Sunteți pe pagina 1din 2

Crearea automat a unei bibliografii

Un bibliografie este o list de surse , amplasat de obicei la sfritul unui document, pe care le-ai consultat sau citat la crearea documentului. n Microsoft Office Word 2007, se poate genera automat o bibliografie pe baza informaiilor surs furnizate pentru document. !" stabilire stil bibliografie

# $tiluri % &'&( &socia)ia 'si*ologilor &mericani + M,& ( Modern ,anguage &ssociation referin) numeric- -$O ./0 este destinat autorilor 0i editorilor pentru stabilirea listelor de referin)e bibliografice 1n care se reflect toate citrile din te2t 0i care este un component obligatoriu al unei lucrri 0tiin)ifice. 3 #!3 2" pentru fiecare inserare pentru care dori)i s men)iona)i sursa de pro4enien), po5i)iona)i cursorul la sfarsitul te2tului 0i urma)i pa0ii %

$electa)i tipul sursei de pro4enien) 0i completa)i cmpurile specifice tipului selectat.

66 7" la finali5area documentului, insera)i bibliografia, astfel % 7.!. po5i)iona)i cursorul 1n locul dorit # de obicei la sfr0itul documentului3

selecta)i un tip predefinit 0i

Obser4a)ii % 8ac se fac actuali5ri 1n document , dup finali5area acestora trebuie s actuali5a)i con)inutul bibliografiei, astfel% 'o5i)iona)i cursorul 1n bibliografie " 9lic: " din meniul superior selecta)i

Bibliografie
1. http://ro.wikipedia.org/wiki/ISO_690. [Interactiv] [Citat: 9 noiem rie !011.]