Sunteți pe pagina 1din 7

COMPORTAMENTUL RATIONAL AL PRODUCATORULUI In economia de piata, producatorul este initiatorul unei activitati economice intreprin!

atorul "uneori mana#erul$ cel care are intiativa or#ani!arii unei activitati economice% este cel care or#ani!ea!a si asi#ura crearea de &unuri materiale si servicii destinate satis'acerii nevoilor de consum( Rezultatele activitatii sale, bunurile economice, sunt oferite consumatorului; de aceea, producatorul este si purtatorul o'ertei( Intreprinzatorul/producatorul proprietatii: - dreptul de posesiune; - dreptul de utilizare; - dreptul de dispozitie; - dreptul de uzufruct. intruchipeaza integral sau partial atributele

Producatorul are intiativa utilizarii si combinarii factorilor de productie munca, natura si capital , adica a organizarii conditiilor necesare in vederea desfasurarii activitatii de producere a bunurilor economice. Aceasta inseamna ca activitatea de creare a bunurilor economice are loc intr o firma sau intreprindere. )irma "intreprinderea$ este o unitate economica producatoare, care are un anumit specific de activitate !un anumit "obiect# al activitatii$, un mod propriu de organizare si capacitatea de a produce bunuri economice. In Romania, in prezent, cea mai mare parte a firmelor o constituie societatile comerciale si regiile autonome. Ambele sunt proprietare ale patrimoniului lor. %ocietatile comerciale pot fi atat proprietate privata, cat si proprietate publica sau mi&ta !asociere a capitalului privat cu proprietatea publica$; proprietarii pot fi cetateni romani sau straini. Regiile autonome sunt numai proprietate publica. 'le se organizeaza si functioneaza care prezinta o importanta deosebita !strategica$ in economia nationala !e&.: industria de armament, energetica, mineritului, gazelor naturale$.

(onform )egii *+/+,,-, forma .uridica a unei firme si caracteristicile ce decurg din aceasta sunt:
)orma *uridica Actul constitutiv Capitalul social minim la in'iintare Numar asociati Denumirea contri&utiei asociatilor Raspunderea asociatilor Modul de transmitere a partilor sociale sau actiunilor intre asociati cu acordul unanim; prin mostenire; netransmisibile tertilor daca nu s a prevazut in contract Intre asociati cu acordul unanim; prin mostenire; netransmisibile tertilor, daca nu s a prevazut in contract Actiuni nominative prin declaratie in Registrul actionarilor si mentiune pe actiune; Actiuni la purtator prin simpla traditiune Actiuni nominative prin declaratie in Registrul actionarilor si mentiune pe actiune; Actiuni la purtator prin simpla traditiune intre asociati prin succesiune catre terti, numai cu aprobarea asociatilor ce reprezinta 3 din capitalul social prin vointa asociatului unic, acesta avand drepturile si obligatiile A4A

+ocietate in nume colectiv "+NC$ +ocietate in comandita simpla "+C+$ +ocietate pe actiuni "+A$ +ocietate in comandita simpla pe actiuni "+CA$ +ocietate cu raspunde, re limitata "+RL$ +ocietate cu raspunde, re limitata cu actionar unic

(ontract de societate

/u este precizat

0inimum 1

Parti sociale

/elimitata solidara

si

(ontract de societate

/u este precizat

0inimum 1:
comanditor comanditat

Parti sociale

contract de societate; statut (ontract de societate; statut

12.---.---

0inimum 2

Actiuni nominati ve sau la purtator Actiuni nominati ve sau la purtator


Parti sociale ce nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile Parti sociale ce nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile

(omanditori pana la concurenta capitalului social subscris; (omanditati nelimitat si solidar Pana la concurenta capitalului social subscris (omanditori pana la concurenta capitalului social subscris; (omanditati nelimitat si solidar Pana la concurenta caopitalului social subscris

12.---.---

0inimum 2

(ontract de societate; statut %tatut

1.---.---

0inimum 1, ma&imum 2+

1.---.---

Pana la concurenta caopitalului social subscris

(a titulare ale patrimoniilor lor, firmele au: - autonomie - independenta - larga liberate de decizie 'le hotarasc ce sa produca, cat, cum, pentru cine sa produca, ce resurse sa foloseasca, pe care piete sa si ofere produsele etc. 5eciziile adoptate sunt rezultatul unor analize si cercetari comple&e care vizeaza simultan starea si dinamica !previzibila$ a pietei factorilor si a pietei rezultatelor.

+copul producatorului este satisfacerea nevoilor de consum ale societatii . 'l nu urmareste acest scop in mod dezinteresat. 5eoarece, pentru desfasurarea activitatii sale si obtinerea bunurilor economice, el a facut cheltuieli, a depus un efort, este firesc ca el sa doreasca sa si recupereze cheltuielile si sa obtina un efect/castig/profit cat mai mare. Activitatea firmei se desfasoara concomitent in doua directii: - cumpararea de 'actori de productie "intrari$ pe care firma ii va folosi pentru producerea bunurilor economice; - van!area &unurilor economice produse "iesiri$ , prin care firma isi recupereaza cheltuielile facute si obtine un profit )egatura obiectiva e&istenta intre factorii de productie !intrari$ si rezultatele obtinute !iesiri$ formeaza continutul unei legi tehnice, numita 'unctie de productie. Rezulta ca, datorita acestui proces, firma se manifesta permanent pe doua piete distincte: - piata rezultatelor !iesirilor$, a bunurilor economice obtinute, in cadrul careia firmele care le au obtinut participa ca furnizori sau ofertanti si se intalnesc cu cererile clientilor ; - piata factorilor de productie !intrarilor$, in cadrul careia aceleasi firme actioneaza in calitate de clienti sau purtatori ai cererii si se intalnesc cu ofertantii de factori. 6rice firma isi asigura echilibrul actionand concomitent pe cele 1 piete: ea cumpara factori de productie si vinde bunuri economice la preturi determinate prin confruntarea cererii cu oferta: - suma preturilor factorilor de productie formeaza costul total; - suma preturilor bunurilor vandute formeaza venitul sau cifra de afaceri 5iferenta lor reprezinta profitul: - "CA$ . P/0 - "sau CA$ 1 CT . Pr Producatorul urmareste ma&imizarea profitului si folosirea unei parti din profit pentru dezvoltarea firmei. Prin transformarea unei parti din profit in capital !investitie neta, capitalizare, acumulare a capitalului$, firma va produce o cantitate mai mare de bunuri sau va ameliora calitatea acestora, ceea ce o va conduce la obtinerea unui profit si mai mare. O&iectivele principale ale producatorului sunt2 - ma/imi!area pro'itului% - de!voltarea "cresterea$ activitatii 'irmei(

Ma/imi!area pro'itului prin minimi!area costului Raportul cost 1 pro'it Pra#ul de renta&ilitate In conditiille economiilor de piata dezvoltate si stabile !non inflationiste$, oferta globala de bunuri depaseste constant cererea globala !piata care functioneaza bine este intotdeauna plina de marfuri$. In aceste conditii, ma&imizarea profitului si atingerea obiectivelor producatorului presupun, in primul rand, reducerea costului productiei !in nici un caz ma.orarea pretului, daca aceasta nu este insotita si de o crestere corespunzatoare a calitatii$: daca producatorul ofera un bun cu cerere elastica si daca actioneaza pe o piata in care cererea este in crestere, atunci el va opta pentru ma&imizarea profitului sau prin cresterea/ma&imizarea volumului productiei 7 ceea ce duce, de fapt, tot la reducerea costului unitar8; daca producatorul ofera un bun cu cerere inelastica si daca actioneaza pe o piata in care cererea este stabila sau in scadere, atunci el va opta pentru ma&imizarea profitului prin minimizarea costurilor la un volum dat al productiei !corespunzator cantitatii cerute de consumatori$. (ostul unitar nu este o marime constanta. 5inamica costului pe unitatea de produs depinde de: - modificarea consumului de factori de productie pe unitatea de produs - evolutia preturilor factorilor de productie utilizati, preturi care se formeaza pe piata: a. la un volum dat al consumurilor de factori de productie pe unitatea de efect util, scaderea pretului de achizitionare a factorilor de productie duce la micsorarea costului !si invers$; b. la un pret constant al factorilor de productie, reducerea consumurilor de factori determina reducerea costului !si invers$. 5eoarece Pr . Pret 1 Cost, minimizarea costului are rol determinant in ma&imizarea profitului. - la un nivel dat al pretului de vanzare, diminuarea costului duce la ma.orarea profitului; - la un nivel dat al costului, ma.orarea pretului duce la cresterea profitului. 6btinerea profitului depinde de capacitatea producatorului de a fabrica bunuri de calitate superioara la un cost mai redus, pe care sa le ofere la preturi competitive, valorificand astfel in mod corespunzator factorii de productie de care dispune. In economia de piata, producatorii !cu e&ceptia monopolurilor$ nu au posibilitatea sa actioneze dupa dorinta lor nici asupra preturilor factorilor de productie pe care

ii cumpara, nici asupra preturilor la care isi vand propriile marfuri. 5e aceea, in conditiile concurentei, in vederea obtinerii unui profit cat mai ridicat, producatorii actioneaza asupra costurilor, in vederea reducerii lor. In concluzie, atin#erea o&iectivelor producatorului 1 ma/imi!area pro'itului si de!voltarea 'irmei 1 impun din partea acestuia ca si comportament rational reducerea costurilor . In cadrul relatiei cost profit, este necesara cunoasterea pragului minim al rentabilitatii. Renta&ilitatea firmei se defineste ca si capacitate a acesteia de a produce profit. Pragul de rentabilitate !sau punctul mort al intreprinderii$ indica volumul productiei la care cifra de afaceri este egala cu costul total. CA . CT Pr . 3 Pragul de rentabilitate nu se poate mentine pe termen lung fara ca firma sa nu fie constransa sa iasa din afaceri. 'l este un concept pe termen scurt. In functie de modul in care evolueaza (9, se disting 4 modalitati de determinare a pra#ului renta&ilitatii 7supozitia este ca pretul ramane nemodificat8: +. daca (9 evolueaza strict proportional cu volumul productiei, atunci pragul de rentabilitate se determina dupa metoda liniara: - e&ista un nivel al lui : la care costurile sunt mai mari decat incasarile, iar firma inregistreaza pierderi; - e&ista un nivel al lui : la care costurile sunt egale cu incasarile, iar firma atinge pragul de rentabilitate; - orice nivel al lui : mai mare decat cel corespunzator pragului de rentabilitate, aduce firma in situatia in care (A ; (<, adica in situatia in care obtine profit. 1. daca (9 are o evolutie neproportionala cu volumul productiei , atunci pragul de rentabilitate se determina dupa metoda neliniara: - atunci cand : este redus, iar costurile totale sunt mai mari decat incasarile, firma realizeaza pierderi; - e&ista un nivel optim al lui :, cuprins intre un prag minim si un prag ma&im al rentabilitatii, la care (< = (A,. Iar firma obtine profit; - e&ista un nivel al lui : dincolo de pragul ma&im al rentabilitatii, la care (< ; (A, iar firma realizeaza, din nou, pierderi. In situatia in care (9 nu evolueaza strict proportional cu : !metoda neliniara$, profitul ma&im se obtine la acel nivel al lui : la care venitul marginal !incasarile marginale, sporul de incasari obtinut la cresterea cu o unitate a volumului vanzarilor$ este egal cu costul marginal. -m# . Cm#

Ec5ili&rul6optimul producatorului Reducerea costului implica rationalitate in orientarea si mobilizarea eforturilor producatorului. Optimul producatorului desemneaza situatia in care producatorul ma&imizeaza productia obtinuta la un nivel dat al costurilor; altfel spus, optimul sau #estiunea optimala a resurselor se realizeaza atunci cand, la un volum dat al productiei, costurile sunt minime. Realizarea optimului producatorului presupune e&istenta mai multor posibilitati de alegere in ceea ce priveste alocarea si utilizarea resurselor/mai multor posibilitati de combinare a factorilor de productie pentru obtinerea unui produs sau a unui anumit volum al productiei. Optimul producatorului este considerat o stare de ec5ili&ru deoarece, in cazul atingerii lui, producatorul nu mai este nevoit sa caute alte solutii !pe termen scurt, sau atat timp cat nu intervin schimbari in conditiile de productie ori in conditiile pietei$. A. Pe termen scurt, ec5ili&rul producatorului presupune ale#erea acelui volum al productiei care in conditiile date ma/imi!e!a!a pro'itul adica asi#ura di'erenta ma/ima dintre incasari si costuri( Incasarea totala reprezinta suma totala obtinuta prin vanzarea productiei; se calculeaza ca produs intre cantitatea totala vanduta si pretul unitar de vanzare: It . P / 0 Incasarea medie reprezinta suma obtinuta pe unitate de bun vandut; este, de fapt, pretul unitar. Incasarea mar#inala reprezinta variatia incasarii totale antrenata de catre o variatie infinit de mica a cantitatii vandute; se e&prima ca spor de incasare pe unitatea suplimentara !aditionala$ de volum desfacere. Im# . It 6 M 6rientarea producatorului spre cresterea volumului productiei sau, dimpotriva, spre scaderea acestuia, ia in considerare evolutia costului marginal si a incasarii marginale: - daca marirea incasarii marginale este insotita de scaderea costului marginal sau de cresterea mai lenta a acestuia, atunci profitul creste si producatorul decide ma.orarea volumului productiei;

daca marirea volumului productiei este insotita de cresterea mai rapida a costului marginal fata de cresterea incasarii marginale, inseamna ca o unitate suplimentara de produs antreneaza o crestere a costului superioara incasarii, ceea ce determina micsorarea profitului; producatorul nu va decide, in aceste conditii, ma.orarea volumului productiei.

Pro'itul este ma/im atunci cand incasarea mar#inala este e#ala cu costul mar#inal% in acest ca! se o&tine o di'erenta ma/ima intre totalul incasarilor si costul total( Pentru determinarea optimului producatorului trebuie luata in considerare si relatia cost productivitate: - costul mediu sau unitar se reduce atunci cand productivitatea medie creste, si invers; - costul marginal se reduce atunci cand productivitatea marginala creste, si invers. Abordarea relatiei cost productivitate presupune din partea producatorului: - combinarea optimala a factorilor de productie, adica realizarea acelei combinatii care asigura ma&imizarea profitului; - determinarea marimii optimale a intreprinderii, adica stabilirea acelei dimensiuni care, in conditiile de productie date, permite obtinerea unui volum ma&im al productiei cu un cost total minim. >. Pe termen lung, se disting * tipuri de comportament al producatorului : - alegerea optimala pentru un volum dat al productiei !acesta urmand sa se realizeze cu cheltuieli totale minime$ - schimbarea de scara !dimensiune$ a productiei fara sa se recurga la substituirea de factori; producatorul modifica volumul productiei prin variatii ale factorilor munca si capital in aceeasi proportie - schimbarea de scara a productiei cu substituirea de factori ; producatorul modifica volumul productiei prin modificarea raportului capital/munca.