%elui cel mai 5rec ent sunt locali0ai +n Csediul de incla are este): a) [ ] rino5arin%eleI b) [x] buco5arin%eleI c) [x] larin%o5arin%eleI d) [x] ami%dala palatinI e) [ ] plicele ocale. "48)CM. Mal5ormaiile 5arin%elui mai ales cele con%enitale sunt condiionate de: a) [x] a5eciuni ale prinilor: tuberculo0aD si5ilisulD hipotiroiditaI b) [x] iciile prinilor: tabaci0mulD alcoolismulI c) [x] condiii noci e de lucruD mediuI d) [ ] condiii excelente de iaI e) [x] in5ecii materneD emoii iolenteD administrarea antibioticilor +n primele luni de sarcin. "69)CM. Complicaiile 5le%monului periami%dalian pot 5i: a) [x] mediastinitI b) [x] edemul larin%eluiI c) [x] 5le%monul cer icalI d) [x] complicaii septiceI e) [ ] ami%dalita cronicD 5orma compensat.

"61)C(. $le%monul latero5arin%ian se de0 olt: a) [ ] la copii +n +rst de p+n la " aniI b) [ ] la copii p+n la 19 aniI c) [ ] la copii p+n la 4 aniI d) [x] la toate +rsteleI e) [ ] numai la aduli. "62)C(. (paiul retro5arin%ian comunic cu: a) [ ] mediastinul anteriorI b) [x] mediastinul posteriorI c) [ ] spaiul para5arin%ianI d) [ ] spaiul pretrahealI e) [ ] spaiul prelarin%ian. "6")C(. $le%monul retro5arin%ian preponderent a5ectea0 copii p+n la +rsta: a) [x] "?/ aniI b) [ ] 19 aniI c) [ ] 12 aniI d) [ ] 1/ aniI e) [ ] 1 an. "6')CM. Na0o5arin%ele se examinea0D 5olosind urmtoarele metode: a) [ ] rinoscopia anterioarI b) [x] rinoscopia posterioarI c) [x] sonda)ul rino5arin%eluiI d) [x] examenul di%italD radio%ra5iaD epi5arin%oscopiaI e) [ ] larin%oscopia indirect. "6/)CM. Numii tactica medicului +n ca0 de abces periami%dalian: a) [x ] tratament medicamentosI b) [ ] tratament pro5ilacticI c) [x] punciaD deschidereaD drenarea abcesuluiI d) [x] anal%e0iceI e) [x] antihistaminice. "61)CM. Care este structura anatomic a peretelui 5arin%ianH a) [x] mucoasaI b) [x] tunica 5ibroasI c) [x] stratul muscularI d) [x] ad entiiaI e) [ ] stratul %landular. "64)C(. Care sunt aciunile medicului +n ca0 de abces retro5arin%ianH a) [ ] lr%irea bu0elor pl%iiD punciaD drenarea abcesuluiI b) [ ] punciaD deschiderea *i lr%irea pl%iiI c) [x] punciaD deschidereaD lr%irea pl%iiD drenare *i aspirareI d) [ ] tratament conser ati I e) [ ] tratament pro5ilactic. "66)CM. #le%ei 5ormele clinice ale 5arin%itei cronice: a) [x] cataralI b) [x] hipertro5icI c) [ ] 5ibrinoaseI d) [ ] necro0anteI e) [x] atro5ice.

"68)C(. >n5lamaia acut a ami%dalei .uschPa se nume*te: a) [ ] e%etaii adenoideI b) [ ] an%inaI c) [x] adenoiditI d) [ ] ami%dalitI e) [ ] 5le%mon retro5arin%ian. "89)CM. Care din bolile numite mai )os decur% cu simptome de an%inH a) [x] mononucleo0a in5ecioasI b) [x] scarlatinaI c) [x] di5teriaI d) [ ] pneumonieI e) [ ] menin%it menin%ococic. "81)CM. Cu care din or%anele numite mai )os comunic cu 5arin%eleH a) [ ] orbitI b) [ ] sinusurile parana0aleI c) [x] larin%eI d) [x] nasulI e) [x] ca itatea bucal. "82)C(. $aa extern a ami%dalelor palatine este +n raport cu: a) [x] spaiul maxilo?5arin%ianI b) [ ] mu*chiul sterno?cleido?mastoidianI c) [ ] osul hioidI d) [ ] %landa tiroidI e) [ ] cartila)ul tiroid. "8")C(. Mrirea numrului de monocite se +nt+lne*te +n ca0 de: a) [ ] an%in di5tericI b) [ ] an%in a%ranulocitarI c) [x] an%in monocitarI d) [ ] an%in %ripalI e) [ ] an%in scarlatinoas. "8')C(. >n5lamaia esutului periami%dalian se nume*te: a) [ ] 5arin%it acutI b) [x] 5le%mon periami%dalianI c) [ ] 5le%mon paraami%dalianI d) [ ] 5le%mon al ba0ei limbii. e) [ ] an%in 5le%monoas. "8/)C(. Care este dia%nosticulD dac la medicul de sector s?a adresat bolna a cu pl+n%eri la odino5a%ieD dis5a%ieD care au aprut +n remea pr+n0uluiH a) [ ] an%in cataralI b) [ ] 5arin%it acutI c) [ ] abces periami%dalianI d) [x] corp strin al ami%dalei palatineI e) [ ] rinit acut. "81)C(. Cum se nume*te operaia +n ca0 de hipertro5ia ami%dalelor palatineH a) [ ] adenotomiaI b) [ ] ami%dalectomieI c) [x] ami%dalotomieI d) [ ] adenoami%dalectomieI e) [ ] adenoami%dalotomie.

"84)C(. #rtera 5acial este o ramur a: a) [x] art.carotid externI b) [ ] art.carotid comunI c) [ ] art.carotid internI d) [ ] art.maxilar internI e) [ ] art.subcla ia. "86)C(. #n%ina este o in5lamaie a: a) [ ] mucoasei 5arin%eluiI b) [x] esutului lim5oid al 5arin%eluiI c) [ ] lului palatinI d) [ ] u uleiI e) [ ] limbii. "88)C(. Care din %ermenii numii mai )os preponderent pro oac an%iniH a) [ ] (ta5ilococulI b) [ ] !neumococulI c) [x] (treptococul hemolitic %r.#I d) [ ] ;acilul di5tericI e) [ ] ;acilulCoh. '99)CM. Bn clinica &A. a 5ost spitali0at de ur%en o 5eti +n +rst de 6 aniD care +n loc de ceai a but o lin%ur de acid acetic concentrat. Bn care or%ane pot 5i depistate schimbriH a) [x] 5arin%eI b) [x] larin%eI c) [x] eso5a%I d) [ ] plm+niI e) [x] stomac. '91)CM. Ctre medicul &A. s?a adresat mama cu un copil de 4 aniD care ia comunicat mediculuiD c copilul permanent c+i a ani +n *ir nu respir pe nasI somnul este nelini*tit. Copilul se +mboln e*te des de cataruri acute ale cilor respiratorii. .a examenul obiecti starea %eneral a copilului este satis5ctoareD %ura +ntredeschisD respiraia na0al din ambele pri lipse*te. ,u*eul ca umului stabile*te o 5ormaiune cu caracter tumoral al rino5arin%eluiD moale la palpareD care acoper coanele complect. Care este dia%nosticul *i tratamentulH a) [ ] adenoidit acutI b) [ ] adenoidit cronicI c) [x] e%etaii adenoide >>?>>>I d) [ ] e%etaii adenoide >?>>I e) [x] tratament chirur%ical. '92)CM. (imptomatolo%ia ami%dalitei cronice include: a) [x] sen0aie de durere +n 5arin%eI b) [x] dopuri de ca0eum +n lacuneI c) [x] puroi +n lacuneI d) [x] adenopatie re%ionarI e) [x] simptomul @i0e. '9")C(. &peraia +n ami%dalita cronic se nume*te: a) [x] ami%dalectomieD ton0ilectomieI b) [ ] ami%dalotomieD ton0ilotomieI c) [ ] adenoton0ilectomieI d) [ ] diatermocoa%ulareI

e) [ ] lacunotomie. '9')C(. #mi%dalita cronicD 5orma decompensat se tratea0: a) [ ] medicamentosI b) [x] chirur%icalI c) [ ] itaminoterapieI d) [ ] 5i0ioterapieI e) [ ] antibioterapie. '9/)CM. 2tiopato%enia 5arin%itei acute este: a) [x] in5ecia: streptocociD sta5ilocociD iru*iI b) [x] boli in5ectoconta%ioaseI c) [x] 5actori 5a ori0ani predispo0ani: climatericiI alimentariI d) [x] scderea imunitii locale *i %eneraleI e) [x] suprarceala. '91)CM. Mu*chii ridictori al 5arin%elui este: a) [x] stilo5arin%ianI b) [ ] palato%losisI c) [x] palato5arin%eusI d) [ ] constrictor al 5arin%eluiI e) [x] m. eli palatini. '94)CM. Care sunt metodele de tratament ale an%inelorH a) [x] antial%iceI b) [x] desensibili0anteI c) [x] antiin5lamatoriiI d) [x] antibioticeI e) [x] itaminoterapie. '96)CM. $arin%itele acute *i cronice se tratea0: a) [x] conser atorI b) [x] pro5ilacticI c) [x] inhalaiiI d) [x] balneo?climatericI e) [ ] chirur%ical. '98)C(. #socierea poliadenopatiei cer icaleD in%hiunaleD hepatosplenome%alieiD monocito0 C49?69R) su%erea0: a) [ ] reticulosarcomI b) [ ] lim5osarcomI c) [ ] in5ecie iralI d) [ ] an%in 5olicularI e) [x] mononucleo0 in5ecioas. '19)CM. .a un copil de +rst *colar cu e%etaii adenoide mari exist +n mod obi*nuit: a) [x] hipoacu0ieI b) [x] obstrucie na0alI c) [x] rinoreeI d) [ ] dispneeI e) [ ] dis5a%ie. '11)CM. #n%inele ulcero?necrotice de ori%ine hematolo%ic apar +n: a) [x] a%ranulocito0aI b) [ ] an%ina (imanoschiI c) [x] mononucleo0a in5ecioasI

d) [x] leucemieI e) [ ] an%ina 5olicular. '12)CM. #le%ei 5ormele 5arin%itelor cronice: a) [x] cataralI b) [x] hipertro5icI c) [x] atro5icI d) [ ] necroticI e) [ ] hemora%ic. '1")CM. (emnele 5arin%oscopice ale ami%dalitei croniceD 5orma compensat sunt: a) [x] adenopatieI b) [x] semnul @i0eI c) [x] semnul :acI d) [x] semnul !reobra)enscPiI e) [x] dopuri de ca0eumD lichid purulent +n lacune. '1')CM. ;uco5arin%oscopia permite examinarea: a) [x] bu0elorD prilor interne a obra)ilorD dinilorD %in%iilorI b) [ ] e%etaiilor adenoideI c) [ ] ami%dalei @erlachI d) [x] ami%dalelor palatineI e) [x] istmului buco5arin%ian. '1/)CM. #5ectarea 5arin%elui are loc +n urmtoarele boli: a) [x] mononucleo0a in5ecioasI b) [x] di5teriaI c) [ ] menin%ita menin%ococicI d) [ ] pneumonieI e) [x] scarlatin. '11)C(. $uncia principal a 5arin%elui este: a) [ ] re5lexo%enI b) [ ] acomodareI c) [x] imuno?biolo%icI d) [ ] tuse *i expectoraiiI e) [ ] auditi . '14)CM. (tabilii dia%nosticul *i tactica tratamentuluiD dac bolna ul comunic c 5ace puseuri de an%in de 2?" ori pe an. Bn una din ultimele an%ini s?a +mboln it de reumatism. $arin%oscopic: simptomul :acD @i0e *i !reobra)ensPi sunt po0iti e. a) [ ] 5arin%it acutI b) [ ] ami%dalit cronicD 5orma compensatI c) [x] ami%dalit cronic 5orma decompensatI d) [ ] tratament medicalI e) [x] tratament chirur%ical. '16)C(. !entru an%ina lacunar este caracteristic: a) [x] leucocito0I b) [ ] leucopenieI c) [ ] lim5openieI d) [ ] eu0inopenieI e) [ ] monocito0. '18)CM. Care sunt sindroamele 5arin%iene: a) [x] tulburri ale de%lutiieiI

b) [x] tulburri de respiraieI c) [x] tulburri de 5onaieI d) [x] tulburri de audiieI e) [x] tulburrile 5unciei de aprare. '29)CM. &dino5a%ia apare +n: a) [x] procese in5lamatorii acute sau cronice: an%ineD 5le%moaneD 5arin%iteI b) [x] arsuriD pl%i ale 5arin%eluiI c) [x] le0iuni ner oaseI d) [x] tumori ulcerateI e) [ ] scleromul 5arin%elui. '21)CM. ,ulburri respiratorii 5arin%iene sunt: a) [x] obstrucie rino5arin%ianI b) [x] obstrucie oro5arin%ianI c) [x] obstrucie hipo5arin%ianI d) [ ] rinolalie deschisI e) [ ] dis5a%ie. '22)CM. #le%ei ar%umentele simptomatolo%ice +n 5a oarea dia%nosticului de 5le%mon periami%dalian: a) [x] odino5a%ie pronunatI b) [x] dis5a%ieI c) [x] otal%ieI d) [x] 5ebrI e) [x] rinolalie. '2")CM. Care din urmtoarele a5irmaiiD pri ind 5le%monul retro5arin%ian sunt ade rateH a) [x] in5lamaia purulent a esutului celular *i a %an%lionilor @illetteI b) [ ] in5lamaia purulent a esuturilor periami%dalieneI c) [x] se +nt+lne*te la copiiI d) [ ] se +nt+lne*te la aduliI e) [x] cau0a este un catar respirator acutI an%ina. '2')CM. Care din urmtoarele semne clinice 5ac parte din tabloul clinic al ami%dalitei croniceH a) [x] semnul @i0eD :acI b) [x] semnul !reobra)ensPiI c) [x] lichid purulent +n lacuneI d) [x] adenopatieI e) [ ] 5ebrD 5risoane. '2/)Colectia: &A. rom.col!uncta)ul: 19Multiplu. Care din mani5estrile clinice rele ate sunt caracteristice pentru ami%dalita cronicD 5orma decompensatH a) [x] recidi e de an%inD reumatismI b) [x] aderene +ntre st+lpii ami%dalieni *i ami%daleD dopuri de ca0eum +n lacuneI c) [x] adenopatie suban%ulomandibularI d) [x] imunodi5icien #D MD @ ? secundarI e) [ ] starea %eneral a bolna ului %ra sau 5oarte %ra . '21)CM. !ro%nosticul cancerului de 5arin%e depinde de: a) [x] precocitatea *i corectitudinea dia%nosticuluiI b) [x] precocitatea instituirii tratamentuluiI c) [x] %radul de a ansare clinico?mor5olo%ic a canceruluiI d) [x] pre0ena sau lipsa metastaselorI

e) [x] tipul histolo%ic. '24)C(. Care antibioticD preponderent se administrea0 bolna ilor cu an%in banal nespeci5icH a) [ ] eritromicinI b) [ ] streptomicinI c) [x] penicilinI d) [ ] tienamI e) [ ] ce5a0olin. '26)C(. Care dintre urmtorii %ermeni sunt implicai cel mai 5rec ent +n etiolo%ia an%inei *i ami%dalitei cronice nespeci5iceH a) [ ] sta5ilococul aureusI b) [x] streptococul hemolitic din %rupa #I c) [ ] irusul %ripalI d) [ ] hlamidiileI e) [ ] pneumococul. '28)CM. Urmtoarele mani5estri clinice sunt caracteristice an%inei scarlatinoase: a) [x] ami%dalele palatine sunt tume5iateD con%estionateI b) [x] lul palatin este intens con%estionatI c) [x] enantemI d) [x] odino5a%ieI e) [x] adenopatie. '"9)CM. Care din urmtoarele repre0int consecine ale ami%dalitei croniceD 5orma decompensatH a) [x] reumatismulI b) [x] %lomerulone5ritI c) [x] tiroiditD tireotoxico0I d) [ ] aterosclero0I e) [x] 5le%monul periami%dalian. '"1)CM. Care 5ormulare este incorect +n pri ina 5arin%itei acuteH a) [ ] este in5lamaia mucoasei 5arin%ienI b) [x] este in5lamaia esutului celular lax al spaiului retro5arin%ianI c) [x] este in5lamaia esutului din spaiul periami%dalinI d) [x] este in5lamaia esutului lim5oidI e) [x] este abcesul epi%lotei. '"")CM. Ae5eritor la dia%nosticul paraclinic al ami%dalitei croniceD sunt ade rate a5irmaiile: a) [x] hiperleucocito0 moderat cu neutro5ilieD anemieI b) [x] 3(- acceleratI c) [x] #(.&D 5ibrinemie crescutI d) [x] >% # serice sc0uteI e) [x] Cre*terea compensatorie a >% M *i >% 2. '"')CM. Bn care din urmtoarele ca0uri de ami%dalit cronicD 5orma decompensat operaia de plan este contraindicatH a) [x] hemo5ilieI b) [x] tuberculo0a pulmonar acti ?distructi I c) [x] insu5iciena cardio ascularD hepaticD renalI d) [ ] ami%dalele palatine atro5iateI e) [ ] ami%dalele palatine hipertro5iate.

'"/)C(. Care dintre urmtoarele msuri terapeutice sunt utile la locul accidentului +n ca0ul arsurilor buco5arin%ieneH a) [ ] administrarea unei petidine intra enosI b) [x] transportul de ur%en la spitalI c) [ ] prelucrarea chirur%ical a le0iunilorI d) [ ] ser antitoxicI e) [ ] plastie buco5arin%ian. '"1)CM. Ce sindroame clinice pot 5i pre0ente la traumati0aii cranio5aciali *i buco5arin%ieni. a) [x] sindrom de durereD *ocI b) [x] sindrom de hemora%ieI c) [x] sindrom de dere%lri ale 5unciilor 5arin%eluiI d) [ ] sindrom de omI e) [ ] sindrom de ce5alee. '"4)CM. Care din a5irmaiile de mai )os caracteri0ea0 an%ina cataral nespeci5icH a) [x] este pro ocat de streptococul hemolitic din %rupa #I b) [ ] este pro ocat de pneumocociI c) [x] este o an%in primarI d) [x] se tratea0 medicamentosI e) [ ] este o an%in secundar. '"6)CM. Cu care dintre urmtoarele a5eciuni poate 5i con5undat an%ina lacunarH a) [x] an%ina di5tericI b) [x] si5ilisulI c) [x] an%ina monocitarI d) [x] an%inile ulcero?necrotice din cadrul hematopatiilorI e) [ ] parali0ie de l palatin. '"8)C(. Care dintre urmtoarele a5eciuni sunt cau0a rinolaliei deschiseH a) [ ] rinit cronic hipertro5icI b) [ ] e%etaii adenoideI c) [ ] polipul coanalI d) [x] di5teria 5arin%eluiI e) [ ] catarul acut al cilor respiratorii superioare. ''9)CM. =ia%nosticul di5erenial dintre cancerul ami%dalei palatine *i ami%dalita cronic cuprinde: a) [x] anamne0a ? +rsta bolna uluiI b) [x] tabloul clinicD simptoame obiecti e *i subecti eI c) [x] anali0a %eneral a s+n%eluiI d) [x] citolo%ieI e) [x] biopsia. ''1)CM. >denti5icai din enumerarea de mai )os 5actorii predispo0ani *i 5a ori0ani ai e%etaiilor adenoide: a) [x] lim5olismulI b) [x] diate0a exudati I c) [x] carene itaminiceD calciceD solareI d) [x] cori0ele banaleI e) [ ] condiii bune de ia. ''2)C(. Aecunoa*tei sindromul principal al e%etaiilor adenoide: a) [x] obstrucie na0alI b) [ ] 5ebrI

c) [ ] ce5aleeI d) [ ] otodinieI e) [ ] otal%ie. ''")CM. =up locali0are 5le%moanele 5arin%iene pot 5i: a) [x] antero?superiorI b) [x] posteriorI c) [x] in5eriorI d) [x] extern Clateral)I e) [ ] median. ''')CM. ,ratamentul medical al 5le%monului periami%dalian pre ede administrarea obli%atorie de: a) [x] anal%e0iceI b) [x] antibioticeI c) [x] antiin5lamatoriiI d) [x] antihistaminiceI e) [ ] antiacide. ''/)CM. Care sunt 5a0ele patomor5olo%ice de de0 oltare a 5le%monului Cabcesului) periami%dalianH a) [x] 5a0a de edemI b) [x] 5a0a de in5iltraieI c) [x] 5a0a de abcedareI d) [ ] 5a0a de indecareI e) [ ] 5a0a incipient. ''1)CM. Complementul multiplu. Aecunoa*tei urmtoarele echi alente corecte: a) [ ] periami%dalit antero?superioarD 5a0a de edemD tratament chirur%icalI b) [x] periami%dalit antero?superioarD 5a0a de edemD tratament medicamentosI c) [ ] periami%dalita antero?superioarD 5a0a de abscedareD tratament medicamentosI d) [x] periami%dalita antero?superioar 5a0a de abcedareD tratament chirur%icalI e) [x] periami%dalit antero?superioarD 5a0a in5iltrati D tratament medicamentos. ''4)CM. #semnrile dintre ami%dalita cronicD 5orma compensat *i cea decompensat: a) [x] sen0aie de dureri +n %+tI b) [ ] puseuri de an%inI c) [ ] 5le%mon periami%dalianI d) [x] dopuri de ca0eumD puroi +n lacuneI e) [x] adenopatie re%ional. ''6)CM. (emne de certitudine +n abcesul periami%dalian: a) [x] se de0 olt +n a /?4 0i dup an%ina nespeci5icI b) [x] starea bolna ului este %ra D 5ebrD 5risoaneI c) [x] trismusulI d) [x] bombareD in5iltraieI e) [x] puncieD puroi. ''8)CM. !rimul a)utor +n 5le%moanele 5arin%iene *i periami%daliene const +n: a) [x] administrarea antibioticilorI b) [x] administrarea calmantelor dureriiI c) [x] administrarea de0intoxicantelorI d) [x] administrarea antiin5lamatoriilorI e) [x] punciaD deschiderea *i drenarea abceselor.

'/9)CM. (tadiile clinico?patomor5olo%ice a 5le%monului Cabcesului) re0tro5arin%ian pot 5i: a) [x] edemI b) [x] in5iltraieI c) [x] abcedareI d) [ ] metasta0eI e) [ ] cicatri0are. '/1)CM. >n5ecia ->3 se transmite prin urmtoarele modalitiD cu excepia: a) [ ] erticalD dela mam la copilI b) [ ] prin instrumentarD sterili0at insu5icientI c) [x] insecte hemato5a%eI d) [x] baieD piscinI e) [ ] trans5u0ii de s+n%e. '/2)CM. 2lementele de5initorii ale e%etaiilor adenoide sunt: a) [x] sindromul de obstrucie na0alI b) [x] 5acies adenoidianI c) [x] depistarea e%etaiilor adenoide prin rinoscopia posterioar sau prin tu*eul ca umuluiI d) [ ] 3C- acceleratI e) [ ] .eucocito0I neutro5ilo0. '/")CM. #rtaiD care din urmtoarele in esti%aii sunt necesare +n ca0 de tratamentul chirur%ical al ami%dalitei cronic: a) [x] an.%eneral a s+n%elui *i a urineiD 2C@I b) [x] numrul de trombociteI c) [x] protrombinaI d) [x] timpul de s+n%erare *i coa%ulareI e) [ ] 5ibro%astroscopiaI '/')C(. =urerea +n 5arin%e +n ca0 de o a5eciune in5lamatorie a 5arin%elui se nume*te: a) [x] odino5a%ieI b) [ ] dis5a%ieI c) [ ] dispneeI d) [ ] otal%ieI e) [ ] rinolalie. '//)C(. !reci0ai +n care dintre urmtoarele situaii se poate a5irma dia%nosticul de corp strin 5arin%ian: a) [x] dureri +n 5arin%eD care au aprut +n timpul de)unului sau pr+n0uluiI b) [ ] rinolalie +nchisI c) [ ] rinolalie deschisI d) [ ] hemora%ie na0alI e) [ ] 5ebrD 5risoane. '/1)C(. Care este consecuti itatea aciunii &A. +n ca0 de abces retro5arin%ianH a) [ ] lr%irea bu0elor pl%iiI puncia abcesuluiD deschiderea abcesuluiI b) [x] punciaD deschiderea abcesuluiI lr%irea pl%ii cu drenarea abcesuluiI c) [ ] deschiderea abcesuluiD punciaI d) [ ] deschiderea abcesuluiD antibioticeI e) [ ] tratament conser ati . '/4)C(. Mrirea numrului de monocite se +nt+lne*te +n urmtoarele a5eciuni: a) [ ] an%ina di5tericI b) [ ] an%ina a%ranulocitarI c) [x] an%ina monocitarI

d) [ ] an%ina %ripalI e) [ ] an%ina scarlatinoas. '/6)CM. Care din urmtoarele semne clinice sunt pre0ente la bolna ii ce su5er de ami%dalit cronicH a) [x] sen0aie de durere +n %+tI b) [x] +nepturi +n %+tI c) [x] miros neplcut din %urI d) [x] dopuri de ca0eumI e) [x] adenopatie re%ional. '/8)C(. #socierea poliadenopatiei cer icaleD in%hiunaleD hepatosplenome%alieD monocito0 su%erea0: a) [ ] reticulosarcomI b) [ ] lim5osarcomI c) [ ] in5ecie iralI d) [x] monocito0 in5ecioasI e) [ ] an%in 5olicular. '19)C(. Neutropenie este caracteristic pentru: a) [ ] an%ina cataralI b) [ ] an%ina leucemicI c) [x] an%ina a%ranulocitarI d) [ ] an%ina scarlatinoasI e) [ ] an%ina di5teric. '11)CM. #n%inele ulcero?necrotice de ori%ine hematolo%ic apar +n: a) [x] a%ranulocito0I b) [ ] an%ina (imano sPiI c) [x] an%ina monocitarI d) [x] an%ina leucemicI e) [ ] an%ina 5olicular. '12)CM. #le%ei 5unciile 5arin%elui: a) [x] re5lexo%enI b) [x] aprareI c) [x] imunolo%icI d) [x] tuse *i expectoraiiI e) [x] audiie. '1")CM. (tabilii dia%nosticul *i tactica tratamentuluiD dac bolna ul a comunicaD c 5ace puseuri de an%in de 2?" ori pe an. Bn una din ultimele an%ine s?a +mboln it de reumatism. $arin%oscopic: semnele :acD @i0eD !reobra%enscPi sunt po0iti e. Bn lacune puroi *i dopuri de ca0eum. 2ste pre0ent *i adenopatia suban%ulomandibular. a) [ ] 5arin%it cronicI b) [ ] ami%dalit cronicD 5orma compensatI c) [x] ami%dalit cronicD 5orma decompensatI d) [x] tratament chirur%icalI e) [ ] tratament conser ati . '1')CM. !entru an%ina leucemic este caracteristic urmtorul aspect hematolo%ic: a) [x] leucocito0I b) [ ] leucopenieI c) [x] anemieI d) [x] trombocitopenieI e) [ ] lim5openie.

'1/)CM. 2tiopato%enia ami%dalitei cronice include: a) [x] streptococul hemolitic din %rupa #I b) [x] concurena microbianI c) [x] suprain5ecieI d) [x] particularitile anatomotopo%ra5ice ale inelului FaldeKerD 5actorii 5a ori0aniI e) [x ] a itamino0a. '11)C(. Care din imunodi5iciene se a de0 olta +n ca0 de an%in nespeci5icH a) [x] secundarI b) [ ] primarI c) [ ] (>=#I d) [ ] (ubcompensatI e) [ ] =ecompensat. '14)C(. #mi%dalita cronicD 5orma decompensat a de0 olta o imunodi5icien: a) [ ] primarI b) [x] secundarI c) [ ] (>=#I d) [ ] eu0inopenieI e) [ ] leucopenie. '16)CM. Criteriile de dia%nostic ale an%inelor *i ale ami%dalitelor cronice sunt urmtoarele: a) [x] anamne0aI b) [x] debutul boliiD e oluia boliiI c) [x] tabloul 5arin%oscopic d) [x] pre0ena sau absena complicaiilorI e) [ ] a itamino0a. '49)CM. #n%inele ulcero?necrotice de ori%ine hematolo%ic apar +n: a) [x] a%ranulocito0I b) [ ] an%ina (imano sPiI c) [x] monocito0a in5ecioasI d) [x] leucemia acutI e) [ ] an%ina %ripal. '41)CM. (emnele clinice ale ami%dalitei cronice sunt: a) [ ] otodinieI b) [ ] 5ebr "8?'99CI c) [ ] dispneeD sialoreeI d) [x] dopuri de ca0eumD coninut purulent +n lacuneI e) [x] semnul @i0eD :ac *i !reobra)ensPi. '42)CM. NumiiD care din asele arteriale se a5l mai aproape de polul in5erior al ami%dalei palatine: a) [ ] art.carotid comunI b) [ ] art.carotid internI c) [x] artDcarotid externI d) [ ] art.5acialisI e) [ ] art.lin%ual. '4")CM. Numii or%anele cu care comunic 5arin%ele: a) [ ] stomacI b) [x] eso5a%I c) [x] 5ose na0aleI

d) [x] ca itatea bucalI e) [x] larin%e. '4')C(. !entru care an%in este caracteristic neutropeniaH a) [ ] cataralI b) [ ] 5olicularI c) [ ] lacunarI d) [x] a%ranulocitarI e) [ ] di5teric. '4/)C(. & adenopatie laterocer icalD asociat cu hipoacu0ie de tip transmisie la un bolna de 11 ani e ocH a) [ ] an%io5ibrom na0o5arin%ianI b) [x] tumoare mali%n de ca umI c) [ ] rinit cronic hipertro5icI d) [ ] o0enaI e) [ ] e%etaii adenoide. '41)C(. Unde se a5l ori5iciul na0o5arin%ian al tubei auditi eD la ce ni elH a) [ ] la ni elul cornetelor mi)lociiI b) [x] +n epi5arin%eD la ni elul co0ilor cornetelor na0ale in5erioareI c) [ ] +n hipo5arin%eI d) [ ] +n me0o5arin%eI e) [ ] +n ca itatea na0al. '44)CM. Care este consecuti itatea aciunilor medicului +n ca0 de abces retro5arin%ianH a) [] lr%irea bu0elor pl%iiI puncia abcesuluiD deschiderea abcesuluiI b) [x] punciaD deschiderea abcesuluiI lr%irea pl%ii cu drenarea abcesuluiI c) [ ] deschiderea abcesuluiD punciaI d) [ ] deschiderea abcesuluiD antibioticeI e) [ ] tratament conser ati . '46)C(. >n5lamaia esutului periami%dalian se nume*te: a) [ ] 5arin%ita acutI b) [ ] 5arin%ita cronicI c) [ ] abces latero5arin%ianI d) [x] 5le%mon periami%dalianI e) [ ] 5le%mon retro5arin%ean. '48)C(. #rtera 5acial pro ine din: a) [ ] art.carotid comunI b) [ ] art.carotid internI c) [x] art.carotid externI d) [ ] art.subcla iaI e) [ ] art.lin% al. '69)C(. !ilierul anterior al ami%dalei palatine include: a) [ ] m.tensor eli palatiniI b) [ ] m.le ator eli palatinumI c) [ ] m.constrictor superior al 5arin%eluiI d) [ ] m.constrictor in5erior al 5arin%elui e) [x] m.%losopalatin. '61)C(. Care din mu*chii descri*i mai )os intr +n componena st+lpului posterior al ami%dalei palatineH a) [ ] m.%losopalatinI

b) [x] m.5arin%opalatinI c) [ ] m.tensor eli palatinumI d) [ ] m.constrictor superior al 5arin%eluiI e) [ ] m.constrictor in5erior al 5arin%elui. '62)CM. !rin spaiul para5arin%ian trec: a) [x] n.%loso5arin%eumI b) [x] n.hipo%losusI c) [x] .)u%ularI d) [x] art.carotid internI e) [ ] art.5acial. '6")CM. Cele mai importante mani5estri ale in5eciei de 5ocar ami%dalian sunt: a) [x] reumatismul acutI b) [x] cardita reumatismalI c) [x] Ocorrea minorOI d) [x] %lomerulone5rita acut poststreptococicI e) [ ] ulcer stomacal. '6')CM. Narinoscopia permite depistarea: a) [x] $urunculului estibulului na0alI b) [x] CrustelorI c) [x] Corpilor striniI d) [ ] 3e%etaiilor adenoideI e) [x] $isurilor. '6/)C(. Ainoscopia anterioar se e5ectuia0 5olosind: a) [x] (peculul na0alI b) [ ] (patula lin%ualI c) [ ] &toscopulI d) [ ] AinoscopulI e) [ ] =irectoscopulI '61)CM. !rin rinoscopia anterioar se examinea0: a) [x] !ituitara ca itii na0aleI b) [x] Cornetele na0ale in5erioareI c) [x] Capul *i partea in5erioar a cornetului na0al mi)lociuI d) [x] Meatul na0al in5erior *i partea anterioar a septului na0alI e) [ ] Aino5arin%eleD e%etaiile adenoide. '64)C(. Ainoscopia anterioar are drept scop: a) [ ] 2xaminarea epi5arin%eluiI b) [ ] 2xaminarea me0o5arin%eluiI c) [ ] 2xaminarea hipo5arin%eluiI d) [x] 2xaminarea ca itii na0aleI e) [ ] 2xaminarea larin%elui. '66)CM. Ainoscopia posterioar ne permite s examinm: a) [x] 3omerulI b) [x] CoaneleI c) [x] ;olta cu ami%dala .uschPaI d) [x] Co0ile cornetelor in5erioareI e) [x] #mi%dalele @erlach. '68)C(. Care din metodele descrise mai )os se or 5olosi +n imposibilitatea e5ecturii rinoscopiei posterioareH

a) [x] ,u*eul ca umului Cinspecia di%ital)I b) [ ] &ro5arin%oscopiaI c) [ ] Me0o5arin%oscopiaI d) [ ] =ia5anoscopiaI e) [ ] -ipo5arin%oscopia. '89)CM. !entru examenul ol5aciei se 5olose*te: a) [x] &etulI b) [x] #lcoolulI c) [x] ,inctura de alerianI d) [ ] (area de buctrieI e) [ ] ;icarbonatul de sodiu. '81)CM. (eptul na0al este 5ormat din: a) [x] Cartila)ul patrulaterI b) [x] .amina perpendicular a etmoiduluiI c) [x] 3omerulI d) [ ] &asele proprii ale nasuluiI e) [ ] Cartila)ele triun%hiulare. '82)C(. Bn meatul na0al in5erior se deschide: a) [x] Canalul na0olacrimalI b) [ ] Celulele etmoidale anterioareI c) [ ] Celulele etmoidale mi)lociiI d) [ ] Celulele etmoidale posterioareI e) [ ] (inusul 5rontal. '8")CM. Bn meatul na0al mediu se deschid: a) [x] (inusul 5rontalI b) [x] (inusul maxilarI c) [ ] (inusul s5enoidalI d) [x] Celulele anterioare ale etmoiduluiI e) [ ] Celulele posterioare ale etmoidului. '8')C(. Care din cornetele na0ale constituie un os aparteH a) [ ] (uperioareI b) [ ] MediiI c) [x] >n5erioareI d) [ ] #nterioareI e) [ ] !osterioare. '8/)CM. !eretele lateral al ca itii na0ale este alctuit din: a) [x] &asele proprii ale nasuluiI b) [x] &sul lacrimalI c) [x] !rocesul 5rontal al maxilaruluiI d) [x] .amina intern a procesului pteri%oidian al s5enoiduluiI e) [x] $aa intern a etmoiduluiD lama perpendicular a osului palatin. '81)C(. Bn meatul na0al superior se deschide: a) [x] @rupul posterior de sinusuriI b) [ ] @rupul anterior de sinusuriI c) [ ] (inusul maxilarI d) [ ] (inusul 5rontalI e) [ ] ,oate sinusurile. '84)CM. Care din sinusurile enumerate sunt parana0ale:

a) [x] MaxilareI b) [x] $rontalI c) [x] Celulele etmoidaleI d) [x] (5enoidalI e) [ ] (i%moid. '86)C(. (inusul maxilar se deschide +n: a) [ ] Meatul na0al superiorI b) [x] Meatul na0al mediuI c) [ ] Meatul na0al in5eriorI d) [ ] Meatul na0al anteriorI e) [ ] Meatul na0al posterior. '88)CM. Mucoasa na0al este de tip: a) [x] AespiratorI b) [x] &l5acti D sen0orialI c) [ ] 3ascularI d) [ ] Con)uncti I e) [ ] @landular. /99)C(. !ata ascular Misselbach este situat +n: a) [x] !oriunea antero?in5erioar a septului na0alI b) [ ] !oriunea antero?superioar a septului na0alI c) [ ] !oriunea anterioar a cornetului na0al superiorI d) [ ] !oriunea anterioar a cornetului na0al mediuI e) [ ] !oriunea anterioar a cornetului na0al in5erior. /91)CM. Care sunt 5unciile nasuluiH a) [x] AespiratorieI b) [x] &l5acti I c) [x] !rotecieI d) [ ] 2ndocrinI e) [ ] -ematopoetic. /92)CM. $uncia de protecie a nasului include: a) [x] !uri5icarea aeruluiI b) [x] Ae5lexul de strnutI c) [x] $actorii imunolo%ici ai mucoasei nasaleI d) [x] Aolul cililor mucoasei na0aleI e) [x] Ume0irea aerului. /9")CM. (inusul 5rontal are urmtorii perei: a) [x] #nteriorI b) [x] >n5erior ? orbitalI c) [x] !ostero?superiorI d) [ ] .ateralI e) [ ] 2xtern. /9')C(. Mu*chii nasului sunt iner ai de: a) [x] N.5acialI b) [ ] N.tri%emenI c) [ ] N. a%I d) [ ] N.%loso5arin%ianI e) [ ] Ner ul spinal. /9/)C(. Care imuno%lobuline pre alea0 pe mucoasa 5oselor na0aleH

a) [x] >% #I b) [ ] >% @I c) [ ] >% MI d) [ ] >% 2I e) [ ] >% =. /91)C(. !e peretele superior al sinusului s5enoid se a5l: a) [ ] (inusul ca ernosI b) [ ] (inusul lateralI c) [x] -ipo5i0aI d) [ ] #rt.carotid internI e) [ ] #rt.carotid extern. /94)CM. !e peretele extern a sinusului s5enoid se a5l: a) [ ] -ipo5i0aI b) [x] (inusul ca ernosI c) [x] #rt.carotid internI d) [x] !rima ramur a N.tri%emenI e) [x] N.ocolomotor. /96)C(. Cel mai subire perete al sinusului 5rontal este: a) [ ] (uperiorI b) [ ] >n5eriorI c) [ ] #nteriorI d) [x] !osteriorI e) [ ] 2xtern. /98)C(. Care din sinusurile parana0ale au condiiile cele mai 5a orabile pentru drena)H a) [ ] (5enoidI b) [ ] 2tmoidI c) [ ] MaxilarI d) [x] $rontalI e) [ ] ,oate sinusurile. /19)CM. Adcinile cror dini in +n contact cu sinusul maxilarH a) [ ] >ncisi ilorI b) [ ] CaninilorI c) [x] !remolarului al doileaI d) [x] !rimului molarI e) [x] Molarului al doilea. /11)CM. !lan*eul ca itii na0ale sau peretele in5erior al 5oselor na0ale este 5ormat din: a) [x] #po5i0a palatin a maxilaruluiI b) [x] !oriunea ori0ontal a osului palatinI c) [ ] Cornetul in5eriorI d) [ ] 3omerulI e) [ ] .amina perpendicular a osului palatin. /12)CM. #le%ei din dispo0iti ele enumerate mai )os cele necesare pentru rinoscopia anterioar *i posterioar: a) [x] .ampa electricI b) [x] &%linda 5rontalI c) [x] &%linda pentru e5ectuarea rinoscopiei posterioareI d) [x] (patula lin%ualI e) [x] (pecul na0al.

/1")CM. Mal5ormaiile nasului sunt: a) [x] #pla0ia nasuluiI b) [x] #tre0ia 5oselor na0aleI c) [x] $isuri medianeI d) [ ] !olipi na0aliI e) [ ] #n%io5ibromul rino5arin%ian. /1')C(. Cea mai di5icil mal5ormaie a nasului este: a) [x] >mper5oraia Catre0ia) coanalI b) [ ] !olipul s+n%er+nd al septului na0alI c) [ ] =e iaia de sept na0alI d) [ ] $isurile medianeI e) [ ] !olipii na0ali. /1/)CM. (indroamele 5i0iopatolo%ice na0osinusale sunt: a) [x] Aespirator Cde obstrucie na0al)I b) [x] (ecretor *i circulatorI c) [[ ] =i%esti I d) [x] (en0iti *i re5lexI e) [x] &l5acti . /11)CM. Cea mai 5rec ent cau0 a insu5icienei respiratorii superioare la copii este: a) [x] 3e%etaiile adenoideI b) [ ] !olipii na0aliI c) [ ] Ainita acutI d) [x] Ainita cronicI e) [x] #tre0ia coanal. /14)CM. .im5aticile din ca itatea na0al se drenea0 +n: a) [x] @an%lionii submandibulariI b) [x] @an%lionii ad+nci ai re%iunii cer icaleI c) [ ] 3ena )u%ular internI d) [x] (paiul subarahnoidianI e) [x] @an%lionii retro5arin%ieni. /16)CM. =in punct de edere clinic nasul este constituit din: a) [x] !iramida na0alI b) [x] Ca itatea na0alI c) [x] (inusurile parana0aleI d) [ ] &ri5iciul narinelorI e) [ ] &ri5iciul coanelor. /18)C(. Cu care epiteliu este tapetat re%iunea respiratorie a ca itii na0aleH a) [x] (trati5icat ciliatI b) [ ] !a imentosI c) [ ] (trati5icat cubicI d) [ ] (trati5ic pri0maticI e) [ ] @landular. /29)C(. Cum se nume*te diminuarea ol5acieiH a) [ ] CacosmieI b) [ ] #nosmie c) [x] -iposmieI d) [ ] -iperosmieI e) [ ] &todinie.

/21)CM. >nsu5iciena respiratorie na0al duce la: a) [x] -ipoacu0ie conducti I b) [x] !atolo%ia cilor respiratorii in5erioareI c) [x] Aetard 5i0ic *i mentalI d) [ ] 2pistaxisI e) [x] (inu0ite. /22)C(. =e iaia de sept na0al cu insu5icien respiratorie se a trata: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] !ro5ilacticI c) [x] Chirur%icalI d) [ ] $i0ioterapicI e) [ ] Aadioterapic. /2")CM. Care sunt le%turile anatomice ale 5oselor na0ale cu sinusurileH a) [x] &stiumulI b) [x] MucoasaI c) [x] N.tri%emenI d) [ ] N.auditi I e) [x] 3asele san%uine. /2')C(. &ri5iciile coanale la na*tere sunt: a) [ ] 2pilepticeI b) [x] CirculareI c) [ ] 3erticaleI d) [ ] AotundeI e) [ ] & ale. /2/)C(. Bntre septul na0al *i cornetele na0ale se a5l: a) [x] Meatul na0al comunI b) [ ] Meatul na0al mediuD in5eriorD superiorI c) [ ] $osa narinarI d) [ ] 3omerulI e) [ ] 3estibulul na0al. /21)CM. Care din metodele de examinare numite mai )os se 5olosesc +n dia%nosticul rinitelor *i rinosinu0itelorH a) [x] Ainoscopia anterioarD posterioarI b) [ ] &ro5arin%oscopiaI c) [ ] .arin%oscopiaI d) [x] !uncia sinusurilor parana0aleI e) [x] AMN. /24)CM. Care sunt celulel mucoasei ol5acti eH a) [x] (en0oriale ol5acti eI b) [x] =e susinereI c) [x] ;a0aleD d) [ ] =e tip respiratorI e) [ ] =e tip ciliat. /26)C(. Ainolalia deschis este consecina: a) [ ] $urunculului estibulului na0alI b) [x] !arali0ia lului palatinI c) [ ] #n%ineiI d) [ ] $arin%iteiI e) [ ] #mi%dalitei cronice.

/28)CM. (electai sinusurile parana0ale: a) [ ] (i%moidI b) [x] MaxilarI c) [x] (5enoidalI d) [ ] Ca ernosI e) [x] Celulele etmoidale. /"9)C(. !artea mobil a septului na0al este 5ormat din: a) [ ] Cartila)ul triun%hiularI b) [x] Cartila)ul patrulaterI c) [ ] 3omerI d) [ ] Cornetul na0al mediuI e) [ ] .ama ertical a etmoidului. /"1)C(. (inu0ita maxilar %enerat de o in5lamaie a dinilor se nume*te: a) [ ] (inu0it maxilar primarI b) [x] (inu0it maxilar odonto%enI c) [ ] (inusit maxilar acutI d) [ ] (inusit maxilar traumaticI e) [ ] (inusit maxilar cronic. /"2)C(. Numii prile componente ale septului na0al: a) [ ] Cartila)ul triun%hiularI omerulD cornetul na0al superiorI b) [ ] .amina perpendicular a etmoiduluiD osul lacrimalI c) [ ] &sul palatinD omerulD cartila)ul patrulaterI d) [x] Cartila)ul patrulaterD omerulD lamina perpendicular a osului etmoidI e) [ ] &asele na0aleD cartila)ele triun%hiulareD osul 5rontal. /"")C(. !e nasul extern deosebim: a) [x] 3+r5ulD columelaD narineleD lobulD aripileD rdcinaD *anurile na0opalpebraleD *i na0olabialeI b) [ ] Cartila)ul lateralI c) [ ] &sul 5rontalI d) [ ] &sul lacrimalI e) [ ] 3omerul. /"')CM. Bn condiii de policlinic se poate e5ectua puncia sinusului maxilar *i prin ce meat na0alH a) [x] =aI b) [ ] NuI c) [ ] Meatul na0al superiorI d) [x] Meatul na0al in5eriorI e) [ ] Meatul na0al mediu. /"/)C(. Care din imuno%lobuline este indicatorul aler%iei 5oselor na0aleH a) [x ] >% 2I b) [ ] >% @I c) [ ] >% =I d) [ ] >% #I e) [ ] >% M. /"1)CM. ,ratamentul ec0emei na0ale const din: a) [x] (uprimarea contactului cu aler%enul respecti I b) [x] #dministrarea preparatelor antihistaminiceI c) [x] ,ratamentul cu ra0e ultra5ioleteI

d) [ ] 25ectuarea plastiei na0aleI e) [ ] Conhotomie. /"4)C(. ,ratamentul de iaiei de sept na0al asociat cu sindromul de obstrucie na0al este: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] !ro5ilacticI c) [x] Chirur%icalI d) [ ] $i0ioterapicI e) [ ] Aadiolo%ic. /"6)CM. #bcesul septului na0al se a trata: a) [x] Medicamentos: antimicrobianD antiin5lamatorD de0intoxicantI anal%e0icI b) [ ] !ro5ilacticI c) [x] Chirur%icalI d) [ ] AadioterapieI e) [ ] !rin imunocorecie. /"8)CM. Care sunt 5ormele anatomoclinice ale in5lamaiei estibulului na0al la copiiH a) [x] Ainit estibularI b) [x] $uruncul estibulului na0alI c) [ ] Ainolitia0aI d) [ ] !olipii na0aliI e) [ ] #bcesul na0al. /'9)C(. Corpii strini na0ali se tratea0: a) [ ] MedicamentosI b) [x] !rin extra%erea lorI c) [ ] $i0ioterapicI d) [ ] -ormonalI e) [ ] !rin supra e%herea bolna uluui. /'1)CM. (imptomele subecti e locale *i %enerale ale traumatismului na0al sunt multiple *i di erseD *i se includ +n urmtoarele sindroame: a) [x] (indromul al%icI b) [x] (indromul hemora%icI c) [x] (indromul le0rii 5unciei or%anelor a5ectateI d) [ ] #ler%ieI e) [ ] $risoane. /'2)C(. $urunculul estibulului na0al se +nt+lne*te mai 5rec ent la: a) [ ] #duliI b) [ ] CopiiI c) [x] &rice +rstI d) [ ] $etieI e) [ ] ;iei. /'")CM. -emora%iile na0ale pot 5i: a) [ ] .im5aticeI b) [x] 3enoaseI c) [x] CapilareI d) [x] MixteI e) [x] #rteriale. /'')C(. -emora%iile na0ale de cele mai dese ori pro in din: a) [ ] Meatul na0al superiorI

b) [ ] Meatul na0al in5eriorI c) [ ] Meatul na0al mediuI d) [x] !ata ascular MisselbachI e) [ ] !lan*eul 5oselor na0ale. /'/)CM. Cau0ele hemora%iilor na0ale pot 5i: a) [x] ;oala Aandu?&slerI b) [x] ;oala hipertonicI c) [x] Ciro0a 5icatuluiI d) [x] -ipo itamino0a C *i !I e) [x] 3osopatiile endocrine *i neuro e%etati e. /'1)C(: 2re0ipelul na0al este pro ocat de: a) [ ] (ta5ilococI b) [x] (treptococI c) [ ] Menin%ococI d) [ ] Mlebsiella rhinoscleromatisI e) [ ] 3iru*i. /'4)CM. $orma clinic a hemora%iei na0ale poate 5i: a) [x] U*oarI b) [x] (e erI c) [x] @ra I d) [ ] (uperioarI e) [ ] >n5erioar. /'6)CM. -emora%iile na0ale se stopea0 prin: a) [x] Metode %eneraleI b) [x] Metode localeI c) [ ] Metode 5i0ioterapiceI d) [x] ,amponamentul na0al anteriorI e) [x] ,amponamentul na0al posterior. /'8)C(. $urunculul na0al poate pro oca: a) [x] ,rombo0a sinisului ca ernosI b) [ ] ,rombo0a sinusului sa%italI c) [ ] ,rombo0a sinusului si%moidI d) [ ] -emora%ie na0alI e) [ ] .ic oree. //9)CM. Bn ca0 de 5uruncul na0al se administrea0: a) [x] #ntibioticeI b) [x] #ntiin5lamatoareI c) [x] #nal%e0iceI d) [x] =esensibili0anteI e) [ ] ,rombin. //1)C(. ,ratamentul local al 5urunculului na0al const din: a) [ ] (toarcereI b) [ ] Masa)I c) [x] #plicarea u*oar a compreselor cu alcoolI d) [ ] ;locade in5iltrati e cu di erse medicamenteI e) [ ] ,rans5u0ii. //2)CM. Care sunt 5ormele rino5imeiH a) [x] @landularI

b) [x] ,elean%iecta0icI c) [ ] (clero0antI d) [ ] >n5iltrati I e) [ ] (upurati . //")C(. Aino5ima se tratea0: a) [x] Chirur%icalI b) [ ] $i0ioterapicI c) [ ] MedicamentosI d) [ ] Aadiolo%icI e) [ ] Cura0e. //')CM. =ere%lri de ol5acie pot 5i: a) [x] -ipoosmieI b) [x] #nosmieI c) [x] CacosmieI d) [x] -iperosmieI e) [ ] Ainora%ie. ///)C(. #nosmia cau0at de dere%lri ale respiraiei cu etiolo%ie di ers se nume*te: a) [ ] >n5ecioasI b) [ ] ,oxicI c) [x] AespiratorieI d) [ ] UnilateralI e) [ ] ;ilateral. //1)CM. Ainitele acute au urmtoarele 5orme: a) [x] ;analI b) [x] .a nou?nscutI c) [x] Bn cursul bolilor in5ecioaseI d) [x] !osttraumaticI e) [ ] -ipertro5icI //4)CM. ,ratamentul rinitelor acute banale este: a) [ ] Chirur%icalI b) [x] MedicamentosI c) [x] #dministrarea asoconstrictorilorI d) [x] $i0ioterapieI e) [ ] Conhotomie. //6)CM. (emiolo%ia rinitelor banale include: a) [x] Uscciune +n nasD strnutD indispo0iieD ce5aleeD insomnieI b) [x] Ainoree seroasD obstrucia 5oselor na0aleD rinolalie +nchisI c) [x] Ainoree mucopurelentI d) [ ] 3omI e) [x] Ainoree san% inolent. //8)C(. (indromul principal +n rinitele acute este: a) [x] AespiratorI b) [ ] (ecretorI c) [ ] Ae5lexI d) [ ] >n5lamatorI e) [ ] ,oxic. /19)CM. Complicaiile rinitelor pot 5i: a) [x] 2pistaxisD anosmieD parosmieI

b) [x] (inu0itD otitD con)uncti itD dacriocistitI c) [x] ,raheitD bron*itD pneumonieI d) [x] #mi%dalite acuteI e) [x] $arin%it. /11)C(. Ainita banal este o in5lamaie a: a) [ ] Lesutului ososI b) [ ] Cartila)elor na0aleI c) [ ] Lesutului con)uncti I d) [ ] Lesutului ner osI e) [x] Mucoasei na0ale. /12)CM. Complicaiile rinitelor acute la copii pot 5i: a) [x] (pasme larin%ieneI b) [x] .arin%it striduloasI c) [x] &tit medieI d) [x] ;ron*itD pneumonieI e) [x] Menin%it seroas. /1")C(. Ainitele din cadrul bolilor in5ecto?conta%ioase sunt: a) [x] @ripalI b) [ ] #tro5icI c) [ ] -ipertro5icI d) [ ] (pasmodicI e) [ ] Cataral. /1')CM. (electai etiolo%iaD simptomatolo%ia *i tratamentul rinitei di5terice: a) [ ] ConhotomieI b) [x] ;acilul .oe5lerI c) [x] =epuneri sub 5orm de membrane 5ibroase pe pituitara nasuluiI d) [x] (eroterapieI e) [ ] (treptococul hemolitic. /1/)C(. !ro5ilaxia rinitei di5terice presupune: a) [ ] #dministrarea corticosteroi0ilorI b) [ ] #dministrarea undelor ultrascurteI c) [x] 3accinareaI d) [ ] #dministrarea adrenalineiI e) [ ] #dministrarea anal%inei. /11)CM. .a care %rup de populaie se +nt+lne*te mai des osteomielita maxilarului superiorD care este a%entul pato%en *i cum se tratea0H a) [x] CopiiiI b) [ ] MaturiiI c) [x] >n5ecie sta5ilococicI d) [ ] >n5ecie streptococicI e) [x] #ntibioticeD de0intoxicanteD drenarea coleciilor de puroiI +nlturarea sechestrelor. /14)CM. Ainitele cronice se +mpart: a) [ ] @ripalI b) [ ] (ta5ilococicI c) [x] CataralI d) [x] -ipertro5icI e) [x] #tro5ic. /16)C(. ,ratamentul rinitei hipertro5ice +n prima 5a0 de de0 oltare este:

a) [ ] Aadiolo%icI b) [ ] Chirur%icalI c) [x] MedicamentosI d) [ ] ConhotomieI e) [ ] 3asodilatatori. /18)CM. Ainitele atro5ice sunt: a) [x] Ainita cronic atro5ic banal+ Csimpl)I b) [x] Ainita cronic atro5ic o0enoasI c) [ ] Ainita cronic cataralI d) [ ] Ainita cronic circumscriptaI e) [ ] Ainita cronic di5u0. /49)C(. (imptomul O5ose na0ale lar%iO este caracteristic: a) [ ] Ainitei cronice hipertro5iceI b) [ ] Ainitei cronice cataraleI c) [x] Ainitei croice atro5ice o0enoaseI d) [ ] Ainitei cronice aler%iceI e) [ ] =e iaiei de sept na0al. /41)CM. (cleromul na0al este cau0at de diplococul Cnumii?l) descoperit de: a) [x] $rishI b) [x] 3olco isciI c) [ ] !iro%o I d) [ ] Falde0erI e) [x] Mlebsiella rhinoscleromatisI /42)CM. ,ratamentul scleromului include: a) [x] #ntibioterapieI b) [x] >munocorecieI c) [x] .ida0aD ronida0aI d) [x] 3itamineI e) [x] Corticosteroi0i. /4")CM. (imptomele subiecti e caracteristice rinitei asomotorii sunt: a) [x] &bstrucie na0alI b) [x] (trnutI c) [x] AinoreeI d) [ ] Ce5aleeI e) [ ] 2pistaxis. /4')CM. 2numerai principalele semne ale papilomului na0al: a) [ ] CrusteI b) [ ] >mplantare pediculatI c) [x] >mplantare sesilI d) [x] Coloraie ro0?ro*ieticI e) [x] #spect muri5orm *i consisten elastic. /4/)CM. =in punct de edere histolo%ic an%io5ibromul naso5arin%ian al pubertii masculine este o tumoare beni%n sau mali%nH .a care indi i0i se +nt+lne*te mai des *i care este metoda de tratamentH a) [x] ;eni%nI b) [ ] Mali%nI c) [ ] ;tr+niI d) [x] Chirur%icalI e) [x] ;iei C1/?2/ ani).

e) [ ] Citostatice. /41)CM. ,umorile beni%ne ale nasului sunt: a) [ ] AinolitulI b) [x] Chistul dermoid al dorsi nasiI c) [x] !olipul s+n%er+nd al septului na0alI d) [x] #denomulD condromulD papilomato0a 5oselor na0aleI e) [x] #n%iomul. /44)C(. ,ratamentul tumorilor beni%ne ale nasului este: a) [x] Chirur%icalI b) [ ] MedicamentosI c) [ ] AadioterapieI d) [ ] CitostaticeI e) [ ] $i0ioterapie. /46)C(. 2xpresia O&rice sinu0it se na*teD trie*te *i moare o dat cu rinita care a %enerat?oO aparine lui: a) [ ] (amuel AossenI b) [ ] FaldeKerI c) [x] ,erracolI d) [ ] @+rbeaI e) [ ] !+unescu. /48)CM. =ia%nosticul sinu0itei maxilare acute se stabile*te +n ba0a: a) [x] #namne0eiI b) [x] Ainoscopiei anterioareI c) [x] Aadio%ra5ieiI d) [x] !unciei sinusului maxilarI e) [ ] !olipotomiei. /69)C(. ,ratamentul polipului s+n%er+nd al septului na0al este: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] Aadiolo%icI c) [ ] CorticoterapieI d) [x] Chirur%icalI e) [ ] Citostatic. /61)CM. ,ratamentul sinu0itei maxilare acute include: a) [x] $i0ioterapieI b) [ ] ConhotomieI c) [x] #ntiin5lamatoriiI d) [x] !uncia sinusului cu scop terapeuticI e) [x] -iposensibili0ante. /62)CM. =ia%nosticul etmoiditei acute exteriori0ate include: a) [x] $enomene de rinoetmoiditI b) [x] 2demul palpebralI c) [x] 2demul mucoasei na0aleI d) [x] !uroi +n meatul na0al mediu sau superiorI e) [x] =ate radiolo%ice. /6")C(. ,ratamentul sinu0itelor acute 5r complicaii este preponderent: a) [ ] Chirur%icalI b) [x] MedicamentosI c) [ ] MixtI d) [ ] AadioterapicI /6')CM. (5enoidita acut se tratea0: a) [x] MedicamentosI b) [x] .ocalI c) [x] @eneralI d) [x] $i0ioterapicI e) [ ] Chirur%ical. /6/)C(. (ecreiile mucopurulene pe pretele posterior al na0o5arin%elui presupun: a) [ ] (inusit maxilarI b) [ ] (inusit 5rontalI c) [ ] (inusit etmoidal cu a5ectarea celulelor anterioareI d) [x] (5enoiditI e) [ ] #mi%dalit cronic. /61)CM. 2tiolo%ia sinu0itei cronice include: a) [x] AinitD de iaie de sept na0alI b) [x] #denoiditD a itamino0I c) [x] ,ulburri de metabolismI d) [x] (tarea ostiumuluiI e) [ ] $ebrD ce5alee. /64)C(. ,ratamentul chirur%ical al sinu0itei cronice se e5ectuea0 +n ca0 de: a) [x] (inu0it maxilar cronicD 5orma proli5erati I b) [ ] (inusita 5rontal cronic cataralI c) [ ] (inu0ita etmoidal cronic cataralI d) [ ] (inu0ita maxilar cronic cataralI e) [ ] (inusita s5enoidal cronic cataral. /66)CM. !articularitile ce in de etiopato%enia rinosinu0itelor la copii sunt: a) [x] $actori anatomici ? 5osele na0ale miciD ostiumuri na0ale +n%usteI b) [x] >munitatea local *i %eneral sc0ut la copiiI c) [x] 3e%etaii adenoideD adenoiditeI d) [ ] Copil normotro5icI e) [x] # itamino0e. /68)C(. ,ratamentul sinu0itelor la copii este preponderent: a) [ ] Chirur%icalI b) [ ] AadioterapicI c) [ ] CitostaticI d) [x] MedicamentosI e) [ ] Conhotomie. /89)CM. Cile de propa%are a in5eciei din sinusurile parana0ale +n re%iunile +n ecinate sunt: a) [x] =e contactI b) [x] -emato%enI c) [ ] ,raumaticI d) [x] !erine ralD peri ascularD mixtI e) [x] .im5o%en. /81)C(. >n5lamaia +n stadiile incipiente ale unei sinu0ite a5ectea0: a) [ ] &sulI b) [ ] (tratul submucosI c) [ ] !eriostulI

d) [x] MucoasaI e) [ ] ,oate straturile. /82)CM. Complicaiile rinosinuso%ene sunt: a) [x] &rbitaleI b) [x] >ntracranieneI c) [ ] AespiratoriiI d) [ ] ChisturiI e) [ ] Mixte. /8")C(. Menin%ita rinosinuso%en se tratea0: a) [ ] =up metode chirur%icaleI b) [ ] MedicamentosI c) [ ] $i0ioterapicI d) [x] Mixt Cchirur%ical *i medicamentos)I e) [ ] Citostatice. /8')CM. Complicaiile orbitale includ: a) [ ] #bcesul cerebralI b) [ ] #bcesul cerebelsI c) [x] 2demul esuturilor moi ale orbitei *i pleoapelorI d) [x] $le%mon retrobulbar *i orbitalI e) [ ] Menin%it purulent. /8/)C(. #bcesul subperiostal sau retrobulbar cau0at de o sinu0it se tratea0: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] !rin timpanotomieI c) [ ] !rin conhotomieI d) [x] Chirur%icalI e) [ ] Citostatice. /81)CM. (imptomatolo%ia menin%itei rinosinuso%ene include urmtoarela semne clinice: a) [x] (emne clinice *i paraclinice ale sinusitei respecti eI b) [x] >ntoxicaieD ce5alee di5u0 pronunatI c) [x] @reaD omD 5oto5obieD starea %eneral %ra alteratI d) [x] Ai%iditatea m.ocipitalisD simptomele Merni%D ;rud0inscPi po0iti eI e) [x] .ichidul ce5alorahidian este tulbureD numrulde celule este sporit. /84)C(. #bcesul rinosinuso%en extradural este o colecie de puroi: a) [x] =intre os *i menin%eI b) [ ] (ub menin%eI c) [ ] Bn esutul creeruluiI d) [ ] Bn esutul cerebeluluiI e) [ ] Bn sinusul sa%ital. /86)CM. (tadiile de de0 oltare ale abcesului intracranian sunt: a) [x] >niialD de debutI b) [x] .atentI c) [x] =e stareI d) [x] ,erminalI e) [ ] 2dematoas. /88)C(. #bcesul rinosinuso%en intracranian se a trata: a) [ ] MedicamentosI b) [x] Chirur%icalI

c) [ ] $i0ioterapicI d) [ ] AadioterapicI e) [ ] Cu citostatice. 199)CM. (imptomele clinice ale trombo5lebitei sinusului ca ernos pro ocat de o sinusit sunt: a) [x] (imptomele clinice ale sinusiteiI b) [x] $ebr "8?'9 CD 5risoaneD ce5aleeI c) [ ] &dino5a%ieI d) [x] (tarea %eneral a bolna ului %ra alteratI e) [x] 2xo5talmD pto0 palpebralD edem peripalpebralD diplopie. 191)C(. Mucocelul *i piocelul se tratea0: a) [ ] MedicamentosI b) [x] Chirur%icalI c) [ ] $i0ioterapicI d) [ ] >munocorecieI e) [ ] Aadioterapie. 192)CM. Complicaiile rinosinuso%ene ale aparatului respirator includ urmtoarele a5eciuni: a) [x] .arin%otraheite acute *i croniceI b) [x] #stm bron*icI c) [x] !neumonieI d) [ ] ;oala hipertonicI e) [ ] ;oala ulceroas a tractului %astrointestinal. 19")C(. (inu0ita cranioba0al se nume*te: a) [ ] (inu0it 5rontalI b) [ ] (inu0it maxilarI c) [ ] (inusit0 etmoidalI d) [x] (inu0it s5enoidalI e) [ ] !ansinusit. 19')CM. =ia%nosticul de abces intracranian rinosinuso%en include: a) [x] =ate anamnesticeI b) [x] 2xamenul rinosinuso%enD neurolo%icD o5talmolo%icI c) [ ] Consultaia 5i0ioterapeutuluiI d) [x] Ae0ultatele tomo%ra5iei computeri0ateI e) [x] 2xamenul lichidului ce5alorahidian. 19/)CM. Bn ca0ul cror patolo%ii este pre0ent rinolalia deschisH a) [x] !arali0ia lului palatinI b) [ ] !olipi na0aliI c) [x] ,raumatism al lului palatinI d) [x] >nsu5iciena elopalatinI e) [x] Mal5ormaia lului palatin. 191)CM. (inu0itele pot %enera: a) [ ] &tosclero0I b) [ ] (urditate neurosensorialI c) [x] $arin%itI d) [x] #n%inI e) [x] &tit medie. 194)CM. Care din a5eciunile descrise mai )os sunt cau0a hemora%iilor na0aleH

a) [x] ;olile hematolo%iceD trombocitopeniileI b) [x] ;oala hipertonicI c) [ ] Ulcer stomacalI d) [x] >nsu5iciena hepaticD ciro0a 5icatuluiI e) [x] @rip. 196)CM. Ainita iral se deosebe*te de rinita banal prin: a) [x] $ebrI b) [x] $arin%otraheobron*itI c) [x] .eucopenieI d) [ ] .eucocito0I e) [x] #namne0a epidimiolo%icD epidemie de %rip. 198)CM. (inu0itele acute or 5i tratatate chirur%ical +n ca0 de: a) [x] Complicaii orbitaleI b) [x] Complicaii endocranieneI c) [ ] BntotdeaunaI d) [ ] .a copiiI e) [ ] Niciodat. 111)CM. Care din a5eciunile numite mai )os or pro oca rinolalia +nchisH a) [x] ,umorile ca itii na0aleI b) [x] 3e%etaiile adenoide mariI c) [ ] &0enaI d) [x] Ainitele cronice hipertro5iceI e) [x] !olipii na0ali. 112)C(. Centrul cortical al ner ului ol5acti se a5l +n: a) [x] .obul temporalI b) [ ] .obul occipitalI c) [ ] .obul 5rontalI d) [ ] .obul parietalI e) [ ] .obul median. 11")CM. >ner aia sen0iti a nasului este e5ectuat de: a) [x] Aamura > a n.tri%emenI b) [x] Aamura >> a n.tri%emenI c) [ ] Aamura >>> a n.tri%emenI d) [ ] N.$acial e) [ ] N. a%. 11')C(. Microor%anismele +n 5osele na0ale se nimicesc cu a)utorul: a) [ ] Cililor ibratiliI b) [ ] $irele pieloase din estibulul na0alI c) [x] Mucinei *i li0ocineiI d) [ ] Cornetelor na0aleI e) [ ] (eptului na0al. 11/)CM. >nsu5iciena respiratorie na0al de lun% durat la copii poate duce la: a) [x] Aetard 5i0ic *i psihicI b) [x] -ipoacu0ieI c) [x] Catarul cilor respiratoriiI d) [x] #n%ineI e) [x] #mi%dalite cronice. 111)C(. 2xcitantul natural al n.ol5acti se consider:

a) [x] (ubstane mirositoareI b) [ ] (ubstane acreI c) [ ] (ubstane srateI d) [ ] (ubstane dulciI e) [ ] #erul. 114)C(. 2xamenul obiecti al ol5aciei poart denumirea de: a) [x] &l5actometrieI b) [ ] !neumorinometrieI c) [ ] @ustometrieI d) [ ] ,impanometrieI e) [ ] =ia5anoscopie. 116)CM. #nali0atorul ol5acti este compus din: a) [x] Celule sen0oriale ol5acti eI b) [x] ;ulbi ol5acti iI c) [x] ,ractul ol5acti I d) [x] ,ri%onumul ol5acti I e) [x] @hirus dentalis. 118)CM. Ainita aler%ic este %enrat de urmtorii aler%eni: a) [x] #ler%eni industrialiI b) [x] #ler%eni mena%eriI c) [x] (ubstane chimiceI d) [x] !olenD sporiD %ramineeI e) [x] #ler%eni bacterieni. 129)CM. #cu0ele caracteristice unei sinu0ite sunt: a) [x] >nsu5iciena respiratorie na0alI b) [x] Ce5aleeI c) [x] ,ensiune +n re%iunea sinususlui respecti I d) [x] -iposmieI e) [ ] ;radicardie. 121)CM. (inu0itele preponderent sunt pro ocate de urmtorii a%eni pato%eni: a) [ ] ;acilul Moch I b) [x] !naeumococcusI c) [x] (ta5ilococcus aureusI d) [ ] @onococcusI e) [x] (treptococcus pio%enis. 122)CM. Ainopatiile asomotorii sunt cau0ate de: a) [x] Acirea +ndelun%at a picioarelorI b) [x] =istonie e%etati I c) [x] =e iaie de sept na0alI d) [x] Ainite acute repetateI e) [x] !olipi na0aliD catarul cilor respiratorii. 12")C(. ,ratamentul chirur%ical +n sinu0ite 5r complicaii se utili0ea0 +n ca0 de: a) [ ] BntotdeaunaI b) [x] !olipo0 na0alD lipsa e5ectului conser atorI c) [ ] NiciodatI d) [ ] (inu0it cataralI e) [ ] (inu0it exudati . 12')CM. =ia%nosticul osteomului sinusurilor parana0ale se ba0ea0 pe:

a) [x] Ce5aleeI b) [x] =e5ormaia pereilor sinusurilorI c) [ ] -epatome%alieI d) [x] =ate radio%ra5iceI e) [x] =eplasarea ochiului. 12/)CM. =ia%nosticul sinu0itelor include: a) [x] #namne0aI b) [x] Ainoscopia anterioarI c) [x] !uncia sinusului maxilarI d) [x] ,repanopuncia sinusului 5rontalI e) [x] Aadio%ra5ia sinusurilor parana0ale. 121)CM. (inu0itele sunt cau0a urmtoarelor a5eciuni ale or%anelor &A.: a) [ ] .abirintitI b) [x] $arin%itI c) [x] #n%inI d) [x] &tit medieI e) [ ] (urditate de percepie. 124)CM. (inu0itele acute *i cronice re+ncl0ite pot pro oca urmtoarele complicaii orbitale: a) [ ] @laucomD cataractI b) [x] #bces subperiostalI c) [x] !eriostitI d) [x] $le%mon al orbiteiI e) [x] #bces retrobulbar. 126)CM. !articularitile in5iltratului scleromatos sunt: a) [x] (e locali0ea0 +n cele mai +n%uste locuri ale cilor respiratoriiI b) [x] Nu ulcerea0I c) [x] Nu sunt dureroaseI d) [ ] (unt acoperite cu un exudat de culoare %ri. e) [ ] (unt dureroase. 128)CM. 2tiolo%ia rinitei acute *i a catarului respirator acut include: a) [x] AcialaI b) [x] #ciunea 5actorilor noci iI c) [x] #ler%ieI d) [x] >n5ecie bacterianI e) [x] >n5ecie iral. 1"9)C(. Cau0a hipoosmiei *i anosmiei +n o0en este: a) [x] #tro5ia celulelor neurosensorialeI b) [ ] $osele na0ale lar%iI c) [ ] $osele na0ale +n%usteI d) [ ] #tro5ia mucoasei respiratoriiI e) [ ] #tro5ia esutului osos. 1"1)C(. #%entul pato%en al scleromului cilor respiratorii este: a) [x] Mlebsiella rhinoscleromatisI b) [ ] ;acilul Mlebs?.o5llerI c) [ ] !seudomonas aero%inosaI d) [ ] (ta5ilococcus aureusI e) [ ] Chlamidia trahomatis.

1"2)C(. (electai tratametul rinitei cronice hipertro5ice eritabile: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] $i0ioterapicI c) [x] Chirur%icalI d) [ ] ;adi)onarea cu asoconstrictoareI e) [ ] Aadioterapie. 1"")CM. Care din cau0ele enumerate pot pro oca epistaxisH a) [ ] Ulcerul duodenalI b) [ ] 3arice ale enelor eso5a%uluiI c) [x] -emo5iliaI d) [ ] ;ron*iecta0iaI e) [x] -ipertensiunea arterial. 1"')C(. &0ena este o a5eciune a nasului cu caracter: a) [x] #tro5icI b) [ ] -ipertro5icI c) [ ] -iperplasticI d) [ ] NeoplasticI e) [ ] =e%enerati . 1"/)CM. ;olna ul permanent nu respir pe nas. 3asoconstrictoarele nu ameliorea0 respiraia. Ainoscopia anterioar a artat: cornetele na0ale hipertro5iate. Care este dia%nosticul *i metodele de tratamentH a) [ ] Ainit cataralI b) [ ] Ainit cronic hipertro5ic 5alsI c) [x] Ainit cronic hipertro5ic eritabilI d) [ ] ,ratament medicamentosI e) [x] ,ratament chirur%ical. 1"1)CM. !er5oraia septului na0al poate 5i %enerat de: a) [x] >n5ecieD tuberculo0I si5ilisI b) [x] ,raumI c) [x] =ere%lri tro5iceI d) [ ] !olipi na0aliI e) [ ] #mi%dalit cronic. 1"4)CM. Care sunt semnele clinice caracteristice rinitei asomotoriiH a) [ ] $ebrI b) [x] (trnutI c) [x] Ainoree ac aticI d) [x] >nsu5iciena respiraiei na0aleI e) [ ] Ce5alee. 1"6)CM. Care a 5i tactica medicilor %enerali*ti +n ca0 de complicaie rinosinuso%enH a) [x] Consultaia medicului &A.I b) [x] Consultaia medicului neuropatolo%I c) [x] Consultaia medicului o5talmolo%I d) [x] (pitali0area bolna uluiI e) [ ] ,ratament ambulator. 1"8)C(. Ainita cronic hipertro5ic 5als se a trata: a) [x] MedicamentosI b) [ ] Chirur%icalI c) [ ] Conser ati I d) [ ] !ro5ilacticI

e) [ ] $i0ioterapic. 1'9)CM. Care este clasi5icarea sinu0itelor dup criteriul bacteriolo%icH a) [x] MonomicrobieneI b) [x] !olimicrobieneI c) [ ] !rimareI d) [x] 3iraleI e) [x] Micotice. 1'1)C(. 2tmoidita acut mai des se +nt+lne*te la: a) [ ] $emeiI b) [ ] 3+rstniciI c) [x] CopiiI d) [ ] ;rbaiI e) [ ] ;tr+ni. 1'2)CM. ,ratamentul rinitei acute este adresat: a) [x] Aestabilirii permeabilitii 5oselor na0aleI b) [x] Combaterii strii 5ebrileI c) [ ] Combaterii strii de indispo0iieI d) [x] !re enirea complicaiilorI e) [ ] Ae0ecia septului na0al. 1'")C(. Ainolitia0a este: a) [x] Un corp strinI b) [ ] >n5lamaia %landelor sebaceeI c) [ ] ,umoarea 5oselor na0aleI d) [ ] AinitI e) [ ] (inu0it. 1'')CM. 2xsema nasului poate 5i pro ocat de: a) [x] =ere%lri metabolice: b) [x] #ciunea di er*ilor aler%eniI c) [ ] =e iere de sept na0alI d) [x] #ciunea unor 5actori chimici de producieD de mena)I e) [x] Ainoree purulent. 1'/)C(. ,uberculo0a na0osinusal este pro ocat de: a) [x] ;acilul MochI b) [ ] ;acilul .o55lerI c) [ ] (treptococcul ;?hemoliticI d) [ ] (ta5ilococcus aureusI e) [ ] $un%i. 1'1)CM. Numii 5ormele de rinit asomotorie: a) [x] #ler%ic periodic Cpolino0ele) *i aperiodicI b) [x] Neuro e%etati I c) [ ] -ipertro5icI d) [ ] #tro5icI e) [ ] Cataral. 1'4)CM. Care sunt criteriile de dia%nostic ale s5enoiditei acuteH a) [ ] (emne subiecti eD obiecti eD paraclinice %eneraleI b) [x] (emne subiecti eD obiecti eD paraclinice speciale &A.I c) [x] ,emperaturD 5risoaneI d) [x] Ce5alee.

e) [x] 2xamen radiolo%ic. 1'6)C(. (inu0itele acute exudati e se tratea0: a) [ ] Chirur%icalI b) [x] MedicamentosI c) [ ] !rin conhotomieI d) [ ] AadioterapieI e) [ ] ;locarea ostiumului rinosinu0al. 1'8)C(. ,ratamentul epistaxisului %enerat de boala lui Aandu?&sler este: a) [ ] AadioterapieI b) [x] Conser ati Clocal *i %eneral)I c) [ ] Chirur%icalI d) [ ] !ro5ilacticI e) [ ] Mixt. 1/9)CM. !rocesul scleromatos se locali0ea0 preponderent +n: a) [ ] 3estibulul na0alI b) [x] CoaneI c) [x] Aino5arin%eI d) [ ] ;uco5arin%eI e) [x] ;i5urcaia traheei. 1/1)C(. Care este tactica tratamentului sinu0itelor cu complicaiiH a) [ ] !uncia sinusului respecti D antibioterapieD terapie de de0intoxicareI b) [ ] Bntroducerea +n sinus a antibioticilorI c) [ ] !uncia lombarI d) [x] ,ratament chirur%icalD antibioterapieD de0intoxicareD antiin5lamatorii. e) [ ] Conhotomie. 1/2)CM. Numii cau0ele 5urunculului na0al: a) [x] =iabet 0aharatI b) [x] ,raumatismul estibulului na0alI c) [ ] #mi%dalita cronicI d) [ ] 3e%etaii adenoideI e) [x] 2xcoriaiile pielii estibulului na0al. 1/")CM. Care din simptomele enumerate or e oca pre0ena la copil a unui corp strin endona0alH a) [x] &bstrucie na0al unilateralI b) [x] Ainoree purulent unilateralI c) [ ] =ispneeI d) [ ] #nosmieI e) [ ] =is5a%ie. 1/')CM. Care a 5i dia%nosticul *i tactica medicului +n ca0ul bolna ului de "' ani cu diabet saharatD care acu0 dureri +n nasD ce5aleeD 5ebrD 5risoaneD in5iltraie cu edem al nasului extern. &biecti se stabile*te hiperemia *i in5iltraia pielii din re%iunea estibulului na0al. a) [x] $urunculul estibulului na0alI b) [ ] Ainit acutI c) [x] (pitali0area bolna uluiI d) [x] #ntibioterapieI e) [x] #nal%e0iceD desensibili0anteD antiin5lamatoare. 1//)CM. Care sunt cile de ptrundere a in5eciei din ca itatea na0al *i din sinusurile

parana0ale +n cutia cranianH a) [x] ContactD percontinuetatemI b) [x] -emato%enI c) [x] .im5o%enI d) [x] !erine ralI e) [x ] Mixt. 1/1)CM. Care sunt msurile de ur%en ce trebuie luate +n ca0 de epistaxis %ra cu ori%ine +n poriunea posterioar a 5oselor na0aleH a) [ ] Cauteri0area petei asculareI b) [x] ,amponament na0al anterior *i posteriorI c) [x] Aeechilibrarea olemicI d) [x] ,ratament %eneral homeostaticI e) [ ] Conhotomie. 1/4)CM.2numerai tipurile de rinite: a) [x] #cute banaleI b) [ ] !urulenteI c) [ ] 2xudati eI d) [x] CroniceI e) [x] (peci5ice. 1/6)C(. Cum se nume*te ocea na0onatH a) [ ] AinoreeI b) [ ] Ainora%ieI c) [x] AinolalieI d) [ ] &dino5a%ieI e) [ ] &todinie. 1/8)CM. Numii semnele clinice ale o0enei: a) [x] Miros 5etid din nasI b) [x] #nosmieI c) [x] $osele na0ale lar%iI d) [ ] -ipertro5ia cornetelor na0ale in5erioareI e) [x] Cruste. 119)CM. Care sunt semnele clinice *i locali0area polipului s+n%er+nd na0alH a) [x] !artea cartila%inoas a septului na0alI b) [ ] 3omerulI c) [ ] .amina perpendicular a osului etmoidI d) [x] 2pistaxis 5rec entI e) [ ] Ce5alee. 111)CM. Cau0ele principale a de iaiei de sept na0al sunt: a) [x] !redispo0iii ereditareI b) [x] ,raumatism na0alI c) [ ] Ainite acuteI d) [ ] Ainite a0omotoriiI e) [ ] Ainoree. 112)CM. Bn ce direcie se mi*c cilii *i implicit mucusul din sinusul maxilar *i care este cau0a cea mai 5rec ent a sinu0itei maxilareH a) [x] Ctre ostioul sinusuluiI b) [ ] Ctre sinusul maxilarI c) [x] >n5eciaI d) [x] (tarea 5uncional a ori5iciului ce lea% sinusul maxilar cu ca itatea na0alI

e) [ ] Ainorea. 11")CM. Copmplicaiile rinosinuso%ene orbitale sunt: a) [x] $le%mon orbitalI b) [x] $le%mon retrobulbarI c) [x] &steoperiostitI d) [x] 2dem al esuturilor moi ale orbiteiI e) [ ] #bcesul cerebral. 11')CM. (emnele caracteristice *i speci5ice ale unui traumatism na0al sunt: a) [x] 2pistaxisI b) [x] =urereI c) [ ] (trnutI d) [x] =ere%lri de respiraieI e) [ ] Ce5alee. 11/)CM. #ciunea medicului +n ca0 de traumatism na0al const din: a) [x] -emosta0I b) [x] Combaterea dureriiI c) [x] !relucarea chirur%ical primar a pl%iiI d) [ ] ,raheotomieI e) [x] #dministrarea de ser antitetanic. 111)CM. (emnele caracteristice *i metodele de ba0 de dia%nostic *i tratament ale de iaiei de sept na0al sunt: a) [x] >nsu5icien respiratorie na0alI b) [x] Ainoscopie anterioarI c) [x] Chirur%icalI d) [ ] Miros 5etid din nasI e) [ ] (ialoree. 114)CM. Complicaiile endocraniene rinosinuso%ene pot 5i: a) [x] #bces extra? *i subdural +n re%iunea 5rontalI b) [x] #bces al lobului 5rontalI c) [x] Menin%it rinosinuso%enI d) [ ] !eriostitI e) [ ] 2demul esuturilor moi ale 5eei. 116)CM. ,actica medicului +n ca0 de di erse 5orme de complicaii rinosinuso%ene este: a) [x] !uncia sau sanarea chirur%ical a sinusului respecti I b) [x] !uncia sau sanarea chirur%ical a sinusului respecti cu aciuni asupra complicaiilor rinosinuso%eneI c) [x] #ntibioterapieI d) [x] #ntiin5lamatoareD de0intoxicaieD calmanteD antihistaminiceD etc.D e) [ ] ,ratament radioterapic. 118)C(. Aespiraia na0al la nou?nscut se e5ectuia0 prin: a) [ ] Meatul na0al mi)lociuI b) [ ] Meatul na0al superiorI c) [x] Ca itatea na0al comunI d) [ ] Meatul na0al in5eriorI e) [ ] Ca itatea na0al dreapta *i st+n%a. 149)C(. Un epistaxis recidi ant la un brbat de 29 ani poate a ea drept cau0e: a) [ ] & discra0ie san% inI b) [x] Un an%io5ibrom na0o5arin%ianI

c) [ ] & etmoidit acutI d) [ ] Un cranio5arin%iomI e) [ ] Un polip sinuso?coanal. 141)CM. ,ratamentul medical al unei sinu0ite maxilare acute const din: a) [x] Meninerea ostiumului permeabilI b) [x] !uncia sinusuluiI c) [x] #ntibioterapieI d) [ ] ;locarea meatului mi)lociuI e) [ ] #mi%dalectomie. 142)C(. Bn ca0 de atre0ie coanal se e5etuia0: a) [ ] ,raheotomiaI b) [ ] Aespiraie arti5icialI c) [x] !er5oraia atre0iei cu dilatare continu ulterioarI d) [ ] (eptoplastieI e) [ ] Conhotomie. 14")CM. (imptomele caracteristice unei etmoidite acute sunt: a) [x] =ureri +n re%iunea proeciei celulelor etmoidaleI b) [ ] Ce5aleeI c) [x] &bstrucie na0alI d) [x] AinoreeI e) [ ] &todinie. 14')C(. -ematomul na0al este %enerat de: a) [x] ,raumatismI b) [ ] >n5ecieI c) [ ] (ubstane asoconstrictoareI d) [ ] !olipi na0ali. e) [ ] =e iaie de sept na0al. 14/)C(. Care din complicaiile 5urunculului na0al este cea mai %ra H a) [ ] $urunculo0aI b) [ ] .im5adenitaI c) [x] ,rombo5lebita sinusului ca ernosI d) [ ] (epticemiaI e) [ ] Asp+ndirea hemato%en a in5eciei. 141)CM. (+n%ele enos din ca itatea na0al *i din sinusurile parana0ale se ars +n: a) [x] 3ena 5acialI b) [x] 3ena o5talmicI c) [ ] 3ena occipitalI d) [ ] 3ena palatin descendentI e) [ ] 3ena subcla ia. 144)CM. >nsu5iciena respiratorie na0al duce la: a) [x] =ere%larea 5unciei auditi eI b) [x] !atolo%ie bronhopulmonarI c) [x] Aetard 5i0ic *i intelectualI d) [ ] 2pistaxisI e) [ ] Ce5alee. 146)CM. !rin care ene a)un%e s+n%ele din nas spre sinusul ca ernos: a) [x] 3ena an%ularI b) [x] 3ena o5talmicaI

c) [ ] 3ena palatinaI d) [ ] 3ena 5acialI e) [ ] 3ena maxilar intern. 148)CM. Un cancer de ca um poate 5i rele at prin: a) [x] Ne ral%ie tri%eminalI b) [ ] #denopatie laterocer icalI c) [x] 2pistaxisI d) [ ] =is5a%ieI e) [x] -ipoacu0ie de trasmisie unilateral. 169)CM. ,ratamentul cancerului de ca um const +n: a) [x] 2xci0ie chirur%icalI b) [ ] Ultrasono%ra5ieI c) [x] ,elecobaltoterapieI d) [x] ChimioterapieI e) [ ] Crioterapie. 161)C(. .a ni elul cror ertebre cer icale este proiectat larin%ele pe coloana ertebral la adultH a) [ ] C2?C' b) [ ] C1?C1 c) [x] C"?C1 d) [ ] C4 e) [ ] C2?C1. 162)CM. =in ce cartila)e este constituit larin%eleH a) [x] Cricoid b) [ ] ,ra%al c) [x] ,iroid d) [x] Corniculate e) [x] Cunei5orme. 16")CM. Care sunt cartila)ele impare ale larin%eluiH a) [x] Cricoid b) [x] ,iroid c) [ ] #ritenoide d) [x] 2pi%lota e) [ ] Cunei5orme. 16')CM. Care sunt cartila)ele perechi ale larin%eluiH a) [x] Corniculate b) [ ] ,iroid c) [x] Cunei5orme d) [ ] Cricoid e) [x] #ritenoide 16/)C(. Care din cartila)ele enumerate pre0int pi otul larin%elui *i pe care se spri)in celelalte cartila)eH a) [ ] #ritenoid b) [ ] Cunei5orm c) [ ] 2pi%lota d) [ ] ,iroid e) [x] Cricoid. 161)C(. Care din cartila)ele larin%elui 5ormea0 pomul lui #damH

a) [ ] #ritenoide b) [ ] Corniculate c) [ ] Cricoidul d) [x] ,iroidul e) [ ] 2pi%lota 164)CM. C+te coarne are cartila)ul tiroid *i care sunt eleH a) [ ] ,rei b) [x] !atru c) [x] (uperioare d) [x] >n5erioare e) [ ] Cinci. 166)C(. Care cartila) al larin%elui constituie un scut pentru plicele ocaleH a) [ ] 2pi%lotic b) [x] ,iroid c) [ ] Cricoid d) [ ] Cunei5orm e) [ ] #ritenoi0i. 168)CM. 2pi%lota se une*te cu: a) [x] &sul hioid b) [x] Cartila)ele tiroid *i aritenoi0i c) [x] .imba d) [x] $arin%ele e) [ ] Nasul. 189)CM. C+te apo5i0e au cartila)ele aritenoide *i care sunt eleH a) [x] =ou b) [ ] ,rei c) [x] #nterioare C ocale) d) [x] 2xterne Cmusculare) e) [ ] >nterne Cmucoase). 181)CM. Care din cartila)ele larin%elui sunt cele mai miciD nestabile dup 5ormD mrime *i sediuH a) [ ] 2pi%lotic b) [ ] ,iroid c) [x] Cunei5orme d) [x] Corniculate e) [ ] Cricoid. 182)CM. Care cartila)eD din cele enumerateD au o structur hialinH a) [ ] Corniculate b) [ ] 2pi%lotic c) [x] Cricoid d) [ ] Cunei5orme e) [x] ,iroid. 18")CM. Care din cele enumerate mai )os cartila)e au o structur elasticH a) [x] 2pi%lotic b) [x] Corniculate c) [x] Cunei5orme d) [ ] ,iroid e) [ ] Cricoid.

18')CM. Care sunt articulaiile larin%eluiH a) [x] Cricotiroidian b) [x] Cricoaritenoidian c) [ ] ,iroepi%lotic d) [ ] #riepi%lotic e) [ ] ,irohioid. 18/)CM. Care sunt cele dou membrane principale ale larin%eluiH a) [x] Crico?tiroidian b) [x] ,irohiodian c) [ ] Cricotraheal d) [ ] ,rans ersal e) [ ] >nteraritenoidian. 181)C(. Care din membranele numite mai )os une*te cartila)ul cricoid cu traheea *i are un rol static acestuiaH a) [ ] ,irohioidian b) [x] Crico?traheal c) [ ] Crico?aritenoidian d) [ ] Crico?tiroidian e) [ ] @losoepi%lotic. 184)C(. Care membran a larin%elui se a inci0a +n ca0 de steno0 5ulminant larin%ianH a) [x] Crico?tiroidian b) [ ] ,irohioidian c) [ ] ,iroepi%lotic d) [ ] #riepi%lotic e) [ ] @losoepi%lotic. 186)CM. !artea superioar a larin%elui ine +n raport cu: a) [x] Adcina limbii b) [x] @ura so5a%ului c) [ ] Ca itatea bucal d) [x] -ipo5arin%e e) [ ] Me0o5arin%e. 188)CM. Care sunt componentele limitei superioar a larin%eluiH a) [x] Mar%inea liber a epi%lotei b) [x] Aepliul ari?epi%lotic c) [ ] Cor0ile ocale d) [ ] Mar%inea liber a cricoidului e) [x] (paiul interaritenoidian. 499)C(. Ce nume poart spaiul determinat de cele dou cor0i ocaleH a) [ ] 3estibul b) [x] @lot c) [ ] (ub%lotic d) [ ] ,rans%lotic e) [ ] (upra%lotic 491)CM. Care sunt mu*chii extrinseci al larin%eluiH a) [x] (ternotiroidian b) [x] ,irohioidian c) [x] (ternohioidian d) [x] &mohioidian

e) [x] (tilo5arin%ian. 492)CM. Care sunt mu*chii intrinseci ai larin%eluiH a) [x] Cricoaritenoidian posterior b) [x] Cricoaritenoidian lateral c) [x] Cricotiroidian d) [x] ,iroepi%lotic e) [x] #riepi%lotic. 49")CM. Care sunt aciunile mu*chilor intrinseci ai larin%eluiH a) [x] Bnchiderea %lotei Cabducia) b) [x] =eschiderea %lotei Cadducia) c) [x] ,ensionarea cor0ilor ocale d) [ ] Aidic larin%ele e) [x] Coboar epi%lota. 49')C(. Care mu*chi asi%ur deschiderea %lotei Cabducia)H a) [x] Crico?aritenoidian posterior Cposticus) b) [ ] >nteraritenoidian c) [ ] ,iroaritenoidian d) [ ] (ternotiroidian e) [ ] (ternohioidian. 49/)CM. Care mu*chi asi%ur +nchiderea %lotei sau adduciaH a) [ ] Cricoaritenoidieni posteriori Cposticus) b) [x] Cricoaritenoidieni laterali c) [x] >nteraritenoidieni d) [x] ,iroaritenoidieni C5ascicolul extern) e) [ ] Cricotiroidian. 491)CM. =e care artere este asculari0at larin%eleH a) [x] .arin%ian superioar b) [x] .arin%ian in5erioar c) [x] .arin%ian posterioar d) [ ] .arin%ian super5icial e) [ ] .arin%ian anterioar. 494)CM. Bn care %an%lioni se ars lim5aticele larin%eluiH a) [x] @an%lionii prelarin%ieni b) [x] @an%lionii recureniali c) [x] @an%lionii pretraheali d) [ ] @an%lionii me0enteriali e) [x] <u%ulocarotidieni superiori. 496)C(. Care re%iune a larin%elui are un sistem lim5atic slab de0 oltatH a) [x] @lotic b) [ ] 3estibulul c) [ ] (ub%lotic d) [ ] 2pi%lot e) [ ] (upra%lotic. 498)C(. Ce iner aie a larin%elui asi%ur preponderent ner ul larin%ean superiorH a) [ ] Motorie b) [ ] Mixt c) [x] (en0iti d) [ ] 3e%etati

e) [ ] (en0orial. 419)C(. Care din ner ii numii mai )os asi%ur iner aie motorie pentru larin%eH a) [ ] .arin%ian superior b) [x] .arin%ian in5erior c) [ ] ,ri%emin d) [ ] -ipo%los e) [ ] @loso5arin%ian. 411)C(. Care din mu*chii intrinseci ai larin%elui este iner at de ramura extern motorie a ner ului larin%ian superiorH a) [x] Cricotiroidian b) [ ] Cricoaritenoidian posterior Cposticus) c) [ ] ,iroepi%lotic d) [ ] >nteraritenoidian e) [ ] #riepi%lotic. 412)CM. Care este or%anotopica ner ului recurent pe st+n%aH a) [x] Crosa aortei b) [x] #rtera pulmonar st+n%a c) [x] ;ronhia st+n% d) [x] 2so5a% e) [x] ,raheeD %landa tiroid. 41")CM. Ce structur caracteristic are mucoasa larin%ianH a) [x] 2piteliu pa imentos strati5icatD parial Peratini0at b) [x] 2piteliu cilindric ciliat c) [ ] 2piteliu pri0matic pluristrati5icat d) [ ] 2piteliu respirator e) [ ] 2piteliu cubic nestrati5icat. 41')CM. Ce poriuni ale larin%elui sunt tapetate cu epiteliu pa imentos strati5icatD parial Peratini0atH a) [x] 2pi%lotaD 5aa larin%ian b) [ ] (paiul sub%lotic c) [x] ;en0ile entriculare d) [x] Cor0ile ocale e) [ ] 2pi%lotaD 5aa lin%ual. 41/)CM. Care sunt eta)ele endolarin%eluiH a) [x] (upra%lotic b) [ ] >n5ra%lotic c) [ ] ,rans%lotic d) [x] @lotic e) [x] (ub%lotic. 411)CM. Care sunt componentele anatomice ale estibulului larin%eluiH a) [x] $aa larin%ian a epi%lotei b) [x] Aepliurile ari?epi%loticeD aritenoi0ii c) [ ] Cor0ile ocale d) [x] ;en0ile entriculare e) [ ] ,iroidul. 414)CM. Care sunt componentele anatomice la re%iunii %lotice Ceta)ul mediu al larin%elui)H a) [x] Cor0ile ocale

b) [x] ;en0ile entriculare c) [x] 3entriculii Mor%a%ni d) [ ] 2pi%lota e) [ ] Cartila)ele corniculate. 416)CM. Care sunt 5unciile larin%eluiH a) [x] $ormarea ocii b) [x] !rotecie c) [ ] #uditi d) [x] Aespiratorie e) [ ] =e %lutiie. 418)C(. Aolul principal +n 5ormarea ocii +l are: a) [ ] M.trans ersusI b) [ ] M.cricoaritenoidian posteriorI c) [ ] M.cricoarotenoidian lateralI d) [ ] M.interaritenoidian obliSuusI e) [x] M.tiroaritenoidian intern. 429)CM. Care sunt semnele caracteristice ociiH a) [x] >ntensitatea C"9?/9d;) b) [x] ,onalitate C+nlimeD 5rec en) -0 c) [x] ,imbrul d) [ ] #ccentul e) [ ] (tri%tul. 421)CM. Care din cele enumerate mai )os pre0int teoriile 5ormrii ociiH a) [x] ,eoria mioelastic b) [ ] ,eoria tele5onic c) [x] ,eoria neuromuscular d) [ ] ,eoria hidrodinamic e) [x] ,eoria muco ondulatorie. 42/)C(. Cum se nume*te ocea r%u*itH a) [ ] =ispnee b) [ ] =is5a%ie c) [x] =is5onie d) [ ] #5onie e) [ ] &dino5a%ie. 421)C(. Care or%an este a5ectatD dac bolna ul acu0 dis5onieD uneori a5onieH a) [ ] $arin%ele b) [ ] Nasul c) [ ] 2so5a%ul d) [x] .arin%ele e) [ ] 2so5a%ul *i larin%ele. 424)CM. Care sunt metodele de examinare a larin%eluiH a) [x] .arin%oscopia b) [x] (troboscopia c) [ ] .aparoscopia d) [x] Aadio%ra5ia e) [ ] $arin%oscopia 426)CM. Ce po0iii speciale +n larin%oscopia indirect se 5olosesc pentru i0uali0area re%iunilor %reu accesibile ale larin%eluiH

a) [x] !o0iia MillianD b) [x] !o0iia ,TrcP c) [ ] !o0iia 3oiacec d) [ ] !o0iia 3alsal a e) [ ] !o0iia !reobra)enschi. 4"9)C(. Care metod de examinare a larin%elui se practica la copii de +rst 5ra%edH a) [ ] .arin%oscopia superioar b) [ ] .arin%oscopia indirect c) [x] =irectoscopia d) [ ] (troboscopia e) [ ] Ainomanometria. 4"')CM. Care din cele enumerate mai )os pre0int cau0ele unei dis5onii 5uncionale de tip larin%ianH a) [x] (urmena) ocal Cla pro5esioni*tii ocali) b) [x] ,ulburri endocrine C oce iril la 5emeiD de eunuc la brbai) c) [ ] ,umori beni%ne CpolipiD noduliD papilom) d) [x] ,ulburri psihice e) [ ] !arali0ii recureniale uni sau bilaterale. 4"/)CM. Care sunt sindroamele clinice ale larin%eluiH a) [x] (indromul ocal sau dis5onic b) [x] (indromul de obstrucie larin%ian sau dispneic c) [x] =urerea larin%ian C5onodinieD odino5a%ie) d) [x] ,use e) [ ] (indromul ol5acti . 4"1)CM. (ub se 5orme se pre0int modi5icrile intensitii ociiH a) [x] $onastenie b) [x] Ae0astenie c) [x] A%u*eal d) [x] #5onie e) [x] =iplo5onie. 4"4)CM. Ctre medicul 5oniatru s?a adresat o c7ntrea a teatrului de oper din cau0a dis5oniei ce a aprut acum / 0ile dup o 5orare a ocii. Ce metode de examinare a larin%elui pot 5i 5olositeH Ce recomandri sunt necesare pentru pacientH a) [x] .arin%oscopia indirect b) [ ] .arin%oscopia direct c) [x] (troboscopia d) [x] Aepaos ocal e) [x] ,ratament la domiciliu. 4"6)CM. Care este scopul instalrii unei traheotomiiH a) [x] !ermiterea entilaiei pulmonare +n condiii optime b) [ ] !entru alimentarea pacientului c) [x] Aeducerea olumului spaiului mort respirator d) [x] >0olarea cilor di%esti e de cele respiratorii e) [ ] #meliorarea respiraiei na0ale. 4"8)CM. Care sunt indicaiile pentru traheotomieH a) [x] (teno0e ale larin%elui *i traheei b) [x] ,raumatisme *i 5racturi ale larin%elui *i traheei c) [x] Corpi strini traheobronhici d) [x] Ca operaie premer%toare larin%ectomiilor

e) [x] ,ulburri de entilaie pulmonar de ordin mecanic. 4'9)CM. Care sunt denumirile traheotomiei dup sediul unde se practic deschiderea traheeiH a) [x] ,raheotomie superioar b) [ ] ,raheotomie posterioar c) [ ] ,raheotomie lateral d) [x] ,raheotomie mi)locie e) [x] ,raheotomie in5erioar. 4'1)CM. Care sunt accidentele intraoperatorii la practicarea traheotomieiH a) [x] (+n%erare accentuat b) [x] (eciunea inelului cricoidian c) [x] ,raumatismul eso5a%ului d) [ ] .e0area rdcinii limbii e) [ ] 2pistaxis. 4'2)CM. !entru ce durat ca de obicei se poate instala o sond oro? sau nasotraheal cu scop de respiraie asistatH a) [x] 12 ore b) [x] 2' ore c) [x ] "1 ore d) [x] 42 ore e) [ ] 2 sptm+ni. 4'")C(. Ce complicaie poate sur eni +n urma unei intubaii cu o durat de peste 42 ore *i cu un tub supradimensionalH a) [ ] !are0a cor0ilor ocale b) [ ] !seudomixomato0 c) [ ] Noduli ocali d) [x] @ranuloame e) [ ] .arin%it sub%lotic. 4'')CM. Care din cele enumerate se re5er la anomaliile con%enitale ale larin%eluiH a) [x] .arin%omalacia b) [ ] #tre0ia coanal c) [x] -eman%iomul d) [x] (teno0a sub%lotic e) [x] .arin%ocelul. 4'/)CM. Care sunt 5actorii care )oac un rol important +n producerea *i persistena larin%otraheomalacieiH a) [x] !re0ena unei boli a mamei +n timpul sarcinii b) [x] Condiii de ia precare c) [x] Carene umorale d) [ ] #limentaie lactat excesi e) [x] (pasmo5ilie. 4'1)CM. Care sunt semnele caracteristice unui stridor con%enitalH a) [x] :%omot de corna) cronic b) [x] =ebut +n primele sptm+ni ale ieii c) [x] $a ori0at de strile de a)itaie d) [x] 3ocea clar e) [x] Nu pre0int tira) sau ciano0. 4'4)CM. Care sunt principiile de soluionare terapeutic a stridorului con%enitalH

a) [x] Condiii de ia i%ienice b) [ ] #ntibioterapie cu spectrul lar% de aciune c) [x] 2 itarea purttorilor de in5ecii ale cilor respiratorii in5erioare d) [x] #lptare matern e) [x] #dministrarea preparatelor cu calciuD itamina =. 4'6)CM. Care sunt 5ormele traumatismelor larin%eluiH a) [x] 2xterne Ccontondente sau penetrante) b) [x] ,raumatismele prin inhalare c) [x] ,raumatismul post?intubaional d) [x] ,raumatismul ocal e) [x] Ulcerul de contact. 4'8)CM. Care sunt 5actorii cau0ali ai traumatismelor larin%ieneH a) [x] Mecanici b) [x] Chimici c) [x] ,ermici d) [ ] $i0ici e) [ ] 2lectroma%netici. 4/9)CM. Ce aciuni pot pro oc un traumatism larin%ian externH a) [x] #ccidente rutiere b) [ ] >nhalare de apori Caburi) c) [x] #cte de iolen d) [x] ,entati e de stran%ulare e) [ ] >nhalare de produ*i chimici C%a0e toxiceD 5um). 4/1)CM. Care sunt simptoamele caracteristice unui traumatism larin%ian externH a) [x] &bstrucia larin%ian Cdispnee) b) [ ] &bstrucia na0al c) [x] -emora%ie d) [x] =is5oniU e) [x] =is5a%iU. 4/2)CM. Ce mane re terapeutice se or +ntreprinde +n traumatismele larin%iene externeH a) [x] #si%urarea respiraiei CtraheotomieD respiraie asistat) b) [x] Combaterea strii de *oc c) [ ] ,ratament cu .aser d) [x] (toparea hemora%iei e) [x] Aeducerea edemului. 4/")CM. Care sunt simptoamele caracteristice unui traumatism larin%ian prin inhalareH a) [x] Cri0 de dispnee acut b) [ ] -ematom al cor0ii ocale c) [x] (en0aie de arsur d) [x] 2m5i0em cutanat e) [x] #s5ixie Ctuse). 4/')CM. Ce include terapia traumatismelor larin%iene prin inhalareH a) [x] #tmos5er umed b) [x] Corticoterapia c) [x] #ntihistaminice d) [x] #erosol cu mucolitice e) [x] Aepaos ocal. 4//)CM. Ce 5actori pro oac traumatismul post?intubaionalH

a) [ ] $orarea ocii +n condiii de surmena) ocal b) [x] >ntubaii prelun%ite c) [x] Mane re incorecteD brutale d) [x] Calitatea materialului sondei e) [x] Calibrul sondei. 4/4)CM. =e ce este 5a ori0at incla area corpilor strini +n larin%eH a) [x] !re0ena unui corp strin la +ndem+na copilului b) [x] #5larea 5r supra e%here a copilului c) [x] Ae5lexe diminuate d) [x] #lienaia e) [x] Bntroducerea +n %ura copilului de ctre alt persoan. 4/6)CM. Cum se clasi5ic corpii strini ai larin%eluiH a) [x] &r%anici b) [x] >neri c) [x] #nimai d) [ ] #scuii e) [ ] !lai. 4/8)CM. Ce complicaii pot sur eni +n urma unui dia%nostic tardi al corpului strin larin%ianH a) [x] (teno0e larin%iene b) [x] Condropericondrita c) [ ] $arin%it cronic d) [x] ,raheobron*it e) [x] !neumonie. 419)CM. Care sunt semnele clinice ale unei corp strin larin%eanH a) [x] =ispnee b) [x] =is5onie c) [x] =is5a%ie d) [x] $onodinie e) [ ] $ebrD 5risoane. 411)CM. Care sunt particularitile mor5o?5uncionale ale larin%elui la copilul micD ce contribuie la de0 oltarea larin%itei sub%loticeH a) [x] >nextensibilitatea cartila)ului cricoidI b) [x] Lesut celular lax +n spaiul sub%loticI c) [x] Lesut lim5oid +n spaiul sub%loticI d) [x] =imensiunile reduse ale lumenului %loticI e) [ ] =e5ormarea epi%lotei. 412)CM. Care a 5i aspectul larin%oscopic +n 5alsul crupH a) [x] (paiu sub%lotic redus b) [ ] Cor0i ocale imobile c) [x] 2dem al esutului lax +n re%iunea sub%lotic d) [x ] !lici 5alse +n spaiul sub%lotic e) [x] Aeducerea edemului sub%lotic la aplicarea asoconstrictorilor. 41")C(. Care din eta)ele larin%elui a 5i a5ectat +n crupul 5alsH a) [ ] 2pilarin%ele b) [ ] .arin%o5arin%ele c) [x] (ub%loticI d) [ ] @lotic e) [ ] ,rans%lotic.

41')C(. Care proces patolo%ic al larin%elui poart denumirea *i de Ncrup 5alsOH a) [ ] .arin%ita cronic hipertro5ic b) [ ] .arin%ita cronic atro5ic c) [x] .arin%otraheita acut steno0ant d) [ ] .arin%ita di5teric e) [ ] !apilomato0a larin%elui. 41/)CM. Care sunt 5ormele mor5opatolo%ice ale crupului 5alsH a) [x] Cataral b) [x] >n5iltrati ?edematoas c) [x] !urulent?5ibrinoas d) [x] Necrotic e) [ ] 2dematoas. 411)CM. !entru crupul 5als este caracteristic: a) [x] ,abloul clinic al catarului respirator acut iral b) [x] ,use OltrtoareO c) [x] =ispnee inspiratorie d) [ ] =is5a%ie e) [x] >ntoxicaie. 414)C(. 3 a5lai +n 5aa unui copil de 2 aniD care pre0int tuse seacD OltrtoareOI dispnee se erD tira)D corna)D a%itatD are o po0iie semi*e0+nd. !rinii relatea0 c copilul s?a +mboln it pe nea*teptate. Care este dia%nosticulH a) [ ] !neumonie b) [ ] #n%ina c) [ ] ,use con ulsi d) [x] .arin%otraheita acut steno0ant e) [ ] .arin%ita di5teric. 416)CM. ,ratamentul larin%itei acute la copii include urmtoarele msuri terapeutice: a) [x] &xi%enoterapie b) [x] Corticoterapie c) [x] #ntibioterapie d) [ ] .arin%o5isur e) [ ] ,ireotomie. 418)C(. Ce se sub+nele%e sub expresia N,raheotomie chimic sau desteno0are medicamentoasOH a) [ ] #dministrarea itaminelor b) [ ] #dministrarea antibioticilor c) [x] #dministrarea corticosteroi0ilor d) [ ] #dministrarea preparatelor homeopatice e) [ ] .aser terapie. 449)CM. Care din cele enumerate sunt larin%itele cronice speci5iceH a) [ ] Mico0a larin%elui b) [ ] (treptococul larin%elui c) [x] ,uberculo0a larin%elui d) [x] (i5ilisul larin%elui e) [x] (cleromul larin%elui. 441)CM. Ce 5orme anatomoclinice are larin%ita tuberculoasH a) [x] $orma in5iltrati oulceroas b) [x] $orma miliar

c) [ ] $orma ca ernoas d) [x] .upusul larin%elui e) [ ] $orma bronhexta0ic. 442)CM. Care sunt cile de inoculare a ;acilului Moh pe larin%eH a) [x] (puto%en b) [ ] !erineural c) [x] .im5o%en d) [ ] !rin emisarii e) [x] -emato%en. 44")CM. =e cine a 5ost descoperit *i cine a culti at Mlebsiella rhinoscleromatisH a) [ ] MiPulic0 b) [ ] FaldeKer?!iro%o c) [x] $ritsch?3olco ici d) [x] Moh e) [ ] .Ve55ler. 44')CM. =up care criterii se clasi5ic steno0ele larin%eluiH a) [x] .ocali0are b) [ ] 37rsta pacientului c) [x] &ri%ine d) [x] ,impul +n care se instalea0 e) [x] @radul de reducere a lumenului. 44/)CM. =e ce ori%ine poate 5i steno0a larin%eluiH a) [x] Con%enital b) [ ] !ro5esional c) [x] #chi0iionat d) [ ] (ocial e) [ ] Comunicare 441)CM. Care sunt 5ormele steno0ei larin%iene di i0ate dup criteriul de locali0areH a) [x] (upra%lotic b) [ ] >n5ra%lotic c) [x] @lotic d) [x] (ub%lotic e) [x] Combinat. 444)CM. Cum se di i0ea0 steno0ele larin%elui dup timpul +n care se instalea0H a) [x] $ulminant b) [x] #cut c) [ ] #ler%ic d) [x] (ubacut e) [x] Cronic. 446)CM. Cum se di i0ea0 steno0ele larin%elui dup %radul de reducere a lumenuluiH a) [x] #s5ixie b) [x] =ecompensat c) [ ] #chi0iionat d) [x] Compensat incomplet e) [x] Compensat . 448)CM. .a care din patolo%iile enumerate mai )osD simptomul clinic principal este dispneea inspiratorieH a) [x] $alsul crup

b) [ ] .arin%ita atro5ic c) [x] Corpi strini larin%ieni d) [x] !arali0ie recurenial bilaterale e) [ ] .arin%ita cataral. 469)C(. !arali0ia crui ner a) [x] N.larin%eus in5erior b) [ ] N.larin%eus superior c) [ ] N.hipo%losus d) [ ] N.%loso5arin%eus e) [ ] N.5acialis. a induce o steno0 larin%ianH

461)C(. Bn insu5iciena contractrii crui mu*chi %lota a a ea o 5orm o alH a) [ ] M.sternotiroidian b) [x] M.tiroaritenoideum intern c) [ ] M.tirohioidian d) [ ] M.cricoaritenoidian posterior e) [ ] M.cricotiroidian. 462)C(. =ere%larea motorie a crui mu*chi 5a 5orma un triun%hi +n treimea posterioar a %loteiH a) [ ] M.ariepi%lotic b) [x] M.trans ersal c) [ ] M.tiroaritenoidianD 5ascicolul extern d) [ ] M.sternohioidian e) [ ] M.di%astric. 46")CM. Bn parali0ia cror mu*chi intrinseci ai larin%elui %lota a a ea 5orma unei clepsidreH a) [x] M.trans ersal b) [x] M.tiroaritenoideum intern c) [ ] M.tirohioidian d) [ ] M.omohioidian e) [ ] M.cricotiroidian. 46')CM. Care sunt 5ormele clinice ale larin%itelor croniceH a) [x] Cataral b) [ ] !ro5esional c) [x] -ipertro5ic d) [x] #tro5ic e) [ ] (ub%lotic. 46/)CM. Care sunt 5ormele patomor5olo%ice ale larin%itei cronice hipertro5iceH a) [x] Cordita pahidermic di5u0 b) [x] Cordita pahidermic erucoas c) [x] !seudomixomato0 d) [x] !ahidermia alb e) [ ] #tro5ic crustoas. 461)CM. Care sunt principiile terapeutice ale larin%itei croniceH a) [x] .ocal: inhalaiiD aero0oliD pul eri0aii b) [x] Chirur%ia .aser c) [x] #sanarea proceselor cronice in5lamatoare d) [x] Aepaos ocal complet e) [ ] .arin%ectomie.

464)CM. #le%ei din cele descrise mai )os care sunt tumorile beni%ne ale larin%elui: a) [ ] 2piteliomul b) [x] #denomul c) [x] #n%iomul d) [x] $ibromul e) [ ] $ibrosarcomul. 466)C(. Care este soluia terapeutic a 5ibromului larin%ianH a) [ ] #ntibioterapie b) [ ] $i0ioterapie c) [ ] Chimioterapie d) [x] Chirur%ical e) [ ] Cobaltoterapie. 468)C(. !e ba0a crei examinri se a stabili dia%nosticul clinic 5inal de tumoare beni%n a larin%eluiH a) [ ] 2xamen larin%oscopic b) [ ] ,omo%ra5ia computeri0at c) [ ] Ae0onana ma%nito?nuclear d) [x] 2xamen histolo%ic e) [ ] $ibroscopie. 489)CM. Care din cele enumerate mai )os sunt tumori beni%ne ale larin%eluiH a) [x] Cilindromul b) [x] Mixomul c) [x] $ibromiomul d) [ ] 2piteliomul e) [x] Neuro5ibromul. 481)CM. Care sunt 5ormele anatomo?clinice Cdup locali0are) ale cancerului de larin%eH a) [x] Cancerul estibulo?epi%lotic Csupra%lotic) b) [x] Cancerul cor0ilor ocale Ccancerul %lotic)I c) [x] Cancerul sub%lotic d) [ ] Cancerul 5arin%o?larin%ean e) [ ] Cancerul comisurii anterioare. 482)CM. Care sunt 5actorii 5a ori0ani ai cancerului de larin%eH a) [x] $umatul b) [x] Mediu poluat c) [x] !re0ena patolo%iei precanceroase d) [ ] #bu0 de oce e) [x] #bu0 de alcoolul. 48")CM. Care sunt metodele de tratament a cancerului de larin%eH a) [x] Chirur%ical b) [x] Cobaltoterapie c) [x] Aadioterapie d) [ ] #ntibioterapie e) [x] Chimioterapie. 48')CM. (tabilii dia%nosticul la un bolna +n +rst de /' aniD care se pl+n%e de dis5onie mai mult de 1 luni. .arin%oscopic ? plica ocal st+n%a e in5iltratD mobilitatea ei este redus. Care din in esti%aii sunt necesareH a) [ ] .arin%it cronic hipertro5ic b) [ ] (clerom de larin%e c) [x] Cancer de larin%e

d) [x] 2xamen histolo%ic e) [x] ,omo%ra5ia. 48/)C(. Care este cau0a determinant C5actorul etiolo%ic) a papilomato0ei recidi ante a larin%elui la copilH a) [x] 2tiolo%ie iral b) [ ] >n5ecia streptococic c) [ ] Candida albicans d) [ ] ;acilul Moh e) [ ] ;acilul .Ve55ler. 481)CM. Ce mani5estri clinice s+nt caracteristice pentru papilomato0a recidi ant a larin%eluiH a) [x] =ebut la o +rst 5ra%ed b) [x] Caracter recidi ant c) [ ] ,umoare mali%n d) [x] Caracter obstruant e) [x] 2xtindere pe cile respiratorii in5erioare. 484)C(. Care este tratamentul etiopato%enic al di5teriei larin%eluiH a) [ ] 3itaminoterapie b) [x] (er antitoxic antidi5teric c) [ ] ,raheotomie d) [ ] ,ratament 5i0ioterapic e) [ ] #spirin. 486)CM. !arali0ii unilaterale ale n.recurens pot 5i +n ca0 de: a) [x] &peraii pe %landa tiroid b) [x] #5eciuni eso5a%iene c) [x] #denopatiiD a5eciuni tiroidiene d) [x] Ne rite e) [ ] #rtrite cricoaritenoidiene. 488)CM. Care sunt tulburrile sensiti e ale larin%eluiH a) [x] #neste0ia mucoasei b) [x] !araste0ia c) [x] -ipereste0ie d) [ ] !are0 e) [ ] !arali0ie. 699)C(. Care sunt limitele superioar *i in5erioar a traheei la adultH a) [ ] C/?=' b) [x] C1?=' c) [ ] C1?=" d) [ ] C1?=4 e) [ ] C1?=2 691)CM. Care sunt poriunile traheeiH a) [ ] #bdominal b) [x] ,oracic c) [x] Cer ical d) [ ] $arin%ian e) [ ] .ombar. 692)CM. Care sunt raporturile cele mai importante ale traheei +n poriunea cer icalH a) [x] .obii %landei tiroide

b) [x] #rtera tiroidian in5erioar c) [x] #rtera ertebral d) [x] 3enele tiroidiene in5erioare e) [x] 2so5a%. 69")CM. Cu ce structuri anatomice ine +n raport traheea +n poriunea toracicH a) [x] Crosa aortei b) [x] 3ena ca a superioar c) [x] ,runchiul enos braheoce5alic d) [x] 2so5a%ul e) [x] #rtera subcla icular st+n%a. 69')CM. =in ce straturi este constituit traheeaH a) [x] ,unica 5ibro?musculo?cartila%inoas b) [x] #d enticea c) [x] Mucoasa traheal d) [ ] (tratul adipos e) [ ] Lesut lim5atic lax. 69/)C(. Bn care en se ars sin%ele enos din traheeH a) [ ] 3ena )u%ular intern b) [ ] 3ena )u%ular extern c) [x] 3ena a0i%os d) [ ] 3ena ca superioar e) [ ] ,runchiul enos brahioce5alic. 698)CM. Ce 5uncii +ndepline*te aparatul traheobron*icH a) [x] Circulaie a aeruluiCrespiratorie) b) [x] (ecreie c) [ ] 2ndocrin d) [x] $onaie e) [x] 2xcreieCmotilitateD motricitate). 619)CM. Care sunt metodele de explorare anatomoclinic a arborelui traheobron*icH a) [x] ,raheobronhoscopia ri%id b) [x] ,raheobronho%ra5ia c) [x] $ibrotraheobronhoscopia d) [x] ,omo%ra5ia sistemului traheobron*ic e) [x] 2xamenul citolo%ic. 611)CM. =e ce ori%ine poate 5i dispneea la ni elul traheobron*icH a) [x] Mecanic b) [x] >n5lamatoare c) [x] ,raumatic d) [x] Ner oas e) [x] ,ulburri de excreie. 612)CM. Care din cele enumerate mai )os caracteri0ea0 tulburrile 5unciilor aparatului traheobron*icH a) [x] ,usea b) [x] 2xpectoraia c) [x] -emopti0ia d) [x] =ispneea e) [x] Jueratul. 61")CM. Care sunt stadiile distincti e +n e oluia clinic a unui corp strin bron*icH

a) [x] #ccident acut b) [x ] Mani5est c) [x] ,oleran d) [x] ,erminal e) [x] (upuraie bronhopulmonar. 61')CM. Cum se di i0ea0 corpii strini bron*ici dup %radul de obstrucie al lumenului bronhieiH a) [x] (upap b) [x] &bstructi i c) [ ] 2ndo%eni d) [x] !ermit trecere liber a aerului e) [ ] 2xo%eni. 61/)C(. Care este examenul decisi pentru dia%nosticul *i extracia unui corp strin bron*ic 5ixatH a) [ ] .arin%oscopia indirect b) [ ] .arin%oscopia direct c) [x] ,raheobronhoscopia superioar ri%id d) [ ] ,raheobronho%ra5ia e) [ ] $ibrotraheobronhoscopia. 611)C(. Care din corpii strini traheobron*ici or a ea o ima%ine radiolo%ic pulmonar de atelecta0H a) [ ] (upap b) [x] &bstructi i c) [ ] 2ndo%eni d) [ ] !ermit trecere liber a aerului e) [ ] 2xo%eni. 614)C(. Care din corpii strini traheobron*ici or a ea o ima%ine radiolo%ic pulmonar de em5i0emH a) [x] (upap b) [ ] &bstructi i c) [ ] 2ndo%eni d) [ ] !ermit trecere liber a aerului e) [ ] 2xo%eni. 616)C(. Care din corpii strini traheobron*ici or a ea o ima%ine radiolo%ic pulmonar nemodi5icat de obiceiH a) [ ] (upap b) [ ] &bstructi i c) [ ] 2ndo%eni d) [x] !ermit trecere liber a aerului e) [ ] 2xo%eni. 618)CM. Care este simptomatolo%ia unui corp strin traheobron*ic +n 5a0a de accident acutH a) [x] ,use intens b) [x] =ispnee c) [ ] Ce5alee d) [ ] $ebr e) [x] Ciano0. 629)CM. Care sunt re%iunile eso5a%uluiH a) [x] Cer ical

b) [x] Mediastinal posterioar c) [x] =ia5ra%mal d) [x] #bdominal e) [ ] !el ian 621)CM. .a ce ni el este situat *i se proiectea0 extremitatea superioar a eso5a%ului O%ura eso5a%uluiOH a) [x] !osterior cartila)ului cricoid. b) [ ] #ntereior cartila)ului tiroid. c) [x] Bn dreptul ertebrei C1. d) [ ] Bn dreptul ertebrei C' e) [ ] !osterior traheii. 622)CM. .a ce ni el *i unde se a5l extremitatea in5erioar a eso5a%ului OcardiaOH a) [ ] Ni elul ertebrei ,6. b) [x] (paiul epi%astric al ca itii abdominale. c) [ ] (paiu pel ian. d) [x] Ni elul ertebrelor =19?=11. e) [ ] (paiul retroperitonial. 62")C(.Care este lun%imea eso5a%ului la adultH a) [ ] "9 cm b) [x] 2/ cm c) [ ] 29 cm d) [ ] "/ cm e) [ ] 1/ cm 62')CM. Care sunt istmusurile eso5a%uluiH a) [ ] Cer ical b) [x] Crico5arin%ian sau %ura eso5a%ului c) [ ] #bdominal d) [x] #ortobron*ic e) [x] =ia5ra%mal 62/)CM. Care sunt tunicile care 5ormea0 peretele eso5a%uluiH a) [x] Mucoasa b) [x] (ubmucoasa c) [x] Musculara d) [x] #d entiia e) [ ] Ner oasa 621)CM. Care sunt arterele care alimentea0 eso5a%ulH a) [x] #rterele eso5a%ieneCpornite din aort) b) [x] #rterele bron*ice c) [x] #rterele 5renice d) [x] #rtera %astric st+n% e) [ ] #rtera tiroidian superioar 624)CM.Care sunt plexurile enoase 5ormate la ni el de eso5a% *i +n care se re ars s+n%ele enosH a) [x] !lexul enos submucos b) [x] !lexul enos perieso5a%ian c) [x] 3enele tiroidiene in5ereioare d) [x] 3enele a00i%os e) [x] 3enele stomacului

626)C(.Care este anastomo0a enoas 5ormat +n poriunea in5erioar a eso5a%uluiH a) [ ] #nastoma0a ca o?ca al b) [x] #nastomo0a porto?ca al c) [ ] #nastomo0a porto?eso5a%ian d) [ ] #nastomo0a ca o?trahial e) [ ] #nastomo0a porto?tiroidian 628)CM.Bn care %an%lioni se re ars lim5aticele eso5a%uluiH a) [x] <u%ulari interni b) [x] .aterotraheali c) [x] >ntertrahiobron*ici d) [x] Mediastinali pocteriori e) [x] Cardiaci 6"9)C(.=e la care ner pro ine iner aia e%etati ?simpatic *i parasimpatic a eso5a%uluiH a) [ ] N.5acial b) [ ] N.tri%emen c) [x] N. a% d) [ ] N.hipo%los e) [ ] N. estibulo?cohlear 6"1)CM. Care sunt 5unciile eso5a%uluiH a) [x] =e de%lutiie b) [x] (en0aie c) [ ] @ustati d) [ ] &l5acti e) [ ] 2xpectoraie 6"2)CM. Ce mal5ormaii con%enitale se pot depista la ni el de eso5a%H a) [x] #tre0ia eso5a%ului cu 5istuli0are eso5a%o?respiratorie b) [x] =i erticule c) [x] -ernie dia5ra%mal d) [ ] -ernie umbilical e) [ ] Coro0ia eso5a%ului 6"")C(. Care din cele enumerate mai )os repre0int o mal5ormaie dob+ndit a eso5a%uluiH a) [x] ;rahieso5a%ul b) [ ] -ernia dia5ra%matic c) [ ] =e iaiile statice d) [ ] Me%aeso5a%ul e) [ ] Cardie subdia5ra%matic 6"')CM. Care sunt obiecti ele principale +n tratamentul larin%itei edematoaseH a) [x] Aestabilirea ori ameliorarea respiraiei b) [ ] Chirur%ie .aser c) [x] Combaterea in5eciei d) [ ] .arin%ectomie e) [x] (timularea 5orelor de aprare a or%anismului. 6"/)CM. Care sunt etapele e oluti e ale le0iunilor scleromatoaseH a) [x] >n5iltraii cu lim5ociteD plasmociteD histocite *i neutro5ile b) [x] ,rans5ormarea histocitelor +n celule acuolare MiPulic0 c) [x] Bnmulirea celulelor MiPulic0 d) [x] =ensi5icarea 5ibrelor cola%ene

e) [x]

#pariia nodulilor de sclerom.

6"1)CM. Care sunt le0iunile pato%nomonice pentru sclerom depistate +n biopsieH a) [x] Celule acuolare ale lui MiPulic0 b) [ ] Mononuclearii lui MiPulic0 c) [x] Corpusculii Aussel d) [ ] 3irusul papilomei umane e) [ ] $oliculi lim5atici. 6"4)CM. Care sunt cau0ele ale unui traumatism accidental al eso5a%uluiH a) [x] #%eni chimici b) [x] #%en*i 5i0ici c) [x] #%eni mecanici d) [x] Bn timpul unei eso5a%oscopii e) [x] Bn timpul dilatrii eso5a%ului 6"6)CM. Cror cau0e se datorea0 traumatismul intern al eso5a%uluiH a) [x] >ncla rii unui corp strin ascuit sau tietor b) [x] Mane re endoscopice c) [x] ;u%ira)ul necontrolat de eso5a%oscop d) [ ] =e%lutiia e) [ ] $onaia 6"8)CM. Care sunt 5actorii care 5a ori0ea0 tabloul clinic al traumatismului intern al eso5a%uluiH a) [x] Ae%iunea traumati0at a eso5a%ului b) [x] Caracterul *i 5orma obiectului traumati0ant c) [x] (tarea %eneral a pacientului d) [x] ,impul care a trecut din momentul traumatismului e) [ ] Ce5alee. 6'9)CM. Numii %landele sali are principaleH a) [x] @landa parotid b) [x] @landa submaxilar c) [ ] @landa -ipo5i0 d) [ ] @landa ,iroid e) [x] @landa sublin%ual 6'1)CM. Cum se di i0ea0 corpii strini ai eso5a%uluH a) [x] ,olerani b) [ ] &bstruani c) [x] >ntolerani d) [ ] 3entili e) [ ] ;alotani 6'2)CM. Care sunt 5actorii 5a ori0ani a ptrunderii corpilor strini +n eso5a%H a) [x] Neatenia la prepararea bucatelor b) [x] Masticaia incorect c) [x] (teno0ele *i spasmele eso5a%iene d) [x] #liena mintal e) [x] .ipsa de supra e%ere a copiilor. 6'")CM. Care sunt 5a0ele de derulare a simptomatolo%iei pre0enei unui corp strin eso5a%ianH a) [x] =e debut b) [x] =e toleran

c) [x] Complicaiilor d) [ ] ,erminal e) [ ] #s5ixie. 6'')CM. Care sunt principiile de stabilire a dia%nosticului unui corp strin eso5a%ianH a) [ ] &bstrucie na0al b) [x] (imptomatolo%ie c) [x] Aadio%ra5ie d) [ ] Ainoree e) [x] #namne0a. 6'/)CM. Care sunt metodele de tratament a unui corp strin eso5a%ianH a) [x] Medicamentos b) [x] >nstrumental c) [ ] $i0ioterapie d) [ ] Chimioterapie e) [ ] Aadioterapie. 6'1)C(. !rin care metod endoscopic se extra%e un corp strin din eso5a%H a) [ ] ;ronhoscopie b) [ ] .aporoscopie c) [x] 2so5a%oscopie d) [ ] Ainoscopie e) [ ] $arin%oscopie. 6'4)CM. Ce caracter pot a ea a5eciunile eso5a%uluiH a) [x] >n5lamator b) [ ] !ro5ilactic c) [x] Coro0i d) [x] ,raumatic e) [ ] =i%esti . 6'6)CM. Care sunt cau0ele determinante *i 5a ori0ante a eso5a%itei coro0i eH a) [x] >n%estie accidental a substanei coro0i e b) [x] >n%estie oluntar a substanei coro0i e c) [x] Ne%li)ena +n pstrarea substanelor coro0i e d) [x] .ipsa de supra e%here a copilului e) [ ] #limentare corect. 6'8)CM. .e0iunile produse de substana coro0i aria0 +n corespundere cu: a) [x] Natura substanei caustice b) [ ] 3+rsta pacientului c) [x] Cantitatea in%erat d) [x] Concentraia a%entului caustic e) [ ] (exul pacientului. 6/1)CM. ,ratamentul eso5a%itei coro0i e include urmtoarele etape: a) [x] #sisten medical ur%ent Csal area) b) [x] (ecia reanimareD toxicolo%ie c) [ ] (taia balnear d) [ ] (ecia radioterapie e) [x] (ecia de otorinolarin%olo%ie 6/2)CM. =ilatarea eso5a%ului se a e5ectua cu: a) [x] (onde din material plastic Cbu)iuri) b) [ ] Ainoendoscopul

c) [x] ,uburi?sond din peritoneum de bo ine d) [ ] $ibroscopul e) [ ] ;ronhoscopul. 6/")C(. Bn ce termeni de la in%erare se +ncepe dilatarea eso5a%uluiH a) [ ] # "?/ 0i b) [x] # /?4 0i c) [ ] # 29 0i d) [ ] !este o lun e) [ ] Nu se e5ectuia0 dilatarea. 6/')CM. !rin ce este riscant +nceperea precoce a dilataiilor sau am+narea lorH a) [x] !er5orarea peretelui ulcerat b) [ ] $ormarea 5alselor membrane buco5arin%iene c) [ ] -alena 5etid d) [x] =ilatarea di5icil a steno0ei e) [ ] #limentare complex.