Sunteți pe pagina 1din 5

ADMITERE 2012 MEDICIN GENERAL Disciplina: FIZIC Clasa a IX-a Optica geo et!

ic"

Reflexia i refracia Lentile subiri. Sisteme de lentile Ochiul Instrumente optice ( icroscopul optic!

Clasa a X-a Te! o#ina ic"


"oiuni termodinamice de ba#$ Calorimetrie %rincipiul I al termodinamicii &plicarea principiului I al termodinamicii la transform$rile 'a#ului ideal (ransform$ri de stare de a're'are %rincipiul al II-lea al termodinamicii

Elect!icitate

Curentul electric Le'ea lui Ohm Le'ile lui )irchoff *ruparea re#istoarelor i a 'eneratoarelor electrice +ner'ia i puterea electric$ +fectele curentului electric. &plicaii

Clasa a XI-a Optic" on#$lato!ie


,ispersia luminii. Interpretare electroma'netic$ Interferena


o o

,ispo#iti-ul .oun' Interferena locali#at$. &plicaii.

,ifracia luminii. &plicaii.

%olari#area luminii. &plicaii.

Man$ale o!ientati%e: /. 0i#ica - anual pentru clasa a IX-a (&utori1 Cleopatra *herbano-schi2 "icolae *herbano-schi2 +ditura "iculescu &3C2 &probat edC 445674452 7448! 7. 0i#ica - anual pentru clasa a X-a (&utori Cleopatra *herbano-schi2 "icolae *herbano-schi2 +ditura "iculescu &3C2 &probat edC 449674482 7449! :. 0i#ica - 0/ ; 07 - anual pentru clasa a XI-a (&utori1 Octa-ian Rusu2 Li-ia ,inica2 Constantin (raistaru2 Constantin *a-rila2 +ditura Corint 74492 &probat edC 55596/<.49.74492 744=! O&se!%a'ie1 +ste -alabil orice manual de 0i#ic$ aprobat de a XI-a care conine pro'rama afiat$. edC pentru clasele a IX-a2 a X-a i

ADMITERE 2012 MEDICIN GENERAL Disciplina: C(IMIE Man$ale O!ientati%e: C)i ie clasa a *+a A$to!i: L$ inita ,la#esc$- Co!nelia Ta!a&asan$+Mi)aela- L$ inita I!inel Doicin E#it$!a A!t 200./ 20001 20021 20031 20041 2010

Cap. / Introducere in studiul chimiei or'anice. %'. 8 - /9

Le'aturi chimice (ipuri de catene de atomi de carbon Structura compusilor or'anici Clasificarea compusilor or'anici +xercitii si probleme. (este

Cap. 7 >idrocarburi. %'. /= - ?9

&lcani (definitie2 serie omoloa'a2 denumire2 i#omerie2 structura2 proprietati fi#ice si chimice2 actiunea alcanilor asupra mediului2 aplicatii practice. +xercitii si probleme2 teste! &lchene (definitie2 serie omoloa'a2 denumire2 i#omerie2 structura2 proprietati fi#ice si chimice2 importanta practica a alchenelor2 mase plastice. +xercitii si probleme2 teste!

&lchine (definitie2 serie omoloa'a2 denumire2 i#omerie2 structura2 proprietati fi#ice2 etina (acetilena!2 metode de obtinere2 proprietati chimice2 importanta practica a acetilenei. +xercitii si probleme2 teste! &lcadiene (definitie2 serie omoloa'a2 denumire2 proprietati chimice ale alcadienelor cu duble le'aturi con@u'ate2 cauciucul natural si sintetic2 reactii de copolimeri#are. +xercitii si probleme2 teste! &rene (structura ben#enului2 clasificarea hidrocarburilor aromatice2 proprietati chimice2 reactii la nucleu2 reactii la catena laterala2 aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice. +xercitii si probleme2 teste!

Cap. : Compusi or'anici monofunctionali. %'. </ - //8

&lcooli (denumire2 structura2 proprietati fi#ice2 alcooli cu importanta practica si biolo'ica2 metanolul2 etanolul2 'licerina. +xercitii si probleme2 teste.! &ci#i carboxilici (acidul acetic2 fermentatia acetica2 proprietati fi#ice2 aci#i 'rasi2 sapunuri si deter'enti2 'rasimi saturate si nesaturate. +xercitii si probleme2 teste.!

Cap. 5 Compusi or'anici cu importanta practica. %'. //= - /75

Compusi or'anici cu importanta biolo'ica Aaharide ('luco#a2 #aharo#a2 celulo#a2 amidonul! %roteine (clasificarea proteinelor si denaturarea lor! C)i ie O!ganica + Man$al pent!$ clasa a *I+a A$to!i: Elena Ale5an#!esc$- ,io!ica Za)a!ia1 Ma!iana Ne#elc$ E#it$!a C!ep$sc$l 20001 20021 2003/20041 2011

C)i ie clasa a *I+a

Cap. / Compusi or'anici cu 'rupe functionale. %'. 9 - :?

Clasificarea compusilor or'anici

Compusi halo'enati &lcooli 0enoli &mine Compusi carbonilici Compusi carboxilici ,eri-ati functionali ai aci#ilor carboxilici

Cap. 7 Reactii chimice ale compusilor or'anici. %'. 54 - //4

Reactii ale compusilor or'anici Con-ersie si randament Reactii de halo'enare Reactii de alchilare Reactii de nitrare si sulfonare Reactii de hidro'enare si reducere Reactii de polimeri#are si copolimeri#are Reactii de esterificare Reactii de hidroli#a Reactii de condensare si policondensare Reactii de dia#otare Reactii de oxidare

Cap. : Caracterul acido-ba#ic al unor compusi or'anici. %'. //7 - /7? Caracter acid2 caracter ba#ic Compusi or'anici cu caracter acid Compusi or'anici cu caracter ba#ic

Cap. 5 I#omerie optica. %'. /:4 - /:?

Cap. 8 Compusi or'anici cu importanta biolo'ica. %'. /54 - /5?B %'. /89 - /=5

&minoaci#i ono#aharide %rodusi de condensare ai mono#aharidelor

C)i ie o!ganica + Teste pent!$ a# ite!ea in in%ata ant$l s$pe!io!1 20121 E#it$!a 6ni%e!sita!a 7Ca!ol Da%ila7