Sunteți pe pagina 1din 4

LOT

CRP 0

CRP 1

CRP 2

CRP 3

CRP 6

CRP 9

CRP 12

CRP 18

CRP 24

CRP 30

CRP 36

1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total

Std.
Media
33,506
32,321
35,371
33,732
31,965
26,548
23,958
27,490
32,892
23,448
17,621
24,653
31,638
22,767
13,502
22,636
33,027
24,450
12,621
23,366
35,677
24,975
10,485
23,713
39,749
23,696
8,906
24,117
42,070
22,471
7,515
24,019
45,410
22,594
6,421
24,808
47,300
21,988
5,360
24,883
51,910
22,021
4,569
26,167

Deviation
8,6915
11,0798
11,5099
10,5027
9,1652
8,9936
6,8319
8,9855
10,7194
7,9455
4,7331
10,2834
10,8250
7,6083
3,3953
10,7953
11,4186
7,3342
4,9491
11,7925
11,8266
8,4457
3,3998
13,4360
13,7014
7,3620
3,7422
15,6160
14,3131
7,3267
3,7022
17,0616
13,5741
6,3151
2,7785
18,2705
14,6933
6,9910
2,4852
19,7098
16,7235
6,6672
2,4392
22,2102

N
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144
48
48
48
144

S-a efectuat o analiza mixta a variantei intre loturi si intre determinarile seriate pentru
stabilirea impactului pe care il au cele 3 tipuri de interventii (terapii) asupra valorii medii a
CPR masurate initial, la 12 luni, la 24 luni si la 36 de luni.
Testul Mauchly arata ca conditia de sfericitate a datelor a fost incalcata 2(5)=98,31, p<0,05,
si de aceea vor fi raportate testele multivariate. Se poate observa o interactiune semnificativa
statistic intre tipul de terapie si timp, Wilks = 0,25, F(3,139)=36,65, p<0,001, interventia 1
demonstrand o crestere semnificativa statistic a valorii medii a CPR, iar interventiile 2 si 3
demonstrand o scadere semnificativa a valorii medii a CPR.
Comparaia celor 3 tipuri de intervenii arata diferene semnificative statistic intre terapii,
F(2,141)=171,54, p<0,001. Astfel, intre lotul 1 si lotul 2 se poate observa o diferenta medie
de 17,48, intre lotul 2 si 3 diferenta este de 11,34, iar intre lotul 1 si 3 diferenta este de 28,82,
toate diferentele fiind semnificative statistic, p<0,001.

Pentru lotul 1 am gasit ca valorile medii ale CPR cresc intre masuratori astfel: ntre momentul
initial (M=33,5) si masuratorile efectuate la 12 luni (M=39,74) diferenta este semnificativa
statistic, p<0,05. Intre masuratorile efectuate la 12 luni (M=39,74) si cele efectuate la 24 de
luni (M=45,41) diferenta este semnificativa statistic, p<0,01. De asemenea, intre masuratorile
efectuate la 24 luni (M=45,41) si cele efectuate la 36 de luni (M=51,91) diferenta este
semnificativa statistic, p<0,001.
Pentru lotul 2 am gasit ca valorile medii ale CPR scad intre masuratori astfel: ntre momentul
initial (M=32,32) si masuratorile efectuate la 12 luni (M=23,69) diferenta este semnificativa
statistic, p<0,001. Intre masuratorile efectuate la 12 luni (M=23,69) si cele efectuate la 24 de
luni (M=22,59) si intre masuratorile efectuate la 24 luni (M=22,59) si cele efectuate la 36 de
luni (M=22,02) se observa o reducere a valorilor medii ale CPR, diferentele nu sunt
semnificative statistic, p>0,05.
Pentru lotul 3 am gasit ca valorile medii ale CPR scad intre masuratori astfel: ntre momentul
initial (M=35,37) si masuratorile efectuate la 12 luni (M=8,90) diferenta este semnificativa
statistic, p<0,001. Intre masuratorile efectuate la 12 luni (M=8,90) si cele efectuate la 24 de
luni (M=6,42) diferenta este semnificativa statistic, p<0,001. De asemenea, intre masuratorile
efectuate la 24 luni (M=6,42) si cele efectuate la 36 de luni (M=4,56) diferenta este
semnificativa statistic, p<0,001.

S-ar putea să vă placă și