Sunteți pe pagina 1din 19

1. Ce reprezinta o activitate de investitie si care sunt principalele obligatii ale unui investitor?

Investitiile -reprezinta totalitatea cheltuielilor facute pentru realizarea constructiilor noi si/sau extindere si modernizare. Activitatea de investitii -este totalitatea activitatilor si actiunilor ce concura la realizarea investitiei. Obiectul de investitie -este rezultatul final al activitatii de investitie. Investitia are un caracter dinamic, fiind o succesiune de incasari si cheltuieli esalonate in timp: -se investeste mai mult in perioada de inflatie -investitorul are interesul de a-si recupera cat mai rapid suma investita -valoare investitiei se regaseste in pretul de vanzare Obligatiile unui investitor 1 sa-si fundamenteze decizia de a investi ! sa asigure finantarea " sa asigure realizarea investitiei # sa recupereze cheltuielile de investitie $conform graficului% & obtinerea de beneficiu. Care sunt principalii factori care participa la realizarea unei investitii? o finantator ' perfoana fizica/(uridica care asigura finantarea $fondul de finantare% o investitorul ' gestioneaza fondurile de finantare a constructiei) este coordonatorul principal de credite care organizeza desfasurarea investitiei $alege proiectantul, cnstructorul%) urmareste buna desfasurare a proiectarii/ executiei pana la realizarea investitiei o ordonator de credit ' institutia care gestioneaza bugetul investitiei o pro(ect manager ' controleaza lucrarea, investitia $poate fi si beneficiarul% o proiectantii o executantii $antrepenor principal, subantrepenori% o inspectorul de stat in constructii $verifica calitatea materialelor si a constructiilor, incadrarea in legi% 2. Clasificati investitiile dupa domeniu si dupa forma de finantare dupa forma de finantare -capital public ' investitii publice $fonduri la nivel de minister, primarii, consiliu (udetean% -capital privat ' persoana fizica, (uridica, fonduri de investitii dupa domeniu de utilizare -productia materiala $industire, agricultura, transport, comert, constructii% -alte sectoare $social ' cultural, sportive, sanatate, invatamant% dupa caracter : cladiri noi/ extinderi/ modernizari/ intretinere dupa importanta : nationala, locala dupa legatura cu procesul de productie : it * id+ icol + icon $directe, colaterale, conexe% Care este structura unei investitii si detaliati comonentele acesteia - cheltuielile necesare realizarii investitiei sunt adresate spre: o constructii-monta( ' lucrarile de constructii si de instalatii, aferente constructiilor $",--.,/% o utila(e si instalatii tehnologice ' totalitatea cheltuielilor care se indreapta spre liniile de productie, de transport, birotica, aparatura de verificare si control, computere o alte cheltuieli ' cheltuieli indreptate spre studii si cercetari preliminare $de fezabilitate%) proiectare) instruirea personalului) mobilare.$1,/% 3. Prezentati grafic procesul investitional

1 asigurarea finantarii ! activitatea de achizitie $proiectare% elaborare 1A6 12 19: activitatea de executie tema proiect tehnic oferta / pret prin licitatie contractare

studiul fezabilitatii i

" asigurare teren

pregatire executarea lucrarii - grafic esalonare - detalii executie - control proiect - pregatirea proiect - organizare santier

executie decontre lunara $lucrari%

- realizarea lucrarii - lunar 8 atasamente ;eceptia

o studiu de fezabilitate - studii si cercetari cu privire la amplasare, existenta unor resurse necesare, energie, studii de mar0eting, economice, deviz general o fondul de investitii o asigurare teren - propriu existent, concesionare, cumparare o proiectarea - concurs de oferte, se pot anga(a consultanti tehnici si firma de pro(ect manager o 12 $proiectul tehnic% - piese scrise, piese desenate, caiet de sarcini, grafice, studii etc) pe baza 12 se obtine autorizatia de constructie o stabilirea antrepenorului - pe baza unei selectii) ad(udecare lucrare) semnare contract $global - un singur antrepenor general sau cu mai multe firme partenere% o executia investitiei - faza de pregatire a executiei - verificare proiect, plan calendaristic, contracte cu furnizori, livrarea utila(elor tehnologice, proiect de organizare santier) - executia investitiei - 134, atasamente, situatiile de deconatre,nota de renuntare o deconatre o receptia sau 1I5

4. Despre productia de constructii monta! "C#$% in economia de piata 1roductia 6-7 a realizarea investitiilor noi, extinderi investitii b reabilitari, intretinere, reparatii cladiri curente 5irma 6-7 8 activitatea 6-7 8 productia de baza ' realizata la fata locului / amplasament 8 productia secundara ' realizata dintr-o baza de productie 8 alte activitati 8 laborator ' pentru certificarea materialelor de constructie utilizate !

1roductia $obtinuta% se cuantifica 8unitati fizice $mp realizat) nr apartamente% 8unitati valorice $produs brut exprimat in unitati monetare% - la nivel mondial ' firme mici si mi(locii <,/ din 67 mondial ' mobilitate mare) specializate pe categorii de lucru, dotare tehnica buna, firme productive - .&/ investitii publice - restul e realizat de marile firma 1= * 12+1> $productie terminata si productie neterminata, ex cumpararea otelului fara montarea lui% 6aracteristici: - in cadrul economiei de piata 8 capitalul ma(oritar privat, adica exista foarte multe firme private 8 ceea ce determina: 1.actiune pe criterii de reabilitate $autonomie de decizie la nivelul conducerii% !.proprie initiativa de a determina domeniul de activitate, raza de actiune, dimensiunea firmei ".libertatea de a determina capacitatea optima de productie #.libertatea de a determina structura organizatorica a firmei &.participarea in conditii egale la contractari, adica sa nu existe monopol 1ct " si # tin de planificarea proprie &. Care sunt tipurile de firme care actioneaza in domeniul C#$ Obiectivul principal al firmei 8 profitul) eficienta ' diferenta intre venit si cheltuieli 2ipuri de firme: o pro(ect manager ' firme care stabilesc contracte cu investitorii si care urmaresc coordonarea lucrarii de executie o firme de executie specializate ' contracte cu investitorii sau anteprenorii o firme de proiectere ' proiectant general si subproiectanti pe specialitati o inteprindere de productie uzuala ' statii de preparat beton, mortar, prefabricate o firme de prestari servicii ' unchirieri utila(e, servicii curatenie Despre intreprinderea de C#$ in economia de piata Intreprinderea - celula de baza a activitatii economice -este un sistem: 1.socio-economic ' se produc fenomene economice $realizare de profit in societate, relatii sociale% !.deschis ' are relatii cu exteriorul ".dinamic ' trebuie sa tina pasul cu schimbarile din mediul de afaceri #.reglabil &.ierarhizabil ' este un complex format din subsisteme dispuse dupa o organigrama '. Care sunt factorii e(terni "partenerii% cu care relationeaza o intreprindere de C#$ )I*$+ , servicii 8 63I:>2I ? plati? , plati 8 54;>I@O;I ? bunuri? , dividente 8 A62IO>A;I ? actiuni? , rambursare + dobanda 8 AA>6I ? credite? , taxe 8 O;=A>I@A2II BO6IA3: ? servicii? , taxe 8 B2A243 ? subventii? , munca 8 BA3A;IA2I ? salarii? -. Ce este eficienta economica si principalii indicatori cu care se masoara eficienta economica :ficienta economica ' raportul dintre efect/efort $diferenta intre venit si cheltuieli in cadrul unei firme% 1rofitul ' reprezinta castigul net si este dovada utilitatii unei firme Indicatori I.;entabilitatea II.;ata profitului ;1 * 1/6 / 1 ' profit Cb 'venit brut 6p ' costuri de productie P./b0"Cp#Of% Of ' obligatii financiare "

D dovada utilitatii firmei ;ata profitului .P11223C.43/b

1 ' productie 6 ' cheltuieli D gradul de rentabilitate al unei firme

;ata profitului arata gradul de rentabilitate al unei firme. 1ragul de rentabilitate este punctul critic al rentabilitatii de la care o firma devine rentabila. 5). 5)5C63 5)O*6 :5O;2-6OB2* 65+6C $costuri fixe si variabile% 1net* Cb-6t * $Cb-6p+ Of% 7. Ce este studiul de prefezabilitate si care este continutul acestuia ? Btudiul de prefezabilitate ' se realizeaza in cadrul investitiilor mari/f mari si reprezinta documentatia tehnico-economica prin care un investitor cauta informatii cu principalele caracteristiciale unei viitoare investitii.6ontinut: I.piese scrise: 1.date generale: -denumire $element de identificare ' cine a elaborat studiul de prefezabilitate, cine e beneficiarul, cine e investitorul% ' denumire obiect studiu -amplasament ' (udet / oras / cartier -tema ' fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei $pe baza studiului de piata% !.evaluari -evidenta totala a investitiei -cheltuieli $proiectare, achizitie teren, taxe avize, realizarea investitiei% ".date tehnice -stare (uridica a terenului -caracteristici geotehnice ale terenului -Ad, Ac, 1O2, 642, volum, numar nivele, tipul de structura, materialul utilizat -situatia retelelor de pe amplasament / capacitate retele -utila(e principale aferente investitiei -utilitatile de care are nevoie investitia #.finantare $beneficiarul% -valoarea totala estimata si surse $proprii, atrase, fonduri bugetare, fonduri externe% &. cel putin ! scenarii tehnico-economice: unul pesimist, altul optimist II.piese desenate: -plan incadrare in zona -plan situatie 8. Ce este studiul de fezabilitate si care este continutul acestuia ? Btudiu de fezabilitate ' (ustifica oportunitatea investitiei) document detaliat .6ontinut: I.piese scrise: 1.date generale ' la fel ca si B15 dar mult mai detaliat -denumire amplasament ' (udet / oras / cartier -tema ' fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei $pe baza studiului de piata% !.date tehnice ' la fel ca si B15 dar mult mai detaliat -stare (uridica a terenului -caracteristici geotehnice ale terenului -Ad, Ac, 1O2, 642, volum, numar nivele, tipul de structura, materialul utilizat -situatia retelelor de pe amplasament / capacitate retele #

-utila(e principale aferente investitiei -utilitatile de care are nevoie investitia ".date cu referire la forta de munca #.deviz general-grafic de evaluare a investitiei &.indicatori tehnico economici -geometria cladirii -suprafete -capacitati de productie -valoare totala rezultata din deviz -grafic esalonat al investitiei -durata de realizare a investitiei -necesar de materie prima E.finantare $beneficiarul% -valoarea totala estimata si surse $proprii, atrase, fonduri bugetare, fonduri externe% ..avize si acorduri $cu mediu, pompieri, retele% -estimare aviz necesar <.analiza cost-beneficiu II.piese desenate: -plan incadrare in zona -plan situatie -sectiuni verticale / orizontale orientative pentru dimensiuni -planuri de rezistenta, profile drumuri 12. Ce este proiectul te9nic si care este continutul acestuia ? 1roiectul tehnic ' este realizat de proiectant si reprezinta proiectul de baza pentru executarea unei cladiri si are doua parti: I.piese scrise: 1.memoriu general -prezentare generala pe capitole a proiectului -referire la amplasament: clima, seismicitate, acces, echipa(ul tehnico edilitar -surse pentru organizarea de santier -program de executie -masuri de protectia muncii -relatii proiectant ' beneficiar ' invesitor !.memoriu de specialitate -memoriu de arhitectura -memoriu de rezistenta -memoriu de instalatii ".caiet de sarcini #.lista cu cantitati de lucrare ' piesa scrisa ce insoteste proiectul tehnic si contine toate elementele care permit o cuantificare valorica a lucrarii $cuprinde cuantificarea lucrarii in articol de deviz%) se realizeaza pe baza antemasuratorii pe subansambluri / obiecte de constructii &.fise tehnologice de executie ' la structuri speciale $apar in cazuri speciale% E.graficul general de executie ' grafic de esalonare a investitiei pe stadii fizice si valorice II.piese desenate: -planuri de arhitectura -planse de rezistenta -planse de instalatii -planse speciale $topo, planuri geotehnice cu amplasarea fora(elor, sistematizarea pe verticala a terenului% &

11. Despre caietele de sarcini "necesitate: rol: continut: clasificare% 6aietul de sarcini -necesitate ' din punct de vedere (uridic ' obliga constructorul sa respecte prevederile din proiect si orice fel de reclamatie ar trebui sa isi gaseasca raspunsul in caietul de sarcini -rol ' deschiere a lucarii -continut ' dezvolta in scris elemente tehnice cuprinse in planse) aduce informatii pe elemente de constructie: codurile planselor) proprietati fizico-chimice ale materialelor care se pun in opera ' avize de calitate a materialelor de la producator) standarde si normative ce genereaza executia lucrarilor) conditii de receptie: nivele de calitate pentru receptionarea lucrarilor% -clasificare 1.pentru executii !.pentru receptia lucrarilor ".pentru furnizori de materiale #.generale $refolosibile% / speciale $apar doar la acea lucrare% 'dupa importanta investitiei 12. Despre indicatoarele de norme de deviz I;D "forma de prezentare: rol: continut: modul de utilizare% Indicatorele de norme de deviz ' un set de carti cuprinzand toate articolele de lucrare care guverneaza o constructie. 6artile sunt structurate pe categorii de lucrare: 2B, 6, I@, 9, ;pc) In cadrul fiecarei categorii de lucrari exista mai multe capitole: 6A, 6A, 65) 6apitolele sunt impartite pe art de lucrare, care au un simbol. 3a fiecare cap la inceput sunt conditii de masurare, continutul normelor. -utilizare ' determinarea simbolului articolului de lucrare utilizat in lista cu cantitati de lucrare 13. Despre antemasuratoare si despre listele cu cantitati de lucrare "continut: mod de elaborare: mod de prezentare% Antemasuratoarea este o documentatie care se elaboreaza pe baza planselor de executie din care se determina cantitatile de lucrare ce urmeaza a se executa. Intocmita pe categorii de lucrari $au acelasi specific de executie% sau pe stadii fizice $subansamble in ordinea executiei%.Incadrarea in I>9 3ista cantitatilor de lucrare este piesa scrisa care insoteste proiectul tehnic si contine toate elementele care permit o cuantificare valorica a lucrarii. Be bazeaza pe antemasuratoare. 1rescurtare a antemasuratorii. 6f F= !< ian !,,< proiectantul treb sa faca si devizul lucrarilor 14. Despre e(trasele de resurse "tipuri de e(trase: continut: mod de elaborare: mod de prezentare% - anexe sintetice sau analogice in care se evidentiaza cele " resurse de deviz 1.materiale !.manopera ".utila(e - au rol de a inlesni procurarea de resurse - extrase materiale) manopera) utila( 8 tabele seminar
D5;<$I*5 *5=<*=+
1

< $
!

C=
"

P<
#

P6
&*"G#

$+65*I+>5 2O2A3 $+;OP5*+ 2O2A3 <6I>+?5 2O2A3

1&. Despre c9eltuieli: cost: pret si care sunt functiile pretului in economia de piata 1.AA>I $aprovizionare% ' !. 9:1O@I2 -". 1;O9462I: $vanzare% ' #.AA>I $deviz% 1-! cheltuiala/ !-" cost/ "-# pret C9eltuiala ' orice plata facuta pentru procurarea resurselor necesare sau a-si achita diverse obligatii:dobanzi, amenzi Cost ' sume de bani inglobate in realizarea unui produs -direct: toate platile care se fac efectiv pentru realizarea produsului ' material, manopera, utila(, transport, energie. -indirect: cheltuieli care le are firma pentru realizarea prouselor ' contabilitate, secretariat, paza, cercetare, proiectare, delegatii. Pret ' reprezinta valoarea pe care producatorii o incaseaza pentru obiectele de constructii vandute beneficiarilor. -pret de deviz: totalul cheltuielilor prevazute pentru executarea lucrarilor care urmeaza a se deconta constructorului -pretul de cost efectiv: toate cheltuielile efective ' se determina printr-un post-calcul cu a(utorul evidentei contabile 5unctiile pretului: 1.pretul determina rentabilitatea produsului sau serviciului $adica beneficiul% !.functia de informare ' instrument economic care da informatii diferitilor factori asupra nivelului de investitii ".functia de vanzare ' trebuie sa asigure investitorului posibilitatea de a-si acoperi toate cheltuielile #. $cheltuieli de finantare% si sa asigure cota de profit $mai mare decat dobanda bancara% &.reflecta calitatea produsului E.reflecta nivelul cererii pentru respectivul produs pe piata 1'. Despre stabilirea preturilor tipuri de preturi si cerinte pentru stabilirea pretului In functie de stadiul de reallizare a contractului sunt posibilitati de stabilire a pretului -pret antecalculatie $pret de ofertare, pret de contractare, stabilit pe baza devizelor, cataloagelor si ofertelor% -pret postcalculat ' se realizeaza dupa contract $pretul de receptie% ' pe baza proiectului realizat la care se adauga costuri suplimentare ca urmare a deficientelor de proiect sau modificarilor de proiect 6erinte pt stabilirea preturilor: -sa existe o concordanta intre etapele ciclului investitional si modul de stabilire a pretului: 1 deviz estimativ ! deviz general " ofertare ' pret intocmit pe baza 12 + caiet de sarcinni # contractare ' clauze contract + verificarea proiectului & pret pe situatii de lucrari E pret postcalculat 1+! ' determina aparitia pretului estimativ " - determina pretul de ofertare # ' determina pretul de contractare pe care il face ofertantul cu introducerea unor clauze de contract care sa (ustifice modificarea pretului de ofertare -este necesara asigurarea unei elasticitati a ofertei de pret $posibilitatea de a schimba / recalcula anumite preturi pe parcursul desfasurarii investitieiin functie de evolutia pretului pe piata% -exista un grad de detaliere optim al pretului, in concordanta cu clasele de conturi din evidentele contabile -posibilitatea de evidentiere a costurilor fixe si cele variabile in cadrul firmei) stabilirea gradului de rentabilitate in cadrul firmei. -adaptarea metodologiei de stabilire a pretului la diferite tipuri de firme 1-. Prezentati metodologia de stabilire a costurilor in constructii - stabilirea valorii costurilor este strans legata de realizarea contractului si cuprinde mai multe faze .

1 pregatirea ofertei

! negocieri

" pregatirea productiei

# executia

inainte de contractare antecalculatie calcul cost

dupa contractare postcalculatie

Antecalculatie a% calcularea sumei de ofertare $se transpune in deviz-oferta% b% calcularea sumei de contractare $se transpune in contract si se poate efectua un al doilea deviz, ad(ustant% 1ostcalculatie ' se calculeaza pe baza proiectului realizat c% calcule interne $executant 8 costuri de productie planificate% d% calcule suplimentare $deficiente sau ad(ustari, apar in timpul derularii proiectului% e% costuri efective ' totalitatea decontarilor lunare 6osturile efective se compara cu suma de ofertare 8 se estimeaza toate costurile de productie - proiectare ' nr de ore de munca, volumul de materiale consumabile, beneficiu dorit de realizat - executie ' pe articole de lucrare ' se estimeaza costul de resurse 8 pe baza negocierilor ' detaliile proiectului ' negociere a contrlului proiectului 8 costuri productie ' actiune de pregatire cu detalierea costurilor ' nivel productivitate $pe baza unei anumite tehnologii% 8 costuri suplimentare ' in urma modificarii pe timpul investitiei 17. Prezentati structura unei calculatii generale si factorii care intervin in aceasta calculatie 6alculatia costurilor prin devize. 6ostul unei constructii este stabilit pe baza unor cantitati de lucrare ce urmeaza a fi executate, acestea fiind stabilite de catre proiectanti pe baza unor antemasuratori. Btructura: 1@ costuri directe - pe parti de obiect - materiale / cost de achizitionare - manopera $salar brut + cheltuielile firmei cu respectivii muncitori% - utila( $inchirieri utila( / amortizare% - energie ' cheltuielile de transport apar reprezinta costul de realizare a obiectivului reflectate in cheltuielile de energie de lucru - cheltuieli in ceea ce priveste realizarea lucrarilor executate de subantreprenori 2@ costuri comune ale punctului de lucru costuri independente de timp -cost din organizarea de santier $gard, baraci, depozite% -cost de pregatire a productiei -cost pentru realizarea productiei muncii costuri dependente de timp -cost de incalzire $timp friguros% -cheltuieli de exploatare $paza, amortizare pentru utila(e, intretinere utila(e% <

3@ costuri comerciale ' reprezinta cheltuieli indirecte $aprovizionare 4@ beneficiu 3 profit 1 + ! + " * costuri proprii ale firmei + # * pret de ofertare &@ impozit "6/+% $adaugat la sfarsit dupa definirea tuturor calculelor 18. Ce este devizul de constructie si cate tipuri de deviz cunoastetiA Detaliati componentele devizului general 9evizul * document tehnico-economic prin care se stabileste costul de realizare a unei constructii 6lasificare: -deviz general -deviz analitic -deviz sintetic / oferta -deviz de obiect 9evizul general - apare in momentul in care se elaboreaza studiul de fezabilitate - contine toate cheltuielile ocazionale pentru realizarea constructiei - stabileste valoarea $cantitatea de lucru% pe faze de investitie $realizat de proiectant% - cuprinde mai multe capitole: C+P I ' cheltuieli pentru obtinerea si amena(area terenului $protectia mediului% C+P II ' cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor C+P III ' cheltuieli de proiectare + asistenta tehnica $studii geo ale terenului, avize, proiectare, ad(udecarea lucrarii, costuri de consultanta, asistenta tehnica% C+P I/ ' cheltuieli + investitia de baza $procucare utila(e, tehnologie, dotari% C+P / ' alte cheltuieli $organizare de santier / taxe neprevazute% C+P /I ' cheltuieli pe darea in exploatare $pregatire personal / tehnologie% 22. Despre devizul analitic pe categorii de lucrari: modul de stabilire a pretului unitar si a pretului pe articol de lucrare 21. Prezentati continutul unui deviz analitic inclusiv recapitulatia acestuia 9evizul analitic - devizul care se elaboreaza pe baza proiectului tehnic, a antemasuratorii executate de care proiectant. - e alcatuit din articole de lucrare carora li se ataseaza pretul unitar pentru componentele care se iau in calcul - pretul unitar se calculeaza in functie de pretul resurselor, obtinandu-se un pret unitar pe lucrare dupa care valoarea totala se obtine inmultind preturile unitare de resurse cu cantitatile. 9evizul analitic pe articol de lucrare - este alcatuit din articolul de lucrare la care se atasaza 14 pentru cpmponentele care se iau in calcul + cantitatea de lucrare efectuata 8 determinarea pretului total
NR CRT
0

SIMBO L
1

ARTICOL DE LUCRARE

U M
3

CANT

PU a.material b.manoper a
5

VALOAREA REDUSA material


6 4*5a

TOTAL

manopera
7 4*5b 8 6+7

Cheltuieli directe Alte cheltuieli - CA ! 20.5" din manopera - #$A% ! 2.5" din manopera - A&A'A'( ! 7.0" din manopera - )* C ! 1.32+" din manopera - CA)'* ,( $-&CA ! 0.25" din manopera '#'A. 1 Cheltuieli indirecte ! 10-15" din '#'A.1 '#'A.2

/ro0it 1bene0iciu2 ! 5-10" din '#'A.2 TOTAL fara TVA TVA 19 TOTAL

22. Despre devizul de oferta si situatiile de lucrare 9evizul de oferta ' fiecare articol de lucrare cuprinde in sine recapitulatia Bituatia de lucrare - se face lunar - reprezinta un extras din devizul general sau sintetic - dirigintele de santier stabileste lunar cat s-a lucrat si pe baza preturilor unitare se fac decontari lunare - situatia de lucrare este partea din atasament in care se stabileste cantitatea de ucrare executata lunar 23. Despre baza de preturi si analiza de pret "continut: mod de elaborare: mod de utilizare% Aazele de preturi 'e o calculatie prin care firma determina pretul de devenire a mat de la loco-fabricant la loco-santier.:lemente de cheltuiala: pret livrare, transport 65, manipulare, tranp auto, descarcare-2O2A31 cheltuieli de apovizionare !-"/-2O2A3 ! pierderi de transport 1-! / -2O2A3 " ' nota de calcul prin care se face calculatia a determinat pretul materialelor 1 loco ' depozit ' firma ! loco ' santier - cuprinde ' cost transport $feroviar / rutier% - cost manipulare Analize de pret ' calculatia care se face pentru un articol de lucrare nou care nu are corespondent in deviz. Be face pe baza descrierilor din caietul de sarcini si pe baza tehnologiilor de executie pe care le are constructorul. 1retul de baza se obtine prin inmultirea consumului de resurse cu pretul unitar al produsului.Be face la art de lucrare noi care nu se gasesc in I>9, ex alucobond. Analiza de pret*generarea unui art nou de lucrare 1ret de baza * consum specific G 14 $al produsului% 24. Despre decontarea lucrarilor e(ecutate si procedura de actualizare a valorii acestora Bituatiile de plata apar in timpul executiei ' pretul ofertei valabil E, de zile. 9econtarea se face lunar $in fiecare luna se face un atasament * masuratoarea lucrarilor executate in luna respectiva% de catre inspectorul de santier, care este reprezentantul beneficiarului, impreuna cu constructorul. 1rocedura de actualizare: se intocmeste situatia de plata lunara pe baza cantitatii lunar executate conform atasamentului si conform preturilor unitare din devizul oferta. Caloarea actualizata

/a.B1/2
Ca ' valoarea actualizata C, ' valoarea din deviz oferta 0-coeficient de actualizare

B.2:1#a$1I$# a=1I=# au1Iu # at1It


,,1- partea de cheltuieli generale si de profit care nu se actualizeaza a7- ponderea cheltuielilor cu materialele din situatia de lucrari aB- ponderea cheltuielilor cu salariile au- ponderea cheltuielilor cu utila(e at- ponderea cheltuielilor cu transport I ' indice care evidentiaza evolutia preturilor pe categorii de resurse I7- indicele de evolutie a preturilor la materiale IB- indicele de crestere a salariilor in luna respectiva conform unor hotarari de guvern Iu- indicele de crestere a tarifelor de inchiriere a utila(elor de constructii It- indicele de crestere a tarifelor de transport 1,

Cerificare: a7+ aB+ au+ at+,,1*1 2&. Care sunt criteriile privind stabilirea valorii de ofertare a lucrarilor de proiectare si de e(ecutie 1articularitati: -constructia este definita si impusa de catre benficiar. In constructii produsul are caracter de unicat, e fix, netransmisibil, el nu exista decat in faza de conceptie cand executantul trebuie sa stabileasca valoarea produsului. Oferta * act (uridic prin care un proiectant, executant se obliga in fata unui beneficiar sa execute o anumita lucrare in anumite conditii tehnice cerute la un anumit pret si intr-un anumit interval de timp. Caloarea de ofertare - a se tine cont de toate elementele care depind de valoarea unei oferte - principiul prioritatii cererii de oferta asupra cererii de proiectare / respectiv construire - tema lucrarii trebuie sa fie explicita astfel incat fiecare ofertant sa interpreteze la fel pentru a se putea estima efortul sau intr-o oferta cat mai corecta -scopul e sa ai de lucru, sa ai profit -executorul isi ia toate riscurile pe perioada executiei, pana la recptie -oferta treb sa fie cat mai competitiva -toti participantii treb sa aiba aceleasi sanse 2'. Prezentati grafic factorii de care trebuie sa de tina seama pentru determinarea valorii unei oferte si detaliati acei factori Caloarea unei oferte este influentata de: -factori e(terni ' structura cladirii, amplasament $gradul de dotare cu utilitati, demolari, conditii impuse de circulatie%, durata si perioada de executie $stabilita de benficiar%, conditii impuse prin caietul de sarcini, sistemul legislativ $influentarea pretului de oferta prin 6AB, sanatate, soma(%, piata resurselor, situatia economica si concurenta -factori interni ' capacitatea tehnica si organizatorica a ofertantului, calitatea personalului, capacitatea financiara a ofertantului, criterii de optimizare, management, situatia tehnologica si constructiva optima, pret minim de revenire $pretul constructiei propriu-zise%, stabilirea beneficiului.

11

structura cladirii

caracteristicile amplasamentului

solutia

factori externi factori interni

durata + perioada de executie

conditii din 6B

conditii legislatie

multimea solutiilor aplicate concurenta

piata resurselor

capacitatea tehnica + organizarea de santier a ofertantului

capacitatea financiara a ofertantului

calitatea personalului ofertantului

criterii de optimizare

solutia tehnologica optima

pret minim de revenire

interesul ofertantului

pret limita

decizii manageriale oferta

1!

2-. Care sunt principiile care stau la baza atribuirii de contracte de ac9izitie publica? 1rincipii: -libera concurenta- asigurarea de conditii legale pt orice executant $prestari servicii% -fondurile publice trebuiesc utilizate eficient -transparenta: toti cei interesati a contracta anumite lucrari li se pun la dispozitie informatii cu privire la atribuire -tratamentul egal privind aplicarea criteriilor de selectie, de atribuire a contractului -confidentialitatea-cel care achizitioneaza serviciu trebuie sa garanteze ca prote(eaza informatia dpdv comercial si a protectiei intelectuale. 27. Descrieti modul de desfasurare a activitatilor de ac9izitie publica prin licitatie "etape si cerinte% In functie de valoare estimata a contractului organizarea activitatii de achizitie publica se pot folosi urmatoarele forme de achizitionare: -licitatie deschisa $o procedura prin care orice executant interesat are dreptul de a depune o oferta in conditiile legii% -licitatie restransa $o procedura prin care numai anumiti executanti sunt invitati sa depuna oferta% -negocierea competitiva $o procedura prin care contractul se consulta si negociaza clauzele contractuale cu mai multi executanti% -negociere dintr-o singura sursa $cu un singur ofertant% -cererea de oferta de pret $o procedura prin care un contractant solicita oferte de pret de la cel putin & executanti% -concurs de solutii $procedura prin care pot fi achizitionate lucrari in domeniul urbanismului, arhitecturii, selectie pe baza concurentiala% 9esfasurator: a% 1ublicitateC - actiune prin care se declanseaza activitatea de licitatie publica, toti ofertantii vor afla de intentie, este obligatoriu sa se face cu ", de zile inainte de desfasurarea activitatii propriu zice. Be face in ! trepte : -se publica intentia de ahizitie in monitorul oficial, si apoi publicarea cu ", de zile inainte intr-un cotidian. -anunt publicitar b% 9ocumente de licitatie: - investitorul are obligatia de a elibera documente de licitatie catre potentialii ofertanti: -anuntul publicitar $intentia% -act emis de autoritatea financiara prin care se (ustifica existenta fondurilor de investitie -instructiuni pentru contractanti continand lista si denumiri generale -conditii de participare si criterii de clasificare -descrierea investitiei -informatii cu privire la existenta autorizatiilor de constructie -modul de precizare a ofertelor -date cu privire la organizarea de santier -modul de evaluare a ofertelor -oferte cu o anumita valabilitate c% 1redarea ofertelor: - se face pe baza instructiunilor date de beneficiar. 1entru ca prezentarea ofertelor sa se faca unitar aceste liste de lucrari trebuie insotite de: -simbolurile si denumirile articolelor de lucrare -consumurile de resurse nu sunt obligatorii -oferta este socotita cu un anga(ament (uridic -oferta este intocmita de firma care contracteaza lucrarea 1"

-continutul ofertei: formularul de oferta, garantia de participare, listele cu cantitati de lucrare, devizul sintetic, listele cu utila(e, informatiile necesare cerute de contractant. =arantia de participare $chitanta% intre ,,& si 1/ din valoarea lucrarii estimata de beneficiar. d% 9eschiderea si validarea ofertelor: - ofertele trebuie pastrate de benficiar pana la data declarata, deschiderea plicurilor se face in fata ofertantilor, dupa deschiderea in public se declara valoarea de ofertare, comisia verifica documentatia de ofertare si se acorda punctele din caietul de sarcini. - oferta tehnica ' trebuie sa indeplineasca conditiile si cerintele din caietul de sarcini 6riterii valabile pentru calificare la aceasta data: -capacitatea legala de a fi contractat -definirea obligatiilor de plata -experienta generala in lucrari similare -competenta tehnica -asigurarea tehnica -situatia financiara a firmei - oferta financiara ' valoarea realizarii lucrarii + beneficiu financiar $facilitati%- durata de executie e% :valuarea si compararea ofertei -oferta cea mai competitiva ia punct maxim, in functie de acest puncta( se dau puncta(e $raportate% la ceilalti ofertanti f% Ad(udecarea pe baza ofertelor ' se face pe baza ofertelor depuse. 6astigatorul este invitat sa asigure garantia bunei executii si sa semneze contractul $scrisoare de acceptare% - exista perioada de contestatie ' 1,zile / ! saptamani g% 6ontestarea h% contractarea 28. Despre contractul de ac9izitie "definitie: tipuri de contracte: continut% 6ontractul*act cu putere (uridica, semnat intre ! sau mai multe parti $aport de vointa% in realizarea unui scop) cuprinde: Gconditii generale de contractare) Gconditii suplimentare de contract $particularizate pentru fiecare lucrare in parte%) Gconditii speciale 2ipuri de contracte: Gcontract la pret forfetar ' la semnarea contractului se stabileste un pret care ramane fix pe toata durata derularii contractului si orice element omis ce poate duce la modificare de valori se negociaza intre parti Gcontract de pret unitar ' lucrarea se ad(udeca pe baza preturilor unitare $in cazul lucrarilor in care nu se pot stabili anumite conditii de lucrare: reabilitare, consolidari, reparatii ' se stiu doar natura lucrarilor nu si cantitatea de lucrari% Gcontracte pt lucrari e(ecutate in regie proprie ' in cazul in care lucrarile sunt platite in functie de timpul consumat $in cazul calamitatilor ' nu poate fi apreciata cantitatea% 6lasificare dupa modul de interventie dintre contractor si antrepenor Gcontract de firme asociate Gcontract de pro(ect management Gcontract de Idesign and buildingJ 32. Despre receptia obiectivelor de investitii ;eceptia ' document care certifica realizarea investitiei pe baza unei examinari directe facute de o comisie.Actul prin care benef accepta s apreia cu/fara rezerve Be certifica concordanta proiect realizare si calitatea lucrarii. ;eceptia se face la orice lucrare care necesita autorizatie de construire. :tapele receptiei: receptie la terminarea lucrarii si la sfarsitul perioadei de garantie 6omisia de receptie: convocata de beneficiar cuprinde reprezentantii: constructorului, beneficiarului, proiectantilor, specialisti externi, reprez primariei. ;eceptia se face la : 1.terminarea lucrarilor !.terminarea certificatului de garantie ' finala 1#

6omisia verifica daca s-a respectat proiectul, dc exista certificate de calitate, apoi trece la examinarea vizuala) face apoi proces verbal, la urma eliberandu-se (um din garantia de executie. 31. Despre cartea te9nica a constructiei si despre urmarirea comportarii in e(ploatare a constructiilor ' document realizat de proiectant + beneficiar + constructor. Act pastrat de beneficiar pe toata durata de existenta a cladirii. 6uprinde documentatia, proiectul in sine, dispozitii de santier, certificat de calitate, procese verbale. Be completeaza pe parcurs cu toate modificarile, interventiile. 3a cladirile vechi se reconstituie cartea tehnica. 4rmarirea comportarii in exploatarea constructiilor - se face in functie de categoria de importanta a cladirii $A-importanta exceptionala, functiuni deosebite, reactoare nucleare, bara(e, muzee, monumente, A-cu functii deosebite, constructiile feroviare, cinematografe, aeroporturi, spitale, 6-normale, locuinte peste ! nivele, biserici, constructii zootehnice, cladiri socio-culturale, 9-redusa, cladiri parter, dependinte, anexe% 4rmarirea curenta doar la A si A pe ! trepte: urmarire curenta $activitate sistematica pentru a culege date privind starea tehnica a cladirii% are ca scop mentinerea constructiei in parametrii proiectati) urmariri speciale $investigatii suplimentare% 32. Despre postutilizarea constructiilor 9eclansarea acestei activitati cu initierea actiunii de desfiintare, demolare a constructiei. Fotararea apartine proprietarului sau la initiativa administratiei publice cand aceasta devine pericol public. 3a constructiile private: -apartine unei firme ' dupa expirarea normala a duratei de viata economice -proprietate personala ' demolarea se face fara restrictii 3ucrarile de demolare se fac pe baza unui proiect + autorizatie eliberata de cel care a dat autorizatia de construire. 6uprinde: plan amplasament, relevee, planurile instalatiilor, plan de refacere ' asigurare a utilitatilor pentru vecinatati, memoriu - scenariu de demolare, faze, procedee tehnice, eliberarea amplasamentului de deseuri, memoriu ' masuri de protectie a mediului incon(urator. 33.34.5videnta economica: evidenta te9nico0operativa :videnta economica este un sistem unitar de inregistrare, urmarire si control a procesului de productie si a resurselor aferente. Are ca rol punerea la dispozitie a managerului si a organelor de control informatii, cunoasterea in orice moment sau perioade de timp stabilite, a necesitatilor, existentei, cerintelor si miscarilor mi(loacelor economice a unei firme si a rezultatelor economice a unei firme. :talon de evidenta ' date de natura economica in functie de modul de obtinere si prelucrare: evidenta operativa, evidenta contabila, evidenta statistica. :videnta tehnico-operativa. Inregistrarea fenomenelor economice in momentul si locul producerii acestora. 6ontine informatii in legatura cu aprovizionarea cu materiale, consumul de forte de munca, consumul de utila(e, realizari de productie. Berveste la realizarea celorlalte ! tipuri de evidente. 3&.5videnta contabila si evidenta statistica :videnta contabila are la baza evenimentele tehnico-operative, foloseste datele. 1rin evidenta contabila se intelege inregistrarea existentei si miscarii mi(loacelor economice ale firmei, inregistrarea facandu-se sub forma baneasca. In final evidenta contabila da date, informatii cu privire la bilantul contabil. Inregistrarea datelor se face zilnic pe baza unor documente legale care reprezinta fie valori banesti sau care asigura transformarea altor valori materiale in mi(loace banesti. Activitati principale in cadrul evidentei contabile: -documentarea: evidenta contabila foloseste documente tipizate emise de ministerul de finante, se verifica formal, critic si de fond -evaluarea: in cazul in care avem anumite mi(loace in alte unitati, transformarea din forma naturala in forma baneasca -bilantul contabil: documentul final al contabilitatii in care se reflecta situatia financiara a firmei la un moment dat. 9ecizia managerului ' bilant lunar, trimestrial sau annual. 1&

:videnta statistica are ca obiect de activitate culegerea, analiza si prelucrarea sistematica a datelor privind procesele materiale dintr-o firma. Be face pe niste formulare tipizate la cererea directiei (udetene de statistica. Be calculeaza inflatie, 1IA. +naliza economico0financiara a firmei "obiect si sarcini: etape: metode% a% obiect si sarcini. A:5 este un sistem prin care se cerceteaza situatia economico-financiara) fenomenele, actiunile, caile prin care se poate imbunatati situatia economico-financiara a firmei. In final asigura elemente prin care un manager poate sa-si fundamenteze anumite decizii, sa optimizeze utilizarea resurselor, materialelor, resurse umane, mi(loace de productie. 2rebuie sa evidentieze factorii care influenteaza factorii economico-financiari ai firmei. 7arimea factorilor, sensul factorilor, si implicatiile factorilor economici. A:5 foloseste o serie de indicatori de natura cantitativa si calitativa ce caracterizeaza productia, costurile, rentabilitate si beneficiile firmei. Barcinile A:5: trebuie sa analizeze situatia financiara a firmei, factorii care au determinat situatia respectiva, analizeaza utilizarea resurselor si analizeaza calitatea lucrarilor, produselor, serviciilor. b% etapele A:5: -formarea echipei de analiza in functie de obiectivele urmarite si problemele preponderente -intocmirea planului de analiza -culegerea datelor necesare din documente si de pe teren -verificarea datelor culese -analiza pe teren -prelucrarea si studierea datelor culese pentru a fi aduse la o forma relevanta -intocmirea raportului cu concluzii -propunerea de masuri pentru imbunatatirea situatiei c% metodele utilizate de A:5 pentru prelucrarea si studierea datelor -metoda descompunerii fenomenelor economice, localizarea fenomenelor economice prin descompunerea lor dupa anumite criterii. -metoda comparatiei ' se face comparatie cu un indicator de referinta cunoscut. Be folosesc anumiti indicatori: productia globala, cifra de afaceri, beneficiul, rata profitului, indicii de consum. Directii si obiective +5) A:5 vizeaza unul sau mai multe aspecte din cadrul firmei sau intregul domeniu al acesteia a% analiza ' planul de productie: nivelul si modul de realizare, se evidentiaza gradul de indeplinire valorica si fizica a planului, planul de productie se face pe niste contracte incheiate, analizeaza gradul de acoperire a capacitatii firmei cu contracte. - productiei realizate si incasate pe de o parte si realizate si neincasate pe de alta parte - verifica ritmicitatea executarii lucrarii fata de planul calendaristic b% factorii care influenteaza nivelul de realizare al planului -factori externi ' influenteaza planul: gradul de acoperire cu documentatie, modul de aprovizionare -factori interni: cum se foloseste timpul de munca, analiza gradului de mecanizare si a productivitatii muncii -alti factori: migratia fortei de munca 3'.Despre sistemul calitatii in constructii : un ansamblu de reglementari de structure organizatorice, procedure care concur la asigurarea calitatii in constr in toate fazele sale. Be compune din 11 aspecte: 1.;eglementari tehnice: normative Bistem complet publicat in 7O prin care se reglementeaza activit de executie, exploatare. 3a inceputul fiecarui an apare lista normativelor in vigoare. Aici sunt inscrise si conditiile min de calitate si se precizeaza si cum se verifica. !.6ertificare calitatii produselor Orice produs folosit in constr treb certificate. 1roducatorul e obligat sa emita un certif. de calitate sau importatorul cere de la furnizor. Aceste certificate treb atasate la cartea tehnica a constr. ".Agremetul tehnic

1E

1t rpoduse si procedee de lucru noi care sunt aduse in tara. 1rodusele noi facute in tara sau aducerea altor produse din tari straine treb agrementate. I>6:;6 dau agremntul ethnic care e valabil & ani. :xecut/proiect nu are voie sa foloseasca produse neagremntate. #.Cerificare proiectelor Orice proiect trebuie verificat la cele E exigente. Cerificatorii au o anumita vechime si sunt reatestati din & in & ani. Cerificarea calitatii executiei prin dirigintii de santier. Bi constr are o persoana cu atributii in verif calitatii ' responsabilul ethnic. Cerifica materialele utilizate, dimensiuni, caietele de sarcini. :xpertizele tehnice atat ale proiectului cat si ale executiei sunt atestate de experti tehnici. Be solicita expert ethnic: cand se mansardeaza, extinde, sau ori de cate ori solicita inspect in constructii, sau se pot face dupa cutremure, explozii de gaz. &.6onducerea si asigurarea calitatii Bistem prin care investitorii, proiectantii asig un nivel de calitate corespunzator. 7anual de asigurarea a calitatii 7A6 e atestat de I>B6I1. IBO H,,, a aparut in H#-HE si e un standard internat de asig a calitatii. E. Autorizarea se acreditarea laboratorului :xista laboratoare pt incercari de material/ procedee de executie. 1ot exist ape langa facultati, firme de contr sau independente. Bunt in clu(, 2imisoara, iasi, bucuresti. Bi laboratoearele sunt acreditate si le sunt testate procedeele. 1asi: a% dotarea lab cu aparate de calitate. Aceste aparate sunt testate la ransul lor de int de metrologie b% calitatea personalului-laboranti specializati. Aceste lab emit certificate de calitate pt diferite material. .. Activitatea metrologica >ormele IB6I; presupun cum se verifica utila(ele, instr de masura si control. 3ab treb sa aiba contract cu ei. IB6I; se ocupa cu verf macaralelor, limitatoarelor de sarcini. <.;eceptia lucrarilor Activit care face parte din sist de calitate in constr. Cezi pct "E. Be face in ! pasi: receptia lucrarilor sic ea finala. 6artea tehnica cuprinde docum tehnica de excutie 12 + anexe si recomandari de exploatare, ansamblu de documente referitoare la : proiectare, executie, receptive, exploatare. 62 se intocmeste de catre investitor cu a(ut proiectantului. 2reb sa fie gata inainte de recptia finala. 62 se pastreaza de catre propr pe intreaga durata de existent a constr si se completeaza in timp cu toate modificarile. 62 cuprinde # capitole: a%docum de proiectare: -tema de proiectare, date cu privire la amplasament, avizele -12 cu piese scrise si desenate -breviare de calcul -caiete de sarcini -dc proiectul s-a facut pe baza unei expertise tehnice treb precizat b% executia -autoriz de constr -procesul verbal de predare a amplsa de catre constr -reperul totpo -toate inregistrarile de calitate -procese verbale de lucrari ascunse -procese verbale ale fazelor determinante -toate dispozitiile de santier -expertize tehnice dc e cazul -masuratori c% receptia: -se trec cele ! procese verbale d% urmarirea in timp si exploatare -avem obligatia sa dam instructiuni benef cum treb utilizata si exploatata constr, )a proiectele mari de categ A si A -expertize tehnice 1.

-(urnal de evenimente in timp H.4rmarirea comportarii in timp -la constr de categ A si A - exista ! tipuri de urmariri: a%urmarire curenta in timp-culegerea sistematica de date cu privire la evol constr, ea treb corelata cu reparatiile. Be urmareste mentinerea constr in parametric proiectati. :a se face printr-o inspectie periodica vizuala si se consemneaza in 62) pot fi anuale sau la ! ani b%urmarirea speciala- este mai sofisticata. Be fac investigatii cu privire la posibilitatile de deformare a constr) de ex la bara(e se pun martoti care dc se misca at inseamna ca au avut loc fisuri. 1,.1ostutilizarea -ce se intampla cu constr dup ace s-a incheiat activit economica. :a incepe odata cu desfiintarea constr, care se face printr-o cerere a proprietarilor catre primarie prin care solicita un aviz de desfiintare/demolare. 9aca e constr publica se face si expertixza tehnica si acordul se da de 63. 9ocumentatia de demolare cuprinde: -plan de amplas in care se arata dimensiunea cladirii, amplasarea, vecinii -plan de instalatii ext/int -planurile cladirii, fatade, care e sist structural -fisa tehnologica-prin ce tehnologie se face demolarea prin expozie sau cu excavatorul. 9emolarea e mai periculoasa decat constr, se insist ape elem de protectia muncii. 9emolarea se face de (os in sus si invers e doar la explozii. 2reb prevazut ce se face cu molozul. 11.6ontrolul de stat I=BI6 -cuprinde inspector care controleaza constr dpdv al normativelor si ei pot da amenzi. 3-.Obligatiile si raspunderea investitorilor si a proiectantilor Investitorul: -stabileste nivelul calitativ -are obligatia de a asigura verificarea proiectului -urmareste investitia prin diriginti de santier -asigura receptia lucrarilor -asigura intocmirea cartii tehnice si expertizarea dc e cazul 1roiectanti: -precizarea in proiect a gradului de importanta -asig prin detalii a nivelului de calitate conform cerintelor -prezinta verif de proiecte proiectul si face modificarile impuse de acestia -elaboreaza caietul de sarcini, instructiuni privind urmarirea comportarii in timp -elaboreaza instr de exploatare -stabileste prin proiect fazele determinante -strab un mod de netratare a neconformitatilor 37.Obligatiile si raspunderea e(ecutantilor: a specialistilor verificatori de proiecte: ai responsabililor te9nici cu e(ecutia si a proprietarilor de constructii :xecutanti: -sa sesizeze pe investitor neconformitatile pe care le sesizeaza in proiect -nu poate in cepe constr fara autoriz de constr -asigura nivelul de calitate a materialelor -respecta proiectele si detaliile de executie -convoaca factorii care participa la fazele determinante -treb sa sesizeze in !# de ore daca apar accidente tehnice -el declanseaza receptia -e obligat sa realizeze toate cerintele care apar in actele de control -remediaza pe propria cheltuiala eventualele defecte -readuce terenul ocupat temporar pe perioada de santier Cerificatori de proiecte si inspector tehnici: 1<

-raspund solidar cu proiectantii asupra prevederilor conform normativelor -raspund de decizia pe care o dau $expertii tehnici%

1H