Sunteți pe pagina 1din 17

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

Ghid de programare
Versiuni Software 3.1 (728+, 738EX+ si 738+ , 3.2 (728EX!+, 728"#8+ si 7!8+ si 3 .3 (728EX+
$%"&' ()S*+'+*%, Acces complet pentru programare, cu exceptia codurilor de acces ale utilizatorilor (PIN). Fara
acces la armare/dezarmare. Se utilizeaza numai tastele numerice de la -1. la -1/. (tasta -1/. = 0). Pentru a larea codului de instalator, urmariti ta!elul " de mai #os.

*a0e1 12 Codurile instalator pre-programate in functie de tipul centralei de detectie:


728EX+ = 727272 728+ = 282828 728EX4+ = 727272 728DZ8+ = 282828 738EX+ = 737373 738+ = 383838 748+ = 484848

+3(S+,E+ +'+,4E'%, "E +V+,(E Apasati tasta -*5'./-*,5 '. pentru a $izualiza a$aria. Pentru interpretarea
in ormatiei, utilizati %a!elul & de mai #os.

*a0e1 22 emnificatia alarmelor de a!arie -1 ' (ipsa !aterie sau %ensiune scazuta . -2 ' +adere tensiune alimentare . -! ' Iesirea de sirena deconectata . -7 ' +urent de sirena la $aloare maxima . -8 ' +urent la $aloare maxima pe iesirea . auxiliara

-7. ) *roare a raportului comunicatorului -8. ) Pierderea ceasului, -6. ) A$arie la tamper sau conectarea zonei -1/. ) A$arie de monitorizare a liniei tele onice -11. ) A$arie la !ucla de incendiu

9 :entru a anu1a a;aria de pierdere a <easu1ui, par<urgeti <apito1u1 de programare a taste1or, 1a pagina 12 ( tasta -4E4. ). Apasati tasta pentru a anula a$ariile -$'E+,..
:rogramare in =EX+#E$(4+' Adresele /// pana la /!3 si de la 3// la 727 sunt programate utilizand metoda de
programare in -exazecimal. Ast el, puteti introduce digiti de la 0 la F unde tastele -1. la -6. reprezinta digiti de la " la ., celelalte taste reprezentand digitii din -exazecimal de la A la F dupa cum se arata in Figura ", pagina ". Pentru a e ectua programarea utilizand metoda descrisa in -exazecimal/ ") Apasati -E)* E,. 0 -$odu1 insta1ator. "!alorile pre-sta#ilite sunt descrise in $a#elul %& &) %asta -E)*E,. $a lumina intermitent indicand aptul ca $a a lati in modul de programare. 1) Introduceti adresa dorita din 1 digiti 2) %astatura $a a isa $aloarea din & digiti care este programata la aceasta adresa dupa cum se arata in Figura ". 3) Introduceti noua $aloare din & digiti si nu apasati tasta -E) *E,., programul $a sal$a automat noua $aloare t-e so t4are automaticall5 sa$es t-e data 6) 7eluati pasul & sau apasati tasta -$'E+,. pentru a iesi din modul de programare.

3igure 12

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

+fisarea in =e>a?e<ima1 pentru tastaturi 'E"

:,%G,+4+,E+ $&,S(V+ + SE$*(&)('%, Aceasta este o metoda alternati$a pentru programarea in


-exazecimal. Adresele ( /// '/!3 si 3// '727) progrmate prin metoda programarii in -exazecimal sunt grupate in 68 sectiuni, iecare sectiune continand patru adrese (ex sectiunea // = adresele /// '//3). 9tilizarea aceastei metode da posi!ilitatea programarii a : digiti (2 adrese) ara a mai i necesara parasirea si reintroducerea adresei.

Nota, tastatura nu va afisa datele curente atunci cand se utilizeaza metoda de programare cursiva a sectiunilor in hexazecima.l Pentru a programa centrala utilizand metoda programarii cursi$e in -exazecimal/ ") &) 1) 2) 3) 6) 8) Apasati tasta -E)*E,. 0 -$%"&' "E ()S*+'+*%,. "codul pre-programate: !e'i $a#elul % & 0 -7. %astele -E)*E,. si -2)". $or lumina intermitent pentru a $a indica aptul ca $a a lati in modul programare. Introduceti numarul din & digiti al -SE$*(&)((. (// '87) %asta -E)*E,. $a ramanea aprinsa iar tasta -2)". se $a stinge Introduceti -"+*E'E. din : digiti pe care doriti sa le programati in sectiune %astatura $a emite un sunetl ;!eep; pentru a indica aptul ca sectiunea a ost programata, datele sunt sal$ate iar programul a$anseaza automat la sectiunea urmatoare 7eluati pasul 2 sau apasati -$'E+,. pentru a iesi din modul programare

,E$&)%+S*E,E+ #%)E'%,
E<hipament <one<tat 1a 728+ 728EX+ 728EX!+99 728"#8+99 3ara +*# $entra1a Input " = Input & = Input 1 = Input 2 = Input 3 = Input 6 = Input 8 = Input : = Input . = Input "0 = Input "" = Input "& = @eApad <one " = <one & = <ona " <ona & <ona 1 <ona 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A <onele " = & <onele 1 = 2 <onele 3 = 6 <onele 8 = : N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A <ona " <ona & <ona 1 <ona 2 <ona 3 <ona 6 <ona 8 N/A N/A N/A N/A N/A <ona " <ona & <ona 1 <ona 2 <ona 3 <ona 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A <onele " = 8 <onele & = : <ones 1 = . <ones 2 = "0 <ones 3 = "" <onele 6 = "& N/A N/A N/A N/A N/A N/A <ona " <ona & <one 1 <one 2 <one 3 <ona 6 <ona 8 <ona : <one . <one "0 <one "" <one "& <onele " = "19 <onele & = "29 <onele 1 = "3 <onele 2 = "6 <onele 3 = "8 <onele 6 = ": <onele 8 = ". <onele : = &0 <onele . = &" <onele "0 = && <onele "" = &1 <ones "& = &2 $u+*# 3ara +*# $u +*# 3ara +*# $u +*# 3ara +*# 728+ 728"#8+99 738EX+ 738+ 738+ 7!8+ 7!8+

<one 399 <one 699

<one .99 <one "099

<one : <one .

<one 8 <one :

<one "1 <one "2

<one "1 <one "2

<one "19 <one "29

* Centralele nu fac distinctia intre zonele 3 si 4 si zonele de pe tastatura 3" si 2 !zona 4". ** Centralel 728#$4% si 728&'8% nu accepta zone pe tastatura.

!zona

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

()S*+''E, B :+)E' +)SCE, %:*(%)S


Se<tiunea <u programare <ursi;a "ate "es<riere +dresa :rioritate fata de ro0otu1 te1efoni<
-2)". or -1. = anulat -2. = "6 secunde -3. = &2 secunde -!. = 1& secunde [5] = 40 secunde [6] = 48 secunde [7] = 56 secunde [8] to [F] = 60 secunde

//

>>> / >>> >>> / >>> >>> / >>> >>> / >>>

+od instalator (ci rele "si &) +od instalator (ci rele 1 si 2) +od instalator (ci rele 3 si 6) ?ptiuni de raspuns ale centralei

/// //1 //2 //3

Numaru l de

Prima ci ra anuleaza @prioritatea ata de ro!otul tele onicA (tasta -2)". sau tasta -1. ), sau sta!ileste timpul dintre primul si al doilea apel ($ezi mai #os). Al doua ci ra sta!ileste numarul de apeluri necesare inainte ca centrala sa rapsunda. Baca sunt introduse -2)".- 2)"., centrala nu $a raspunde "!aloarea implicita este (2N&) (8) &.

Se<tiunea <u programare <ursi;a

"ate

"es<riere

+dresa

/1

>>> / >>> >>> / >>> >>> / >>> >>> / >>>

Identi icator centrala (ci rele "si &) Identi icator centrala (ci rele 1 si 2) Parola P+ (ci rele " si &) Parola P+ (ci rele 1 si 2)

//! //7 //8 //7

C C

Identi ica centrala catre P+

Identi ica P+'ul catre centrala

)&4E,E "E *E'E3%) S( )&4E,E "E $%)*&,(


Baca este utilziat numai un numar de tele on al statiei centrale (dispecerat), programati acelasi numar de tele on pentru numerele " si &. Baca este necesar un singur numar de cont, acelasi numar tre!uie sa ie programat pentru conturile @AA si @DA. -1/. = numarul ;0; -11. = , -12. = E -5D:. = trecere de la mod de ormare in pulas la ormare in ton -4E4. = pausa 2 secunde -*,5'. = s arsitul numarului

)umere1e de te1efon a1e <a1<u1atoru1ui ($izi!ile la adresele //8 pana la /17) Se<tiunea <u Se<tiunea <u programare <ursi;a programare <ursi;a >>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>> / >>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>> / " & 1 2 3 6 8 : " & 1 2 3 6 8 :

/2

/3

+pasati tasta -*5,'. pentru a termina numaru1 de te1efon da<a a<esta este format din mai putin de 18 <ifre.

)umaru1 de te1efon 1 a1 statiei <entra1eBdispe<eratu1ui ($izi!ile la adresele /18 to /23) Se<tiunea <u Se<tiunea <u programare <ursi;a programare <ursi;a >>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>> / >>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>> / " & 1 2 3 6 8 : " & 1 2 3 6 8 :

/!

/7

+pasati tasta -*5,'. pentru a termina numaru1 de te1efon da<a a<esta este format din mai putin de 18 <ifre.

)umaru1 de te1efon 2 a1 statiei <entra1eBdispe<eratu1ui ($izi!ile la adresele /2! to /31)

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

Se<tiunea <u programare <ursi;a

Se<tiunea <u programare <ursi;a >>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>> / " & 1 2 3 6 8 :

/8

/7

>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>> / " & 1 2 3 6 8 :

+pasati tasta -*5,'. pentru a termina numaru1 de te1efon da<a a<esta este format din mai putin de 18 <ifre.

$onturi1e E+F si E5F ($izi!ile la adresele /32 to /37) Se<tiunea <u programare <ursi;a >>/>>/>>/>>/ " & 1 2

/8

>>/>>/>>/>> / 3 6 8 :
5

:entru <onturi din 3 <ifre, apasati tasta EfaraF -2)". <a prima <ifra

Se<tiunea <u programare <ursi;a

"ate

"es<riere

+dresa

*a0e1u1 de <ore<tie a timpu1ui

-2)". B -2)".

7ezer$at unei utilizari $iitoare Prima ci ra/ Faloarea tre!uie introdusa(ex. -2)". A doua ci ra/ +orectia timpului ($ezi ta!elul din dreapta) Prima ci ra/ Formatul "al comunicatorului A doua ci ra/ Formatul & al comunicatorului Prima ci ra/ %ipul PGH " A doua ci ra/ %ipul PGH &

016 018 01: 01.


+dresa

-2)". B GGG

/6

GGG B GGG

GGG B GGG

-2)". = ara a#ustare -1. = Plus 2 secunde -2. = Plus : secunde -3. = Plus "& secunde -!. = Plus "6 secunde -7. = Plus &0 secunde -8. = Plus &2 secunde -7. = Plus &: secunde

[8] = Minus 4 secunde [9] = Minus 8 secunde [10] = Minus 12 secunde [11] = Minus 16 secunde [12] = Minus 20 secunde [BYP] = Minus 24 secunde [MEM] = Minus 28 secunde [TBRL] = Minus 32 secunde

Se<tiunea <u programare <ursi;a

"ate

"es<riere

GGG B GGG

PGH " PGH & Hasca PGH " Hasca PGH &

1/
*asta -2)" . -1. -2. -3. -!. -7.

GGG B GGG GGG B GGG GGG B GGG

020 02" 02& 021


*asta -8. -7. -8. -6. -1/. -*, 5'. , = numai pentru conturile cu numere din 2 ci re = ,+"(%)($S <u PA7I%A%* ("200Iz, 20!ps) = ,+"(%)($S <u PA7I%A%* (&100Iz, 20!ps) = 9 +"E4$% express = 9 +"E4$% contact IB (coduri programa!ile) = 9 +"E4$% contact IB (toate codurile) = 9 "*43 ' ara -ands-aJe (apelare pri$ata)

3ormate1e $omuni<atoru1ui
= +"E4$% incet ("200Iz, ".00Iz, "0!ps) = ("200Iz, ":00Iz, "0!ps) = S('E)* @)(G=* rapid ("200Iz, ".00Iz, &0!ps) = SES$%+ (&100Iz, ":00Iz, &0!ps) = ,+"(%)($S (20!ps cu "200Iz -ands-aJe) = ,+"(%)($S (20!ps cu &100Iz -ands-aJe)

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

$oduri $onta<t (" programa0i1e pentru e;enimente


%oate adresele de la 3// pana la 727 (sectiunile "" pana la 68) programate cu $alori altele decat -2)". -2)". $or raporta codurile +ontact IB corespunzatoare $alorilor programate. Falorile care $or i programate ar tre!ui selectate din ta!elul urmator. Valoare programata $(" $odu1 raportat Va1oare $(" $odu1 raportat programata "00/ Alarma auxiliara 100/ A$arie sistem -2)" . B -1. -2. B -2. ""0/ """/ ""&/ ""1/ ""2/ ""3/ ""6/ ""8/ "":/ "&0/ "&"/ "&&/ "&1/ "10/ "1"/ "1&/ "11/ "16/ "18/ "1:/ "20/ "30/ "3"/ "3&/ "31/ "32/ "33/ "36/ "38/ "3:/ "3./ "6"/ Alarma de oc Alarma de um +om!ustie Inundatie +aldura Duton de a$ertizare manuala %ea$a Flacara Aproape alarma Alarma de panica +od de constrangere Alarma silentioasa Alarma de panica audi!ila * ractie * ractie de perimetru * ractie la interior * ractie &2I7 * ractie in a ara Sa!otare e ractie Aproape alarma de e ractie Alarma generala Auxiliar &2 ore Betectie gaz Ing-etare Pierderea caldurii Scurgeri de apa Alarma la spargerea oliei Alarma de a$arie pe timp de zi Ni$el scazut de gaz %emperatura ridicata %emperatura scazuta Pierderea curentului de aer -2)" . B -2. -2)" . B -3. -2)" . B -!. -2)" . B -7. -2)" . B -8. -2)" . B -7. -2)" . B -8. -2)" . B -6. -2)" . B -1/. -2)" . B -11. -2)" . B -12. -2)" . B -5D:. -2)" . B -4E 4. -2)" . B -*,5'. -1. B -2)". -1. B -1. -1. B -2. -1. B -3. -1. B -!. -1. B -7. -1. B -8. -1. B -7. -1. B -8. -1. B -6. -1. B -1/. -1. B -11. -1. B -12. -1. B -5D:. -1. B -4E4 . -1. B -*,5 '. -2. B -2)". -2. B -1. 10"/ 10&/ 103/ 106/ 10./ 1&0/ 1&"/ 1&1/ 130/ 13"/ 132/ 180/ 18"/ 18&/ 181/ 1:&/ 1:1/ 200/ 20"/ 20&/ 201/ 202/ 208/ 2"0/ 22"/ 380/ 38&/ 381/ 382/ 60"/ 60&/ 6&3/ Pierderea tensiunii A+ Daterie scazuta a sistemului 7einitializarea sistemului Programul a ost sc-im!at *roare a testului de !aterie A$arie Sirena /7*(*9 A$arie Sirena" A$arie releu alarma A$arie c?H9NI+A%I* A$arie %*(+? " Nu s'a putut comunica A$arie la !uclade protectie Duclade protectie desc-isa Ducla de protectie scurt'circuitata A$arie la !ucla de incendiu A$arie senzor Sa!otare senzor Besc-is / Inc-is Besc-is / Inc-is de 9tilizatorul E Besc-is / Ing-is G79P Besc-idere / Inc-idere automata Besc-idere / Ic-idere intarziata Bescarcare armare la distanta Acces la distanta Besc-is/ Inc-is ) Hod S%AK DK PASS D5pass al zone5 de &2 I?97 DKPASS E e ractie DK ASS de grup %est manual %est periodic 7einitializarea orei/datei -2. B -3. -2. B -!. -2. B -7. -2. B -8. -2. B -7. -2. B -8. -2. B -6. -2. B -1/. -2. B -11. -2. B -12. -2. B -5D:. [2] / [ME M] -2. B -*,5' -3. B -2)" . -3. B -1. -3. B -2. -3. B -3. -3. B -!. -3. B -7. -3. B -8. -3. B -7. -3. B -8. -3. B -6. -3. B -1/. -3. B -11. -3. B -12. -3. B -5D:. [ ] / [ME M] -3. B -*,5' -!. B -2)" . -!. B -1. -!. B -2. ] ]

$%"&,( "E ,+:%,*+,E %oate ci rele de la -1. la -3. sunt $ala!ile. %asta -2)". nu $a i raportat cu exceptia codurilor programa!ile +ontact IB. Pentru raportarea
unei singure ci re apasati tasta @ araA (-2)".) ca prima ci ra "implicit = (2N&) ( (2N&)&.

&aca este selectat formatul Contact *& !toate codurile" adrsele de la 3++ pana la ,27 !sectiunile pana la -7" nu tre.uie programate!seclectat Contact *& !toate codurile" / tasta ( +) pentru am.ele numere ale statiei centrale !dispecerat" la sectiunea +0 / adresea +38.

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

$oduri1e de raportare a armarii (in<hiderii Se<tiunea <u "ate "es<riere programare <ursi;a Auto / *spload >>/>> Haster >>/>> +od utilizator " >>/>> >>/>> +od utilizator &

+dresa 3// 3/1 3/2 3/3 3/! 3/7 3/8 3/7 3/8 3/6 31/ 311 312 313 31! 317 318 317 318 316 32/ 321 322 323 32! 327 328 327 328 326 33/ 331 332 333 33! 337 338 337 338 336 3!/ 3!1 3!2 3!3 3!! 3!7 3!8 3!7

Se<tiunea <u programare <ursi;a

"ate >>/>> >>/>>

"es<riere
+od utilizator 28 +od utilizator 2: / +onstrangere Auto / *spload Haster +od utilizator " +od utilizator & +od utilizator 1 +od utilizator 2 +od utilizator 3 +od utilizator 6 +od utilizator 8 +od utilizator : +od utilizator . +od utilizator "0 +od utilizator "" +od utilizator "& +od utilizator "1 +od utilizator "2 +od utilizator "3 +od utilizator "6 +od utilizator "8 +od utilizator ": +od utilizator ". +od utilizator &0 +od utilizator &" +od utilizator && +od utilizator &1 +od utilizator &2 +od utilizator &3 +od utilizator &6 +od utilizator &8 +od utilizator &: +od utilizator &. +od utilizator 10 +od utilizator 1" +od utilizator 1& +od utilizator 11 +od utilizator 12 +od utilizator 13 +od utilizator 16 +od utilizator 18 +od utilizator 1: +od utilizator 1. +od utilizator 20 +od utilizator 2" +od utilizator 2& +od utilizator 21 +od utilizator 22 +od utilizator 23 +od utilizator 26 +od utilizator 28 +od utilizator 2: / +onstrangere

+dresa 3!8 3!6 37/ 371 372 373 37! 377 378 377 378 376 38/ 381 382 383 38! 387 388 387 388 386 37/ 371 372 373 37! 377 378 377 378 376 38/ 381 382 383 38! 387 388 387 388 386 36/ 361 362 363 36! 367 368 367 368 366

11 12 13 1! 17 18 17 18 16 2/ 21 22

23

,aportarea de?armarii

>>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

+od utilizator 1 +od utilizator 2 +od utilizator 3 +od utilizator 6 +od utilizator 8 +od utilizator : +od utilizator . +od utilizator "0 +od utilizator "" +od utilizator "& +od utilizator "1 +od utilizator "2 +od utilizator "3 +od utilizator "6 +od utilizator "8 +od utilizator ": +od utilizator ". +od utilizator &0 +od utilizator &" +od utilizator && +od utilizator &1 +od utilizator &2 +od utilizator &3 +od utilizator &6 +od utilizator &8 +od utilizator &: +od utilizator &. +od utilizator 10 +od utilizator 1" +od utilizator 1& +od utilizator 11 +od utilizator 12 +od utilizator 13 +od utilizator 16 +od utilizator 18 +od utilizator 1: +od utilizator 1. +od utilizator 20 +od utilizator 2" +od utilizator 2& +od utilizator 21 +od utilizator 22 +od utilizator 23 +od utilizator 26

2! 27 28 27 28 26 3/ 31 32 33 3! 37

>>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

$oduri1e de raportare a a1arme1or pentru ?one1e 1 pana 1a 2! Se<tiunea <u "ate "es<riere +dresa Se<tiunea <u programare <ursi;a programare <ursi;a >>/>> <ona " !// <ona & >>/>> !/1 <ona 1 >>/>> !/2

"ate >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

"es<riere
<ona "1 <ona "2

+dresa !12 !13 !1! !17 !18 !17 !18 !16 !2/ !21 !22 !23

38 37 38

>>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

(incendiu) <ona 2 <ona 3 <ona 6 <ona 8 <ona : <ona . <ona "0 <ona "" <ona "&

36 !/ !1

<ona "3
<ona "6 <pna "8 <ona ": <ona ". <ona &0 <ona &" <ona && <ona &1 <ona &2

!/3 !/! !/7 !/8 !/7 !/8 !/6 !1/ !11

$oduri1e de re1uare a starii norma1e dupa a1arma pentru ?one1e 1pana 1a 2! Se<tiunea <u "ate "es<riere +dresa Se<tiunea <u programare <ursi;a programare <ursi;a >>/>> <ona " !2! <ona & >>/>> !27 <ona 1 >>/>> !28

"ate >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

"es<riere
<ona "1 <ona "2

+dresa !38 !37 !38 !36 !!/ !!1 !!2 !!3 !!! !!7 !!8 !!7

!2 !3 !!

>>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

(incendiu) <ona 2 <ona 3 <ona 6 <ona 8 <ona : <ona . <ona "0 <ona "" <ona "&

!7 !8 !7

<ona "3
<ona "6 <pna "8 <ona ": <ona ". <ona &0 <ona &" <ona && <ona &1 <ona &2

!27 !28 !26 !3/ !31 !32 !33 !3! !37

$oduri1e de oprire a ?one1or pentru ?one1e 1pana 1a 2! Se<tiunea <u "ate "es<riere +dresa programare <ursi;a <ona " >>/>> !!8 <ona & >>/>> !!6 <ona 1 >>/>> !7/

Se<tiunea <u programare <ursi;a

"ate >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

"es<riere
<ona "1 <ona "2 <ona "3 <ona "6 <pna "8 <ona ": <ona ". <ona &0 <ona &" <ona && <ona &1 <ona &2

+dresa !8/ !81 !82 !83 !8! !87 !88 !87 !88 !86 !7/ !71

!8 !6 7/

>>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

(incendiu) <ona 2 <ona 3 <ona 6 <ona 8 <ona : <ona . <ona "0 <ona "" <ona "&

71 72 73

!71 !72 !73 !7! !77 !78 !77 !78 !76

1entru recunoasterea zonelor, parcurgeti paragraful 23ecunoasterea zonelor4.

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

$oduri1e de raportare a sa0otaHe1or, pentru ?one1e 1 1a 12 Se<tiunea <u "ate "es<riere +dresa Se<tiunea <u "ate "es<riere +dresa programare <ursi;a programare <ursi;a Sa!ota#" Sa!ota# . >>/>> !72 >>/>> !8/ Sa!ota# & Sa!ota# "0 >>/>> >>/>> !73 !81 Sa!ota# 1 Sa!ota# "" >>/>> >>/>> !7! !82 Sa!ota# 2 Sa!ota# "& >>/>> >>/>> !77 !83 Sa!ota# 3 >>/>> !78 +drese1e de 1a !8!I!67 sunt re?er;ate uti1i?arii >>/>> Sa!ota# 6 !77 ;iitoare. Sa!ota# 8 >>/>> !78 Sa!ota# : >>/>> !76

7! 77

78

1entru recunoasterea zonelor, parcurgeti paragraful 23ecunoasterea zonelor4. $oduri1e de raportare a pro01eme1or Se<tiunea <u "ate "es<riere programare <ursi;a >>/>>
+urent la $al. max. pe iesirea aux. Sirena deconect. / curent max. la sirena. Dat. Beconect./ %ens. scazuta *roare tens. alimentare

+dresa !68 !67 !68 !66

Se<tiunea <u programare <ursi;a

"ate >>/>>

"es<riere
Pro!leme la !ucla de incendiu Pierderea ceasului 9tiliz. Fiitoare 9tiliz. Fiitoare

+dresa 7// 7/1 7/2 7/3

8/

>>/>> >>/>> >>/>>

81

>>/>> -2nd./ -2nd. -2nd./ -2nd.

$oduri1e de raportare a re;enirii din starea de e>istenta a pro01eme1or pro01eme1or Se<tiunea <u "ate "es<riere +dresa Se<tiunea <u "ate programare <ursi;a programare <ursi;a >>/>>
+urent la $al. max. pe iesirea aux. Sirena deconect. / curent max. la sirena. Dat. Beconect./ %ens. scazuta *roare tens. alimentare

"es<riere
Pro!leme la !ucla de incendiu +eas programat *roare de sa!otare / conectare 7estaurarea %(H

+dresa 7/8 7/6 71/ 711

7/! 7/7 7/8 7/7

>>/>> >>/>>

82

>>/>> >>/>> >>/>>

83

-2nd./ -2nd. -2nd./ -2nd.

$oduri1e spe<ia1e de raportare Se<tiunea <u "ate "es<riere programare <ursi;a 7aport de test >>/>> Panica " >>/>> Panica & >>/>> Panica 1 >>/>> Intarz. Inc-idere >>/>> Fara miscare >>/>> Armare partiala >>/>> Inc-idere >>/>>

+dresa !2! !27 !28 !27 !28 !26 !3/ !31

Se<tiunea <u programare <ursi;a

"ate >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>> >>/>>

"es<riere
+od constrangere 9tiliz. Fiitoare 9tiliz. Fiitoare 9tiliz. Fiitoare +onectare (*spload) Sc-im!. Program 9tiliz. Fiitoare 9tiliz. Fiitoare

+dresa !38 !37 !38 !36 !!/ !!1 !!2 !!3

8! 87

88 87

recenta

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

:,%G,+4+,E #E$(4+'+
") Apasati -E)* E,. 0 -$%" ()S*+'+*%,. "!aloare implicita: !e'i $a#el ) pagina % &* &) %asta -E)*E,. $a ilumina intermitent pentru a $a indica aptul ca $a a lati in mod programare. 1) Introduceti -+" ,ES+. din 1 ci re ( /!! '/81). 2) %astatura $a a isa acum noua $aloare din 1 ci re introdusa la adresa curenta dupa cum este descris in igura &. 3) Introduceti $aloarea din 1 ci re a -"+*E'%,. (000 ' &33) si nu apasati tasta -E)*E,., programul $a sal$a automat datele. 6) 7eluati pasul & sau apasati -$'E+,. pentru a iesi din modul programare.

+dresa /!! /!7 /!8 /!7 /!8 /!6 /7/ /71 /72 /73 /7! /77 /78 /77 /78 /76 /8/ /81

"ate >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>> >>>/>>>/>>>

"es<riere
(ore) Homentul auto'armarii (intre @000A si @0&1A) (minute) Homentul auto'armarii (intre @000A si @03.A) (zile) 7aport de auto testare la iecare L zile (intre @00"A si @&33A) (000=inacti$) (ore) 7aport de auto testare (intre @000A si @0&1A) (minute) 7aport de auto testare (intre @000A si @03.A) (secunde) Intarzierea la iesire (secunde) Intarziere la intrare " (secunde) Intarziere la intrare & (minute) %impul de oprire a sirenei (x"3mSec) Fiteza de procesare a zonelor (minute) Intarzierea de raportare a lipsei tensiunii de alimentarii (000=inacti$) (x"3 minute) %impul de raportare pentru @ ara miscareA (000=inacti$) Programarea temporizarii PGH (00" pana la "&8 pentru secunde si de la "&. pana la &33 pentru minute). Adaugati "&: $alorii dorite in minute. (ex. Pentru 3 minute/ introduceti 30"&:="11) Intarzierea intellizone (in secunde, minim = "0 secunde) Dlocarea codului de instalator ("28= !locat, 000 = de!locat). "oar 1a Esprit 728EX+, (*B'ul DA%% $a lumina intermitent si releul comunicatorului se $a desc-ide si se $an inc-ide, timp de 2 secunde in timpul initializarii atunci cand codul de instalator este !locat la centrala. (secunde) Intarzierea programata, existenta inainte de transmiterea alarmei (003 pana la 061 secunde)(000=inacti$) (secunde) Inc-iderea recenta a inc-iderii (000=inacti$) 9tilizare $iitoare

(mp1i<it

60 sec. 23 sec. 23 sec. 3 minute 600 msec 10 min. Anulat. 3 sec. 2: sec.

3igura 22 +fisarea ?e<ima1a pentru tastaturi1e 'E"

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

:,%G,+4+,E :,() SE'E$*+,E+ $+,+$*E,(S*($('%,


Adresele de la /82 pana la 128 sunt programate utilizand metoda programarii prin selectarea caracteristicilor. Prin aceasta metoda, iecare tasta de pe tastatura reprezinta o optiune sau o caracteristica. Apasarea unei taste duce la a isarea acesteia pe ecran si repetarea apasarii $a duce la stingerea acesteia. Starea de P?7NI% / ?P7I% a iecarei taste determina caracteristica selectata. Adresele de la /8/ pana la /87 sunt rezer$ate utilziarii $iitoare. Pentru a programa utilizand metoda programarii prin selectarea caracteristicilor/ ") &) 1) 2) Apasati tasta -E)* E,. 0 -$%" ()S*+'+*%,. "!aloare implicita: !e'i $a#el %& %asta -E)*E,. $a ilumina intermitent pentru a $a indica aptul ca $a a lati in modul de programare. Introduceti -+" ,ES+. din 1 ci re ( /82 '128) Bupa ce ati introdus adresa, tastatura $a a isa starea caracteristicii selectate. Porniti si opriti tastele prin apasarea tasteti corespunzatoare pana cand optiunile dorite sunt programate. Apasati tasta -E)*E,. pentru a accepta datele, tastatura $a emite un sunet de tip ;!eep; de con irmare indicand ca optiunile au ost acceptate. %asta -E)*E,. $a lumina intermitent pentru a indica aptul ca programul asteapta introducerea urmatoarei adrese. 7eluati pasul 1 pentru continuarea programarii sau apasati tasta -$'E+,. pentru a iesi din modul programare.

3)

*a0e1 32 +rioritatile codurilor pentru istemul ,-. ( $-/


*+S*+ SE'E$*+*+2 9tilizator E/ /822 9tilizator E/ /8!2 9tilizator E/ /882 -1 . " -2. & -3. 1 -!. 2 -7. 3 -8. 6 -7. 8 -8. : -6 . . -1/. -11. -12. "0 "" "& -5D:.-4E4. "1 "2 -*,5'. "3 -2)". "6

N
"8

N
":

N
".

N
&0

N
&"

N
&&

N
&1

N
&2

N
&3

NNN
&6 &8 &:

NN
&. 10

N
1"

N
1&

N
11

N
12

N
13

N
16

N
18

N
1:

N
1.

N
20

N
2"

NNN
2& 21 22

NN
23 26

N
28

N
2:

NNN

NN

*a01e !2
*+S*+ SE'E$*+*+2 9tilizator E/ /882 9tilizator E/ /7/2 9tilizator E/ /722 -1 . " -2. &

+rioritatile codurilor pentru sistemul ,0. ( 1- D/ $-2$-3. 1 -!. 2 -7. 3 -8. 6 -7. 8 -8. : -6 . . -1/. -11. -12. "0 "" "& -5D:.-4E4. "1 "2 -*,5'. "3 -2)". "6

N
"8

N
":

N
".

N
&0

N
&"

N
&&

N
&1

N
&2

N
&3

NNN
&6 &8 &:

NN
&. 10

N
1"

N
1&

N
11

N
12

N
13

N
16

N
18

N
1:

N
1.

N
20

N
2"

NNN
2& 21 22

NN
23 26

N
28

N
2:

NNN

NN

*a01e 72 +rioritatile codurilor pentru coduri cu acces la 03pass


*+S*+ SE'E$*+*+2 9tilizator E/ /7!2 9tilizator E/ /782 9tilizator E/ /782 -1 . " -2. & -3. 1 -!. 2 -7. 3 -8. 6 -7. 8 -8. : -6 . . -1/. -11. -12. "0 "" "& -5D:.-4E4. "1 "2 -*,5'. "3 -2)". "6

N
"8

N
":

N
".

N
&0

N
&"

N
&&

N
&1

N
&2

N
&3

NNN
&6 &8 &:

NN
&. 10

N
1"

N
1&

N
11

N
12

N
13

N
16

N
18

N
1:

N
1.

N
20

N
2"

NNN
2& 21 22

NN
23 26

N
28

N
2:

NNN

NN

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

/882 Fezi ta!elul H(% in dreapta Ne5s4itc- = armare normala Armare prin Je5s4itcApelare in$ersa Autoarmare temporizata Autoarmare la lipsa miscarii Formare in puls Partitionare <ona silentioasa/panica genereaza o alarma silentioasa Puls european de tip "/& Fezi ta!elul @?ptiuni de raportA din dreapta Neutilizat

%) M M M M M M M M M M M M M M

*+S*+ B -2)". -1. -2. -3. -!. -7. -8. -7. -8. -6. -1/. -11. -12. -5D:.

%33 M M M M M M M M M M M M M M Armare S%AK / Sistemul A Acti$ Acti$ Acti$ Acti$ Formare in ton (B%HF) Acti$ Genereaza numai un raport Puls S9A ("/".3) Neutilizat

4onitori?area 1iniei te1efoni<e (4'* *+S*+ -2)". -1. %33 %33 - MLT inactiv - TLM gen. %33 %) avarie %) %33 - gen. Alarm daca este armat - alarm. silent. %) %) devine audi ila 4onitori?area 1iniei te1efoni<e (4'* *+S*+ -11. -12. %33 %33 - !a"ort. #nactiv - !a"ort normal %33 %) %) %33 - ra"ort im"artit $alarma%sistem& - ra"ortare du la %) %) Sec$enta de ormare a rapoartelor (nr. tel) Normal/ ",&,",&,",&,",&, eroare comunicatie Imaprtit/ Alarme/ ",",",",",",",", eroare comunicatie Sistem/ &,&,&,&,&,&,&,&, eroare comunicatie Bu!lu / ",",",",",",",", err. comunic. &,&,&,&,&,&,&,&, err. comunic. 9 (n timpu1 a1armei, toate rapoarte1e sunt trimise <atre numaru1 1 de te1efon, pana <and sistemu1 este de?armat. %data de?armat, rapoarte1e sunt trimise <atre numaru1 2 de te1efon.

Sunet scurt de sirena la armare/dezarmare

-4E4.

Acti$

Auto inc-iderea zonelor

-*,5'.

Acti$

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

/882 %ransm. aut. a mem. tampon. de e$enimmente Panica " (tastele -1. si -3.) Panica & (tastele -!. si -8.) Panica 1 (tastele -7. si -6.) Panica " ) silentios Panica & ) silentios Panica 1 ) silentios %asta -1/. ' armare

%) M M M M M M M M M M M M M M M M

*+S*+ B -2)". -1. -2. -3. -!. -7. -8. -7. -8. -6. -1/. -11. -12. -5D:. -4E4. -*,5'. *+S*+ B -2)". -1. -2. -3. -!. -7. -8. -7. -8. -6. -1/. -11. -12. -5D:. -4E4. -*,5'.

%33 M M M M M M M M M M M M M M M M Acti$ (a inc-iderea zonei Fara *?( Boar dupa alarma Acti$ Acti$ Acti$ Acti$ Audi!il Audi!il Incendiu Acti$ Acti$ +od de acces din 2 ci re

"E3()(,E+ E,%,('%, "E S+5%*+JB$%)E$*+,E Sistem armat Alarme con orm de initie zonelor indi$iduale *+S*+ -1/. -11. %33 %33 'istem de(arm. - 'u"r. sa ot. de(activ.

normala
%asta -11. ) armare

sta5 sau sistem A

+od de acces din 6 ci re 7ecunoasterea sa!otarii Sunet la intarzierea de iesire 7aport la restaurarea zonelor sau incetarea sirenei <one cu *?( (" JO) 7aporteaza intotdeauna dezarmarea /6/2 *xcl. a$aria de alimentare din a isarea a$ariilor <one acti$e,,, (2,. sau "3) Auto'armare=armare normala Neutilizat Neutilizat Neutilizat *$itare sa!otare Neutilizat Bu!larea zonei (A%<),,,, %on de a$ertizare audi!il +od constrangere Supra$eg-erea zonei " pe tastatura Supra$eg-erea zonei & pe tastatura Neutilizat Neutilizat Neutilizat

Genereaza - )ara alarma* %33 %) intotdeauna ra"ort cod de alarme de avarie a$arie, %) %33 - ra"ort im"artit audi!ile sau $alarma%sistem& silentioase in - ra"ortare du la %) %) unctie de de initia indi$iduala a zonelor 9 E><eptie2 :entru ?one1e de 2!h, definirea sa0otarii ;a urmarii a1arma audi0i1aBsi1entioasa a ?onei de 2!h. 99 #one1e si1entioase ;or genera o a1arma si1entioasa

%) M M M M M M M M M M M M M M M M

%33 M M M M M M M M M M M M M M M M Acti$ Inacti$,,, Sta5 / Sistem A Neutilizat Neutilizat Neutilizat Sa!ota#ul urmeaza de inirea zonei Acti$,,,, Acti$ Acti$ Acti$ Acti$ Acti$ Neutilizat Neutilizat Neutilizat
999)ota 1 2 +<easta <ara<teristi<a este pre?enta numai 1a 728+, 728"#8, 738+, si 7!8+. +tun<i <and fun<tia +*# (du01are de ?ona este a<ti;ata, (adrese1e /6/ tasta -8. pornita si ?ona 3 este definita <a ?ona de in<endiu, a<eaasta ?ona tre0uie de?a<ti;ata. "a<a se uti1i?ea?a <entra1e 728+ sau 728"#8+, ?ona ! ;a fi de?a<ti;ata. "a<a se uti1i?ea?a 738+, ?ona 6 ;a fi de?a<ti;ata. "a<a se uti1i?ea?a 7!8+, ?ona 17 ;a fi de?a<ti;ata. 9999 )ota 22 +<easta <ara<teristi<a este ;a1a0i1a numai 1a <entra1e1e 728+, 728"#8+, 738+ si 7!8+.

*a0e1 82 Definirea Zonelor


*+S*+ SE'E$*+*+ Intellizone = P?7NI% /62 -1. -2. -3. -!. -7. -8. -7. -8. -6. -1/. -11. -12. " & 1 2 3 6 8 : . "0 "" "& -1. -2. -3. -!. -7. -8. -7. -8. -6. -1/. -11. -12. " & 1 2 3 6 8 : . "0 "" "& /6!

P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX " Silentios = P?7NI% &2-/ Incendiu /68 1// " & & 1 1 2 2 3 3 6 6 8 8 : : . . "0 "0 "" "& " /68 1/2 " & & 1 1 2 2 3 3 6 6 8 8 : : . . "0 "" "&

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P
""

P
"&

P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P
"0

P
""

P
"&

P
"0

P
""

P
"&

#one1e de pe tastatura nu pot fi definite <a ?one de 2!h. $and ?ona 3 este definita <a 2!h, de;ine ?ona de in<endiu " & 1 2 3 6 8 : . "0 "" "& " & 1 2 3 6 8 : . Instant P?7NI% P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P " & 1 2 3 6 8 : . "0 "" "& " & 1 2 3 6 8 : . 9rmeaza = P?7NI% P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P " & 1 2 3 6 8 : . "0 "" "& " & 1 2 3 6 8 : . Intarziere " = Pornit P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P " & 1 2 3 6 8 : . "0 "" "& " & 1 2 3 6 8 : . BAca este pornita, zona este armata in mod P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P S%AK sau Sistem a " & 1 2 3 6 8 : . "0 "" "& " & 1 2 3 6 8 : . BAca este pornita, zona este armata este in P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P armare Sistem D " & 1 2 3 6 8 : . "0 "" "& " & 1 2 3 6 8 : . *$itare acti$a = P?7NI% P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P
"0

P
""

P
"&

P
"0

P
""

P
"&

P
"0

P
""

P
"&

P
"0

P
""

P
"&

P
"0

P
""

P
"&

Nota5 Nu utilizati caracteristica de intellizona si intarziere de intrare pentru aceeasi zona. 6ltfel pot aparea alarme in momentul in care utilizatorul incearca sa dezarmeze sistemul. 'onele care nu sunt selectate la adresele de la ++ la 4 devin automat zone de 2*ntarziere 4.

:,%G,+4+,E+ :,() +$$ES+,E+ "(,E$*+ + *+S*E'%, Aceasta acilitate da posi!ilitate programarii rapide, ara a introduce adresele sau numerele sectiunilor. Pentru a acti$a programarea prin accesarea directa a tastelor, apasati tasta
-E)*E,. urmata de catre codul instalator, codul master sau codul de utilizator " (codul cerut depinde de acilQitatea dorita, $ezi in continuare). Apasati tasta corespunzatoare ucntiei dorite. Apasati tasta -E)*E,. sau -$'E+,. pentru a iesi. Atunci cand se comunica cu *spload, este imposi!ila intrarea in modul programare. *asta -8. 3un<tie 4od test insta1ator
In modul test instalator, un sunet !eep de con irmare (intermitent) indica aptul ca modul test este acti$at. 9n sunet !eep de re#ectare indica aptul ca modul test este dezacti$at A re#ection !eep indicates t-at t-e test mode is disa!led. Sirena $a semnaliza acustic aptul zonele desc-ise, ucntionale, in timpul testului de zona prin deplasarea prin ata detectorului.

Coduri care pot accesa functia 2umai codul instalator

-6. -4E4. -5D:. -*, 5'. -+C+D.

:rogramarea tempori?atoru1ui pentru E+uto +rmareF


%asta -6. lumineaza intermitent. Introduceti ora ormata din & ci re (00 pana la &1) si minutele ormate tot din & ci re (00 pana la 3.).

Cod instalator) Cod master sau Cod 4tili'ator % Cod instalator) Cod 5-ster sau Cod 4tili'ator % Cod instalator) Cod 5-ster sau Cod 4tili'ator % Cod instalator) Cod 5-ster sau Cod 4tili'ator % Cod instalator) Cod 5-ster sau Cod 4tili'ator % Codul 5aster (Cod 4tili'ator % pot anula apelurile catre Espload pana cand apare urmatorul e!eniment raporta#il. Codul instalato poate anula toate comunicatiile*

:rogramarea <easu1ui <entra1ei


%asta -4E4. lumineaza intermitent. Introduceti ora in ormat de & ci re (00 la &1) si minutele in ormat de & ci re (00 la 3.).

,aportu1 teste1or
7aportarea este acti$ata la adresa /88, tastele -11. si -12.. ? $aloare tre!uie introdusa la adresa 712 si tre!uie programate am!ele numere tele onice.

+pe1area programu1ui Esp1oad prin 1inia te1efoni<a


Identi icatorul centralei si parola P+'ului (adresele //! la //7 ) si numarul de tele on al calculatorului (adresele //8 la /17 ) tre!uie programate.

,aspunsu1 Esp1oad
Aceasta caracteristi$a este disponi!ila atunci cand se utilizeaza un adaptor ABP'" adapter. In *spload, @!lind dialA tre!uie sa ie acti$ata in sectiunea @setari modemA si tre!uie programat numarul de tele on al centralei ( unctioneaza si cu ).

-S*+D.

+nu1area tentati;e1or de <omuni<atie

"(+G,+4E "E $%)EX(&)E


Sistemul $a recunoaste urmatoarele tipuri de zone/

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

$%)E$*+,E+ S()G&'+,+ + #%)E'%, 3ig. 32 $onta<te ).(., fara resistenta <apat de 1inie 3ig. !2 $onta<te ).(., <u resistenta <apat de 1inie (&'B&'$

3ig. 72 $onta<te )."., <u resistenta <apat de 1inie (&'B&'$

3ig. 82 $onta<te ).(., fara resistenta <apat de 1inie, <u re<unoasterea sa0otarii

3ig. 32 $onta<te ).(., <u resistenta <apat de 1inie, <u re<unoasterea sa0otarii si a defe<te1or de <one<tare (&'B&'$

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

+"V+)$E" *E$= )%'%GD #%)E $%))E$ *(%)S (728+, 728"#8+, 738+ +)" 7!8+ %)'D 3ig. 62 $onta<te ).(., fara re?istenta <apat de 1inie, <u re<unoasterea sa0otarii

3ig. 8 $onta<te ).(., fara re?istenta <apat de 1inie

3ig. 1/2 $onta<te )."., <u re?istenta <apat de 1inie, <u re<unoasterea sa0otarii si a defe<te1or de <one<tare (&'B&'$

+'*E "(+G,+4E "E $%)EX(&)E 3ig. 112 $one<tarea unei ?one pe tastatura 3ig. 122 $one<tarea a doua ?one pe tastatura (numai 836

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

3ig. 132 $one<tarea a doua ?one pe tastatura uti1i?and doua tastaturi

3ig. 1!2 $one<tarea <onta<tu1ui de sa0otare pe tastatura

3ig. 172 (esirea :G4

3ig. 182 $ir<uitu1 de pornire prin punere 1a masa

3ig. 172 $one<tarea ?one1or de in<endiu

3ig. 182 ,einitia1i?area dupa in<endiu

Este re<omandat <a toate dete<toare1e de fum pe ! fire sa fie <one<tate uti1i?and o <onfiguratie in stea.

TRADUCERE : EMPORIUM SRL REPREZENTANT AUTORIZAT PARADOX

S$=E4+ "E $%)E$*+,E :E)*,& $E)*,+'E'E ES:,(* 728+B728EX+B728EX!+B728"#8+

@eApads I 'E" @eApads 818, 838, and 8!8 I '$" @eApad 8!2
%-e maximium nu m!er o Je 5pads per in stallation is dependent on t-e auxilia r5 outpu t, 4-ic- is n ot t o e xceed 200mA . 7e er to t-e 6eference 7 /nstallation 5anual or t- e cu rrent consumption ta!le. 7e er to Figure "", Figure " & and Figure "1 on pa ge s "2 and "3 or in ormation Je5pad zo ne conne ctions,.

* N78#5 8he 728#$4% and 728&'8% control panels do not support 9e:pad zones.

ES:,(* 738+ B 738EX+ C(,()G "(+G,+4


I u sing a 81 :0, plea se re e r to In set " or t-e in put termin als. For t- e - ard4ired con nectio ns, re e r to Singl e <o ne + onn ection s on page " 1 an d Ad$a nced %ec-n olo g5 <one +o nne ctions on pa ge "2 .

ES:,(* 7!8+ C(,()G "(+G,+4


Please re er to Inset " or t-e input terminals. For t-e -ard4ired connections, re er to Single <one +onnections on page "1 and Ad$anced %ec-nolog5 <one +onnections on page "2.

@eApads I 'E" @eApads 818, 838, and 8!8 I '$" @eApad 8!2
%-e maximium num!er o Je5pads per installation is dependent on t-e auxiliar5 output, 4-ic- is not to exceed 200mA. 7e er to t-e 6eference 7 /nstallation 5anual or t-e current consumption ta!le. 7e er to Figure "", Figure "& and Figure "1 on pages "2 and "3 or in ormation Je5pad zone connections.

)%*ES

P7IN% *B IN +ANABA

0:/&00& *SP7I%P'*P00