Sunteți pe pagina 1din 3

Cotorogea Ramona Maria Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala Universitatea Aurel Vlaicu , ARAD An III

I de studiu

Procesul sociali arii


Sociali area se !ntam"l# !n $iecare i din via%a unei "ersoane, nu este "lani$icat# &i de"inde de studiile, de identitatea, de natura realit#%ii "ersoanei &i de cum se !n%elege cu cei din 'urul s#u( Educa%ia, !n contrast, este "lani$icat#, de o)icei im"lic# o organi are $ormal# cu res"onsi)ilitatea de a $urni a &i controla "rocesul de studiu, &i se concentrea # asu"ra unor a)ilita%i &i cuno&tiin%e s"eci$ice( Un t*nar este sociali at atunci c*nd !nva%# s# se "oarte !n mod creativ, !n concordan%# cu modurile de g*ndire &i sim%ire ale societ#%ii( Formarea unui ti" de educa%ie $le+i)il# &i creativ# !n "rocesul de sociali are tre)uie s# $igure e ca un de iderat ma'or !n $ormarea "ersonalit#%ii tinerilor( ,n linii generale, sociali area se de$ine&te ca $iind "rocesul com"le+ "rin intermediul c#ruia individul, !n interac%iune cu semenii s#i, acumulea # de"rinderi, cuno&tin%e, valori, norme, com"ortamente &i atitudini "rivitoare la condi%iile e+isten%ei sale !n cadrele societ#%ii( Conduitele sociale de ira)ile, indi$erent de gradul lor de com"le+itate, nu a"ar &i nu sunt "use !n 'oc de la sine ci sunt re ultatul !nv#%#rii acestora ca urmare a derul#rii ac%iunii educa%ionale( ,n acest sens, sociali area este un "roces comunica%ional interactiv ce are ca $inalitate trans$ormarea individului din entitate )iologic# i olat# !n $iin%# social# &i cultural#, ca"a)il# s# asume, s# interiori e e &i s# trans"un# constant !n "ractic# valorile &i normele de conduit# s"eci$ice societ#%ii !n care acesta !&i des$#&oar# e+isten%a(

Consider*nd c# sociali area este un "roces de !nsusire de la cele mai tim"urii v*rste a normelor, valorilor si regulilor de conduita concordante cu modelul etico-normativ al societatii, aceasta "resu"une do)*ndirea unor a)ilitati "rin. - ca"acitatea de a e+ercita !n mod adecvat rolurile sociale, orient*ndu-se du"a reguli si norme s"eci$ice/ - "artici"area la sco"urile si idealurile societatii, !n cunostinta de cau a 0nivel de !ntelegere1/ - do)*ndirea unor ca"acitati corecte de discernam*nt "entru a reali a distinctia dintre conduite "ermise si "rohi)ite, !ntre mi'loace legitime si ilegitime, !ntre sco"uri di era)ile si indi era)ile, din "unct de vedere social. Pentru a dovedi e$icacitatea "rocesului de sociali are tre)uie $avori at# creativitatea !n sensul $ormarii ca"acitatii t*narului de a se autoeduca, de a constienti a semni$icatia "ro"riei con&tiinte morale, de a discerne, tre"tat, singuri, ceea ce este rau de ceea ce este )ine !n atitudinile morale( Pornind de la cresterea ca"acitatii t*narului de a discerne asu"ra "ro"riului com"ortament si de a $ace "redicti)ile reactiile celorlalti $ata de com"ortametul sau "e linia "rocesului de sociali are, re ultanta e$icienta este con$igurarea "ersonalitatii sale( ,n cadrul constituirii "ersonalitatii sociale, motivatiile interne se !m"letesc armonios cu cerintele normative ale mediului social( Sociali area !ns# nu "resu"une un "roces de con$ormare mecanic# &i de ada"tare unilaterala a t*narului la ac%iunile educative ci &i o rela%ie activ#, creativ#, !n concordan%# cu modurile de g*ndire &i simtire s"eci$ice societ#%ii( In o"inia mea sociali area este un "roces $oarte im"ortant in viata oricarui individ deoarece nu "utem trai $ara a avea "rieteni , $ara a a"artine unei societati (